Mgr. Hana Nováková, organizační manažerka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Hana Nováková, organizační manažerka"

Transkript

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Zpravodaj projektu RAP Rehabilitace - Aktivace - Práce Číslo 1 * leden 2007 Toto je snímek spirálovité mlhoviny z počátků vesmíru, pořízený Hablovým teleskopem, připomínající lidské oko. I tvůrci tohoto projektu si předsevzali za cíl, že přispějí k tomu, abychom se na mnohé potřeby našich spoluobčanů dívali všichni jinak a lépe. Slovo úvodem Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou první číslo e-zpravodaje projektu Rehabilitace Aktivace Práce, který Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. realizuje společně s 41 partnery z oblasti zaměstnanosti, zdravotnictví, vzdělávání a zaměstnavatelské veřejnosti. Dohromady všichni partneři tvoří tzv. Rozvojové partnerství PENTACOM. Součástí projektu jsou rovněž dvě mezinárodní partnerství, a to TCA Chances, v němž spolupracujeme německými a italskými partnery, a dále TCA Extend, kde jsou partnery organizace z Irska, Polska, Slovinska a Rakouska. Projekt je podpořený z programu Iniciativy společenství EQUAL a je zaměřen na zlepšení přístupu a návratu na trh práce pro osoby se zdravotním postižením a dále na podporu postupů umožňujících zaměstnání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Projekt pracuje s novými metodami, nástroji a přístupy tak, aby naplnil intence pasáží o pracovní rehabilitaci Zákona o zaměstnanosti. Jde především o nové metody funkčního hodnocení a navazující způsoby aktivace člověka, a to od rehabilitačního procesu v nemocničním zařízení až po integraci na trh práce. Smyslem projektového řešení je příprava modelu integrovaného systému pracovní rehabilitace. O tom, co jsme v rámci projektu již realizovali a co připravujeme, i o dalších tématech souvisejících s problematikou pracovní rehabilitace, Vás budeme jednou měsíčně prostřednictvím tohoto zpravodaje informovat. Mgr. Hana Nováková, organizační manažerka MANAŽER PROJEKTU PhDr. JAROSLAV DOSTÁL PhDr. Jaroslav Dostál je manažerem celého projektu, koordinuje činnost řídícího týmu, který zabezpečuje spolupráci zapojených partnerů po stránce metodické, organizační a finanční. Je zároveň ředitelem Vzdělávací společnosti EDOST s.r.o., která se dlouhodobě pohybuje v oblasti vzdělávání dospělých a v posledních letech se zaměřila na aktivity v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením s podporou evropských fondů.

2 PARTNEŘI PROJEKTU RAP Zdravotnická zařízení Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Všeobecná fakultní nemocnice, Praha Okresní nemocnice Tábor Okresní nemocnice Písek Okresní nemocnice Chomutov Fakultní nemocnice Hradec Králové Nemocnice Pardubice Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Státní správa MPSV Správa služeb zaměstnanosti ÚP Chomutov ÚP Most ÚP Teplice ÚP Ústí nad Labem ÚP Sokolov ÚP Písek ÚP Hradec Králové ÚP Chrudim ÚP Karviná ÚP Opava ÚP Bruntál Zaměstnavatelské organizace Deloitte BPO G&I Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz českomoravských výrobních družstev Hospodářská komora ČR Unipetrol, a.s. Vzdělávací organizace Vzdělávací společnost EDOST, s.r.o Sociální agentura, o.s. OMNI TEMPORE, o.p.s. Rekvalifikační a informační centrum, Most RPIC Teplice MESADA,o.s. Písek Koník, o.s. Č. Budějovice Česká abylimpijská asociace, Pardubice Alfa i Omega POE Educo, s.r.o Karviná A Klub, Krnov Trinitas, Opava Jiné Národní rada zdravotně postižených Regionální rada spolupráce Třinec Vlastenecký poutník, o.s. Nadační fond Tvořivý život Ekonom servis, v.o.s. Partneři projektu RAP tvoří rozvojové partnerství PENTACOM. Jejich seznam není náhodný. Každý z partnerů v dané době a na svém místě přispívá do mozaiky výsledné podoby projektu. Rozvojové partnerství PENTACOM zahrnuje 41 partnerů z oblastí

3 Malá galerie projektu RAP (1) První mezinárodní setkání TCA Chances s italskými a německými kolegy (únor 2006) Mezinárodní setkání TCA Extend s polskými, irskými, slovinskými a rakouskými kolegy v Praze (červen 2006) V Praze v červnu 2006 se uskutečnil mezinárodní workshop na téma Case management. Na snímku jsou zachyceni polští partneři a za nimi partneři ze Sociální agentury vústí nad Labem MUDr. Vávra prezentuje skupinovou práci na workshopu Study Tour on Case Management ve Vídni (listopad 2006)

4 STRUKTURA A CÍLE RAP Cílovou skupinu projektu tvoří osoby se zdravotním postižením, které mají omezený přístup na trh práce. Hlavním cílem je podpora a zlepšování rovného přístupu na trh práce osob se zdravotním postižením v souladu se Zákonem o zaměstnanosti 435/2004 Sb. a vytvoření systémového řešení pracovní rehabilitace s ohledem na specifika regionálních trhů práce. Příjemce EDOST s.r.o. Chomutov MODUL I Sociální agentura Ústí nad Labem MODUL II EDOST s.r.o. Chomutov MODUL III Klinika rehabilitačního lékařství Praha MODUL IV OMNI TEMPORE o.p.s. Most MODUL V DELOITTE BPO Praha HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU - vytvořit akreditovanou celostátní síť specializovaných pracovišť poskytujících služby pracovní rehabilitace - vytvořit standardy služeb pro vnitřně diferencované skupiny uchazečů a zájemců o zaměstnání ze skupiny osob se zdravotním omezením a vytvořit preventivní a proaktivní nástroje k podpoře zaměstnanosti osob se zdravotním postižením - vytvořit nástroje pro optimální přípravu osob se zdravotním omezením na potenciální pracovní místa - metodicky podpořit personální management zaměstnavatelů pro zaměstnávání osob se zdravotním omezením. - analyzovat dobré zahraniční zkušenosti z EU prostřednictvím realizace aktivit v rámci mezinárodní spolupráce (TCA) s cílem jejich implementace do českého prostředí - usměrnit uplatňování osobnostní diagnostiky na její včasnost a pozitivní zaměření již od medicínské rehabilitace v nemocničním zařízení až po integraci na trh práce - zkrátit dobu pracovní neschopnosti a následné nezaměstnanosti včasnou a optimální pracovní rehabilitací - plošné použití vytvořeného a pilotně ověřeného systému pracovní rehabilitace

5 Úkoly jednotlivých modulů projektu MODUL I Sociální agentura, Ústí nad Labem Hlavní náplní Modulu I je zpracování kvalitativní a kvantitativní analýzy za účelem zmapování současného stavu služeb v oblasti pracovní rehabilitace v 6 regionech a možného zapojení relevantních organizací do připravovaného systému pracovní rehabilitace a dále analýza stávajících bariér při vstupu na otevřený trh práce z hlediska osob se zdravotním postižením. v období: 03-11/ /2008 závěrečná analýza MODUL II. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o., Chomutov Na základě zkušeností partnerů projektu vzdělávacích organizací a úřadů práce s poskytováním služeb pro osoby se zdravotním postižením a na základě výsledků Modulu I budou vytvořeny metodiky pracovní rehabilitace. Metodiky Modulu II budou řešit: - aktivačně-poradenský program pro osoby se zdravotním postižením - problematiku zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením - problematiku standardizace služeb pracovní rehabilitace v období: 03/ /2007 MODUL III. Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, Praha Na základě zkušeností rehabilitačních center s funkčním hodnocením a ergodiagnostikou a na základě výsledků Modulu I budou vytvořeny metodiky pro funkční diagnostiku a hodnocení pracovního potenciálu. V projektu je zapojeno 6 rehabilitačních center a jedno univerzitní pracoviště. v období: 02/ /2007 MODUL IV. OMNI TEMPORE, o.p.s. Most Hlavní náplní je propojit výsledky a metodiky předchozích tří modulů, a to prostřednictvím realizace pilotního aktivačního poradenského programu. Program bude realizován ve formě kurzů v 6 regionech, počítá se s účastí 100 zástupců cílové skupiny. V pilotním programu tak dojde k odzkoušení navrhovaného systému spolupráce: úřady práce vzdělávací zařízení rehabilitační centra. v období: 04/ /2008 MODUL V. NF TŽ + DELOITTE PBO G&I Reprezentuje napojení předchozích modulů na konečný článek zaměstnávání osob se zdravotním postižením zaměstnavatele. Cílem je vytvořit metodiky: - efektivní komunikace se zaměstnavateli - provázat pracovní rehabilitaci s rehabilitací léčebnou a sociální - vytvořit metodiky financování zaměstnávání osob se zdravotním postižením v období: 02/ /2008

6 Malý miniseriál o těch, kteří měli odvahu a pustili se do práce LIDÉ Z PROJEKTU (1) MUDr. Olga Švestková. Ph.D. přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK Praha Doktorka Olga Švestková je svými odbornými názory a dosavadní praxí jednoznačným ztělesněním filozofie projektu. V březnu 2006 jsme si mohli v časopise FLORENCE přečíst tato její slova: Rehabilitace je obnova nezávislého a plnohodnotného tělesného a duševního života osob po úrazu, nemoci nebo zmírnění trvalých následků nemoci nebo úrazu pro život a práci člověka. Pojem rehabilitace se objevuje v Evropě od druhé světové války a rozvinul se ve vyspělých zemích jako politický postoj státu k osobám se zdravotním postižením. Je zakotven v mnoha nadnárodních deklaracích a dohodách, jejichž signatářem je i Česká republika. Moderní pojetí rehabilitace jako celospolečenského systému klade důraz na integraci osob se zdravotním postižením, na to, aby dosáhly co nejvyšší možné samostatnosti.. Předtím například ve Zdravotnických novinách v prosinci 2004 říká odvážně a rezolutně: O integraci osob se zdravotním postižením do běžného života se u nás začíná víc hovořit teprve v posledních letech. Netýká se jen dospělých osob se zdravotním postižením, ale také dětí. O tom, že tělesně postižený chlapec nebo děvče (třeba na vozíku) se má učit v běžné škole jako každé jiné dítě, snad nikdo nepochybuje. Bariéry, které jim stojí v cestě, jsou pouze fyzické a lze je odstranit snadněji než předsudky, které stojí v cestě například integraci do škol mentálně postižených dětí. Zatím neúspěšná snaha prosadit přijetí zákonů o sociálních službách a o (ucelené) rehabilitaci má podle přednostky kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Olgy Švestkové příčinu možná také v tom, že v naší republice neexistoval integrovaný školský systém. "Politici stále nepovažují integraci zdravotně postižených za důležitou věc.. Když jsem se u politiků ze zahraničí setkávala s velkou vůlí tuto věc řešit, bylo to vždycky proto, že sami vyrůstali se zdravotně postiženými dětmi a že si jich vážili. V Holandsku je jeden z nejvýše postavených úředníků na ministerstvu práce kvadruplegik. Vědí, že zdravotně postižení lidé jsou schopní a že jim stát musí dát šanci na integraci. V naší společnosti jsme s těmi lidmi nevyrůstali, neznáme je, většina lidí se domnívá, že nejlepší je dát zdravotně postiženým důchod a umístit je v nějaké instituci. Ale nechápou, že jsou jedni z nás, že mají velké schopnosti a že se jim musí dát příležitost (Foto: MUDr. Švestková a MUDr. Angerová na Mezinárodní konferenci o antidiskriminační legislativě TCA Extend v irském Carlow, září 2006)

7 a co by mělo být na konci? Naplnění a uspokojení zájmu jednotlivých partnerů a cílové skupiny vytváří předpoklad následné udržitelnosti a uplatnitelnosti výstupů projektu v rámci České republiky Jeden důležitý a stěžejní výstup už máme za sebou, je to analýza provedená partnerem č. 1 Sociální agenturou v rámci Modulu I. Analýza současného stavu - shrnutí analýzy Výchozí rámec realizované kvantitativní a kvalitativní analýzy sektoru zaměstnavatelských, rehabilitačních a poradenských subjektů ve vybraných krajích ČR včetně depistáže osob se zdravotním postižením byl stanoven na základě obecného cíle a hlavních cílů projektu Rehabilitace Aktivace Práce. Obecným cílem projektu je podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Hlavní cíle projektu jsou zaměřeny na zlepšení přístupu a návratu na trh práce pro osoby se zdravotním postižením a podporu postupů umožňujících jejich zaměstnání a zaměstnávání. Tento postup byl velmi důležitý, poněvadž na výstupy a výsledky realizované analýzy přímo navazují další aktivity zmiňovaného projektu. Na základě definovaných cílů výzkumu byl zpracován adresář subjektů zainteresovaných v problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dále byl proveden monitoring činností klíčových aktérů v oblasti pracovní rehabilitace z hlediska jejich spolupráce, potřeb, rolí, regionální spádovosti a možného potenciálu zapojit se do systému pracovní rehabilitace. Velmi důležitou částí výzkumu je zmapování stávajících bariér při vstupu na otevřený trh práce z hlediska osob se zdravotním postižením. Základní pracovní hypotézou, kterou řešitelský tým na úvod své práce definoval, je tvrzení, že po dvou letech platnosti zákona o zaměstnanosti se nepodařilo v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v dostatečné míře aplikovat nové nástroje do praxe, současný systém služeb pracovní rehabilitace je nekoordinovaný, kapacitně poddimenzovaný, nereagující v dostatečné míře na potřeby cílové skupiny. Pro ověření stanovené hypotézy byly vytipovány tři klíčové kategorie subjektů, které významným způsobem ovlivňují zaměstnanost osob se zdravotním postižením a jsou na různých úrovních pomyslného systému pracovní rehabilitace. Byly to zaměstnavatelské subjekty, úřady práce a dále rehabilitační, poradenské a vzdělávací

8 instituce. Jejich činnost jsme analyzovali z hlediska personální politiky, právního prostředí a vnějšího sociálně ekonomického prostředí. Objektivitu získaných výsledků a výstupů jsme potvrdili získáním zpětné vazby od samotných osob se zdravotním postižením. Formou dotazníku jsme zjišťovali jejich názory na fungování služeb pracovní rehabilitace, situaci na trhu práce nebo bariéry při vstupu do pracovního procesu. Komparace vybraných ukazatelů byla provedena mezi dílčími oblastmi v rámci jednotlivých kategorií včetně regionálních specifik, dále průřezově mezi kategoriemi na vybraná nosná témata jako je informovanost osob se zdravotním postižením o pracovní rehabilitaci, bariéry při vstupu na otevřený trh práce nebo možnosti spolupráce na úrovni regionu. Realizované výstupy a výsledky potvrdily tezi, že se dosud nepodařilo v plné míře implementovat v oblasti pracovní rehabilitace všechny klíčové nástroje a mechanismy do praxe. Dosavadní systém je nevyvážený z hlediska nabídky a poptávky po službách v oblasti pracovní rehabilitace, existují velké rozdíly mezi strukturou nabízených služeb a potřebami ze strany osob se zdravotním postižením a to s výraznými regionálními disproporcemi, problematika není na úrovni místních systémů pracovní rehabilitace řešena koordinovaně, citelně chybí standardizace celého procesu včetně poskytovaných služeb a realizovaných postupů. Řešitelský tým v rámci realizace výzkumného záměru identifikoval řadu závažných zjištění a překážek, které brání nastolení příznivějšího trendu v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Výsledky dotazníkového šetření potvrdily existenci některých jevů, na které se dlouhodobě poukazuje v odborné literatuře. Jedná se především o zjištěné hlavní bariéry při vstupu osob se zdravotním postižením na trh práce, dále absence rozvinuté sítě poradenských a vzdělávacích aktivit nebo nízká informovanost veřejnosti o problematice pracovní rehabilitace. Na druhou stranu se objevila nová, dosud v malé míře diskutovaná témata, jako je potřeba standardizace služeb pracovní rehabilitace, podhodnocený potenciál zájmu ze strany aktérů komplexního systému pracovní rehabilitace k rozšíření mezisektorové spolupráce na úrovni regionu. Mezi nedostatky zjištěné v rámci hodnocení právního prostředí patří absence prováděcích metodik pro klíčové procesy a služby nebo slabá místa stávajícího legislativního rámce včetně překrývání legislativních norem ( Zákon o zaměstnanosti vs. Zákon o sociálních službách ). Foto: Ředitel Sociální agentury Mgr. Jaromír Licek s členem autorského týmu analýzy Ing. Hlaváčkem na panelové diskusi k výsledkům analýzy na ÚP v Chomutově, listopad 2006.

9 Pozitivním zjištěním je skutečnost, že výše zmíněné problematické okruhy lze řešit a diskutovat v rámci projektu Rehabilitace Aktivace Práce, který v dalších projektových modulech napoví, kudy se bude řešená problematika ubírat do budoucna, jaké procesy je třeba nastartovat popř. jaké kompetence a role je možné delegovat na klíčové aktéry v sektoru. Další zcela jistě zajímavá zjištění přinese plánovaná analýza v závěru projektu, která už bude provedena na užším šetřeném vzorku a poskytne možnost získání informací z terénu po aplikaci navrhovaných změn. Autorský tým Sociální agentura V dnešním čísle jste získali základní informace o tom, co představuje projekt RAP. Únorové číslo bude již více o lidech a zajímavých akcích v rámci projektu. ZPRAVODAJ PROJEKTU REHABILITACE * AKTIVACE * PRÁCE Vydává Vzdělávací společnost EDOST s.r.o., Cihlářská 4132, Chomutov Tel.: Fax: ; Obsahové, grafické a technické uspořádání Zpravodaje RAP zajišťuje partner projektu občanské sdružení Vlastenecký poutník, Zámecké náměstí 8, PO BOX 21, Bruntál. Odpovědný redaktor Petr Andrle, Web projektu: Číslo 1 / 2007 vyšlo 26. ledna 2007

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit

Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit Program Iniciativy Společenství EQUAL Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit Prosinec 2007 Zprávu v rámci projektu Zajištění činnosti

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více