Zápis z jednání předsednictva ČMSHb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání předsednictva ČMSHb"

Transkript

1 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Místo a termín: Praha, ; čas jednání 11:00-19:00 Přítomni: J. Kadaně, J. Kozel, L. Kubica, P. Falta, J. Badzik, V. Hycl, V. Čapek, P. Coufal, T. Macko Omluveni: L. Grunt, V. Řezáč Hosté: T. Březina v 16:00 se k projednávanému bodu připojili pozvaní hosté J. Pavlovec (předseda DK), M. Chlupatý (vedoucí týmu HBC Škoda Plzeň) Program 1. Kontrola plnění usnesení ze zasedání předsednictva v srpnu Finální návrh konceptu strategie do roku Analýza přínosu obchodní společnosti Sport Marketing s.r.o. 4. Marketingová strategie pro rok Informace o podzimní části soutěží řízených LK ČMSHb 2010/ Závěry pracovní skupiny Hokejisté v hokejbalu 7. Definice postavení regionálních svazů v ČMSHb, krajské svazy 8. Podmínky pro grantové řízení na rok Zpráva TMK doplnění realizačních týmů, sportovní kalendář reprezentací Hokejbal proti drogám 2011, termíny, příprava, Hejtmanský pohár U Zpráva o činnosti Obchodního manažera reprezentací 12. Přehled plnění rozpočtu 2010, aktuální finanční situace 13. Návrh rozpočtu na rok Různé Na úvod zasedání předsednictva požádal o slovo místopředseda ČMSHb Josef Kozel. Přečetl své prohlášení, které je přílohou tohoto zápisu. Oznámil, že k 11. prosinci 2010 rezignuje na funkci místopředsedy ČMSHb a k i na post předsedy Ligové komise ČMSHb. Předsednictvo schválilo program jednání (hlasování: 9 pro 0 proti 0 zdržel se). 1) Kontrola plnění usnesení ze zasedání předsednictva v srpnu 2010 předsedovi ČMSHb dojednat s autorem studie haly aktualizaci projektu hokejbalového hřiště za cenově přijatelných podmínek úkol splněn, aktualizovaný projekt je k dispozici v elektronické verzi u J. Kadaněho a T. Březiny. předsedovi ČMSHb předat ocenění pro J. Pavlovce a L. Hotaře úkol splněn P. Coufalovi zajistit připojení regionu JM do IS ČMSHb od bude region JM využívat IS ČMSHb. Webové stránky regionu zatím nejsou připojeny, protože se region potýká s nedostatkem finančních prostředků. Web bude připojen do předsedovi ČMSHb a oběma místopředsedům připravit společný materiál koncepce a rozvoje hokejbalu do roku 2014 viz. bod jednání č. 2 předsedovi ČMSHb a oběma místopředsedům připravit návrh rozpočtu na rok viz. bod jednání č. 13 Ligové komisi a komisi rozhodčích projednat návrh KRaD na změnu zasílání sms výsledků utkání a zrušení podpisů na soupiskách mužstev viz. bod jednání č. 14 generálnímu sekretáři T. Březinovi prověřit výši vyplacených DPP za novináře píšící články na svazový web úkol splněn

2 2) Finální návrh konceptu strategie do roku 2014 Předseda svazu předložil dokument pracovní skupiny J. Kadaně, J. Kozel, L. Kubica Programové teze vývoje hokejbalu do roku Předsednictvo předložený dokument schválilo. (Hlasování: 6 pro (Kadaně, Kubica, Badzik, Čapek, Coufal, Macko) 0 proti 3 zdržel se (Hycl, Kozel, Falta). 3) Analýza přínosu obchodní společnosti Sport Marketing s.r.o. Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu místopředsedy L. Kubici. Předsednictvo uložilo L. Kubicovi hledat další možnosti spolupráce s marketingovými společnostmi pro možnost odpočtu DPH. Předsednictvo pověřilo generálního sekretáře T. Březinu, aby zastupoval ČMSHb na jednání VH Sport Marketing s. r. o. dne 14. prosince ) Marketingová strategie pro rok 2011 Zpráva nebyla předložena a bude předložena na příštím jednání předsednictva. 5) Informace o podzimní části soutěží řízených LK ČMSHb 2010/2011 Předsednictvo vzalo na vědomí předloženou zprávu LK ČMSHb o průběhu soutěží v podzimní části 2010/2011. Podnět LK ČMSHb k prošetření postupu DK ČMSHb, KR ČMSHb v případě potrestání hráče HBC Škoda Plzeň byl projednán později, za účasti pozvaných hostů J. Pavlovce a M. Chlupatého. V diskuzi k předložené zprávě zazněla připomínka zástupce regionu Střed V. Hycla na změnu propozic soutěží pro příští sezónu vypustit bod o povinnosti týmů dodávat rozhodčí pro řízení nižších soutěží. LK ČMSHb se bude touto připomínkou zabývat při tvorbě propozic pro příští sezónu. Předsednictvo pověřilo generálního sekretáře T. Březinu organizací ankety Hokejbalista roku Vyhlášení proběhne v lednu 2011 v Plzni v rámci turnaje reprezentačních týmů. Zároveň bude vyhlášena nejlepší dvojice rozhodčích za rok Předseda ČMSHb J. Kadaně informoval o u zaslaném p. Dubou z OSHb Jihlava, který se týká pokut za nedostatečný počet trenérů v SK Jihlava. Za LK ČMSHb J. Kozel informoval, že osobně projednával při kontrole hřišť s p. Doležalem, výše popsanou situaci. Upozornil zástupce SK Jihlava, že LK ČMSHb nebude tolerovat pouze jednoho trenéra pro tři mužstva v nejvyšších soutěžích. SK Jihlava tento problém dlouhodobě neřeší, proto LK ČMSHb přistoupila k finančním sankcím. Předseda ČMSHb J. Kadaně předal LK ČMSHb podnět zabývat se snížením poplatků za překládání utkání. 6) Závěry pracovní skupiny Hokejisté v hokejbalu T. Macko předložil obsáhlou zprávu pracovní skupiny Hokejisté v hokejbalu. V závěru zprávy formulovala skupina pět bodů jako výsledek své práce. (a) Navrhujeme hokejisty v našem sportu neomezovat žádnými nařízeními či pravidly, naopak je k hokejbalu lákat. Jedinou výjimkou je možnost rozhodnutí řídících orgánů o omezení startu v nejnižších seniorských soutěžích. (b) Navrhujeme prodloužit trvání základní části dorosteneckých soutěží do konce dubna. Zrušení čtvrtfinálových sérií v dorosteneckých soutěžích. Rozšíří se tím zaručené soutěžní období pro všechny mládežnické týmy a zároveň se minimalizují nezdravé ambice některých mládežnických týmů uspět v soutěži na úkor oddílů koncepčně s mládeží pracující. (c) Navrhujeme hokejisty neomezovat ani v reprezentacích, přednost by však měli jednoznačně dostávat hokejbalisté a poté hokejisté pravidelně nastupující v hokejbalových soutěžích. Sledujeme hlavní cíl, mít maximum reprezentantů v Extralize hokejbalu, k tomu směřuje i činnost reprezentačních trenérů mládeže. (d) Navrhujeme s hokejem (ČSLH a jednotlivými kluby) těsněji spolupracovat, vytvářet společné projekty s cílem stát se pro hokejisty známým sportem, stát se první a tou nejlepší variantou v pokračování sportovní kariéry u končících hokejistů. (e) V kontextu s diskuzí o hokejistech v hokejbalu navrhujeme otevřít diskuzi nad charakteristikou a definicí Prototyp hokejbalisty

3 Předsednictvo vzalo zprávu na vědomí, ale svým hlasování návrhy pracovní skupiny neschválilo. (Hlasování: 2 pro (Kadaně, Macko) 4 proti (Coufal, Badzik, Kozel, Falta) 3 zdržel se (Kubica, Čapek, Hycl). 7) Definice postavení regionálních svazů v ČMSHb, krajské svazy Předsednictvo pověřilo generálního sekretáře T. Březinu vedením pracovní skupiny pro novelu stanov ČMSHb, která by definovala postavení regionálních (krajských) svazů ČMSHb. Každý ze sedmi regionu nominuje jednoho člena do této pracovní skupiny. První návrh nových stanov bude předložen členům předsednictva deset dní před termínem jednání příštího předsednictva tj. do ) Podmínky pro grantové řízení na rok 2011 Pracovní skupina J. Kadaně, L. Kubica a J. Kozel analyzovala výsledky grantových řízení OSHb z minulých let a navrhla předsednictvu grantové řízení pro OSHb na rok 2011 zrušit. Předsednictvo s návrhem pracovní skupiny souhlasilo. 9) Zpráva TMK doplnění realizačních týmů, sportovní kalendář reprezentací 2011 Předseda TMK J. Badzik předložil doplněný návrh složení realizačních týmů reprezentačních týmů na období od do (U20 do ). Muži akce MS Bratislava 2011 ( Hlavní trenér: Drahomír Kadlec Asistent trenéra: Rostislav Kurfürst Vedoucí mužstva: Adam Karnet Fyzioterapeut: bude doplněn před MS 2011 Kustod: Daniel Hnízdil Ženy akce MS Bratislava 2011 ( Hlavní trenér: Karel Manhart Asistent trenéra: Zdeněk Němec Vedoucí mužstva: Martin Pala U20 akce MS Písek 2012 ( Hlavní trenér: Jiří Mašík Asistent trenéra: Martin Kovářík Vedoucí mužstva: Petr Tomáš Kustod: Tomáš Diblík Fyzioterapeut: bude doplněn před MS 2012 U18 ( Hlavní trenér: Milan Jelen Asistent trenéra: Miroslav Vlach Vedoucí mužstva: bude doplněn do U16 ( Hlavní trenér: Milan Maršner Asistent trenéra: Martin Komárek Vedoucí mužstva: Ondřej Almáši (tr. Brankářů)

4 U14 ( Hlavní trenér: Martin Komárek Asistent trenéra: Marek Novotný Vedoucí mužstva / asistent trenéra: Petr Kopečný Předsednictvo návrh předsedy TMK na doplněním realizačních týmů odsouhlasilo. (Hlasování: 8 pro 1 proti (Macko) 0 zdržel se). 10) Hokejbal proti drogám 2011, termíny, příprava, Hejtmanský pohár U15 Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu předsedy KM P. Falty, která informovala o přípravě akcí na rok 2011 Hokejbal proti drogám, turnaj krajských výběrů o pohár hejtmana. O pohár hejtmana turnaj se uskuteční v termínu června 2011 na ZS v Ústí nad Labem. Do konce ledna bude dořešena záštita nad turnajem. Ve hře jsou tři varianty hejtman pí. Vaňhová, primátor p. Mandík, popřípadě záštita hejtmanská i primátorská. Třetí variantu preferují organizátoři z RSHb Sever. Hokejbal proti drogám 2011 leden tvorba materiálů (plakáty, účastnické listy, diplomy, podpisové kartičky, start webových stánek) únor zveřejnění propozic turnaje, distribuce materiálů do regionů, distribuce propozic a přihlášek do škol 26. března uzávěrka přihlášek do okresních kol (popř. přímo do regionálních kol) duben okresní kola květen regionální kola června republikové finále 11) Zpráva o činnosti Obchodního manažera reprezentací Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu obchodního manažera hokejbalových reprezentací D. Jelínka. Předsednictvo pověřilo místopředsedu L. Kubicu k intenzivní spolupráci s D. Jelínkem na vypracování plánu další činnosti, protože dosavadní výsledky činnosti obchodního manažera reprezentací jsou neuspokojivé. Předsednictvo požaduje osobní přítomnost obchodního manažera reprezentací D. Jelínka na dalším zasedání předsednictva ČMSHb (Hlasování: 5 pro (Kadaně, Kubica, Badzik, Čapek, Macko) 1 proti (Kozel) 3 zdržel se (Hycl, Falta, Coufal). 12) Přehled plnění rozpočtu 2010, aktuální finanční situace Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu o financování ČMSHb v roce Generální sekretář konstatoval, že finanční prostředky ze státního rozpočtu z programu MŠMT I reprezentace, III sportovní talent, V sport pro všechny a VIII údržba obdržel ČMSHb ve 100% přesně podle schváleného harmonogramu. Dotace ze státních prostředků MF byla vyplacena ve výši 90%. Krácení těchto prostředků bylo avizováno po nastoupení nového ministra financí ČR. Všechny tyto prostředky podléhají vyúčtování, které zajistí sekretariát ve spolupráci s účetním oddělením ČSTV. Z vlastních zdrojů ČSTV (SAZKA a. s.) obdržel ČMSHb CZK. Vzhledem k tomu, že VH ČSTV nestanovila žádnou celkovou výši těchto prostředků, tak jak tomu bývalo v letech minulých, je možné konstatovat, že vlastní zdroje byly vyplaceny ze 100%. Výše prostředků se však v žádném případě nedá srovnávat s prostředky, které z těchto zdrojů plynuly (nebo byly přislíbeny) do svazové pokladny v letech minulých. Celková kumulovaná výše finančních prostředků, která měla být vyplacena za roky tak činí CZK. Oproti zprávě ze stejného období loňského roku se kumulovaná ztráta mírně snížila, protože prostředky vypočítané podle klíče roku 2006 byly v průběhu roku 2010 doplaceny do 100% a prostředky vypočítané podle klíče roku 2008 byly z části také doplaceny. Celková částka však bohužel s největší pravděpodobností na účet ČMSHb nikdy nepřijde, protože roky 2007 a 2008 budou z rozhodnutí VH ČSTV doplaceny jen v případě úspěšného vyřešení soudních sporů mezi SAZKA a.s. a MF (celkem se pro ČMSHb jedná o CZK). Bohužel situace okolo společnosti SAZKA a. s. je velmi složitá a nepřehledná, nikdo není schopen odpovědět na otázku jaký bude další výhled financování z vlastních zdrojů ČSTV. Státní prostředky z MF ČR na rok 2011 také zatím nejsou jasné. Objem by měl být zachován ve stejné výši jako v roce 2010 po 10% krácení. Rozdělování však má probíhat ne prostřednictvím ČSTV, jak bylo obvyklé, ale přímo prostřednictvím MŠMT. Finance mají jít přímo na sportovní svazy. Nikdo však v tuto chvíli

5 neví jaká kritéria pro dělení těchto prostředků budou uplatněna a na jaké účely bude možné tyto prostředky použít. 13) Návrh rozpočtu na rok 2011 Předsednictvo vzalo na vědomí předložený návrh rozpočtu ČMSHb na rok Na návrh místopředsedy L. Kubici předsednictvo rozhodlo, že v prvním čtvrtletí roku 2011 bude ČMSHb hospodařit dle předloženého návrhu rozpočtu v duchu tzv. rozpočtového provizória s ohledem na to, že v tuto chvíli není možné zodpovědně stanovit výši příjmů ČMSHb ze státních prostředků. (Hlasování: 8 pro 0 proti 1 zdržel se (Kozel). 14) Různé Předseda KR ČMSHb V. Čapek oznámil, že k rezignuje na pozici předsedy KR a zároveň na pozici regionálního zástupce regionu Jih v předsednictvu ČMSHb. Dále oznámil, že společně s ním podává rezignaci celá KR ČMSHb. Za účasti předsedy DK ČMSHb J. Pavlovce a vedoucího mužstva HBC Škoda Plzeň M. Chlupatého projednalo předsednictvo podnět LK ČMSHb správnost disciplinárního potrestání uloženého trestu ve hře hráči HBC Škoda Plzeň M. Kadaněmu v utkání číslo 1070 Kladno Plzeň dne Pro hlasování v tomto případě byli vyloučeni ti členové předsednictva, kteří již v případu rozhodovali (členové LK ČMSHb) J. Kozel, P. Falta, T. Macko a členové předsednictva, kteří jsou s případem spojeni J. Kadaně (HBC Škoda Plzeň) a V. Čapek (předseda komise rozhodčích). Tím byla zajištěna maximální objektivnost rozhodování. Předsednictvo rozhodlo předat případ M. Kadaněho k novému projednání DK ČMSHb. (Hlasování: 4 pro (Kubica, Badzik, Hycl, Coufal) 0 proti 0 zdržel se). Předsednictvo uložilo všem regionům, do konce února 2011, zveřejnit všechna vydaná disciplinární rozhodnutí ve svých soutěžích na příslušných webových stránkách. Komise rozhodčích předložila návrh na zrušení povinnosti zasílání SMS zpráv o výsledku utkání rozhodčími. Navrhla tuto povinnost přenést zpět na vedoucí mužstev. Předsednictvo tento návrh neschválilo. (Hlasování: 3 pro (Čapek, Hycl, Coufal) 5 proti (Kubica, Kozel, Falta, Macko, Badzik) 1 zdržel se (Kadaně). Komise rozhodčích předložila návrh na zrušení povinnosti hráčů podepisovat soupisku mužstva. Nové znění článků SŘ článek b) jména a příjmení hráčů, rodná čísla, čísla registračních průkazů článek b) ZRUŠEN článek 306 1) Vypuštěna věta Další povinností hráče nastupujícího k utkání je vlastnoruční podpis na soupisce družstva. Předsednictvo tento návrh schválilo. Úprava řádů platí od (Hlasování: 9 pro 0 proti 0 zdržel se). Předsednictvo projednalo návrh LK ČMSHb na změnu přestupního řádu článek 4, bod 5. LK ČMSHb navrhla zrušit body b) a c) a následný výklad. Navrhla doplnit nový výklad Střídavé starty v sezóně 2010/2011 uzavřené před , kterých se týká limitní omezení věku hráče 21 let se automaticky mění na novou platnost ukončení a to do a to u všech věkových skupin. Předsednictvo tento návrh schválilo. (Hlasování: 6 pro (Kozel, Kubica, Falta, Badzik, Macko, Coufal) 3 proti (Kadaně, Čapek, Hycl) 0 zdržel se). Předseda regionu Východ J. Badzik předložil návrh na proplácení nákladů za činnost spojenou se zpracováním registračních průkazů. Navrhl proplatit tyto náklady ve výši 10% z objemu vyřízených registračních operací na příslušném regionálním pracovišti již za rok Předsednictvo návrh schválilo. (Hlasování: 5 pro (Kozel, Falta, Hycl, Badzik, Macko) 1 proti (Kadaně) 3 zdržel se (Kubica, Coufal, Čapek). Příští zasedání předsednictva proběhne v Praze v pátek

6 Usnesení předsednictva ČMSHb z jednání dne Předsednictvo ČMSHb bere na vědomí: informaci P. Coufala o stavu připojení webu regionu Morava Jih k IS ČMSHb zprávu L. Kubici o přínosu obchodní společnosti Sport Marketing s.r.o. zprávu LK ČMSHb o průběhu podzimní části soutěží zprávu pracovní skupiny Hokejisté v hokejbalu zprávu KM ČMSHb o přípravě akcí na rok 2011 zprávu obchodního manažera hokejbalových reprezentací zprávu o financování ČMSHb v roce 2010 návrh rozpočtu pro rok 2011 rezignaci předsedy LK ČMSHb a místopředsedy ČMSHb J. Kozla na obě funkce rezignaci V. Čapka na členství v komisi KR ČMSHb a na post regionálního zástupce Jih v předsednictvu 2. Předsednictvo ČMSHb schvaluje: program jednání předsednictva programové teze vývoje hokejbalu do roku 2014 zrušení grantového řízení OSHb doplnění realizačních týmů reprezentací zrušení povinnosti hráčů podepisovat soupisku mužstva (úprava soutěžního řádu) změnu přestupního řádu článek 4, bod 5 zpětnou výplatu 10% z objemu vyřízených registračních operací ve prospěch příslušných RSHb 3. Předsednictvo ČMSHb ukládá: L. Kubicovi hledat další možnosti spolupráce s marketingovými společnostmi pro možnost odpočtu DPH P. Coufalovi zajistit připojení regionu JM do IS ČMSHb T: D. Jelínkovi se osobně zúčastnit jednání předsednictva v první čtvrtletí rok 2011 hospodařit dle předloženého návrhu rozpočtu v duchu tzv. rozpočtového provizória DK ČMSHb znovu projednat případ M. Kadaněho RSHb zajistit zveřejňování všech vydaných disciplinárních rozhodnutí na svých webech T: Předsednictvo ČMSHb pověřuje: T. Březinu zastupovat ČMSHb na VH Sport Marketingu T. Březinu organizací ankety Hokejbalista roku 2010 T. Březinu vedením pracovní skupiny pro novelu stanov ČMSHb L. Kubicu intenzivní spoluprací s D. Jelínkem na vypracování plánu další činnosti Josefa Kadaněho a Víta Řezáče k zastupování ČMSHb na konferenci ISBHF v Londýně

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže NHbL SD skup. VÝCHOD

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup.

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup. PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA

Více

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 1 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky, o.s. ROZPIS

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 9. 4. 2013 ČAS 10.00 18.00 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák

Více

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ BULLETIN č. 58/2007 ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ generální partner ČHS Vážení členové Českého horolezeckého svazu, tento bulletin

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Zasedání sportovního odboru LRU přívlač Rady ČRS, konaného dne 15. 11. 2014

Zasedání sportovního odboru LRU přívlač Rady ČRS, konaného dne 15. 11. 2014 Zasedání sportovního odboru LRU přívlač Rady ČRS, konaného dne 15. 11. 2014 Přítomni: Aleš Ráža (ZpČ), Tomáš Menčík (SČ), David Nekvapil (VČ), Aleš Zábojník (MRS), František Čáha (MěV Praha), Josef Prokop

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

ČSTV. Zpravodaj. Číslo 4/2012. 26. VH ČSTV Studie o financování sportu v ČR Rozhovor s novým ředitel VOŠ ČSTV

ČSTV. Zpravodaj. Číslo 4/2012. 26. VH ČSTV Studie o financování sportu v ČR Rozhovor s novým ředitel VOŠ ČSTV Zpravodaj ČSTV VH ČSTV bude požadovat náhradu škody po JUDr. Hušákovi 26. VH ČSTV Studie o financování sportu v ČR Rozhovor s novým ředitel VOŠ ČSTV Číslo 4/2012 26. Valná hromada ČSTV Vyrovnání se s minulostí

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

ZPRAVODAJ ČSTV. Sportfilm Liberec 2011. Hry páté letní olympiády dětí a mládeže v Olomouckém kraji. Státní podpora sportu 2012

ZPRAVODAJ ČSTV. Sportfilm Liberec 2011. Hry páté letní olympiády dětí a mládeže v Olomouckém kraji. Státní podpora sportu 2012 Mistryně světa Miroslava Knapková 7 2011 ZPRAVODAJ ČSTV Sportfilm Liberec 2011 Hry páté letní olympiády dětí a mládeže v Olomouckém kraji Státní podpora sportu 2012 Výsledky jednání VV ČSTV V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2

Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2 Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2 Přítomni: František Zumr (místopředseda pro ekonomiku), Mgr. Roman Michálek, PhD. (výkonný

Více