01-3 Vlastní diagnostika III. Tabulka závad, císla závad FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01-3 Vlastní diagnostika III. Tabulka závad, císla závad 16496...17566. FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01"

Transkript

1 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 "- I 01-3 Vlastní diagnostika III Tabulka závad, císla závad "\ Upozornení. Relevantní závady v systému elektrického ovládání plynu budou zobrazeny na panelu prístroju "kontrolkou EPC".. Relevantní závady v systému emisí budou zobrazeny na panelu prístroju "kontrolkou emisí".. Vysvetlivky k druhum závad (napf "prerušení nebo zkrat na kostru') => Návod k obsluze diagnostického prístroje.. Jestliže jsou konstrukcní díly oznaceny jako vadné: Zkontrolovat nejdríve vedení a svorkovnice k temto soucástem, dále ukostrení systému dle schématu zapojení. Teprve není-ii ani zde zjištena závada, soucást vymenit. Toto platí zejména, je-ii závada vykazována jako "sporadická" (SP).. Po odstranení závady musí být pamet závad vymazána => Kap a musí být znovu vyvolán readinesscod =>Kap Upozornení snímac teploty nasávaného vzduchu -G72- signál príliš velký, sporadicky se vyskytující chyba. SAE- kód který se muže zobrazit vedle císla závady (napr. P0113) nebrat v úvahu. "- ) Upozornení = císlo závady. snímac teploty nasávaného vzduchu -G72- = vadný proudový obvod nebo vadné místo. Signál príliš vysoký = druh závady jako text. Sporadicky se vyskytující závada = nevyskytuje se casto, napf uvolnený kontakt

2 01 FABIA2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Snimac teploty nasavaneho vzduchu -G72_1) Snimac teploty nasavaneho vzduchu -G72_1) Snimac teploty chladici kapaliny -G62-1) Snimac teploty chladici kapaliny -G62-1) Snimac teploty chladici kapaliny -G62-1) velky si- Nesmyslny gnal -I velky. Zkrat na kostru. -G72- vadný. Zkrat na plus. -G72- vadný. Snímac teploty chladicí kapaliny -G62- dává nesmyslný signál z duvodu špatného kontaktu príp. koroze, vlivem vlhkosti v prípojovací svorkovnici. -G62- vadný. Zkrat na kostru. -G62- vadný. Zkrat na plus. -G62- vadný. Nouzový chod, rídicí jednotka pracuje s náhradní teplotou. Potíže pri studeném startu pri velmi nízkých teplotách. Špatné jízdní vlastnosti pri zahrátém. Zvýšená hodnota emisí. Potíže pri studeném startu pri velmi nízkých teplotách. Špatné jízdní vlastnosti pri zahrátém. Zvýšená hodnota emisí Odstranení závady 004, zobrazované pole 4 => Kap teploty nasávaného vzduchu => Kap Vymenit rídicí jednotku 001, zobrazované pole 2 => Kap teploty chladicí kapaliny -G62- => Kap Vymenitrídicíjednotku 001, zobrazované pole 2 => Kap teploty chladicí kapaliny -G62- => Kap Zkontrolovat termostat => Motor 1,4/55; 1,4/74 - Mechanika; opr. sk Vymenit rídicí jednotku Rada valcu 1 - sonda 1 elektr.1) ;,. Nefunguje lambdaregulace. Špatný volnobeh. Hodnoty emisí ve výfukových plynech nejsou v porádku - Zkontrolovat lambdasondu a lambda-regulaci 01-3 strana 2 Vlastní díagnostíka III Vydání

3 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování IBez aktivity Rada valcu 1 sonda 11) Rada valcu 1 sonda 21) Rada valcu 1 sonda 21) Rada valcu 1 sonda 21) Rada valcu 1 sonda 21) Elektricka zavada v proudovém okruhu Napeti prilis male Napeti prilis vysoke Bez aktivity IChybna funkce system davkovani 1) (znecištená). Prerušené vedení mezi vyhríváním lambda- sondy a rídicí jednotkou. Nefukcní vyhrívání. Prerušení vedení mezi lambda-sondou a rídicí jednotkou \. Zkrat signálového vedení na kostru nebo na stínení. Zkrat referencního ukostrovacího vedení na kostru nebo na stínení. Zkrat signálového vedení na plus. Prerušené vedení k lamda-sonde. Vadný palivový systém. Zvýšenáspotreba. Zacazenésvícky. Nefunguje lambdaregulace. Špatný volnobeh. Hodnoty emisí ve výfukových plynech nejsou v porádku. Nefunguje lambdaregulace. Špatný volnobeh. Hodnoty emisí ve výfukových plynech nejsou v porádku. Nefungujelambdaregulace. Špatnývolnobeh. Nefunguje lambdaregulace. Špatný volnobeh. Hodnoty emisí ve výfukových plynech nejsou v porádku Odstranení závady - Precist blok zobrazovaná skupina 030 => Kap zobrazovaná skupina 031 => Kap Zkontrolovat lambdaregulaci lambda sondy - Zkontrolovat vedení k lambda-sonde za - Zkontrolovat palivový filtr s regulacním ventilem => Motor 1,4/55; 1,4/ sk Zkontrolovat lambdaregulaci 030 => Kap => Kap Vydání Vlastní diagnostika III o 1-3 strana 3

4 01 FABIA 2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování System prilis chudy system davkovani 1) system davkovani 1) ) Valec11) Valec 21) Valec 31) I '" System prilís bohaty Zjisteno vynechavani zapalovaní Zjisteno vynechavani zapalovani Zjisteno vynechavani zapalovani Zjisteno vynechavani zapalovani. Tlak prílišnízký. Netesnýsací systém. Mechanickyvadné vstrikovací ventily. Závada v systému sekundárního vzduchu. Vadnýpalivovýsystém. Vadnálambda-sonda. Vstrikovacíventily vadné. Vadnézapalovacítrafo. Špatnéjízdnívlastnosti. Nefungujelambdaregulace. Špatnývolnobeh. Nedostatecný výkon. Hodnoty emisí ve výfukových plynech nejsou v porádku. Katalyzátor prehrátý nebo poškozený viz císlo závady viz císlo závady viz císlo závady Odstranení závady - Zkontrolovat palivový filtr s regulacním ventilem => Motor 1,4/55; 1,4/ sk Zkontrolovat vstrikovací ventily => Kap Zkontrolovat lambdasondu a lambda-regulaci - Zkontrolovat lambdasondu a lambda-regulaci - Zkontrolovat vstrikovací ventily => Kap Zkontrolovat lambdaregulaci 030 => Kap Zkontrolovat lambdaregulaci - Zkontrolovat vstrikovací ventily => Kap Zkontrolovat kabely zapalováni a zapalovací svícky => Kap Zkontrolovat zapalovací trafo s výkonovým koncovým stupnem => Kap Zkontrolovatzjištené vynechávání=>kap o 1-3 strana 4 Vlastní diagnostika III Vydání

5 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Zjisteno Valec 41) vynechavani zapalovani Nesmyslny signal Snimac otacek -G28-1) Snimac otacek -G28-1) Snímac klepani 1 -G Snimac klepani 1 -G Snimac klepani 1 -G Snimac klepani 1 -G Snimac polohy vack. hrídele => snimac -G40_1) \ Snimac polohy vack. hridele => snimac -G40_1) Snimac polohy vack. hridele => snimac -G40_1) Bez signalu Elektricka zavada v proudovem okruhu velky si- Nesmyslny gnal velky Nesmyslny signal. Snímac otácek -G28- je uvolnený. Vedení signálu prerušeno nebo zkrat na kostru nebo plus. Ukostrení prerušeno nebo má zkrat na plus. -G28- uvolnený nebo vadný. Prerušeno vedení k od,stíneníod -G28-. Vadný snímac klepání -G61-. Volný kontakt u svorkovnic. Prerušeno vedení mezi snímacem klepání 1 -G61- a rídicí jednotkou. Snímac klepání 1 -G61- volný. Zkrat vedení na kostru nebo Plus. Napájení nebo ukostrení pro -G40- vadné. -G40- vadný. Prerušení vedení nebo zkrat na kostru nebo plus ve vedení signálu mezi -G40- a rídicí jednotkou. Vytahaný rozvodový remen (u s vetším probehem kilometru) viz císlo závady Výpadek. Motor nelze nastarovat. Motor zhasíná. Vysokáspotreba. Závadave vedení. Motornedosahuje maximálních otácek. Nedostatecný výkon. Potíže pri startování. Hlucnejší rozvod, snížený výkon Odstranení závady - Zkontrolovat snimac otácek -G28- => Kap Odstranit prerušení vedení nebo zkrat => Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa otácek -G28- => Kap Vymenitrídicíjednotku klepání => Kap namerených hodnot 028 => Kap ZkontrolovatHalluv snímac => Kap. 28-1

6 01 FABIA 2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Odstranení závady Prutok prilis + Neprovedeno prizpu- + Motor beží v nouzo- - Zkontrolovat ventil System zpetne- sobení systému zpet- vém programu pro zpetné vedení ho vedeni vyfu- ného vedení výfukových plynu kovych plynu1) výfukových plynu -N18- => Kap. 01-1, Prutok prilis + Ventil pro zpetné ve- ~iagonostikaakcních System zpetne- velky dení výfukových plynu clenu ho vedeni vyfu- -N18- vadný - Provést základní kovych plynu1) nastavení (blok namerených hodnot 074 a 075) => Kap Ucinek prilis + Vedení mezi rídicí + Nerovnomerný - Zkontrolovat lambda- jednotkou a volnobeh sondu a lambda-resystem lambda-sondou pred + Hodnoty emisí ve gulaci pred katalyzákatalyzatoru1) má výfukových plynech torem zkrat na plus nebo na nejsou v porádku kostru - Zk ontroiovat Iambda- sondu a lambda-re- + Vadný výkonový kon- gulaci za katalyzátocový jednotce (vadná rem rídicí jednotka mo- - Zkontrolovat systém toru) sání na netesnost \ I + vad na Iambda-sond a => Kap Zkontrolovat tesnost výfukové soustavy => Motor 1,4/55; 1,41 sk Zkontrolovat katalyzátor => Motor 1,41 55; 1,4/74 - Mechanika; opr. sk Prutok + Magnetický ventil + Nerovnomerný - Zkontrolovat magne- Odvetravaci sys- -N80- vadný volnobeh tický ventil 1 pro nátem nadrze1) + Prerušené vedení nebo zkrat + Zápach po palivu dobku s aktivním uhlím => Kap. 01-1, diagnostika akcních clenu - Zkontrolovat hadice a propojovací trubice od palivové nádrže až po vstrikovací lištu => Motor 1,4/55; 1,41 sk Zkontrolovat systém sání na netesnost => Kap Nesmyslny si- + Vadný snímac indi- + Indikace zásoby pali- - Zkontrolovat signál Signal hladiny gnal kace pro zásobu pali- va není v porádku snímace indikace zá va + Indikace zásoby pali- soby + Prerušené vedení nebo zkrat na kostru va nefunguje => Elektrická sché- mata, hledání závad nebo plus a montážní místa 01-3 strana 6 Vlastní diagnostika III Vydáni

7 1 1 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 \ " Nesmyslny si- Signal rychlosti gnal vozidla1) Tlakovy snimac klimatizace Tlakovy snimac klimatizace Napajeni velky Napeti prilis male. Snímac rychlomeru -G22- vadný. Prerušení vedení nebo zkrat mezi snímacem rychlomeru -G22- a panelem prístroju. Prerušení vedení nebo zkrat mezi panelem prístroju a rídicí jednotkou. Závada v prístrojové desce. Vodic má zkrat na kostru. Tlakový snímac klimatizace vadný. Tlakový snímac klimatizace vadný. Napájecínapetí menší než 10 V. Vadný nebo vybitý akumulátor Odstranení závady. Zobrazení rychlosti - Zkontrolovat signál není v porádku rychlosti ~ Kap Regulacní zarízení 6 pro rychlost bez funkce. Vozidlo sebou škube zobrazovaná skupí- pri razení na Q05,zobrazené. Chybná funkce systému, pole 3 ~ Kap které používaji - Podle schéma zapo- signál rychlosti jení odstranit prerušení vedení nebo zkrat ~ Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa. Klimatizace nefungu- - Zkontrolovat G65 je ~ Klimatizace; opr. sk. 87. Napetípríliš malé - Zkontrolovat napájení ~ Kap '\ Napajeni Vad na ridici jednotka1) Vad na ridici jednotka1) Napeti prilis velke si- Nesmyslny gnal Spinac brzdovych svetel -F-. Vadný regulátor napetí nebo alternátor. Napájecí napetí vetší než 16 V. Vadný regulátor napetí nebo alternátor. Vadný spínac brzdových svetel. Prerušené vedení nebo zkrat na plus nebo na kostru mezi spínacem brzdových svetel a rídicí jednotkou. Vadná rídicí jednotka. Napetíprílišvysoké - Zkontrolovat napájení~ Kap Nesvítíbrzdovésvet- - Zkontrolovatspínac 10 brzdovýchsvetela. Kolísáníotácekmo- spínacbrzdového toru behembrzdení pedálu~ Kap Motor nelze nastartovat - Vymenit rídicí jednot- ku -J537- ~ Kap. "'" Vydání Vlastní diagnostika III o 1-3 strana 7

8 01 FABIA2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Zobrazení na -V.A.G I sonda 1 topny okruh1) Zkratna plus. Vedení mezi rídicí jednotkou a lambda-sondou pred má zkrat na plus. Vadný výkonový koncový jednotce (vadná rídicí jednotka. Nerovnomerný volnobeh Odstranení závady pred - Odstranit zkrat podle schématu zapojení => Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa - Vymenit rídicí jednotku f sonda 2 topny okruh1) sonda 1 topny okruh1) Zkrat na plus Zkrat na kostru. Vedení mezi rídicí jednotkou a lambda-sondou za má zkrat na plus nebo na kostru. Vadný výkonový koncový jednotce (vadná rídicí jednotka. Vedení mezi rídicí jednotkou a lambda-sondou má zkrat na kostru. Vadný výkonový koncový jednotce (vadná rídicí jednotka. Nerovnomerný volnobeh. Vyhrívánílambdasondyza bezfunkce. Nerovnomerny volnobeh - Vymenit lambda-sondu - Vymenitrídicíjednotku - Vymenit lambdasondu pred - Vymenit rídicí jednotku - Vymenit lambda-sondu f "-- í

9 FABIA Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 Zobrazení na -V.A.G Preruseni sonda 1 topny okruh1). Prerušení vedení od rídicí jednotky k lambda-sonde. Vadný výkonový koncový jednotce (vadná rídicí jednotka). Nerovnomerný volnobeh Odstranení závady pred - Odstranit prerušení vedení podle schématu zapojení => Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa - Vymenit rídicí jednotku - Vymenitlambda-sondu sonda 2 topny okruh1) Zjištení záteže Zkrat na kostru I. Nedosažena mez Vedení mezi rídicí jednotkou a lambda-sondou za má zkrat na kostru. Vadný výkonový koncový jednotce (vadná rídicí jednotka). Poškozená škrticí klapka. Vadný snímac polohy pedálu akcelerace. Nerovnomerný volnobeh. Vyhrívánílambdasondyza bezfunkce. Snížený výkon. Rozsvícení kontrolky EPC - Vymenitrídicíjednotku - Vymenit lambdasonduza - Prizpusobit rídicí jednotku jednotce ovládání škrticí klapky => Kap.. Ucpaný vzduchový filtr. Možná mechanická závada na - Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky => Kap polohy pedálu akcelerace => Kap Zkontrolovatvzduchový filtr => Kap Zkontrolovat mechanické cásti

10 01 FABIA2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Odstranení závady Preruseni + Prerušení vedení od + Nerovnomerný - Zkontrolovat vstriko- rídicí jednotky volnobeh vací ventily => Kap. sonda 2 topny k lamb~a-sonde za + Hodnoty emisí ve 24-3 okruh1) katalyzatorem V y 'fu kovy' ch '". v. Plynech - ZkontroIovat vy- + Vadny vykonovy kon- nejsou v poradku hrívání lambda-son-?ový stupen v rídící + Vyhrívání lambda- dy + jednotce (vad- sond za katalyzáto- ná rídícíjednotka) rem bezfunkce v. v,.,. \Ivad na ' Iambda-sonda - Vymenlt ndlcl jednot- ' k t I t ku za a a yza orem - Vymenit lambdasondu Nedosazena + Vadný palívový sys- + Nefunguje lambda- - Zkontrolovat vstríko- hranice ochu- tém regulace vací ventily => Kap. adaptace smesi zení + Vadná lambda-sonda + Špatný volnobeh 24-3 oblast 11) + Hodnoty emísí ve - Zkontrolovat palivo Nedosazena + Vadný palivový sys- výfukových plynech vé cerpadlo => Motor Rada valcu 2, hranice ochu- tém nejsou v porádku 1,4/55; 1,4/74 - Meadaptace smesi zení + Vadná lambda-sonda + Zvýšená spotreba chanika; opr. sk. 20 oblast 21) palíva - Zkontrolovatsystém sání na netesnost => Kap Zkontrolovat tesnost výfukové soustavy => Motor 1,4/55; 1,4/ sk Zkontrolovat soustavu zpetného vedení výfukových plynu => Motor 1,4/55; 1,4/ sk Zkontrolovat na tesnost systém nádobky s aktivním uhlím => Motor 1,4/ 55; 1,4/74 - Mechanika; opr. sk Zkontrolovatlambda- 1 sondu a lambda-regulaci - Zkontrolovat lambdasondu a lambda-regulaci ~ '- n ' n" n " strana 1O Vlastní diagnostika III Vydání

11 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování IZkrat na plus Snímac tlaku v sacim potrubi -G71-1)2) Snímac tlaku v sacim potrubi -G71-1)2) Snimac tlaku v sacim potrubí -G71-1)2) Preruseni/ zkrat na kostru nesmyslny signal. Vodic má zkrat na plus. -G71- vadný. Prerušenívedení. Vodicmázkrat na kostru. -G71-vadný. -G71-vadný. Sacísystémje netesný. Zvýšenéemisníhodnoty. Nedostatecnáreakce na sešlápnutípedálu akcelerace. Tvrdézmenyzatížení '> Odstranení závady - Zkontrolovatsnímac tlakuv sacímpotrubí ::::> Kap Zkontrolovat systém sání na netesnost (falešný vzduch) ::::> Kap ) pri tétozávade zapne ridici jednotka v panelu prístroju kontrolku emisí. Význam kontrolky emisí => Kap. 01-1

01-4 Vlastní diagnostika IV

01-4 Vlastní diagnostika IV FABA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 01-4 Vlastní diagnostika V Tabulka závad, císla závad 17573...18097 Zobrazení na -V.A.G 1552- Možná prícina závady Možné projevy závady Odstranení závady

Více

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1 FABIA2000»- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 "y 01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot Zásady bezpecnosti práce Je-Ii pri zkušebních jízdách treba použít kontrolní a mericí prístroje,

Více

- Upozornení!. k zobrazovanému poli 2:. Na tfetím zobrazovaném míste se objeví 1 nejprve pfi cástecné záteži

- Upozornení!. k zobrazovanému poli 2:. Na tfetím zobrazovaném míste se objeví 1 nejprve pfi cástecné záteži FABIA 2000» Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování 01 0 016 Vlastní diagnostika VI Bloky namerených hodnot Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny 030...049,099 lambdaregulace Zobrazovaná skupina 030, lambdaregulace.

Více

Servis f) F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování. Vydání 08.99. služby. Technické informace Prin I. Kód motoru

Servis f) F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování. Vydání 08.99. služby. Technické informace Prin I. Kód motoru Servis f) Dílenská pøíruèka F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování Vydání 0899 Kód motoru Servisní služby Technické informace Prin I t) Servis -, ~ Toto dílo je autorskoprávnì chránìno Printed in

Více

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4n4 - vstrikování 01 \ 01 - Vlastní diagnostika 01-1 Vlastní diagnostika I Vlastnosti vlastní diagnostiky Vlastní diagnostika sleduje jen cást vstrikovacího a zapalovacího

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Motor a příslušenství

Motor a příslušenství Motor a příslušenství Injection EMS 31.32 Diagnostika - Algoritmy pro lokalizaci poruch - 2 Diagnostika - Interpretace povelů - 8 Diagnostika - Stížnosti zákazníka - 10 Diagnostika - Interpretace parametrů

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 28 Klimatizace

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R z předmětu Elektrotechnika pro školní rok 2012/2013: 1. Elektrická zařízení motorových

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

Nabídka motorů pro vozy Škoda se rozšiřuje o dva tříválcové benzinové motory. Tyto zcela nové motory jsou montovány do vozů ŠkodaFabia.

Nabídka motorů pro vozy Škoda se rozšiřuje o dva tříválcové benzinové motory. Tyto zcela nové motory jsou montovány do vozů ŠkodaFabia. U vozů Škoda nyní i tříválec! SP45_11 Nabídka motorů pro vozy Škoda se rozšiřuje o dva tříválcové benzinové motory. Tyto zcela nové motory jsou montovány do vozů ŠkodaFabia. Nejprve bude v nabídce 6ventilový

Více

Snímače a akční členy zážehových motorů

Snímače a akční členy zážehových motorů Ústav automobilního a dopravního inženýrství Snímače a akční členy zážehových motorů Brno, Česká republika Rozdělení komponent motor managementu Snímače nezbytné k určení základních provozních parametrů

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9 Obsah Obsah Úvodem Slovo autora.................................................. 9 Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG Kde se vzalo LPG.............................................. 11 Fyzikální vlastnosti

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu.

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu. Nové moderní vozy, jakým Fabia je, vyžadují odpovídající hnací agregáty. U Fabie se používají dva nové zážehové motory 1,4 l - 16 V 55 kw 1,4 l - 16 V 74 kw Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů

Více

Obsah. Obsah... 3. vod... 11. Z kladnì pojmy... 12. Kontrola technickèho stavu motoru... 24

Obsah. Obsah... 3. vod... 11. Z kladnì pojmy... 12. Kontrola technickèho stavu motoru... 24 Obsah Obsah...................................................... 3 vod....................................................... 11 Z kladnì pojmy............................................ 12 Prohlídky,

Více

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA Dekadický Hexadec Blikací Význam chyby kód chyby kód kód 00000 0000 0000 Nezjištěna závada/konec komunikace 00257 0101 1112 Vstupní ventil ABS PL 00258 0102 1113 Elektromagnetický

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.1 Měření parametrů Kapitola 27 Skoková lambda

Více

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Moderní automobily jsou vybaveny diagnostikou zásuvkou, která zajišťuje

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54 5 Obsah Představujem e v o z id lo R e n a u lt L a g u n a... 10 Bezpečnost p ře d e v š ím!... 11 Opravy během jíz d y... 12 Nouzové s ta rto v á n í... 13 Výměna k o la... 14 Hledání n e tě s n o s

Více

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

FABIA Hledání závad È. 1/1

FABIA Hledání závad È. 1/1 Pøedpoklady FABA Hledání závad È 1/1 Samovolné vybíjení akumulátoru pro kontrolu: akumulátor je v poøádku osvìtlení a všechny systémy vozidla jsou vypnuty Možné pøíèiny závady: zkorodované a zneèištìné

Více

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY obor: Silniční doprava Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření 1. Spalovací motory: rozdělení, základní pojmy, problémy

Více

Lambda sonda je snímač přítomnosti kyslíku ve výfukových plynech. Jde o

Lambda sonda je snímač přítomnosti kyslíku ve výfukových plynech. Jde o Lambda sonda Kontrola lambda řízení Lambda sonda je snímač přítomnosti kyslíku ve výfukových plynech. Jde o elektrochemický člen, který na základě chemické reakce vytváří elektrický signál. Jeho výstupní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 6 Ventil

Více

Spalovací motory. Palivové soustavy

Spalovací motory. Palivové soustavy 1 Spalovací motory Palivové soustavy Úkolem palivové soustavy je přivést, ve vhodný okamžik vzhledem k poloze pístu potřebné množství paliva do spalovacího prostoru nebo sacího potrubí. Zážehové motory

Více

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES 19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES ROZDĚLENÍ SPLAOVACÍCH MOTORŮ mechanická funkčnost pístové nebo rotační Spalovací motor pracuje

Více

TECHNOLOGIE. Ze školní dílny

TECHNOLOGIE. Ze školní dílny Pan Jiří Hampl je mistrem odborného výcviku v SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové. Díky svým pedagogickým dovednostem a povaze nadšeného diagnostika se stal přispěvatelem našeho časopisu a vybudoval si

Více

FELICIA Hledání závad è.1/1

FELICIA Hledání závad è.1/1 , FELIIA Hledání závad è.1/1 Samovolné vybíjení akumulátoru (Podezøení na svodové odpory vùèi kostøe) Technické pøedpoklady: Akumulátor v poøádku Upozornìní: Závada mùže být zpùsobena zkorodovanými nebo

Více

V druhé části sešitu pak jsou informace o změnách, které s sebou přináší motor 1,8 l s výkonem 92 kw v modelu 98.

V druhé části sešitu pak jsou informace o změnách, které s sebou přináší motor 1,8 l s výkonem 92 kw v modelu 98. 1,8 l TURBO SP23-24 K nabídce motorů pro vozy ŠKODA OCTAVIA přibývá nyní přeplňovaný benzinový čtyřválec. Tento motor vychází z koncernové řady motorů a byl vyvinut speciálně pro příčné uložení. Poprvé

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 25 Ventil

Více

Použité náhradní díly na Volvo V40 1.8 16V, rok 96

Použité náhradní díly na Volvo V40 1.8 16V, rok 96 Pravý světlomet včetně ovládacího motůrku pro naklápění světel. Světlomet je bez skla a bez naklápěcích prvků.. V případě zájmu zašlu větší fotografie. V případě jakýchkoliv dotazů prosím pište na email

Více

Obsah. Úvod... 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče... 10. Elektrická instalace... 31. Akumulátor... 10. Alternátor... 15. Dynamo...

Obsah. Úvod... 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče... 10. Elektrická instalace... 31. Akumulátor... 10. Alternátor... 15. Dynamo... Obsah Úvod.................................................................. 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče................. 10 Akumulátor...........................................................

Více

Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů

Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů zážehové motory Úkolem systému je připravit směs paliva se vzduchem v optimálním poměru, s cílem dosáhnout - nejnižší spotřebu - nejmenší obsah škodlivin

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

STIHL TS 500i Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva. Andreas STIHL, spol. s r.o.

STIHL TS 500i Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva. Andreas STIHL, spol. s r.o. Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva 1 Cílové skupiny uživatelů a oblasti použití Cílové skupiny uživatelů stavební průmysl půjčovny stavebních strojů zahradnictví a krajinářství komunální

Více

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!!

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! ceny platí do vyprodání skladových zásob kulový čep 8993339 85.301 260 102 rejdový čep 7372170 85.624

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Zobrazení na displeji: Provozní stav klimatizace. zapnuto vypnuto Otácky motoru (volnobežné otáckypožadovaná. Vozidla s kódem motoru AUB 840 1/min -

Zobrazení na displeji: Provozní stav klimatizace. zapnuto vypnuto Otácky motoru (volnobežné otáckypožadovaná. Vozidla s kódem motoru AUB 840 1/min - FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování 01 (' 017 Vlastní diagnostika VII Blokynamerených hodnot Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny 050...069 regulace otácek zobrazovaná skupina 050, regulace

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93 Obsah 1. Spalovací motor... 11 1.1. Princip funkce spalovacího motoru... 11 1.1.1. Čtyřdobý motor... 14 1.1.2. Dvoudobý motor... 16 1.1.3. Rozdíly mezi dvoudobými a čtyřdobými motory... 18 1.1.4. Jedno-

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10 OBSAH Úvod................................................................ 9 Popis a ovládání vozidla.......................................... 10 Technický popis.....................................................

Více

Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000... ..."' Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 08.99

Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000... ...' Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 08.99 Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000 Kód motoru f Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 0899 "' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053080015 8 Servis -I ~ ~ t

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra vozidel a motorů (KVM) Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Nízkoemisní autobusový motor ML 637 NGS na zemní plyn (Dokončení

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

TEDOM a.s. divize MOTORY

TEDOM a.s. divize MOTORY 6 1 61-0-0274 POČET LISTŮ: LIST: ČÍSLO PŘEDPISU: INDEX o NÁZEV: BRZDNÝ PŘEDPIS PRO PLYNOVÉ MOTORY TEDOM OBSAH. list č. 1. Úvod... 2 2. Práce před spuštěním... 2 3 3. Záběh... 3 4 4. Práce po záběhu...

Více

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) Styk kola s vozovkou, resp. tření ve stykové ploše mezi pneumatikou a povrchem vozovky, má zásadní vliv nejenom

Více

Palivové soustavy vznětového motoru

Palivové soustavy vznětového motoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.1.2014 Název zpracovaného celku: Palivové soustavy vznětového motoru Tvorba směsi u vznětových motorů je složitější,než u motorů zážehových.

Více

Šetřete palivo s Bosch Car Servisem. Výrobky Bosch: Více kilometrů, méně paliva

Šetřete palivo s Bosch Car Servisem. Výrobky Bosch: Více kilometrů, méně paliva Šetřete palivo s Bosch Car Servisem Výrobky Bosch: Více kilometrů, méně paliva Méně přestávek na tankování: Úspora paliva Víte, které komponenty vašeho vozidla nejvíce ovlivňují úsporu paliva? vstřikovače

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

SCHÉMA ZAPOJENÍ 14. 690 Enduro 2008 690 SMC 2008 600653-01 -S1 -S2 /2.C1 -X1 /3.B3 /3.B6 -K2 -M1 -K1 -K3 -G1 /2.D3 -K4 -G2 -N1 /3.A5 /2.D3 /2.B7 /2.

SCHÉMA ZAPOJENÍ 14. 690 Enduro 2008 690 SMC 2008 600653-01 -S1 -S2 /2.C1 -X1 /3.B3 /3.B6 -K2 -M1 -K1 -K3 -G1 /2.D3 -K4 -G2 -N1 /3.A5 /2.D3 /2.B7 /2. SHÉM ZPOJNÍ SHÉM ZPOJNÍ. ze -S Y/ V/ 90 nduro 00 90 SM 00 9 0 0 0,9, R/ K/ -S /. 9, 0-0 0-9 0 9 -X, /. /. / 9 /.,,,,, -K -M M -K / /. /.,, / -K 0 -G -K / 9 9,0 /. /. U/ I/ gn M/ N/ G U -N -G 00-0 SHÉM

Více

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3 zapis_spalovaci 108/2012 STR Gc 1 z 5 Spalovací Mění #1 energii spalovaného paliva na #2 (mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3 dopravních

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400-24 - SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 OBSAH Sestava 1. Kliková hřídel... 26 2. Uložení klikové hřídele... 27 3. Polovina bloku - přední... 28 4. Rozvod

Více

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem Service 68 Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI s přeplňováním turbodmychadlem Dílenská učební pomůcka Maximální síla při minimální spotřebě paliva - to jsou hlavní atributy motoru 1,4 l TSI. Díky přeplňování

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

Ručně ovládané šoupátkové rozváděče typu DL

Ručně ovládané šoupátkové rozváděče typu DL Šoupátkové rozváděče Ručně ovládané šoupátkové rozváděče typu DL Blok šoupátkových rozváděčů typu DL se používá k plynulému ručnímu dávkování množství pro obecná hydraulická zařízení s jednočinnými a dvojčinnými

Více

SEZNAM UDRŽOVANÝCH LETADLOVÝCH CELKŮ

SEZNAM UDRŽOVANÝCH LETADLOVÝCH CELKŮ SEZNAM UDRŽOVANÝCH LETADLOVÝCH CELKŮ Typové označení Předřadný odpor spouštěče 321-S20D1 Kompenzační vedení KV-L410(8) Ukazovatel otáček LUN 1301.01 Ukazovatel otáček LUN 1301.02 Ukazovatel otáček LUN

Více

Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce

Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce Servisní školení Samostudijní program 425 Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce Po úspěšném nasazení pohonu na zemní plyn EcoFuel v modelech Touran a Caddy

Více

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail Service 80 Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l se systémem vstřikování common rail Dílenská učební pomůcka Obsah Stručný popis motorů 4 Mechanická část motoru 6 7 9 11 12 14 17 19 25 29 Systém řízení motoru

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

þÿ PY í p r a v a v ý u k o v é h o s t e n d u p r o þÿ e l e k t r i c k ý c h v e l i i n Y í d í c í j e d n o

þÿ PY í p r a v a v ý u k o v é h o s t e n d u p r o þÿ e l e k t r i c k ý c h v e l i i n Y í d í c í j e d n o Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses KDP DFJP (Ing.) 2008 þÿ PY í p r a v a v ý u k o v é h o s t e n d u p r o þÿ e

Více

SEZNAM UDRŽOVANÝCH LETADLOVÝCH CELKŮ

SEZNAM UDRŽOVANÝCH LETADLOVÝCH CELKŮ SEZNAM UDRŽOVANÝCH LETADLOVÝCH CELKŮ Předřadný odpor spouštěče 321-S20D1 Ukazovatel teploty hlav válců LUN 1380-8 Kompenzační vedení KV-L410(8) Ukazovatel teploty plynu mezi turbínami LUN 1382 Ukazovatel

Více

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU Snížení tlaku v pneumatickém okruhu Při zásahu na pneumatickém okruhu je nutné snížit tlak v okruhu na hodnotu atmosférického tlaku. POZOR : Vozidlo musí povinně stát koly na zemi. Snížení tlaku v pneumatickém

Více

Problém nefunkčního předstřiku

Problém nefunkčního předstřiku Problém nefunkčního předstřiku Sériová diagnostika nelhala Zákazník přivezl vozidlo s problémem, rozsvícení se kontrolky motoru při zvýšených otáčkách, jinak byl provoz vozidla v pořádku. Jednalo se o

Více

Metody měření provozních parametrů strojů. Metodika měření. absolutní a měrná spotřeba paliva. měření převodového poměru,

Metody měření provozních parametrů strojů. Metodika měření. absolutní a měrná spotřeba paliva. měření převodového poměru, Metodika měření měření převodového poměru, měření setrvačné hmotnosti vozidla, menší motory se roztáčejí elektromotory, větší motory se roztáčí motorem vozidla, vlastní akcelerace měřeného motoru, měření

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU Podtlak naměřený tlakoměrem [2] B1CP0GFD KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU Motory : 9HY 9HZ Demontovat spojovací potrubí vzduchového filtru. Připojit přípojku [1] jako odbočku za vstřikovače

Více

EXD-U00 Univerzální driver modul

EXD-U00 Univerzální driver modul Technické údaje Modul EXD-U00 je řídící přístroj pro ovládání elektronických ventilů ALCO s krokovým motorem řada EX4 / EX5 / EX6 / EX7 / EX8 ve funkci: elektromagnetického ventilu elektronického vstřikovacího

Více

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Technické, montážní a seřizovací pokyny pro EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování http://trabant.jinak.cz EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování (Elektronische Batterie

Více

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete 1,9 l/50 kw SDI 1,9 l/81 kw TDI SP22-23 Dva nové vznětové motory doplňují osvědčenou řadu koncernových motorů pro vozy ŠKODA. Tento sešit Vás seznámí s novými technickými detaily motorů, s funkcí a konstrukcí

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

Etanolová jednotka europeconflex MPI-A

Etanolová jednotka europeconflex MPI-A Etanolová jednotka europeconflex MPI-A 1 Montáž a návod k použití přídavné jednotky pro vícebodové vstřikovací řídící jednotky benzínových motorů (mimo přímý vstřik) OBSAH: Úvod... 2 Instalace... 2 Základní

Více

Motorový vůz řady 831

Motorový vůz řady 831 Motorový vůz řady 831 Technický nákres Technické údaje Typ spalovacího motoru Vrtání Zdvih Trvalý výkon SM Zásoba paliva Olejové hospodářství Vodní hospodářství 6 S 150 PV 2A (má opačné číslování válců!)

Více

Biopowers E-motion Montážní protokol

Biopowers E-motion Montážní protokol Biopowers E-motion Montážní protokol MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. Jméno a adresa majitele vozidla: Telefonní kontakt: Značka, typ a VIN vozidla:

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu SMĚŠOVACÍ UZLY SUY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Směšovací uzel SUY se skládá z připojovacích pancéřových hadic, oběhového čerpadla Grundfos a možností nastavení požadovaného výkonu (tři

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Motor,6/85 kw FSI Kód motoru BLF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Vstřikování Bosch-_Motronic

Vstřikování Bosch-_Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla čtvrtý NĚMEC V. 20.12.2013 Název zpracovaného celku: Vstřikování Bosch-_Motronic Systém Bosch-Motronic je vyšším stupněm elektronického řízení motoru

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více