Do modulových cestovních služeb (označení druhu zájezdu: "Baus") spadají cestovní služby popsané v katalozích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Do modulových cestovních služeb (označení druhu zájezdu: "Baus") spadají cestovní služby popsané v katalozích"

Transkript

1 Cestovní služby FTI Touristik GmbH (dále jako FTI) se rezervují na základě následujících cestovních a platebních podmínek. Pro rezervaci služeb "drivefti" z katalogu "drivefti", nebo z internetu, platí zvláštní podmínky, které jsou uvedeny v katalogu "drivefti" i na internetu. Do paušálních cestovních služeb (druh zájezdu označený jako "Paus") spadají paušální akce z katalogů Německo Family Řecko / Kypr Itálie Chorvatsko / Slovinsko / Černá Hora / Bulharsko / Rumunsko Malta Rakousko / Francie / Švýcarsko Turecko, severní Kypr a dále služby označené jako "MIXX", nebo "PACK" uvedené na internetu. Do modulových cestovních služeb (označení druhu zájezdu: "Baus") spadají cestovní služby popsané v katalozích blízké cesty gold by FTI Havaj Jedná se o služby, do kterých se řadí: ubytování, lety a další cestovní služby, které si můžete ke své cestě sestavit "modulárním způsobem" sami. Do modulových služeb spadají i takto označené cestovní služby na internetu. Níže uvedené katalogy obsahují jak paušální cestovní služby (označení druhu zájezdu: "Paus", nebo "MIXX", nebo "PACK"), tak i modulové cestovní služby (označení druhu zájezdu: "Baus", nebo "CITY"). Egypt/Tunisko/Maroko Austrálie/Nový Zéland/Polynésie Indický oceán Karibik/Latinská Amerika Orient Španělsko/Portugalsko Poznávací zájezdy Afrika Thajsko USA/Kanada s Bahamami Asie Přiřazení vyplývá vždy z popisu nabídky, popřípadě cenové tabulky. Nemají li jednotlivé nabídky (s výjimkou linkových letů, mezikontinentálních letů a vnitrostátních letů v cílové oblasti, transpacifických, meziostrovních a nízkonákladových letů) specifické označení druhu zájezdu, jedná se o paušální cestovní služby (označení druhu zájezdu: "Paus"). 1. Uzavření cestovní smlouvy Rezervace jednotlivých služeb cestovního ruchu, se provádí přímo na pobočkách Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., prostřednictvím Call centra Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. nebo prostřednictvím webových stránek Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Po potvrzení rezervace ze strany FTI a do tří dnů od potvrzení platby vás bude kontaktovat pracovník Cestovní kancelář FISCHER, a.s., který se s Vámi domluví na následném uzavření cestovní smlouvy a doplatku ceny zájezdu. 2. Úhrada ceny zájezdu / pojistná ochrana / odstoupení od smlouvy

2 (1) S cestovní smlouvou obdržíte současně doklad o potřebné pojistné ochraně podle 651 Občanského zákoníku (BGB) pro všechny platby, které musíte provést na rezervované cestovní služby s přihlédnutím k následujícím platebním podmínkám závislým na druhu zájezdu. Provedenou rezervací vyjadřujete svůj souhlas se zdaněním marže podle 25 zákona o dani z obratu (UStG.). Odlišná ujednání musí FTI písemně potvrdit. Po uskutečnění rezervace je nutné neprodleně provést platbu ve výši 30% konečné ceny zájezdu. Doplatek ceny zájezdu musí být uhrazen nejpozději 28 dní před zahájením zájezdu. Při provedení rezervace a uzavření cestovní smlouvy ve lhůtě kratší než 14 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen zaplatit konečnou cenu zájezdu při uzavření cestovní smlouvy. Úhrada rezervovaných cestovních služeb se provádí prostřednictvím Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Jakákoliv platba za rezervované cestovní služby se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti (resp. platební kartou) na pobočce Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Veškeré platby musí být uhrazeny s uvedením čísla operace uvedeného na potvrzení rezervace. V případě sjednání cestovního pojištění od Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Fischer Plus, Fischer Exotika Plus a Fischer Medical při uzavření cestovní smlouvy je cena pojištění zahrnuta do konečné ceny zájezdu a její úhrada je splatná ihned, a to v plné výši. Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné ihned. (2) V případě pozdní nebo nekompletní platby, resp. zálohy nebo úhrady zbývající částky si FTI vyhrazuje právo po upomínce se stanovením dodatečné lhůty pro zaplacení odstoupit od cestovní smlouvy a požadovat náhradu škody v souladu s příslušnými stornovacími sazbami podle čísl. 8 (2). 3. Služby / změny služeb a cen / vedlejší úmluvy Rozsah smluvních služeb vyplývá z popisu služeb v katalogu, popřípadě z popisu na webových stránkách pořadatele zájezdu, nebo z údajů na potvrzení rezervace / faktuře FTI vztahujících se k těmto stránkám. Popisy služeb v katalozích nebo na webových stránkách poskytovatelů služeb (například hotely) nejsou pro FTI závazné. FTI si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy provést změnu nabízených služeb a cen. Úprava ceny před uzavřením smlouvy může být provedena zejména z důvodů zvýšení přepravních nákladů, poplatků za služby jako jsou například přístavní nebo letištní poplatky, nebo z důvodů změny směnných kurzů platných pro určitý zájezd po zveřejnění nabídky, či je li požadovaný zájezd po zveřejnění nabídky k dispozici jen formou nákupu dalších kontingentů. FTI si vyhrazuje právo sjednanou cenu zájezdu dodatečně zvýšit v případě nutnosti kompenzace zvýšení nákladů na přepravu osob, nebo poplatků za určité služby (jako jsou přístavní nebo letištní poplatky). Toto platí pouze v případě, je li termín odjezdu více než 4 měsíce po uzavření smlouvy. Zvýšení ceny se v případě zvýšení cen za přepravu osob vyměřuje podle rozdílu částky platné v okamžiku sdělení o změně a okamžiku uzavření smlouvy. Dojde li ke změně ceny, bude FTI o této skutečnosti zákazníka neprodleně informovat. Úprava ceny je přípustná jen do 21. dne před nástupem zájezdu. V případě změny ceny o více než 5 % ceny zájezdu je zákazník oprávněn odstoupit bez poplatků od cestovní smlouvy, nebo žádat o náhradu za jiný zájezd minimálně rovnocenný, je li FTI schopna nabídnout příslušný zájezd ze své nabídky bez dalších nákladů pro zákazníka. Zákazník musí tato práva uplatnit vůči FTI ihned po oznámení za strany FTI a to písemnou formou. Cestovní kanceláře nejsou oprávněny potvrzovat vedlejší úmluvy. Není li na potvrzení rezervace / faktuře od FTI požadavek zákazníka výslovně potvrzen, musí být tento požadavek na přihlášce k rezervaci považován jen za nezávaznou rezervaci, jejíž plnění nelze zaručit. 4. Přepravní služby / návazné lety U rezervovaných termínů zájezdu potvrzených spolu s rezervací / fakturou se jedná jen o předpokládané doby zájezdu. Přesné termíny zájezdu budou oznámeny se zasláním podkladů k dané cestě. Budete li si sami, nebo prostřednictvím své cestovní kanceláře, rezervovat další návaznou dopravu, mějte na paměti tuto skutečnost stejně jako to, že u dopravy samotné může vždy docházet k prodlevám z mnoha různých důvodů. Popřípadě se při rezervaci návazné dopravy nejprve informujte, zda jsou již známy přesné termíny zájezdu. Při rezervaci návazné

3 dopravy počítejte také s dostatečnou časovou rezervou pro případ zpoždění při přepravě. Zásadně doporučujeme volbu takové sazby, která umožňuje levnou změnu rezervace. 5. Pasové, vízové a zdravotní předpisy Jako cestující sami zodpovídáte za dodržení všech předpisů důležitých pro realizaci zájezdu. Veškerá újma vyplývající z jejich nedodržení je na vaší zodpovědnost. Pouze v případě, že ze strany FTI nedostanete veškeré informace, nebo dostanete chybné informace, přebírá zodpovědnost FTI. Je li k cestě zapotřebí vyřízení víz, doporučujeme, abyste se na příslušném konzulátu či velvyslanectví informovali na dobu a předpoklady pro udělení víza ještě před samotnou rezervací zájezdu. FTI vás bude informovat o všech známých zdravotních předpisech a doporučené prevenci pro danou cílovou oblast. Mimo to vám doporučujeme poradit se s vaším lékařem, nebo s Ústavem tropické medicíny. 6. Minimální počty účastníků V případě, že nebude dosaženo minimálního počtu účastníků stanoveného v popisu služby, je FTI oprávněna od smlouvy odstoupit. Od smlouvy lze odstoupit nejpozději do dvou týdnů před nástupem zájezdu. Již uhrazené platby budou vráceny. 7. Náhradní osoba FTI bude účtovat 30, na osobu, pokud zákazník využije svou zákonnou možnost a namísto sebe jmenuje náhradní osobu. Vzniknou li v důsledku výměny osoby další náklady poskytovateli služby (například náklady na vystavení letenky apod.), budou účtovány samostatně. 8. Odstoupení od smlouvy Zákazník je oprávněn kdykoli před začátkem zájezdu odstoupit od smlouvy. Rozhodující je okamžik doručení oznámení o odstoupení od smlouvy na FTI. Doporučujeme provést toto oznámení doporučeným dopisem se stvrzenkou. V případě odstoupení od smlouvy má FTI nárok na přiměřené odškodnění podle 651 i občanského zákoníku (BGB). U paušálních cestovních služeb (označení druhu zájezdu: "Paus", nebo "MIXX", nebo "PACK") je pro výpočet odškodnění rozhodující okamžik začátku první smluvní služby. Tento okamžik se považuje i pro všechny další služby za datum nástupu cesty. U modulových cestovních služeb (označení druhu zájezdu: "BAUS", nebo "CITY") je pro výpočet odškodnění rozhodující okamžik začátku každé smluvní služby. U více jednotlivých služeb se storno poplatky vypočtou samostatně a následně se sečtou. (2) FTI využívá možnost paušalizace jí náležejícího nároku na odškodnění s přihlédnutím k 651 i (3) občanského zákoníku (BGB). Tyto sazby odškodnění jsou uvedeny dále: Paušální zájezdy s, nebo bez (zahrnutého) letu / jen hotel / transfer / výlety s označením druhu zájezdu: "Paus", nebo "MIXX", nebo "PACK" a organizace zájezdu v zemi s, nebo bez (zahrnutého) letu / transfer / výlety s označením druhu zájezdu: "Baus" nebo "CITY": od 22 dní před začátkem cesty a více 30 % od dne před začátkem cesty 40 % od dne před začátkem cesty 55 % od dne před začátkem cesty 75 % od dne před začátkem cesty 80 % od 2. dne před začátkem cesty do nástupu cesty 85 % ceny zájezdu. Rozdílné sazby odškodnění u jednotlivých poskytovatelů služeb: Apartmány, prázdninové byty a prázdninové domy (katalogy Německo a Rakousko / Francie / Švýcarsko): do 46. dne před začátkem cesty 25 % od dne před začátkem cesty 50 % od dne před začátkem cesty 80 %

4 od 3. dne před začátkem cesty do nástupu cesty 90 % ceny zájezdu. Katalog Afrika: Perly Afriky (str ); Desert & Delta Lodges (str ); Fly In Safaris (str. 141); Zájezdy po železnici Rovos Rail (str. 33); Pilanesberg Game Reserve / Kapama Private Game Reserve / Thornybush Game Reserve / Lion Sands Private Game Reserve / Idube Lodge / Lukimbi Safari Lodge / Madikwe Safari Lodge: do 60. dne před začátkem cesty 25 % od dne před začátkem cesty 50 % od 29. dne před začátkem cesty do nástupu cesty 95 % ceny zájezdu Katalog Afrika: Odpočinkový tábor (str ); Game Reserves / Lodges: Makakatana Bay Lodge / Madikwe River Lodge / Shishangeni Lodge / Umkumbe Safari Lodge do 30. dne před začátkem cesty 25 % od dne před začátkem cesty 50 % od 14. dne před začátkem cesty do nástupu cesty 95 % ceny zájezdu. Katalog Afrika: Veškeré služby poskytovatele Nomad; Makalali Private Game Lodge / Hoyo Hoyo Tsonga Lodge / Amakhosi Game Lodge / Kuzuko Lodge; NWR Namibia Wildlife Resorts; Dolomite Camp / Camp Halali / Camp Okaukuejo / Camp Namutoni (str. 126); Ais Ais Resort (str. 133); Sossus Dune Lodge (str. 135): do 30. dne před začátkem cesty 25 % od dne před začátkem cesty 50 % od dne před začátkem cesty 75 % od 7. dne před začátkem cesty do nástupu cesty 95 % ceny zájezdu. Okružní jízdy katalog Latinská Amerika: Jižní Amerika v kostce (str. 336 n.), Stylový zážitek Peru (str. 338 n.), Vrcholy Peru (str. 340), Cuzco a Macchu Picchu (str. 342), Sever Peru (str. 343), Čáry v Nazce (str. 343), Urubamba Svaté údolí Inků (str. 344), Sandoval Lake Amazonas Lodge (str. 344), La Paz & národní park Sajama (str. 345), La Paz & jezero Titicaca (str. 345), Napříč Jižní Amerikou (str. 354 n.), Jihoamerická mozaika (str. 370), Skvosty Argentiny a Chile (str. 372), Vinařský kraj Mendoza (str. 373), Koloniální Salta (str. 373), Vodopády Iguazú (str. 374): do 46. dne před začátkem cesty 25 % od dne před začátkem cesty 50 % od dne před začátkem cesty 80 % od 2. dne před začátkem cesty do nástupu cesty 85 % ceny zájezdu. Svatební balíčky (katalog USA): Platí samostatné stornovací podmínky našich poskytovatelů služeb, které jsou uvedeny v příslušných popisech služeb. Výletní plavby/ lodní cesty / říční výletní plavby (katalogy USA/Kanada s Bahamami, Havaj, Asie a Austrálie / Nový Zéland / Polynésie / Latinská Amerika): Platí samostatné stornovací podmínky našich poskytovatelů služeb. Dostanete je před rezervací od vaší cestovní kanceláře, nebo našeho rezervačního oddělení. Charme hotely / cesty nájemními auty a autobusové okružní jízdy / svatební balíčky (katalog Havaj):

5 Platí samostatné stornovací podmínky našich poskytovatelů služeb. Dostanete je před rezervací od vaší cestovní kanceláře, nebo našeho rezervačního oddělení. Linkové lety, mezikontinentální lety, transpacifické lety a vnitrostátní lety v cílové oblasti: Podmínky letecké společnosti pro vámi zvolený let a sazby vám budou sděleny vždy před rezervací vybrané letecké sazby rezervačním místem. Nájemní auta: Do začátku cesty 30, na nájemní vůz. Tato úprava platí jen při stornu nájemního vozu, ale ne při stornu kombinovaných cest, nebo při stornu terénních vozů, karavanů nebo obytných vozů. Pro ně platí výše uvedené paušalizované storno sazby. Motocykly (katalog USA): Platí samostatné stornovací podmínky našeho poskytovatele služeb, které jsou uvedeny v důležitých informacích k "motocyklům Eaglerider". Speciální sazby odškodnění lišící se od výše uvedených platí, pokud byly samostatně uvedeny v popisu služeb. Rezervované jednotlivé služby jako např. vstupenky na koncerty, opery, divadla, plesy, jízdenky / pasy do dopravních prostředků (např. metro, vlak, autobus), jízdenky na převoz, skipasy, greenfees, okružní jízdy po městě, vstupenky do muzeí, výlety à la Carte, jednotlivé transfery a limuzínový servis nespadají do paušálních stornovacích sazeb, ale musí být účtovány samostatně, přičemž často mohou vzniknout storno poplatky ve výši až 100 %. (3) Zákazník má vždy možnost prokázat, že pořadateli nevznikla žádná, nebo jen minimální škoda. V těchto případech pak bude proveden výpočet odškodnění samostatně pro konkrétní případ. (4) V případě nenastoupení cesty, nebo nečerpání jednotlivých služeb zůstává zachován nárok na platbu kompletní ceny zájezdu. FTI bude u poskytovatelů služeb usilovat o zachování výdajů ušetřených nečerpáním služby. Budou li tyto ušetřené náklady vráceny FTI, pak FTI je také vrátí zákazníkovi. 9. Rezervace nájemních vozů (1) Rezervujete li v souvislosti s jinými službami také nájemní vůz, mějte prosím na paměti zejména následující obecné pokyny. Pro rezervace z programu nájemních vozů "DriveFTI" platí nájemní a zprostředkovací podmínky vytištěné v katalogu drivefti, příp. uložené na internetu v části "drivefti", jsou li součástí smlouvy. Kategorie vozů Rezervace a potvrzení platí jen pro rezervovanou kategorii vozu, nikdy pro určitý model. Pronajímatelé provozují vozové parky s více typy vozů srovnatelné velikosti a výbavy. Proto si vyhrazují právo poskytnout zákazníkovi srovnatelný, nebo kvalitnější vůz než ten, který je uveden jako příklad, což v žádném případě neopravňuje k dalším požadavkům například na zvýšenou spotřebu pohonných hmot apod. Spoluúčast U většiny nájmů vozů je zpravidla nezbytné složit na místě bezpečnostní kauci. Buď formou platby kreditní kartou, nebo v hotovosti. V případě nehody, poškození nebo krádeže najatého vozu, bude složená kauce ponechána u pronajímající společnosti jako finanční spoluúčast zákazníka. Tuto spoluúčast přebírá u předem provedených rezervací nájemních vozů FTI. To znamená, že pro vyloučení spoluúčasti není nutné poskytnutí zvláštní záruky na místě. Do této spoluúčasti však nespadají následující případy: škody vzniklé nedodržením nájemních podmínek hrubě nedbalé jednání nebo opilost za volantem poškození olejové vany nebo podvozku následné náklady například za hotel, telefon nebo odtažení ztráta, nebo poškození klíče od vozu

6 náklady za soukromé předměty, které byly při nehodě poškozeny, nebo z vozu ukradeny K úhradě rovněž nedojde v případě, kdy hlavní škoda nebude místní pojišťovnou (částečné, nebo plné havarijní pojištění) likvidována z důvodu hrubé nedbalosti zákazníka. V případě škody musí být na místě bezpodmínečně dodržen následující postup: neprodlené podání informace pronajímateli vozů neprodlené ohlášení na policii a požádání o vystavení policejní zprávy (je li u nehody ještě jiný účastník) vystavení a podepsání zprávy o vzniklé škodě místní pronajímající stanicí při vrácení vozu Pro úhradu spoluúčasti musí být na zákaznický servis FTI odeslány následující podklady: zpráva o vzniklé škodě a policejní zpráva kopie nájemní smlouvy doklad o provedené platbě za spoluúčast (výpis z kreditní karty, stvrzenka při platbě v hotovosti nebo výpis z účtu v případě převodu) (2) V dalším odkazujeme na rubriku "To nejdůležitější při nájmu vozů v kostce" a na obecné pokyny k jednosměrným nájmům, omezení jízdy, potřebným dokumentům, pohraniční dopravě, zahrnutým službám, k pojištění a dodatečnému pojištění. 10. Totožnost příslušné letecké společnosti u rezervovaných leteckých služeb V souladu s nařízením EU č. 2111/05 upozorňujeme tímto na povinnost pořadatele informovat zákazníka před uzavřením smlouvy o totožnosti letecké společnosti zajišťující všechny dopravní služby na cestě tam a zpět, je li letecká společnost známa již před uzavřením smlouvy. Odkazujeme v tomto smyslu na údaje v příslušném popisu služeb o využitých leteckých společnostech. Není li letecká společnost ještě známa, budeme vás před uzavřením smlouvy informovat o letecké společnosti, která let podle předpokladů provede. Jakmile bude letecká společnost známa, zajistíme, abyste tyto informace dostali co nejrychleji. To platí také pro jakoukoli změnu u leteckých společností realizujících let. 11. Záruka, náprava, výpověď, zkrácení promlčecí lhůty Pokud nejste spokojeni s cestovními službami, resp. vykazují nedostatky, obraťte se na kontaktní osobu, uvedenou ve vašich cestovních dokladech. Pokud tak neučiníte, je možné, že na tyto závady nebudete moci uplatnit žádné nároky (snížení ceny, náhrada škody). Vaše výpověď cestovní smlouvy podle 651e občanského zákoníku (BGB) je možná až poté, co jste FTI poskytli přiměřenou lhůtu pro odstranění závad, ledaže je náprava nemožná nebo bude ze strany FTI odmítnuta nebo je li vaše okamžitá výpověď cestovní smlouvy odůvodněna vaším zvláštním zájmem. Nezávisle na okamžitém oznámení závady na místě musíte ve lhůtě jednoho měsíce po smluvně předpokládaném ukončení zájezdu uplatnit případné nároky na snížení ceny/náhradu škody přímo u Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Písemnou reklamaci zašlete na adresu Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., Zákaznicky servis, Na Strži 65/1702, Praha 4, PSČ Cestovní kancelář FISCHER, a.s. za vás následně vyřídí potřebnou komunikaci se společností FTI. Upozorňujeme klienty, že Cestovní kancelář FISCHER, a.s. pouze zprostředkovává vyřízení reklamace, samotné posouzení oprávněnosti jednotlivých reklamací je zcela v působnosti FTI. Zákonná promlčecí lhůta se zkracuje na 12 měsíců u těch nároků z cestovní smlouvy podle 651c až 651f BGB, které podléhají omezení ručení podle čísl. 12. Promlčecí lhůta začíná běžet dnem, kdy zájezd měl podle smlouvy končit. 12. Omezení ručení Pokud nebyla škoda způsobena ze strany FTI úmyslně, ani z hrubé nedbalosti, případně je li FTI sama odpovědná za provinění poskytovatele služby, omezuje se ručení za škody, které nespočívají v ohrožení života, nebo zdraví, či tělesném zranění, na trojnásobek ceny zájezdu. Nároky z ručení za protiprávní jednání zůstávají nedotčeny. 13. Zákaz postoupení nároků

7 Postoupení nároků z a v souvislosti s cestovní smlouvou je vyloučeno, ledaže nabyvatel postoupení při rezervaci výslovně stvrdil svým podpisem, přičemž v rezervaci musí být výslovně uvedeno, že nabyvatel bude sám ručit také za smluvní povinnosti osob, které mu postoupily práva z cestovní smlouvy. 14. Cestovní pojištění V cenách zájezdů není obsaženo cestovní pojištění, není li výslovně uvedeno jinak. Doporučujeme uzavřít pojištění pro případ zrušení cesty, cestovní pojištění odpovědnosti, zdravotní a úrazové pojištění. Nabídne li FTI, nebo vaše cestovní kancelář cestovní pojištění, jedná se v tomto případě pouze o zprostředkování. Pojistná smlouva se realizuje výhradně mezi zákazníkem a uvedenou cestovní pojišťovnou. Nároky lze uplatnit pouze přímo na pojišťovně. Pojistné podmínky a náležitosti z pojistné smlouvy prosím respektujte. Pojistné není součástí ceny zájezdu a je splatné ihned s uzavřením pojištění. Od pojistných smluv nelze odstoupit. 15. Upozornění na omezení ručení v mezinárodní letecké dopravě Ručení při přepravě v mezinárodní letecké dopravě podléhá v případě smrti, zranění cestujících, zpoždění cestujících nebo cestovního zavazadla, a dále zničení, ztráty nebo poškození cestovního zavazadla ustanovením Varšavské nebo Montrealské úmluvy. Podrobné informace najdete na internetu na adrese v záložce "Informace pro zákazníky". 16. Soudní příslušnost Soud příslušný pro FTI je soud v Mnichově. V případě, že smluvní partner FTI nemá obecně příslušný soud v tuzemsku, případně nárokující strana přemístila po uzavření smlouvy své sídlo, nebo místo pobytu z okruhu působnosti zákona Spolkové republiky Německo, či její sídlo nebo místo pobytu v okamžiku podání žaloby není známo, a v případě, že se u smluvního partnera FTI jedná o obchodníky, sjednává se soudní příslušnost Mnichov. Váš smluvní partner: FTI Touristik GmbH, Landsberger Straße 88, München, AG München, HRB Datum zveřejnění: Přečtěte si prosím také tyto Důležité pokyny Animace a zábava Protože osazenstvo v mnoha hotelích je mezinárodní, animace, případně zábavný program, neprobíhá vždy v němčině. V mnoha případech je vícejazyčný a často je rozhodující, která národnost má největší zastoupení. To platí i pro péči o děti. Vzhledem k animaci mohou být i večerní hodiny více hlučné. Stavební činnost Vzhledem k rostoucí oblíbenosti turistických zón dochází k jejich rozšiřování. S tím logicky souvisí stavební činnost. Ta se většinou provádí v krátkých lhůtách. Stavebním pracím nedokážeme zabránit, ani je předvídat. Budeme vás informovat co nejdříve, jakmile se o těchto omezeních dozvíme. Podpora na místě / cestovní služby Chcete li si během svého pobytu rezervovat další služby, nebo máte li nějaký problém, jsou vám na mnoha místech k dispozici pracovníci naší místní partnerské agentury. Mějte prosím na paměti, že v hotelích obvykle nejsou žádné pevné "úřední hodiny". Předpisy o vstupu do země Za dodržování platných vstupních a výstupních předpisů pro příslušnou zemi zájezdu odpovídá každý cestující sám. Pamatujte, abyste měli platný občanský průkaz, cestovní pas nebo vízum, je li to nezbytné. Závazné informace dostanete na velvyslanectvích a konzulátech. Němci, Rakušané a Švýcaři najdou v našich katalozích (online i tištěných) předpisy o vstupu do země zájezdu platné ke dni, kdy byl dán do tisku. Občané jiných národů

8 se musí v každém případě informovat na platné vstupní předpisy na příslušném velvyslanectví, nebo konzulátu, jelikož pro ně mohou platit jiné předpisy. Zdraví na cestách V mnoha zemích se jídla připravují jiným způsobem, než jste zvyklí z domova. Z toho důvodu může docházet, zejména na začátku dovolené, k žaludečním potížím. Doporučujeme dát přednost pečeným nebo vařeným jídlům a vlastnoručně oloupanému ovoci. Vyhněte se kostkám ledu v nápojích a místo vody z vodovodu pijte raději minerálky. Dostaví li se i přes veškerou prevenci žaludeční nevolnost, pomůže správně vybavená cestovní lékárnička. Zdravotní informace Cestující by se měl včas informovat o ochraně proti infekcím a o očkování a jiných profylaktických opatřeních; případně By si měl vyžádat informace pro případ trombózy, či jiných zdravotních rizikách. Potřebné informace získáte zejména na zdravotních střediscích, u lékařů se zkušenostmi s cestovní medicínou, u lékařů specializovaných na tropickou medicínu, nebo u informačních služeb zaměřených na tropickou medicínu nebo Spolkové centrály pro zdravotní osvětu. Hotelová zařízení Mějte prosím na paměti, že před sezónou nebo po sezóně se může stát, že některá hotelová zařízení a venkovní bazény nebudou k dispozici, nebo jen na omezenou dobu. Dále mohou být v těchto obdobích omezeny doby péče o děti. Hotelové pokoje V souladu s mezinárodními hotelovými předpisy budete v den odjezdu požádáni o vyklizení svého pokoje nejpozději do 12 hodin. V den příjezdu se můžete ubytovat zpravidla mezi 14 a 16 hodinou. Popisy ubytování se vztahují k dvoulůžkovým pokojům. Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou mají navíc, podle vybavení hotelu, pohovku ke spaní, pohovku nebo lehátko. Přistýlka může být užší, případně i kratší než klasická postel. Jednolůžkové pokoje se liší od dvoulůžkových pokojů polohou, vybavením a velikostí. V mnoha hotelích jsou jako jednolůžkové pokoje k dispozici dvoulůžkové pokoje pro ubytování jedné osoby. U studií, apartmánů a rodinných pokojů si všimněte u řádku s cenou uvedeného maximálního obsazení a výbavy. Úklid ve studiích a apartmánech většinou nezahrnuje mytí nádobí. Mapy Za obecné informace o cílových oblastech (pozoruhodnosti, plány měst, infrastruktura) nemůže FTI kvůli datu redakční uzávěrky ručit. Omyly a změny zůstávají vyhrazeny. Klimatizace / bazény / lehátka a slunečníky Klimatizace z důvodu úspory energie běží jen v určitých dobách a podle venkovní teploty. Je na uvážení provozovatele hotelu, kdy se klimatizace (individuální nebo centrální) zapne. Mějte prosím na paměti, že ne každý musí být vyhřívaný. Venkovní bazény hotelů jsou zpravidla nevyhřívané a v zimních měsících je lze využít jen podle počasí. Lehátka a slunečníky jsou ve většině hotelů k dispozici u bazénu a na pláži podle aktuální dostupnosti. Vzhledem k vytížení hotelů není vždy možné poskytnout každému hostu jedno lehátko a jeden slunečník. Informace o možnosti bezplatného použití lehátek, slunečníků a ručníků platí pouze pro pláže, jinak se rozumí použití za poplatek (splatný na místě). Kreditní / platební karty Svou dovolenou u FTI můžete zaplatit kartami VISA, MasterCard a American Express za poměrný poplatek ve výši 2 % celkové ceny zájezdu. Ve Švýcarsku můžete dovolenou zaplatit jen kartou VISA a MasterCard. Cestování do jiných zemí V téměř všech našich cílových oblastech mají lidé zcela jiný životní postoj a jiný životní rytmus. V jižních zemích se noční a večerní život odehrává často venku. Počítejte proto s větším večerním ruchem.

9 Okružní jízdy Naše nabídka okružních jízd nejsou studijní cesty. Většina tuzemských, delegátů má sice úřední zkoušky, ne vždy ale hovoří dokonalou němčinou. Uváděné přibližné údaje v kilometrech zpravidla uvádějí přímou vzdálenost z místa A do místa B a mohou se lišit od skutečně ujetých kilometrů. Za určitých okolností jsou možné změny průběhu cesty, charakter okružní jízdy však zůstává zachován. Bezpečnost při koupání Koupání na otevřených vodních plochách není vždy bezpečné. Obzvlášť co se týče mořských proudů a příbojů. Je vhodné zajistit si trvalé sledování svých dětí, a to i v hotelovém bazénu. Pro nerušenou radost z bezpečného koupání bychom vás chtěli upozornit na nabídku na Zde získáte hodnotné tipy a informace na téma bezpečnosti při koupání. Vždy byste měli plavat pokud možno jen na hlídaných plážích a ne sami. Sledujte výstražné praporky a informujte se na jejich význam. Při koupání na veřejných plážích a vodních plochách doporučujeme vždy se napřed informovat o místních podmínkách a povětrnostních vlivech. Informace vám sdělí personál hotelu, či dohled na pláži. Zvláštní zavazadla Zvláštní zavazadla musí být u příslušné letecké společnosti včas ohlášena a zaplacena. Bližší informace získáte u cestovní kanceláře. Mějte prosím na paměti, že transfer uzamčených zavazadel (jízdních kol, surfovacích prken, potápěčské výstroje, golfového vybavení, apod.) do hotelu i z hotelu je možný jen na vyžádání a tyto náklady nejsou zahrnuty v ceně zájezdu. Sport a zábava Sportovní a zábavní program nabízený v mnoha hotelech je možný podle dostupnosti a programu příslušného hotelu. Také půjčování sportovního náčiní záleží na jejich dostupnosti. Před a po sezoně se může stát, že některé sportovní a zábavní programy jsou k dispozici jen s omezením. Uvedené vodní sporty jsou nabízeny na místě většinou lokálními poskytovateli a nepatří proto mezi hotelové služby. Jiné Hotelové poplatky uvedené v katalogu jsou sjednané a vypočítané pro zdrojové trhy FTI. Pokud byste vy nebo vaši spolucestující neměli prokazatelně trvalé bydliště v zemi, v níž FTI provádí svůj oficiální prodej, musíte nás o tom před rezervací informovat, abychom mohli vyjednat s hoteliérem vaše individuální přijetí do hotelu. V opačném případě si někteří hoteliéři vyhrazují právo dodatečně vymáhat vyšší poplatky. Pláže Pláže jsou obecně veřejným vlastnictvím, za jejich čistotu odpovídá příslušná obec. Hoteliéři se snaží o udržování čistoty úseku pláže před jejich hotelem, ale už kvůli různým naplaveninám z moře nelze nečistotám zcela zabránit. Zejména ve středomořských zemích se pláže připravují na sezonu v dubnu až květnu a v důsledku toho může docházet k omezením. Transfer Po příletu na cílové letiště vás bude očekávat delegát, který se postará o váš transfer do hotelu (je li zahrnut v organizaci vaší cesty). Počítejte prosím s tím, že jeden autobus může rozvážet hosty k několika hotelům a náš delegát vás nebude moci osobně doprovodit přímo do hotelu. Sami proto vždy myslete na to, aby vaše zavazadla byla všechna naložena do autobusu a z autobusu u hotelu vyzvednuta. Trávíte li svou dovolenou v různých hotelích, pamatujte na to, že transfer mezi hotely není obsažen v paušální ceně. Provádíte jej na vlastní režii a platíte jej na místě. Spropitné Protože plat je v mnoha turistických zemích velmi nízký, je servisní personál zvyklí na přiměřené spropitné, které se pohybuje mezi 5 10 % celkové částky. Změny rezervace a storna na místě Mějte na paměti, že jste s námi uzavřeli cestovní smlouvu na jednotlivé rezervované služby a nemůžete je jednostranně měnit. Ke změnám rezervací na místě dochází mimo naši působnost a zásadně nevedou k tomu, že bychom mohli u nás původně rezervované služby refundovat. V těchto případech refundujeme pouze tzv. "ušetřené výlohy", to znamená, co nám poskytovatel služby nenaúčtuje. To je většinou podstatně méně, než

10 zákazník očekává. Nechcete li na místě využít jednotlivé služby (např. nocleh v hotelu, protože jste změnili trasu své cesty), informujte o tom prosím neprodleně naše agentury, jinak hotel naúčtuje plnou výši ceny zájezdu a pak ji ani my nemůžeme refundovat. Ochrana životního prostředí Pro podporu ekologického chování v oblastech vaší rekreace vás prosíme, abyste neplýtvali vodou a energií a své odpadky házeli do nádob k tomu určených. Hmyz V jižních zemích se s hmyzem můžete setkat častěji, a proto se nedá vždy vyhnout použití insekticidů. Stravování / all inclusive U stravování typu polopenze, plná penze a all inclusive začíná rezervovaná služba v den příjezdu večeří a končí v den odjezdu snídaní. V případě pozdního příjezdu do hotelu nebo dřívějšího odjezdu nejsou hoteliéři povinni servírovat večeři, či snídani. Nabídka all inclusive obsahuje zpravidla všechna jídla počínaje večeří a konče snídaní, místní alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje a nabídku sportovních a zábavních aktivit. Věnujte prosím pozornost přesným popisům služeb jednotlivých nabídek all inclusive. Pro identifikaci je třeba ve většině zařízení nosit během pobytu plastový náramek nebo plastovou kartu. Zásobování vodou a elektrickým proudem V některých zemích může v letních měsících docházet k výpadkům v zásobování vodou a elektrickou energií. To je způsobeno extrémním suchem, které v mnoha zemích vládne a které dělá z vody drahocennou komoditu. Proto s ní prosím zacházejte úsporně. Také při výpadku proudu nejsou vždy ihned k dispozici náhradní díly pro generátory, proto zde může rovněž docházet k výpadkům. Ačkoliv má mnoho hotelů vlastní nouzové generátory, prosíme vás o pochopení, nebude li zajištěno kontinuální zásobování elektrickým proudem.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Smluvní vztah Podmínky, za kterých cestovní kancelář MEDITERAN travel s.r.o., poskytuje svým zákazníkům služby, jsou stanoveny podle

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. se sídlem Štěpánská 648/29, 110 00 Praha 1, IČO 28956567 (dále jen TEZIS), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu. I. Úvod Všeobecné obchodní podmínky prodeje zájezdů CA VITATUR SLANÝ I.1. CA VITATUR SLANÝ, se sídlem na Masarykově náměstí 138, 274 01 SLANÝ, IČ: 48709051 (dále jen CA ), je autorizovaným prodejcem zájezdů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz Mazur Parkplatz GmbH Hainburger Bundesstraße 143 2320 Schwechat 1. Všeobecné informace Následující Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resortu Lednice s.r.o. (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Spa Resortem Lednice s.r.o. (dále jen Spa

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole EASY SCHOOL OF LANGUAGES Valletta, Malta

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole EASY SCHOOL OF LANGUAGES Valletta, Malta JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Studium v zahraničí Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto Obecné smluvní podmínky se použijí na využívání ubytovacích zařízení příp. služeb poskytovatele služeb. 1.2. Speciální, individuální podmínky nejsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Cestovní Agentura Letenka Travel Martina Vavříková Se sídlem Lidická 700/19 602 00 Brno IČ 03008410 (dále jen CA Letenka Travel nebo CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů,

Více

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytu upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem (fyzickou či právnickou osobou) a pronajímatelem v souladu s platnými

Více

Všeobecné smluvní podmínky Bucher Reisen GmbH CESTOVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Všeobecné smluvní podmínky Bucher Reisen GmbH CESTOVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Všeobecné smluvní podmínky Bucher Reisen GmbH CESTOVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Vážený účastníku zájezdu, tyto cestovní a platební podmínky jsou součástí s námi uzavírané cestovní smlouvy. U různých nabídek

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

Let.řád,termíny. Letový řád a případné změny vycházející z všeobecných smluvních podmínek leteckých společností:

Let.řád,termíny. Letový řád a případné změny vycházející z všeobecných smluvních podmínek leteckých společností: Let.řád,termíny Letový řád a případné změny vycházející z všeobecných smluvních podmínek leteckých společností: Vlivem stále se zvyšující hustoty leteckého provozu se v průběhu sezony může stát, že budou

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI TENTO FORMULÁŘ LZE POUŽÍT PRO ÚČELY PODÁNÍ STÍŽNOSTI U LETECKÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU ZODPOVĚDNÉHO ZA PROSAZOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

Smlouva o účasti dítěte na příměstském táboře WHITE CATS & BLACK DOGS CAMP. dále jen zákonný zástupce nebo objednatel

Smlouva o účasti dítěte na příměstském táboře WHITE CATS & BLACK DOGS CAMP. dále jen zákonný zástupce nebo objednatel Smlouva o účasti dítěte na příměstském táboře WHITE CATS & BLACK DOGS CAMP Zákonný zástupce dítěte: Jméno a příjmení: Datum narození: Bytem: Telefon: dále jen zákonný zástupce nebo objednatel za nezletilého

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

Článek 1. Použitelnost Všeobecných Podmínek

Článek 1. Použitelnost Všeobecných Podmínek Cestovní podmínky CURAÇAO Článek 1. Použitelnost Všeobecných podmínek. Článek 2. Vznik nájemní smlouvy. Článek 3. Zjevné chyby. Článek 4. Odvolání nabídky. Článek 5. Informační povinnost cestujícího. Článek

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na letním táboru VAMAtremp Nadějkov, (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu Marcela Jelínková,VAMAtremp

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Ubytovací zařízení Hotel Harmony Club****superior, Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn Platné od 14.10.2014 Obchodní jméno: Harmony Club Hotely a.s. Bedřichov 106 543 51 Špindlerův

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole SCUOLA LEONARDO DA VINCI Florencie, Itálie

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole SCUOLA LEONARDO DA VINCI Florencie, Itálie JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. jsou platné pro všechny jednotlivé služby cestovního

Více

Okruh Přírodou Venezuely + Dunes Puerto Cruz ****9

Okruh Přírodou Venezuely + Dunes Puerto Cruz ****9 Okruh Přírodou Venezuely + Dunes Puerto Cruz ****9 CENÍK EXOTIKA 204 5 Cestovní kancelář EXIM TOURS a.s. / call centrum 84 5 5 / www.eximtours.cz 2 a 3denní zájezdy z odletem z Prahy 20.0 30.0 20.02 3.03

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole Centro Culturale GIACOMO PUCCINI Viareggio, Itálie

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole Centro Culturale GIACOMO PUCCINI Viareggio, Itálie JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení Provádějte své hotelové rezervace bez napětí a s jistotou, že jste nakoupili výhodně. Díky naší garanci nejlepší ceny ušetříte při přímé rezervaci požadovaného Vienna International Hotelu kromě času také

Více

Všeobecné obchodní podmínky. společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu

Všeobecné obchodní podmínky. společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu Všeobecné obchodní podmínky společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu LAMA PB s.r.o. se sídlem Příbram I - Kozičín 48 IČO: 24749044 jednající Michalem Maškem, jednatelem (dále jen "pronajímatel")

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole AM LANGUAGE STUDIO Sliema, Malta

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole AM LANGUAGE STUDIO Sliema, Malta JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Obchodní jméno: Helena Krejčíková - Sídlo: Paní Zdislavy 418, 470 01 Česká Lípa IČO: 602 507 71 DIČ: CZ 7153282312 Bankovní spojení: ČS a.s. Česká Lípa Číslo

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole DID DEUTSCH-INSTITUT Hamburg, Německo

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole DID DEUTSCH-INSTITUT Hamburg, Německo JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU Uzavření vzdušného prostoru způsobilo v celé Evropě turistům a lidem cestujícím ze služebních

Více

Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky )

Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky ) Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky ) Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2. 4. 2012 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základe zákazníkem

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Parfümerie Douglas GmbH platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro nákupy soukromých zákazníků

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě směnných kurzů ze dne 1. 6. 2012. V případě, že dojde ke zvýšení:

Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě směnných kurzů ze dne 1. 6. 2012. V případě, že dojde ke zvýšení: VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK PINOCCHIO Všeobecné podmínky a informace 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi CK PINOCCHIO VIAGGI s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká

Více

Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od 1.1.2015 pro pobyty v letní sezóně 2015

Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od 1.1.2015 pro pobyty v letní sezóně 2015 Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od 1.1.2015 pro pobyty v letní sezóně 2015 Smluvní vztah mezi příspěvkovou organizací Správa Pražského hradu a objednatelem se řídí ustanoveními

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Všeobecné obchodní podmínky 1. Věcný rozsah platnosti

Všeobecné obchodní podmínky 1. Věcný rozsah platnosti Všeobecné obchodní podmínky 1. Věcný rozsah platnosti Následující podmínky, regulují vzájemná práva a povinnosti mezi objednavatelem a provozovatelem ubytovacího zařízení 1.0. Každé ubytovací zařízení,

Více

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování Vybrali jste si optimální rozsah pojištění? Nabízíme Vám následující rizika: 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí 2. pojištění zavazadel 3. pojištění odpovědnosti za škodu 4. pojištění pro případ zrušení

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel :

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a OSVČ Kamel Cherif IČ: 87459698, sídlem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole SCUOLA LEONARDO DA VINCI Řím, Itálie

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole SCUOLA LEONARDO DA VINCI Řím, Itálie JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole SCUOLA LEONARDO DA VINCI Siena, Itálie

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole SCUOLA LEONARDO DA VINCI Siena, Itálie JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

Všeobecné přepravní podmínky

Všeobecné přepravní podmínky Time Air, s.r.o. Letiště Ruzyně, Terminál Jih 2 160 08 Praha 6 Tel: +420 220 117 059 Fax: +420 220 117 058 E-mail: time@timeair.cz 1. Definice V textu Všeobecných přepravních podmínek jsou použity následující

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Aldiana GmbH. Cestovní a platební podmínky Sezóna léto 2014

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Aldiana GmbH. Cestovní a platební podmínky Sezóna léto 2014 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Aldiana GmbH Cestovní a platební podmínky Sezóna léto 2014 Tyto cestovní a platební podmínky jsou součástí s námi uzavírané cestovní smlouvy. U cestovních nabídek

Více

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201 CHALKIDIKI - letovisko NEA VRASNA 2015 letecké zájezdy ODLETY BRNO,OSTRAVA vily VASILIS, VOULA,CHRISTOS II., APOLLON kód zájezdu termín počet dní/nocí 1. a 2. os. STUDIO 1. až 3. os. APARTMÁN 3. a 4. os.

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Objednávky se řídí dle (Obchodní a Občanský zákoník zákon číslo 89/2012 Sb.), a našich obchodních podmínek. Po zákaznících, kteří si objednají ubytovací služby a dle instrukcí potvrdí a nepřijedou, bude

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet

Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. 1 Hotelová rezervační služba (Hotel

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů

Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů společností TOURTREND s.r.o. (IČ: 25516981), a dále podnikatelskými subjekty TOURTREND - Miloslav Meitner (IČ:

Více

Obchodní podmínky stěhování

Obchodní podmínky stěhování Obchodní podmínky stěhování Tyto Obchodní podmínky (dále také jen Podmínky nebo OP ) upravují vztahy mezi objednatelem (dále také zákazník ) a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování,

Více