Být aktivnější, cítit se lépe, žít déle. Výroční zpráva o společenské odpovědnosti 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Být aktivnější, cítit se lépe, žít déle. Výroční zpráva o společenské odpovědnosti 2011/2012"

Transkript

1 Být aktivnější, cítit se lépe, žít déle. Výroční zpráva o společenské odpovědnosti 2011/2012

2 2 Úvodní slovo Již několik let čelí celý svět obchodu velkým ekonomickým výzvám a oblast farmaceutického průmyslu není výjimkou. Přesto jsme dokázali naše podnikání udržet stabilní, prosperující a naučili se překonávat nové překážky. Zároveň si uvědomujeme, že je i za těchto podmínek potřebné důsledně dbát na prosazování našich hodnot a dodržování společensky odpovědného přístupu, který je jedním z pilířů strategie naší společnosti. V letech 2011 a 2012 jsme se stali čtvrtým nejštědřejším firemním dárcem v České republice. Aktivně jsme se zapojovali do podpory komunity, ve které podnikáme, a angažovaně přispívali ke zlepšení životních podmínek těch, kteří to nejvíce potřebují seniorů, nemocných a hendikepovaných. Motivovali jsme naše zaměstnance prostřednictvím firemního dobrovolnického programu Orange Day k předávání svých znalostí a zkušeností neziskovým organizacím. I nadále jsme podporovali důležité projekty zdravotní gramotnosti, které umožní lidem žít lépe, zdravěji, a současně přispějí ke zmírnění napětí ve zdravotnických rozpočtech. Novou kapitolu jsme otevřeli i v oblasti ochrany životního prostředí tím, že jsme se na sklonku roku 2012 přestěhovali do nového sídla ekologicky šetrné budovy City Green Court s certifikátem Platinum LEED. Každá firma si musí dobře definovat, ve kterých oblastech chce být pro společnost prospěšná. Jsem ráda, že my jsme to dokázali. Zároveň pěvně věřím, že se nám bude i nadále dařit zodpovědným způsobem rozvíjet naše podnikání. PharmDr. Monika Horníková generální ředitelka GlaxoSmithKline ČR

3 2 Obsah Náš přístup Zdraví pro všechny Naše chování Naši lidé Naše planeta Naše plány a závazky Zapojení stakeholderů Zjistěte, kdo jsme, co děláme, a v co věříme. Naší prioritou je vývoj inovativních léčiv, která pomohou pacientům po celém světě. Hodnoty, ve které věříme, prosazujeme ve všem, co děláme. Vytváříme pro naše zaměstnance pracovní prostředí, které je motivuje a inspiruje. Snažíme se minimalizovat dopad našich aktivit na životní prostředí a dosáhnout nulové uhlíkové stopy. Přečtěte si, jak chceme i v roce 2013 podporovat komunity, ve kterých působíme. Otevřenou a transparentní komunikaci považujeme za základ spolupráce se všemi zúčastněnými stranami. Úspěchy GSK v letech 2011 a O společnosti GSK 04 GSK jako odpovědný leader 05 GSK zpřístupňuje zdravotní péči pro každého 06 Přehled 07 GSK se chová eticky a transparentně 08 GSK zlepšuje péči o pacienty 09 Přehled 10 Zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu 11 GSK investuje do rozvoje komunity a pomáhá potřebným GSK zachází šetrně s přírodními zdroji 15 Plány a cíle na rok GSK informuje všechny stakeholdery o svých CSR aktivitách 17 Přejít na Náš přístup strana 03 Přejít na Zdraví pro všechny strana 06 Přejít na Naše chování strana 07 Přejít na Naši lidé strana 10 Přejít na Naše planeta strana 15 Přejít na Naše plány a závazky strana 16 Přejít na Zapojení stakeholderů strana 17

4 3 Úspěchy GSK v letech 2011 a 2012 Rok 2011 skončil pro společnost GSK v České republice ziskem více než 240 milionů korun, rok 2012 pak ziskem více než 163 milionů korun, (podrobné informace jsou k dispozici ve výročních zprávách společnosti) GSK věnovala více než 18 milionů korun, na veřejně prospěšné projekty GSK se stala 4. nejštědřejším firemním dárcem v soutěži Top odpovědná firma dobrovolníků z řad zaměstnanců pomohlo ve více než 20 neziskových organizacích Zaměstnanci věnovali celkem 213 tisíc korun, na veřejně prospěšné a humanitární projekty V součtu obou let investovala GSK více než 360 milionů korun, do výzkumu a vývoje léků v České republice Díky projektům v oblasti zdravotní gramotnosti, které společnost GSK iniciovala nebo podpořila, bylo edukováno více než pedagogů, studentů, seniorů

5 4 O společnosti GSK Hlavní poslání společnosti GSK je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožníme lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle. GlaxoSmithKline, s. r. o. (dále jen GSK) v České republice je pobočka jedné z největších farmaceutických firem na světě GlaxoSmithKline Plc. se sídlem v Londýně, která je jednou z předních firem v oblasti výzkumu a vývoje inovativních léků, jejich výroby a prodeje. GSK je známa především díky účinným léčivům nejvyšší kvality a aktivním bojem s nejzávažnějšími chorobami, které mnohdy mají globální dopad. Společnost je rozdělena na divizi Pharmaceuticals (společně s oddělením klinického výzkumu vakcín) a Consumer Healthcare. Ve farmaceutické oblasti jsou pro GSK výzvou nejen chronické či infekční globální choroby, ale i vzácně se vyskytující onemocnění. Klíčové terapeutické oblasti, ve kterých se firma zaměřuje na výzkum a vývoj nových léků, jsou: respirační choroby, virová onemocnění, infekční nemoci, duševní zdraví, diabetes, onemocnění zažívacího traktu, nádorové a kardiovaskulární choroby. Další klíčovou oblastí, ve které společnost zaujímá přední postavení, je výzkum a vývoj nových vakcín pro děti a dospělé, čímž významně přispívá k potlačování epidemických i jinak závažných infekčních onemocnění. Významné postavení zaujímá společnost i v oblasti volně prodejných léčiv. Jedná se zejména o léky proti bolesti, léky proti chřipce a nachlazení, o výrobky ústní hygieny a dermatologické přípravky.

6 5 GSK jako odpovědný leader GSK je v České republice jedním ze zakládajících členů platformy Byznys pro společnost, národní platformy pro odpovědné podnikání. V jejím rámci se zasazuje o rozvoj odpovědného a udržitelného podnikání. Jsme také partnerem časopisu CSR fórum, který je základním komunikačním médiem pro oblast společenské odpovědnosti v České republice. Investice do komunity měříme a reportujeme s využitím metodiky Standard odpovědná firma, která definuje náklady vynaložené na aktivity ve prospěch komunity a měří účinky jejich dopadu. V roce 2011 jsme věnovali do obecně prospěšných projektů nejen finanční a nefinanční prostředky, ale také čas našich zaměstnanců v celkové hodnotě korun. V roce 2012 tato částka vzrostla na korun. Nemalou část těchto prostředků obdržely neziskové organizace, které pomáhají zmírnit nepříznivou situaci v oblastech na okraji společenského zájmu. Tyto organizace podporujeme prostřednictvím firemního Nadačního fondu GSK (NF GSK), který je členem Asociace nadačních fondů. GSK staví svou společenskou odpovědnost na 4 hlavních pilířích Zdraví pro všechny Etické a transparentní chování Péče o zaměstnance a investice do komunity Šetrné zacházení s přírodními zdroji

7 6 Zdraví pro všechny GSK zpřístupňuje zdravotní péči pro každého Společnost GSK globálně dlouhodobě usiluje o to, aby její léky a vakcíny byly dostupné i chudobou ohroženým skupinám obyvatel bez ohledu na to, kde žijí, či zda mají dostatek finančních prostředků na čerpání zdravotní péče. Jako dlouhodobý partner podporujeme Globální alianci pro vakcíny a imunizaci (GAVI), která se snaží zajistit dostupnost vakcín obyvatelům nejchudších a nemocemi nejohroženějších zemí světa. Od roku 2011 spolupracujeme s mezinárodní organizací UNICEF, které jsme se zavázali dodat 125 milionů dávek vakcíny RotarixTM za pouhých 5 % ceny, za kterou se vakcína prodává na trzích západních zemí. Celková investice společnosti do projektů zaměřených na zdraví pro všechny činila v roce ,2 miliardy korun a v roce ,3 miliardy korun.

8 7 Naše chování V této sekci Zaostřeno na Interní normy a kodexy 08 Boj proti korupci a uplácení 08 Důraz na bezpečí pacienta 09 Zlepšení kvality péče o pacienty 09 Dodavatelé a partneři 09 V České republice investujeme do výzkumu a vývoje Více čtěte na straně 09

9 8 GSK se chová eticky a transparentně GSK cítí závazek vůči pacientům, odborné veřejnosti i společnosti jako celku. Snaha firmy je být vzorem na poli kultivace obchodních, odborných i celospolečenských vztahů. Interní normy a kodexy Všechny klíčové hodnoty GSK jsou vtěleny do interních předpisů a směrnic. Jejich dodržování je zaštítěno soubory pravidel etického a právního chování obsaženými v takzvaných programech Compliance. Nejdůležitějšími dokumenty v této oblasti jsou Etický kodex společnosti GSK a Pravidla chování, které v sobě zahrnují i principy obsažené v národních normách etických kodexů Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) či Sdružení volně prodejných léčiv (SVOPL). I samotní zaměstnanci GSK mohou upozorňovat na korupční jednání prostřednictvím důvěrné linky Integrity help line, která je spravována nezávislou neziskovou organizací. Z České republiky nebylo v reportovaných letech 2011 a 2012 nahlášeno žádné nežádoucí chování. GSK také jako jedna z prvních farmaceutických společností v České republice každoročně zveřejňuje na svých webových stránkách přehled pacientských organizací, s nimiž spolupracuje, včetně formy a výše poskytované podpory. (pozn. výše finanční podpory v roce 2011 a 2012 bude uvedena níže v kapitole Podpora komunity) Od roku 2010 GSK dodržuje pravidla Etického kodexu pro propagaci léčivých přípravků, který je platný pro celou Evropu, vždy v souladu s lokální legislativou. Účelem tohoto kodexu je zajistit, aby propagace léčivých přípravků probíhala zodpovědným, etickým, profesionálním a zákonným způsobem. Kodex přitom dává zvláštní důraz na správné rozlišení hranice mezi propagací vlastního produktu a odbornou diskusí, takzvaným Scientific Engagement. Všichni zaměstnanci GSK musí absolvovat certifikaci znalosti všech tří kodexů. Boj proti korupci a uplácení Jedna z hlavních priorit GSK je také boj s korupcí a uplácením. Připojili jsme se proto k iniciativě Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) za omezení počtu vzorků poskytovaných lékařům. GSK si stanovila přísnější limity, než je stanoveno legislativou nebo Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

10 9 GSK zlepšuje péči o pacienty Aby podnikání bylo dlouhodobě udržitelné, musí každá odpovědná firma vynakládat prostředky na výzkum a vývoj. Společnost GSK v České republice do této oblasti investuje v průměru 10 % svého obratu. V roce 2011 přesáhly tyto investice 169 milionů korun, z toho bylo 74 milionů korun vynaloženo na studie zaměřené na očkování. V roce 2012 investovala společnost do klinických studií 192 milionů korun, z toho 81 milionů korun do studií zaměřených na vakcíny. Důraz na bezpečí pacienta Zásadní součástí procesu vývoje nových léků jsou klinické studie, které umožňují rozhodnout, zda lze daný lék schválit pro veřejnou léčbu konkrétního onemocnění. Počet klinických studií prováděných v České republice v posledních letech významně vzrostl, zejména v oblastech onkologie a neurologie. V letech 2011 i 2012 tak v České republice probíhalo 55 klinických studií ve fázích I.-III. a IV., z nichž 12 bylo zaměřeno na očkování. Provádění klinických hodnocení se vždy řídí přísnými pravidly v souladu se zásadami Good Clinical Practice. Uvědomujeme si, že bezpečnost léčivé látky je stejně důležitá jako její účinnost. GSK se proto aktivně podílí na sledování bezpečnosti léčiv, takzvané farmakovigilanci. Jedná se o systém včasných hlášení lékaři při podezření na nežádoucí účinky léků, které předepisují. Po nahlášení léčiva dochází k jeho uložení do databáze a vyhodnocení rizik. Na národní úrovni je za organizaci farmakovigilance odpovědný Státní ústav pro kontrolu léčiv. GSK podporuje jeho snahy o co nejrychlejší a nejúplnější získávání potřebných výsledků. Registrovat hlášení musí i zaměstnanci GSK, a to do 24 hodin od chvíle, kdy jej obdrželi. V letech 2011 a 2012 takto bylo zaznamenáno 644 hlášení. Všechny reporty jsou uzavřené, což znamená, že jsou medicínsky vyhodnoceny, expedovány a podle daných kritérií uloženy do databází a následně analyzovány. Zlepšení kvality péče o pacienty Přístup GSK k bezpečnosti zdravotní péče se odráží také v podpoře vzdělávání lékařů. Již v roce 1993 jsme v České a Slovenské republice založili organizaci Mediforum, která především odborné veřejnosti poskytuje potřebné informace z hlavních terapeutických oblastí GSK. Naším cílem je umožnit odborníkům přístup k nejnovějším informacím jak z oblasti výzkumu, tak lékařské praxe. GSK také finančně podporuje projekty, které jsou zaměřené na lékařské vzdělávání (včetně poskytování odborné literatury). Naší snahou je přispět ke zkvalitnění léčby pacientů, například zpřesněním diagnostických metod, i jejich rehabilitace. GSK se rovněž zasazuje o rozšíření vědeckého poznání. Proto například podporujeme vznik a provoz příslušných vědeckých datových registrů. Výši finančního příspěvku v rámci transparentního a etického chování vždy zveřejňujeme na svých internetových stránkách. Dodavatelé a partneři Společnost GSK spolupracuje pouze s dodavateli, kteří ctí etické, sociální a environmentální hodnoty, které jsou v souladu s její filozofií. Všichni dodavatelé GSK musí splňovat kritéria stanovená normou Third Party Code of Conduct. Aby byla zajištěna naprostá transparentnost spolupráce s partnery, dochází k jejímu pravidelnému ověřování s ohledem na střet zájmů. V roce 2011 i 2012 byl zaznamenán pouze jeden případ střetu zájmů, jehož výsledkem bylo ukončení spolupráce. GSK celosvětově nespolupracuje s dodavateli, kteří porušují lidská práva svých zaměstnanců.

11 10 Naši lidé V této sekci Zaostřeno na Naši zaměstnanci každoročně pomáhají v neziskových organizacích v rámci dobrovolnické akce Orange Day Více čtěte na straně 13 Odměňování a pochvaly zaměstnancům 11 Diverzita a vyváženost 11 Ztotožnění s hodnotami společnosti 11 Osobní a profesní rozvoj zaměstnanců 11 Bezpečnost a zdraví zaměstnanců 11 Dárcovství a sociální péče 12 Pacientské organizace 12 Zapojení zaměstnanců 13 Osvětová a vzdělávací činnost 14

12 11 Zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu Úspěch společnosti GSK závisí především na lidech, kteří v ní pracují a kteří pomáhají naplňovat její poslání. V GSK v České republice pracovalo v letech 2011 a , respektive 224 zaměstnanců. Snahou společnosti je vytvářet takové prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí respektovaní, ocenění i motivovaní, a zároveň inspirovaní k využívání svého potenciálu a dosahování maximálních výkonů. Odměňování a pochvaly Optimálně nastavený systém odměňování a ocenění za odvedenou práci je nutností pro správné fungování každé společnosti. V GSK navíc mají zaměstnanci také možnost částečně ovlivňovat hodnocení svých kolegů. Od roku 2012 totiž mohou v rámci Triumph reward and recognition programu své kolegy nebo členy svého týmu nominovat na zvláštní finanční odměnu. Nominace probíhají transparentně na speciálním webu a o udělování nejvyšších odměn rozhoduje komise tvořená ze zástupců zaměstnanců a vedoucích pracovníků. Celková částka, která byla vyplacená na tyto odměny, činila v roce tisíc korun. Diverzita a vyváženost Poskytujeme rovné příležitosti pro všechny. Podíl žen ve středních i vysokých manažerských pozicích dlouhodobě činí zhruba 50 %. Při výběru zaměstnanců pro nás zdravotní hendikep uchazečů či uchazeček nepředstavuje překážku pro jejich přijetí. V GSK tak v letech 2011 i 2012 pracovalo osm osob se zdravotním postižením (OZP). Zároveň klademe velký důraz na vytváření takových podmínek pro zaměstnance, které jim umožní dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Jedním z nástrojů této filozofie je flexibilní pracovní doba. Pevně je stanovena pouze část doby, kterou zaměstnanci musí strávit na svém pracovišti. Až 20 % celkové pracovní doby tak mohou pracovat z domova v režimu takzvaného Home office. V roce 2011 využilo tuto možnost 97 zaměstnanců (celkem 715 dní), zatímco v roce 2012 již 113 zaměstnanců (celkem dnů). V rámci zaměstnaneckých benefitů lze využít také široké nabídky akcí pro volný čas s rodinou. Ztotožnění s hodnotami společnosti Pro udržitelný rozvoj naší společnosti je důležitá dobrá pověst, která jde ruku v ruce s loajalitou a osobní integritou našich zaměstnanců. Věnujeme proto velkou pozornost transparentní komunikaci našich hodnot, díky které se s nimi mají možnost důkladně seznámit všichni, kdo u nás pracují. Chceme, aby každý z nich byl inspirován a motivován se s našimi firemními hodnotami ztotožnit (více v kapitole GSK se chová eticky a transparentně). Při výběru nových uchazečů o práci v GSK proto kromě profesních a manažerských dovedností ověřujeme také jejich hodnotový žebříček pomocí takzvaného Pre recruitment screeningu. Osobní a profesní rozvoj zaměstnanců Rozvíjení profesních znalostí a dovedností zaměstnanců je pro GSK jednou z priorit personální politiky. Dbáme ale i na jejich osobnostní rozvoj. Zaměstnanci jsou inspirováni a motivováni k využívání a rozšiřování vlastního potenciálu prostřednictvím programu Performance Development Plan. Ten jim umožňuje společně s jejich nadřízeným sledovat a analyzovat nejen pracovní výkony, ale i plány osobního růstu. Jejich definování probíhá individuálně v rámci programu Differencial development. Program coachingu a mentoringu zase umožňuje rozpoznat talent zaměstnanců a rozvíjet jej. V roce 2012 poskytovalo mentoring na základě neformálního interního závazku 15 zaměstnanců. Nejen takzvané hard skills jsou klíčem ke komplexnímu kariérnímu i osobnostnímu růstu zaměstnance. Jako nezbytnou součást tohoto procesu vnímáme i takzvané soft skills. Jejich rozvoj podporujeme programy firemního dobrovolnictví zaměřenými na pomoc vybraným neziskovým organizacím (více v kapitole GSK investuje do rozvoje komunity a pomáhá potřebným). Bezpečnost a zdraví zaměstnanců Víme, jak je důležité, aby byli zaměstnanci zdraví nejen fyzicky, ale i psychicky. Proto jsme pro ně vytvořili pracovní prostředí s klimaticky optimálními podmínkami, které jsou v souladu s legislativními normami České republiky. Všichni zaměstnanci také povinně absolvují školení o bezpečnosti práce. V rámci zaměstnaneckých benefitů mohou všichni zaměstnanci po uplynutí zkušební doby získat příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění nebo navštěvovat speciální semináře věnované finanční gramotnosti. Od roku 2012 mohou v rámci péče o duševní zdraví zaměstnanci využívat telefonní důvěrnou konzultační službu Employee Assistence Program.

13 12 GSK investuje do rozvoje komunity a pomáhá potřebným Uvědomujeme si, že pro vlastní obchodní růst musíme usilovat i o rozvoj komunity, ve které působíme. V České republice dlouhodobě podporujeme aktivity zejména v oblastech vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví. Naše pomoc se v souladu s předmětem našeho podnikání zaměřuje na následující skupiny obyvatel: senioři, hendikepovaní, nemocní. Dárcovství a sociální péče Oblast dárcovství a podpory veřejně prospěšných projektů zastřešuje Nadační fond GSK. Jeho cílem je podpořit projekty, které odrážejí celospolečenskou potřebu a mají význam pro konkrétní skupiny lidí, jež nejvíce potřebují pomoc svého okolí. Nadační fond GSK je členem Asociace nadačních fondů a spolupracuje s občanským sdružením Fórum dárců, které je odborným garantem projektů neziskových organizací, nadací a nadačních fondů v České republice. Jedenkrát ročně rozděluje náš nadační fond finanční dary formou otevřeného grantového řízení. V roce 2011 takto podpořil 9 neziskových organizací, které pomáhají seniorům a nemocným, celkovou částkou 1,5 milionu korun, zatímco v roce organizací částkou 2 miliony korun. Více informací naleznete ve výročních zprávách Nadačního fondu GSK za rok 2011 a 2012 uveřejněných na stránkách Pacientské organizace GSK je dlouhodobým partnerem pacientských organizací, jejichž role je ve zdravotnickém systému nezastupitelná. Nejenže poskytují pacientům podporu a podrobné informace o konkrétních chorobách, pořádají také rekondiční pobyty, hájí zájmy pacientů, reprezentují je a organizují kampaně za změny, které jim umožní žít snadněji a lépe. Při spolupráci s pacientskými organizacemi dodržuje GSK přísná etická pravidla, prosazuje maximální otevřenost a transparentnost. Prostřednictvím finanční podpory a programu Pacient Advocacy pomáhá pacientským organizacím zlepšit i jejich finanční a manažerské vedení. V roce 2011 podpořila společnost GSK v České republice celkem 13 pacientských sdružení, na jejichž aktivity věnovala téměř 1,3 milionu korun. V roce 2012 pak 16 pacientských organizací získalo podporu v celkové výši 2 milionů korun. V obou letech se jednalo zejména o organizace pomáhající onkologickým pacientům, lidem trpícím neurologickými a respiračními nemocemi či organizace, které usilují o rozvoj a zlepšení zdravotní péče v ČR obecně. Finanční prostředky byly určeny nejen na podporu činnosti daného sdružení, ale i na organizaci výročních setkání či dalších akcí pro pacienty, pomoc regionálním klubům či prohloubení spolupráce s odbornými společnostmi. V roce 2012 podpořilo GSK realizaci rozvojového a vzdělávacího projektu Akademie pacientských organizací, který byl organizován pod záštitou Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Projekt umožnil zástupcům více než 20 pacientských a neziskových organizací získat bezplatná školení například v oblastech manažerských dovedností, marketingu, nebo PR. Hlavním cílem akademie bylo podpořit nezávislost českých pacientských sdružení, umožnit jejich dlouhodobý rozvoj, naučit je efektivněji získávat prostředky na vlastní činnost nebo zkvalitnit jejich prezentační či vyjednávací dovednosti.

14 13 GSK investuje do rozvoje komunity a pomáhá potřebným Díky firemnímu dobrovolnickému projektu ORANGE DAY mohou zaměstnanci GSK věnovat jeden pracovní den osobní pomoci neziskové organizaci přímo na místě. Zapojení zaměstnanců Jak již bylo zmíněno, GSK aktivně motivuje své zaměstnance k zapojení do veřejně prospěšných aktivit a přihlášení se k firemním hodnotám. Naši zaměstnanci se podílejí například na grantovém řízení Nadačního fondu GSK jako členové grantové komise. Svým hlasováním mohou také rozhodovat o tom, které neziskové organizace si rozdělí speciální Bonusovou částku nadačního fondu. Ta je věnována na konkrétní rozvojový projekt vybrané neziskové organizace. Podrobnosti lze nalézt na stránkách V roce 2011 se do projektu Orange Day zapojilo 62 zaměstnanců, kteří pomohli 11 organizacím v celé České republice, zatímco v roce 2012 toto číslo již bylo téměř dvojnásobně vyšší zapojilo se 103 zaměstnanců, kteří pomohli v 17 neziskových organizacích. Orange Day je organizován ve spolupráci s platformou Byznys pro společnost. Pomoc zaměstnanců české pobočky GSK se ale neomezuje jen na hranice České republiky. V duchu globální solidarity s obyvateli Japonska, které v roce 2011 bylo zasaženo zemětřesením, se v rámci firemní sbírky podařilo pro postiženou zemi vybrat finanční podporu ve výši 33 tisíc korun. Poděkování Dobrovolníci pomohli s vymalováním kanceláře a mytím oken po malování v prostorách zařízení pro děti a mládež a vykonali tak náročnou práci, kterou by musely obtížně vykonávat pracovnice občanského sdružení Ratolest Brno. Touto cestou by jim náš tým chtěl poděkovat. Václav Holaň, Ratolest Brno Ráda bych poděkovala firmě GSK, která umožnila uvolnění svých zaměstnanců na dobrovolnický den a pak samozřejmě velmi ochotným pracovníkům. Velice si vážíme těchto aktivit, neboť pro nás znamenají významnou úsporu našich finančních prostředků, ale také času a sil. Dobrovolníci byli úžasní, pracovali s radostí, nasazením a odvedli kus práce. Děkujeme za podporu! Magdalena Čáslavská, ředitelka organizace APLA, Střední Čechy

15 14 GSK investuje do rozvoje komunity a pomáhá potřebným GSK vnímá význam obecné osvěty jako jedné z cest k větší odpovědnosti jednotlivců za vlastní zdraví. Proto podporuje řadu edukativních projektů, které v České republice napomáhají zlepšit kvalitu života i přispět k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků ve zdravotnictví. Osvětová a vzdělávací činnost SPIRÁLA Celorepublikový projekt SPIRÁLA zaměřený na edukaci pedagogů základních a středních škol v oblasti prevence zhoubných nádorů děložního čípku a HIV/AIDS podporovala GSK 7 let až do roku O samotné náplni projektu vypovídá již jeho název, který se skládá z počátečních písmen slov: Sexualita, Prevence, Informace, Reprodukce A Láska. SPIRÁLA probíhá formou seminářů, na nichž učitelé získávají nejen nové informace a podklady pro výuku v rámci sexuální výchovy, ale rovněž didaktické náměty, jak daná témata žákům a studentům přiblížit. V roce 2010 byl odstartován druhý cyklus SPIRÁLA II, který rozšířil nabídku témat o problematiku zhoubných nádorů prsu. Ke spolupráci byla přizvána kromě stávajících partnerů i o.p.s. MammaHelp. V letech 2011 a 2012 se kurzů zúčastnilo více než 600 pedagogů. Česká iniciativa pro astma (ČIPA) a GSK je jeho finanční partner. Projekt získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho hlavní záměr je upozornit na vzrůstající počet alergických onemocnění a astmatu v České republice a zvýšit informovanost pedagogů o moderních preventivních léčebných postupech a opatřeních v praxi. Projekt se zabývá například i riziky alergických reakcí při školním stravování. Do roku 2012 prošlo kurzem více než pedagogů. ZDRAVOTNICTVÍ NENÍ ZADARMO Projekt Českého zdravotnického fóra Zdravotnictví není zadarmo je příklad dalšího projektu, který obdržel podporu a záštitu společnosti GSK. Jeho cíl je informovat studenty středních a vyšších odborných škol zábavnou interaktivní formou o principech fungování systému českého zdravotnictví, o jeho financování, o problematice kvality péče i o etických aspektech. Od roku 2012 se přednášky rozšířily i na seniory. V letech 2011 a 2012 se kurzu zúčastnilo celkem studentů a seniorů. Autory projektu, který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a podporován Kanceláří Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice, jsou vzdělávací zařízení Kalokagathie a společnost GSK. Od roku 2013 probíhá projekt bez finanční podpory GSK. 7A GSK podporuje i celostátní projekt 7A = 7x o alergii a astmatu, jehož cílem je vzdělávat učitele mateřských, základních a středních škol o hrozbách alergie a astmatu u dětí a mladistvých. Hlavní organizátor programu je

16 15 Naše planeta GSK zachází šetrně s přírodními zdroji Společnost GSK globálně věnuje ochraně životního prostředí velkou pozornost. Plnění vlastní environmentální strategie vidíme nejen jako povinnost, ale i jako příležitost. V roce 2010 jsme zrevidovali naši globální strategii udržitelného rozvoje v oblasti životního prostředí, a to nejen ve výrobním procesu, ale i v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. Dlouhodobým globálním cílem GSK je být do roku 2050 CO2 neutrální. Mezi naše střednědobé a krátkodobé cíle například patří snížit spotřebu vody do roku 2020 a minimalizovat produkci odpadu o 20 %. Vzhledem k tomu, že v České republice nemá společnost GSK žádné výrobní provozy, soustřeďují se environmentální aktivity zdejší pobočky na vytváření ekologického pracovního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů. V roce 2011 jsme proto místo kupované balené vody začali pít vodu z kohoutku, která nyní tvoří 80 % z celkové spotřeby vody. Také důsledně třídíme odpady a nabádáme zaměstnance k vypínání spotřebičů, které zrovna nejsou využívány. Pozornost jsme zaměřili i na úspory v oblasti spotřeby pohonných hmot a produkce výfukových zplodin. V letech 2010 i 2011 jsme například omezili počet služebních cest. Umožnilo nám to globální nastavení IT infrastruktury společnosti v roce 2010, které zjednodušilo efektivní využívání pravidelných telekonferencí a videokonferencí. Aby své environmentální úsilí ještě více podpořila, přesídlila GSK v roce 2012 do energeticky šetrné kancelářské budovy City Green Court, která je držitelem certifikátu LEED Platinum. Přestěhování do nových prostor umožnilo firmě v roce 2013 odstartovat měření reálného snížení její CO2 stopy.

17 16 Naše plány a závazky V letech 2011 a 2012 jsme si stanovili závazky, které reflektují globální zdravotní potřeby a jsou v souladu s našimi strategickými priporitami a hodnotami. Těmito závazky se budeme v budoucnu řídit. Budeme stavět na všem, čeho jsme již dosáhli a budeme efektivněji měřit a sdílet veškerý vlastní pokrok a dosažené výsledky. Zdraví pro všechny Aktivně podpoříme strategický projekt GSK a Save the Children, Orange United, jehož cílem je zachránit 1 milion dětských životů v nejchudších zemích světa. Etické a transparentní chování Budeme nadále dodržovat naše hodnoty a zásady transparentního a etického podnikání v zájmu pacientů Budeme i nadále dbát na kvalitu našich produktů a bezpečnost pacientů v našich klinických studiích a monitorovat a hlásit nežádoucí účinky při užívání našich produktů Budeme maximálně transparentní při práci s nepersonalizovanými daty z klinických studií, včetně zveřejňování souvisejících reportů ze všech výzkumů léků probíhajících pod vedením GSK, pro další vědecké výzkumy Doložíme, že naše spolupráce s pacientskými organizacemi je etická a transparentní, a zveřejníme výši jejich podpory Péče o zaměstnance a investice do komunity Budeme nadále podporovat princip diverzity a začleňování Budeme nadále vytvářet pracovní prostředí, které inspiruje zaměstnance růst a pracovat ve zdravé a stabilní atmosféře Budeme rozšiřovat dobrovolnické příležitosti, abychom přinesli pozitivní změnu v komunitě, přispěli k obecnému zdraví a zároveň nabídli zaměstnancům příležitost pro osobní růst Šetrné zacházení s přírodními zdroji Do roku 2020 (v porovnání s rokem 2010) snížíme naši uhlíkovou stopu o 25 % a do roku 2050 budeme CO2 neutrální Do roku 2020 (v porovnání s rokem 2010) snížíme naši celkovou spotřebu vody o 20 % Do roku 2020 (v porovnání s rokem 2010) snížíme množství odpadu, který vytváříme, o 50 %

18 17 GSK informuje všechny partnery a veřejnost o svých CSR aktivitách Otevřenou a transparentní komunikaci považujeme za základ spolupráce se všemi zúčastněnými stranami. Veřejnost proto pravidelně informujeme o dění v oblasti trvale udržitelného rozvoje prostřednictvím médií. Spolupracujeme i s našimi externími partnery a odborníky z oblasti medicíny či společenské odpovědnosti, stejně jako s experty na další témata. S jejich pomocí se nám daří cílit naši strategii efektivně. Iniciujeme vzájemný dialog a sdílíme informace. Proto vydáváme i tuto zprávu. Díky ní má každý možnost seznámit se s našimi úspěchy a kroky v oblasti společenské odpovědnosti. Dlouhodobě podporujeme unikátní projekt internetového vyhledávače spolehlivých a ověřených onkologických informací Onkoportál.cz. Jeho tváří se v roce 2013 stal Petr Koukal, šestinásobný mistr ČR v badmintonu, který sám překonal rakovinu varlat.

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění

HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění celorepublikový projekt, akreditace MŠMT Č.j.: 28 218/2009-25-609 pod záštitou Kanceláře WHO v ČR Výchova ke zdraví, prevence

Více

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Úvodní slovo 2 Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, když řecký filozof Hérakleitos z Efesu vyřkl známou větu Pantha rhei, tedy Všechno plyne,

Více

čle 500 zaregistrovaných neziskových organizací Tel: +420 602 329 942 E-mail: vosatka@byznysprospolecnost.cz

čle 500 zaregistrovaných neziskových organizací Tel: +420 602 329 942 E-mail: vosatka@byznysprospolecnost.cz 22 členských firem13 let zkušeností 10 členů leadership týmu 5 od-2borných partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO 7 455 členských

Více

Společenská odpovědnost firem CSR

Společenská odpovědnost firem CSR Společenská odpovědnost firem CSR Akce pořádaná v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Dlouhodobá strategie komunikace CSR ve společnosti Tchibo ČR a SR

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance Etický kodex Naše identita. Naše hodnoty With head and heart in finance head With and heart in finance Obsah Úvod 5 Naše identita 7 Naše společnost 9 Naše odvětví 10 Udržitelnost ve společnosti EOS 11

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání Nadačního fondu 3 Základní informace o fondu 4 O nás 4 Projekty a spolupráce 5 Naše vize pro rok 2014

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Představení mezinárodní farmaceutické společnosti Zentiva. Quality generics

Představení mezinárodní farmaceutické společnosti Zentiva. Quality generics Představení mezinárodní farmaceutické společnosti Zentiva Quality generics Zentiva, společnost skupiny Sanofi, je mezinárodním lídrem, který vyvíjí, vyrábí a distribuuje cenově dostupné generické léky

Více

Obsah. Přílohy: Příloha k účetní závěrce 2011 Zpráva nezávislého auditora

Obsah. Přílohy: Příloha k účetní závěrce 2011 Zpráva nezávislého auditora VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah 1. Rok 2011 2. Úvodní slovo předsedkyně správní rady 3. Poslání Nadačního fondu GSK 4. Lidé v nadačním fondu a partneři 5. Aktivity zřizovatele společnosti GSK 6. Grantové řízení

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání ve Skupině způsob našeho podnikání životní komunitu Skupina je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v ČR je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC je dlouhodobou jedničkou ve financování

Více

01. OBSAH. 01. Rok 2012. 02. Úvodní slovo předsedkyně správní rady. 03. Poslání Nadačního fondu GSK. 04. Lidé v Nadačním fondu GSK

01. OBSAH. 01. Rok 2012. 02. Úvodní slovo předsedkyně správní rady. 03. Poslání Nadačního fondu GSK. 04. Lidé v Nadačním fondu GSK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 01. OBSAH 01. Rok 2012 02. Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03. Poslání Nadačního fondu GSK 04. Lidé v Nadačním fondu GSK 05. Aktivity zřizovatele 06. Grantové řízení Nadačního

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011 Pivovary Staropramen a.s. Úvodní slovo generálního ředitele Být úspěšný znamená závazek a odpovědnost V poslední době se pojem CSR, nebo-li společenská odpovědnost

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Profil společnosti Zentiva

Profil společnosti Zentiva Profil společnosti Zentiva Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající moderní, vysoce kvalitní a cenově dostupné generické léky. Z apatyky k mezinárodní farmaceutické firmě Za

Více

Praha, 26.5.2015 Pavel Puff

Praha, 26.5.2015 Pavel Puff MĚŘENÍ INDEXU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI VE SKUPINĚ ČEZ Praha, 26.5.2015 Pavel Puff ÚČAST NA MĚŘENÍ ZAPADÁ DO STRATEGIE NAŠÍ ZAMĚSTNAVATELSKÉ ZNAČKY Skupina ČEZ je dobrým a odpovědným zaměstnavatelem Drží slovo

Více

Obsah. Přílohy: Příloha k účetní závěrce 2010 Zpráva nezávislého auditora

Obsah. Přílohy: Příloha k účetní závěrce 2010 Zpráva nezávislého auditora VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah 1. Rok 2010 2. Úvodní slovo předsedkyně správní rady 3. Poslání Nadačního fondu GSK 4. Lidé v nadačním fondu a partneři 5. Aktivity zřizovatele společnosti GSK 6. Grantové řízení

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 Výzkum společenské odpovědnosti firem Vybrané výsledky Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 2013 Postup řešení byl vyvinut ve spolupráci s Ipsos MORI z UK. Od r. 2010 je studie každoročně realizována

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající cenově dostupné generické léky. Z APATYKY K MEZINÁRODNÍ FARMACEUTICKÉ FIRMĚ Za zakladatele výroby léčiv

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU GSK ZA ROK. www.nadacnifondgsk.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU GSK ZA ROK. www.nadacnifondgsk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU GSK ZA ROK 2013 www.nadacnifondgsk.cz Nadační fond GSK, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 IČO: 267 05 753, zapsaný v nadačním rejstříku vedením Městským soudem v Praze v oddíle

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ 2014 ING Bank N.V. Česká republika [Media Kit] W W W.IN W. I N GBANK.CZ GBANK.CZ Obsah 1. Skupina ING 2 2. ING v České republice 2 3. ING Bank v České republice 3 4. Organizační struktura 4 5. Společenská

Více

B. Braun Avitum Zlepšujeme nejen zdraví, ale i kvalitu života pacientů.

B. Braun Avitum Zlepšujeme nejen zdraví, ale i kvalitu života pacientů. B. Braun Avitum Zlepšujeme nejen zdraví, ale i kvalitu života pacientů. Onemocnění ledvin Renální insuficience (ledvinná nedostatečnost) může mít celou řadu příčin a také se projevovat širokým spektrem

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2009 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu,

V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu, V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu, činnost i prostředky k uspokojení přání a potřeb našich klientů,

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce

Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce 2 Sociální pilíř Environmentální pilíř Ekonomický pilíř Sociální pilíř CSR 3 Rovné příležitosti Rozmanitost

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

GE Rozmanitě. ... aneb Diverzita v GE Money Bank. Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů

GE Rozmanitě. ... aneb Diverzita v GE Money Bank. Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů GE Rozmanitě... aneb Diverzita v GE Money Bank Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů 22.11. 2013 GE - Globální společnost GE Money Bank Česká

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit!

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit! ING Commercial Banking Czech Republic 2010 1 Media Kit! Duben 2010 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Commercial Banking 2 4. Produkty a služby 2 5. Organizační struktura 3 6. Společenská

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Partnerství, sponzoring APO

Partnerství, sponzoring APO Partnerství, sponzoring Co je Asociace profesionálních obchodníků () je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant Obsah Hlavní zásady Nadace Sirius 3 Grantová strategie 4 Zásady grantování Nadace Sirius 5 Systém hodnocení žádostí 5 Informace pro žadatele 6 Hlavní zásady Nadace

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny

Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny Jiří Potůček, Petr Koranda, Tomáš Korč Mediinspect 21. 2. 2013 Obsah prezentace Kdo jsme Technologické centrum, Školicí středisko,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Vítejte v NN. Na vás záleží

Vítejte v NN. Na vás záleží Vítejte v NN Na vás záleží Začínáme u vás Vše, co děláme, se odvíjí od potřeb zákazníka Všechny naše aktivity se zaměřují na vás Vaše potřeby, sny a ambice. Vaši touhu dostat od života to nejlepší, ať

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

PRŮZKUM AIFP EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR. MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček

PRŮZKUM AIFP EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR. MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček PRŮZKUM AIFP W EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček CÍL PRŮZKUMU Zhodnotit ekonomický vliv klinických studií realizovaných v ČR OBSAH

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více