Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20. 3. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem"

Transkript

1 Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Ukončení Kofinanco vání Schválená částka podpory (Kč) 1 Dětský domov Loreta a Školní jídelna Fulnek, příspěvková organizace Projekt "Dítě, které je zaměstnáno, nezlobí, ale rozvíjí se" se zaměřuje na podporu aktivit, které zabezpečují minimalizaci rizikových projevů chování ve školském zařízení. Nabízí zkvalitnění volnočasových aktivit dětí, rozvoj sociálních dovedností kroužek "duhová dílna", " šitíčko", "zdravé vaření". Děti zde smysluplně tráví svůj volný čas a zdokonalují se v činnostech, které jsou pro ně velmi důležité pro další život mimo ústavní zařízení , N ,00 2 Nováková Věra P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětský tábor pro 1 dítě v 2 000, N 2 000,00 3 Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 Děti z DD již 12 let naplno využívají keramickou pec pro vypalování výrobků z keramiky. Protože pec již dosluhuje a výrobky dětí jsou velmi žádané (mj. i na benefiční módní přehlídce Terezy Maxové dětem v Českých Budějovicích), rádi by v DD získali finanční prostřeedky na nákup nové pece. Do práce v keramické dílně se zapojují všechny děti z DD od 5 do 20 let , N ,00 4 Kašparová Lenka P 5 Štěpánková Michaela P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity (ZUŠ -sólový zpěv, kurzovné v jezdeckém klubu) celkem pro 2 děti v Finanční příspěvek by byl využit na vybavení herny pro 1 dítě v PP s Downovým syndromem , A 6 000, , A 3 000,00 6 Hrubešová Olga P Finanční příspěvek by byl využit na letní tábory pro 6 dětí v , A ,00 7 Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna Počátky, Horní 617 Finanční příspěvek by byl využit na nákup vybavení na florbal. Dívky ze zařízení se zúčastnily florbalového turnaje a hra se jim velice zalíbila. Zatím měly vybavení vypůjčené, bylo to pouze nouzové a krátkodobé řešení. Zařízení by rádo nakoupilo vybavení vlastní a s cílem více se věnovat této sportovní aktivitě. Využít volný čas dětí smysluplně je velice důležité u všech dětí, u dětí s poruchami chování o to více , A ,00 8 Dětský domov Bojkovice Základním cílem je realizace letního, ozdravného týdenního pobytu pro děti, které by jinak trávily celé prázdniny v DD. Cílem je zajistit místo v atraktivní lokalitě Bílých Karpat na Žítkové, se zajímavým programem, aby děti příjemně prožily část prázdnin. Pobyt bude zaměřený na relaxaci, zábavu, rozvoj schopností, dovedností, poznání nové oblasti a upevnění vztahů mezi dětmi v jiném prostředí , N 0,00 9 Kolpingova rodina Smečno Finanční příspěvek by byl použit na realizaci čtyř zážitkových víkendových pobytů a jeden zážitkový týdenní pobyt pro děti z pěstounských rodin v Rodinném centru Smečno. Každého pobytu se zúčastní odhadem 15 dětí. Nadační prostředky by byly použity na zajištění ubytování a stravování dětí, na materiální a personální zajištění (vychovatel, lektor, terapeut) pobytu. Pobyt bude zaměřen především na smysluplné trávení volného času, pozitivní zážitky ve skupině vrstevníků, práci s tělem a emocemi. Cílem je nenásilnou formou přispět k budování vlastní identity dětí, zvyšování jejich kompetencí a uvolnění emoční tenze , A 0,00 10 Límová Zuzana P 11 Beránková Jaroslava P Finanční příspěvek by byl využit na sedm víkendových pobytů na statku pro 1 dítě v O víkendu se statku se děti učí běžné, s chodem statku související práce, starají se o zvířata, učí se jak se vyrábí sýr, mýdlo apod.. Chlapec se pobytů zúčastnil již loni a velmi se mu líbily. Finanční příspěvek by byl využit na zakoupení jízdních kol a koloběžky pro celkem 4 děti v 4 800, A 2 000, , A ,00 12 Dětský domov Husita, o.p.s. Finanční příspěvek by napomohl dětem umístěným v DD k aktivnímu trávení volného času mimo DD. Pobyt rodičů a pedagogů mimo prostory DD umožní dětem strávit čas se svými rodiči a zároveň umožní dětem ze sociálně znevýhodněných rodin prožít prázdniny jako většina jejich vrstevníků a navázat navázat nové sociální kontakty , N 0,00

2 13 Nováková Blanka P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity (hra na bubny, plavání, keramika, házená, angličtina) pro celkem 2 děti v 8 000, N 6 000,00 14 Seitlova Dagmar P Finanční příspěvek by byl využit na pořízení elektrických kláves s podsvícenými klávesami, stoličky a stojanu pro 2 pro sourozence postižené autismem v 7 430, N 7 430,00 15 Vodehnalová Pavla P 16 Dietrichová Monika P Finanční příspěvek by byl využit na nákup povinného školního oděvu pro budoucí studentku Hotelové školy Hradec Králové, s.r.o.. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za vodácké soustředění a sportovně relaxační pobyt pro 3 děti v 5 000, A 3 000, , A 6 000,00 17 Náhradním rodinám o.p.s. Finanční příspěvek by byl využit na podporu volnočasových aktivit dětí vyrůstajících v pěstounských rodinách. V projektu se jedná konkrétně o 4 pobytové akce v rámci školních letních prázdnin v roce Pobyty jsou zaměřeny na hippoterapii, turistiku, pobyt v přírodě, poznávací výlety atd. Zároveň bude touto formou realizováno odlehčení, odpočinek pěstounů , A 0,00 18 Seidlová Daniela P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu volnočasových aktivit (flétna, angličtina, plavání, házená) a pořízení flétny pro celkem 2 děti v 3 350, A 3 350,00 19 Sdružení pěstounských rodin Finanční příspěvek by byl využit na realizaci rozvojového projektu prázdninové umělecké dílny, který klade důraz na rozvoj tvůrčích schopností dětí z náhradních rodin. Týdenní pobyt děti prožijí v samostatných dílnách: hudební, výtvarné a divadelní. Dílna vyvrcholí závěrečným koncertem, vernisáží a divadelním představením Rozvoj tvůrčích uměleckých schopností dětí je základním cílem záměru. Navazuje se na dosavadní vzdělávání (hudební dílna) a schopnosti dětí, kteří se dílny zúčastní. Týdenní soustavná a individuální činnost a osobní péče lektorů zprostředkuje možnost rozvoje uměleckých sklonů dětí. Důležitým aspektem je společenský rozměr vytvářeného díla, spolupráce dětí na výsledku, schopnost nést odpovědnost na základě sebedůvěry podporované lektory a ostatními účastníky. Společný zážitek závěrečného vystoupení se stává nosným pro sebe přijetí a vytvoření dlouhodobých vztahů mezi dětmi i rodiči , A ,00 20 Brázdilová Lenka P Finanční příspěvek by byl využit na zakoupení výukových materiálů pro 1 dítě s odkladem školní docházky a 2 děti s lehkou mentální retardací a ADHD. Jedná se o didaktické pomůcky na rozvoj logiky, motoriky a smyslového vnímání, zejména montessori pomůcky, učebnice, encyklopedie a jiný výukový materiál , N 9 000,00 21 Dejme dětem šanci, o.p.s. Finanční příspěvek by byl využit na financování stipendijního programu v rámci projektu Pomoz mi do života. Konkrétně se jedná o podporu dívky, vyrůstající v DD Domino Plzeň, studentky 2. ročníku nástavbového studia na SOU ve Stodě obor podnikání. Po dokončení chce pokračovat ve studiu na VŠ. Finanční prostředky budou konkrétně použity na úhradu cestovného, školních pomůcek, prospěchového a motivačního stipendia a nájemného ve startovacím bytě , N 0,00 22 Hašpica Viktor P 23 Rohlíček Jiří P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábory a nákup nezbytného vybavení pro 2 děti v Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity (sportovní činnosti) pro 2 děti v , N 5 000, , A 6 000,00 24 Radost - dětský domov o.p.s. Finanční prostředky budou použity pro zajištění asistenta na dobu školního vyučování na 9 školních měsíců pro chlapce, který má diagnostikovanou poruchu autistického spektra Aspergerův syndrom a je umístěn v DD. Studuje SŠ dopravní, obor logistika dopravy, jde o maturitní studium. Chlapcův handicap se vyznačuje především potížemi v komunikaci a sociálním chování, které jsou v rozporu s celkově dobrým intelektem. Lidé s Aspergerovým syndromem mají problémy s navazováním přiměřených vztahů s druhými lidmi a také mají problémy v porozumění základním pravidlům v sociální interakci , A ,00 25 Medea o.s. Hlinsko Finanční příspěvek by byl využit na týdenní výchovně rekreační tábor pro děti v PP v Pardubickém kraji. Celoroční práce a výchova v pěstounských rodinách je velmi náročná a to jak po stránce psychické, tak i fyzické. Tato odlehčovací respitní služba poskytne pěstounům " dovolenou a odpočinek " od každodenních starostí a tolik potřebnou regeneraci sil. Finanční prostředky budou využity na pokrytí nákladů spojených s uspořádáním letního tábora (úhrada nájemného za areál tábora, energií, potravin a dalšího materiálu) , A 0,00 26 Kábrtová Eva P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za doučování pro studenta gymnázia , A 5 000,00 27 Kuchtová Ludmila P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu letního tábora a nákup jízdního kola pro celkem 4 děti v , N ,00

3 28 Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Buškovice Finanční příspěvek by byl využit na nákup výukových modelů a pomůcek pro teoretickou výuku, které studenti využijí v rámci teoretické výuky v odborných předmětech Stavební práce, Zednické práce, Lesní výroba a Truhlářské práce , A 0,00 29 Votoupalová Jindřiška P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábor pro 1 dítě v PP prarodičů , N 3 950,00 30 Schmiedová Irena P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu letních táborů pro 3 děti v , N 6 000,00 31 Egnerová Petra P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětský tábor přírodovědný a dramatický kroužek pro 1 dítě v 4 300, N 2 800,00 32 Konůpková Renata P 33 Ptáčková Veronika P 34 Menšíková Libuše P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu nákladů spojených s pořízením zahradního bazénu a dětské zahradní sestavy, které by v době volna využívaly 3 děti v Finanční příspěvek by byl využit na letní táborový pobyt u moře pro 1 dítě v Dítě trpí chronickými dýchacími potížemi, se kterými se již dlouhodobě léčí a pobyt u moře by jeho zdravotnímu stavu velmi prospěl. Finanční příspěvek by byl využit na vybavení pro volnočasové aktivity (spacák, kytara) a pořízení tiskárny k PC pro zkvalitnění studijní přípravy pro 1 dítě v PP, žijící v péči prarodičů , A 5 000, , A 2 000, , N 5 000,00 35 Puhlovská Marta P Finanční příspěvek by byl využit na doučování a cestovné pro 2 děti v 9 720, N 6 000,00 36 Ejemová Olga P 37 Přibylová Jitka P 38 Kovářová Ilona P Finanční příspěvek by byl využit na zaplacení letních táborových pobytů pro 4 děti v Jedná se o klasické letní tábory skautského typu vybrané s ohledem na věk a zájmy jednotlivých dětí. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za sportovní dětský letní tábor pro 1 dítě v PP s poruchou ADHD. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za nákup tabletu, pingpongového stolu a rybářských doplňků a dále na úhradu za poznávací zájezd do Paříže pro celkem 3 děti v , A 8 000, , A 2 000, , A 7 000,00 39 Děti patří domů, o. s. Finanční příspěvek by byl využit na poskytování pravidelné respitní služby (víkendové a letní) pro děti v Převážná většina dětí prošla ústavní výchovou již v raném věku, jejich dětská duše prošla nejedním utrpením a mnoho rodin se potýká s následky této traumatické minulosti u svěřených dětí. Může se jednat o psychickou deprivaci, poruchu připoutání nebo různé jiné poruchy vývoje (autismus, mentální retardace v různých stupních, Aspergerův syndrom atd.), vč. tělesných postižení. Vzhledem k výše popsaným diagnózám a náročnosti na péči daných dětí, je prakticky nemožné je zapojit do běžných aktivit mezi vrstevníky. Běžné letní tábory vyžadují velkou samostatnost dětí, což se nedá od těchto dětí očekávat. Ty naopak vyžadují nadměrnou pozornost a péči. Některým dětem musí být přidělen i osobní asistent, aby jeho potřeby byly naplněny (děti s autismem, na invalidním vozíčku, nebo děti s mentální retardací či obtížně výchovně zvladatelné) , A 0,00 40 Malíková Olga P 41 Káňová Hortenzia P 42 Michalčáková Alena P 43 Folwarczná Beáta P Finanční příspěvek by byl využit na sportovní aktivity a vybavení na ně pro 2 děti, vyrůstající v PP své babičky. Finanční příspěvek by byl využit na volnočasové aktivity a pořízení dvou jízdních kol pro 2 děti v Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábor pro 4 děti v PP a dále na pobytový zájezd pro zrakově postižené, kterého by se zúčastnila dívka v PP, trpící praktickou slepotou. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za vybavení na volnočasové aktivity (příslušenství k bicí soupravě, sportovní náčiní na florbalový kroužek) a příspěvek na koupi bazénu Hawai. Bazén by byl využit v letním období z důvodu zdravotního stavu jednoho z dětí (má Diabetes melitus I. stupně, musí být pod neustálým dozorem a 5 x denně aplikovat inzulín. Paní je zároveň pěstounkou na přechodnou dobu a dostává do péče miminka hned po narození. Ta do společného bazénu nesmí , N 8 840, , N 6 000, , A 9 500, , A ,00 44 Dětský domov Humpolec Finanční příspěvek by byl využit na projekt "Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou", konkrétně na úhradu za ubytování v době soustředění spojeného s nácviky sestav, na úhradu jízdného do místa konání ( doprava do Prahy, jízdné v MHD) a na nákup kostýmů pro jednotlivé kategorie. Hlavním cílem je zaměření na aktivní využití volného času. V tomto případě je prostředníkem sport a tane, a to na profesionální úrovni pod vedením cvičitelů aerobiku a muzikálových zpěváků a tanečníků. Jde nejen o pohyb, ale i o posílení zdravého sebevědomí a sebedůvěry a o poznání, že pokud chtějí děti v životě dosáhnout úspěchu, musí pro to samy něco udělat , A 0,00

4 45 Cinová Barbora P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětské tábory pro 5 dětí v , N 0,00 46 Urbišová Miluše P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity (fotbal), pořízení sportovního vybavení (fotbalové oblečení, obuv, jízdní kolo s příslušenstvím) a doučování angličtiny pro 1 dítě v , N 5 000,00 47 RNDr. Striová Miloslava P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábory pro 3 děti v , A 6 000,00 48 Dětský domov Moravská Třebová Finanční příspěvek by byl využit na úhradu nájemného v tréninkovém bytě, ve kterém se již třetím rokem připravují mladé dospívající a dospělé děti na samostatný život po opuštění DD. Projekt Samostatné bydlení je od počátku podporován NTMd, díky NTMd získává DD prostředky k úhradám měsíčních nájmů. Mladí lidé mají možnost bydlet v tréninkovém bytě a čerpat tak sebezkušenostní formou potřebné kompetence, schopnosti a zkušenosti, nezbytné pro samostatný život po opuštění DD , A ,00 49 Svojanovský Milan P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za cestovné do SŠ, ZUŠ a kapely pro 2 děti v , A 5 000,00 50 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava - Slezská Ostrava Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Kdo sportuje, nezlobí", konktrétně by se jednalo o pořízení sestavy komponentů na dětské hřiště v areálu DD. Záměrem je vytvoření zázemí zejména pro menší děti, které doposud na zahradě nemají příliš mnoho vyžití. Děti si zde formou hry budou procvičovat hrubou a jemnou motoriku a další své dovednosti , A 0,00 51 Ježíková Šárka P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábor pro 1 dítě v 4 900, N 3 000,00 52 Rychtecká Iveta P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábor pro 1 dítě v 4 900, N 3 000,00 53 Dětský tábor A JE TO o. s. Finanční příspěvek by byl využit v rámci integrace postižených dětí na letním táboře a dále na doučování postižených dětí. Organizace již několik let integruje postižené děti a děti z pěstounských rodin na táboře, který pořádá. Konkrétně by byly finance využity na úhradu nákladů za ubytování a stravu pro dva asistenty pedagoga - jednoho z nich potřebuje děvče, trpící praktickou slepotou a druhý by se staral o její tři bratry se střední mentální retardací, kteří vyžadují permanentní dohled. Zároveň je předmětem žádosti i příspěvek na financování doučování těchto chlapců. Všichni tři chodí do zvláštní školy a potřebují speciální péči, na asistentku z této organizace velmi dobře reagují a dobře s ní spolupracují , N ,00 54 Ježová Hana P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity (školné v ZUŠ hudební obory, pronájem hudebního nástroje) a dětské letní tábory pro celkem 4 děti v , N ,00 55 Sdružení přátel dětského domova a speciálních škol Zlín Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Poznej svět", který je založen na konceptu Snoezelen. Tento koncept je rozšířen po celém světě a jeho blahodárné působení zažívají nejen tělesně a duševně postižení lidé, ale slouží celé řadě potřebných, jako metoda multismyslové stimulace v prostředí důvěry, radosti a setkávání ke zkvalitnění jejich života. V zařízení byla postupně vybudována místnost Snoezelen, která je využívána pro děti se středním, těžkým, kombinovaným postižením, poruchou autistického spektra a také pro předškolní děti z mateřské školy pro děti se zrakovým postižením. Místnost je v letošním roce třeba dovybavit a zejména proškolit interní pracovníky na správnou techniku používání. Školení zajištuje a garantuje Česká asociace konceptu Snoezelen. Případná poskytnutá částka bude použita na nákup dataprojektoru, nosiče Ipod pro promítání na projektoru, tematická cd a tematické kotoučky do projektoru. Proškoleno bude pro cca 8-10 osob , A 0,00 56 Pěstounské rodiny kraje Vysočina Finanční příspěvek by byl využit v rámci organizovaných volnočasových aktivit dětí a celých rodin, zapojených v systému NRP. Záměrem sdružení je dopřát dětem v NRP více sportovních aktivit. Některé z nabízených aktivit jsou pro rodiny buď finančně nedostupné (mají v péči více dětí) nebo se jim nevěnují rodiče a tudíž do nich nezapojují ani děti. Sdružení má pro vícedenní aktivity, v tomto případě konkrétně vodácké soustředění, vyškoleno několik zkušených instruktorů a zapracovaných lektorů volného času. Děti a mládež potřebují v této nelehké době jednak pozitivní dospělé vzory, kteří rozumí jejich problémům, jež mnohdy pramení z citové deprivace. Také potřebují získat pocit, že něco umí a dokáží, že se přes všechny své handicapy vyrovnají svým vrstevníkům. Jako druhořadý efekt si sdružení klade za cíl vytáhnout děti od TV, mobilních telefonů a sociálních sítí do přírody a mezi opravdové a živé kamarády , A ,00

5 57 Amalthea o. s. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za doučování u dětí žijících v pěstounských rodinách. V rámci projektu budou koordinátorem vytipováni doučující, kteří budou docházet jednou či dvakrát týdně do rodin (dle domluvy), kde bude doučování realizované. Doučování bude zaměřeno především na úspěšné zvládnutí školních nároků a podporu vzdělávání dětí, jejichž školní výkony jsou často nestabilní a neodpovídají jejich skutečným schopnostem a intelektovým možnostem. Možnost doučování pro děti je zároveň odlehčením pro jejich pěstouny , N ,00 58 Svobodová Ivana P 59 Filipová Ludmila P Finanční příspěvek by byl využit na volnočasovou aktivitu - fotbal a pořízení fotbalového vybavení pro 1 dítě v Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za doučování pro žáka ZŠ, který spolu se sestrou vyrůstá v PP prarodičů , A 3 000, , A 2 000,00 60 Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Přátelství bez podmínek - terapie a aktivity za přítomnosti psa a mini poníka". Jde o kontinuální pokračování v realizaci programu aktivit a terapie za přítomnosti psa v DD (DD Staňkov, Boršov nad Vltavou) se zaměřením na zlepšení psychosociálního stavu a prohloubení sociálních kontaktů u dětí z ústavního zařízení. Nedílnou součástí projektu je i přijetí a osvojení si pravidel bezpečného chování ke psům a nově také ke koním (Dětský domov v Písku) , A 0,00 61 Eichlerová Ladislava P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu nákladů spojených se získáním řidičského oprávnění a dále na uhrazení letního soustředění s tanečním oddílem celkem pro 2 děti v 8 000, A 8 000,00 62 Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Volný čas nejen u televize". Jedním z cílů DD je naučit děti, které zde vyrůstají, aktivně trávit svůj volný čas a vést je k jeho smysluplnému využití. Cílem toho projektu je umožnit dětem získat zkušenosti s aktivním trávením volného času, sportovními zážitky, relaxací a uvolněním, které jim tyto aktivity mohou přinášet. Finanční prostředky by byly využity na zaplacení vstupů do ZOO, na zámek, vodácký mini kurz, vstup do bazénu, lezení po umělé stěně, vstup do lanového parku, lyžování, vstup na zimní stadion, vstup do posilovny , A 0,00 63 Glombová Julie S Finanční příspěvek by byl využit na úhradu nákladů na školu v přírodě pro dívku z DD. Jde o jediný společný pobyt celé třídy v tomto školním roce. Pobyt je zaměřen především na nácvik společné Akademie všech 9. tříd k příležitosti ukončení školního roku, environmentální výchovu, etickou výchovu, sportovní aktivity, pobyt v přírodě , N 2 500,00 64 Spolu dětem o.p.s. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Postav se na vlastní nohy", který má za cíl komplexně posílit samostatnost mládeže v DD a připravit ji na životní situace, které bude muset po odchodu z DD řešit. V rámci nácviku praktických dovedností bude zapojená mládež vedena k tomu, aby si vyzkoušela nabyté teoretické vědomosti v praxi na krátkodobých brigádách , A 0,00 65 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Finanční příspěvek by byl využit na realizaci letního týdenního tábora "Pohádková země" pro děti žijící v Tábor bude pořádán v oblasti Národního parku Šumava. Realizace bude zajištěna týmem 10 pracovníků Adite pro náhradní rodiny, organizace Diakonie Západ, která celoročně s dětmi pracuje v rámci doprovázení pěstounských rodin , A 0,00 66 Ferková Irma P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábory a vybavení na ně pro 3 děti v 9 500, A 6 000,00 67 HESTIA, z.s. Finanční příspěvek by byl využit na v rámci mentoringových programů PĚT P a KOMPAS, které slouží dětem ve věku 6-15 let v náročné životní situaci a pracují na principu dlouhodobého přátelského vztahu. V programu PĚT P fungují odborně sestavené dvojice dobrovolník-dítě, které spolu tráví 2-3 hodiny týdně po dobu alespoň 10 měsíců. Program KOMPAS nabízí volnočasové aktivity pro děti, které potřebují podpořit v kolektivu vrstevníků. V rámci programu probíhají pravidelné schůzky dobrovolníků s dětmi, jejichž náplň je zaměřena na osobnostně-sociální rozvoj dětí, zlepšení komunikačních dovedností, zdravého sebeprosazení, získání nových poznatků a zkušeností. Pravidelně jsou organizovány jednodenní i vícedenní akce pro děti a dobrovolníky obou programů. Program PĚT P pravidelně zapojuje děti z DD, dalších ústavních zařízení a PP, program KOMPAS plánuje vytvoření 2 nových skupinek, kde polovina dětí bude z DD a druhá polovina z rodin, se skupinou dobrovolníků. Cílem je zapojení dětí z DD do běžných volnočasových aktivit, seznámení se s novými kamarády a zároveň seznámení ostatních dětí a dobrovolníků s problematikou NRP , A ,00 68 Gubaničová Vladimíra P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábor pro 5 dětí v , A ,00

6 69 Dětský domov Uherský Ostroh Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu " Aktivní trávení volného času dětí". Projekt nabídne dětem zajímavé (nové) aktivity i prostředí. Bude se jednat o volnočasové a oddechové akce a aktivity - výlety do přírody, návštěvy zajímavých lokalit (prodloužené víkendy, státní svátky, prázdniny), sportovní vyžití (koupaliště, aquapark), tanečně pohybové aktivity ( účast na tanečních soutěžích), vždy v doprovodu 2 vychovatelek. Základním cílem projektu i jeho přínosem je zvýšení kvality života dětí a mládeže v DD , A 0,00 70 Svitáková Zdenka P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábory pro 3 děti v 7 970, A 6 000,00 71 Hovorková Karolina P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětský cyklotábor a hudebně pohybový kroužek Oaza pro 1 dítě s DMO v 5 000, N 4 000,00 72 Gregorová Iva P Finanční příspěvek by byl využit na volnočasové aktivity (karate, plavání) pro 1 dítě v 5 000, A 3 000,00 73 Samostatný dětský oddíl Brontosauři Finanční příspěvek by byl využit na propagaci a pořízení pomůcek pro Klub Pěstoun. Pro aktivity Klubu Pěstoun je letos třeba připravit webové stránky, prezentaci na facebooku, mediální podporu klubu a osvětové materiály k NRP. Webové stránky a facebooková prezentace bude sloužit k celorepublikové propagaci, letáčky a tištěné materiály pak pro propagaci především v regionu Ostrava a okolí a v rámci MS kraje, který je pro organizaci prioritou. Dále je nutné pořídit vybavení pro provádění hippoterapie konkrétně speciální sedla a ochranné pomůcky. SDO Brontosauři dokončí v letošním roce výstavbu Klubu pěstoun a bytu na půl cesty, rekonstrukcí domu ve Středisku Dvoreček v Ostravě. Projekt výstavby je realizován s významnou podporou zaměstnaneckého fondu nadace Sant Gobein Fundation z Francie. V roce 2015 bude zahájena činnost klubu, která si klade za cíl osvětu a propagaci NRP, snížení počtu dětí v ústavní péči vyhledáváním nových zájemců o NRP. Dále pak je v plánu realizace pobytů celých náhradních rodin ve středisku Dvoreček s hipoterapií, přednáškami a odbornou pomocí, vedoucí ke zmírnění následků přechodu dětí z biologických rodin do ústavů a dále do NRP , A 0,00 74 DOMINO cz, o.p.s. Finanční příspěvek by byl využit na v rámci projektu PĚSTOUNI PĚSTOUNŮM, který je orientován na všestrannou podporu a doprovázení osob z náhradní rodinné péče mimo oblasti, které vyplývají z uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče. Finanční prostředky by byly použity na pokrytí nákladů spojených s doprovázením pěstounských rodin, služby muzikoterapeuta a lektorky výtvarných workshopů , A 0,00 75 Bareš Jaroslav P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábor pro 1 dítě v PP prarodičů , A 3 000,00 76 Občanské sdružení Letní dům Finanční příspěvek by byl využit v rámci akcí DRACI a ANDĚLÉ 7. a 15. ročníku komunitních slavností Letního domu, organizovaných ve spolupráci s DD v Písku a v Krompachu. Dvou až třídenní slavnosti jsou určeny pro 80 dětí z těchto domovů a také pro širokou veřejnost. Propojení ústavního prostředí s místní komunitou vede k posílení vzájemných vztahů a otevření prostoru pro poznávání a respektování se. Slavnosti mají dlouholetou tradici a patří ke kulturnímu koloritu obcí, zároveň jsou nedílnou součástí systematické podpory dětí ze strany Letního domu. Děti se aktivně zapojují do příprav a organizace obou slavností , A 0,00 77 Kantorová Radka P Finanční příspěvek by byl využit na léčebný pobyt a letní tábor pro 1 dítě v 5 000, A 2 780,00 78 Marková Naděžda P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu volnočasových aktivit (ZUŠ, taneční škola, jazykový kurz ruštiny) celkem pro 3 děti v , A 9 000,00 79 Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem, nám.sv.michala 17, příspěvková organizace Finanční příspěvek by byl využit na náklady, spojenýé s organizací celostátního kola 23. ročníku přehlídky zájmových uměleckých činností dětí z DD "Nejmilejší koncert". Cílem projektu je aktivní podpora umělecky nadaných dětí a rozvoj jejich estetického cítění, toto setkání má v DD celé ČR velkou tradici. Jedná se o představení nejúspěšnějších soutěžících postupujících z regionálních kol. Nadační příspěvek bude použit na výrobu propagačních materiálů (programy, letáky, plakáty atd.), cestovné, služby (moderátor, zvukař, kapela) a odměny pro organizátory , A ,00 80 Výchovný ústav, dětský domov se školou, ZŠ a ŠJ Králíky, odl. pracoviště Brandýs nad Orlicí Finanční příspěvek by byl využit na nákup sportovního vybavení pro volnočasové aktivity děvčat s nařízenou ústavní výchovou jako kompenzace nedostatků ústavní výchovy a pro rozvoj osobnostní výbavy. Jde konkrétně o nákup vodáckého raftu a vybavení k raftu pro účely volnočasových sportovních aktivit a dále pořízení 2 ks trampolín , N 0,00

7 81 Občanské sdružení KADET Centrum Orion Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu UMÍM SI PORADIT - osobnostně vzdělávacího kurzu pro děti v NRP a ÚV. Projekt je zaměřený na osobní a osobnostní rozvoj především romských dětí ve věku 9-12 let a bude postaven na výchově zážitkem a jeho zpětné reflexi. Hlavní část kurzu proběhne v srpnu na hájence pod nejvyšším vrchem kraje Vysočina Javořicí. Kurzu bude předcházet přípravný víkend v měsíci květnu. Cílem je osobností rozvoj účastníků, podpora rozvoje jejich dovedností a znalostí, posílení odvahy, sebedůvěry, přátelství, uznání atd , A 0,00 82 Centrum pro rodinu a sociální péči Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Učíme se spolu", jehož cílem je vytvořit dětem z pěstounských rodin adekvátní zázemí pro jejich specifické vzdělávací potřeby formou metodické podpory pěstounů (odborné vzdělání) a terénní podpory rodiny (doučování dobrovolníky) za pomoci využití vzdělávacích pomůcek. Vzdělávací pomůcky by byly zakoupeny za účelem jejich dalšího zapůjčení potřebných rodinám. Budou tak moci být dále využívány i pro další rodiny, které budou aktuálně pomoc potřebovat , A ,00 83 Waliczek Pavel P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu nákladů spojených s rodinnou dovolenou pro 3 děti v Děti se, vzhledem k nízkému věku jednoho z nich a silně negativní zkušenosti zbylých dvou dětí z loňského táborového pobytu, nemohou zúčastnit organizované dětské akce a rodinný pobyt je pro ně z psychologického hlediska nejvhodnější možností trávení volného času v době prázdnin. Pobyt u moře je pro děti také velmi vhodný vzhledem k jejich zdravotním problémům (atopický ekzém) , N 6 000,00 84 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2 Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Vyplout" outdoorového programu pro klienty DÚM. Jeho cílem je navázat na úspěšně plavby s klienty DÚM, které byly realizovány na Vltavě, týdenní výcvikovou plavbou po moři na plachetnici v doprovodu tří odborných pracovníků ( psycholog, speciální pedagog a skipper-instruktor). Plavba je jedinečnou možností pro změnu postojů a bude vyvrcholením outdoorového programu pro klienty výchovné skupiny. Hlavním cílem projektu je intervence u rizikové skupiny mládeže, která se zařízení dostává pro sociálně patologické chování. Změna prostředí z ústavního na volnější a těsnější soužití v náročných podmínkách umožňuje širší možnosti práce na změně postojů a chování , A 0,00 85 Fond ohrožených dětí Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu Společně sportujeme a tvoříme. V plánu je organizace deseti akcí, které přispějí k posílení sebevědomí dětí v NRP, napomohou upevňování vztahů mezi rodiči a dětmi prostřednictvím nových zážitků a v neposlední řadě neformálním způsobem otevřou cestu k poradenskému doprovázejícímu zařízení. Projekt chce náhradním rodinám nabídnout účast na aktivitách, které jsou mnohdy finančně náročné či obtížně realizovatelné, klade důraz na rozvoj sportovních i tvůrčích činností dětí a přispívá k smysluplnému a aktivnímu trávení volného času , A 0,00 86 Dolejšová Daniela P Finanční příspěvek by byl využit na letní dětské tábory pro 3 děti v , A 6 000,00 87 Kuňáková Věra P 88 Švestková Lenka P Finanční příspěvek by byl využit na volnočasové aktivity (ZUŠ flétna, ZUŠ balet) a letní dětský tábor pro 1 dítě v PP babičky. Finanční příspěvek by byl využit na volnočasové aktivity (keramika, klavír) a letní dětské tábory celkem pro 4 děti v 5 000, A 5 000, , A ,00 89 Kamarádi Stochov Finanční příspěvek by sdružení využilo pro děti z Dětského centra Kladno, detašované pracoviště ve Stochově. Sdružení by DCK nabídlo velké prostory dobře vybavené klubovny, které by děti pravidelně využily pro volnočasové aktivity (vyrábění, malování, vyrábění z keramické hlíny a jiných materiálů, pro menší děti například modelování). Tyto pravidelné aktivity budou dobré pro vývoj dětí z ústavního prostředí - přijdou do nového prostředí, zkusí si jiné aktivity a setkají se s jinými lidmi než v domově s dobrovolníky , A 5 000,00 90 Majetna Daniela Bc. P Finanční příspěvek by byl využit na volnočasové aktivity (jízda na koni) a dále úhradu za letní dětské tábory pro celkem 2 děti v 9 980, N 5 800,00 91 Dětský domov Kašperské Hory Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětský tábor Oříšek Bližná, kam děti z DD jezdí již několik let, mají zde spoustu kamarádů a moc se jim tam líbí. Bohužel stále snižovaný rozpočet DD na podobné akce již nestačí. Velkým pozitivem účastí dětí na táboře je také integrace dětí z DD mezi děti z běžných rodin , N 0,00 92 Dětský domov a Školní jídelna Nový Jičín Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu Léto s úsměvem,který chce umožnit dětem z DD účast na letních pobytových táborech. Přínosem projektu je i fakt, že děti budou trávit svůj prázdninový čas mimo DD bez přítomnosti svých tet a strejdů, se kterými jsou v kontaktu po celý rok. Provoz DD je svazován rozpočtem a DD není schopen financovat celou část nákladů na letní tábory , A 0,00 93 Audová Zdeňka P Finanční příspěvek by byl využit na volnočasové aktivity léčebný pobyt a letní dětské tábory pro celkem 2 děti v 8 410, N 8 410,00

8 94 Vondřičková Václava P Finanční příspěvek by byl využit na pořízení dvou jízdních kol a dále na pořízení bicí soupravy celkem pro 3 děti v , N 6 000,00 95 Dětský domov Loreta a Školní jídelna Fulnek Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu Vždy si mohu zvolit život s penězi nebo život bez peněz, my volíme život s penězi a proto si s nimi budujeme trvalé přátelství ", navazujícího na projekt Peníze jsou mým přítelem. Jedná se o letní sedmidenní pobyt dětí v turistické základně Mraveniště, jehož náplní bude zábavně edukační program věnovaný kompetencím v oblastech finanční gramotnosti. Z předchozích dvou pobytů vyplynulo formou zpětné vazby od dětí, že jedním z velkých problémů jsou osobní finance a osobní rozpočet dětí a nesprávné návyky, které pokračují dále i v dospělosti. Většina dětí si neuvědomuje, že jejich příjmy neslouží a nebudou sloužit pouze k uspokojování jejich potřeb, ale, že přijdou výdaje spojené s bydlením, stravováním, oblékáním. Na tuto problematiku bude zaměřen aktuální projekt, jehož cílovou skupinou jsou děti z DD Moravskoslezského kraje od 7 do 19 let , A ,00 96 Rozlet o.p.s. Finanční prostředky budou použity na realizaci intenzivního tréninkového programu zaměstnávání a praktického vzdělávání mladých lidí, kterým se po odchodu z DD nepodaří získat zaměstnání na běžném pracovním trhu. Intenzivní tréninkový program probíhá v provozu restaurace/kavárny Café Bazaar na pozicích pomocný kuchař/kuchařka a servírka/číšník v tréninku , A 0,00 97 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Hamr na Jezeře, Školní 89 Finanční příspěvek by byl využit na financování Letní olympiády dívek z DD se školou a výchovných ústavů. Jedná se o celostátní, v pořadí 41. sportovní olympiádu pro děvčata let, soutěže probíhají v atletice, plavání, stolním tenisu, volejbalu a terénním běhu. Ubytování pro účastníky a jejich pedagogický doprovod je plánované v chatových osadách přímo v Hamru na Jezeře, stravování tamtéž, sportoviště budou využívána v Hamru na Jezeře, ve Stráži pod Ralskem a v Jablonném v Podještědí. Za své výkony budou soutěžící odměněny diplomy, medailemi, poháry a věcnými cenami v kategoriích jednotlivců i družstev. Součástí olympiády bude i podvečerní společensko-kulturní program. Prostředky by byly využity konkrétně na částečnou úhradu za ubytování a technické zajištění soutěží , A ,00 CELKEM , ,00

9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků Občanské sdružení

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Seznam priorit Priorita 3 Priorita 4 školství v ORP České Budějovice Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Tranzitní program. JÚŠ a občanské sdružení Asistence

Tranzitní program. JÚŠ a občanské sdružení Asistence Tranzitní program JÚŠ a občanské sdružení Asistence Pojem Tranzitní program TP ze školy do práce TP ze školy do života TP v širším pojetí služeb ( sociální, rehabilitace, osobní asistence?.. TP ze školy

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

6. 4. 2016 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

6. 4. 2016 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 6. 4. 2016 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Ukončení Kofinan

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Název projektu: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zkráceně Centrum integrované podpory Registrační číslo projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2017 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Zastupitelstvo MČ dne 14.3.2002 rozhodlo usnesením č. 10/Z/2002 o přidělení grantů takto: 1) Oblast sociální péče a zdravotnictví: Svaz tělesně postižených,

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu Prezentace - Komunitní centrum Háta Háta, o.p.s. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu BC. MIROSLAV KRAJCIGR, DIS. PROJEKTOVÝ MANAŽER KOMUNITNÍ CENTRUM

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/

Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/ Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/02.0011 V březnu 2013 odstartovala ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Lazaretní 25, Plzeň pod záštitou Plzeňského kraje

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Závěrečná zpráva o konání letních integrační pobytů o.s. Zajíček na koni 2011

Závěrečná zpráva o konání letních integrační pobytů o.s. Zajíček na koni 2011 Závěrečná zpráva o konání letních integrační pobytů o.s. Zajíček na koni 2011 Celkem pobytů: 3+1 + 1 pobyt u moře. Všechny pobyty se povedly a sklidily úspěch! Termíny konání pobytů: I. turnus 9. 16. 7.

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Podpora přirozeného sociálního prostředí

Podpora přirozeného sociálního prostředí Podpora přirozeného sociálního prostředí Zařízení podporuje navazování a rozvíjení kontaktů a vztahů dítěte s rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte a dalšími osobami dítěti příbuznými

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants. Projekt Vzdělání základ života Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Příjemce grantu: Vzájemné soužití o.p.s. Partner projektu: Slovo

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Transformace. Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí

Transformace. Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí Transformace Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí 1 Historie Prosinec 1947 zahájení provozu Domova pro matku a dítě Rok 1950 rozšířen na Kojenecký

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z listopadové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z listopadové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM V MATEŘSKÉ ŠKOLE

PREVENTIVNÍ PROGRAM V MATEŘSKÉ ŠKOLE MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA KYJOV, ŠKOLNÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní 3208/51, 697 01 KYJOV PREVENTIVNÍ PROGRAM V MATEŘSKÉ ŠKOLE Preventivní program mateřské školy je zaměřen na výchovu a vzdělávání

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 TLOSKOV KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna je vybavena

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život 18. 9. 2014 DK Akord - Ostrava Zaměření pracovních skupin Pracovní skupina č.

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2014/2015

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV

Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV 1 Transformační tým Mgr. Eva Žůrková, ředitelka DDaZŠ Liptál Mgr. Renata Trčková, zástupkyně ředitelky Pavla Spilková, ekonomka Mgr. Lukáš Diatka, vedoucí vychovatel Mgr. Petr Netočný, podporovatel týmu

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, Praha Nízkoprahové zařízení

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace Nýřany, Školní 901, 330 23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Nýřany, Dr.Klementa 451, 33023 Platnost od

Více

BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU

BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU PROINTEPO SŠ, ZŠ A MŠ s.r.o. Platnost od: 1. 9. 2016 Č.j. 46/2016 Identifikační údaje PROINTEPO Střední škola, Základní

Více