01-4 Vlastní diagnostika IV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01-4 Vlastní diagnostika IV"

Transkript

1 FABA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování Vlastní diagnostika V Tabulka závad, císla závad Zobrazení na -V.A.G Možná prícina závady Možné projevy závady Odstranení závady Prekrocena + Vadné vstrikovací + Nefunguje lambda-re- - Zkontrolovat vstri- Rada valcu 1, ad- hranice obo- ventily gulace kovací ventily aptace smesi oblast haceni + Vadný palivový sys- + Špatný volno beh => Kap ) tém - Zkontrolovat palivo- + Vadná lambda-sonda - vé cerpadlo pred => Motor 1,4/55; Prekrocena + Vadné vstrikovací 1,4/74 - mechani- Rada valcu 1, ad- hranice obo- ventily ka; opr. sk. 20 aptace smesi ob- haceni - Zkontrolovat sací + Vadný palivový syslast 21) tém systém na + Vadná lambda-sonda netesnost => Kap za - Zkontrolovat tesnost výfukové soustavy => Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika; - Zkontrolovat soustavu zpetného vedení výfukových plynu => Motor 1,4/ 55; 1,4/74 - mechanika; - Zkontrolovat na tesnost systém nádobky s aktivním uhlím => Motor 1,4/ 55; 1,4/74 - mechanika; opr. sk Zkontrolovat lambda-sondu a lambda-regulaci pred => Kap \ - Zkontrolovat lambda-sondu a lambda-regulaci za => Kap Signal prilis + Prerušení vedení + Motor beží v nouzo- - Zkontrolovat jed- Snimac uhlu 2 pro maly nebo zkrat na vém programu notku ovládání škrpohon SK v signálním vedení + Odchylka ticí klapky => Kap. -G188-1)2) od -G188- k rídicí volnobežných otácek jednotce Signal prilis + Prerušené kostricí + Motor beží v nouzo- Snimac uhlu 2 pro velky vedení od -G188- k vém programu pohon SK rídicí jednotce mo- + Obtížný start stude- -G188-1)2) toru ného + Problémy volnobehu studeného Vydání06.02 Vlastni diagnostika V o 1-4 strana 1

2 01 FABA 2000 >- Motor 1,4/55; 1,4n4 -vstrikování Zobrazení na -V.A.G Možná prícina závady Možné projevy závady Odstranení závady Odchylka dob + Vadné vstrikovací + Motor beží v nouzo- - Zkontrolovat vstri- Rada valcu 1, sys- vstrikovani ventily vém programu kovací ventily tem davkovani + Vadné palivové cer- + Obtížný start stude- => Kap paliva1) padlo ného - Zkontrolovat palivo- + Sací systém je + Problémy pri vé cerpadlo netesný volnobehu u studené- => Motor 1,4/55; ho 1,4/74 - mechanika; opr. sk Zkontrolovat tesnost sacího systému => Kap Zkontrolovat tesnost výfukové soustavy => Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika; - Zkontrolovat soustavu zpetného vedení výfukových plynu => Motor 1,4/ 55; 1,4/74 - mechanika; - Zkontrolovat na tesnost systém nádobky s aktivním uhlím => Motor 1,4/ 55; 1,4/74 - mechanika; opr. sk Zkontrolovat lambda-sondu a lamb-, da-regulaci pred => Kap Zkontrolovat lambda-sondu a lambda-regulaci za => Kap Dosazena re- + Vadná lambda-sonda + Motor beží v nouzo- - Zkontrolovat sací Rada valcu 1, ko- gulacni mez za vém programu systém na rekce lambda za + Zvýšené emisní hod- netesnost => Kap. katap) noty Zkontrolovat lambda-sondu a lambda-regulaci za => Kap Zkontrolovat vyhrívání lambdasondy za => Kap '{." "."1' 01-4'strana 2 Vlastní diagnostika V Vydáni 06.02

3 FABA Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 Zobrazení na -V.A.G Možná prícina závady Možné projevy závady Odstranení závady Preruseni + Prerušení vedení + Motor beží v nouzo- - Zkontrolovat lamb- Linearni sonda nebo zkrat na vém programu da-sondu a lamblambda/ proud v signálnímvd.ní + Zvýšené emisní hod- da-regulaci pred cerpadla1) od -G39- k ndlcl Jed- noty notce => Kap Zkrat na plus + Prerušení vedení - Zkontrolovat vy- Linearni sonda nebo zkrat na plus v hrívání lambda lambda/ proud signálním vedení od sondy pred katalycerpadla1) -G39- k rídicí jednotce zátorem => Kap Zkrat na plus + Prerušení vedení Linearni sonda nebo zkrat na plus v lambda/ proud cerpadla1) signálním vedení od -G39- k rídicí jednotce Vydáni Vlastní diagnostika V 01.4 strana3

4 01 FABA2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Zobrazení na -V.A.G Možná prícina závady Možné projevy závady Odstranení závady Preruseni + Prerušení vedení + Motor beží v nouzo- - Zkontrolovat lamb- Linearni sonda nebo zkrat na plus v vém režimu da-sondu a lamblambda/ referen..ig.n?nímvedení k + Zvýšené emisní hod- da-regulaci pred napeti1) ndlcl jednotce mo- noty toru J, Kap Vadná lambda-sonda - Zkontrolovat vya lambda-regulace hrívání lambda pred sondy pred kataly- + Zkontrolovat vyhrívání lambda-sonzátorem 24-4 Kap. dy pred. - Zkontrolovat kabekatalyzatorem ly zapalování a za Zkrat na + Prerušení vedení palovací svícky Linearni sonda nebo zkrat na plus v Kap lambda/ referen. signálním vedení k Zk t t d. vo '1 '.. ) d d t - on ro ova lagnapetl n C je no ce mo-. k. toru nostl u vypadku o zapalování Kap. + Vadná lambda-sonda a lambda-regulace 28-1 pred + Zkontrolovat vyhrívání lambda-sondy pred Zkrat na plus + Prerušeni vedení Linearni sonda- nebo zkrat na plus v lambda/ referen. signálním vedení k napeti1) rídicí jednotce + Vadná lambda-sonda a lambda-regulace pred + Zkontrolovat vyhrívání lambda-sondy pred Nesmyslne + Prerušení vedení Referencni napeti nebo zkrat na plus v linearni sondy signálním vedení k lambda1) rídicí jednotce + Vadná lambda-sonda a lambda-regulace pred + Zkontrolovat vyhrivání lambda-sondy pred o 1-4 strana 4 Vlastni diagnostika V Vydání

5 FABA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 " "' Zobrazení na -V.A.G Elektrickaza- Rada valcu 1- son- vada da 1, topny okruh1) Rada valcu 1- sonda 2, topny okruh1) Elektricka zavada Zkrat na plus Vstrikovaci ventil 1. valce -N30_1) Zkrat na plus Vstrikovaci ventil 2. valce -N31-1) Zkrat na plus Vstrikovaci ventil 3. valce -N32-1) Zkrat na plus Vstrikovaci ventil 4. valce -N33-1) Preruseni Vstrikovaci ventil 1. valce -N30_1) Preruseni Vstrikovaci ventil 2. valce -N31-1) Vstrikovaci ventil 3. valce -N32-1) Preruseni Preruseni Vstrikovaci ventil 4. valce -N33-1) Signal spotreby paliva zna Zkrat na plus Signal spotreby paliva Možná prícina závady. Prerušenísignálního vedeník rídicíjednotce. Vadné vyhrívání lambda-sondy pred. Prerušení signálního vedení k rídicí jednotce. Vadné vyhrívání lambda-sondy za. -N30- vadný. Vodic má zkrat na plus. -N31-vadný. Vodicmá zkrat na plus. -N32-vadný. Vodicmázkrat na plus. -N33-vadný. Vodicmázkrat na plus. -N30-vadný. Prerušenívedeni. -N31-vadný. Prerušenívedení. -N32-vadný. Prerušenívedeni. -N33-vadný. Prerušenívedení. Zkrat na v Signálních. Zkratna plusv signálních Možné projevy závady. Motor beží v nouzovém programu. Zvýšené emisní hodnoty. Zvýšené emisní hodnoty. Špatný start. Špatné jízdní vlastnosti. Nedostatecná reakce na sešlápnutí pedálu akcelerace. Nerovnomerný volnobeh. Zvýšené emisní hodnoty. Špatný start. Špatné jízdní vlastnosti. Nedostatecná reakce na sešlápnutí pedálu akcelerace \. Nerovnomerný volnobeh. Nepresný signál spotrebypaliva Odstranení závady - Zkontrolovatvyhrívání lambdasondy pred => Kap Zkontrolovat vyhrívání lambdasondy za => Kap Zkontrolovat vstrikovací ventily => Kap Zkontrolovat vstrikovací ventily => Kap Zkontrolovat panel prístroju => Elektrická zarízen; opr. sk. 90.>

6 01 FABA 2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Zobrazení na -V.A.G Zkrat na Vystupzapalovani 11) Vystup zapalovani 11) Vystup zapalovani 21) Vystup zapalovani 21) Vystup zapalovaní 11) Vystup zapalovaní 21) Vadna ridici jednotka1)2) Sígnal otacek, TD Signal otacek, TD Ventil zpetneho vedeni vyfuk. plynu -N18-1) Zkrat na plus Zkrat na Zkrat na plus Preruseni Preruseni Zkrat na Zkrat na plus Zkrat na Zkrat na plus Ventil zpetneho vedeni vyfuk. plynu -N18-1) System zpetneho vedeni vyfukovych plynu1) Regulacní odchylka Možná prícina závady. Zkrat na v signálních.. Vadné zapalovací trafo. Zkrat na plus v signálních. Zkrat na v signálních. Vadné zapalovací trafo. Zkrat na plus v signálních. Prerušení v sgnálních. Vadné zapalovací trafo. Prerušení v signálních. Vadné zapalovací trafo. Vadná rídící jednotka. Zkrat na v Signálních. Zkrat na plus v signálních. Zkrat na ve vedení mezi -N18- a rídicí jednotkou. -N18- vadný. Zkrat na plus ve vedení mezi -N18- a rídicí jednotkou. -N18- vadný. Vadný ventil -N18- pro zpetné vedení. Vadný potenciometr pro zpetné vedení -G212- Možné projevy závady Odstranení závady. Motornelzenastarto- - Zkontrolovatzapavat lovacítrafo=>kap Motor nelze nastartovat. Motor nelze nastarto- vat. Motor nelze nastartovat. Bez zpetného vedení. Adaptace smesi bez funkce - Vymenit rídicí jednotku => Kap Zkontrolovatsnímac otácek => Kap Odstranit prerušení vedení nebo zkrat podle schématu zapojení => Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa - Zkontrolovat ventil pro zpetné vedení => Kap. 01-1, Diagnostika akcních clenu - Kontrola ventilu pro zpetné vedení výfukových plynu => Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika; f) G f) 01-4 strana6 Vlastní diagnostika V Vydáni 06.02

7 FABA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 (" (" (" Zobrazení na -V.A.G Nebylo prove- System zpetneho deno zakladni vedeni vyfukovych nastaveni plynu Odvetravaci ventil nadrze -N80-1) Odvetravaci ventil nadrze -N80-1) Odvetravaci ventil nadrze -N80.1) Potenciometr zpet. vedeni vyf. plynu -G212-1) Zkrat na plus Zkrat na Preruseni Chyba v zakladnim nastaveni Preruseni Ventil zpetneho vedeni vyf. plynu -N18-1) Potenciometr ZVVP -G212-1) Signal prilis velky Možná prícina závady. Neprovedeno prizpusobení systému zpetného vedení. Zkrat na plus mezi magnetickým ventilem pro nádobku s aktivním uhlím -N80- a rídicí jednotkou. -N80- vadný. Zkrat na mezi magnetickým ventilem pro nádobku s aktivním uhlím -N80- a rídicí jednotkou. -N80- vadný. Prerušení vedení mezi magnetickým ventilem pro nádobku s aktivním uhlím -N80- a pojistkou. Prerušení vedení mezi -N80- a rídicí jednotkou. Vadná pojistka. -N80- vadný. Neprovedeno prizpusobení systému zpetného vedení. Prerušeno vedení mezi ventilem pro zpetné vedení výfukových plynu -N18- a rídicí jednotkou. -N18- vadný. Prerušeno vedení mezi ventilem pro zpetné vedení výfukových plynu.n 18- a rídicí jednotkou Možné projevy závady. Motor beží v nouzovém režimu. Možnéškubánív režimu cástecné záteže. Motorbežív nouzovém programu. Zvýšenéemisníhodnoty. Motorbežív nouzovém režimu. Zvýšenéemisníhodnoty Odstranení závady - Provést základní nastavení (blok namerených hodnot 074) ::::> Kap Zkontrolovat magnetický ventil nádobky s aktivním uhlím::::> Kap. 01-1, Diagnostika akcních clenu - Odstranit prerušení vedení nebo zkrat podle schématu zapojení ::::> Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa - Provést základní nastavení (blok namerených hodnot 074) ::::> Kap Kontrola ventilu pro zpetné vedeni výfukových plynu ::::> Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika; - Zkontrolovat ventil pro zpetné vedeni ::::>Kap.01-1,Diagnostika akcních clenu f' Potenciometr ZVVP -G212-1) Signal prilis maly. -N18- vadný. Prerušeno vedení mezi ventilem pro zpetné vedení výfukových plynu -N18- a rídicí jednotkou. -N18-vadný,,: Vydání Vlastní diagnostika V 01-4 strana7

8 01 FABA2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Zobrazení na -V.A.G1552- Možná prícina závady Možné projevy závady Odstranení závady Zkrat na + -J 17- vadné + Motor nelze nastarto- - Zkontrolovat relé Rele palivoveho + Zkrat na vat palivového cerpadcerpadla -J17- la -J17- =? Kap Zkrat na plus + -J 17- vadné 1, i?gnostikoa Rele Palivoveho akcnlch clenu + Zkrat na pus cerpadla -J17- - Zkontrolovat relé palivového cerpadla =? Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa Zjisten unik + Netesný systém sání + Motor nedosahuje - Zkontrolovat sys- Saci system2) maximálních otácek tém nasávání vzdu- + Zvýšené emisní hod- chu na netesnost noty (falešný vzduch) =? Kap Zkontrolovat soustavu zpetného vedení výfukových plynu =? Motor 1,4/ 55; 1,4/74 - mechanika; - Kontrola elektromagnetického ventilu 1 nádobky s aktivním uhlím =? Kap. 01-1, Diagnostika akcních clenu - Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky =? Kap Preruseni + -J17- vadný + Motor nelzenastarto- - Zkontrolovatrelé Rele palivoveho cerpadla -J17- + Prerušení vedení vat palivového cerpad- la =? Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa Nesmyslny si- + -G187- vadný / + Motor beží v nouzo- - Zkontrolovat jed- Snimac uhlu pro gnal uvolnený kontakt ve vém programu notku ovládání škrpohon SK -G187-2) svorkovnici pro rídicí + Snížený výkon mo- ticí klapky =? Kap. jednotku škrticí klap- toru ky -J338-., " ',.,., + Nerovnomerný - Vymemt r d C Jed- + Vadny vstup slgnalu volnobeh notku na rídicí jednotce =? Kap (vadná rídicí jednotka) + Vadné osazení svorkovnice í\ '--,--/ o 1-4 strana 8 Vlastní diagnostika V Vydání 06.02

9 FABA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 """ Zobrazení na -V.A.G Signal prilis Snimac uhlu pro maly pohon SK -G187-1)2) Snimac uhlu pro pohon SK -G187-1)2) Signal prilis velky Možná prícina závady. Prerušení vedení nebo zkrat na v signálním vedení od -G187- k rídicí jednotce. Prerušené kostricí vedení od -G187- k rídicí motorové jednotce Možné projevy závady. Motorbežív nouzovém programu. Obtížný start studeného. Problémy volnobehu studeného Odstranení závady - Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky => Kap. ""\ Ovladani klapky 1)2) skrtici Signal snim. nadm. vysky/ tlak v sac. potr.2) Chybná funkce Nesmyslny pomer. Napájení nebo ukostrení pro potenciometr škrticí klapky -G187- a nastavovac škrticí klapky -V60- jsou vadné. Prerušení signálniho vedení pro -G187- a -V60-. Zvýšenévolnobežné otácky. Rázovázmena záteže pri ubráni plynu. Motor beží v nouzovém režimu. Škrticí klapka jde ztežka príp. je znecištena. Netesnýsystémsání. Motornedosahuje maximálních otácek - Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky => Kap. - Zkontrolovatsnímac tlaku v sacím potrubí => Kap Zkontrolovat systém sání na netesnost (falešný vzduch) => Kap "'"""\ - Zkontrolovat soustavu zpetného vedení výfukových plynu => Motor 1,4/ 55; 1,4/74 - mechanika; i, - Kontrola elektromagnetického ventilu 1 nádobky s aktivním uhlím => Kap. 01-1, Diagnostika akcních clenu "'"""\ Nejsou splne- Ridici jednotka skr- ny podminky tici klapky -J338-2) zaklad. nastaveni Chyba v za- Ridici jednotka skr- kladnim nastatici klapky -J338-1)2) veni. Prizpusobení rídicí jednotky škrticí klapky neprovedeno. Motorbežív nouzovém režimu - Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky => Kap. - Rídicí jednotku prizpusobit jednotce ovládání škrticí klapky => Kap Vydání Vlastní diagnostika V o 1-4 strana 9

10 01 FABA 2000" Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Zobrazení na -V.A.G Možná prícina závady Možné projevy závady Odstranení závady Otácky pre- + Možné poškození - Odstranit mecha- Prekroceny maxi- kroceny ventilu a pístu nické škody malni otacky Pokles napeti + Behem základního + Motor beží v nouzo- - Zkontrolovat aku- Jednotka skrtici pri zakladnim nastavení napetí vem režimu mulátor, prípadne klapky -J338-2) nastaveni menší než 10 V jej dobít => Elektrická zarízení; opr. sk Rídicíjednotku prizpusobit jednotce ovládání škrtící klapky => Kap Neni dosazen + Škrtící klapka visí + Potíže pri startování - Zkontrolovat Ridici jednotka skr- spodní doraz + Nastavovac škrticí + Nedostatecná reak- poškození príp. tici klapky klapky visí nebo je ce na sešlápnutí pe- znecištení škrticí mechanicky poško- dálu akcelerace klapky zen + Problémy pri rozjezdu - Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky => Kap Pokus o start neo- + Motor naskocí a ih- - Zkontrolovat jed- Ridici jednotka mo- právneným klíckem ned zhasne notku ovládání škrtoru + Pokus o manipulaci ticí klapky => Kap. zablokovana1)2). + Zkrat komunkacního vedení - Rídící jednotku mo- + Špatné kódování toru priz.puobit elektronlckemu + Chyba v systému imobilizéru imobilizéru => Elektrícká zarí- + Vadný panel prístroju zení; opr. sk Rídicí jednotka mo- - Zkontrolovat elektoru obnovena a tronický imobilizér neprizpusobena rí- => Elektrická zarídicí jednotce imobilizéru zení; opr. sk Zakladni + Prizpusobení rídicí + Motor beží v nouzo- - Rídicí jednotku mo- Ridici jednotka ov- nastaveni ne- jednotky škrtící klap- vem režimu toru prizpusobit ladani skrtici klap- bylo prove- ky neprovedeno jednotce ovládání ky -J338- deno škrtící klapky => Kap Zkrat na + Závada ve vedení + Kontrolka bez funkce - Zkontrolovat dato- Pozadavek zapnuti datové sbernice vou kontrolky + Špatná nebo vadná => Kap rídicí jednotka mo- - Zkontrolovat kontoru trolku emisí => Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa Chybne kodo- + Špatné kódování + Motor nelze nastarto- - Rídicí jednotku mo- Ridici jednotka mo- vana vat toru nakódovat toru => Kap f'\ "-- í) '-./ 01-4 strana 10 Vlastní diagnostika V' Vydání 06.02

11 FABA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 Zobrazení na -V.A.G Preruseni/ Pozadavek zapnuti zkrat na plus kontrolky Datovasbernice Snimac polohy plynoveho pedalu -G79-1)2) Chybiodezva ríd. jednotky prevodovky Signal prilis maly Signal prilis Snimac polohy ply- velky noveho pedalu -G79-1)2) Snimac 2 polohy pedalu akcelerace -G185-1)2) Snimac 2 polohy pedalu akcelerace -G185-1)2) Datova sbernice Datova sbernice Signal prilis maly Signal prilis velky Chybiodezva rídicí jednotky klimatizace Chybiodezva ridici jednotky airbagu Možná prícina závady datové sbernice. Špatná nebo vadná rídicí jednotka. Vadná kontrolka datové sbernice k rídicí jednotce prevodovky automatické prevodovky. Prerušený vodic poprípade zkrat na. -G79- vadný. Zkrat na plus. -G79- vadný. Prerušený vodic poprípade zkrat na. -G185- vadný. Zkrat na plus. -G185- vadný datové sbernice klimatizace datové sbernice airbagu Možné projevy závady. Kontrolkabezfunkce. Špatnéjízdní vlastnosti. Motor beží v nouzovém režimu se zvýšenými volnobežnými otáckami. Klimatizacenepracuje nebonepracuje správne. Systém airbag nepracuje správne Odstranení závady => Kap Zkontrolovat kontrolku emisí => Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa => Kap Kontrola snímace polohy pedálu akcelerace => Kap. => Kap Zkontrolovat rídicí jednotku klimatizace =>Topení a klimatizace; opr. sk. 87 => Kap Zkontrolovat rídicí jednotku airbagu => Karoseriemontážní práce; opr. sk. 01 f"'\ Vydání Vlastní díagnostika V o 1-4 strana11

12 01 FABA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování Zobrazení na -V.A.G Datovasbernice Chybiodezva elektron.cen tral. rozvodu Snimac 1/2 polohy plyn. pedalu- G79 + G1852) Vadna ridici jednotka1) Nesmyslny signal Možná prícina závady datové sbernice. Špatná nebo vadná centrální rídicí jednotka -J519-. Prerušený vodic -G79- a -G185- Možné projevy závady. Špatné jízdní vlastnosti. Motor beží v nouzovém programu se zvýšenými volnobežnými otáckami. Motor nelze nastartovat Odstranení závady Kap Nacíst pamet závad centrální rídicí jednotky Elektrická zarizení; opr. sk Zkontrolovat snímac polohy pedálu akcelerace Kap. - Zkontrolovat napájení rídicí jednotky Kap n " Datova sbernice Datova sbernice Datova sbernice Nactete obsah pameti zavad ridici jednotky prevodovky Nactete obsah pameti zavad ridici jednotky ABS Vadna Chybi odezva od ridici jednotky ABS Chybi odezva od sdruzenych pristroju datovésbernice. Rídicíjednotkyneschopnéprenášet data datové sbernice k rídicí jednotce ABS ABS datové sbernice panelu prístroju datovésbernice datovésbernice.. Špatnéjízdnívlastnosti. Špatnéjízdnívlastnosti. Špatnéjízdnívlastnosti. Špatnéjízdní vlastnosti. Špatnéjízdnívlastnosti - Vymenit ridicí jednotku -J537- Kap Kap Nacíst pameti závad všech rídicích jednotek (Automatický test) Kap Kap Nacíst pameti závad všech rídicích jednotek (Automatický test) Kap Kap Zkontrolovat panel prístroju Elektrická zarízení; opr. sk Vlastní diagnostika rídicí jednotky automatické prevodovky Automatická prevodovka; opr. sk Vlastní diagnostika rídicí jednotky ABS Podvozek; opr. sk. 45 f\ ' '" r-,) ' / } o 1-4 strana 12 Vlastní diagnostika V Vydání SOO

13 FABA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 \ Zobrazení na -V.A.G Nacteteobsahpametizavadpanelu pristroju Klimatizace vstup/ vystup Klimatizace vstup/ vystup Zkrat na Zkrat na plus Chybové Signál rychlosti vozidla hlášení od RJ ABS Kontrolka elektr. ovladani plynu -K132-1) Kontrolka elektr. ovladani plynu -K132-1) Kontrolka elektr. ovladani plynu -K132-1) Datová sbernice Zkrat na plus Zkrat na Preruseni nesmyslná odezva elektron. centrál. rozvodu Možná prícina závady datovésbernice. Zkrat vodice na nebo plus datové sbernice. Špatné jízdní vlast- nosti. Závada na ABS nebo. 1 na snímaci signálu rychlosti. Vedenímázkrat na plus datovésbernice. Zkratvodicena datovésbernice. Prerušenívedení datovésbernice. závadav datovém vedenícan-bus. špatnánebovadná centrálnírídicíjed- notkavozu-j519- Možné projevy závady. Špatnéjízdnívlastnosti. Klimatizace bez funkce. Kontrolkaproelektrickéovládáníplynu bezfunkce. Špatné jizdní vlastnosti 1) pri této závade zapne rídicí jednotka v panelu prístroju kontrolku emisí. Význam kontrolky emisí Kap ) pri této závade zapne rídicí jednotka v panelu pristroju EPC-kontrolku. Význam EPC-kontrolky Kap Odstranení závady - Vlastní diagnostika rídicí jednotky sdruž. prístroju Elektrická zarízení; opr. sk Zkontrolovat klimatizaci Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 Kap; Vlastní diagnostika rídicí jednotky ABS Podvozek; opr. sk. 45 Kap Zkontrolovat panel prístroju Elektrická zarízení; opr. sk Zkontrolovat datové vedení CAN- Bus Kap Zkontrolovat centrální rídicíjednotku vozu -J519- Elektrická zarízení; opr. sk. 90.

01-3 Vlastní diagnostika III. Tabulka závad, císla závad 16496...17566. FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01

01-3 Vlastní diagnostika III. Tabulka závad, císla závad 16496...17566. FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 "- I 01-3 Vlastní diagnostika III Tabulka závad, císla závad 16496...17566 "\ Upozornení. Relevantní závady v systému elektrického ovládání plynu budou

Více

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4n4 - vstrikování 01 \ 01 - Vlastní diagnostika 01-1 Vlastní diagnostika I Vlastnosti vlastní diagnostiky Vlastní diagnostika sleduje jen cást vstrikovacího a zapalovacího

Více

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1 FABIA2000»- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 "y 01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot Zásady bezpecnosti práce Je-Ii pri zkušebních jízdách treba použít kontrolní a mericí prístroje,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.12 Měření parametrů Kapitola 2 DIAGNOSTIKA

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

- Upozornení!. k zobrazovanému poli 2:. Na tfetím zobrazovaném míste se objeví 1 nejprve pfi cástecné záteži

- Upozornení!. k zobrazovanému poli 2:. Na tfetím zobrazovaném míste se objeví 1 nejprve pfi cástecné záteži FABIA 2000» Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování 01 0 016 Vlastní diagnostika VI Bloky namerených hodnot Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny 030...049,099 lambdaregulace Zobrazovaná skupina 030, lambdaregulace.

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Technická servisní konference 04/2016

Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 VAT/1 - TSC Elektro II Jan Ouzký Přehled témat: Fabia III / Rapid: 1,4CR CUTA/CUSB závada P0136 Fabia III CUTA/CUSB: Závada P167E,

Více

01-2 Vlastní diagnostika II

01-2 Vlastní diagnostika II FABA2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 01-2 Vlastní diagnostika Prectení readinesscodu Funkce Readinessscod je 8-sloupcový císelný blok, který udává stav diagnostiky emisí Pokud bude provedena

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Servis f) F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování. Vydání 08.99. služby. Technické informace Prin I. Kód motoru

Servis f) F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování. Vydání 08.99. služby. Technické informace Prin I. Kód motoru Servis f) Dílenská pøíruèka F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování Vydání 0899 Kód motoru Servisní služby Technické informace Prin I t) Servis -, ~ Toto dílo je autorskoprávnì chránìno Printed in

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Česká on-line verze technických údajů pro servis osobních a lehkých užitkových automobilů - zážehové i vznětové motory od roku výroby 1970. SERVIS Servisní plány

Více

Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb. Přehled témat:

Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb. Přehled témat: Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb Přehled témat: Ztráta chladící kapaliny - Octavia III 1.6 a 2.0 TDI CR Vadná funkce přestavovače vačkového hřídele motorů TDI

Více

Technická servisní konference 04/2016

Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 VAT/1 TSC Motor / Převodovka Obsah prezentace Strana 1: EA288 FABIA III, RAPID: Přehřívání motoru 1,4 TDI CR (modelový rok 2016)

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 25 Ventil

Více

Motor a příslušenství

Motor a příslušenství Motor a příslušenství Injection EMS 31.32 Diagnostika - Algoritmy pro lokalizaci poruch - 2 Diagnostika - Interpretace povelů - 8 Diagnostika - Stížnosti zákazníka - 10 Diagnostika - Interpretace parametrů

Více

Benzín (AR Motronic ME MT/AT - 2 lambda sensors) - Minikrypt: chybný kód - signál pod maximálním prahem - Trvale

Benzín (AR Motronic ME MT/AT - 2 lambda sensors) - Minikrypt: chybný kód - signál pod maximálním prahem - Trvale Autodílna Jiří Blecha Ulice: Na Klínku 305 PSC Mesto: 530 06 Pardubice Telefon: 46 630 44 77 Fax: E-mail: autodilna@jb-elektronikcz Web: www.jb-elektronik.cz 1 Technik: Datum: 22.6.2015 Poznávací značka

Více

Snímače a akční členy zážehových motorů

Snímače a akční členy zážehových motorů Ústav automobilního a dopravního inženýrství Snímače a akční členy zážehových motorů Brno, Česká republika Rozdělení komponent motor managementu Snímače nezbytné k určení základních provozních parametrů

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA Dekadický Hexadec Blikací Význam chyby kód chyby kód kód 00000 0000 0000 Nezjištěna závada/konec komunikace 00257 0101 1112 Vstupní ventil ABS PL 00258 0102 1113 Elektromagnetický

Více

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9 Obsah Obsah Úvodem Slovo autora.................................................. 9 Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG Kde se vzalo LPG.............................................. 11 Fyzikální vlastnosti

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 28 Klimatizace

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

FABIA Hledání závad È. 1/1

FABIA Hledání závad È. 1/1 Pøedpoklady FABA Hledání závad È 1/1 Samovolné vybíjení akumulátoru pro kontrolu: akumulátor je v poøádku osvìtlení a všechny systémy vozidla jsou vypnuty Možné pøíèiny závady: zkorodované a zneèištìné

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Vstřikovací systém Common Rail

Vstřikovací systém Common Rail Vstřikovací systém Common Rail Pojem Common Rail (společná lišta) znamená, že pro vstřikování paliva se využívá vysokotlaký zásobník paliva, tzv. Rail, společný pro vstřikovací ventily všech válců. Vytváření

Více

Emise měřené při volnoběhu. Zvýšený objem kyslíku nás zde navedl zkontrolovat ještě zapalovací soustavu.

Emise měřené při volnoběhu. Zvýšený objem kyslíku nás zde navedl zkontrolovat ještě zapalovací soustavu. Seat Toledo 1,8 Seat Toledo 1,8 RP z roku 1991. Jedná se o jednobodové vstřikování s elektronickým zapalováním s mechanickou regulací úhlu zážehu. Majitel vozidlo dovezl do servisu SOŠ a SOU Vocelova Hradec

Více

Technická servisní konference 04/2016

Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 VAT/1 TSC Elektro I Obsah prezentace Strana 1: Octavia III: Samovolné sepnutí varovných světel Fabia III: Samovolné sepnutí varovných

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

V druhé části sešitu pak jsou informace o změnách, které s sebou přináší motor 1,8 l s výkonem 92 kw v modelu 98.

V druhé části sešitu pak jsou informace o změnách, které s sebou přináší motor 1,8 l s výkonem 92 kw v modelu 98. 1,8 l TURBO SP23-24 K nabídce motorů pro vozy ŠKODA OCTAVIA přibývá nyní přeplňovaný benzinový čtyřválec. Tento motor vychází z koncernové řady motorů a byl vyvinut speciálně pro příčné uložení. Poprvé

Více

Zobrazení na displeji: Provozní stav klimatizace. zapnuto vypnuto Otácky motoru (volnobežné otáckypožadovaná. Vozidla s kódem motoru AUB 840 1/min -

Zobrazení na displeji: Provozní stav klimatizace. zapnuto vypnuto Otácky motoru (volnobežné otáckypožadovaná. Vozidla s kódem motoru AUB 840 1/min - FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování 01 (' 017 Vlastní diagnostika VII Blokynamerených hodnot Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny 050...069 regulace otácek zobrazovaná skupina 050, regulace

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.12 Měření parametrů Kapitola 24 Akční členy

Více

4141A LAGUNA II ZELENÁ TECHNICKÁ NÓTA EDITION TCHEQUE. Ostatní dotčené podkapitoly: Motory: Základní dokumentace:

4141A LAGUNA II ZELENÁ TECHNICKÁ NÓTA EDITION TCHEQUE. Ostatní dotčené podkapitoly: Motory: Základní dokumentace: ZELENÁ TECHNICKÁ NÓTA EDITION TCHEQUE LAGUNA II ZÁŘÍ 2001 77 11 307 949 XGO Typ A B 4141A Service 00429 C G J L M R V Ruší a nahrazuje Technickou nótu č. 4123A z července 2001. Změny: servisních řešení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 6 Ventil

Více

pořádá pro autodiagnostiky, autotroniky, automechaniky, mechaniky a techniky odborný kurz: AUTOELEKTRONIKA, AUTODIAGNOSTIKA A KLIMATIZACE VOZIDEL

pořádá pro autodiagnostiky, autotroniky, automechaniky, mechaniky a techniky odborný kurz: AUTOELEKTRONIKA, AUTODIAGNOSTIKA A KLIMATIZACE VOZIDEL MOTOR expert, s.r.o. IČO: 25872761 DIČ: CZ25872761 Sídlo společnosti: Žižkova 2567/3, Přerov Číslo účtu: 1884404389/0800 Česká spořitelna, a.s. Jednatelé: Ing. Irena Kanovská, Štefan Kanovský Kontakt:

Více

Obsah. Obsah... 3. vod... 11. Z kladnì pojmy... 12. Kontrola technickèho stavu motoru... 24

Obsah. Obsah... 3. vod... 11. Z kladnì pojmy... 12. Kontrola technickèho stavu motoru... 24 Obsah Obsah...................................................... 3 vod....................................................... 11 Z kladnì pojmy............................................ 12 Prohlídky,

Více

Technická servisní konference 10/2016 VAT/12 - TSC Motor - Benzin / CNG Zdeněk Kuntoš

Technická servisní konference 10/2016 VAT/12 - TSC Motor - Benzin / CNG Zdeněk Kuntoš Technická servisní konference 10/2016 VAT/12 - TSC Motor - Benzin / CNG Zdeněk Kuntoš Přehled témat: Únik oleje v oblasti turbodmychadla Prasklá ventilová pružina Čidlo tlaku na regulátoru tlaku plynu

Více

Čtvrtek,18,Červenec,2019,13:27:03:21056 VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 10 x64 VCDS verze: SVO 18.2.1.0 Verze dat: 20180621 DS287.0 www.vag-com.cz VIN: WV2ZZZ7HZGH071327 Výrobní štítek:

Více

Škoda Fabia 1,2 44 kw

Škoda Fabia 1,2 44 kw Škoda Fabia 1,2 44 kw Subkritérium A1: Práce Práce (bez materiálu) Poznámka kontrola vozu: zjištění závady/ servisní prohlídka prohlédnutí vozu, ať už za účelem zjištění závady před opravou či servisní

Více

Technická servisní konference 04/2016 VAT/1 Elektro I Milan Socha

Technická servisní konference 04/2016 VAT/1 Elektro I Milan Socha Technická servisní konference 04/2016 VAT/1 Elektro I Milan Socha Přehled témat: 1,2CR CFWA - přerušení programování SW při provádění akce 23R6 Octavia II při provádění akce 23R6 nerozpozná ODIS status

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

Obsah. Úvod... 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče... 10. Elektrická instalace... 31. Akumulátor... 10. Alternátor... 15. Dynamo...

Obsah. Úvod... 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče... 10. Elektrická instalace... 31. Akumulátor... 10. Alternátor... 15. Dynamo... Obsah Úvod.................................................................. 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče................. 10 Akumulátor...........................................................

Více

Technická servisní konference 04/2016

Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 VAT/1 TSC Elektro II / Motor Obsah prezentace Strana 1: Závady na bohatost směsi mechanika motoru Oxidace snímače po výměně plynových

Více

Obsah prezentace. Technická servisní konference 10/2015, PAT/1 - TSC zpět na obsah

Obsah prezentace. Technická servisní konference 10/2015, PAT/1 - TSC zpět na obsah Obsah prezentace Univerzální mechatronika DQ200 DQ 200 škubání při podřazení z 3rs na 2rs DQ250 vůz sporadicky nejede/nestartuje MQB DQ200 - P0850 Text. hláška - Vozidlo opusťte v poloze P Haldex 5. generace

Více

Aby byla vyloučena chyba snímání poloh škrtící klapky provedl se test potenciometrů který je na oscilogramu č. 2.

Aby byla vyloučena chyba snímání poloh škrtící klapky provedl se test potenciometrů který je na oscilogramu č. 2. V dnešním díle diagnostických měření vám představíme nového diagnostika který se s vámi podělí o svůj první případ, kde pomohla sériová diagnostika. Náš nový příznivce diagnostiky působí jako učitel odborného

Více

TEDOM a.s. divize MOTORY

TEDOM a.s. divize MOTORY 6 1 61-0-0274 POČET LISTŮ: LIST: ČÍSLO PŘEDPISU: INDEX o NÁZEV: BRZDNÝ PŘEDPIS PRO PLYNOVÉ MOTORY TEDOM OBSAH. list č. 1. Úvod... 2 2. Práce před spuštěním... 2 3 3. Záběh... 3 4 4. Práce po záběhu...

Více

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY obor: Silniční doprava Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření 1. Spalovací motory: rozdělení, základní pojmy, problémy

Více

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Moderní automobily jsou vybaveny diagnostikou zásuvkou, která zajišťuje

Více

Krok za krokem ke zlepšení výuky automobilních oborů. CZ.1.07/1.1.26/ Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Krok za krokem ke zlepšení výuky automobilních oborů. CZ.1.07/1.1.26/ Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Krok za krokem ke zlepšení výuky automobilních oborů CZ.1.07/1.1.26/01.0008 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Modul 10 Automobily a motorová vozidla Palivová soustava vznětového motoru Autor:

Více

PŘEHLED : VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM VISTEON DCU102

PŘEHLED : VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM VISTEON DCU102 Jednoduchá šipka : vodičové spojení. Trojitá šipka : multiplexní síť. Tečkování : podle vybavení. D4EP0YAP 93 Prvek Název Prvek Název BSI1 Inteligentní jednotka 1331 Vstřikovač válce č. 1 BF01 Pojistková

Více

Automobilová elektronika

Automobilová elektronika Příloha I: Laboratorní úloha VŠB-TU Ostrava Datum měření: Automobilová elektronika Fakulta elektrotechniky a informatiky Jméno a příjmení: Hodnocení: 1. Měření systému přeplňování vznětového motoru Zadání:

Více

Katalog školení I. pololetí 2014

Katalog školení I. pololetí 2014 Katalog školení I. pololetí 2014 Přehled školení 1. pololetí 2014 Datum Místo konání Název Cena (Kč bez DPH)* 19. 2. Hostivice Sériová diagnostika 1 1.200,- 20. 2. Olomouc Sériová diagnostika 1 1.200,-

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.12 Měření parametrů Kapitola 14 Potenciometr

Více

Nabídka motorů pro vozy Škoda se rozšiřuje o dva tříválcové benzinové motory. Tyto zcela nové motory jsou montovány do vozů ŠkodaFabia.

Nabídka motorů pro vozy Škoda se rozšiřuje o dva tříválcové benzinové motory. Tyto zcela nové motory jsou montovány do vozů ŠkodaFabia. U vozů Škoda nyní i tříválec! SP45_11 Nabídka motorů pro vozy Škoda se rozšiřuje o dva tříválcové benzinové motory. Tyto zcela nové motory jsou montovány do vozů ŠkodaFabia. Nejprve bude v nabídce 6ventilový

Více

Technická servisní konference 10/2016 VAT/12 - TSC Motor - Benzin Jiří Nesvadba

Technická servisní konference 10/2016 VAT/12 - TSC Motor - Benzin Jiří Nesvadba Technická servisní konference 10/2016 VAT/12 - TSC Motor - Benzin Jiří Nesvadba Přehled témat: Mísitelnost chladících kapalin Poškození turbodmychadla 1,8 TSI G3 Poškození ojničního ložiska 2,0 TSI G3

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

Montážní místa èíslo. .Pøehled vozu 1/1.RI' 'dk dv'k..

Montážní místa èíslo. .Pøehled vozu 1/1.RI' 'dk dv'k.. "'"=- Servis CD Dodatek È. 22 FELICIA Dílenská pøíruèka:, hledání závad a montážní místa Vydání: 01.00 C Dbejte, prosím, u tohoto dodatku na následující: -Vymìòte první, dvacátou tøetí a dvacátou pátou

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R z předmětu Elektrotechnika pro školní rok 2012/2013: 1. Elektrická zařízení motorových

Více

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem Service 68 Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI s přeplňováním turbodmychadlem Dílenská učební pomůcka Maximální síla při minimální spotřebě paliva - to jsou hlavní atributy motoru 1,4 l TSI. Díky přeplňování

Více

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu.

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu. Nové moderní vozy, jakým Fabia je, vyžadují odpovídající hnací agregáty. U Fabie se používají dva nové zážehové motory 1,4 l - 16 V 55 kw 1,4 l - 16 V 74 kw Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů

Více

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54 5 Obsah Představujem e v o z id lo R e n a u lt L a g u n a... 10 Bezpečnost p ře d e v š ím!... 11 Opravy během jíz d y... 12 Nouzové s ta rto v á n í... 13 Výměna k o la... 14 Hledání n e tě s n o s

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra vozidel a motorů (KVM) Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Nízkoemisní autobusový motor ML 637 NGS na zemní plyn (Dokončení

Více

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES 19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES ROZDĚLENÍ SPLAOVACÍCH MOTORŮ mechanická funkčnost pístové nebo rotační Spalovací motor pracuje

Více

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) Styk kola s vozovkou, resp. tření ve stykové ploše mezi pneumatikou a povrchem vozovky, má zásadní vliv nejenom

Více

Obsah prezentace. Technická servisní konference 10/2015, PAT/1 TSC zpět na obsah

Obsah prezentace. Technická servisní konference 10/2015, PAT/1 TSC zpět na obsah Obsah prezentace OCTAVIA III: reverzace předních oken YETI: reverzace stahování oken OCTAVIA III, Superb III: problikává symbolika otevřených pátých dveří FABIA III: samovolná aktivace parkovacího světla

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Motor,6/85 kw FSI Kód motoru BLF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motory : HFX KFV NFU NFS (dan.m) A = HFX KFV B = NFU Pravý závěs motoru (1) : 6 ± 0,4 (2) : 6 ± 0,6 (3) : 4,5 ± 0,4 Táhlo záchytu reakce (4) : 6 ± 0,6 (5) : 6 ± 0,6 (6)

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Elektrické pohony řady M9200 s vratnou pružinou pro proporcionální řízení. Vlastnosti a výhody. Elektrický pohon řady M9200 s vratnou pružinou

Elektrické pohony řady M9200 s vratnou pružinou pro proporcionální řízení. Vlastnosti a výhody. Elektrický pohon řady M9200 s vratnou pružinou Informace o výrobku - řada M9200 Datum vydání - 0902 CZ Rev.1 Elektrické pohony řady M9200 s vratnou pružinou pro proporcionální řízení Použití Elektrické pohony řady M9200 s vratnou pružinou jsou především

Více

Historie palubní diagnostiky

Historie palubní diagnostiky Historie palubní diagnostiky Kalifornie (Los Angeles) klimatické podmínky + vysoká koncentrace dopravy V roce 1966 zavedeny v Kalifornii povinné emisní kontroly vozidel (platné v celé federaci v roce 1968)

Více

Obsah přednášky. Struktura datové sítě automobilu nižší třídy. Úvod. Senzory a akční členy v automobilech

Obsah přednášky. Struktura datové sítě automobilu nižší třídy. Úvod. Senzory a akční členy v automobilech Obsah přednášky Senzory a akční členy v automobilech Ing. Michal Kubík 6. 5. 2010 ZČU-FST-KKS Plzeň Přednáška v rámci r projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0086 Podpora VaV a vzdělávání pro VaV v oblasti mechatroniky

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

FELICIA Hledání závad è.1/1

FELICIA Hledání závad è.1/1 , FELIIA Hledání závad è.1/1 Samovolné vybíjení akumulátoru (Podezøení na svodové odpory vùèi kostøe) Technické pøedpoklady: Akumulátor v poøádku Upozornìní: Závada mùže být zpùsobena zkorodovanými nebo

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.1 Měření parametrů Kapitola 27 Skoková lambda

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 20 Snímač

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKA MOTORU

ŘÍDICÍ JEDNOTKA MOTORU ŘÍDICÍ JEDNOTKA MOTORU Řídicí jednotka (ŘJ) zpracovává informace snímačů a čidel požadovaných hodnot podle určitých matematických pravidel výpočtu (řídicí a regulační algoritmy). Řídí akční členy pomocí

Více

Vstřikování Bosch-_Motronic

Vstřikování Bosch-_Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla čtvrtý NĚMEC V. 20.12.2013 Název zpracovaného celku: Vstřikování Bosch-_Motronic Systém Bosch-Motronic je vyšším stupněm elektronického řízení motoru

Více

Praktická dílna. Elektronické řízení vznětového motoru (EDC) Motor. Servis. Podvozek. Systémy a příslušenství. Organizace práce. Automobil od A do Z

Praktická dílna. Elektronické řízení vznětového motoru (EDC) Motor. Servis. Podvozek. Systémy a příslušenství. Organizace práce. Automobil od A do Z Automobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete 1,9 l/50 kw SDI 1,9 l/81 kw TDI SP22-23 Dva nové vznětové motory doplňují osvědčenou řadu koncernových motorů pro vozy ŠKODA. Tento sešit Vás seznámí s novými technickými detaily motorů, s funkcí a konstrukcí

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 21 Snímač

Více

Emisní předpisy... 11 Měření emisí... 13

Emisní předpisy... 11 Měření emisí... 13 Obsah 1 Palivo a emise....................................... 11 Emisní předpisy.......................................... 11 Měření emisí............................................. 13 2 Z ûehovè a vznïtovè

Více

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m)

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m) Převodovka pravá strana Zavěšení celku motor/převodovka Motor : KFU 1 2 3 6 ± 0,6 6 ± 0,1 4,5 ± 0,4 Převodovka levá strana 4 5 6 1 ± 0,2 1,8 ± 0,2 2 ± 0,2 7 3 ± 0,3 8 1,9 ± 0,1 9 2,5 ± 0,2 10 6,5 ± 0,6

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU Podtlak naměřený tlakoměrem [2] B1CP0GFD KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU Motory : 9HY 9HZ Demontovat spojovací potrubí vzduchového filtru. Připojit přípojku [1] jako odbočku za vstřikovače

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93 Obsah 1. Spalovací motor... 11 1.1. Princip funkce spalovacího motoru... 11 1.1.1. Čtyřdobý motor... 14 1.1.2. Dvoudobý motor... 16 1.1.3. Rozdíly mezi dvoudobými a čtyřdobými motory... 18 1.1.4. Jedno-

Více

Motorový vůz řady 831

Motorový vůz řady 831 Motorový vůz řady 831 Technický nákres Technické údaje Typ spalovacího motoru Vrtání Zdvih Trvalý výkon SM Zásoba paliva Olejové hospodářství Vodní hospodářství 6 S 150 PV 2A (má opačné číslování válců!)

Více

STIHL TS 500i Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva. Andreas STIHL, spol. s r.o.

STIHL TS 500i Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva. Andreas STIHL, spol. s r.o. Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva 1 Cílové skupiny uživatelů a oblasti použití Cílové skupiny uživatelů stavební průmysl půjčovny stavebních strojů zahradnictví a krajinářství komunální

Více

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ... 7 2 PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ... 7 2 PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70 OBSAH 1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ......... 7 1.1 Palivová soustava zážehových motorů s karburátory............. 8 1.2 Karburátory............................................ 13 1.2.1 Rozdělení

Více

Školení KB 8 a jízdní zkoušky Řízení kvality Kvasiny GQK

Školení KB 8 a jízdní zkoušky Řízení kvality Kvasiny GQK Školení KB 8 a jízdní zkoušky Školení KB 8 a jízdní zkoušky Bezpečnost na dráze Kontrolky: Tlak motorového oleje Množství motorového oleje Elektrohydraulické servořízení Elektromechanické servořízení Teplota,

Více

Problém nefunkčního předstřiku

Problém nefunkčního předstřiku Problém nefunkčního předstřiku Sériová diagnostika nelhala Zákazník přivezl vozidlo s problémem, rozsvícení se kontrolky motoru při zvýšených otáčkách, jinak byl provoz vozidla v pořádku. Jednalo se o

Více

Odhalování a odstraňování chyby 99 (kód 199 s Easy)

Odhalování a odstraňování chyby 99 (kód 199 s Easy) Odhalování a odstraňování chyby 99 (kód 199 s Easy) Toto odhalování a odstraňování musí být použito v případěy 99 (výstražné světlo přístrojové desky), aťjižvýkon vozidla klesá a nebo neklesá. Před započetím

Více

Lambda sonda je snímač přítomnosti kyslíku ve výfukových plynech. Jde o

Lambda sonda je snímač přítomnosti kyslíku ve výfukových plynech. Jde o Lambda sonda Kontrola lambda řízení Lambda sonda je snímač přítomnosti kyslíku ve výfukových plynech. Jde o elektrochemický člen, který na základě chemické reakce vytváří elektrický signál. Jeho výstupní

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

Učební texty Diagnostika snímače 4.

Učební texty Diagnostika snímače 4. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe Fleišman Luděk 9.12.2012 Potenciometrický snímač pedálu akcelerace Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika snímače 4. U běžného řízení motoru zadává řidič

Více