Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX"

Transkript

1 Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 Verze 3.6 CZ

2 Právní ustanovení SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar Technology AG. K jejich úplnému i částečnému zveřejnění je zapotřebí písemný souhlas společnosti SMA Solar Technology AG. Interní pořizování kopií v rámci firmy za účelem hodnocení produktu či řádného použití produktu je povoleno a nevyžaduje předchozí souhlas. Záruka SMA Aktuální záruční podmínky si můžete stáhnout na internetu na adrese Ochranná známka Všechny ochranné známky jsou uznány, i když nejsou označeny příslušným symbolem. Pokud symbol chybí, neznamená to, že zboží či známka nejsou chráněné. Slovní značka a loga BLUETOOTH jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jakékoliv použití těchto značek společností SMA Solar Technology AG probíhá na základě licence. Modbus je registrovaná ochranná známka společnosti Schneider Electric a licenci pro její používání poskytla společnost Modbus Organization, Inc. QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED. Phillips a Pozidriv jsou registrované ochranné známky společnosti Phillips Screw Company. Torx je registrovaná ochranná známka společnosti Acument Global Technologies, Inc. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Německo Tel Fax SMA Solar Technology AG. Všechna práva vyhrazena. 2 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

3 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu Rozsah platnosti Další informace Použité symboly Úprava textu Sunny WebBox Bezpečnost Použití v souladu s určením Podporované produkty Cílová skupina Bezpečnostní upozornění Obsah dodávky Přehled přístroje Typový štítek Přehled LED diod dataloggeru Sunny WebBox Přehled oblasti připojení Přehled LED diod na síťovém portu Uvedení do provozu Možnosti uvedení do provozu Požadavky na místo montáže/instalace Přímé připojení dataloggeru Sunny WebBox k počítači Provedení síťových nastavení na počítači Informace k síťovým nastavením na počítači Windows 7, Windows Vista Windows XP, Windows První přihlášení k dataloggeru Sunny WebBox Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 3

4 Obsah SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 6.6 Konfigurace dataloggeru Sunny WebBox pro místní síť Informace k síťové konfiguraci dataloggeru Sunny WebBox Použití dynamických síťových nastavení (DHCP) Provedení statických síťových nastavení dataloggeru Sunny WebBox (deaktivace protokolu DHCP) Připojení dataloggeru Sunny WebBox k místní síti Konfigurace dataloggeru Sunny WebBox pro provoz s modemem Připojení modemového kabelu Nastavení modemu pro datalogger Sunny WebBox Připojení dataloggeru Sunny WebBox ke střídači Připojení dataloggeru Sunny WebBox ke střídači Sunny Central Připojení dataloggeru Sunny WebBox ke komunikační sběrnici RS Montáž dataloggeru Sunny WebBox (stěna nebo DIN lišta) Přihlášení a odhlášení na dataloggeru Sunny WebBox Přihlášení k dataloggeru Sunny WebBox Odhlášení z dataloggeru Sunny WebBox Ovládání Uživatelské rozhraní Vysvětlení stavových symbolů Stav FV systému Zobrazení struktury a zobrazení přístrojů Přehled podle typů přístrojů Přehled údajů jednotlivého přístroje Zaznamenání přístrojů Parametrizace přístrojů Zobrazení zprávy o událostech Správa dat FV systému Informace k datům FV systému SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

5 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Obsah 9.2 Prezentace FV systému na portálu Sunny Portal Registrace dataloggeru Sunny WebBox na portálu Sunny Portal Aktivace/deaktivace odesílání dat na portál Sunny Portal Úprava identifikačního kódu FV systému pro portál Sunny Portal Vymazání vyrovnávací paměti pro portál Sunny Portal Přístup k dataloggeru Sunny WebBox přes portál Sunny Portal Integrovaný FTP server Stanovení práv pro zápis a čtení pro FTP server Přístup na FTP server pomocí webového prohlížeče Funkce FTP push Aktivace/deaktivace funkce FTP push Otestování funkce FTP push Stahování za použití protokolu HTTP prostřednictvím uživatelského rozhraní Ukládání zaznamenaných dat na SD kartu Nastavení komprese dat Zobrazení volné paměti dataloggeru Sunny WebBox Nastavení Systém Nastavení data a času Nastavení jazyka Nastavení jména provozovatele Nastavení způsobu komunikace FV systému Nastavení rozhraní SMA-COM Nastavení Ethernetu Nastavení přístupu k dataloggeru Sunny WebBox prostřednictvím internetu Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 5

6 Obsah SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 10.4 Konfigurace protokolu Modbus Aktivace či deaktivace serveru Modbus Změna Unit ID protokolu Modbus Konfigurace modemu Povolení vytáčení modemem Otestování spojení Zajištění zabezpečení přístupu Kvalita hesel Změna hesla Zadání hesla SMA Grid Guard Nastavení nahrávání dat Nastavení datového formátu CSV Načítání nebo vyžádání paměti přístrojů Aktivace/deaktivace automatického načítání paměti chyb Ruční vyžádání paměti chyb nebo paměti událostí Aktivní poplachová zpráva v případě chyby Informace k aktivní poplachové zprávě v případě chyby Aktivace/deaktivace aktivní poplachové zprávy v případě chyby Servisní funkce Aktualizace firmwaru dataloggeru Sunny WebBox Informace k aktualizaci firmwaru dataloggeru Sunny WebBox Aktualizace firmwaru prostřednictvím internetu Aktualizace firmwaru pomocí SD karty Aktualizace firmwaru prostřednictvím uživatelského rozhraní dataloggeru Sunny WebBox Provedení aktualizace firmwaru střídačů Aktualizace profilů přístrojů a profilů Modbus Informace k aktualizaci profilů přístrojů a profilů Modbus Aktualizace prostřednictvím internetu Aktualizace pomocí SD karty SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

7 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Obsah Aktualizace prostřednictvím uživatelského rozhraní dataloggeru Sunny WebBox Zastavení dataloggeru Sunny WebBox Resetování dataloggeru Sunny WebBox Vymazání popisů přístrojů Údržba a péče Údržba Péče Odstavení z provozu Demontáž dataloggeru Sunny WebBox Zabalení dataloggeru Sunny WebBox Likvidace dataloggeru Sunny WebBox Identifikace chyb Příloha Odeslání souboru ZIP se servisními informacemi Přidělení IP adresy v místní síti Zjištění síťových nastavení dataloggeru Sunny WebBox Struktura souboru config.xml Struktura souboru Info.xml Struktura datového souboru XML Informace k vašemu webovému prohlížeči Nastavení výjimky proxy v aplikaci Internet Explorer Aktivace protokolu IPv6 v systému Windows XP SP Zobrazení dataloggeru Sunny WebBox přes integrovaný analogový modem Příslušenství SD karty Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 7

8 Obsah SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 16.2 Komunikační kabel RS Technické údaje Sunny WebBox Síťové zdroje Kontakt SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

9 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Informace k tomuto návodu 1 Informace k tomuto návodu V tomto návodu je popsána montáž, instalace, uvedení do provozu a obsluha dataloggeru Sunny WebBox. Uchovávejte návod tak, aby byl kdykoliv přístupný. Tento návod neobsahuje podrobné informace o připojených přístrojích. Podrobné informace o připojených přístrojích najdete v návodech k příslušným přístrojům. 1.1 Rozsah platnosti Tento návod platí pro datalogger Sunny WebBox s hardwarem od verze M1 a firmwarem od verze Další informace Další informace o dataloggeru Sunny WebBox získáte v části se soubory ke stažení na webu Certifikáty a osvědčení dataloggeru Sunny WebBox. Informace k nastavení místního FTP serveru pro automatické přijímání dat FV systému pomocí funkce FTP push dataloggeru Sunny WebBox (viz technické informace Setting up the local FTP server ). Informace k protokolu Remote Procedure Call dataloggeru Sunny WebBox. Informace k protokolu Modbus dataloggeru Sunny WebBox. Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 9

10 Informace k tomuto návodu SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 1.3 Použité symboly V tomto dokumentu se používají následující druhy bezpečnostních upozornění a všeobecná upozornění: NEBEZPEČÍ! NEBEZPEČÍ je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování vede bezprostředně k usmrcení nebo k těžkému poranění. VÝSTRAHA! VÝSTRAHA je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování může vést k usmrcení nebo k těžkému poranění. POZOR! POZOR je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování může vést k lehkému nebo středně těžkému poranění. UPOZORNĚNÍ! UPOZORNĚNÍ je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování může vést ke vzniku materiálních škod. Pokyn Pokyn označuje informace důležité pro optimální provoz produktu. 1.4 Úprava textu V tomto návodu se termín fotovoltaický systém zkracuje označením FV systém. Názvy společností SMA Solar Technology AG, SMA America, LLC, a SMA Solar Technology Canada Inc. jsou zkracovány na SMA. Formátování Význam [Uložit] Tlačítka jsou uvedena v hranatých závorkách [ ]. Nabídka1 Položky v nabídkách jsou uvedeny v uvozovkách. Nabídka1 > Nabídka2 Příklad: Cesty v nabídkách jsou uvedeny v uvozovkách. Úhlová závorka > odděluje jednotlivé položky nabídek. Příklady jsou uvedeny kurzivou. 10 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

11 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Sunny WebBox 2 Sunny WebBox Datalogger Sunny WebBox jako centrální komunikační rozhraní zajišťuje spojení mezi FV systémem a jeho provozovatelem. Datalogger Sunny WebBox shromažďuje a dokumentuje veškeré údaje připojených přístrojů, a umožňuje tak kompletní monitoring FV systému. Veškeré nashromážděné údaje datalogger Sunny WebBox poskytuje provozovateli prostřednictvím připojení k internetu. Úpravu nashromážděných dat a jejich grafické zobrazení umožňuje prezentační aplikace Flashview a internetový portál Sunny Portal. Obě možnosti prezentace jsou k dispozici zdarma na webu resp. Pomocí aplikace Flashview a portálu Sunny Portal se provozovatel může na energetické výnosy svého FV systému kdykoliv informovat jak přes místní síť, tak i po internetu. Další možnost zobrazení nashromážděných dat nabízí velkoplošný displej Sunny Matrix, který je vhodný pro instalaci ve vnitřních i venkovních prostorách. Kromě toho datalogger Sunny WebBox pro provozovatele představuje výkonný nástroj pro konfiguraci FV systému a dálkovou diagnostiku prostřednictvím počítače. Umožňuje nepřetržitý monitoring FV systému a včasnou identifikaci provozních poruch. Tím datalogger Sunny WebBox přispívá k optimalizaci energetických výnosů FV systému. Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 11

12 Sunny WebBox SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Velké FV systémy, které se musí podílet na řízení dodávky výkonu pro provozovatele veřejné distribuční sítě, může provozovatel FV systému pomocí dataloggeru Sunny WebBox vhodně rozšířit. Když se k dataloggeru Sunny WebBox připojí přístroj Power Reducer Box, jsou hodnoty stanovené provozovatelem veřejné distribuční sítě předávány do střídačů a zaznamenávány do protokolu. Datalogger Sunny WebBox informuje provozovatele FV systému o hodnotách stanovených provozovatelem veřejné distribuční sítě. Provozovatel může svůj FV systém prostřednictvím dataloggeru Sunny WebBox také rozšířit o přístroj Sunny SensorBox. Přístroj Sunny SensorBox shromažďuje údaje okolního prostředí FV systému, které jsou relevantní pro monitorování výkonu. K tomuto účelu je přístroj Sunny SensorBox opatřen integrovaným senzorem intenzity slunečního svitu a externím senzorem teploty FV panelů. Kromě toho může provozovatel k přístroji Sunny SensorBox volitelně připojit senzor teploty okolí a senzor větru. Další informace k monitoringu vašeho FV systému a k produktům společnosti SMA najdete na webu 12 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

13 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Bezpečnost 3 Bezpečnost 3.1 Použití v souladu s určením Sunny WebBox je datalogger, který zaznamenává údaje FV systému, protokoluje je a poskytuje je ke zobrazení. Datalogger Sunny WebBox může prostřednictvím přístroje Power Reducer Box přijímat hodnoty stanovené provozovatelem veřejné distribuční sítě a předávat je do střídačů FV systému. Datalogger Sunny WebBox je vhodný pro monitoring FV systémů libovolné velikosti. Údaje nashromážděné dataloggerem Sunny WebBox se mohou lišit od údajů elektroměru. Údaje dataloggeru Sunny WebBox nesmíte používat pro účely vyúčtování Podporované produkty Datalogger Sunny WebBox podporuje následující produkty SMA: Střídače všechny střídače s následujícími komunikačními rozhraními: * 485PB-SMC-NR 485PB-NR 485USPB-NR DM-485CB QM-10-NR 485QMUS-10-NR Sunny Central prostřednictvím Ethernetu Ostatní produkty Sunny SensorBox SMA Meteo Station Power Reducer Box Meter Connection Box Sunny Portal Communit Sunny Matrix Flashview SMA OPC Server * Seznam těchto střídačů najdete v návodu k příslušnému komunikačnímu rozhraní Cílová skupina Datalogger Sunny WebBox je koncipován pro soukromé i průmyslové využití. Při přihlašování na dataloggeru Sunny WebBox jsou k dispozici dvě uživatelské skupiny: Instalační technik a Uživatel. Do uživatelské skupiny Instalační technik patří výhradně kvalifikovaný personál, který je oprávněn měnit parametry připojených přístrojů relevantní pro veřejnou rozvodnou či distribuční síť. Datalogger Sunny WebBox smí uvést do provozu výhradně instalační technik. Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 13

14 Bezpečnost SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 3.2 Bezpečnostní upozornění Dbejte všech provozních a bezpečnostních upozornění uvedených v tomto návodu. Jejich nerespektování může vést k poškození přístroje a může představovat nebezpečí pro osoby. Obecná bezpečnostní upozornění pro prevenci úrazů na těle Nikdy neotevírejte síťový zdroj. Kabely položte tak, aby na ně nikdo nemohl stoupnout nebo o ně zakopnout. Datalogger Sunny WebBox provozujte pouze s dodaným síťovým zdrojem a v rozsahu napětí, pro který je určen. Všeobecné pokyny pro prevenci poškození přístroje Když se dotknete elektronických součástek, můžete přístroj poškodit nebo zničit elektrostatickým výbojem (ESD). Nedotýkejte se zbytečně připojovacích svorek součástek ani konektorových kontaktů. Před zahájením prací na přístroji se uzemněte. Pomocí dataloggeru Sunny WebBox můžete u střídačů SMA měnit parametry dotýkající se bezpečnosti (např. parametry rozhraní SMA Grid Guard). Chybně nastavené parametry mohou střídač poškodit nebo zničit. Parametry dotýkající se bezpečnosti měňte výhradně po konzultaci s distributorem elektrické energie, do jehož veřejné rozvodné či distribuční sítě napájíte. Zabezpečení dat Datalogger Sunny WebBox můžete připojit k internetu. Připojení k internetu s sebou však nese bezpečnostní riziko. Společnost SMA doporučuje, abyste po první instalaci změnili heslo pro přihlášení a abyste heslo chránili před přístupem neoprávněných osob. Pro své heslo zvolte kombinaci číslic a písmen o celkové délce minimálně 8 znaků (viz kapitola Kvalita hesel (strana 60)). 14 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

15 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Obsah dodávky 4 Obsah dodávky Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a zda není viditelně poškozená. V případě nekompletní dodávky nebo poškození se obraťte na svého prodejce. Položka Počet Označení A 1 Sunny WebBox B 1 síťový zdroj se zásuvkovým adaptérem (zásuvkový adaptér závisí na objednané národní variantě) C 1 červený síťový kabel (patch (propojovací) kabel) D 1 modrý síťový kabel (křížený kabel) E 1 konektor pro SMACOM (1 konektor, 1 pouzdro konektoru, 1 stahovací pásek na kabely) F 10 náhradní propojka G 2 šroub H 2 hmoždinka I 1 CD s návodem k obsluze a aplikací Sunny WebBox Assistant K 1 stručný průvodce uvedením do provozu L 1 SD karta (zastrčená do slotu pro SD karty na dataloggeru Sunny WebBox; pouze při objednání varianty dataloggeru Sunny WebBox s SD kartou) M 1 modemový kabel s konektorem RJ11 a adaptérem RJ11 TAE (pouze při objednání varianty dataloggeru Sunny WebBox s analogovým modemem) Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 15

16 Přehled přístroje SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 5 Přehled přístroje 5.1 Typový štítek Typový štítek slouží k jednoznačné identifikaci dataloggeru Sunny WebBox. Typový štítek se nachází na zadní straně krytu přístroje. Položka Označení Vysvětlení A Serien Nr.: sériové číslo přístroje Serial No.: B Version: verze hardwaru přístroje Version: C MAC Adresse: MAC address: MAC adresa přístroje 5.2 Přehled LED diod dataloggeru Sunny WebBox Označení LED diody Stav Význam USBCOM bliká zeleně bez funkce svítí červeně bez funkce zhasnuto bez funkce 16 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

17 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Přehled přístroje Označení LED diody Stav Význam NETCOM bliká zeleně Datalogger Sunny WebBox odesílá data na portál Sunny Portal nebo prostřednictvím funkce FTP push na FTP server. svítí zeleně Poslední odeslání dat na portál Sunny Portal / prostřednictvím funkce FTP push se zdařilo. svítí červeně Poslední odeslání dat na portál Sunny Portal / prostřednictvím funkce FTP push se nezdařilo. Podle nastavení se datalogger Sunny WebBox pokusí data odeslat znovu. Interní paměť dataloggeru Sunny WebBox může zaznamenávaná data ukládat po dobu cca 2 dnů. zhasnuto Odesílání dat je deaktivované. SMACOM bliká zeleně Datalogger Sunny WebBox komunikuje s jiným přístrojem. svítí zeleně Během posledních 5 minut proběhla komunikace s FV systémem. svítí červeně Z přístrojů přihlášených na komunikační sběrnici jich je několik nastaveno jako zařízení typu master. zhasnuto Již déle než 5 minut neproběhla na komunikační sběrnici žádná komunikace. MEMORY svítí zeleně SD karta se nachází ve slotu pro SD karty. Datalogger Sunny WebBox může na SD kartu zapisovat data. bliká oranžově Datalogger Sunny WebBox zapisuje data na SD kartu. svítí oranžově Na vloženou SD kartu lze zapisovat data (volná kapacita paměti < 10 %). svítí červeně Kapacita paměti SD karty je vyčerpaná. zhasnuto V přístroji se nenachází žádná SD karta nebo je deaktivováno používání externích úložných médií (viz strana 53). REPORT svítí zeleně bez funkce SYSTEM bliká červeně Datalogger Sunny WebBox se spouští. svítí červeně Na dataloggeru Sunny WebBox nastala chyba. svítí zeleně Datalogger Sunny WebBox je připravený k provozu. POWER svítí zeleně Datalogger Sunny WebBox je připojený k napájení. zhasnuto Datalogger Sunny WebBox není připojený k napájení. Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 17

18 Přehled přístroje SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 5.3 Přehled oblasti připojení Položka Označení A port pro kabel GSM antény (volitelně) B zásuvka pro síťový zdroj C slot pro propojku J1 D SMACOM E AUXCOM (bez funkce) F slot pro propojku J2 G port pro modem H USB konektor klient (bez funkce) I USB konektor hostitel (bez funkce) J síťový port K slot pro SD karty 5.4 Přehled LED diod na síťovém portu Položka LED dioda Stav Význam A Link rozsvíceno Je navázáno spojení. zhasnuto Není navázáno spojení. B Activity rozsvíceno Spojení je navázáno, nedochází však k odesílání ani příjmu dat. bliká Datalogger Sunny WebBox odesílá nebo přijímá data. zhasnuto Není navázáno spojení. 18 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

19 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Uvedení do provozu 6 Uvedení do provozu 6.1 Možnosti uvedení do provozu Pro uvedení dataloggeru Sunny WebBox do provozu máte na výběr dvě možnosti: uvedení dataloggeru Sunny WebBox do provozu pomocí aplikace Sunny WebBox Assistant (doporučeno) uvedení dataloggeru Sunny WebBox do provozu bez aplikace Sunny WebBox Assistant Uvedení dataloggeru Sunny WebBox do provozu pomocí aplikace Sunny WebBox Assistant Sunny WebBox Assistant je aplikace, která vám pomáhá při uvádění dataloggeru Sunny WebBox do provozu. Aplikaci Sunny WebBox Assistant najdete na dodaném CD a v části se soubory ke stažení na webu Postupujte následovně: Postupujte podle pokynů uvedených ve stručném průvodci uvedením dataloggeru Sunny WebBox do provozu. Poté můžete provést následující kroky: Připojení dataloggeru Sunny WebBox ke střídačům (viz strana 32). Nastavení způsobu komunikace FV systému (viz strana 56) a zaznamenání přístrojů FV systému (viz strana 44). Uvedení dataloggeru Sunny WebBox do provozu bez aplikace Sunny WebBox Assistant Postupujte následovně: Přímé připojení dataloggeru Sunny WebBox k počítači (viz strana 21). Provedení síťových nastavení na počítači (viz strana 22). Konfigurace dataloggeru Sunny WebBox pro místní síť (viz strana 26) a připojení k místní síti (viz strana 28) a/nebo konfigurace dataloggeru Sunny WebBox pro provoz s modemem (viz strana 30). Připojení dataloggeru Sunny WebBox ke střídačům (viz strana 32). Nastavení způsobu komunikace FV systému (viz strana 56) a zaznamenání přístrojů FV systému (viz strana 44). Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 19

20 Uvedení do provozu SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 6.2 Požadavky na místo montáže/instalace Dbejte následujících upozornění týkajících se místa montáže/instalace. Datalogger Sunny WebBox je vhodný k instalaci pouze ve vnitřních prostorech. Teplota okolí musí být mezi 20 C +65 C ( 4 F +131 F). Maximální povolená délka kabelu celé komunikační sběrnice RS485 činí 1200 m (3937 ft). Maximální povolená délka síťového kabelu činí 100 m (328 ft) na každý segment. Maximální povolená délka telefonního kabelu činí 200 m (656 ft). Chraňte datalogger Sunny WebBox před prachem, mokrem, agresivními látkami a výpary. Dodržujte minimální vzdálenosti od stěn, ostatních přístrojů a předmětů tak, jak je to uvedeno na obrázku, aby byl zajištěn dostatečný odvod tepla. Nezakrývejte datalogger Sunny WebBox. Vzdálenost dataloggeru Sunny WebBox od střídačů nesmí být větší než maximální povolená vzdálenost používaného způsobu komunikace. Dbejte údajů uvedených v příslušných kapitolách. U rádiových tras při montáži dbejte na optimální příjem. Dbejte údajů uvedených v příslušných kapitolách. 20 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

21 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Uvedení do provozu 6.3 Přímé připojení dataloggeru Sunny WebBox k počítači 1. Připojte datalogger Sunny WebBox pomocí modrého síťového kabelu (kříženého kabelu) kpočítači (viz➀). Port na počítači je obvykle označený stejným symbolem jako síťový port na dataloggeru Sunny WebBox. V případě potřeby si přečtěte návod k počítači. Doporučení pro síťovou kabeláž Pokud je dodaný síťový kabel příliš krátký, dbejte při pořizování vlastního kabelu následujících požadavků: Potřebujete křížený kabel. Používejte kabel kategorie 5 nebo vyšší. Používejte stíněný kabel. Při celkové délce do 100 m (328 ft) dbejte pokynů pro strukturovanou kabeláž podle norem EIA/TIA-568, ISO/IEC nebo EN (kabel pro pevnou pokládku minimálně o velikosti AWG24). Při maximální celkové délce 50 m (164 ft) můžete použít kabel o velikosti AWG26/7. 2. Připojte k dataloggeru Sunny WebBox síťový zdroj a zastrčte ho do zásuvky (viz ➁ ). Datalogger Sunny WebBox se spustí a je připravený k provozu, když LED diody SYSTEM a POWER svítí zeleně. Spouštění může trvat až 90 sekund. U dataloggerů Sunny WebBox s hardwarem od verze M1 a firmwarem od verze 1.61 může spouštění trvat až 240 sekund. Pokud LED dioda SYSTEM nebo LED dioda POWER nesvítí zeleně, viz kapitola 14 Identifikace chyb (strana 77). Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 21

22 Uvedení do provozu SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 6.4 Provedení síťových nastavení na počítači Informace k síťovým nastavením na počítači Pokud pro první uvedení dataloggeru Sunny WebBox do provozu nepoužíváte aplikaci Sunny WebBox Assistant, proveďte síťová nastavení na počítači ručně. Nejprve nastavte počítač na síťovou oblast dataloggeru Sunny WebBox při expedici. Nastavení jsou popsána pro následující operační systémy: Windows Vista/ Windows7 Windows XP / Windows 2000 Pokud používáte jiný operační systém, přečtěte si v návodu k operačnímu systému, jak počítač nastavit na IP adresu a masku podsítě Uživatelská práva v operačním systému Abyste mohli měnit síťová nastavení počítače, musíte mít odpovídající uživatelská práva. Bez příslušných uživatelských práv nemůžete datalogger Sunny WebBox uvést do provozu. V případě dotazů se obraťte na správce své sítě Windows 7, Windows Vista 1. Spusťte počítač. 2. V systému Windows klikněte na tlačítko Start. 3. Do vyhledávacího pole zadejte ncpa.cpl a stiskněte klávesu Enter. Otevře se okno Síťová připojení. 4. Dvakrát klikněte na připojení k místní síti, jejímž prostřednictvím je datalogger Sunny WebBox připojen. Pokud systém Windows zobrazuje několik připojení k místní síti, je do počítače pravděpodobně integrováno několik síťových portů. Dbejte na to, abyste vybrali správné síťové připojení, pomocí něhož je počítač připojen k dataloggeru Sunny WebBox. V případě potřeby si přečtěte návod k počítači. Pokud není zobrazeno žádné připojení k místní síti, viz kapitola 14 Identifikace chyb (strana 77). Otevře se okno Připojení k místní síti stav. 5. Na kartě Obecné klikněte na tlačítko [Vlastnosti]. 22 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

23 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Uvedení do provozu Otevře se okno Připojení k místní síti vlastnosti. 6. Označte možnost Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) a klikněte na tlačítko [Vlastnosti]. Otevře se okno Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) vlastnosti. 7. Poznamenejte si stávající síťová nastavení v okně Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) vlastnosti. Po provedení konfigurace dataloggeru Sunny WebBox tak budete moci obnovit síťová nastavení počítače. 8. V okně Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) vlastnosti zadejte následující statická síťová nastavení pro počítač: Zaškrtněte pole Použít následující IP adresu. Do pole IP adresa: zadejte Do pole Maska podsítě: zadejte Pokud jsou zadány nějaké hodnoty v polích Výchozí brána, Upřednostňovaný server DSN a Alternativní server DNS, tyto zadané hodnoty vymažte. 9. Klikněte na tlačítko [OK]. 10. V okně Připojení k místní síti vlastnosti klikněte na tlačítko [OK]. Počítač je nastavený na síťová nastavení dataloggeru Sunny WebBox. Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 23

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k instalaci SWebBox20-IA-cs-12 Verze 1.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA

Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA Geraeteaustausch-IA-cs-20 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené

Více

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Kontrolní seznam k uvedení do provozu Tento kontrolní seznam vám pomůže při uvádění přístroje Power Reducer Box s firmwarem ve verzi 1.7.0 nebo vyšší

Více

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Návod k obsluze REDUCERBOX-BA-BCZ110813 98-0040913 Verze 1.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 Verze 1.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Návod k obsluze REDUCERBOX-BA-cs-16 98-0040916 Verze 1.6 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu.....................

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k obsluze SWebbox20-BCZ110712 Verze 1.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Kontrola systému SUNNY WEBBOX

Kontrola systému SUNNY WEBBOX Kontrola systému SUNNY WEBBOX Technický popis SWebBox-TCZ093030 98-0015430 Verze 3.0 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................ 9 1.1 Oblast platnosti......................................

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER SC-COM-BE-cs-20 98-40007720 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

Kontrola systému SUNNY SENSORBOX

Kontrola systému SUNNY SENSORBOX Kontrola systému SUNNY SENSORBOX Návod k instalaci Sensorbox-ICZ100914 98-0010914 Verze 1.4 CZ SMA Solar Technology AG 2 Sensorbox-ICZ100914 Návod k instalaci SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Upozornění

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Návod k instalaci SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE

Návod k instalaci SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE Návod k instalaci SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE SMA-SB240-IA-cs-12 Verze 1.2 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER

Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Technický popis NG_UpdSD-TB-cs-32 Verze 3.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Přístroj pro vyplňování mezer v bezdrátovém signálu technologie SMA Bluetooth Wireless Technology SMA BLUETOOTH REPEATER

Přístroj pro vyplňování mezer v bezdrátovém signálu technologie SMA Bluetooth Wireless Technology SMA BLUETOOTH REPEATER Přístroj pro vyplňování mezer v bezdrátovém signálu technologie SMA Bluetooth Wireless Technology SMA BLUETOOTH REPEATER Návod k instalaci BTREPIN-IA-ICZ100211 98-0011511 Verze 1.1 CZ SMA Solar Technology

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena.

Více

Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Verze 3.70 Červenec 2007 Vydání 1

Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Verze 3.70 Červenec 2007 Vydání 1 Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 3.70 Červenec

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

Kamera. Síťová kamera Box. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Box. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Box Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4024F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4026FWD-(A)(P)(W),

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento produkt a případně dodávané příslušenství jsou také označeny logem CE a splňují

Více

Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL

Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL SPortalWebcon-BA-cs-13 Verze 1.3 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD.

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD. Kamera Síťová kamera Bullet Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-CD1-I, DS-CD3-I UD.6L001B170A01EU 0 Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento produkt

Více

Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology

Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology Technický popis Sicherheit-TCZ103010 Verze 1.0 CZ SMA Solar

Více

P-793H v2. Příručka k rychlé instalaci. Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding)

P-793H v2. Příručka k rychlé instalaci. Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding) P-793H v2 Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding) Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Dome Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b UD.6L020B305A0EU

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

VMU-C EM monitor spotřeby energie s funkcí web-serveru

VMU-C EM monitor spotřeby energie s funkcí web-serveru Stručný přehled vlastností a funkcí. Poznámka: Tento návod obsahuje pouze základní informace o monitoru spotřeby VMU-C. Podrobný návod je ke stažení na www.enika.cz. Monitor spotřeby elektrické energie

Více

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD Obsah Obsah 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového?... 3 1.1 Změna licenčních modelů... 3 1.1.1 Kmenoví zákazníci 3 1.1.2 Noví zákazníci 4 1.2 Nástroj pro

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD.

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD. Kamera Síťová kamera Dome Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD.6L0201B1255A01EU 1 Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Bullet Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4232FWD-(I)(Z)(H)(S) UD.6L0201B1307A01EU

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Průvodce aktualizací softwaru střídače Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_48 Obsah Obsah 1. Úvod 2 Úvod 2 Zřeknutí se odpovědnosti 2 2. Požadavky před aktualizací 3 Aktualizace

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Zjištění nezbytných údajů před instalací Tento krok je důležitý pouze pokud je Vaše připojení závislé

Více

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD. Kamera Síťová kamera Bullet Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.6L0201B1268A01EU 1 Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Průvodce rychlou instalací AXIS 213

Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 213 1 Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Prosím, před instalací síťové kamery AXIS 213 PTZ, vezměte na vědomí následující: Tento produkt je navržen pro indoor

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.0 Únor 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah A. Windows XP... 2 B. Windows Vista... 10 Stránka 1 z 19

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel Toto zařízení lze nastavit pomocí aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6x nebo Netscape Navigator 7x DSL-G684T Bezdrátový ADSL2 směrovač Než začnete Pro konfiguraci bezdrátového ADSL

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

SMA Bluetooth. Obsah. SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi. Další dokumenty k technologii SMA Bluetooth

SMA Bluetooth. Obsah. SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi. Další dokumenty k technologii SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi Obsah V tomto dokumentu jsou shrnuty hlavní vlastnosti technologie Wireless Technology a jsou zde zodpovězeny otázky z praxe. Další dokumenty k technologii Technický popis Wireless

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Obsah balení. Instalační příručka bezdrátového modemu s routerem ADSL2+ N300 DGN2200Bv4

Obsah balení. Instalační příručka bezdrátového modemu s routerem ADSL2+ N300 DGN2200Bv4 Trademarks NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být změněny

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více