Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology"

Transkript

1 Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 Verze 1.3 CZ

2

3 SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu Rozsah platnosti Další informace Použité symboly Úprava textu Bezpečnost Použití v souladu s určením Podporované produkty Cílová skupina Požadavky na systém Bezpečnostní upozornění Popis produktu Sunny WebBox s technologií Bluetooth Přehled funkcí Typový štítek Přehled LED diod Informace k obsluze dataloggeru Sunny WebBox Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth Uživatelské rozhraní Panel nástrojů Stromová struktura FV systému Přístrojová nabídka Přehled Momentální hodnoty Nastavení Události Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 3

4 Obsah SMA Solar Technology AG Aktualizace Systém zabezpečení a hesel Uživatelské skupiny Heslo FV systému Zabezpečení přístupu u dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth Kvalita hesel SMA Grid Guard Zapomenuté heslo Symboly Přihlášení a odhlášení na dataloggeru Sunny WebBox Přihlášení k dataloggeru Sunny WebBox Odhlášení z dataloggeru Sunny WebBox Ovládání Zobrazení FV systému Stav FV systému Nastavení parametrů třídy přístrojů Změna názvu FV systému Zobrazení přístrojů Stav přístroje Nastavení parametrů přístroje Změna hesla přístroje na heslo FV systému Zjištění sériového čísla dataloggeru Sunny WebBox Zjištění IP adresy sítě WAN Aktivace/deaktivace režimu SMA Grid Guard Konfigurace dataloggeru Sunny WebBox Změna hesla dataloggeru Sunny WebBox SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

5 SMA Solar Technology AG Obsah 7.2 Čas FV systému Informace k času FV systému Nastavení data a času Ruční synchronizace data a času s portálem Sunny Portal Aktivace/deaktivace automatické synchronizace času Místní nastavení Nastavení formátu data Nastavení jazyka Nastavení formátu čísel Nastavení formátu času Nastavení jednotky teploty Změna názvu přístroje pro datalogger Sunny WebBox Síťová nastavení Informace k síťovým nastavením Použití dynamických síťových nastavení (DHCP) Provedení statických síťových nastavení (deaktivace protokolu DHCP) Provedení nastavení proxy Nastavení portu HTTP Nastavení portu NAT Záznam dat Informace k záznamu dat Soubory CSV Soubory XML Nastavení označení měřených hodnot v místním jazyce Upozorňování em v případě chyby Informace k upozorňování em v případě chyby Aktivace upozorňování em v případě chyby Deaktivace upozorňování em v případě chyby Aktivace/deaktivace systémových služeb veřejné rozvodné/distribuční síti Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 5

6 Obsah SMA Solar Technology AG 8 Správa dat FV systému Informace k datům FV systému Sunny Portal Informace k portálu Sunny Portal Registrace dataloggeru Sunny WebBox na portálu Sunny Portal Aktivace/deaktivace portálu Sunny Portal Test připojení k portálu Sunny Portal Nastavení četnosti odesílání dat Přístup k dataloggeru Sunny WebBox přes portál Sunny Portal Úprava identifikačního kódu FV systému pro portál Sunny Portal SD karta Informace k ukládání dat FV systému na SD kartu Ukládání dat FV systému na SD kartu Integrovaný FTP server Informace k integrovanému FTP serveru Aktivace/deaktivace integrovaného FTP serveru Přístup na FTP server pomocí aplikace Internet Explorer FTP push Informace k funkci FTP push Aktivace/deaktivace funkce FTP push Otestování funkce FTP push Servisní funkce Provedení vlastní aktualizace dataloggeru Sunny WebBox Informace Aktualizace firmwaru prostřednictvím internetu (doporučeno) Aktualizace firmwaru pomocí SD karty Provedení aktualizace spravovaných přístrojů Informace Aktualizace přístrojů prostřednictvím internetu (doporučeno) Aktualizace přístrojů pomocí SD karty SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

7 SMA Solar Technology AG Obsah 9.3 Restartování dataloggeru Sunny WebBox přes uživatelské rozhraní Resetování dataloggeru Sunny WebBox resetovacím tlačítkem Zjištění aktuálních síťových nastavení dataloggeru Sunny WebBox pomocí SD karty Identifikace chyb Identifikace obecných chyb u dataloggeru Sunny WebBox Identifikace chyb souvisejících s Bluetooth připojením Příloha Informace k SD kartě Struktura souboru config.xml Struktura datového souboru XML Informace k vašemu webovému prohlížeči Nastavení výjimky proxy v aplikaci Internet Explorer Aktivace protokolu IPv6 v systému Windows XP SP Přidělování IP adres v místní síti Kontakt Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 7

8 1 Informace k tomuto návodu SMA Solar Technology AG 1 Informace k tomuto návodu V tomto návodu je popsána obsluha dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth. Uchovávejte návod tak, aby byl kdykoliv přístupný. Tento návod neobsahuje podrobné informace o připojených přístrojích. Podrobné informace o připojených přístrojích najdete v návodech kpříslušným přístrojům. 1.1 Rozsah platnosti Tento návod k obsluze platí pro datalogger Sunny WebBox s technologií Bluetooth s hardwarem od verze A1 a firmwarem od verze Další informace Odkazy na další informace najdete na webu Název dokumentu SMA Bluetooth SMA Bluetooth Wireless Technology vpraxi Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Druh dokumentu technické informace technický popis Návod k obsluze dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth můžete otevřít kliknutím na tlačítko nápovědy v uživatelském rozhraní. 8 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

9 SMA Solar Technology AG 1 Informace k tomuto návodu 1.3 Použité symboly V tomto dokumentu se používají následující druhy bezpečnostních upozornění a všeobecná upozornění: NEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování vede bezprostředně k usmrcení nebo k těžkému poranění! VÝSTRAHA VÝSTRAHA je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování může vést k usmrcení nebo k těžkému poranění! POZOR POZOR je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování může vést k lehkému nebo středně těžkému poranění! UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ je bezpečnostní upozornění, jehož nerespektování může vést ke vzniku materiálních škod. Pokyn Pokyn označuje informace důležité pro optimální provoz produktu. 1.4 Úprava textu V tomto návodu se termín fotovoltaický systém zkracuje označením FV systém. Kromě toho se název produktu Sunny WebBox s technologií Bluetooth Wireless Technology v souvislém textu zkracuje jako Sunny WebBox. Formátování Význam [Uložit] Tlačítka jsou uvedena v hranatých závorkách [ ]. Nabídka1 Položky v nabídkách jsou uvedeny v uvozovkách. Nabídka1 > Nabídka2 Cesty v nabídkách jsou uvedeny v uvozovkách. Úhlová závorka > odděluje jednotlivé položky nabídek. Příklad: Příklady jsou uvedeny kurzivou. Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 9

10 2 Bezpečnost SMA Solar Technology AG 2 Bezpečnost 2.1 Použití v souladu s určením Sunny WebBox s technologií Bluetooth je datalogger, který zaznamenává údaje FV systému, protokoluje je a umožňuje jejich zobrazování v uživatelském rozhraní přes integrovaný webový server. Kromě toho datalogger Sunny WebBox umožňuje dálkovou diagnostiku a konfiguraci připojených přístrojů FV systému prostřednictvím počítače. Datalogger Sunny WebBox je koncipován pro soukromé i průmyslové využití. Data z dataloggeru Sunny WebBox nejsou vhodná pro účely vyúčtování. Data, která o energetickém výnosu z vašeho FV systému shromažďuje datalogger Sunny WebBox, se mohou lišit od údajů na elektroměru. Využíváním připojení k internetu mohou vznikat další náklady. Datalogger Sunny WebBox je vhodný pouze pro použití ve vnitřních prostorech. Datalogger Sunny WebBox provozujte výhradně s dodaným síťovým zdrojem a v rozsahu napětí, pro který je určen. Datalogger Sunny WebBox musí být trvale připojený ke zdroji napětí. Nepoužívejte datalogger Sunny WebBox ve spojení se spínacími hodinami. Datalogger Sunny WebBox je vhodný k používání pouze s originálním příslušenstvím nebo příslušenstvím doporučovaným společností SMA Solar Technology AG. Používejte datalogger Sunny WebBox výhradně k účelu popsanému v návodu. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno produkt upravovat a instalovat komponenty, které nejsou pro tento produkt výslovně doporučovány či prodávány společností SMA Solar Technology AG. Přiložená dokumentace je součástí produktu. Přečtěte si dokumentaci a dbejte v ní uvedených informací. Dokumentace se musí uchovávat tak, aby byla kdykoliv přístupná. 10 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

11 SMA Solar Technology AG 2 Bezpečnost Podporované produkty Datalogger Sunny WebBox podporuje následující produkty SMA: Všechny střídače s integrovanou technologií SMA Bluetooth. Střídače typu SB x000tl-20 jsou podporovány až s firmware od verze U těchto střídačů s firmwarem ve verzi nižší než 2.06 proveďte aktualizaci firmwaru pomocí SD karty (viz technický popis Aktualizace firmwaru pomocí SD karty na webu Střídače SMA s doplněným modulem SMA Bluetooth Piggy-Back / SMA Bluetooth Piggy-Back Plus s firmwarem od verze R. Seznam podporovaných střídačů najdete v návodu kmodulu SMA Bluetooth Piggy-Back / SMA Bluetooth Piggy-Back Plus. Střídače Sunny Backup s doplněným modulem SMA Bluetooth Piggy-Back Off-Grid s firmwarem od verze R. Seznam podporovaných střídačů Sunny Backup najdete v návodu k modulu SMA Bluetooth Piggy-Back Off-Grid. Power Reducer Box. Sunny Matrix s firmwarem od verze SMA Bluetooth Repeater. Sunny SensorBox s jednotkou SMA Power Injector s technologií Bluetooth. Bezdrátová zásuvka SMA. Aktualizace firmwaru produktů SMA Aby komunikace prostřednictvím technologie Bluetooth ve FV systému fungovala správně, musí být firmware produktů SMA v aktuální verzi. Před uvedením dataloggeru Sunny WebBox do provozu aktualizujte firmware produktů SMA (viz návod k produktům SMA) Cílová skupina Tento dokument je určený pro koncové uživatele a odborné pracovníky. Při přihlašování na dataloggeru Sunny WebBox jsou k dispozici dvě uživatelské skupiny: Instalační technik a Uživatel. Uživatelskou skupinu Instalační technik smějí používat pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou oprávněni měnit parametry připojených střídačů relevantní pro veřejnou rozvodnou/ distribuční síť Požadavky na systém Doporučené rozlišení obrazovky: 1024 px 768 px Webové prohlížeče: Internet Explorer od verze 8 Firefox od verze 3.6 Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 11

12 2 Bezpečnost SMA Solar Technology AG 2.2 Bezpečnostní upozornění Obecná bezpečnostní upozornění pro prevenci poranění Neotevírejte přístroj ani síťový zdroj. Kabely položte tak, aby na ně nikdo nemohl stoupnout nebo o ně zakopnout. Všeobecné pokyny pro prevenci poškození Když se dotknete elektronických součástek, můžete přístroj poškodit nebo zničit elektrostatickým výbojem (ESD). Nedotýkejte se připojovacích svorek součástek ani konektorových kontaktů. Před zahájením prací na přístroji se uzemněte. Pomocí dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth můžete měnit parametry střídačů SMA relevantní pro bezpečnost (např. parametry rozhraní SMA Grid Guard). Nesprávně nastavené parametry mohou vést k výpadkům energetických výnosů. Parametry dotýkající se bezpečnosti měňte výhradně po konzultaci s distributorem elektrické energie, do jehož veřejné rozvodné či distribuční sítě napájíte. Ukládání parametrů může trvat až 30 sekund. Během ukládání datalogger Sunny WebBox s technologií Bluetooth neodpojujte od zdroje napětí. Pokud datalogger Sunny WebBox během ukládání odpojíte od zdroje napětí, může dojít ke ztrátě dat. 12 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

13 SMA Solar Technology AG 3 Popis produktu 3 Popis produktu 3.1 Sunny WebBox s technologií Bluetooth Datalogger Sunny WebBox s technologií Bluetooth je komunikační přístroj, který zaznamenává údaje FV systému, protokoluje je a umožňuje jejich zobrazování v uživatelském rozhraní přes integrovaný webový server. Kromě toho datalogger Sunny WebBox umožňuje dálkovou diagnostiku a konfiguraci připojených přístrojů FV systému prostřednictvím počítače. Datalogger Sunny WebBox dokáže průběžně zjišťovat a vyhodnocovat údaje připojených přístrojů. Interval pro zjišťování údajů celého FV systému činí 5 minut. Když si údaje zobrazíte prostřednictvím uživatelského rozhraní dataloggeru Sunny WebBox, zjišťují se právě zobrazené údaje každých 20 sekund. Pokud dojde k přerušení připojení k FV systému, datalogger Sunny WebBox připojení co nejdříve obnoví. Datalogger Sunny WebBox může nashromážděné údaje FV systému automaticky odesílat na internetový portál Sunny Portal nebo na libovolný FTP server k dalšímu zpracování. Kromě toho můžete údaje svého FV systému prezentovat prostřednictvím velkoplošného displeje Sunny Matrix nebo aplikace Flash View. Ve spojení s dataloggerem Sunny WebBox můžete používat přístroj Power Reducer Box, aby se FV systém mohl podílet na systémových službách veřejné rozvodné/distribuční síti. Datalogger Sunny WebBox může prostřednictvím přístroje Power Reducer Box přijímat hodnoty stanovené provozovatelem sítě a předávat je do střídačů FV systému. Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 13

14 3 Popis produktu SMA Solar Technology AG Datalogger Sunny WebBox ve FV systémech s technologií Bluetooth vytváří datovou síť (funguje jako zařízení typu master). Zařízení typu master jsou komunikační produkty, které zachycují strukturu FV systému s technologií Bluetooth a shromažďují, vyhodnocují a zpracovávají údaje. Na rozdíl od jiných zařízení typu master dokáže datalogger Sunny WebBox navázat až 5 odchozích připojení, tj. dokáže se přímo připojit až k 5 přístrojům současně. Dokáže plnit také funkci zařízení typu slave / kořenového uzlu a podílet se na vytváření sítě Bluetooth. Datalogger Sunny WebBox tak dokáže vzájemně propojit několik skupin střídačů, které by jinak byly bez spojení prostřednictvím technologie Bluetooth. Počet přístrojů, které může datalogger Sunny WebBox spravovat, závisí na počtu zařízení typu master v síti Bluetooth se stejným NetID. Pokud je datalogger Sunny WebBox jediným zařízením typu master v síti Bluetooth, může datalogger Sunny WebBox spravovat až 50 přístrojů. Pokud se v síti Bluetooth nacházejí dvě zařízení typu master (např. aplikace Sunny Explorer nebo přístroj Sunny Beam s technologií Bluetooth), nelze dataloggerem Sunny WebBox spravovat více než 25 přístrojů. V jedné síti Bluetooth s týmž NetID je povolen maximálně jeden datalogger Sunny WebBox s technologií Bluetooth. Další informace o technologii SMA Bluetooth Wireless Technology získáte v části se soubory ke stažení na webu 3.2 Přehled funkcí Přehled nejdůležitějších funkcí dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth Wireless Technology: Komunikace FV systému bezdrátový monitoring FV systému pomocí technologie Bluetooth Wireless Technology Externí komunikace FV systému ethernetová síť 10/100 Mbit Integrovaný webový server rychlý přehled o aktuálním stavu FV systému grafické zobrazení nejdůležitějších údajů FV systému parametrizace jednotlivých přístrojů nebo celé třídy přístrojů nastavení parametrů rozhraní SMA Grid Guard jednoduchá diagnostika díky indikaci událostí přístrojů bezpečný přenos dat díky novému systému hesel Správa dat FV systému zobrazování dat FV systému prostřednictvím uživatelského rozhraní ukládání dat FV systému do interní paměti ukládání dat FV systému na volitelnou SD kartu automatizované odesílání dat FV systému na portál Sunny Portal načítání dat FV systému prostřednictvím interního FTP serveru nahrávání dat FV systému na externí FTP server pomocí funkce FTP push data FV systému ve formátu CSV nebo XML 14 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

15 SMA Solar Technology AG 3 Popis produktu Servisní funkce aktualizace firmwaru dataloggeru Sunny WebBox prostřednictvím internetu nebo pomocí SD karty aktualizace firmwaru přístrojů FV systému prostřednictvím internetu nebo pomocí SD karty (aktualizace přístrojů) synchronizace času prostřednictvím internetu obnovení výrobních nastavení 3.3 Typový štítek Typový štítek slouží k jednoznačné identifikaci dataloggeru Sunny WebBox. Typový štítek se nachází na zadní straně krytu přístroje. Položka Označení Vysvětlení A Type typ přístroje B Serial Number sériové číslo přístroje C MAC Adress MAC adresa přístroje D Version verze hardwaru přístroje Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 15

16 3 Popis produktu SMA Solar Technology AG 3.4 Přehled LED diod Označení LED diody Stav Význam PLANT STATUS svítí zeleně Všechny přístroje FV systému mají stav OK.* svítí oranžově Minimálně jeden přístroj FV systému má stav Výstraha.* svítí červeně Minimálně jeden přístroj FV systému má stav Chyba.* bliká oranžově Datalogger Sunny WebBox odesílá aktualizační soubory do přístrojů FV systému.* zhasnuto Ve FV systému není k dispozici žádný přístroj.* svítí zeleně Přihlášení u všech připojených přístrojů je v pořádku. svítí oranžově Přihlášení u minimálně jednoho připojeného přístroje není v pořádku. svítí červeně Přihlášení u všech připojených přístrojů není v pořádku. MODEM zhasnuto Neobsazeno. DATA UPLOAD svítí zeleně Odesílání dat na portál Sunny Portal nebo na externí FTP server je aktivované. Poslední upload se zdařil. bliká zeleně Datalogger Sunny WebBox právě odesílá data na portál Sunny Portal nebo na externí FTP server. svítí červeně Poslední odesílání dat na portál Sunny Portal nebo na externí FTP server se nezdařilo. zhasnuto Odesílání dat je deaktivované. SD CARD svítí zeleně SD karta je vložená, lze na ni zapisovat a volná kapacita činí více než 10 % celkové kapacity. bliká zeleně Na SD kartu se právě zapisuje. Volná kapacita paměti činí více než 10 % celkové kapacity. svítí oranžově SD karta je vložená, lze na ni zapisovat a volná kapacita činí 10 % celkové kapacity nebo méně. bliká oranžově Na SD kartu se právě zapisuje. Volná kapacita paměti činí 10 % celkové kapacity nebo méně. svítí červeně SD karta je plná nebo chráněná proti zápisu nebo se na SD kartě nachází aktualizační soubor. zhasnuto Není vložena žádná SD karta. 16 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

17 SMA Solar Technology AG 3 Popis produktu Označení LED diody Stav Význam SYSTEM svítí zeleně Datalogger Sunny WebBox je připravený k provozu. bliká zeleně Datalogger Sunny WebBox se právě spouští. bliká oranžově Datalogger Sunny WebBox provádí aktualizaci firmwaru. bliká červeně Došlo k systémové chybě. POWER svítí zeleně Datalogger Sunny WebBox je připojený ke zdroji napětí. zhasnuto Datalogger Sunny WebBox není připojený ke zdroji napětí. * Bezdrátová zásuvka SMA, přístroj SMA Bluetooth Repeater a jednotka SMA Bluetooth Power Injector nemají na stav LED diody PLANT STATUS žádný vliv. 3.5 Informace k obsluze dataloggeru Sunny WebBox Uživatelské rozhraní dataloggeru Sunny WebBox vyžaduje JavaScript, aby mohlo správně zobrazovat obsah a provádět funkce dataloggeru Sunny WebBox. Ověřte, zda je JavaScript ve vašem webovém prohlížeči aktivovaný. V případě potřeby si přečtěte nápovědu ke svému webovému prohlížeči. Ukládání parametrů může trvat až 30 sekund. Během ukládání datalogger Sunny WebBox s technologií Bluetooth neodpojujte od zdroje napětí. Jinak může dojít ke ztrátě dat. Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 17

18 4 Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth SMA Solar Technology AG 4 Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox stechnologií Bluetooth 4.1 Uživatelské rozhraní Položka Označení Význam A panel nástrojů Panel nástrojů umožňuje rychlý přístup k hlavním funkcím dataloggeru Sunny WebBox. B stromová struktura FV systému Ve stromové struktuře FV systému se všechny přístroje FV systému zobrazují uspořádané do stromu. C přístrojová nabídka Pomocí přístrojové nabídky se lze dostat k informacím a provádět konfiguraci přístrojů vybraných ve stromové struktuře FV systému. D podokno obsahu V podokně obsahu se zobrazuje vlastní obsah. Obsah je určován přístrojovou nabídkou. 18 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

19 SMA Solar Technology AG 4 Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth Položka Označení Význam E stavový řádek Stavový řádek odráží aktuální stav dataloggeru Sunny WebBox a obsahuje následující údaje: sériové číslo verze softwaru Po přihlášení k dataloggeru Sunny WebBox stavový řádek navíc ještě obsahuje následující údaje: informace o stavu hesla informace o aktualizaci přístrojů SMA Grid Guard (pouze instalační technik) aktuální uživatelská skupina stav připojení kfv systému aktuální datum a čas Panel nástrojů Panel nástrojů umožňuje rychlý přístup k hlavním funkcím dataloggeru Sunny WebBox. Symbol Význam Tlačítko Nastavení otevře okno s nastaveními dataloggeru Sunny WebBox. Nastavení dataloggeru Sunny WebBox lze provést také prostřednictvím stromové struktury FV systému Sunny WebBox > Nastavení. Tlačítko Nápověda otevře okno nápovědy k dataloggeru Sunny WebBox. Pomocí tlačítka Odhlásit se uživatel může odhlásit z uživatelského rozhraní dataloggeru Sunny WebBox. Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 19

20 4 Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth SMA Solar Technology AG Stromová struktura FV systému Z pohledu komunikace ve FV systému se FV systém skládá z několika přístrojů, které jsou vzájemně propojené stejným způsobem komunikace (např. technologií SMA Bluetooth). Pohled na FV systém s technologií Bluetooth Fyzická struktura FV systému (A) se v dataloggeru Sunny WebBox zobrazuje pomocí stromové struktury FV systému. Zde jsou všechny přístroje systému FV systému (včetně dataloggeru Sunny WebBox) zobrazeny pod daným FV systémem (B). FV systém je z pohledu komunikace FV systému vytvářen dataloggerem Sunny WebBox. Stromová struktura FV systému v dataloggeru Sunny WebBox Obecně se rozlišuje mezi zobrazením FV systému (B) a zobrazením přístrojů (C). Viz kapitola 6.1 Zobrazení FV systému (strana 37). Viz kapitola 6.2 Zobrazení přístrojů (strana 38). 20 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

21 SMA Solar Technology AG 4 Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth Přístrojová nabídka Přístrojová nabídka zobrazuje možnosti nastavení a momentální hodnoty určitého přístroje. Přístroj musí být nejdříve vybrán ve stromové struktuře FV systému. Položky v nabídkách se pak přizpůsobí danému přístroji. Karty Přehled Momentální hodnoty Nastavení Události Význam Přehledová stránka vám poskytne informace o přístrojích nebo FV systémech vybraných ve stromové struktuře FV systému. Kromě vlastního zobrazení stavu je zde k dispozici také stručný přehled nejdůležitějších údajů daného přístroje. Karta Momentální hodnoty v závislosti na uživatelské skupině poskytuje aktuální údaje k vybranému přístroji. Pomocí karty Nastavení můžete v závislosti na uživatelské skupině zobrazovat a konfigurovat různé parametry. Stránka událostí zobrazuje události určitého přístroje. Zobrazované události závisí na uživatelské skupině Přehled Na stránce Přehled se zobrazují nejdůležitější informace celého FV systému nebo určitého přístroje. Zobrazení přístrojů Je-li ve stromové struktuře FV systému zvolen určitý přístroj, jsou na přehledové stránce v grafech zobrazeny hodnoty energetického výnosu a výkonu přístroje. Existují čtyři grafy, které můžete zobrazit pomocí následujících karet: Karty Den Měsíc Rok Celkem Význam Zobrazuje výkon přístroje v průběhu jednoho dne. Zobrazuje denní energetický výnos přístroje v průběhu jednoho měsíce. Zobrazuje měsíční energetický výnos přístroje v průběhu jednoho roku. Zobrazuje roční energetický výnos přístroje v průběhu posledních 10 let. Pokud myší kliknete nebo najedete na určité místo na křivce, otevře se indikace. Indikace obsahuje přesnou hodnotu daného místa včetně příslušného času a data. Pomocí šipek pod grafem můžete listovat mezi časovými intervaly. Pomocí symbolu kalendáře můžete časový interval přímo zvolit. Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 21

22 4 Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth SMA Solar Technology AG Zobrazení FV systému Je-li ve stromové struktuře FV systému zvolen FV systém, zobrazují se na přehledové stránce následující informace o celém FV systému: údaje všech střídačů FV systému: denní energetický výnos: dosud dosažený energetický výnos za aktuální den stav: aktuální stav FV systému (OK, chyba, výstraha) výkon: dosud dosažený výkon za aktuální den celkový energetický výnos: dosud dosažený celkový energetický výnos údaje komunikačních produktů FV systému: stav: aktuální stav komunikačních produktů (OK, chyba, výstraha) dostupný jmenovitý výkon střídačů pokud se ve FV systému nachází maximálně 15 přístrojů: hodnoty energetického výnosu a výkonu všech střídačů FV systému v grafech: Karty Den Měsíc Rok Celkem Význam Zobrazuje výkon všech střídačů v průběhu jednoho dne. Zobrazuje denní energetický výnos všech střídačů v průběhu jednoho měsíce. Zobrazuje měsíční energetický výnos všech střídačů v průběhu jednoho roku. Zobrazuje roční energetický výnos všech střídačů v průběhu posledních 10 let. Pokud myší kliknete nebo najedete na určité místo na křivce, otevře se indikace. Indikace obsahuje přesnou hodnotu daného místa včetně příslušného času a data. Pomocí šipek pod grafem můžete listovat mezi časovými intervaly. Pomocí symbolu kalendáře můžete časový interval přímo zvolit. 22 SWebBox20-BA-cs-13 Návod k obsluze

23 SMA Solar Technology AG 4 Základní informace o dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth Momentální hodnoty Na stránce Momentální hodnoty se zobrazují všechny hodnoty přístroje, resp. FV systému vybraného ve stromové struktuře FV systému. Zobrazení hodnot závisí na uživatelské skupině. Všechny hodnoty se shrnují do skupin (skupiny parametrů) a podskupin. Zobrazení přístrojů Je-li ve stromové struktuře FV systému zvolen určitý přístroj, na stránce Momentální hodnoty se zobrazují hodnoty pro daný přístroj. Zobrazení FV systému Je-li ve stromové struktuře FV systému zvolen FV systém, na stránce Momentální hodnoty se zobrazují hodnoty pro celé třídy přístrojů. Třídy přístrojů se po kliknutí na skupinu parametrů zobrazí odděleně (např. FV střídače a komunikační produkty). Řada hodnot se shrnuje z jednotlivých přístrojů určité třídy přístrojů (např. součet výkonu ( )). Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 23

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k obsluze SWebbox20-BCZ110712 Verze 1.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k instalaci SWebBox20-IA-cs-12 Verze 1.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Software SUNNY EXPLORER 1.1

Software SUNNY EXPLORER 1.1 Software SUNNY EXPLORER 1.1 Návod k obsluze ExplorerSW11-BCZ094011 Verze 1.1 CZ Obsah Obsah 1 Upozornění k tomuto návodu....................... 5 1.1 Rozsah platnosti.....................................

Více

Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology

Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology Technický popis Sicherheit-TCZ103010 Verze 1.0 CZ SMA Solar

Více

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Kontrolní seznam k uvedení do provozu Tento kontrolní seznam vám pomůže při uvádění přístroje Power Reducer Box s firmwarem ve verzi 1.7.0 nebo vyšší

Více

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Explorer-BA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar

Více

Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA

Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA Geraeteaustausch-IA-cs-20 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 Verze 3.6 CZ Právní ustanovení SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Právní ustanovení Informace obsažené v

Více

SMA Bluetooth. Obsah. SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi. Další dokumenty k technologii SMA Bluetooth

SMA Bluetooth. Obsah. SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi. Další dokumenty k technologii SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi Obsah V tomto dokumentu jsou shrnuty hlavní vlastnosti technologie Wireless Technology a jsou zde zodpovězeny otázky z praxe. Další dokumenty k technologii Technický popis Wireless

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Průvodce aktualizací softwaru střídače Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_48 Obsah Obsah 1. Úvod 2 Úvod 2 Zřeknutí se odpovědnosti 2 2. Požadavky před aktualizací 3 Aktualizace

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER SC-COM-BE-cs-20 98-40007720 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena.

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD Obsah Obsah 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového?... 3 1.1 Změna licenčních modelů... 3 1.1.1 Kmenoví zákazníci 3 1.1.2 Noví zákazníci 4 1.2 Nástroj pro

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Návod k obsluze REDUCERBOX-BA-BCZ110813 98-0040913 Verze 1.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Kontrola systému SUNNY SENSORBOX

Kontrola systému SUNNY SENSORBOX Kontrola systému SUNNY SENSORBOX Návod k instalaci Sensorbox-ICZ100914 98-0010914 Verze 1.4 CZ SMA Solar Technology AG 2 Sensorbox-ICZ100914 Návod k instalaci SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Upozornění

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Přístroj pro vyplňování mezer v bezdrátovém signálu technologie SMA Bluetooth Wireless Technology SMA BLUETOOTH REPEATER

Přístroj pro vyplňování mezer v bezdrátovém signálu technologie SMA Bluetooth Wireless Technology SMA BLUETOOTH REPEATER Přístroj pro vyplňování mezer v bezdrátovém signálu technologie SMA Bluetooth Wireless Technology SMA BLUETOOTH REPEATER Návod k instalaci BTREPIN-IA-ICZ100211 98-0011511 Verze 1.1 CZ SMA Solar Technology

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

VoIP telefon Gigaset A580IP

VoIP telefon Gigaset A580IP VoIP telefon Gigaset A580IP Návod na instalaci a nastavení V tomto návodu popisujeme nastavení telefonu Gigaset A580IP. Instalace voip telefonu : Po vybalení z krabice telefon složíme podle přiloženého

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service BlackBerry Internet Service Verze: 2.5 SWDT228826-291226-0617042504-010 Obsah Začínáme...3 BlackBerry Internet Service základy webových stránek...3 Řešení potíží s BlackBerry Internet Service webovými

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

OBSAH & ÚVOD. KEY Nástroje pro práci s klíči a dálkovými ovladači. příprava a učení klíčů, učení dálkových ovladačů, diagnostické funkce a další

OBSAH & ÚVOD. KEY Nástroje pro práci s klíči a dálkovými ovladači. příprava a učení klíčů, učení dálkových ovladačů, diagnostické funkce a další PRŮVODCE INSTALACÍ OBSAH & ÚVOD Obsah & úvod... strana 1 SuperVAG sada... strana 2 SuperVAG sada... strana 3 I. AKTIVACE... strana 4 II. INSTALACE... strana 5 III. PŘIPOJENÍ... strana 6 IV. KONFIGURACE...

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Návod k obsluze REDUCERBOX-BA-cs-16 98-0040916 Verze 1.6 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu.....................

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID PocketHome VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID ÚVOD Tato aplikace umožňuje pohodlné ovládání centrální jednotky systému PocketHome prostřednictvím Vašeho mobilního zařízení.

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Dome Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b UD.6L020B305A0EU

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER

Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Technický popis NG_UpdSD-TB-cs-32 Verze 3.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

Průvodce rychlou instalací AXIS 213

Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 213 1 Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Prosím, před instalací síťové kamery AXIS 213 PTZ, vezměte na vědomí následující: Tento produkt je navržen pro indoor

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-WB-CLCON-BA-cs-25 Verze 2.5 CZ SMA

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů.

Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů. Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů. Děkujeme, že jste se rozhodli vyzkoušet ALLIGATOR sens.it. Následující stránky vás seznámí s programovacími

Více