01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených strana1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1"

Transkript

1 FABIA2000»- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 "y 01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot Zásady bezpecnosti práce Je-Ii pri zkušebních jízdách treba použít kontrolní a mericí prístroje, je treba dbát na následující:. Zkušební a merící prístroje je treba vždy pripevnit na zadním sedadle a k jejich obsluze je treba prítomnost 2. mechanika. Kdyby byly zkušební a merící prístroje umísteny na sedadle spolujezdce, mohlo by aktivací airbagu spolujezdce dojít ke zranení osoby, která by na tomto míste sedela. Nactení bloku namerených hodnot '\ Potrebné speciální náradí, kontrolní a mericí prístroje a pomocné prostredky. Diagnostickýprístroj-V.A.G1552- s vedením -V.A.G1551/3,3A, 38 nebo3c- " Podmínky pro kontrolu. Teplota chladicí kapaliny musí být nejméne 80 C ~ zobrazovaná skupina 004, zobrazované 3.. Všechny elektrické spotrebice napr. svetla nebo vyhrívání zadního skla musí být vypnuty.. Je-Ii vozidlo vybaveno klimatizací, musí být i tato vypnuta.. U vozidel s automatickou prevodovkou musí být volicí páka v poloze "P" nebo "N".. V pameti závad nesmí být uložena žádná závada ~ Kap. 01-1, Ctení a mazání pameti závad. Pracovní postup - Pripojit diagnostický prístroj -V.A.G Nastartovat motor a zvolit adresu 01 "Elektronika motoru" ~ Kap Zvolit funkci 08 "Nactení bloku namerených hodnot" a ~ dále požadované císlo zobrazované skupiny. Nacteni bloku namerenych hodnot Zadejte cislo zobrazovane skupiny HELP XXX ~ Upozornení! Císlo zobrazované skupiny 004 je príklad pro predstavení postupu. ~INacteni bloku namerenych hodnot 4 8S0/min 13. 9V 88 e ~ 41 e ~ Upozornení! Pro prechody do jiné skupiny postupovat tabulky: dle následující "'\ Vlastní diagnostika V 01-5 strana1

2 01 FABIA 2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování Zobrazo- -V.A.G V.A.G vaná skupína vyšší nižší stisknout stisknout tlacítko (TI stisknout tlacítko (!) stisknout tlacítko m preskocit stisknout stisknout ", \ - Pokud se dosáhne ve všech zobrazovaných polích požadovaných hodnot, stisknout tlacítko B. - Zvolit funkci 06 "Ukoncení výstupu" a vypnout zapalování. Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny základní funkce Zobrazovaná skupína základní funkce:. Motor beží ve volnobehu Nacteni bloku namerenych hodnot 1 ~ I ~ Zobrazení na displeji: xxxx/min xx,x oe xx,x % xxxxxxxx ~ Zobrazované Požadovaná hodnota Vyhodnocení: Teplota chladicí kapaliny Podmínky serízení Regulacní hodnota lambda Otácky motoru (volnobežné otácky) Vozidla s kódem motoru AUA Vozidla s kódem motoru AUB a) Aktuáln! hodnoty ~ Servisní prohlídky a údržba. Vozidla s automatickou prevodovkou: ~ 01-5 strana % oe /mina) /mina) /mina) ~O1-5 strana 8 ~ 01-5 strana 3 ~ 01-5 strana3 Význam 8místného císelného bloku Platí prí zobrazení Význam 1 Teplota chladicí kapaliny nad 80 oe 1 Otácky motoru pod /min 1 Škrticí klapka uzavrena 1 Lambda-regulace v porádku 1 Spínac volnobehu sepnutý 1 Kompresor klimatizace vypnut 1 Katalyzátor zahrátý (nad 300 Oe) 1 Vlastní diagnostikou nezjištena žádná závada strana 2 Vlastni diagnostika V Vydáni 03.01

3 1 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 'Vyhodnocení zobrazované skupiny 001, otácky motoru (volnobežné otácky) ~ Zobra- Zobrazené zení na displeji: 1 menší než požadovaná hodnota. Jednotka ovládání škrticí klapky zustává vi- - Zkontrolovat jednotku ovládán í škrticí set nebo je vadná klapky => Kap Vložka cistice vzduchu silne znecištena - Vymenit vložku cistice vzduchu => Kap Jednotka ovládání škrticí klapky zustává vi-i- Dotaz na pamet' závad => Kap set nebo je vadná. Velké množství falešného vzduchu (nemuže být kompenzováno stabilizací volnobehu) - Zkontrolovat tesnost sacího systému => Kap Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky => Kap Provést zkoušku volnobehu => Kap ~ Vyhodnocení zobrazované skupiny 001, teplota chladicí kapaliny,, vetší než požadovaná hodnota Zobra- Zobrazené zenína displeji: 2 menší než 80 C vetší než 110 C. Príliš studený motor - Provést príp. zkušební jízdu.. Snímac teploty chladicí kapaliny, príp. ve- - Zkontrolovat snímac teploty chladicí kapalidení k rídicí jednotce motoru ny => Kap Regulátor chladicí kapaliny vadný (termo- - Kontrola regulátoru chladicí kapaliny stat) => Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika; OpL sk. 19. chladicznecištený - Chladic vycistit. Vetrákchladicebezfunkce - Zkontrolovat funkci => Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa. Regulátor chladicí kapaliny vadný (termo- - Kontrola regulátoru chladicí kapaliny stat) =>Motor 1,4/55;1,4/74- mechanika;opl sk. 19 I. Snímac teploty chladicí kapaliny, príp. ve- - Zkontrolovat snímac teploty chladicí kapalidení k rídicí jednotce motoru ny => Kap Zobrazovaná skupina základní funkce:. Motor beží ve volnobehu, Nacteni bloku namerenych hodnot 2 <=Zobrazení na displeji: xxxx/min xx% x,x ms xxx mbar Tlak v sacím po- 240"A20 mbar => 01-5 strana 4 trubí Doba vstriku 2,0.A,0 ms => 01-5 strana 4 Zátež motoru 10,,20 % => 01-5 strana 8 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) => 01-5 strana 3 Vlastní diagnostika V 01-5 strana3

4 01 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování a) Zobrazovaná skupina 001 zobrazené 1 ~ 01-5 strana 2. ~ Vyhodnocení zobrazené skupiny 002, doba vstriku Zobra- Zobra- zené zenína displeji: 3 menší + Velké množství paliva ze systému nádobky - Zkontrolovat magnetický ventil 1 nádobnež 2,0 s aktivním uhlím ky s aktivním uhlím Kap. 01-1, Diagms nistika akcních clenu + Zabudoványchybnévstrikovacíventilys - Zkontrolovat vstrikovací ventily Kap. vetší pruchodností Zkontrolovat císlo náhradního dílu vstrikovacích ventilu Katalog náhradních dílu vetší než + Zvýšená zátež motoru vlivem elektrických - Odstranit zátež (klimatizaci, servorízení, 4,0 ms spotrebicu, klimatizace, zarazeného atd.) rychlostního stupne nebo servorízení na dorazu ~ + Zabudoványchybnévstrikovacíventilys - Zkontrolovat vstrikovací ventily Kap. menší pruchodností Zkontrolovat císlo náhradního dílu vstrikovacích ventilu Katalog náhradních dílu Vyhodnocení zobrazené skupiny 002, tlak v sacím potrubí Zobrazené 4 Zobrazenína displeji: menší než 240 mbar + Velké množství falešného vzduchu mezi trubkou sání a vzduchovým cisticem vetší než + Zarazen rychlostní stupen (automatická 420 mbar prevodovka) + Motor zatížen prídavnými agregáty + Vložka cistice vzduchu silne znecištena - Odstranit prisávaný vzduch - Volicí páku nastavit do P nebo N - Odstranit zátež (klimatizaci, servorízení, atd.) - Vymenit vložku cistice vzduchu ~ Kap ~ Zobrazovaná skupina 003 -základní funkce:. Motor beží ve volnobehu.~ 01-5 strana 4 Vlastní diagnostika V

5 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 Nacteni bloku namerenych hodnot 3 xxxx/min xxx mbar xx (O xx (O a) Zobrazovaná skupina 001, zobrazené 1 => 01-5 strana 2. Úhel zážehu ( - Úhel škrticí klapky (potenclo- O..11(O =:> 01-5 strana8 metr 1 -G187-) Tlak v sacím potrubí mbar =:>01-5 strana 4 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) =:>01-5 strana 3 Zobrazovaná skupina 004 -základní funkce:. Motor beží ve volnobehu Nacteni bloku namerenych hodnot 4 xxxx/min xx,xv xxx oe xxx oe a) Zobrazovaná skupina 001, zobrazené 1 => 01-5 strana 2. <=Zobrazení na displeji: Teplota oe =:>01-5 strana 6 nasávaného vzduchu Teplota chladicí kapaliny oe =:>01-5 strana 6 Napájecí napetí rídicí jednotky motoru 12,0...15,OV =:>01-5 strana 6 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) =:>01-5 strana 3 Upozornení! I k zobrazovanému poli 3:. Je-Ii v pameti závad uložena závada, jež se týká snímace teploty chladicí kapaliny -G62- použije rídicí jednotka motoru ke startu motoru teplotu nasávaného vzduchu jako náhradní hodnotu (startovací teplota - náhradní hodnota). Teplota potom stol/pne podle modelového prubehu uloženého v rídicíjednotce motoru. Pro motor s provozní teplotou bude po urcité dobe zobrazená pevná náhradní hodnota. Tato pevná náhradní hodnota je opet závislá na teplote nasávaného vzduchu. Vlastní diagnostika V 01-5 strana5

6 01 FABIA 2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Vyhodnocení zobrazované skupiny 004, napájecí napetí rídicí jednotky motoru Zobra- Zobrazené zení na displeji: 2 menší než 12,000 V vetší než 15,000 V. Vadný alternátor, akumulátor znacne vybitý. Akumulátor byl krátce po startu silne zatížen vysokým nabíjecím proudem a prídavnými agregáty. Prechodový odpor v napájení prípadne v ukostrení rídicí jednotky motoru. Odber proudu pri vypnutém zapalování. Regulátor napetí na alternátoru vadný. Prepetí vlivem startovací pomucky nebo rychlonabíjecího agregátu - Zkontrolovat alternátor a napetí akumulátoru, akumulátor nabít => Elektrická zarízení; opr. sk Na nekolik minut zvýšit otácky a vypnout prídavné spotrebice - Zkontrolovat napájení rídicí jednotky motoru => Kap Odstranit odber proudu - Zkontrolovat regulátor napetí, prípadne vymenit => Elektrická zarízení; opr. sk Dotaz na pamet závad => Kap Vyhodnocení zobrazované skupiny 004, teplota chladicí kapaliny Zobra- Zobra- I zené zenína displeji: 3 menší. Príliš studený motor než 80 S. v t I t hl d.. k I... - Provést príp. zkušební jízdu. d DC. nlmac ep o y c a ICI apalny,pnp.va - né vedení k rídicí jednotce motoru. Regulátor chladicí kapaliny vadný (termostat) vetšínež I. Chladicznecištený 110DC. Vetrákchladicebezfunkce. Regulátor chladicí kapaliny vadný (termostat). Snímac teploty chladicí kapaliny, príp. vedení k rídicí jednotce motoru konstantne - I. Prerušený vodic nebo zkrat na plus 40 C konstantne 120 DC. Zkratna kostru I - Zkontrolovat snímac teploty chladicí kapaliny => Kap Kontrola regulátoru chladicí kapaliny => Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika; opr. sk Chladic vycistit - Zkontrolovat funkci => Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa - Kontrola regulátoru chladicí kapaliny => Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika; opr. sk Zkontrolovat snímac teploty chladicí kapaliny => Kap Zkontrolovat snímac teploty chladicí kapaliny => Kap o 1-5 strana 6 Vlastní diagnostika V

7 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 Vyhodnocení zobrazované skupiny 004, teplota nasávaného vzduchu Zobrazené 4 Zobra- I zenína displeji: kon- I. Prerušenývodic nebozkrat na plus stantne- 40 oe konstantne 120 oe. Zkrat na kostru - Zkontrolovat snímac teploty nasávaného vzduchu => Kap Zobrazovaná skupina základní funkce:. Motor beží ve volnobehu Nacteni bloku namerenych hodnot 5 xxxx/min xx% xxx km/h Text a) Zobrazovaná skupina 001, zobrazené 1 => 01-5 strana <=Zobrazované Požadovaná hodnota Vyhodnocení: Provozní stav volnobeh '" (volnobeh, cást. zátež, obohacení, - decelerace) Rychlost jízdy Okm/h - Zátež motoru % => 01-5 strana 8 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) => 01-5 strana 3 Zobrazovaná skupina základní funkce:. Motor beží ve volnobehu Nacteni bloku namerenych hodnot 6 <=Zobrazení na displeji: xxxx/min xx% xxx oe xx,x% Výškový ko- -30,0...5,0 % rekcní faktor - Teplota nasávaného vzduchu oe => 01-5 strana 7 Zátež motoru % => 01-5 strana 8 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) => 01-5 strana3 a) Zobrazovaná skupina 001, zobrazené 1 => 01-5 strana 2. Upozornení! # k zobrazovanému poli 3:. Jako požadovaná hodnota se udává celkový teplotní rozsah. Zobrazovaná hodnota musí ležet nad okolní teplotou. Vlastní diagnostika V 01-5 strana7

8 01 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny zapalování Zobrazovaná skupina 010 zapalování:. Motorbežíve volnobehu í '- Nacteni bloku namerenych hodnot 1O xxxx/min xx% xx% xx,x(o Úhel zážehu ,0(O - Úhel škrticí klapky (potenci % 01-5 strana 8 ometr 1 -G187-) Zátež motoru % 01-5 strana 8 Otácky motoru (volnobežné otácky) xxxx 1/mina) 01-5 strana 3 a) Zobrazovaná skupina 001, zobrazené 1 =:>01-5 strana 2. Vyhodnocení zobrazované skupiny 010, zátež motoru (' \.. Zobrazené 2 Zobrazenína displeji: menší než 10 % vetší než 20% Odstranení závady. Menší hodnoty mohou vzniknout pouze pri jízde s ubraným plynem. Špatnývolnobeh(motornebeží na všechny - Zkontrolovat vstrikovací ventily ~ Kap. válce) Elektrické spotrebice zapnuté. Volant v koncové poloze. Zarazen rychlostní stupen (automatická prevodovka) 1 - Zkontrolovat kabely zapalování a zapalovací svícky ~ Kap Vypnout elektrické spotrebice - Volant nastavit do strední polohy - Volicí páku nastavit do polohy P nebo N r Vyhodnocení zobrazované skupiny 010, úhel škrticí klapky Zobrazené 3 Zobrazenína displeji: vetší než 11 %. Rídicí jednotka motoru není prizpusobena rídicí jednotce škrtící klapky - Rídicí jednotku motoru prizpusobit jednotce ovládání škrticí klapky ~ Kap Potenciometr škrticí klapky v rídicí jednotce škrticí klapky je vadný. Škrticí klapka zustává viset. Vložka cistice vzduchu silne znecištena - Zkontrolovat rídicí jednotku škrticí klapky ~ Kap Odstranit prícinu - Vymenit vložku cistice vzduchu ~ Kap r 01.5 strana 8 Vlastní diagnostika V

9 FABIA2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 f' Zobrazovaná skupina 014, zapalování -soucet vynechávání. Jízdní režim Nacteni bloku namerenych hodnot 14 <=Zobrazení na displeji: xxxx/min xxx% xxx Text Vynechávání (ak- aktivován tivován, deaktiv.) - Soucet vynechání zapalování O => 01-5 strana 9 Zátež motoru % - Otácky motoru Vozidla s kódem motoru AUA /min Vozidla s kódem motoru AUB /min - Vozidla s automatickou prevodovkou /min f' Vyhodnocení zobrazené skupiny 014 -soucet vynechávání zapalováni Zobra- Zobra- zené zenína displeji: 3 vetší než + Vadná svícka - Zkontrolovat zapalovací svícky a kabely O + Nástrcka zapalovacích svícek vadná zapalování s nástrckami => Kap Vadné zapalovací trafo - Zkontrolovat zapalovací trafo => Kap Vstrikovací ventil vadný - Zkontrolovat vstrikovací ventily => Kap Ventil zpetného vedení výfukových plynu - Zkontrolovat ventil pro zpetné vedení visí výfukových plynu => Kap. 01-1, Diagnostika akcních clenu (\ Zobrazovaná skupina 015, zapalování - vynechávání válce 1 až válce 3. Jízdní režim (\ Nacteni bloku namerenych hodnot 15 ~ xxx xxx xxx Text Vynechávání aktivován (aktivován, deaktiv.) - Vynechávání zapalování O => 01-5 strana 10 válec 3 Vynechávání zapalování válec 2 O => 01-5 strana 10 Vynechávání zapalování válec 1 O => 01-5 strana 10 ~ Vlastní diagnostika V 01-5 strana9

10 01 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Zobrazovaná skupina 016, zapalovánívynechávání válce 4. Jízdní režim Nacteni bloku namerenych hodnot 16 xxx - -. Text <=Zobrazované Požadovanáhodno- Vyhodnocení: ta Vynechávání aktivován (aktivován,deak- - tiv.) Vynechávání zapalování válec 4 O =:> 01-5 strana10 Vyhodnocení zobrazené skupiny 015 a 016 vynechávání zapalování válce 1 až válce 4 Zobrazovaná Zobr. skup až 3 Zobrazenína displeji: vetší než O. Vadnásvícka. Nástrckazapalovacíchsvícekvadná. Vadnézapalovacítrafo - Zkontrolovat zapalovací svícky a kabelyzapalovánís nástrckami=:>kap a zobr. skup Zkontrolovat zapalovací trafo =:>Kap Vstrikovací ventil vadný - Zkontrolovat vstrikovací ventily =:>Kap Ventil zpetného vedení výfukových plynu visí - Zkontrolovat ventil pro zpetné vedení výfukových plynu =:> Kap. 01-1, Diagnostika akcních clenu. Zobrazovaná skupina 022, zapalování -regulace klepání. Jízdní režim

11 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 Nacteni bloku namerenych hodnot 22 xxxx/min xxx % xx,x(o xx,x (O Snížení úhlu záže (O => 01-5 strana 12 hu regulací klepání na 2. válci Snížení úhlu zážehu regulací (O => 01-5 strana 12 klepání na 1. válci Zátež motoru % - Otácky motoru Vozidla s kódem motoru AUA /min Vozidla s kódem motoru AUB /min - Vozidla s automatickou prevodovkou /min Upozornení!. Upozorneník zobrazovanýmpolím3 a 4:. Pri volnobehuby mela být zobrazenáhodnotao,o(. Zobrazovaná skupina 023, zapalování- regulace klepání. Jízdní režim Nacteni bloku namerenych hodnot 23 xxxx/min xxx % xx,x(o xx,x (O <=Zobrazované Požadovaná hodnota Vyhodnocení: Snížení úhlu O..14 (O => 01-5 strana 12 zážehu regulací klepání na 4. válci Snížení úhlu zážehu regulací O..14 (O => 01-5 strana 12 klepání na 3. válci Zátež motoru % - Otácky motoru Vozidla s kódem motoru AUA /min Vozidla s kódem motoru AUB /min - Vozidla s automatickou prevodovkou /min Upozornení!. Upozorneník zobrazovanýmpolím3 a 4:. Pri volnobehuby melabýt zobrazenáhodnota0,0 (. Vlastní diagnostika V 01-5 strana11

12 01 FABIA 2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Vyhodnocení zobrazené skupiny 022/023, zmenšení úhlu zážehu Zobrazené 3a4 Zobrazenína displeji: Všechny válce 14 (O Jeden válec se znacne odlišuje od ostatních. Snímacklepánívadný - Zkontrolovat snímac klepání => Kap Svorkovnice zkorodovaná. Snímac klepání špatne dotažen - Uvolnit snímac klepání a dotáhnout (20 Nm). Montážnídíly na motoruuvolneny. Špatnákvalitapaliva. Svorkovnicezkorodovaná. Poškození motoru. Montážnídíly na motoruuvolneny - Montážní díly upevnit - Vymenit druh paliva - Zkontrolovat svorkovnici snímace klepání => Kap Kontrolakompresníhotlaku => 1,4/55; 1,4/74 - mechanika; opr. sk Montážní díly upevnit Zobrazovaná skupina 028, zapalování -regulace klepání. Jízdní režim. Diagnostický prístroj ve funkci 04 - základní nastavení System v zakladnim nastaveni 28 xxxx/min xx% xxx,x oe Text Výsledek kontroly snímace klepání ( test bezi / test vyp syst OK - / syst OK! syst. ne- OK) Teplota chladicí kapaliny oe => 01-5 strana 6 Zátež motoru % - Otácky motoru /min -

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Výkaz - výměr. cena celkem bez DPH [Kč] cena /ks bez DPH [Kč] cena celkem s DPH [Kč] DPH [Kč] počet jedn. jedn. 03:03:06

Výkaz - výměr. cena celkem bez DPH [Kč] cena /ks bez DPH [Kč] cena celkem s DPH [Kč] DPH [Kč] počet jedn. jedn. 03:03:06 Výkaz - výměr počet bez bez 03:03:06 osmikanálový osciloskop pracující s pokrokovou technologií zápisu naměřených dat na pevný disk počítače. Osciloskop se připojuje prostřednictvím rozhraní USB, kterým

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Indikace polohy. ELGO-Electric spol. s r.o. Kourimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz

Indikace polohy. ELGO-Electric spol. s r.o. Kourimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz Typ Z56-000 Indikace polohy LED nebo LCD displej s mikroprocesorem prímé pripojení na mg.senzor ELGO-Electric spol. s r.o. Kourimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz Z56-000-C_07-98.doc

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Původní návod k obsluze

Původní návod k obsluze Původní návod k obsluze Obsah 1. Účel použití 5 Vzhled přístrojové desky 6 2. Technické požadavky na kotel a údaje o hořáku ATMOS A25 7 Legenda k nákresům kotlů 8 ákresy kotlů 9 3. Palivo - dřevo 10 Základní

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! VOLVO XC60

QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! VOLVO XC60 VOLVO XC60 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VŠEM NOVÉM VOLVU! Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek. Prohlédněte si tohoto rychlého průvodce a seznamte se rychle a snadno s některými z nejběžnějších

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD Radomír BŘEČKA Ing. Radomír BŘEČKA, ČKD VAGONKA, a. s. Příspěvek se zaměřuje na současný vývoj čtyřnápravového motorového

Více

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1 NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1 Ivan Hrdlička X-FLAME 2003 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 Přenosná motorová stříkačka PS 12 R1 je samostatný čerpací agregát, který je uložený v rámu se čtyřmi

Více

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 Přenosná motorová stříkačka PS 12 R1 je samostatný čerpací agregát, který je uložený v rámu se čtyřmi otočnými držáky na přenášení.

Více

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Technická informace TI 364F/cs/06.03 Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Rozsah použití je limitní hladinový spínač pro všechny druhy kapalin a používá se v

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka Altivar 11 Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory Základní uïivatelská pfiíruãka 180 W...2,2 kw 100...240 V ATV 11iiiiii iiiiiie/u/a V 1.2 UPOZORNĚNÍ Po připojení napájení na měnič se na některých jeho

Více