Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology"

Transkript

1 Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 Verze 1.3 CZ

2

3 SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu Rozsah platnosti Další informace Použité symboly Úprava textu Bezpečnost Použití v souladu s určením Podporované produkty Cílová skupina Požadavky na systém Bezpečnostní upozornění Popis produktu Sunny WebBox s technologií Bluetooth Přehled funkcí Typový štítek Přehled LED diod Informace k obsluze dataloggeru Sunny WebBox Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth Uživatelské rozhraní Panel nástrojů Stromová struktura FV systému Přístrojová nabídka Přehled Momentální hodnoty Nastavení Události Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 3

4 Obsah SMA Solar Technology AG Aktualizace Systém zabezpečení a hesel Uživatelské skupiny Heslo FV systému Zabezpečení přístupu u dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth Kvalita hesel SMA Grid Guard Zapomenuté heslo Symboly Přihlášení a odhlášení na dataloggeru Sunny WebBox Přihlášení k dataloggeru Sunny WebBox Odhlášení z dataloggeru Sunny WebBox Ovládání Zobrazení FV systému Stav FV systému Nastavení parametrů třídy přístrojů Změna názvu FV systému Zobrazení přístrojů Stav přístroje Nastavení parametrů přístroje Změna hesla přístroje na heslo FV systému Zjištění sériového čísla dataloggeru Sunny WebBox Zjištění IP adresy sítě WAN Aktivace/deaktivace režimu SMA Grid Guard Konfigurace dataloggeru Sunny WebBox Změna hesla dataloggeru Sunny WebBox SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

5 SMA Solar Technology AG Obsah 7.2 Čas FV systému Informace k času FV systému Nastavení data a času Ruční synchronizace data a času s portálem Sunny Portal Aktivace/deaktivace automatické synchronizace času Místní nastavení Nastavení formátu data Nastavení jazyka Nastavení formátu čísel Nastavení formátu času Nastavení jednotky teploty Změna názvu přístroje pro datalogger Sunny WebBox Síťová nastavení Informace k síťovým nastavením Použití dynamických síťových nastavení (DHCP) Provedení statických síťových nastavení (deaktivace protokolu DHCP) Provedení nastavení proxy Nastavení portu HTTP Nastavení portu NAT Záznam dat Informace k záznamu dat Soubory CSV Soubory XML Nastavení označení měřených hodnot v místním jazyce Upozorňování em v případě chyby Informace k upozorňování em v případě chyby Aktivace upozorňování em v případě chyby Deaktivace upozorňování em v případě chyby Aktivace/deaktivace systémových služeb veřejné rozvodné/distribuční síti Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 5

6 Obsah SMA Solar Technology AG 8 Správa dat FV systému Informace k datům FV systému Sunny Portal Informace k portálu Sunny Portal Registrace dataloggeru Sunny WebBox na portálu Sunny Portal Aktivace/deaktivace portálu Sunny Portal Test připojení k portálu Sunny Portal Nastavení četnosti odesílání dat Přístup k dataloggeru Sunny WebBox přes portál Sunny Portal Úprava identifikačního kódu FV systému pro portál Sunny Portal SD karta Informace k ukládání dat FV systému na SD kartu Ukládání dat FV systému na SD kartu Integrovaný FTP server Informace k integrovanému FTP serveru Aktivace/deaktivace integrovaného FTP serveru Přístup na FTP server pomocí aplikace Internet Explorer FTP push Informace k funkci FTP push Aktivace/deaktivace funkce FTP push Otestování funkce FTP push Servisní funkce Provedení vlastní aktualizace dataloggeru Sunny WebBox Informace Aktualizace firmwaru prostřednictvím internetu (doporučeno) Aktualizace firmwaru pomocí SD karty Provedení aktualizace spravovaných přístrojů Informace Aktualizace přístrojů prostřednictvím internetu (doporučeno) Aktualizace přístrojů pomocí SD karty SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

7 SMA Solar Technology AG Obsah 9.3 Restartování dataloggeru Sunny WebBox přes uživatelské rozhraní Resetování dataloggeru Sunny WebBox resetovacím tlačítkem Zjištění aktuálních síťových nastavení dataloggeru Sunny WebBox pomocí SD karty Identifikace chyb Identifikace obecných chyb u dataloggeru Sunny WebBox Identifikace chyb souvisejících s Bluetooth připojením Příloha Informace k SD kartě Struktura souboru config.xml Struktura datového souboru XML Informace k vašemu webovému prohlížeči Nastavení výjimky proxy v aplikaci Internet Explorer Aktivace protokolu IPv6 v systému Windows XP SP Přidělování IP adres v místní síti Kontakt Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 7

8 1 Informace k tomuto návodu SMA Solar Technology AG 1 Informace k tomuto návodu V tomto návodu je popsána obsluha dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth. Uchovávejte návod tak, aby byl kdykoliv přístupný. Tento návod neobsahuje podrobné informace o připojených přístrojích. Podrobné informace o připojených přístrojích najdete v návodech kpříslušným přístrojům. 1.1 Rozsah platnosti Tento návod k obsluze platí pro datalogger Sunny WebBox s technologií Bluetooth s hardwarem od verze A1 a firmwarem od verze Další informace Odkazy na další informace najdete na webu Název dokumentu SMA Bluetooth SMA Bluetooth Wireless Technology vpraxi Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Druh dokumentu technické informace technický popis Návod k obsluze dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth můžete otevřít kliknutím na tlačítko nápovědy v uživatelském rozhraní. 8 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

9 SMA Solar Technology AG 1 Informace k tomuto návodu 1.3 Použité symboly V tomto dokumentu se používají následující druhy bezpečnostních upozornění a všeobecná upozornění: NEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování vede bezprostředně k usmrcení nebo k těžkému poranění! VÝSTRAHA VÝSTRAHA je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování může vést k usmrcení nebo k těžkému poranění! POZOR POZOR je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování může vést k lehkému nebo středně těžkému poranění! UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování může vést ke vzniku materiálních škod. Pokyn Pokyn označuje informace důležité pro optimální provoz produktu. 1.4 Úprava textu V tomto návodu se termín fotovoltaický systém zkracuje označením FV systém. Kromě toho se název produktu Sunny WebBox s technologií Bluetooth Wireless Technology v souvislém textu zkracuje jako Sunny WebBox. Formátování Význam [Uložit] Tlačítka jsou uvedena v hranatých závorkách [ ]. Nabídka1 Položky v nabídkách jsou uvedeny v uvozovkách. Nabídka1 > Nabídka2 Cesty v nabídkách jsou uvedeny v uvozovkách. Úhlová závorka > odděluje jednotlivé položky nabídek. Příklad: Příklady jsou uvedeny kurzivou. Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 9

10 2 Bezpečnost SMA Solar Technology AG 2 Bezpečnost 2.1 Použití v souladu s určením Sunny WebBox s technologií Bluetooth je datalogger, který zaznamenává údaje FV systému, protokoluje je a umožňuje jejich zobrazování v uživatelském rozhraní přes integrovaný webový server. Kromě toho datalogger Sunny WebBox umožňuje dálkovou diagnostiku a konfiguraci připojených přístrojů FV systému prostřednictvím počítače. Datalogger Sunny WebBox je koncipován pro soukromé i průmyslové využití. Data z dataloggeru Sunny WebBox nejsou vhodná pro účely vyúčtování. Data, která o energetickém výnosu z vašeho FV systému shromažďuje datalogger Sunny WebBox, se mohou lišit od údajů na elektroměru. Využíváním připojení k internetu mohou vznikat další náklady. Datalogger Sunny WebBox je vhodný pouze pro použití ve vnitřních prostorech. Datalogger Sunny WebBox provozujte výhradně s dodaným síťovým zdrojem a v rozsahu napětí, pro který je určen. Datalogger Sunny WebBox musí být trvale připojený ke zdroji napětí. Nepoužívejte datalogger Sunny WebBox ve spojení se spínacími hodinami. Datalogger Sunny WebBox je vhodný k používání pouze s originálním příslušenstvím nebo příslušenstvím doporučovaným společností SMA Solar Technology AG. Používejte datalogger Sunny WebBox výhradně k účelu popsanému v návodu. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno produkt upravovat a instalovat komponenty, které nejsou pro tento produkt výslovně doporučovány či prodávány společností SMA Solar Technology AG. Přiložená dokumentace je součástí produktu. Přečtěte si dokumentaci a dbejte v ní uvedených informací. Dokumentace se musí uchovávat tak, aby byla kdykoliv přístupná. 10 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

11 SMA Solar Technology AG 2 Bezpečnost Podporované produkty Datalogger Sunny WebBox podporuje následující produkty SMA: Všechny střídače s integrovanou technologií SMA Bluetooth. Střídače typu SB x000tl-20 jsou podporovány až s firmware od verze U těchto střídačů s firmwarem ve verzi nižší než 2.06 proveďte aktualizaci firmwaru pomocí SD karty (viz technický popis Aktualizace firmwaru pomocí SD karty na webu Střídače SMA s doplněným modulem SMA Bluetooth Piggy-Back / SMA Bluetooth Piggy-Back Plus s firmwarem od verze R. Seznam podporovaných střídačů najdete v návodu kmodulu SMA Bluetooth Piggy-Back / SMA Bluetooth Piggy-Back Plus. Střídače Sunny Backup s doplněným modulem SMA Bluetooth Piggy-Back Off-Grid s firmwarem od verze R. Seznam podporovaných střídačů Sunny Backup najdete v návodu k modulu SMA Bluetooth Piggy-Back Off-Grid. Power Reducer Box. Sunny Matrix s firmwarem od verze SMA Bluetooth Repeater. Sunny SensorBox s jednotkou SMA Power Injector s technologií Bluetooth. Bezdrátová zásuvka SMA. Aktualizace firmwaru produktů SMA Aby komunikace prostřednictvím technologie Bluetooth ve FV systému fungovala správně, musí být firmware produktů SMA v aktuální verzi. Před uvedením dataloggeru Sunny WebBox do provozu aktualizujte firmware produktů SMA (viz návod k produktům SMA) Cílová skupina Tento dokument je určený pro koncové uživatele a odborné pracovníky. Při přihlašování na dataloggeru Sunny WebBox jsou k dispozici dvě uživatelské skupiny: Instalační technik a Uživatel. Uživatelskou skupinu Instalační technik smějí používat pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou oprávněni měnit parametry připojených střídačů relevantní pro veřejnou rozvodnou/ distribuční síť Požadavky na systém Doporučené rozlišení obrazovky: 1024 px 768 px Webové prohlížeče: Internet Explorer od verze 8 Firefox od verze 3.6 Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 11

12 2 Bezpečnost SMA Solar Technology AG 2.2 Bezpečnostní upozornění Obecná bezpečnostní upozornění pro prevenci poranění Neotevírejte přístroj ani síťový zdroj. Kabely položte tak, aby na ně nikdo nemohl stoupnout nebo o ně zakopnout. Všeobecné pokyny pro prevenci poškození Když se dotknete elektronických součástek, můžete přístroj poškodit nebo zničit elektrostatickým výbojem (ESD). Nedotýkejte se připojovacích svorek součástek ani konektorových kontaktů. Před zahájením prací na přístroji se uzemněte. Pomocí dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth můžete měnit parametry střídačů SMA relevantní pro bezpečnost (např. parametry rozhraní SMA Grid Guard). Nesprávně nastavené parametry mohou vést k výpadkům energetických výnosů. Parametry dotýkající se bezpečnosti měňte výhradně po konzultaci s distributorem elektrické energie, do jehož veřejné rozvodné či distribuční sítě napájíte. Ukládání parametrů může trvat až 30 sekund. Během ukládání datalogger Sunny WebBox s technologií Bluetooth neodpojujte od zdroje napětí. Pokud datalogger Sunny WebBox během ukládání odpojíte od zdroje napětí, může dojít ke ztrátě dat. 12 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

13 SMA Solar Technology AG 3 Popis produktu 3 Popis produktu 3.1 Sunny WebBox s technologií Bluetooth Datalogger Sunny WebBox s technologií Bluetooth je komunikační přístroj, který zaznamenává údaje FV systému, protokoluje je a umožňuje jejich zobrazování v uživatelském rozhraní přes integrovaný webový server. Kromě toho datalogger Sunny WebBox umožňuje dálkovou diagnostiku a konfiguraci připojených přístrojů FV systému prostřednictvím počítače. Datalogger Sunny WebBox dokáže průběžně zjišťovat a vyhodnocovat údaje připojených přístrojů. Interval pro zjišťování údajů celého FV systému činí 5 minut. Když si údaje zobrazíte prostřednictvím uživatelského rozhraní dataloggeru Sunny WebBox, zjišťují se právě zobrazené údaje každých 20 sekund. Pokud dojde k přerušení připojení k FV systému, datalogger Sunny WebBox připojení co nejdříve obnoví. Datalogger Sunny WebBox může nashromážděné údaje FV systému automaticky odesílat na internetový portál Sunny Portal nebo na libovolný FTP server k dalšímu zpracování. Kromě toho můžete údaje svého FV systému prezentovat prostřednictvím velkoplošného displeje Sunny Matrix nebo aplikace Flash View. Ve spojení s dataloggerem Sunny WebBox můžete používat přístroj Power Reducer Box, aby se FV systém mohl podílet na systémových službách veřejné rozvodné/distribuční síti. Datalogger Sunny WebBox může prostřednictvím přístroje Power Reducer Box přijímat hodnoty stanovené provozovatelem sítě a předávat je do střídačů FV systému. Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 13

14 3 Popis produktu SMA Solar Technology AG Datalogger Sunny WebBox ve FV systémech s technologií Bluetooth vytváří datovou síť (funguje jako zařízení typu master). Zařízení typu master jsou komunikační produkty, které zachycují strukturu FV systému s technologií Bluetooth a shromažďují, vyhodnocují a zpracovávají údaje. Na rozdíl od jiných zařízení typu master dokáže datalogger Sunny WebBox navázat až 5 odchozích připojení, tj. dokáže se přímo připojit až k 5 přístrojům současně. Dokáže plnit také funkci zařízení typu slave / kořenového uzlu a podílet se na vytváření sítě Bluetooth. Datalogger Sunny WebBox tak dokáže vzájemně propojit několik skupin střídačů, které by jinak byly bez spojení prostřednictvím technologie Bluetooth. Počet přístrojů, které může datalogger Sunny WebBox spravovat, závisí na počtu zařízení typu master v síti Bluetooth se stejným NetID. Pokud je datalogger Sunny WebBox jediným zařízením typu master v síti Bluetooth, může datalogger Sunny WebBox spravovat až 50 přístrojů. Pokud se v síti Bluetooth nacházejí dvě zařízení typu master (např. aplikace Sunny Explorer nebo přístroj Sunny Beam s technologií Bluetooth), nelze dataloggerem Sunny WebBox spravovat více než 25 přístrojů. V jedné síti Bluetooth s týmž NetID je povolen maximálně jeden datalogger Sunny WebBox s technologií Bluetooth. Další informace o technologii SMA Bluetooth Wireless Technology získáte v části se soubory ke stažení na webu Přehled funkcí Přehled nejdůležitějších funkcí dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth Wireless Technology: Komunikace FV systému bezdrátový monitoring FV systému pomocí technologie Bluetooth Wireless Technology Externí komunikace FV systému ethernetová síť 10/100 Mbit Integrovaný webový server rychlý přehled o aktuálním stavu FV systému grafické zobrazení nejdůležitějších údajů FV systému parametrizace jednotlivých přístrojů nebo celé třídy přístrojů nastavení parametrů rozhraní SMA Grid Guard jednoduchá diagnostika díky indikaci událostí přístrojů bezpečný přenos dat díky novému systému hesel Správa dat FV systému zobrazování dat FV systému prostřednictvím uživatelského rozhraní ukládání dat FV systému do interní paměti ukládání dat FV systému na volitelnou SD kartu automatizované odesílání dat FV systému na portál Sunny Portal načítání dat FV systému prostřednictvím interního FTP serveru nahrávání dat FV systému na externí FTP server pomocí funkce FTP push data FV systému ve formátu CSV nebo XML 14 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

15 SMA Solar Technology AG 3 Popis produktu Servisní funkce aktualizace firmwaru dataloggeru Sunny WebBox prostřednictvím internetu nebo pomocí SD karty aktualizace firmwaru přístrojů FV systému prostřednictvím internetu nebo pomocí SD karty (aktualizace přístrojů) synchronizace času prostřednictvím internetu obnovení výrobních nastavení 3.3 Typový štítek Typový štítek slouží k jednoznačné identifikaci dataloggeru Sunny WebBox. Typový štítek se nachází na zadní straně krytu přístroje. Položka Označení Vysvětlení A Type typ přístroje B Serial Number sériové číslo přístroje C MAC Adress MAC adresa přístroje D Version verze hardwaru přístroje Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 15

16 3 Popis produktu SMA Solar Technology AG 3.4 Přehled LED diod Označení LED diody Stav Význam PLANT STATUS svítí zeleně Všechny přístroje FV systému mají stav OK.* svítí oranžově Minimálně jeden přístroj FV systému má stav Výstraha.* svítí červeně Minimálně jeden přístroj FV systému má stav Chyba.* bliká oranžově Datalogger Sunny WebBox odesílá aktualizační soubory do přístrojů FV systému.* zhasnuto Ve FV systému není k dispozici žádný přístroj.* svítí zeleně Přihlášení u všech připojených přístrojů je v pořádku. svítí oranžově Přihlášení u minimálně jednoho připojeného přístroje není v pořádku. svítí červeně Přihlášení u všech připojených přístrojů není v pořádku. MODEM zhasnuto Neobsazeno. DATA UPLOAD svítí zeleně Odesílání dat na portál Sunny Portal nebo na externí FTP server je aktivované. Poslední upload se zdařil. bliká zeleně Datalogger Sunny WebBox právě odesílá data na portál Sunny Portal nebo na externí FTP server. svítí červeně Poslední odesílání dat na portál Sunny Portal nebo na externí FTP server se nezdařilo. zhasnuto Odesílání dat je deaktivované. SD CARD svítí zeleně SD karta je vložená, lze na ni zapisovat a volná kapacita činí více než 10 % celkové kapacity. bliká zeleně Na SD kartu se právě zapisuje. Volná kapacita paměti činí více než 10 % celkové kapacity. svítí oranžově SD karta je vložená, lze na ni zapisovat a volná kapacita činí 10 % celkové kapacity nebo méně. bliká oranžově Na SD kartu se právě zapisuje. Volná kapacita paměti činí 10 % celkové kapacity nebo méně. svítí červeně SD karta je plná nebo chráněná proti zápisu nebo se na SD kartě nachází aktualizační soubor. zhasnuto Není vložena žádná SD karta. 16 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

17 SMA Solar Technology AG 3 Popis produktu Označení LED diody Stav Význam SYSTEM svítí zeleně Datalogger Sunny WebBox je připravený k provozu. bliká zeleně Datalogger Sunny WebBox se právě spouští. bliká oranžově Datalogger Sunny WebBox provádí aktualizaci firmwaru. bliká červeně Došlo k systémové chybě. POWER svítí zeleně Datalogger Sunny WebBox je připojený ke zdroji napětí. zhasnuto Datalogger Sunny WebBox není připojený ke zdroji napětí. * Bezdrátová zásuvka SMA, přístroj SMA Bluetooth Repeater a jednotka SMA Bluetooth Power Injector nemají na stav LED diody PLANT STATUS žádný vliv. 3.5 Informace k obsluze dataloggeru Sunny WebBox Uživatelské rozhraní dataloggeru Sunny WebBox vyžaduje JavaScript, aby mohlo správně zobrazovat obsah a provádět funkce dataloggeru Sunny WebBox. Ověřte, zda je JavaScript ve vašem webovém prohlížeči aktivovaný. V případě potřeby si přečtěte nápovědu ke svému webovému prohlížeči. Ukládání parametrů může trvat až 30 sekund. Během ukládání datalogger Sunny WebBox s technologií Bluetooth neodpojujte od zdroje napětí. Jinak může dojít ke ztrátě dat. Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 17

18 4 Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth SMA Solar Technology AG 4 Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox stechnologií Bluetooth 4.1 Uživatelské rozhraní Položka Označení Význam A panel nástrojů Panel nástrojů umožňuje rychlý přístup k hlavním funkcím dataloggeru Sunny WebBox. B stromová struktura FV systému Ve stromové struktuře FV systému se všechny přístroje FV systému zobrazují uspořádané do stromu. C přístrojová nabídka Pomocí přístrojové nabídky se lze dostat k informacím a provádět konfiguraci přístrojů vybraných ve stromové struktuře FV systému. D podokno obsahu V podokně obsahu se zobrazuje vlastní obsah. Obsah je určován přístrojovou nabídkou. 18 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

19 SMA Solar Technology AG 4 Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth Položka Označení Význam E stavový řádek Stavový řádek odráží aktuální stav dataloggeru Sunny WebBox a obsahuje následující údaje: sériové číslo verze softwaru Po přihlášení k dataloggeru Sunny WebBox stavový řádek navíc ještě obsahuje následující údaje: informace o stavu hesla informace o aktualizaci přístrojů SMA Grid Guard (pouze instalační technik) aktuální uživatelská skupina stav připojení kfv systému aktuální datum a čas Panel nástrojů Panel nástrojů umožňuje rychlý přístup k hlavním funkcím dataloggeru Sunny WebBox. Symbol Význam Tlačítko Nastavení otevře okno s nastaveními dataloggeru Sunny WebBox. Nastavení dataloggeru Sunny WebBox lze provést také prostřednictvím stromové struktury FV systému Sunny WebBox > Nastavení. Tlačítko Nápověda otevře okno nápovědy k dataloggeru Sunny WebBox. Pomocí tlačítka Odhlásit se uživatel může odhlásit z uživatelského rozhraní dataloggeru Sunny WebBox. Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 19

20 4 Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth SMA Solar Technology AG Stromová struktura FV systému Z pohledu komunikace ve FV systému se FV systém skládá z několika přístrojů, které jsou vzájemně propojené stejným způsobem komunikace (např. technologií SMA Bluetooth). Pohled na FV systém s technologií Bluetooth Fyzická struktura FV systému (A) se v dataloggeru Sunny WebBox zobrazuje pomocí stromové struktury FV systému. Zde jsou všechny přístroje systému FV systému (včetně dataloggeru Sunny WebBox) zobrazeny pod daným FV systémem (B). FV systém je z pohledu komunikace FV systému vytvářen dataloggerem Sunny WebBox. Stromová struktura FV systému v dataloggeru Sunny WebBox Obecně se rozlišuje mezi zobrazením FV systému (B) a zobrazením přístrojů (C). Viz kapitola 6.1 Zobrazení FV systému (strana 37). Viz kapitola 6.2 Zobrazení přístrojů (strana 38). 20 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

21 SMA Solar Technology AG 4 Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth Přístrojová nabídka Přístrojová nabídka zobrazuje možnosti nastavení a momentální hodnoty určitého přístroje. Přístroj musí být nejdříve vybrán ve stromové struktuře FV systému. Položky v nabídkách se pak přizpůsobí danému přístroji. Karty Přehled Momentální hodnoty Nastavení Události Význam Přehledová stránka vám poskytne informace o přístrojích nebo FV systémech vybraných ve stromové struktuře FV systému. Kromě vlastního zobrazení stavu je zde k dispozici také stručný přehled nejdůležitějších údajů daného přístroje. Karta Momentální hodnoty v závislosti na uživatelské skupině poskytuje aktuální údaje k vybranému přístroji. Pomocí karty Nastavení můžete v závislosti na uživatelské skupině zobrazovat a konfigurovat různé parametry. Stránka událostí zobrazuje události určitého přístroje. Zobrazované události závisí na uživatelské skupině Přehled Na stránce Přehled se zobrazují nejdůležitější informace celého FV systému nebo určitého přístroje. Zobrazení přístrojů Je-li ve stromové struktuře FV systému zvolen určitý přístroj, jsou na přehledové stránce v grafech zobrazeny hodnoty energetického výnosu a výkonu přístroje. Existují čtyři grafy, které můžete zobrazit pomocí následujících karet: Karty Den Měsíc Rok Celkem Význam Zobrazuje výkon přístroje v průběhu jednoho dne. Zobrazuje denní energetický výnos přístroje v průběhu jednoho měsíce. Zobrazuje měsíční energetický výnos přístroje v průběhu jednoho roku. Zobrazuje roční energetický výnos přístroje v průběhu posledních 10 let. Pokud myší kliknete nebo najedete na určité místo na křivce, otevře se indikace. Indikace obsahuje přesnou hodnotu daného místa včetně příslušného času a data. Pomocí šipek pod grafem můžete listovat mezi časovými intervaly. Pomocí symbolu kalendáře můžete časový interval přímo zvolit. Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 21

22 4 Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth SMA Solar Technology AG Zobrazení FV systému Je-li ve stromové struktuře FV systému zvolen FV systém, zobrazují se na přehledové stránce následující informace o celém FV systému: údaje všech střídačů FV systému: denní energetický výnos: dosud dosažený energetický výnos za aktuální den stav: aktuální stav FV systému (OK, chyba, výstraha) výkon: dosud dosažený výkon za aktuální den celkový energetický výnos: dosud dosažený celkový energetický výnos údaje komunikačních produktů FV systému: stav: aktuální stav komunikačních produktů (OK, chyba, výstraha) dostupný jmenovitý výkon střídačů pokud se ve FV systému nachází maximálně 15 přístrojů: hodnoty energetického výnosu a výkonu všech střídačů FV systému v grafech: Karty Den Měsíc Rok Celkem Význam Zobrazuje výkon všech střídačů v průběhu jednoho dne. Zobrazuje denní energetický výnos všech střídačů v průběhu jednoho měsíce. Zobrazuje měsíční energetický výnos všech střídačů v průběhu jednoho roku. Zobrazuje roční energetický výnos všech střídačů v průběhu posledních 10 let. Pokud myší kliknete nebo najedete na určité místo na křivce, otevře se indikace. Indikace obsahuje přesnou hodnotu daného místa včetně příslušného času a data. Pomocí šipek pod grafem můžete listovat mezi časovými intervaly. Pomocí symbolu kalendáře můžete časový interval přímo zvolit. 22 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

23 SMA Solar Technology AG 4 Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth Momentální hodnoty Na stránce Momentální hodnoty se zobrazují všechny hodnoty přístroje, resp. FV systému vybraného ve stromové struktuře FV systému. Zobrazení hodnot závisí na uživatelské skupině. Všechny hodnoty se shrnují do skupin (skupiny parametrů) a podskupin. Zobrazení přístrojů Je-li ve stromové struktuře FV systému zvolen určitý přístroj, na stránce Momentální hodnoty se zobrazují hodnoty pro daný přístroj. Zobrazení FV systému Je-li ve stromové struktuře FV systému zvolen FV systém, na stránce Momentální hodnoty se zobrazují hodnoty pro celé třídy přístrojů. Třídy přístrojů se po kliknutí na skupinu parametrů zobrazí odděleně (např. FV střídače a komunikační produkty). Řada hodnot se shrnuje z jednotlivých přístrojů určité třídy přístrojů (např. součet výkonu ( )). Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 23

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Explorer-BA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar

Více

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 Verze 3.6 CZ Právní ustanovení SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Právní ustanovení Informace obsažené v

Více

SMA Bluetooth. Obsah. SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi. Další dokumenty k technologii SMA Bluetooth

SMA Bluetooth. Obsah. SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi. Další dokumenty k technologii SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi Obsah V tomto dokumentu jsou shrnuty hlavní vlastnosti technologie Wireless Technology a jsou zde zodpovězeny otázky z praxe. Další dokumenty k technologii Technický popis Wireless

Více

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER SC-COM-BE-cs-20 98-40007720 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service BlackBerry Internet Service Verze: 2.5 SWDT228826-291226-0617042504-010 Obsah Začínáme...3 BlackBerry Internet Service základy webových stránek...3 Řešení potíží s BlackBerry Internet Service webovými

Více

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-WB-CLCON-BA-cs-25 Verze 2.5 CZ SMA

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL

Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL SPortalWebcon-BA-cs-13 Verze 1.3 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

BlackBerry Internet Service. Verze:: 4.5.1. Uživatelská příručka

BlackBerry Internet Service. Verze:: 4.5.1. Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service Verze:: 4.5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2014-01-08 SWD-20140108174357315 Obsah 1 Začínáme... 7 Plány služeb odesílání zpráv služby BlackBerry Internet Service... 7 Základy...7

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Návod k instalaci Danfoss SolarApp

Návod k instalaci Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Návod k instalaci Danfoss SolarApp DLX Série Střídače s integrovaným ConnectSmart www.danfoss.com/solar Obsah Obsah 1. Důležité pokyny 2 Úvod 2 Symboly 2 2.

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Návod na webové rozhraní

Návod na webové rozhraní Návod na webové rozhraní elan-rf-wi-003 Strana 1 z 14 1. Přihlášení do webového rozhraní elan-rf-wi-003... 3 2. Nastavení... 4 Konfigurační panel... 5 Popis konfiguračního panelu a funkcí... 6 Přidání

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

VoIP telefon Gigaset A580IP

VoIP telefon Gigaset A580IP VoIP telefon Gigaset A580IP Návod na instalaci a nastavení V tomto návodu popisujeme nastavení telefonu Gigaset A580IP. Instalace voip telefonu : Po vybalení z krabice telefon složíme podle přiloženého

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Obsah Úvod 1 1. Máte v balení všechno? 2 2. Začněte modemem 3 3. A teď už stačí modem zapnout... 4 4.... a nastavit si ho v počítači 5

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

nadstavbový modul programu Amicus

nadstavbový modul programu Amicus nadstavbový modul programu Amicus pro Windows TM Příručka uživatele v.1.0 duben 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 5 Obsah 1 Úvod k modulu CGMesky 1 2 Aktivace

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL

Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-BCZ111723 Verze 2.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................ 6 2 První kroky......................................

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více