Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX"

Transkript

1 Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 Verze 3.6 CZ

2 Právní ustanovení SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar Technology AG. K jejich úplnému i částečnému zveřejnění je zapotřebí písemný souhlas společnosti SMA Solar Technology AG. Interní pořizování kopií v rámci firmy za účelem hodnocení produktu či řádného použití produktu je povoleno a nevyžaduje předchozí souhlas. Záruka SMA Aktuální záruční podmínky si můžete stáhnout na internetu na adrese Ochranná známka Všechny ochranné známky jsou uznány, i když nejsou označeny příslušným symbolem. Pokud symbol chybí, neznamená to, že zboží či známka nejsou chráněné. Slovní značka a loga BLUETOOTH jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jakékoliv použití těchto značek společností SMA Solar Technology AG probíhá na základě licence. Modbus je registrovaná ochranná známka společnosti Schneider Electric a licenci pro její používání poskytla společnost Modbus Organization, Inc. QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED. Phillips a Pozidriv jsou registrované ochranné známky společnosti Phillips Screw Company. Torx je registrovaná ochranná známka společnosti Acument Global Technologies, Inc. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Německo Tel Fax SMA Solar Technology AG. Všechna práva vyhrazena. 2 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

3 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu Rozsah platnosti Další informace Použité symboly Úprava textu Sunny WebBox Bezpečnost Použití v souladu s určením Podporované produkty Cílová skupina Bezpečnostní upozornění Obsah dodávky Přehled přístroje Typový štítek Přehled LED diod dataloggeru Sunny WebBox Přehled oblasti připojení Přehled LED diod na síťovém portu Uvedení do provozu Možnosti uvedení do provozu Požadavky na místo montáže/instalace Přímé připojení dataloggeru Sunny WebBox k počítači Provedení síťových nastavení na počítači Informace k síťovým nastavením na počítači Windows 7, Windows Vista Windows XP, Windows První přihlášení k dataloggeru Sunny WebBox Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 3

4 Obsah SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 6.6 Konfigurace dataloggeru Sunny WebBox pro místní síť Informace k síťové konfiguraci dataloggeru Sunny WebBox Použití dynamických síťových nastavení (DHCP) Provedení statických síťových nastavení dataloggeru Sunny WebBox (deaktivace protokolu DHCP) Připojení dataloggeru Sunny WebBox k místní síti Konfigurace dataloggeru Sunny WebBox pro provoz s modemem Připojení modemového kabelu Nastavení modemu pro datalogger Sunny WebBox Připojení dataloggeru Sunny WebBox ke střídači Připojení dataloggeru Sunny WebBox ke střídači Sunny Central Připojení dataloggeru Sunny WebBox ke komunikační sběrnici RS Montáž dataloggeru Sunny WebBox (stěna nebo DIN lišta) Přihlášení a odhlášení na dataloggeru Sunny WebBox Přihlášení k dataloggeru Sunny WebBox Odhlášení z dataloggeru Sunny WebBox Ovládání Uživatelské rozhraní Vysvětlení stavových symbolů Stav FV systému Zobrazení struktury a zobrazení přístrojů Přehled podle typů přístrojů Přehled údajů jednotlivého přístroje Zaznamenání přístrojů Parametrizace přístrojů Zobrazení zprávy o událostech Správa dat FV systému Informace k datům FV systému SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

5 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Obsah 9.2 Prezentace FV systému na portálu Sunny Portal Registrace dataloggeru Sunny WebBox na portálu Sunny Portal Aktivace/deaktivace odesílání dat na portál Sunny Portal Úprava identifikačního kódu FV systému pro portál Sunny Portal Vymazání vyrovnávací paměti pro portál Sunny Portal Přístup k dataloggeru Sunny WebBox přes portál Sunny Portal Integrovaný FTP server Stanovení práv pro zápis a čtení pro FTP server Přístup na FTP server pomocí webového prohlížeče Funkce FTP push Aktivace/deaktivace funkce FTP push Otestování funkce FTP push Stahování za použití protokolu HTTP prostřednictvím uživatelského rozhraní Ukládání zaznamenaných dat na SD kartu Nastavení komprese dat Zobrazení volné paměti dataloggeru Sunny WebBox Nastavení Systém Nastavení data a času Nastavení jazyka Nastavení jména provozovatele Nastavení způsobu komunikace FV systému Nastavení rozhraní SMA-COM Nastavení Ethernetu Nastavení přístupu k dataloggeru Sunny WebBox prostřednictvím internetu Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 5

6 Obsah SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 10.4 Konfigurace protokolu Modbus Aktivace či deaktivace serveru Modbus Změna Unit ID protokolu Modbus Konfigurace modemu Povolení vytáčení modemem Otestování spojení Zajištění zabezpečení přístupu Kvalita hesel Změna hesla Zadání hesla SMA Grid Guard Nastavení nahrávání dat Nastavení datového formátu CSV Načítání nebo vyžádání paměti přístrojů Aktivace/deaktivace automatického načítání paměti chyb Ruční vyžádání paměti chyb nebo paměti událostí Aktivní poplachová zpráva v případě chyby Informace k aktivní poplachové zprávě v případě chyby Aktivace/deaktivace aktivní poplachové zprávy v případě chyby Servisní funkce Aktualizace firmwaru dataloggeru Sunny WebBox Informace k aktualizaci firmwaru dataloggeru Sunny WebBox Aktualizace firmwaru prostřednictvím internetu Aktualizace firmwaru pomocí SD karty Aktualizace firmwaru prostřednictvím uživatelského rozhraní dataloggeru Sunny WebBox Provedení aktualizace firmwaru střídačů Aktualizace profilů přístrojů a profilů Modbus Informace k aktualizaci profilů přístrojů a profilů Modbus Aktualizace prostřednictvím internetu Aktualizace pomocí SD karty SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

7 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Obsah Aktualizace prostřednictvím uživatelského rozhraní dataloggeru Sunny WebBox Zastavení dataloggeru Sunny WebBox Resetování dataloggeru Sunny WebBox Vymazání popisů přístrojů Údržba a péče Údržba Péče Odstavení z provozu Demontáž dataloggeru Sunny WebBox Zabalení dataloggeru Sunny WebBox Likvidace dataloggeru Sunny WebBox Identifikace chyb Příloha Odeslání souboru ZIP se servisními informacemi Přidělení IP adresy v místní síti Zjištění síťových nastavení dataloggeru Sunny WebBox Struktura souboru config.xml Struktura souboru Info.xml Struktura datového souboru XML Informace k vašemu webovému prohlížeči Nastavení výjimky proxy v aplikaci Internet Explorer Aktivace protokolu IPv6 v systému Windows XP SP Zobrazení dataloggeru Sunny WebBox přes integrovaný analogový modem Příslušenství SD karty Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 7

8 Obsah SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 16.2 Komunikační kabel RS Technické údaje Sunny WebBox Síťové zdroje Kontakt SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

9 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Informace k tomuto návodu 1 Informace k tomuto návodu V tomto návodu je popsána montáž, instalace, uvedení do provozu a obsluha dataloggeru Sunny WebBox. Uchovávejte návod tak, aby byl kdykoliv přístupný. Tento návod neobsahuje podrobné informace o připojených přístrojích. Podrobné informace o připojených přístrojích najdete v návodech k příslušným přístrojům. 1.1 Rozsah platnosti Tento návod platí pro datalogger Sunny WebBox s hardwarem od verze M1 a firmwarem od verze Další informace Další informace o dataloggeru Sunny WebBox získáte v části se soubory ke stažení na webu Certifikáty a osvědčení dataloggeru Sunny WebBox. Informace k nastavení místního FTP serveru pro automatické přijímání dat FV systému pomocí funkce FTP push dataloggeru Sunny WebBox (viz technické informace Setting up the local FTP server ). Informace k protokolu Remote Procedure Call dataloggeru Sunny WebBox. Informace k protokolu Modbus dataloggeru Sunny WebBox. Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 9

10 Informace k tomuto návodu SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 1.3 Použité symboly V tomto dokumentu se používají následující druhy bezpečnostních upozornění a všeobecná upozornění: NEBEZPEČÍ! NEBEZPEČÍ je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování vede bezprostředně k usmrcení nebo k těžkému poranění. VÝSTRAHA! VÝSTRAHA je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování může vést k usmrcení nebo k těžkému poranění. POZOR! POZOR je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování může vést k lehkému nebo středně těžkému poranění. UPOZORNĚNÍ! UPOZORNĚNÍ je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování může vést ke vzniku materiálních škod. Pokyn Pokyn označuje informace důležité pro optimální provoz produktu. 1.4 Úprava textu V tomto návodu se termín fotovoltaický systém zkracuje označením FV systém. Názvy společností SMA Solar Technology AG, SMA America, LLC, a SMA Solar Technology Canada Inc. jsou zkracovány na SMA. Formátování Význam [Uložit] Tlačítka jsou uvedena v hranatých závorkách [ ]. Nabídka1 Položky v nabídkách jsou uvedeny v uvozovkách. Nabídka1 > Nabídka2 Příklad: Cesty v nabídkách jsou uvedeny v uvozovkách. Úhlová závorka > odděluje jednotlivé položky nabídek. Příklady jsou uvedeny kurzivou. 10 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

11 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Sunny WebBox 2 Sunny WebBox Datalogger Sunny WebBox jako centrální komunikační rozhraní zajišťuje spojení mezi FV systémem a jeho provozovatelem. Datalogger Sunny WebBox shromažďuje a dokumentuje veškeré údaje připojených přístrojů, a umožňuje tak kompletní monitoring FV systému. Veškeré nashromážděné údaje datalogger Sunny WebBox poskytuje provozovateli prostřednictvím připojení k internetu. Úpravu nashromážděných dat a jejich grafické zobrazení umožňuje prezentační aplikace Flashview a internetový portál Sunny Portal. Obě možnosti prezentace jsou k dispozici zdarma na webu resp. Pomocí aplikace Flashview a portálu Sunny Portal se provozovatel může na energetické výnosy svého FV systému kdykoliv informovat jak přes místní síť, tak i po internetu. Další možnost zobrazení nashromážděných dat nabízí velkoplošný displej Sunny Matrix, který je vhodný pro instalaci ve vnitřních i venkovních prostorách. Kromě toho datalogger Sunny WebBox pro provozovatele představuje výkonný nástroj pro konfiguraci FV systému a dálkovou diagnostiku prostřednictvím počítače. Umožňuje nepřetržitý monitoring FV systému a včasnou identifikaci provozních poruch. Tím datalogger Sunny WebBox přispívá k optimalizaci energetických výnosů FV systému. Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 11

12 Sunny WebBox SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Velké FV systémy, které se musí podílet na řízení dodávky výkonu pro provozovatele veřejné distribuční sítě, může provozovatel FV systému pomocí dataloggeru Sunny WebBox vhodně rozšířit. Když se k dataloggeru Sunny WebBox připojí přístroj Power Reducer Box, jsou hodnoty stanovené provozovatelem veřejné distribuční sítě předávány do střídačů a zaznamenávány do protokolu. Datalogger Sunny WebBox informuje provozovatele FV systému o hodnotách stanovených provozovatelem veřejné distribuční sítě. Provozovatel může svůj FV systém prostřednictvím dataloggeru Sunny WebBox také rozšířit o přístroj Sunny SensorBox. Přístroj Sunny SensorBox shromažďuje údaje okolního prostředí FV systému, které jsou relevantní pro monitorování výkonu. K tomuto účelu je přístroj Sunny SensorBox opatřen integrovaným senzorem intenzity slunečního svitu a externím senzorem teploty FV panelů. Kromě toho může provozovatel k přístroji Sunny SensorBox volitelně připojit senzor teploty okolí a senzor větru. Další informace k monitoringu vašeho FV systému a k produktům společnosti SMA najdete na webu 12 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

13 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Bezpečnost 3 Bezpečnost 3.1 Použití v souladu s určením Sunny WebBox je datalogger, který zaznamenává údaje FV systému, protokoluje je a poskytuje je ke zobrazení. Datalogger Sunny WebBox může prostřednictvím přístroje Power Reducer Box přijímat hodnoty stanovené provozovatelem veřejné distribuční sítě a předávat je do střídačů FV systému. Datalogger Sunny WebBox je vhodný pro monitoring FV systémů libovolné velikosti. Údaje nashromážděné dataloggerem Sunny WebBox se mohou lišit od údajů elektroměru. Údaje dataloggeru Sunny WebBox nesmíte používat pro účely vyúčtování Podporované produkty Datalogger Sunny WebBox podporuje následující produkty SMA: Střídače všechny střídače s následujícími komunikačními rozhraními: * 485PB-SMC-NR 485PB-NR 485USPB-NR DM-485CB QM-10-NR 485QMUS-10-NR Sunny Central prostřednictvím Ethernetu Ostatní produkty Sunny SensorBox SMA Meteo Station Power Reducer Box Meter Connection Box Sunny Portal Communit Sunny Matrix Flashview SMA OPC Server * Seznam těchto střídačů najdete v návodu k příslušnému komunikačnímu rozhraní Cílová skupina Datalogger Sunny WebBox je koncipován pro soukromé i průmyslové využití. Při přihlašování na dataloggeru Sunny WebBox jsou k dispozici dvě uživatelské skupiny: Instalační technik a Uživatel. Do uživatelské skupiny Instalační technik patří výhradně kvalifikovaný personál, který je oprávněn měnit parametry připojených přístrojů relevantní pro veřejnou rozvodnou či distribuční síť. Datalogger Sunny WebBox smí uvést do provozu výhradně instalační technik. Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 13

14 Bezpečnost SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 3.2 Bezpečnostní upozornění Dbejte všech provozních a bezpečnostních upozornění uvedených v tomto návodu. Jejich nerespektování může vést k poškození přístroje a může představovat nebezpečí pro osoby. Obecná bezpečnostní upozornění pro prevenci úrazů na těle Nikdy neotevírejte síťový zdroj. Kabely položte tak, aby na ně nikdo nemohl stoupnout nebo o ně zakopnout. Datalogger Sunny WebBox provozujte pouze s dodaným síťovým zdrojem a v rozsahu napětí, pro který je určen. Všeobecné pokyny pro prevenci poškození přístroje Když se dotknete elektronických součástek, můžete přístroj poškodit nebo zničit elektrostatickým výbojem (ESD). Nedotýkejte se zbytečně připojovacích svorek součástek ani konektorových kontaktů. Před zahájením prací na přístroji se uzemněte. Pomocí dataloggeru Sunny WebBox můžete u střídačů SMA měnit parametry dotýkající se bezpečnosti (např. parametry rozhraní SMA Grid Guard). Chybně nastavené parametry mohou střídač poškodit nebo zničit. Parametry dotýkající se bezpečnosti měňte výhradně po konzultaci s distributorem elektrické energie, do jehož veřejné rozvodné či distribuční sítě napájíte. Zabezpečení dat Datalogger Sunny WebBox můžete připojit k internetu. Připojení k internetu s sebou však nese bezpečnostní riziko. Společnost SMA doporučuje, abyste po první instalaci změnili heslo pro přihlášení a abyste heslo chránili před přístupem neoprávněných osob. Pro své heslo zvolte kombinaci číslic a písmen o celkové délce minimálně 8 znaků (viz kapitola Kvalita hesel (strana 60)). 14 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

15 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Obsah dodávky 4 Obsah dodávky Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a zda není viditelně poškozená. V případě nekompletní dodávky nebo poškození se obraťte na svého prodejce. Položka Počet Označení A 1 Sunny WebBox B 1 síťový zdroj se zásuvkovým adaptérem (zásuvkový adaptér závisí na objednané národní variantě) C 1 červený síťový kabel (patch (propojovací) kabel) D 1 modrý síťový kabel (křížený kabel) E 1 konektor pro SMACOM (1 konektor, 1 pouzdro konektoru, 1 stahovací pásek na kabely) F 10 náhradní propojka G 2 šroub H 2 hmoždinka I 1 CD s návodem k obsluze a aplikací Sunny WebBox Assistant K 1 stručný průvodce uvedením do provozu L 1 SD karta (zastrčená do slotu pro SD karty na dataloggeru Sunny WebBox; pouze při objednání varianty dataloggeru Sunny WebBox s SD kartou) M 1 modemový kabel s konektorem RJ11 a adaptérem RJ11 TAE (pouze při objednání varianty dataloggeru Sunny WebBox s analogovým modemem) Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 15

16 Přehled přístroje SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 5 Přehled přístroje 5.1 Typový štítek Typový štítek slouží k jednoznačné identifikaci dataloggeru Sunny WebBox. Typový štítek se nachází na zadní straně krytu přístroje. Položka Označení Vysvětlení A Serien Nr.: sériové číslo přístroje Serial No.: B Version: verze hardwaru přístroje Version: C MAC Adresse: MAC address: MAC adresa přístroje 5.2 Přehled LED diod dataloggeru Sunny WebBox Označení LED diody Stav Význam USBCOM bliká zeleně bez funkce svítí červeně bez funkce zhasnuto bez funkce 16 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

17 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Přehled přístroje Označení LED diody Stav Význam NETCOM bliká zeleně Datalogger Sunny WebBox odesílá data na portál Sunny Portal nebo prostřednictvím funkce FTP push na FTP server. svítí zeleně Poslední odeslání dat na portál Sunny Portal / prostřednictvím funkce FTP push se zdařilo. svítí červeně Poslední odeslání dat na portál Sunny Portal / prostřednictvím funkce FTP push se nezdařilo. Podle nastavení se datalogger Sunny WebBox pokusí data odeslat znovu. Interní paměť dataloggeru Sunny WebBox může zaznamenávaná data ukládat po dobu cca 2 dnů. zhasnuto Odesílání dat je deaktivované. SMACOM bliká zeleně Datalogger Sunny WebBox komunikuje s jiným přístrojem. svítí zeleně Během posledních 5 minut proběhla komunikace s FV systémem. svítí červeně Z přístrojů přihlášených na komunikační sběrnici jich je několik nastaveno jako zařízení typu master. zhasnuto Již déle než 5 minut neproběhla na komunikační sběrnici žádná komunikace. MEMORY svítí zeleně SD karta se nachází ve slotu pro SD karty. Datalogger Sunny WebBox může na SD kartu zapisovat data. bliká oranžově Datalogger Sunny WebBox zapisuje data na SD kartu. svítí oranžově Na vloženou SD kartu lze zapisovat data (volná kapacita paměti < 10 %). svítí červeně Kapacita paměti SD karty je vyčerpaná. zhasnuto V přístroji se nenachází žádná SD karta nebo je deaktivováno používání externích úložných médií (viz strana 53). REPORT svítí zeleně bez funkce SYSTEM bliká červeně Datalogger Sunny WebBox se spouští. svítí červeně Na dataloggeru Sunny WebBox nastala chyba. svítí zeleně Datalogger Sunny WebBox je připravený k provozu. POWER svítí zeleně Datalogger Sunny WebBox je připojený k napájení. zhasnuto Datalogger Sunny WebBox není připojený k napájení. Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 17

18 Přehled přístroje SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 5.3 Přehled oblasti připojení Položka Označení A port pro kabel GSM antény (volitelně) B zásuvka pro síťový zdroj C slot pro propojku J1 D SMACOM E AUXCOM (bez funkce) F slot pro propojku J2 G port pro modem H USB konektor klient (bez funkce) I USB konektor hostitel (bez funkce) J síťový port K slot pro SD karty 5.4 Přehled LED diod na síťovém portu Položka LED dioda Stav Význam A Link rozsvíceno Je navázáno spojení. zhasnuto Není navázáno spojení. B Activity rozsvíceno Spojení je navázáno, nedochází však k odesílání ani příjmu dat. bliká Datalogger Sunny WebBox odesílá nebo přijímá data. zhasnuto Není navázáno spojení. 18 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

19 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Uvedení do provozu 6 Uvedení do provozu 6.1 Možnosti uvedení do provozu Pro uvedení dataloggeru Sunny WebBox do provozu máte na výběr dvě možnosti: uvedení dataloggeru Sunny WebBox do provozu pomocí aplikace Sunny WebBox Assistant (doporučeno) uvedení dataloggeru Sunny WebBox do provozu bez aplikace Sunny WebBox Assistant Uvedení dataloggeru Sunny WebBox do provozu pomocí aplikace Sunny WebBox Assistant Sunny WebBox Assistant je aplikace, která vám pomáhá při uvádění dataloggeru Sunny WebBox do provozu. Aplikaci Sunny WebBox Assistant najdete na dodaném CD a v části se soubory ke stažení na webu Postupujte následovně: Postupujte podle pokynů uvedených ve stručném průvodci uvedením dataloggeru Sunny WebBox do provozu. Poté můžete provést následující kroky: Připojení dataloggeru Sunny WebBox ke střídačům (viz strana 32). Nastavení způsobu komunikace FV systému (viz strana 56) a zaznamenání přístrojů FV systému (viz strana 44). Uvedení dataloggeru Sunny WebBox do provozu bez aplikace Sunny WebBox Assistant Postupujte následovně: Přímé připojení dataloggeru Sunny WebBox k počítači (viz strana 21). Provedení síťových nastavení na počítači (viz strana 22). Konfigurace dataloggeru Sunny WebBox pro místní síť (viz strana 26) a připojení k místní síti (viz strana 28) a/nebo konfigurace dataloggeru Sunny WebBox pro provoz s modemem (viz strana 30). Připojení dataloggeru Sunny WebBox ke střídačům (viz strana 32). Nastavení způsobu komunikace FV systému (viz strana 56) a zaznamenání přístrojů FV systému (viz strana 44). Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 19

20 Uvedení do provozu SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 6.2 Požadavky na místo montáže/instalace Dbejte následujících upozornění týkajících se místa montáže/instalace. Datalogger Sunny WebBox je vhodný k instalaci pouze ve vnitřních prostorech. Teplota okolí musí být mezi 20 C +65 C ( 4 F +131 F). Maximální povolená délka kabelu celé komunikační sběrnice RS485 činí 1200 m (3937 ft). Maximální povolená délka síťového kabelu činí 100 m (328 ft) na každý segment. Maximální povolená délka telefonního kabelu činí 200 m (656 ft). Chraňte datalogger Sunny WebBox před prachem, mokrem, agresivními látkami a výpary. Dodržujte minimální vzdálenosti od stěn, ostatních přístrojů a předmětů tak, jak je to uvedeno na obrázku, aby byl zajištěn dostatečný odvod tepla. Nezakrývejte datalogger Sunny WebBox. Vzdálenost dataloggeru Sunny WebBox od střídačů nesmí být větší než maximální povolená vzdálenost používaného způsobu komunikace. Dbejte údajů uvedených v příslušných kapitolách. U rádiových tras při montáži dbejte na optimální příjem. Dbejte údajů uvedených v příslušných kapitolách. 20 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

21 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Uvedení do provozu 6.3 Přímé připojení dataloggeru Sunny WebBox k počítači 1. Připojte datalogger Sunny WebBox pomocí modrého síťového kabelu (kříženého kabelu) kpočítači (viz➀). Port na počítači je obvykle označený stejným symbolem jako síťový port na dataloggeru Sunny WebBox. V případě potřeby si přečtěte návod k počítači. Doporučení pro síťovou kabeláž Pokud je dodaný síťový kabel příliš krátký, dbejte při pořizování vlastního kabelu následujících požadavků: Potřebujete křížený kabel. Používejte kabel kategorie 5 nebo vyšší. Používejte stíněný kabel. Při celkové délce do 100 m (328 ft) dbejte pokynů pro strukturovanou kabeláž podle norem EIA/TIA-568, ISO/IEC nebo EN (kabel pro pevnou pokládku minimálně o velikosti AWG24). Při maximální celkové délce 50 m (164 ft) můžete použít kabel o velikosti AWG26/7. 2. Připojte k dataloggeru Sunny WebBox síťový zdroj a zastrčte ho do zásuvky (viz ➁ ). Datalogger Sunny WebBox se spustí a je připravený k provozu, když LED diody SYSTEM a POWER svítí zeleně. Spouštění může trvat až 90 sekund. U dataloggerů Sunny WebBox s hardwarem od verze M1 a firmwarem od verze 1.61 může spouštění trvat až 240 sekund. Pokud LED dioda SYSTEM nebo LED dioda POWER nesvítí zeleně, viz kapitola 14 Identifikace chyb (strana 77). Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 21

22 Uvedení do provozu SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 6.4 Provedení síťových nastavení na počítači Informace k síťovým nastavením na počítači Pokud pro první uvedení dataloggeru Sunny WebBox do provozu nepoužíváte aplikaci Sunny WebBox Assistant, proveďte síťová nastavení na počítači ručně. Nejprve nastavte počítač na síťovou oblast dataloggeru Sunny WebBox při expedici. Nastavení jsou popsána pro následující operační systémy: Windows Vista/ Windows7 Windows XP / Windows 2000 Pokud používáte jiný operační systém, přečtěte si v návodu k operačnímu systému, jak počítač nastavit na IP adresu a masku podsítě Uživatelská práva v operačním systému Abyste mohli měnit síťová nastavení počítače, musíte mít odpovídající uživatelská práva. Bez příslušných uživatelských práv nemůžete datalogger Sunny WebBox uvést do provozu. V případě dotazů se obraťte na správce své sítě Windows 7, Windows Vista 1. Spusťte počítač. 2. V systému Windows klikněte na tlačítko Start. 3. Do vyhledávacího pole zadejte ncpa.cpl a stiskněte klávesu Enter. Otevře se okno Síťová připojení. 4. Dvakrát klikněte na připojení k místní síti, jejímž prostřednictvím je datalogger Sunny WebBox připojen. Pokud systém Windows zobrazuje několik připojení k místní síti, je do počítače pravděpodobně integrováno několik síťových portů. Dbejte na to, abyste vybrali správné síťové připojení, pomocí něhož je počítač připojen k dataloggeru Sunny WebBox. V případě potřeby si přečtěte návod k počítači. Pokud není zobrazeno žádné připojení k místní síti, viz kapitola 14 Identifikace chyb (strana 77). Otevře se okno Připojení k místní síti stav. 5. Na kartě Obecné klikněte na tlačítko [Vlastnosti]. 22 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

23 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Uvedení do provozu Otevře se okno Připojení k místní síti vlastnosti. 6. Označte možnost Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) a klikněte na tlačítko [Vlastnosti]. Otevře se okno Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) vlastnosti. 7. Poznamenejte si stávající síťová nastavení v okně Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) vlastnosti. Po provedení konfigurace dataloggeru Sunny WebBox tak budete moci obnovit síťová nastavení počítače. 8. V okně Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) vlastnosti zadejte následující statická síťová nastavení pro počítač: Zaškrtněte pole Použít následující IP adresu. Do pole IP adresa: zadejte Do pole Maska podsítě: zadejte Pokud jsou zadány nějaké hodnoty v polích Výchozí brána, Upřednostňovaný server DSN a Alternativní server DNS, tyto zadané hodnoty vymažte. 9. Klikněte na tlačítko [OK]. 10. V okně Připojení k místní síti vlastnosti klikněte na tlačítko [OK]. Počítač je nastavený na síťová nastavení dataloggeru Sunny WebBox. Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 23

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER SC-COM-BE-cs-20 98-40007720 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou

Více

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Explorer-BA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar

Více

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-WB-CLCON-BA-cs-25 Verze 2.5 CZ SMA

Více

Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL

Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-BCZ111723 Verze 2.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................ 6 2 První kroky......................................

Více

Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE

Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE Speedwire-TI-cs-10 Verze 1.0 ČEŠTINA SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu......................... 5 2 Úvod...............................................

Více

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Příručka pro uživatele www.ubeeinteractive.com Ubee Interactive Europe Beech Avenue 54-80 1119 PW Schiphol Rijk The Netherlands Prodej (e-mail): eusales@ubeeinteractive.com

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS BL-NET Verze 2.15 CS Hotline: Sunpower tel.: 603 516 197 ; e-mail: office@sunpower.cz ; fax: 384 388 167 Bootloader Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer CS Obsah 2 Hardware / Všeobecné informace...

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

SÍŤOVÁ KAMERA. Uživatelská příručka SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH

SÍŤOVÁ KAMERA. Uživatelská příručka SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH SÍŤOVÁ KAMERA Uživatelská příručka SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH Síťová Kamera Uživatelská Příručka Autorská práva 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Ochranná známka je registrovaná

Více

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g dohlížecí systém pro malé a střední instalace CZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI ČTĚTE A ULOŽTE TYTO POKYNY I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

Příručka. Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO. Vydání 09/2007 11614366 / CS

Příručka. Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO. Vydání 09/2007 11614366 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO Vydání 09/2007 11614366 / CS Příručka SEW-EURODRIVE Driving

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Sledování činnosti FV systému Flashview 2.3

Sledování činnosti FV systému Flashview 2.3 Sledování činnosti FV systému Flashview 2.3 Technický popis FlaviewV23-TCZ104625 Verze 2.5 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Flashview 2.3.................................... 5 1.1 Rozsah platnosti.....................................

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Příručka. MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe. Vydání 04/2008 11616369 / CS

Příručka. MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe. Vydání 04/2008 11616369 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe Vydání 04/2008 11616369 / CS Příručka

Více

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN DX600 Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor je webovým rozhraním

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML TME, TME PoE Teploměry s přenosem dat po Ethernetu Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML Také ve verzi s PoE napájením (napájení přes Ethernet). TME TME Katalogový list Vytvořen:

Více

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Vítá vás LTE CPE! Online nápověda Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei . 2014. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této příručky nesmíte žádným způsobem reprodukovat ani jakkoli přenášet bez předchozího

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

2N Helios IP Dveřní komunikátor

2N Helios IP Dveřní komunikátor 2N Helios IP Dveřní komunikátor Uživatelský manuál Verze 1.8.0 Firmware 1.8.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více