Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX"

Transkript

1 Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 Verze 3.6 CZ

2 Právní ustanovení SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar Technology AG. K jejich úplnému i částečnému zveřejnění je zapotřebí písemný souhlas společnosti SMA Solar Technology AG. Interní pořizování kopií v rámci firmy za účelem hodnocení produktu či řádného použití produktu je povoleno a nevyžaduje předchozí souhlas. Záruka SMA Aktuální záruční podmínky si můžete stáhnout na internetu na adrese Ochranná známka Všechny ochranné známky jsou uznány, i když nejsou označeny příslušným symbolem. Pokud symbol chybí, neznamená to, že zboží či známka nejsou chráněné. Slovní značka a loga BLUETOOTH jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jakékoliv použití těchto značek společností SMA Solar Technology AG probíhá na základě licence. Modbus je registrovaná ochranná známka společnosti Schneider Electric a licenci pro její používání poskytla společnost Modbus Organization, Inc. QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED. Phillips a Pozidriv jsou registrované ochranné známky společnosti Phillips Screw Company. Torx je registrovaná ochranná známka společnosti Acument Global Technologies, Inc. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Německo Tel Fax SMA Solar Technology AG. Všechna práva vyhrazena. 2 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

3 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu Rozsah platnosti Další informace Použité symboly Úprava textu Sunny WebBox Bezpečnost Použití v souladu s určením Podporované produkty Cílová skupina Bezpečnostní upozornění Obsah dodávky Přehled přístroje Typový štítek Přehled LED diod dataloggeru Sunny WebBox Přehled oblasti připojení Přehled LED diod na síťovém portu Uvedení do provozu Možnosti uvedení do provozu Požadavky na místo montáže/instalace Přímé připojení dataloggeru Sunny WebBox k počítači Provedení síťových nastavení na počítači Informace k síťovým nastavením na počítači Windows 7, Windows Vista Windows XP, Windows První přihlášení k dataloggeru Sunny WebBox Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 3

4 Obsah SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 6.6 Konfigurace dataloggeru Sunny WebBox pro místní síť Informace k síťové konfiguraci dataloggeru Sunny WebBox Použití dynamických síťových nastavení (DHCP) Provedení statických síťových nastavení dataloggeru Sunny WebBox (deaktivace protokolu DHCP) Připojení dataloggeru Sunny WebBox k místní síti Konfigurace dataloggeru Sunny WebBox pro provoz s modemem Připojení modemového kabelu Nastavení modemu pro datalogger Sunny WebBox Připojení dataloggeru Sunny WebBox ke střídači Připojení dataloggeru Sunny WebBox ke střídači Sunny Central Připojení dataloggeru Sunny WebBox ke komunikační sběrnici RS Montáž dataloggeru Sunny WebBox (stěna nebo DIN lišta) Přihlášení a odhlášení na dataloggeru Sunny WebBox Přihlášení k dataloggeru Sunny WebBox Odhlášení z dataloggeru Sunny WebBox Ovládání Uživatelské rozhraní Vysvětlení stavových symbolů Stav FV systému Zobrazení struktury a zobrazení přístrojů Přehled podle typů přístrojů Přehled údajů jednotlivého přístroje Zaznamenání přístrojů Parametrizace přístrojů Zobrazení zprávy o událostech Správa dat FV systému Informace k datům FV systému SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

5 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Obsah 9.2 Prezentace FV systému na portálu Sunny Portal Registrace dataloggeru Sunny WebBox na portálu Sunny Portal Aktivace/deaktivace odesílání dat na portál Sunny Portal Úprava identifikačního kódu FV systému pro portál Sunny Portal Vymazání vyrovnávací paměti pro portál Sunny Portal Přístup k dataloggeru Sunny WebBox přes portál Sunny Portal Integrovaný FTP server Stanovení práv pro zápis a čtení pro FTP server Přístup na FTP server pomocí webového prohlížeče Funkce FTP push Aktivace/deaktivace funkce FTP push Otestování funkce FTP push Stahování za použití protokolu HTTP prostřednictvím uživatelského rozhraní Ukládání zaznamenaných dat na SD kartu Nastavení komprese dat Zobrazení volné paměti dataloggeru Sunny WebBox Nastavení Systém Nastavení data a času Nastavení jazyka Nastavení jména provozovatele Nastavení způsobu komunikace FV systému Nastavení rozhraní SMA-COM Nastavení Ethernetu Nastavení přístupu k dataloggeru Sunny WebBox prostřednictvím internetu Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 5

6 Obsah SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 10.4 Konfigurace protokolu Modbus Aktivace či deaktivace serveru Modbus Změna Unit ID protokolu Modbus Konfigurace modemu Povolení vytáčení modemem Otestování spojení Zajištění zabezpečení přístupu Kvalita hesel Změna hesla Zadání hesla SMA Grid Guard Nastavení nahrávání dat Nastavení datového formátu CSV Načítání nebo vyžádání paměti přístrojů Aktivace/deaktivace automatického načítání paměti chyb Ruční vyžádání paměti chyb nebo paměti událostí Aktivní poplachová zpráva v případě chyby Informace k aktivní poplachové zprávě v případě chyby Aktivace/deaktivace aktivní poplachové zprávy v případě chyby Servisní funkce Aktualizace firmwaru dataloggeru Sunny WebBox Informace k aktualizaci firmwaru dataloggeru Sunny WebBox Aktualizace firmwaru prostřednictvím internetu Aktualizace firmwaru pomocí SD karty Aktualizace firmwaru prostřednictvím uživatelského rozhraní dataloggeru Sunny WebBox Provedení aktualizace firmwaru střídačů Aktualizace profilů přístrojů a profilů Modbus Informace k aktualizaci profilů přístrojů a profilů Modbus Aktualizace prostřednictvím internetu Aktualizace pomocí SD karty SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

7 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Obsah Aktualizace prostřednictvím uživatelského rozhraní dataloggeru Sunny WebBox Zastavení dataloggeru Sunny WebBox Resetování dataloggeru Sunny WebBox Vymazání popisů přístrojů Údržba a péče Údržba Péče Odstavení z provozu Demontáž dataloggeru Sunny WebBox Zabalení dataloggeru Sunny WebBox Likvidace dataloggeru Sunny WebBox Identifikace chyb Příloha Odeslání souboru ZIP se servisními informacemi Přidělení IP adresy v místní síti Zjištění síťových nastavení dataloggeru Sunny WebBox Struktura souboru config.xml Struktura souboru Info.xml Struktura datového souboru XML Informace k vašemu webovému prohlížeči Nastavení výjimky proxy v aplikaci Internet Explorer Aktivace protokolu IPv6 v systému Windows XP SP Zobrazení dataloggeru Sunny WebBox přes integrovaný analogový modem Příslušenství SD karty Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 7

8 Obsah SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 16.2 Komunikační kabel RS Technické údaje Sunny WebBox Síťové zdroje Kontakt SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

9 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Informace k tomuto návodu 1 Informace k tomuto návodu V tomto návodu je popsána montáž, instalace, uvedení do provozu a obsluha dataloggeru Sunny WebBox. Uchovávejte návod tak, aby byl kdykoliv přístupný. Tento návod neobsahuje podrobné informace o připojených přístrojích. Podrobné informace o připojených přístrojích najdete v návodech k příslušným přístrojům. 1.1 Rozsah platnosti Tento návod platí pro datalogger Sunny WebBox s hardwarem od verze M1 a firmwarem od verze Další informace Další informace o dataloggeru Sunny WebBox získáte v části se soubory ke stažení na webu Certifikáty a osvědčení dataloggeru Sunny WebBox. Informace k nastavení místního FTP serveru pro automatické přijímání dat FV systému pomocí funkce FTP push dataloggeru Sunny WebBox (viz technické informace Setting up the local FTP server ). Informace k protokolu Remote Procedure Call dataloggeru Sunny WebBox. Informace k protokolu Modbus dataloggeru Sunny WebBox. Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 9

10 Informace k tomuto návodu SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 1.3 Použité symboly V tomto dokumentu se používají následující druhy bezpečnostních upozornění a všeobecná upozornění: NEBEZPEČÍ! NEBEZPEČÍ je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování vede bezprostředně k usmrcení nebo k těžkému poranění. VÝSTRAHA! VÝSTRAHA je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování může vést k usmrcení nebo k těžkému poranění. POZOR! POZOR je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování může vést k lehkému nebo středně těžkému poranění. UPOZORNĚNÍ! UPOZORNĚNÍ je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování může vést ke vzniku materiálních škod. Pokyn Pokyn označuje informace důležité pro optimální provoz produktu. 1.4 Úprava textu V tomto návodu se termín fotovoltaický systém zkracuje označením FV systém. Názvy společností SMA Solar Technology AG, SMA America, LLC, a SMA Solar Technology Canada Inc. jsou zkracovány na SMA. Formátování Význam [Uložit] Tlačítka jsou uvedena v hranatých závorkách [ ]. Nabídka1 Položky v nabídkách jsou uvedeny v uvozovkách. Nabídka1 > Nabídka2 Příklad: Cesty v nabídkách jsou uvedeny v uvozovkách. Úhlová závorka > odděluje jednotlivé položky nabídek. Příklady jsou uvedeny kurzivou. 10 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

11 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Sunny WebBox 2 Sunny WebBox Datalogger Sunny WebBox jako centrální komunikační rozhraní zajišťuje spojení mezi FV systémem a jeho provozovatelem. Datalogger Sunny WebBox shromažďuje a dokumentuje veškeré údaje připojených přístrojů, a umožňuje tak kompletní monitoring FV systému. Veškeré nashromážděné údaje datalogger Sunny WebBox poskytuje provozovateli prostřednictvím připojení k internetu. Úpravu nashromážděných dat a jejich grafické zobrazení umožňuje prezentační aplikace Flashview a internetový portál Sunny Portal. Obě možnosti prezentace jsou k dispozici zdarma na webu resp. Pomocí aplikace Flashview a portálu Sunny Portal se provozovatel může na energetické výnosy svého FV systému kdykoliv informovat jak přes místní síť, tak i po internetu. Další možnost zobrazení nashromážděných dat nabízí velkoplošný displej Sunny Matrix, který je vhodný pro instalaci ve vnitřních i venkovních prostorách. Kromě toho datalogger Sunny WebBox pro provozovatele představuje výkonný nástroj pro konfiguraci FV systému a dálkovou diagnostiku prostřednictvím počítače. Umožňuje nepřetržitý monitoring FV systému a včasnou identifikaci provozních poruch. Tím datalogger Sunny WebBox přispívá k optimalizaci energetických výnosů FV systému. Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 11

12 Sunny WebBox SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Velké FV systémy, které se musí podílet na řízení dodávky výkonu pro provozovatele veřejné distribuční sítě, může provozovatel FV systému pomocí dataloggeru Sunny WebBox vhodně rozšířit. Když se k dataloggeru Sunny WebBox připojí přístroj Power Reducer Box, jsou hodnoty stanovené provozovatelem veřejné distribuční sítě předávány do střídačů a zaznamenávány do protokolu. Datalogger Sunny WebBox informuje provozovatele FV systému o hodnotách stanovených provozovatelem veřejné distribuční sítě. Provozovatel může svůj FV systém prostřednictvím dataloggeru Sunny WebBox také rozšířit o přístroj Sunny SensorBox. Přístroj Sunny SensorBox shromažďuje údaje okolního prostředí FV systému, které jsou relevantní pro monitorování výkonu. K tomuto účelu je přístroj Sunny SensorBox opatřen integrovaným senzorem intenzity slunečního svitu a externím senzorem teploty FV panelů. Kromě toho může provozovatel k přístroji Sunny SensorBox volitelně připojit senzor teploty okolí a senzor větru. Další informace k monitoringu vašeho FV systému a k produktům společnosti SMA najdete na webu 12 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

13 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Bezpečnost 3 Bezpečnost 3.1 Použití v souladu s určením Sunny WebBox je datalogger, který zaznamenává údaje FV systému, protokoluje je a poskytuje je ke zobrazení. Datalogger Sunny WebBox může prostřednictvím přístroje Power Reducer Box přijímat hodnoty stanovené provozovatelem veřejné distribuční sítě a předávat je do střídačů FV systému. Datalogger Sunny WebBox je vhodný pro monitoring FV systémů libovolné velikosti. Údaje nashromážděné dataloggerem Sunny WebBox se mohou lišit od údajů elektroměru. Údaje dataloggeru Sunny WebBox nesmíte používat pro účely vyúčtování Podporované produkty Datalogger Sunny WebBox podporuje následující produkty SMA: Střídače všechny střídače s následujícími komunikačními rozhraními: * 485PB-SMC-NR 485PB-NR 485USPB-NR DM-485CB QM-10-NR 485QMUS-10-NR Sunny Central prostřednictvím Ethernetu Ostatní produkty Sunny SensorBox SMA Meteo Station Power Reducer Box Meter Connection Box Sunny Portal Communit Sunny Matrix Flashview SMA OPC Server * Seznam těchto střídačů najdete v návodu k příslušnému komunikačnímu rozhraní Cílová skupina Datalogger Sunny WebBox je koncipován pro soukromé i průmyslové využití. Při přihlašování na dataloggeru Sunny WebBox jsou k dispozici dvě uživatelské skupiny: Instalační technik a Uživatel. Do uživatelské skupiny Instalační technik patří výhradně kvalifikovaný personál, který je oprávněn měnit parametry připojených přístrojů relevantní pro veřejnou rozvodnou či distribuční síť. Datalogger Sunny WebBox smí uvést do provozu výhradně instalační technik. Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 13

14 Bezpečnost SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 3.2 Bezpečnostní upozornění Dbejte všech provozních a bezpečnostních upozornění uvedených v tomto návodu. Jejich nerespektování může vést k poškození přístroje a může představovat nebezpečí pro osoby. Obecná bezpečnostní upozornění pro prevenci úrazů na těle Nikdy neotevírejte síťový zdroj. Kabely položte tak, aby na ně nikdo nemohl stoupnout nebo o ně zakopnout. Datalogger Sunny WebBox provozujte pouze s dodaným síťovým zdrojem a v rozsahu napětí, pro který je určen. Všeobecné pokyny pro prevenci poškození přístroje Když se dotknete elektronických součástek, můžete přístroj poškodit nebo zničit elektrostatickým výbojem (ESD). Nedotýkejte se zbytečně připojovacích svorek součástek ani konektorových kontaktů. Před zahájením prací na přístroji se uzemněte. Pomocí dataloggeru Sunny WebBox můžete u střídačů SMA měnit parametry dotýkající se bezpečnosti (např. parametry rozhraní SMA Grid Guard). Chybně nastavené parametry mohou střídač poškodit nebo zničit. Parametry dotýkající se bezpečnosti měňte výhradně po konzultaci s distributorem elektrické energie, do jehož veřejné rozvodné či distribuční sítě napájíte. Zabezpečení dat Datalogger Sunny WebBox můžete připojit k internetu. Připojení k internetu s sebou však nese bezpečnostní riziko. Společnost SMA doporučuje, abyste po první instalaci změnili heslo pro přihlášení a abyste heslo chránili před přístupem neoprávněných osob. Pro své heslo zvolte kombinaci číslic a písmen o celkové délce minimálně 8 znaků (viz kapitola Kvalita hesel (strana 60)). 14 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

15 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Obsah dodávky 4 Obsah dodávky Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a zda není viditelně poškozená. V případě nekompletní dodávky nebo poškození se obraťte na svého prodejce. Položka Počet Označení A 1 Sunny WebBox B 1 síťový zdroj se zásuvkovým adaptérem (zásuvkový adaptér závisí na objednané národní variantě) C 1 červený síťový kabel (patch (propojovací) kabel) D 1 modrý síťový kabel (křížený kabel) E 1 konektor pro SMACOM (1 konektor, 1 pouzdro konektoru, 1 stahovací pásek na kabely) F 10 náhradní propojka G 2 šroub H 2 hmoždinka I 1 CD s návodem k obsluze a aplikací Sunny WebBox Assistant K 1 stručný průvodce uvedením do provozu L 1 SD karta (zastrčená do slotu pro SD karty na dataloggeru Sunny WebBox; pouze při objednání varianty dataloggeru Sunny WebBox s SD kartou) M 1 modemový kabel s konektorem RJ11 a adaptérem RJ11 TAE (pouze při objednání varianty dataloggeru Sunny WebBox s analogovým modemem) Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 15

16 Přehled přístroje SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 5 Přehled přístroje 5.1 Typový štítek Typový štítek slouží k jednoznačné identifikaci dataloggeru Sunny WebBox. Typový štítek se nachází na zadní straně krytu přístroje. Položka Označení Vysvětlení A Serien Nr.: sériové číslo přístroje Serial No.: B Version: verze hardwaru přístroje Version: C MAC Adresse: MAC address: MAC adresa přístroje 5.2 Přehled LED diod dataloggeru Sunny WebBox Označení LED diody Stav Význam USBCOM bliká zeleně bez funkce svítí červeně bez funkce zhasnuto bez funkce 16 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

17 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Přehled přístroje Označení LED diody Stav Význam NETCOM bliká zeleně Datalogger Sunny WebBox odesílá data na portál Sunny Portal nebo prostřednictvím funkce FTP push na FTP server. svítí zeleně Poslední odeslání dat na portál Sunny Portal / prostřednictvím funkce FTP push se zdařilo. svítí červeně Poslední odeslání dat na portál Sunny Portal / prostřednictvím funkce FTP push se nezdařilo. Podle nastavení se datalogger Sunny WebBox pokusí data odeslat znovu. Interní paměť dataloggeru Sunny WebBox může zaznamenávaná data ukládat po dobu cca 2 dnů. zhasnuto Odesílání dat je deaktivované. SMACOM bliká zeleně Datalogger Sunny WebBox komunikuje s jiným přístrojem. svítí zeleně Během posledních 5 minut proběhla komunikace s FV systémem. svítí červeně Z přístrojů přihlášených na komunikační sběrnici jich je několik nastaveno jako zařízení typu master. zhasnuto Již déle než 5 minut neproběhla na komunikační sběrnici žádná komunikace. MEMORY svítí zeleně SD karta se nachází ve slotu pro SD karty. Datalogger Sunny WebBox může na SD kartu zapisovat data. bliká oranžově Datalogger Sunny WebBox zapisuje data na SD kartu. svítí oranžově Na vloženou SD kartu lze zapisovat data (volná kapacita paměti < 10 %). svítí červeně Kapacita paměti SD karty je vyčerpaná. zhasnuto V přístroji se nenachází žádná SD karta nebo je deaktivováno používání externích úložných médií (viz strana 53). REPORT svítí zeleně bez funkce SYSTEM bliká červeně Datalogger Sunny WebBox se spouští. svítí červeně Na dataloggeru Sunny WebBox nastala chyba. svítí zeleně Datalogger Sunny WebBox je připravený k provozu. POWER svítí zeleně Datalogger Sunny WebBox je připojený k napájení. zhasnuto Datalogger Sunny WebBox není připojený k napájení. Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 17

18 Přehled přístroje SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 5.3 Přehled oblasti připojení Položka Označení A port pro kabel GSM antény (volitelně) B zásuvka pro síťový zdroj C slot pro propojku J1 D SMACOM E AUXCOM (bez funkce) F slot pro propojku J2 G port pro modem H USB konektor klient (bez funkce) I USB konektor hostitel (bez funkce) J síťový port K slot pro SD karty 5.4 Přehled LED diod na síťovém portu Položka LED dioda Stav Význam A Link rozsvíceno Je navázáno spojení. zhasnuto Není navázáno spojení. B Activity rozsvíceno Spojení je navázáno, nedochází však k odesílání ani příjmu dat. bliká Datalogger Sunny WebBox odesílá nebo přijímá data. zhasnuto Není navázáno spojení. 18 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

19 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Uvedení do provozu 6 Uvedení do provozu 6.1 Možnosti uvedení do provozu Pro uvedení dataloggeru Sunny WebBox do provozu máte na výběr dvě možnosti: uvedení dataloggeru Sunny WebBox do provozu pomocí aplikace Sunny WebBox Assistant (doporučeno) uvedení dataloggeru Sunny WebBox do provozu bez aplikace Sunny WebBox Assistant Uvedení dataloggeru Sunny WebBox do provozu pomocí aplikace Sunny WebBox Assistant Sunny WebBox Assistant je aplikace, která vám pomáhá při uvádění dataloggeru Sunny WebBox do provozu. Aplikaci Sunny WebBox Assistant najdete na dodaném CD a v části se soubory ke stažení na webu Postupujte následovně: Postupujte podle pokynů uvedených ve stručném průvodci uvedením dataloggeru Sunny WebBox do provozu. Poté můžete provést následující kroky: Připojení dataloggeru Sunny WebBox ke střídačům (viz strana 32). Nastavení způsobu komunikace FV systému (viz strana 56) a zaznamenání přístrojů FV systému (viz strana 44). Uvedení dataloggeru Sunny WebBox do provozu bez aplikace Sunny WebBox Assistant Postupujte následovně: Přímé připojení dataloggeru Sunny WebBox k počítači (viz strana 21). Provedení síťových nastavení na počítači (viz strana 22). Konfigurace dataloggeru Sunny WebBox pro místní síť (viz strana 26) a připojení k místní síti (viz strana 28) a/nebo konfigurace dataloggeru Sunny WebBox pro provoz s modemem (viz strana 30). Připojení dataloggeru Sunny WebBox ke střídačům (viz strana 32). Nastavení způsobu komunikace FV systému (viz strana 56) a zaznamenání přístrojů FV systému (viz strana 44). Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 19

20 Uvedení do provozu SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 6.2 Požadavky na místo montáže/instalace Dbejte následujících upozornění týkajících se místa montáže/instalace. Datalogger Sunny WebBox je vhodný k instalaci pouze ve vnitřních prostorech. Teplota okolí musí být mezi 20 C +65 C ( 4 F +131 F). Maximální povolená délka kabelu celé komunikační sběrnice RS485 činí 1200 m (3937 ft). Maximální povolená délka síťového kabelu činí 100 m (328 ft) na každý segment. Maximální povolená délka telefonního kabelu činí 200 m (656 ft). Chraňte datalogger Sunny WebBox před prachem, mokrem, agresivními látkami a výpary. Dodržujte minimální vzdálenosti od stěn, ostatních přístrojů a předmětů tak, jak je to uvedeno na obrázku, aby byl zajištěn dostatečný odvod tepla. Nezakrývejte datalogger Sunny WebBox. Vzdálenost dataloggeru Sunny WebBox od střídačů nesmí být větší než maximální povolená vzdálenost používaného způsobu komunikace. Dbejte údajů uvedených v příslušných kapitolách. U rádiových tras při montáži dbejte na optimální příjem. Dbejte údajů uvedených v příslušných kapitolách. 20 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

21 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Uvedení do provozu 6.3 Přímé připojení dataloggeru Sunny WebBox k počítači 1. Připojte datalogger Sunny WebBox pomocí modrého síťového kabelu (kříženého kabelu) kpočítači (viz➀). Port na počítači je obvykle označený stejným symbolem jako síťový port na dataloggeru Sunny WebBox. V případě potřeby si přečtěte návod k počítači. Doporučení pro síťovou kabeláž Pokud je dodaný síťový kabel příliš krátký, dbejte při pořizování vlastního kabelu následujících požadavků: Potřebujete křížený kabel. Používejte kabel kategorie 5 nebo vyšší. Používejte stíněný kabel. Při celkové délce do 100 m (328 ft) dbejte pokynů pro strukturovanou kabeláž podle norem EIA/TIA-568, ISO/IEC nebo EN (kabel pro pevnou pokládku minimálně o velikosti AWG24). Při maximální celkové délce 50 m (164 ft) můžete použít kabel o velikosti AWG26/7. 2. Připojte k dataloggeru Sunny WebBox síťový zdroj a zastrčte ho do zásuvky (viz ➁ ). Datalogger Sunny WebBox se spustí a je připravený k provozu, když LED diody SYSTEM a POWER svítí zeleně. Spouštění může trvat až 90 sekund. U dataloggerů Sunny WebBox s hardwarem od verze M1 a firmwarem od verze 1.61 může spouštění trvat až 240 sekund. Pokud LED dioda SYSTEM nebo LED dioda POWER nesvítí zeleně, viz kapitola 14 Identifikace chyb (strana 77). Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 21

22 Uvedení do provozu SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 6.4 Provedení síťových nastavení na počítači Informace k síťovým nastavením na počítači Pokud pro první uvedení dataloggeru Sunny WebBox do provozu nepoužíváte aplikaci Sunny WebBox Assistant, proveďte síťová nastavení na počítači ručně. Nejprve nastavte počítač na síťovou oblast dataloggeru Sunny WebBox při expedici. Nastavení jsou popsána pro následující operační systémy: Windows Vista/ Windows7 Windows XP / Windows 2000 Pokud používáte jiný operační systém, přečtěte si v návodu k operačnímu systému, jak počítač nastavit na IP adresu a masku podsítě Uživatelská práva v operačním systému Abyste mohli měnit síťová nastavení počítače, musíte mít odpovídající uživatelská práva. Bez příslušných uživatelských práv nemůžete datalogger Sunny WebBox uvést do provozu. V případě dotazů se obraťte na správce své sítě Windows 7, Windows Vista 1. Spusťte počítač. 2. V systému Windows klikněte na tlačítko Start. 3. Do vyhledávacího pole zadejte ncpa.cpl a stiskněte klávesu Enter. Otevře se okno Síťová připojení. 4. Dvakrát klikněte na připojení k místní síti, jejímž prostřednictvím je datalogger Sunny WebBox připojen. Pokud systém Windows zobrazuje několik připojení k místní síti, je do počítače pravděpodobně integrováno několik síťových portů. Dbejte na to, abyste vybrali správné síťové připojení, pomocí něhož je počítač připojen k dataloggeru Sunny WebBox. V případě potřeby si přečtěte návod k počítači. Pokud není zobrazeno žádné připojení k místní síti, viz kapitola 14 Identifikace chyb (strana 77). Otevře se okno Připojení k místní síti stav. 5. Na kartě Obecné klikněte na tlačítko [Vlastnosti]. 22 SWebBox-BA-cs-36 Návod k obsluze

23 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Uvedení do provozu Otevře se okno Připojení k místní síti vlastnosti. 6. Označte možnost Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) a klikněte na tlačítko [Vlastnosti]. Otevře se okno Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) vlastnosti. 7. Poznamenejte si stávající síťová nastavení v okně Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) vlastnosti. Po provedení konfigurace dataloggeru Sunny WebBox tak budete moci obnovit síťová nastavení počítače. 8. V okně Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) vlastnosti zadejte následující statická síťová nastavení pro počítač: Zaškrtněte pole Použít následující IP adresu. Do pole IP adresa: zadejte Do pole Maska podsítě: zadejte Pokud jsou zadány nějaké hodnoty v polích Výchozí brána, Upřednostňovaný server DSN a Alternativní server DNS, tyto zadané hodnoty vymažte. 9. Klikněte na tlačítko [OK]. 10. V okně Připojení k místní síti vlastnosti klikněte na tlačítko [OK]. Počítač je nastavený na síťová nastavení dataloggeru Sunny WebBox. Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 23

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 Verze 1.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER SC-COM-BE-cs-20 98-40007720 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL

Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL SPortalWebcon-BA-cs-13 Verze 1.3 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Explorer-BA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar

Více

SMA Bluetooth. Obsah. SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi. Další dokumenty k technologii SMA Bluetooth

SMA Bluetooth. Obsah. SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi. Další dokumenty k technologii SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi Obsah V tomto dokumentu jsou shrnuty hlavní vlastnosti technologie Wireless Technology a jsou zde zodpovězeny otázky z praxe. Další dokumenty k technologii Technický popis Wireless

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Tento stručný návod k obsluze obsahuje důležité kroky, které jsou nezbytné k montáži a uvedení solárního střídače do provozu. Kromě toho je zde uveden

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA

Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA Příručka k rychlé orientaci Verze 3.60 Vydání 1 10/2006 Obsah Přehled...1 1 Co je potřeba...1 2 Hardwarové připojení...2 3 Počáteční konfigurace...3

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Obsah Úvod 1 1. Máte v balení všechno? 2 2. Začněte modemem 3 3. A teď už stačí modem zapnout... 4 4.... a nastavit si ho v počítači 5

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

VoIP telefon Gigaset A580IP

VoIP telefon Gigaset A580IP VoIP telefon Gigaset A580IP Návod na instalaci a nastavení V tomto návodu popisujeme nastavení telefonu Gigaset A580IP. Instalace voip telefonu : Po vybalení z krabice telefon složíme podle přiloženého

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-WB-CLCON-BA-cs-25 Verze 2.5 CZ SMA

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více