montáž.indd :41:58

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "montáž.indd 1 11.6.2010 10:41:58"

Transkript

1 montáž.indd :41:58

2 Milí přátelé, v letošním roce uběhne právě dvacet let od založení společnosti Vema. Dvacet let je nejen pro člověka, ale také pro společnost dlouhý úsek života. V osobním životě se už jedná o generační rozdíl a pro soukromou společnost je to prakticky maximální stáří. Dokládá to skutečnost, že jsme se do podnikání vrhli ihned, jak to podmínky ve společnosti umožnily. I když jde o dlouhý časový úsek, mám pocit, že uplynul jako voda. Každodenně se člověk zaměřuje na úkoly, které stojí před ním, plánuje další akce, zamýšlí se nad koncepcí do budoucna. V tomto běžném shonu se jaksi vytrácí pohled zpět, za sebe, do minulosti. Přitom i tento pohled je důležitý. Umožní nám neopakovat chyby a pochopit své silné stránky. Ke každému správnému výročí patří bilancování. Jaký vlastně byl vývoj naší fi rmy v uplynulých dvaceti letech? Určitě jedním ze základních pohledů je pohled ekonomický. Ten pro nás vychází příznivě. Společnost pravidelně každý rok zvyšuje svůj obrat a také náš kolektiv se rozrostl z počáteční party devíti společníků na dnešních sto padesát spolupracovníků. Obor, ve kterém působíme, je bezesporu jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů, a proto určitě nebylo lehké se udržet na trhu. Skutečnost, že jsme se postupně vypracovali na pozici lídra v oblasti HR systémů, považuji za doklad kvality našeho dvacetiletého úsilí. Pro další vývoj naší společnosti je velmi důležitá ještě jedna vlastnost, která má své kořeny v historii. Máme správnou koncepci? Máme potenciál k dynamickým inovacím, které jsou předpokladem dalšího růstu společnosti? Věřím, že na tyto otázky lze odpovědět kladně, a to i přesto, že Vema tradičně nevyužívá aktuální průmyslové standardy. Právě díky 2 montáž.indd :42:00

3 tomu jsme už několikrát v minulosti mohli snadno a významně inovovat naše řešení. Vzpomeňme na vznik V3 technologie, jejíž vlastnosti nám dodnes řada konkurentů závidí, nebo snadnou akceleraci ve změně vnímání softwaru z pozice produktu na službu. Uvědomění si vlastních úspěchů vytváří pocit identifi kace s fi rmou. Velmi bych si přál, aby každý ve fi rmě mohl být oprávněně hrdý na to, že zde pracuje. Určitě všichni najdeme nejeden okamžik, kdy se nám něco podařilo a kdy to zákazník ocenil. Jako u každé lidské činnosti jsou právě tyto okamžiky zdrojem síly, která nás žene za dalšími výzvami. Bilancovat a procházet historií určitě není možné bez toho, abychom se nezmínili o Vás, těch, kteří jste byli strůjci našich úspěchů. Za celou dobu historie fi rmy to bylo více než tři sta spolupracovníků a přes osmdesát partnerů. Někteří z nich to jen zkusili na krátkou dobu, ale pro většinu se stala Vema angažmá na mnoho let. Poděkování proto patří všem, kteří se o naše výsledky zasloužili, a už je pro ně Vema uzavřenou životní kapitolou nebo kapitolou stále aktuální. Přeji Vám, abyste při četbě tohoto almanachu prožili chvíle nostalgických vzpomínek nebo se dozvěděli něco z naší historie, ale hlavně abyste si uvědomili, jak dlouhou cestu jsme společně prošli a že můžeme mít oprávněně pocit uspokojení z vykonaného díla. Michal Máčel 3 montáž.indd :42:20

4 4 montáž.indd :42:49

5 Jak vznikla Vema Založení Začátek všeho můžeme datovat již do roku 1989, kdy se dala dohromady skupinka lidí z Podniku výpočetní techniky Brno a dva další pracovníci. Byli to ing. Milan Horváth, ing. Petr Ka ourek, ing. Luboš Kočí, ing. Lubomír Lang, Vladimír Lenc, ing. Michal Máčel, CSc., Alena Novotná, Věra Šebestová, ing. Jaroslav Šmarda a ing. Petr Veselý. Na jaře t. r. jsme začali společně vytvářet program pro zpracování mezd na PC. Po listopadu 1989 se u nás vytvořily podmínky pro samostatné podnikání. Rozhodli jsme se odejít z PVT a pokračovat ve spolupráci se skupinou lidí ze svazarmovské organizace, která se tehdy transformovala na samostatnou fi rmu Mikrocentrum. Chtěli jsme využít jejich zkušeností s podnikáním a obchodováním, pracovali jsme v jejich prostorách na Hlinkách. Brzy nám ale došlo, že to nebylo to správné rozhodnutí. V Mikrocentru vládla absolutní anarchie a chaos. Dohromady jsme většinou měli nejvýše jeden počítač, ostatní dle možností pracovali doma. Ještě soukromé osoby ing. Michal Máčel, CSc. a ing. Petr Veselý uzavřely 18. června 1990 smlouvu s výrobním družstvem Stavba Brno na zavedení výpočetní techniky a řešení jejího využití v podmínkách družstva Stavba. Součástí smlouvy bylo i poskytnutí prostor k vykonávání této činnosti. Mezitím probíhaly práce související se založením fi rmy. 2. července 1990 byla založena společnost s ručením omezeným s obchodním jménem VEMA počítače a projektování spol. s r. o. Zakládajícími členy bylo devět společníků. Jméno fi rmy bylo odvozeno z příjmení hlavních zakladatelů a statutárních zástupců ing. Veselého a ing. Máčela, CSc. První sídlo fi rmy VEMA bylo na Rokycanově ulici v Židenicích v prostorách družstva Stavba. Na podzim nás bylo už jedenáct, základní verzi programu na zpracování mezd jsme dokončovali a začali jsme s analýzou ekonomického systému. V nepříliš pohostinných prostorách v blízkosti výrobních hal jsme vydrželi do podzimu 1990 a pak jsme si pronajali samostatné prostory v Králově Poli na Matulkově ulici. První verze mezd s označením PAM/VEMA 2.01 byla distribuována v srpnu To byl historický začátek obecné známosti naší nové fi rmy. Program PAM začali využívat zákazníci především z resortů zdravotnictví, školství a dalších, se kterými jsme měli zkušenosti z PVT. Postupně jsme rozšiřovali počet pracovníků, abychom mohli uspokojit naše zákazníky. Vzhledem k rozrůstající se fi rmě nám přestaly stačit klidné prostory na Matulkově, a tak jsme se 1. srpna 1991 přestěhovali do uvolněných prostor na Výstavní ulici. 5 montáž.indd :42:54

6 1990 První program firmy VEMA pro zpracování mezd na počítačích PC s označením PAM/VEMA 2.01 distribuován v srpnu Obrat: Pracovníci: Celkový počet zákazníků: Zákazníci v ČR: Zákazníci v SR: tis. Kč 10 osob Distribuce se tehdy vešla na dvě 5 ¼ diskety V tomto roce jsme pro výrobní družstvo Stavba provedli analýzu ekonomického systému. Využili jsme svých znalostí v oblasti mezd a pokračovali jsme s programováním PAM na PC. Začátek byl slibný. Do konce roku bylo uzavřeno 50 smluv na využívání programu PAM/VEMA. První smlouva má datum a byla uzavřena s fi rmou Rostroj Rousínov. Hned po něm následovalo Ministerstvo vnitra ČR, Armabeton Praha, Státní plemenářský podnik Brno, Jihomoravské pekárny Brno, SYNPO Pardubice a další a další. Hned od počátku jsme působili na území celého Československa osobních čísel počítaných pro slovenské zdravotnictví na PAM/VEMA bylo velice pěkným začátkem. Získali jsme i zdravotníky v České republice v rozsahu osobních čísel - smlouva přímo s Ministerstvem zdravotnictví. Pro PAM/VEMA se rozhodlo i Ministerstvo školství. První zpracování mezd proběhlo pro pracovníků. Všechny produkty byly programovány jako 16-bitové aplikace v jazyce C. Velkou předností se stal vlastní datový editor VEMA. Již první rok naší existence jsme se zúčastnili mezinárodního veletrhu INVEX. Návštěvníci se s námi mohli setkat v přízemí pavilonu C. montáž.indd :42:58

7 První ceník aplikace PAM/VEMA První vydaná faktura Naše kapacity jsme v této době věnovali především programování a vývoji nových produktů. Ke konci roku jsme mohli zákazníkům nabídnout software PAM verze 3.0 a ekonomický systém EKOS verze 1.0 s moduly Sklady (MTZ), Fakturace (FAK), Účetnictví (UCT), Základní prostředky (ZP) a Předměty postupné spotřeby (PPS). Od prvopočátku jsme se snažili o vybudování sítě obchodních partnerů. Ještě do konce roku jsme navázali spolupráci s osmi obchodními partnery, kteří získávali nové klienty a poskytovali jim služby. Dva z nich s námi spolupracují dodnes. Jsou to fi rmy KOMS Brno a CERT Hradec Králové. 7 montáž.indd :43:04

8 1991 Rozhodnuto o nasazení ekonomického informačního systému EKOS/VEMA ve Všeobecné zdravotní pojištóvně a na všech jejích pobočkách. Obrat: Pracovníci: Celkový počet zákazníků: Zákazníci v ČR: Zákazníci v SR: tis. Kč 13 osob Produkt PAM/VEMA se neustále zdokonaloval. Současně s programem jsme nabízeli zákazníkům i tiskopisy výplatních lístků, které patřily a patří k užitečnému doplňku PAM/VEMA. První zákazníci již začali kupovat také systém EKOS. V lednu byl výrobnímu družstvu Stavba předán kompletní systém na zpracování ekonomických informací dle projektu zpracovaného pro tuto organizaci. Některé moduly EKOSu měly podobu odlišnou, ale vzájemná komunikace byla zajištěna. Mezi první zákazníky EKOSu patřila Všeobecná zdravotní pojiš ovna s celou sítí svých poboček po celém území ČR, která produkt EKOS implementovala na počátku roku VZP je naším významným klientem dodnes. V tomto roce přibylo celkem 173 nových organizací. Patřily k nim Hasičské záchranné sbory, FAB Rychnov - známý tuzemský výrobní podnik zámků si zakoupil produkt PAM. PAM si pořídily i okresní úřady. Postupně vznikala programová dokumentace a školení uživatelů. Abychom mohli co nejvíce uspokojit naše zákazníky, rozšiřovali jsme řady pracovníků. Počet obchodních zástupců vzrostl na sedmnáct. Obrazovka programu PAM 4.06 V tomto roce jsme opět vystavovali na INVEXu, návštěvníci se s námi mohli setkat v pavilonu E. Nabídka našich produktů se značně rozšířila. PAM postoupil na verzi 5.00, verze EKOSu 2.00 byla rozšířena o Zakázky (ZAK) a Partnery (PAR). Zcela novým produktem se stal Print Spooler verze 1.00, který umožňoval oval tisk na pozadí s využitím tiskové fronty. montáž.indd :43:10

9 Produkty VEMA v tomto roce provozuje přes 700 organizací a programem PAM se vyplácí mzdy více než pracovníkům. Nové verze projektů se uživatelům zasílaly na disketách. Registrovaná značka VEMA; osvědčení o registraci Reklamní letáček systému EKOS 9 montáž.indd :43:15

10 1992 V nabídce softwarových produktů na zpracování mezd v Československu je PAM/VEMA nejlepší - nabízí například možný přepočet do hloubky 12 měsíců, zobrazení minulosti v zadaném intervalu. Obrat: Pracovníci: Celkový počet zákazníků: Zákazníci v ČR: Zákazníci v SR: tis. Kč 21 osob Základní produkty PAM a EKOS byly dále rozvíjeny, navíc jsme množství produktů stále rozšiřovali. Pro naši vnitřní potřebu jsme vytvořili Vnitřní informační systém organizace, který se posléze objevil i v nabídce zákazníkům. Novými projekty byly rovněž Informační systém pro školy (SKO), Pořizování dokladů pro zdravotní pojiš ovnu VZP, Ordinace (ORD). Některé z nich postupně z nabídky zmizely. Jako stěžejní oblast jsme si vybrali oblast řízení lidských zdrojů, té jsme se chtěli plně věnovat a v ní vytvářet co nejkvalitnější produkty. Aplikace PAM/VEMA v této době patřila mezi špičku v nabídce konkurenčních fi rem. Kdo tehdy uměl přepočty do hloubky 12 měsíců a dokázal zobrazit minulost v zadaném intervalu? V EKOSu se již moduly sjednotily a jejich ovládání bylo shodné. Nebylo již nutné učit se samostatně Sklady (MTZ), se kterými se pracovalo dříve zcela odlišně. Přidali jsme nový modul Banka (BAN), který doplnil moduly Fakturace a Účetnictví. Pro zdatnější uživatele byl určen Generátor sestav, případně Generátor aplikací VEMA pro vytváření vlastních uživatelských aplikací. První příručky k projektům Podstatně vyšší nabídka produktů byla umožněna zvýšením počtu pracovníků VEMA. Začali jsme se více věnovat obchodním zástupcům, zvýšili jsme požadavky na jejich kvalitu a zavedli atestace na jednotlivé projekty, organizovali jsme pro ně pravidelná setkání. Vzniklo volné sdružení organizací, převážně z řad obchodních zástupců, které může standardní technologií VEMA vytvářet doplňky k projektům VEMA. Toto sdružení mělo označení VEMA Group. montáž.indd :43:22

11 Expozice na výstavě Invex Reklamní materiály prezentované na INVEXu Firma se rozrůstala a měnila se i její vlastní organizace práce. Na INVEXu jsme nabízeli již i UNIXový PAM. Využití PAMu ve zdravotnických organizacích se rozšiřovalo, počet zpracovávaných osobních čísel vzrost na To byl vrchol, po kterém v následujícím roce přišel rozpad na samostatné subjekty. Ministerstvo fi nancí počítalo mzdy pro pracovníků, Ústav pro informace a vzdělávání zpracovával osobních čísel. Mezi další zákazníky patřily Group 4 Securitas a. s. Praha, Aquatis a. s. Brno, Jihlavské sklárny Bohemia, Cementárny a vápenky Mokrá, Nemocnice Blansko, Městská nemocnice Litoměřice, Rehabilitační ústav Hrabyně, Montela České Budějovice, Hartmann-Rico a. s. Veverská Bítýška a stovky dalších organizací, které si zakoupily některý z modulů fi rmy VEMA. V červenci jsme založili první pobočku VEMA se sídlem v Praze 10, kde pod vedením ing. Jaroslava Zápotockého pracovali dva lidé. 11 montáž.indd :43:27

12 1993 Produkty VEMA představeny na výstavách HABRO v Přerově, Accoma v Českých Budějovicích, PC salonu v Praze a již počtvrté na INVEXu v Brně. Obrat: Pracovníci: Celkový počet zákazníků: Zákazníci v ČR: Zákazníci v SR: tis. Kč 35 osob Výstava HABRO Přerov V tomto roce se poprvé konala výroční konference VEMA, na které se hodnotil rok minulý a stanovil výhled na nový rok. Setkání mělo i část společenskou v zahradní restauraci Grand hotelu v Brně. Hned v začátku roku jsme nabídli uživatelům PAM první variantu sí ového řešení zpracování mezd. Od dubna měla společnost novou organizační strukturu. V čele fi rmy stál jediný ředitel ing. Michal Máčel, CSc. Jemu byli přímo podřízeni ekonom, sekretářka, administrativní pracovnice a technik. Dále vzniklo obchodní oddělení se třemi pracovníky a aplikační oddělení PAM a EKOS v obou případech se čtyřmi pracovníky. Programátoři vytvořili dvě oddělení - vývojové o čtyřech a aplikační o šesti programátorech. V květnu jsme založili pobočku v Olomouci. Jejím ředitelem, a nějaký čas i jediným pracovníkem, byl ing. František Molek. Provozní prostory pro kanceláře byly vybrány v ulici Na Zákopě. V listopadu se olomoucká pobočka zúčastnila regionální výstavy účetního software HABRO Přerov. V tomto roce jsme se prezentovali také na výstavě Accoma v Českých Budějovicích. montáž.indd :43:33

13 V červnu vznikla nová dceřiná společnost v Bratislavě. Současně pracovali v oblasti východního, jižního a středního Slovenska obchodní zástupci. V pobočce v Olomouci a v Bratislavě bylo po dvou lidech. Stávající pobočka v Praze se přestěhovala do větších prostor. INVEXovou nabídku jsme pro tento rok rozšířili o UnixWare, poprvé byla představena Docházka (DCH). U PAMu jsme byli již u verze 8.07 a EKOS měl verzi Novinkou se stala možnost práce s integrátorem. Uživatelům se nabízela první tištěné publikace - Průvodce demoverzí. Zdravotnictví se reorganizovalo a Ministerstvo zdravotnictví ČR nám vypovědělo smlouvu. Pokud chtěly jednotlivé organizace pokračovat, mohly si za zvýhodněných podmínek zakoupit program samostatně. Většina z nich ve využívání VEMA pokračovala. K nejvýznamnějším zakázkám tohoto roku patřily beze sporu Teplárny Brno, a. s. Jednalo se o první aplikaci na platformě UnixWare. Svým rozsahem a komplexností nasazení informačního systému to byla první velká zakázka ve výrobním podniku. Implementace celého informačního systému proběhla též v nemocnici Šumperk spol. s r. o., v Lázních Teplice nad Bečvou a Vodohospodářských stavbách s. r. o. v Teplicích. Produkt PAM se rychle šířil v okresních i městských nemocnicích, jako byly např. Městská nemocnice Pelhřimov, Nemocnice Písek, Nemocnice Rýmařov, ONsP Znojmo, NsP Vyškov a NsP Rakovník. PAM zakoupila i Psychiatrická léčebna Bohnice v Praze. Našimi zákazníky se staly také Biskupství brněnské, Univerzita Pardubice, Šrouby Krupka s. r. o. a TTI s. r. o. Brno. Prezentace na INVEXu v pavilonu C 3 ruce nemáte, ale máte nás 13 montáž.indd :43:37

14 1994 Výplata pro každého devátého pracovníka v České republice počítána programem PAM/VEMA - program odpovídá vždy platné legislativě. Obrat: Pracovníci: Celkový počet zákazníků: Zákazníci v ČR: Zákazníci v SR: tis. Kč 45 osob Prezentace fi rmy VEMA v tisku Tento rok začala VEMA již bez dvou zakládajících společníků fi rmy ing. Veselého a ing. Kočího, kteří z fi rmy odešli. Proběhlo menší stěhování v rámci fi rmy, VEMA obsadila celé páté patro kanceláří na Výstavní ulici v Brně. V začátku roku jsme poprvé uživatelům nabídli možnost archivace mzdových a evidenčních listů včetně datového a programového prostředí na CD. Tato akce se setkala dobrým ohlasem. Po třech letech čekání jsme obdrželi osvědčení o zápisu ochranné známky VEMA. O rok později jsme ji pak získali i pro Slovensko. Díky zvýšeným pracovním kapacitám jsme si mohli dovolit nabídnout uživatelům kvalitnější služby ve větším rozsahu. Jak si mohli čtenáři přečíst v Ekonomickém poradci podnikatele, který zveřejnil rozhovor s ing. Máčelem, CSc., výplata pro každého devátého pracovníka v České republice byla počítána programem VEMA, programy odpovídají vždy legislativě. Největší předností produktů VEMA je datový editor. V září se olomoucká pobočka zúčastnila regionální výstavy Veletrh účetnictví 1994 v Olomouci. Poprvé jsme se prezentovali na montáž.indd :43:40

15 čtvrtém ročníku výstavy COFAX 94 v Bratislavě. Zde běželo i malé demo produktů VEMA. Novinkou byla Finanční analýza, která nabízí shrnutí ekonomických informací do tabulek a grafů, s bohatou množinou defi novaných prvků. Velkou předností tohoto projektu je, že si uživatel může tvořit vlastní ukazatele. EKOS byl doplněn o modul Pokladna (POK), který slouží k vydávání a zpracování pokladních dokladů. Nabídka produktů se rozšířila i o první projekty VEMA Group: Evidence výdejů pracovníkům, Evidence ochranných pomůcek a Evidence bezpečnostního technika. Zajímavou akcí v tohoto roku znamenalo zjištění stavu využívání EKOSu u uživatelů formou dotazníků. Většina zákazníků byla spokojena. Začali jsme s přístupovými hesly u produktů VEMA. První odzkoušení proběhlo v EKOSu, PAM toto čekalo až v dalším roce. Heslo v sobě zahrnuje informace o zákazníkovi, rozsahu a formě využívání daného projektu. Prezentace na INVEXu s novým reklamním sloganem S námi jste na špici V tomto roce došlo, zatím, k největšímu nárůstu zákazníků. Firma uzavřela smlouvy s Úřadem vlády ČR, Investiční a Poštovní bankou, a. s. a Julius Meinlem spol. s r. o., kteří začali zpracovávat mzdy pro své zaměstnance produktem PAM. Mezi významné zákazníky patřily též Chemopharma a. s. z Ústí nad Labem, Delta pekárny odštěpný závod Brno, TOS Kuřim a. s., Okresní nemocnice Nové Město, Okresní nemocnice Jičín a Arcidiecézní charita Olomouc. Nežili jsme jenom prací. Pro stmelení kolektivu a podporu fyzických aktivit pracovníků byl uspořádán zájezd na lyže do Rakouska na Hochkar pro pracovníky VEMA a jejich rodinné příslušníky. V těchto zájezdech pokračujeme dodnes. Reklamní materiály prezentované na COFAXu v Bratislavě 15 montáž.indd :43:46

16 1995 Nabídka produktů rozšířena sí ový PAM, EKOS, Režie, výstupní moduly Personalistika, Vzdělávání, Vedení osobního účtu, VIS, Knihovna... Obrat: Pracovníci: Celkový počet zákazníků: Zákazníci v ČR: Zákazníci v SR: tis. Kč 57 osob Lednová verze PAM znamenala v produktech nový milník. Byl to první sí ový PAM umožňující plné sdílení souborů. Podstatně se změnily struktury dat, prostředky pro práci s daty a nemálo změn bylo i v legislativě. Zde nám výraznou měrou pomohli obchodní zástupci s konzultacemi u uživatelů. Poprvé byly vydány uživatelské příručky PAM a EKOS. Souběžně se 16-bitovými aplikacemi se spustily práce na 32-bitových aplikacích. V červnu jsme poprvé vyzkoušeli formu opravy programu infodisketou, která se velice dobře osvědčila. Nabídku tiskopisů VEMA jsme rozšířili o diskrétní výplatní lístky, po kterých každoročně stoupá poptávka. V červnu byla založena dceřiná společnost VEMA Computers & Systems, s. r. o. Jejím hlavním posláním byla nabídka komplexního řešení pro zákazníky. Tedy nejen aplikační software, ale i hardware, sítě a operační systémy, to vše podpořené balíkem služeb. Právě zde se postupně budovala infrastruktura pro kompletaci počítačů a zázemí pro poskytování služeb. Během prvních měsíců existence byly stabilizovány všechny podstatné procesy a činnosti. Praktické ukázky na stánku během veletrhu INVEX V Prešově jsme založili novou pobočku se dvěma pracovníky. Slovenské pobočky se účastní výstavy COFAX, která se v tomto roce přesunula do reprezentativnějších prostor výstaviště. Olomoucká pobočka se v září opět zúčastnila regionální výstavy Veletrh účetnictví 1995 v Olomouci. K INVEXu jsme přichystali nové produkty - např. Personalistika (PER), Vzdělávání (VZD), Knihovna (KNI), Předzpracování mezd a Přehledy a výkazy. Většina z nich byla úspěšná, některé se využívaly méně. montáž.indd :43:52

17 Vzhledem k tomu, že stále narůstaly požadavky na doplnění dalších funkcí do PAMu a my nechtěli rozšiřovat program o funkce, které všichni nevyužijí, začali jsme vytvářet samostatné doplňkové produkty - výstupní moduly zejména pro různé peněžní ústavy. Časopis Computer World č. 41 hodnotil produkty VEMA velice kladně. Vyzdvihoval zejména prostředky, kterými jsou projekty vytvářeny - generátor aplikací a generátor sestav, možnost uživatelských modifi kací projektů a udržování vztahů mezi soubory. Na podzim proběhlo první setkání uživatelů projektu PAM v Brně, vzápětí proběhlo toto setkání i v Praze a do konce roku ještě dvě další v Brně. Setkání byla organizována podle resortů. Krabice na software a sloha VEMA Mezi nejvýznamnější zákazníky v tomto období patřily EKOSTAVBY Brno a. s., ZETKA s. r. o. Bakov nad Jizerou a Prefa Žatec. Problémy nám nastaly v resortu zdravotnictví na Slovensku, kde Ministerstvo zdravotnictví SR vyhlásilo veřejnou soutěž na dodávku programového vybavení pro zpracování mezd a vítězství připadlo společnosti HOUR Žilina. Z 207 organizací jich zůstalo sice 109, ale představovaly 71 % zpracovávaných osobních čísel. Některé se vrátily později. Poprvé jsme dali ve známost informace o vývoji nové generaci produktů VEMA G2 založené na objektové databázi, komunikující v grafi ckém prostředí Reklamní materiály prezentované na INVEXu 17 montáž.indd :43:56

18 1996 U Českého hydrometeorologického ústavu vybrána VEMA jako dodavatel komplexního řešení ekonomického informačního systému. Obrat: Pracovníci: Celkový počet zákazníků: Zákazníci v ČR: Zákazníci v SR: tis. Kč 66 osob Od počátku roku jsme zaměřili úsilí na propagaci projektu Personalistika. Její prezentace patřila k nejúspěšnějším. Na jaře se uskutečnilo první setkání uživatelů EKOS. Nejvýznamnější zakázkou tohoto roku se stala komplexní dodávka HW i SW a implementace informačního systému pro Český hydrometeorologický ústav Praha. Vzhledem k velikosti databáze, dislokaci pracoviš po celém území ČR a celkovému počtu uživatelů bylo zvoleno řešení na platformě SCO-UNIX. I když spuštění celého systému proběhlo až v září 1997, ve spolupráci s pracovníky Ústavu informatiky VUT Brno realizovala technickou část zakázky VEMA Computers & Systems. Ta v tomto roce realizovala i další velké zakázky, např. dodávky sítí včetně počítačů ve fi rmách Ekostavby Brno a. s., Graphitid Brno s. r. o., dvě sítě pro řízení lidských zdrojů v IPB a. s. a v její pražské pobočce. Dalšími významnými zakázkami tohoto roku byly MORAVIA BANKA a. s. se sídlem ve Frýdku-Místku, která si zakoupila systém EKOS též na platformě SCO- UNIX a fi rma CONE spol. s r. o. z Ostravy se svými dceřinými společnostmi. Uzavřeli jsme obchodní partnerství s kanadskou fi rmou Speedware a začali nabízet našim klientům produkt Media, umožňující manažerskou analýzu dat z našeho systému. Na INVEXu jsme představili nové produkty Servis (SRV) a Autodoprava (AUT), kterou vytvořila fi rma FASTER Brno ve sdružení VEMA Group. Naše invexová prezentace byla obohacena o přednášky a vydání našeho prvního tištěného Magazínu. Informoval o tom, co se ve fi rmě událo v uplynulém období, co nového připravujeme, zveřejnili jsme v něm i články našich obchodních partnerů a uživatelů. Expozice na INVEXu byla řešena velkoryse montáž.indd :44:09

19 První číslo fi remního magazínu Změnila se koncepce přenosu údajů mezi jednotlivými moduly VEMA, která zlepšila komfort práce především v EKOSu. Pomocí nových přenosů se vytvářely i individuální konverzní moduly pro výstupy z VEMA do jiných systémů a opačně. Vydali jsme nové publikace průvodce demoverzí EKOS a PAM a Katalog školení. Prvního vydání se dočkala uživatelská příručka PAM pro Slovensko. Setkání uživatelů PAM bylo ještě naposledy členěno dle resortů. Na Slovensku byl tento rok významný z hlediska získávání nových zákazníků pro PAM. Skončila multilicenční smlouva s UZIS, přesto další nemocnice a polikliniky s námi uzavíraly nové smlouvy. Tím se potvrdila kvalita našeho produktu PAM. Komfort, na který byly u společnosti VEMA zvyklí, jim jiný software neposkytoval. Rozpad školských správ v rámci územněsprávního přerozdělení Slovenska způsobil, že v resortu školství bylo uzavřeno 77 nových smluv pro nově vzniklé subjekty. Personální změny v organizacích vyžadovaly proškolit množství nových uživatelů. Průvodce demoverzí a uživatelská příručka 19 montáž.indd :44:13

20 1997 Definitivní konec s programováním 16-bitových aplikací. Započata spolupráce s Ministerstvem financí ČR na řešení celé oblasti lidských zdrojů na všech finančních ředitelstvích. Obrat: Pracovníci: Celkový počet zákazníků: Zákazníci v ČR: Zákazníci v SR: tis. Kč 62 osob Pro nové produkty jsme již standardně uspořádali prezentace, například pro Autodopravu, Servis a VYRIS. Pro školské úřady byla vyvinuta speciální aplikace Rozpočet, která ze zadaných dat a údajů převzatých z PAMu počítala hodnoty pro sestavení rozpočtu. Pro zlepšení komunikace s uživateli jsme vytvořili VEMA Software Servis (VSS). Stal se součástí všech projektů a usnadnil nám komunikaci zejména při řešení požadavků. Produkt Media, který jsme uživatelům nabídli, byl pro ně příliš drahý a složitý. Proto jsme pro uživatele PAM vytvořili Manažerskou mzdovou analýzu s předdefi novanými výstupy. Navázali jsme spolupráci s fi rmou MBM Trans a našim zákazníkům nabídli software Účetní poradce. Vhodně doplňoval zejména EKOS a nabízel aktuální stav ekonomické legislativy. Zúčastnili jsme se COFAXu, ale pro malý zájem uživatelů jsme již další roky nevystavovali. Hlavním magnetem naší expozice na veletrhu INVEX byl objektově orientovaný databázový systém G2. K dalším novinkám patřila Systemizace (STM). Naše pohlednice V tomto roce jsme také defi nitivně skončili se 16-bitovými aplikacemi. Na vyšší verzi přešlo 98 % uživatelů. Publikace Podvojné účetnictví, vydaná v tomto roce, doporučovala svým čtenářům: SW VEMA Vám pomůže. Úroveň EKOSu se zvýšila doplněním zahraniční měny do vybraných modulů. Realizovaných změn v EKOSu bylo více, a tak se uživatelská příručka EKOSu dočkala první aktualizace. montáž.indd :44:23

21 Mezi významné zakázky patřily organizace MTH Praha a. s. a sdružení Delta pekáren, které představovalo osm organizací s více než 2000 zpracovávaných osobních čísel. Pro výuku studentů na Fakultě provozně ekonomické MZLU v Brně jsme zdarma poskytli produkt EKOS. V tomto roce se hodně věnujeme nejvýznamnějšímu zákazníkovi - Ministerstvu fi nancí ČR, kde byl na fi nančních ředitelstvích již využíván PAM. Začala jednání o řešení celé oblasti lidských zdrojů FŘ produkty VEMA. Prvním krokem bylo rozšíření o Personalistiku, Vzdělávání a Manažerskou mzdovou analýzu. To vše pro 8 FŘ se cca zpracovávanými osobními čísly. Biketrial patří ke sponzorovaným sportům VEMA Computers & Systems realizovala v tomto roce dosud svoji největší zakázku jak do plošného rozsahu, tak i do fi nančního objemu - rozsáhlou sí pro řízení ekonomiky Českého hydrometeorologického ústavu. Tato zakázka smluvně byla uzavřena v roce předcházejícím a probíhala v celém prvním pololetí tohoto roku. Začínáme nabízet aplikační služby a ve spolupráci s Ústavem informatiky na FEI VUT v Brně též systémové služby poskytované jejich odborníky. Na Slovensku zahájila svoji činnost nově otevřená pobočka v Banské Bystrici. Zákazníkům nabízíme komplexní služby a pravidelná školení 21 montáž.indd :44:27

22 1998 Nabídka komplexních elektronických docházkových systémů. Obrat: Pracovníci: Celkový počet zákazníků: Zákazníci v ČR: Zákazníci v SR: tis. Kč 71 osob Pokračovaly práce na projektu G2. Hodně úsilí se věnovalo elektronickým docházkovým systémům VEMA (EDS). Chtěli jsme uživatelům nabídnout komplexní systém od instalace docházkových terminálů přes SW na docházku až po přenos údajů do PAMu. Z prezentací v tomto roce stojí za zmínku prezentace Manažerské mzdové analýzy a Systemizace, které se zúčastnilo 86 zájemců. Velkou akcí t. r. bylo zavedení licencí PAM ve Slovenské republice. Do této doby nebylo programově kontrolováno, zda uživatel zpracovává tolik osobních čísel, kolik má uvedeno ve smlouvě. Zavedení této kontroly si vyžádalo úpravy jak v programu PAM, tak i v naší obchodní aplikaci. Mnozí si dokoupili rozšíření na skutečně využívaný počet osobních čísel, zlepšila se platební kázeň. Po této dobré zkušenosti jsme s kontrolou licencí začali o rok později i v České republice. Na INVEXu se se zájmem setkala prezentace docházkových systémů. Nově jsme se též zaměřili na cílené zjiš ování nabídky naší konkurence, abychom se inspirovali pro naše produkty. K zajímavým zakázkám tohoto roku patřilo zakoupení produktů PAM i PER fi rmou PVT a. s. a uzavření smlouvy na komplexní informační systém, tedy na využívání obou skupin produktů EKOS i PAM, fi rmou Báňské stavby Most a. s. Třetí významnou zakázkou bylo zakoupení opět obou skupin produktů fi rmou HAVEX s. r. o. 22 Na INVEX zveme manažery nabídkou systému s podporou pro rozhodování montáž.indd :44:34

23 Vznikají nové typy reklamních materiálů z Vrchlabí, která tyto produkty využívala i ve svých dvou dceřiných společnostech HAVEX - eko s. r. o. a HAVEX - auto s. r. o. Tento zákazník, jehož hlavní činností je prodej a opravy automobilů značky ŠKODA, se stal pro naši fi rmu významný také referenční implementací modulu Servis. V magazínu píšeme články o produktech Ministerstvo fi nancí přistupuje k realizaci svých záměrů a objednává si u nás vytvoření nového modulu HRF. Nebyl to jen SW, který jsme pro ně vytvářeli, ale jednalo se vždy o služby komplexní od analýzy, zpracování SW až po poskytnutí služeb souvisejících s využíváním produktů. Díky tomuto trvalému kontaktu mohly být produkty dále rozvíjeny a úspěšně využívány. Na Slovensku jsme zaznamenali velký zájem o tiskopisy výplatních lístků. Zaměřili jsme se na výstavu Účtovníctvo 98, kde proběhla prezentace propojení PER a PAM. Pro VEMA Computers & Systems znamenal rok 1998 intenzivní integraci s mateřskou fi rmou. Základním konceptem se stala těsná kooperace při poskytování služeb. Vzorové komplexní řešení vzniklé na bázi této spolupráce byla např. sí v brněnské Nemocnici Milosrdných bratří. 23 montáž.indd :44:38

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda

Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda Proces vývoje HRIS Vema Vlastnosti HRIS (Human Resources Information System) HRIS Vema Proces vývoje HRIS Vema Vema, a. s. Přední

Více

Newsletter 3/2009. Software pro váš úspěch

Newsletter 3/2009. Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch 3/2009 Vánoční soutěž Pracovní doba v době vánoc Odborné články Semináře k legislativním změnám Distribuce nových aplikací Novinky v produktech Datové schránky Newsletter Společnost

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň na MěstskM stském úřadě PŘÍBRAM Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Úvod Důvody pro změnu Městský úřad Příbram vykonává státní správu na území

Více

DODATEK Č. 1. Cenového ujednání, smlouvy č. 05/110-0 (Vema č. 2004/451) ze dne 22. 11. 2005 (dále jen Smlouva ) ev. č.: 05/110-1.

DODATEK Č. 1. Cenového ujednání, smlouvy č. 05/110-0 (Vema č. 2004/451) ze dne 22. 11. 2005 (dále jen Smlouva ) ev. č.: 05/110-1. DODATEK Č. 1 ev. č.: 05/110-1 Cenového ujednání, smlouvy č. 05/110-0 (Vema č. 2004/451) ze dne 22. 11. 2005 (dále jen Smlouva ) uzavřený mezi: Organizace: Česká republika - Úřad vlády České republiky Adresa:

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací MÚZO Praha s. r. o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 www.muzo.cz obchod@muzo.cz

Více

prosinec 2011 Události uplynulého roku Vema V4 Cloud Váno ní slosovatelná anketa Zm ny v legislativ Newsle er

prosinec 2011 Události uplynulého roku Vema V4 Cloud Váno ní slosovatelná anketa Zm ny v legislativ Newsle er Software pro váš úspěch prosinec 2011 Události uplynulého roku Vema V4 Cloud Váno ní slosovatelná anketa Zm ny v legislativ Newsle er Kalendárium 2011 Opět je tu konec roku a s ním čas na bilancování a

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Ing. Kordina, MěÚ Červený Kostelec Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r.o. Obsah prezentace Informační systém městského úřadu IS Munis Město Červený

Více

ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM

ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Případová studie ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Jak jsme společnosti ČSOB zefektivnili práci s firemními klienty ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Celý projekt začal v srpnu, přičemž

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty

ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty Případová studie ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty Jak jsme společnosti ČMSS dodali moderní řešení pro řízení vztahů s klienty ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty Kvalitní poskytování

Více

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o.

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Produkty SSB2000 Moduly programu SSB2000 Samostatné aplikace Technická podpora Vzdělávání Produkty IT služby Vývoj zakázkového software Právní služby Účetní a daňové

Více

Software pro váš úspěch 3/2011. Jak jsme si vedli v uplynulém roce Komunikace se zdravotními pojiš ovnami Elektronické plánování dovolené.

Software pro váš úspěch 3/2011. Jak jsme si vedli v uplynulém roce Komunikace se zdravotními pojiš ovnami Elektronické plánování dovolené. Software pro váš úspěch 3/2011 Jak jsme si vedli v uplynulém roce Komunikace se zdravotními pojiš ovnami Elektronické plánování dovolené Newsletter Naše úspěchy v jubilejním roce Jak jste jistě zaznamenali,

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Mzdový program může být rozšířen o personální moduly lékařské prohlídky, vzdělávání, evidence pracovních pomůcek, pracovní místa a další.

Mzdový program může být rozšířen o personální moduly lékařské prohlídky, vzdělávání, evidence pracovních pomůcek, pracovní místa a další. Mzdy RON SOFTWARE Program MZDY je komplexní software pro zpracování mzdové a personální agendy, vytvořený pro výpočet všech typů mezd. Díky mnohaleté zkušenosti s vývojem mzdových a personálních systémů

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Windows SharePoint Services

Windows SharePoint Services Windows SharePoint Services Vnitrofiremní týmový portál za použití služby Windows SharePoint Services jako účinný nástroj pro zefektivnění týmové spolupráce Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Odbor informatiky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Č.j.: 13192/2015-OIT Rozšíření počtu zpracovávaných osobních čísel v personálním systému VEMA

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna 2016 Pracovní místa míst vedoucích M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 304 Úřad

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

EKIS - základní představení. 27. listopad 2013 Ing. Miloslav Žíla

EKIS - základní představení. 27. listopad 2013 Ing. Miloslav Žíla EKIS - základní představení Průhonice Ing. Luděk Tenkrát 27. listopad 2013 Ing. Miloslav Žíla Agenda 10 základních informací o EKIS Vnímání pojmu informační systém Něco málo z historie EKIS Rámcové schéma

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Společnost medicínského práva o.s. připravila ve spolupráci s Nejvyšším soudem České republiky metodiku a

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Za hospodářský rok 2006 (období od 01.09.2006 do 31.8.2007) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 31.3.2008 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

IS Orsoft 2011. Vladislava Dejmková. Setkání uživatelů 2011 1

IS Orsoft 2011. Vladislava Dejmková. Setkání uživatelů 2011 1 IS Orsoft 2011 Vladislava Dejmková Setkání uživatelů 2011 1 IS Orsoft v roce 2011 Distribuce kompletní verze Leden 11.1. Září 11.2. Zaměřujeme se na Legislativu Moderní postupy Nové technologie Setkání

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY RON PORTÁL JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA DOCHÁZKA MINI PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY MZDY 7 - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM Mzdový

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Pomáháme modernizovat veřejnou správu

Pomáháme modernizovat veřejnou správu GORDIC spol. s r. o. Pomáháme modernizovat veřejnou správu Předmět činnosti Tvorba a dodávky flexibilního software a poskytování komplexní podpory jeho uživatelům v oblasti státní správy, samosprávy a

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Ceník licencí a služeb od 01.01.2010.

Ceník licencí a služeb od 01.01.2010. Ceník licencí a služeb od 01.01.2010. Všechny zde uvedené ceny a sazby jsou uvedeny v Kč a bez DPH. 1. Licence 1.1 Základní ceny licencí - XENON Ceník licence. MODULY EKONOMIKA A 1 uživatel 0101 Účetnictví

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o.

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o. Projekt IT podpora řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje Prezentují Ing. Pavel Kowalski Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu, vedoucí personálního oddělení Moravskoslezský

Více

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 O firmě IDEAspol.sr.o. je česko-belgická společnost založená v roce 1991. IDEA je primárně orientovaná na technologii MUMPS, a proto se téměř okamžitě stala

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 3,

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 3, Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne: 6. prosince 05 Č. j.: ČÚZK-77/05- SLUŽEBNÍ PŘEDPIS 3, kterým se stanovují podrobnosti systemizace služebních a pracovních míst na Českém úřadu zeměměřickém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Informace pro uchazeče o zaměstnání Informace pro uchazeče o zaměstnání Produkty a služby společnosti OKsystem a.s. OKsystem je česká softwarová společnost, která se dlouhodobě zaměřuje na vývoj aplikačních programových systémů, dodávky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Software pro váš úspěch. říjen 2011. Přechod na V4 v plném proudu Akce pro slovenská města a obce Komunikace s VZP ČR Úspěšné implementace.

Software pro váš úspěch. říjen 2011. Přechod na V4 v plném proudu Akce pro slovenská města a obce Komunikace s VZP ČR Úspěšné implementace. Software pro váš úspěch říjen 2011 Přechod na V4 v plném proudu Akce pro slovenská města a obce Komunikace s VZP ČR Úspěšné implementace Newsletter NOVINKY Přechod na V4 v plném proudu V minulém čísle

Více

Naše dceřiná společnost DMR System s.r.o. je distribučním partnerem pro Slovenskou republiku (více informací na www.dmrsystem.sk).

Naše dceřiná společnost DMR System s.r.o. je distribučním partnerem pro Slovenskou republiku (více informací na www.dmrsystem.sk). RON SOFTWARE Společnost se specializuje na vývoj a prodej informačních systémů pro personální oddělení. Pomocí našich produktů personalista získá kvalitní nástroj pro práci s daty o zaměstnancích. Velkou

Více

Případová studie. Octigon: Aplikace na evidenci výkazů. Jak jsme společnosti Octigon pomohli zefektivnit práci s výkazy.

Případová studie. Octigon: Aplikace na evidenci výkazů. Jak jsme společnosti Octigon pomohli zefektivnit práci s výkazy. Případová studie Octigon: Aplikace na evidenci výkazů Jak jsme společnosti Octigon pomohli zefektivnit práci s výkazy. Octigon: Aplikace na evidenci výkazů t Manuální práce s výkazy nás obírala o čas,

Více

Vyúčtování elektrické energie

Vyúčtování elektrické energie Ekonomické informační systémy bez hranic Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner 3 1 2 6 4 Foto: ŠJů & Jagro. Vyúčtování elektrické energie V rámci informačního systému SQL Ekonom nabízíme

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Náš program partnerské spolupráce je šitý na míru vašim potřebám a pomůže vám uspět na měnícím se trhu Co potřebujete k úspěchu? Přilákat nové

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Profil společnosti Vema, a. s. Společnost Vema je pro své zákazníky dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky

Více

Projekt IS Statutárního města Ostrava. Kladno 10. června 2011

Projekt IS Statutárního města Ostrava. Kladno 10. června 2011 Projekt IS Statutárního města Ostrava Kladno 10. června 2011 Ing. Libor Daněk Obchodní ředitel VERA Agenda Úvodní informace Východiska Cíle projektu Realizace Přínosy Projekt IS Statutárního města Ostrava

Více

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Ing. Jaroslav Kordina, MěÚ Červený Kostelec Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r.o. Obsah prezentace Informační systém městského úřadu IS Munis

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Eaton Váš zdroj záložního napájení

Eaton Váš zdroj záložního napájení Program PowerAdvantage pro obchodní partnery společnosti Eaton Eaton Váš zdroj záložního napájení Správci IT a vnitropodnikových elektrických rozvodů mají v rámci firmy a vůči jejím zákazníkům odpovědnost

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe Modul Aspe Vyšší agregace Parametry stavby byly rozšířeny o funkci použití vyšších agregací, které mění pohled na stavbu. Po aktivaci jsou všechny stavební díly ve stromové struktuře, tiskových sestavách

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Mgr. Pavel Hemelík

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Mgr. Pavel Hemelík Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Mgr. Pavel Hemelík 1 FIM UHK: - pravidelné přednášky - spolupráce na projektu inovace učebních plánů - spolupráce při výuce (ORTEX je garantem pro MS CRM) - ORTEX je

Více