Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER"

Transkript

1 Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER SC-COM-BE-cs Verze 2.0 ČEŠTINA

2 Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar Technology AG. K jejich úplnému i částečnému zveřejnění je zapotřebí písemný souhlas společnosti SMA Solar Technology AG. Interní pořizování kopií v rámci firmy za účelem hodnocení produktu či řádného použití produktu je povoleno a nevyžaduje předchozí souhlas. Záruka výrobce SMA Aktuální záruční podmínky si můžete stáhnout na internetu na adrese Ochranná známka Všechny ochranné známky jsou uznány, i když nejsou označeny příslušným symbolem. Pokud symbol chybí, neznamená to, že zboží či známka nejsou chráněné. Slovní značka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jakékoliv použití těchto značek společností SMA Solar Technology AG probíhá na základě licence. QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Německo Tel Fax SMA Solar Technology AG. Všechna práva vyhrazena. 2 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

3 SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu Bezpečnost Použití v souladu s určením Kvalifikace cílové skupiny Bezpečnostní upozornění Popis produktu SC-COM Uspořádání datové sítě LED diody přístroje SC-COM LED diody na krytu přístroje LED diody na síťovém portu LED diody portů pro optická vlákna Uživatelské rozhraní Struktura Zobrazení struktury a zobrazení přístrojů Typový štítek a verze firmwaru Přihlášení a odhlášení v uživatelském rozhraní Přihlášení v uživatelském rozhraní Odhlášení z uživatelského rozhraní Uvedení do provozu Organizace uvedení do provozu Provedení síťových nastavení na počítači Nastavení jazyka a času Konfigurace přístroje SC-COM pro místní síť Informace k zapojení přístroje SC-COM do místní sítě Konfigurace přístroje SC-COM pro statickou síť Konfigurace přístroje SC-COM pro dynamickou síť Úprava síťových portů Zaznamenání přístrojů Parametrizace přístrojů Vymazání popisu přístrojů Nastavení přístroje SC-COM Provedení bezpečnostních nastavení Změna hesla Deaktivace rozhraní RPC Provedení systémových nastavení Nastavení data, času a časového pásma Nastavení jazyka Zadání jména provozovatele Resetování přístroje SC-COM Restartování přístroje SC-COM Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 3

4 SMA Solar Technology AG 6.3 Provedení zákaznických nastavení prostřednictvím souboru XML Nahrání souboru custom.xml Stažení XML souboru custom.xml Vymazání souboru custom.xml Správa dat Nastavení výpočtu průměrných hodnot Nastavení frekvence přenosu dat Nastavení datové komunikace s portálem Sunny Portal Registrace přístroje SC-COM na portálu Sunny Portal Úprava identifikačního kódu FV systému pro portál Sunny Portal Vymazání vyrovnávací paměti pro portál Sunny Portal Nastavení datové komunikace s FTP serverem Stanovení práv pro zápis a čtení pro FTP server Přístup na FTP server pomocí webového prohlížeče Nastavení a otestování funkce FTP push Nastavení komunikace prostřednictvím protokolu Modbus Správa profilů Modbus Změna Unit ID Stažení dat pomocí protokolu HTTP Stažení dat ve formátu XML Stažení dat ve formátu CSV Ukládání dat na paměťovou kartu Informace k ukládání dat na paměťovou kartu Vložení paměťové karty Aktivace a deaktivace ukládání dat na paměťovou kartu Zjištění volné kapacity paměti Zobrazení a stažení zprávy o událostech Aktivace upozorňování v případě chyby Aktualizace firmwaru Informace k aktualizaci firmwaru Aktivace automatické aktualizace firmwaru Aktualizace firmwaru prostřednictvím uživatelského rozhraní Identifikace chyb Přehled chyb Odeslání souboru ZIP se servisními informacemi Příloha Uživatelské skupiny XML soubor custom.xml Struktura XML souboru custom.xml Parametry a hodnoty pro soubor custom.xml Prezentace FV systému na portálu Sunny Portal Přístup k přístroji SC-COM přes portál Sunny Portal Technické údaje Kontakt SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

5 SMA Solar Technology AG 1 Informace k tomuto dokumentu 1 Informace k tomuto dokumentu Rozsah platnosti Tento dokument platí pro přístroj typu Sunny Central Communication Controller s hardwarem od verze E1 a firmwarem od verze Cílová skupina Tento dokument je určený pro odborné pracovníky. Činnosti popsané v tomto dokumentu smějí provádět pouze osoby s odpovídající kvalifikací (viz kapitola 2.2 Kvalifikace cílové skupiny, strana 7). Další informace Další informace najdete na webu Název dokumentu Plant Communication in large-scale PV plants BASIC PRINCIPLE OF PLANT COMMUNICATION Setting up the local FTP server Configuring a local FTP server for the receipt of the PV plant data via the FTP Push function of the SUNNY WEBBOX SUNNY PORTAL Interface for Modbus-Communication SUNNY WEBBOX / SC-COM Modbus Interface SUNNY WEBBOX RPC Druh dokumentu technický popis technické informace návod k obsluze technický popis návod k obsluze Symboly Symbol Vysvětlení Výstražné upozornění, jehož nerespektování vede bezprostředně k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k lehkému nebo středně těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést ke vzniku materiálních škod. Informace, která je pro určité téma nebo určitý cíl důležitá, ale netýká se bezpečnosti. Podmínka, která musí být pro dosažení určitého cíle splněna. Žádoucí výsledek. Problém, který se může vyskytnout. Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 5

6 1 Informace k tomuto dokumentu SMA Solar Technology AG Grafické úpravy Grafická úprava Použití Tučně hlášení na displeji prvky v uživatelském rozhraní parametry svorky/porty sloty prvky, na které je třeba kliknout prvky, které je třeba zadat > spojuje několik prvků, na které je třeba kliknout [tlačítko/ klávesa] tlačítko, na které je třeba kliknout, nebo klávesa, kterou je třeba stisknout Příklad Vyberte parametr ExlTrfErrEna a nastavte ho na hodnotu Off. Klikněte na kartu Parametr. Klikněte na možnosti Systém > Evidence. Klikněte na tlačítko [Spustit evidenci]. Názvosloví V tomto návodu se přístroj Sunny Central Communication Controller označuje také jako přístroj SC-COM. Zkratky Zkratka Označení Vysvětlení CR Carriage Return návrat vozíku, řídicí znak pro zalomení řádku CRLF Carriage Return and Line Feed návrat vozíku a posun řádku současně CSV Comma-Separated Values souborový formát DHCP Dynamic Host Configuration Protocol protokol pro dynamické přidělování konfigurace IP adres FTP File Transfer Protocol síťový protokol pro přenos dat HTTP Hypertext Transfer Protocol protokol pro přenos dat v síti IP Internet Protocol internetový protokol LAN Local Area Network místní síť LED Light-Emitting Diode dioda emitující světlo LF Line Feed řídicí znak pro posun řádku OV optické vlákno RPC Remote Procedure Call technologie pro realizaci meziprocesové komunikace TCP Transmission Control Protocol transportní protokol pro připojení, který se používá v sítích využívajících k přenosu pakety UPS Uninterruptible Power Supply nepřerušitelný zdroj elektrické energie URL Uniform Resource Locator internetová adresa UTC Universal Time Coordinated koordinovaný světový čas XML Extensible Markup Language rozšířitelný značkovací jazyk 6 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

7 SMA Solar Technology AG 2 Bezpečnost 2 Bezpečnost 2.1 Použití v souladu s určením Sunny Central Communication Controller (SC-COM) je centrální komunikační rozhraní střídače Sunny Central. Přístroj SC-COM zajišťuje spojení mezi střídačem Sunny Central a jeho provozovatelem. Přístroj SC-COM se používá ve střídačích Sunny Central konstrukčních řad CP XT a CP-US. Používejte přístroj SC-COM pouze tak, jak je to uvedeno v přiložené dokumentaci. Jiné použití může vést ke vzniku materiálních škod či k poranění osob. Údaje nashromážděné přístrojem SC-COM se mohou lišit od údajů elektroměru. Údaje přístroje SC-COM se nesmějí používat pro účely vyúčtování. Přiložená dokumentace je součástí produktu. Přečtěte si dokumentaci a dbejte v ní uvedených pokynů, abyste mohli přístroj SC-COM používat optimálně a v souladu s určením. Dokumentace se musí uchovávat tak, aby byla kdykoliv přístupná. 2.2 Kvalifikace cílové skupiny Činnosti popsané v tomto návodu smějí vykonávat pouze odborní pracovníci. Odborní pracovníci musejí mít následující kvalifikaci: znalost principu fungování a provozu přístroje znalosti týkající se zacházení s nebezpečími a riziky při instalaci a obsluze elektrických přístrojů vzdělání pro instalaci elektrických přístrojů a jejich uvádění do provozu vzdělání pro instalaci a konfiguraci IT systémů znalost příslušných norem a směrnic znalost a dodržování tohoto návodu včetně všech bezpečnostních upozornění Odborní pracovníci musejí mít oprávnění měnit parametry připojených přístrojů, které jsou relevantní pro veřejnou distribuční síť. U přístroje SC-COM se rozlišují dvě uživatelské skupiny: Uživatel a Instalační technik (viz kapitola 10.1, strana 37). Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 7

8 2 Bezpečnost SMA Solar Technology AG 2.3 Bezpečnostní upozornění Poškození elektronických součástek elektrostatickým výbojem Elektrostatické výboje mohou poškodit nebo zničit elektronické součástky. Při provádění jakýchkoliv prací dodržujte předpisy pro ochranu proti elektrostatickému výboji (ESD). Při provádění jakýchkoliv prací noste vhodnou výstroj pro osobní ochranu. Elektrostatický náboj sveďte tak, že se dotknete nenalakovaných, uzemněných částí skříně střídače (např. PE připojení dvířek). Teprve poté se můžete dotknout elektronických součástí. Zabezpečení dat Přístroj SC-COM můžete připojit k internetu. V případě připojení k internetu hrozí, že k vašim datům získají přístup neoprávnění uživatelé a budou schopni s vašimi daty manipulovat. Po prvním přihlášení změňte přednastavené heslo. Při výběru hesla dbejte na jeho kvalitu. V pravidelných intervalech hesla obměňujte. Chraňte heslo před přístupem neoprávněných uživatelů. Lístky, na nichž máte hesla poznamenaná, nikdy nenechávejte volně ležet. Nastavte bránu firewall. Zavírejte nepotřebné síťové porty. 8 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

9 SMA Solar Technology AG 3 Popis produktu 3 Popis produktu 3.1 SC-COM Sunny Central Communication Controller (SC-COM) je centrální komunikační rozhraní střídače Sunny Central. Přístroj SC-COM zajišťuje spojení mezi střídačem Sunny Central a jeho provozovatelem. Obrázek 1: Položka A poloha přístroje SC-COM ve střídači Sunny Central (na příkladu střídače Sunny Central konstrukční řady CP XT) Označení SC-COM Obrázek 2: Položka A B struktura přístroje SC-COM Označení LED diody slot pro externí paměťovou kartu Přístroj SC-COM shromažďuje veškeré údaje připojených přístrojů. Prostřednictvím přístroje SC-COM lze provádět monitoring, parametrizaci a dálkovou diagnostiku střídače Sunny Central z počítače a také regulaci výkonu střídače Sunny Central ze strany provozovatele veřejné distribuční sítě. Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 9

10 3 Popis produktu SMA Solar Technology AG Aby přístroj SC-COM mohl tyto funkce plnit, disponuje sériovými rozhraními. Mezi ně patří například: 3 rozhraní LAN rozhraní RS485 pro komunikaci s přístroji pro detekci proudu stringů rozhraní pro komunikaci s interními komponentami střídače Tato rozhraní přístroje SC-COM mají kabeláž připravenou z výroby. Při instalaci střídače Sunny Central se externí datové kabely připojí k zákaznickými připojovacím svorkám ve střídači. 3.2 Uspořádání datové sítě Pro efektivnější a rychlejší přenos dat je přístroj SC-COM vybaven dvěma dalšími rozhraními LAN. Lze tak v případě potřeby vytvořit dvě samostatné sítě. Pomocí dvou samostatných sítí lze dosáhnout rychlejší datové komunikace s velmi krátkými reakčními dobami. Pokud vaše síť má dostatečnou rychlost přenosu dat, lze použít jednu síť pro oba druhy dat. Obrázek 3: základní princip komunikace ve velkém FV systému (příklad) 10 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

11 SMA Solar Technology AG 3 Popis produktu Regulační síť LAN2 V regulační síti se přenášejí hodnoty stanovené provozovatelem veřejné distribuční sítě pro systémové služby síti, například požadované hodnoty jalového a činného výkonu. Přístroj SC-COM přenáší tyto stanovené hodnoty do střídače Sunny Central a zaznamenává je do protokolu. Monitorovací síť LAN3 V monitorovací síti se přenášejí data pro monitoring a parametrizaci. Parametry lze nastavovat prostřednictvím integrovaného webového serveru a uživatelského rozhraní. V uživatelském rozhraní lze rovněž přečíst chybová hlášení a provozní údaje. 3.3 LED diody přístroje SC-COM LED diody na krytu přístroje Označení LED diody Stav Vysvětlení POWER svítí zeleně Přístroj SC-COM je připojený ke zdroji napětí. zhasnuto Přístroj SC-COM není připojený ke zdroji napětí. SD1 bliká zeleně Probíhá přístup k systémové jednotce za účelem zápisu nebo čtení dat. SD2 bliká zeleně Probíhá přístup k interní datové jednotce za účelem zápisu nebo čtení dat. CF bliká zeleně Probíhá přístup k paměti externí SD karty za účelem zápisu nebo čtení dat. H1 bliká zeleně Přístroj SC-COM odesílá data na portál Sunny Portal / FTP server. svítí zeleně Poslední přenos dat na portál Sunny Portal / FTP server se zdařil. svítí červeně Poslední přenos dat na portál Sunny Portal / FTP server se nezdařil. zhasnuto Přenos dat na portál Sunny Portal / FTP server je deaktivovaný. Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 11

12 3 Popis produktu SMA Solar Technology AG Označení LED diody Stav Vysvětlení H2 bliká zeleně Přístroj SC-COM komunikuje s interně připojenými přístroji. svítí zeleně Během posledních 5 minut proběhla interní komunikace. svítí červeně V interní komunikaci nastala chyba. zhasnuto Již déle než 5 minut neproběhla žádná interní komunikace. H3 bliká červeně Přístroj SC-COM se spouští. svítí červeně Na přístroji SC-COM se vyskytla chyba. svítí zeleně Přístroj SC-COM je připravený k provozu. H4 svítí zeleně Je k dispozici interní paměťová karta a je obsazeno méně než 92 % úložné kapacity interní paměťové karty. svítí červeně Úložná kapacita interní paměťové karty je úplně obsazená. Přepisují se nejstarší data. bliká červeně Je obsazeno 92 % úložné kapacity interní paměťové karty. H5 svítí zeleně Je k dispozici externí paměťová karta a je obsazeno méně než 92 % úložné kapacity externí paměťové karty. svítí červeně Úložná kapacita externí paměťové karty je úplně obsazená. bliká červeně Je obsazeno 92 % úložné kapacity externí paměťové karty. zhasnuto Není k dispozici žádná externí paměťová karta. H6 volné H7 volné H8 bliká zeleně Provádí se aplikace LED diody na síťovém portu Obrázek 4: LED diody na síťovém portu Položka LED dioda Barva Stav Vysvětlení A Speed žlutá svítí Rychlost přenosu dat 100 Mbit. zhasnuto Rychlost přenosu dat 10 Mbit. B Link/ zelená svítí Je navázáno spojení (Link). Activity bliká Přístroj SC-COM odesílá nebo přijímá data (Activity). zhasnuto Není navázáno spojení. 12 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

13 SMA Solar Technology AG 3 Popis produktu LED diody portů pro optická vlákna Volitelně mohou být u přístroje SC-COM připraveny porty pro optická vlákna. Když ke spojkové skříni střídače Sunny Central připojíte optická vlákna, můžete na LED diodách přístroje SC-COM zjistit stav připojení. Obrázek 5: LED diody pro stav připojení pomocí optických vláken Položka LED dioda Barva Stav Vysvětlení A Link/ zelená svítí Je navázáno spojení (Link). Activity bliká Přístroj SC-COM odesílá nebo přijímá data (Activity). zhasnuto Není navázáno spojení. Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 13

14 3 Popis produktu SMA Solar Technology AG 3.4 Uživatelské rozhraní Struktura Prostřednictvím uživatelského rozhraní můžete nastavovat komunikaci přístrojů vašeho FV systému, parametrizovat střídač Sunny Central a přečíst chybová hlášení a provozní údaje. Obrázek 6: Položka A B C D E struktura uživatelského rozhraní (příklad) Označení zobrazení struktury nebo zobrazení přístrojů stavový řádek tlačítko pro odhlášení navigační lišta podokno obsahu Zobrazení struktury a zobrazení přístrojů Ve zobrazení struktury a ve zobrazení přístrojů můžete zobrazit údaje jednotlivých přístrojů vašeho FV systému. V závislosti na konkrétním zobrazení se přístroje zobrazují různě seřazené. Zobrazení struktury Ve zobrazení struktury uživatelské rozhraní zobrazuje přístroje v tom pořadí, ve kterém jsou připojeny k datové sběrnici. Zobrazení přístrojů Ve zobrazení přístrojů uživatelské rozhraní zobrazuje všechny přístroje roztříděné podle jejich typu. Typem přístrojů jsou například všechny střídače Sunny Central. Číslo v závorce udává počet přístrojů daného typu. 14 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

15 SMA Solar Technology AG 3 Popis produktu Stavové symboly V závislosti na stavu komunikace s přístroji se symboly přístrojů ve zobrazení struktury či zobrazení přístrojů zobrazují s různými stavovými symboly. Symbol Vysvětlení Střídač Sunny Central je připravený k provozu. Ve střídači Sunny Central došlo k chybě. V komunikaci se střídačem Sunny Central nastala chyba. 3.5 Typový štítek a verze firmwaru Typový štítek slouží k jednoznačné identifikaci přístroje SC-COM. Typový štítek se nachází na horní straně krytu přístroje. Na typovém štítku najdete následující informace: typ přístroje sériové číslo registrační kód MAC adresy rozhraní LAN Verzi firmwaru najdete v uživatelském rozhraní přístroje SC-COM. Aktuální verze firmwaru je zobrazena ve stavové liště vpravo. Údaje na typovém štítku potřebujete pro bezpečné používání produktu a pro případ dotazů na lince SMA Service Line. Typový štítek musí být trvale připevněný na produktu. Symbol na typovém štítku Symbol Vysvětlení dbejte součástí dokumentace Dbejte všech součástí dokumentace, které byly dodány spolu s produktem. Doplňková nálepka s údaji Na typovém štítku je umístěna nálepka se sériovým číslem přístroje SC-COM, registračním kódem a MAC adresami rozhraní LAN. Tuto nálepku můžete sejmout a nalepit ji do svých dokumentů nebo na místo, kde k údajům budete mít rychlý přístup. Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 15

16 4 Přihlášení a odhlášení v uživatelském rozhraní SMA Solar Technology AG 4 Přihlášení a odhlášení v uživatelském rozhraní 4.1 Přihlášení v uživatelském rozhraní Síťová nastavení přístroje SC-COM pro servisní rozhraní při expedici IP adresa: Maska podsítě: Heslo pro uživatelské skupiny Uživatel a Instalační technik : sma Identická hesla pro uživatelské skupiny Pokud jsou hesla pro uživatelské skupiny Uživatel a Instalační technik totožná, budete automaticky přihlášeni jako instalační technik. Po prvním přihlášení změňte standardní hesla uživatelských skupin (viz kapitola 6.1 Provedení bezpečnostních nastavení, strana 21). Podmínka: Ve webovém prohlížeči (např. Internet Explorer) musí být aktivovaný JavaScript. 1. Připojte notebook k servisnímu rozhraní střídače Sunny Central. 2. Spusťte webový prohlížeč. 3. Do řádku adresy zadejte IP adresu přístroje SC-COM a stiskněte klávesu Enter. Otevře se přihlašovací stránka přístroje SC-COM. Přihlašovací stránka přístroje SC-COM se neotevřela? Odstraňte chybu (viz kapitola 9 Identifikace chyb, strana 34). 4. Chcete-li nastavit jazyk, vyberte v poli Jazyk požadovaný jazyk. 5. Do pole Heslo zadejte heslo. 6. Klikněte na tlačítko [Přihlásit]. 4.2 Odhlášení z uživatelského rozhraní Po ukončení činnosti v uživatelském rozhraní se z něj vždy odhlaste. Pokud pouze zavřete webový prohlížeč, nebudete odhlášeni. Pokud v uživatelském rozhraní 10 minut nepracujete, dojde k odhlášení automaticky. Klikněte na tlačítko [Odhlásit]. 16 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

17 SMA Solar Technology AG 5 Uvedení do provozu 5 Uvedení do provozu 5.1 Organizace uvedení do provozu Postup Viz 1 provedení síťových nastavení na počítači kapitola nastavení jazyka a času kapitola konfigurace přístroje SC-COM pro místní síť kapitola zaznamenání přístrojů kapitola parametrizace přístrojů kapitola Provedení síťových nastavení na počítači Abyste přístroj SC-COM mohli poprvé uvést do provozu, musíte svůj počítač nastavit na síťová nastavení přístroje SC-COM. Práva správce v operačním systému Pro uvedení přístroje SC-COM do provozu potřebujete odpovídající práva správce, abyste mohli změnit síťová nastavení počítače. V případě dotazů ohledně práv správce se obraťte na správce vaší sítě. 1. Poznamenejte si IP adresu počítače. 2. Změňte IP adresu počítače na rozsah adres přístroje SC-COM. 5.3 Nastavení jazyka a času Aby se hlášené události zobrazovaly správně, musíte nastavit jazyk a čas. 2. Nastavte jazyk (viz kapitola 6.2.2, strana 22). 3. Nastavte čas (viz kapitola 6.2.1, strana 21). 5.4 Konfigurace přístroje SC-COM pro místní síť Informace k zapojení přístroje SC-COM do místní sítě Ochrana ethernetové sítě před útoky zvenčí Chraňte svou ethernetovou síť před útoky zvenčí pomocí vhodných bezpečnostních opatření, jako je například brána firewall a nastavení bezpečných hesel. Síťová nastavení přístroje SC-COM můžete provést také pomocí XML souboru custom.xml (viz kapitola 6.3 Provedení zákaznických nastavení prostřednictvím souboru XML, strana 23). Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 17

18 5 Uvedení do provozu SMA Solar Technology AG Konfigurace přístroje SC-COM pro statickou síť Přístroj SC-COM disponuje třemi rozhraními LAN pro připojená síťová zařízení. Síť Z výroby nastavená IP adresa LAN1: servisní rozhraní střídače Sunny Central * LAN2: regulační síť LAN3: monitorovací síť * Tuto IP adresu nelze změnit. 2. Klikněte na možnosti Sunny Central > Nastavení > Síť. 3. Do pole IP adresa zadejte statickou IP adresu, pod níž má být přístroj SC-COM v místní síti dostupný. 4. Do pole Maska podsítě zadejte masku podsítě své sítě. 5. Do pole Adresa brány zadejte IP adresu brány své sítě. Obvykle se sem musí zadat IP adresa směrovače. 6. Do pole Adresa DNS serveru zadejte IP adresu serveru DNS (Domain Name System). Obvykle se sem musí zadat IP adresa směrovače. 7. Klikněte na tlačítka [Uložit] a [Potvrdit] Konfigurace přístroje SC-COM pro dynamickou síť Přístroj SC-COM může svá síťová nastavení získávat přes server DHCP. V takovém případě přístroj SC-COM při spuštění automaticky získá IP adresu, masku podsítě, bránu a DNS server od serveru DHCP. Využívání serveru DHCP Než přístroj SC-COM nastavíte na dynamické přidělování IP adresy, zkontrolujte svůj server DHCP. Server DHCP musí prodlužovat lease (propůjčení) přidělené IP adresy. Pokud server DHCP po uplynutí doby propůjčení přiděluje novou IP adresu, neměli byste server DHCP používat. Servery DHCP dokážou za normálních okolností zobrazit seznam všech přístrojů, které od nich obdržely IP adresu. Přístroj SC-COM pak můžete identifikovat podle jeho MAC adresy. MAC adresu svého přístroje SC-COM najdete na typovém štítku a v uživatelském rozhraní v části Sunny Central > Informace. 2. Klikněte na možnosti Sunny Central > Nastavení > Síť. 3. V poli IP adresa zaškrtněte políčko DHCP. 4. Klikněte na tlačítko [Uložit] Úprava síťových portů Pokud chcete přístroj SC-COM zpřístupnit prostřednictvím internetu, abyste k němu měli přímý přístup například přes portál Sunny Portal, musíte ve svém směrovači nastavit přesměrování portu. V tomto případě je rovněž nutné upravit síťové porty přístroje SC-COM. Pro jednotlivé služby využívá přístroj SC-COM čtyři síťové porty. Pokud by tyto porty byly ve vaší síti vyhrazeny pro jiné aplikace, můžete porty přenastavit. Úprava síťových portů Před změnou nastavení Virtuální veřejný HTTP port přístroje SC-COM nejprve otestujte přístup přístroje SC-COM na webový server. Ve většině případů není nutné nastavení ručně měnit, protože směrovač dotazy po síti automaticky předává na správné porty. Před úpravou portů se obraťte na správce vaší sítě. 18 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

19 SMA Solar Technology AG 5 Uvedení do provozu Podmínka pro nastavení dynamického DNS serveru: Musí být zaregistrovaný účet u poskytovatele služby DynDNS a musejí být k dispozici přihlašovací údaje. 2. Klikněte na možnosti Sunny Central > Nastavení > Síť. 3. Do pole Virtuální veřejný HTTP port zadejte port, který je ve směrovači povolený pro přístup pomocí protokolu HTTP. Prostřednictvím tohoto portu se lze po internetu dostat na webový server přístroje SC-COM. 4. Do pole Port webového serveru zadejte port, prostřednictvím kterého se lze dostat na webový server přístroje SC-COM. 5. Do pole Port webové služby zadejte port, prostřednictvím kterého přístroj SC-COM odesílá data na portál Sunny Portal a stahuje aktualizace firmwaru. 6. Chcete-li používat protokol Modbus *, zaškrtněte políčko Používat protokol Modbus. Neoprávněný přístup k přístroji SC-COM Když aktivujete protokol Modbus, může dojít k neoprávněnému přístupu k přístroji SC-COM. Uživatelé pak mohou bez hesla přečíst provozní údaje podporovaných přístrojů a změnit systémový čas přístroje SC-COM. 7. Do pole Port Modbus zadejte port, prostřednictvím kterého má přístroj SC-COM pomocí protokolu Modbus komunikovat. Standardně je zde zadán port Chcete-li používat proxy server, zaškrtněte políčko Použít Proxy server. 9. Do pole Adresa Proxy serveru zadejte IP adresu a port proxy serveru. 10. Chcete-li používat ověřování proxy serveru, zaškrtněte políčko Použít ověřování. 11. Do polí Jméno uživatele a Heslo zadejte údaje svého proxy serveru. 12. Chcete-li používat dynamický DNS server, zaškrtněte políčko Použít Dyn. DNS. 13. V poli Poskytovatel Dyn. DNS vyberte poskytovatele. 14. Zadejte potřebné údaje do polí Název domény, Jméno uživatele, Heslo uživatele. 15. Klikněte na tlačítko [Uložit]. 5.5 Zaznamenání přístrojů Při uvádění FV systému do provozu se musejí všechny přístroje zaznamenat. Pokud se ve střídači používá několik různých rozhraní (např. COM2 a COM3), musí se zaznamenávání provést samostatně pro všechna jednotlivá rozhraní. Zaznamenejte přístroje znovu, pokud jste: vyměnili přístroje svého FV systému odstranili přístroje ze svého FV systému přidali přístroje do svého FV systému Zaznamenávání FV systému může trvat několik minut. V závislosti na počtu přístrojů ve vašem FV systému trvá zaznamenávání různě dlouho. 1. Pokud přístroj SC-COM již více než tři minuty nesignalizuje žádný postup, vyhledávání ukončete. 2. Ověřte, zda jsou datové kabely všech přístrojů správně připojené, a zaznamenávání zopakujte. 2. Klikněte na možnosti Data > Evidence. * Modbus je registrovaná ochranná známka společnosti Schneider Electric a licenci pro její používání poskytla společnost Modbus Organization, Inc. Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 19

20 5 Uvedení do provozu SMA Solar Technology AG 3. Do pole Celkový počet přístrojů pro evidenci zadejte počet přístrojů, které jsou připojené k přístroji SC-COM. 4. Klikněte na tlačítko [Spustit evidenci]. Přístroj SC-COM zahájí zaznamenávání všech přístrojů a zobrazuje jeho postup. Po zaznamenání všech přístrojů zobrazí přístroj SC-COM hlášení ### Zaznamenávání přístrojů dokončeno ###. 5. Klikněte na tlačítko [OK]. 5.6 Parametrizace přístrojů Nastavení parametrů, které mají vliv na funkce přístroje, smí provádět pouze instalační technik. Parametry relevantní pro veřejnou distribuční síť se smějí měnit pouze po konzultaci s distributorem elektrické energie (informace k jednotlivým parametrům najdete v návodu k použití střídače Sunny Central). 1. Přihlaste se v uživatelském rozhraní jako instalační technik. 2. Otevřete možnosti Data > Přístroje. 3. Vyberte požadovaný přístroj ve zobrazení přístrojů nebo zobrazení struktury. 4. Klikněte na kartu Parametry. 5. Změňte požadovaný parametr pomocí pole Hodnota. 6. Chcete-li tuto hodnotu použít u všech přístrojů stejného typu a se stejnou verzí firmwaru, zaškrtněte políčko Uložit pro všechny přístroje tohoto typu. Mějte na paměti, že u přístrojů Sunny SensorBox se navíc musí shodovat měrná jednotka pro teplotu okolí, teplotu FV článků a rychlost větru. 7. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Přístroj SC-COM na přístroji, resp. přístrojích nastaví požadovanou hodnotu. Po úspěšném změnění hodnoty přístrojem SC-COM se zobrazí hlášení ### Změna parametru dokončena ###. 8. Klikněte na tlačítko [OK]. 5.7 Vymazání popisu přístrojů Pokud ve svém FV systému vyměníte přístroje, musí se vymazat popis stávajících přístrojů, aby přístroj SC-COM mohl zaznamenat nové přístroje. 1. Přihlaste se v uživatelském rozhraní jako instalační technik. 2. Klikněte na možnosti Sunny Central > Informace. 3. Klikněte na tlačítko [Vymazat popisy přístrojů]. 20 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA

Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA Geraeteaustausch-IA-cs-20 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené

Více

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Kontrolní seznam k uvedení do provozu Tento kontrolní seznam vám pomůže při uvádění přístroje Power Reducer Box s firmwarem ve verzi 1.7.0 nebo vyšší

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k obsluze SWebbox20-BCZ110712 Verze 1.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k instalaci SWebBox20-IA-cs-12 Verze 1.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 Verze 1.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 Verze 3.6 CZ Právní ustanovení SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Právní ustanovení Informace obsažené v

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Průvodce aktualizací softwaru střídače Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_48 Obsah Obsah 1. Úvod 2 Úvod 2 Zřeknutí se odpovědnosti 2 2. Požadavky před aktualizací 3 Aktualizace

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Návod k obsluze REDUCERBOX-BA-cs-16 98-0040916 Verze 1.6 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu.....................

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

TomTom ecoplus. Update Tool

TomTom ecoplus. Update Tool TomTom ecoplus Update Tool Vítejte Vítejte S nástrojem TomTom ecoplus Update Tool můžete aktualizovat software zařízení TomTom ecoplus pomocí zařízení TomTom LINK 3xx/510 a síťového adaptéru ecoplus. Předpoklady

Více

Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER

Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Technický popis NG_UpdSD-TB-cs-32 Verze 3.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Návod k obsluze REDUCERBOX-BA-BCZ110813 98-0040913 Verze 1.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD Obsah Obsah 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového?... 3 1.1 Změna licenčních modelů... 3 1.1.1 Kmenoví zákazníci 3 1.1.2 Noví zákazníci 4 1.2 Nástroj pro

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Technické informace Účinnosti a derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Technické informace Účinnosti a derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Technické informace Účinnosti a derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-cs-40 Verze 4.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672..., OZW772 a OCI670

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672..., OZW772 a OCI670 Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672..., OZW772 a OCI670 Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

ANALÝZA TCP/IP 2 ANALÝZA PROTOKOLŮ DHCP, ARP, ICMP A DNS

ANALÝZA TCP/IP 2 ANALÝZA PROTOKOLŮ DHCP, ARP, ICMP A DNS ANALÝZA TCP/IP 2 ANALÝZA PROTOKOLŮ DHCP, ARP, ICMP A DNS V této části se seznámíte s funkcemi a principy protokolů DHCP, ARP, ICMP a DNS. Síť je uspořádána dle následujícího schématu zapojení. Zahajte

Více

Nastavení telefonu Nokia N9

Nastavení telefonu Nokia N9 Nastavení telefonu Nokia N9 Telefon Nokia N9, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé položky v

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

VMU-C EM monitor spotřeby energie s funkcí web-serveru

VMU-C EM monitor spotřeby energie s funkcí web-serveru Stručný přehled vlastností a funkcí. Poznámka: Tento návod obsahuje pouze základní informace o monitoru spotřeby VMU-C. Podrobný návod je ke stažení na www.enika.cz. Monitor spotřeby elektrické energie

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Průvodce rychlou instalací AXIS 213

Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 213 1 Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Prosím, před instalací síťové kamery AXIS 213 PTZ, vezměte na vědomí následující: Tento produkt je navržen pro indoor

Více

AKTION CONNECTOR POPIS FUNKCÍ A NÁVOD

AKTION CONNECTOR POPIS FUNKCÍ A NÁVOD AKTION CONNECTOR POPIS FUNKCÍ A NÁVOD Podpora zařízení eseries a Cloud Verze 3.1 www.aktion.cz Aktion Connector Jednoduchá aplikace pro základní přiřazení IP adresy hardwaru Aktion. Verze 3.1 obsahuje

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1 MBus Explorer MULTI Uživatelský manuál V. 1.1 Obsah Sběr dat ze sběrnice Mbus...3 Instalace...3 Spuštění programu...3 Program MBus Explorer Multi...3 Konfigurace sítí...5 Konfigurace přístrojů...6 Nastavení

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Aktion Connector NÁVOD

Aktion Connector NÁVOD NÁVOD www.aktion.cz POPIS Jednoduchá aplikace pro základní přiřazení IP adresy hardwaru Aktion. Verze 4.0 obsahuje podporu nastavení zařízené ELO a možnost konfigurace zařízení, které je v jiném rozsahu

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL

Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL SPortalWebcon-BA-cs-13 Verze 1.3 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Explorer-BA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Systémové požadavky Xesar

Systémové požadavky Xesar Xesar První kroky Systémové požadavky Xesar Osobní počítač; min. 1,2 GHz nebo vyšší Nejméně 8 GB RAM (u 64bitového systému, z toho 4 GB dostupné pro systém Xesar) 2 hostitelské zařízení USB 2.0 pro kódovací

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Xesar. Uvedení do provozu Síťový adaptér

Xesar. Uvedení do provozu Síťový adaptér Xesar Uvedení do provozu Síťový adaptér Konfigurace PC Ke konfiguraci síťového adaptéru Xesar můžete použít počítač dle vašeho výběru, může to však být také počítač, na kterém používáte software Xesar.

Více

Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology

Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology Technický popis Sicherheit-TCZ103010 Verze 1.0 CZ SMA Solar

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Vario IV, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Nastavení telefonu Nokia Asha 311

Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Telefon Nokia Asha 311, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Dome Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b UD.6L020B305A0EU

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Stručný návod pro nastavení funkcí snímání. Nastavení snímání do e-mailu

Stručný návod pro nastavení funkcí snímání. Nastavení snímání do e-mailu Stručný návod pro nastavení funkcí snímání XE3024CS0-2 Tento návod obsahuje pokyny pro: Nastavení snímání do e-mailu na straně 1 Nastavení snímání do schránky na straně 6 Nastavení snímání v síti na straně

Více

Manuál pro registraci prostřednictvím webové služby

Manuál pro registraci prostřednictvím webové služby Manuál pro registraci prostřednictvím webové služby 1. Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře Tento postup je relevantní pouze pro výrobce, kteří vlastní certifikát PostSignum s vyplněným

Více

Nastavení telefonu Nokia Asha 300

Nastavení telefonu Nokia Asha 300 Nastavení telefonu Nokia Asha 300 Telefon Nokia Asha 300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3

Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3 Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3 Telefon Samsung S5220 Star 3, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Ross-Tech HEX-NET VCDS VCDS-Mobile VCDS-Cloud TM

Ross-Tech HEX-NET VCDS VCDS-Mobile VCDS-Cloud TM Ross-Tech HEX-NET VCDS VCDS-Mobile VCDS-Cloud TM Návod pro rychlé zprovoznění www.pc-autodiagnostika.cz Obsah Software... Propojovací kabel HEX-NET AP režim... 4 Propojovací kabel HEX-NET pokročilé nastavení...

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

VoIP telefon Gigaset A580IP

VoIP telefon Gigaset A580IP VoIP telefon Gigaset A580IP Návod na instalaci a nastavení V tomto návodu popisujeme nastavení telefonu Gigaset A580IP. Instalace voip telefonu : Po vybalení z krabice telefon složíme podle přiloženého

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více