montáž.indd :41:58

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "montáž.indd 1 11.6.2010 10:41:58"

Transkript

1 montáž.indd :41:58

2 Milí přátelé, v letošním roce uběhne právě dvacet let od založení společnosti Vema. Dvacet let je nejen pro člověka, ale také pro společnost dlouhý úsek života. V osobním životě se už jedná o generační rozdíl a pro soukromou společnost je to prakticky maximální stáří. Dokládá to skutečnost, že jsme se do podnikání vrhli ihned, jak to podmínky ve společnosti umožnily. I když jde o dlouhý časový úsek, mám pocit, že uplynul jako voda. Každodenně se člověk zaměřuje na úkoly, které stojí před ním, plánuje další akce, zamýšlí se nad koncepcí do budoucna. V tomto běžném shonu se jaksi vytrácí pohled zpět, za sebe, do minulosti. Přitom i tento pohled je důležitý. Umožní nám neopakovat chyby a pochopit své silné stránky. Ke každému správnému výročí patří bilancování. Jaký vlastně byl vývoj naší fi rmy v uplynulých dvaceti letech? Určitě jedním ze základních pohledů je pohled ekonomický. Ten pro nás vychází příznivě. Společnost pravidelně každý rok zvyšuje svůj obrat a také náš kolektiv se rozrostl z počáteční party devíti společníků na dnešních sto padesát spolupracovníků. Obor, ve kterém působíme, je bezesporu jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů, a proto určitě nebylo lehké se udržet na trhu. Skutečnost, že jsme se postupně vypracovali na pozici lídra v oblasti HR systémů, považuji za doklad kvality našeho dvacetiletého úsilí. Pro další vývoj naší společnosti je velmi důležitá ještě jedna vlastnost, která má své kořeny v historii. Máme správnou koncepci? Máme potenciál k dynamickým inovacím, které jsou předpokladem dalšího růstu společnosti? Věřím, že na tyto otázky lze odpovědět kladně, a to i přesto, že Vema tradičně nevyužívá aktuální průmyslové standardy. Právě díky 2 montáž.indd :42:00

3 tomu jsme už několikrát v minulosti mohli snadno a významně inovovat naše řešení. Vzpomeňme na vznik V3 technologie, jejíž vlastnosti nám dodnes řada konkurentů závidí, nebo snadnou akceleraci ve změně vnímání softwaru z pozice produktu na službu. Uvědomění si vlastních úspěchů vytváří pocit identifi kace s fi rmou. Velmi bych si přál, aby každý ve fi rmě mohl být oprávněně hrdý na to, že zde pracuje. Určitě všichni najdeme nejeden okamžik, kdy se nám něco podařilo a kdy to zákazník ocenil. Jako u každé lidské činnosti jsou právě tyto okamžiky zdrojem síly, která nás žene za dalšími výzvami. Bilancovat a procházet historií určitě není možné bez toho, abychom se nezmínili o Vás, těch, kteří jste byli strůjci našich úspěchů. Za celou dobu historie fi rmy to bylo více než tři sta spolupracovníků a přes osmdesát partnerů. Někteří z nich to jen zkusili na krátkou dobu, ale pro většinu se stala Vema angažmá na mnoho let. Poděkování proto patří všem, kteří se o naše výsledky zasloužili, a už je pro ně Vema uzavřenou životní kapitolou nebo kapitolou stále aktuální. Přeji Vám, abyste při četbě tohoto almanachu prožili chvíle nostalgických vzpomínek nebo se dozvěděli něco z naší historie, ale hlavně abyste si uvědomili, jak dlouhou cestu jsme společně prošli a že můžeme mít oprávněně pocit uspokojení z vykonaného díla. Michal Máčel 3 montáž.indd :42:20

4 4 montáž.indd :42:49

5 Jak vznikla Vema Založení Začátek všeho můžeme datovat již do roku 1989, kdy se dala dohromady skupinka lidí z Podniku výpočetní techniky Brno a dva další pracovníci. Byli to ing. Milan Horváth, ing. Petr Ka ourek, ing. Luboš Kočí, ing. Lubomír Lang, Vladimír Lenc, ing. Michal Máčel, CSc., Alena Novotná, Věra Šebestová, ing. Jaroslav Šmarda a ing. Petr Veselý. Na jaře t. r. jsme začali společně vytvářet program pro zpracování mezd na PC. Po listopadu 1989 se u nás vytvořily podmínky pro samostatné podnikání. Rozhodli jsme se odejít z PVT a pokračovat ve spolupráci se skupinou lidí ze svazarmovské organizace, která se tehdy transformovala na samostatnou fi rmu Mikrocentrum. Chtěli jsme využít jejich zkušeností s podnikáním a obchodováním, pracovali jsme v jejich prostorách na Hlinkách. Brzy nám ale došlo, že to nebylo to správné rozhodnutí. V Mikrocentru vládla absolutní anarchie a chaos. Dohromady jsme většinou měli nejvýše jeden počítač, ostatní dle možností pracovali doma. Ještě soukromé osoby ing. Michal Máčel, CSc. a ing. Petr Veselý uzavřely 18. června 1990 smlouvu s výrobním družstvem Stavba Brno na zavedení výpočetní techniky a řešení jejího využití v podmínkách družstva Stavba. Součástí smlouvy bylo i poskytnutí prostor k vykonávání této činnosti. Mezitím probíhaly práce související se založením fi rmy. 2. července 1990 byla založena společnost s ručením omezeným s obchodním jménem VEMA počítače a projektování spol. s r. o. Zakládajícími členy bylo devět společníků. Jméno fi rmy bylo odvozeno z příjmení hlavních zakladatelů a statutárních zástupců ing. Veselého a ing. Máčela, CSc. První sídlo fi rmy VEMA bylo na Rokycanově ulici v Židenicích v prostorách družstva Stavba. Na podzim nás bylo už jedenáct, základní verzi programu na zpracování mezd jsme dokončovali a začali jsme s analýzou ekonomického systému. V nepříliš pohostinných prostorách v blízkosti výrobních hal jsme vydrželi do podzimu 1990 a pak jsme si pronajali samostatné prostory v Králově Poli na Matulkově ulici. První verze mezd s označením PAM/VEMA 2.01 byla distribuována v srpnu To byl historický začátek obecné známosti naší nové fi rmy. Program PAM začali využívat zákazníci především z resortů zdravotnictví, školství a dalších, se kterými jsme měli zkušenosti z PVT. Postupně jsme rozšiřovali počet pracovníků, abychom mohli uspokojit naše zákazníky. Vzhledem k rozrůstající se fi rmě nám přestaly stačit klidné prostory na Matulkově, a tak jsme se 1. srpna 1991 přestěhovali do uvolněných prostor na Výstavní ulici. 5 montáž.indd :42:54

6 1990 První program firmy VEMA pro zpracování mezd na počítačích PC s označením PAM/VEMA 2.01 distribuován v srpnu Obrat: Pracovníci: Celkový počet zákazníků: Zákazníci v ČR: Zákazníci v SR: tis. Kč 10 osob Distribuce se tehdy vešla na dvě 5 ¼ diskety V tomto roce jsme pro výrobní družstvo Stavba provedli analýzu ekonomického systému. Využili jsme svých znalostí v oblasti mezd a pokračovali jsme s programováním PAM na PC. Začátek byl slibný. Do konce roku bylo uzavřeno 50 smluv na využívání programu PAM/VEMA. První smlouva má datum a byla uzavřena s fi rmou Rostroj Rousínov. Hned po něm následovalo Ministerstvo vnitra ČR, Armabeton Praha, Státní plemenářský podnik Brno, Jihomoravské pekárny Brno, SYNPO Pardubice a další a další. Hned od počátku jsme působili na území celého Československa osobních čísel počítaných pro slovenské zdravotnictví na PAM/VEMA bylo velice pěkným začátkem. Získali jsme i zdravotníky v České republice v rozsahu osobních čísel - smlouva přímo s Ministerstvem zdravotnictví. Pro PAM/VEMA se rozhodlo i Ministerstvo školství. První zpracování mezd proběhlo pro pracovníků. Všechny produkty byly programovány jako 16-bitové aplikace v jazyce C. Velkou předností se stal vlastní datový editor VEMA. Již první rok naší existence jsme se zúčastnili mezinárodního veletrhu INVEX. Návštěvníci se s námi mohli setkat v přízemí pavilonu C. montáž.indd :42:58

7 První ceník aplikace PAM/VEMA První vydaná faktura Naše kapacity jsme v této době věnovali především programování a vývoji nových produktů. Ke konci roku jsme mohli zákazníkům nabídnout software PAM verze 3.0 a ekonomický systém EKOS verze 1.0 s moduly Sklady (MTZ), Fakturace (FAK), Účetnictví (UCT), Základní prostředky (ZP) a Předměty postupné spotřeby (PPS). Od prvopočátku jsme se snažili o vybudování sítě obchodních partnerů. Ještě do konce roku jsme navázali spolupráci s osmi obchodními partnery, kteří získávali nové klienty a poskytovali jim služby. Dva z nich s námi spolupracují dodnes. Jsou to fi rmy KOMS Brno a CERT Hradec Králové. 7 montáž.indd :43:04

8 1991 Rozhodnuto o nasazení ekonomického informačního systému EKOS/VEMA ve Všeobecné zdravotní pojištóvně a na všech jejích pobočkách. Obrat: Pracovníci: Celkový počet zákazníků: Zákazníci v ČR: Zákazníci v SR: tis. Kč 13 osob Produkt PAM/VEMA se neustále zdokonaloval. Současně s programem jsme nabízeli zákazníkům i tiskopisy výplatních lístků, které patřily a patří k užitečnému doplňku PAM/VEMA. První zákazníci již začali kupovat také systém EKOS. V lednu byl výrobnímu družstvu Stavba předán kompletní systém na zpracování ekonomických informací dle projektu zpracovaného pro tuto organizaci. Některé moduly EKOSu měly podobu odlišnou, ale vzájemná komunikace byla zajištěna. Mezi první zákazníky EKOSu patřila Všeobecná zdravotní pojiš ovna s celou sítí svých poboček po celém území ČR, která produkt EKOS implementovala na počátku roku VZP je naším významným klientem dodnes. V tomto roce přibylo celkem 173 nových organizací. Patřily k nim Hasičské záchranné sbory, FAB Rychnov - známý tuzemský výrobní podnik zámků si zakoupil produkt PAM. PAM si pořídily i okresní úřady. Postupně vznikala programová dokumentace a školení uživatelů. Abychom mohli co nejvíce uspokojit naše zákazníky, rozšiřovali jsme řady pracovníků. Počet obchodních zástupců vzrostl na sedmnáct. Obrazovka programu PAM 4.06 V tomto roce jsme opět vystavovali na INVEXu, návštěvníci se s námi mohli setkat v pavilonu E. Nabídka našich produktů se značně rozšířila. PAM postoupil na verzi 5.00, verze EKOSu 2.00 byla rozšířena o Zakázky (ZAK) a Partnery (PAR). Zcela novým produktem se stal Print Spooler verze 1.00, který umožňoval oval tisk na pozadí s využitím tiskové fronty. montáž.indd :43:10

9 Produkty VEMA v tomto roce provozuje přes 700 organizací a programem PAM se vyplácí mzdy více než pracovníkům. Nové verze projektů se uživatelům zasílaly na disketách. Registrovaná značka VEMA; osvědčení o registraci Reklamní letáček systému EKOS 9 montáž.indd :43:15

10 1992 V nabídce softwarových produktů na zpracování mezd v Československu je PAM/VEMA nejlepší - nabízí například možný přepočet do hloubky 12 měsíců, zobrazení minulosti v zadaném intervalu. Obrat: Pracovníci: Celkový počet zákazníků: Zákazníci v ČR: Zákazníci v SR: tis. Kč 21 osob Základní produkty PAM a EKOS byly dále rozvíjeny, navíc jsme množství produktů stále rozšiřovali. Pro naši vnitřní potřebu jsme vytvořili Vnitřní informační systém organizace, který se posléze objevil i v nabídce zákazníkům. Novými projekty byly rovněž Informační systém pro školy (SKO), Pořizování dokladů pro zdravotní pojiš ovnu VZP, Ordinace (ORD). Některé z nich postupně z nabídky zmizely. Jako stěžejní oblast jsme si vybrali oblast řízení lidských zdrojů, té jsme se chtěli plně věnovat a v ní vytvářet co nejkvalitnější produkty. Aplikace PAM/VEMA v této době patřila mezi špičku v nabídce konkurenčních fi rem. Kdo tehdy uměl přepočty do hloubky 12 měsíců a dokázal zobrazit minulost v zadaném intervalu? V EKOSu se již moduly sjednotily a jejich ovládání bylo shodné. Nebylo již nutné učit se samostatně Sklady (MTZ), se kterými se pracovalo dříve zcela odlišně. Přidali jsme nový modul Banka (BAN), který doplnil moduly Fakturace a Účetnictví. Pro zdatnější uživatele byl určen Generátor sestav, případně Generátor aplikací VEMA pro vytváření vlastních uživatelských aplikací. První příručky k projektům Podstatně vyšší nabídka produktů byla umožněna zvýšením počtu pracovníků VEMA. Začali jsme se více věnovat obchodním zástupcům, zvýšili jsme požadavky na jejich kvalitu a zavedli atestace na jednotlivé projekty, organizovali jsme pro ně pravidelná setkání. Vzniklo volné sdružení organizací, převážně z řad obchodních zástupců, které může standardní technologií VEMA vytvářet doplňky k projektům VEMA. Toto sdružení mělo označení VEMA Group. montáž.indd :43:22

11 Expozice na výstavě Invex Reklamní materiály prezentované na INVEXu Firma se rozrůstala a měnila se i její vlastní organizace práce. Na INVEXu jsme nabízeli již i UNIXový PAM. Využití PAMu ve zdravotnických organizacích se rozšiřovalo, počet zpracovávaných osobních čísel vzrost na To byl vrchol, po kterém v následujícím roce přišel rozpad na samostatné subjekty. Ministerstvo fi nancí počítalo mzdy pro pracovníků, Ústav pro informace a vzdělávání zpracovával osobních čísel. Mezi další zákazníky patřily Group 4 Securitas a. s. Praha, Aquatis a. s. Brno, Jihlavské sklárny Bohemia, Cementárny a vápenky Mokrá, Nemocnice Blansko, Městská nemocnice Litoměřice, Rehabilitační ústav Hrabyně, Montela České Budějovice, Hartmann-Rico a. s. Veverská Bítýška a stovky dalších organizací, které si zakoupily některý z modulů fi rmy VEMA. V červenci jsme založili první pobočku VEMA se sídlem v Praze 10, kde pod vedením ing. Jaroslava Zápotockého pracovali dva lidé. 11 montáž.indd :43:27

12 1993 Produkty VEMA představeny na výstavách HABRO v Přerově, Accoma v Českých Budějovicích, PC salonu v Praze a již počtvrté na INVEXu v Brně. Obrat: Pracovníci: Celkový počet zákazníků: Zákazníci v ČR: Zákazníci v SR: tis. Kč 35 osob Výstava HABRO Přerov V tomto roce se poprvé konala výroční konference VEMA, na které se hodnotil rok minulý a stanovil výhled na nový rok. Setkání mělo i část společenskou v zahradní restauraci Grand hotelu v Brně. Hned v začátku roku jsme nabídli uživatelům PAM první variantu sí ového řešení zpracování mezd. Od dubna měla společnost novou organizační strukturu. V čele fi rmy stál jediný ředitel ing. Michal Máčel, CSc. Jemu byli přímo podřízeni ekonom, sekretářka, administrativní pracovnice a technik. Dále vzniklo obchodní oddělení se třemi pracovníky a aplikační oddělení PAM a EKOS v obou případech se čtyřmi pracovníky. Programátoři vytvořili dvě oddělení - vývojové o čtyřech a aplikační o šesti programátorech. V květnu jsme založili pobočku v Olomouci. Jejím ředitelem, a nějaký čas i jediným pracovníkem, byl ing. František Molek. Provozní prostory pro kanceláře byly vybrány v ulici Na Zákopě. V listopadu se olomoucká pobočka zúčastnila regionální výstavy účetního software HABRO Přerov. V tomto roce jsme se prezentovali také na výstavě Accoma v Českých Budějovicích. montáž.indd :43:33

13 V červnu vznikla nová dceřiná společnost v Bratislavě. Současně pracovali v oblasti východního, jižního a středního Slovenska obchodní zástupci. V pobočce v Olomouci a v Bratislavě bylo po dvou lidech. Stávající pobočka v Praze se přestěhovala do větších prostor. INVEXovou nabídku jsme pro tento rok rozšířili o UnixWare, poprvé byla představena Docházka (DCH). U PAMu jsme byli již u verze 8.07 a EKOS měl verzi Novinkou se stala možnost práce s integrátorem. Uživatelům se nabízela první tištěné publikace - Průvodce demoverzí. Zdravotnictví se reorganizovalo a Ministerstvo zdravotnictví ČR nám vypovědělo smlouvu. Pokud chtěly jednotlivé organizace pokračovat, mohly si za zvýhodněných podmínek zakoupit program samostatně. Většina z nich ve využívání VEMA pokračovala. K nejvýznamnějším zakázkám tohoto roku patřily beze sporu Teplárny Brno, a. s. Jednalo se o první aplikaci na platformě UnixWare. Svým rozsahem a komplexností nasazení informačního systému to byla první velká zakázka ve výrobním podniku. Implementace celého informačního systému proběhla též v nemocnici Šumperk spol. s r. o., v Lázních Teplice nad Bečvou a Vodohospodářských stavbách s. r. o. v Teplicích. Produkt PAM se rychle šířil v okresních i městských nemocnicích, jako byly např. Městská nemocnice Pelhřimov, Nemocnice Písek, Nemocnice Rýmařov, ONsP Znojmo, NsP Vyškov a NsP Rakovník. PAM zakoupila i Psychiatrická léčebna Bohnice v Praze. Našimi zákazníky se staly také Biskupství brněnské, Univerzita Pardubice, Šrouby Krupka s. r. o. a TTI s. r. o. Brno. Prezentace na INVEXu v pavilonu C 3 ruce nemáte, ale máte nás 13 montáž.indd :43:37

14 1994 Výplata pro každého devátého pracovníka v České republice počítána programem PAM/VEMA - program odpovídá vždy platné legislativě. Obrat: Pracovníci: Celkový počet zákazníků: Zákazníci v ČR: Zákazníci v SR: tis. Kč 45 osob Prezentace fi rmy VEMA v tisku Tento rok začala VEMA již bez dvou zakládajících společníků fi rmy ing. Veselého a ing. Kočího, kteří z fi rmy odešli. Proběhlo menší stěhování v rámci fi rmy, VEMA obsadila celé páté patro kanceláří na Výstavní ulici v Brně. V začátku roku jsme poprvé uživatelům nabídli možnost archivace mzdových a evidenčních listů včetně datového a programového prostředí na CD. Tato akce se setkala dobrým ohlasem. Po třech letech čekání jsme obdrželi osvědčení o zápisu ochranné známky VEMA. O rok později jsme ji pak získali i pro Slovensko. Díky zvýšeným pracovním kapacitám jsme si mohli dovolit nabídnout uživatelům kvalitnější služby ve větším rozsahu. Jak si mohli čtenáři přečíst v Ekonomickém poradci podnikatele, který zveřejnil rozhovor s ing. Máčelem, CSc., výplata pro každého devátého pracovníka v České republice byla počítána programem VEMA, programy odpovídají vždy legislativě. Největší předností produktů VEMA je datový editor. V září se olomoucká pobočka zúčastnila regionální výstavy Veletrh účetnictví 1994 v Olomouci. Poprvé jsme se prezentovali na montáž.indd :43:40

15 čtvrtém ročníku výstavy COFAX 94 v Bratislavě. Zde běželo i malé demo produktů VEMA. Novinkou byla Finanční analýza, která nabízí shrnutí ekonomických informací do tabulek a grafů, s bohatou množinou defi novaných prvků. Velkou předností tohoto projektu je, že si uživatel může tvořit vlastní ukazatele. EKOS byl doplněn o modul Pokladna (POK), který slouží k vydávání a zpracování pokladních dokladů. Nabídka produktů se rozšířila i o první projekty VEMA Group: Evidence výdejů pracovníkům, Evidence ochranných pomůcek a Evidence bezpečnostního technika. Zajímavou akcí v tohoto roku znamenalo zjištění stavu využívání EKOSu u uživatelů formou dotazníků. Většina zákazníků byla spokojena. Začali jsme s přístupovými hesly u produktů VEMA. První odzkoušení proběhlo v EKOSu, PAM toto čekalo až v dalším roce. Heslo v sobě zahrnuje informace o zákazníkovi, rozsahu a formě využívání daného projektu. Prezentace na INVEXu s novým reklamním sloganem S námi jste na špici V tomto roce došlo, zatím, k největšímu nárůstu zákazníků. Firma uzavřela smlouvy s Úřadem vlády ČR, Investiční a Poštovní bankou, a. s. a Julius Meinlem spol. s r. o., kteří začali zpracovávat mzdy pro své zaměstnance produktem PAM. Mezi významné zákazníky patřily též Chemopharma a. s. z Ústí nad Labem, Delta pekárny odštěpný závod Brno, TOS Kuřim a. s., Okresní nemocnice Nové Město, Okresní nemocnice Jičín a Arcidiecézní charita Olomouc. Nežili jsme jenom prací. Pro stmelení kolektivu a podporu fyzických aktivit pracovníků byl uspořádán zájezd na lyže do Rakouska na Hochkar pro pracovníky VEMA a jejich rodinné příslušníky. V těchto zájezdech pokračujeme dodnes. Reklamní materiály prezentované na COFAXu v Bratislavě 15 montáž.indd :43:46

16 1995 Nabídka produktů rozšířena sí ový PAM, EKOS, Režie, výstupní moduly Personalistika, Vzdělávání, Vedení osobního účtu, VIS, Knihovna... Obrat: Pracovníci: Celkový počet zákazníků: Zákazníci v ČR: Zákazníci v SR: tis. Kč 57 osob Lednová verze PAM znamenala v produktech nový milník. Byl to první sí ový PAM umožňující plné sdílení souborů. Podstatně se změnily struktury dat, prostředky pro práci s daty a nemálo změn bylo i v legislativě. Zde nám výraznou měrou pomohli obchodní zástupci s konzultacemi u uživatelů. Poprvé byly vydány uživatelské příručky PAM a EKOS. Souběžně se 16-bitovými aplikacemi se spustily práce na 32-bitových aplikacích. V červnu jsme poprvé vyzkoušeli formu opravy programu infodisketou, která se velice dobře osvědčila. Nabídku tiskopisů VEMA jsme rozšířili o diskrétní výplatní lístky, po kterých každoročně stoupá poptávka. V červnu byla založena dceřiná společnost VEMA Computers & Systems, s. r. o. Jejím hlavním posláním byla nabídka komplexního řešení pro zákazníky. Tedy nejen aplikační software, ale i hardware, sítě a operační systémy, to vše podpořené balíkem služeb. Právě zde se postupně budovala infrastruktura pro kompletaci počítačů a zázemí pro poskytování služeb. Během prvních měsíců existence byly stabilizovány všechny podstatné procesy a činnosti. Praktické ukázky na stánku během veletrhu INVEX V Prešově jsme založili novou pobočku se dvěma pracovníky. Slovenské pobočky se účastní výstavy COFAX, která se v tomto roce přesunula do reprezentativnějších prostor výstaviště. Olomoucká pobočka se v září opět zúčastnila regionální výstavy Veletrh účetnictví 1995 v Olomouci. K INVEXu jsme přichystali nové produkty - např. Personalistika (PER), Vzdělávání (VZD), Knihovna (KNI), Předzpracování mezd a Přehledy a výkazy. Většina z nich byla úspěšná, některé se využívaly méně. montáž.indd :43:52

17 Vzhledem k tomu, že stále narůstaly požadavky na doplnění dalších funkcí do PAMu a my nechtěli rozšiřovat program o funkce, které všichni nevyužijí, začali jsme vytvářet samostatné doplňkové produkty - výstupní moduly zejména pro různé peněžní ústavy. Časopis Computer World č. 41 hodnotil produkty VEMA velice kladně. Vyzdvihoval zejména prostředky, kterými jsou projekty vytvářeny - generátor aplikací a generátor sestav, možnost uživatelských modifi kací projektů a udržování vztahů mezi soubory. Na podzim proběhlo první setkání uživatelů projektu PAM v Brně, vzápětí proběhlo toto setkání i v Praze a do konce roku ještě dvě další v Brně. Setkání byla organizována podle resortů. Krabice na software a sloha VEMA Mezi nejvýznamnější zákazníky v tomto období patřily EKOSTAVBY Brno a. s., ZETKA s. r. o. Bakov nad Jizerou a Prefa Žatec. Problémy nám nastaly v resortu zdravotnictví na Slovensku, kde Ministerstvo zdravotnictví SR vyhlásilo veřejnou soutěž na dodávku programového vybavení pro zpracování mezd a vítězství připadlo společnosti HOUR Žilina. Z 207 organizací jich zůstalo sice 109, ale představovaly 71 % zpracovávaných osobních čísel. Některé se vrátily později. Poprvé jsme dali ve známost informace o vývoji nové generaci produktů VEMA G2 založené na objektové databázi, komunikující v grafi ckém prostředí Reklamní materiály prezentované na INVEXu 17 montáž.indd :43:56

18 1996 U Českého hydrometeorologického ústavu vybrána VEMA jako dodavatel komplexního řešení ekonomického informačního systému. Obrat: Pracovníci: Celkový počet zákazníků: Zákazníci v ČR: Zákazníci v SR: tis. Kč 66 osob Od počátku roku jsme zaměřili úsilí na propagaci projektu Personalistika. Její prezentace patřila k nejúspěšnějším. Na jaře se uskutečnilo první setkání uživatelů EKOS. Nejvýznamnější zakázkou tohoto roku se stala komplexní dodávka HW i SW a implementace informačního systému pro Český hydrometeorologický ústav Praha. Vzhledem k velikosti databáze, dislokaci pracoviš po celém území ČR a celkovému počtu uživatelů bylo zvoleno řešení na platformě SCO-UNIX. I když spuštění celého systému proběhlo až v září 1997, ve spolupráci s pracovníky Ústavu informatiky VUT Brno realizovala technickou část zakázky VEMA Computers & Systems. Ta v tomto roce realizovala i další velké zakázky, např. dodávky sítí včetně počítačů ve fi rmách Ekostavby Brno a. s., Graphitid Brno s. r. o., dvě sítě pro řízení lidských zdrojů v IPB a. s. a v její pražské pobočce. Dalšími významnými zakázkami tohoto roku byly MORAVIA BANKA a. s. se sídlem ve Frýdku-Místku, která si zakoupila systém EKOS též na platformě SCO- UNIX a fi rma CONE spol. s r. o. z Ostravy se svými dceřinými společnostmi. Uzavřeli jsme obchodní partnerství s kanadskou fi rmou Speedware a začali nabízet našim klientům produkt Media, umožňující manažerskou analýzu dat z našeho systému. Na INVEXu jsme představili nové produkty Servis (SRV) a Autodoprava (AUT), kterou vytvořila fi rma FASTER Brno ve sdružení VEMA Group. Naše invexová prezentace byla obohacena o přednášky a vydání našeho prvního tištěného Magazínu. Informoval o tom, co se ve fi rmě událo v uplynulém období, co nového připravujeme, zveřejnili jsme v něm i články našich obchodních partnerů a uživatelů. Expozice na INVEXu byla řešena velkoryse montáž.indd :44:09

19 První číslo fi remního magazínu Změnila se koncepce přenosu údajů mezi jednotlivými moduly VEMA, která zlepšila komfort práce především v EKOSu. Pomocí nových přenosů se vytvářely i individuální konverzní moduly pro výstupy z VEMA do jiných systémů a opačně. Vydali jsme nové publikace průvodce demoverzí EKOS a PAM a Katalog školení. Prvního vydání se dočkala uživatelská příručka PAM pro Slovensko. Setkání uživatelů PAM bylo ještě naposledy členěno dle resortů. Na Slovensku byl tento rok významný z hlediska získávání nových zákazníků pro PAM. Skončila multilicenční smlouva s UZIS, přesto další nemocnice a polikliniky s námi uzavíraly nové smlouvy. Tím se potvrdila kvalita našeho produktu PAM. Komfort, na který byly u společnosti VEMA zvyklí, jim jiný software neposkytoval. Rozpad školských správ v rámci územněsprávního přerozdělení Slovenska způsobil, že v resortu školství bylo uzavřeno 77 nových smluv pro nově vzniklé subjekty. Personální změny v organizacích vyžadovaly proškolit množství nových uživatelů. Průvodce demoverzí a uživatelská příručka 19 montáž.indd :44:13

20 1997 Definitivní konec s programováním 16-bitových aplikací. Započata spolupráce s Ministerstvem financí ČR na řešení celé oblasti lidských zdrojů na všech finančních ředitelstvích. Obrat: Pracovníci: Celkový počet zákazníků: Zákazníci v ČR: Zákazníci v SR: tis. Kč 62 osob Pro nové produkty jsme již standardně uspořádali prezentace, například pro Autodopravu, Servis a VYRIS. Pro školské úřady byla vyvinuta speciální aplikace Rozpočet, která ze zadaných dat a údajů převzatých z PAMu počítala hodnoty pro sestavení rozpočtu. Pro zlepšení komunikace s uživateli jsme vytvořili VEMA Software Servis (VSS). Stal se součástí všech projektů a usnadnil nám komunikaci zejména při řešení požadavků. Produkt Media, který jsme uživatelům nabídli, byl pro ně příliš drahý a složitý. Proto jsme pro uživatele PAM vytvořili Manažerskou mzdovou analýzu s předdefi novanými výstupy. Navázali jsme spolupráci s fi rmou MBM Trans a našim zákazníkům nabídli software Účetní poradce. Vhodně doplňoval zejména EKOS a nabízel aktuální stav ekonomické legislativy. Zúčastnili jsme se COFAXu, ale pro malý zájem uživatelů jsme již další roky nevystavovali. Hlavním magnetem naší expozice na veletrhu INVEX byl objektově orientovaný databázový systém G2. K dalším novinkám patřila Systemizace (STM). Naše pohlednice V tomto roce jsme také defi nitivně skončili se 16-bitovými aplikacemi. Na vyšší verzi přešlo 98 % uživatelů. Publikace Podvojné účetnictví, vydaná v tomto roce, doporučovala svým čtenářům: SW VEMA Vám pomůže. Úroveň EKOSu se zvýšila doplněním zahraniční měny do vybraných modulů. Realizovaných změn v EKOSu bylo více, a tak se uživatelská příručka EKOSu dočkala první aktualizace. montáž.indd :44:23

21 Mezi významné zakázky patřily organizace MTH Praha a. s. a sdružení Delta pekáren, které představovalo osm organizací s více než 2000 zpracovávaných osobních čísel. Pro výuku studentů na Fakultě provozně ekonomické MZLU v Brně jsme zdarma poskytli produkt EKOS. V tomto roce se hodně věnujeme nejvýznamnějšímu zákazníkovi - Ministerstvu fi nancí ČR, kde byl na fi nančních ředitelstvích již využíván PAM. Začala jednání o řešení celé oblasti lidských zdrojů FŘ produkty VEMA. Prvním krokem bylo rozšíření o Personalistiku, Vzdělávání a Manažerskou mzdovou analýzu. To vše pro 8 FŘ se cca zpracovávanými osobními čísly. Biketrial patří ke sponzorovaným sportům VEMA Computers & Systems realizovala v tomto roce dosud svoji největší zakázku jak do plošného rozsahu, tak i do fi nančního objemu - rozsáhlou sí pro řízení ekonomiky Českého hydrometeorologického ústavu. Tato zakázka smluvně byla uzavřena v roce předcházejícím a probíhala v celém prvním pololetí tohoto roku. Začínáme nabízet aplikační služby a ve spolupráci s Ústavem informatiky na FEI VUT v Brně též systémové služby poskytované jejich odborníky. Na Slovensku zahájila svoji činnost nově otevřená pobočka v Banské Bystrici. Zákazníkům nabízíme komplexní služby a pravidelná školení 21 montáž.indd :44:27

22 1998 Nabídka komplexních elektronických docházkových systémů. Obrat: Pracovníci: Celkový počet zákazníků: Zákazníci v ČR: Zákazníci v SR: tis. Kč 71 osob Pokračovaly práce na projektu G2. Hodně úsilí se věnovalo elektronickým docházkovým systémům VEMA (EDS). Chtěli jsme uživatelům nabídnout komplexní systém od instalace docházkových terminálů přes SW na docházku až po přenos údajů do PAMu. Z prezentací v tomto roce stojí za zmínku prezentace Manažerské mzdové analýzy a Systemizace, které se zúčastnilo 86 zájemců. Velkou akcí t. r. bylo zavedení licencí PAM ve Slovenské republice. Do této doby nebylo programově kontrolováno, zda uživatel zpracovává tolik osobních čísel, kolik má uvedeno ve smlouvě. Zavedení této kontroly si vyžádalo úpravy jak v programu PAM, tak i v naší obchodní aplikaci. Mnozí si dokoupili rozšíření na skutečně využívaný počet osobních čísel, zlepšila se platební kázeň. Po této dobré zkušenosti jsme s kontrolou licencí začali o rok později i v České republice. Na INVEXu se se zájmem setkala prezentace docházkových systémů. Nově jsme se též zaměřili na cílené zjiš ování nabídky naší konkurence, abychom se inspirovali pro naše produkty. K zajímavým zakázkám tohoto roku patřilo zakoupení produktů PAM i PER fi rmou PVT a. s. a uzavření smlouvy na komplexní informační systém, tedy na využívání obou skupin produktů EKOS i PAM, fi rmou Báňské stavby Most a. s. Třetí významnou zakázkou bylo zakoupení opět obou skupin produktů fi rmou HAVEX s. r. o. 22 Na INVEX zveme manažery nabídkou systému s podporou pro rozhodování montáž.indd :44:34

23 Vznikají nové typy reklamních materiálů z Vrchlabí, která tyto produkty využívala i ve svých dvou dceřiných společnostech HAVEX - eko s. r. o. a HAVEX - auto s. r. o. Tento zákazník, jehož hlavní činností je prodej a opravy automobilů značky ŠKODA, se stal pro naši fi rmu významný také referenční implementací modulu Servis. V magazínu píšeme články o produktech Ministerstvo fi nancí přistupuje k realizaci svých záměrů a objednává si u nás vytvoření nového modulu HRF. Nebyl to jen SW, který jsme pro ně vytvářeli, ale jednalo se vždy o služby komplexní od analýzy, zpracování SW až po poskytnutí služeb souvisejících s využíváním produktů. Díky tomuto trvalému kontaktu mohly být produkty dále rozvíjeny a úspěšně využívány. Na Slovensku jsme zaznamenali velký zájem o tiskopisy výplatních lístků. Zaměřili jsme se na výstavu Účtovníctvo 98, kde proběhla prezentace propojení PER a PAM. Pro VEMA Computers & Systems znamenal rok 1998 intenzivní integraci s mateřskou fi rmou. Základním konceptem se stala těsná kooperace při poskytování služeb. Vzorové komplexní řešení vzniklé na bázi této spolupráce byla např. sí v brněnské Nemocnici Milosrdných bratří. 23 montáž.indd :44:38

Software pro váš úspěch 12/2010. Soutěž o zajímavé ceny Vánoční dárky pro školy Čestná medaile HZS Naše aktivity roku 2010.

Software pro váš úspěch 12/2010. Soutěž o zajímavé ceny Vánoční dárky pro školy Čestná medaile HZS Naše aktivity roku 2010. Software pro váš úspěch 12/2010 Soutěž o zajímavé ceny Vánoční dárky pro školy Čestná medaile HZS Naše aktivity roku 2010 Newsletter Jsme tu pro Vás i během Vánoc Pracovní doba mezi vánočními svátky zůstává

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Právě s internetem souvisí obrovská řada právních

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Právě s internetem souvisí obrovská řada právních Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. www.prosperita.info www.premium.prosperita.info ročník 10 (10/2008) součástí vydání je Asseco a nová komunikace s úřady Město Uherský Brod přešlo 1. října na

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 03/2014 ROČNÍK 4 TÉMA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 17 PROGRAMÁTOŘI MAJÍ NEJVYŠŠÍ MZDY 23 20 LET ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ OFICIÁLNÍ STATISTIKY V OSN 4 ČESKÉ MATKY

Více

Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy

Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy Diplomová práce Bc. Markéta Humlíčková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘE Jihlava, Za Prachárnou 45, tel.: 567 112 612, e-mail: info@stormware.cz Praha, U Družstva Práce 94, tel.: 224 941 057, e-mail:

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

Budou mít potraviny rodný list? str. 16

Budou mít potraviny rodný list? str. 16 ročník I., www.retailinfo.cz Budou mít potraviny rodný list? str. 16 Další marketingový nástroj pro české potraviny str. 20 Obchod v regionech: Jihočeský kraj str. 22 Hygiena potravin (3. část) str. 24

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více