Být aktivnější, cítit se lépe, žít déle. Výroční zpráva o společenské odpovědnosti 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Být aktivnější, cítit se lépe, žít déle. Výroční zpráva o společenské odpovědnosti 2011/2012"

Transkript

1 Být aktivnější, cítit se lépe, žít déle. Výroční zpráva o společenské odpovědnosti 2011/2012

2 2 Úvodní slovo Již několik let čelí celý svět obchodu velkým ekonomickým výzvám a oblast farmaceutického průmyslu není výjimkou. Přesto jsme dokázali naše podnikání udržet stabilní, prosperující a naučili se překonávat nové překážky. Zároveň si uvědomujeme, že je i za těchto podmínek potřebné důsledně dbát na prosazování našich hodnot a dodržování společensky odpovědného přístupu, který je jedním z pilířů strategie naší společnosti. V letech 2011 a 2012 jsme se stali čtvrtým nejštědřejším firemním dárcem v České republice. Aktivně jsme se zapojovali do podpory komunity, ve které podnikáme, a angažovaně přispívali ke zlepšení životních podmínek těch, kteří to nejvíce potřebují seniorů, nemocných a hendikepovaných. Motivovali jsme naše zaměstnance prostřednictvím firemního dobrovolnického programu Orange Day k předávání svých znalostí a zkušeností neziskovým organizacím. I nadále jsme podporovali důležité projekty zdravotní gramotnosti, které umožní lidem žít lépe, zdravěji, a současně přispějí ke zmírnění napětí ve zdravotnických rozpočtech. Novou kapitolu jsme otevřeli i v oblasti ochrany životního prostředí tím, že jsme se na sklonku roku 2012 přestěhovali do nového sídla ekologicky šetrné budovy City Green Court s certifikátem Platinum LEED. Každá firma si musí dobře definovat, ve kterých oblastech chce být pro společnost prospěšná. Jsem ráda, že my jsme to dokázali. Zároveň pěvně věřím, že se nám bude i nadále dařit zodpovědným způsobem rozvíjet naše podnikání. PharmDr. Monika Horníková generální ředitelka GlaxoSmithKline ČR

3 2 Obsah Náš přístup Zdraví pro všechny Naše chování Naši lidé Naše planeta Naše plány a závazky Zapojení stakeholderů Zjistěte, kdo jsme, co děláme, a v co věříme. Naší prioritou je vývoj inovativních léčiv, která pomohou pacientům po celém světě. Hodnoty, ve které věříme, prosazujeme ve všem, co děláme. Vytváříme pro naše zaměstnance pracovní prostředí, které je motivuje a inspiruje. Snažíme se minimalizovat dopad našich aktivit na životní prostředí a dosáhnout nulové uhlíkové stopy. Přečtěte si, jak chceme i v roce 2013 podporovat komunity, ve kterých působíme. Otevřenou a transparentní komunikaci považujeme za základ spolupráce se všemi zúčastněnými stranami. Úspěchy GSK v letech 2011 a O společnosti GSK 04 GSK jako odpovědný leader 05 GSK zpřístupňuje zdravotní péči pro každého 06 Přehled 07 GSK se chová eticky a transparentně 08 GSK zlepšuje péči o pacienty 09 Přehled 10 Zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu 11 GSK investuje do rozvoje komunity a pomáhá potřebným GSK zachází šetrně s přírodními zdroji 15 Plány a cíle na rok GSK informuje všechny stakeholdery o svých CSR aktivitách 17 Přejít na Náš přístup strana 03 Přejít na Zdraví pro všechny strana 06 Přejít na Naše chování strana 07 Přejít na Naši lidé strana 10 Přejít na Naše planeta strana 15 Přejít na Naše plány a závazky strana 16 Přejít na Zapojení stakeholderů strana 17

4 3 Úspěchy GSK v letech 2011 a 2012 Rok 2011 skončil pro společnost GSK v České republice ziskem více než 240 milionů korun, rok 2012 pak ziskem více než 163 milionů korun, (podrobné informace jsou k dispozici ve výročních zprávách společnosti) GSK věnovala více než 18 milionů korun, na veřejně prospěšné projekty GSK se stala 4. nejštědřejším firemním dárcem v soutěži Top odpovědná firma dobrovolníků z řad zaměstnanců pomohlo ve více než 20 neziskových organizacích Zaměstnanci věnovali celkem 213 tisíc korun, na veřejně prospěšné a humanitární projekty V součtu obou let investovala GSK více než 360 milionů korun, do výzkumu a vývoje léků v České republice Díky projektům v oblasti zdravotní gramotnosti, které společnost GSK iniciovala nebo podpořila, bylo edukováno více než pedagogů, studentů, seniorů

5 4 O společnosti GSK Hlavní poslání společnosti GSK je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožníme lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle. GlaxoSmithKline, s. r. o. (dále jen GSK) v České republice je pobočka jedné z největších farmaceutických firem na světě GlaxoSmithKline Plc. se sídlem v Londýně, která je jednou z předních firem v oblasti výzkumu a vývoje inovativních léků, jejich výroby a prodeje. GSK je známa především díky účinným léčivům nejvyšší kvality a aktivním bojem s nejzávažnějšími chorobami, které mnohdy mají globální dopad. Společnost je rozdělena na divizi Pharmaceuticals (společně s oddělením klinického výzkumu vakcín) a Consumer Healthcare. Ve farmaceutické oblasti jsou pro GSK výzvou nejen chronické či infekční globální choroby, ale i vzácně se vyskytující onemocnění. Klíčové terapeutické oblasti, ve kterých se firma zaměřuje na výzkum a vývoj nových léků, jsou: respirační choroby, virová onemocnění, infekční nemoci, duševní zdraví, diabetes, onemocnění zažívacího traktu, nádorové a kardiovaskulární choroby. Další klíčovou oblastí, ve které společnost zaujímá přední postavení, je výzkum a vývoj nových vakcín pro děti a dospělé, čímž významně přispívá k potlačování epidemických i jinak závažných infekčních onemocnění. Významné postavení zaujímá společnost i v oblasti volně prodejných léčiv. Jedná se zejména o léky proti bolesti, léky proti chřipce a nachlazení, o výrobky ústní hygieny a dermatologické přípravky.

6 5 GSK jako odpovědný leader GSK je v České republice jedním ze zakládajících členů platformy Byznys pro společnost, národní platformy pro odpovědné podnikání. V jejím rámci se zasazuje o rozvoj odpovědného a udržitelného podnikání. Jsme také partnerem časopisu CSR fórum, který je základním komunikačním médiem pro oblast společenské odpovědnosti v České republice. Investice do komunity měříme a reportujeme s využitím metodiky Standard odpovědná firma, která definuje náklady vynaložené na aktivity ve prospěch komunity a měří účinky jejich dopadu. V roce 2011 jsme věnovali do obecně prospěšných projektů nejen finanční a nefinanční prostředky, ale také čas našich zaměstnanců v celkové hodnotě korun. V roce 2012 tato částka vzrostla na korun. Nemalou část těchto prostředků obdržely neziskové organizace, které pomáhají zmírnit nepříznivou situaci v oblastech na okraji společenského zájmu. Tyto organizace podporujeme prostřednictvím firemního Nadačního fondu GSK (NF GSK), který je členem Asociace nadačních fondů. GSK staví svou společenskou odpovědnost na 4 hlavních pilířích Zdraví pro všechny Etické a transparentní chování Péče o zaměstnance a investice do komunity Šetrné zacházení s přírodními zdroji

7 6 Zdraví pro všechny GSK zpřístupňuje zdravotní péči pro každého Společnost GSK globálně dlouhodobě usiluje o to, aby její léky a vakcíny byly dostupné i chudobou ohroženým skupinám obyvatel bez ohledu na to, kde žijí, či zda mají dostatek finančních prostředků na čerpání zdravotní péče. Jako dlouhodobý partner podporujeme Globální alianci pro vakcíny a imunizaci (GAVI), která se snaží zajistit dostupnost vakcín obyvatelům nejchudších a nemocemi nejohroženějších zemí světa. Od roku 2011 spolupracujeme s mezinárodní organizací UNICEF, které jsme se zavázali dodat 125 milionů dávek vakcíny RotarixTM za pouhých 5 % ceny, za kterou se vakcína prodává na trzích západních zemí. Celková investice společnosti do projektů zaměřených na zdraví pro všechny činila v roce ,2 miliardy korun a v roce ,3 miliardy korun.

8 7 Naše chování V této sekci Zaostřeno na Interní normy a kodexy 08 Boj proti korupci a uplácení 08 Důraz na bezpečí pacienta 09 Zlepšení kvality péče o pacienty 09 Dodavatelé a partneři 09 V České republice investujeme do výzkumu a vývoje Více čtěte na straně 09

9 8 GSK se chová eticky a transparentně GSK cítí závazek vůči pacientům, odborné veřejnosti i společnosti jako celku. Snaha firmy je být vzorem na poli kultivace obchodních, odborných i celospolečenských vztahů. Interní normy a kodexy Všechny klíčové hodnoty GSK jsou vtěleny do interních předpisů a směrnic. Jejich dodržování je zaštítěno soubory pravidel etického a právního chování obsaženými v takzvaných programech Compliance. Nejdůležitějšími dokumenty v této oblasti jsou Etický kodex společnosti GSK a Pravidla chování, které v sobě zahrnují i principy obsažené v národních normách etických kodexů Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) či Sdružení volně prodejných léčiv (SVOPL). I samotní zaměstnanci GSK mohou upozorňovat na korupční jednání prostřednictvím důvěrné linky Integrity help line, která je spravována nezávislou neziskovou organizací. Z České republiky nebylo v reportovaných letech 2011 a 2012 nahlášeno žádné nežádoucí chování. GSK také jako jedna z prvních farmaceutických společností v České republice každoročně zveřejňuje na svých webových stránkách přehled pacientských organizací, s nimiž spolupracuje, včetně formy a výše poskytované podpory. (pozn. výše finanční podpory v roce 2011 a 2012 bude uvedena níže v kapitole Podpora komunity) Od roku 2010 GSK dodržuje pravidla Etického kodexu pro propagaci léčivých přípravků, který je platný pro celou Evropu, vždy v souladu s lokální legislativou. Účelem tohoto kodexu je zajistit, aby propagace léčivých přípravků probíhala zodpovědným, etickým, profesionálním a zákonným způsobem. Kodex přitom dává zvláštní důraz na správné rozlišení hranice mezi propagací vlastního produktu a odbornou diskusí, takzvaným Scientific Engagement. Všichni zaměstnanci GSK musí absolvovat certifikaci znalosti všech tří kodexů. Boj proti korupci a uplácení Jedna z hlavních priorit GSK je také boj s korupcí a uplácením. Připojili jsme se proto k iniciativě Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) za omezení počtu vzorků poskytovaných lékařům. GSK si stanovila přísnější limity, než je stanoveno legislativou nebo Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

10 9 GSK zlepšuje péči o pacienty Aby podnikání bylo dlouhodobě udržitelné, musí každá odpovědná firma vynakládat prostředky na výzkum a vývoj. Společnost GSK v České republice do této oblasti investuje v průměru 10 % svého obratu. V roce 2011 přesáhly tyto investice 169 milionů korun, z toho bylo 74 milionů korun vynaloženo na studie zaměřené na očkování. V roce 2012 investovala společnost do klinických studií 192 milionů korun, z toho 81 milionů korun do studií zaměřených na vakcíny. Důraz na bezpečí pacienta Zásadní součástí procesu vývoje nových léků jsou klinické studie, které umožňují rozhodnout, zda lze daný lék schválit pro veřejnou léčbu konkrétního onemocnění. Počet klinických studií prováděných v České republice v posledních letech významně vzrostl, zejména v oblastech onkologie a neurologie. V letech 2011 i 2012 tak v České republice probíhalo 55 klinických studií ve fázích I.-III. a IV., z nichž 12 bylo zaměřeno na očkování. Provádění klinických hodnocení se vždy řídí přísnými pravidly v souladu se zásadami Good Clinical Practice. Uvědomujeme si, že bezpečnost léčivé látky je stejně důležitá jako její účinnost. GSK se proto aktivně podílí na sledování bezpečnosti léčiv, takzvané farmakovigilanci. Jedná se o systém včasných hlášení lékaři při podezření na nežádoucí účinky léků, které předepisují. Po nahlášení léčiva dochází k jeho uložení do databáze a vyhodnocení rizik. Na národní úrovni je za organizaci farmakovigilance odpovědný Státní ústav pro kontrolu léčiv. GSK podporuje jeho snahy o co nejrychlejší a nejúplnější získávání potřebných výsledků. Registrovat hlášení musí i zaměstnanci GSK, a to do 24 hodin od chvíle, kdy jej obdrželi. V letech 2011 a 2012 takto bylo zaznamenáno 644 hlášení. Všechny reporty jsou uzavřené, což znamená, že jsou medicínsky vyhodnoceny, expedovány a podle daných kritérií uloženy do databází a následně analyzovány. Zlepšení kvality péče o pacienty Přístup GSK k bezpečnosti zdravotní péče se odráží také v podpoře vzdělávání lékařů. Již v roce 1993 jsme v České a Slovenské republice založili organizaci Mediforum, která především odborné veřejnosti poskytuje potřebné informace z hlavních terapeutických oblastí GSK. Naším cílem je umožnit odborníkům přístup k nejnovějším informacím jak z oblasti výzkumu, tak lékařské praxe. GSK také finančně podporuje projekty, které jsou zaměřené na lékařské vzdělávání (včetně poskytování odborné literatury). Naší snahou je přispět ke zkvalitnění léčby pacientů, například zpřesněním diagnostických metod, i jejich rehabilitace. GSK se rovněž zasazuje o rozšíření vědeckého poznání. Proto například podporujeme vznik a provoz příslušných vědeckých datových registrů. Výši finančního příspěvku v rámci transparentního a etického chování vždy zveřejňujeme na svých internetových stránkách. Dodavatelé a partneři Společnost GSK spolupracuje pouze s dodavateli, kteří ctí etické, sociální a environmentální hodnoty, které jsou v souladu s její filozofií. Všichni dodavatelé GSK musí splňovat kritéria stanovená normou Third Party Code of Conduct. Aby byla zajištěna naprostá transparentnost spolupráce s partnery, dochází k jejímu pravidelnému ověřování s ohledem na střet zájmů. V roce 2011 i 2012 byl zaznamenán pouze jeden případ střetu zájmů, jehož výsledkem bylo ukončení spolupráce. GSK celosvětově nespolupracuje s dodavateli, kteří porušují lidská práva svých zaměstnanců.

11 10 Naši lidé V této sekci Zaostřeno na Naši zaměstnanci každoročně pomáhají v neziskových organizacích v rámci dobrovolnické akce Orange Day Více čtěte na straně 13 Odměňování a pochvaly zaměstnancům 11 Diverzita a vyváženost 11 Ztotožnění s hodnotami společnosti 11 Osobní a profesní rozvoj zaměstnanců 11 Bezpečnost a zdraví zaměstnanců 11 Dárcovství a sociální péče 12 Pacientské organizace 12 Zapojení zaměstnanců 13 Osvětová a vzdělávací činnost 14

12 11 Zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu Úspěch společnosti GSK závisí především na lidech, kteří v ní pracují a kteří pomáhají naplňovat její poslání. V GSK v České republice pracovalo v letech 2011 a , respektive 224 zaměstnanců. Snahou společnosti je vytvářet takové prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí respektovaní, ocenění i motivovaní, a zároveň inspirovaní k využívání svého potenciálu a dosahování maximálních výkonů. Odměňování a pochvaly Optimálně nastavený systém odměňování a ocenění za odvedenou práci je nutností pro správné fungování každé společnosti. V GSK navíc mají zaměstnanci také možnost částečně ovlivňovat hodnocení svých kolegů. Od roku 2012 totiž mohou v rámci Triumph reward and recognition programu své kolegy nebo členy svého týmu nominovat na zvláštní finanční odměnu. Nominace probíhají transparentně na speciálním webu a o udělování nejvyšších odměn rozhoduje komise tvořená ze zástupců zaměstnanců a vedoucích pracovníků. Celková částka, která byla vyplacená na tyto odměny, činila v roce tisíc korun. Diverzita a vyváženost Poskytujeme rovné příležitosti pro všechny. Podíl žen ve středních i vysokých manažerských pozicích dlouhodobě činí zhruba 50 %. Při výběru zaměstnanců pro nás zdravotní hendikep uchazečů či uchazeček nepředstavuje překážku pro jejich přijetí. V GSK tak v letech 2011 i 2012 pracovalo osm osob se zdravotním postižením (OZP). Zároveň klademe velký důraz na vytváření takových podmínek pro zaměstnance, které jim umožní dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Jedním z nástrojů této filozofie je flexibilní pracovní doba. Pevně je stanovena pouze část doby, kterou zaměstnanci musí strávit na svém pracovišti. Až 20 % celkové pracovní doby tak mohou pracovat z domova v režimu takzvaného Home office. V roce 2011 využilo tuto možnost 97 zaměstnanců (celkem 715 dní), zatímco v roce 2012 již 113 zaměstnanců (celkem dnů). V rámci zaměstnaneckých benefitů lze využít také široké nabídky akcí pro volný čas s rodinou. Ztotožnění s hodnotami společnosti Pro udržitelný rozvoj naší společnosti je důležitá dobrá pověst, která jde ruku v ruce s loajalitou a osobní integritou našich zaměstnanců. Věnujeme proto velkou pozornost transparentní komunikaci našich hodnot, díky které se s nimi mají možnost důkladně seznámit všichni, kdo u nás pracují. Chceme, aby každý z nich byl inspirován a motivován se s našimi firemními hodnotami ztotožnit (více v kapitole GSK se chová eticky a transparentně). Při výběru nových uchazečů o práci v GSK proto kromě profesních a manažerských dovedností ověřujeme také jejich hodnotový žebříček pomocí takzvaného Pre recruitment screeningu. Osobní a profesní rozvoj zaměstnanců Rozvíjení profesních znalostí a dovedností zaměstnanců je pro GSK jednou z priorit personální politiky. Dbáme ale i na jejich osobnostní rozvoj. Zaměstnanci jsou inspirováni a motivováni k využívání a rozšiřování vlastního potenciálu prostřednictvím programu Performance Development Plan. Ten jim umožňuje společně s jejich nadřízeným sledovat a analyzovat nejen pracovní výkony, ale i plány osobního růstu. Jejich definování probíhá individuálně v rámci programu Differencial development. Program coachingu a mentoringu zase umožňuje rozpoznat talent zaměstnanců a rozvíjet jej. V roce 2012 poskytovalo mentoring na základě neformálního interního závazku 15 zaměstnanců. Nejen takzvané hard skills jsou klíčem ke komplexnímu kariérnímu i osobnostnímu růstu zaměstnance. Jako nezbytnou součást tohoto procesu vnímáme i takzvané soft skills. Jejich rozvoj podporujeme programy firemního dobrovolnictví zaměřenými na pomoc vybraným neziskovým organizacím (více v kapitole GSK investuje do rozvoje komunity a pomáhá potřebným). Bezpečnost a zdraví zaměstnanců Víme, jak je důležité, aby byli zaměstnanci zdraví nejen fyzicky, ale i psychicky. Proto jsme pro ně vytvořili pracovní prostředí s klimaticky optimálními podmínkami, které jsou v souladu s legislativními normami České republiky. Všichni zaměstnanci také povinně absolvují školení o bezpečnosti práce. V rámci zaměstnaneckých benefitů mohou všichni zaměstnanci po uplynutí zkušební doby získat příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění nebo navštěvovat speciální semináře věnované finanční gramotnosti. Od roku 2012 mohou v rámci péče o duševní zdraví zaměstnanci využívat telefonní důvěrnou konzultační službu Employee Assistence Program.

13 12 GSK investuje do rozvoje komunity a pomáhá potřebným Uvědomujeme si, že pro vlastní obchodní růst musíme usilovat i o rozvoj komunity, ve které působíme. V České republice dlouhodobě podporujeme aktivity zejména v oblastech vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví. Naše pomoc se v souladu s předmětem našeho podnikání zaměřuje na následující skupiny obyvatel: senioři, hendikepovaní, nemocní. Dárcovství a sociální péče Oblast dárcovství a podpory veřejně prospěšných projektů zastřešuje Nadační fond GSK. Jeho cílem je podpořit projekty, které odrážejí celospolečenskou potřebu a mají význam pro konkrétní skupiny lidí, jež nejvíce potřebují pomoc svého okolí. Nadační fond GSK je členem Asociace nadačních fondů a spolupracuje s občanským sdružením Fórum dárců, které je odborným garantem projektů neziskových organizací, nadací a nadačních fondů v České republice. Jedenkrát ročně rozděluje náš nadační fond finanční dary formou otevřeného grantového řízení. V roce 2011 takto podpořil 9 neziskových organizací, které pomáhají seniorům a nemocným, celkovou částkou 1,5 milionu korun, zatímco v roce organizací částkou 2 miliony korun. Více informací naleznete ve výročních zprávách Nadačního fondu GSK za rok 2011 a 2012 uveřejněných na stránkách Pacientské organizace GSK je dlouhodobým partnerem pacientských organizací, jejichž role je ve zdravotnickém systému nezastupitelná. Nejenže poskytují pacientům podporu a podrobné informace o konkrétních chorobách, pořádají také rekondiční pobyty, hájí zájmy pacientů, reprezentují je a organizují kampaně za změny, které jim umožní žít snadněji a lépe. Při spolupráci s pacientskými organizacemi dodržuje GSK přísná etická pravidla, prosazuje maximální otevřenost a transparentnost. Prostřednictvím finanční podpory a programu Pacient Advocacy pomáhá pacientským organizacím zlepšit i jejich finanční a manažerské vedení. V roce 2011 podpořila společnost GSK v České republice celkem 13 pacientských sdružení, na jejichž aktivity věnovala téměř 1,3 milionu korun. V roce 2012 pak 16 pacientských organizací získalo podporu v celkové výši 2 milionů korun. V obou letech se jednalo zejména o organizace pomáhající onkologickým pacientům, lidem trpícím neurologickými a respiračními nemocemi či organizace, které usilují o rozvoj a zlepšení zdravotní péče v ČR obecně. Finanční prostředky byly určeny nejen na podporu činnosti daného sdružení, ale i na organizaci výročních setkání či dalších akcí pro pacienty, pomoc regionálním klubům či prohloubení spolupráce s odbornými společnostmi. V roce 2012 podpořilo GSK realizaci rozvojového a vzdělávacího projektu Akademie pacientských organizací, který byl organizován pod záštitou Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Projekt umožnil zástupcům více než 20 pacientských a neziskových organizací získat bezplatná školení například v oblastech manažerských dovedností, marketingu, nebo PR. Hlavním cílem akademie bylo podpořit nezávislost českých pacientských sdružení, umožnit jejich dlouhodobý rozvoj, naučit je efektivněji získávat prostředky na vlastní činnost nebo zkvalitnit jejich prezentační či vyjednávací dovednosti.

14 13 GSK investuje do rozvoje komunity a pomáhá potřebným Díky firemnímu dobrovolnickému projektu ORANGE DAY mohou zaměstnanci GSK věnovat jeden pracovní den osobní pomoci neziskové organizaci přímo na místě. Zapojení zaměstnanců Jak již bylo zmíněno, GSK aktivně motivuje své zaměstnance k zapojení do veřejně prospěšných aktivit a přihlášení se k firemním hodnotám. Naši zaměstnanci se podílejí například na grantovém řízení Nadačního fondu GSK jako členové grantové komise. Svým hlasováním mohou také rozhodovat o tom, které neziskové organizace si rozdělí speciální Bonusovou částku nadačního fondu. Ta je věnována na konkrétní rozvojový projekt vybrané neziskové organizace. Podrobnosti lze nalézt na stránkách V roce 2011 se do projektu Orange Day zapojilo 62 zaměstnanců, kteří pomohli 11 organizacím v celé České republice, zatímco v roce 2012 toto číslo již bylo téměř dvojnásobně vyšší zapojilo se 103 zaměstnanců, kteří pomohli v 17 neziskových organizacích. Orange Day je organizován ve spolupráci s platformou Byznys pro společnost. Pomoc zaměstnanců české pobočky GSK se ale neomezuje jen na hranice České republiky. V duchu globální solidarity s obyvateli Japonska, které v roce 2011 bylo zasaženo zemětřesením, se v rámci firemní sbírky podařilo pro postiženou zemi vybrat finanční podporu ve výši 33 tisíc korun. Poděkování Dobrovolníci pomohli s vymalováním kanceláře a mytím oken po malování v prostorách zařízení pro děti a mládež a vykonali tak náročnou práci, kterou by musely obtížně vykonávat pracovnice občanského sdružení Ratolest Brno. Touto cestou by jim náš tým chtěl poděkovat. Václav Holaň, Ratolest Brno Ráda bych poděkovala firmě GSK, která umožnila uvolnění svých zaměstnanců na dobrovolnický den a pak samozřejmě velmi ochotným pracovníkům. Velice si vážíme těchto aktivit, neboť pro nás znamenají významnou úsporu našich finančních prostředků, ale také času a sil. Dobrovolníci byli úžasní, pracovali s radostí, nasazením a odvedli kus práce. Děkujeme za podporu! Magdalena Čáslavská, ředitelka organizace APLA, Střední Čechy

15 14 GSK investuje do rozvoje komunity a pomáhá potřebným GSK vnímá význam obecné osvěty jako jedné z cest k větší odpovědnosti jednotlivců za vlastní zdraví. Proto podporuje řadu edukativních projektů, které v České republice napomáhají zlepšit kvalitu života i přispět k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků ve zdravotnictví. Osvětová a vzdělávací činnost SPIRÁLA Celorepublikový projekt SPIRÁLA zaměřený na edukaci pedagogů základních a středních škol v oblasti prevence zhoubných nádorů děložního čípku a HIV/AIDS podporovala GSK 7 let až do roku O samotné náplni projektu vypovídá již jeho název, který se skládá z počátečních písmen slov: Sexualita, Prevence, Informace, Reprodukce A Láska. SPIRÁLA probíhá formou seminářů, na nichž učitelé získávají nejen nové informace a podklady pro výuku v rámci sexuální výchovy, ale rovněž didaktické náměty, jak daná témata žákům a studentům přiblížit. V roce 2010 byl odstartován druhý cyklus SPIRÁLA II, který rozšířil nabídku témat o problematiku zhoubných nádorů prsu. Ke spolupráci byla přizvána kromě stávajících partnerů i o.p.s. MammaHelp. V letech 2011 a 2012 se kurzů zúčastnilo více než 600 pedagogů. Česká iniciativa pro astma (ČIPA) a GSK je jeho finanční partner. Projekt získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho hlavní záměr je upozornit na vzrůstající počet alergických onemocnění a astmatu v České republice a zvýšit informovanost pedagogů o moderních preventivních léčebných postupech a opatřeních v praxi. Projekt se zabývá například i riziky alergických reakcí při školním stravování. Do roku 2012 prošlo kurzem více než pedagogů. ZDRAVOTNICTVÍ NENÍ ZADARMO Projekt Českého zdravotnického fóra Zdravotnictví není zadarmo je příklad dalšího projektu, který obdržel podporu a záštitu společnosti GSK. Jeho cíl je informovat studenty středních a vyšších odborných škol zábavnou interaktivní formou o principech fungování systému českého zdravotnictví, o jeho financování, o problematice kvality péče i o etických aspektech. Od roku 2012 se přednášky rozšířily i na seniory. V letech 2011 a 2012 se kurzu zúčastnilo celkem studentů a seniorů. Autory projektu, který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a podporován Kanceláří Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice, jsou vzdělávací zařízení Kalokagathie a společnost GSK. Od roku 2013 probíhá projekt bez finanční podpory GSK. 7A GSK podporuje i celostátní projekt 7A = 7x o alergii a astmatu, jehož cílem je vzdělávat učitele mateřských, základních a středních škol o hrozbách alergie a astmatu u dětí a mladistvých. Hlavní organizátor programu je

16 15 Naše planeta GSK zachází šetrně s přírodními zdroji Společnost GSK globálně věnuje ochraně životního prostředí velkou pozornost. Plnění vlastní environmentální strategie vidíme nejen jako povinnost, ale i jako příležitost. V roce 2010 jsme zrevidovali naši globální strategii udržitelného rozvoje v oblasti životního prostředí, a to nejen ve výrobním procesu, ale i v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. Dlouhodobým globálním cílem GSK je být do roku 2050 CO2 neutrální. Mezi naše střednědobé a krátkodobé cíle například patří snížit spotřebu vody do roku 2020 a minimalizovat produkci odpadu o 20 %. Vzhledem k tomu, že v České republice nemá společnost GSK žádné výrobní provozy, soustřeďují se environmentální aktivity zdejší pobočky na vytváření ekologického pracovního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů. V roce 2011 jsme proto místo kupované balené vody začali pít vodu z kohoutku, která nyní tvoří 80 % z celkové spotřeby vody. Také důsledně třídíme odpady a nabádáme zaměstnance k vypínání spotřebičů, které zrovna nejsou využívány. Pozornost jsme zaměřili i na úspory v oblasti spotřeby pohonných hmot a produkce výfukových zplodin. V letech 2010 i 2011 jsme například omezili počet služebních cest. Umožnilo nám to globální nastavení IT infrastruktury společnosti v roce 2010, které zjednodušilo efektivní využívání pravidelných telekonferencí a videokonferencí. Aby své environmentální úsilí ještě více podpořila, přesídlila GSK v roce 2012 do energeticky šetrné kancelářské budovy City Green Court, která je držitelem certifikátu LEED Platinum. Přestěhování do nových prostor umožnilo firmě v roce 2013 odstartovat měření reálného snížení její CO2 stopy.

17 16 Naše plány a závazky V letech 2011 a 2012 jsme si stanovili závazky, které reflektují globální zdravotní potřeby a jsou v souladu s našimi strategickými priporitami a hodnotami. Těmito závazky se budeme v budoucnu řídit. Budeme stavět na všem, čeho jsme již dosáhli a budeme efektivněji měřit a sdílet veškerý vlastní pokrok a dosažené výsledky. Zdraví pro všechny Aktivně podpoříme strategický projekt GSK a Save the Children, Orange United, jehož cílem je zachránit 1 milion dětských životů v nejchudších zemích světa. Etické a transparentní chování Budeme nadále dodržovat naše hodnoty a zásady transparentního a etického podnikání v zájmu pacientů Budeme i nadále dbát na kvalitu našich produktů a bezpečnost pacientů v našich klinických studiích a monitorovat a hlásit nežádoucí účinky při užívání našich produktů Budeme maximálně transparentní při práci s nepersonalizovanými daty z klinických studií, včetně zveřejňování souvisejících reportů ze všech výzkumů léků probíhajících pod vedením GSK, pro další vědecké výzkumy Doložíme, že naše spolupráce s pacientskými organizacemi je etická a transparentní, a zveřejníme výši jejich podpory Péče o zaměstnance a investice do komunity Budeme nadále podporovat princip diverzity a začleňování Budeme nadále vytvářet pracovní prostředí, které inspiruje zaměstnance růst a pracovat ve zdravé a stabilní atmosféře Budeme rozšiřovat dobrovolnické příležitosti, abychom přinesli pozitivní změnu v komunitě, přispěli k obecnému zdraví a zároveň nabídli zaměstnancům příležitost pro osobní růst Šetrné zacházení s přírodními zdroji Do roku 2020 (v porovnání s rokem 2010) snížíme naši uhlíkovou stopu o 25 % a do roku 2050 budeme CO2 neutrální Do roku 2020 (v porovnání s rokem 2010) snížíme naši celkovou spotřebu vody o 20 % Do roku 2020 (v porovnání s rokem 2010) snížíme množství odpadu, který vytváříme, o 50 %

18 17 GSK informuje všechny partnery a veřejnost o svých CSR aktivitách Otevřenou a transparentní komunikaci považujeme za základ spolupráce se všemi zúčastněnými stranami. Veřejnost proto pravidelně informujeme o dění v oblasti trvale udržitelného rozvoje prostřednictvím médií. Spolupracujeme i s našimi externími partnery a odborníky z oblasti medicíny či společenské odpovědnosti, stejně jako s experty na další témata. S jejich pomocí se nám daří cílit naši strategii efektivně. Iniciujeme vzájemný dialog a sdílíme informace. Proto vydáváme i tuto zprávu. Díky ní má každý možnost seznámit se s našimi úspěchy a kroky v oblasti společenské odpovědnosti. Dlouhodobě podporujeme unikátní projekt internetového vyhledávače spolehlivých a ověřených onkologických informací Onkoportál.cz. Jeho tváří se v roce 2013 stal Petr Koukal, šestinásobný mistr ČR v badmintonu, který sám překonal rakovinu varlat.

Shrnutí Výroční zprávy o společenské odpovědnosti za rok 2014 Náš úspěch závisí na naší schopnosti zkoumat a vyvíjet inovativní léčiva, vakcíny a

Shrnutí Výroční zprávy o společenské odpovědnosti za rok 2014 Náš úspěch závisí na naší schopnosti zkoumat a vyvíjet inovativní léčiva, vakcíny a Shrnutí Výroční zprávy o společenské odpovědnosti za rok 2014 Náš úspěch závisí na naší schopnosti zkoumat a vyvíjet inovativní léčiva, vakcíny a volně prodejné produkty pro zdravotní péči a zpřístupnit

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Nejdůležitější informace o odpovědném podnikání 2015 Náš úspěch závisí na naší schopnosti zkoumat a vyvíjet inovativní produkty a zpřístupnit je

Nejdůležitější informace o odpovědném podnikání 2015 Náš úspěch závisí na naší schopnosti zkoumat a vyvíjet inovativní produkty a zpřístupnit je Nejdůležitější informace o odpovědném podnikání 2015 Náš úspěch závisí na naší schopnosti zkoumat a vyvíjet inovativní produkty a zpřístupnit je odpovědným způsobem většímu množství lidí. Naše podnikání

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění

HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění celorepublikový projekt, akreditace MŠMT Č.j.: 28 218/2009-25-609 pod záštitou Kanceláře WHO v ČR Výchova ke zdraví, prevence

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

Etika v podnikání. Pracovní sešit úkoly. Vzdělávací oblast: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Etika v podnikání. Pracovní sešit úkoly. Vzdělávací oblast: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Etika v podnikání Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Ústecký kraj

Více

Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice

Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice Počet hlasů (%) Počet hlasů (%) Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice 46% z celkového počtu hlasujících zaměstnavatelů používá

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant Obsah Hlavní zásady Nadace Sirius 3 Grantová strategie 4 Zásady grantování Nadace Sirius 5 Systém hodnocení žádostí 5 Informace pro žadatele 6 Hlavní zásady Nadace

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Praha, 26.5.2015 Pavel Puff

Praha, 26.5.2015 Pavel Puff MĚŘENÍ INDEXU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI VE SKUPINĚ ČEZ Praha, 26.5.2015 Pavel Puff ÚČAST NA MĚŘENÍ ZAPADÁ DO STRATEGIE NAŠÍ ZAMĚSTNAVATELSKÉ ZNAČKY Skupina ČEZ je dobrým a odpovědným zaměstnavatelem Drží slovo

Více

CEBO jako reakce na aktuální problémy v organizaci klinických studií. Jindřich Fínek 20.6.2006

CEBO jako reakce na aktuální problémy v organizaci klinických studií. Jindřich Fínek 20.6.2006 CEBO jako reakce na aktuální problémy v organizaci klinických studií Jindřich Fínek 20.6.2006 Centrum pro onkologii založenou na důkazech (Center for Evidence Based Oncology; CEBO) Institutu biostatistiky

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Nadační fond vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků, které jsou určeny na:

Nadační fond vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků, které jsou určeny na: Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2005 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ 678 01 IČ 269 73 391 Vznik 29. června 2005 Zřizovatel

Více

3. Zacházení s potravinami. 4. Jak nakupovat

3. Zacházení s potravinami. 4. Jak nakupovat Webové stránky www.viscojis.cz jsou zaměřené na témata zdravého stravování a zacházení s potravinami. Spotřebitelé zde naleznou srozumitelně zpracované informace od odborníků z resortů zemědělství a zdravotnictví.

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program 2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program Lenka Hrubčová listopad 2014 LS&CO. GLOBÁLNÍ ZAMĚSTNANECKÝ HIV/AIDS PROGRAM Věříme, že vzdělání je prvním krokem k řešení problémů s HIV / AIDS, a snažíme se nabídnout

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

KODEX AIFP UPRAVUJÍCÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ PLATEB A JINÝCH PLNĚNÍ FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZDRAVOTNICKÝM ODBORNÍKŮM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM

KODEX AIFP UPRAVUJÍCÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ PLATEB A JINÝCH PLNĚNÍ FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZDRAVOTNICKÝM ODBORNÍKŮM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM KODEX AIFP UPRAVUJÍCÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ PLATEB A JINÝCH PLNĚNÍ FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZDRAVOTNICKÝM ODBORNÍKŮM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM Znění schválené valnou hromadou AIFP konanou dne 21. listopadu 2013,

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Praha, Centrum současného umění DOX, 21. 4. 2015 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.:

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

KLINICKÉ STUDIE v oblasti vzácných onemocnění. MUDr Beata Čečetková, PhD

KLINICKÉ STUDIE v oblasti vzácných onemocnění. MUDr Beata Čečetková, PhD W KLINICKÉ STUDIE v oblasti vzácných onemocnění MUDr Beata Čečetková, PhD KLINICKÉ STUDIE U VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ Provádění klinických studií (klinických hodnocení, KH) v oblasti vzácných onemocnění patří

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Představení mezinárodní farmaceutické společnosti Zentiva. Quality generics

Představení mezinárodní farmaceutické společnosti Zentiva. Quality generics Představení mezinárodní farmaceutické společnosti Zentiva Quality generics Zentiva, společnost skupiny Sanofi, je mezinárodním lídrem, který vyvíjí, vyrábí a distribuuje cenově dostupné generické léky

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce)

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) DOTAZNÍK Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Odpovědný zástupce/odpovědná zástupkyně:

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Slučování rodinného a pracovního života Audit rodina & zaměstnání

Slučování rodinného a pracovního života Audit rodina & zaměstnání Slučování rodinného a pracovního života Audit rodina & zaměstnání Libuše Nivnická Knihovny současnosti 2017 Olomouc13.9. 2017 Audit rodina & zaměstnání Kdo jsme Co je Audit rodina a zaměstnání Od služeb

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Nadace Vodafone aneb kdo jsme? založena v roce 2006 4 grantové programy Vpoho, Vpohybu, Rok jinak a Technologie

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Úvodní slovo 2 Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, když řecký filozof Hérakleitos z Efesu vyřkl známou větu Pantha rhei, tedy Všechno plyne,

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Příloha č. 6 Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Michaela Šojdrová michaela.sojdrova@csicr.cz Analýza silných a slabých

Více

ETICKÝ KODEX INSPEKTORA

ETICKÝ KODEX INSPEKTORA ETICKÝ KODEX INSPEKTORA KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVÁNÍ INSPEKTORŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EuroProfis (Asociace hodnotitelů NSQ) Červenec 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s.

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s. Profil Společnosti Společnost CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové byla založena 4. května 1992. V současnosti má základní kapitál ve výši 66 milionů korun (2,5 mil. ), vlastní kapitál činí přibližně 150 mil.

Více

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz TEZE ROZVOJE ehealth V ČESKÉ REPUBLICE ABSTRAKT České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712 www.ehealthforum.cz Abstrakt, strana 2 (celkem 5) Motto:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Partnerství, sponzoring APO

Partnerství, sponzoring APO Partnerství, sponzoring Co je Asociace profesionálních obchodníků () je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Výsledky rychlého průzkumu Praha, 10. 6. 2014 V rámci krátkého dotazníkového šetření jsme oslovili členy CFO Clubu Struktura

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011 Pivovary Staropramen a.s. Úvodní slovo generálního ředitele Být úspěšný znamená závazek a odpovědnost V poslední době se pojem CSR, nebo-li společenská odpovědnost

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Poskytované služby: Benefit pro člena aliance:

Poskytované služby: Benefit pro člena aliance: ALLIANCE PHARMIA Klíčovým cílem projektu ALLIANCE PHARMIA je zkvalitnit úroveň lékárenských služeb a profesního života lékárníků a zároveň zvýšit kvalitu života a zdraví jejich klientů prostřednictvím

Více

čle 500 zaregistrovaných neziskových organizací Tel: +420 602 329 942 E-mail: vosatka@byznysprospolecnost.cz

čle 500 zaregistrovaných neziskových organizací Tel: +420 602 329 942 E-mail: vosatka@byznysprospolecnost.cz 22 členských firem13 let zkušeností 10 členů leadership týmu 5 od-2borných partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO 7 455 členských

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok 2013 Popis účetní jednotky Název společnosti: Corpus Solutions Sídlo:, Praha 4, 140 00 Právní forma: a.s. IČO: 25764616 Rozhodující předmět činnosti:

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více