VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Havlíčkův Brod 2013

2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 6 IV. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU V. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE VI. MATURITNÍ ZKOUŠKY JARNÍ TERMÍN VII. ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (ŘÁDNÝ TERMÍN) VIII. ÚČAST ŠKOLY VE STANDARDIZOVANÝCH PRŮZKUMECH IX. ÚDAJE O UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY X. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ XI. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ XII. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI XIII. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ XIV. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE XV. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ XVI. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ XVII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ XVIII. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ.. 96 XIX. KONCEPČNÍ CÍLE ŠKOLY V OBDOBÍ

3 I. Základní údaje o škole Název školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Sídlo školy: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Odloučené pracoviště: Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187 Zřizovatel školy: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Vedení školy: Mgr. Jiří Forman ředitel školy Mgr. Karel Sedlák zástupce ředitele Ing. Radka Svatošová zástupce ředitele pro obory vzdělání s maturitní zkouškou Ing. Marie Mrázová zástupce ředitele pro obory vzdělání s výučním listem a praktické vyučování Ing. Jana Dubnová zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz Charakteristika školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací, která vznikla sloučením tří havlíčkobrodských škol Obchodní akademie, Havlíčkův Brod, U Trojice 2005 a Integrované střední školy, Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187 s Integrovanou střední školou podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851. Škola nabízí obory vzdělání zaměřené na ekonomiku a gastronomii. OA a HŠ Havlíčkův Brod je právnickou osobou zřízenou Krajem Vysočina dne V souladu se zřizovací listinou, schválenou usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne , ve znění dodatků schválených příslušnými usneseními Zastupitelstva Kraje Vysočina, a v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení je předmětem činnosti OA a HŠ Havlíčkův Brod zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými právními předpisy. Předmětem činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Adresa pro dálkový přístup: web: Školská rada: Školská rada pracuje při škole od 16. ledna Složení školské rady ve školním roce : Členové Školské rady jmenovaní zřizovatelem (usnesením 0231/05/2012/RK ze dne ): 3

4 Marie Bohuslavová, vedoucí krajského střediska Českého svazu žen Kraje Vysočina Ing. Čeněk Jůzl, místostarosta města Havlíčkův Brod Bc. Jiří Vondráček, člen Zastupitelstva Kraje Vysočina Členové Školské rady zvolení pedagogickými pracovníky dne : Ing. Hana Kopicová, učitelka odborných předmětů OA a HŠ Havlíčkův Brod Ing. Bohuslav Musil, učitel odborných předmětů OA a HŠ Havlíčkův Brod Mgr. Pavlína Rosenkranzová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů na OA a HŠ Havlíčkův Brod Členové Školské rady zvolení zákonnými zástupci a zletilými žáky dne : Lenka Perliková, administrativní pracovnice, Věznice Světlá nad Sázavou Tomáš Sedláček, pracovník Hasičského záchranného sboru Havlíčkův Brod Petra Švecová, zdravotní sestra, Poliklinika Havlíčkův Brod 4

5 II. Obory vzdělání na škole ve školním roce Obory vzdělání s maturitní zkouškou: Kód oboru Název oboru Počet žáků k M/02 Obchodní akademie M/01 Hotelnictví M/02 Ekonomické lyceum 103 Celkem Obory vzdělání s výučním listem: Kód oboru Název oboru Počet žáků k H/01 Kuchař - číšník E/01 Stravovací a ubytovací služby H/01 Cukrář 43 Celkem Obory nástavbového studia: Kód oboru Název oboru Počet žáků k L/51 Gastronomie L/504 Společné stravování 17 Celkem Celkem za školu Obory vzdělání Počet tříd Počet žáků k střední s maturitní zkouškou střední s výučním listem nástavbové 2 42 Celkem

6 III. Přehled pracovníků školy Učitelé: Příjmení a jméno, titul Vystudovaná aprobace Vzdělání Počet let praxe v r Poznámka Adam Václav, Mgr. tělesná výchova FTVS Praha 13 Běloušková Iva, Mgr. Dolejší Vlasta, Bc. Dolejšová Andrea, Mgr. Drápelová Marie, Mgr. Drinka Marian, Ing. Fiala Josef Forman Jiří, Mgr. Hladík Josef, PaedDr. čeština základy společenských věd odborné předměty cukrář, pekař čeština-němčina ruština dějepis němčina odborné předměty tělesná výchova-branná výchova ruština-dějepis čeština ruština-dějepis angličtina PF UJEP Ústí nad Labem 2 SPŠPT Pardubice, DPS PF UK Praha PF TU Liberec PF MU Brno (pro SŠ) PF Hradec Králové PF VŠP Hradec Králové EF VŠZ Praha DPS VUT Brno FTVS UK Praha 27 PF Hradec Králové FF MU Brno PF Hradec Králové PF VŠP Hradec Králové Holubová Ivana, RNDr. matematika-chemie PřF UJEP Brno - učitelství 28 Hvozdecká Jarmila, Mgr. čeština-angličtina FF UJEP Brno 36 Janča Zdeněk, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha; DPS 25 Janovská Lenka, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha; DPS 26 Ježek Miroslav, Mgr. Klementová Petra, Mgr. Klímová Květa, Mgr. tělesná výchova-branná výchova čeština-francouzština matematika-výpočetní technika 26 ředitel školy 29 FTVS UK Praha 35 PF JU České Budějovice PF MU Brno (pro SŠ) MFF UK Praha 21 7 koordinátor ICT Königsmark Jaroslav, PaedDr. strojírenské předměty PF UK Praha 36 metodik ICT Kopicová Hana, Ing. Koumarová Marie, Ing. Krajhanzlová Vladimíra, Mgr. Králová Irena, RNDr. ekonomické předměty, technika administrativy odb- předměty tech. pís. e el. komunikace učitelství odb. předmětů obchod a služby matematika-fyzika výpočetní technika VŠE Praha, DPS ÚÚPVPP Praha VŠST Liberec, DPS OA a VOŠ Val. Meziříčí PF Ostravské univerzity Ostrava, DPS pro MOV MFF UK Praha VŠP Hradec Králové Křivská Kateřina, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha, učitelství 10 Kvačková Jaromíra, PhDr. čeština pedagogika FF UK Praha 28 Lajnerová Jana, Ing. Lupačová Miroslava, Mgr. ekonomické předměty ruština-dějepis angličtina VŠE Praha, DPS PF UP Olomouc PF Hradec Králové PF JU České Budějovic škol. metodik prevence 6

7 Melechovská Miroslava, Mgr. Merclová Hana, Ing. učitelství odb. předmětů obchod a služby nauka o výrobě -chemie PF Ostravské univerzity Ostrava VŠCHT Pardubice; PGS ČVUT, VŠE Praha Mrázová Marie, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha, DPS 27 Musil Bohuslav, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha - učitelství 30 Myslivec Jan, Ing. odborné předměty textil VŠST Liberec, DPS PF UK Praha Pavlíčková Helena, RNDr. matematika-chemie PřF UJEP Brno - učitelství 33 Pertlová Hana, Mgr. Ing. odborné předměty obchod a služby PF Ostravské univerzity ČZU Praha 7 31 ZŘ pro OVVLPV 30 metodik ICT Pospíšilová Tereza, Bc. anglický jazyk PF MU Brno 6 studium Rokos Milan, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha-učitelství 33 metodik ICT Rosenkranzová Pavlína, Mgr. německý jazyk PF MU Brno 12 Flores Salazar, Henry Daniel španělský jazyk Sedlák Karel, Mgr. matematika-základy techniky PF Univerzita Arturo Prat, Chile PF Hradec Králové PF UP Olomouc (5-12) Slavíková Alena, Mgr. ruština-němčina FF UJEP Brno 38 Sobotková Iva, Mgr. čeština-občanská nauka PF VŠP Hradec Králové ZŘ Sobotová Věra, Mgr. Stará Etela, PhDr. Stehno Pavel, Mgr. odborné předměty obchod a služby německý jazyk-anglický jazyk historie, výpočetní technika PF UK Praha 31 FF UPJŠ Prešov 35 FF MU Brno, DPS, PF U Hradec Králové Svatošová Radka, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha, DPS 20 Šimon Oldřich, Mgr. angličtina-dějepis TU Liberec 3 7 výchovný poradce ZŘ pro OVMZ, koordinátor ŠVP Vozábová Jana, Mgr. německý jazyk PF MU Brno 25 Wiche Hubert, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha, DPS, SJZ z NEJ 27 Zrnová Jarmila, Mgr. český jazyk občanská nauka FF UK Praha 31 koordinátor EV Vychovatelé: Příjmení a jméno, titul Funkce Vzdělání Bořilová Jana Čiháková Alena, Ing. vychovatelka vychovatelka Gymnázium HB, DPS MU Brno - vychovatelství VŠE Praha DPS VŠE Praha Počet let praxe v r Poznámka 7

8 Dočkal Petr Kašparovská Monika, Bc. Prokopová Jindřiška Švecová Jarmila, Ing. vychovatel vedoucí vychovatelka vychovatelka vychovatelka SPŠ Jihlava DPS PF Hradec Králové Gymnázium HB, SPŠ Litomyšl vychovatelství PF UK Praha - vychovatelství Gymnázium HB, SPŠ Litomyšl - vychovatelství VŠST Liberec, DPS PF UK Praha OA a VOŠ Val. Mez. CŽV učitel SŠ Učitelé odborného výcviku: Příjmení a jméno, titul Funkce Vzdělání Čápová Marie Kletečková Iva, Bc. Klubalová Jitka, Bc. Lišková Vladimíra Neubauerová Miriam Šeredová Klára, Bc. Štroblová Alena Vrublová Vladimíra UOV Kuchař číšník UOV Kuchař číšník UOV Cukrář UOV Kuchař číšník UOV Cukrář UOV Kuchař-číšník, Stravovací a ubytovací služby UOV Kuchař číšník UOV Stravovací a ubytovací služby SŠ spol. stravování Velké Meziříčí, PC Jihlava pedagogika SOU Chrudim-servírka, DPS pro vychovatele, ČZU Praha - učitelství prakt. vyuč. SPŠPT Pardubice, DPS pro učit. odb. předmětů, PF Ostravské univerzity Ostrava VL krejčí, VL kuchař,spšt Jihlava, DPS pro UOV VL cukrářka, SOU Libušín (mat. zk.), DPS pro UOV VL cukrářka, kuchař-číšník, ISŠ HB spol. strav., DPS pro UOV, ČZU Praha učitelství prakt. vyuč. SŠ spol. strav. Velké Meziříčí, DPS pro UOV VL prodavač, ISŠ HB provoz obchodu, DPS CŽV - vychovatel Počet let praxe v r Zajíčková Jaroslava UOV Cukrář VL cukrář 32 Žáčková Naděžda vedoucí UOV VL krejčí, VL servírka, SPŠT Jihlava, SOŠ obchodu a služeb Jihlava, DPS Poznámka 16 studium Asistent pedagoga: Příjmení a jméno, titul Drašnarová Veronika Příjmení a jméno žáka/žákyně, třída Vlková Alžběta, A3.A Vzdělání ISŠ Havlíčkův Brod, Vysočina Education studium pro AP Počet let praxe v r Poznámka 8

9 Provozní zaměstnanci: Příjmení a jméno Funkce Poznámka Bártová Renata kuchařka (BR) Brožová Zdeňka uklízečka (BR) Brtnická Jitka kuchařka (BR) Burda Vladimír správce počítačové sítě Coufalová Ivana uklízečka (KY) Čechová Dana vedoucí školní jídelny Dočkal Petr vedoucí doplňkové činnosti (KY) Dubnová Jana, Ing. zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz Forgáčová Eva, Ing. projektový manažer, vedoucí ŠSIC Grečnárová Alena mzdová účetní Iževská Věra uklízečka (KY) Janďourková Jana uklízečka (BR) Krčálová Jindra uklízečka (KY) Kučerová Monika kuchařka (BR) Musilová Jitka administrativní pracovnice OP Kyjovská Nová Ludmila uklízečka (BR) Orest Jaroslav údržbář - topič, referent BOZP a PO (BR) Pešková Iveta sekretářka ředitele školy a pracovnice spisové služby Poslušná Milena pracovnice ŠSIC Provazníková Monika uklízečka (BR) Rychlý Milan správce budov (BR) Satrapová Ivana majetkový referent Sedlmajerová Zdeňka uklízečka (BR) Staňková Helena pomocná kuchařka (BR) Šauflová Helena rozpočtářka Tesař Petr údržbář topič (KY) Zikuda Petr údržbář - topič (KY) Žák Jaroslav správce budov, referent BOZP a PO (KY) Žáková Jaroslava kuchařka provozářka (KY) 9

10 IV. Přijímací řízení do 1. ročníku A) Počty přihlášených a přijatých studentů a počty odevzdaných zápisových lístků v jednotlivých kolech 1. kolo dubna 2013 a 23. dubna 2013 Název oboru zaměření Kód oboru Počet přihlášek Počet přijatých Odevzdáno ZL Obchodní akademie M/ Hotelnictví M/ Ekonomické lyceum M/ Gastronomie L/ Kuchař-číšník H/ Cukrář H/ Stravovací a ubytovací služby E/ Prodavač H/ CELKEM kolo května 2013 Název oboru zaměření Kód oboru Počet přihlášek Počet přijatých Odevzdáno ZL Gastronomie L/ Kuchař číšník H/ Prodavač H/ Stravovací a ubytovací služby E/ CELKEM

11 B) Kritéria přijímacího řízení ke studiu prvního ročníku ve školním roce v prvním kole přijímacího řízení 1. Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a obor nástavbového studia: 1.1. Prvním kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání Obory vzdělání s maturitní zkouškou a) Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za: - 1. pololetí 8. ročníku základní školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,50-2. pololetí 8. ročníku základní školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,50-1. pololetí 9. ročníku základní školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,50 b) Hodnotí se prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčeních ze základní školy: 60-0 bodů za součet známek Obor nástavbového studia a) Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za: - 1. pololetí 2. ročníku střední školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,80-2. pololetí 2. ročníku střední školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,80-1. pololetí 3. ročníku střední školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,50 b) Hodnotí se prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčeních ze střední školy: 60-0 bodů za součet známek Druhým kritériem přijímacího řízení je přijímací zkouška. Všichni uchazeči o čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou budou skládat přijímací zkoušku z českého jazyka, uchazeči o obor nástavbového studia budou skládat přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury. Forma a obsah přijímací zkoušky: - obory vzdělání Ekonomické lyceum, Hotelnictví, Obchodní akademie: písemný test z českého jazyka v rozsahu učiva pro základní školy - obor vzdělání Gastronomie: písemný test z českého jazyka a literatury v rozsahu učiva pro základní školy a pro obory vzdělání s výučním listem Bodování přijímací zkoušky: max. 120 bodů 1.3. Stanovení kritéria úspěšnosti přijímací zkoušky Přijímací zkoušku úspěšně složí žáci, kteří v testu z českého jazyka získají alespoň 30 bodů. Uchazeči, kteří této hodnoty nedosáhnou, nesplní kritéria přijímacího řízení. 11

12 1.4. Pořadí uchazečů Uchazeči, kteří splní kritéria přijímacího řízení, budou přijati v pořadí podle celkového počtu bodů v přijímacím řízení. Celkový počet bodů je součtem bodů, které uchazeč získá za výsledky na vysvědčení ze základní školy, a bodů za přijímací zkoušku z českého jazyka. Počet přijatých uchazečů do 1. ročníku vzdělávání je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů Stanovení dodatkových kritérií V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v následujícím pořadí: a) lepší výsledek z přijímací zkoušky b) lepší prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech pololetích na základní (střední) škole c) lepší celkový průměrný prospěch ve sledovaných třech pololetích na základní (střední) škole 2. Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem: 2.1. Kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Hodnotí se průměrný prospěch na vysvědčení za: - 1. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole: 40-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 3,00-2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole: 40-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 3,00-1. pololetí posledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole: 40-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 3,00 Přijímací zkoušku v oborech vzdělání s výučním listem uchazeči nekonají Stanovení dodatkových kritérií V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v tomto pořadí: a) prospěch z matematiky ve sledovaných třech pololetích na vysvědčení ze ZŠ b) prospěch z českého jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčení ze ZŠ 2.3. Pořadí uchazečů Uchazeči budou přijati v pořadí podle získaného počtu bodů v přijímacím řízení. Počet přijatých uchazečů je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů. C) Kritéria přijímacího řízení ke studiu prvního ročníku ve školním roce v druhém kole přijímacího řízení 1. Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a obor nástavbového studia ve 2. kole přijímacího řízení 12

13 1.1. Kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání Obory vzdělání s maturitní zkouškou a) Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za: - 1. pololetí 8. ročníku základní školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,50-2. pololetí 8. ročníku základní školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,50-1. pololetí 9. ročníku základní školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,50 b) Hodnotí se prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčeních ze základní školy: 60-0 bodů za součet známek 9 45 Závislost počtu přidělených bodů na celkovém průměrném prospěchu ze ZŠ v daném rozpětí je lineární, stejně tak i závislost přidělených bodů na prospěchu z vybraných předmětů Obor nástavbového studia a) Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za: - 1. pololetí 2. ročníku střední školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,80-2. pololetí 2. ročníku střední školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,80-1. pololetí 3. ročníku střední školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,80 b) Hodnotí se prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčeních ze střední školy: 60-0 bodů za součet známek 9 45 Závislost počtu přidělených bodů na celkovém průměrném prospěchu ze SŠ v daném rozpětí je lineární, stejně tak i závislost přidělených bodů na prospěchu z vybraných předmětů. 1.2 Přijímací zkouška Podle rozhodnutí ředitele školy uchazeči nebudou konat ve 2. kole přijímacího řízení přijímací zkoušku. 1.3 Pořadí uchazečů Uchazeči budou přijati v pořadí podle získaného počtu bodů v přijímacím řízení. Počet přijatých uchazečů do 1. ročníku vzdělávání je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů (viz bod 6). 13

14 1.4 Stanovení dodatkových kritérií V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v následujícím pořadí: a) lepší prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech pololetích na základní (střední) škole b) lepší celkový průměrný prospěch ve sledovaných třech pololetích na základní (střední) škole 2. Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem 2.1 Kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za: - 1. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole: 40-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 3,00-2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole: 40-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 3,00-1. pololetí posledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole: 40-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 3,00 Závislost počtu přidělených bodů na celkovém průměrném prospěchu ze ZŠ v daném rozpětí je lineární. Přijímací zkoušku v oborech vzdělání s výučním listem uchazeči nekonají. 2.2 Stanovení dodatkových kritérií V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v tomto pořadí: a) prospěch z matematiky ve sledovaných třech pololetích na vysvědčení ze ZŠ b) prospěch z českého jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčení ze ZŠ 2.3 Pořadí uchazečů Uchazeči budou přijati v pořadí podle získaného počtu bodů v přijímacím řízení. Počet přijatých uchazečů do 1. ročníku je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů. 14

15 V. Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce Rozdělení do tříd a) Obory vzdělání s maturitní zkouškou M/02 Obchodní akademie třídy A1.; A2; A3.A; A3.B; A4.A; A4.B M/01 Hotelnictví třídy H1.; H2.; H3.; H M/02 Ekonomické lyceum třídy E1.; E2.; E3.; E L/51 Gastronomie třídy N L/504 Společné stravování třída N2. b) Obory vzdělání s výučním listem H/01 Kuchař - číšník třídy K1.A; K1.B; K2.A; K2.B; C3.K; K H/01 Cukrář třídy C1; C2.; C3.K E/01 Stravovací a ubytovací služby třídy S1; S3. 15

16 2. Výsledky tříd za I. pololetí školního roku Třída Počet TU Průměrný prospěch Absence na žáka celkem neoml. V P 5 N Ch-2 Ch-3 A1. 33 Zrn 2,521 51,24 0, E1. 22 Šim 2,221 37,40 0, H1. 34 Sbk 2,422 52,61 0, N1. 22 Dri 2,891 83,36 0, C1. 16 Doš 2,303 77,37 8, K1.A 24 Ros 2,641 66,41 0, K1.B 25 Sob 2,314 74,48 6, S1. 14 Pav 2,283 75,85 4, roč ,465 62,59 1, A2. 27 Lup 2,286 79,03 11, E2. 30 Kru 2,107 58,06 0, H2. 34 Krj 2,480 78,41 0, N2. 17 Mus 2,606 53,41 0, C2. 16 Ada 2,404 64,75 0, K2.A 21 Sta 2,614 80,66 5, K2.B 28 Per 2,823 79,53 1, roč ,447 71,72 2, A3.A 19 Ste 2,144 48,78 0, A3.B 21 Jež 2, ,52 0, E3. 30 Kop 1,868 56,56 0, H3. 27 Mel 2,511 95,81 0, C3.K 23 Kva 2,449 89,61 0, K3. 20 Hla 2,567 77,95 1, S3. 9 Mer 2, ,77 6, roč ,383 79,83 0, A4.A 21 Kou 2,348 65,76 0, A4.B 15 Fia 2,764 66,26 0, E4. 21 Kli 1,910 65,47 0, H4. 23 Hol 2,717 47,69 0, roč. 80-2,415 60,59 0, CELKEM 592-2,430 69,33 1,

17 3. Výsledky tříd za II. pololetí školního roku (po opravných a náhradních zkouškách) Třída Počet TU Průměrný prospěch Absence na žáka celkem neoml. V P 5 N Ch-2 Ch-3 A1. 32 Zrn 2,438 76,06 0, E1. 22 Šim 2,293 59,45 0, H1. 30 Sbk 2,439 75, N1. 21 Dri 2, , C1. 14 Doš 2,246 76,78 0, K1.A 22 Ros 2,612 98,72 5, K1.B 22 Sob 2,531 70,18 0, S1. 11 Pav 2,136 71,81 0, roč ,467 80,05 0, A2. 26 Lup 2, ,80 0, E2. 30 Wi 2,171 81, H2. 34 Krj 2,357 82, N2. 17 Mus 2,585 30, C2. 15 Ada 2,257 77,93 0, K2.A 20 Sta 2,673 93,05 1, K2.B 27 Per 2,801 90,25 1, roč ,445 82,35 0, A3.A 19 Ste 2,067 49, A3.B 19 Jež 2, , E3. 30 Kop 1,894 80, H3. 26 Mel 2,557 87,30 0, C3.K 23 Kva 2,438 75, K3. 20 Hla 2,554 61,45 2, S3. 8 Mer 2,791 75,12 4, roč ,376 78,62 0, A4.A 21 Kou 2,371 37, A4.B 15 Fia 2,605 49,66 1, E4. 21 Kli 2,042 27, H4. 23 Hol 2,642 30,56 0, roč ,396 35,34 0, CELKEM 568-2,425 74,07 0, Vysvětlivky: TU = třídní učitel V = počet žáků s vyznamenáním P = počet žáků, kteří prospěli 5 = počet žáků s alespoň jednou nedostatečnou N = počet nehodnocených žáků Ch 2, Ch 3 = počet žáků s méně uspokojivým a neuspokojivým chováním 17

18 4. Prospěch s vyznamenáním na konci školního roku a) Pracoviště Bratříků : 23 žáků Třída Počet Jména žáků A1. 1 Tůmová Dominika E1. 2 Kubátová Barbora; Kotrčová Markéta H1. 1 Prchalová Michaela A2. 2 Hudcová Renata; Zadinová Kristýna E2. 4 Jelínková Markéta; Milichovská Jana; Kubátová Pavlína; Mrtková Michaela A3.A 3 Pavlovičová Lena; Kasalová Daniela; Štěpánková Markéta E3. 7 Pálková Barbora; Růžičková Nikola; Vavřička Jakub; Havlíková Marie; Peldová Michaela; Špinar Martin; Danko Branislav A4.A 1 Hanousková Michaela H4. 2 Grecmanová Šárka; Melicharová Barbora CELKEM b) Pracoviště Kyjovská: 14 žáků Třída Počet Jména žáků C1. 3 Miksová Kristýna; Kubátová Veronika; Suchá Anna K1.A 2 Pavlasová Hana; Svobodová Veronika K1.B 2 Nováková Kristýna; Kasal Pavel S1. 2 Kissová Rozália; Kuželová Kateřina C2. 3 Badurová Lenka; Mazurková Monika; Mottlová Veronika C3.K 1 Osztatni Josef K3. 1 Schovancová Michaela CELKEM

19 5. Prospěch nedostatečný k po opravných zkouškách a zkouškách v náhradních termínech a) Pracoviště Bratříků : 21 žáků Třída Počet N1. 10 Počty neprospívajících žáků s výčtem předmětů (příp. s počtem předmětů, ve kterých nebyli hodnoceni) 4 žáci 15 x N 2 žáci ČJK, KAJ, LIV 2 žákyně ČJK, LIV 1 žákyně KAJ, LIV; 1 x N 1 žákyně ČJK A žákyně 14 x N H žákyně 14 x N N žákyně MAS H žákyně ČJK; 1 x N A4.B 2 H žákyně MAT, MAS, LIV, PRA; 4 x N 1 žákyně MAT, OAJ; 3 x N 1 žákyně ANJ, LIV, MAT; 7 x N 1 žák MAS, LIV, OAJ 2 žáci ANJ 1 žákyně - LIV CELKEM

20 b) Pracoviště Kyjovská: 8 žáků Třída Počet Počty neprospívajících žáků s výčtem předmětů (příp. s počtem předmětů, ve kterých nebyli hodnoceni) C žák 8 x N K1.A 2 1 žák ČJL, MAT, TCH, ZPV 1 žák 12 x N K1.B 1 1 žák POV; 3 x N C žák MAT, ZPV; 3 x N K2.A 1 1 žák MAT, ICT K2.B 1 1 žák MAT, ZPV; 6 x N K žákyně ODV CELKEM

21 VI. Maturitní zkoušky jarní termín 1. Termíny maturitních zkoušek Třída A4.A N2. E4. A4.B H4. Přihlášky žáků k MZ do 1. prosince 2012 Praktická zkouška Profilové části MZ dubna 2013 Ukončení 2. pololetí 30. dubna 2013 DT a PP společné části MZ (dle JZS) května 2012 ÚZ společné části, ÚZ profilové části a obhajoby MP května května Složení maturitních komisí Třída Obor A4.A Obchodní akademie Počet žáků 21 Předseda komise Mgr. Oleg Sejfi učitel ANJ - VOŠ a OA Chotěboř Místopředseda Ing. Lenka Janovská Třídní učitel Ing. Marie Koumarová ČLENOVÉ Společná část maturitní zkoušky Předmět Hodnotitel - zkoušející Hodnotitel - přísedící Český jazyk a literatura Mgr. Jarmila Hvozdecká Mgr. Jarmila Zrnová Anglický jazyk Mgr. Miroslava Lupačová Mgr. Tereza Pospíšilová Profilová část maturitní zkoušky Předmět Zkoušející Přísedící Ekonomika Ing. Kateřina Křivská Ing. Lenka Janovská Účetnictví Ing. Hana Kopicová Ing. Radka Svatošová 21

22 Třída Obor A4.B Obchodní akademie Počet žáků 13 Předseda komise Ing. Dana Bouchnerová učitelka ekonomických předmětů OA a JŠ Jihlava Místopředseda Mgr. Iva Sobotková Třídní učitel Josef Fiala ČLENOVÉ Společná část maturitní zkoušky Předmět Hodnotitel - zkoušející Hodnotitel - přísedící Český jazyk a literatura Mgr. Iva Běloušková Mgr. Iva Sobotková Anglický jazyk Mgr. Miroslava Lupačová Mgr. Jarmila Hvozdecká Německý jazyk Ing. Hubert Wiche Mgr. Jana Vozábová Ruský jazyk Mgr. Marie Drápelová Mgr. Miroslava Lupačová Profilová část maturitní zkoušky Předmět Zkoušející Přísedící Ekonomika Ing. Bohuslav Musil Ing. Jana Lajnerová Účetnictví Ing. Jana Lajnerová Ing. Hana Kopicová Třída H4. Obor Hotelnictví a turismus Počet žáků 16 Předseda komise Ing. Zdeněk Pilát Učitel odborných předmětů HŠ Třebíč Místopředseda Mgr. Jarmila Zrnová Třídní učitel RNDr. Ivana Holubová ČLENOVÉ Společná část maturitní zkoušky Předmět Hodnotitel - zkoušející Hodnotitel - přísedící Český jazyk a literatura Mgr. Jarmila Zrnová PhDr. Jaromíra Kvačková Anglický jazyk Mgr. Pavel Stehno PhDr. Oldřich Šimon Německý jazyk Ing. Hubert Wiche Mgr. Jana Vozábová Profilová část maturitní zkoušky Předmět Zkoušející Přísedící Ekonomika Ing. Marie Mrázová Ing. Lenka Janovská Hotelnictví a cestovní ruch Mgr. Vladimíra Krajhanzlová Mgr. Jana Vozábová Německý jazyk nepovinný Ing. Hubert Wiche Mgr. Jana Vozábová Odborné předměty obhajoba MP Vedoucí maturitní práce Oponent maturitní práce 22

23 Třída E4. Obor Ekonomické lyceum Počet žáků 21 Předseda komise Mgr. Michaela Jaňáková Učitelka MAT a FYZ VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Místopředseda PhDr. Jaromíra Kvačková Třídní učitel Mgr. Květa Klímová ČLENOVÉ Společná část maturitní zkoušky Předmět Hodnotitel - zkoušející Hodnotitel - přísedící Český jazyk a literatura Mgr. Iva Sobotková PhDr. Jaromíra Kvačková Anglický jazyk Mgr. Jarmila Hvozdecká PhDr. Oldřich Šimon Německý jazyk Ing. Hubert Wiche Mgr. Jana Vozábová Profilová část maturitní zkoušky Předmět Zkoušející Přísedící Ekonomika Ing. Marian Drinka Ing. Hana Kopicová Účetnictví Ing. Hana Kopicová Ing. Marian Drinka Anglický jazyk Mgr. Jarmila Hvozdecká PhDr. Oldřich Šimon Matematika Mgr. Květa Klímová Mgr. Karel Sedlák Základy společenských věd a psychologie Mgr. Jarmila Zrnová PhDr. Jaromíra Kvačková Francouzský jazyk - nepovinný Mgr. Petra Krulová Mgr. Daniela Machová Společenskovědní předměty obhajoba MP Vedoucí maturitní práce Oponent maturitní práce Třída N2. Obor Společné stravování Počet žáků 15 Ing. Marie Kratochvílová Předseda komise učitelka odborných předmětů SŠ obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou Místopředseda Mgr. Vladimíra Krajhanzlová Třídní učitel Ing. Bohuslav Musil ČLENOVÉ Společná část maturitní zkoušky Předmět Hodnotitel - zkoušející Hodnotitel - přísedící Český jazyk a literatura Mgr. Iva Sobotková Mgr. Jarmila Zrnová Anglický jazyk Mgr. Tereza Pospíšilová PaedDr. Josef Hladík Německý jazyk PhDr. Etela Stará Ing. Hubert Wiche 23

24 Profilová část maturitní zkoušky Předmět Zkoušející Přísedící Ekonomika Ing. Bohuslav Musil Ing. Kateřina Křivská Hotelový provoz Mgr. Věra Sobotová Mgr. Vladimíra Krajhanzlová Odborné předměty obhajoba MP Vedoucí maturitní práce Oponent maturitní práce 3. Výsledky maturitních zkoušek 3.1. Výsledky maturitních zkoušek po třídách jarní období 2013 POČTY ŽÁKŮ - POLOŽKY A4.A A4.B E4. H4. N2. N2.II Celkem % POČTY ŽÁKŮ Celkem ve třídě ukončili úspěšně poslední ročník ,1 - neukončili poslední ročník ,9 - prospěli s vyznamenáním ,9 - prospěli ,4 - neprospěli ,8 - nekonali MZ nebo její část ,0 - konajících MZ na podzim ,7 NEÚSPĚŠNOST ŽÁKŮ Ve společné části MZ ,8 - v didaktickém testu ,9 - v písemné práci ,0 - u ústní zkoušky ,9 V profilové části MZ ,0 ÚSPĚŠNOST ŽÁKŮ - v absolutních hodnotách v procentech Prospěch s vyznamenáním A4.A 1 : Heppnerová Vanda E4. 3 : Holcová Lucie, Kavalírová Tereza, Kocourová Klára H4. 1 : Melicharová Barbora N2. 1 : Hyrš Miroslav 24

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015... 5 III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 6

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015... 5 III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 6 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015... 5 III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 6 IV. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU... 10 V. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE

Více

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 6

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 6 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014... 5 III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 6 IV. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU... 10 V. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE

Více

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 6

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 6 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015-2016... 5 III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 6 IV. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU... 11 V. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE

Více

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 6

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 6 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017... 5 III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 6 IV. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU... 11 V. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Havlíčkův Brod 2012 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ... 5 III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 6 IV. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Havlíčkův Brod 2011 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ... 5 III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 6 IV. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU...

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽEB,

OBCHODNÍ AKADEMIE A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽEB, OBCHODNÍ AKADEMIE A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽEB Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/ OBCHODNÍ AKADEMIE A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽEB, HAVLÍČKŮV BROD, BRATŘÍKŮ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008... 5 III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008...

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009...6 III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009...7

Více

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 Kriteria přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělávání jsou stanovena ředitelkou školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/ OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍČKŮV BROD I. Základní údaje o škole Název školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Sídlo školy:

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ANALÝZA ÚČASTI ŠKOL V PROJEKTU

ANALÝZA ÚČASTI ŠKOL V PROJEKTU Příloha č. 2 SOUHRNNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů ANALÝZA ÚČASTI ŠKOL V PROJEKTU

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení maturitních

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu XYZ třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x geometrie funkce algebra třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre

Více

VÝSLEDKY MATURITNÍGENERÁLKY. www.novamaturita.cz

VÝSLEDKY MATURITNÍGENERÁLKY. www.novamaturita.cz VÝSLEDKY MATURITNÍGENERÁLKY PROČBYLA MATURITNÍGENERÁLKA? V ROCE 2011 POPRVÉMATURITNÍZKOUŠKA SE SPOLEČNOU (STÁTNÍ) ČÁSTÍ CÍLE MATURITNÍ GENERÁLKY: 1.Prověřit připravenost logistického systému a technické

Více

OPATŘENÍ K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM školní rok 2014/2015

OPATŘENÍ K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM školní rok 2014/2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Okružní 1404, Beroun Hlinky 266 73 OPATŘENÍ K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM školní rok 2014/2015 Na základě vyhl. MŠMT ČR č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

ZÁMĚR POČTU PŘIJÍMANÝCH STUDENTŮ VE 3. KOLE pro školní 2014/2015: forma vzdělávání. Autotronik L/01 Denní 4. Strojírenství M/01 Denní 4

ZÁMĚR POČTU PŘIJÍMANÝCH STUDENTŮ VE 3. KOLE pro školní 2014/2015: forma vzdělávání. Autotronik L/01 Denní 4. Strojírenství M/01 Denní 4 Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 na následující obory vzdělání: Obory zakončené maturitní zkouškou: Denní studium: Autotronik Strojírenství

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE Upozornění: v souladu s 60a odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Učebnice ve školním roce 2009/2010

Učebnice ve školním roce 2009/2010 Učebnice ve školním roce 2009/200 Obor vzdělání : Obchodní akademie Třída : A.A Třídní učitel : Ing. Marie Koumarová POZN. ČJK Čechová a kol.: Český jazyk pro. ročník SOŠ LIV Soukal J.: Přehled dějin literatury

Více

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů 27. listopadu 2014 Ústupky u Seče hotel Jezerka Centrum

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ze dne 18. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ Telefon školy začíná 566 651... sekretariát školy: 566 651 211, fax: 566 626 395 Vyučovací hodiny Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Čas 7:05-7:50 8:00-8:45 8:50-9:35 9:50-10:35

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2008

MATURITNÍ ROČNÍK 2008 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2008 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2008 MATURITNÍ ROČNÍK 2008 K maturitní zkoušce v roce 2008 se přihlásilo v řádném

Více

Směrnice č. 02/2016. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2015/2016

Směrnice č. 02/2016. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2016 Zabezpečení maturitních

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2014/2015 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2014/2015 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2014/2015 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 05/0 Ředitel Střední školy služeb a podnikání, OstravaPoruba, příspěvkové organizace, na základě zákona č. 5/004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 319 111, www.ohsturnov.cz, e-mail: vedeni@ohsturnov.cz Přijímací

Více

Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2013/2014

Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2013/2014 OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny, p.o. Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2013/2014 Účinnost předpisu: 4.3.2014 pořadové číslo: 3-2013 Správce předpisu: ředitelka školy Název předpisu: Dodatek

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Podmínky přijímacího řízení dle zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. pro školní rok 2017/2018

Podmínky přijímacího řízení dle zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. pro školní rok 2017/2018 Podmínky přijímacího řízení dle zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. pro školní rok 2017/2018 Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání ukončené

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-579/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Sídlo: Lipová alej

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 4

ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 4 Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu, souhrnné výsledky a návod ke studiu tabulek a grafů z ostatních zpráv v rámci projektu Vektor 4. ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 4 16. září - 25. října

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013 OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové ABSOLUTORIUM ve školním roce

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Přijímací řízení upravují zejména následující právní normy: zákon

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2012

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2012 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 647 066

Více

třída 1. A (2013) (A)

třída 1. A (2013) (A) třída 1. A (213) (A) jméno číslo žáka skupinový percentil (G4) extrém skupinový percentil (G4) extrém skupinový percentil (G4) extrém kód školy, typ: BDGKM třída: 1. A (213) (A) Vektor 213 Modul 1 EXTRÉMY

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Učebnice ve školním roce 2011/2012

Učebnice ve školním roce 2011/2012 Učebnice ve školním roce 0/0 Obor vzdělání : Třída : A. Třídní učitel : Mgr. Miroslava Lupačová ČJK Čechová a kol.: Český jazyk pro. ročník SOŠ, LIV Soukal: Přehled dějin literatury Soukal: Čítanka pro.

Více

Výsledky projektu Vektor 2008

Výsledky projektu Vektor 2008 Výsledky projektu Vektor 2008 Projekt Vektor firmy SCIO hodnotí vědomosti studentů v jedenácti předmětech a posun znalostí studentů za dobu studia na střední škole. Studenti jsou testováni na začátku studia

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

(Vnitřní předpis č. 5/7 ze dne 26. ledna 2016)

(Vnitřní předpis č. 5/7 ze dne 26. ledna 2016) Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 350 011, www.ohsturnov.cz, e-mail: vedeni@ohsturnov.cz 2016-2017

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2016/2017 V souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č.561/2004

Více

ORGANIZACE MATURITNÍCH ZKOUŠEK VE ŠK. ROCE 2014/2015

ORGANIZACE MATURITNÍCH ZKOUŠEK VE ŠK. ROCE 2014/2015 T ELEFON, FAX: E-MAIL : BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČO: 00601730 585 087 531 unicprum@unicprum.cz KB expozitura Uničov DIČ: CZ00601730 CZ00601730 www.unicprum.cz č. ú. 15234-811/0100 Střední průmyslová škola a

Více

ORGANIZACE MATURITNÍCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/ PODZIM

ORGANIZACE MATURITNÍCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/ PODZIM Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov ORGANIZACE MATURITNÍCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 - PODZIM OBSAH 1. Platné předpisy 2. Maturitní třídy 3. Praktická část maturitní zkoušky

Více

R O Z H O D N U T Í Č /

R O Z H O D N U T Í Č / 21. 11. 2013 Pardubice R O Z H O D N U T Í Č. 1 8 8 / 2 0 1 3 Pro přijímací řízení žáků a uchazečů do prvních ročníků školního roku 2014/2015 Střední průmyslové školy chemické Pardubice j m e n u j i komisi

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Maturitní zkouška podzim 2016

Maturitní zkouška podzim 2016 Maturitní zkouška podzim 2016 Sdělení MŠMT: SČ MZ, č. j. MSMT-2486/2016-1, v podzimním zkušebním období roku 2016, budou zkoušky probíhat od čtvrtka 1. září od 12:00 hodin do 7. září 2016 včetně. Konkrétní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Obor: Čeština v komunikaci neslyšících Vzdělávací zařízení pro děti, žáky a studenty neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Přijímací řízení upravují zejména následující právní normy: zákon

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2014

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2014 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok Všeobecná ustanovení Přijímací řízení pro školní rok 2017-18 Přijímací řízení pro obory studia Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, proběhne v souladu s 60 zákona

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího

Více

Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 na následující obory.

Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 na následující obory. Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 na následující obory. Obory zakončené maturitní zkouškou: Denní studium: Autotronik Strojírenství Technické

Více

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ( se řídí ustanoveními Vyhlášky č. 671/2004Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, v platném znění )

Více

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Mgr. Ludmila Pavlátová, v. r. ředitelka školy MANAGEMENT ŠKOLY Ředitelka

Více

Organizační zajištění ústních závěrečných zkoušek SOU Lázně Bělohrad ve šk. r. 2015/2016

Organizační zajištění ústních závěrečných zkoušek SOU Lázně Bělohrad ve šk. r. 2015/2016 Organizační zajištění ústních závěrečných zkoušek SOU Lázně Bělohrad ve šk. r. 2015/2016 1) Třídní učitelé zajistí stanovenou dokumentaci a přípravu zkušebních místností, zkoušející učitelé zajistí otázky

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Příkaz ředitele č. 2/2012/Ř Č.j.: SOŠSOU-TU/593/2012

Příkaz ředitele č. 2/2012/Ř Č.j.: SOŠSOU-TU/593/2012 Příkaz ředitele č. 2/2012/Ř Č.j.: SOŠSOU-TU/593/2012 STANOVENÍ TERMÍNŮ A ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Tento příkaz nahrazuje: Organizace ZZ ve školním roce 2010/2011 Datum platnosti od: 2. 5. 2012 Základní

Více

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 FOTOGRAF 32 KOSMETICKÉ SLUŽBY MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 FOTOGRAF 32 KOSMETICKÉ SLUŽBY MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 Na základě 3 odst. 2, vyhlášky 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuji počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání. Studijní obory vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více