Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20. 3. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem"

Transkript

1 Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Ukončení Kofinanco vání Schválená částka podpory (Kč) 1 Dětský domov Loreta a Školní jídelna Fulnek, příspěvková organizace Projekt "Dítě, které je zaměstnáno, nezlobí, ale rozvíjí se" se zaměřuje na podporu aktivit, které zabezpečují minimalizaci rizikových projevů chování ve školském zařízení. Nabízí zkvalitnění volnočasových aktivit dětí, rozvoj sociálních dovedností kroužek "duhová dílna", " šitíčko", "zdravé vaření". Děti zde smysluplně tráví svůj volný čas a zdokonalují se v činnostech, které jsou pro ně velmi důležité pro další život mimo ústavní zařízení , N ,00 2 Nováková Věra P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětský tábor pro 1 dítě v 2 000, N 2 000,00 3 Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 Děti z DD již 12 let naplno využívají keramickou pec pro vypalování výrobků z keramiky. Protože pec již dosluhuje a výrobky dětí jsou velmi žádané (mj. i na benefiční módní přehlídce Terezy Maxové dětem v Českých Budějovicích), rádi by v DD získali finanční prostřeedky na nákup nové pece. Do práce v keramické dílně se zapojují všechny děti z DD od 5 do 20 let , N ,00 4 Kašparová Lenka P 5 Štěpánková Michaela P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity (ZUŠ -sólový zpěv, kurzovné v jezdeckém klubu) celkem pro 2 děti v Finanční příspěvek by byl využit na vybavení herny pro 1 dítě v PP s Downovým syndromem , A 6 000, , A 3 000,00 6 Hrubešová Olga P Finanční příspěvek by byl využit na letní tábory pro 6 dětí v , A ,00 7 Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna Počátky, Horní 617 Finanční příspěvek by byl využit na nákup vybavení na florbal. Dívky ze zařízení se zúčastnily florbalového turnaje a hra se jim velice zalíbila. Zatím měly vybavení vypůjčené, bylo to pouze nouzové a krátkodobé řešení. Zařízení by rádo nakoupilo vybavení vlastní a s cílem více se věnovat této sportovní aktivitě. Využít volný čas dětí smysluplně je velice důležité u všech dětí, u dětí s poruchami chování o to více , A ,00 8 Dětský domov Bojkovice Základním cílem je realizace letního, ozdravného týdenního pobytu pro děti, které by jinak trávily celé prázdniny v DD. Cílem je zajistit místo v atraktivní lokalitě Bílých Karpat na Žítkové, se zajímavým programem, aby děti příjemně prožily část prázdnin. Pobyt bude zaměřený na relaxaci, zábavu, rozvoj schopností, dovedností, poznání nové oblasti a upevnění vztahů mezi dětmi v jiném prostředí , N 0,00 9 Kolpingova rodina Smečno Finanční příspěvek by byl použit na realizaci čtyř zážitkových víkendových pobytů a jeden zážitkový týdenní pobyt pro děti z pěstounských rodin v Rodinném centru Smečno. Každého pobytu se zúčastní odhadem 15 dětí. Nadační prostředky by byly použity na zajištění ubytování a stravování dětí, na materiální a personální zajištění (vychovatel, lektor, terapeut) pobytu. Pobyt bude zaměřen především na smysluplné trávení volného času, pozitivní zážitky ve skupině vrstevníků, práci s tělem a emocemi. Cílem je nenásilnou formou přispět k budování vlastní identity dětí, zvyšování jejich kompetencí a uvolnění emoční tenze , A 0,00 10 Límová Zuzana P 11 Beránková Jaroslava P Finanční příspěvek by byl využit na sedm víkendových pobytů na statku pro 1 dítě v O víkendu se statku se děti učí běžné, s chodem statku související práce, starají se o zvířata, učí se jak se vyrábí sýr, mýdlo apod.. Chlapec se pobytů zúčastnil již loni a velmi se mu líbily. Finanční příspěvek by byl využit na zakoupení jízdních kol a koloběžky pro celkem 4 děti v 4 800, A 2 000, , A ,00 12 Dětský domov Husita, o.p.s. Finanční příspěvek by napomohl dětem umístěným v DD k aktivnímu trávení volného času mimo DD. Pobyt rodičů a pedagogů mimo prostory DD umožní dětem strávit čas se svými rodiči a zároveň umožní dětem ze sociálně znevýhodněných rodin prožít prázdniny jako většina jejich vrstevníků a navázat navázat nové sociální kontakty , N 0,00

2 13 Nováková Blanka P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity (hra na bubny, plavání, keramika, házená, angličtina) pro celkem 2 děti v 8 000, N 6 000,00 14 Seitlova Dagmar P Finanční příspěvek by byl využit na pořízení elektrických kláves s podsvícenými klávesami, stoličky a stojanu pro 2 pro sourozence postižené autismem v 7 430, N 7 430,00 15 Vodehnalová Pavla P 16 Dietrichová Monika P Finanční příspěvek by byl využit na nákup povinného školního oděvu pro budoucí studentku Hotelové školy Hradec Králové, s.r.o.. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za vodácké soustředění a sportovně relaxační pobyt pro 3 děti v 5 000, A 3 000, , A 6 000,00 17 Náhradním rodinám o.p.s. Finanční příspěvek by byl využit na podporu volnočasových aktivit dětí vyrůstajících v pěstounských rodinách. V projektu se jedná konkrétně o 4 pobytové akce v rámci školních letních prázdnin v roce Pobyty jsou zaměřeny na hippoterapii, turistiku, pobyt v přírodě, poznávací výlety atd. Zároveň bude touto formou realizováno odlehčení, odpočinek pěstounů , A 0,00 18 Seidlová Daniela P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu volnočasových aktivit (flétna, angličtina, plavání, házená) a pořízení flétny pro celkem 2 děti v 3 350, A 3 350,00 19 Sdružení pěstounských rodin Finanční příspěvek by byl využit na realizaci rozvojového projektu prázdninové umělecké dílny, který klade důraz na rozvoj tvůrčích schopností dětí z náhradních rodin. Týdenní pobyt děti prožijí v samostatných dílnách: hudební, výtvarné a divadelní. Dílna vyvrcholí závěrečným koncertem, vernisáží a divadelním představením Rozvoj tvůrčích uměleckých schopností dětí je základním cílem záměru. Navazuje se na dosavadní vzdělávání (hudební dílna) a schopnosti dětí, kteří se dílny zúčastní. Týdenní soustavná a individuální činnost a osobní péče lektorů zprostředkuje možnost rozvoje uměleckých sklonů dětí. Důležitým aspektem je společenský rozměr vytvářeného díla, spolupráce dětí na výsledku, schopnost nést odpovědnost na základě sebedůvěry podporované lektory a ostatními účastníky. Společný zážitek závěrečného vystoupení se stává nosným pro sebe přijetí a vytvoření dlouhodobých vztahů mezi dětmi i rodiči , A ,00 20 Brázdilová Lenka P Finanční příspěvek by byl využit na zakoupení výukových materiálů pro 1 dítě s odkladem školní docházky a 2 děti s lehkou mentální retardací a ADHD. Jedná se o didaktické pomůcky na rozvoj logiky, motoriky a smyslového vnímání, zejména montessori pomůcky, učebnice, encyklopedie a jiný výukový materiál , N 9 000,00 21 Dejme dětem šanci, o.p.s. Finanční příspěvek by byl využit na financování stipendijního programu v rámci projektu Pomoz mi do života. Konkrétně se jedná o podporu dívky, vyrůstající v DD Domino Plzeň, studentky 2. ročníku nástavbového studia na SOU ve Stodě obor podnikání. Po dokončení chce pokračovat ve studiu na VŠ. Finanční prostředky budou konkrétně použity na úhradu cestovného, školních pomůcek, prospěchového a motivačního stipendia a nájemného ve startovacím bytě , N 0,00 22 Hašpica Viktor P 23 Rohlíček Jiří P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábory a nákup nezbytného vybavení pro 2 děti v Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity (sportovní činnosti) pro 2 děti v , N 5 000, , A 6 000,00 24 Radost - dětský domov o.p.s. Finanční prostředky budou použity pro zajištění asistenta na dobu školního vyučování na 9 školních měsíců pro chlapce, který má diagnostikovanou poruchu autistického spektra Aspergerův syndrom a je umístěn v DD. Studuje SŠ dopravní, obor logistika dopravy, jde o maturitní studium. Chlapcův handicap se vyznačuje především potížemi v komunikaci a sociálním chování, které jsou v rozporu s celkově dobrým intelektem. Lidé s Aspergerovým syndromem mají problémy s navazováním přiměřených vztahů s druhými lidmi a také mají problémy v porozumění základním pravidlům v sociální interakci , A ,00 25 Medea o.s. Hlinsko Finanční příspěvek by byl využit na týdenní výchovně rekreační tábor pro děti v PP v Pardubickém kraji. Celoroční práce a výchova v pěstounských rodinách je velmi náročná a to jak po stránce psychické, tak i fyzické. Tato odlehčovací respitní služba poskytne pěstounům " dovolenou a odpočinek " od každodenních starostí a tolik potřebnou regeneraci sil. Finanční prostředky budou využity na pokrytí nákladů spojených s uspořádáním letního tábora (úhrada nájemného za areál tábora, energií, potravin a dalšího materiálu) , A 0,00 26 Kábrtová Eva P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za doučování pro studenta gymnázia , A 5 000,00 27 Kuchtová Ludmila P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu letního tábora a nákup jízdního kola pro celkem 4 děti v , N ,00

3 28 Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Buškovice Finanční příspěvek by byl využit na nákup výukových modelů a pomůcek pro teoretickou výuku, které studenti využijí v rámci teoretické výuky v odborných předmětech Stavební práce, Zednické práce, Lesní výroba a Truhlářské práce , A 0,00 29 Votoupalová Jindřiška P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábor pro 1 dítě v PP prarodičů , N 3 950,00 30 Schmiedová Irena P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu letních táborů pro 3 děti v , N 6 000,00 31 Egnerová Petra P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětský tábor přírodovědný a dramatický kroužek pro 1 dítě v 4 300, N 2 800,00 32 Konůpková Renata P 33 Ptáčková Veronika P 34 Menšíková Libuše P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu nákladů spojených s pořízením zahradního bazénu a dětské zahradní sestavy, které by v době volna využívaly 3 děti v Finanční příspěvek by byl využit na letní táborový pobyt u moře pro 1 dítě v Dítě trpí chronickými dýchacími potížemi, se kterými se již dlouhodobě léčí a pobyt u moře by jeho zdravotnímu stavu velmi prospěl. Finanční příspěvek by byl využit na vybavení pro volnočasové aktivity (spacák, kytara) a pořízení tiskárny k PC pro zkvalitnění studijní přípravy pro 1 dítě v PP, žijící v péči prarodičů , A 5 000, , A 2 000, , N 5 000,00 35 Puhlovská Marta P Finanční příspěvek by byl využit na doučování a cestovné pro 2 děti v 9 720, N 6 000,00 36 Ejemová Olga P 37 Přibylová Jitka P 38 Kovářová Ilona P Finanční příspěvek by byl využit na zaplacení letních táborových pobytů pro 4 děti v Jedná se o klasické letní tábory skautského typu vybrané s ohledem na věk a zájmy jednotlivých dětí. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za sportovní dětský letní tábor pro 1 dítě v PP s poruchou ADHD. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za nákup tabletu, pingpongového stolu a rybářských doplňků a dále na úhradu za poznávací zájezd do Paříže pro celkem 3 děti v , A 8 000, , A 2 000, , A 7 000,00 39 Děti patří domů, o. s. Finanční příspěvek by byl využit na poskytování pravidelné respitní služby (víkendové a letní) pro děti v Převážná většina dětí prošla ústavní výchovou již v raném věku, jejich dětská duše prošla nejedním utrpením a mnoho rodin se potýká s následky této traumatické minulosti u svěřených dětí. Může se jednat o psychickou deprivaci, poruchu připoutání nebo různé jiné poruchy vývoje (autismus, mentální retardace v různých stupních, Aspergerův syndrom atd.), vč. tělesných postižení. Vzhledem k výše popsaným diagnózám a náročnosti na péči daných dětí, je prakticky nemožné je zapojit do běžných aktivit mezi vrstevníky. Běžné letní tábory vyžadují velkou samostatnost dětí, což se nedá od těchto dětí očekávat. Ty naopak vyžadují nadměrnou pozornost a péči. Některým dětem musí být přidělen i osobní asistent, aby jeho potřeby byly naplněny (děti s autismem, na invalidním vozíčku, nebo děti s mentální retardací či obtížně výchovně zvladatelné) , A 0,00 40 Malíková Olga P 41 Káňová Hortenzia P 42 Michalčáková Alena P 43 Folwarczná Beáta P Finanční příspěvek by byl využit na sportovní aktivity a vybavení na ně pro 2 děti, vyrůstající v PP své babičky. Finanční příspěvek by byl využit na volnočasové aktivity a pořízení dvou jízdních kol pro 2 děti v Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábor pro 4 děti v PP a dále na pobytový zájezd pro zrakově postižené, kterého by se zúčastnila dívka v PP, trpící praktickou slepotou. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za vybavení na volnočasové aktivity (příslušenství k bicí soupravě, sportovní náčiní na florbalový kroužek) a příspěvek na koupi bazénu Hawai. Bazén by byl využit v letním období z důvodu zdravotního stavu jednoho z dětí (má Diabetes melitus I. stupně, musí být pod neustálým dozorem a 5 x denně aplikovat inzulín. Paní je zároveň pěstounkou na přechodnou dobu a dostává do péče miminka hned po narození. Ta do společného bazénu nesmí , N 8 840, , N 6 000, , A 9 500, , A ,00 44 Dětský domov Humpolec Finanční příspěvek by byl využit na projekt "Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou", konkrétně na úhradu za ubytování v době soustředění spojeného s nácviky sestav, na úhradu jízdného do místa konání ( doprava do Prahy, jízdné v MHD) a na nákup kostýmů pro jednotlivé kategorie. Hlavním cílem je zaměření na aktivní využití volného času. V tomto případě je prostředníkem sport a tane, a to na profesionální úrovni pod vedením cvičitelů aerobiku a muzikálových zpěváků a tanečníků. Jde nejen o pohyb, ale i o posílení zdravého sebevědomí a sebedůvěry a o poznání, že pokud chtějí děti v životě dosáhnout úspěchu, musí pro to samy něco udělat , A 0,00

4 45 Cinová Barbora P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětské tábory pro 5 dětí v , N 0,00 46 Urbišová Miluše P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity (fotbal), pořízení sportovního vybavení (fotbalové oblečení, obuv, jízdní kolo s příslušenstvím) a doučování angličtiny pro 1 dítě v , N 5 000,00 47 RNDr. Striová Miloslava P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábory pro 3 děti v , A 6 000,00 48 Dětský domov Moravská Třebová Finanční příspěvek by byl využit na úhradu nájemného v tréninkovém bytě, ve kterém se již třetím rokem připravují mladé dospívající a dospělé děti na samostatný život po opuštění DD. Projekt Samostatné bydlení je od počátku podporován NTMd, díky NTMd získává DD prostředky k úhradám měsíčních nájmů. Mladí lidé mají možnost bydlet v tréninkovém bytě a čerpat tak sebezkušenostní formou potřebné kompetence, schopnosti a zkušenosti, nezbytné pro samostatný život po opuštění DD , A ,00 49 Svojanovský Milan P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za cestovné do SŠ, ZUŠ a kapely pro 2 děti v , A 5 000,00 50 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava - Slezská Ostrava Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Kdo sportuje, nezlobí", konktrétně by se jednalo o pořízení sestavy komponentů na dětské hřiště v areálu DD. Záměrem je vytvoření zázemí zejména pro menší děti, které doposud na zahradě nemají příliš mnoho vyžití. Děti si zde formou hry budou procvičovat hrubou a jemnou motoriku a další své dovednosti , A 0,00 51 Ježíková Šárka P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábor pro 1 dítě v 4 900, N 3 000,00 52 Rychtecká Iveta P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábor pro 1 dítě v 4 900, N 3 000,00 53 Dětský tábor A JE TO o. s. Finanční příspěvek by byl využit v rámci integrace postižených dětí na letním táboře a dále na doučování postižených dětí. Organizace již několik let integruje postižené děti a děti z pěstounských rodin na táboře, který pořádá. Konkrétně by byly finance využity na úhradu nákladů za ubytování a stravu pro dva asistenty pedagoga - jednoho z nich potřebuje děvče, trpící praktickou slepotou a druhý by se staral o její tři bratry se střední mentální retardací, kteří vyžadují permanentní dohled. Zároveň je předmětem žádosti i příspěvek na financování doučování těchto chlapců. Všichni tři chodí do zvláštní školy a potřebují speciální péči, na asistentku z této organizace velmi dobře reagují a dobře s ní spolupracují , N ,00 54 Ježová Hana P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity (školné v ZUŠ hudební obory, pronájem hudebního nástroje) a dětské letní tábory pro celkem 4 děti v , N ,00 55 Sdružení přátel dětského domova a speciálních škol Zlín Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Poznej svět", který je založen na konceptu Snoezelen. Tento koncept je rozšířen po celém světě a jeho blahodárné působení zažívají nejen tělesně a duševně postižení lidé, ale slouží celé řadě potřebných, jako metoda multismyslové stimulace v prostředí důvěry, radosti a setkávání ke zkvalitnění jejich života. V zařízení byla postupně vybudována místnost Snoezelen, která je využívána pro děti se středním, těžkým, kombinovaným postižením, poruchou autistického spektra a také pro předškolní děti z mateřské školy pro děti se zrakovým postižením. Místnost je v letošním roce třeba dovybavit a zejména proškolit interní pracovníky na správnou techniku používání. Školení zajištuje a garantuje Česká asociace konceptu Snoezelen. Případná poskytnutá částka bude použita na nákup dataprojektoru, nosiče Ipod pro promítání na projektoru, tematická cd a tematické kotoučky do projektoru. Proškoleno bude pro cca 8-10 osob , A 0,00 56 Pěstounské rodiny kraje Vysočina Finanční příspěvek by byl využit v rámci organizovaných volnočasových aktivit dětí a celých rodin, zapojených v systému NRP. Záměrem sdružení je dopřát dětem v NRP více sportovních aktivit. Některé z nabízených aktivit jsou pro rodiny buď finančně nedostupné (mají v péči více dětí) nebo se jim nevěnují rodiče a tudíž do nich nezapojují ani děti. Sdružení má pro vícedenní aktivity, v tomto případě konkrétně vodácké soustředění, vyškoleno několik zkušených instruktorů a zapracovaných lektorů volného času. Děti a mládež potřebují v této nelehké době jednak pozitivní dospělé vzory, kteří rozumí jejich problémům, jež mnohdy pramení z citové deprivace. Také potřebují získat pocit, že něco umí a dokáží, že se přes všechny své handicapy vyrovnají svým vrstevníkům. Jako druhořadý efekt si sdružení klade za cíl vytáhnout děti od TV, mobilních telefonů a sociálních sítí do přírody a mezi opravdové a živé kamarády , A ,00

5 57 Amalthea o. s. Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za doučování u dětí žijících v pěstounských rodinách. V rámci projektu budou koordinátorem vytipováni doučující, kteří budou docházet jednou či dvakrát týdně do rodin (dle domluvy), kde bude doučování realizované. Doučování bude zaměřeno především na úspěšné zvládnutí školních nároků a podporu vzdělávání dětí, jejichž školní výkony jsou často nestabilní a neodpovídají jejich skutečným schopnostem a intelektovým možnostem. Možnost doučování pro děti je zároveň odlehčením pro jejich pěstouny , N ,00 58 Svobodová Ivana P 59 Filipová Ludmila P Finanční příspěvek by byl využit na volnočasovou aktivitu - fotbal a pořízení fotbalového vybavení pro 1 dítě v Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za doučování pro žáka ZŠ, který spolu se sestrou vyrůstá v PP prarodičů , A 3 000, , A 2 000,00 60 Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Přátelství bez podmínek - terapie a aktivity za přítomnosti psa a mini poníka". Jde o kontinuální pokračování v realizaci programu aktivit a terapie za přítomnosti psa v DD (DD Staňkov, Boršov nad Vltavou) se zaměřením na zlepšení psychosociálního stavu a prohloubení sociálních kontaktů u dětí z ústavního zařízení. Nedílnou součástí projektu je i přijetí a osvojení si pravidel bezpečného chování ke psům a nově také ke koním (Dětský domov v Písku) , A 0,00 61 Eichlerová Ladislava P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu nákladů spojených se získáním řidičského oprávnění a dále na uhrazení letního soustředění s tanečním oddílem celkem pro 2 děti v 8 000, A 8 000,00 62 Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Volný čas nejen u televize". Jedním z cílů DD je naučit děti, které zde vyrůstají, aktivně trávit svůj volný čas a vést je k jeho smysluplnému využití. Cílem toho projektu je umožnit dětem získat zkušenosti s aktivním trávením volného času, sportovními zážitky, relaxací a uvolněním, které jim tyto aktivity mohou přinášet. Finanční prostředky by byly využity na zaplacení vstupů do ZOO, na zámek, vodácký mini kurz, vstup do bazénu, lezení po umělé stěně, vstup do lanového parku, lyžování, vstup na zimní stadion, vstup do posilovny , A 0,00 63 Glombová Julie S Finanční příspěvek by byl využit na úhradu nákladů na školu v přírodě pro dívku z DD. Jde o jediný společný pobyt celé třídy v tomto školním roce. Pobyt je zaměřen především na nácvik společné Akademie všech 9. tříd k příležitosti ukončení školního roku, environmentální výchovu, etickou výchovu, sportovní aktivity, pobyt v přírodě , N 2 500,00 64 Spolu dětem o.p.s. Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Postav se na vlastní nohy", který má za cíl komplexně posílit samostatnost mládeže v DD a připravit ji na životní situace, které bude muset po odchodu z DD řešit. V rámci nácviku praktických dovedností bude zapojená mládež vedena k tomu, aby si vyzkoušela nabyté teoretické vědomosti v praxi na krátkodobých brigádách , A 0,00 65 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Finanční příspěvek by byl využit na realizaci letního týdenního tábora "Pohádková země" pro děti žijící v Tábor bude pořádán v oblasti Národního parku Šumava. Realizace bude zajištěna týmem 10 pracovníků Adite pro náhradní rodiny, organizace Diakonie Západ, která celoročně s dětmi pracuje v rámci doprovázení pěstounských rodin , A 0,00 66 Ferková Irma P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábory a vybavení na ně pro 3 děti v 9 500, A 6 000,00 67 HESTIA, z.s. Finanční příspěvek by byl využit na v rámci mentoringových programů PĚT P a KOMPAS, které slouží dětem ve věku 6-15 let v náročné životní situaci a pracují na principu dlouhodobého přátelského vztahu. V programu PĚT P fungují odborně sestavené dvojice dobrovolník-dítě, které spolu tráví 2-3 hodiny týdně po dobu alespoň 10 měsíců. Program KOMPAS nabízí volnočasové aktivity pro děti, které potřebují podpořit v kolektivu vrstevníků. V rámci programu probíhají pravidelné schůzky dobrovolníků s dětmi, jejichž náplň je zaměřena na osobnostně-sociální rozvoj dětí, zlepšení komunikačních dovedností, zdravého sebeprosazení, získání nových poznatků a zkušeností. Pravidelně jsou organizovány jednodenní i vícedenní akce pro děti a dobrovolníky obou programů. Program PĚT P pravidelně zapojuje děti z DD, dalších ústavních zařízení a PP, program KOMPAS plánuje vytvoření 2 nových skupinek, kde polovina dětí bude z DD a druhá polovina z rodin, se skupinou dobrovolníků. Cílem je zapojení dětí z DD do běžných volnočasových aktivit, seznámení se s novými kamarády a zároveň seznámení ostatních dětí a dobrovolníků s problematikou NRP , A ,00 68 Gubaničová Vladimíra P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábor pro 5 dětí v , A ,00

6 69 Dětský domov Uherský Ostroh Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu " Aktivní trávení volného času dětí". Projekt nabídne dětem zajímavé (nové) aktivity i prostředí. Bude se jednat o volnočasové a oddechové akce a aktivity - výlety do přírody, návštěvy zajímavých lokalit (prodloužené víkendy, státní svátky, prázdniny), sportovní vyžití (koupaliště, aquapark), tanečně pohybové aktivity ( účast na tanečních soutěžích), vždy v doprovodu 2 vychovatelek. Základním cílem projektu i jeho přínosem je zvýšení kvality života dětí a mládeže v DD , A 0,00 70 Svitáková Zdenka P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábory pro 3 děti v 7 970, A 6 000,00 71 Hovorková Karolina P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětský cyklotábor a hudebně pohybový kroužek Oaza pro 1 dítě s DMO v 5 000, N 4 000,00 72 Gregorová Iva P Finanční příspěvek by byl využit na volnočasové aktivity (karate, plavání) pro 1 dítě v 5 000, A 3 000,00 73 Samostatný dětský oddíl Brontosauři Finanční příspěvek by byl využit na propagaci a pořízení pomůcek pro Klub Pěstoun. Pro aktivity Klubu Pěstoun je letos třeba připravit webové stránky, prezentaci na facebooku, mediální podporu klubu a osvětové materiály k NRP. Webové stránky a facebooková prezentace bude sloužit k celorepublikové propagaci, letáčky a tištěné materiály pak pro propagaci především v regionu Ostrava a okolí a v rámci MS kraje, který je pro organizaci prioritou. Dále je nutné pořídit vybavení pro provádění hippoterapie konkrétně speciální sedla a ochranné pomůcky. SDO Brontosauři dokončí v letošním roce výstavbu Klubu pěstoun a bytu na půl cesty, rekonstrukcí domu ve Středisku Dvoreček v Ostravě. Projekt výstavby je realizován s významnou podporou zaměstnaneckého fondu nadace Sant Gobein Fundation z Francie. V roce 2015 bude zahájena činnost klubu, která si klade za cíl osvětu a propagaci NRP, snížení počtu dětí v ústavní péči vyhledáváním nových zájemců o NRP. Dále pak je v plánu realizace pobytů celých náhradních rodin ve středisku Dvoreček s hipoterapií, přednáškami a odbornou pomocí, vedoucí ke zmírnění následků přechodu dětí z biologických rodin do ústavů a dále do NRP , A 0,00 74 DOMINO cz, o.p.s. Finanční příspěvek by byl využit na v rámci projektu PĚSTOUNI PĚSTOUNŮM, který je orientován na všestrannou podporu a doprovázení osob z náhradní rodinné péče mimo oblasti, které vyplývají z uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče. Finanční prostředky by byly použity na pokrytí nákladů spojených s doprovázením pěstounských rodin, služby muzikoterapeuta a lektorky výtvarných workshopů , A 0,00 75 Bareš Jaroslav P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní tábor pro 1 dítě v PP prarodičů , A 3 000,00 76 Občanské sdružení Letní dům Finanční příspěvek by byl využit v rámci akcí DRACI a ANDĚLÉ 7. a 15. ročníku komunitních slavností Letního domu, organizovaných ve spolupráci s DD v Písku a v Krompachu. Dvou až třídenní slavnosti jsou určeny pro 80 dětí z těchto domovů a také pro širokou veřejnost. Propojení ústavního prostředí s místní komunitou vede k posílení vzájemných vztahů a otevření prostoru pro poznávání a respektování se. Slavnosti mají dlouholetou tradici a patří ke kulturnímu koloritu obcí, zároveň jsou nedílnou součástí systematické podpory dětí ze strany Letního domu. Děti se aktivně zapojují do příprav a organizace obou slavností , A 0,00 77 Kantorová Radka P Finanční příspěvek by byl využit na léčebný pobyt a letní tábor pro 1 dítě v 5 000, A 2 780,00 78 Marková Naděžda P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu volnočasových aktivit (ZUŠ, taneční škola, jazykový kurz ruštiny) celkem pro 3 děti v , A 9 000,00 79 Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem, nám.sv.michala 17, příspěvková organizace Finanční příspěvek by byl využit na náklady, spojenýé s organizací celostátního kola 23. ročníku přehlídky zájmových uměleckých činností dětí z DD "Nejmilejší koncert". Cílem projektu je aktivní podpora umělecky nadaných dětí a rozvoj jejich estetického cítění, toto setkání má v DD celé ČR velkou tradici. Jedná se o představení nejúspěšnějších soutěžících postupujících z regionálních kol. Nadační příspěvek bude použit na výrobu propagačních materiálů (programy, letáky, plakáty atd.), cestovné, služby (moderátor, zvukař, kapela) a odměny pro organizátory , A ,00 80 Výchovný ústav, dětský domov se školou, ZŠ a ŠJ Králíky, odl. pracoviště Brandýs nad Orlicí Finanční příspěvek by byl využit na nákup sportovního vybavení pro volnočasové aktivity děvčat s nařízenou ústavní výchovou jako kompenzace nedostatků ústavní výchovy a pro rozvoj osobnostní výbavy. Jde konkrétně o nákup vodáckého raftu a vybavení k raftu pro účely volnočasových sportovních aktivit a dále pořízení 2 ks trampolín , N 0,00

7 81 Občanské sdružení KADET Centrum Orion Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu UMÍM SI PORADIT - osobnostně vzdělávacího kurzu pro děti v NRP a ÚV. Projekt je zaměřený na osobní a osobnostní rozvoj především romských dětí ve věku 9-12 let a bude postaven na výchově zážitkem a jeho zpětné reflexi. Hlavní část kurzu proběhne v srpnu na hájence pod nejvyšším vrchem kraje Vysočina Javořicí. Kurzu bude předcházet přípravný víkend v měsíci květnu. Cílem je osobností rozvoj účastníků, podpora rozvoje jejich dovedností a znalostí, posílení odvahy, sebedůvěry, přátelství, uznání atd , A 0,00 82 Centrum pro rodinu a sociální péči Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Učíme se spolu", jehož cílem je vytvořit dětem z pěstounských rodin adekvátní zázemí pro jejich specifické vzdělávací potřeby formou metodické podpory pěstounů (odborné vzdělání) a terénní podpory rodiny (doučování dobrovolníky) za pomoci využití vzdělávacích pomůcek. Vzdělávací pomůcky by byly zakoupeny za účelem jejich dalšího zapůjčení potřebných rodinám. Budou tak moci být dále využívány i pro další rodiny, které budou aktuálně pomoc potřebovat , A ,00 83 Waliczek Pavel P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu nákladů spojených s rodinnou dovolenou pro 3 děti v Děti se, vzhledem k nízkému věku jednoho z nich a silně negativní zkušenosti zbylých dvou dětí z loňského táborového pobytu, nemohou zúčastnit organizované dětské akce a rodinný pobyt je pro ně z psychologického hlediska nejvhodnější možností trávení volného času v době prázdnin. Pobyt u moře je pro děti také velmi vhodný vzhledem k jejich zdravotním problémům (atopický ekzém) , N 6 000,00 84 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2 Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Vyplout" outdoorového programu pro klienty DÚM. Jeho cílem je navázat na úspěšně plavby s klienty DÚM, které byly realizovány na Vltavě, týdenní výcvikovou plavbou po moři na plachetnici v doprovodu tří odborných pracovníků ( psycholog, speciální pedagog a skipper-instruktor). Plavba je jedinečnou možností pro změnu postojů a bude vyvrcholením outdoorového programu pro klienty výchovné skupiny. Hlavním cílem projektu je intervence u rizikové skupiny mládeže, která se zařízení dostává pro sociálně patologické chování. Změna prostředí z ústavního na volnější a těsnější soužití v náročných podmínkách umožňuje širší možnosti práce na změně postojů a chování , A 0,00 85 Fond ohrožených dětí Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu Společně sportujeme a tvoříme. V plánu je organizace deseti akcí, které přispějí k posílení sebevědomí dětí v NRP, napomohou upevňování vztahů mezi rodiči a dětmi prostřednictvím nových zážitků a v neposlední řadě neformálním způsobem otevřou cestu k poradenskému doprovázejícímu zařízení. Projekt chce náhradním rodinám nabídnout účast na aktivitách, které jsou mnohdy finančně náročné či obtížně realizovatelné, klade důraz na rozvoj sportovních i tvůrčích činností dětí a přispívá k smysluplnému a aktivnímu trávení volného času , A 0,00 86 Dolejšová Daniela P Finanční příspěvek by byl využit na letní dětské tábory pro 3 děti v , A 6 000,00 87 Kuňáková Věra P 88 Švestková Lenka P Finanční příspěvek by byl využit na volnočasové aktivity (ZUŠ flétna, ZUŠ balet) a letní dětský tábor pro 1 dítě v PP babičky. Finanční příspěvek by byl využit na volnočasové aktivity (keramika, klavír) a letní dětské tábory celkem pro 4 děti v 5 000, A 5 000, , A ,00 89 Kamarádi Stochov Finanční příspěvek by sdružení využilo pro děti z Dětského centra Kladno, detašované pracoviště ve Stochově. Sdružení by DCK nabídlo velké prostory dobře vybavené klubovny, které by děti pravidelně využily pro volnočasové aktivity (vyrábění, malování, vyrábění z keramické hlíny a jiných materiálů, pro menší děti například modelování). Tyto pravidelné aktivity budou dobré pro vývoj dětí z ústavního prostředí - přijdou do nového prostředí, zkusí si jiné aktivity a setkají se s jinými lidmi než v domově s dobrovolníky , A 5 000,00 90 Majetna Daniela Bc. P Finanční příspěvek by byl využit na volnočasové aktivity (jízda na koni) a dále úhradu za letní dětské tábory pro celkem 2 děti v 9 980, N 5 800,00 91 Dětský domov Kašperské Hory Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětský tábor Oříšek Bližná, kam děti z DD jezdí již několik let, mají zde spoustu kamarádů a moc se jim tam líbí. Bohužel stále snižovaný rozpočet DD na podobné akce již nestačí. Velkým pozitivem účastí dětí na táboře je také integrace dětí z DD mezi děti z běžných rodin , N 0,00 92 Dětský domov a Školní jídelna Nový Jičín Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu Léto s úsměvem,který chce umožnit dětem z DD účast na letních pobytových táborech. Přínosem projektu je i fakt, že děti budou trávit svůj prázdninový čas mimo DD bez přítomnosti svých tet a strejdů, se kterými jsou v kontaktu po celý rok. Provoz DD je svazován rozpočtem a DD není schopen financovat celou část nákladů na letní tábory , A 0,00 93 Audová Zdeňka P Finanční příspěvek by byl využit na volnočasové aktivity léčebný pobyt a letní dětské tábory pro celkem 2 děti v 8 410, N 8 410,00

8 94 Vondřičková Václava P Finanční příspěvek by byl využit na pořízení dvou jízdních kol a dále na pořízení bicí soupravy celkem pro 3 děti v , N 6 000,00 95 Dětský domov Loreta a Školní jídelna Fulnek Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu Vždy si mohu zvolit život s penězi nebo život bez peněz, my volíme život s penězi a proto si s nimi budujeme trvalé přátelství ", navazujícího na projekt Peníze jsou mým přítelem. Jedná se o letní sedmidenní pobyt dětí v turistické základně Mraveniště, jehož náplní bude zábavně edukační program věnovaný kompetencím v oblastech finanční gramotnosti. Z předchozích dvou pobytů vyplynulo formou zpětné vazby od dětí, že jedním z velkých problémů jsou osobní finance a osobní rozpočet dětí a nesprávné návyky, které pokračují dále i v dospělosti. Většina dětí si neuvědomuje, že jejich příjmy neslouží a nebudou sloužit pouze k uspokojování jejich potřeb, ale, že přijdou výdaje spojené s bydlením, stravováním, oblékáním. Na tuto problematiku bude zaměřen aktuální projekt, jehož cílovou skupinou jsou děti z DD Moravskoslezského kraje od 7 do 19 let , A ,00 96 Rozlet o.p.s. Finanční prostředky budou použity na realizaci intenzivního tréninkového programu zaměstnávání a praktického vzdělávání mladých lidí, kterým se po odchodu z DD nepodaří získat zaměstnání na běžném pracovním trhu. Intenzivní tréninkový program probíhá v provozu restaurace/kavárny Café Bazaar na pozicích pomocný kuchař/kuchařka a servírka/číšník v tréninku , A 0,00 97 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Hamr na Jezeře, Školní 89 Finanční příspěvek by byl využit na financování Letní olympiády dívek z DD se školou a výchovných ústavů. Jedná se o celostátní, v pořadí 41. sportovní olympiádu pro děvčata let, soutěže probíhají v atletice, plavání, stolním tenisu, volejbalu a terénním běhu. Ubytování pro účastníky a jejich pedagogický doprovod je plánované v chatových osadách přímo v Hamru na Jezeře, stravování tamtéž, sportoviště budou využívána v Hamru na Jezeře, ve Stráži pod Ralskem a v Jablonném v Podještědí. Za své výkony budou soutěžící odměněny diplomy, medailemi, poháry a věcnými cenami v kategoriích jednotlivců i družstev. Součástí olympiády bude i podvečerní společensko-kulturní program. Prostředky by byly využity konkrétně na částečnou úhradu za ubytování a technické zajištění soutěží , A ,00 CELKEM , ,00

9

2. 4. 2015 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

2. 4. 2015 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 2. 4. 2015 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Ukončení Kofinanco

Více

20. 3. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

20. 3. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 20. 3. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání do Podpořit

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LATA PROGRAMY PRO OHROŽENOU MLÁDEŽ www.lata.cz KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ v organizacích pracujících s dětmi a mládeží na území Prahy Projekt Mladí mladým byl finančně podpořen

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu

Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu Číslo projektu Jméno organizace Název projektu Region Cílová skupina Přidělená částka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva zařízení byla projednána a schválena Školskou radou dne 8. 10. 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o školském zařízení... 4 2. Charakteristika

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií Daniela Vávrová Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky VOLNÝ ČAS, JAKO PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Bakalářská

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Sociální práce Vypracovala: Michaela Kalousová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 2.10.2014 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více