Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER"

Transkript

1 Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER SC-COM-BE-cs Verze 2.0 ČEŠTINA

2 Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar Technology AG. K jejich úplnému i částečnému zveřejnění je zapotřebí písemný souhlas společnosti SMA Solar Technology AG. Interní pořizování kopií v rámci firmy za účelem hodnocení produktu či řádného použití produktu je povoleno a nevyžaduje předchozí souhlas. Záruka výrobce SMA Aktuální záruční podmínky si můžete stáhnout na internetu na adrese Ochranná známka Všechny ochranné známky jsou uznány, i když nejsou označeny příslušným symbolem. Pokud symbol chybí, neznamená to, že zboží či známka nejsou chráněné. Slovní značka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jakékoliv použití těchto značek společností SMA Solar Technology AG probíhá na základě licence. QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Německo Tel Fax SMA Solar Technology AG. Všechna práva vyhrazena. 2 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

3 SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu Bezpečnost Použití v souladu s určením Kvalifikace cílové skupiny Bezpečnostní upozornění Popis produktu SC-COM Uspořádání datové sítě LED diody přístroje SC-COM LED diody na krytu přístroje LED diody na síťovém portu LED diody portů pro optická vlákna Uživatelské rozhraní Struktura Zobrazení struktury a zobrazení přístrojů Typový štítek a verze firmwaru Přihlášení a odhlášení v uživatelském rozhraní Přihlášení v uživatelském rozhraní Odhlášení z uživatelského rozhraní Uvedení do provozu Organizace uvedení do provozu Provedení síťových nastavení na počítači Nastavení jazyka a času Konfigurace přístroje SC-COM pro místní síť Informace k zapojení přístroje SC-COM do místní sítě Konfigurace přístroje SC-COM pro statickou síť Konfigurace přístroje SC-COM pro dynamickou síť Úprava síťových portů Zaznamenání přístrojů Parametrizace přístrojů Vymazání popisu přístrojů Nastavení přístroje SC-COM Provedení bezpečnostních nastavení Změna hesla Deaktivace rozhraní RPC Provedení systémových nastavení Nastavení data, času a časového pásma Nastavení jazyka Zadání jména provozovatele Resetování přístroje SC-COM Restartování přístroje SC-COM Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 3

4 SMA Solar Technology AG 6.3 Provedení zákaznických nastavení prostřednictvím souboru XML Nahrání souboru custom.xml Stažení XML souboru custom.xml Vymazání souboru custom.xml Správa dat Nastavení výpočtu průměrných hodnot Nastavení frekvence přenosu dat Nastavení datové komunikace s portálem Sunny Portal Registrace přístroje SC-COM na portálu Sunny Portal Úprava identifikačního kódu FV systému pro portál Sunny Portal Vymazání vyrovnávací paměti pro portál Sunny Portal Nastavení datové komunikace s FTP serverem Stanovení práv pro zápis a čtení pro FTP server Přístup na FTP server pomocí webového prohlížeče Nastavení a otestování funkce FTP push Nastavení komunikace prostřednictvím protokolu Modbus Správa profilů Modbus Změna Unit ID Stažení dat pomocí protokolu HTTP Stažení dat ve formátu XML Stažení dat ve formátu CSV Ukládání dat na paměťovou kartu Informace k ukládání dat na paměťovou kartu Vložení paměťové karty Aktivace a deaktivace ukládání dat na paměťovou kartu Zjištění volné kapacity paměti Zobrazení a stažení zprávy o událostech Aktivace upozorňování v případě chyby Aktualizace firmwaru Informace k aktualizaci firmwaru Aktivace automatické aktualizace firmwaru Aktualizace firmwaru prostřednictvím uživatelského rozhraní Identifikace chyb Přehled chyb Odeslání souboru ZIP se servisními informacemi Příloha Uživatelské skupiny XML soubor custom.xml Struktura XML souboru custom.xml Parametry a hodnoty pro soubor custom.xml Prezentace FV systému na portálu Sunny Portal Přístup k přístroji SC-COM přes portál Sunny Portal Technické údaje Kontakt SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

5 SMA Solar Technology AG 1 Informace k tomuto dokumentu 1 Informace k tomuto dokumentu Rozsah platnosti Tento dokument platí pro přístroj typu Sunny Central Communication Controller s hardwarem od verze E1 a firmwarem od verze Cílová skupina Tento dokument je určený pro odborné pracovníky. Činnosti popsané v tomto dokumentu smějí provádět pouze osoby s odpovídající kvalifikací (viz kapitola 2.2 Kvalifikace cílové skupiny, strana 7). Další informace Další informace najdete na webu Název dokumentu Plant Communication in large-scale PV plants BASIC PRINCIPLE OF PLANT COMMUNICATION Setting up the local FTP server Configuring a local FTP server for the receipt of the PV plant data via the FTP Push function of the SUNNY WEBBOX SUNNY PORTAL Interface for Modbus-Communication SUNNY WEBBOX / SC-COM Modbus Interface SUNNY WEBBOX RPC Druh dokumentu technický popis technické informace návod k obsluze technický popis návod k obsluze Symboly Symbol Vysvětlení Výstražné upozornění, jehož nerespektování vede bezprostředně k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k lehkému nebo středně těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést ke vzniku materiálních škod. Informace, která je pro určité téma nebo určitý cíl důležitá, ale netýká se bezpečnosti. Podmínka, která musí být pro dosažení určitého cíle splněna. Žádoucí výsledek. Problém, který se může vyskytnout. Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 5

6 1 Informace k tomuto dokumentu SMA Solar Technology AG Grafické úpravy Grafická úprava Použití Tučně hlášení na displeji prvky v uživatelském rozhraní parametry svorky/porty sloty prvky, na které je třeba kliknout prvky, které je třeba zadat > spojuje několik prvků, na které je třeba kliknout [tlačítko/ klávesa] tlačítko, na které je třeba kliknout, nebo klávesa, kterou je třeba stisknout Příklad Vyberte parametr ExlTrfErrEna a nastavte ho na hodnotu Off. Klikněte na kartu Parametr. Klikněte na možnosti Systém > Evidence. Klikněte na tlačítko [Spustit evidenci]. Názvosloví V tomto návodu se přístroj Sunny Central Communication Controller označuje také jako přístroj SC-COM. Zkratky Zkratka Označení Vysvětlení CR Carriage Return návrat vozíku, řídicí znak pro zalomení řádku CRLF Carriage Return and Line Feed návrat vozíku a posun řádku současně CSV Comma-Separated Values souborový formát DHCP Dynamic Host Configuration Protocol protokol pro dynamické přidělování konfigurace IP adres FTP File Transfer Protocol síťový protokol pro přenos dat HTTP Hypertext Transfer Protocol protokol pro přenos dat v síti IP Internet Protocol internetový protokol LAN Local Area Network místní síť LED Light-Emitting Diode dioda emitující světlo LF Line Feed řídicí znak pro posun řádku OV optické vlákno RPC Remote Procedure Call technologie pro realizaci meziprocesové komunikace TCP Transmission Control Protocol transportní protokol pro připojení, který se používá v sítích využívajících k přenosu pakety UPS Uninterruptible Power Supply nepřerušitelný zdroj elektrické energie URL Uniform Resource Locator internetová adresa UTC Universal Time Coordinated koordinovaný světový čas XML Extensible Markup Language rozšířitelný značkovací jazyk 6 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

7 SMA Solar Technology AG 2 Bezpečnost 2 Bezpečnost 2.1 Použití v souladu s určením Sunny Central Communication Controller (SC-COM) je centrální komunikační rozhraní střídače Sunny Central. Přístroj SC-COM zajišťuje spojení mezi střídačem Sunny Central a jeho provozovatelem. Přístroj SC-COM se používá ve střídačích Sunny Central konstrukčních řad CP XT a CP-US. Používejte přístroj SC-COM pouze tak, jak je to uvedeno v přiložené dokumentaci. Jiné použití může vést ke vzniku materiálních škod či k poranění osob. Údaje nashromážděné přístrojem SC-COM se mohou lišit od údajů elektroměru. Údaje přístroje SC-COM se nesmějí používat pro účely vyúčtování. Přiložená dokumentace je součástí produktu. Přečtěte si dokumentaci a dbejte v ní uvedených pokynů, abyste mohli přístroj SC-COM používat optimálně a v souladu s určením. Dokumentace se musí uchovávat tak, aby byla kdykoliv přístupná. 2.2 Kvalifikace cílové skupiny Činnosti popsané v tomto návodu smějí vykonávat pouze odborní pracovníci. Odborní pracovníci musejí mít následující kvalifikaci: znalost principu fungování a provozu přístroje znalosti týkající se zacházení s nebezpečími a riziky při instalaci a obsluze elektrických přístrojů vzdělání pro instalaci elektrických přístrojů a jejich uvádění do provozu vzdělání pro instalaci a konfiguraci IT systémů znalost příslušných norem a směrnic znalost a dodržování tohoto návodu včetně všech bezpečnostních upozornění Odborní pracovníci musejí mít oprávnění měnit parametry připojených přístrojů, které jsou relevantní pro veřejnou distribuční síť. U přístroje SC-COM se rozlišují dvě uživatelské skupiny: Uživatel a Instalační technik (viz kapitola 10.1, strana 37). Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 7

8 2 Bezpečnost SMA Solar Technology AG 2.3 Bezpečnostní upozornění Poškození elektronických součástek elektrostatickým výbojem Elektrostatické výboje mohou poškodit nebo zničit elektronické součástky. Při provádění jakýchkoliv prací dodržujte předpisy pro ochranu proti elektrostatickému výboji (ESD). Při provádění jakýchkoliv prací noste vhodnou výstroj pro osobní ochranu. Elektrostatický náboj sveďte tak, že se dotknete nenalakovaných, uzemněných částí skříně střídače (např. PE připojení dvířek). Teprve poté se můžete dotknout elektronických součástí. Zabezpečení dat Přístroj SC-COM můžete připojit k internetu. V případě připojení k internetu hrozí, že k vašim datům získají přístup neoprávnění uživatelé a budou schopni s vašimi daty manipulovat. Po prvním přihlášení změňte přednastavené heslo. Při výběru hesla dbejte na jeho kvalitu. V pravidelných intervalech hesla obměňujte. Chraňte heslo před přístupem neoprávněných uživatelů. Lístky, na nichž máte hesla poznamenaná, nikdy nenechávejte volně ležet. Nastavte bránu firewall. Zavírejte nepotřebné síťové porty. 8 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

9 SMA Solar Technology AG 3 Popis produktu 3 Popis produktu 3.1 SC-COM Sunny Central Communication Controller (SC-COM) je centrální komunikační rozhraní střídače Sunny Central. Přístroj SC-COM zajišťuje spojení mezi střídačem Sunny Central a jeho provozovatelem. Obrázek 1: Položka A poloha přístroje SC-COM ve střídači Sunny Central (na příkladu střídače Sunny Central konstrukční řady CP XT) Označení SC-COM Obrázek 2: Položka A B struktura přístroje SC-COM Označení LED diody slot pro externí paměťovou kartu Přístroj SC-COM shromažďuje veškeré údaje připojených přístrojů. Prostřednictvím přístroje SC-COM lze provádět monitoring, parametrizaci a dálkovou diagnostiku střídače Sunny Central z počítače a také regulaci výkonu střídače Sunny Central ze strany provozovatele veřejné distribuční sítě. Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 9

10 3 Popis produktu SMA Solar Technology AG Aby přístroj SC-COM mohl tyto funkce plnit, disponuje sériovými rozhraními. Mezi ně patří například: 3 rozhraní LAN rozhraní RS485 pro komunikaci s přístroji pro detekci proudu stringů rozhraní pro komunikaci s interními komponentami střídače Tato rozhraní přístroje SC-COM mají kabeláž připravenou z výroby. Při instalaci střídače Sunny Central se externí datové kabely připojí k zákaznickými připojovacím svorkám ve střídači. 3.2 Uspořádání datové sítě Pro efektivnější a rychlejší přenos dat je přístroj SC-COM vybaven dvěma dalšími rozhraními LAN. Lze tak v případě potřeby vytvořit dvě samostatné sítě. Pomocí dvou samostatných sítí lze dosáhnout rychlejší datové komunikace s velmi krátkými reakčními dobami. Pokud vaše síť má dostatečnou rychlost přenosu dat, lze použít jednu síť pro oba druhy dat. Obrázek 3: základní princip komunikace ve velkém FV systému (příklad) 10 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

11 SMA Solar Technology AG 3 Popis produktu Regulační síť LAN2 V regulační síti se přenášejí hodnoty stanovené provozovatelem veřejné distribuční sítě pro systémové služby síti, například požadované hodnoty jalového a činného výkonu. Přístroj SC-COM přenáší tyto stanovené hodnoty do střídače Sunny Central a zaznamenává je do protokolu. Monitorovací síť LAN3 V monitorovací síti se přenášejí data pro monitoring a parametrizaci. Parametry lze nastavovat prostřednictvím integrovaného webového serveru a uživatelského rozhraní. V uživatelském rozhraní lze rovněž přečíst chybová hlášení a provozní údaje. 3.3 LED diody přístroje SC-COM LED diody na krytu přístroje Označení LED diody Stav Vysvětlení POWER svítí zeleně Přístroj SC-COM je připojený ke zdroji napětí. zhasnuto Přístroj SC-COM není připojený ke zdroji napětí. SD1 bliká zeleně Probíhá přístup k systémové jednotce za účelem zápisu nebo čtení dat. SD2 bliká zeleně Probíhá přístup k interní datové jednotce za účelem zápisu nebo čtení dat. CF bliká zeleně Probíhá přístup k paměti externí SD karty za účelem zápisu nebo čtení dat. H1 bliká zeleně Přístroj SC-COM odesílá data na portál Sunny Portal / FTP server. svítí zeleně Poslední přenos dat na portál Sunny Portal / FTP server se zdařil. svítí červeně Poslední přenos dat na portál Sunny Portal / FTP server se nezdařil. zhasnuto Přenos dat na portál Sunny Portal / FTP server je deaktivovaný. Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 11

12 3 Popis produktu SMA Solar Technology AG Označení LED diody Stav Vysvětlení H2 bliká zeleně Přístroj SC-COM komunikuje s interně připojenými přístroji. svítí zeleně Během posledních 5 minut proběhla interní komunikace. svítí červeně V interní komunikaci nastala chyba. zhasnuto Již déle než 5 minut neproběhla žádná interní komunikace. H3 bliká červeně Přístroj SC-COM se spouští. svítí červeně Na přístroji SC-COM se vyskytla chyba. svítí zeleně Přístroj SC-COM je připravený k provozu. H4 svítí zeleně Je k dispozici interní paměťová karta a je obsazeno méně než 92 % úložné kapacity interní paměťové karty. svítí červeně Úložná kapacita interní paměťové karty je úplně obsazená. Přepisují se nejstarší data. bliká červeně Je obsazeno 92 % úložné kapacity interní paměťové karty. H5 svítí zeleně Je k dispozici externí paměťová karta a je obsazeno méně než 92 % úložné kapacity externí paměťové karty. svítí červeně Úložná kapacita externí paměťové karty je úplně obsazená. bliká červeně Je obsazeno 92 % úložné kapacity externí paměťové karty. zhasnuto Není k dispozici žádná externí paměťová karta. H6 volné H7 volné H8 bliká zeleně Provádí se aplikace LED diody na síťovém portu Obrázek 4: LED diody na síťovém portu Položka LED dioda Barva Stav Vysvětlení A Speed žlutá svítí Rychlost přenosu dat 100 Mbit. zhasnuto Rychlost přenosu dat 10 Mbit. B Link/ zelená svítí Je navázáno spojení (Link). Activity bliká Přístroj SC-COM odesílá nebo přijímá data (Activity). zhasnuto Není navázáno spojení. 12 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

13 SMA Solar Technology AG 3 Popis produktu LED diody portů pro optická vlákna Volitelně mohou být u přístroje SC-COM připraveny porty pro optická vlákna. Když ke spojkové skříni střídače Sunny Central připojíte optická vlákna, můžete na LED diodách přístroje SC-COM zjistit stav připojení. Obrázek 5: LED diody pro stav připojení pomocí optických vláken Položka LED dioda Barva Stav Vysvětlení A Link/ zelená svítí Je navázáno spojení (Link). Activity bliká Přístroj SC-COM odesílá nebo přijímá data (Activity). zhasnuto Není navázáno spojení. Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 13

14 3 Popis produktu SMA Solar Technology AG 3.4 Uživatelské rozhraní Struktura Prostřednictvím uživatelského rozhraní můžete nastavovat komunikaci přístrojů vašeho FV systému, parametrizovat střídač Sunny Central a přečíst chybová hlášení a provozní údaje. Obrázek 6: Položka A B C D E struktura uživatelského rozhraní (příklad) Označení zobrazení struktury nebo zobrazení přístrojů stavový řádek tlačítko pro odhlášení navigační lišta podokno obsahu Zobrazení struktury a zobrazení přístrojů Ve zobrazení struktury a ve zobrazení přístrojů můžete zobrazit údaje jednotlivých přístrojů vašeho FV systému. V závislosti na konkrétním zobrazení se přístroje zobrazují různě seřazené. Zobrazení struktury Ve zobrazení struktury uživatelské rozhraní zobrazuje přístroje v tom pořadí, ve kterém jsou připojeny k datové sběrnici. Zobrazení přístrojů Ve zobrazení přístrojů uživatelské rozhraní zobrazuje všechny přístroje roztříděné podle jejich typu. Typem přístrojů jsou například všechny střídače Sunny Central. Číslo v závorce udává počet přístrojů daného typu. 14 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

15 SMA Solar Technology AG 3 Popis produktu Stavové symboly V závislosti na stavu komunikace s přístroji se symboly přístrojů ve zobrazení struktury či zobrazení přístrojů zobrazují s různými stavovými symboly. Symbol Vysvětlení Střídač Sunny Central je připravený k provozu. Ve střídači Sunny Central došlo k chybě. V komunikaci se střídačem Sunny Central nastala chyba. 3.5 Typový štítek a verze firmwaru Typový štítek slouží k jednoznačné identifikaci přístroje SC-COM. Typový štítek se nachází na horní straně krytu přístroje. Na typovém štítku najdete následující informace: typ přístroje sériové číslo registrační kód MAC adresy rozhraní LAN Verzi firmwaru najdete v uživatelském rozhraní přístroje SC-COM. Aktuální verze firmwaru je zobrazena ve stavové liště vpravo. Údaje na typovém štítku potřebujete pro bezpečné používání produktu a pro případ dotazů na lince SMA Service Line. Typový štítek musí být trvale připevněný na produktu. Symbol na typovém štítku Symbol Vysvětlení dbejte součástí dokumentace Dbejte všech součástí dokumentace, které byly dodány spolu s produktem. Doplňková nálepka s údaji Na typovém štítku je umístěna nálepka se sériovým číslem přístroje SC-COM, registračním kódem a MAC adresami rozhraní LAN. Tuto nálepku můžete sejmout a nalepit ji do svých dokumentů nebo na místo, kde k údajům budete mít rychlý přístup. Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 15

16 4 Přihlášení a odhlášení v uživatelském rozhraní SMA Solar Technology AG 4 Přihlášení a odhlášení v uživatelském rozhraní 4.1 Přihlášení v uživatelském rozhraní Síťová nastavení přístroje SC-COM pro servisní rozhraní při expedici IP adresa: Maska podsítě: Heslo pro uživatelské skupiny Uživatel a Instalační technik : sma Identická hesla pro uživatelské skupiny Pokud jsou hesla pro uživatelské skupiny Uživatel a Instalační technik totožná, budete automaticky přihlášeni jako instalační technik. Po prvním přihlášení změňte standardní hesla uživatelských skupin (viz kapitola 6.1 Provedení bezpečnostních nastavení, strana 21). Podmínka: Ve webovém prohlížeči (např. Internet Explorer) musí být aktivovaný JavaScript. 1. Připojte notebook k servisnímu rozhraní střídače Sunny Central. 2. Spusťte webový prohlížeč. 3. Do řádku adresy zadejte IP adresu přístroje SC-COM a stiskněte klávesu Enter. Otevře se přihlašovací stránka přístroje SC-COM. Přihlašovací stránka přístroje SC-COM se neotevřela? Odstraňte chybu (viz kapitola 9 Identifikace chyb, strana 34). 4. Chcete-li nastavit jazyk, vyberte v poli Jazyk požadovaný jazyk. 5. Do pole Heslo zadejte heslo. 6. Klikněte na tlačítko [Přihlásit]. 4.2 Odhlášení z uživatelského rozhraní Po ukončení činnosti v uživatelském rozhraní se z něj vždy odhlaste. Pokud pouze zavřete webový prohlížeč, nebudete odhlášeni. Pokud v uživatelském rozhraní 10 minut nepracujete, dojde k odhlášení automaticky. Klikněte na tlačítko [Odhlásit]. 16 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

17 SMA Solar Technology AG 5 Uvedení do provozu 5 Uvedení do provozu 5.1 Organizace uvedení do provozu Postup Viz 1 provedení síťových nastavení na počítači kapitola nastavení jazyka a času kapitola konfigurace přístroje SC-COM pro místní síť kapitola zaznamenání přístrojů kapitola parametrizace přístrojů kapitola Provedení síťových nastavení na počítači Abyste přístroj SC-COM mohli poprvé uvést do provozu, musíte svůj počítač nastavit na síťová nastavení přístroje SC-COM. Práva správce v operačním systému Pro uvedení přístroje SC-COM do provozu potřebujete odpovídající práva správce, abyste mohli změnit síťová nastavení počítače. V případě dotazů ohledně práv správce se obraťte na správce vaší sítě. 1. Poznamenejte si IP adresu počítače. 2. Změňte IP adresu počítače na rozsah adres přístroje SC-COM. 5.3 Nastavení jazyka a času Aby se hlášené události zobrazovaly správně, musíte nastavit jazyk a čas. 2. Nastavte jazyk (viz kapitola 6.2.2, strana 22). 3. Nastavte čas (viz kapitola 6.2.1, strana 21). 5.4 Konfigurace přístroje SC-COM pro místní síť Informace k zapojení přístroje SC-COM do místní sítě Ochrana ethernetové sítě před útoky zvenčí Chraňte svou ethernetovou síť před útoky zvenčí pomocí vhodných bezpečnostních opatření, jako je například brána firewall a nastavení bezpečných hesel. Síťová nastavení přístroje SC-COM můžete provést také pomocí XML souboru custom.xml (viz kapitola 6.3 Provedení zákaznických nastavení prostřednictvím souboru XML, strana 23). Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 17

18 5 Uvedení do provozu SMA Solar Technology AG Konfigurace přístroje SC-COM pro statickou síť Přístroj SC-COM disponuje třemi rozhraními LAN pro připojená síťová zařízení. Síť Z výroby nastavená IP adresa LAN1: servisní rozhraní střídače Sunny Central * LAN2: regulační síť LAN3: monitorovací síť * Tuto IP adresu nelze změnit. 2. Klikněte na možnosti Sunny Central > Nastavení > Síť. 3. Do pole IP adresa zadejte statickou IP adresu, pod níž má být přístroj SC-COM v místní síti dostupný. 4. Do pole Maska podsítě zadejte masku podsítě své sítě. 5. Do pole Adresa brány zadejte IP adresu brány své sítě. Obvykle se sem musí zadat IP adresa směrovače. 6. Do pole Adresa DNS serveru zadejte IP adresu serveru DNS (Domain Name System). Obvykle se sem musí zadat IP adresa směrovače. 7. Klikněte na tlačítka [Uložit] a [Potvrdit] Konfigurace přístroje SC-COM pro dynamickou síť Přístroj SC-COM může svá síťová nastavení získávat přes server DHCP. V takovém případě přístroj SC-COM při spuštění automaticky získá IP adresu, masku podsítě, bránu a DNS server od serveru DHCP. Využívání serveru DHCP Než přístroj SC-COM nastavíte na dynamické přidělování IP adresy, zkontrolujte svůj server DHCP. Server DHCP musí prodlužovat lease (propůjčení) přidělené IP adresy. Pokud server DHCP po uplynutí doby propůjčení přiděluje novou IP adresu, neměli byste server DHCP používat. Servery DHCP dokážou za normálních okolností zobrazit seznam všech přístrojů, které od nich obdržely IP adresu. Přístroj SC-COM pak můžete identifikovat podle jeho MAC adresy. MAC adresu svého přístroje SC-COM najdete na typovém štítku a v uživatelském rozhraní v části Sunny Central > Informace. 2. Klikněte na možnosti Sunny Central > Nastavení > Síť. 3. V poli IP adresa zaškrtněte políčko DHCP. 4. Klikněte na tlačítko [Uložit] Úprava síťových portů Pokud chcete přístroj SC-COM zpřístupnit prostřednictvím internetu, abyste k němu měli přímý přístup například přes portál Sunny Portal, musíte ve svém směrovači nastavit přesměrování portu. V tomto případě je rovněž nutné upravit síťové porty přístroje SC-COM. Pro jednotlivé služby využívá přístroj SC-COM čtyři síťové porty. Pokud by tyto porty byly ve vaší síti vyhrazeny pro jiné aplikace, můžete porty přenastavit. Úprava síťových portů Před změnou nastavení Virtuální veřejný HTTP port přístroje SC-COM nejprve otestujte přístup přístroje SC-COM na webový server. Ve většině případů není nutné nastavení ručně měnit, protože směrovač dotazy po síti automaticky předává na správné porty. Před úpravou portů se obraťte na správce vaší sítě. 18 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

19 SMA Solar Technology AG 5 Uvedení do provozu Podmínka pro nastavení dynamického DNS serveru: Musí být zaregistrovaný účet u poskytovatele služby DynDNS a musejí být k dispozici přihlašovací údaje. 2. Klikněte na možnosti Sunny Central > Nastavení > Síť. 3. Do pole Virtuální veřejný HTTP port zadejte port, který je ve směrovači povolený pro přístup pomocí protokolu HTTP. Prostřednictvím tohoto portu se lze po internetu dostat na webový server přístroje SC-COM. 4. Do pole Port webového serveru zadejte port, prostřednictvím kterého se lze dostat na webový server přístroje SC-COM. 5. Do pole Port webové služby zadejte port, prostřednictvím kterého přístroj SC-COM odesílá data na portál Sunny Portal a stahuje aktualizace firmwaru. 6. Chcete-li používat protokol Modbus *, zaškrtněte políčko Používat protokol Modbus. Neoprávněný přístup k přístroji SC-COM Když aktivujete protokol Modbus, může dojít k neoprávněnému přístupu k přístroji SC-COM. Uživatelé pak mohou bez hesla přečíst provozní údaje podporovaných přístrojů a změnit systémový čas přístroje SC-COM. 7. Do pole Port Modbus zadejte port, prostřednictvím kterého má přístroj SC-COM pomocí protokolu Modbus komunikovat. Standardně je zde zadán port Chcete-li používat proxy server, zaškrtněte políčko Použít Proxy server. 9. Do pole Adresa Proxy serveru zadejte IP adresu a port proxy serveru. 10. Chcete-li používat ověřování proxy serveru, zaškrtněte políčko Použít ověřování. 11. Do polí Jméno uživatele a Heslo zadejte údaje svého proxy serveru. 12. Chcete-li používat dynamický DNS server, zaškrtněte políčko Použít Dyn. DNS. 13. V poli Poskytovatel Dyn. DNS vyberte poskytovatele. 14. Zadejte potřebné údaje do polí Název domény, Jméno uživatele, Heslo uživatele. 15. Klikněte na tlačítko [Uložit]. 5.5 Zaznamenání přístrojů Při uvádění FV systému do provozu se musejí všechny přístroje zaznamenat. Pokud se ve střídači používá několik různých rozhraní (např. COM2 a COM3), musí se zaznamenávání provést samostatně pro všechna jednotlivá rozhraní. Zaznamenejte přístroje znovu, pokud jste: vyměnili přístroje svého FV systému odstranili přístroje ze svého FV systému přidali přístroje do svého FV systému Zaznamenávání FV systému může trvat několik minut. V závislosti na počtu přístrojů ve vašem FV systému trvá zaznamenávání různě dlouho. 1. Pokud přístroj SC-COM již více než tři minuty nesignalizuje žádný postup, vyhledávání ukončete. 2. Ověřte, zda jsou datové kabely všech přístrojů správně připojené, a zaznamenávání zopakujte. 2. Klikněte na možnosti Data > Evidence. * Modbus je registrovaná ochranná známka společnosti Schneider Electric a licenci pro její používání poskytla společnost Modbus Organization, Inc. Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 19

20 5 Uvedení do provozu SMA Solar Technology AG 3. Do pole Celkový počet přístrojů pro evidenci zadejte počet přístrojů, které jsou připojené k přístroji SC-COM. 4. Klikněte na tlačítko [Spustit evidenci]. Přístroj SC-COM zahájí zaznamenávání všech přístrojů a zobrazuje jeho postup. Po zaznamenání všech přístrojů zobrazí přístroj SC-COM hlášení ### Zaznamenávání přístrojů dokončeno ###. 5. Klikněte na tlačítko [OK]. 5.6 Parametrizace přístrojů Nastavení parametrů, které mají vliv na funkce přístroje, smí provádět pouze instalační technik. Parametry relevantní pro veřejnou distribuční síť se smějí měnit pouze po konzultaci s distributorem elektrické energie (informace k jednotlivým parametrům najdete v návodu k použití střídače Sunny Central). 1. Přihlaste se v uživatelském rozhraní jako instalační technik. 2. Otevřete možnosti Data > Přístroje. 3. Vyberte požadovaný přístroj ve zobrazení přístrojů nebo zobrazení struktury. 4. Klikněte na kartu Parametry. 5. Změňte požadovaný parametr pomocí pole Hodnota. 6. Chcete-li tuto hodnotu použít u všech přístrojů stejného typu a se stejnou verzí firmwaru, zaškrtněte políčko Uložit pro všechny přístroje tohoto typu. Mějte na paměti, že u přístrojů Sunny SensorBox se navíc musí shodovat měrná jednotka pro teplotu okolí, teplotu FV článků a rychlost větru. 7. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Přístroj SC-COM na přístroji, resp. přístrojích nastaví požadovanou hodnotu. Po úspěšném změnění hodnoty přístrojem SC-COM se zobrazí hlášení ### Změna parametru dokončena ###. 8. Klikněte na tlačítko [OK]. 5.7 Vymazání popisu přístrojů Pokud ve svém FV systému vyměníte přístroje, musí se vymazat popis stávajících přístrojů, aby přístroj SC-COM mohl zaznamenat nové přístroje. 1. Přihlaste se v uživatelském rozhraní jako instalační technik. 2. Klikněte na možnosti Sunny Central > Informace. 3. Klikněte na tlačítko [Vymazat popisy přístrojů]. 20 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 Verze 1.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 Verze 3.6 CZ Právní ustanovení SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Právní ustanovení Informace obsažené v

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL

Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL SPortalWebcon-BA-cs-13 Verze 1.3 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Explorer-BA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

SMA Bluetooth. Obsah. SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi. Další dokumenty k technologii SMA Bluetooth

SMA Bluetooth. Obsah. SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi. Další dokumenty k technologii SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi Obsah V tomto dokumentu jsou shrnuty hlavní vlastnosti technologie Wireless Technology a jsou zde zodpovězeny otázky z praxe. Další dokumenty k technologii Technický popis Wireless

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

ESET LICENSE ADMINISTRATOR

ESET LICENSE ADMINISTRATOR ESET LICENSE ADMINISTRATOR Uživatelská příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze manuálu ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET License Administrator byl vyvinut společností

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-WB-CLCON-BA-cs-25 Verze 2.5 CZ SMA

Více

CCI.Courier. Výměna údajů o zakázce mezi PC Hof a terminálem. Reference: CCI.Courier v2.0

CCI.Courier. Výměna údajů o zakázce mezi PC Hof a terminálem. Reference: CCI.Courier v2.0 CCI.Courier Výměna údajů o zakázce mezi PC Hof a terminálem Reference: CCI.Courier v2.0 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Str. 1 D-49076 Osnabrück Číslo verze: v2.01

Více

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service BlackBerry Internet Service Verze: 2.5 SWDT228826-291226-0617042504-010 Obsah Začínáme...3 BlackBerry Internet Service základy webových stránek...3 Řešení potíží s BlackBerry Internet Service webovými

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

EASY ACCESS 2.0. Podpora pro vzdálené HMI a PLC. základní uživatelská příručka

EASY ACCESS 2.0. Podpora pro vzdálené HMI a PLC. základní uživatelská příručka EASY ACCESS 2.0 Podpora pro vzdálené HMI a PLC základní uživatelská příručka Komenského 63, 543 01 Vrchlabí, tel.: 499429100, 499429117, GSM: 731409296, fax: 499422508 http://www.tecon.cz, e-mail: info@tecon.cz

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5 verze 4.5 Pomocí tohoto průvodce nakonfigurujete snadno Mail602 Messaging Server tak, aby : fungovala elektronická pošta (SMTP/POP3), uživatelé mohli surfovat po internetu (Proxy), fungoval WWW server

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Návod na webové rozhraní

Návod na webové rozhraní Návod na webové rozhraní elan-rf-wi-003 Strana 1 z 14 1. Přihlášení do webového rozhraní elan-rf-wi-003... 3 2. Nastavení... 4 Konfigurační panel... 5 Popis konfiguračního panelu a funkcí... 6 Přidání

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Návod k instalaci Danfoss SolarApp

Návod k instalaci Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Návod k instalaci Danfoss SolarApp DLX Série Střídače s integrovaným ConnectSmart www.danfoss.com/solar Obsah Obsah 1. Důležité pokyny 2 Úvod 2 Symboly 2 2.

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

VoIP telefon Gigaset A580IP

VoIP telefon Gigaset A580IP VoIP telefon Gigaset A580IP Návod na instalaci a nastavení V tomto návodu popisujeme nastavení telefonu Gigaset A580IP. Instalace voip telefonu : Po vybalení z krabice telefon složíme podle přiloženého

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více