Aplikace požadavků vyplývajících z potravinového práva a zkušenosti dozorových orgánů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace požadavků vyplývajících z potravinového práva a zkušenosti dozorových orgánů"

Transkript

1 Pozvánka na seminář (informační akci) Aplikace požadavků vyplývajících z potravinového práva a zkušenosti dozorových orgánů Potravinářská komora ČR pořádá cyklus informačních akcí pro zemědělce, potravináře a pracovníky výzkumných a vzdělávacích institucí činných v zemědělské a potravinářské oblasti Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

2 Ke konci legislativního procesu se blíží poměrně zásadní novela zákona o potravinách, jejíž účinnost je naplánována na 1. ledna Novelou má být zajištěno nastavení a jednotný přístup aplikace požadavků evropského potravinového práva pro všechny členské státy EU a sjednocení používané terminologie v oblasti potravinového práva. Na tuto skutečnost budou reagovat i jednotlivé prováděcí právní předpisy k zákonu o potravinách, na nichž Ministerstvo zemědělství ČR v současné době pracuje. Velmi zásadní změnou je přesun gescí z Ministerstva zdravotnictví ČR na Ministerstvo zemědělství ČR, které bude nově spravovat vše, co s potravinami souvisí (od přídatných látek přes zdravotní tvrzení až po doplňky stravy) s výj. počáteční a pokračovací dětské výživy a potravin určených pro zvláštní lékařské účely. Dojde k novému nastavení kompetencí, kdy dozor nad pokrmy, tedy potravinami uváděnými na trh v provozech veřejného stravování, bude oprávněna mimo hygienickou službu vykonávat také SZPI a SVS. Informační akce bude věnována nejen přípravě nové legislativy, ale také např. úloze Státního zdravotního ústavu či zkušenostem dozorových orgánů při aplikaci požadavků potravinového práva. APLIKACE POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z POTRAVINOVÉHO PRÁVA A ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Místa a termíny konání (čas vždy od 8:00 do 17:00 hod.): Brno, Hotel International, Husova 16, středa 3. září 2014 Ostrava, Clarion Congress Hotel, Zkrácená 2703, čtvrtek 4. září 2014 Praha, Hotel Olšanka, s.r.o., Táboritská 1000, pátek 5. září 2014 Plzeň, Hotel Gondola, Pallova 12, úterý 9. září 2014 České Budějovice, Clarion Congress Hotel, Pražská tř. 2306/14, čtvrtek 11. září 2014 Jihlava, Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, pátek 12. září 2014 Ústí n. Labem, Hotel Vladimír, Masarykova 36, čtvrtek 18. září 2014 Liberec, CENTRUM BABYLON, Nitranská 1, pátek 19. září 2014 Pardubice, Hotel EURO, Jiráskova 2781, pátek 26. září 2014 Registrujte se na: Pro více informací kontaktujte: JUDr. Zdeňka Ehlová Potravinářská komora ČR Počernická 96/ Praha 10 Malešice tel.: mobil: Akce je pořádána bez vložného. Vyčkejte na potvrzení registrace.

3 Informační akce PK ČR APLIKACE POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z POTRAVINOVÉHO PRÁVA A ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ PROGRAM Od Čas Do Téma Hl. lektor/alternativní zástupce 8:00 8:30 Prezence účastníků Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR; 8:30 9:15 ÚVOD DO PROBLEMATIKY Ing. Václav Suchan, MBA,, oddělení administrativní a projektové činnosti PK ČR; Ing. Tomáš Kreutzer, ředitel pro zahraniční vztahy a SZP EU, PK ČR; 9:15 10:15 PŘÍPRAVA NOVEL PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Ing. Jindřich Fialka, ředitel odboru potravinářské výroby a legislativy, MZe; Ing. Martin Štěpánek, vedoucí oddělení potravin rostlinného původu, MZe; Ing. David Zima, oddělení potravin rostlinného původu, MZe; 10:15 10:30 Přestávka 10:30 11:30 11:30 12:30 PRAKTICKÁ APLIKACE POŽADAVKŮ POTRAVINOVÉHO PRÁVA ROLE STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU PŘI APLIKACI POTRAVINOVÉ LEGISLATIVY Mgr. Markéta Chýlková, vedoucí legislativního oddělení PK ČR; Ing. Daniela Winklerová, vedoucí národní referenční laboratoře pro přídatné látky v potravinách, SZÚ; Ing. Michaela Kubíková, centrum toxikologie a bezpečnosti, SZÚ; 12:30 13:15 Přestávka na oběd ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ VYPLÝVAJÍCÍ Z APLIKACE POŽADAVKŮ POTRAVINOVÉ LEGISLATIVY Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel, SZPI; 13:15 14:45 Z POHLEDU STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ INSPEKCE Ing. Jindřich Pokora, ředitel odboru kontroly, laboratoří a certifikace, SZPI; Mgr. Petr Čejka, ředitel odboru právního a zahraničního, SZPI 15:45 16:15 Z POHLEDU STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., ústřední ředitel, SVS; MVDr. Milan Sehnal, první náměstek ústředního ředitele, SVS. 16:15-17:00 - DISKUSE/ZÁVĚR SEMINÁŘE

4 Lektoři: Ing. Miroslav Koberna, CSc. je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Profesní dráhu začal jako projektant konstruktér v Elektropřístroji Písek. Dále působil na ČSAV a ve společnostech AGI s.r.o., Kovopetrol a.s. a Pragolaktos obchodní a.s. Od r působí na Potravinářské komoře ČR, nyní na pozici ředitele pro programování a strategii. Je místopředsedou řídícího výboru České technlogické platformy pro potraviny a členem Rady instituce VÚPP a členem vědecké rady VÚM. Má rozsáhlé zkušenosti s projekty v rámci potravinářského průmyslu jak na národní úrovni, tak i evropské. Je autorem několika desítek článků, výzkumných zpráv a odborných příspěvků do médií. Ing. Václav Suchan, CSc., MBA působí od roku 2013 na Potravinářské komoře ČR. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, kde úspěšně absolvoval vědeckou aspiranturu a souběžně dokončil postgraduální studium na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze. V roce 2007 úspěšně absolvoval MBA na I.A.E. de Lyon, Université Jean Moulin ve spolupráci s Francouzsko-českým institutem řízení Vysoké školy ekonomické v Praze. V minulých letech zastával práci manažera v různých soukromých společnostech, především ze zemědělsko-potravinářského odvětví. V letech působil ve Státní veterinární správě ČR jako ředitel odboru Kanceláře ústředního ředitele. Ing. Tomáš Kreutzer vystudoval Agronomickou fakultu VŠZ v Brně, obor zootechnický. Profesní kariéru zahájil v JZD Křečhoř na okrese Kolín. Vzdělání si doplnil postgraduálním studiem mechanizace živočišné výroby na Vysoké škole zemědělské v Praze. Po stáži v USA nastoupil na Regionální odbor Mze v Kolíně (nyní ZAPÚ). V roce 1997 se stal vedoucím pracovní skupiny pro skot, hovězí a skopové maso v odboru Evropské integrace Mze. V r byl jmenován jako ředitel zahraničního protokolu a propagace a v r vedoucí samostatného útvaru pro přípravu PRES (Předsednictví ČR v EU) v r v resortu zemědělství. Od r až dosud pracuje jako ředitel úřadu, poté ředitel pro zahraniční záležitosti a SZP EU PK ČR, v rámci souběžného pracovního poměru, je členem analytické skupiny Agrární komory ČR. Mgr. Markéta Chýlková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Profesní kariéru začala ve státní správě, nejprve na Ministerstvu vnitra ČR a poté se několik let věnovala problematice odpadů a obalů v legislativním odboru Ministerstva životního prostředí ČR. Sedmým rokem působí na PK ČR, kde se kromě environmentální legislativy věnuje nejen otázkám aplikace potravinového práva, ale také např. významné tržní síly. Zastupuje PK ČR v evropské konfederaci výrobců potravin a nápojů FoodDrinkEurope. Ing. Martin Štěpánek je absolventem Univerzity Pardubice, obor hodnocení a analýza potravin. Profesní kariéru začal jako inspektor SZPI. Od roku 2002 pracuje v odboru potravinářské výroby a legislativy MZe, kde se zabývá problematikou potravinového práva, otázkami politiky kvality potravinářských výrobků, implementací legislativních požadavku do národního práva a v neposlední řadě věcnou agendou projektů Klasa a Regionální potravina. Ing. Jindřich Fialka působí na Ministerstvu zemědělství ČR od roku 2000, přičemž v letech řídil oddělení mezinárodních obchodních dohod, v současné době zastává funkci ředitele odboru potravinářské výroby a legislativy. Jako zástupce ČR rovněž vystupuje v řadě institucí a organizací v pracovních orgánech EU a výborech UNECE, FAO a Codex Alimentarius. V letech také mimo jiné předsedal Radě mezinárodní komoditní organizace v Londýně Ing. David Zima vystudoval obor kvalita a zpracování potravin na Agronomické fakultě ČZU v Praze. Po stáži v zahraničí zahájil svou profesní kariéru na MZe v úseku potravinářské výroby a legislativy Úřadu pro potraviny. V průběhu a po předsednictví ČR v Radě EU byla hlavní náplní práce především problematika drůbežího masa a vajec, medu a výživových tvrzení. V současné době se věnuje zejm. oblasti obecného potravinového práva. Jedná se o zákon o potravinách a prováděcí vyhlášky, v případě evropského potravinového práva jde o předpisy týkající se označování potravin a další. Dále je náplní práce zastupování ČR na pracovních skupinách Evropské rady a Komise při projednávání nové legislativy a příprava pozic na tato jednání.

5 Ing. Martin Klanica vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně (dnešní Mendelova univerzita). Po 2 letém působení v zemědělském družstvu nastoupil ke Státní zemědělské a potravinářské inspekci, kde pracuje od roku Začínal jako specializovaný inspektor pro oblast ovoce a zeleniny. Postupně prošel přes nižší pozice na regionálním inspektorátu v Brně na inspektorát ústřední, kde byl zodpovědný za činnost kontrolního a laboratorního odboru a následně sekce kontrolní a právní. Od října roku 2013 je ústředním ředitelem Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Ing. Jindřich Pokora vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně (MZLU). První tři roky praxe získal v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském. Dále pracoval u velkoobchodní firmy zabývající se prodejem čerstvého ovoce, zeleniny a mraženými výrobky. Od roku 1993 je zaměstnancem Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dříve České). Začínal jako metodik ústředního inspektorátu, dva roky působil jako vedoucí oddělení a následně jako ředitel Odboru kontroly laboratoří a certifikace. Kromě toho působil i jako auditor SMJ a bezpečnosti potravin a 6 let byl členem vědecké rady Výzkumného ústavu bramborářského. Mgr. Petr Čejka vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2006 nastoupil na ústřední inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce, kde působí doposud na pozici ředitele odboru právního a zahraničního. V průběhu českého předsednictví v Radě EU působil na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu a podílel se na předsedání pracovní skupině Rady EU pro potraviny. Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně. V roce 1979 působil na Okresní veterinární správě Znojmo jako inspektor a od roku 1986 jako vedoucí veterinárně hygienického střediska ve Znojmě. V letech zastával funkci vedoucího odboru veterinární hygieny, ochrany veřejného zdraví a ekologie na SVS ČR. V roce 2004 byl jmenován do funkce ústředního ředitele SVS ČR. V roce 2006 úspěšně absolvoval doktorské studium v programu Veterinární hygiena a ekologie. V roce 2008 úspěšně dokončil na VFU v Brně docenturu - obhájením habilitační práce Úhyn prasat a skotu při přepravě na porážku z pohledu ochrany zvířat proti týrání. MVDr. Milan Sehnal, vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně, obor veterinárního lékařství. V roce 1980 složil atestaci I. stupně z legislativy a veřejného zdraví. V roce 1987 úspěšně obhájil atestaci II. stupně z veterinární hygieny. Profesní karieru začal jako inspektor v dozorové činnosti na Městské veterinární správě v Praze. Od roku 1993 je zaměstnancem SVS ČR. Začínal ve funkci vedoucího oddělení veterinární ochrany státního území a zahraničních vztahů a následně působil jako ředitel odboru. V roce 2005 byl jmenován 1. náměstkem ústředního ředitele SVS ČR. Dále působil od roku v dozorčí radě Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Od března 2013 je členem Správní rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Ing. Daniela Winklerová vystudovala Fakultu potravinářské a biochemické technologie VŠCHT. V roce 2006 získala atestaci v oboru ochrany veřejného zdraví hygiena životního a pracovního prostředí. Od roku 1982 je zaměstnána na SZÚ v Praze, kde v centru toxikologie a zdravotní bezpečnosti zastává pozici vedoucí národní referenční laboratoře pro přídatné látky v potravinách. Je také vedoucí odborné skupiny pro speciální druhy potravin a mikrobiologii PBU, členkou Vědeckého výboru pro potraviny, lektorkou Institutu profesní přípravy a členkou evropské pracovní skupiny pro hodnocení aromatických látek. Ing. Michaela Kubíková vystudovala obor organické chemie na VŠCHT. V roce 2006 získala atestaci v oboru ochrany veřejného zdraví hygiena životního a pracovního prostředí. Od roku 2000 je zaměstnána na Státním zdravotním ústavu v Praze v centru toxikologie a zdravotní bezpečnosti. Je členkou odborné skupiny pro speciální druhy potravin a mikrobiologii PBU a váženým odborným pracovníkem v ochraně veřejného zdraví.

Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i.

Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i. Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i. Výroční zpráva 2010 22 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Výroční zpráva 2010 23 Obsah I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...10 II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...12

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

Česká delegace v Evropském parlamentu v období 2009-2014: Přehled poslanců a poslankyň

Česká delegace v Evropském parlamentu v období 2009-2014: Přehled poslanců a poslankyň Česká delegace v Evropském parlamentu v období 2009-2014: Přehled poslanců a poslankyň Únor 2012 Úvodní slovo Vážení čtenáři, dostal se Vám do rukou stručný průvodce českou delegací v Evropském parlamentu

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015 Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015 zveřejněná podle vyhlášky ČNB č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění

Více

Nutnost změn v přístupech komerčního pojišťovnictví k nové kvalitě rizik a jejich finančnímu řešení

Nutnost změn v přístupech komerčního pojišťovnictví k nové kvalitě rizik a jejich finančnímu řešení Úvodník V úvodníku. vydání teoretického bulletinu Pojistné rozpravy se předseda redakčního kruhu Ing. Jaroslav Mesršmíd věnuje vývoji evropské směrnice Solventnost II: Legislativní projekt Solventnost

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 30. září 2014

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 30. září 2014 Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 30. září 2014 zveřejněná podle vyhlášky ČNB č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění pozdějších

Více

ROČENKA 2009 Annual Report 2009

ROČENKA 2009 Annual Report 2009 ROČENKA 2009 Annual Report 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací ROČENKA 2009 Annual Report 2009 Praha 2010 Tato publikace neprošla jazykovou ani redakční úpravou.

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1. Cíle... 5 1.1. Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy... 5 1.2. Cíl dokumentu... 5 2. Zajištění bezpečnosti

Více

16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady. CFO, manažeři a majitelé firem

16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady. CFO, manažeři a majitelé firem 13. CONTROLLINGOVÉ FÓRUM CASH IS K NG! Tlak na firemní výkonnost v období stagnace 16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady CFO, manažeři a majitelé firem Controlleři

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Projektový management podle IPMA

Projektový management podle IPMA , Pavel Máchal, Branislav Lacko a kolektiv Projektový management podle IPMA 2., aktualizované a doplněné vydání Kompetence podle IPMA Competence Baseline ver. 3.1 Podpora pro certifikaci projektových manažerů

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. ÚVODNÍ SLOVO Rok 2012 byl v historii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) rokem řady změn. Tyto

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti [ 1 ] Obsah I. Úvod... 6 Úvodní slovo... 6 předsedy představenstva Historie a vývoj... 8 pražského plynárenství

Více

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý Číslo 8 Ročník VII 8. srpna 2006 Cena 16 Kč GMO-free? Vždy, když dostanu nějakou zprávu od českých aktivistů Greenpeace, se zájmem pročítám text a hledám určitá fakta, která by mne přesvědčila o hodnověrnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele podniku...5 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Historie LOM PRAHA s.p....10 Organizační struktura podniku...16 Ekonomický vývoj podniku...24 Obchodní činnost...27

Více

ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ČESKÉ AEROLINIE JAKO VLAJKOVÝ LETECKÝ DOPRAVCE ČESKÉ REPUBLIKY ZAJIŠŤUJÍ SPOJENÍ Z HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY DO VĚTŠINY HLAVNÍCH MĚST V EVROPĚ A DO SEVERNÍ AMERIKY,

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední odborná

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více