VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Havlíčkův Brod 2013

2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 6 IV. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU V. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE VI. MATURITNÍ ZKOUŠKY JARNÍ TERMÍN VII. ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (ŘÁDNÝ TERMÍN) VIII. ÚČAST ŠKOLY VE STANDARDIZOVANÝCH PRŮZKUMECH IX. ÚDAJE O UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY X. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ XI. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ XII. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI XIII. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ XIV. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE XV. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ XVI. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ XVII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ XVIII. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ.. 96 XIX. KONCEPČNÍ CÍLE ŠKOLY V OBDOBÍ

3 I. Základní údaje o škole Název školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Sídlo školy: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Odloučené pracoviště: Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187 Zřizovatel školy: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Vedení školy: Mgr. Jiří Forman ředitel školy Mgr. Karel Sedlák zástupce ředitele Ing. Radka Svatošová zástupce ředitele pro obory vzdělání s maturitní zkouškou Ing. Marie Mrázová zástupce ředitele pro obory vzdělání s výučním listem a praktické vyučování Ing. Jana Dubnová zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz Charakteristika školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací, která vznikla sloučením tří havlíčkobrodských škol Obchodní akademie, Havlíčkův Brod, U Trojice 2005 a Integrované střední školy, Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187 s Integrovanou střední školou podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851. Škola nabízí obory vzdělání zaměřené na ekonomiku a gastronomii. OA a HŠ Havlíčkův Brod je právnickou osobou zřízenou Krajem Vysočina dne V souladu se zřizovací listinou, schválenou usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne , ve znění dodatků schválených příslušnými usneseními Zastupitelstva Kraje Vysočina, a v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení je předmětem činnosti OA a HŠ Havlíčkův Brod zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými právními předpisy. Předmětem činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Adresa pro dálkový přístup: web: Školská rada: Školská rada pracuje při škole od 16. ledna Složení školské rady ve školním roce : Členové Školské rady jmenovaní zřizovatelem (usnesením 0231/05/2012/RK ze dne ): 3

4 Marie Bohuslavová, vedoucí krajského střediska Českého svazu žen Kraje Vysočina Ing. Čeněk Jůzl, místostarosta města Havlíčkův Brod Bc. Jiří Vondráček, člen Zastupitelstva Kraje Vysočina Členové Školské rady zvolení pedagogickými pracovníky dne : Ing. Hana Kopicová, učitelka odborných předmětů OA a HŠ Havlíčkův Brod Ing. Bohuslav Musil, učitel odborných předmětů OA a HŠ Havlíčkův Brod Mgr. Pavlína Rosenkranzová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů na OA a HŠ Havlíčkův Brod Členové Školské rady zvolení zákonnými zástupci a zletilými žáky dne : Lenka Perliková, administrativní pracovnice, Věznice Světlá nad Sázavou Tomáš Sedláček, pracovník Hasičského záchranného sboru Havlíčkův Brod Petra Švecová, zdravotní sestra, Poliklinika Havlíčkův Brod 4

5 II. Obory vzdělání na škole ve školním roce Obory vzdělání s maturitní zkouškou: Kód oboru Název oboru Počet žáků k M/02 Obchodní akademie M/01 Hotelnictví M/02 Ekonomické lyceum 103 Celkem Obory vzdělání s výučním listem: Kód oboru Název oboru Počet žáků k H/01 Kuchař - číšník E/01 Stravovací a ubytovací služby H/01 Cukrář 43 Celkem Obory nástavbového studia: Kód oboru Název oboru Počet žáků k L/51 Gastronomie L/504 Společné stravování 17 Celkem Celkem za školu Obory vzdělání Počet tříd Počet žáků k střední s maturitní zkouškou střední s výučním listem nástavbové 2 42 Celkem

6 III. Přehled pracovníků školy Učitelé: Příjmení a jméno, titul Vystudovaná aprobace Vzdělání Počet let praxe v r Poznámka Adam Václav, Mgr. tělesná výchova FTVS Praha 13 Běloušková Iva, Mgr. Dolejší Vlasta, Bc. Dolejšová Andrea, Mgr. Drápelová Marie, Mgr. Drinka Marian, Ing. Fiala Josef Forman Jiří, Mgr. Hladík Josef, PaedDr. čeština základy společenských věd odborné předměty cukrář, pekař čeština-němčina ruština dějepis němčina odborné předměty tělesná výchova-branná výchova ruština-dějepis čeština ruština-dějepis angličtina PF UJEP Ústí nad Labem 2 SPŠPT Pardubice, DPS PF UK Praha PF TU Liberec PF MU Brno (pro SŠ) PF Hradec Králové PF VŠP Hradec Králové EF VŠZ Praha DPS VUT Brno FTVS UK Praha 27 PF Hradec Králové FF MU Brno PF Hradec Králové PF VŠP Hradec Králové Holubová Ivana, RNDr. matematika-chemie PřF UJEP Brno - učitelství 28 Hvozdecká Jarmila, Mgr. čeština-angličtina FF UJEP Brno 36 Janča Zdeněk, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha; DPS 25 Janovská Lenka, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha; DPS 26 Ježek Miroslav, Mgr. Klementová Petra, Mgr. Klímová Květa, Mgr. tělesná výchova-branná výchova čeština-francouzština matematika-výpočetní technika 26 ředitel školy 29 FTVS UK Praha 35 PF JU České Budějovice PF MU Brno (pro SŠ) MFF UK Praha 21 7 koordinátor ICT Königsmark Jaroslav, PaedDr. strojírenské předměty PF UK Praha 36 metodik ICT Kopicová Hana, Ing. Koumarová Marie, Ing. Krajhanzlová Vladimíra, Mgr. Králová Irena, RNDr. ekonomické předměty, technika administrativy odb- předměty tech. pís. e el. komunikace učitelství odb. předmětů obchod a služby matematika-fyzika výpočetní technika VŠE Praha, DPS ÚÚPVPP Praha VŠST Liberec, DPS OA a VOŠ Val. Meziříčí PF Ostravské univerzity Ostrava, DPS pro MOV MFF UK Praha VŠP Hradec Králové Křivská Kateřina, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha, učitelství 10 Kvačková Jaromíra, PhDr. čeština pedagogika FF UK Praha 28 Lajnerová Jana, Ing. Lupačová Miroslava, Mgr. ekonomické předměty ruština-dějepis angličtina VŠE Praha, DPS PF UP Olomouc PF Hradec Králové PF JU České Budějovic škol. metodik prevence 6

7 Melechovská Miroslava, Mgr. Merclová Hana, Ing. učitelství odb. předmětů obchod a služby nauka o výrobě -chemie PF Ostravské univerzity Ostrava VŠCHT Pardubice; PGS ČVUT, VŠE Praha Mrázová Marie, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha, DPS 27 Musil Bohuslav, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha - učitelství 30 Myslivec Jan, Ing. odborné předměty textil VŠST Liberec, DPS PF UK Praha Pavlíčková Helena, RNDr. matematika-chemie PřF UJEP Brno - učitelství 33 Pertlová Hana, Mgr. Ing. odborné předměty obchod a služby PF Ostravské univerzity ČZU Praha 7 31 ZŘ pro OVVLPV 30 metodik ICT Pospíšilová Tereza, Bc. anglický jazyk PF MU Brno 6 studium Rokos Milan, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha-učitelství 33 metodik ICT Rosenkranzová Pavlína, Mgr. německý jazyk PF MU Brno 12 Flores Salazar, Henry Daniel španělský jazyk Sedlák Karel, Mgr. matematika-základy techniky PF Univerzita Arturo Prat, Chile PF Hradec Králové PF UP Olomouc (5-12) Slavíková Alena, Mgr. ruština-němčina FF UJEP Brno 38 Sobotková Iva, Mgr. čeština-občanská nauka PF VŠP Hradec Králové ZŘ Sobotová Věra, Mgr. Stará Etela, PhDr. Stehno Pavel, Mgr. odborné předměty obchod a služby německý jazyk-anglický jazyk historie, výpočetní technika PF UK Praha 31 FF UPJŠ Prešov 35 FF MU Brno, DPS, PF U Hradec Králové Svatošová Radka, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha, DPS 20 Šimon Oldřich, Mgr. angličtina-dějepis TU Liberec 3 7 výchovný poradce ZŘ pro OVMZ, koordinátor ŠVP Vozábová Jana, Mgr. německý jazyk PF MU Brno 25 Wiche Hubert, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha, DPS, SJZ z NEJ 27 Zrnová Jarmila, Mgr. český jazyk občanská nauka FF UK Praha 31 koordinátor EV Vychovatelé: Příjmení a jméno, titul Funkce Vzdělání Bořilová Jana Čiháková Alena, Ing. vychovatelka vychovatelka Gymnázium HB, DPS MU Brno - vychovatelství VŠE Praha DPS VŠE Praha Počet let praxe v r Poznámka 7

8 Dočkal Petr Kašparovská Monika, Bc. Prokopová Jindřiška Švecová Jarmila, Ing. vychovatel vedoucí vychovatelka vychovatelka vychovatelka SPŠ Jihlava DPS PF Hradec Králové Gymnázium HB, SPŠ Litomyšl vychovatelství PF UK Praha - vychovatelství Gymnázium HB, SPŠ Litomyšl - vychovatelství VŠST Liberec, DPS PF UK Praha OA a VOŠ Val. Mez. CŽV učitel SŠ Učitelé odborného výcviku: Příjmení a jméno, titul Funkce Vzdělání Čápová Marie Kletečková Iva, Bc. Klubalová Jitka, Bc. Lišková Vladimíra Neubauerová Miriam Šeredová Klára, Bc. Štroblová Alena Vrublová Vladimíra UOV Kuchař číšník UOV Kuchař číšník UOV Cukrář UOV Kuchař číšník UOV Cukrář UOV Kuchař-číšník, Stravovací a ubytovací služby UOV Kuchař číšník UOV Stravovací a ubytovací služby SŠ spol. stravování Velké Meziříčí, PC Jihlava pedagogika SOU Chrudim-servírka, DPS pro vychovatele, ČZU Praha - učitelství prakt. vyuč. SPŠPT Pardubice, DPS pro učit. odb. předmětů, PF Ostravské univerzity Ostrava VL krejčí, VL kuchař,spšt Jihlava, DPS pro UOV VL cukrářka, SOU Libušín (mat. zk.), DPS pro UOV VL cukrářka, kuchař-číšník, ISŠ HB spol. strav., DPS pro UOV, ČZU Praha učitelství prakt. vyuč. SŠ spol. strav. Velké Meziříčí, DPS pro UOV VL prodavač, ISŠ HB provoz obchodu, DPS CŽV - vychovatel Počet let praxe v r Zajíčková Jaroslava UOV Cukrář VL cukrář 32 Žáčková Naděžda vedoucí UOV VL krejčí, VL servírka, SPŠT Jihlava, SOŠ obchodu a služeb Jihlava, DPS Poznámka 16 studium Asistent pedagoga: Příjmení a jméno, titul Drašnarová Veronika Příjmení a jméno žáka/žákyně, třída Vlková Alžběta, A3.A Vzdělání ISŠ Havlíčkův Brod, Vysočina Education studium pro AP Počet let praxe v r Poznámka 8

9 Provozní zaměstnanci: Příjmení a jméno Funkce Poznámka Bártová Renata kuchařka (BR) Brožová Zdeňka uklízečka (BR) Brtnická Jitka kuchařka (BR) Burda Vladimír správce počítačové sítě Coufalová Ivana uklízečka (KY) Čechová Dana vedoucí školní jídelny Dočkal Petr vedoucí doplňkové činnosti (KY) Dubnová Jana, Ing. zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz Forgáčová Eva, Ing. projektový manažer, vedoucí ŠSIC Grečnárová Alena mzdová účetní Iževská Věra uklízečka (KY) Janďourková Jana uklízečka (BR) Krčálová Jindra uklízečka (KY) Kučerová Monika kuchařka (BR) Musilová Jitka administrativní pracovnice OP Kyjovská Nová Ludmila uklízečka (BR) Orest Jaroslav údržbář - topič, referent BOZP a PO (BR) Pešková Iveta sekretářka ředitele školy a pracovnice spisové služby Poslušná Milena pracovnice ŠSIC Provazníková Monika uklízečka (BR) Rychlý Milan správce budov (BR) Satrapová Ivana majetkový referent Sedlmajerová Zdeňka uklízečka (BR) Staňková Helena pomocná kuchařka (BR) Šauflová Helena rozpočtářka Tesař Petr údržbář topič (KY) Zikuda Petr údržbář - topič (KY) Žák Jaroslav správce budov, referent BOZP a PO (KY) Žáková Jaroslava kuchařka provozářka (KY) 9

10 IV. Přijímací řízení do 1. ročníku A) Počty přihlášených a přijatých studentů a počty odevzdaných zápisových lístků v jednotlivých kolech 1. kolo dubna 2013 a 23. dubna 2013 Název oboru zaměření Kód oboru Počet přihlášek Počet přijatých Odevzdáno ZL Obchodní akademie M/ Hotelnictví M/ Ekonomické lyceum M/ Gastronomie L/ Kuchař-číšník H/ Cukrář H/ Stravovací a ubytovací služby E/ Prodavač H/ CELKEM kolo května 2013 Název oboru zaměření Kód oboru Počet přihlášek Počet přijatých Odevzdáno ZL Gastronomie L/ Kuchař číšník H/ Prodavač H/ Stravovací a ubytovací služby E/ CELKEM

11 B) Kritéria přijímacího řízení ke studiu prvního ročníku ve školním roce v prvním kole přijímacího řízení 1. Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a obor nástavbového studia: 1.1. Prvním kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání Obory vzdělání s maturitní zkouškou a) Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za: - 1. pololetí 8. ročníku základní školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,50-2. pololetí 8. ročníku základní školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,50-1. pololetí 9. ročníku základní školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,50 b) Hodnotí se prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčeních ze základní školy: 60-0 bodů za součet známek Obor nástavbového studia a) Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za: - 1. pololetí 2. ročníku střední školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,80-2. pololetí 2. ročníku střední školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,80-1. pololetí 3. ročníku střední školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,50 b) Hodnotí se prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčeních ze střední školy: 60-0 bodů za součet známek Druhým kritériem přijímacího řízení je přijímací zkouška. Všichni uchazeči o čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou budou skládat přijímací zkoušku z českého jazyka, uchazeči o obor nástavbového studia budou skládat přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury. Forma a obsah přijímací zkoušky: - obory vzdělání Ekonomické lyceum, Hotelnictví, Obchodní akademie: písemný test z českého jazyka v rozsahu učiva pro základní školy - obor vzdělání Gastronomie: písemný test z českého jazyka a literatury v rozsahu učiva pro základní školy a pro obory vzdělání s výučním listem Bodování přijímací zkoušky: max. 120 bodů 1.3. Stanovení kritéria úspěšnosti přijímací zkoušky Přijímací zkoušku úspěšně složí žáci, kteří v testu z českého jazyka získají alespoň 30 bodů. Uchazeči, kteří této hodnoty nedosáhnou, nesplní kritéria přijímacího řízení. 11

12 1.4. Pořadí uchazečů Uchazeči, kteří splní kritéria přijímacího řízení, budou přijati v pořadí podle celkového počtu bodů v přijímacím řízení. Celkový počet bodů je součtem bodů, které uchazeč získá za výsledky na vysvědčení ze základní školy, a bodů za přijímací zkoušku z českého jazyka. Počet přijatých uchazečů do 1. ročníku vzdělávání je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů Stanovení dodatkových kritérií V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v následujícím pořadí: a) lepší výsledek z přijímací zkoušky b) lepší prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech pololetích na základní (střední) škole c) lepší celkový průměrný prospěch ve sledovaných třech pololetích na základní (střední) škole 2. Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem: 2.1. Kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Hodnotí se průměrný prospěch na vysvědčení za: - 1. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole: 40-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 3,00-2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole: 40-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 3,00-1. pololetí posledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole: 40-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 3,00 Přijímací zkoušku v oborech vzdělání s výučním listem uchazeči nekonají Stanovení dodatkových kritérií V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v tomto pořadí: a) prospěch z matematiky ve sledovaných třech pololetích na vysvědčení ze ZŠ b) prospěch z českého jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčení ze ZŠ 2.3. Pořadí uchazečů Uchazeči budou přijati v pořadí podle získaného počtu bodů v přijímacím řízení. Počet přijatých uchazečů je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů. C) Kritéria přijímacího řízení ke studiu prvního ročníku ve školním roce v druhém kole přijímacího řízení 1. Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a obor nástavbového studia ve 2. kole přijímacího řízení 12

13 1.1. Kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání Obory vzdělání s maturitní zkouškou a) Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za: - 1. pololetí 8. ročníku základní školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,50-2. pololetí 8. ročníku základní školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,50-1. pololetí 9. ročníku základní školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,50 b) Hodnotí se prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčeních ze základní školy: 60-0 bodů za součet známek 9 45 Závislost počtu přidělených bodů na celkovém průměrném prospěchu ze ZŠ v daném rozpětí je lineární, stejně tak i závislost přidělených bodů na prospěchu z vybraných předmětů Obor nástavbového studia a) Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za: - 1. pololetí 2. ročníku střední školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,80-2. pololetí 2. ročníku střední školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,80-1. pololetí 3. ročníku střední školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,80 b) Hodnotí se prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčeních ze střední školy: 60-0 bodů za součet známek 9 45 Závislost počtu přidělených bodů na celkovém průměrném prospěchu ze SŠ v daném rozpětí je lineární, stejně tak i závislost přidělených bodů na prospěchu z vybraných předmětů. 1.2 Přijímací zkouška Podle rozhodnutí ředitele školy uchazeči nebudou konat ve 2. kole přijímacího řízení přijímací zkoušku. 1.3 Pořadí uchazečů Uchazeči budou přijati v pořadí podle získaného počtu bodů v přijímacím řízení. Počet přijatých uchazečů do 1. ročníku vzdělávání je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů (viz bod 6). 13

14 1.4 Stanovení dodatkových kritérií V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v následujícím pořadí: a) lepší prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech pololetích na základní (střední) škole b) lepší celkový průměrný prospěch ve sledovaných třech pololetích na základní (střední) škole 2. Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem 2.1 Kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za: - 1. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole: 40-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 3,00-2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole: 40-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 3,00-1. pololetí posledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole: 40-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 3,00 Závislost počtu přidělených bodů na celkovém průměrném prospěchu ze ZŠ v daném rozpětí je lineární. Přijímací zkoušku v oborech vzdělání s výučním listem uchazeči nekonají. 2.2 Stanovení dodatkových kritérií V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v tomto pořadí: a) prospěch z matematiky ve sledovaných třech pololetích na vysvědčení ze ZŠ b) prospěch z českého jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčení ze ZŠ 2.3 Pořadí uchazečů Uchazeči budou přijati v pořadí podle získaného počtu bodů v přijímacím řízení. Počet přijatých uchazečů do 1. ročníku je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů. 14

15 V. Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce Rozdělení do tříd a) Obory vzdělání s maturitní zkouškou M/02 Obchodní akademie třídy A1.; A2; A3.A; A3.B; A4.A; A4.B M/01 Hotelnictví třídy H1.; H2.; H3.; H M/02 Ekonomické lyceum třídy E1.; E2.; E3.; E L/51 Gastronomie třídy N L/504 Společné stravování třída N2. b) Obory vzdělání s výučním listem H/01 Kuchař - číšník třídy K1.A; K1.B; K2.A; K2.B; C3.K; K H/01 Cukrář třídy C1; C2.; C3.K E/01 Stravovací a ubytovací služby třídy S1; S3. 15

16 2. Výsledky tříd za I. pololetí školního roku Třída Počet TU Průměrný prospěch Absence na žáka celkem neoml. V P 5 N Ch-2 Ch-3 A1. 33 Zrn 2,521 51,24 0, E1. 22 Šim 2,221 37,40 0, H1. 34 Sbk 2,422 52,61 0, N1. 22 Dri 2,891 83,36 0, C1. 16 Doš 2,303 77,37 8, K1.A 24 Ros 2,641 66,41 0, K1.B 25 Sob 2,314 74,48 6, S1. 14 Pav 2,283 75,85 4, roč ,465 62,59 1, A2. 27 Lup 2,286 79,03 11, E2. 30 Kru 2,107 58,06 0, H2. 34 Krj 2,480 78,41 0, N2. 17 Mus 2,606 53,41 0, C2. 16 Ada 2,404 64,75 0, K2.A 21 Sta 2,614 80,66 5, K2.B 28 Per 2,823 79,53 1, roč ,447 71,72 2, A3.A 19 Ste 2,144 48,78 0, A3.B 21 Jež 2, ,52 0, E3. 30 Kop 1,868 56,56 0, H3. 27 Mel 2,511 95,81 0, C3.K 23 Kva 2,449 89,61 0, K3. 20 Hla 2,567 77,95 1, S3. 9 Mer 2, ,77 6, roč ,383 79,83 0, A4.A 21 Kou 2,348 65,76 0, A4.B 15 Fia 2,764 66,26 0, E4. 21 Kli 1,910 65,47 0, H4. 23 Hol 2,717 47,69 0, roč. 80-2,415 60,59 0, CELKEM 592-2,430 69,33 1,

17 3. Výsledky tříd za II. pololetí školního roku (po opravných a náhradních zkouškách) Třída Počet TU Průměrný prospěch Absence na žáka celkem neoml. V P 5 N Ch-2 Ch-3 A1. 32 Zrn 2,438 76,06 0, E1. 22 Šim 2,293 59,45 0, H1. 30 Sbk 2,439 75, N1. 21 Dri 2, , C1. 14 Doš 2,246 76,78 0, K1.A 22 Ros 2,612 98,72 5, K1.B 22 Sob 2,531 70,18 0, S1. 11 Pav 2,136 71,81 0, roč ,467 80,05 0, A2. 26 Lup 2, ,80 0, E2. 30 Wi 2,171 81, H2. 34 Krj 2,357 82, N2. 17 Mus 2,585 30, C2. 15 Ada 2,257 77,93 0, K2.A 20 Sta 2,673 93,05 1, K2.B 27 Per 2,801 90,25 1, roč ,445 82,35 0, A3.A 19 Ste 2,067 49, A3.B 19 Jež 2, , E3. 30 Kop 1,894 80, H3. 26 Mel 2,557 87,30 0, C3.K 23 Kva 2,438 75, K3. 20 Hla 2,554 61,45 2, S3. 8 Mer 2,791 75,12 4, roč ,376 78,62 0, A4.A 21 Kou 2,371 37, A4.B 15 Fia 2,605 49,66 1, E4. 21 Kli 2,042 27, H4. 23 Hol 2,642 30,56 0, roč ,396 35,34 0, CELKEM 568-2,425 74,07 0, Vysvětlivky: TU = třídní učitel V = počet žáků s vyznamenáním P = počet žáků, kteří prospěli 5 = počet žáků s alespoň jednou nedostatečnou N = počet nehodnocených žáků Ch 2, Ch 3 = počet žáků s méně uspokojivým a neuspokojivým chováním 17

18 4. Prospěch s vyznamenáním na konci školního roku a) Pracoviště Bratříků : 23 žáků Třída Počet Jména žáků A1. 1 Tůmová Dominika E1. 2 Kubátová Barbora; Kotrčová Markéta H1. 1 Prchalová Michaela A2. 2 Hudcová Renata; Zadinová Kristýna E2. 4 Jelínková Markéta; Milichovská Jana; Kubátová Pavlína; Mrtková Michaela A3.A 3 Pavlovičová Lena; Kasalová Daniela; Štěpánková Markéta E3. 7 Pálková Barbora; Růžičková Nikola; Vavřička Jakub; Havlíková Marie; Peldová Michaela; Špinar Martin; Danko Branislav A4.A 1 Hanousková Michaela H4. 2 Grecmanová Šárka; Melicharová Barbora CELKEM b) Pracoviště Kyjovská: 14 žáků Třída Počet Jména žáků C1. 3 Miksová Kristýna; Kubátová Veronika; Suchá Anna K1.A 2 Pavlasová Hana; Svobodová Veronika K1.B 2 Nováková Kristýna; Kasal Pavel S1. 2 Kissová Rozália; Kuželová Kateřina C2. 3 Badurová Lenka; Mazurková Monika; Mottlová Veronika C3.K 1 Osztatni Josef K3. 1 Schovancová Michaela CELKEM

19 5. Prospěch nedostatečný k po opravných zkouškách a zkouškách v náhradních termínech a) Pracoviště Bratříků : 21 žáků Třída Počet N1. 10 Počty neprospívajících žáků s výčtem předmětů (příp. s počtem předmětů, ve kterých nebyli hodnoceni) 4 žáci 15 x N 2 žáci ČJK, KAJ, LIV 2 žákyně ČJK, LIV 1 žákyně KAJ, LIV; 1 x N 1 žákyně ČJK A žákyně 14 x N H žákyně 14 x N N žákyně MAS H žákyně ČJK; 1 x N A4.B 2 H žákyně MAT, MAS, LIV, PRA; 4 x N 1 žákyně MAT, OAJ; 3 x N 1 žákyně ANJ, LIV, MAT; 7 x N 1 žák MAS, LIV, OAJ 2 žáci ANJ 1 žákyně - LIV CELKEM

20 b) Pracoviště Kyjovská: 8 žáků Třída Počet Počty neprospívajících žáků s výčtem předmětů (příp. s počtem předmětů, ve kterých nebyli hodnoceni) C žák 8 x N K1.A 2 1 žák ČJL, MAT, TCH, ZPV 1 žák 12 x N K1.B 1 1 žák POV; 3 x N C žák MAT, ZPV; 3 x N K2.A 1 1 žák MAT, ICT K2.B 1 1 žák MAT, ZPV; 6 x N K žákyně ODV CELKEM

21 VI. Maturitní zkoušky jarní termín 1. Termíny maturitních zkoušek Třída A4.A N2. E4. A4.B H4. Přihlášky žáků k MZ do 1. prosince 2012 Praktická zkouška Profilové části MZ dubna 2013 Ukončení 2. pololetí 30. dubna 2013 DT a PP společné části MZ (dle JZS) května 2012 ÚZ společné části, ÚZ profilové části a obhajoby MP května května Složení maturitních komisí Třída Obor A4.A Obchodní akademie Počet žáků 21 Předseda komise Mgr. Oleg Sejfi učitel ANJ - VOŠ a OA Chotěboř Místopředseda Ing. Lenka Janovská Třídní učitel Ing. Marie Koumarová ČLENOVÉ Společná část maturitní zkoušky Předmět Hodnotitel - zkoušející Hodnotitel - přísedící Český jazyk a literatura Mgr. Jarmila Hvozdecká Mgr. Jarmila Zrnová Anglický jazyk Mgr. Miroslava Lupačová Mgr. Tereza Pospíšilová Profilová část maturitní zkoušky Předmět Zkoušející Přísedící Ekonomika Ing. Kateřina Křivská Ing. Lenka Janovská Účetnictví Ing. Hana Kopicová Ing. Radka Svatošová 21

22 Třída Obor A4.B Obchodní akademie Počet žáků 13 Předseda komise Ing. Dana Bouchnerová učitelka ekonomických předmětů OA a JŠ Jihlava Místopředseda Mgr. Iva Sobotková Třídní učitel Josef Fiala ČLENOVÉ Společná část maturitní zkoušky Předmět Hodnotitel - zkoušející Hodnotitel - přísedící Český jazyk a literatura Mgr. Iva Běloušková Mgr. Iva Sobotková Anglický jazyk Mgr. Miroslava Lupačová Mgr. Jarmila Hvozdecká Německý jazyk Ing. Hubert Wiche Mgr. Jana Vozábová Ruský jazyk Mgr. Marie Drápelová Mgr. Miroslava Lupačová Profilová část maturitní zkoušky Předmět Zkoušející Přísedící Ekonomika Ing. Bohuslav Musil Ing. Jana Lajnerová Účetnictví Ing. Jana Lajnerová Ing. Hana Kopicová Třída H4. Obor Hotelnictví a turismus Počet žáků 16 Předseda komise Ing. Zdeněk Pilát Učitel odborných předmětů HŠ Třebíč Místopředseda Mgr. Jarmila Zrnová Třídní učitel RNDr. Ivana Holubová ČLENOVÉ Společná část maturitní zkoušky Předmět Hodnotitel - zkoušející Hodnotitel - přísedící Český jazyk a literatura Mgr. Jarmila Zrnová PhDr. Jaromíra Kvačková Anglický jazyk Mgr. Pavel Stehno PhDr. Oldřich Šimon Německý jazyk Ing. Hubert Wiche Mgr. Jana Vozábová Profilová část maturitní zkoušky Předmět Zkoušející Přísedící Ekonomika Ing. Marie Mrázová Ing. Lenka Janovská Hotelnictví a cestovní ruch Mgr. Vladimíra Krajhanzlová Mgr. Jana Vozábová Německý jazyk nepovinný Ing. Hubert Wiche Mgr. Jana Vozábová Odborné předměty obhajoba MP Vedoucí maturitní práce Oponent maturitní práce 22

23 Třída E4. Obor Ekonomické lyceum Počet žáků 21 Předseda komise Mgr. Michaela Jaňáková Učitelka MAT a FYZ VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Místopředseda PhDr. Jaromíra Kvačková Třídní učitel Mgr. Květa Klímová ČLENOVÉ Společná část maturitní zkoušky Předmět Hodnotitel - zkoušející Hodnotitel - přísedící Český jazyk a literatura Mgr. Iva Sobotková PhDr. Jaromíra Kvačková Anglický jazyk Mgr. Jarmila Hvozdecká PhDr. Oldřich Šimon Německý jazyk Ing. Hubert Wiche Mgr. Jana Vozábová Profilová část maturitní zkoušky Předmět Zkoušející Přísedící Ekonomika Ing. Marian Drinka Ing. Hana Kopicová Účetnictví Ing. Hana Kopicová Ing. Marian Drinka Anglický jazyk Mgr. Jarmila Hvozdecká PhDr. Oldřich Šimon Matematika Mgr. Květa Klímová Mgr. Karel Sedlák Základy společenských věd a psychologie Mgr. Jarmila Zrnová PhDr. Jaromíra Kvačková Francouzský jazyk - nepovinný Mgr. Petra Krulová Mgr. Daniela Machová Společenskovědní předměty obhajoba MP Vedoucí maturitní práce Oponent maturitní práce Třída N2. Obor Společné stravování Počet žáků 15 Ing. Marie Kratochvílová Předseda komise učitelka odborných předmětů SŠ obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou Místopředseda Mgr. Vladimíra Krajhanzlová Třídní učitel Ing. Bohuslav Musil ČLENOVÉ Společná část maturitní zkoušky Předmět Hodnotitel - zkoušející Hodnotitel - přísedící Český jazyk a literatura Mgr. Iva Sobotková Mgr. Jarmila Zrnová Anglický jazyk Mgr. Tereza Pospíšilová PaedDr. Josef Hladík Německý jazyk PhDr. Etela Stará Ing. Hubert Wiche 23

24 Profilová část maturitní zkoušky Předmět Zkoušející Přísedící Ekonomika Ing. Bohuslav Musil Ing. Kateřina Křivská Hotelový provoz Mgr. Věra Sobotová Mgr. Vladimíra Krajhanzlová Odborné předměty obhajoba MP Vedoucí maturitní práce Oponent maturitní práce 3. Výsledky maturitních zkoušek 3.1. Výsledky maturitních zkoušek po třídách jarní období 2013 POČTY ŽÁKŮ - POLOŽKY A4.A A4.B E4. H4. N2. N2.II Celkem % POČTY ŽÁKŮ Celkem ve třídě ukončili úspěšně poslední ročník ,1 - neukončili poslední ročník ,9 - prospěli s vyznamenáním ,9 - prospěli ,4 - neprospěli ,8 - nekonali MZ nebo její část ,0 - konajících MZ na podzim ,7 NEÚSPĚŠNOST ŽÁKŮ Ve společné části MZ ,8 - v didaktickém testu ,9 - v písemné práci ,0 - u ústní zkoušky ,9 V profilové části MZ ,0 ÚSPĚŠNOST ŽÁKŮ - v absolutních hodnotách v procentech Prospěch s vyznamenáním A4.A 1 : Heppnerová Vanda E4. 3 : Holcová Lucie, Kavalírová Tereza, Kocourová Klára H4. 1 : Melicharová Barbora N2. 1 : Hyrš Miroslav 24

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Projednáno a schváleno Školskou radou Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou dne 15. 10. 2014. MVDr. Marcel Chaloupka předseda Školské rady. Mgr. Ivana

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. za školní rok 2010/2011 a) část pedagogická b) část ekonomická PaedDr.Jaroslava Čelechovská ředitelka školy Schválena Školskou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 1 Úvod To, o čem se řadu let jen hovořilo, se koncem června roku 2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2010/2011 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2010/2011 je zpracovaná podle

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2011 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín OBCHODNÍ AKADEMIE, Kolín IV, Kutnohorská 41, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Zřizovatel: Středočeský

Více