VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Havlíčkův Brod 2013

2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 6 IV. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU V. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE VI. MATURITNÍ ZKOUŠKY JARNÍ TERMÍN VII. ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (ŘÁDNÝ TERMÍN) VIII. ÚČAST ŠKOLY VE STANDARDIZOVANÝCH PRŮZKUMECH IX. ÚDAJE O UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY X. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ XI. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ XII. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI XIII. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ XIV. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE XV. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ XVI. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ XVII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ XVIII. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ.. 96 XIX. KONCEPČNÍ CÍLE ŠKOLY V OBDOBÍ

3 I. Základní údaje o škole Název školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Sídlo školy: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Odloučené pracoviště: Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187 Zřizovatel školy: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Vedení školy: Mgr. Jiří Forman ředitel školy Mgr. Karel Sedlák zástupce ředitele Ing. Radka Svatošová zástupce ředitele pro obory vzdělání s maturitní zkouškou Ing. Marie Mrázová zástupce ředitele pro obory vzdělání s výučním listem a praktické vyučování Ing. Jana Dubnová zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz Charakteristika školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací, která vznikla sloučením tří havlíčkobrodských škol Obchodní akademie, Havlíčkův Brod, U Trojice 2005 a Integrované střední školy, Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187 s Integrovanou střední školou podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851. Škola nabízí obory vzdělání zaměřené na ekonomiku a gastronomii. OA a HŠ Havlíčkův Brod je právnickou osobou zřízenou Krajem Vysočina dne V souladu se zřizovací listinou, schválenou usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne , ve znění dodatků schválených příslušnými usneseními Zastupitelstva Kraje Vysočina, a v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení je předmětem činnosti OA a HŠ Havlíčkův Brod zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými právními předpisy. Předmětem činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Adresa pro dálkový přístup: web: Školská rada: Školská rada pracuje při škole od 16. ledna Složení školské rady ve školním roce : Členové Školské rady jmenovaní zřizovatelem (usnesením 0231/05/2012/RK ze dne ): 3

4 Marie Bohuslavová, vedoucí krajského střediska Českého svazu žen Kraje Vysočina Ing. Čeněk Jůzl, místostarosta města Havlíčkův Brod Bc. Jiří Vondráček, člen Zastupitelstva Kraje Vysočina Členové Školské rady zvolení pedagogickými pracovníky dne : Ing. Hana Kopicová, učitelka odborných předmětů OA a HŠ Havlíčkův Brod Ing. Bohuslav Musil, učitel odborných předmětů OA a HŠ Havlíčkův Brod Mgr. Pavlína Rosenkranzová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů na OA a HŠ Havlíčkův Brod Členové Školské rady zvolení zákonnými zástupci a zletilými žáky dne : Lenka Perliková, administrativní pracovnice, Věznice Světlá nad Sázavou Tomáš Sedláček, pracovník Hasičského záchranného sboru Havlíčkův Brod Petra Švecová, zdravotní sestra, Poliklinika Havlíčkův Brod 4

5 II. Obory vzdělání na škole ve školním roce Obory vzdělání s maturitní zkouškou: Kód oboru Název oboru Počet žáků k M/02 Obchodní akademie M/01 Hotelnictví M/02 Ekonomické lyceum 103 Celkem Obory vzdělání s výučním listem: Kód oboru Název oboru Počet žáků k H/01 Kuchař - číšník E/01 Stravovací a ubytovací služby H/01 Cukrář 43 Celkem Obory nástavbového studia: Kód oboru Název oboru Počet žáků k L/51 Gastronomie L/504 Společné stravování 17 Celkem Celkem za školu Obory vzdělání Počet tříd Počet žáků k střední s maturitní zkouškou střední s výučním listem nástavbové 2 42 Celkem

6 III. Přehled pracovníků školy Učitelé: Příjmení a jméno, titul Vystudovaná aprobace Vzdělání Počet let praxe v r Poznámka Adam Václav, Mgr. tělesná výchova FTVS Praha 13 Běloušková Iva, Mgr. Dolejší Vlasta, Bc. Dolejšová Andrea, Mgr. Drápelová Marie, Mgr. Drinka Marian, Ing. Fiala Josef Forman Jiří, Mgr. Hladík Josef, PaedDr. čeština základy společenských věd odborné předměty cukrář, pekař čeština-němčina ruština dějepis němčina odborné předměty tělesná výchova-branná výchova ruština-dějepis čeština ruština-dějepis angličtina PF UJEP Ústí nad Labem 2 SPŠPT Pardubice, DPS PF UK Praha PF TU Liberec PF MU Brno (pro SŠ) PF Hradec Králové PF VŠP Hradec Králové EF VŠZ Praha DPS VUT Brno FTVS UK Praha 27 PF Hradec Králové FF MU Brno PF Hradec Králové PF VŠP Hradec Králové Holubová Ivana, RNDr. matematika-chemie PřF UJEP Brno - učitelství 28 Hvozdecká Jarmila, Mgr. čeština-angličtina FF UJEP Brno 36 Janča Zdeněk, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha; DPS 25 Janovská Lenka, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha; DPS 26 Ježek Miroslav, Mgr. Klementová Petra, Mgr. Klímová Květa, Mgr. tělesná výchova-branná výchova čeština-francouzština matematika-výpočetní technika 26 ředitel školy 29 FTVS UK Praha 35 PF JU České Budějovice PF MU Brno (pro SŠ) MFF UK Praha 21 7 koordinátor ICT Königsmark Jaroslav, PaedDr. strojírenské předměty PF UK Praha 36 metodik ICT Kopicová Hana, Ing. Koumarová Marie, Ing. Krajhanzlová Vladimíra, Mgr. Králová Irena, RNDr. ekonomické předměty, technika administrativy odb- předměty tech. pís. e el. komunikace učitelství odb. předmětů obchod a služby matematika-fyzika výpočetní technika VŠE Praha, DPS ÚÚPVPP Praha VŠST Liberec, DPS OA a VOŠ Val. Meziříčí PF Ostravské univerzity Ostrava, DPS pro MOV MFF UK Praha VŠP Hradec Králové Křivská Kateřina, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha, učitelství 10 Kvačková Jaromíra, PhDr. čeština pedagogika FF UK Praha 28 Lajnerová Jana, Ing. Lupačová Miroslava, Mgr. ekonomické předměty ruština-dějepis angličtina VŠE Praha, DPS PF UP Olomouc PF Hradec Králové PF JU České Budějovic škol. metodik prevence 6

7 Melechovská Miroslava, Mgr. Merclová Hana, Ing. učitelství odb. předmětů obchod a služby nauka o výrobě -chemie PF Ostravské univerzity Ostrava VŠCHT Pardubice; PGS ČVUT, VŠE Praha Mrázová Marie, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha, DPS 27 Musil Bohuslav, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha - učitelství 30 Myslivec Jan, Ing. odborné předměty textil VŠST Liberec, DPS PF UK Praha Pavlíčková Helena, RNDr. matematika-chemie PřF UJEP Brno - učitelství 33 Pertlová Hana, Mgr. Ing. odborné předměty obchod a služby PF Ostravské univerzity ČZU Praha 7 31 ZŘ pro OVVLPV 30 metodik ICT Pospíšilová Tereza, Bc. anglický jazyk PF MU Brno 6 studium Rokos Milan, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha-učitelství 33 metodik ICT Rosenkranzová Pavlína, Mgr. německý jazyk PF MU Brno 12 Flores Salazar, Henry Daniel španělský jazyk Sedlák Karel, Mgr. matematika-základy techniky PF Univerzita Arturo Prat, Chile PF Hradec Králové PF UP Olomouc (5-12) Slavíková Alena, Mgr. ruština-němčina FF UJEP Brno 38 Sobotková Iva, Mgr. čeština-občanská nauka PF VŠP Hradec Králové ZŘ Sobotová Věra, Mgr. Stará Etela, PhDr. Stehno Pavel, Mgr. odborné předměty obchod a služby německý jazyk-anglický jazyk historie, výpočetní technika PF UK Praha 31 FF UPJŠ Prešov 35 FF MU Brno, DPS, PF U Hradec Králové Svatošová Radka, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha, DPS 20 Šimon Oldřich, Mgr. angličtina-dějepis TU Liberec 3 7 výchovný poradce ZŘ pro OVMZ, koordinátor ŠVP Vozábová Jana, Mgr. německý jazyk PF MU Brno 25 Wiche Hubert, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha, DPS, SJZ z NEJ 27 Zrnová Jarmila, Mgr. český jazyk občanská nauka FF UK Praha 31 koordinátor EV Vychovatelé: Příjmení a jméno, titul Funkce Vzdělání Bořilová Jana Čiháková Alena, Ing. vychovatelka vychovatelka Gymnázium HB, DPS MU Brno - vychovatelství VŠE Praha DPS VŠE Praha Počet let praxe v r Poznámka 7

8 Dočkal Petr Kašparovská Monika, Bc. Prokopová Jindřiška Švecová Jarmila, Ing. vychovatel vedoucí vychovatelka vychovatelka vychovatelka SPŠ Jihlava DPS PF Hradec Králové Gymnázium HB, SPŠ Litomyšl vychovatelství PF UK Praha - vychovatelství Gymnázium HB, SPŠ Litomyšl - vychovatelství VŠST Liberec, DPS PF UK Praha OA a VOŠ Val. Mez. CŽV učitel SŠ Učitelé odborného výcviku: Příjmení a jméno, titul Funkce Vzdělání Čápová Marie Kletečková Iva, Bc. Klubalová Jitka, Bc. Lišková Vladimíra Neubauerová Miriam Šeredová Klára, Bc. Štroblová Alena Vrublová Vladimíra UOV Kuchař číšník UOV Kuchař číšník UOV Cukrář UOV Kuchař číšník UOV Cukrář UOV Kuchař-číšník, Stravovací a ubytovací služby UOV Kuchař číšník UOV Stravovací a ubytovací služby SŠ spol. stravování Velké Meziříčí, PC Jihlava pedagogika SOU Chrudim-servírka, DPS pro vychovatele, ČZU Praha - učitelství prakt. vyuč. SPŠPT Pardubice, DPS pro učit. odb. předmětů, PF Ostravské univerzity Ostrava VL krejčí, VL kuchař,spšt Jihlava, DPS pro UOV VL cukrářka, SOU Libušín (mat. zk.), DPS pro UOV VL cukrářka, kuchař-číšník, ISŠ HB spol. strav., DPS pro UOV, ČZU Praha učitelství prakt. vyuč. SŠ spol. strav. Velké Meziříčí, DPS pro UOV VL prodavač, ISŠ HB provoz obchodu, DPS CŽV - vychovatel Počet let praxe v r Zajíčková Jaroslava UOV Cukrář VL cukrář 32 Žáčková Naděžda vedoucí UOV VL krejčí, VL servírka, SPŠT Jihlava, SOŠ obchodu a služeb Jihlava, DPS Poznámka 16 studium Asistent pedagoga: Příjmení a jméno, titul Drašnarová Veronika Příjmení a jméno žáka/žákyně, třída Vlková Alžběta, A3.A Vzdělání ISŠ Havlíčkův Brod, Vysočina Education studium pro AP Počet let praxe v r Poznámka 8

9 Provozní zaměstnanci: Příjmení a jméno Funkce Poznámka Bártová Renata kuchařka (BR) Brožová Zdeňka uklízečka (BR) Brtnická Jitka kuchařka (BR) Burda Vladimír správce počítačové sítě Coufalová Ivana uklízečka (KY) Čechová Dana vedoucí školní jídelny Dočkal Petr vedoucí doplňkové činnosti (KY) Dubnová Jana, Ing. zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz Forgáčová Eva, Ing. projektový manažer, vedoucí ŠSIC Grečnárová Alena mzdová účetní Iževská Věra uklízečka (KY) Janďourková Jana uklízečka (BR) Krčálová Jindra uklízečka (KY) Kučerová Monika kuchařka (BR) Musilová Jitka administrativní pracovnice OP Kyjovská Nová Ludmila uklízečka (BR) Orest Jaroslav údržbář - topič, referent BOZP a PO (BR) Pešková Iveta sekretářka ředitele školy a pracovnice spisové služby Poslušná Milena pracovnice ŠSIC Provazníková Monika uklízečka (BR) Rychlý Milan správce budov (BR) Satrapová Ivana majetkový referent Sedlmajerová Zdeňka uklízečka (BR) Staňková Helena pomocná kuchařka (BR) Šauflová Helena rozpočtářka Tesař Petr údržbář topič (KY) Zikuda Petr údržbář - topič (KY) Žák Jaroslav správce budov, referent BOZP a PO (KY) Žáková Jaroslava kuchařka provozářka (KY) 9

10 IV. Přijímací řízení do 1. ročníku A) Počty přihlášených a přijatých studentů a počty odevzdaných zápisových lístků v jednotlivých kolech 1. kolo dubna 2013 a 23. dubna 2013 Název oboru zaměření Kód oboru Počet přihlášek Počet přijatých Odevzdáno ZL Obchodní akademie M/ Hotelnictví M/ Ekonomické lyceum M/ Gastronomie L/ Kuchař-číšník H/ Cukrář H/ Stravovací a ubytovací služby E/ Prodavač H/ CELKEM kolo května 2013 Název oboru zaměření Kód oboru Počet přihlášek Počet přijatých Odevzdáno ZL Gastronomie L/ Kuchař číšník H/ Prodavač H/ Stravovací a ubytovací služby E/ CELKEM

11 B) Kritéria přijímacího řízení ke studiu prvního ročníku ve školním roce v prvním kole přijímacího řízení 1. Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a obor nástavbového studia: 1.1. Prvním kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání Obory vzdělání s maturitní zkouškou a) Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za: - 1. pololetí 8. ročníku základní školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,50-2. pololetí 8. ročníku základní školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,50-1. pololetí 9. ročníku základní školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,50 b) Hodnotí se prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčeních ze základní školy: 60-0 bodů za součet známek Obor nástavbového studia a) Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za: - 1. pololetí 2. ročníku střední školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,80-2. pololetí 2. ročníku střední školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,80-1. pololetí 3. ročníku střední školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,50 b) Hodnotí se prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčeních ze střední školy: 60-0 bodů za součet známek Druhým kritériem přijímacího řízení je přijímací zkouška. Všichni uchazeči o čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou budou skládat přijímací zkoušku z českého jazyka, uchazeči o obor nástavbového studia budou skládat přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury. Forma a obsah přijímací zkoušky: - obory vzdělání Ekonomické lyceum, Hotelnictví, Obchodní akademie: písemný test z českého jazyka v rozsahu učiva pro základní školy - obor vzdělání Gastronomie: písemný test z českého jazyka a literatury v rozsahu učiva pro základní školy a pro obory vzdělání s výučním listem Bodování přijímací zkoušky: max. 120 bodů 1.3. Stanovení kritéria úspěšnosti přijímací zkoušky Přijímací zkoušku úspěšně složí žáci, kteří v testu z českého jazyka získají alespoň 30 bodů. Uchazeči, kteří této hodnoty nedosáhnou, nesplní kritéria přijímacího řízení. 11

12 1.4. Pořadí uchazečů Uchazeči, kteří splní kritéria přijímacího řízení, budou přijati v pořadí podle celkového počtu bodů v přijímacím řízení. Celkový počet bodů je součtem bodů, které uchazeč získá za výsledky na vysvědčení ze základní školy, a bodů za přijímací zkoušku z českého jazyka. Počet přijatých uchazečů do 1. ročníku vzdělávání je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů Stanovení dodatkových kritérií V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v následujícím pořadí: a) lepší výsledek z přijímací zkoušky b) lepší prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech pololetích na základní (střední) škole c) lepší celkový průměrný prospěch ve sledovaných třech pololetích na základní (střední) škole 2. Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem: 2.1. Kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Hodnotí se průměrný prospěch na vysvědčení za: - 1. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole: 40-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 3,00-2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole: 40-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 3,00-1. pololetí posledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole: 40-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 3,00 Přijímací zkoušku v oborech vzdělání s výučním listem uchazeči nekonají Stanovení dodatkových kritérií V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v tomto pořadí: a) prospěch z matematiky ve sledovaných třech pololetích na vysvědčení ze ZŠ b) prospěch z českého jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčení ze ZŠ 2.3. Pořadí uchazečů Uchazeči budou přijati v pořadí podle získaného počtu bodů v přijímacím řízení. Počet přijatých uchazečů je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů. C) Kritéria přijímacího řízení ke studiu prvního ročníku ve školním roce v druhém kole přijímacího řízení 1. Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a obor nástavbového studia ve 2. kole přijímacího řízení 12

13 1.1. Kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání Obory vzdělání s maturitní zkouškou a) Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za: - 1. pololetí 8. ročníku základní školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,50-2. pololetí 8. ročníku základní školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,50-1. pololetí 9. ročníku základní školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,50 b) Hodnotí se prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčeních ze základní školy: 60-0 bodů za součet známek 9 45 Závislost počtu přidělených bodů na celkovém průměrném prospěchu ze ZŠ v daném rozpětí je lineární, stejně tak i závislost přidělených bodů na prospěchu z vybraných předmětů Obor nástavbového studia a) Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za: - 1. pololetí 2. ročníku střední školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,80-2. pololetí 2. ročníku střední školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,80-1. pololetí 3. ročníku střední školy: 20-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 2,80 b) Hodnotí se prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčeních ze střední školy: 60-0 bodů za součet známek 9 45 Závislost počtu přidělených bodů na celkovém průměrném prospěchu ze SŠ v daném rozpětí je lineární, stejně tak i závislost přidělených bodů na prospěchu z vybraných předmětů. 1.2 Přijímací zkouška Podle rozhodnutí ředitele školy uchazeči nebudou konat ve 2. kole přijímacího řízení přijímací zkoušku. 1.3 Pořadí uchazečů Uchazeči budou přijati v pořadí podle získaného počtu bodů v přijímacím řízení. Počet přijatých uchazečů do 1. ročníku vzdělávání je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů (viz bod 6). 13

14 1.4 Stanovení dodatkových kritérií V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v následujícím pořadí: a) lepší prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech pololetích na základní (střední) škole b) lepší celkový průměrný prospěch ve sledovaných třech pololetích na základní (střední) škole 2. Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem 2.1 Kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za: - 1. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole: 40-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 3,00-2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole: 40-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 3,00-1. pololetí posledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole: 40-0 bodů za průměrný prospěch 1,00 3,00 Závislost počtu přidělených bodů na celkovém průměrném prospěchu ze ZŠ v daném rozpětí je lineární. Přijímací zkoušku v oborech vzdělání s výučním listem uchazeči nekonají. 2.2 Stanovení dodatkových kritérií V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v tomto pořadí: a) prospěch z matematiky ve sledovaných třech pololetích na vysvědčení ze ZŠ b) prospěch z českého jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčení ze ZŠ 2.3 Pořadí uchazečů Uchazeči budou přijati v pořadí podle získaného počtu bodů v přijímacím řízení. Počet přijatých uchazečů do 1. ročníku je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů. 14

15 V. Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce Rozdělení do tříd a) Obory vzdělání s maturitní zkouškou M/02 Obchodní akademie třídy A1.; A2; A3.A; A3.B; A4.A; A4.B M/01 Hotelnictví třídy H1.; H2.; H3.; H M/02 Ekonomické lyceum třídy E1.; E2.; E3.; E L/51 Gastronomie třídy N L/504 Společné stravování třída N2. b) Obory vzdělání s výučním listem H/01 Kuchař - číšník třídy K1.A; K1.B; K2.A; K2.B; C3.K; K H/01 Cukrář třídy C1; C2.; C3.K E/01 Stravovací a ubytovací služby třídy S1; S3. 15

16 2. Výsledky tříd za I. pololetí školního roku Třída Počet TU Průměrný prospěch Absence na žáka celkem neoml. V P 5 N Ch-2 Ch-3 A1. 33 Zrn 2,521 51,24 0, E1. 22 Šim 2,221 37,40 0, H1. 34 Sbk 2,422 52,61 0, N1. 22 Dri 2,891 83,36 0, C1. 16 Doš 2,303 77,37 8, K1.A 24 Ros 2,641 66,41 0, K1.B 25 Sob 2,314 74,48 6, S1. 14 Pav 2,283 75,85 4, roč ,465 62,59 1, A2. 27 Lup 2,286 79,03 11, E2. 30 Kru 2,107 58,06 0, H2. 34 Krj 2,480 78,41 0, N2. 17 Mus 2,606 53,41 0, C2. 16 Ada 2,404 64,75 0, K2.A 21 Sta 2,614 80,66 5, K2.B 28 Per 2,823 79,53 1, roč ,447 71,72 2, A3.A 19 Ste 2,144 48,78 0, A3.B 21 Jež 2, ,52 0, E3. 30 Kop 1,868 56,56 0, H3. 27 Mel 2,511 95,81 0, C3.K 23 Kva 2,449 89,61 0, K3. 20 Hla 2,567 77,95 1, S3. 9 Mer 2, ,77 6, roč ,383 79,83 0, A4.A 21 Kou 2,348 65,76 0, A4.B 15 Fia 2,764 66,26 0, E4. 21 Kli 1,910 65,47 0, H4. 23 Hol 2,717 47,69 0, roč. 80-2,415 60,59 0, CELKEM 592-2,430 69,33 1,

17 3. Výsledky tříd za II. pololetí školního roku (po opravných a náhradních zkouškách) Třída Počet TU Průměrný prospěch Absence na žáka celkem neoml. V P 5 N Ch-2 Ch-3 A1. 32 Zrn 2,438 76,06 0, E1. 22 Šim 2,293 59,45 0, H1. 30 Sbk 2,439 75, N1. 21 Dri 2, , C1. 14 Doš 2,246 76,78 0, K1.A 22 Ros 2,612 98,72 5, K1.B 22 Sob 2,531 70,18 0, S1. 11 Pav 2,136 71,81 0, roč ,467 80,05 0, A2. 26 Lup 2, ,80 0, E2. 30 Wi 2,171 81, H2. 34 Krj 2,357 82, N2. 17 Mus 2,585 30, C2. 15 Ada 2,257 77,93 0, K2.A 20 Sta 2,673 93,05 1, K2.B 27 Per 2,801 90,25 1, roč ,445 82,35 0, A3.A 19 Ste 2,067 49, A3.B 19 Jež 2, , E3. 30 Kop 1,894 80, H3. 26 Mel 2,557 87,30 0, C3.K 23 Kva 2,438 75, K3. 20 Hla 2,554 61,45 2, S3. 8 Mer 2,791 75,12 4, roč ,376 78,62 0, A4.A 21 Kou 2,371 37, A4.B 15 Fia 2,605 49,66 1, E4. 21 Kli 2,042 27, H4. 23 Hol 2,642 30,56 0, roč ,396 35,34 0, CELKEM 568-2,425 74,07 0, Vysvětlivky: TU = třídní učitel V = počet žáků s vyznamenáním P = počet žáků, kteří prospěli 5 = počet žáků s alespoň jednou nedostatečnou N = počet nehodnocených žáků Ch 2, Ch 3 = počet žáků s méně uspokojivým a neuspokojivým chováním 17

18 4. Prospěch s vyznamenáním na konci školního roku a) Pracoviště Bratříků : 23 žáků Třída Počet Jména žáků A1. 1 Tůmová Dominika E1. 2 Kubátová Barbora; Kotrčová Markéta H1. 1 Prchalová Michaela A2. 2 Hudcová Renata; Zadinová Kristýna E2. 4 Jelínková Markéta; Milichovská Jana; Kubátová Pavlína; Mrtková Michaela A3.A 3 Pavlovičová Lena; Kasalová Daniela; Štěpánková Markéta E3. 7 Pálková Barbora; Růžičková Nikola; Vavřička Jakub; Havlíková Marie; Peldová Michaela; Špinar Martin; Danko Branislav A4.A 1 Hanousková Michaela H4. 2 Grecmanová Šárka; Melicharová Barbora CELKEM b) Pracoviště Kyjovská: 14 žáků Třída Počet Jména žáků C1. 3 Miksová Kristýna; Kubátová Veronika; Suchá Anna K1.A 2 Pavlasová Hana; Svobodová Veronika K1.B 2 Nováková Kristýna; Kasal Pavel S1. 2 Kissová Rozália; Kuželová Kateřina C2. 3 Badurová Lenka; Mazurková Monika; Mottlová Veronika C3.K 1 Osztatni Josef K3. 1 Schovancová Michaela CELKEM

19 5. Prospěch nedostatečný k po opravných zkouškách a zkouškách v náhradních termínech a) Pracoviště Bratříků : 21 žáků Třída Počet N1. 10 Počty neprospívajících žáků s výčtem předmětů (příp. s počtem předmětů, ve kterých nebyli hodnoceni) 4 žáci 15 x N 2 žáci ČJK, KAJ, LIV 2 žákyně ČJK, LIV 1 žákyně KAJ, LIV; 1 x N 1 žákyně ČJK A žákyně 14 x N H žákyně 14 x N N žákyně MAS H žákyně ČJK; 1 x N A4.B 2 H žákyně MAT, MAS, LIV, PRA; 4 x N 1 žákyně MAT, OAJ; 3 x N 1 žákyně ANJ, LIV, MAT; 7 x N 1 žák MAS, LIV, OAJ 2 žáci ANJ 1 žákyně - LIV CELKEM

20 b) Pracoviště Kyjovská: 8 žáků Třída Počet Počty neprospívajících žáků s výčtem předmětů (příp. s počtem předmětů, ve kterých nebyli hodnoceni) C žák 8 x N K1.A 2 1 žák ČJL, MAT, TCH, ZPV 1 žák 12 x N K1.B 1 1 žák POV; 3 x N C žák MAT, ZPV; 3 x N K2.A 1 1 žák MAT, ICT K2.B 1 1 žák MAT, ZPV; 6 x N K žákyně ODV CELKEM

21 VI. Maturitní zkoušky jarní termín 1. Termíny maturitních zkoušek Třída A4.A N2. E4. A4.B H4. Přihlášky žáků k MZ do 1. prosince 2012 Praktická zkouška Profilové části MZ dubna 2013 Ukončení 2. pololetí 30. dubna 2013 DT a PP společné části MZ (dle JZS) května 2012 ÚZ společné části, ÚZ profilové části a obhajoby MP května května Složení maturitních komisí Třída Obor A4.A Obchodní akademie Počet žáků 21 Předseda komise Mgr. Oleg Sejfi učitel ANJ - VOŠ a OA Chotěboř Místopředseda Ing. Lenka Janovská Třídní učitel Ing. Marie Koumarová ČLENOVÉ Společná část maturitní zkoušky Předmět Hodnotitel - zkoušející Hodnotitel - přísedící Český jazyk a literatura Mgr. Jarmila Hvozdecká Mgr. Jarmila Zrnová Anglický jazyk Mgr. Miroslava Lupačová Mgr. Tereza Pospíšilová Profilová část maturitní zkoušky Předmět Zkoušející Přísedící Ekonomika Ing. Kateřina Křivská Ing. Lenka Janovská Účetnictví Ing. Hana Kopicová Ing. Radka Svatošová 21

22 Třída Obor A4.B Obchodní akademie Počet žáků 13 Předseda komise Ing. Dana Bouchnerová učitelka ekonomických předmětů OA a JŠ Jihlava Místopředseda Mgr. Iva Sobotková Třídní učitel Josef Fiala ČLENOVÉ Společná část maturitní zkoušky Předmět Hodnotitel - zkoušející Hodnotitel - přísedící Český jazyk a literatura Mgr. Iva Běloušková Mgr. Iva Sobotková Anglický jazyk Mgr. Miroslava Lupačová Mgr. Jarmila Hvozdecká Německý jazyk Ing. Hubert Wiche Mgr. Jana Vozábová Ruský jazyk Mgr. Marie Drápelová Mgr. Miroslava Lupačová Profilová část maturitní zkoušky Předmět Zkoušející Přísedící Ekonomika Ing. Bohuslav Musil Ing. Jana Lajnerová Účetnictví Ing. Jana Lajnerová Ing. Hana Kopicová Třída H4. Obor Hotelnictví a turismus Počet žáků 16 Předseda komise Ing. Zdeněk Pilát Učitel odborných předmětů HŠ Třebíč Místopředseda Mgr. Jarmila Zrnová Třídní učitel RNDr. Ivana Holubová ČLENOVÉ Společná část maturitní zkoušky Předmět Hodnotitel - zkoušející Hodnotitel - přísedící Český jazyk a literatura Mgr. Jarmila Zrnová PhDr. Jaromíra Kvačková Anglický jazyk Mgr. Pavel Stehno PhDr. Oldřich Šimon Německý jazyk Ing. Hubert Wiche Mgr. Jana Vozábová Profilová část maturitní zkoušky Předmět Zkoušející Přísedící Ekonomika Ing. Marie Mrázová Ing. Lenka Janovská Hotelnictví a cestovní ruch Mgr. Vladimíra Krajhanzlová Mgr. Jana Vozábová Německý jazyk nepovinný Ing. Hubert Wiche Mgr. Jana Vozábová Odborné předměty obhajoba MP Vedoucí maturitní práce Oponent maturitní práce 22

23 Třída E4. Obor Ekonomické lyceum Počet žáků 21 Předseda komise Mgr. Michaela Jaňáková Učitelka MAT a FYZ VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Místopředseda PhDr. Jaromíra Kvačková Třídní učitel Mgr. Květa Klímová ČLENOVÉ Společná část maturitní zkoušky Předmět Hodnotitel - zkoušející Hodnotitel - přísedící Český jazyk a literatura Mgr. Iva Sobotková PhDr. Jaromíra Kvačková Anglický jazyk Mgr. Jarmila Hvozdecká PhDr. Oldřich Šimon Německý jazyk Ing. Hubert Wiche Mgr. Jana Vozábová Profilová část maturitní zkoušky Předmět Zkoušející Přísedící Ekonomika Ing. Marian Drinka Ing. Hana Kopicová Účetnictví Ing. Hana Kopicová Ing. Marian Drinka Anglický jazyk Mgr. Jarmila Hvozdecká PhDr. Oldřich Šimon Matematika Mgr. Květa Klímová Mgr. Karel Sedlák Základy společenských věd a psychologie Mgr. Jarmila Zrnová PhDr. Jaromíra Kvačková Francouzský jazyk - nepovinný Mgr. Petra Krulová Mgr. Daniela Machová Společenskovědní předměty obhajoba MP Vedoucí maturitní práce Oponent maturitní práce Třída N2. Obor Společné stravování Počet žáků 15 Ing. Marie Kratochvílová Předseda komise učitelka odborných předmětů SŠ obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou Místopředseda Mgr. Vladimíra Krajhanzlová Třídní učitel Ing. Bohuslav Musil ČLENOVÉ Společná část maturitní zkoušky Předmět Hodnotitel - zkoušející Hodnotitel - přísedící Český jazyk a literatura Mgr. Iva Sobotková Mgr. Jarmila Zrnová Anglický jazyk Mgr. Tereza Pospíšilová PaedDr. Josef Hladík Německý jazyk PhDr. Etela Stará Ing. Hubert Wiche 23

24 Profilová část maturitní zkoušky Předmět Zkoušející Přísedící Ekonomika Ing. Bohuslav Musil Ing. Kateřina Křivská Hotelový provoz Mgr. Věra Sobotová Mgr. Vladimíra Krajhanzlová Odborné předměty obhajoba MP Vedoucí maturitní práce Oponent maturitní práce 3. Výsledky maturitních zkoušek 3.1. Výsledky maturitních zkoušek po třídách jarní období 2013 POČTY ŽÁKŮ - POLOŽKY A4.A A4.B E4. H4. N2. N2.II Celkem % POČTY ŽÁKŮ Celkem ve třídě ukončili úspěšně poslední ročník ,1 - neukončili poslední ročník ,9 - prospěli s vyznamenáním ,9 - prospěli ,4 - neprospěli ,8 - nekonali MZ nebo její část ,0 - konajících MZ na podzim ,7 NEÚSPĚŠNOST ŽÁKŮ Ve společné části MZ ,8 - v didaktickém testu ,9 - v písemné práci ,0 - u ústní zkoušky ,9 V profilové části MZ ,0 ÚSPĚŠNOST ŽÁKŮ - v absolutních hodnotách v procentech Prospěch s vyznamenáním A4.A 1 : Heppnerová Vanda E4. 3 : Holcová Lucie, Kavalírová Tereza, Kocourová Klára H4. 1 : Melicharová Barbora N2. 1 : Hyrš Miroslav 24

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/ OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍČKŮV BROD I. Základní údaje o škole Název školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Sídlo školy:

Více

Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2013/2014

Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2013/2014 OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny, p.o. Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2013/2014 Účinnost předpisu: 4.3.2014 pořadové číslo: 3-2013 Správce předpisu: ředitelka školy Název předpisu: Dodatek

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu XYZ třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x geometrie funkce algebra třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre

Více

ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 1

ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 1 Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu, souhrnné výsledky a návod ke studiu tabulek a grafů z ostatních zpráv v rámci projektu Vektor 1. ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 1 16. září - 25. října

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů 27. listopadu 2014 Ústupky u Seče hotel Jezerka Centrum

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu BDGKM třída počet žáků percentil skupinový percentil (GV) rozšířený percetil o PZ čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x mluvnice literatura sloh a komunikace třída počet žáků percentil skupinový

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Obor: Čeština v komunikaci neslyšících Vzdělávací zařízení pro děti, žáky a studenty neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 05/0 Ředitel Střední školy služeb a podnikání, OstravaPoruba, příspěvkové organizace, na základě zákona č. 5/004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ( se řídí ustanoveními Vyhlášky č. 671/2004Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, v platném znění )

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu DFGJK třída počet žáků percentil skupinový percentil (GV) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x poslech čtení a porozumění textu konverzace gramatika a slovní zásoba komplexní cvičení třída

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3.

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243, 541 01 TRUTNOV MATURITNÍ ZKOUŠKY 2009/2010 ( Vyhláška č.442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54. Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Adresář obsahuje kontakty na pedagogy, kteří se aktivně podíleli v

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Maturitní zkouška jaro 2015

Maturitní zkouška jaro 2015 Komise I. 36-47-M/01 Stavebnictví Třída 4. A 7. 5. Německý jazyk D(od 8:00) Praktická část z odborných předmětů: 12.5. - 13. 5. 2014 Předseda komis : Ing. Martin Prikner Ing. Alice Turanská Petr Kryl,

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014)

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014) Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 350 011, www.ohsturnov.cz, e-mail: info@ohsturnov.cz 2014-2015

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP Personální podmínky realizace ŠVP na škole obsahuje následující tabulka. Učitelé v průběhu každého školního roku absolvují v systému dalšího vzdělávání pedagogických

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Vlastní hodnocení školy 2. 9. 2010

Vlastní hodnocení školy 2. 9. 2010 Vlastní hodnocení školy 2. 9. 2010 Přítomni: L. Šlechta, V. Erbanová, A. Štrbová, Z. Zimová, K. Vendégová, L. Křelinová, V. Drašnar, L. Holanová, Š. Stanková, H. Roubalová, J. Tomanová Program: 1. Úvodní

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vydal: Mgr. Yvona Bůžková - ředitelka školy

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Gymnázium Václava Hlavatého Poděbradova 661, Louny, příspěvková organizace za školní rok 2008 2009 Dr. Milan Rieger ředitel školy Obsah 1. Komplexní evaluační analýza (KEA) pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303. vyhlašuje

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303. vyhlašuje Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 vyhlašuje Přijímací řízení: 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 do oborů vzdělání: Zdravotnické lyceum

Více

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Organizační směrnice č. 19/2014/SŘ. Organizace závěrečných zkoušek školní rok 2013/2014 pracoviště Nové Město nad Metují

Organizační směrnice č. 19/2014/SŘ. Organizace závěrečných zkoušek školní rok 2013/2014 pracoviště Nové Město nad Metují Organizační směrnice č. 19/2014/SŘ Organizace závěrečných zkoušek školní rok 2013/2014 pracoviště Č. j.: SŠNM/1042/2014 Zpracovala: Mgr. Klára Barešová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky. ročníků ZŠ 1. Ježek Vojtěch 12 2. 4. Krčková Johana Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram Soukup Jiří Barták Martin 5.. Hlaváč Jan Králíková Dominika Novotný Václav..

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 plánuje ředitel Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012 Soutěž: Dárkové balení (DB) 11 Adéla Vajnerová Střední škola služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba 439 1. 8 Michaela Švarcová 5 Petra Tejmlová 13 Jana Kárníková 12 Petra Kejdová Střední škola

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více