01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených strana1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1"

Transkript

1 FABIA2000»- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 "y 01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot Zásady bezpecnosti práce Je-Ii pri zkušebních jízdách treba použít kontrolní a mericí prístroje, je treba dbát na následující:. Zkušební a merící prístroje je treba vždy pripevnit na zadním sedadle a k jejich obsluze je treba prítomnost 2. mechanika. Kdyby byly zkušební a merící prístroje umísteny na sedadle spolujezdce, mohlo by aktivací airbagu spolujezdce dojít ke zranení osoby, která by na tomto míste sedela. Nactení bloku namerených hodnot '\ Potrebné speciální náradí, kontrolní a mericí prístroje a pomocné prostredky. Diagnostickýprístroj-V.A.G1552- s vedením -V.A.G1551/3,3A, 38 nebo3c- " Podmínky pro kontrolu. Teplota chladicí kapaliny musí být nejméne 80 C ~ zobrazovaná skupina 004, zobrazované 3.. Všechny elektrické spotrebice napr. svetla nebo vyhrívání zadního skla musí být vypnuty.. Je-Ii vozidlo vybaveno klimatizací, musí být i tato vypnuta.. U vozidel s automatickou prevodovkou musí být volicí páka v poloze "P" nebo "N".. V pameti závad nesmí být uložena žádná závada ~ Kap. 01-1, Ctení a mazání pameti závad. Pracovní postup - Pripojit diagnostický prístroj -V.A.G Nastartovat motor a zvolit adresu 01 "Elektronika motoru" ~ Kap Zvolit funkci 08 "Nactení bloku namerených hodnot" a ~ dále požadované císlo zobrazované skupiny. Nacteni bloku namerenych hodnot Zadejte cislo zobrazovane skupiny HELP XXX ~ Upozornení! Císlo zobrazované skupiny 004 je príklad pro predstavení postupu. ~INacteni bloku namerenych hodnot 4 8S0/min 13. 9V 88 e ~ 41 e ~ Upozornení! Pro prechody do jiné skupiny postupovat tabulky: dle následující "'\ Vlastní diagnostika V 01-5 strana1

2 01 FABIA 2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování Zobrazo- -V.A.G V.A.G vaná skupína vyšší nižší stisknout stisknout tlacítko (TI stisknout tlacítko (!) stisknout tlacítko m preskocit stisknout stisknout ", \ - Pokud se dosáhne ve všech zobrazovaných polích požadovaných hodnot, stisknout tlacítko B. - Zvolit funkci 06 "Ukoncení výstupu" a vypnout zapalování. Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny základní funkce Zobrazovaná skupína základní funkce:. Motor beží ve volnobehu Nacteni bloku namerenych hodnot 1 ~ I ~ Zobrazení na displeji: xxxx/min xx,x oe xx,x % xxxxxxxx ~ Zobrazované Požadovaná hodnota Vyhodnocení: Teplota chladicí kapaliny Podmínky serízení Regulacní hodnota lambda Otácky motoru (volnobežné otácky) Vozidla s kódem motoru AUA Vozidla s kódem motoru AUB a) Aktuáln! hodnoty ~ Servisní prohlídky a údržba. Vozidla s automatickou prevodovkou: ~ 01-5 strana % oe /mina) /mina) /mina) ~O1-5 strana 8 ~ 01-5 strana 3 ~ 01-5 strana3 Význam 8místného císelného bloku Platí prí zobrazení Význam 1 Teplota chladicí kapaliny nad 80 oe 1 Otácky motoru pod /min 1 Škrticí klapka uzavrena 1 Lambda-regulace v porádku 1 Spínac volnobehu sepnutý 1 Kompresor klimatizace vypnut 1 Katalyzátor zahrátý (nad 300 Oe) 1 Vlastní diagnostikou nezjištena žádná závada strana 2 Vlastni diagnostika V Vydáni 03.01

3 1 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 'Vyhodnocení zobrazované skupiny 001, otácky motoru (volnobežné otácky) ~ Zobra- Zobrazené zení na displeji: 1 menší než požadovaná hodnota. Jednotka ovládání škrticí klapky zustává vi- - Zkontrolovat jednotku ovládán í škrticí set nebo je vadná klapky => Kap Vložka cistice vzduchu silne znecištena - Vymenit vložku cistice vzduchu => Kap Jednotka ovládání škrticí klapky zustává vi-i- Dotaz na pamet' závad => Kap set nebo je vadná. Velké množství falešného vzduchu (nemuže být kompenzováno stabilizací volnobehu) - Zkontrolovat tesnost sacího systému => Kap Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky => Kap Provést zkoušku volnobehu => Kap ~ Vyhodnocení zobrazované skupiny 001, teplota chladicí kapaliny,, vetší než požadovaná hodnota Zobra- Zobrazené zenína displeji: 2 menší než 80 C vetší než 110 C. Príliš studený motor - Provést príp. zkušební jízdu.. Snímac teploty chladicí kapaliny, príp. ve- - Zkontrolovat snímac teploty chladicí kapalidení k rídicí jednotce motoru ny => Kap Regulátor chladicí kapaliny vadný (termo- - Kontrola regulátoru chladicí kapaliny stat) => Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika; OpL sk. 19. chladicznecištený - Chladic vycistit. Vetrákchladicebezfunkce - Zkontrolovat funkci => Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa. Regulátor chladicí kapaliny vadný (termo- - Kontrola regulátoru chladicí kapaliny stat) =>Motor 1,4/55;1,4/74- mechanika;opl sk. 19 I. Snímac teploty chladicí kapaliny, príp. ve- - Zkontrolovat snímac teploty chladicí kapalidení k rídicí jednotce motoru ny => Kap Zobrazovaná skupina základní funkce:. Motor beží ve volnobehu, Nacteni bloku namerenych hodnot 2 <=Zobrazení na displeji: xxxx/min xx% x,x ms xxx mbar Tlak v sacím po- 240"A20 mbar => 01-5 strana 4 trubí Doba vstriku 2,0.A,0 ms => 01-5 strana 4 Zátež motoru 10,,20 % => 01-5 strana 8 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) => 01-5 strana 3 Vlastní diagnostika V 01-5 strana3

4 01 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování a) Zobrazovaná skupina 001 zobrazené 1 ~ 01-5 strana 2. ~ Vyhodnocení zobrazené skupiny 002, doba vstriku Zobra- Zobra- zené zenína displeji: 3 menší + Velké množství paliva ze systému nádobky - Zkontrolovat magnetický ventil 1 nádobnež 2,0 s aktivním uhlím ky s aktivním uhlím Kap. 01-1, Diagms nistika akcních clenu + Zabudoványchybnévstrikovacíventilys - Zkontrolovat vstrikovací ventily Kap. vetší pruchodností Zkontrolovat císlo náhradního dílu vstrikovacích ventilu Katalog náhradních dílu vetší než + Zvýšená zátež motoru vlivem elektrických - Odstranit zátež (klimatizaci, servorízení, 4,0 ms spotrebicu, klimatizace, zarazeného atd.) rychlostního stupne nebo servorízení na dorazu ~ + Zabudoványchybnévstrikovacíventilys - Zkontrolovat vstrikovací ventily Kap. menší pruchodností Zkontrolovat císlo náhradního dílu vstrikovacích ventilu Katalog náhradních dílu Vyhodnocení zobrazené skupiny 002, tlak v sacím potrubí Zobrazené 4 Zobrazenína displeji: menší než 240 mbar + Velké množství falešného vzduchu mezi trubkou sání a vzduchovým cisticem vetší než + Zarazen rychlostní stupen (automatická 420 mbar prevodovka) + Motor zatížen prídavnými agregáty + Vložka cistice vzduchu silne znecištena - Odstranit prisávaný vzduch - Volicí páku nastavit do P nebo N - Odstranit zátež (klimatizaci, servorízení, atd.) - Vymenit vložku cistice vzduchu ~ Kap ~ Zobrazovaná skupina 003 -základní funkce:. Motor beží ve volnobehu.~ 01-5 strana 4 Vlastní diagnostika V

5 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 Nacteni bloku namerenych hodnot 3 xxxx/min xxx mbar xx (O xx (O a) Zobrazovaná skupina 001, zobrazené 1 => 01-5 strana 2. Úhel zážehu ( - Úhel škrticí klapky (potenclo- O..11(O =:> 01-5 strana8 metr 1 -G187-) Tlak v sacím potrubí mbar =:>01-5 strana 4 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) =:>01-5 strana 3 Zobrazovaná skupina 004 -základní funkce:. Motor beží ve volnobehu Nacteni bloku namerenych hodnot 4 xxxx/min xx,xv xxx oe xxx oe a) Zobrazovaná skupina 001, zobrazené 1 => 01-5 strana 2. <=Zobrazení na displeji: Teplota oe =:>01-5 strana 6 nasávaného vzduchu Teplota chladicí kapaliny oe =:>01-5 strana 6 Napájecí napetí rídicí jednotky motoru 12,0...15,OV =:>01-5 strana 6 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) =:>01-5 strana 3 Upozornení! I k zobrazovanému poli 3:. Je-Ii v pameti závad uložena závada, jež se týká snímace teploty chladicí kapaliny -G62- použije rídicí jednotka motoru ke startu motoru teplotu nasávaného vzduchu jako náhradní hodnotu (startovací teplota - náhradní hodnota). Teplota potom stol/pne podle modelového prubehu uloženého v rídicíjednotce motoru. Pro motor s provozní teplotou bude po urcité dobe zobrazená pevná náhradní hodnota. Tato pevná náhradní hodnota je opet závislá na teplote nasávaného vzduchu. Vlastní diagnostika V 01-5 strana5

6 01 FABIA 2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Vyhodnocení zobrazované skupiny 004, napájecí napetí rídicí jednotky motoru Zobra- Zobrazené zení na displeji: 2 menší než 12,000 V vetší než 15,000 V. Vadný alternátor, akumulátor znacne vybitý. Akumulátor byl krátce po startu silne zatížen vysokým nabíjecím proudem a prídavnými agregáty. Prechodový odpor v napájení prípadne v ukostrení rídicí jednotky motoru. Odber proudu pri vypnutém zapalování. Regulátor napetí na alternátoru vadný. Prepetí vlivem startovací pomucky nebo rychlonabíjecího agregátu - Zkontrolovat alternátor a napetí akumulátoru, akumulátor nabít => Elektrická zarízení; opr. sk Na nekolik minut zvýšit otácky a vypnout prídavné spotrebice - Zkontrolovat napájení rídicí jednotky motoru => Kap Odstranit odber proudu - Zkontrolovat regulátor napetí, prípadne vymenit => Elektrická zarízení; opr. sk Dotaz na pamet závad => Kap Vyhodnocení zobrazované skupiny 004, teplota chladicí kapaliny Zobra- Zobra- I zené zenína displeji: 3 menší. Príliš studený motor než 80 S. v t I t hl d.. k I... - Provést príp. zkušební jízdu. d DC. nlmac ep o y c a ICI apalny,pnp.va - né vedení k rídicí jednotce motoru. Regulátor chladicí kapaliny vadný (termostat) vetšínež I. Chladicznecištený 110DC. Vetrákchladicebezfunkce. Regulátor chladicí kapaliny vadný (termostat). Snímac teploty chladicí kapaliny, príp. vedení k rídicí jednotce motoru konstantne - I. Prerušený vodic nebo zkrat na plus 40 C konstantne 120 DC. Zkratna kostru I - Zkontrolovat snímac teploty chladicí kapaliny => Kap Kontrola regulátoru chladicí kapaliny => Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika; opr. sk Chladic vycistit - Zkontrolovat funkci => Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa - Kontrola regulátoru chladicí kapaliny => Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika; opr. sk Zkontrolovat snímac teploty chladicí kapaliny => Kap Zkontrolovat snímac teploty chladicí kapaliny => Kap o 1-5 strana 6 Vlastní diagnostika V

7 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 Vyhodnocení zobrazované skupiny 004, teplota nasávaného vzduchu Zobrazené 4 Zobra- I zenína displeji: kon- I. Prerušenývodic nebozkrat na plus stantne- 40 oe konstantne 120 oe. Zkrat na kostru - Zkontrolovat snímac teploty nasávaného vzduchu => Kap Zobrazovaná skupina základní funkce:. Motor beží ve volnobehu Nacteni bloku namerenych hodnot 5 xxxx/min xx% xxx km/h Text a) Zobrazovaná skupina 001, zobrazené 1 => 01-5 strana <=Zobrazované Požadovaná hodnota Vyhodnocení: Provozní stav volnobeh '" (volnobeh, cást. zátež, obohacení, - decelerace) Rychlost jízdy Okm/h - Zátež motoru % => 01-5 strana 8 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) => 01-5 strana 3 Zobrazovaná skupina základní funkce:. Motor beží ve volnobehu Nacteni bloku namerenych hodnot 6 <=Zobrazení na displeji: xxxx/min xx% xxx oe xx,x% Výškový ko- -30,0...5,0 % rekcní faktor - Teplota nasávaného vzduchu oe => 01-5 strana 7 Zátež motoru % => 01-5 strana 8 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) => 01-5 strana3 a) Zobrazovaná skupina 001, zobrazené 1 => 01-5 strana 2. Upozornení! # k zobrazovanému poli 3:. Jako požadovaná hodnota se udává celkový teplotní rozsah. Zobrazovaná hodnota musí ležet nad okolní teplotou. Vlastní diagnostika V 01-5 strana7

8 01 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny zapalování Zobrazovaná skupina 010 zapalování:. Motorbežíve volnobehu í '- Nacteni bloku namerenych hodnot 1O xxxx/min xx% xx% xx,x(o Úhel zážehu ,0(O - Úhel škrticí klapky (potenci % 01-5 strana 8 ometr 1 -G187-) Zátež motoru % 01-5 strana 8 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) 01-5 strana 3 a) Zobrazovaná skupina 001, zobrazené 1 =:>01-5 strana 2. Vyhodnocení zobrazované skupiny 010, zátež motoru (' \.. Zobrazené 2 Zobrazenína displeji: menší než 10 % vetší než 20% Odstranení závady. Menší hodnoty mohou vzniknout pouze pri jízde s ubraným plynem. Špatnývolnobeh(motornebeží na všechny - Zkontrolovat vstrikovací ventily ~ Kap. válce) Elektrické spotrebice zapnuté. Volant v koncové poloze. Zarazen rychlostní stupen (automatická prevodovka) 1 - Zkontrolovat kabely zapalování a zapalovací svícky ~ Kap Vypnout elektrické spotrebice - Volant nastavit do strední polohy - Volicí páku nastavit do polohy P nebo N r Vyhodnocení zobrazované skupiny 010, úhel škrticí klapky Zobrazené 3 Zobrazenína displeji: vetší než 11 %. Rídicí jednotka motoru není prizpusobena rídicí jednotce škrtící klapky - Rídicí jednotku motoru prizpusobit jednotce ovládání škrticí klapky ~ Kap Potenciometr škrticí klapky v rídicí jednotce škrticí klapky je vadný. Škrticí klapka zustává viset. Vložka cistice vzduchu silne znecištena - Zkontrolovat rídicí jednotku škrticí klapky ~ Kap Odstranit prícinu - Vymenit vložku cistice vzduchu ~ Kap r 01.5 strana 8 Vlastní diagnostika V

9 FABIA2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 f' Zobrazovaná skupina 014, zapalování -soucet vynechávání. Jízdní režim Nacteni bloku namerenych hodnot 14 <=Zobrazení na displeji: xxxx/min xxx% xxx Text Vynechávání (ak- aktivován tivován, deaktiv.) - Soucet vynechání zapalování O => 01-5 strana 9 Zátež motoru % - Otácky motoru Vozidla s kódem motoru AUA /min Vozidla s kódem motoru AUB /min - Vozidla s automatickou prevodovkou /min f' Vyhodnocení zobrazené skupiny 014 -soucet vynechávání zapalováni Zobra- Zobra- zené zenína displeji: 3 vetší než + Vadná svícka - Zkontrolovat zapalovací svícky a kabely O + Nástrcka zapalovacích svícek vadná zapalování s nástrckami => Kap Vadné zapalovací trafo - Zkontrolovat zapalovací trafo => Kap Vstrikovací ventil vadný - Zkontrolovat vstrikovací ventily => Kap Ventil zpetného vedení výfukových plynu - Zkontrolovat ventil pro zpetné vedení visí výfukových plynu => Kap. 01-1, Diagnostika akcních clenu (\ Zobrazovaná skupina 015, zapalování - vynechávání válce 1 až válce 3. Jízdní režim (\ Nacteni bloku namerenych hodnot 15 ~ xxx xxx xxx Text Vynechávání aktivován (aktivován, deaktiv.) - Vynechávání zapalování O => 01-5 strana 10 válec 3 Vynechávání zapalování válec 2 O => 01-5 strana 10 Vynechávání zapalování válec 1 O => 01-5 strana 10 ~ Vlastní diagnostika V 01-5 strana9

10 01 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Zobrazovaná skupina 016, zapalovánívynechávání válce 4. Jízdní režim Nacteni bloku namerenych hodnot 16 xxx - -. Text <=Zobrazované Požadovanáhodno- Vyhodnocení: ta Vynechávání aktivován (aktivován,deak- - tiv.) Vynechávání zapalování válec 4 O =:> 01-5 strana10 Vyhodnocení zobrazené skupiny 015 a 016 vynechávání zapalování válce 1 až válce 4 Zobrazovaná Zobr. skup až 3 Zobrazenína displeji: vetší než O. Vadnásvícka. Nástrckazapalovacíchsvícekvadná. Vadnézapalovacítrafo - Zkontrolovat zapalovací svícky a kabelyzapalovánís nástrckami=:>kap a zobr. skup Zkontrolovat zapalovací trafo =:>Kap Vstrikovací ventil vadný - Zkontrolovat vstrikovací ventily =:>Kap Ventil zpetného vedení výfukových plynu visí - Zkontrolovat ventil pro zpetné vedení výfukových plynu =:> Kap. 01-1, Diagnostika akcních clenu. Zobrazovaná skupina 022, zapalování -regulace klepání. Jízdní režim

11 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 Nacteni bloku namerenych hodnot 22 xxxx/min xxx % xx,x(o xx,x (O Snížení úhlu záže (O => 01-5 strana 12 hu regulací klepání na 2. válci Snížení úhlu zážehu regulací (O => 01-5 strana 12 klepání na 1. válci Zátež motoru % - Otácky motoru Vozidla s kódem motoru AUA /min Vozidla s kódem motoru AUB /min - Vozidla s automatickou prevodovkou /min Upozornení!. Upozorneník zobrazovanýmpolím3 a 4:. Pri volnobehuby mela být zobrazenáhodnotao,o(. Zobrazovaná skupina 023, zapalování- regulace klepání. Jízdní režim Nacteni bloku namerenych hodnot 23 xxxx/min xxx % xx,x(o xx,x (O <=Zobrazované Požadovaná hodnota Vyhodnocení: Snížení úhlu O..14 (O => 01-5 strana 12 zážehu regulací klepání na 4. válci Snížení úhlu zážehu regulací O..14 (O => 01-5 strana 12 klepání na 3. válci Zátež motoru % - Otácky motoru Vozidla s kódem motoru AUA /min Vozidla s kódem motoru AUB /min - Vozidla s automatickou prevodovkou /min Upozornení!. Upozorneník zobrazovanýmpolím3 a 4:. Pri volnobehuby melabýt zobrazenáhodnota0,0 (. Vlastní diagnostika V 01-5 strana11

12 01 FABIA 2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Vyhodnocení zobrazené skupiny 022/023, zmenšení úhlu zážehu Zobrazené 3a4 Zobrazenína displeji: Všechny válce 14 (O Jeden válec se znacne odlišuje od ostatních. Snímacklepánívadný - Zkontrolovat snímac klepání => Kap Svorkovnice zkorodovaná. Snímac klepání špatne dotažen - Uvolnit snímac klepání a dotáhnout (20 Nm). Montážnídíly na motoruuvolneny. Špatnákvalitapaliva. Svorkovnicezkorodovaná. Poškození motoru. Montážnídíly na motoruuvolneny - Montážní díly upevnit - Vymenit druh paliva - Zkontrolovat svorkovnici snímace klepání => Kap Kontrolakompresníhotlaku => 1,4/55; 1,4/74 - mechanika; opr. sk Montážní díly upevnit Zobrazovaná skupina 028, zapalování -regulace klepání. Jízdní režim. Diagnostický prístroj ve funkci 04 - základní nastavení System v zakladnim nastaveni 28 xxxx/min xx% xxx,x oe Text Výsledek kontroly snímace klepání ( test bezi / test vyp syst OK - / syst OK! syst. ne- OK) Teplota chladicí kapaliny oe => 01-5 strana 6 Zátež motoru % - Otácky motoru /min -

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4n4 - vstrikování 01 \ 01 - Vlastní diagnostika 01-1 Vlastní diagnostika I Vlastnosti vlastní diagnostiky Vlastní diagnostika sleduje jen cást vstrikovacího a zapalovacího

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA Dekadický Hexadec Blikací Význam chyby kód chyby kód kód 00000 0000 0000 Nezjištěna závada/konec komunikace 00257 0101 1112 Vstupní ventil ABS PL 00258 0102 1113 Elektromagnetický

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu.

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu. Nové moderní vozy, jakým Fabia je, vyžadují odpovídající hnací agregáty. U Fabie se používají dva nové zážehové motory 1,4 l - 16 V 55 kw 1,4 l - 16 V 74 kw Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů

Více

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí)

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) AIRBAG Jednotka 15 - přizpůsobení funkce 10 1- deaktivován Kanál 01 airbag spolujezdce BRZDY kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) 1J0 907 379 D 12812 1J0

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Aby byla vyloučena chyba snímání poloh škrtící klapky provedl se test potenciometrů který je na oscilogramu č. 2.

Aby byla vyloučena chyba snímání poloh škrtící klapky provedl se test potenciometrů který je na oscilogramu č. 2. V dnešním díle diagnostických měření vám představíme nového diagnostika který se s vámi podělí o svůj první případ, kde pomohla sériová diagnostika. Náš nový příznivce diagnostiky působí jako učitel odborného

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete 1,9 l/50 kw SDI 1,9 l/81 kw TDI SP22-23 Dva nové vznětové motory doplňují osvědčenou řadu koncernových motorů pro vozy ŠKODA. Tento sešit Vás seznámí s novými technickými detaily motorů, s funkcí a konstrukcí

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení

Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení S E Z manuálně (ručně) ovládané klimatizace vozů FELICIA a OCTAVIA je Vám oběh chladicího prostředku dobře znám. V učební pomůcce č. 10 byly vysvětleny obecně platné principy klimatizace. V následující

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Technické, montážní a seřizovací pokyny pro EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování http://trabant.jinak.cz EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování (Elektronische Batterie

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,6/75 kw Kód motoru BGU Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

Listy pro záchranáře. C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012

Listy pro záchranáře. C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012 Listy pro záchranáře Název modelu Cyklus modelu C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012 F Felicia 1994-2001 Felicia Combi 1995-2001 Fabia I 1999-2007 Fabia Sedan I 2001-2008

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

0 /s 1638 ot/min 1635 ot/min 2 A

0 /s 1638 ot/min 1635 ot/min 2 A Elektrohydrulický posilovač řízení s občasným posilovacím účinkem. Všichni zkušení diagnostici určitě vědí, že se asi bude jednat o vozidlo Škoda Fabia. Většinou dochází u tohoto vozidla k tomu, že občas

Více

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Úspěch původního výrobce zařízení Již v roce 1990 si divize Delphi

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail Service 80 Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l se systémem vstřikování common rail Dílenská učební pomůcka Obsah Stručný popis motorů 4 Mechanická část motoru 6 7 9 11 12 14 17 19 25 29 Systém řízení motoru

Více

Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce

Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce Servisní školení Samostudijní program 425 Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce Po úspěšném nasazení pohonu na zemní plyn EcoFuel v modelech Touran a Caddy

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Topení, klimatizace Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Topení, klimatizace Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Topení, klimatizace Vydání 0.04 Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.570.00.5 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5323.00.

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5323.00. '.. --- I Servis f) Dílenská F ABIA 2000... pøíruèka Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02 Kód motoru AWY (' Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic { 8 Servis ~ I Toto dílo je

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

VZOR DOKUMENTACE K VOZU. Klient: Informace o vozidle. Doklady vozidla. Jan Novák 606 XXX XXX. Klientské číslo: 150000. Jméno a přímení: Telefon:

VZOR DOKUMENTACE K VOZU. Klient: Informace o vozidle. Doklady vozidla. Jan Novák 606 XXX XXX. Klientské číslo: 150000. Jméno a přímení: Telefon: AUTOTÝM REPORT Číslo osvědčení: 150000 Datum: 17. 3. 2015 Celkové hodnocení vozidla 29 z 30 bodů Tovární značka: Ford Model: Mondeo VIN: WFOEXXGBBXXXXXXXX Vozidlo nevykazuje vážné závady technického nebo

Více

Prius 1,5 VVT-i (hybrid)

Prius 1,5 VVT-i (hybrid) Prius 1,5 VVT-i (hybrid) Autorizovaný servis: LIPAN A. EURO Model: Prius NHW20 Platnost od: 22.1.2013 Motor: 1,5L (57kW) 1NZ-FXE Výroba: 02/2005-03/2009 15 000 km / 1 rok * Práce Práce - údržba Prius II.

Více

Solární ventilační panel nové generace pracuje pro Vás...

Solární ventilační panel nové generace pracuje pro Vás... Solární ventilační panel nové generace pracuje pro Vás... Panel SHV je vhodný všude tam, kde potřebujete celoročně temperovat (topí) a kde je přebytek vlhka (odvlhčuje, zamezuje plísním), kde je vydýchaný

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu. Informace Obsah Rozsah. Výbava vozidel. Náhradní díly diesel

ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu. Informace Obsah Rozsah. Výbava vozidel. Náhradní díly diesel ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu Servisy mohou v budoucnu nabízet veškeré služby pro stále komplikovanější vozidla pouze s profesionálním diagnostickým a informačním

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Anemometr s vyhřívanými senzory

Anemometr s vyhřívanými senzory Anemometr s vyhřívanými senzory Úvod: Přípravek anemometru je postaven na 0,5 m větrném tunelu, kde se na jedné straně nachází měřící část se senzory na straně druhé ventilátor s řízením. Na obr. 1 je

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka Service 52 ŠkodaFabia Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska Dílenská učební pomůcka SP52_02 Po úspěšném zavedení 4válcového motoru 1,9 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska pro

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1 Váš partner pro měření a regulaci 1 Prostorové termostaty a regulátory RAA RDE REV23/33 REV200/300 2 Termostat princip činnosti PROUDÍCÍ VZDUCH Z PROSTORU TEPLOTNÍ ČIDLO KOVOVÁ MEMBRÁNA PROSTOROVÁ TEPLOTA

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 67 Bezpečnostní pokyny Připojování a montáž elektrických přístrojů může provádět jen kvalifikovaný elektrikář. Zásahy a změny přístroje vedou ke

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

R-TC Adaptabilní termostat

R-TC Adaptabilní termostat R-TC Adaptabilní termostat 1. Technické údaje 2. Popis 3. Montáž a instalace 4. Provoz 4.1 Spuštění 4.2 Volitelné funkce 4.2.1 Rychlé zahřátí 4.2.2 Uzamykací funkce neboli uzamčení ovládání 4.2.3 Konfigurační

Více

JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU!

JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU! KAŽDÝ DRUHÝ NA SVĚTĚ JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU! SP21-30 Automatická převodovka 01M v OCTAVII je ztělesněním vyzrálé techniky v oblasti samočinně řadicích převodovek. Tato automatická převodovka

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze je

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více