Do modulových cestovních služeb (označení druhu zájezdu: "Baus") spadají cestovní služby popsané v katalozích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Do modulových cestovních služeb (označení druhu zájezdu: "Baus") spadají cestovní služby popsané v katalozích"

Transkript

1 Cestovní služby FTI Touristik GmbH (dále jako FTI) se rezervují na základě následujících cestovních a platebních podmínek. Pro rezervaci služeb "drivefti" z katalogu "drivefti", nebo z internetu, platí zvláštní podmínky, které jsou uvedeny v katalogu "drivefti" i na internetu. Do paušálních cestovních služeb (druh zájezdu označený jako "Paus") spadají paušální akce z katalogů Německo Family Řecko / Kypr Itálie Chorvatsko / Slovinsko / Černá Hora / Bulharsko / Rumunsko Malta Rakousko / Francie / Švýcarsko Turecko, severní Kypr a dále služby označené jako "MIXX", nebo "PACK" uvedené na internetu. Do modulových cestovních služeb (označení druhu zájezdu: "Baus") spadají cestovní služby popsané v katalozích blízké cesty gold by FTI Havaj Jedná se o služby, do kterých se řadí: ubytování, lety a další cestovní služby, které si můžete ke své cestě sestavit "modulárním způsobem" sami. Do modulových služeb spadají i takto označené cestovní služby na internetu. Níže uvedené katalogy obsahují jak paušální cestovní služby (označení druhu zájezdu: "Paus", nebo "MIXX", nebo "PACK"), tak i modulové cestovní služby (označení druhu zájezdu: "Baus", nebo "CITY"). Egypt/Tunisko/Maroko Austrálie/Nový Zéland/Polynésie Indický oceán Karibik/Latinská Amerika Orient Španělsko/Portugalsko Poznávací zájezdy Afrika Thajsko USA/Kanada s Bahamami Asie Přiřazení vyplývá vždy z popisu nabídky, popřípadě cenové tabulky. Nemají li jednotlivé nabídky (s výjimkou linkových letů, mezikontinentálních letů a vnitrostátních letů v cílové oblasti, transpacifických, meziostrovních a nízkonákladových letů) specifické označení druhu zájezdu, jedná se o paušální cestovní služby (označení druhu zájezdu: "Paus"). 1. Uzavření cestovní smlouvy Rezervace jednotlivých služeb cestovního ruchu, se provádí přímo na pobočkách Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., prostřednictvím Call centra Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. nebo prostřednictvím webových stránek Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Po potvrzení rezervace ze strany FTI a do tří dnů od potvrzení platby vás bude kontaktovat pracovník Cestovní kancelář FISCHER, a.s., který se s Vámi domluví na následném uzavření cestovní smlouvy a doplatku ceny zájezdu. 2. Úhrada ceny zájezdu / pojistná ochrana / odstoupení od smlouvy

2 (1) S cestovní smlouvou obdržíte současně doklad o potřebné pojistné ochraně podle 651 Občanského zákoníku (BGB) pro všechny platby, které musíte provést na rezervované cestovní služby s přihlédnutím k následujícím platebním podmínkám závislým na druhu zájezdu. Provedenou rezervací vyjadřujete svůj souhlas se zdaněním marže podle 25 zákona o dani z obratu (UStG.). Odlišná ujednání musí FTI písemně potvrdit. Po uskutečnění rezervace je nutné neprodleně provést platbu ve výši 30% konečné ceny zájezdu. Doplatek ceny zájezdu musí být uhrazen nejpozději 28 dní před zahájením zájezdu. Při provedení rezervace a uzavření cestovní smlouvy ve lhůtě kratší než 14 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen zaplatit konečnou cenu zájezdu při uzavření cestovní smlouvy. Úhrada rezervovaných cestovních služeb se provádí prostřednictvím Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Jakákoliv platba za rezervované cestovní služby se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti (resp. platební kartou) na pobočce Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Veškeré platby musí být uhrazeny s uvedením čísla operace uvedeného na potvrzení rezervace. V případě sjednání cestovního pojištění od Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Fischer Plus, Fischer Exotika Plus a Fischer Medical při uzavření cestovní smlouvy je cena pojištění zahrnuta do konečné ceny zájezdu a její úhrada je splatná ihned, a to v plné výši. Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné ihned. (2) V případě pozdní nebo nekompletní platby, resp. zálohy nebo úhrady zbývající částky si FTI vyhrazuje právo po upomínce se stanovením dodatečné lhůty pro zaplacení odstoupit od cestovní smlouvy a požadovat náhradu škody v souladu s příslušnými stornovacími sazbami podle čísl. 8 (2). 3. Služby / změny služeb a cen / vedlejší úmluvy Rozsah smluvních služeb vyplývá z popisu služeb v katalogu, popřípadě z popisu na webových stránkách pořadatele zájezdu, nebo z údajů na potvrzení rezervace / faktuře FTI vztahujících se k těmto stránkám. Popisy služeb v katalozích nebo na webových stránkách poskytovatelů služeb (například hotely) nejsou pro FTI závazné. FTI si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy provést změnu nabízených služeb a cen. Úprava ceny před uzavřením smlouvy může být provedena zejména z důvodů zvýšení přepravních nákladů, poplatků za služby jako jsou například přístavní nebo letištní poplatky, nebo z důvodů změny směnných kurzů platných pro určitý zájezd po zveřejnění nabídky, či je li požadovaný zájezd po zveřejnění nabídky k dispozici jen formou nákupu dalších kontingentů. FTI si vyhrazuje právo sjednanou cenu zájezdu dodatečně zvýšit v případě nutnosti kompenzace zvýšení nákladů na přepravu osob, nebo poplatků za určité služby (jako jsou přístavní nebo letištní poplatky). Toto platí pouze v případě, je li termín odjezdu více než 4 měsíce po uzavření smlouvy. Zvýšení ceny se v případě zvýšení cen za přepravu osob vyměřuje podle rozdílu částky platné v okamžiku sdělení o změně a okamžiku uzavření smlouvy. Dojde li ke změně ceny, bude FTI o této skutečnosti zákazníka neprodleně informovat. Úprava ceny je přípustná jen do 21. dne před nástupem zájezdu. V případě změny ceny o více než 5 % ceny zájezdu je zákazník oprávněn odstoupit bez poplatků od cestovní smlouvy, nebo žádat o náhradu za jiný zájezd minimálně rovnocenný, je li FTI schopna nabídnout příslušný zájezd ze své nabídky bez dalších nákladů pro zákazníka. Zákazník musí tato práva uplatnit vůči FTI ihned po oznámení za strany FTI a to písemnou formou. Cestovní kanceláře nejsou oprávněny potvrzovat vedlejší úmluvy. Není li na potvrzení rezervace / faktuře od FTI požadavek zákazníka výslovně potvrzen, musí být tento požadavek na přihlášce k rezervaci považován jen za nezávaznou rezervaci, jejíž plnění nelze zaručit. 4. Přepravní služby / návazné lety U rezervovaných termínů zájezdu potvrzených spolu s rezervací / fakturou se jedná jen o předpokládané doby zájezdu. Přesné termíny zájezdu budou oznámeny se zasláním podkladů k dané cestě. Budete li si sami, nebo prostřednictvím své cestovní kanceláře, rezervovat další návaznou dopravu, mějte na paměti tuto skutečnost stejně jako to, že u dopravy samotné může vždy docházet k prodlevám z mnoha různých důvodů. Popřípadě se při rezervaci návazné dopravy nejprve informujte, zda jsou již známy přesné termíny zájezdu. Při rezervaci návazné

3 dopravy počítejte také s dostatečnou časovou rezervou pro případ zpoždění při přepravě. Zásadně doporučujeme volbu takové sazby, která umožňuje levnou změnu rezervace. 5. Pasové, vízové a zdravotní předpisy Jako cestující sami zodpovídáte za dodržení všech předpisů důležitých pro realizaci zájezdu. Veškerá újma vyplývající z jejich nedodržení je na vaší zodpovědnost. Pouze v případě, že ze strany FTI nedostanete veškeré informace, nebo dostanete chybné informace, přebírá zodpovědnost FTI. Je li k cestě zapotřebí vyřízení víz, doporučujeme, abyste se na příslušném konzulátu či velvyslanectví informovali na dobu a předpoklady pro udělení víza ještě před samotnou rezervací zájezdu. FTI vás bude informovat o všech známých zdravotních předpisech a doporučené prevenci pro danou cílovou oblast. Mimo to vám doporučujeme poradit se s vaším lékařem, nebo s Ústavem tropické medicíny. 6. Minimální počty účastníků V případě, že nebude dosaženo minimálního počtu účastníků stanoveného v popisu služby, je FTI oprávněna od smlouvy odstoupit. Od smlouvy lze odstoupit nejpozději do dvou týdnů před nástupem zájezdu. Již uhrazené platby budou vráceny. 7. Náhradní osoba FTI bude účtovat 30, na osobu, pokud zákazník využije svou zákonnou možnost a namísto sebe jmenuje náhradní osobu. Vzniknou li v důsledku výměny osoby další náklady poskytovateli služby (například náklady na vystavení letenky apod.), budou účtovány samostatně. 8. Odstoupení od smlouvy Zákazník je oprávněn kdykoli před začátkem zájezdu odstoupit od smlouvy. Rozhodující je okamžik doručení oznámení o odstoupení od smlouvy na FTI. Doporučujeme provést toto oznámení doporučeným dopisem se stvrzenkou. V případě odstoupení od smlouvy má FTI nárok na přiměřené odškodnění podle 651 i občanského zákoníku (BGB). U paušálních cestovních služeb (označení druhu zájezdu: "Paus", nebo "MIXX", nebo "PACK") je pro výpočet odškodnění rozhodující okamžik začátku první smluvní služby. Tento okamžik se považuje i pro všechny další služby za datum nástupu cesty. U modulových cestovních služeb (označení druhu zájezdu: "BAUS", nebo "CITY") je pro výpočet odškodnění rozhodující okamžik začátku každé smluvní služby. U více jednotlivých služeb se storno poplatky vypočtou samostatně a následně se sečtou. (2) FTI využívá možnost paušalizace jí náležejícího nároku na odškodnění s přihlédnutím k 651 i (3) občanského zákoníku (BGB). Tyto sazby odškodnění jsou uvedeny dále: Paušální zájezdy s, nebo bez (zahrnutého) letu / jen hotel / transfer / výlety s označením druhu zájezdu: "Paus", nebo "MIXX", nebo "PACK" a organizace zájezdu v zemi s, nebo bez (zahrnutého) letu / transfer / výlety s označením druhu zájezdu: "Baus" nebo "CITY": od 22 dní před začátkem cesty a více 30 % od dne před začátkem cesty 40 % od dne před začátkem cesty 55 % od dne před začátkem cesty 75 % od dne před začátkem cesty 80 % od 2. dne před začátkem cesty do nástupu cesty 85 % ceny zájezdu. Rozdílné sazby odškodnění u jednotlivých poskytovatelů služeb: Apartmány, prázdninové byty a prázdninové domy (katalogy Německo a Rakousko / Francie / Švýcarsko): do 46. dne před začátkem cesty 25 % od dne před začátkem cesty 50 % od dne před začátkem cesty 80 %

4 od 3. dne před začátkem cesty do nástupu cesty 90 % ceny zájezdu. Katalog Afrika: Perly Afriky (str ); Desert & Delta Lodges (str ); Fly In Safaris (str. 141); Zájezdy po železnici Rovos Rail (str. 33); Pilanesberg Game Reserve / Kapama Private Game Reserve / Thornybush Game Reserve / Lion Sands Private Game Reserve / Idube Lodge / Lukimbi Safari Lodge / Madikwe Safari Lodge: do 60. dne před začátkem cesty 25 % od dne před začátkem cesty 50 % od 29. dne před začátkem cesty do nástupu cesty 95 % ceny zájezdu Katalog Afrika: Odpočinkový tábor (str ); Game Reserves / Lodges: Makakatana Bay Lodge / Madikwe River Lodge / Shishangeni Lodge / Umkumbe Safari Lodge do 30. dne před začátkem cesty 25 % od dne před začátkem cesty 50 % od 14. dne před začátkem cesty do nástupu cesty 95 % ceny zájezdu. Katalog Afrika: Veškeré služby poskytovatele Nomad; Makalali Private Game Lodge / Hoyo Hoyo Tsonga Lodge / Amakhosi Game Lodge / Kuzuko Lodge; NWR Namibia Wildlife Resorts; Dolomite Camp / Camp Halali / Camp Okaukuejo / Camp Namutoni (str. 126); Ais Ais Resort (str. 133); Sossus Dune Lodge (str. 135): do 30. dne před začátkem cesty 25 % od dne před začátkem cesty 50 % od dne před začátkem cesty 75 % od 7. dne před začátkem cesty do nástupu cesty 95 % ceny zájezdu. Okružní jízdy katalog Latinská Amerika: Jižní Amerika v kostce (str. 336 n.), Stylový zážitek Peru (str. 338 n.), Vrcholy Peru (str. 340), Cuzco a Macchu Picchu (str. 342), Sever Peru (str. 343), Čáry v Nazce (str. 343), Urubamba Svaté údolí Inků (str. 344), Sandoval Lake Amazonas Lodge (str. 344), La Paz & národní park Sajama (str. 345), La Paz & jezero Titicaca (str. 345), Napříč Jižní Amerikou (str. 354 n.), Jihoamerická mozaika (str. 370), Skvosty Argentiny a Chile (str. 372), Vinařský kraj Mendoza (str. 373), Koloniální Salta (str. 373), Vodopády Iguazú (str. 374): do 46. dne před začátkem cesty 25 % od dne před začátkem cesty 50 % od dne před začátkem cesty 80 % od 2. dne před začátkem cesty do nástupu cesty 85 % ceny zájezdu. Svatební balíčky (katalog USA): Platí samostatné stornovací podmínky našich poskytovatelů služeb, které jsou uvedeny v příslušných popisech služeb. Výletní plavby/ lodní cesty / říční výletní plavby (katalogy USA/Kanada s Bahamami, Havaj, Asie a Austrálie / Nový Zéland / Polynésie / Latinská Amerika): Platí samostatné stornovací podmínky našich poskytovatelů služeb. Dostanete je před rezervací od vaší cestovní kanceláře, nebo našeho rezervačního oddělení. Charme hotely / cesty nájemními auty a autobusové okružní jízdy / svatební balíčky (katalog Havaj):

5 Platí samostatné stornovací podmínky našich poskytovatelů služeb. Dostanete je před rezervací od vaší cestovní kanceláře, nebo našeho rezervačního oddělení. Linkové lety, mezikontinentální lety, transpacifické lety a vnitrostátní lety v cílové oblasti: Podmínky letecké společnosti pro vámi zvolený let a sazby vám budou sděleny vždy před rezervací vybrané letecké sazby rezervačním místem. Nájemní auta: Do začátku cesty 30, na nájemní vůz. Tato úprava platí jen při stornu nájemního vozu, ale ne při stornu kombinovaných cest, nebo při stornu terénních vozů, karavanů nebo obytných vozů. Pro ně platí výše uvedené paušalizované storno sazby. Motocykly (katalog USA): Platí samostatné stornovací podmínky našeho poskytovatele služeb, které jsou uvedeny v důležitých informacích k "motocyklům Eaglerider". Speciální sazby odškodnění lišící se od výše uvedených platí, pokud byly samostatně uvedeny v popisu služeb. Rezervované jednotlivé služby jako např. vstupenky na koncerty, opery, divadla, plesy, jízdenky / pasy do dopravních prostředků (např. metro, vlak, autobus), jízdenky na převoz, skipasy, greenfees, okružní jízdy po městě, vstupenky do muzeí, výlety à la Carte, jednotlivé transfery a limuzínový servis nespadají do paušálních stornovacích sazeb, ale musí být účtovány samostatně, přičemž často mohou vzniknout storno poplatky ve výši až 100 %. (3) Zákazník má vždy možnost prokázat, že pořadateli nevznikla žádná, nebo jen minimální škoda. V těchto případech pak bude proveden výpočet odškodnění samostatně pro konkrétní případ. (4) V případě nenastoupení cesty, nebo nečerpání jednotlivých služeb zůstává zachován nárok na platbu kompletní ceny zájezdu. FTI bude u poskytovatelů služeb usilovat o zachování výdajů ušetřených nečerpáním služby. Budou li tyto ušetřené náklady vráceny FTI, pak FTI je také vrátí zákazníkovi. 9. Rezervace nájemních vozů (1) Rezervujete li v souvislosti s jinými službami také nájemní vůz, mějte prosím na paměti zejména následující obecné pokyny. Pro rezervace z programu nájemních vozů "DriveFTI" platí nájemní a zprostředkovací podmínky vytištěné v katalogu drivefti, příp. uložené na internetu v části "drivefti", jsou li součástí smlouvy. Kategorie vozů Rezervace a potvrzení platí jen pro rezervovanou kategorii vozu, nikdy pro určitý model. Pronajímatelé provozují vozové parky s více typy vozů srovnatelné velikosti a výbavy. Proto si vyhrazují právo poskytnout zákazníkovi srovnatelný, nebo kvalitnější vůz než ten, který je uveden jako příklad, což v žádném případě neopravňuje k dalším požadavkům například na zvýšenou spotřebu pohonných hmot apod. Spoluúčast U většiny nájmů vozů je zpravidla nezbytné složit na místě bezpečnostní kauci. Buď formou platby kreditní kartou, nebo v hotovosti. V případě nehody, poškození nebo krádeže najatého vozu, bude složená kauce ponechána u pronajímající společnosti jako finanční spoluúčast zákazníka. Tuto spoluúčast přebírá u předem provedených rezervací nájemních vozů FTI. To znamená, že pro vyloučení spoluúčasti není nutné poskytnutí zvláštní záruky na místě. Do této spoluúčasti však nespadají následující případy: škody vzniklé nedodržením nájemních podmínek hrubě nedbalé jednání nebo opilost za volantem poškození olejové vany nebo podvozku následné náklady například za hotel, telefon nebo odtažení ztráta, nebo poškození klíče od vozu

6 náklady za soukromé předměty, které byly při nehodě poškozeny, nebo z vozu ukradeny K úhradě rovněž nedojde v případě, kdy hlavní škoda nebude místní pojišťovnou (částečné, nebo plné havarijní pojištění) likvidována z důvodu hrubé nedbalosti zákazníka. V případě škody musí být na místě bezpodmínečně dodržen následující postup: neprodlené podání informace pronajímateli vozů neprodlené ohlášení na policii a požádání o vystavení policejní zprávy (je li u nehody ještě jiný účastník) vystavení a podepsání zprávy o vzniklé škodě místní pronajímající stanicí při vrácení vozu Pro úhradu spoluúčasti musí být na zákaznický servis FTI odeslány následující podklady: zpráva o vzniklé škodě a policejní zpráva kopie nájemní smlouvy doklad o provedené platbě za spoluúčast (výpis z kreditní karty, stvrzenka při platbě v hotovosti nebo výpis z účtu v případě převodu) (2) V dalším odkazujeme na rubriku "To nejdůležitější při nájmu vozů v kostce" a na obecné pokyny k jednosměrným nájmům, omezení jízdy, potřebným dokumentům, pohraniční dopravě, zahrnutým službám, k pojištění a dodatečnému pojištění. 10. Totožnost příslušné letecké společnosti u rezervovaných leteckých služeb V souladu s nařízením EU č. 2111/05 upozorňujeme tímto na povinnost pořadatele informovat zákazníka před uzavřením smlouvy o totožnosti letecké společnosti zajišťující všechny dopravní služby na cestě tam a zpět, je li letecká společnost známa již před uzavřením smlouvy. Odkazujeme v tomto smyslu na údaje v příslušném popisu služeb o využitých leteckých společnostech. Není li letecká společnost ještě známa, budeme vás před uzavřením smlouvy informovat o letecké společnosti, která let podle předpokladů provede. Jakmile bude letecká společnost známa, zajistíme, abyste tyto informace dostali co nejrychleji. To platí také pro jakoukoli změnu u leteckých společností realizujících let. 11. Záruka, náprava, výpověď, zkrácení promlčecí lhůty Pokud nejste spokojeni s cestovními službami, resp. vykazují nedostatky, obraťte se na kontaktní osobu, uvedenou ve vašich cestovních dokladech. Pokud tak neučiníte, je možné, že na tyto závady nebudete moci uplatnit žádné nároky (snížení ceny, náhrada škody). Vaše výpověď cestovní smlouvy podle 651e občanského zákoníku (BGB) je možná až poté, co jste FTI poskytli přiměřenou lhůtu pro odstranění závad, ledaže je náprava nemožná nebo bude ze strany FTI odmítnuta nebo je li vaše okamžitá výpověď cestovní smlouvy odůvodněna vaším zvláštním zájmem. Nezávisle na okamžitém oznámení závady na místě musíte ve lhůtě jednoho měsíce po smluvně předpokládaném ukončení zájezdu uplatnit případné nároky na snížení ceny/náhradu škody přímo u Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Písemnou reklamaci zašlete na adresu Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., Zákaznicky servis, Na Strži 65/1702, Praha 4, PSČ Cestovní kancelář FISCHER, a.s. za vás následně vyřídí potřebnou komunikaci se společností FTI. Upozorňujeme klienty, že Cestovní kancelář FISCHER, a.s. pouze zprostředkovává vyřízení reklamace, samotné posouzení oprávněnosti jednotlivých reklamací je zcela v působnosti FTI. Zákonná promlčecí lhůta se zkracuje na 12 měsíců u těch nároků z cestovní smlouvy podle 651c až 651f BGB, které podléhají omezení ručení podle čísl. 12. Promlčecí lhůta začíná běžet dnem, kdy zájezd měl podle smlouvy končit. 12. Omezení ručení Pokud nebyla škoda způsobena ze strany FTI úmyslně, ani z hrubé nedbalosti, případně je li FTI sama odpovědná za provinění poskytovatele služby, omezuje se ručení za škody, které nespočívají v ohrožení života, nebo zdraví, či tělesném zranění, na trojnásobek ceny zájezdu. Nároky z ručení za protiprávní jednání zůstávají nedotčeny. 13. Zákaz postoupení nároků

7 Postoupení nároků z a v souvislosti s cestovní smlouvou je vyloučeno, ledaže nabyvatel postoupení při rezervaci výslovně stvrdil svým podpisem, přičemž v rezervaci musí být výslovně uvedeno, že nabyvatel bude sám ručit také za smluvní povinnosti osob, které mu postoupily práva z cestovní smlouvy. 14. Cestovní pojištění V cenách zájezdů není obsaženo cestovní pojištění, není li výslovně uvedeno jinak. Doporučujeme uzavřít pojištění pro případ zrušení cesty, cestovní pojištění odpovědnosti, zdravotní a úrazové pojištění. Nabídne li FTI, nebo vaše cestovní kancelář cestovní pojištění, jedná se v tomto případě pouze o zprostředkování. Pojistná smlouva se realizuje výhradně mezi zákazníkem a uvedenou cestovní pojišťovnou. Nároky lze uplatnit pouze přímo na pojišťovně. Pojistné podmínky a náležitosti z pojistné smlouvy prosím respektujte. Pojistné není součástí ceny zájezdu a je splatné ihned s uzavřením pojištění. Od pojistných smluv nelze odstoupit. 15. Upozornění na omezení ručení v mezinárodní letecké dopravě Ručení při přepravě v mezinárodní letecké dopravě podléhá v případě smrti, zranění cestujících, zpoždění cestujících nebo cestovního zavazadla, a dále zničení, ztráty nebo poškození cestovního zavazadla ustanovením Varšavské nebo Montrealské úmluvy. Podrobné informace najdete na internetu na adrese v záložce "Informace pro zákazníky". 16. Soudní příslušnost Soud příslušný pro FTI je soud v Mnichově. V případě, že smluvní partner FTI nemá obecně příslušný soud v tuzemsku, případně nárokující strana přemístila po uzavření smlouvy své sídlo, nebo místo pobytu z okruhu působnosti zákona Spolkové republiky Německo, či její sídlo nebo místo pobytu v okamžiku podání žaloby není známo, a v případě, že se u smluvního partnera FTI jedná o obchodníky, sjednává se soudní příslušnost Mnichov. Váš smluvní partner: FTI Touristik GmbH, Landsberger Straße 88, München, AG München, HRB Datum zveřejnění: Přečtěte si prosím také tyto Důležité pokyny Animace a zábava Protože osazenstvo v mnoha hotelích je mezinárodní, animace, případně zábavný program, neprobíhá vždy v němčině. V mnoha případech je vícejazyčný a často je rozhodující, která národnost má největší zastoupení. To platí i pro péči o děti. Vzhledem k animaci mohou být i večerní hodiny více hlučné. Stavební činnost Vzhledem k rostoucí oblíbenosti turistických zón dochází k jejich rozšiřování. S tím logicky souvisí stavební činnost. Ta se většinou provádí v krátkých lhůtách. Stavebním pracím nedokážeme zabránit, ani je předvídat. Budeme vás informovat co nejdříve, jakmile se o těchto omezeních dozvíme. Podpora na místě / cestovní služby Chcete li si během svého pobytu rezervovat další služby, nebo máte li nějaký problém, jsou vám na mnoha místech k dispozici pracovníci naší místní partnerské agentury. Mějte prosím na paměti, že v hotelích obvykle nejsou žádné pevné "úřední hodiny". Předpisy o vstupu do země Za dodržování platných vstupních a výstupních předpisů pro příslušnou zemi zájezdu odpovídá každý cestující sám. Pamatujte, abyste měli platný občanský průkaz, cestovní pas nebo vízum, je li to nezbytné. Závazné informace dostanete na velvyslanectvích a konzulátech. Němci, Rakušané a Švýcaři najdou v našich katalozích (online i tištěných) předpisy o vstupu do země zájezdu platné ke dni, kdy byl dán do tisku. Občané jiných národů

8 se musí v každém případě informovat na platné vstupní předpisy na příslušném velvyslanectví, nebo konzulátu, jelikož pro ně mohou platit jiné předpisy. Zdraví na cestách V mnoha zemích se jídla připravují jiným způsobem, než jste zvyklí z domova. Z toho důvodu může docházet, zejména na začátku dovolené, k žaludečním potížím. Doporučujeme dát přednost pečeným nebo vařeným jídlům a vlastnoručně oloupanému ovoci. Vyhněte se kostkám ledu v nápojích a místo vody z vodovodu pijte raději minerálky. Dostaví li se i přes veškerou prevenci žaludeční nevolnost, pomůže správně vybavená cestovní lékárnička. Zdravotní informace Cestující by se měl včas informovat o ochraně proti infekcím a o očkování a jiných profylaktických opatřeních; případně By si měl vyžádat informace pro případ trombózy, či jiných zdravotních rizikách. Potřebné informace získáte zejména na zdravotních střediscích, u lékařů se zkušenostmi s cestovní medicínou, u lékařů specializovaných na tropickou medicínu, nebo u informačních služeb zaměřených na tropickou medicínu nebo Spolkové centrály pro zdravotní osvětu. Hotelová zařízení Mějte prosím na paměti, že před sezónou nebo po sezóně se může stát, že některá hotelová zařízení a venkovní bazény nebudou k dispozici, nebo jen na omezenou dobu. Dále mohou být v těchto obdobích omezeny doby péče o děti. Hotelové pokoje V souladu s mezinárodními hotelovými předpisy budete v den odjezdu požádáni o vyklizení svého pokoje nejpozději do 12 hodin. V den příjezdu se můžete ubytovat zpravidla mezi 14 a 16 hodinou. Popisy ubytování se vztahují k dvoulůžkovým pokojům. Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou mají navíc, podle vybavení hotelu, pohovku ke spaní, pohovku nebo lehátko. Přistýlka může být užší, případně i kratší než klasická postel. Jednolůžkové pokoje se liší od dvoulůžkových pokojů polohou, vybavením a velikostí. V mnoha hotelích jsou jako jednolůžkové pokoje k dispozici dvoulůžkové pokoje pro ubytování jedné osoby. U studií, apartmánů a rodinných pokojů si všimněte u řádku s cenou uvedeného maximálního obsazení a výbavy. Úklid ve studiích a apartmánech většinou nezahrnuje mytí nádobí. Mapy Za obecné informace o cílových oblastech (pozoruhodnosti, plány měst, infrastruktura) nemůže FTI kvůli datu redakční uzávěrky ručit. Omyly a změny zůstávají vyhrazeny. Klimatizace / bazény / lehátka a slunečníky Klimatizace z důvodu úspory energie běží jen v určitých dobách a podle venkovní teploty. Je na uvážení provozovatele hotelu, kdy se klimatizace (individuální nebo centrální) zapne. Mějte prosím na paměti, že ne každý musí být vyhřívaný. Venkovní bazény hotelů jsou zpravidla nevyhřívané a v zimních měsících je lze využít jen podle počasí. Lehátka a slunečníky jsou ve většině hotelů k dispozici u bazénu a na pláži podle aktuální dostupnosti. Vzhledem k vytížení hotelů není vždy možné poskytnout každému hostu jedno lehátko a jeden slunečník. Informace o možnosti bezplatného použití lehátek, slunečníků a ručníků platí pouze pro pláže, jinak se rozumí použití za poplatek (splatný na místě). Kreditní / platební karty Svou dovolenou u FTI můžete zaplatit kartami VISA, MasterCard a American Express za poměrný poplatek ve výši 2 % celkové ceny zájezdu. Ve Švýcarsku můžete dovolenou zaplatit jen kartou VISA a MasterCard. Cestování do jiných zemí V téměř všech našich cílových oblastech mají lidé zcela jiný životní postoj a jiný životní rytmus. V jižních zemích se noční a večerní život odehrává často venku. Počítejte proto s větším večerním ruchem.

9 Okružní jízdy Naše nabídka okružních jízd nejsou studijní cesty. Většina tuzemských, delegátů má sice úřední zkoušky, ne vždy ale hovoří dokonalou němčinou. Uváděné přibližné údaje v kilometrech zpravidla uvádějí přímou vzdálenost z místa A do místa B a mohou se lišit od skutečně ujetých kilometrů. Za určitých okolností jsou možné změny průběhu cesty, charakter okružní jízdy však zůstává zachován. Bezpečnost při koupání Koupání na otevřených vodních plochách není vždy bezpečné. Obzvlášť co se týče mořských proudů a příbojů. Je vhodné zajistit si trvalé sledování svých dětí, a to i v hotelovém bazénu. Pro nerušenou radost z bezpečného koupání bychom vás chtěli upozornit na nabídku na Zde získáte hodnotné tipy a informace na téma bezpečnosti při koupání. Vždy byste měli plavat pokud možno jen na hlídaných plážích a ne sami. Sledujte výstražné praporky a informujte se na jejich význam. Při koupání na veřejných plážích a vodních plochách doporučujeme vždy se napřed informovat o místních podmínkách a povětrnostních vlivech. Informace vám sdělí personál hotelu, či dohled na pláži. Zvláštní zavazadla Zvláštní zavazadla musí být u příslušné letecké společnosti včas ohlášena a zaplacena. Bližší informace získáte u cestovní kanceláře. Mějte prosím na paměti, že transfer uzamčených zavazadel (jízdních kol, surfovacích prken, potápěčské výstroje, golfového vybavení, apod.) do hotelu i z hotelu je možný jen na vyžádání a tyto náklady nejsou zahrnuty v ceně zájezdu. Sport a zábava Sportovní a zábavní program nabízený v mnoha hotelech je možný podle dostupnosti a programu příslušného hotelu. Také půjčování sportovního náčiní záleží na jejich dostupnosti. Před a po sezoně se může stát, že některé sportovní a zábavní programy jsou k dispozici jen s omezením. Uvedené vodní sporty jsou nabízeny na místě většinou lokálními poskytovateli a nepatří proto mezi hotelové služby. Jiné Hotelové poplatky uvedené v katalogu jsou sjednané a vypočítané pro zdrojové trhy FTI. Pokud byste vy nebo vaši spolucestující neměli prokazatelně trvalé bydliště v zemi, v níž FTI provádí svůj oficiální prodej, musíte nás o tom před rezervací informovat, abychom mohli vyjednat s hoteliérem vaše individuální přijetí do hotelu. V opačném případě si někteří hoteliéři vyhrazují právo dodatečně vymáhat vyšší poplatky. Pláže Pláže jsou obecně veřejným vlastnictvím, za jejich čistotu odpovídá příslušná obec. Hoteliéři se snaží o udržování čistoty úseku pláže před jejich hotelem, ale už kvůli různým naplaveninám z moře nelze nečistotám zcela zabránit. Zejména ve středomořských zemích se pláže připravují na sezonu v dubnu až květnu a v důsledku toho může docházet k omezením. Transfer Po příletu na cílové letiště vás bude očekávat delegát, který se postará o váš transfer do hotelu (je li zahrnut v organizaci vaší cesty). Počítejte prosím s tím, že jeden autobus může rozvážet hosty k několika hotelům a náš delegát vás nebude moci osobně doprovodit přímo do hotelu. Sami proto vždy myslete na to, aby vaše zavazadla byla všechna naložena do autobusu a z autobusu u hotelu vyzvednuta. Trávíte li svou dovolenou v různých hotelích, pamatujte na to, že transfer mezi hotely není obsažen v paušální ceně. Provádíte jej na vlastní režii a platíte jej na místě. Spropitné Protože plat je v mnoha turistických zemích velmi nízký, je servisní personál zvyklí na přiměřené spropitné, které se pohybuje mezi 5 10 % celkové částky. Změny rezervace a storna na místě Mějte na paměti, že jste s námi uzavřeli cestovní smlouvu na jednotlivé rezervované služby a nemůžete je jednostranně měnit. Ke změnám rezervací na místě dochází mimo naši působnost a zásadně nevedou k tomu, že bychom mohli u nás původně rezervované služby refundovat. V těchto případech refundujeme pouze tzv. "ušetřené výlohy", to znamená, co nám poskytovatel služby nenaúčtuje. To je většinou podstatně méně, než

10 zákazník očekává. Nechcete li na místě využít jednotlivé služby (např. nocleh v hotelu, protože jste změnili trasu své cesty), informujte o tom prosím neprodleně naše agentury, jinak hotel naúčtuje plnou výši ceny zájezdu a pak ji ani my nemůžeme refundovat. Ochrana životního prostředí Pro podporu ekologického chování v oblastech vaší rekreace vás prosíme, abyste neplýtvali vodou a energií a své odpadky házeli do nádob k tomu určených. Hmyz V jižních zemích se s hmyzem můžete setkat častěji, a proto se nedá vždy vyhnout použití insekticidů. Stravování / all inclusive U stravování typu polopenze, plná penze a all inclusive začíná rezervovaná služba v den příjezdu večeří a končí v den odjezdu snídaní. V případě pozdního příjezdu do hotelu nebo dřívějšího odjezdu nejsou hoteliéři povinni servírovat večeři, či snídani. Nabídka all inclusive obsahuje zpravidla všechna jídla počínaje večeří a konče snídaní, místní alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje a nabídku sportovních a zábavních aktivit. Věnujte prosím pozornost přesným popisům služeb jednotlivých nabídek all inclusive. Pro identifikaci je třeba ve většině zařízení nosit během pobytu plastový náramek nebo plastovou kartu. Zásobování vodou a elektrickým proudem V některých zemích může v letních měsících docházet k výpadkům v zásobování vodou a elektrickou energií. To je způsobeno extrémním suchem, které v mnoha zemích vládne a které dělá z vody drahocennou komoditu. Proto s ní prosím zacházejte úsporně. Také při výpadku proudu nejsou vždy ihned k dispozici náhradní díly pro generátory, proto zde může rovněž docházet k výpadkům. Ačkoliv má mnoho hotelů vlastní nouzové generátory, prosíme vás o pochopení, nebude li zajištěno kontinuální zásobování elektrickým proudem.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

CESTOVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY A DŮLEŽITÉ POKYNY

CESTOVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY A DŮLEŽITÉ POKYNY CESTOVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY A DŮLEŽITÉ POKYNY Rezervace cestovních služeb společnosti FTI Touristik GmbH (dále jen FTI) probíhají na základě níže uvedených Cestovních a platebních podmínek. Pro rezervaci

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Vážený hoste, prosím vezměte na vědomí následující podmínky a upozornění, která určují smluvní vztah mezi Vámi a Attika Reisen.

Vážený hoste, prosím vezměte na vědomí následující podmínky a upozornění, která určují smluvní vztah mezi Vámi a Attika Reisen. Všeobecné obchodní podmínky Attika Reisen GmbH Co.KG Vážený hoste, prosím vezměte na vědomí následující podmínky a upozornění, která určují smluvní vztah mezi Vámi a Attika Reisen. 1. Objednávka zájezdu

Více

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem Všeobecné obchodní podmínky 1. Smluvní strany Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem rekreačního střediska Stará Živohošť společností Stará Živohošť s.r.o. se

Více

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech.

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Následující podmínky platí pro pronájem soukromých apartmánů v domě majitele, které zprostředkoval uvedený nájemce a objednaných služeb, které zajistil

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvod Cestovní agentura SunnyTours IC 752 393 88 Kaprova 14 110 00 Praha (dále jen CA SunnyTours ) je oprávněna jako smluvní partner nabízet a zprostředkovávat zájezdy, ubytování,

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Smluvní vztah Podmínky, za kterých cestovní kancelář MEDITERAN travel s.r.o., poskytuje svým zákazníkům služby, jsou stanoveny podle

Více

Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o.

Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky pro služby poskytované Private Concierge s.r.o., se sídlem Bolzanova 1679/3, Praha, 110 00, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře (dále jen Podmínky) Profi Trips s.r.o., Pilínkovská 256, Liberec 23, IČO:

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro organizaci zájezdů společnosti Thomas Cook Austria AG

Všeobecné obchodní podmínky pro organizaci zájezdů společnosti Thomas Cook Austria AG Všeobecné obchodní podmínky pro organizaci zájezdů společnosti Thomas Cook Austria AG Všeobecné obchodní podmínky pro organizaci zájezdů společnosti Thomas Cook Austria AG Všeobecné cestovní podmínky (ARB

Více

BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad.

BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad. BMW Motorrad Poprodejní služby Mobile Care Radost z jízdy R BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad. Postaráme se, abyste dojeli do cíle Vaší cesty. Vždy nablízku i na dalekých

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky Trends & Events s.r.o., se sídlem Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6, IČO 289 52 481 DIČ CZ28952481 jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti NT Vision s.r.o., se sídlem Modřanská 496/96a, 147 00 Praha 4, identifikační

Více

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytu upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem (fyzickou či právnickou osobou) a pronajímatelem v souladu s platnými

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky

Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky realizace zájezdu Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Smlouva o zájezdu. Vady zájezdu

Smlouva o zájezdu. Vady zájezdu Každý velmi rád jezdí na dovolené, kde si konečně může pořádně odpočinout, zbavit se každodenního stresu a plně se uvolnit. Rozhodně nechceme, aby se objevily komplikace právě s naší dovolenou. Ale co

Více

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

BULHARSKO po slevě 7%

BULHARSKO po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 9.6. 17.6.2015 V ceně : 8. 361,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Doprava kombinovaná

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných SUMMER CAMPS z. s.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných SUMMER CAMPS z. s. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných SUMMER CAMPS z. s. SUMMER CAMPS z. s. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen pořadatel ) pro zabezpečení služeb souvisejících

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti StiBus, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti StiBus, s.r.o. společnosti Partnerský vztah mezi objednavatelem služeb (dále jen objednavatel) a dodavatelem služeb společností (dále jen společnost StiBus). I. Předmět činnosti II. III. IV. Závazné objednání služby

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resortu Lednice s.r.o. (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Spa Resortem Lednice s.r.o. (dále jen Spa

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří, A.Ša s.r.o. se sídlem V Brance 83, 261 01 Příbram III (dále jen CK A.Ša s.r.o. s.r.o.) a zákazníkem (případně

Více

Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika

Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika Smluvní podmínky společnosti Hausbóty Levněji s.r.o. platné pro pronájem rekreačních motorových lodí na Baťově kanálu jakožto vodní cestě 0. třídy

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

2.3.1 LLH není zodpovědná za náklady, které vzniknou při platbách kreditní nebo Maestro kartou nebo při převodech ze zahraničí.

2.3.1 LLH není zodpovědná za náklady, které vzniknou při platbách kreditní nebo Maestro kartou nebo při převodech ze zahraničí. Všeobecné cestovní podmínky 1. Uzavření cestovní smlouvy 1.1 LEGOLAND Holidays Deutschland GmbH (dále LLH) nabízí cestovní služby přes internet a callcenter. Popis služeb se vždy zakládá na podmínkách

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. se sídlem Štěpánská 648/29, 110 00 Praha 1, IČO 28956567 (dále jen TEZIS), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Cestovní Agentura Letenka Travel Martina Vavříková Se sídlem Lidická 700/19 602 00 Brno IČ 03008410 (dále jen CA Letenka Travel nebo CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů,

Více

Let.řád,termíny. LETECKY 8 dní/ 7 nocí ITALIE - ISCHIE AUTOBUSEM 10 dní/ 7 nocí pobytu/dosp.os.

Let.řád,termíny. LETECKY 8 dní/ 7 nocí ITALIE - ISCHIE AUTOBUSEM 10 dní/ 7 nocí pobytu/dosp.os. Let.řád,termíny Letový řád a případné změny vycházející z všeobecných smluvních podmínek leteckých společností: Vlivem stále se zvyšující hustoty leteckého provozu se v průběhu sezony může stát, že budou

Více

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu. I. Úvod Všeobecné obchodní podmínky prodeje zájezdů CA VITATUR SLANÝ I.1. CA VITATUR SLANÝ, se sídlem na Masarykově náměstí 138, 274 01 SLANÝ, IČ: 48709051 (dále jen CA ), je autorizovaným prodejcem zájezdů

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech Všeobecné smluvní podmínky účasti na ech Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Euroagentur Praha spol. s. r. o., se sídlem Praha 3, Na Jarově 13/1960, provozovna: Vodičkova 34, Praha 1, tel. 224

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o. I Společná ustanovení 1. Společnost PRAGOTOUR PLUS s.r.o., IČO: 017 22 395 se sídlem v Praze,, PSČ 106 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským

Více

Ubytování Doprava: Jízdenky do Černé Hory: jízdenky FIP MÁV ŽCG Zajišťuje klient sám cena za dopravu FIP 1250,- Kč/os

Ubytování Doprava: Jízdenky do Černé Hory: jízdenky FIP MÁV ŽCG Zajišťuje klient sám cena za dopravu FIP 1250,- Kč/os Ubytování je zajištěno ve dvou- a třílůžkových pokojích nebo v apartmánech penzionu, vzdáleného cca 250 m od pláže Ke každému pokoji je k dispozici balkon s posezením, sociální zařízení, lednička a vařič

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz Mazur Parkplatz GmbH Hainburger Bundesstraße 143 2320 Schwechat 1. Všeobecné informace Následující Všeobecné obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI TENTO FORMULÁŘ LZE POUŽÍT PRO ÚČELY PODÁNÍ STÍŽNOSTI U LETECKÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU ZODPOVĚDNÉHO ZA PROSAZOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Let.řád,termíny. Letový řád a případné změny vycházející z všeobecných smluvních podmínek leteckých společností:

Let.řád,termíny. Letový řád a případné změny vycházející z všeobecných smluvních podmínek leteckých společností: Let.řád,termíny Letový řád a případné změny vycházející z všeobecných smluvních podmínek leteckých společností: Vlivem stále se zvyšující hustoty leteckého provozu se v průběhu sezony může stát, že budou

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří

Více

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na letním táboru VAMAtremp Nadějkov, (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu Marcela Jelínková,VAMAtremp

Více

2.5.2 U mnoha značek pořadatelů můžete Vaši cestu zaplatit také kreditní kartou. V těchto případech musí být příslušná kreditní karta předložena při

2.5.2 U mnoha značek pořadatelů můžete Vaši cestu zaplatit také kreditní kartou. V těchto případech musí být příslušná kreditní karta předložena při Všeobecné obchodní podmínky pořadatele 1-2 FLY Cestovní podmínky TUI Německo s.r.o. (1-2-FLY, airtours, Discount Travel, reiseleicht, X 1-2-FLY, XTUI a XDiscount Travel) a Wolters Reisen s.r.o. platné

Více

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení Provádějte své hotelové rezervace bez napětí a s jistotou, že jste nakoupili výhodně. Díky naší garanci nejlepší ceny ušetříte při přímé rezervaci požadovaného Vienna International Hotelu kromě času také

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen CA

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

Kdy dostanu pokyny k odletu? Pokyny k odletu se zasílají cca 7 dnů před odjezdem / odletem.

Kdy dostanu pokyny k odletu? Pokyny k odletu se zasílají cca 7 dnů před odjezdem / odletem. Na jak dlouho je možné vytvořit nezávaznou rezervaci? Nezávaznou rezervaci Vám můžeme vytvořit na 3 pracovní dny, pokud je zahájení zájezdu za dobu delší než 35 dní. Do té doby je třeba zaslat Vámi podepsanou

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a) Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře EVENTBOX, s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) jsou platné pro všechny cesty, jejichž pořadatelem je

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky STUDENT AGENCY, s.r.o. pro zprostředkování prodeje zájezdů platné ke dni 1. 10. 2010 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Zákazníka

Více

Všeobecné smluvní podmínky Bucher Reisen GmbH CESTOVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Všeobecné smluvní podmínky Bucher Reisen GmbH CESTOVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Všeobecné smluvní podmínky Bucher Reisen GmbH CESTOVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Vážený účastníku zájezdu, tyto cestovní a platební podmínky jsou součástí s námi uzavírané cestovní smlouvy. U různých nabídek

Více

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Stručná pravidla 1. Každý, kdo na Lékárna.cz nakoupí v období od 15. do 21. dubna 2014 alespoň za 700 Kč a zaplatí svůj nákup platební kartou, okamžitou

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

Plavba: Z Miami po tropickém Karibiku na lodi MSC Divina (Karibik)

Plavba: Z Miami po tropickém Karibiku na lodi MSC Divina (Karibik) Plavba: Z Miami po tropickém Karibiku na lodi MSC Divina (Karibik) Plavba s českým delegátem! Akční plavba! Objevte s námi sluncem zalité pláže tropického Karibiku. Plavbu započneme v Miami, ze kterého

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Okruh Přírodou Venezuely + Dunes Puerto Cruz ****9

Okruh Přírodou Venezuely + Dunes Puerto Cruz ****9 Okruh Přírodou Venezuely + Dunes Puerto Cruz ****9 CENÍK EXOTIKA 204 5 Cestovní kancelář EXIM TOURS a.s. / call centrum 84 5 5 / www.eximtours.cz 2 a 3denní zájezdy z odletem z Prahy 20.0 30.0 20.02 3.03

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na zimních lyžařských táborech (dále jen tábor ):

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na zimních lyžařských táborech (dále jen tábor ): SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na zimních lyžařských táborech (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu (dále jen provozovatel ) - os Dareba, Hory 115, 360

Více

NÁVRH (pracovní verze) VYHLÁŠKA ze dne 2017,

NÁVRH (pracovní verze) VYHLÁŠKA ze dne 2017, VII NÁVRH (pracovní verze) VYHLÁŠKA ze dne 2017, o stanovení vzorů formulářů včetně povinných informací v nich uvedených podle jednotlivých typů zájezdu a spojených cestovních služeb Ministerstvo pro místní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1.

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě Oddíl 1 Přeprava osob a věcí Pododdíl 1 Přeprava osoby 2550 Základní ustanovení Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

Zprostředkovací podmínky firmy atraveo GmbH TUI GROUP. Stav: 2. února Základy smlouvy

Zprostředkovací podmínky firmy atraveo GmbH TUI GROUP. Stav: 2. února Základy smlouvy Zprostředkovací podmínky firmy atraveo GmbH TUI GROUP Stav: 2. února 2015 1. Základy smlouvy 1.1 Firma atraveo GmbH (dále pouze atraveo) je zprostředkovatelem rekreačních domů, bytů a podobných ubytování

Více

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Balkanbus s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Smluvní strany: CK STRAVA, Balkanbus s.r.o. (dále jen CK) Se sídlem: Havlíčkova 99, Blučina

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ

Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ tel: +420 602 483 242 e-mail: info@mojelode.cz web: www.mojelode.cz CK Mojelode.cz EKOSAN servis s.r.o. Fortenská 43 537 01 Chrudim Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ 1. Vymezení pojmů CK MOJELODE.CZ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP) FAIRHOTEL, který se nachází na adrese Rybářská 202/19 (dále jen hotel), upravují vzájemný

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Studium v zahraničí Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více