NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY školní rok 2008/2009

2 CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ OBJEDNÁVKY A CENY PROGRAMŮ Vážení pedagogičtí pracovníci, připravili jsme pro Vaše žáky programy zaměřené na poznávání přírody, ochranu prostředí a udržitelný způsob života a také na vztahy ve skupině. Obsah vychází z osnov jednoho či více předmětů. Programy kladou důraz na mezipředmětový přistup k dané problematice a na interaktivní metody. V široké škále využívají prvků kooperativního vyučování, simulačních a diskusních aktivit a dalších netradičních forem výuky. Kladou si za cíl žáky nejen informovat, ale formou konkrétního prožitku v nich rovněž vzbudit zájem o danou tématiku. Programy lze dobře využít při realizaci ŠVP a naplňování průřezového tématu Environmentální výchova, ve výchově ke zdravému životnímu stylu i při preventivních programech a v mimoškolní výchově. Abychom zajistili kvalitu a prohloubili chápání dané problematiky, nabízíme vám od letošního školního roku programy v cyklech. Cyklus tvoří vždy min. 3 výukové programy a jsou určeny pro stále stejnou skupinu žáků. Pokud objednáte více cyklů, je možné u dalších vypustit úvodní program Naše město a já. Programy zajistíme na základě vaší objednávky. Programy objednávejte výhradně na tom pracovišti SEVERu (v Hradci Králové nebo v Horním Maršově), v jehož nabídce je program uveden. Platba je možná v hotovosti po ukončení programu nebo bankovním převodem proti námi vystavené faktuře. Délka výukových programů je uvedena v minutách. CENY ZA CYKLY PROGRAMŮ Cyklus tvoří nejméně 3 výukové programy v minimálním rozsahu 5 vyučovacích hodin (platí pouze v případě práce se stejnou skupinou žáků). Tyto programy budou fi nančně zvýhodněny. Poslední výukový program z cyklu bude zvýhodněn v návaznosti na počtu výukových programů v cyklu: 3 programy poslední o 30 % levnější, 4 programy poslední o 40 % levnější, 5 programů poslední o 50 % levnější... Výukové programy podpořilo Ministerstvo životního prostředí v rámci otevřeného programu SSEV Pavučina a ČSOP Národní síť center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Programy o lese podpořily Lesy ČR, s. p. Výukové programy o problematice nakládání s odpady je možno zdarma objednat na středisku SEVER tato nabídka platí pouze pro Královehradecký kraj, programy probíhají v rámci kampaně Čistá obec, čisté město, čistý kraj CENY ZA SAMOSTATNÉ PROGRAMY Ceny jsou dle délky trvání výukového programu: 35,- Kč za každého žáka za 1 hodinový program (45 60 minut), do 15 dětí 525,- Kč za skupinu 45,- Kč za každého žáka za 2 hodinový program (90 minut), do 15 dětí 675,- Kč za skupinu 55,- Kč za každého žáka za 3 hodinový program (135 minut), do 15 dětí 825,- Kč za skupinu 65,- Kč za každého žáka za 4 hodinový program (180 minut), do 15 dětí 975,- Kč za skupinu + cestovní výlohy lektorů (mimo Hradec Králové) = cestovné včetně stravného (65Kč) u delších cest než 5 pracovních hodin. Pedagogický doprovod bezplatně. POZNÁMKA Ceny výukových programů vybírané od školy pokrývají jen část nákladů (cca 1/3) a jsou dotovány z vlastních zdrojů. Čím je program delší, tím je větší i podpora. Pokud má škola či jiný objednatel možnost zafi nancovat plné náklady (např. z grantů), prosíme o zvážení této možnosti námi získané dotace tak budeme moci ušetřit pro jiné programy. S psaním grantových žádostí vám rádi pomůžeme!

3 JAK A KDE SI MŮŽETE PROGRAMY OBJEDNAT CYKLUS A Osobně ve středisku SEVER, Kavčí Plácek 121, Hradec Králové nebo telefonicky na tel. č zejména v době úředních hodin (PO 8:00 12:00 hod, ÚT 12:00 16:00 hod), případně v kterýkoliv všední den po 13. hodině. INFORMACE PRO ZDÁRNÝ PRŮBĚH PROGRAMŮ Tyto programy jsou určeny zejména SŠ z Hradce Králové a blízkého okolí. Pokud je to jen trochu možné, přijeďte k nám! Můžeme se na vás lépe připravit! Programy označené SEVER je možno realizovat pouze u nás! K dobrému průběhu programů realizovaných u vás je nutné upravit třídu tak, aby vzniklo dostatek prostoru. Optimální počet žáků: max. 25 žáků, min. 15 žáků. Možnost objednávky programu pro jiný počet žáků konzultujte předem. V jeden den lze realizovat až tři výukové programy za sebou. Na venkovní programy přijdou žáci ve sportovním oděvu. Na programy ve středisku SEVER si přineste přezůvky, příp. pracovní oděv, vyplývá-li to z obsahu programu. Za kázeň a bezpečnost odpovídá doprovázející pedagog, ne lektoři SEVERu! Základní cyklus programů, zaměřený na obecné přírodní zákonitosti a souvislosti se zabývá zejména životním stylem lidí, zpětně ovlivňujícím kvalitu životního prostředí. Klade si za cíl vzbudit v žácích prostřednictvím netradičních metod výuky zájem o danou problematiku. V jednotlivých programech žáci získají konkrétní informace, jak se chovat ekologicky: jak mohou sami zlepšit kvalitu ŽP v místě bydliště (zejména zodpovědným spotřebitelstvím a tříděním odpadu). V úvodním programu NŠE MĚSTO A JÁ získají také představu o tom, proč je třeba spolupracovat a řešit problémy společně a jakým způsobem budou vedeny další výukové programy. V dalších cyklech, realizovaných pro tutéž skupinu žáků, je možné tento program vynechat. 2. CO S ODPADY? B, F, CH, OV min. Prostřednictvím tohoto programu si žáci uvědomí, kde a jak vzniká odpad, jaký je jeho další osud, jaký vliv má odpad na životní prostředí. Seznámí se blíž s významem pojmů recyklace, obnovitelné a neobnovitelné zdroje a prostřednictvím kooperativních aktivit si zopakují, jak a proč odpad třídit. V programu >> Výlet do obchodu, Horká židle simulační aktivita týkající se problematiky skládky a spalovny, předcházení vzniku a praktické třídění odpadu. (program probíhá v rámci kampaně Čistá obec, čisté město, čistý kraj ) 3. CO JE DOMA, TO SE POČÍTÁ B, F, CH, OV, ČJ, EV 90 min. Jak se stát odpovědným spotřebitelem v praktickém životě? Jaké kupovat a používat výrobky, abychom si tím zároveň nedevastovali životní prostředí? K tomu je dobré seznámit se s ekologickým značením. Pozor! Ne všechny značky na obalech mají něco společného s ekologií. V programu se dozvíme, co je životní cyklus výrobku a co ekologicky šetrný

4 výrobek (EŠV), kde tyto výrobky můžeme koupit a na co všechno v domácnosti je můžeme použít. V programu >> Značky na obalech test, Životní cyklus práce ve skupinách, Domku domečku, s čím v tobě zacházím? vytipování materiálů a výrobků užívaných v domácnosti, které se vyrábí pod značkou EŠV. 4. PŘÍRODNÍ POKLADY NA PLACHTĚ B, OV minimálně 3 x 45 min. Téměř uprostřed města se rozprostírá přírodně zajímavá a hodnotná oblast - PP Na Plachtě, která kromě jiného přispívá ke kvalitě ŽP v Hradci Králové. Na 39 ha se nachází řada stanovišť s vysokou druhovou rozmanitostí. Paradoxně tato oblast vznikla lidskou činností! Podaří se jí uchránit před výstavbou supermarketů, bytů či jinými potřebami lidí? Jakou péči území potřebuje? Zveme vás na interaktivní vycházku po naučné stezce. V programu >> Procházka naučnou stezku v PP Na Plachtě. Seznámení formou interaktivních aktivit s těmito stanovišti a jejich faunou a flórou: rumiště, podmáčená olšina v okolí rybníků Jáma a Plachta, vlhké a suché louky, suché vřesoviště a písčiny, vlhké vřesoviště, tůně a mokřady, zídka pro plazy. Biomonitoring. CYKLUS B Programy cyklu B dále rozšiřují a doplňují cyklus A. Od zodpovědného spotřebitelství a třídění odpadů se dostáváme k problematice využívání obnovitelných a neobnovitelných zdrojů surovin a energie i ke způsobům, jak s nimi šetřit až ke zdravému životnímu stylu, zaměřenému nejen na vlastní osobu, ale zejména směrem k prostředí. 3. ZELENÁ ENERGIE B, F, CH, OV 90 min. Prostřednictvím tohoto programu se žáci dozvědí, jak a z čeho se energie získává a jak tato činnost ovlivňuje životní prostředí. Vysvětlíme si důležité pojmy jako: obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, udržitelná spotřeba energie Na různých příkladech a aktivitách si ukážeme jak lze šetřit energií vlastními silami. V programu >> vliv získávání energie na ŽP, obnovitelné a neobnovitelné zdroje surovin a energie, zelená energie, solární hračky, spotřeba energie v domácnosti práce s pracovním listem.. 4. BEZ VODY TO NEJDE B, F, CH, OV 90 min. Vliv lidské činnosti na život v našich vodách, původ znečištění vod ve městě, čističky odpadních vod, spotřeba vody v domácnosti. Návrh řešení jak šetřit vodou v domácnostech. Ve skupinách vytvoříme transparent/plakát s tématem upozorňujícím na to, jak neplýtvat a neznečišťovat vodu. V programu >> jak funguje čistička, tipy na úspory čerpáni vody v domácnosti, tvorba transparentu/plakátu 2. MOJE ZELENÁ HRANICE B, OV 90 min. Docházejí nám suroviny, skládky se přeplňují odpadem a moderní a pohodlné je konzumovat. Je takhle možné žít donekonečna? Formou diskusních a kooperativních aktivit jsou žáci seznamováni s možnostmi ekologicky šetrného nákupu a životního stylu. (Kde nakoupíme výrobky označené značkou EŠV, konkrétní informace o možnostech ekologicky šetrného způsobu života v ČR apod.). V programu >> Chození přes čáru - diskusní aktivita, prohlubující orientaci v možnostech životního stylu šetrnějšímu k ŽP, myšlení v souvislostech a zodpovědné chování. CYKLUS C Programy cyklu jsou věnovány problematice soužití se zvířaty od polohy jejich využívání včetně nabídky alternativních možností až po soužití s nimi a nakonec i možnost ohrožení, kterému však lze účinně předcházet.

5 2. ZE ŽIVOTA VČEL B, D min. Včely tvoří nedílnou součást lučního společenstva. Žáci se v programu dozvědí podrobnosti z jejich života od vývoje jednotlivce až po sociální chování ve včelím společenstvu - roji, o výrobě včelích produktů i životě v úlu, a zejména o nezastupitelné úloze včely v přírodě, jejím významu pro člověka a ekologickém chovu včel. V programu >> Komunikace - neverbální aktivita zaměřená na spolupráci, včela medonosná vývojová stádia, život ve včelím společenstvu, dorozumívání, opylování, domestikace, ukázky včelích produktů 4. MÁME RÁDI ZVÍŘATA II B, OV, D 90 min. Problematika velkochovu hospodářských zvířat je čím dál ožehavějším problémem. Díky tomuto programu se žáci dozví, co jsou to bateriové klece k chovu slepic, kdo je vegan a vegetarián, jak je to s ustájením a krmením skotu a formou debaty a kooperativních her si utvoří vlastní názor na tuto problematiku V programu >> sledování videa Hospodářská zvířata a my, životní potřeby zvířat diskuse, potravní řetězce člověka práce ve skupinách, chození přes čáru diskusní aktivita 5. CO SKRÝVAJÍ POTRAVINY B, CH, OV 90 min. Seznámení s původem potravin, které denně běžně konzumujeme a upozornění na jejich dopad na ŽP. Vysvětlení pojmů ekologické zemědělství, značka BIO, Fair trade, Klasa, Éčka. Pomocí jednotlivých aktivit zjistíme odkud potraviny pochází jaké je jejich složení a jak si správně vybrat vhodnou potravinu a nenechat se zlákat reklamou. Dále si povíme o tom jaké jsou možnosti odpovědného spotřebitele. A také budeme nakupovat. V programu >> Odkud pocházejí?, vaření podle obrázků, značky na potravinách CYKLUS D Cyklus D rozšiřuje danou tématiku o pohled z širší perspektivy. Životní styl každého z nás má ve spojení se skutky ostatních lidí nepopiratelný vliv na životní prostředí nejen na Evropském kontinentu, ale v konečném důsledku i na fungování celého ekosystému naší planety. Problémy týkající se životního prostředí Země však souvisí nejen s životním stylem každého z nás, ale mají daleko hlubší kořeny sociálního, psychologického, náboženského, národnostního..rázu. 2. ŽIJEME SPOLEČNĚ Z, D, OV, ZSV 90 min. Po pádu komunismu se naše hranice otevřely jiným národům a kulturám, ale vlastně o nich nic nevíme. Tento program se snaží přiblížit život a kulturu některých zemí a tím i pozitivně působit proti xenofobii. Upozorňuje na to, že odlišnost není vždy špatná a že se vzájemně můžeme lecčemu přiučit. Tzv. přírodní národy a státy s nižším HDP na osobu mají daleko menší ekologickou stopu, než vyspělé státy. V programu >> Etnikum, kultura a ekologie skládání pojmů, Přírodní národy soubor pocitových aktivit založených na vnímání barev, zvuků a tvarů (např. vyjádření živlů vyluzováním zvuků pomocí přírodního materiálu, vybarvování mandal apod.), co je Ekologická stopa? 3. GLOBÁLNÍ PROBLÉMY A MY B, Z, OV 90 min. Ovlivníme kácení tropických deštných pralesů? Souvisí spolu chudoba a vyčerpání přírodních zdrojů? Formou diskusních a kooperativních aktivit jsou žáci seznamováni s globálními problémy a hledají možnosti jejich řešení. Program si klade za cíl poskytnout informace o souvislostech mezi globálními problémy a člověkem a pokusí se vytvořit pocit spoluzodpovědnosti za stav světa. V programu >> Co je globální problém, Gordický uzel interaktivní hra, Globingo, Trvale udržitelný rozvoj charakteristika, podmínky.

6 4. EVROPSKÁ FAUNA B, Z 90 min. Prostřednictvím barevných diapozitivů se společně pokusíme určit téměř 70 druhů zvířat, se kterými se můžeme zatím ještě setkat na území EU. Pomocí pracovních listů a kooperativních aktivit získáme hlubší znalosti o ekologických souvislostech a o ochraně ohrožených druhů živočichů i jednotlivých stanovišť, založených na znalosti a pochopení těchto souvislostí. Dozvíme se, co je to NATURA 2000 a o nástrojích ochrany kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů. V programu >> komentované promítání diapozitivů, doplňování pracovních listů 5. RÁJ NA ORLICI (Exkurze územím NATURA 2000) B, OV, D minimálně 5 x 45 min Zájemcům nabízíme 2 varianty. První trvá cca 5 vyučovacích hodin a je pojata jako celodenní exkurze se simulační hrou, týkající se využití daného území. Druhá trvá cca 4 vyučovací hodiny a zahrnuje exkurzi s tématickými úkoly.celý program je koncipován zábavně naučnou formou a využívá prvků zážitkové pedagogiky. V obou variantách exkurze se žáci i učitelé dozví nejrůznější pojmy a zajímavosti z oblasti ekologie a dalších přírodních věd, prožijí příjemný den netradičním způsobem. V programu >> koryto řeky vlivy lidské činnosti, Slepý zástup smyslové vnímání krajiny, Sukcese hra zaměřená na vývoj lužního lesa... MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO ŽÁKY ČISTÁ OBEC, ČISTÉ MĚSTO, ČISTÝ KRAJ Od počátku školního roku 2008/2009 je možno si u Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER zdarma objednat v rámci kampaně Čistá obec, čisté město, čistý kraj vzdělávací akce, které se týkají problematiky nakládání s odpady. Nabídka obsahuje ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol a vedení školních ekologických projektů či poradenskou činnost. Kontakt pro bližší informace: SEVER Hradec Králové, Kavčí plácek 121, Hradec Králové tel: ,

7 Projekt byl fi nančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY REGIONY STRAKONICKO, PÍSECKO 2010/2011 Centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA SEMÍNÁŘE STŘEDNÍ ŠKOLY 2. STUPEŇ ZŠ 1. STUPEŇ ZŠ Nabídka výukových

Více

pobytové výukové programy

pobytové výukové programy Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory sever pobytové výukové programy pro základní a střední školy v Horním Maršově v Krkonoších školní rok 2014/2015 Pobytové výukové programy plné zážitků, přírody

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy Jak si mohou školy objednat naše výukové programy Výukové programy lze objednávat telefonicky na číslech 317 845 965, 317 845 169. Přehled

Více

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR. Nabídka programů. pro mateřské, základní a střední školy pro školní rok 2014/2015

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR. Nabídka programů. pro mateřské, základní a střední školy pro školní rok 2014/2015 Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR Nabídka programů pro mateřské, základní a střední školy pro školní rok 2014/2015 Slovo úvodem Vážení pedagogové a vedoucí dětských organizací, jako každý rok,

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

V každém měsíci můžete vybírat některý z doporučených výukových programů nebo si objednat celý nabízený cyklus.

V každém měsíci můžete vybírat některý z doporučených výukových programů nebo si objednat celý nabízený cyklus. VÝUKOVÉ PROGRAMY pro Mateřské školy Výukové programy jsou připravovány aktivní formou, při které jsou děti seznamovány s daným tématem pomocí jednoduchých her. Díky připraveným aktivitám je u dětí procvičováno

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ MUZEA ŘÍČANY pro mateřské, základní a střední školy

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ MUZEA ŘÍČANY pro mateřské, základní a střední školy NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ MUZEA pro mateřské, základní a střední školy září 2012 Rýdlova 271/14, Říčany www.ricany.cz/ Prosté s grafickým prvkem font: Myriad Pro / Semibold / prostrkání: 25 bílé s průhledností

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

Cyklus výukových programů

Cyklus výukových programů VÝUKOVÉ PROGRAMY pro Mateřské školy Výukové programy jsou připravovány tak, aby účastníky podněcovali k aktivitě. Děti jsou s tématem seznamovány formou jednoduchých her. Prostřednictvím připravených aktivit

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu Jan Andreska, Martina Hovorková, Kateřina Květoňová, Jaroslav Novák, Alexandra Polášková, Simona Krůfová, Filip Svoboda, Linda Taláčková Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro děti. Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro děti. Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro děti Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca Obsah 1. Identifikační údaje...6 1. 1 Název školního vzdělávacího programu...6 1.2 Údaje

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Dana Hájková koordinátorka EVVO 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více