01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených strana1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1"

Transkript

1 FABIA2000»- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 "y 01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot Zásady bezpecnosti práce Je-Ii pri zkušebních jízdách treba použít kontrolní a mericí prístroje, je treba dbát na následující:. Zkušební a merící prístroje je treba vždy pripevnit na zadním sedadle a k jejich obsluze je treba prítomnost 2. mechanika. Kdyby byly zkušební a merící prístroje umísteny na sedadle spolujezdce, mohlo by aktivací airbagu spolujezdce dojít ke zranení osoby, která by na tomto míste sedela. Nactení bloku namerených hodnot '\ Potrebné speciální náradí, kontrolní a mericí prístroje a pomocné prostredky. Diagnostickýprístroj-V.A.G1552- s vedením -V.A.G1551/3,3A, 38 nebo3c- " Podmínky pro kontrolu. Teplota chladicí kapaliny musí být nejméne 80 C ~ zobrazovaná skupina 004, zobrazované 3.. Všechny elektrické spotrebice napr. svetla nebo vyhrívání zadního skla musí být vypnuty.. Je-Ii vozidlo vybaveno klimatizací, musí být i tato vypnuta.. U vozidel s automatickou prevodovkou musí být volicí páka v poloze "P" nebo "N".. V pameti závad nesmí být uložena žádná závada ~ Kap. 01-1, Ctení a mazání pameti závad. Pracovní postup - Pripojit diagnostický prístroj -V.A.G Nastartovat motor a zvolit adresu 01 "Elektronika motoru" ~ Kap Zvolit funkci 08 "Nactení bloku namerených hodnot" a ~ dále požadované císlo zobrazované skupiny. Nacteni bloku namerenych hodnot Zadejte cislo zobrazovane skupiny HELP XXX ~ Upozornení! Císlo zobrazované skupiny 004 je príklad pro predstavení postupu. ~INacteni bloku namerenych hodnot 4 8S0/min 13. 9V 88 e ~ 41 e ~ Upozornení! Pro prechody do jiné skupiny postupovat tabulky: dle následující "'\ Vlastní diagnostika V 01-5 strana1

2 01 FABIA 2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování Zobrazo- -V.A.G V.A.G vaná skupína vyšší nižší stisknout stisknout tlacítko (TI stisknout tlacítko (!) stisknout tlacítko m preskocit stisknout stisknout ", \ - Pokud se dosáhne ve všech zobrazovaných polích požadovaných hodnot, stisknout tlacítko B. - Zvolit funkci 06 "Ukoncení výstupu" a vypnout zapalování. Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny základní funkce Zobrazovaná skupína základní funkce:. Motor beží ve volnobehu Nacteni bloku namerenych hodnot 1 ~ I ~ Zobrazení na displeji: xxxx/min xx,x oe xx,x % xxxxxxxx ~ Zobrazované Požadovaná hodnota Vyhodnocení: Teplota chladicí kapaliny Podmínky serízení Regulacní hodnota lambda Otácky motoru (volnobežné otácky) Vozidla s kódem motoru AUA Vozidla s kódem motoru AUB a) Aktuáln! hodnoty ~ Servisní prohlídky a údržba. Vozidla s automatickou prevodovkou: ~ 01-5 strana % oe /mina) /mina) /mina) ~O1-5 strana 8 ~ 01-5 strana 3 ~ 01-5 strana3 Význam 8místného císelného bloku Platí prí zobrazení Význam 1 Teplota chladicí kapaliny nad 80 oe 1 Otácky motoru pod /min 1 Škrticí klapka uzavrena 1 Lambda-regulace v porádku 1 Spínac volnobehu sepnutý 1 Kompresor klimatizace vypnut 1 Katalyzátor zahrátý (nad 300 Oe) 1 Vlastní diagnostikou nezjištena žádná závada strana 2 Vlastni diagnostika V Vydáni 03.01

3 1 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 'Vyhodnocení zobrazované skupiny 001, otácky motoru (volnobežné otácky) ~ Zobra- Zobrazené zení na displeji: 1 menší než požadovaná hodnota. Jednotka ovládání škrticí klapky zustává vi- - Zkontrolovat jednotku ovládán í škrticí set nebo je vadná klapky => Kap Vložka cistice vzduchu silne znecištena - Vymenit vložku cistice vzduchu => Kap Jednotka ovládání škrticí klapky zustává vi-i- Dotaz na pamet' závad => Kap set nebo je vadná. Velké množství falešného vzduchu (nemuže být kompenzováno stabilizací volnobehu) - Zkontrolovat tesnost sacího systému => Kap Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky => Kap Provést zkoušku volnobehu => Kap ~ Vyhodnocení zobrazované skupiny 001, teplota chladicí kapaliny,, vetší než požadovaná hodnota Zobra- Zobrazené zenína displeji: 2 menší než 80 C vetší než 110 C. Príliš studený motor - Provést príp. zkušební jízdu.. Snímac teploty chladicí kapaliny, príp. ve- - Zkontrolovat snímac teploty chladicí kapalidení k rídicí jednotce motoru ny => Kap Regulátor chladicí kapaliny vadný (termo- - Kontrola regulátoru chladicí kapaliny stat) => Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika; OpL sk. 19. chladicznecištený - Chladic vycistit. Vetrákchladicebezfunkce - Zkontrolovat funkci => Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa. Regulátor chladicí kapaliny vadný (termo- - Kontrola regulátoru chladicí kapaliny stat) =>Motor 1,4/55;1,4/74- mechanika;opl sk. 19 I. Snímac teploty chladicí kapaliny, príp. ve- - Zkontrolovat snímac teploty chladicí kapalidení k rídicí jednotce motoru ny => Kap Zobrazovaná skupina základní funkce:. Motor beží ve volnobehu, Nacteni bloku namerenych hodnot 2 <=Zobrazení na displeji: xxxx/min xx% x,x ms xxx mbar Tlak v sacím po- 240"A20 mbar => 01-5 strana 4 trubí Doba vstriku 2,0.A,0 ms => 01-5 strana 4 Zátež motoru 10,,20 % => 01-5 strana 8 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) => 01-5 strana 3 Vlastní diagnostika V 01-5 strana3

4 01 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování a) Zobrazovaná skupina 001 zobrazené 1 ~ 01-5 strana 2. ~ Vyhodnocení zobrazené skupiny 002, doba vstriku Zobra- Zobra- zené zenína displeji: 3 menší + Velké množství paliva ze systému nádobky - Zkontrolovat magnetický ventil 1 nádobnež 2,0 s aktivním uhlím ky s aktivním uhlím Kap. 01-1, Diagms nistika akcních clenu + Zabudoványchybnévstrikovacíventilys - Zkontrolovat vstrikovací ventily Kap. vetší pruchodností Zkontrolovat císlo náhradního dílu vstrikovacích ventilu Katalog náhradních dílu vetší než + Zvýšená zátež motoru vlivem elektrických - Odstranit zátež (klimatizaci, servorízení, 4,0 ms spotrebicu, klimatizace, zarazeného atd.) rychlostního stupne nebo servorízení na dorazu ~ + Zabudoványchybnévstrikovacíventilys - Zkontrolovat vstrikovací ventily Kap. menší pruchodností Zkontrolovat císlo náhradního dílu vstrikovacích ventilu Katalog náhradních dílu Vyhodnocení zobrazené skupiny 002, tlak v sacím potrubí Zobrazené 4 Zobrazenína displeji: menší než 240 mbar + Velké množství falešného vzduchu mezi trubkou sání a vzduchovým cisticem vetší než + Zarazen rychlostní stupen (automatická 420 mbar prevodovka) + Motor zatížen prídavnými agregáty + Vložka cistice vzduchu silne znecištena - Odstranit prisávaný vzduch - Volicí páku nastavit do P nebo N - Odstranit zátež (klimatizaci, servorízení, atd.) - Vymenit vložku cistice vzduchu ~ Kap ~ Zobrazovaná skupina 003 -základní funkce:. Motor beží ve volnobehu.~ 01-5 strana 4 Vlastní diagnostika V

5 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 Nacteni bloku namerenych hodnot 3 xxxx/min xxx mbar xx (O xx (O a) Zobrazovaná skupina 001, zobrazené 1 => 01-5 strana 2. Úhel zážehu ( - Úhel škrticí klapky (potenclo- O..11(O =:> 01-5 strana8 metr 1 -G187-) Tlak v sacím potrubí mbar =:>01-5 strana 4 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) =:>01-5 strana 3 Zobrazovaná skupina 004 -základní funkce:. Motor beží ve volnobehu Nacteni bloku namerenych hodnot 4 xxxx/min xx,xv xxx oe xxx oe a) Zobrazovaná skupina 001, zobrazené 1 => 01-5 strana 2. <=Zobrazení na displeji: Teplota oe =:>01-5 strana 6 nasávaného vzduchu Teplota chladicí kapaliny oe =:>01-5 strana 6 Napájecí napetí rídicí jednotky motoru 12,0...15,OV =:>01-5 strana 6 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) =:>01-5 strana 3 Upozornení! I k zobrazovanému poli 3:. Je-Ii v pameti závad uložena závada, jež se týká snímace teploty chladicí kapaliny -G62- použije rídicí jednotka motoru ke startu motoru teplotu nasávaného vzduchu jako náhradní hodnotu (startovací teplota - náhradní hodnota). Teplota potom stol/pne podle modelového prubehu uloženého v rídicíjednotce motoru. Pro motor s provozní teplotou bude po urcité dobe zobrazená pevná náhradní hodnota. Tato pevná náhradní hodnota je opet závislá na teplote nasávaného vzduchu. Vlastní diagnostika V 01-5 strana5

6 01 FABIA 2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Vyhodnocení zobrazované skupiny 004, napájecí napetí rídicí jednotky motoru Zobra- Zobrazené zení na displeji: 2 menší než 12,000 V vetší než 15,000 V. Vadný alternátor, akumulátor znacne vybitý. Akumulátor byl krátce po startu silne zatížen vysokým nabíjecím proudem a prídavnými agregáty. Prechodový odpor v napájení prípadne v ukostrení rídicí jednotky motoru. Odber proudu pri vypnutém zapalování. Regulátor napetí na alternátoru vadný. Prepetí vlivem startovací pomucky nebo rychlonabíjecího agregátu - Zkontrolovat alternátor a napetí akumulátoru, akumulátor nabít => Elektrická zarízení; opr. sk Na nekolik minut zvýšit otácky a vypnout prídavné spotrebice - Zkontrolovat napájení rídicí jednotky motoru => Kap Odstranit odber proudu - Zkontrolovat regulátor napetí, prípadne vymenit => Elektrická zarízení; opr. sk Dotaz na pamet závad => Kap Vyhodnocení zobrazované skupiny 004, teplota chladicí kapaliny Zobra- Zobra- I zené zenína displeji: 3 menší. Príliš studený motor než 80 S. v t I t hl d.. k I... - Provést príp. zkušební jízdu. d DC. nlmac ep o y c a ICI apalny,pnp.va - né vedení k rídicí jednotce motoru. Regulátor chladicí kapaliny vadný (termostat) vetšínež I. Chladicznecištený 110DC. Vetrákchladicebezfunkce. Regulátor chladicí kapaliny vadný (termostat). Snímac teploty chladicí kapaliny, príp. vedení k rídicí jednotce motoru konstantne - I. Prerušený vodic nebo zkrat na plus 40 C konstantne 120 DC. Zkratna kostru I - Zkontrolovat snímac teploty chladicí kapaliny => Kap Kontrola regulátoru chladicí kapaliny => Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika; opr. sk Chladic vycistit - Zkontrolovat funkci => Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa - Kontrola regulátoru chladicí kapaliny => Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika; opr. sk Zkontrolovat snímac teploty chladicí kapaliny => Kap Zkontrolovat snímac teploty chladicí kapaliny => Kap o 1-5 strana 6 Vlastní diagnostika V

7 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 Vyhodnocení zobrazované skupiny 004, teplota nasávaného vzduchu Zobrazené 4 Zobra- I zenína displeji: kon- I. Prerušenývodic nebozkrat na plus stantne- 40 oe konstantne 120 oe. Zkrat na kostru - Zkontrolovat snímac teploty nasávaného vzduchu => Kap Zobrazovaná skupina základní funkce:. Motor beží ve volnobehu Nacteni bloku namerenych hodnot 5 xxxx/min xx% xxx km/h Text a) Zobrazovaná skupina 001, zobrazené 1 => 01-5 strana <=Zobrazované Požadovaná hodnota Vyhodnocení: Provozní stav volnobeh '" (volnobeh, cást. zátež, obohacení, - decelerace) Rychlost jízdy Okm/h - Zátež motoru % => 01-5 strana 8 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) => 01-5 strana 3 Zobrazovaná skupina základní funkce:. Motor beží ve volnobehu Nacteni bloku namerenych hodnot 6 <=Zobrazení na displeji: xxxx/min xx% xxx oe xx,x% Výškový ko- -30,0...5,0 % rekcní faktor - Teplota nasávaného vzduchu oe => 01-5 strana 7 Zátež motoru % => 01-5 strana 8 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) => 01-5 strana3 a) Zobrazovaná skupina 001, zobrazené 1 => 01-5 strana 2. Upozornení! # k zobrazovanému poli 3:. Jako požadovaná hodnota se udává celkový teplotní rozsah. Zobrazovaná hodnota musí ležet nad okolní teplotou. Vlastní diagnostika V 01-5 strana7

8 01 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny zapalování Zobrazovaná skupina 010 zapalování:. Motorbežíve volnobehu í '- Nacteni bloku namerenych hodnot 1O xxxx/min xx% xx% xx,x(o Úhel zážehu ,0(O - Úhel škrticí klapky (potenci % 01-5 strana 8 ometr 1 -G187-) Zátež motoru % 01-5 strana 8 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) 01-5 strana 3 a) Zobrazovaná skupina 001, zobrazené 1 =:>01-5 strana 2. Vyhodnocení zobrazované skupiny 010, zátež motoru (' \.. Zobrazené 2 Zobrazenína displeji: menší než 10 % vetší než 20% Odstranení závady. Menší hodnoty mohou vzniknout pouze pri jízde s ubraným plynem. Špatnývolnobeh(motornebeží na všechny - Zkontrolovat vstrikovací ventily ~ Kap. válce) Elektrické spotrebice zapnuté. Volant v koncové poloze. Zarazen rychlostní stupen (automatická prevodovka) 1 - Zkontrolovat kabely zapalování a zapalovací svícky ~ Kap Vypnout elektrické spotrebice - Volant nastavit do strední polohy - Volicí páku nastavit do polohy P nebo N r Vyhodnocení zobrazované skupiny 010, úhel škrticí klapky Zobrazené 3 Zobrazenína displeji: vetší než 11 %. Rídicí jednotka motoru není prizpusobena rídicí jednotce škrtící klapky - Rídicí jednotku motoru prizpusobit jednotce ovládání škrticí klapky ~ Kap Potenciometr škrticí klapky v rídicí jednotce škrticí klapky je vadný. Škrticí klapka zustává viset. Vložka cistice vzduchu silne znecištena - Zkontrolovat rídicí jednotku škrticí klapky ~ Kap Odstranit prícinu - Vymenit vložku cistice vzduchu ~ Kap r 01.5 strana 8 Vlastní diagnostika V

9 FABIA2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 f' Zobrazovaná skupina 014, zapalování -soucet vynechávání. Jízdní režim Nacteni bloku namerenych hodnot 14 <=Zobrazení na displeji: xxxx/min xxx% xxx Text Vynechávání (ak- aktivován tivován, deaktiv.) - Soucet vynechání zapalování O => 01-5 strana 9 Zátež motoru % - Otácky motoru Vozidla s kódem motoru AUA /min Vozidla s kódem motoru AUB /min - Vozidla s automatickou prevodovkou /min f' Vyhodnocení zobrazené skupiny 014 -soucet vynechávání zapalováni Zobra- Zobra- zené zenína displeji: 3 vetší než + Vadná svícka - Zkontrolovat zapalovací svícky a kabely O + Nástrcka zapalovacích svícek vadná zapalování s nástrckami => Kap Vadné zapalovací trafo - Zkontrolovat zapalovací trafo => Kap Vstrikovací ventil vadný - Zkontrolovat vstrikovací ventily => Kap Ventil zpetného vedení výfukových plynu - Zkontrolovat ventil pro zpetné vedení visí výfukových plynu => Kap. 01-1, Diagnostika akcních clenu (\ Zobrazovaná skupina 015, zapalování - vynechávání válce 1 až válce 3. Jízdní režim (\ Nacteni bloku namerenych hodnot 15 ~ xxx xxx xxx Text Vynechávání aktivován (aktivován, deaktiv.) - Vynechávání zapalování O => 01-5 strana 10 válec 3 Vynechávání zapalování válec 2 O => 01-5 strana 10 Vynechávání zapalování válec 1 O => 01-5 strana 10 ~ Vlastní diagnostika V 01-5 strana9

10 01 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Zobrazovaná skupina 016, zapalovánívynechávání válce 4. Jízdní režim Nacteni bloku namerenych hodnot 16 xxx - -. Text <=Zobrazované Požadovanáhodno- Vyhodnocení: ta Vynechávání aktivován (aktivován,deak- - tiv.) Vynechávání zapalování válec 4 O =:> 01-5 strana10 Vyhodnocení zobrazené skupiny 015 a 016 vynechávání zapalování válce 1 až válce 4 Zobrazovaná Zobr. skup až 3 Zobrazenína displeji: vetší než O. Vadnásvícka. Nástrckazapalovacíchsvícekvadná. Vadnézapalovacítrafo - Zkontrolovat zapalovací svícky a kabelyzapalovánís nástrckami=:>kap a zobr. skup Zkontrolovat zapalovací trafo =:>Kap Vstrikovací ventil vadný - Zkontrolovat vstrikovací ventily =:>Kap Ventil zpetného vedení výfukových plynu visí - Zkontrolovat ventil pro zpetné vedení výfukových plynu =:> Kap. 01-1, Diagnostika akcních clenu. Zobrazovaná skupina 022, zapalování -regulace klepání. Jízdní režim

11 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 Nacteni bloku namerenych hodnot 22 xxxx/min xxx % xx,x(o xx,x (O Snížení úhlu záže (O => 01-5 strana 12 hu regulací klepání na 2. válci Snížení úhlu zážehu regulací (O => 01-5 strana 12 klepání na 1. válci Zátež motoru % - Otácky motoru Vozidla s kódem motoru AUA /min Vozidla s kódem motoru AUB /min - Vozidla s automatickou prevodovkou /min Upozornení!. Upozorneník zobrazovanýmpolím3 a 4:. Pri volnobehuby mela být zobrazenáhodnotao,o(. Zobrazovaná skupina 023, zapalování- regulace klepání. Jízdní režim Nacteni bloku namerenych hodnot 23 xxxx/min xxx % xx,x(o xx,x (O <=Zobrazované Požadovaná hodnota Vyhodnocení: Snížení úhlu O..14 (O => 01-5 strana 12 zážehu regulací klepání na 4. válci Snížení úhlu zážehu regulací O..14 (O => 01-5 strana 12 klepání na 3. válci Zátež motoru % - Otácky motoru Vozidla s kódem motoru AUA /min Vozidla s kódem motoru AUB /min - Vozidla s automatickou prevodovkou /min Upozornení!. Upozorneník zobrazovanýmpolím3 a 4:. Pri volnobehuby melabýt zobrazenáhodnota0,0 (. Vlastní diagnostika V 01-5 strana11

12 01 FABIA 2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Vyhodnocení zobrazené skupiny 022/023, zmenšení úhlu zážehu Zobrazené 3a4 Zobrazenína displeji: Všechny válce 14 (O Jeden válec se znacne odlišuje od ostatních. Snímacklepánívadný - Zkontrolovat snímac klepání => Kap Svorkovnice zkorodovaná. Snímac klepání špatne dotažen - Uvolnit snímac klepání a dotáhnout (20 Nm). Montážnídíly na motoruuvolneny. Špatnákvalitapaliva. Svorkovnicezkorodovaná. Poškození motoru. Montážnídíly na motoruuvolneny - Montážní díly upevnit - Vymenit druh paliva - Zkontrolovat svorkovnici snímace klepání => Kap Kontrolakompresníhotlaku => 1,4/55; 1,4/74 - mechanika; opr. sk Montážní díly upevnit Zobrazovaná skupina 028, zapalování -regulace klepání. Jízdní režim. Diagnostický prístroj ve funkci 04 - základní nastavení System v zakladnim nastaveni 28 xxxx/min xx% xxx,x oe Text Výsledek kontroly snímace klepání ( test bezi / test vyp syst OK - / syst OK! syst. ne- OK) Teplota chladicí kapaliny oe => 01-5 strana 6 Zátež motoru % - Otácky motoru /min -

- Upozornení!. k zobrazovanému poli 2:. Na tfetím zobrazovaném míste se objeví 1 nejprve pfi cástecné záteži

- Upozornení!. k zobrazovanému poli 2:. Na tfetím zobrazovaném míste se objeví 1 nejprve pfi cástecné záteži FABIA 2000» Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování 01 0 016 Vlastní diagnostika VI Bloky namerených hodnot Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny 030...049,099 lambdaregulace Zobrazovaná skupina 030, lambdaregulace.

Více

01-3 Vlastní diagnostika III. Tabulka závad, císla závad 16496...17566. FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01

01-3 Vlastní diagnostika III. Tabulka závad, císla závad 16496...17566. FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 "- I 01-3 Vlastní diagnostika III Tabulka závad, císla závad 16496...17566 "\ Upozornení. Relevantní závady v systému elektrického ovládání plynu budou

Více

01-2 Vlastní diagnostika II

01-2 Vlastní diagnostika II FABA2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 01-2 Vlastní diagnostika Prectení readinesscodu Funkce Readinessscod je 8-sloupcový císelný blok, který udává stav diagnostiky emisí Pokud bude provedena

Více

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4n4 - vstrikování 01 \ 01 - Vlastní diagnostika 01-1 Vlastní diagnostika I Vlastnosti vlastní diagnostiky Vlastní diagnostika sleduje jen cást vstrikovacího a zapalovacího

Více

01-4 Vlastní diagnostika IV

01-4 Vlastní diagnostika IV FABA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 01-4 Vlastní diagnostika V Tabulka závad, císla závad 17573...18097 Zobrazení na -V.A.G 1552- Možná prícina závady Možné projevy závady Odstranení závady

Více

Zobrazení na displeji: Provozní stav klimatizace. zapnuto vypnuto Otácky motoru (volnobežné otáckypožadovaná. Vozidla s kódem motoru AUB 840 1/min -

Zobrazení na displeji: Provozní stav klimatizace. zapnuto vypnuto Otácky motoru (volnobežné otáckypožadovaná. Vozidla s kódem motoru AUB 840 1/min - FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování 01 (' 017 Vlastní diagnostika VII Blokynamerených hodnot Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny 050...069 regulace otácek zobrazovaná skupina 050, regulace

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.12 Měření parametrů Kapitola 2 DIAGNOSTIKA

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 28 Klimatizace

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Motor a příslušenství

Motor a příslušenství Motor a příslušenství Injection EMS 31.32 Diagnostika - Algoritmy pro lokalizaci poruch - 2 Diagnostika - Interpretace povelů - 8 Diagnostika - Stížnosti zákazníka - 10 Diagnostika - Interpretace parametrů

Více

Servis f) F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování. Vydání 08.99. služby. Technické informace Prin I. Kód motoru

Servis f) F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování. Vydání 08.99. služby. Technické informace Prin I. Kód motoru Servis f) Dílenská pøíruèka F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování Vydání 0899 Kód motoru Servisní služby Technické informace Prin I t) Servis -, ~ Toto dílo je autorskoprávnì chránìno Printed in

Více

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Česká on-line verze technických údajů pro servis osobních a lehkých užitkových automobilů - zážehové i vznětové motory od roku výroby 1970. SERVIS Servisní plány

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R z předmětu Elektrotechnika pro školní rok 2012/2013: 1. Elektrická zařízení motorových

Více

FABIA Hledání závad È. 1/1

FABIA Hledání závad È. 1/1 Pøedpoklady FABA Hledání závad È 1/1 Samovolné vybíjení akumulátoru pro kontrolu: akumulátor je v poøádku osvìtlení a všechny systémy vozidla jsou vypnuty Možné pøíèiny závady: zkorodované a zneèištìné

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY obor: Silniční doprava Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření 1. Spalovací motory: rozdělení, základní pojmy, problémy

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

Škoda Fabia 1,2 44 kw

Škoda Fabia 1,2 44 kw Škoda Fabia 1,2 44 kw Subkritérium A1: Práce Práce (bez materiálu) Poznámka kontrola vozu: zjištění závady/ servisní prohlídka prohlédnutí vozu, ať už za účelem zjištění závady před opravou či servisní

Více

Benzín (AR Motronic ME MT/AT - 2 lambda sensors) - Minikrypt: chybný kód - signál pod maximálním prahem - Trvale

Benzín (AR Motronic ME MT/AT - 2 lambda sensors) - Minikrypt: chybný kód - signál pod maximálním prahem - Trvale Autodílna Jiří Blecha Ulice: Na Klínku 305 PSC Mesto: 530 06 Pardubice Telefon: 46 630 44 77 Fax: E-mail: autodilna@jb-elektronikcz Web: www.jb-elektronik.cz 1 Technik: Datum: 22.6.2015 Poznávací značka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

Vstřikovací systém Common Rail

Vstřikovací systém Common Rail Vstřikovací systém Common Rail Pojem Common Rail (společná lišta) znamená, že pro vstřikování paliva se využívá vysokotlaký zásobník paliva, tzv. Rail, společný pro vstřikovací ventily všech válců. Vytváření

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Obsah. Obsah... 3. vod... 11. Z kladnì pojmy... 12. Kontrola technickèho stavu motoru... 24

Obsah. Obsah... 3. vod... 11. Z kladnì pojmy... 12. Kontrola technickèho stavu motoru... 24 Obsah Obsah...................................................... 3 vod....................................................... 11 Z kladnì pojmy............................................ 12 Prohlídky,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 25 Ventil

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Automobilová elektronika

Automobilová elektronika Příloha I: Laboratorní úloha VŠB-TU Ostrava Datum měření: Automobilová elektronika Fakulta elektrotechniky a informatiky Jméno a příjmení: Hodnocení: 1. Měření systému přeplňování vznětového motoru Zadání:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 6 Ventil

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Snímače a akční členy zážehových motorů

Snímače a akční členy zážehových motorů Ústav automobilního a dopravního inženýrství Snímače a akční členy zážehových motorů Brno, Česká republika Rozdělení komponent motor managementu Snímače nezbytné k určení základních provozních parametrů

Více

Technická servisní konference 10/2016 VAT/12 - TSC Motor - Benzin / CNG Zdeněk Kuntoš

Technická servisní konference 10/2016 VAT/12 - TSC Motor - Benzin / CNG Zdeněk Kuntoš Technická servisní konference 10/2016 VAT/12 - TSC Motor - Benzin / CNG Zdeněk Kuntoš Přehled témat: Únik oleje v oblasti turbodmychadla Prasklá ventilová pružina Čidlo tlaku na regulátoru tlaku plynu

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

Technická servisní konference 04/2016

Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 VAT/1 TSC Motor / Převodovka Obsah prezentace Strana 1: EA288 FABIA III, RAPID: Přehřívání motoru 1,4 TDI CR (modelový rok 2016)

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Elektrický palivový ventil

Elektrický palivový ventil Předmluva pro uživatele tohoto manuálu Vyobrazení ukazuje pohon Jumo 004B-1 v Me 262. Provozní stavy jsou rozděleny do jednotlivých fází, takže obrázky zobrazují pohon od rozběhu po zastavení. Na levé

Více

Technická servisní konference 04/2016 VAT/1 Elektro I Milan Socha

Technická servisní konference 04/2016 VAT/1 Elektro I Milan Socha Technická servisní konference 04/2016 VAT/1 Elektro I Milan Socha Přehled témat: 1,2CR CFWA - přerušení programování SW při provádění akce 23R6 Octavia II při provádění akce 23R6 nerozpozná ODIS status

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9 Obsah Obsah Úvodem Slovo autora.................................................. 9 Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG Kde se vzalo LPG.............................................. 11 Fyzikální vlastnosti

Více

TEDOM a.s. divize MOTORY

TEDOM a.s. divize MOTORY 6 1 61-0-0274 POČET LISTŮ: LIST: ČÍSLO PŘEDPISU: INDEX o NÁZEV: BRZDNÝ PŘEDPIS PRO PLYNOVÉ MOTORY TEDOM OBSAH. list č. 1. Úvod... 2 2. Práce před spuštěním... 2 3 3. Záběh... 3 4 4. Práce po záběhu...

Více

Školení KB 8 a jízdní zkoušky Řízení kvality Kvasiny GQK

Školení KB 8 a jízdní zkoušky Řízení kvality Kvasiny GQK Školení KB 8 a jízdní zkoušky Školení KB 8 a jízdní zkoušky Bezpečnost na dráze Kontrolky: Tlak motorového oleje Množství motorového oleje Elektrohydraulické servořízení Elektromechanické servořízení Teplota,

Více

Technická servisní konference 04/2016

Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 VAT/1 - TSC Elektro II Jan Ouzký Přehled témat: Fabia III / Rapid: 1,4CR CUTA/CUSB závada P0136 Fabia III CUTA/CUSB: Závada P167E,

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motory : HFX KFV NFU NFS (dan.m) A = HFX KFV B = NFU Pravý závěs motoru (1) : 6 ± 0,4 (2) : 6 ± 0,6 (3) : 4,5 ± 0,4 Táhlo záchytu reakce (4) : 6 ± 0,6 (5) : 6 ± 0,6 (6)

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

Použité náhradní díly na Volvo V40 1.8 16V, rok 96

Použité náhradní díly na Volvo V40 1.8 16V, rok 96 Pravý světlomet včetně ovládacího motůrku pro naklápění světel. Světlomet je bez skla a bez naklápěcích prvků.. V případě zájmu zašlu větší fotografie. V případě jakýchkoliv dotazů prosím pište na email

Více

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí)

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) AIRBAG Jednotka 15 - přizpůsobení funkce 10 1- deaktivován Kanál 01 airbag spolujezdce BRZDY kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) 1J0 907 379 D 12812 1J0

Více

Autotronik alternativních pohonů motorových vozidel (kód: M)

Autotronik alternativních pohonů motorových vozidel (kód: M) Autotronik alternativních pohonů motorových vozidel (kód: 23-130-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Autotronik

Více

V druhé části sešitu pak jsou informace o změnách, které s sebou přináší motor 1,8 l s výkonem 92 kw v modelu 98.

V druhé části sešitu pak jsou informace o změnách, které s sebou přináší motor 1,8 l s výkonem 92 kw v modelu 98. 1,8 l TURBO SP23-24 K nabídce motorů pro vozy ŠKODA OCTAVIA přibývá nyní přeplňovaný benzinový čtyřválec. Tento motor vychází z koncernové řady motorů a byl vyvinut speciálně pro příčné uložení. Poprvé

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA Dekadický Hexadec Blikací Význam chyby kód chyby kód kód 00000 0000 0000 Nezjištěna závada/konec komunikace 00257 0101 1112 Vstupní ventil ABS PL 00258 0102 1113 Elektromagnetický

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

Obsah. Úvod... 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče... 10. Elektrická instalace... 31. Akumulátor... 10. Alternátor... 15. Dynamo...

Obsah. Úvod... 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče... 10. Elektrická instalace... 31. Akumulátor... 10. Alternátor... 15. Dynamo... Obsah Úvod.................................................................. 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče................. 10 Akumulátor...........................................................

Více

Spádový karburátor SOLEX 1 B3 Schématický řez

Spádový karburátor SOLEX 1 B3 Schématický řez 1 HLAVNÍ ČÁSTI KARBURÁTORU Karburátor se skládá ze tří hlavních částí : směšovací komory se škrtící klapkou, tělesa karburátoru s difuzorem a plovákovou komorou, víka karburátoru. V hlavních částech karburátoru

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

PPG meter - měřící přístroj pro motorový paragliding

PPG meter - měřící přístroj pro motorový paragliding PPG meter - měřící přístroj pro motorový paragliding Tento měřící přístroj slouží k měření základních parametrů Vašeho paramotoru, což Vám zaručí bezpečné a klidné lítání. Po zkušenostech z používání PPG

Více

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version ELEKTRICKÁ SOUSTAVA ČÁST 8

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version  ELEKTRICKÁ SOUSTAVA ČÁST 8 ELEKTRICKÁ SOUSTAVA ČÁST 8 ELEKTRICKÁ SOUSTAVA Tato část obsahuje funkční principy, servisní práce a kontroly veškerého elektrického vybavení. Informace týkající se akumulátoru a zapalovacích svíček jsou

Více

Obrázkovým průvodce s popisem lokomotivy REKO

Obrázkovým průvodce s popisem lokomotivy REKO České dráhy provedly několik rekonstrukcí lokomotiv řady 754. Hlavním zásahem bylo dosazení nového řídícího systému MSV. Stroje mají schopnost dálkového řízení přes UIC kabel. Prvním pokusem o rekonstrukci

Více

Technická servisní konference 04/2016

Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 VAT/1 TSC Elektro II / Motor Obsah prezentace Strana 1: Závady na bohatost směsi mechanika motoru Oxidace snímače po výměně plynových

Více

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Moderní automobily jsou vybaveny diagnostikou zásuvkou, která zajišťuje

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.12 Měření parametrů Kapitola 14 Potenciometr

Více

FERVE F-814 TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD. Strana 1

FERVE F-814 TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD. Strana 1 FERVE TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY F-814 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Strana 1 FERVE F - 814 je nový digitální přístroj k testovaní akumulátorů, alternátorů a regulátorů napětí, který byl

Více

QUANTUM. Verze F F H TY TAKTNÍ MOTOR BRIGGS & STRATTON 5,5 HP. Vladimír Bernklau

QUANTUM. Verze F F H TY TAKTNÍ MOTOR BRIGGS & STRATTON 5,5 HP. Vladimír Bernklau QUANTUM Verze 128802-0910 12F802-1955 12F802-3168 12H802-3169 TY TAKTNÍ MOTOR BRIGGS & STRATTON 5,5 HP Vladimír Bernklau 000 Filtr vzduchový, výfuk 81 691740 POJISTKA ŠROUBU VÝFUKU 159 691753 DRŽÁK ISTI

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

NOUZOVÉ A PORUCHOVÉ STAVY

NOUZOVÉ A PORUCHOVÉ STAVY NOUZOVÉ A PORUCHOVÉ STAVY Nouzové dobíjení baterie 24V Pokud dojde k vybití startovací baterie 24V a baterie 48V je plně nabita, lze z displeje strojvedoucího povolit dobíjení baterie 24V z baterie 48V

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

Obsah prezentace. Technická servisní konference 10/2015, PAT/1 - TSC zpět na obsah

Obsah prezentace. Technická servisní konference 10/2015, PAT/1 - TSC zpět na obsah Obsah prezentace Univerzální mechatronika DQ200 DQ 200 škubání při podřazení z 3rs na 2rs DQ250 vůz sporadicky nejede/nestartuje MQB DQ200 - P0850 Text. hláška - Vozidlo opusťte v poloze P Haldex 5. generace

Více

TECHNOLOGIE. Ze školní dílny

TECHNOLOGIE. Ze školní dílny Pan Jiří Hampl je mistrem odborného výcviku v SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové. Díky svým pedagogickým dovednostem a povaze nadšeného diagnostika se stal přispěvatelem našeho časopisu a vybudoval si

Více

Odhalování a odstraňování chyby 99 (kód 199 s Easy)

Odhalování a odstraňování chyby 99 (kód 199 s Easy) Odhalování a odstraňování chyby 99 (kód 199 s Easy) Toto odhalování a odstraňování musí být použito v případěy 99 (výstražné světlo přístrojové desky), aťjižvýkon vozidla klesá a nebo neklesá. Před započetím

Více

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ... 7 2 PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ... 7 2 PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70 OBSAH 1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ......... 7 1.1 Palivová soustava zážehových motorů s karburátory............. 8 1.2 Karburátory............................................ 13 1.2.1 Rozdělení

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Audi A6

Protokol kontroly motorového vozidla. Audi A6 Protokol kontroly motorového vozidla Audi A6 Datum kontroly 11.11.201 Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 2007 Počet 349 12 Motor 2.7 TDI Výkon 128 kw Převodovka Manuální VIN WAUZZZ4F98N02619

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE EUROSTER 1100WB NÁVOD K OBSLUZE 1 EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ Euroster 1100WB je moderní digitální přístroj pro ovládání systémů s kotli na pevná paliva. Zásadní funkcí přístroje je optimalizace procesu

Více

Zapalovací cívky v motorovém vozidle. Funkce, diagnóza, vyhledávání závad. Thermomanagement. Podpora prodeje. Naše nápady Váš úspěch.

Zapalovací cívky v motorovém vozidle. Funkce, diagnóza, vyhledávání závad. Thermomanagement. Podpora prodeje. Naše nápady Váš úspěch. Osvětlení Elektrika Elektronika Thermomanagement Podpora prodeje Technicý servis Naše nápady Váš úspěch Zapalovací cívky v motorovém vozidle Funkce, diagnóza, vyhledávání závad Nápady pro automobil budoucnosti

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

Stroboskopy. 1 tlačítko uložení do pamětí naměřené hodnoty 2 kolečko posunutí stroboskopického efektu

Stroboskopy. 1 tlačítko uložení do pamětí naměřené hodnoty 2 kolečko posunutí stroboskopického efektu Stroboskopy Jsou to elektronické digitální přístroje, které umožňují přesné měření rychlosti otáček bez kontaktu s rotující součástí. Základem stroboskopu je výkonná halogenová výbojka vysílající krátké,

Více

Technická servisní konference 10/2016 VAT/12 - TSC Motor Diesel Zdeněk Houška

Technická servisní konference 10/2016 VAT/12 - TSC Motor Diesel Zdeněk Houška Technická servisní konference 10/2016 VAT/12 - TSC Motor Diesel Zdeněk Houška Přehled témat: Přehřívání motoru 1,4 TDI CR EA 288 Přehřívání motoru 1,6 a 2,0 TDI CR EA 288 SUPERB III 1,6 /2,0 TDI CR EA

Více

Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb. Přehled témat:

Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb. Přehled témat: Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb Přehled témat: Ztráta chladící kapaliny - Octavia III 1.6 a 2.0 TDI CR Vadná funkce přestavovače vačkového hřídele motorů TDI

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

1. Obsah 2. 1. Obsah Strana. 2. Základní obsluha 3. 3. Pokyny k instalaci 4. 3.1 Instalace 5. 3.2 Připojení 5. 3.3 Vložení/výměna baterií 6

1. Obsah 2. 1. Obsah Strana. 2. Základní obsluha 3. 3. Pokyny k instalaci 4. 3.1 Instalace 5. 3.2 Připojení 5. 3.3 Vložení/výměna baterií 6 1. Obsah 2 1. Obsah Strana 2. Základní obsluha 3 3. Pokyny k instalaci 4 3.1 Instalace 5 3.2 Připojení 5 3.3 Vložení/výměna baterií 6 4. Nastavení aktuálního časů 7 5. Nastavení časů přepnutí 8 6. Nastavení

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

Elektrické pohony. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ..

Elektrické pohony. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ.. 4 83122 MP2020 I/SBC28 Elektrické pohony pro kulové ventily I/VBZ a TG/VBZ MP2020 I/SBC282 I/SBC283 MP2020 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál I/SBC282 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

SMP28 SMP48. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ..

SMP28 SMP48. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ.. 4 8312 Elektrické pohony pro kulové ventily I/VBZ a TG/VBZ SMP28 SMP48 SMP28 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál SMP48 napájecí napětí AC 24 V řídicí signál 0-10V nebo 4-20mA Pohon je bez

Více

Návod na opravu. De-/montáž ozubeného řemene. Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI. Tiskni

Návod na opravu. De-/montáž ozubeného řemene. Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI. Tiskni Page 1 of 5 Tiskni Návod na opravu De-/montáž ozubeného řemene Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI Bezpečnostní pokyny Otočit motorem pouze za rozvodové kolo klikového ve směru otáčení. Rozvodové kolo

Více

Kontrolní seznam uvedení do provozu

Kontrolní seznam uvedení do provozu Kontrolní seznam uvedení do provozu V5.2 Daikin Altherma EHS(X/H)(B) - 04P30B - 08P30B - 08P50B - 16P50B Provedená opatření zaškrtněte! Česky Provedená opatření zaškrtněte! Inicializace: Vnitřní a vnější

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

Číslo Servisní Informace: Počet stran: 10. Zpracoval: Jan Hlavatý

Číslo Servisní Informace: Počet stran: 10. Zpracoval: Jan Hlavatý Servisní Informace Datum vydání : 4.2.2010 Určeno pro : Registrovaná AMS, servis tachografů Číslo Servisní Informace: 2-2010 Zpracoval: Jan Hlavatý jan.hlavaty@mechanikadc.cz Počet stran: 10 Pouze pro

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motory : 9HY 9HZ (dan.m) Táhlo záchytu reakce 1 2 10 6 ± 0,6 Levý horní závěs motoru 3 5,5 ± 0,5 Levý spodní závěs motoru 4 6 ± 0,6 Pravý spodní závěs motoru 5 5,5± 0,5

Více

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu.

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu. Nové moderní vozy, jakým Fabia je, vyžadují odpovídající hnací agregáty. U Fabie se používají dva nové zážehové motory 1,4 l - 16 V 55 kw 1,4 l - 16 V 74 kw Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů

Více

STIHL TS 500i Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva. Andreas STIHL, spol. s r.o.

STIHL TS 500i Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva. Andreas STIHL, spol. s r.o. Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva 1 Cílové skupiny uživatelů a oblasti použití Cílové skupiny uživatelů stavební průmysl půjčovny stavebních strojů zahradnictví a krajinářství komunální

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE S pomocí diagnostického přístroje je možno číst následující závady : Čtení závad Závady inteligentní jednotky (BSI) Závada činnosti stropního světla (vpředu/vzadu) Závada činnosti směrového světla vzadu

Více

Emise měřené při volnoběhu. Zvýšený objem kyslíku nás zde navedl zkontrolovat ještě zapalovací soustavu.

Emise měřené při volnoběhu. Zvýšený objem kyslíku nás zde navedl zkontrolovat ještě zapalovací soustavu. Seat Toledo 1,8 Seat Toledo 1,8 RP z roku 1991. Jedná se o jednobodové vstřikování s elektronickým zapalováním s mechanickou regulací úhlu zážehu. Majitel vozidlo dovezl do servisu SOŠ a SOU Vocelova Hradec

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Motor,6/85 kw FSI Kód motoru BLF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 5 Snímač

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více