Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology"

Transkript

1 Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 Verze 1.3 CZ

2

3 SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu Rozsah platnosti Další informace Použité symboly Úprava textu Bezpečnost Použití v souladu s určením Podporované produkty Cílová skupina Požadavky na systém Bezpečnostní upozornění Popis produktu Sunny WebBox s technologií Bluetooth Přehled funkcí Typový štítek Přehled LED diod Informace k obsluze dataloggeru Sunny WebBox Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth Uživatelské rozhraní Panel nástrojů Stromová struktura FV systému Přístrojová nabídka Přehled Momentální hodnoty Nastavení Události Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 3

4 Obsah SMA Solar Technology AG Aktualizace Systém zabezpečení a hesel Uživatelské skupiny Heslo FV systému Zabezpečení přístupu u dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth Kvalita hesel SMA Grid Guard Zapomenuté heslo Symboly Přihlášení a odhlášení na dataloggeru Sunny WebBox Přihlášení k dataloggeru Sunny WebBox Odhlášení z dataloggeru Sunny WebBox Ovládání Zobrazení FV systému Stav FV systému Nastavení parametrů třídy přístrojů Změna názvu FV systému Zobrazení přístrojů Stav přístroje Nastavení parametrů přístroje Změna hesla přístroje na heslo FV systému Zjištění sériového čísla dataloggeru Sunny WebBox Zjištění IP adresy sítě WAN Aktivace/deaktivace režimu SMA Grid Guard Konfigurace dataloggeru Sunny WebBox Změna hesla dataloggeru Sunny WebBox SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

5 SMA Solar Technology AG Obsah 7.2 Čas FV systému Informace k času FV systému Nastavení data a času Ruční synchronizace data a času s portálem Sunny Portal Aktivace/deaktivace automatické synchronizace času Místní nastavení Nastavení formátu data Nastavení jazyka Nastavení formátu čísel Nastavení formátu času Nastavení jednotky teploty Změna názvu přístroje pro datalogger Sunny WebBox Síťová nastavení Informace k síťovým nastavením Použití dynamických síťových nastavení (DHCP) Provedení statických síťových nastavení (deaktivace protokolu DHCP) Provedení nastavení proxy Nastavení portu HTTP Nastavení portu NAT Záznam dat Informace k záznamu dat Soubory CSV Soubory XML Nastavení označení měřených hodnot v místním jazyce Upozorňování em v případě chyby Informace k upozorňování em v případě chyby Aktivace upozorňování em v případě chyby Deaktivace upozorňování em v případě chyby Aktivace/deaktivace systémových služeb veřejné rozvodné/distribuční síti Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 5

6 Obsah SMA Solar Technology AG 8 Správa dat FV systému Informace k datům FV systému Sunny Portal Informace k portálu Sunny Portal Registrace dataloggeru Sunny WebBox na portálu Sunny Portal Aktivace/deaktivace portálu Sunny Portal Test připojení k portálu Sunny Portal Nastavení četnosti odesílání dat Přístup k dataloggeru Sunny WebBox přes portál Sunny Portal Úprava identifikačního kódu FV systému pro portál Sunny Portal SD karta Informace k ukládání dat FV systému na SD kartu Ukládání dat FV systému na SD kartu Integrovaný FTP server Informace k integrovanému FTP serveru Aktivace/deaktivace integrovaného FTP serveru Přístup na FTP server pomocí aplikace Internet Explorer FTP push Informace k funkci FTP push Aktivace/deaktivace funkce FTP push Otestování funkce FTP push Servisní funkce Provedení vlastní aktualizace dataloggeru Sunny WebBox Informace Aktualizace firmwaru prostřednictvím internetu (doporučeno) Aktualizace firmwaru pomocí SD karty Provedení aktualizace spravovaných přístrojů Informace Aktualizace přístrojů prostřednictvím internetu (doporučeno) Aktualizace přístrojů pomocí SD karty SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

7 SMA Solar Technology AG Obsah 9.3 Restartování dataloggeru Sunny WebBox přes uživatelské rozhraní Resetování dataloggeru Sunny WebBox resetovacím tlačítkem Zjištění aktuálních síťových nastavení dataloggeru Sunny WebBox pomocí SD karty Identifikace chyb Identifikace obecných chyb u dataloggeru Sunny WebBox Identifikace chyb souvisejících s Bluetooth připojením Příloha Informace k SD kartě Struktura souboru config.xml Struktura datového souboru XML Informace k vašemu webovému prohlížeči Nastavení výjimky proxy v aplikaci Internet Explorer Aktivace protokolu IPv6 v systému Windows XP SP Přidělování IP adres v místní síti Kontakt Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 7

8 1 Informace k tomuto návodu SMA Solar Technology AG 1 Informace k tomuto návodu V tomto návodu je popsána obsluha dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth. Uchovávejte návod tak, aby byl kdykoliv přístupný. Tento návod neobsahuje podrobné informace o připojených přístrojích. Podrobné informace o připojených přístrojích najdete v návodech kpříslušným přístrojům. 1.1 Rozsah platnosti Tento návod k obsluze platí pro datalogger Sunny WebBox s technologií Bluetooth s hardwarem od verze A1 a firmwarem od verze Další informace Odkazy na další informace najdete na webu Název dokumentu SMA Bluetooth SMA Bluetooth Wireless Technology vpraxi Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Druh dokumentu technické informace technický popis Návod k obsluze dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth můžete otevřít kliknutím na tlačítko nápovědy v uživatelském rozhraní. 8 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

9 SMA Solar Technology AG 1 Informace k tomuto návodu 1.3 Použité symboly V tomto dokumentu se používají následující druhy bezpečnostních upozornění a všeobecná upozornění: NEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování vede bezprostředně k usmrcení nebo k těžkému poranění! VÝSTRAHA VÝSTRAHA je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování může vést k usmrcení nebo k těžkému poranění! POZOR POZOR je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování může vést k lehkému nebo středně těžkému poranění! UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování může vést ke vzniku materiálních škod. Pokyn Pokyn označuje informace důležité pro optimální provoz produktu. 1.4 Úprava textu V tomto návodu se termín fotovoltaický systém zkracuje označením FV systém. Kromě toho se název produktu Sunny WebBox s technologií Bluetooth Wireless Technology v souvislém textu zkracuje jako Sunny WebBox. Formátování Význam [Uložit] Tlačítka jsou uvedena v hranatých závorkách [ ]. Nabídka1 Položky v nabídkách jsou uvedeny v uvozovkách. Nabídka1 > Nabídka2 Cesty v nabídkách jsou uvedeny v uvozovkách. Úhlová závorka > odděluje jednotlivé položky nabídek. Příklad: Příklady jsou uvedeny kurzivou. Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 9

10 2 Bezpečnost SMA Solar Technology AG 2 Bezpečnost 2.1 Použití v souladu s určením Sunny WebBox s technologií Bluetooth je datalogger, který zaznamenává údaje FV systému, protokoluje je a umožňuje jejich zobrazování v uživatelském rozhraní přes integrovaný webový server. Kromě toho datalogger Sunny WebBox umožňuje dálkovou diagnostiku a konfiguraci připojených přístrojů FV systému prostřednictvím počítače. Datalogger Sunny WebBox je koncipován pro soukromé i průmyslové využití. Data z dataloggeru Sunny WebBox nejsou vhodná pro účely vyúčtování. Data, která o energetickém výnosu z vašeho FV systému shromažďuje datalogger Sunny WebBox, se mohou lišit od údajů na elektroměru. Využíváním připojení k internetu mohou vznikat další náklady. Datalogger Sunny WebBox je vhodný pouze pro použití ve vnitřních prostorech. Datalogger Sunny WebBox provozujte výhradně s dodaným síťovým zdrojem a v rozsahu napětí, pro který je určen. Datalogger Sunny WebBox musí být trvale připojený ke zdroji napětí. Nepoužívejte datalogger Sunny WebBox ve spojení se spínacími hodinami. Datalogger Sunny WebBox je vhodný k používání pouze s originálním příslušenstvím nebo příslušenstvím doporučovaným společností SMA Solar Technology AG. Používejte datalogger Sunny WebBox výhradně k účelu popsanému v návodu. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno produkt upravovat a instalovat komponenty, které nejsou pro tento produkt výslovně doporučovány či prodávány společností SMA Solar Technology AG. Přiložená dokumentace je součástí produktu. Přečtěte si dokumentaci a dbejte v ní uvedených informací. Dokumentace se musí uchovávat tak, aby byla kdykoliv přístupná. 10 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

11 SMA Solar Technology AG 2 Bezpečnost Podporované produkty Datalogger Sunny WebBox podporuje následující produkty SMA: Všechny střídače s integrovanou technologií SMA Bluetooth. Střídače typu SB x000tl-20 jsou podporovány až s firmware od verze U těchto střídačů s firmwarem ve verzi nižší než 2.06 proveďte aktualizaci firmwaru pomocí SD karty (viz technický popis Aktualizace firmwaru pomocí SD karty na webu Střídače SMA s doplněným modulem SMA Bluetooth Piggy-Back / SMA Bluetooth Piggy-Back Plus s firmwarem od verze R. Seznam podporovaných střídačů najdete v návodu kmodulu SMA Bluetooth Piggy-Back / SMA Bluetooth Piggy-Back Plus. Střídače Sunny Backup s doplněným modulem SMA Bluetooth Piggy-Back Off-Grid s firmwarem od verze R. Seznam podporovaných střídačů Sunny Backup najdete v návodu k modulu SMA Bluetooth Piggy-Back Off-Grid. Power Reducer Box. Sunny Matrix s firmwarem od verze SMA Bluetooth Repeater. Sunny SensorBox s jednotkou SMA Power Injector s technologií Bluetooth. Bezdrátová zásuvka SMA. Aktualizace firmwaru produktů SMA Aby komunikace prostřednictvím technologie Bluetooth ve FV systému fungovala správně, musí být firmware produktů SMA v aktuální verzi. Před uvedením dataloggeru Sunny WebBox do provozu aktualizujte firmware produktů SMA (viz návod k produktům SMA) Cílová skupina Tento dokument je určený pro koncové uživatele a odborné pracovníky. Při přihlašování na dataloggeru Sunny WebBox jsou k dispozici dvě uživatelské skupiny: Instalační technik a Uživatel. Uživatelskou skupinu Instalační technik smějí používat pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou oprávněni měnit parametry připojených střídačů relevantní pro veřejnou rozvodnou/ distribuční síť Požadavky na systém Doporučené rozlišení obrazovky: 1024 px 768 px Webové prohlížeče: Internet Explorer od verze 8 Firefox od verze 3.6 Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 11

12 2 Bezpečnost SMA Solar Technology AG 2.2 Bezpečnostní upozornění Obecná bezpečnostní upozornění pro prevenci poranění Neotevírejte přístroj ani síťový zdroj. Kabely položte tak, aby na ně nikdo nemohl stoupnout nebo o ně zakopnout. Všeobecné pokyny pro prevenci poškození Když se dotknete elektronických součástek, můžete přístroj poškodit nebo zničit elektrostatickým výbojem (ESD). Nedotýkejte se připojovacích svorek součástek ani konektorových kontaktů. Před zahájením prací na přístroji se uzemněte. Pomocí dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth můžete měnit parametry střídačů SMA relevantní pro bezpečnost (např. parametry rozhraní SMA Grid Guard). Nesprávně nastavené parametry mohou vést k výpadkům energetických výnosů. Parametry dotýkající se bezpečnosti měňte výhradně po konzultaci s distributorem elektrické energie, do jehož veřejné rozvodné či distribuční sítě napájíte. Ukládání parametrů může trvat až 30 sekund. Během ukládání datalogger Sunny WebBox s technologií Bluetooth neodpojujte od zdroje napětí. Pokud datalogger Sunny WebBox během ukládání odpojíte od zdroje napětí, může dojít ke ztrátě dat. 12 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

13 SMA Solar Technology AG 3 Popis produktu 3 Popis produktu 3.1 Sunny WebBox s technologií Bluetooth Datalogger Sunny WebBox s technologií Bluetooth je komunikační přístroj, který zaznamenává údaje FV systému, protokoluje je a umožňuje jejich zobrazování v uživatelském rozhraní přes integrovaný webový server. Kromě toho datalogger Sunny WebBox umožňuje dálkovou diagnostiku a konfiguraci připojených přístrojů FV systému prostřednictvím počítače. Datalogger Sunny WebBox dokáže průběžně zjišťovat a vyhodnocovat údaje připojených přístrojů. Interval pro zjišťování údajů celého FV systému činí 5 minut. Když si údaje zobrazíte prostřednictvím uživatelského rozhraní dataloggeru Sunny WebBox, zjišťují se právě zobrazené údaje každých 20 sekund. Pokud dojde k přerušení připojení k FV systému, datalogger Sunny WebBox připojení co nejdříve obnoví. Datalogger Sunny WebBox může nashromážděné údaje FV systému automaticky odesílat na internetový portál Sunny Portal nebo na libovolný FTP server k dalšímu zpracování. Kromě toho můžete údaje svého FV systému prezentovat prostřednictvím velkoplošného displeje Sunny Matrix nebo aplikace Flash View. Ve spojení s dataloggerem Sunny WebBox můžete používat přístroj Power Reducer Box, aby se FV systém mohl podílet na systémových službách veřejné rozvodné/distribuční síti. Datalogger Sunny WebBox může prostřednictvím přístroje Power Reducer Box přijímat hodnoty stanovené provozovatelem sítě a předávat je do střídačů FV systému. Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 13

14 3 Popis produktu SMA Solar Technology AG Datalogger Sunny WebBox ve FV systémech s technologií Bluetooth vytváří datovou síť (funguje jako zařízení typu master). Zařízení typu master jsou komunikační produkty, které zachycují strukturu FV systému s technologií Bluetooth a shromažďují, vyhodnocují a zpracovávají údaje. Na rozdíl od jiných zařízení typu master dokáže datalogger Sunny WebBox navázat až 5 odchozích připojení, tj. dokáže se přímo připojit až k 5 přístrojům současně. Dokáže plnit také funkci zařízení typu slave / kořenového uzlu a podílet se na vytváření sítě Bluetooth. Datalogger Sunny WebBox tak dokáže vzájemně propojit několik skupin střídačů, které by jinak byly bez spojení prostřednictvím technologie Bluetooth. Počet přístrojů, které může datalogger Sunny WebBox spravovat, závisí na počtu zařízení typu master v síti Bluetooth se stejným NetID. Pokud je datalogger Sunny WebBox jediným zařízením typu master v síti Bluetooth, může datalogger Sunny WebBox spravovat až 50 přístrojů. Pokud se v síti Bluetooth nacházejí dvě zařízení typu master (např. aplikace Sunny Explorer nebo přístroj Sunny Beam s technologií Bluetooth), nelze dataloggerem Sunny WebBox spravovat více než 25 přístrojů. V jedné síti Bluetooth s týmž NetID je povolen maximálně jeden datalogger Sunny WebBox s technologií Bluetooth. Další informace o technologii SMA Bluetooth Wireless Technology získáte v části se soubory ke stažení na webu 3.2 Přehled funkcí Přehled nejdůležitějších funkcí dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth Wireless Technology: Komunikace FV systému bezdrátový monitoring FV systému pomocí technologie Bluetooth Wireless Technology Externí komunikace FV systému ethernetová síť 10/100 Mbit Integrovaný webový server rychlý přehled o aktuálním stavu FV systému grafické zobrazení nejdůležitějších údajů FV systému parametrizace jednotlivých přístrojů nebo celé třídy přístrojů nastavení parametrů rozhraní SMA Grid Guard jednoduchá diagnostika díky indikaci událostí přístrojů bezpečný přenos dat díky novému systému hesel Správa dat FV systému zobrazování dat FV systému prostřednictvím uživatelského rozhraní ukládání dat FV systému do interní paměti ukládání dat FV systému na volitelnou SD kartu automatizované odesílání dat FV systému na portál Sunny Portal načítání dat FV systému prostřednictvím interního FTP serveru nahrávání dat FV systému na externí FTP server pomocí funkce FTP push data FV systému ve formátu CSV nebo XML 14 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

15 SMA Solar Technology AG 3 Popis produktu Servisní funkce aktualizace firmwaru dataloggeru Sunny WebBox prostřednictvím internetu nebo pomocí SD karty aktualizace firmwaru přístrojů FV systému prostřednictvím internetu nebo pomocí SD karty (aktualizace přístrojů) synchronizace času prostřednictvím internetu obnovení výrobních nastavení 3.3 Typový štítek Typový štítek slouží k jednoznačné identifikaci dataloggeru Sunny WebBox. Typový štítek se nachází na zadní straně krytu přístroje. Položka Označení Vysvětlení A Type typ přístroje B Serial Number sériové číslo přístroje C MAC Adress MAC adresa přístroje D Version verze hardwaru přístroje Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 15

16 3 Popis produktu SMA Solar Technology AG 3.4 Přehled LED diod Označení LED diody Stav Význam PLANT STATUS svítí zeleně Všechny přístroje FV systému mají stav OK.* svítí oranžově Minimálně jeden přístroj FV systému má stav Výstraha.* svítí červeně Minimálně jeden přístroj FV systému má stav Chyba.* bliká oranžově Datalogger Sunny WebBox odesílá aktualizační soubory do přístrojů FV systému.* zhasnuto Ve FV systému není k dispozici žádný přístroj.* svítí zeleně Přihlášení u všech připojených přístrojů je v pořádku. svítí oranžově Přihlášení u minimálně jednoho připojeného přístroje není v pořádku. svítí červeně Přihlášení u všech připojených přístrojů není v pořádku. MODEM zhasnuto Neobsazeno. DATA UPLOAD svítí zeleně Odesílání dat na portál Sunny Portal nebo na externí FTP server je aktivované. Poslední upload se zdařil. bliká zeleně Datalogger Sunny WebBox právě odesílá data na portál Sunny Portal nebo na externí FTP server. svítí červeně Poslední odesílání dat na portál Sunny Portal nebo na externí FTP server se nezdařilo. zhasnuto Odesílání dat je deaktivované. SD CARD svítí zeleně SD karta je vložená, lze na ni zapisovat a volná kapacita činí více než 10 % celkové kapacity. bliká zeleně Na SD kartu se právě zapisuje. Volná kapacita paměti činí více než 10 % celkové kapacity. svítí oranžově SD karta je vložená, lze na ni zapisovat a volná kapacita činí 10 % celkové kapacity nebo méně. bliká oranžově Na SD kartu se právě zapisuje. Volná kapacita paměti činí 10 % celkové kapacity nebo méně. svítí červeně SD karta je plná nebo chráněná proti zápisu nebo se na SD kartě nachází aktualizační soubor. zhasnuto Není vložena žádná SD karta. 16 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

17 SMA Solar Technology AG 3 Popis produktu Označení LED diody Stav Význam SYSTEM svítí zeleně Datalogger Sunny WebBox je připravený k provozu. bliká zeleně Datalogger Sunny WebBox se právě spouští. bliká oranžově Datalogger Sunny WebBox provádí aktualizaci firmwaru. bliká červeně Došlo k systémové chybě. POWER svítí zeleně Datalogger Sunny WebBox je připojený ke zdroji napětí. zhasnuto Datalogger Sunny WebBox není připojený ke zdroji napětí. * Bezdrátová zásuvka SMA, přístroj SMA Bluetooth Repeater a jednotka SMA Bluetooth Power Injector nemají na stav LED diody PLANT STATUS žádný vliv. 3.5 Informace k obsluze dataloggeru Sunny WebBox Uživatelské rozhraní dataloggeru Sunny WebBox vyžaduje JavaScript, aby mohlo správně zobrazovat obsah a provádět funkce dataloggeru Sunny WebBox. Ověřte, zda je JavaScript ve vašem webovém prohlížeči aktivovaný. V případě potřeby si přečtěte nápovědu ke svému webovému prohlížeči. Ukládání parametrů může trvat až 30 sekund. Během ukládání datalogger Sunny WebBox s technologií Bluetooth neodpojujte od zdroje napětí. Jinak může dojít ke ztrátě dat. Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 17

18 4 Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth SMA Solar Technology AG 4 Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox stechnologií Bluetooth 4.1 Uživatelské rozhraní Položka Označení Význam A panel nástrojů Panel nástrojů umožňuje rychlý přístup k hlavním funkcím dataloggeru Sunny WebBox. B stromová struktura FV systému Ve stromové struktuře FV systému se všechny přístroje FV systému zobrazují uspořádané do stromu. C přístrojová nabídka Pomocí přístrojové nabídky se lze dostat k informacím a provádět konfiguraci přístrojů vybraných ve stromové struktuře FV systému. D podokno obsahu V podokně obsahu se zobrazuje vlastní obsah. Obsah je určován přístrojovou nabídkou. 18 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

19 SMA Solar Technology AG 4 Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth Položka Označení Význam E stavový řádek Stavový řádek odráží aktuální stav dataloggeru Sunny WebBox a obsahuje následující údaje: sériové číslo verze softwaru Po přihlášení k dataloggeru Sunny WebBox stavový řádek navíc ještě obsahuje následující údaje: informace o stavu hesla informace o aktualizaci přístrojů SMA Grid Guard (pouze instalační technik) aktuální uživatelská skupina stav připojení kfv systému aktuální datum a čas Panel nástrojů Panel nástrojů umožňuje rychlý přístup k hlavním funkcím dataloggeru Sunny WebBox. Symbol Význam Tlačítko Nastavení otevře okno s nastaveními dataloggeru Sunny WebBox. Nastavení dataloggeru Sunny WebBox lze provést také prostřednictvím stromové struktury FV systému Sunny WebBox > Nastavení. Tlačítko Nápověda otevře okno nápovědy k dataloggeru Sunny WebBox. Pomocí tlačítka Odhlásit se uživatel může odhlásit z uživatelského rozhraní dataloggeru Sunny WebBox. Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 19

20 4 Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth SMA Solar Technology AG Stromová struktura FV systému Z pohledu komunikace ve FV systému se FV systém skládá z několika přístrojů, které jsou vzájemně propojené stejným způsobem komunikace (např. technologií SMA Bluetooth). Pohled na FV systém s technologií Bluetooth Fyzická struktura FV systému (A) se v dataloggeru Sunny WebBox zobrazuje pomocí stromové struktury FV systému. Zde jsou všechny přístroje systému FV systému (včetně dataloggeru Sunny WebBox) zobrazeny pod daným FV systémem (B). FV systém je z pohledu komunikace FV systému vytvářen dataloggerem Sunny WebBox. Stromová struktura FV systému v dataloggeru Sunny WebBox Obecně se rozlišuje mezi zobrazením FV systému (B) a zobrazením přístrojů (C). Viz kapitola 6.1 Zobrazení FV systému (strana 37). Viz kapitola 6.2 Zobrazení přístrojů (strana 38). 20 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

21 SMA Solar Technology AG 4 Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth Přístrojová nabídka Přístrojová nabídka zobrazuje možnosti nastavení a momentální hodnoty určitého přístroje. Přístroj musí být nejdříve vybrán ve stromové struktuře FV systému. Položky v nabídkách se pak přizpůsobí danému přístroji. Karty Přehled Momentální hodnoty Nastavení Události Význam Přehledová stránka vám poskytne informace o přístrojích nebo FV systémech vybraných ve stromové struktuře FV systému. Kromě vlastního zobrazení stavu je zde k dispozici také stručný přehled nejdůležitějších údajů daného přístroje. Karta Momentální hodnoty v závislosti na uživatelské skupině poskytuje aktuální údaje k vybranému přístroji. Pomocí karty Nastavení můžete v závislosti na uživatelské skupině zobrazovat a konfigurovat různé parametry. Stránka událostí zobrazuje události určitého přístroje. Zobrazované události závisí na uživatelské skupině Přehled Na stránce Přehled se zobrazují nejdůležitější informace celého FV systému nebo určitého přístroje. Zobrazení přístrojů Je-li ve stromové struktuře FV systému zvolen určitý přístroj, jsou na přehledové stránce v grafech zobrazeny hodnoty energetického výnosu a výkonu přístroje. Existují čtyři grafy, které můžete zobrazit pomocí následujících karet: Karty Den Měsíc Rok Celkem Význam Zobrazuje výkon přístroje v průběhu jednoho dne. Zobrazuje denní energetický výnos přístroje v průběhu jednoho měsíce. Zobrazuje měsíční energetický výnos přístroje v průběhu jednoho roku. Zobrazuje roční energetický výnos přístroje v průběhu posledních 10 let. Pokud myší kliknete nebo najedete na určité místo na křivce, otevře se indikace. Indikace obsahuje přesnou hodnotu daného místa včetně příslušného času a data. Pomocí šipek pod grafem můžete listovat mezi časovými intervaly. Pomocí symbolu kalendáře můžete časový interval přímo zvolit. Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 21

22 4 Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth SMA Solar Technology AG Zobrazení FV systému Je-li ve stromové struktuře FV systému zvolen FV systém, zobrazují se na přehledové stránce následující informace o celém FV systému: údaje všech střídačů FV systému: denní energetický výnos: dosud dosažený energetický výnos za aktuální den stav: aktuální stav FV systému (OK, chyba, výstraha) výkon: dosud dosažený výkon za aktuální den celkový energetický výnos: dosud dosažený celkový energetický výnos údaje komunikačních produktů FV systému: stav: aktuální stav komunikačních produktů (OK, chyba, výstraha) dostupný jmenovitý výkon střídačů pokud se ve FV systému nachází maximálně 15 přístrojů: hodnoty energetického výnosu a výkonu všech střídačů FV systému v grafech: Karty Den Měsíc Rok Celkem Význam Zobrazuje výkon všech střídačů v průběhu jednoho dne. Zobrazuje denní energetický výnos všech střídačů v průběhu jednoho měsíce. Zobrazuje měsíční energetický výnos všech střídačů v průběhu jednoho roku. Zobrazuje roční energetický výnos všech střídačů v průběhu posledních 10 let. Pokud myší kliknete nebo najedete na určité místo na křivce, otevře se indikace. Indikace obsahuje přesnou hodnotu daného místa včetně příslušného času a data. Pomocí šipek pod grafem můžete listovat mezi časovými intervaly. Pomocí symbolu kalendáře můžete časový interval přímo zvolit. 22 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

23 SMA Solar Technology AG 4 Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth Momentální hodnoty Na stránce Momentální hodnoty se zobrazují všechny hodnoty přístroje, resp. FV systému vybraného ve stromové struktuře FV systému. Zobrazení hodnot závisí na uživatelské skupině. Všechny hodnoty se shrnují do skupin (skupiny parametrů) a podskupin. Zobrazení přístrojů Je-li ve stromové struktuře FV systému zvolen určitý přístroj, na stránce Momentální hodnoty se zobrazují hodnoty pro daný přístroj. Zobrazení FV systému Je-li ve stromové struktuře FV systému zvolen FV systém, na stránce Momentální hodnoty se zobrazují hodnoty pro celé třídy přístrojů. Třídy přístrojů se po kliknutí na skupinu parametrů zobrazí odděleně (např. FV střídače a komunikační produkty). Řada hodnot se shrnuje z jednotlivých přístrojů určité třídy přístrojů (např. součet výkonu ( )). Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 23

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Explorer-BA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar

Více

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 Verze 3.6 CZ Právní ustanovení SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Právní ustanovení Informace obsažené v

Více

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER SC-COM-BE-cs-20 98-40007720 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou

Více

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-WB-CLCON-BA-cs-25 Verze 2.5 CZ SMA

Více

Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL

Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-BCZ111723 Verze 2.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................ 6 2 První kroky......................................

Více

Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE

Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE Speedwire-TI-cs-10 Verze 1.0 ČEŠTINA SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu......................... 5 2 Úvod...............................................

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS BL-NET Verze 2.15 CS Hotline: Sunpower tel.: 603 516 197 ; e-mail: office@sunpower.cz ; fax: 384 388 167 Bootloader Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer CS Obsah 2 Hardware / Všeobecné informace...

Více

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN DX600 Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor je webovým rozhraním

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa Záruční list Verze programu SuperVAG 20. _ Sériové číslo adaptéru Datum prodeje.. Odběratel Adresa Záruční doba na diagnostický systém je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené

Více

Bosch Video Management System. Uživatelská příručka

Bosch Video Management System. Uživatelská příručka Bosch Video Management System cs Uživatelská příručka Bosch Video Management System Obsah cs 3 Obsah 1 Použití nápovědy 7 1.1 Vyhledání informací 7 1.2 Tisk informací z nápovědy 8 2 Úvod 9 3 Přehled systému

Více

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Příručka pro uživatele www.ubeeinteractive.com Ubee Interactive Europe Beech Avenue 54-80 1119 PW Schiphol Rijk The Netherlands Prodej (e-mail): eusales@ubeeinteractive.com

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML TME, TME PoE Teploměry s přenosem dat po Ethernetu Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML Také ve verzi s PoE napájením (napájení přes Ethernet). TME TME Katalogový list Vytvořen:

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Vítá vás LTE CPE! Online nápověda Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei . 2014. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této příručky nesmíte žádným způsobem reprodukovat ani jakkoli přenášet bez předchozího

Více

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP KAPITOLA 15 Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP V této kapitole: Orientace v sí ových funkcích systému Windows 7............... 585 Instalace sí ových komponent................................ 591

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5 VZHLED A OVLÁDÁNÍ... 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI... 11 ZAČÍNÁME... 12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů 14 Tahy ovládání 15 Operace s

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...6 Podmínky pro skladování, přepravu a použití 6 Údržba 8 Bezpečnost RF 9 Využití 10 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...11 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...12 ZAČÍNÁME...13 Nabití

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Manuál programu. Tento dokument obsahuje kompletní přehled informací o systému. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku

Manuál programu. Tento dokument obsahuje kompletní přehled informací o systému. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku Max Communicator 9 manuál 2014 Manuál programu Tento dokument obsahuje kompletní přehled informací o systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce a distributor Poslední revize 9.

Více

Nové a změněné funkce

Nové a změněné funkce Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: Nové a změněné funkce Tento dokument doplňuje návod k obsluze telefonů Gigaset-VoIP: Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset S675 IP a Gigaset S685 IP Po dokončení

Více

MBusWeb. Převodník M-Bus na Ethernet s webovým rozhraním a přístupem

MBusWeb. Převodník M-Bus na Ethernet s webovým rozhraním a přístupem MBusWeb Převodník M-Bus na Ethernet s webovým rozhraním a přístupem ŘEŠENÍ V současné době existuje velké množství objektů, které jsou vybaveny měřidly s rozhraním M-Bus, například měřiči tepla, vodoměry,

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více