Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER"

Transkript

1 Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER SC-COM-BE-cs Verze 2.0 ČEŠTINA

2 Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar Technology AG. K jejich úplnému i částečnému zveřejnění je zapotřebí písemný souhlas společnosti SMA Solar Technology AG. Interní pořizování kopií v rámci firmy za účelem hodnocení produktu či řádného použití produktu je povoleno a nevyžaduje předchozí souhlas. Záruka výrobce SMA Aktuální záruční podmínky si můžete stáhnout na internetu na adrese Ochranná známka Všechny ochranné známky jsou uznány, i když nejsou označeny příslušným symbolem. Pokud symbol chybí, neznamená to, že zboží či známka nejsou chráněné. Slovní značka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jakékoliv použití těchto značek společností SMA Solar Technology AG probíhá na základě licence. QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Německo Tel Fax SMA Solar Technology AG. Všechna práva vyhrazena. 2 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

3 SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu Bezpečnost Použití v souladu s určením Kvalifikace cílové skupiny Bezpečnostní upozornění Popis produktu SC-COM Uspořádání datové sítě LED diody přístroje SC-COM LED diody na krytu přístroje LED diody na síťovém portu LED diody portů pro optická vlákna Uživatelské rozhraní Struktura Zobrazení struktury a zobrazení přístrojů Typový štítek a verze firmwaru Přihlášení a odhlášení v uživatelském rozhraní Přihlášení v uživatelském rozhraní Odhlášení z uživatelského rozhraní Uvedení do provozu Organizace uvedení do provozu Provedení síťových nastavení na počítači Nastavení jazyka a času Konfigurace přístroje SC-COM pro místní síť Informace k zapojení přístroje SC-COM do místní sítě Konfigurace přístroje SC-COM pro statickou síť Konfigurace přístroje SC-COM pro dynamickou síť Úprava síťových portů Zaznamenání přístrojů Parametrizace přístrojů Vymazání popisu přístrojů Nastavení přístroje SC-COM Provedení bezpečnostních nastavení Změna hesla Deaktivace rozhraní RPC Provedení systémových nastavení Nastavení data, času a časového pásma Nastavení jazyka Zadání jména provozovatele Resetování přístroje SC-COM Restartování přístroje SC-COM Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 3

4 SMA Solar Technology AG 6.3 Provedení zákaznických nastavení prostřednictvím souboru XML Nahrání souboru custom.xml Stažení XML souboru custom.xml Vymazání souboru custom.xml Správa dat Nastavení výpočtu průměrných hodnot Nastavení frekvence přenosu dat Nastavení datové komunikace s portálem Sunny Portal Registrace přístroje SC-COM na portálu Sunny Portal Úprava identifikačního kódu FV systému pro portál Sunny Portal Vymazání vyrovnávací paměti pro portál Sunny Portal Nastavení datové komunikace s FTP serverem Stanovení práv pro zápis a čtení pro FTP server Přístup na FTP server pomocí webového prohlížeče Nastavení a otestování funkce FTP push Nastavení komunikace prostřednictvím protokolu Modbus Správa profilů Modbus Změna Unit ID Stažení dat pomocí protokolu HTTP Stažení dat ve formátu XML Stažení dat ve formátu CSV Ukládání dat na paměťovou kartu Informace k ukládání dat na paměťovou kartu Vložení paměťové karty Aktivace a deaktivace ukládání dat na paměťovou kartu Zjištění volné kapacity paměti Zobrazení a stažení zprávy o událostech Aktivace upozorňování v případě chyby Aktualizace firmwaru Informace k aktualizaci firmwaru Aktivace automatické aktualizace firmwaru Aktualizace firmwaru prostřednictvím uživatelského rozhraní Identifikace chyb Přehled chyb Odeslání souboru ZIP se servisními informacemi Příloha Uživatelské skupiny XML soubor custom.xml Struktura XML souboru custom.xml Parametry a hodnoty pro soubor custom.xml Prezentace FV systému na portálu Sunny Portal Přístup k přístroji SC-COM přes portál Sunny Portal Technické údaje Kontakt SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

5 SMA Solar Technology AG 1 Informace k tomuto dokumentu 1 Informace k tomuto dokumentu Rozsah platnosti Tento dokument platí pro přístroj typu Sunny Central Communication Controller s hardwarem od verze E1 a firmwarem od verze Cílová skupina Tento dokument je určený pro odborné pracovníky. Činnosti popsané v tomto dokumentu smějí provádět pouze osoby s odpovídající kvalifikací (viz kapitola 2.2 Kvalifikace cílové skupiny, strana 7). Další informace Další informace najdete na webu Název dokumentu Plant Communication in large-scale PV plants BASIC PRINCIPLE OF PLANT COMMUNICATION Setting up the local FTP server Configuring a local FTP server for the receipt of the PV plant data via the FTP Push function of the SUNNY WEBBOX SUNNY PORTAL Interface for Modbus-Communication SUNNY WEBBOX / SC-COM Modbus Interface SUNNY WEBBOX RPC Druh dokumentu technický popis technické informace návod k obsluze technický popis návod k obsluze Symboly Symbol Vysvětlení Výstražné upozornění, jehož nerespektování vede bezprostředně k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k lehkému nebo středně těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést ke vzniku materiálních škod. Informace, která je pro určité téma nebo určitý cíl důležitá, ale netýká se bezpečnosti. Podmínka, která musí být pro dosažení určitého cíle splněna. Žádoucí výsledek. Problém, který se může vyskytnout. Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 5

6 1 Informace k tomuto dokumentu SMA Solar Technology AG Grafické úpravy Grafická úprava Použití Tučně hlášení na displeji prvky v uživatelském rozhraní parametry svorky/porty sloty prvky, na které je třeba kliknout prvky, které je třeba zadat > spojuje několik prvků, na které je třeba kliknout [tlačítko/ klávesa] tlačítko, na které je třeba kliknout, nebo klávesa, kterou je třeba stisknout Příklad Vyberte parametr ExlTrfErrEna a nastavte ho na hodnotu Off. Klikněte na kartu Parametr. Klikněte na možnosti Systém > Evidence. Klikněte na tlačítko [Spustit evidenci]. Názvosloví V tomto návodu se přístroj Sunny Central Communication Controller označuje také jako přístroj SC-COM. Zkratky Zkratka Označení Vysvětlení CR Carriage Return návrat vozíku, řídicí znak pro zalomení řádku CRLF Carriage Return and Line Feed návrat vozíku a posun řádku současně CSV Comma-Separated Values souborový formát DHCP Dynamic Host Configuration Protocol protokol pro dynamické přidělování konfigurace IP adres FTP File Transfer Protocol síťový protokol pro přenos dat HTTP Hypertext Transfer Protocol protokol pro přenos dat v síti IP Internet Protocol internetový protokol LAN Local Area Network místní síť LED Light-Emitting Diode dioda emitující světlo LF Line Feed řídicí znak pro posun řádku OV optické vlákno RPC Remote Procedure Call technologie pro realizaci meziprocesové komunikace TCP Transmission Control Protocol transportní protokol pro připojení, který se používá v sítích využívajících k přenosu pakety UPS Uninterruptible Power Supply nepřerušitelný zdroj elektrické energie URL Uniform Resource Locator internetová adresa UTC Universal Time Coordinated koordinovaný světový čas XML Extensible Markup Language rozšířitelný značkovací jazyk 6 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

7 SMA Solar Technology AG 2 Bezpečnost 2 Bezpečnost 2.1 Použití v souladu s určením Sunny Central Communication Controller (SC-COM) je centrální komunikační rozhraní střídače Sunny Central. Přístroj SC-COM zajišťuje spojení mezi střídačem Sunny Central a jeho provozovatelem. Přístroj SC-COM se používá ve střídačích Sunny Central konstrukčních řad CP XT a CP-US. Používejte přístroj SC-COM pouze tak, jak je to uvedeno v přiložené dokumentaci. Jiné použití může vést ke vzniku materiálních škod či k poranění osob. Údaje nashromážděné přístrojem SC-COM se mohou lišit od údajů elektroměru. Údaje přístroje SC-COM se nesmějí používat pro účely vyúčtování. Přiložená dokumentace je součástí produktu. Přečtěte si dokumentaci a dbejte v ní uvedených pokynů, abyste mohli přístroj SC-COM používat optimálně a v souladu s určením. Dokumentace se musí uchovávat tak, aby byla kdykoliv přístupná. 2.2 Kvalifikace cílové skupiny Činnosti popsané v tomto návodu smějí vykonávat pouze odborní pracovníci. Odborní pracovníci musejí mít následující kvalifikaci: znalost principu fungování a provozu přístroje znalosti týkající se zacházení s nebezpečími a riziky při instalaci a obsluze elektrických přístrojů vzdělání pro instalaci elektrických přístrojů a jejich uvádění do provozu vzdělání pro instalaci a konfiguraci IT systémů znalost příslušných norem a směrnic znalost a dodržování tohoto návodu včetně všech bezpečnostních upozornění Odborní pracovníci musejí mít oprávnění měnit parametry připojených přístrojů, které jsou relevantní pro veřejnou distribuční síť. U přístroje SC-COM se rozlišují dvě uživatelské skupiny: Uživatel a Instalační technik (viz kapitola 10.1, strana 37). Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 7

8 2 Bezpečnost SMA Solar Technology AG 2.3 Bezpečnostní upozornění Poškození elektronických součástek elektrostatickým výbojem Elektrostatické výboje mohou poškodit nebo zničit elektronické součástky. Při provádění jakýchkoliv prací dodržujte předpisy pro ochranu proti elektrostatickému výboji (ESD). Při provádění jakýchkoliv prací noste vhodnou výstroj pro osobní ochranu. Elektrostatický náboj sveďte tak, že se dotknete nenalakovaných, uzemněných částí skříně střídače (např. PE připojení dvířek). Teprve poté se můžete dotknout elektronických součástí. Zabezpečení dat Přístroj SC-COM můžete připojit k internetu. V případě připojení k internetu hrozí, že k vašim datům získají přístup neoprávnění uživatelé a budou schopni s vašimi daty manipulovat. Po prvním přihlášení změňte přednastavené heslo. Při výběru hesla dbejte na jeho kvalitu. V pravidelných intervalech hesla obměňujte. Chraňte heslo před přístupem neoprávněných uživatelů. Lístky, na nichž máte hesla poznamenaná, nikdy nenechávejte volně ležet. Nastavte bránu firewall. Zavírejte nepotřebné síťové porty. 8 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

9 SMA Solar Technology AG 3 Popis produktu 3 Popis produktu 3.1 SC-COM Sunny Central Communication Controller (SC-COM) je centrální komunikační rozhraní střídače Sunny Central. Přístroj SC-COM zajišťuje spojení mezi střídačem Sunny Central a jeho provozovatelem. Obrázek 1: Položka A poloha přístroje SC-COM ve střídači Sunny Central (na příkladu střídače Sunny Central konstrukční řady CP XT) Označení SC-COM Obrázek 2: Položka A B struktura přístroje SC-COM Označení LED diody slot pro externí paměťovou kartu Přístroj SC-COM shromažďuje veškeré údaje připojených přístrojů. Prostřednictvím přístroje SC-COM lze provádět monitoring, parametrizaci a dálkovou diagnostiku střídače Sunny Central z počítače a také regulaci výkonu střídače Sunny Central ze strany provozovatele veřejné distribuční sítě. Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 9

10 3 Popis produktu SMA Solar Technology AG Aby přístroj SC-COM mohl tyto funkce plnit, disponuje sériovými rozhraními. Mezi ně patří například: 3 rozhraní LAN rozhraní RS485 pro komunikaci s přístroji pro detekci proudu stringů rozhraní pro komunikaci s interními komponentami střídače Tato rozhraní přístroje SC-COM mají kabeláž připravenou z výroby. Při instalaci střídače Sunny Central se externí datové kabely připojí k zákaznickými připojovacím svorkám ve střídači. 3.2 Uspořádání datové sítě Pro efektivnější a rychlejší přenos dat je přístroj SC-COM vybaven dvěma dalšími rozhraními LAN. Lze tak v případě potřeby vytvořit dvě samostatné sítě. Pomocí dvou samostatných sítí lze dosáhnout rychlejší datové komunikace s velmi krátkými reakčními dobami. Pokud vaše síť má dostatečnou rychlost přenosu dat, lze použít jednu síť pro oba druhy dat. Obrázek 3: základní princip komunikace ve velkém FV systému (příklad) 10 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

11 SMA Solar Technology AG 3 Popis produktu Regulační síť LAN2 V regulační síti se přenášejí hodnoty stanovené provozovatelem veřejné distribuční sítě pro systémové služby síti, například požadované hodnoty jalového a činného výkonu. Přístroj SC-COM přenáší tyto stanovené hodnoty do střídače Sunny Central a zaznamenává je do protokolu. Monitorovací síť LAN3 V monitorovací síti se přenášejí data pro monitoring a parametrizaci. Parametry lze nastavovat prostřednictvím integrovaného webového serveru a uživatelského rozhraní. V uživatelském rozhraní lze rovněž přečíst chybová hlášení a provozní údaje. 3.3 LED diody přístroje SC-COM LED diody na krytu přístroje Označení LED diody Stav Vysvětlení POWER svítí zeleně Přístroj SC-COM je připojený ke zdroji napětí. zhasnuto Přístroj SC-COM není připojený ke zdroji napětí. SD1 bliká zeleně Probíhá přístup k systémové jednotce za účelem zápisu nebo čtení dat. SD2 bliká zeleně Probíhá přístup k interní datové jednotce za účelem zápisu nebo čtení dat. CF bliká zeleně Probíhá přístup k paměti externí SD karty za účelem zápisu nebo čtení dat. H1 bliká zeleně Přístroj SC-COM odesílá data na portál Sunny Portal / FTP server. svítí zeleně Poslední přenos dat na portál Sunny Portal / FTP server se zdařil. svítí červeně Poslední přenos dat na portál Sunny Portal / FTP server se nezdařil. zhasnuto Přenos dat na portál Sunny Portal / FTP server je deaktivovaný. Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 11

12 3 Popis produktu SMA Solar Technology AG Označení LED diody Stav Vysvětlení H2 bliká zeleně Přístroj SC-COM komunikuje s interně připojenými přístroji. svítí zeleně Během posledních 5 minut proběhla interní komunikace. svítí červeně V interní komunikaci nastala chyba. zhasnuto Již déle než 5 minut neproběhla žádná interní komunikace. H3 bliká červeně Přístroj SC-COM se spouští. svítí červeně Na přístroji SC-COM se vyskytla chyba. svítí zeleně Přístroj SC-COM je připravený k provozu. H4 svítí zeleně Je k dispozici interní paměťová karta a je obsazeno méně než 92 % úložné kapacity interní paměťové karty. svítí červeně Úložná kapacita interní paměťové karty je úplně obsazená. Přepisují se nejstarší data. bliká červeně Je obsazeno 92 % úložné kapacity interní paměťové karty. H5 svítí zeleně Je k dispozici externí paměťová karta a je obsazeno méně než 92 % úložné kapacity externí paměťové karty. svítí červeně Úložná kapacita externí paměťové karty je úplně obsazená. bliká červeně Je obsazeno 92 % úložné kapacity externí paměťové karty. zhasnuto Není k dispozici žádná externí paměťová karta. H6 volné H7 volné H8 bliká zeleně Provádí se aplikace LED diody na síťovém portu Obrázek 4: LED diody na síťovém portu Položka LED dioda Barva Stav Vysvětlení A Speed žlutá svítí Rychlost přenosu dat 100 Mbit. zhasnuto Rychlost přenosu dat 10 Mbit. B Link/ zelená svítí Je navázáno spojení (Link). Activity bliká Přístroj SC-COM odesílá nebo přijímá data (Activity). zhasnuto Není navázáno spojení. 12 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

13 SMA Solar Technology AG 3 Popis produktu LED diody portů pro optická vlákna Volitelně mohou být u přístroje SC-COM připraveny porty pro optická vlákna. Když ke spojkové skříni střídače Sunny Central připojíte optická vlákna, můžete na LED diodách přístroje SC-COM zjistit stav připojení. Obrázek 5: LED diody pro stav připojení pomocí optických vláken Položka LED dioda Barva Stav Vysvětlení A Link/ zelená svítí Je navázáno spojení (Link). Activity bliká Přístroj SC-COM odesílá nebo přijímá data (Activity). zhasnuto Není navázáno spojení. Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 13

14 3 Popis produktu SMA Solar Technology AG 3.4 Uživatelské rozhraní Struktura Prostřednictvím uživatelského rozhraní můžete nastavovat komunikaci přístrojů vašeho FV systému, parametrizovat střídač Sunny Central a přečíst chybová hlášení a provozní údaje. Obrázek 6: Položka A B C D E struktura uživatelského rozhraní (příklad) Označení zobrazení struktury nebo zobrazení přístrojů stavový řádek tlačítko pro odhlášení navigační lišta podokno obsahu Zobrazení struktury a zobrazení přístrojů Ve zobrazení struktury a ve zobrazení přístrojů můžete zobrazit údaje jednotlivých přístrojů vašeho FV systému. V závislosti na konkrétním zobrazení se přístroje zobrazují různě seřazené. Zobrazení struktury Ve zobrazení struktury uživatelské rozhraní zobrazuje přístroje v tom pořadí, ve kterém jsou připojeny k datové sběrnici. Zobrazení přístrojů Ve zobrazení přístrojů uživatelské rozhraní zobrazuje všechny přístroje roztříděné podle jejich typu. Typem přístrojů jsou například všechny střídače Sunny Central. Číslo v závorce udává počet přístrojů daného typu. 14 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

15 SMA Solar Technology AG 3 Popis produktu Stavové symboly V závislosti na stavu komunikace s přístroji se symboly přístrojů ve zobrazení struktury či zobrazení přístrojů zobrazují s různými stavovými symboly. Symbol Vysvětlení Střídač Sunny Central je připravený k provozu. Ve střídači Sunny Central došlo k chybě. V komunikaci se střídačem Sunny Central nastala chyba. 3.5 Typový štítek a verze firmwaru Typový štítek slouží k jednoznačné identifikaci přístroje SC-COM. Typový štítek se nachází na horní straně krytu přístroje. Na typovém štítku najdete následující informace: typ přístroje sériové číslo registrační kód MAC adresy rozhraní LAN Verzi firmwaru najdete v uživatelském rozhraní přístroje SC-COM. Aktuální verze firmwaru je zobrazena ve stavové liště vpravo. Údaje na typovém štítku potřebujete pro bezpečné používání produktu a pro případ dotazů na lince SMA Service Line. Typový štítek musí být trvale připevněný na produktu. Symbol na typovém štítku Symbol Vysvětlení dbejte součástí dokumentace Dbejte všech součástí dokumentace, které byly dodány spolu s produktem. Doplňková nálepka s údaji Na typovém štítku je umístěna nálepka se sériovým číslem přístroje SC-COM, registračním kódem a MAC adresami rozhraní LAN. Tuto nálepku můžete sejmout a nalepit ji do svých dokumentů nebo na místo, kde k údajům budete mít rychlý přístup. Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 15

16 4 Přihlášení a odhlášení v uživatelském rozhraní SMA Solar Technology AG 4 Přihlášení a odhlášení v uživatelském rozhraní 4.1 Přihlášení v uživatelském rozhraní Síťová nastavení přístroje SC-COM pro servisní rozhraní při expedici IP adresa: Maska podsítě: Heslo pro uživatelské skupiny Uživatel a Instalační technik : sma Identická hesla pro uživatelské skupiny Pokud jsou hesla pro uživatelské skupiny Uživatel a Instalační technik totožná, budete automaticky přihlášeni jako instalační technik. Po prvním přihlášení změňte standardní hesla uživatelských skupin (viz kapitola 6.1 Provedení bezpečnostních nastavení, strana 21). Podmínka: Ve webovém prohlížeči (např. Internet Explorer) musí být aktivovaný JavaScript. 1. Připojte notebook k servisnímu rozhraní střídače Sunny Central. 2. Spusťte webový prohlížeč. 3. Do řádku adresy zadejte IP adresu přístroje SC-COM a stiskněte klávesu Enter. Otevře se přihlašovací stránka přístroje SC-COM. Přihlašovací stránka přístroje SC-COM se neotevřela? Odstraňte chybu (viz kapitola 9 Identifikace chyb, strana 34). 4. Chcete-li nastavit jazyk, vyberte v poli Jazyk požadovaný jazyk. 5. Do pole Heslo zadejte heslo. 6. Klikněte na tlačítko [Přihlásit]. 4.2 Odhlášení z uživatelského rozhraní Po ukončení činnosti v uživatelském rozhraní se z něj vždy odhlaste. Pokud pouze zavřete webový prohlížeč, nebudete odhlášeni. Pokud v uživatelském rozhraní 10 minut nepracujete, dojde k odhlášení automaticky. Klikněte na tlačítko [Odhlásit]. 16 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

17 SMA Solar Technology AG 5 Uvedení do provozu 5 Uvedení do provozu 5.1 Organizace uvedení do provozu Postup Viz 1 provedení síťových nastavení na počítači kapitola nastavení jazyka a času kapitola konfigurace přístroje SC-COM pro místní síť kapitola zaznamenání přístrojů kapitola parametrizace přístrojů kapitola Provedení síťových nastavení na počítači Abyste přístroj SC-COM mohli poprvé uvést do provozu, musíte svůj počítač nastavit na síťová nastavení přístroje SC-COM. Práva správce v operačním systému Pro uvedení přístroje SC-COM do provozu potřebujete odpovídající práva správce, abyste mohli změnit síťová nastavení počítače. V případě dotazů ohledně práv správce se obraťte na správce vaší sítě. 1. Poznamenejte si IP adresu počítače. 2. Změňte IP adresu počítače na rozsah adres přístroje SC-COM. 5.3 Nastavení jazyka a času Aby se hlášené události zobrazovaly správně, musíte nastavit jazyk a čas. 2. Nastavte jazyk (viz kapitola 6.2.2, strana 22). 3. Nastavte čas (viz kapitola 6.2.1, strana 21). 5.4 Konfigurace přístroje SC-COM pro místní síť Informace k zapojení přístroje SC-COM do místní sítě Ochrana ethernetové sítě před útoky zvenčí Chraňte svou ethernetovou síť před útoky zvenčí pomocí vhodných bezpečnostních opatření, jako je například brána firewall a nastavení bezpečných hesel. Síťová nastavení přístroje SC-COM můžete provést také pomocí XML souboru custom.xml (viz kapitola 6.3 Provedení zákaznických nastavení prostřednictvím souboru XML, strana 23). Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 17

18 5 Uvedení do provozu SMA Solar Technology AG Konfigurace přístroje SC-COM pro statickou síť Přístroj SC-COM disponuje třemi rozhraními LAN pro připojená síťová zařízení. Síť Z výroby nastavená IP adresa LAN1: servisní rozhraní střídače Sunny Central * LAN2: regulační síť LAN3: monitorovací síť * Tuto IP adresu nelze změnit. 2. Klikněte na možnosti Sunny Central > Nastavení > Síť. 3. Do pole IP adresa zadejte statickou IP adresu, pod níž má být přístroj SC-COM v místní síti dostupný. 4. Do pole Maska podsítě zadejte masku podsítě své sítě. 5. Do pole Adresa brány zadejte IP adresu brány své sítě. Obvykle se sem musí zadat IP adresa směrovače. 6. Do pole Adresa DNS serveru zadejte IP adresu serveru DNS (Domain Name System). Obvykle se sem musí zadat IP adresa směrovače. 7. Klikněte na tlačítka [Uložit] a [Potvrdit] Konfigurace přístroje SC-COM pro dynamickou síť Přístroj SC-COM může svá síťová nastavení získávat přes server DHCP. V takovém případě přístroj SC-COM při spuštění automaticky získá IP adresu, masku podsítě, bránu a DNS server od serveru DHCP. Využívání serveru DHCP Než přístroj SC-COM nastavíte na dynamické přidělování IP adresy, zkontrolujte svůj server DHCP. Server DHCP musí prodlužovat lease (propůjčení) přidělené IP adresy. Pokud server DHCP po uplynutí doby propůjčení přiděluje novou IP adresu, neměli byste server DHCP používat. Servery DHCP dokážou za normálních okolností zobrazit seznam všech přístrojů, které od nich obdržely IP adresu. Přístroj SC-COM pak můžete identifikovat podle jeho MAC adresy. MAC adresu svého přístroje SC-COM najdete na typovém štítku a v uživatelském rozhraní v části Sunny Central > Informace. 2. Klikněte na možnosti Sunny Central > Nastavení > Síť. 3. V poli IP adresa zaškrtněte políčko DHCP. 4. Klikněte na tlačítko [Uložit] Úprava síťových portů Pokud chcete přístroj SC-COM zpřístupnit prostřednictvím internetu, abyste k němu měli přímý přístup například přes portál Sunny Portal, musíte ve svém směrovači nastavit přesměrování portu. V tomto případě je rovněž nutné upravit síťové porty přístroje SC-COM. Pro jednotlivé služby využívá přístroj SC-COM čtyři síťové porty. Pokud by tyto porty byly ve vaší síti vyhrazeny pro jiné aplikace, můžete porty přenastavit. Úprava síťových portů Před změnou nastavení Virtuální veřejný HTTP port přístroje SC-COM nejprve otestujte přístup přístroje SC-COM na webový server. Ve většině případů není nutné nastavení ručně měnit, protože směrovač dotazy po síti automaticky předává na správné porty. Před úpravou portů se obraťte na správce vaší sítě. 18 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

19 SMA Solar Technology AG 5 Uvedení do provozu Podmínka pro nastavení dynamického DNS serveru: Musí být zaregistrovaný účet u poskytovatele služby DynDNS a musejí být k dispozici přihlašovací údaje. 2. Klikněte na možnosti Sunny Central > Nastavení > Síť. 3. Do pole Virtuální veřejný HTTP port zadejte port, který je ve směrovači povolený pro přístup pomocí protokolu HTTP. Prostřednictvím tohoto portu se lze po internetu dostat na webový server přístroje SC-COM. 4. Do pole Port webového serveru zadejte port, prostřednictvím kterého se lze dostat na webový server přístroje SC-COM. 5. Do pole Port webové služby zadejte port, prostřednictvím kterého přístroj SC-COM odesílá data na portál Sunny Portal a stahuje aktualizace firmwaru. 6. Chcete-li používat protokol Modbus *, zaškrtněte políčko Používat protokol Modbus. Neoprávněný přístup k přístroji SC-COM Když aktivujete protokol Modbus, může dojít k neoprávněnému přístupu k přístroji SC-COM. Uživatelé pak mohou bez hesla přečíst provozní údaje podporovaných přístrojů a změnit systémový čas přístroje SC-COM. 7. Do pole Port Modbus zadejte port, prostřednictvím kterého má přístroj SC-COM pomocí protokolu Modbus komunikovat. Standardně je zde zadán port Chcete-li používat proxy server, zaškrtněte políčko Použít Proxy server. 9. Do pole Adresa Proxy serveru zadejte IP adresu a port proxy serveru. 10. Chcete-li používat ověřování proxy serveru, zaškrtněte políčko Použít ověřování. 11. Do polí Jméno uživatele a Heslo zadejte údaje svého proxy serveru. 12. Chcete-li používat dynamický DNS server, zaškrtněte políčko Použít Dyn. DNS. 13. V poli Poskytovatel Dyn. DNS vyberte poskytovatele. 14. Zadejte potřebné údaje do polí Název domény, Jméno uživatele, Heslo uživatele. 15. Klikněte na tlačítko [Uložit]. 5.5 Zaznamenání přístrojů Při uvádění FV systému do provozu se musejí všechny přístroje zaznamenat. Pokud se ve střídači používá několik různých rozhraní (např. COM2 a COM3), musí se zaznamenávání provést samostatně pro všechna jednotlivá rozhraní. Zaznamenejte přístroje znovu, pokud jste: vyměnili přístroje svého FV systému odstranili přístroje ze svého FV systému přidali přístroje do svého FV systému Zaznamenávání FV systému může trvat několik minut. V závislosti na počtu přístrojů ve vašem FV systému trvá zaznamenávání různě dlouho. 1. Pokud přístroj SC-COM již více než tři minuty nesignalizuje žádný postup, vyhledávání ukončete. 2. Ověřte, zda jsou datové kabely všech přístrojů správně připojené, a zaznamenávání zopakujte. 2. Klikněte na možnosti Data > Evidence. * Modbus je registrovaná ochranná známka společnosti Schneider Electric a licenci pro její používání poskytla společnost Modbus Organization, Inc. Návod k použití SC-COM-BE-cs-20 19

20 5 Uvedení do provozu SMA Solar Technology AG 3. Do pole Celkový počet přístrojů pro evidenci zadejte počet přístrojů, které jsou připojené k přístroji SC-COM. 4. Klikněte na tlačítko [Spustit evidenci]. Přístroj SC-COM zahájí zaznamenávání všech přístrojů a zobrazuje jeho postup. Po zaznamenání všech přístrojů zobrazí přístroj SC-COM hlášení ### Zaznamenávání přístrojů dokončeno ###. 5. Klikněte na tlačítko [OK]. 5.6 Parametrizace přístrojů Nastavení parametrů, které mají vliv na funkce přístroje, smí provádět pouze instalační technik. Parametry relevantní pro veřejnou distribuční síť se smějí měnit pouze po konzultaci s distributorem elektrické energie (informace k jednotlivým parametrům najdete v návodu k použití střídače Sunny Central). 1. Přihlaste se v uživatelském rozhraní jako instalační technik. 2. Otevřete možnosti Data > Přístroje. 3. Vyberte požadovaný přístroj ve zobrazení přístrojů nebo zobrazení struktury. 4. Klikněte na kartu Parametry. 5. Změňte požadovaný parametr pomocí pole Hodnota. 6. Chcete-li tuto hodnotu použít u všech přístrojů stejného typu a se stejnou verzí firmwaru, zaškrtněte políčko Uložit pro všechny přístroje tohoto typu. Mějte na paměti, že u přístrojů Sunny SensorBox se navíc musí shodovat měrná jednotka pro teplotu okolí, teplotu FV článků a rychlost větru. 7. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Přístroj SC-COM na přístroji, resp. přístrojích nastaví požadovanou hodnotu. Po úspěšném změnění hodnoty přístrojem SC-COM se zobrazí hlášení ### Změna parametru dokončena ###. 8. Klikněte na tlačítko [OK]. 5.7 Vymazání popisu přístrojů Pokud ve svém FV systému vyměníte přístroje, musí se vymazat popis stávajících přístrojů, aby přístroj SC-COM mohl zaznamenat nové přístroje. 1. Přihlaste se v uživatelském rozhraní jako instalační technik. 2. Klikněte na možnosti Sunny Central > Informace. 3. Klikněte na tlačítko [Vymazat popisy přístrojů]. 20 SC-COM-BE-cs-20 Návod k použití

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-WB-CLCON-BA-cs-25 Verze 2.5 CZ SMA

Více

Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL

Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-BCZ111723 Verze 2.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................ 6 2 První kroky......................................

Více

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN DX600 Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor je webovým rozhraním

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka IBM Security Trusteer Rapport Uživatelská příručka Verze 3.5.1403 Srpen 2014 Poznámky Tyto informace platí pro produkty a služby nabízené v USA. IBM nemusí v ostatních zemích nabízet produkty, služby a

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10

Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10 Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10 Návod k instalaci FANKIT01-IA-cs-12 IMCZ-FANK-TL21 Verze 1.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu.........................

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP KAPITOLA 15 Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP V této kapitole: Orientace v sí ových funkcích systému Windows 7............... 585 Instalace sí ových komponent................................ 591

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1

SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1 s SIMATIC Předmluva, Obsah Základní informace o produktu 1 PDM V5.1 Správce technologických přístrojů Konfigurace sítí a technologických přístrojů 2 Práce se systémem SIMATIC PDM 3 Přenášení dat mezi různými

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML TME, TME PoE Teploměry s přenosem dat po Ethernetu Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML Také ve verzi s PoE napájením (napájení přes Ethernet). TME TME Katalogový list Vytvořen:

Více