Tematická oblast Pravopisné jevy Anotace (výstižný popis a metodická instrukce)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematická oblast Pravopisné jevy Anotace (výstižný popis a metodická instrukce)"

Transkript

1 Číslo materiálu (identifikátor) ČG2-1-1 Autor materiálu Mgr. Jan Kubeš Datum (období) vzniku Ročník (y) pro který je VM vhodný/typická věková skupina ročník SŠ Tematická oblast Pravopisné jevy Anotace (výstižný popis a metodická instrukce) VM procvičuje pravopisný jev psaní i/y v kořenu slova (vyjmenovaná slova po b). VM lze v hodině využít jako procvičovací nástroj či jako nástroj klasifikační. Doporučená klasifikace: 2 chyby=zhoršení stupně. Vypracování VM by nemělo trvat déle než 10 minut. S vysvětlením pravopisného jevu by celá práce s VM neměla přesáhnout polovinu vyučovací hodiny, tj. 20 minut. Pravopisné pravidlo: ypsilon v kořenu slova po hlásce b píšeme v těchto českých slovech a jejich odvozeninách: být, bydlit, dobytek, nábytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka a ve vlastních jménech nebo názvech: Bydžov, Bykáň, Bylnice, Bynina, Bynov, Byňov, Byšice, Bytíz, Byzhradec, Hrabyně, Nezabylice, Přibyslav, Zbyslav, Zbýšov, Zbyněk. Proti tomu: bít (tlouci) a bidlo

2 (tyč). Druh VM Pracovní list 1. Doplňte i/y: B-l pracovitý a uměl si vydělat na živob-tí. Rozpoutalo se divoké hromob-tí. Jeho b-tná b-la velmi čistotná žena. V létě nejdou ryby příliš na odb-t. Je to neob-čejně lákavá nab-dka. Koupili jsme zb-tek látky na závěs. Na horách se pasou stáda dob-tka. Kočí zapráskal b-čem a kob-lky se daly do cvalu. Měl tehdy b-du. O osudu národa rozhodla jediná b-tva. Byli pochováni na hřb-tově. Potkali jsme našeho b-valého učitele. V pohádkách vystupují nadpřirozené b-tosti. Děti se nemají b-t. Odjeli jsme na letní b-t. Děvčátko si hrálo s rozb-tou panenkou. V celém b-tě b-l moderní náb-tek. Prázdniny rychle ub-haly. Ob-vatelé těch zemí doposud zachovávají starob-lé ob-čeje. Máme už jen malý zb-tek chleba. Pob-li jsme na Šumavě několik dní. U řeky jsme pob-li mnoho dotěrných komárů. Pod ub-vajícím sněhem se už zelenalo ob-lí. Krupob-tí trvalo jen chvíli. Děti sb-ly z prkýnek ptačí budku. 2. Vytvořte vhodné dvojice za použití těchto slov: být, bít, bydlo, bidlo, nabýt, nabít, sbít, zbýt pistoli se peněz bylo příliž krátké doma mě nebaví ho pálí majetek poličku psa holí

3 3. Vytvořte jedno souvětí za použití těchto slov: zbytek, neobyčejný, hromobití, bída. (zdroj: Styblík, V. Čechová, M.: Stručná mluvnice česká. Mluvnická a slohová cvičení. Fortuna, Praha 2004.) POZNÁMKY

4 ŘEŠENÍ 1. Byl, živobytí, hromobití, bytná, byla, odbyt, neobyčejně, nabídka, zbytek, dobytka, bičem, kobylky, bídu, bitva, hřbitově, bývalého, bytosti, bít, byt, rozbitou, bytě, byl, nábytek, ubíhaly, obyvatelé, starobylé, obyčeje, zbytek, pobyli, pobili, ubývajícím, obilí, krupobití, sbily. 2. Nabít pistoli, zbýt se peněz, bidlo bylo příliž krátké, být doma mě nebaví, bydlo ho pálí, nabýt majetek, sbít poličku, bít psa holí. 3. Hromobití, které se spustilo okolo čtvrté hodiny odpolední, bylo tak neobyčejné, že jsme zbytek odpoledne sledovali nezáživný dokument pojednávájící o bídě třetího světa.

5 Číslo materiálu (identifikátor) ČG Autor materiálu Mgr. Jan Kubeš Datum (období) vzniku Ročník (y) pro který je VM vhodný/typická věková skupina ročník SŠ Tematická oblast Pravopisné jevy Anotace (výstižný popis a metodická instrukce) VM procvičuje pravopisný jev psaní i/y v kořenu slova (vyjmenovaná slova po p). VM lze v hodině využít jako procvičovací nástroj či jako nástroj klasifikační. Doporučená klasifikace: 2 chyby=zhoršení stupně. Vypracování VM by nemělo trvat déle než 10 minut. S vysvětlením pravopisného jevu by celá práce s VM neměla přesáhnout polovinu vyučovací hodiny, tj. 20 minut. Pravopisné pravidlo: ypsilon v kořenu slova po hlásce p píšeme v těchto českých slovech a jejich odvozeninách: pýcha (pýchat, tj. vést si pyšně, pych), pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat (jazykozpyt), pykat, pýr (pýřavka), pýří, pýřit se (čepýřit), pyj a ve vlastních jménech a názvech: Přepychy, Solopysky, Chropyně, Pyšely, Spytovice,

6 Spytihněv. Druh VM Pracovní list 1. Doplňte y/i: Na plotě se čep-řili vrabci. Byla to velice nap-navá podívaná. P-cha předchází pád. U silnice ležela hromada p-sku. P-chla se jehlou do prstu. Klop-tali jsme v šeru přes kameny a kořeny stromů. Děti nechtěly p-t mléko. Pap-rem je třeba šetřit. Hvězdy na obloze se třp-tily. Je to obyčejná p-tlovina. U nás se spotřebuje příliš velké množství p-va. Karel Čapek je nejznámější český sp-sovatel. Nesmíš být p-šný. Chlapci p-skali na vrbové p-šťalky. Večer děti obdivovaly třepetavý let netop-rů. Karel je p-lný žák. Včely přenášejí p-l z květu na květ. Naše p-la už potřebuje nabrousit. Pro dobytek je potřeba mít v zásobě na zimu dostatečné množství p-ce. Zemědělci pálili p-r ve velkých hromadách. 2. Vytvořte v tabulce vhodné dvojice za použití prvních pěti vyjmenovaných slov ze cvičení 1. vrabci se hromada podívaná předchází pád do prstu 3. Vytvořte souvětí za použití slov: pyl, pil, pivo.

7 (zdroj: Styblík, V. Čechová, M.: Stručná mluvnice česká. Mluvnická a slohová cvičení. Fortuna, Praha 2004.) POZNÁMKY

8 ŘEŠENÍ 1. Čepýřili, napínavá, Pýcha, písku, Píchla, Klopýtali, pít, Papírem, třpytily, pytlovina, piva, spisovatel, pyšný, pískali, píšťalky, netopýrů, pilný, pyl, pila, píce, pýr. 2. Vrabci se čepýřili, napínavá podívaná, pýcha předchází pád, hromada písku, píchla se do prstu. 3. Pil poslední sklenici piva, když si všiml, že v koruně lípy přímo nad ním přenášejí včely pyl z květu na květ.

9 Číslo materiálu (identifikátor) ČG Autor materiálu Mgr. Jan Kubeš Datum (období) vzniku Ročník (y) pro který je VM vhodný/typická věková skupina ročník SŠ Tematická oblast Pravopisné jevy Anotace (výstižný popis a metodická instrukce) VM procvičuje pravopisný jev psaní i/y v kořenu slova (vyjmenovaná slova po p). VM lze v hodině využít jako procvičovací nástroj či jako nástroj klasifikační. Doporučená klasifikace: 2 chyby=zhoršení stupně. Vypracování VM by nemělo trvat déle než 10 minut. S vysvětlením pravopisného jevu by celá práce s VM neměla přesáhnout polovinu vyučovací hodiny, tj. 20 minut. Pravopisné pravidlo: ypsilon v kořenu slova po hlásce p píšeme v těchto českých slovech a jejich odvozeninách: pýcha (pýchat, tj. vést si pyšně, pych), pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat (jazykozpyt), pykat, pýr (pýřavka), pýří, pýřit se (čepýřit), pyj a ve vlastních jménech a názvech: Přepychy, Solopysky, Chropyně, Pyšely, Spytovice,

10 Spytihněv. Druh VM Pracovní list 1. Doplňte y/i: P-linová kamínka pěkně hřejí. Provinilec musí za svou vinu p-kat. V ošatce p-pala malá kuřátka. Lesní i polní p-ch je třeba trestat. Nový most bude mít tři p-líře. Český pravop-s není obtížnější než pravop-s mnohých jiných jazyků. P-tláci u nás bohužel ještě zcela nevymizeli. Op-ral se při chůzi o hůl. P-tva ukázala příčinu smrti. Květa se radostí zap-řila. Někteří lidé si libují v přep-chu. C hlapci se přisála k lýtku černá p-javice. Vyslal k němu zp-tavý pohled. Malé děti rády zp-vají. Naše p-smo je hláskové. Chlapci op-lovali tyč ze všech stran. Čmeláci op-lují květ jetele. Kůň měl poraněný p-sk. Nesl si svačinu v pap-rovém p-tlíku. V celém dop-se nebyla ani jediná pravop-sná chyba. 2. Vytvořte v tabulce vhodné dvojice za použití slov opilovat, opylovat, pil, pyl, piliny, pytlák dřevěné květ pilníkem byl odhalen z pampelišek bílý čaj 3. Vytvořte souvětí za použití třech dvojic z tabulky.

11 (zdroj: Styblík, V. Čechová, M.: Stručná mluvnice česká. Mluvnická a slohová cvičení. Fortuna, Praha 2004.) POZNÁMKY

12 ŘEŠENÍ 1. Pilinová, pykat, pípala, pych, pilíře, pravopis, pravopis, pytláci, Opíral, Pitva, zapýřila, přepychu, pijavice, zpytavý, zpívají, písmo, opilovali, opylují, pysk, papírovém, pytlíku, dopise, pravopisná. 2. Opylovat květ, dřevěné piliny, opilovat pilníkem, pytlák byl odhalen, pyl z pampelišek, pil bílý čaj. 3. Každý rok čekal, až v květnu včely přenesou pyl z pampelišek z jedné na druhou, opylují tak jejich květy, a on je nasbírá, uvaří med a osladí jím svůj oblíbený bílý čaj, který tak rád pil.

13 Číslo materiálu (identifikátor) Autor materiálu ČG Mgr. Jan Kubeš Datum (období) vzniku Ročník (y) pro který je VM vhodný/typická věková skupina Tematická oblast Anotace (výstižný popis a metodická instrukce) ročník SŠ Pravopisné jevy VM procvičuje pravopisný jev psaní i/y v kořenu slova (vyjmenovaná slova po p). VM lze v hodině využít jako procvičovací nástroj či jako nástroj klasifikační. Doporučená klasifikace: 2 chyby=zhoršení stupně. Vypracování VM by nemělo trvat déle než 10 minut. S vysvětlením pravopisného jevu by celá práce s VM neměla přesáhnout polovinu vyučovací hodiny, tj. 20 minut. Pravopisné pravidlo: ypsilon v kořenu slova po hlásce p píšeme v těchto českých slovech a jejich odvozeninách: pýcha (pýchat, tj. vést si pyšně, pych), pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat (jazykozpyt), pykat, pýr (pýřavka), pýří, pýřit se (čepýřit), pyj a ve vlastních jménech a názvech: Přepychy, Solopysky,

14 Druh VM Chropyně, Pyšely, Spytovice, Spytihněv. Pracovní list 1. Doplňte i/y: Netop-r je létající hmyzožravý savec. Pole zarostlé p-rem dá malou úrodu. Námořní p-ráti byli obávaní lup-či. Ptakop-sk žije v Austrálii. Kůň je lichokop-tník. Mokrý p-sek se třp-til v paprscích slunce. P-lulky byly hořké jako pelyněk. Schoval p-žamo do spacího p-tle. Český pravop-s je poměrně složitý. Měl na hlavě pap-rovou čepici. Princezna byla velice p-šná. Anna velice ráda zp-vá. Vrah zp-toval svědomí. Zlostí kopl do p-chavky a pak se zap-řil studem. Chodili bosi po přep-chovém koberci. 2. Vytvořte v tabulce vhodné dvojice za použití slov: piráti, třpytit se, pravopis, pyžamo, přepychový, pýr vyprané klenoty se hrůzostrašní český polní nábytek

15 3. Vytvořte větu za použití těchto slov: pyžamo, piráti, třpytit se (zdroj: Tejnor, A. Hlavsa, Z. a kol.: Český jazyk pro SOŠ a studijní obory SOU všech typů. SPN, Praha 1996.) POZNÁMKY

16 ŘEŠENÍ 1.Netopýr, pýrem, piráti, lupiči, Ptakopysk, lichokopytník, písek, třpytil, pilulky, pyžamo, pytle, pravopis, papírovou, pyšná, zpívá, zpytoval. 2. přepychový nábytek, vyprané pyžamo, klenoty se třpytí, hrůzostrašní piráti, český pravopis, polní pýr. 3. Dětské pyžamo mělo třpytící se knoflíky a potištěno bylo obrázky s piráty.

17 Číslo materiálu (identifikátor) Autor materiálu ČG Mgr. Jan Kubeš Datum (období) vzniku Ročník (y) pro který je VM vhodný/typická věková skupina Tematická oblast Anotace (výstižný popis a metodická instrukce) ročník SŠ Pravopisné jevy VM procvičuje pravopisný jev psaní i/y v kořenu slova (vyjmenovaná slova po p). VM lze v hodině využít jako procvičovací nástroj či jako nástroj klasifikační. Doporučená klasifikace: 2 chyby=zhoršení stupně. Vypracování VM by nemělo trvat déle než 10 minut. S vysvětlením pravopisného jevu by celá práce s VM neměla přesáhnout polovinu vyučovací hodiny, tj. 20 minut. Pravopisné pravidlo: ypsilon v kořenu slova po hlásce p píšeme v těchto českých slovech a jejich odvozeninách: pýcha (pýchat, tj. vést si pyšně, pych), pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat (jazykozpyt), pykat, pýr (pýřavka), pýří, pýřit se (čepýřit), pyj a ve vlastních jménech a názvech: Přepychy, Solopysky,

18 Druh VM Chropyně, Pyšely, Spytovice, Spytihněv. Pracovní list 1. Doplňte i/y: Mladé p-chavky jsou velmi chutné houby. Kovář okoval koni všechna kop-ta. Rybář chytal na třp-tku. Viník si odp-kal už polovinu trestu. Na dvoře byla pod stříškou halda p-lin. Nesmíš nikdy zp-chnout. Prop-chl se nám míč. Kůň, osel a zebra jsou lichokop-tníci. Nap-j se vody s malinovou šťávou. Na plotě se čep-řili vrabci. Byla to velice nap-navá podívaná. P-cha předchází pád. U silnice ležela hromada p-sku. P-chla se jehlou do prstu. 2. Vytvořte v tabulce vhodné dvojice za použití slov: čepýřit se, píchnout se, zpychnout, pykat, kopyta, piliny po úspěchu vrabci se borové koňská špendlíkem za trest

19 3. Vytvořte větu za použití těchto slov: písek, kopyto, lichokopytník (zdroj: Styblík, V. Čechová, M.: Stručná mluvnice česká. Mluvnická a slohová cvičení. Fortuna, Praha 2004.) POZNÁMKY

20 ŘEŠENÍ 1.pýchavky, kopyta, třpytku, odpykal, pilin, zpychnout, propíchl, lichokopytníci, napij, čepýřili, napínavá, pýcha, písku. 2. píchnout se špendlíkem, po úspěchu zpychnout, vrabci se čepýřili, pykat za trest, borové piliny, koňská kopyta. 3. V písku jsme spatřili kopyta lichokopytníků.

21 Číslo materiálu (identifikátor) Autor materiálu ČG Mgr. Jan Kubeš Datum (období) vzniku Ročník (y) pro který je VM vhodný/typická věková skupina Tematická oblast Anotace (výstižný popis a metodická instrukce) ročník SŠ Pravopisné jevy VM procvičuje pravopisný jev psaní i/y v kořenu slova (vyjmenovaná slova po s). VM lze v hodině využít jako procvičovací nástroj či jako nástroj klasifikační. Doporučená klasifikace: 2 chyby=zhoršení stupně. Vypracování VM by nemělo trvat déle než 10 minut. S vysvětlením pravopisného jevu by celá práce s VM neměla přesáhnout polovinu vyučovací hodiny, tj. 20 minut. Pravopisné pravidlo: ypsilon v kořenu slova po souhlásce s se píše v těchto českých slovech a jejich odvozeninách: sytý (sytost, dosyta, nasytit, nenasytný, přesytit), syn (synovský, synovec, zlosyn, Syneč), sýr (syreček, sýrař, sýrárna, sýrařství, syrovátka, Sýrovice), syrový (syrovinka, Syrov), syrý, sychravý (Sychrov), usychat, usýchat (osychat,

22 osýchat, vysychat, vysýchat, zasychat, zasýchat), sýkora (sýkořice), sysel, sýček, syčet (sykat, sykot, zasyčet), sypat (sypký, sýpka, nasypat, nasýpat, násyp, osypaný, osypky, posypat, posýpat, vysypat, vysýpat, zasypat, zasýpat, zásyp); Bosyně. Proti tomu: sirý (osiřelý), sirup, sirob, sípat (chraptět). Druh VM 1. Doplňte i/y: Pracovní list Z kotelny bylo slyšet s-čení páry. V os-kovém háji rostly pěkné křemenáče. Z oblohy se stále s-pal sníh. Karel byl známý s-lák. S-rky měly hlavičky ze s-ry. Brzy pak přišly už s-chravé dny. Třásl se zimou jako os-ka. Maminka koupila v drogerii zás-p. S-n bývá častěji podobný své matce. Na břehu Dunaje jsme viděli, jak rybáři suší s-tě. Vynikal neobyčejnou s-lou. K večeři byl chléb s máslem a s-rečky. S-vá holubičko, kdes byla. Je-li zmije nas-cena, na kořist neútočí. Na s-pce dělá myš velkou škodu. Muži přes-vali písek přes jemné s-to. Soused byl s-lný muž.

23 2. Vytvořte v tabulce vhodné dvojice za použití slov: syrý, osiřelý, sirotek, syrový, sytý, sypký, síra, sirky byl to krabička zapáchá písek chlapec země zelenina oběd 3. Vytvořte větu za použití těchto slov: sypký, syrový, sytý (zdroj: Styblík, V. Čechová, M.: Stručná mluvnice česká. Mluvnická a slohová cvičení. Fortuna, Praha 2004.) POZNÁMKY

24 ŘEŠENÍ 1. syčení, osikovém, sypal, silák, sirky, síry, sychravé, osika, zásyp, syn, sítě, silou, syrečky, sivá, nasycena, sýpce, přesívali, síto, silný. 2. syrá země, osiřelý chlapec, byl to sirotek, syrová zelenina, sytý oběd, sypký písek, síra zapáchá, krabička sirek. 3. Sytý oběd se skládal z pečeného vepřového masa, syrové zeleniny a sypké rýže.

25 Číslo materiálu (identifikátor) Autor materiálu ČG Mgr. Jan Kubeš Datum (období) vzniku Ročník (y) pro který je VM vhodný/typická věková skupina Tematická oblast Anotace (výstižný popis a metodická instrukce) ročník SŠ Pravopisné jevy VM procvičuje pravopisný jev psaní i/y v kořenu slova (vyjmenovaná slova po s). VM lze v hodině využít jako procvičovací nástroj či jako nástroj klasifikační. Doporučená klasifikace: 2 chyby=zhoršení stupně. Vypracování VM by nemělo trvat déle než 10 minut. S vysvětlením pravopisného jevu by celá práce s VM neměla přesáhnout polovinu vyučovací hodiny, tj. 20 minut. Pravopisné pravidlo: ypsilon v kořenu slova po souhlásce s se píše v těchto českých slovech a jejich odvozeninách: sytý (sytost, dosyta, nasytit, nenasytný, přesytit), syn (synovský, synovec, zlosyn, Syneč), sýr (syreček, sýrař, sýrárna, sýrařství, syrovátka, Sýrovice), syrový (syrovinka, Syrov), syrý, sychravý (Sychrov), usychat, usýchat (osychat,

26 osýchat, vysychat, vysýchat, zasychat, zasýchat), sýkora (sýkořice), sysel, sýček, syčet (sykat, sykot, zasyčet), sypat (sypký, sýpka, nasypat, nasýpat, násyp, osypaný, osypky, posypat, posýpat, vysypat, vysýpat, zasypat, zasýpat, zásyp); Bosyně. Proti tomu: sirý (osiřelý), sirup, sirob, sípat (chraptět). Druh VM 1. Doplňte i/y: Listí na stromech pomalu vadlo a us-chalo. Pracovní list Děti si hrály na nás-pu. S-rotek nemívá lehký život. K večeři má rád krájený s-r. Zemědělci zas-li u lesa oves. Venku je s-chravo. S-sel spotřebuje velké množství zrní. Milánek byl malý nenas-ta. V předs-ni měli vycpaného s-čka. Prezident odjel na své letní s-dlo. Z trávy se ozval výstražný s-kot zmije. Byl celý zs-nalý hrůzou. Jan byl tak nastydlý, že jen s-pal. Obě děti onemocněly os-pkami. Za války si mnozí lidé doma vařili z řepy cukrovky s-rob. Na naší zahradě se uhnízdily s-korky.

27 2. Vytvořte v tabulce vhodné dvojice za použití slov: zesinat, sýkorky, sykot, sýček, zasít, sípat obžalovaný krmítko pro neslyšně houkání oves zmije 3. Vytvořte jedno souvětí za použití těchto slov: zasyčet, sypat, sýček. (zdroj: Styblík, V. Čechová, M.: Stručná mluvnice česká. Mluvnická a slohová cvičení. Fortuna, Praha 2004.) POZNÁMKY

28 ŘEŠENÍ 1. usychalo, násypu (náspu), sirotek, sýr, zasili, sychravo, sysel, nenasyta, předsíni, sýčka, sídlo, sykot, zsinalý, sípal, osypkami, sirob, sýkorky. 2. zasít oves, obžalovaný zesinal, krmítko pro sýkorky, sykot zmije, neslyšně sípat, houkání sýčka. 3. V lesním lomu se sypal štěrk, z větvoví vysokých borovic se ozýval sýček a těsně vedle nás náhle zasyčela zmije.

29 Číslo materiálu (identifikátor) Autor materiálu ČG Mgr. Jan Kubeš Datum (období) vzniku Ročník (y) pro který je VM vhodný/typická věková skupina Tematická oblast Anotace (výstižný popis a metodická instrukce) ročník SŠ Pravopisné jevy VM procvičuje pravopisný jev psaní i/y v kořenu slova (vyjmenovaná slova po s). VM lze v hodině využít jako procvičovací nástroj či jako nástroj klasifikační. Doporučená klasifikace: 2 chyby=zhoršení stupně. Vypracování VM by nemělo trvat déle než 10 minut. S vysvětlením pravopisného jevu by celá práce s VM neměla přesáhnout polovinu vyučovací hodiny, tj. 20 minut. Pravopisné pravidlo: ypsilon v kořenu slova po souhlásce s se píše v těchto českých slovech a jejich odvozeninách: sytý (sytost, dosyta, nasytit, nenasytný, přesytit), syn (synovský, synovec, zlosyn, Syneč), sýr (syreček, sýrař, sýrárna, sýrařství, syrovátka, Sýrovice), syrový (syrovinka, Syrov), syrý, sychravý (Sychrov), usychat, usýchat (osychat,

30 osýchat, vysychat, vysýchat, zasychat, zasýchat), sýkora (sýkořice), sysel, sýček, syčet (sykat, sykot, zasyčet), sypat (sypký, sýpka, nasypat, nasýpat, násyp, osypaný, osypky, posypat, posýpat, vysypat, vysýpat, zasypat, zasýpat, zásyp); Bosyně. Proti tomu: sirý (osiřelý), sirup, sirob, sípat (chraptět). Druh VM 1. Doplňte i/y: Pracovní list Šelmy se v zoologické zahradě krmí s-rovým masem. Hospodyně s-pala slepicím zrní. S velkým ús-lím jsme se dostali až na vrchol hory. Koupíme si s-fonovou láhev. Rádi pijeme vodu se s-rupem. Tetička měla oba s-novce velice ráda. S-rovátka nám nechutnala. Kyselina s-rová je velmi nebezpečná žíravina. Zlos-n byl odsouzen k doživotnímu žaláři. Velmi rádi jsme vždy jedli s-rovinky upečené na plotně. Zabal chléb do ubrousku, aby neos-chal. Nech mě na pokoji! zas-čel. Oběd byl velmi s-tý. Měla v zásobě ještě látku na s-pky. Koncert byl uspořádán v slavnostní s-ni. Studánka neměla mnoho vody a v létě úplně vys-chala. Zavadila o kamínka a zas-kla bolestí.

31 U potoka trhaly děti listy devěts-lu. Všichni se najedli dos-ta. 2. Vytvořte v tabulce vhodné dvojice za použití slov: devětsil, dosyta, sirup, úsilí, vysychat, syrovinky smaženice ze najedli se listy javorový potůček každé léto nadlidské 3. Vytvořte jedno souvětí za použití těchto slov: dosyta, sirup, úsilí (zdroj: Styblík, V. Čechová, M.: Stručná mluvnice česká. Mluvnická a slohová cvičení. Fortuna, Praha 2004.) POZNÁMKY

32 ŘEŠENÍ 1. syrovým, sypala, úsilím, sifonovou, sirupem, synovce, syrovátka, sírová, zlosyn, syrovinky, neosychal, zasyčel, sytý, sypky, síni, vysychala, zasykla, devětsilu, dosyta. 2. smaženice ze syrovinek, nejedli se dosyta, listy devětsilu, javorový sirup, potůček každé léto vysychal, nadlidské úsilí. 3. Po vynaloženém úsilí se dosyta naobědvali a jídlo zapili vodou s jahodovým sirupem.

33 Číslo materiálu (identifikátor) Autor materiálu ČG Mgr. Jan Kubeš Datum (období) vzniku Ročník (y) pro který je VM vhodný/typická věková skupina Tematická oblast Anotace (výstižný popis a metodická instrukce) ročník SŠ Pravopisné jevy VM procvičuje pravopisný jev psaní i/y v kořenu slova (vyjmenovaná slova po s). VM lze v hodině využít jako procvičovací nástroj či jako nástroj klasifikační. Doporučená klasifikace: 2 chyby=zhoršení stupně. Vypracování VM by nemělo trvat déle než 10 minut. S vysvětlením pravopisného jevu by celá práce s VM neměla přesáhnout polovinu vyučovací hodiny, tj. 20 minut. Pravopisné pravidlo: ypsilon v kořenu slova po souhlásce s se píše v těchto českých slovech a jejich odvozeninách: sytý (sytost, dosyta, nasytit, nenasytný, přesytit), syn (synovský, synovec, zlosyn, Syneč), sýr (syreček, sýrař, sýrárna, sýrařství, syrovátka, Sýrovice), syrový (syrovinka, Syrov), syrý, sychravý (Sychrov), usychat, usýchat (osychat,

34 osýchat, vysychat, vysýchat, zasychat, zasýchat), sýkora (sýkořice), sysel, sýček, syčet (sykat, sykot, zasyčet), sypat (sypký, sýpka, nasypat, nasýpat, násyp, osypaný, osypky, posypat, posýpat, vysypat, vysýpat, zasypat, zasýpat, zásyp); Bosyně. Proti tomu: sirý (osiřelý), sirup, sirob, sípat (chraptět). Druh VM 1. Doplňte i/y: Pracovní list Nas-pal jsem s-korkám mák. Při s-lvestrovské zábavě jsme jedli s-rové tyčinky. S-rouhlík je kapalina, s-rovodík je plyn. S-rová zelenina obsahuje vitamíny. Protože s-pal, pil horký čaj se s-rupem. S-slové si dělají na zimu zásoby obilí. S-nchronní stroje mají rychlost motoru shodnou s rychlostí magnetického pole statoru. S-lážování je konzervační metoda, kterou lze uchovat pícniny a okopaniny po delší dobu s poměrně malými ztrátami živin. Umělecká skupina Devěts-l byla založena roku Had na nás zas-čel z křoví. Obraz byl namalován s-tými barvami. Vyslovuje špatně s-kavky. Objednal si s-fonovou limonádu.

35 2. Vytvořte v tabulce vhodné dvojice za použití slov: sytý, sifon, sykavky, syslové, silvestrovský, sirovodík v ZOO jsme viděli z a s jsou je plyn oběd láhev noc 3. Vytvořte jedno souvětí za použití těchto slov: sifon, sytý, sycený (zdroj: Tejnor, A. Hlavsa, Z. a kol.: Český jazyk pro SOŠ a studijní obory SOU všech typů. SPN, Praha 1996.) POZNÁMKY

36 ŘEŠENÍ 1. Nasypal, sýkorkám, silvestrovské, sýrové, sirouhlík, sirovodík, syrová, sípal, sirupem, syslové, synchronní, silážování, Devětsil, zasyčel, sytými, sykavky, sifonovou. 2. v ZOO jsme viděli sysly, sirovodík je plyn, sytý oběd, sifonová láhev, z a s jsou sykavky, silvestrovská noc. 3. Koupili jsme si láhev sycené vody, které se říká sifon, a ta měla vinětu potištěnou sytými barvami.

37 Číslo materiálu (identifikátor) Autor materiálu ČG Mgr. Jan Kubeš Datum (období) vzniku Ročník (y) pro který je VM vhodný/typická věková skupina Tematická oblast Anotace (výstižný popis a metodická instrukce) ročník SŠ Pravopisné jevy VM procvičuje pravopisný jev psaní i/y v kořenu slova (vyjmenovaná slova po v). VM lze v hodině využít jako procvičovací nástroj či jako nástroj klasifikační. Doporučená klasifikace: 2 chyby=zhoršení stupně. Vypracování VM by nemělo trvat déle než 10 minut. S vysvětlením pravopisného jevu by celá práce s VM neměla přesáhnout polovinu vyučovací hodiny, tj. 20 minut. Pravopisné pravidlo: Ypsilon se po souhlásce v píše v kořenu těchto českých slov a jejich odvozenin: předpona vy-, vý- (vyhodit, výborný, výstup, vysutý /vysunutý/), zájmeno vy, výheň, vykat, vysoký (vysočina, Vysočany, vyšší, výše, výška, výšina, povýšit, převyšovat, vyvýšit, vyvýšenina, zvýšit, Vyšehrad), vydra (vydří, vydrovka, Povydří), výr /pták/

38 (výrovka), zvykat (zvyk, zlozvyk, zvyknout, zvyklost, navyknout, návyk, odvyknout, přivyknout, uvyknout, obvyklý), žvýkat (žvýkací, přežvykovat, přežvýkavec), výt (zavýt), výskat (výskot, zavýsknout), povyk (povykovat), vyza /ryba/, vyžle (Vyžlovka), cavyky; Čavyně, Výčapy, Vykáň, Vyklanice, Vyskeř, Vyškov, Výtoň. Proti tomu: vír (vodní, vzdušný), vískat (probírat se někomu ve vlasech), visutý (visící), vít (vinout, navíjet); Vizovice. Druh VM 1. Doplňte i/y: Pracovní list V-soká pec slouží k v-robě surového železa. Jen to nejlepší zboží do stává v-sačku v-soké kvality. Nezv-kej si odbývat práci. Stále žv-kat žv-kačku je nepěkný zv-k. V předsíni v-sel na věšáku v-dří kožich. Nedělej cav-ky a přestaň mi v-kat. Neustálým v-skáním působily děti na zahradě pov-k. Silná v-chřice v-vracela stromy a působila škody na lidských příbytcích. V-brali jsme si namačkanou látku. Jsem rád, že vás zase v-dím. Dědeček nosil čepici z v-dří kožišiny. Chlapci hbitě v-lezli na stromy a trhali si v-šně. Ze zřícených zdí se doposud tyčila zachovalá hradní v-žka. Není to tak zcela mou v-nou.

39 2. Vytvořte v tabulce vhodné dvojice za použití slov: vina, vížka, višeň, vidět, viset, zvyk sladká kostelní má dlouholetý ostře na zdi 3. Vytvořte jedno souvětí za použití těchto slov: zvyk, vížka, višeň(-ový) (zdroj: Styblík, V. Čechová, M.: Stručná mluvnice česká. Mluvnická a slohová cvičení. Fortuna, Praha 2004.) POZNÁMKY

40 ŘEŠENÍ 1. Vysoká, výrobě, visačku, vysoké, nezvykej, žvýkat, žvýkačku, zvyk, visel, vydří, cavyky, vykat, výskáním, povyk, vichřice, vyvracela, vybrali, vidím, vydří, vylezli, višně, vížka, vinou. 2. vidět ostře, sladká višeň, kostelní vížka, má vina, viset na zdi, dlouholetý zvyk 3. Jejich dlouholetým zvykem bylo scházet se každé prázdniny za višňovým sadem, právě když na kostelní vížce odbíjela pátá odpolední.

41 Číslo materiálu (identifikátor) Autor materiálu ČG Mgr. Jan Kubeš Datum (období) vzniku Ročník (y) pro který je VM vhodný/typická věková skupina Tematická oblast Anotace (výstižný popis a metodická instrukce) ročník SŠ Pravopisné jevy VM procvičuje pravopisný jev psaní i/y v kořenu slova (vyjmenovaná slova po z) VM lze v hodině využít jako procvičovací nástroj či jako nástroj klasifikační. Doporučená klasifikace: 2 chyby=zhoršení stupně. Vypracování VM by nemělo trvat déle než 10 minut. S vysvětlením pravopisného jevu by celá práce s VM neměla přesáhnout polovinu vyučovací hodiny, tj. 20 minut. Pravopisné pravidlo: Ypsilon po souhlásce z píšeme v kořenech těchto českých slov a jejich odvozeninách: brzy, jazyk (jazýček, jazykozpyt, jazykověda, jazykový dvojjazyčný, jazylka), nazývat (vyzývat, vyzývavý, vzývat, ozývat

42 se); Ruzyně. Proti tomu: brzičko (přípona - ičko, jako maličko od málo), zívat (únavou), nazívat se (mnoho zívat). Druh VM 1. Doplňte i/y: Děti se už těšily na z-mu. Pracovní list Jak se naz-vá ten přístroj? Všichni už jsme z-vali únavou. Jaz-kověda se v posledním období rozvíjí s pomocí matematických metod. Brz- nastaly Vánoce. Na z-dce seděla kočka. Navštěvujeme jaz-kové kurzy. Na podz-m pouštěli chlapci draka. Jirku jaz-ček svědil tak dlouho, dokud všechno naše tajemství nevyzradil. Z-nek je důležitý kov. Jeho chování bylo vyz-vavé a drzé. Z-tra k vám zase přijdeme. Bylo nám všem z-ma. Lékař dětem prohlédl jaz-k. Brz-, brz-čko budeme zase u nás doma. Odevšad se na zahradě oz-valo pípání kuřátek. Z-skali jsme v soutěži první místo. Někteří lidé ani nevědí, k čemu může být dobrý jednojaz-čný slovník. Jeho pomoc byla nez-štná. Jeli jsme se podívat do Ruz-ně na letiště.

43 2. Vytvořte v tabulce vhodné dvojice za použití slov: zívat, ozývat se, vyzývat, nazývat pravými jmény hlasitě únavou někoho k souboji 3. Vytvořte jedno souvětí za použití těchto slov: ozývat se, nazývat, vyzývavý (zdroj: Styblík, V. Čechová, M.: Stručná mluvnice česká. Mluvnická a slohová cvičení. Fortuna, Praha 2004.) POZNÁMKY

44 ŘEŠENÍ 1. zimu, nazývá, zívali, Jazykověda, Brzy, zídce, jazykové, podzim, jazýček, Zinek, vyzývavé, Zítra, zima, jazyk, Brzy, brzičko, ozývalo, Získali, jednojazyčný, nezištná, Ruzyně. 2. nazývat pravými jmény, ozývat se hlasitě, zívat únavou, vyzívat někoho k souboji. 3. Přestože dokázal věci nazývat pravými jmény, až příliš často se kriticky ozýval a jeho chování v takových případech hraničilo až s chováním vyzývavým.

45 Číslo materiálu (identifikátor) ČG2-1-2 Autor materiálu Mgr. Jan Kubeš Datum (období) vzniku Ročník (y) pro který je VM vhodný/typická věková skupina ročník SŠ Tematická oblast Pravopisné jevy Anotace (výstižný popis a metodická instrukce) Druh VM Pracovní list VM procvičuje pravopisný jev psaní i/y v kořenu slova (vyjmenovaná slova po b). VM lze v hodině využít jako procvičovací nástroj či jako nástroj klasifikační. Doporučená klasifikace: 2 chyby=zhoršení stupně. Vypracování VM by nemělo trvat déle než 10 minut. S vysvětlením pravopisného jevu by celá práce s VM neměla přesáhnout polovinu vyučovací hodiny, tj. 20 minut. Pravopisné pravidlo: ypsilon v kořenu slova po hlásce b píšeme v těchto českých slovech a jejich odvozeninách: být, bydlit, dobytek, nábytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka a ve vlastních jménech nebo názvech: Bydžov, Bykáň, Bylnice, Bynina, Bynov, Byňov, Byšice, Bytíz, Byzhradec, Hrabyně, Nezabylice, Přibyslav, Zbyslav, Zbýšov, Zbyněk. Proti tomu: bít (tlouci) a bidlo (tyč).

46 1. Doplňte y/i: Zb-lo mu jen pět korun. Na b-dle seděl kohout. Dobré b-dlo ho pálí. Přib-lo nám starostí. Přib-l dopisní schránku na vrátka. Husitské vojsko dob-lo většinu hradů u nás. Lesník zmiji dob-l, ab- se netrápila. Pilným studiem nab-l mnoho vědomostí. Vojáci znovu nab-li dělo. Ub-l krysu holí. Vody v řece ub-lo. Tys tu práci odb-l. Na věži odb-la desátá. Chlapec b-l b-t. Za plotem rostlo různé b-lí. Za plotem rostlo různé ob-lí. Děti se vrátily ze sáňkování celé b-lé. Ub-ral se spokojeně domů. Lehce nab-l, lehce pozb-l. Bab-čka sbírá léčivé b-liny. Krumlov je starob-lé město. V horských b-střinách jsme pozorovali malé pstruhy. Večer b-váme doma. V neděli odpoledne ob-čejně chodíme na procházku. Jirka je b-strý chlapec. Strýc b-dlí v Novém B-džově. Na vojně b-l v B-střici nad Úhlavou. Žižka zemřel u Přib-slavi. Před Vánocemi b-vá v obchodech nab-to. 2. Vytvořte v tabulce vhodné dvojice za použití slov: bývá, ubylo, nabyl, nabitá, odbilo, bystře mnoho zkušeností zbraň se rozhodoval často doma hodně vody dvanáct hodin

DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO

DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO PSANÍ I, Í, Y, Ý V KOŘENI SLOV Abychom správně doplňovali i, í, y, ý po obojetných souhláskách v kořeni slov, musíme umět poznat kořen slova umět při psaní i, í,

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná ČESKÝ JAZYK MLUVNICE A PRAVOPIS pravopisná cvičení pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:...

Více

Psaní písmena ě. Kdy se píše i, í a kdy y, ý, stanoví tato pravidla:

Psaní písmena ě. Kdy se píše i, í a kdy y, ý, stanoví tato pravidla: Psaní písmena ě 1. ve skupinách dě, tě, ně označuje výslovnost [ď, ť, ň] + [e]; např. dělat, mládě, na hradě, tvrdě; tělo, kotě, v plotě, krutě; něco, koně, ženě, věrně; 2. 1. po souhláskách b, p, v, f

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp-

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp- opakování z 5. ročníku 1 Proveďte rozbor stavby slova: odplavit, podvodní, horský, základna, přehled, výprava, rozsypaný, deník, procházka, vycvičit předpona kořen část příponová (nebo přípona a koncovka)

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

ilí čtenáři, našeho mateřského jazyka nabízí nekonečné možnosti pro zrození nových příběhů, pohádek, básní

ilí čtenáři, našeho mateřského jazyka nabízí nekonečné možnosti pro zrození nových příběhů, pohádek, básní ilí čtenáři, uběhl právě jeden rok od doby, kdy jsme Vám poprvé představili Sborník vítězných slohových prací okresních a krajských kol Olympiády v českém jazyce. Ohlas ze strany autorů příspěvků, pedagogů

Více

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 Současná redakce Školáka Náš časopis Školák získal druhé místo! V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis

Více

39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013

39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013 3 4 39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013 5 6 Výsledky 39. ročníku literární soutěže TRAPSAVEC 2013 Zlatý Trapsavec Noční návštěva Petr Dollyk Doležal * Malý Trapsavec čestné uznání pro nejlépe ohodnocenou

Více

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 číslo 43 červenec - listopad 2012 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Milí čtenáři, při psaní těchto úvodních řádek jsem si uvědomil, že jsem zapomněl do krmítka nasypat

Více

Opakování vyjmenovaných slov a slov příbuzných:

Opakování vyjmenovaných slov a slov příbuzných: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor:Mgr.Iveta Becková NÁZEV: VY_32_INOVACE_02_CJ1 Téma: Opakování vyjmenovaných slov a slov příbuzných, 4.tř. ZŠ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181

Více

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Znalosti tvaroslovného pravopisu podstatných a přídavných jmen u žáků 1. stupně základní školy Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí

Více

Jak jsem potkal ryby Ota Pavel

Jak jsem potkal ryby Ota Pavel Pro účely serveru WebTolerance byla použita kniha vydaná v nakladatelství Olympia, v roce 1981. V souborném vydání "Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby" v Olympii vydání první. Dětství Koncert copyright

Více

Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5.

Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5. Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5.1937) Vážení přátelé, milé sestry a bratři / sokolové /! Byl

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více

Ondřej Kano Landa. Pomalu. s miminkem a s koněm v páteři Karpat

Ondřej Kano Landa. Pomalu. s miminkem a s koněm v páteři Karpat Ondřej Kano Landa Pomalu s miminkem a s koněm v páteři Karpat 1 Copyright Ondřej Kano Landa, 2015 Illustrations Fukiko Kano, 2015 Vydané vlastním nákladem autora ve vydavatelství CAD PRESS Ľuda Zúbka 23

Více

VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ

VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ SBORNÍK VÍTĚZNÝCH PRACÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE DĚTSKÝCH AUTORŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE 2005/2006 VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ SBORNÍK VÍTĚZNÝCH PRACÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE DĚTSKÝCH

Více

JOSEF JANDA. volný způsob

JOSEF JANDA. volný způsob JOSEF JANDA volný způsob VOLNÝ ZPŮSOB JOSEF JANDA volný způsob (1978 1988) PRAHA 2014 Tato kniha vyšla za finančního přispění těchto institucí: Nadace Český literární fond VOLNÝ ZPŮSOB Copyright Josef

Více

Výstupy z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Sborník příprav na hodiny

Výstupy z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Sborník příprav na hodiny Výstupy z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Sborník příprav na hodiny Přípravy jsou řazeny dle ročníků tedy od první třídy po devátou. 1 Autobus PŘEDMĚT: Matematika ŠKOLA: ZŠ Družby Karviná Nové

Více

Byl jednou jeden vesnický chlapík Vilém a byl tuze moc chudý. Ale zdravý a pracovitý. Pracovitý to on byl, nejen v práci, ale také v milostném

Byl jednou jeden vesnický chlapík Vilém a byl tuze moc chudý. Ale zdravý a pracovitý. Pracovitý to on byl, nejen v práci, ale také v milostném Byl jednou jeden vesnický chlapík Vilém a byl tuze moc chudý. Ale zdravý a pracovitý. Pracovitý to on byl, nejen v práci, ale také v milostném životě. Měl se svojí ženou Filoménou sedm dětí, které se rodily

Více

Moje vzpomínky a příhody z mého mládí navazují i když o mnoho let později, na vzpomínky Karla Hudce, které tak krásně a dojemně popisuje ve své

Moje vzpomínky a příhody z mého mládí navazují i když o mnoho let později, na vzpomínky Karla Hudce, které tak krásně a dojemně popisuje ve své 1 Moje vzpomínky a příhody z mého mládí navazují i když o mnoho let později, na vzpomínky Karla Hudce, které tak krásně a dojemně popisuje ve své knížce "Okolo Molenburka teče voda čisťounká".věřím, že

Více

svazek 5 / Východní Čechy a Vysočina sever západ východ

svazek 5 / Východní Čechy a Vysočina sever západ východ svazek 5 / Východní Čechy a Vysočina sever západ východ na DVA východy Východní Čechy a Vysočina ISBN 978-80-904025-4-6 OBSAH PARDUBICKO Jana Bednářová 6 Lukáš Bína 8 Antonín Hrdý 10 Tomáš Jireček 12

Více

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné Vilém D.Schneeberger Lid zvaný metodisté Příběhy vážné i méně vážné Praha 2005 Sestavil ThDr. Vilém D. Schneeberger Evangelická církev metodistická Ilustrace Alfréda Kobela 1. vydání Praha 2005 ISBN 80-7356-009-7

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více