Do modulových cestovních služeb (označení druhu zájezdu: "Baus") spadají cestovní služby popsané v katalozích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Do modulových cestovních služeb (označení druhu zájezdu: "Baus") spadají cestovní služby popsané v katalozích"

Transkript

1 Cestovní služby FTI Touristik GmbH (dále jako FTI) se rezervují na základě následujících cestovních a platebních podmínek. Pro rezervaci služeb "drivefti" z katalogu "drivefti", nebo z internetu, platí zvláštní podmínky, které jsou uvedeny v katalogu "drivefti" i na internetu. Do paušálních cestovních služeb (druh zájezdu označený jako "Paus") spadají paušální akce z katalogů Německo Family Řecko / Kypr Itálie Chorvatsko / Slovinsko / Černá Hora / Bulharsko / Rumunsko Malta Rakousko / Francie / Švýcarsko Turecko, severní Kypr a dále služby označené jako "MIXX", nebo "PACK" uvedené na internetu. Do modulových cestovních služeb (označení druhu zájezdu: "Baus") spadají cestovní služby popsané v katalozích blízké cesty gold by FTI Havaj Jedná se o služby, do kterých se řadí: ubytování, lety a další cestovní služby, které si můžete ke své cestě sestavit "modulárním způsobem" sami. Do modulových služeb spadají i takto označené cestovní služby na internetu. Níže uvedené katalogy obsahují jak paušální cestovní služby (označení druhu zájezdu: "Paus", nebo "MIXX", nebo "PACK"), tak i modulové cestovní služby (označení druhu zájezdu: "Baus", nebo "CITY"). Egypt/Tunisko/Maroko Austrálie/Nový Zéland/Polynésie Indický oceán Karibik/Latinská Amerika Orient Španělsko/Portugalsko Poznávací zájezdy Afrika Thajsko USA/Kanada s Bahamami Asie Přiřazení vyplývá vždy z popisu nabídky, popřípadě cenové tabulky. Nemají li jednotlivé nabídky (s výjimkou linkových letů, mezikontinentálních letů a vnitrostátních letů v cílové oblasti, transpacifických, meziostrovních a nízkonákladových letů) specifické označení druhu zájezdu, jedná se o paušální cestovní služby (označení druhu zájezdu: "Paus"). 1. Uzavření cestovní smlouvy Rezervace jednotlivých služeb cestovního ruchu, se provádí přímo na pobočkách Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., prostřednictvím Call centra Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. nebo prostřednictvím webových stránek Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Po potvrzení rezervace ze strany FTI a do tří dnů od potvrzení platby vás bude kontaktovat pracovník Cestovní kancelář FISCHER, a.s., který se s Vámi domluví na následném uzavření cestovní smlouvy a doplatku ceny zájezdu. 2. Úhrada ceny zájezdu / pojistná ochrana / odstoupení od smlouvy

2 (1) S cestovní smlouvou obdržíte současně doklad o potřebné pojistné ochraně podle 651 Občanského zákoníku (BGB) pro všechny platby, které musíte provést na rezervované cestovní služby s přihlédnutím k následujícím platebním podmínkám závislým na druhu zájezdu. Provedenou rezervací vyjadřujete svůj souhlas se zdaněním marže podle 25 zákona o dani z obratu (UStG.). Odlišná ujednání musí FTI písemně potvrdit. Po uskutečnění rezervace je nutné neprodleně provést platbu ve výši 30% konečné ceny zájezdu. Doplatek ceny zájezdu musí být uhrazen nejpozději 28 dní před zahájením zájezdu. Při provedení rezervace a uzavření cestovní smlouvy ve lhůtě kratší než 14 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen zaplatit konečnou cenu zájezdu při uzavření cestovní smlouvy. Úhrada rezervovaných cestovních služeb se provádí prostřednictvím Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Jakákoliv platba za rezervované cestovní služby se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti (resp. platební kartou) na pobočce Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Veškeré platby musí být uhrazeny s uvedením čísla operace uvedeného na potvrzení rezervace. V případě sjednání cestovního pojištění od Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Fischer Plus, Fischer Exotika Plus a Fischer Medical při uzavření cestovní smlouvy je cena pojištění zahrnuta do konečné ceny zájezdu a její úhrada je splatná ihned, a to v plné výši. Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné ihned. (2) V případě pozdní nebo nekompletní platby, resp. zálohy nebo úhrady zbývající částky si FTI vyhrazuje právo po upomínce se stanovením dodatečné lhůty pro zaplacení odstoupit od cestovní smlouvy a požadovat náhradu škody v souladu s příslušnými stornovacími sazbami podle čísl. 8 (2). 3. Služby / změny služeb a cen / vedlejší úmluvy Rozsah smluvních služeb vyplývá z popisu služeb v katalogu, popřípadě z popisu na webových stránkách pořadatele zájezdu, nebo z údajů na potvrzení rezervace / faktuře FTI vztahujících se k těmto stránkám. Popisy služeb v katalozích nebo na webových stránkách poskytovatelů služeb (například hotely) nejsou pro FTI závazné. FTI si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy provést změnu nabízených služeb a cen. Úprava ceny před uzavřením smlouvy může být provedena zejména z důvodů zvýšení přepravních nákladů, poplatků za služby jako jsou například přístavní nebo letištní poplatky, nebo z důvodů změny směnných kurzů platných pro určitý zájezd po zveřejnění nabídky, či je li požadovaný zájezd po zveřejnění nabídky k dispozici jen formou nákupu dalších kontingentů. FTI si vyhrazuje právo sjednanou cenu zájezdu dodatečně zvýšit v případě nutnosti kompenzace zvýšení nákladů na přepravu osob, nebo poplatků za určité služby (jako jsou přístavní nebo letištní poplatky). Toto platí pouze v případě, je li termín odjezdu více než 4 měsíce po uzavření smlouvy. Zvýšení ceny se v případě zvýšení cen za přepravu osob vyměřuje podle rozdílu částky platné v okamžiku sdělení o změně a okamžiku uzavření smlouvy. Dojde li ke změně ceny, bude FTI o této skutečnosti zákazníka neprodleně informovat. Úprava ceny je přípustná jen do 21. dne před nástupem zájezdu. V případě změny ceny o více než 5 % ceny zájezdu je zákazník oprávněn odstoupit bez poplatků od cestovní smlouvy, nebo žádat o náhradu za jiný zájezd minimálně rovnocenný, je li FTI schopna nabídnout příslušný zájezd ze své nabídky bez dalších nákladů pro zákazníka. Zákazník musí tato práva uplatnit vůči FTI ihned po oznámení za strany FTI a to písemnou formou. Cestovní kanceláře nejsou oprávněny potvrzovat vedlejší úmluvy. Není li na potvrzení rezervace / faktuře od FTI požadavek zákazníka výslovně potvrzen, musí být tento požadavek na přihlášce k rezervaci považován jen za nezávaznou rezervaci, jejíž plnění nelze zaručit. 4. Přepravní služby / návazné lety U rezervovaných termínů zájezdu potvrzených spolu s rezervací / fakturou se jedná jen o předpokládané doby zájezdu. Přesné termíny zájezdu budou oznámeny se zasláním podkladů k dané cestě. Budete li si sami, nebo prostřednictvím své cestovní kanceláře, rezervovat další návaznou dopravu, mějte na paměti tuto skutečnost stejně jako to, že u dopravy samotné může vždy docházet k prodlevám z mnoha různých důvodů. Popřípadě se při rezervaci návazné dopravy nejprve informujte, zda jsou již známy přesné termíny zájezdu. Při rezervaci návazné

3 dopravy počítejte také s dostatečnou časovou rezervou pro případ zpoždění při přepravě. Zásadně doporučujeme volbu takové sazby, která umožňuje levnou změnu rezervace. 5. Pasové, vízové a zdravotní předpisy Jako cestující sami zodpovídáte za dodržení všech předpisů důležitých pro realizaci zájezdu. Veškerá újma vyplývající z jejich nedodržení je na vaší zodpovědnost. Pouze v případě, že ze strany FTI nedostanete veškeré informace, nebo dostanete chybné informace, přebírá zodpovědnost FTI. Je li k cestě zapotřebí vyřízení víz, doporučujeme, abyste se na příslušném konzulátu či velvyslanectví informovali na dobu a předpoklady pro udělení víza ještě před samotnou rezervací zájezdu. FTI vás bude informovat o všech známých zdravotních předpisech a doporučené prevenci pro danou cílovou oblast. Mimo to vám doporučujeme poradit se s vaším lékařem, nebo s Ústavem tropické medicíny. 6. Minimální počty účastníků V případě, že nebude dosaženo minimálního počtu účastníků stanoveného v popisu služby, je FTI oprávněna od smlouvy odstoupit. Od smlouvy lze odstoupit nejpozději do dvou týdnů před nástupem zájezdu. Již uhrazené platby budou vráceny. 7. Náhradní osoba FTI bude účtovat 30, na osobu, pokud zákazník využije svou zákonnou možnost a namísto sebe jmenuje náhradní osobu. Vzniknou li v důsledku výměny osoby další náklady poskytovateli služby (například náklady na vystavení letenky apod.), budou účtovány samostatně. 8. Odstoupení od smlouvy Zákazník je oprávněn kdykoli před začátkem zájezdu odstoupit od smlouvy. Rozhodující je okamžik doručení oznámení o odstoupení od smlouvy na FTI. Doporučujeme provést toto oznámení doporučeným dopisem se stvrzenkou. V případě odstoupení od smlouvy má FTI nárok na přiměřené odškodnění podle 651 i občanského zákoníku (BGB). U paušálních cestovních služeb (označení druhu zájezdu: "Paus", nebo "MIXX", nebo "PACK") je pro výpočet odškodnění rozhodující okamžik začátku první smluvní služby. Tento okamžik se považuje i pro všechny další služby za datum nástupu cesty. U modulových cestovních služeb (označení druhu zájezdu: "BAUS", nebo "CITY") je pro výpočet odškodnění rozhodující okamžik začátku každé smluvní služby. U více jednotlivých služeb se storno poplatky vypočtou samostatně a následně se sečtou. (2) FTI využívá možnost paušalizace jí náležejícího nároku na odškodnění s přihlédnutím k 651 i (3) občanského zákoníku (BGB). Tyto sazby odškodnění jsou uvedeny dále: Paušální zájezdy s, nebo bez (zahrnutého) letu / jen hotel / transfer / výlety s označením druhu zájezdu: "Paus", nebo "MIXX", nebo "PACK" a organizace zájezdu v zemi s, nebo bez (zahrnutého) letu / transfer / výlety s označením druhu zájezdu: "Baus" nebo "CITY": od 22 dní před začátkem cesty a více 30 % od dne před začátkem cesty 40 % od dne před začátkem cesty 55 % od dne před začátkem cesty 75 % od dne před začátkem cesty 80 % od 2. dne před začátkem cesty do nástupu cesty 85 % ceny zájezdu. Rozdílné sazby odškodnění u jednotlivých poskytovatelů služeb: Apartmány, prázdninové byty a prázdninové domy (katalogy Německo a Rakousko / Francie / Švýcarsko): do 46. dne před začátkem cesty 25 % od dne před začátkem cesty 50 % od dne před začátkem cesty 80 %

4 od 3. dne před začátkem cesty do nástupu cesty 90 % ceny zájezdu. Katalog Afrika: Perly Afriky (str ); Desert & Delta Lodges (str ); Fly In Safaris (str. 141); Zájezdy po železnici Rovos Rail (str. 33); Pilanesberg Game Reserve / Kapama Private Game Reserve / Thornybush Game Reserve / Lion Sands Private Game Reserve / Idube Lodge / Lukimbi Safari Lodge / Madikwe Safari Lodge: do 60. dne před začátkem cesty 25 % od dne před začátkem cesty 50 % od 29. dne před začátkem cesty do nástupu cesty 95 % ceny zájezdu Katalog Afrika: Odpočinkový tábor (str ); Game Reserves / Lodges: Makakatana Bay Lodge / Madikwe River Lodge / Shishangeni Lodge / Umkumbe Safari Lodge do 30. dne před začátkem cesty 25 % od dne před začátkem cesty 50 % od 14. dne před začátkem cesty do nástupu cesty 95 % ceny zájezdu. Katalog Afrika: Veškeré služby poskytovatele Nomad; Makalali Private Game Lodge / Hoyo Hoyo Tsonga Lodge / Amakhosi Game Lodge / Kuzuko Lodge; NWR Namibia Wildlife Resorts; Dolomite Camp / Camp Halali / Camp Okaukuejo / Camp Namutoni (str. 126); Ais Ais Resort (str. 133); Sossus Dune Lodge (str. 135): do 30. dne před začátkem cesty 25 % od dne před začátkem cesty 50 % od dne před začátkem cesty 75 % od 7. dne před začátkem cesty do nástupu cesty 95 % ceny zájezdu. Okružní jízdy katalog Latinská Amerika: Jižní Amerika v kostce (str. 336 n.), Stylový zážitek Peru (str. 338 n.), Vrcholy Peru (str. 340), Cuzco a Macchu Picchu (str. 342), Sever Peru (str. 343), Čáry v Nazce (str. 343), Urubamba Svaté údolí Inků (str. 344), Sandoval Lake Amazonas Lodge (str. 344), La Paz & národní park Sajama (str. 345), La Paz & jezero Titicaca (str. 345), Napříč Jižní Amerikou (str. 354 n.), Jihoamerická mozaika (str. 370), Skvosty Argentiny a Chile (str. 372), Vinařský kraj Mendoza (str. 373), Koloniální Salta (str. 373), Vodopády Iguazú (str. 374): do 46. dne před začátkem cesty 25 % od dne před začátkem cesty 50 % od dne před začátkem cesty 80 % od 2. dne před začátkem cesty do nástupu cesty 85 % ceny zájezdu. Svatební balíčky (katalog USA): Platí samostatné stornovací podmínky našich poskytovatelů služeb, které jsou uvedeny v příslušných popisech služeb. Výletní plavby/ lodní cesty / říční výletní plavby (katalogy USA/Kanada s Bahamami, Havaj, Asie a Austrálie / Nový Zéland / Polynésie / Latinská Amerika): Platí samostatné stornovací podmínky našich poskytovatelů služeb. Dostanete je před rezervací od vaší cestovní kanceláře, nebo našeho rezervačního oddělení. Charme hotely / cesty nájemními auty a autobusové okružní jízdy / svatební balíčky (katalog Havaj):

5 Platí samostatné stornovací podmínky našich poskytovatelů služeb. Dostanete je před rezervací od vaší cestovní kanceláře, nebo našeho rezervačního oddělení. Linkové lety, mezikontinentální lety, transpacifické lety a vnitrostátní lety v cílové oblasti: Podmínky letecké společnosti pro vámi zvolený let a sazby vám budou sděleny vždy před rezervací vybrané letecké sazby rezervačním místem. Nájemní auta: Do začátku cesty 30, na nájemní vůz. Tato úprava platí jen při stornu nájemního vozu, ale ne při stornu kombinovaných cest, nebo při stornu terénních vozů, karavanů nebo obytných vozů. Pro ně platí výše uvedené paušalizované storno sazby. Motocykly (katalog USA): Platí samostatné stornovací podmínky našeho poskytovatele služeb, které jsou uvedeny v důležitých informacích k "motocyklům Eaglerider". Speciální sazby odškodnění lišící se od výše uvedených platí, pokud byly samostatně uvedeny v popisu služeb. Rezervované jednotlivé služby jako např. vstupenky na koncerty, opery, divadla, plesy, jízdenky / pasy do dopravních prostředků (např. metro, vlak, autobus), jízdenky na převoz, skipasy, greenfees, okružní jízdy po městě, vstupenky do muzeí, výlety à la Carte, jednotlivé transfery a limuzínový servis nespadají do paušálních stornovacích sazeb, ale musí být účtovány samostatně, přičemž často mohou vzniknout storno poplatky ve výši až 100 %. (3) Zákazník má vždy možnost prokázat, že pořadateli nevznikla žádná, nebo jen minimální škoda. V těchto případech pak bude proveden výpočet odškodnění samostatně pro konkrétní případ. (4) V případě nenastoupení cesty, nebo nečerpání jednotlivých služeb zůstává zachován nárok na platbu kompletní ceny zájezdu. FTI bude u poskytovatelů služeb usilovat o zachování výdajů ušetřených nečerpáním služby. Budou li tyto ušetřené náklady vráceny FTI, pak FTI je také vrátí zákazníkovi. 9. Rezervace nájemních vozů (1) Rezervujete li v souvislosti s jinými službami také nájemní vůz, mějte prosím na paměti zejména následující obecné pokyny. Pro rezervace z programu nájemních vozů "DriveFTI" platí nájemní a zprostředkovací podmínky vytištěné v katalogu drivefti, příp. uložené na internetu v části "drivefti", jsou li součástí smlouvy. Kategorie vozů Rezervace a potvrzení platí jen pro rezervovanou kategorii vozu, nikdy pro určitý model. Pronajímatelé provozují vozové parky s více typy vozů srovnatelné velikosti a výbavy. Proto si vyhrazují právo poskytnout zákazníkovi srovnatelný, nebo kvalitnější vůz než ten, který je uveden jako příklad, což v žádném případě neopravňuje k dalším požadavkům například na zvýšenou spotřebu pohonných hmot apod. Spoluúčast U většiny nájmů vozů je zpravidla nezbytné složit na místě bezpečnostní kauci. Buď formou platby kreditní kartou, nebo v hotovosti. V případě nehody, poškození nebo krádeže najatého vozu, bude složená kauce ponechána u pronajímající společnosti jako finanční spoluúčast zákazníka. Tuto spoluúčast přebírá u předem provedených rezervací nájemních vozů FTI. To znamená, že pro vyloučení spoluúčasti není nutné poskytnutí zvláštní záruky na místě. Do této spoluúčasti však nespadají následující případy: škody vzniklé nedodržením nájemních podmínek hrubě nedbalé jednání nebo opilost za volantem poškození olejové vany nebo podvozku následné náklady například za hotel, telefon nebo odtažení ztráta, nebo poškození klíče od vozu

6 náklady za soukromé předměty, které byly při nehodě poškozeny, nebo z vozu ukradeny K úhradě rovněž nedojde v případě, kdy hlavní škoda nebude místní pojišťovnou (částečné, nebo plné havarijní pojištění) likvidována z důvodu hrubé nedbalosti zákazníka. V případě škody musí být na místě bezpodmínečně dodržen následující postup: neprodlené podání informace pronajímateli vozů neprodlené ohlášení na policii a požádání o vystavení policejní zprávy (je li u nehody ještě jiný účastník) vystavení a podepsání zprávy o vzniklé škodě místní pronajímající stanicí při vrácení vozu Pro úhradu spoluúčasti musí být na zákaznický servis FTI odeslány následující podklady: zpráva o vzniklé škodě a policejní zpráva kopie nájemní smlouvy doklad o provedené platbě za spoluúčast (výpis z kreditní karty, stvrzenka při platbě v hotovosti nebo výpis z účtu v případě převodu) (2) V dalším odkazujeme na rubriku "To nejdůležitější při nájmu vozů v kostce" a na obecné pokyny k jednosměrným nájmům, omezení jízdy, potřebným dokumentům, pohraniční dopravě, zahrnutým službám, k pojištění a dodatečnému pojištění. 10. Totožnost příslušné letecké společnosti u rezervovaných leteckých služeb V souladu s nařízením EU č. 2111/05 upozorňujeme tímto na povinnost pořadatele informovat zákazníka před uzavřením smlouvy o totožnosti letecké společnosti zajišťující všechny dopravní služby na cestě tam a zpět, je li letecká společnost známa již před uzavřením smlouvy. Odkazujeme v tomto smyslu na údaje v příslušném popisu služeb o využitých leteckých společnostech. Není li letecká společnost ještě známa, budeme vás před uzavřením smlouvy informovat o letecké společnosti, která let podle předpokladů provede. Jakmile bude letecká společnost známa, zajistíme, abyste tyto informace dostali co nejrychleji. To platí také pro jakoukoli změnu u leteckých společností realizujících let. 11. Záruka, náprava, výpověď, zkrácení promlčecí lhůty Pokud nejste spokojeni s cestovními službami, resp. vykazují nedostatky, obraťte se na kontaktní osobu, uvedenou ve vašich cestovních dokladech. Pokud tak neučiníte, je možné, že na tyto závady nebudete moci uplatnit žádné nároky (snížení ceny, náhrada škody). Vaše výpověď cestovní smlouvy podle 651e občanského zákoníku (BGB) je možná až poté, co jste FTI poskytli přiměřenou lhůtu pro odstranění závad, ledaže je náprava nemožná nebo bude ze strany FTI odmítnuta nebo je li vaše okamžitá výpověď cestovní smlouvy odůvodněna vaším zvláštním zájmem. Nezávisle na okamžitém oznámení závady na místě musíte ve lhůtě jednoho měsíce po smluvně předpokládaném ukončení zájezdu uplatnit případné nároky na snížení ceny/náhradu škody přímo u Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Písemnou reklamaci zašlete na adresu Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., Zákaznicky servis, Na Strži 65/1702, Praha 4, PSČ Cestovní kancelář FISCHER, a.s. za vás následně vyřídí potřebnou komunikaci se společností FTI. Upozorňujeme klienty, že Cestovní kancelář FISCHER, a.s. pouze zprostředkovává vyřízení reklamace, samotné posouzení oprávněnosti jednotlivých reklamací je zcela v působnosti FTI. Zákonná promlčecí lhůta se zkracuje na 12 měsíců u těch nároků z cestovní smlouvy podle 651c až 651f BGB, které podléhají omezení ručení podle čísl. 12. Promlčecí lhůta začíná běžet dnem, kdy zájezd měl podle smlouvy končit. 12. Omezení ručení Pokud nebyla škoda způsobena ze strany FTI úmyslně, ani z hrubé nedbalosti, případně je li FTI sama odpovědná za provinění poskytovatele služby, omezuje se ručení za škody, které nespočívají v ohrožení života, nebo zdraví, či tělesném zranění, na trojnásobek ceny zájezdu. Nároky z ručení za protiprávní jednání zůstávají nedotčeny. 13. Zákaz postoupení nároků

7 Postoupení nároků z a v souvislosti s cestovní smlouvou je vyloučeno, ledaže nabyvatel postoupení při rezervaci výslovně stvrdil svým podpisem, přičemž v rezervaci musí být výslovně uvedeno, že nabyvatel bude sám ručit také za smluvní povinnosti osob, které mu postoupily práva z cestovní smlouvy. 14. Cestovní pojištění V cenách zájezdů není obsaženo cestovní pojištění, není li výslovně uvedeno jinak. Doporučujeme uzavřít pojištění pro případ zrušení cesty, cestovní pojištění odpovědnosti, zdravotní a úrazové pojištění. Nabídne li FTI, nebo vaše cestovní kancelář cestovní pojištění, jedná se v tomto případě pouze o zprostředkování. Pojistná smlouva se realizuje výhradně mezi zákazníkem a uvedenou cestovní pojišťovnou. Nároky lze uplatnit pouze přímo na pojišťovně. Pojistné podmínky a náležitosti z pojistné smlouvy prosím respektujte. Pojistné není součástí ceny zájezdu a je splatné ihned s uzavřením pojištění. Od pojistných smluv nelze odstoupit. 15. Upozornění na omezení ručení v mezinárodní letecké dopravě Ručení při přepravě v mezinárodní letecké dopravě podléhá v případě smrti, zranění cestujících, zpoždění cestujících nebo cestovního zavazadla, a dále zničení, ztráty nebo poškození cestovního zavazadla ustanovením Varšavské nebo Montrealské úmluvy. Podrobné informace najdete na internetu na adrese v záložce "Informace pro zákazníky". 16. Soudní příslušnost Soud příslušný pro FTI je soud v Mnichově. V případě, že smluvní partner FTI nemá obecně příslušný soud v tuzemsku, případně nárokující strana přemístila po uzavření smlouvy své sídlo, nebo místo pobytu z okruhu působnosti zákona Spolkové republiky Německo, či její sídlo nebo místo pobytu v okamžiku podání žaloby není známo, a v případě, že se u smluvního partnera FTI jedná o obchodníky, sjednává se soudní příslušnost Mnichov. Váš smluvní partner: FTI Touristik GmbH, Landsberger Straße 88, München, AG München, HRB Datum zveřejnění: Přečtěte si prosím také tyto Důležité pokyny Animace a zábava Protože osazenstvo v mnoha hotelích je mezinárodní, animace, případně zábavný program, neprobíhá vždy v němčině. V mnoha případech je vícejazyčný a často je rozhodující, která národnost má největší zastoupení. To platí i pro péči o děti. Vzhledem k animaci mohou být i večerní hodiny více hlučné. Stavební činnost Vzhledem k rostoucí oblíbenosti turistických zón dochází k jejich rozšiřování. S tím logicky souvisí stavební činnost. Ta se většinou provádí v krátkých lhůtách. Stavebním pracím nedokážeme zabránit, ani je předvídat. Budeme vás informovat co nejdříve, jakmile se o těchto omezeních dozvíme. Podpora na místě / cestovní služby Chcete li si během svého pobytu rezervovat další služby, nebo máte li nějaký problém, jsou vám na mnoha místech k dispozici pracovníci naší místní partnerské agentury. Mějte prosím na paměti, že v hotelích obvykle nejsou žádné pevné "úřední hodiny". Předpisy o vstupu do země Za dodržování platných vstupních a výstupních předpisů pro příslušnou zemi zájezdu odpovídá každý cestující sám. Pamatujte, abyste měli platný občanský průkaz, cestovní pas nebo vízum, je li to nezbytné. Závazné informace dostanete na velvyslanectvích a konzulátech. Němci, Rakušané a Švýcaři najdou v našich katalozích (online i tištěných) předpisy o vstupu do země zájezdu platné ke dni, kdy byl dán do tisku. Občané jiných národů

8 se musí v každém případě informovat na platné vstupní předpisy na příslušném velvyslanectví, nebo konzulátu, jelikož pro ně mohou platit jiné předpisy. Zdraví na cestách V mnoha zemích se jídla připravují jiným způsobem, než jste zvyklí z domova. Z toho důvodu může docházet, zejména na začátku dovolené, k žaludečním potížím. Doporučujeme dát přednost pečeným nebo vařeným jídlům a vlastnoručně oloupanému ovoci. Vyhněte se kostkám ledu v nápojích a místo vody z vodovodu pijte raději minerálky. Dostaví li se i přes veškerou prevenci žaludeční nevolnost, pomůže správně vybavená cestovní lékárnička. Zdravotní informace Cestující by se měl včas informovat o ochraně proti infekcím a o očkování a jiných profylaktických opatřeních; případně By si měl vyžádat informace pro případ trombózy, či jiných zdravotních rizikách. Potřebné informace získáte zejména na zdravotních střediscích, u lékařů se zkušenostmi s cestovní medicínou, u lékařů specializovaných na tropickou medicínu, nebo u informačních služeb zaměřených na tropickou medicínu nebo Spolkové centrály pro zdravotní osvětu. Hotelová zařízení Mějte prosím na paměti, že před sezónou nebo po sezóně se může stát, že některá hotelová zařízení a venkovní bazény nebudou k dispozici, nebo jen na omezenou dobu. Dále mohou být v těchto obdobích omezeny doby péče o děti. Hotelové pokoje V souladu s mezinárodními hotelovými předpisy budete v den odjezdu požádáni o vyklizení svého pokoje nejpozději do 12 hodin. V den příjezdu se můžete ubytovat zpravidla mezi 14 a 16 hodinou. Popisy ubytování se vztahují k dvoulůžkovým pokojům. Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou mají navíc, podle vybavení hotelu, pohovku ke spaní, pohovku nebo lehátko. Přistýlka může být užší, případně i kratší než klasická postel. Jednolůžkové pokoje se liší od dvoulůžkových pokojů polohou, vybavením a velikostí. V mnoha hotelích jsou jako jednolůžkové pokoje k dispozici dvoulůžkové pokoje pro ubytování jedné osoby. U studií, apartmánů a rodinných pokojů si všimněte u řádku s cenou uvedeného maximálního obsazení a výbavy. Úklid ve studiích a apartmánech většinou nezahrnuje mytí nádobí. Mapy Za obecné informace o cílových oblastech (pozoruhodnosti, plány měst, infrastruktura) nemůže FTI kvůli datu redakční uzávěrky ručit. Omyly a změny zůstávají vyhrazeny. Klimatizace / bazény / lehátka a slunečníky Klimatizace z důvodu úspory energie běží jen v určitých dobách a podle venkovní teploty. Je na uvážení provozovatele hotelu, kdy se klimatizace (individuální nebo centrální) zapne. Mějte prosím na paměti, že ne každý musí být vyhřívaný. Venkovní bazény hotelů jsou zpravidla nevyhřívané a v zimních měsících je lze využít jen podle počasí. Lehátka a slunečníky jsou ve většině hotelů k dispozici u bazénu a na pláži podle aktuální dostupnosti. Vzhledem k vytížení hotelů není vždy možné poskytnout každému hostu jedno lehátko a jeden slunečník. Informace o možnosti bezplatného použití lehátek, slunečníků a ručníků platí pouze pro pláže, jinak se rozumí použití za poplatek (splatný na místě). Kreditní / platební karty Svou dovolenou u FTI můžete zaplatit kartami VISA, MasterCard a American Express za poměrný poplatek ve výši 2 % celkové ceny zájezdu. Ve Švýcarsku můžete dovolenou zaplatit jen kartou VISA a MasterCard. Cestování do jiných zemí V téměř všech našich cílových oblastech mají lidé zcela jiný životní postoj a jiný životní rytmus. V jižních zemích se noční a večerní život odehrává často venku. Počítejte proto s větším večerním ruchem.

9 Okružní jízdy Naše nabídka okružních jízd nejsou studijní cesty. Většina tuzemských, delegátů má sice úřední zkoušky, ne vždy ale hovoří dokonalou němčinou. Uváděné přibližné údaje v kilometrech zpravidla uvádějí přímou vzdálenost z místa A do místa B a mohou se lišit od skutečně ujetých kilometrů. Za určitých okolností jsou možné změny průběhu cesty, charakter okružní jízdy však zůstává zachován. Bezpečnost při koupání Koupání na otevřených vodních plochách není vždy bezpečné. Obzvlášť co se týče mořských proudů a příbojů. Je vhodné zajistit si trvalé sledování svých dětí, a to i v hotelovém bazénu. Pro nerušenou radost z bezpečného koupání bychom vás chtěli upozornit na nabídku na Zde získáte hodnotné tipy a informace na téma bezpečnosti při koupání. Vždy byste měli plavat pokud možno jen na hlídaných plážích a ne sami. Sledujte výstražné praporky a informujte se na jejich význam. Při koupání na veřejných plážích a vodních plochách doporučujeme vždy se napřed informovat o místních podmínkách a povětrnostních vlivech. Informace vám sdělí personál hotelu, či dohled na pláži. Zvláštní zavazadla Zvláštní zavazadla musí být u příslušné letecké společnosti včas ohlášena a zaplacena. Bližší informace získáte u cestovní kanceláře. Mějte prosím na paměti, že transfer uzamčených zavazadel (jízdních kol, surfovacích prken, potápěčské výstroje, golfového vybavení, apod.) do hotelu i z hotelu je možný jen na vyžádání a tyto náklady nejsou zahrnuty v ceně zájezdu. Sport a zábava Sportovní a zábavní program nabízený v mnoha hotelech je možný podle dostupnosti a programu příslušného hotelu. Také půjčování sportovního náčiní záleží na jejich dostupnosti. Před a po sezoně se může stát, že některé sportovní a zábavní programy jsou k dispozici jen s omezením. Uvedené vodní sporty jsou nabízeny na místě většinou lokálními poskytovateli a nepatří proto mezi hotelové služby. Jiné Hotelové poplatky uvedené v katalogu jsou sjednané a vypočítané pro zdrojové trhy FTI. Pokud byste vy nebo vaši spolucestující neměli prokazatelně trvalé bydliště v zemi, v níž FTI provádí svůj oficiální prodej, musíte nás o tom před rezervací informovat, abychom mohli vyjednat s hoteliérem vaše individuální přijetí do hotelu. V opačném případě si někteří hoteliéři vyhrazují právo dodatečně vymáhat vyšší poplatky. Pláže Pláže jsou obecně veřejným vlastnictvím, za jejich čistotu odpovídá příslušná obec. Hoteliéři se snaží o udržování čistoty úseku pláže před jejich hotelem, ale už kvůli různým naplaveninám z moře nelze nečistotám zcela zabránit. Zejména ve středomořských zemích se pláže připravují na sezonu v dubnu až květnu a v důsledku toho může docházet k omezením. Transfer Po příletu na cílové letiště vás bude očekávat delegát, který se postará o váš transfer do hotelu (je li zahrnut v organizaci vaší cesty). Počítejte prosím s tím, že jeden autobus může rozvážet hosty k několika hotelům a náš delegát vás nebude moci osobně doprovodit přímo do hotelu. Sami proto vždy myslete na to, aby vaše zavazadla byla všechna naložena do autobusu a z autobusu u hotelu vyzvednuta. Trávíte li svou dovolenou v různých hotelích, pamatujte na to, že transfer mezi hotely není obsažen v paušální ceně. Provádíte jej na vlastní režii a platíte jej na místě. Spropitné Protože plat je v mnoha turistických zemích velmi nízký, je servisní personál zvyklí na přiměřené spropitné, které se pohybuje mezi 5 10 % celkové částky. Změny rezervace a storna na místě Mějte na paměti, že jste s námi uzavřeli cestovní smlouvu na jednotlivé rezervované služby a nemůžete je jednostranně měnit. Ke změnám rezervací na místě dochází mimo naši působnost a zásadně nevedou k tomu, že bychom mohli u nás původně rezervované služby refundovat. V těchto případech refundujeme pouze tzv. "ušetřené výlohy", to znamená, co nám poskytovatel služby nenaúčtuje. To je většinou podstatně méně, než

10 zákazník očekává. Nechcete li na místě využít jednotlivé služby (např. nocleh v hotelu, protože jste změnili trasu své cesty), informujte o tom prosím neprodleně naše agentury, jinak hotel naúčtuje plnou výši ceny zájezdu a pak ji ani my nemůžeme refundovat. Ochrana životního prostředí Pro podporu ekologického chování v oblastech vaší rekreace vás prosíme, abyste neplýtvali vodou a energií a své odpadky házeli do nádob k tomu určených. Hmyz V jižních zemích se s hmyzem můžete setkat častěji, a proto se nedá vždy vyhnout použití insekticidů. Stravování / all inclusive U stravování typu polopenze, plná penze a all inclusive začíná rezervovaná služba v den příjezdu večeří a končí v den odjezdu snídaní. V případě pozdního příjezdu do hotelu nebo dřívějšího odjezdu nejsou hoteliéři povinni servírovat večeři, či snídani. Nabídka all inclusive obsahuje zpravidla všechna jídla počínaje večeří a konče snídaní, místní alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje a nabídku sportovních a zábavních aktivit. Věnujte prosím pozornost přesným popisům služeb jednotlivých nabídek all inclusive. Pro identifikaci je třeba ve většině zařízení nosit během pobytu plastový náramek nebo plastovou kartu. Zásobování vodou a elektrickým proudem V některých zemích může v letních měsících docházet k výpadkům v zásobování vodou a elektrickou energií. To je způsobeno extrémním suchem, které v mnoha zemích vládne a které dělá z vody drahocennou komoditu. Proto s ní prosím zacházejte úsporně. Také při výpadku proudu nejsou vždy ihned k dispozici náhradní díly pro generátory, proto zde může rovněž docházet k výpadkům. Ačkoliv má mnoho hotelů vlastní nouzové generátory, prosíme vás o pochopení, nebude li zajištěno kontinuální zásobování elektrickým proudem.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky) jsou platné na všechny zájezdy, pobyty

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Předsmluvní informace, pojistné podmínky www.ervpojistovna.cz Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění Sbaleno Pojistitel Název: ERV

Více

EMIRATES PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL

EMIRATES PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL EMIRATES PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL (Pozn.: Pokud se nacházíte v USA, vztahují se na vás jiné Podmínky přepravy, viz www.emirates.com/us/english ) Vydáno: 10. května 2012 1 ÚVOD Jestliže

Více

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce...

OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce... OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce... 3 Operující letecký dopravce... 3 Codesharový let...

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za důvěru projevenou tím, že jste uzavřeli pojištění svého vozidla u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Věříme, že budete s Vaším pojištěním plně

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva ), kterou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Smluvní přepravní podmínky platné pro spoje společnosti STUDENT AGENCY k.s.

Smluvní přepravní podmínky platné pro spoje společnosti STUDENT AGENCY k.s. Smluvní přepravní podmínky platné pro spoje společnosti STUDENT AGENCY k.s. STUDENT AGENCY k.s., nám. Svobody 17, 602 00 Brno, IČO 25317075 vydává v souladu s Vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR

Více

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat

Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat společností UPC DTH S.à r.l. se sídlem 2 rue Peternelchen, L-2370 Howald, Lucemburské velkovévodství, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku Registre de

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ Platnost od: 1.5.2014 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ TRAVEL SERVICE, A.S. A SMARTWINGS 0 OBSAH 0 OBSAH...

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU sylabus učební text Ing. Hana Štěpánková 2010 1 Doporučená studijní literatura : Drobná, Morávková : Cestovní ruch. Fortuna 2004 Orieška J. : Technika služeb cestovního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení Cestovní pojištění, které sjednává Union poisťovňa, a. s., IČO: 31 322 051, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více