01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených strana1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1"

Transkript

1 FABIA2000»- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 "y 01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot Zásady bezpecnosti práce Je-Ii pri zkušebních jízdách treba použít kontrolní a mericí prístroje, je treba dbát na následující:. Zkušební a merící prístroje je treba vždy pripevnit na zadním sedadle a k jejich obsluze je treba prítomnost 2. mechanika. Kdyby byly zkušební a merící prístroje umísteny na sedadle spolujezdce, mohlo by aktivací airbagu spolujezdce dojít ke zranení osoby, která by na tomto míste sedela. Nactení bloku namerených hodnot '\ Potrebné speciální náradí, kontrolní a mericí prístroje a pomocné prostredky. Diagnostickýprístroj-V.A.G1552- s vedením -V.A.G1551/3,3A, 38 nebo3c- " Podmínky pro kontrolu. Teplota chladicí kapaliny musí být nejméne 80 C ~ zobrazovaná skupina 004, zobrazované 3.. Všechny elektrické spotrebice napr. svetla nebo vyhrívání zadního skla musí být vypnuty.. Je-Ii vozidlo vybaveno klimatizací, musí být i tato vypnuta.. U vozidel s automatickou prevodovkou musí být volicí páka v poloze "P" nebo "N".. V pameti závad nesmí být uložena žádná závada ~ Kap. 01-1, Ctení a mazání pameti závad. Pracovní postup - Pripojit diagnostický prístroj -V.A.G Nastartovat motor a zvolit adresu 01 "Elektronika motoru" ~ Kap Zvolit funkci 08 "Nactení bloku namerených hodnot" a ~ dále požadované císlo zobrazované skupiny. Nacteni bloku namerenych hodnot Zadejte cislo zobrazovane skupiny HELP XXX ~ Upozornení! Císlo zobrazované skupiny 004 je príklad pro predstavení postupu. ~INacteni bloku namerenych hodnot 4 8S0/min 13. 9V 88 e ~ 41 e ~ Upozornení! Pro prechody do jiné skupiny postupovat tabulky: dle následující "'\ Vlastní diagnostika V 01-5 strana1

2 01 FABIA 2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování Zobrazo- -V.A.G V.A.G vaná skupína vyšší nižší stisknout stisknout tlacítko (TI stisknout tlacítko (!) stisknout tlacítko m preskocit stisknout stisknout ", \ - Pokud se dosáhne ve všech zobrazovaných polích požadovaných hodnot, stisknout tlacítko B. - Zvolit funkci 06 "Ukoncení výstupu" a vypnout zapalování. Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny základní funkce Zobrazovaná skupína základní funkce:. Motor beží ve volnobehu Nacteni bloku namerenych hodnot 1 ~ I ~ Zobrazení na displeji: xxxx/min xx,x oe xx,x % xxxxxxxx ~ Zobrazované Požadovaná hodnota Vyhodnocení: Teplota chladicí kapaliny Podmínky serízení Regulacní hodnota lambda Otácky motoru (volnobežné otácky) Vozidla s kódem motoru AUA Vozidla s kódem motoru AUB a) Aktuáln! hodnoty ~ Servisní prohlídky a údržba. Vozidla s automatickou prevodovkou: ~ 01-5 strana % oe /mina) /mina) /mina) ~O1-5 strana 8 ~ 01-5 strana 3 ~ 01-5 strana3 Význam 8místného císelného bloku Platí prí zobrazení Význam 1 Teplota chladicí kapaliny nad 80 oe 1 Otácky motoru pod /min 1 Škrticí klapka uzavrena 1 Lambda-regulace v porádku 1 Spínac volnobehu sepnutý 1 Kompresor klimatizace vypnut 1 Katalyzátor zahrátý (nad 300 Oe) 1 Vlastní diagnostikou nezjištena žádná závada strana 2 Vlastni diagnostika V Vydáni 03.01

3 1 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 'Vyhodnocení zobrazované skupiny 001, otácky motoru (volnobežné otácky) ~ Zobra- Zobrazené zení na displeji: 1 menší než požadovaná hodnota. Jednotka ovládání škrticí klapky zustává vi- - Zkontrolovat jednotku ovládán í škrticí set nebo je vadná klapky => Kap Vložka cistice vzduchu silne znecištena - Vymenit vložku cistice vzduchu => Kap Jednotka ovládání škrticí klapky zustává vi-i- Dotaz na pamet' závad => Kap set nebo je vadná. Velké množství falešného vzduchu (nemuže být kompenzováno stabilizací volnobehu) - Zkontrolovat tesnost sacího systému => Kap Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky => Kap Provést zkoušku volnobehu => Kap ~ Vyhodnocení zobrazované skupiny 001, teplota chladicí kapaliny,, vetší než požadovaná hodnota Zobra- Zobrazené zenína displeji: 2 menší než 80 C vetší než 110 C. Príliš studený motor - Provést príp. zkušební jízdu.. Snímac teploty chladicí kapaliny, príp. ve- - Zkontrolovat snímac teploty chladicí kapalidení k rídicí jednotce motoru ny => Kap Regulátor chladicí kapaliny vadný (termo- - Kontrola regulátoru chladicí kapaliny stat) => Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika; OpL sk. 19. chladicznecištený - Chladic vycistit. Vetrákchladicebezfunkce - Zkontrolovat funkci => Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa. Regulátor chladicí kapaliny vadný (termo- - Kontrola regulátoru chladicí kapaliny stat) =>Motor 1,4/55;1,4/74- mechanika;opl sk. 19 I. Snímac teploty chladicí kapaliny, príp. ve- - Zkontrolovat snímac teploty chladicí kapalidení k rídicí jednotce motoru ny => Kap Zobrazovaná skupina základní funkce:. Motor beží ve volnobehu, Nacteni bloku namerenych hodnot 2 <=Zobrazení na displeji: xxxx/min xx% x,x ms xxx mbar Tlak v sacím po- 240"A20 mbar => 01-5 strana 4 trubí Doba vstriku 2,0.A,0 ms => 01-5 strana 4 Zátež motoru 10,,20 % => 01-5 strana 8 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) => 01-5 strana 3 Vlastní diagnostika V 01-5 strana3

4 01 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování a) Zobrazovaná skupina 001 zobrazené 1 ~ 01-5 strana 2. ~ Vyhodnocení zobrazené skupiny 002, doba vstriku Zobra- Zobra- zené zenína displeji: 3 menší + Velké množství paliva ze systému nádobky - Zkontrolovat magnetický ventil 1 nádobnež 2,0 s aktivním uhlím ky s aktivním uhlím Kap. 01-1, Diagms nistika akcních clenu + Zabudoványchybnévstrikovacíventilys - Zkontrolovat vstrikovací ventily Kap. vetší pruchodností Zkontrolovat císlo náhradního dílu vstrikovacích ventilu Katalog náhradních dílu vetší než + Zvýšená zátež motoru vlivem elektrických - Odstranit zátež (klimatizaci, servorízení, 4,0 ms spotrebicu, klimatizace, zarazeného atd.) rychlostního stupne nebo servorízení na dorazu ~ + Zabudoványchybnévstrikovacíventilys - Zkontrolovat vstrikovací ventily Kap. menší pruchodností Zkontrolovat císlo náhradního dílu vstrikovacích ventilu Katalog náhradních dílu Vyhodnocení zobrazené skupiny 002, tlak v sacím potrubí Zobrazené 4 Zobrazenína displeji: menší než 240 mbar + Velké množství falešného vzduchu mezi trubkou sání a vzduchovým cisticem vetší než + Zarazen rychlostní stupen (automatická 420 mbar prevodovka) + Motor zatížen prídavnými agregáty + Vložka cistice vzduchu silne znecištena - Odstranit prisávaný vzduch - Volicí páku nastavit do P nebo N - Odstranit zátež (klimatizaci, servorízení, atd.) - Vymenit vložku cistice vzduchu ~ Kap ~ Zobrazovaná skupina 003 -základní funkce:. Motor beží ve volnobehu.~ 01-5 strana 4 Vlastní diagnostika V

5 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 Nacteni bloku namerenych hodnot 3 xxxx/min xxx mbar xx (O xx (O a) Zobrazovaná skupina 001, zobrazené 1 => 01-5 strana 2. Úhel zážehu ( - Úhel škrticí klapky (potenclo- O..11(O =:> 01-5 strana8 metr 1 -G187-) Tlak v sacím potrubí mbar =:>01-5 strana 4 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) =:>01-5 strana 3 Zobrazovaná skupina 004 -základní funkce:. Motor beží ve volnobehu Nacteni bloku namerenych hodnot 4 xxxx/min xx,xv xxx oe xxx oe a) Zobrazovaná skupina 001, zobrazené 1 => 01-5 strana 2. <=Zobrazení na displeji: Teplota oe =:>01-5 strana 6 nasávaného vzduchu Teplota chladicí kapaliny oe =:>01-5 strana 6 Napájecí napetí rídicí jednotky motoru 12,0...15,OV =:>01-5 strana 6 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) =:>01-5 strana 3 Upozornení! I k zobrazovanému poli 3:. Je-Ii v pameti závad uložena závada, jež se týká snímace teploty chladicí kapaliny -G62- použije rídicí jednotka motoru ke startu motoru teplotu nasávaného vzduchu jako náhradní hodnotu (startovací teplota - náhradní hodnota). Teplota potom stol/pne podle modelového prubehu uloženého v rídicíjednotce motoru. Pro motor s provozní teplotou bude po urcité dobe zobrazená pevná náhradní hodnota. Tato pevná náhradní hodnota je opet závislá na teplote nasávaného vzduchu. Vlastní diagnostika V 01-5 strana5

6 01 FABIA 2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Vyhodnocení zobrazované skupiny 004, napájecí napetí rídicí jednotky motoru Zobra- Zobrazené zení na displeji: 2 menší než 12,000 V vetší než 15,000 V. Vadný alternátor, akumulátor znacne vybitý. Akumulátor byl krátce po startu silne zatížen vysokým nabíjecím proudem a prídavnými agregáty. Prechodový odpor v napájení prípadne v ukostrení rídicí jednotky motoru. Odber proudu pri vypnutém zapalování. Regulátor napetí na alternátoru vadný. Prepetí vlivem startovací pomucky nebo rychlonabíjecího agregátu - Zkontrolovat alternátor a napetí akumulátoru, akumulátor nabít => Elektrická zarízení; opr. sk Na nekolik minut zvýšit otácky a vypnout prídavné spotrebice - Zkontrolovat napájení rídicí jednotky motoru => Kap Odstranit odber proudu - Zkontrolovat regulátor napetí, prípadne vymenit => Elektrická zarízení; opr. sk Dotaz na pamet závad => Kap Vyhodnocení zobrazované skupiny 004, teplota chladicí kapaliny Zobra- Zobra- I zené zenína displeji: 3 menší. Príliš studený motor než 80 S. v t I t hl d.. k I... - Provést príp. zkušební jízdu. d DC. nlmac ep o y c a ICI apalny,pnp.va - né vedení k rídicí jednotce motoru. Regulátor chladicí kapaliny vadný (termostat) vetšínež I. Chladicznecištený 110DC. Vetrákchladicebezfunkce. Regulátor chladicí kapaliny vadný (termostat). Snímac teploty chladicí kapaliny, príp. vedení k rídicí jednotce motoru konstantne - I. Prerušený vodic nebo zkrat na plus 40 C konstantne 120 DC. Zkratna kostru I - Zkontrolovat snímac teploty chladicí kapaliny => Kap Kontrola regulátoru chladicí kapaliny => Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika; opr. sk Chladic vycistit - Zkontrolovat funkci => Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa - Kontrola regulátoru chladicí kapaliny => Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika; opr. sk Zkontrolovat snímac teploty chladicí kapaliny => Kap Zkontrolovat snímac teploty chladicí kapaliny => Kap o 1-5 strana 6 Vlastní diagnostika V

7 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 Vyhodnocení zobrazované skupiny 004, teplota nasávaného vzduchu Zobrazené 4 Zobra- I zenína displeji: kon- I. Prerušenývodic nebozkrat na plus stantne- 40 oe konstantne 120 oe. Zkrat na kostru - Zkontrolovat snímac teploty nasávaného vzduchu => Kap Zobrazovaná skupina základní funkce:. Motor beží ve volnobehu Nacteni bloku namerenych hodnot 5 xxxx/min xx% xxx km/h Text a) Zobrazovaná skupina 001, zobrazené 1 => 01-5 strana <=Zobrazované Požadovaná hodnota Vyhodnocení: Provozní stav volnobeh '" (volnobeh, cást. zátež, obohacení, - decelerace) Rychlost jízdy Okm/h - Zátež motoru % => 01-5 strana 8 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) => 01-5 strana 3 Zobrazovaná skupina základní funkce:. Motor beží ve volnobehu Nacteni bloku namerenych hodnot 6 <=Zobrazení na displeji: xxxx/min xx% xxx oe xx,x% Výškový ko- -30,0...5,0 % rekcní faktor - Teplota nasávaného vzduchu oe => 01-5 strana 7 Zátež motoru % => 01-5 strana 8 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) => 01-5 strana3 a) Zobrazovaná skupina 001, zobrazené 1 => 01-5 strana 2. Upozornení! # k zobrazovanému poli 3:. Jako požadovaná hodnota se udává celkový teplotní rozsah. Zobrazovaná hodnota musí ležet nad okolní teplotou. Vlastní diagnostika V 01-5 strana7

8 01 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny zapalování Zobrazovaná skupina 010 zapalování:. Motorbežíve volnobehu í '- Nacteni bloku namerenych hodnot 1O xxxx/min xx% xx% xx,x(o Úhel zážehu ,0(O - Úhel škrticí klapky (potenci % 01-5 strana 8 ometr 1 -G187-) Zátež motoru % 01-5 strana 8 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) 01-5 strana 3 a) Zobrazovaná skupina 001, zobrazené 1 =:>01-5 strana 2. Vyhodnocení zobrazované skupiny 010, zátež motoru (' \.. Zobrazené 2 Zobrazenína displeji: menší než 10 % vetší než 20% Odstranení závady. Menší hodnoty mohou vzniknout pouze pri jízde s ubraným plynem. Špatnývolnobeh(motornebeží na všechny - Zkontrolovat vstrikovací ventily ~ Kap. válce) Elektrické spotrebice zapnuté. Volant v koncové poloze. Zarazen rychlostní stupen (automatická prevodovka) 1 - Zkontrolovat kabely zapalování a zapalovací svícky ~ Kap Vypnout elektrické spotrebice - Volant nastavit do strední polohy - Volicí páku nastavit do polohy P nebo N r Vyhodnocení zobrazované skupiny 010, úhel škrticí klapky Zobrazené 3 Zobrazenína displeji: vetší než 11 %. Rídicí jednotka motoru není prizpusobena rídicí jednotce škrtící klapky - Rídicí jednotku motoru prizpusobit jednotce ovládání škrticí klapky ~ Kap Potenciometr škrticí klapky v rídicí jednotce škrticí klapky je vadný. Škrticí klapka zustává viset. Vložka cistice vzduchu silne znecištena - Zkontrolovat rídicí jednotku škrticí klapky ~ Kap Odstranit prícinu - Vymenit vložku cistice vzduchu ~ Kap r 01.5 strana 8 Vlastní diagnostika V

9 FABIA2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 f' Zobrazovaná skupina 014, zapalování -soucet vynechávání. Jízdní režim Nacteni bloku namerenych hodnot 14 <=Zobrazení na displeji: xxxx/min xxx% xxx Text Vynechávání (ak- aktivován tivován, deaktiv.) - Soucet vynechání zapalování O => 01-5 strana 9 Zátež motoru % - Otácky motoru Vozidla s kódem motoru AUA /min Vozidla s kódem motoru AUB /min - Vozidla s automatickou prevodovkou /min f' Vyhodnocení zobrazené skupiny 014 -soucet vynechávání zapalováni Zobra- Zobra- zené zenína displeji: 3 vetší než + Vadná svícka - Zkontrolovat zapalovací svícky a kabely O + Nástrcka zapalovacích svícek vadná zapalování s nástrckami => Kap Vadné zapalovací trafo - Zkontrolovat zapalovací trafo => Kap Vstrikovací ventil vadný - Zkontrolovat vstrikovací ventily => Kap Ventil zpetného vedení výfukových plynu - Zkontrolovat ventil pro zpetné vedení visí výfukových plynu => Kap. 01-1, Diagnostika akcních clenu (\ Zobrazovaná skupina 015, zapalování - vynechávání válce 1 až válce 3. Jízdní režim (\ Nacteni bloku namerenych hodnot 15 ~ xxx xxx xxx Text Vynechávání aktivován (aktivován, deaktiv.) - Vynechávání zapalování O => 01-5 strana 10 válec 3 Vynechávání zapalování válec 2 O => 01-5 strana 10 Vynechávání zapalování válec 1 O => 01-5 strana 10 ~ Vlastní diagnostika V 01-5 strana9

10 01 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Zobrazovaná skupina 016, zapalovánívynechávání válce 4. Jízdní režim Nacteni bloku namerenych hodnot 16 xxx - -. Text <=Zobrazované Požadovanáhodno- Vyhodnocení: ta Vynechávání aktivován (aktivován,deak- - tiv.) Vynechávání zapalování válec 4 O =:> 01-5 strana10 Vyhodnocení zobrazené skupiny 015 a 016 vynechávání zapalování válce 1 až válce 4 Zobrazovaná Zobr. skup až 3 Zobrazenína displeji: vetší než O. Vadnásvícka. Nástrckazapalovacíchsvícekvadná. Vadnézapalovacítrafo - Zkontrolovat zapalovací svícky a kabelyzapalovánís nástrckami=:>kap a zobr. skup Zkontrolovat zapalovací trafo =:>Kap Vstrikovací ventil vadný - Zkontrolovat vstrikovací ventily =:>Kap Ventil zpetného vedení výfukových plynu visí - Zkontrolovat ventil pro zpetné vedení výfukových plynu =:> Kap. 01-1, Diagnostika akcních clenu. Zobrazovaná skupina 022, zapalování -regulace klepání. Jízdní režim

11 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 Nacteni bloku namerenych hodnot 22 xxxx/min xxx % xx,x(o xx,x (O Snížení úhlu záže (O => 01-5 strana 12 hu regulací klepání na 2. válci Snížení úhlu zážehu regulací (O => 01-5 strana 12 klepání na 1. válci Zátež motoru % - Otácky motoru Vozidla s kódem motoru AUA /min Vozidla s kódem motoru AUB /min - Vozidla s automatickou prevodovkou /min Upozornení!. Upozorneník zobrazovanýmpolím3 a 4:. Pri volnobehuby mela být zobrazenáhodnotao,o(. Zobrazovaná skupina 023, zapalování- regulace klepání. Jízdní režim Nacteni bloku namerenych hodnot 23 xxxx/min xxx % xx,x(o xx,x (O <=Zobrazované Požadovaná hodnota Vyhodnocení: Snížení úhlu O..14 (O => 01-5 strana 12 zážehu regulací klepání na 4. válci Snížení úhlu zážehu regulací O..14 (O => 01-5 strana 12 klepání na 3. válci Zátež motoru % - Otácky motoru Vozidla s kódem motoru AUA /min Vozidla s kódem motoru AUB /min - Vozidla s automatickou prevodovkou /min Upozornení!. Upozorneník zobrazovanýmpolím3 a 4:. Pri volnobehuby melabýt zobrazenáhodnota0,0 (. Vlastní diagnostika V 01-5 strana11

12 01 FABIA 2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Vyhodnocení zobrazené skupiny 022/023, zmenšení úhlu zážehu Zobrazené 3a4 Zobrazenína displeji: Všechny válce 14 (O Jeden válec se znacne odlišuje od ostatních. Snímacklepánívadný - Zkontrolovat snímac klepání => Kap Svorkovnice zkorodovaná. Snímac klepání špatne dotažen - Uvolnit snímac klepání a dotáhnout (20 Nm). Montážnídíly na motoruuvolneny. Špatnákvalitapaliva. Svorkovnicezkorodovaná. Poškození motoru. Montážnídíly na motoruuvolneny - Montážní díly upevnit - Vymenit druh paliva - Zkontrolovat svorkovnici snímace klepání => Kap Kontrolakompresníhotlaku => 1,4/55; 1,4/74 - mechanika; opr. sk Montážní díly upevnit Zobrazovaná skupina 028, zapalování -regulace klepání. Jízdní režim. Diagnostický prístroj ve funkci 04 - základní nastavení System v zakladnim nastaveni 28 xxxx/min xx% xxx,x oe Text Výsledek kontroly snímace klepání ( test bezi / test vyp syst OK - / syst OK! syst. ne- OK) Teplota chladicí kapaliny oe => 01-5 strana 6 Zátež motoru % - Otácky motoru /min -

- Upozornení!. k zobrazovanému poli 2:. Na tfetím zobrazovaném míste se objeví 1 nejprve pfi cástecné záteži

- Upozornení!. k zobrazovanému poli 2:. Na tfetím zobrazovaném míste se objeví 1 nejprve pfi cástecné záteži FABIA 2000» Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování 01 0 016 Vlastní diagnostika VI Bloky namerených hodnot Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny 030...049,099 lambdaregulace Zobrazovaná skupina 030, lambdaregulace.

Více

01-3 Vlastní diagnostika III. Tabulka závad, císla závad 16496...17566. FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01

01-3 Vlastní diagnostika III. Tabulka závad, císla závad 16496...17566. FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 "- I 01-3 Vlastní diagnostika III Tabulka závad, císla závad 16496...17566 "\ Upozornení. Relevantní závady v systému elektrického ovládání plynu budou

Více

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4n4 - vstrikování 01 \ 01 - Vlastní diagnostika 01-1 Vlastní diagnostika I Vlastnosti vlastní diagnostiky Vlastní diagnostika sleduje jen cást vstrikovacího a zapalovacího

Více

01-4 Vlastní diagnostika IV

01-4 Vlastní diagnostika IV FABA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 01-4 Vlastní diagnostika V Tabulka závad, císla závad 17573...18097 Zobrazení na -V.A.G 1552- Možná prícina závady Možné projevy závady Odstranení závady

Více

Zobrazení na displeji: Provozní stav klimatizace. zapnuto vypnuto Otácky motoru (volnobežné otáckypožadovaná. Vozidla s kódem motoru AUB 840 1/min -

Zobrazení na displeji: Provozní stav klimatizace. zapnuto vypnuto Otácky motoru (volnobežné otáckypožadovaná. Vozidla s kódem motoru AUB 840 1/min - FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování 01 (' 017 Vlastní diagnostika VII Blokynamerených hodnot Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny 050...069 regulace otácek zobrazovaná skupina 050, regulace

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 28 Klimatizace

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Servis f) F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování. Vydání 08.99. služby. Technické informace Prin I. Kód motoru

Servis f) F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování. Vydání 08.99. služby. Technické informace Prin I. Kód motoru Servis f) Dílenská pøíruèka F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování Vydání 0899 Kód motoru Servisní služby Technické informace Prin I t) Servis -, ~ Toto dílo je autorskoprávnì chránìno Printed in

Více

Motor a příslušenství

Motor a příslušenství Motor a příslušenství Injection EMS 31.32 Diagnostika - Algoritmy pro lokalizaci poruch - 2 Diagnostika - Interpretace povelů - 8 Diagnostika - Stížnosti zákazníka - 10 Diagnostika - Interpretace parametrů

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R z předmětu Elektrotechnika pro školní rok 2012/2013: 1. Elektrická zařízení motorových

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

FABIA Hledání závad È. 1/1

FABIA Hledání závad È. 1/1 Pøedpoklady FABA Hledání závad È 1/1 Samovolné vybíjení akumulátoru pro kontrolu: akumulátor je v poøádku osvìtlení a všechny systémy vozidla jsou vypnuty Možné pøíèiny závady: zkorodované a zneèištìné

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY obor: Silniční doprava Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření 1. Spalovací motory: rozdělení, základní pojmy, problémy

Více

Obsah. Obsah... 3. vod... 11. Z kladnì pojmy... 12. Kontrola technickèho stavu motoru... 24

Obsah. Obsah... 3. vod... 11. Z kladnì pojmy... 12. Kontrola technickèho stavu motoru... 24 Obsah Obsah...................................................... 3 vod....................................................... 11 Z kladnì pojmy............................................ 12 Prohlídky,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 25 Ventil

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 6 Ventil

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9 Obsah Obsah Úvodem Slovo autora.................................................. 9 Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG Kde se vzalo LPG.............................................. 11 Fyzikální vlastnosti

Více

Snímače a akční členy zážehových motorů

Snímače a akční členy zážehových motorů Ústav automobilního a dopravního inženýrství Snímače a akční členy zážehových motorů Brno, Česká republika Rozdělení komponent motor managementu Snímače nezbytné k určení základních provozních parametrů

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

TEDOM a.s. divize MOTORY

TEDOM a.s. divize MOTORY 6 1 61-0-0274 POČET LISTŮ: LIST: ČÍSLO PŘEDPISU: INDEX o NÁZEV: BRZDNÝ PŘEDPIS PRO PLYNOVÉ MOTORY TEDOM OBSAH. list č. 1. Úvod... 2 2. Práce před spuštěním... 2 3 3. Záběh... 3 4 4. Práce po záběhu...

Více

Obsah. Úvod... 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče... 10. Elektrická instalace... 31. Akumulátor... 10. Alternátor... 15. Dynamo...

Obsah. Úvod... 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče... 10. Elektrická instalace... 31. Akumulátor... 10. Alternátor... 15. Dynamo... Obsah Úvod.................................................................. 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče................. 10 Akumulátor...........................................................

Více

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA Dekadický Hexadec Blikací Význam chyby kód chyby kód kód 00000 0000 0000 Nezjištěna závada/konec komunikace 00257 0101 1112 Vstupní ventil ABS PL 00258 0102 1113 Elektromagnetický

Více

V druhé části sešitu pak jsou informace o změnách, které s sebou přináší motor 1,8 l s výkonem 92 kw v modelu 98.

V druhé části sešitu pak jsou informace o změnách, které s sebou přináší motor 1,8 l s výkonem 92 kw v modelu 98. 1,8 l TURBO SP23-24 K nabídce motorů pro vozy ŠKODA OCTAVIA přibývá nyní přeplňovaný benzinový čtyřválec. Tento motor vychází z koncernové řady motorů a byl vyvinut speciálně pro příčné uložení. Poprvé

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí)

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) AIRBAG Jednotka 15 - přizpůsobení funkce 10 1- deaktivován Kanál 01 airbag spolujezdce BRZDY kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) 1J0 907 379 D 12812 1J0

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

Použité náhradní díly na Volvo V40 1.8 16V, rok 96

Použité náhradní díly na Volvo V40 1.8 16V, rok 96 Pravý světlomet včetně ovládacího motůrku pro naklápění světel. Světlomet je bez skla a bez naklápěcích prvků.. V případě zájmu zašlu větší fotografie. V případě jakýchkoliv dotazů prosím pište na email

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

FERVE F-814 TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD. Strana 1

FERVE F-814 TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD. Strana 1 FERVE TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY F-814 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Strana 1 FERVE F - 814 je nový digitální přístroj k testovaní akumulátorů, alternátorů a regulátorů napětí, který byl

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Audi A6

Protokol kontroly motorového vozidla. Audi A6 Protokol kontroly motorového vozidla Audi A6 Datum kontroly 11.11.201 Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 2007 Počet 349 12 Motor 2.7 TDI Výkon 128 kw Převodovka Manuální VIN WAUZZZ4F98N02619

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Moderní automobily jsou vybaveny diagnostikou zásuvkou, která zajišťuje

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

QUANTUM. Verze F F H TY TAKTNÍ MOTOR BRIGGS & STRATTON 5,5 HP. Vladimír Bernklau

QUANTUM. Verze F F H TY TAKTNÍ MOTOR BRIGGS & STRATTON 5,5 HP. Vladimír Bernklau QUANTUM Verze 128802-0910 12F802-1955 12F802-3168 12H802-3169 TY TAKTNÍ MOTOR BRIGGS & STRATTON 5,5 HP Vladimír Bernklau 000 Filtr vzduchový, výfuk 81 691740 POJISTKA ŠROUBU VÝFUKU 159 691753 DRŽÁK ISTI

Více

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU Snížení tlaku v pneumatickém okruhu Při zásahu na pneumatickém okruhu je nutné snížit tlak v okruhu na hodnotu atmosférického tlaku. POZOR : Vozidlo musí povinně stát koly na zemi. Snížení tlaku v pneumatickém

Více

PPG meter - měřící přístroj pro motorový paragliding

PPG meter - měřící přístroj pro motorový paragliding PPG meter - měřící přístroj pro motorový paragliding Tento měřící přístroj slouží k měření základních parametrů Vašeho paramotoru, což Vám zaručí bezpečné a klidné lítání. Po zkušenostech z používání PPG

Více

TECHNOLOGIE. Ze školní dílny

TECHNOLOGIE. Ze školní dílny Pan Jiří Hampl je mistrem odborného výcviku v SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové. Díky svým pedagogickým dovednostem a povaze nadšeného diagnostika se stal přispěvatelem našeho časopisu a vybudoval si

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU Podtlak naměřený tlakoměrem [2] B1CP0GFD KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU Motory : 9HY 9HZ Demontovat spojovací potrubí vzduchového filtru. Připojit přípojku [1] jako odbočku za vstřikovače

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE S pomocí diagnostického přístroje je možno číst následující závady : Čtení závad Závady inteligentní jednotky (BSI) Závada činnosti stropního světla (vpředu/vzadu) Závada činnosti směrového světla vzadu

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

Aby byla vyloučena chyba snímání poloh škrtící klapky provedl se test potenciometrů který je na oscilogramu č. 2.

Aby byla vyloučena chyba snímání poloh škrtící klapky provedl se test potenciometrů který je na oscilogramu č. 2. V dnešním díle diagnostických měření vám představíme nového diagnostika který se s vámi podělí o svůj první případ, kde pomohla sériová diagnostika. Náš nový příznivce diagnostiky působí jako učitel odborného

Více

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE EUROSTER 1100WB NÁVOD K OBSLUZE 1 EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ Euroster 1100WB je moderní digitální přístroj pro ovládání systémů s kotli na pevná paliva. Zásadní funkcí přístroje je optimalizace procesu

Více

STIHL TS 500i Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva. Andreas STIHL, spol. s r.o.

STIHL TS 500i Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva. Andreas STIHL, spol. s r.o. Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva 1 Cílové skupiny uživatelů a oblasti použití Cílové skupiny uživatelů stavební průmysl půjčovny stavebních strojů zahradnictví a krajinářství komunální

Více

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ... 7 2 PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ... 7 2 PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70 OBSAH 1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ......... 7 1.1 Palivová soustava zážehových motorů s karburátory............. 8 1.2 Karburátory............................................ 13 1.2.1 Rozdělení

Více

Problém nefunkčního předstřiku

Problém nefunkčního předstřiku Problém nefunkčního předstřiku Sériová diagnostika nelhala Zákazník přivezl vozidlo s problémem, rozsvícení se kontrolky motoru při zvýšených otáčkách, jinak byl provoz vozidla v pořádku. Jednalo se o

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) : (-).1701-HZ Kontrola kompresoru

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Motor,6/85 kw FSI Kód motoru BLF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Zblázněná elektronika vozidla a sporadicky vybitý akumulátor

Zblázněná elektronika vozidla a sporadicky vybitý akumulátor Zblázněná elektronika vozidla a sporadicky vybitý akumulátor Popis problému: Za jízdy se rozblikaly přístroje a pak zhasly, vozidlo jelo sice dál, ale po zastavení již nešlo nastartovat. Po startu startovacími

Více

1. Obsah 2. 1. Obsah Strana. 2. Základní obsluha 3. 3. Pokyny k instalaci 4. 3.1 Instalace 5. 3.2 Připojení 5. 3.3 Vložení/výměna baterií 6

1. Obsah 2. 1. Obsah Strana. 2. Základní obsluha 3. 3. Pokyny k instalaci 4. 3.1 Instalace 5. 3.2 Připojení 5. 3.3 Vložení/výměna baterií 6 1. Obsah 2 1. Obsah Strana 2. Základní obsluha 3 3. Pokyny k instalaci 4 3.1 Instalace 5 3.2 Připojení 5 3.3 Vložení/výměna baterií 6 4. Nastavení aktuálního časů 7 5. Nastavení časů přepnutí 8 6. Nastavení

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete 1,9 l/50 kw SDI 1,9 l/81 kw TDI SP22-23 Dva nové vznětové motory doplňují osvědčenou řadu koncernových motorů pro vozy ŠKODA. Tento sešit Vás seznámí s novými technickými detaily motorů, s funkcí a konstrukcí

Více

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu.

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu. Nové moderní vozy, jakým Fabia je, vyžadují odpovídající hnací agregáty. U Fabie se používají dva nové zážehové motory 1,4 l - 16 V 55 kw 1,4 l - 16 V 74 kw Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů

Více

308 - B1HG013RP0 - Demontáž - montáž : Palivový filtr DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR

308 - B1HG013RP0 - Demontáž - montáž : Palivový filtr DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR Page 1 z 8 DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR URGENTNÍ : Dodržovat pokyny bezpečnosti a čistoty. 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP2VFD [1] sada krytek (-).0188-T. Page 2 z 8 Schéma : E5AP2X8D [2] Odmašťovač

Více

Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů

Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů zážehové motory Úkolem systému je připravit směs paliva se vzduchem v optimálním poměru, s cílem dosáhnout - nejnižší spotřebu - nejmenší obsah škodlivin

Více

SCHÉMA ZAPOJENÍ 14. 690 Enduro 2008 690 SMC 2008 600653-01 -S1 -S2 /2.C1 -X1 /3.B3 /3.B6 -K2 -M1 -K1 -K3 -G1 /2.D3 -K4 -G2 -N1 /3.A5 /2.D3 /2.B7 /2.

SCHÉMA ZAPOJENÍ 14. 690 Enduro 2008 690 SMC 2008 600653-01 -S1 -S2 /2.C1 -X1 /3.B3 /3.B6 -K2 -M1 -K1 -K3 -G1 /2.D3 -K4 -G2 -N1 /3.A5 /2.D3 /2.B7 /2. SHÉM ZPOJNÍ SHÉM ZPOJNÍ. ze -S Y/ V/ 90 nduro 00 90 SM 00 9 0 0 0,9, R/ K/ -S /. 9, 0-0 0-9 0 9 -X, /. /. / 9 /.,,,,, -K -M M -K / /. /.,, / -K 0 -G -K / 9 9,0 /. /. U/ I/ gn M/ N/ G U -N -G 00-0 SHÉM

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Škoda Yeti

Protokol kontroly motorového vozidla. Škoda Yeti Protokol kontroly motorového vozidla Škoda Yeti Datum kontroly 15.1.015 Cena 360 000 Kč Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 011 Počet 85 850 Motor.0 TDI Výkon 103 kw Převodovka DSG VIN TMBLD75L1B6035711

Více

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3

Více

NT 3504A DIAGNOSTIKA VSTŘIKOVÁNÍ BENZINU

NT 3504A DIAGNOSTIKA VSTŘIKOVÁNÍ BENZINU NT 3504A DIAGNOSTIKA BENZINU TYP ŘÍDICÍ JEDNOTKY: SIRIUS 32 Č. PROGRAMU: E1 Č. VDIAG: všechna Tato nóta ruší a nahrazuje diagnostickou část Technických nót: 2960A - 3056A - 3069A - 3079A - 3107A - 3177A

Více

Elektrická zařízení 83A PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY

Elektrická zařízení 83A PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY Elektrická zařízení PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY Diagnostika - Předběžné údaje - 1 Diagnostika - Funkce systému - 9 Diagnostika - Přiřazení pinů řídicí jednotky - 13 Diagnostika - Výměna součástí - 15 Diagnostika

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10 OBSAH Úvod................................................................ 9 Popis a ovládání vozidla.......................................... 10 Technický popis.....................................................

Více

Nabídka motorů pro vozy Škoda se rozšiřuje o dva tříválcové benzinové motory. Tyto zcela nové motory jsou montovány do vozů ŠkodaFabia.

Nabídka motorů pro vozy Škoda se rozšiřuje o dva tříválcové benzinové motory. Tyto zcela nové motory jsou montovány do vozů ŠkodaFabia. U vozů Škoda nyní i tříválec! SP45_11 Nabídka motorů pro vozy Škoda se rozšiřuje o dva tříválcové benzinové motory. Tyto zcela nové motory jsou montovány do vozů ŠkodaFabia. Nejprve bude v nabídce 6ventilový

Více

Diagnostika poruch elektrických zařízení

Diagnostika poruch elektrických zařízení Diagnostika poruch elektrických zařízení elektrická soustava spalovacích motorů jednovodičová soustava (záporný pól = kostra vozidla) použití stejnosměrné soustavy si vynutila akumulátorová baterie jmenovité

Více

HPP13/HPP13 FLEX hydraulická centrála

HPP13/HPP13 FLEX hydraulická centrála HPP13/HPP13 FLEX hydraulická centrála Od výr. č. 1434 Revidováno květen 2004 Před uvedením do provozu Děkujeme, že jste zvolili hydraulickou centrálu HYCON. Hydraulické centrály jsou dodávány bez olejové

Více

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93 Obsah 1. Spalovací motor... 11 1.1. Princip funkce spalovacího motoru... 11 1.1.1. Čtyřdobý motor... 14 1.1.2. Dvoudobý motor... 16 1.1.3. Rozdíly mezi dvoudobými a čtyřdobými motory... 18 1.1.4. Jedno-

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 21 Snímač

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra vozidel a motorů (KVM) Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Nízkoemisní autobusový motor ML 637 NGS na zemní plyn (Dokončení

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

6. Diagnostika závad pojistka T4A T4A 220... 240V~ Temp. Sensor Pt1000 S1 S2 S3 1 2 3 4 5 6 S4 VBus 7 8 9 10 12 13 14 R1 1 (1) A ( 220... 240) V~ R2 1 (1) A (220... 240) V~ N R2 N R1 LN 15 16 17 18 19

Více

Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG

Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG je výsledkem výzkumných, vývojových a optimalizačních prací, prováděných v laboratoři (zkušebně motorů) Katedry

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Návod k obsluze pro vozy SOR NB 12. Otevření/ zavření 1.dveří

Návod k obsluze pro vozy SOR NB 12. Otevření/ zavření 1.dveří Návod k obsluze pro vozy SOR NB 12 Otevření/ zavření 1.dveří Motor Typ IVECO F2 BE0642F*B Příslušenství motoru Počet válců 6 alternátor 28V / 90 A (2x ) Objem válců 7800 cm3 spouštěč 24V / 4,5 kw Vrtání

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více