Být aktivnější, cítit se lépe, žít déle. Výroční zpráva o společenské odpovědnosti 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Být aktivnější, cítit se lépe, žít déle. Výroční zpráva o společenské odpovědnosti 2011/2012"

Transkript

1 Být aktivnější, cítit se lépe, žít déle. Výroční zpráva o společenské odpovědnosti 2011/2012

2 2 Úvodní slovo Již několik let čelí celý svět obchodu velkým ekonomickým výzvám a oblast farmaceutického průmyslu není výjimkou. Přesto jsme dokázali naše podnikání udržet stabilní, prosperující a naučili se překonávat nové překážky. Zároveň si uvědomujeme, že je i za těchto podmínek potřebné důsledně dbát na prosazování našich hodnot a dodržování společensky odpovědného přístupu, který je jedním z pilířů strategie naší společnosti. V letech 2011 a 2012 jsme se stali čtvrtým nejštědřejším firemním dárcem v České republice. Aktivně jsme se zapojovali do podpory komunity, ve které podnikáme, a angažovaně přispívali ke zlepšení životních podmínek těch, kteří to nejvíce potřebují seniorů, nemocných a hendikepovaných. Motivovali jsme naše zaměstnance prostřednictvím firemního dobrovolnického programu Orange Day k předávání svých znalostí a zkušeností neziskovým organizacím. I nadále jsme podporovali důležité projekty zdravotní gramotnosti, které umožní lidem žít lépe, zdravěji, a současně přispějí ke zmírnění napětí ve zdravotnických rozpočtech. Novou kapitolu jsme otevřeli i v oblasti ochrany životního prostředí tím, že jsme se na sklonku roku 2012 přestěhovali do nového sídla ekologicky šetrné budovy City Green Court s certifikátem Platinum LEED. Každá firma si musí dobře definovat, ve kterých oblastech chce být pro společnost prospěšná. Jsem ráda, že my jsme to dokázali. Zároveň pěvně věřím, že se nám bude i nadále dařit zodpovědným způsobem rozvíjet naše podnikání. PharmDr. Monika Horníková generální ředitelka GlaxoSmithKline ČR

3 2 Obsah Náš přístup Zdraví pro všechny Naše chování Naši lidé Naše planeta Naše plány a závazky Zapojení stakeholderů Zjistěte, kdo jsme, co děláme, a v co věříme. Naší prioritou je vývoj inovativních léčiv, která pomohou pacientům po celém světě. Hodnoty, ve které věříme, prosazujeme ve všem, co děláme. Vytváříme pro naše zaměstnance pracovní prostředí, které je motivuje a inspiruje. Snažíme se minimalizovat dopad našich aktivit na životní prostředí a dosáhnout nulové uhlíkové stopy. Přečtěte si, jak chceme i v roce 2013 podporovat komunity, ve kterých působíme. Otevřenou a transparentní komunikaci považujeme za základ spolupráce se všemi zúčastněnými stranami. Úspěchy GSK v letech 2011 a O společnosti GSK 04 GSK jako odpovědný leader 05 GSK zpřístupňuje zdravotní péči pro každého 06 Přehled 07 GSK se chová eticky a transparentně 08 GSK zlepšuje péči o pacienty 09 Přehled 10 Zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu 11 GSK investuje do rozvoje komunity a pomáhá potřebným GSK zachází šetrně s přírodními zdroji 15 Plány a cíle na rok GSK informuje všechny stakeholdery o svých CSR aktivitách 17 Přejít na Náš přístup strana 03 Přejít na Zdraví pro všechny strana 06 Přejít na Naše chování strana 07 Přejít na Naši lidé strana 10 Přejít na Naše planeta strana 15 Přejít na Naše plány a závazky strana 16 Přejít na Zapojení stakeholderů strana 17

4 3 Úspěchy GSK v letech 2011 a 2012 Rok 2011 skončil pro společnost GSK v České republice ziskem více než 240 milionů korun, rok 2012 pak ziskem více než 163 milionů korun, (podrobné informace jsou k dispozici ve výročních zprávách společnosti) GSK věnovala více než 18 milionů korun, na veřejně prospěšné projekty GSK se stala 4. nejštědřejším firemním dárcem v soutěži Top odpovědná firma dobrovolníků z řad zaměstnanců pomohlo ve více než 20 neziskových organizacích Zaměstnanci věnovali celkem 213 tisíc korun, na veřejně prospěšné a humanitární projekty V součtu obou let investovala GSK více než 360 milionů korun, do výzkumu a vývoje léků v České republice Díky projektům v oblasti zdravotní gramotnosti, které společnost GSK iniciovala nebo podpořila, bylo edukováno více než pedagogů, studentů, seniorů

5 4 O společnosti GSK Hlavní poslání společnosti GSK je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožníme lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle. GlaxoSmithKline, s. r. o. (dále jen GSK) v České republice je pobočka jedné z největších farmaceutických firem na světě GlaxoSmithKline Plc. se sídlem v Londýně, která je jednou z předních firem v oblasti výzkumu a vývoje inovativních léků, jejich výroby a prodeje. GSK je známa především díky účinným léčivům nejvyšší kvality a aktivním bojem s nejzávažnějšími chorobami, které mnohdy mají globální dopad. Společnost je rozdělena na divizi Pharmaceuticals (společně s oddělením klinického výzkumu vakcín) a Consumer Healthcare. Ve farmaceutické oblasti jsou pro GSK výzvou nejen chronické či infekční globální choroby, ale i vzácně se vyskytující onemocnění. Klíčové terapeutické oblasti, ve kterých se firma zaměřuje na výzkum a vývoj nových léků, jsou: respirační choroby, virová onemocnění, infekční nemoci, duševní zdraví, diabetes, onemocnění zažívacího traktu, nádorové a kardiovaskulární choroby. Další klíčovou oblastí, ve které společnost zaujímá přední postavení, je výzkum a vývoj nových vakcín pro děti a dospělé, čímž významně přispívá k potlačování epidemických i jinak závažných infekčních onemocnění. Významné postavení zaujímá společnost i v oblasti volně prodejných léčiv. Jedná se zejména o léky proti bolesti, léky proti chřipce a nachlazení, o výrobky ústní hygieny a dermatologické přípravky.

6 5 GSK jako odpovědný leader GSK je v České republice jedním ze zakládajících členů platformy Byznys pro společnost, národní platformy pro odpovědné podnikání. V jejím rámci se zasazuje o rozvoj odpovědného a udržitelného podnikání. Jsme také partnerem časopisu CSR fórum, který je základním komunikačním médiem pro oblast společenské odpovědnosti v České republice. Investice do komunity měříme a reportujeme s využitím metodiky Standard odpovědná firma, která definuje náklady vynaložené na aktivity ve prospěch komunity a měří účinky jejich dopadu. V roce 2011 jsme věnovali do obecně prospěšných projektů nejen finanční a nefinanční prostředky, ale také čas našich zaměstnanců v celkové hodnotě korun. V roce 2012 tato částka vzrostla na korun. Nemalou část těchto prostředků obdržely neziskové organizace, které pomáhají zmírnit nepříznivou situaci v oblastech na okraji společenského zájmu. Tyto organizace podporujeme prostřednictvím firemního Nadačního fondu GSK (NF GSK), který je členem Asociace nadačních fondů. GSK staví svou společenskou odpovědnost na 4 hlavních pilířích Zdraví pro všechny Etické a transparentní chování Péče o zaměstnance a investice do komunity Šetrné zacházení s přírodními zdroji

7 6 Zdraví pro všechny GSK zpřístupňuje zdravotní péči pro každého Společnost GSK globálně dlouhodobě usiluje o to, aby její léky a vakcíny byly dostupné i chudobou ohroženým skupinám obyvatel bez ohledu na to, kde žijí, či zda mají dostatek finančních prostředků na čerpání zdravotní péče. Jako dlouhodobý partner podporujeme Globální alianci pro vakcíny a imunizaci (GAVI), která se snaží zajistit dostupnost vakcín obyvatelům nejchudších a nemocemi nejohroženějších zemí světa. Od roku 2011 spolupracujeme s mezinárodní organizací UNICEF, které jsme se zavázali dodat 125 milionů dávek vakcíny RotarixTM za pouhých 5 % ceny, za kterou se vakcína prodává na trzích západních zemí. Celková investice společnosti do projektů zaměřených na zdraví pro všechny činila v roce ,2 miliardy korun a v roce ,3 miliardy korun.

8 7 Naše chování V této sekci Zaostřeno na Interní normy a kodexy 08 Boj proti korupci a uplácení 08 Důraz na bezpečí pacienta 09 Zlepšení kvality péče o pacienty 09 Dodavatelé a partneři 09 V České republice investujeme do výzkumu a vývoje Více čtěte na straně 09

9 8 GSK se chová eticky a transparentně GSK cítí závazek vůči pacientům, odborné veřejnosti i společnosti jako celku. Snaha firmy je být vzorem na poli kultivace obchodních, odborných i celospolečenských vztahů. Interní normy a kodexy Všechny klíčové hodnoty GSK jsou vtěleny do interních předpisů a směrnic. Jejich dodržování je zaštítěno soubory pravidel etického a právního chování obsaženými v takzvaných programech Compliance. Nejdůležitějšími dokumenty v této oblasti jsou Etický kodex společnosti GSK a Pravidla chování, které v sobě zahrnují i principy obsažené v národních normách etických kodexů Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) či Sdružení volně prodejných léčiv (SVOPL). I samotní zaměstnanci GSK mohou upozorňovat na korupční jednání prostřednictvím důvěrné linky Integrity help line, která je spravována nezávislou neziskovou organizací. Z České republiky nebylo v reportovaných letech 2011 a 2012 nahlášeno žádné nežádoucí chování. GSK také jako jedna z prvních farmaceutických společností v České republice každoročně zveřejňuje na svých webových stránkách přehled pacientských organizací, s nimiž spolupracuje, včetně formy a výše poskytované podpory. (pozn. výše finanční podpory v roce 2011 a 2012 bude uvedena níže v kapitole Podpora komunity) Od roku 2010 GSK dodržuje pravidla Etického kodexu pro propagaci léčivých přípravků, který je platný pro celou Evropu, vždy v souladu s lokální legislativou. Účelem tohoto kodexu je zajistit, aby propagace léčivých přípravků probíhala zodpovědným, etickým, profesionálním a zákonným způsobem. Kodex přitom dává zvláštní důraz na správné rozlišení hranice mezi propagací vlastního produktu a odbornou diskusí, takzvaným Scientific Engagement. Všichni zaměstnanci GSK musí absolvovat certifikaci znalosti všech tří kodexů. Boj proti korupci a uplácení Jedna z hlavních priorit GSK je také boj s korupcí a uplácením. Připojili jsme se proto k iniciativě Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) za omezení počtu vzorků poskytovaných lékařům. GSK si stanovila přísnější limity, než je stanoveno legislativou nebo Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

10 9 GSK zlepšuje péči o pacienty Aby podnikání bylo dlouhodobě udržitelné, musí každá odpovědná firma vynakládat prostředky na výzkum a vývoj. Společnost GSK v České republice do této oblasti investuje v průměru 10 % svého obratu. V roce 2011 přesáhly tyto investice 169 milionů korun, z toho bylo 74 milionů korun vynaloženo na studie zaměřené na očkování. V roce 2012 investovala společnost do klinických studií 192 milionů korun, z toho 81 milionů korun do studií zaměřených na vakcíny. Důraz na bezpečí pacienta Zásadní součástí procesu vývoje nových léků jsou klinické studie, které umožňují rozhodnout, zda lze daný lék schválit pro veřejnou léčbu konkrétního onemocnění. Počet klinických studií prováděných v České republice v posledních letech významně vzrostl, zejména v oblastech onkologie a neurologie. V letech 2011 i 2012 tak v České republice probíhalo 55 klinických studií ve fázích I.-III. a IV., z nichž 12 bylo zaměřeno na očkování. Provádění klinických hodnocení se vždy řídí přísnými pravidly v souladu se zásadami Good Clinical Practice. Uvědomujeme si, že bezpečnost léčivé látky je stejně důležitá jako její účinnost. GSK se proto aktivně podílí na sledování bezpečnosti léčiv, takzvané farmakovigilanci. Jedná se o systém včasných hlášení lékaři při podezření na nežádoucí účinky léků, které předepisují. Po nahlášení léčiva dochází k jeho uložení do databáze a vyhodnocení rizik. Na národní úrovni je za organizaci farmakovigilance odpovědný Státní ústav pro kontrolu léčiv. GSK podporuje jeho snahy o co nejrychlejší a nejúplnější získávání potřebných výsledků. Registrovat hlášení musí i zaměstnanci GSK, a to do 24 hodin od chvíle, kdy jej obdrželi. V letech 2011 a 2012 takto bylo zaznamenáno 644 hlášení. Všechny reporty jsou uzavřené, což znamená, že jsou medicínsky vyhodnoceny, expedovány a podle daných kritérií uloženy do databází a následně analyzovány. Zlepšení kvality péče o pacienty Přístup GSK k bezpečnosti zdravotní péče se odráží také v podpoře vzdělávání lékařů. Již v roce 1993 jsme v České a Slovenské republice založili organizaci Mediforum, která především odborné veřejnosti poskytuje potřebné informace z hlavních terapeutických oblastí GSK. Naším cílem je umožnit odborníkům přístup k nejnovějším informacím jak z oblasti výzkumu, tak lékařské praxe. GSK také finančně podporuje projekty, které jsou zaměřené na lékařské vzdělávání (včetně poskytování odborné literatury). Naší snahou je přispět ke zkvalitnění léčby pacientů, například zpřesněním diagnostických metod, i jejich rehabilitace. GSK se rovněž zasazuje o rozšíření vědeckého poznání. Proto například podporujeme vznik a provoz příslušných vědeckých datových registrů. Výši finančního příspěvku v rámci transparentního a etického chování vždy zveřejňujeme na svých internetových stránkách. Dodavatelé a partneři Společnost GSK spolupracuje pouze s dodavateli, kteří ctí etické, sociální a environmentální hodnoty, které jsou v souladu s její filozofií. Všichni dodavatelé GSK musí splňovat kritéria stanovená normou Third Party Code of Conduct. Aby byla zajištěna naprostá transparentnost spolupráce s partnery, dochází k jejímu pravidelnému ověřování s ohledem na střet zájmů. V roce 2011 i 2012 byl zaznamenán pouze jeden případ střetu zájmů, jehož výsledkem bylo ukončení spolupráce. GSK celosvětově nespolupracuje s dodavateli, kteří porušují lidská práva svých zaměstnanců.

11 10 Naši lidé V této sekci Zaostřeno na Naši zaměstnanci každoročně pomáhají v neziskových organizacích v rámci dobrovolnické akce Orange Day Více čtěte na straně 13 Odměňování a pochvaly zaměstnancům 11 Diverzita a vyváženost 11 Ztotožnění s hodnotami společnosti 11 Osobní a profesní rozvoj zaměstnanců 11 Bezpečnost a zdraví zaměstnanců 11 Dárcovství a sociální péče 12 Pacientské organizace 12 Zapojení zaměstnanců 13 Osvětová a vzdělávací činnost 14

12 11 Zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu Úspěch společnosti GSK závisí především na lidech, kteří v ní pracují a kteří pomáhají naplňovat její poslání. V GSK v České republice pracovalo v letech 2011 a , respektive 224 zaměstnanců. Snahou společnosti je vytvářet takové prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí respektovaní, ocenění i motivovaní, a zároveň inspirovaní k využívání svého potenciálu a dosahování maximálních výkonů. Odměňování a pochvaly Optimálně nastavený systém odměňování a ocenění za odvedenou práci je nutností pro správné fungování každé společnosti. V GSK navíc mají zaměstnanci také možnost částečně ovlivňovat hodnocení svých kolegů. Od roku 2012 totiž mohou v rámci Triumph reward and recognition programu své kolegy nebo členy svého týmu nominovat na zvláštní finanční odměnu. Nominace probíhají transparentně na speciálním webu a o udělování nejvyšších odměn rozhoduje komise tvořená ze zástupců zaměstnanců a vedoucích pracovníků. Celková částka, která byla vyplacená na tyto odměny, činila v roce tisíc korun. Diverzita a vyváženost Poskytujeme rovné příležitosti pro všechny. Podíl žen ve středních i vysokých manažerských pozicích dlouhodobě činí zhruba 50 %. Při výběru zaměstnanců pro nás zdravotní hendikep uchazečů či uchazeček nepředstavuje překážku pro jejich přijetí. V GSK tak v letech 2011 i 2012 pracovalo osm osob se zdravotním postižením (OZP). Zároveň klademe velký důraz na vytváření takových podmínek pro zaměstnance, které jim umožní dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Jedním z nástrojů této filozofie je flexibilní pracovní doba. Pevně je stanovena pouze část doby, kterou zaměstnanci musí strávit na svém pracovišti. Až 20 % celkové pracovní doby tak mohou pracovat z domova v režimu takzvaného Home office. V roce 2011 využilo tuto možnost 97 zaměstnanců (celkem 715 dní), zatímco v roce 2012 již 113 zaměstnanců (celkem dnů). V rámci zaměstnaneckých benefitů lze využít také široké nabídky akcí pro volný čas s rodinou. Ztotožnění s hodnotami společnosti Pro udržitelný rozvoj naší společnosti je důležitá dobrá pověst, která jde ruku v ruce s loajalitou a osobní integritou našich zaměstnanců. Věnujeme proto velkou pozornost transparentní komunikaci našich hodnot, díky které se s nimi mají možnost důkladně seznámit všichni, kdo u nás pracují. Chceme, aby každý z nich byl inspirován a motivován se s našimi firemními hodnotami ztotožnit (více v kapitole GSK se chová eticky a transparentně). Při výběru nových uchazečů o práci v GSK proto kromě profesních a manažerských dovedností ověřujeme také jejich hodnotový žebříček pomocí takzvaného Pre recruitment screeningu. Osobní a profesní rozvoj zaměstnanců Rozvíjení profesních znalostí a dovedností zaměstnanců je pro GSK jednou z priorit personální politiky. Dbáme ale i na jejich osobnostní rozvoj. Zaměstnanci jsou inspirováni a motivováni k využívání a rozšiřování vlastního potenciálu prostřednictvím programu Performance Development Plan. Ten jim umožňuje společně s jejich nadřízeným sledovat a analyzovat nejen pracovní výkony, ale i plány osobního růstu. Jejich definování probíhá individuálně v rámci programu Differencial development. Program coachingu a mentoringu zase umožňuje rozpoznat talent zaměstnanců a rozvíjet jej. V roce 2012 poskytovalo mentoring na základě neformálního interního závazku 15 zaměstnanců. Nejen takzvané hard skills jsou klíčem ke komplexnímu kariérnímu i osobnostnímu růstu zaměstnance. Jako nezbytnou součást tohoto procesu vnímáme i takzvané soft skills. Jejich rozvoj podporujeme programy firemního dobrovolnictví zaměřenými na pomoc vybraným neziskovým organizacím (více v kapitole GSK investuje do rozvoje komunity a pomáhá potřebným). Bezpečnost a zdraví zaměstnanců Víme, jak je důležité, aby byli zaměstnanci zdraví nejen fyzicky, ale i psychicky. Proto jsme pro ně vytvořili pracovní prostředí s klimaticky optimálními podmínkami, které jsou v souladu s legislativními normami České republiky. Všichni zaměstnanci také povinně absolvují školení o bezpečnosti práce. V rámci zaměstnaneckých benefitů mohou všichni zaměstnanci po uplynutí zkušební doby získat příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění nebo navštěvovat speciální semináře věnované finanční gramotnosti. Od roku 2012 mohou v rámci péče o duševní zdraví zaměstnanci využívat telefonní důvěrnou konzultační službu Employee Assistence Program.

13 12 GSK investuje do rozvoje komunity a pomáhá potřebným Uvědomujeme si, že pro vlastní obchodní růst musíme usilovat i o rozvoj komunity, ve které působíme. V České republice dlouhodobě podporujeme aktivity zejména v oblastech vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví. Naše pomoc se v souladu s předmětem našeho podnikání zaměřuje na následující skupiny obyvatel: senioři, hendikepovaní, nemocní. Dárcovství a sociální péče Oblast dárcovství a podpory veřejně prospěšných projektů zastřešuje Nadační fond GSK. Jeho cílem je podpořit projekty, které odrážejí celospolečenskou potřebu a mají význam pro konkrétní skupiny lidí, jež nejvíce potřebují pomoc svého okolí. Nadační fond GSK je členem Asociace nadačních fondů a spolupracuje s občanským sdružením Fórum dárců, které je odborným garantem projektů neziskových organizací, nadací a nadačních fondů v České republice. Jedenkrát ročně rozděluje náš nadační fond finanční dary formou otevřeného grantového řízení. V roce 2011 takto podpořil 9 neziskových organizací, které pomáhají seniorům a nemocným, celkovou částkou 1,5 milionu korun, zatímco v roce organizací částkou 2 miliony korun. Více informací naleznete ve výročních zprávách Nadačního fondu GSK za rok 2011 a 2012 uveřejněných na stránkách Pacientské organizace GSK je dlouhodobým partnerem pacientských organizací, jejichž role je ve zdravotnickém systému nezastupitelná. Nejenže poskytují pacientům podporu a podrobné informace o konkrétních chorobách, pořádají také rekondiční pobyty, hájí zájmy pacientů, reprezentují je a organizují kampaně za změny, které jim umožní žít snadněji a lépe. Při spolupráci s pacientskými organizacemi dodržuje GSK přísná etická pravidla, prosazuje maximální otevřenost a transparentnost. Prostřednictvím finanční podpory a programu Pacient Advocacy pomáhá pacientským organizacím zlepšit i jejich finanční a manažerské vedení. V roce 2011 podpořila společnost GSK v České republice celkem 13 pacientských sdružení, na jejichž aktivity věnovala téměř 1,3 milionu korun. V roce 2012 pak 16 pacientských organizací získalo podporu v celkové výši 2 milionů korun. V obou letech se jednalo zejména o organizace pomáhající onkologickým pacientům, lidem trpícím neurologickými a respiračními nemocemi či organizace, které usilují o rozvoj a zlepšení zdravotní péče v ČR obecně. Finanční prostředky byly určeny nejen na podporu činnosti daného sdružení, ale i na organizaci výročních setkání či dalších akcí pro pacienty, pomoc regionálním klubům či prohloubení spolupráce s odbornými společnostmi. V roce 2012 podpořilo GSK realizaci rozvojového a vzdělávacího projektu Akademie pacientských organizací, který byl organizován pod záštitou Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Projekt umožnil zástupcům více než 20 pacientských a neziskových organizací získat bezplatná školení například v oblastech manažerských dovedností, marketingu, nebo PR. Hlavním cílem akademie bylo podpořit nezávislost českých pacientských sdružení, umožnit jejich dlouhodobý rozvoj, naučit je efektivněji získávat prostředky na vlastní činnost nebo zkvalitnit jejich prezentační či vyjednávací dovednosti.

14 13 GSK investuje do rozvoje komunity a pomáhá potřebným Díky firemnímu dobrovolnickému projektu ORANGE DAY mohou zaměstnanci GSK věnovat jeden pracovní den osobní pomoci neziskové organizaci přímo na místě. Zapojení zaměstnanců Jak již bylo zmíněno, GSK aktivně motivuje své zaměstnance k zapojení do veřejně prospěšných aktivit a přihlášení se k firemním hodnotám. Naši zaměstnanci se podílejí například na grantovém řízení Nadačního fondu GSK jako členové grantové komise. Svým hlasováním mohou také rozhodovat o tom, které neziskové organizace si rozdělí speciální Bonusovou částku nadačního fondu. Ta je věnována na konkrétní rozvojový projekt vybrané neziskové organizace. Podrobnosti lze nalézt na stránkách V roce 2011 se do projektu Orange Day zapojilo 62 zaměstnanců, kteří pomohli 11 organizacím v celé České republice, zatímco v roce 2012 toto číslo již bylo téměř dvojnásobně vyšší zapojilo se 103 zaměstnanců, kteří pomohli v 17 neziskových organizacích. Orange Day je organizován ve spolupráci s platformou Byznys pro společnost. Pomoc zaměstnanců české pobočky GSK se ale neomezuje jen na hranice České republiky. V duchu globální solidarity s obyvateli Japonska, které v roce 2011 bylo zasaženo zemětřesením, se v rámci firemní sbírky podařilo pro postiženou zemi vybrat finanční podporu ve výši 33 tisíc korun. Poděkování Dobrovolníci pomohli s vymalováním kanceláře a mytím oken po malování v prostorách zařízení pro děti a mládež a vykonali tak náročnou práci, kterou by musely obtížně vykonávat pracovnice občanského sdružení Ratolest Brno. Touto cestou by jim náš tým chtěl poděkovat. Václav Holaň, Ratolest Brno Ráda bych poděkovala firmě GSK, která umožnila uvolnění svých zaměstnanců na dobrovolnický den a pak samozřejmě velmi ochotným pracovníkům. Velice si vážíme těchto aktivit, neboť pro nás znamenají významnou úsporu našich finančních prostředků, ale také času a sil. Dobrovolníci byli úžasní, pracovali s radostí, nasazením a odvedli kus práce. Děkujeme za podporu! Magdalena Čáslavská, ředitelka organizace APLA, Střední Čechy

15 14 GSK investuje do rozvoje komunity a pomáhá potřebným GSK vnímá význam obecné osvěty jako jedné z cest k větší odpovědnosti jednotlivců za vlastní zdraví. Proto podporuje řadu edukativních projektů, které v České republice napomáhají zlepšit kvalitu života i přispět k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků ve zdravotnictví. Osvětová a vzdělávací činnost SPIRÁLA Celorepublikový projekt SPIRÁLA zaměřený na edukaci pedagogů základních a středních škol v oblasti prevence zhoubných nádorů děložního čípku a HIV/AIDS podporovala GSK 7 let až do roku O samotné náplni projektu vypovídá již jeho název, který se skládá z počátečních písmen slov: Sexualita, Prevence, Informace, Reprodukce A Láska. SPIRÁLA probíhá formou seminářů, na nichž učitelé získávají nejen nové informace a podklady pro výuku v rámci sexuální výchovy, ale rovněž didaktické náměty, jak daná témata žákům a studentům přiblížit. V roce 2010 byl odstartován druhý cyklus SPIRÁLA II, který rozšířil nabídku témat o problematiku zhoubných nádorů prsu. Ke spolupráci byla přizvána kromě stávajících partnerů i o.p.s. MammaHelp. V letech 2011 a 2012 se kurzů zúčastnilo více než 600 pedagogů. Česká iniciativa pro astma (ČIPA) a GSK je jeho finanční partner. Projekt získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho hlavní záměr je upozornit na vzrůstající počet alergických onemocnění a astmatu v České republice a zvýšit informovanost pedagogů o moderních preventivních léčebných postupech a opatřeních v praxi. Projekt se zabývá například i riziky alergických reakcí při školním stravování. Do roku 2012 prošlo kurzem více než pedagogů. ZDRAVOTNICTVÍ NENÍ ZADARMO Projekt Českého zdravotnického fóra Zdravotnictví není zadarmo je příklad dalšího projektu, který obdržel podporu a záštitu společnosti GSK. Jeho cíl je informovat studenty středních a vyšších odborných škol zábavnou interaktivní formou o principech fungování systému českého zdravotnictví, o jeho financování, o problematice kvality péče i o etických aspektech. Od roku 2012 se přednášky rozšířily i na seniory. V letech 2011 a 2012 se kurzu zúčastnilo celkem studentů a seniorů. Autory projektu, který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a podporován Kanceláří Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice, jsou vzdělávací zařízení Kalokagathie a společnost GSK. Od roku 2013 probíhá projekt bez finanční podpory GSK. 7A GSK podporuje i celostátní projekt 7A = 7x o alergii a astmatu, jehož cílem je vzdělávat učitele mateřských, základních a středních škol o hrozbách alergie a astmatu u dětí a mladistvých. Hlavní organizátor programu je

16 15 Naše planeta GSK zachází šetrně s přírodními zdroji Společnost GSK globálně věnuje ochraně životního prostředí velkou pozornost. Plnění vlastní environmentální strategie vidíme nejen jako povinnost, ale i jako příležitost. V roce 2010 jsme zrevidovali naši globální strategii udržitelného rozvoje v oblasti životního prostředí, a to nejen ve výrobním procesu, ale i v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. Dlouhodobým globálním cílem GSK je být do roku 2050 CO2 neutrální. Mezi naše střednědobé a krátkodobé cíle například patří snížit spotřebu vody do roku 2020 a minimalizovat produkci odpadu o 20 %. Vzhledem k tomu, že v České republice nemá společnost GSK žádné výrobní provozy, soustřeďují se environmentální aktivity zdejší pobočky na vytváření ekologického pracovního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů. V roce 2011 jsme proto místo kupované balené vody začali pít vodu z kohoutku, která nyní tvoří 80 % z celkové spotřeby vody. Také důsledně třídíme odpady a nabádáme zaměstnance k vypínání spotřebičů, které zrovna nejsou využívány. Pozornost jsme zaměřili i na úspory v oblasti spotřeby pohonných hmot a produkce výfukových zplodin. V letech 2010 i 2011 jsme například omezili počet služebních cest. Umožnilo nám to globální nastavení IT infrastruktury společnosti v roce 2010, které zjednodušilo efektivní využívání pravidelných telekonferencí a videokonferencí. Aby své environmentální úsilí ještě více podpořila, přesídlila GSK v roce 2012 do energeticky šetrné kancelářské budovy City Green Court, která je držitelem certifikátu LEED Platinum. Přestěhování do nových prostor umožnilo firmě v roce 2013 odstartovat měření reálného snížení její CO2 stopy.

17 16 Naše plány a závazky V letech 2011 a 2012 jsme si stanovili závazky, které reflektují globální zdravotní potřeby a jsou v souladu s našimi strategickými priporitami a hodnotami. Těmito závazky se budeme v budoucnu řídit. Budeme stavět na všem, čeho jsme již dosáhli a budeme efektivněji měřit a sdílet veškerý vlastní pokrok a dosažené výsledky. Zdraví pro všechny Aktivně podpoříme strategický projekt GSK a Save the Children, Orange United, jehož cílem je zachránit 1 milion dětských životů v nejchudších zemích světa. Etické a transparentní chování Budeme nadále dodržovat naše hodnoty a zásady transparentního a etického podnikání v zájmu pacientů Budeme i nadále dbát na kvalitu našich produktů a bezpečnost pacientů v našich klinických studiích a monitorovat a hlásit nežádoucí účinky při užívání našich produktů Budeme maximálně transparentní při práci s nepersonalizovanými daty z klinických studií, včetně zveřejňování souvisejících reportů ze všech výzkumů léků probíhajících pod vedením GSK, pro další vědecké výzkumy Doložíme, že naše spolupráce s pacientskými organizacemi je etická a transparentní, a zveřejníme výši jejich podpory Péče o zaměstnance a investice do komunity Budeme nadále podporovat princip diverzity a začleňování Budeme nadále vytvářet pracovní prostředí, které inspiruje zaměstnance růst a pracovat ve zdravé a stabilní atmosféře Budeme rozšiřovat dobrovolnické příležitosti, abychom přinesli pozitivní změnu v komunitě, přispěli k obecnému zdraví a zároveň nabídli zaměstnancům příležitost pro osobní růst Šetrné zacházení s přírodními zdroji Do roku 2020 (v porovnání s rokem 2010) snížíme naši uhlíkovou stopu o 25 % a do roku 2050 budeme CO2 neutrální Do roku 2020 (v porovnání s rokem 2010) snížíme naši celkovou spotřebu vody o 20 % Do roku 2020 (v porovnání s rokem 2010) snížíme množství odpadu, který vytváříme, o 50 %

18 17 GSK informuje všechny partnery a veřejnost o svých CSR aktivitách Otevřenou a transparentní komunikaci považujeme za základ spolupráce se všemi zúčastněnými stranami. Veřejnost proto pravidelně informujeme o dění v oblasti trvale udržitelného rozvoje prostřednictvím médií. Spolupracujeme i s našimi externími partnery a odborníky z oblasti medicíny či společenské odpovědnosti, stejně jako s experty na další témata. S jejich pomocí se nám daří cílit naši strategii efektivně. Iniciujeme vzájemný dialog a sdílíme informace. Proto vydáváme i tuto zprávu. Díky ní má každý možnost seznámit se s našimi úspěchy a kroky v oblasti společenské odpovědnosti. Dlouhodobě podporujeme unikátní projekt internetového vyhledávače spolehlivých a ověřených onkologických informací Onkoportál.cz. Jeho tváří se v roce 2013 stal Petr Koukal, šestinásobný mistr ČR v badmintonu, který sám překonal rakovinu varlat.

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

TOP Odpovědná firma 2012

TOP Odpovědná firma 2012 TOP Odpovědná firma 2012 nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost Cílem soutěže je akcentovat význam udržitelného a odpovědného

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 0 0 patří mezi přední poskytovatele finančních služeb v České republice. Obsluhuje fyzické osoby, malé a střední podniky, velké korporace a institucionální

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava Obchodní jméno: ArcelorMittal Ostrava a.s. Adresa: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02 Česká republika IČ: 45193258

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU GSK ZA ROK. www.nadacnifondgsk.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU GSK ZA ROK. www.nadacnifondgsk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU GSK ZA ROK 2013 www.nadacnifondgsk.cz Nadační fond GSK, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 IČO: 267 05 753, zapsaný v nadačním rejstříku vedením Městským soudem v Praze v oddíle

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

Obsah ZPRÁVA O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI 2011. Odpovědně pro budoucí generace. Obsah

Obsah ZPRÁVA O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI 2011. Odpovědně pro budoucí generace. Obsah Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2011 Obsah Plzeňský Prazdroj si klade za cíl rozvíjet své podnikání tím správným směrem. Dosahujeme co největší úspěch, abychom mohli naplňovat očekávání našich spotřebitelů,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2012 S vámi od A do Z Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2012 2011 Změna 2012/2011 Hrubé předepsané pojistné 11 568 11 044 4,7 % Životní pojištění

Více

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích : Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Text Veronika Kiss (CEEweb for Biodiversity)

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU 2 0 1 4 ++ EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESI FONDY) ++ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR) ++ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF) ++ INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (YEI)++

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Microsoft pro Českou republiku 3

Microsoft pro Českou republiku 3 Microsoft pro Českou republiku 2014 Microsoft pro Českou republiku 2014 Slovo na úvod Naším cílem je používat technologie tak, aby pomáhaly lidem i organizacím v České republice růst a plně realizovat

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více