Stres, zátěž a jejich zvládání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stres, zátěž a jejich zvládání"

Transkript

1 Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/ Stres, zátěž a jejich zvládání Autoři studijního textu : MUDr. PhDr. Miroslav Orel PaedDr. Mgr. Věra Facová Rok vydání: 2010 PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 OBSAH 1. Krátké slovo na úvod 4 2. Vymezení základní pojmů Spouštěče stresu stresory Pedagog a nároční žáci Průběh stresu Syndrom vyhoření Tělesné reakce a stres Nervová regulace stresové reakce Hormonální regulace stresové reakce Stres a psychické reakce Akutní reakce na stres Posttraumatická stresová porucha Porucha přizpůsobení Pedagog, psychické poruchy a stres Poruchy nálad v pedagogické praxi Poruchy osobnosti v pedagogické praxi Závislosti v pedagogické praxi Poruchy spánku v pedagogické praxi Práce se stresem Možnosti odborné pomoci při řešení náročných stresových situací a psychických poruch Krizová intervence Psychologické poradenství Psychoterapie Supervize Biologická léčba Krátké slovo na závěr Literatura 72 2

3 Tento studijní materiál věnujeme všem pedagogům a pracovníkům ve školství, kteří jsou ochotni se dozvídat nové, nezastavit se a jít cestou rozvoje a poznání s přáním, aby stejnou měrou pečovali o druhé, jako o sebe sama a nezapomínali také na své vlastní potřeby. Prohlašujeme, že text jsme zpracovali samostatně a uvádíme veškeré prameny, ze kterých jsme čerpali a které nás oslovily. V Olomouci dne 1. ledna 2010 Miroslav Orel a Věra Facová 3

4 1. KRÁTKÉ SLOVO NA ÚVOD V povolání pedagoga (a obecně pracovníka školství) se nelze vyhnout zátěži a stresu. Podle našich zkušeností z praxe poradenských a školních psychologů je zátěž největší na úrovni škol mateřských, základních a učňovských. A otisk, který rodiče a škola vtisknou dítěti do doby odchodu ze základní školy, je v mnoha směrech rozhodující a trvalý. V tomto směru je zodpovědnost a náročnost práce pedagogických pracovníků mateřských a základních škol často nedoceňovaná. Jejich působení však vytváří opravdový základ, na kterém další stupně škol staví. Roli v zatížení pedagogů hraje nejen vysoká náročnost pracovní a emoční, ale také často neadekvátní ocenění, nedostatek osobní satisfakce apod. Přes nespornou náročnost pedagogického povolání se však zátěž a stres nikdy netýká pouze roviny pracovní, ale stejnou měrou také roviny osobní. Je zcela běžné, že pracovní stres zvládne dotyčný v zaměstnání (tedy ve škole), ale přenáší jej domů např. v podobě rozladění, podráždění, únavy apod. Dopady stresu na tělesné i duševní zdraví jsou zcela zřejmé a opakovaně prokázané i v oblasti klasické medicíny. Zabývat se tedy otázkami stresu, pracovat na jeho zvládání či prevenci jeho dopadů je tedy tématem v praxi velmi častým, naléhavým a více než potřebným. V našem studijním materiálu se chceme dotknout toho, co je to vlastně stres, jaké má příčiny, projevy a důsledky, jak lze se stresem pracovat a jak jej zvládat. Naší snahou je propojit teorii a praxi, aby si každý čtenář mohl vzít, co potřebuje. Práce se stresem a jeho zvládání je však otázkou životního stylu a je mnohem komplexnější, než aby se dala shrnout do několika stručných pokynů. Náš text tak není a ani nemůže být úplný (už vzhledem k omezenému rozsahu) a bude záležet na každém, co z toho vezme a jak. Přejeme Vám, abyste nepřeceňovali, ale ani nepodceňovali otázky zátěže a stresu a věnovali se také oblasti jejich zvládání a prevence negativních důsledků. 4

5 Otázky a úkoly k zamyšlení: Odhadněte v procentech, jak velkou zátěž u sebe aktuálně vnímáte: % Napište spontánně, co konkrétně nyní aktivně děláte, abyste odhadnuté procento snížili:

6 2. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Definic stresu najdeme v literatuře velké množství. Psychologický slovník (Hartl Hartlová, 2000, s ) jich uvádí několik. Můžeme jej považovat za obecnou a fyziologickou odpověď na poškození, změnu nebo ohrožení organismu, která se projevuje prostřednictvím adaptačního syndromu, jenž přímo ovlivňuje zdraví tím, že vyvolává nadměrnou a trvalou aktivaci nervového systému (konkrétně sympatiku) a posléze ovlivňuje i systém imunitní (Seley, 1960 in Hartl Hartlová, 2000, 568). Stres obecně představuje komplexní reakci těla a psychiky na stresory (tj. vnitřní nebo zevní změny, které narušují dosud trvající rovnováhu). Stresor je tedy označení pro konkrétní spouštěč stresu (je podnětem vyvolávajícím stres). Podstatné je, že stres je považován za přirozenou reakci organismu a není možné se mu vyhnout - stresová reakce totiž probíhá automaticky, bez přímého volního ovlivnění. To, že je stres reakce nespecifická znamená, že na různé stresory reaguje organismus obdobně a stereotypně. Účelem stresu je připravit k aktivitě typu boj nebo útěk. Reakce konkrétního jedince na určitý stresor, konkrétní způsoby jeho zvládání, včetně příslušného emočního doprovodu (vztek, strach, úzkost atd.) jsou vždy výrazně individuálně odlišné. Přiměřený stres je přirozenou součástí života a zastává i výrazně pozitivní roli (označujeme jej vžitým pojmem eustres) - mobilizuje k akci je účelnou obrannou reakcí. Škodlivým se stres stává tehdy, je-li příliš intenzivní nebo trvá-li příliš dlouho (pak jej označujeme jako distres). Poznámka k pojmosloví: označení eustres obsahuje řecké eu dobrý, distres latinský zápor di, dis. Hranice mezi eustresem a distresem je neostrá a vždy výrazně individuální. To platí pro žáky i pedagogy. Příklady z pedagogické praxe: 6

7 1. Žák v eustresu si při zkoušení rychle vzpomene a vybaví informaci, kterou slyšel pouze jedenkrát, zareaguje rychleji, podá vyšší výkon. 2. Jiný žák při zkoušení (spojeného pro něj s distresem) selže a nevybaví si nic z toho, co se doma poctivě učil, naučil a znal najednou má okno. 3. Učitel, který má referovat před celým pedagogickým sborem a vedením školy, pronese brilantní řeč. 4. Jiný učitel, který má referovat před celým pedagogickým sborem a vedením školy, je výrazně nejistý, musí si udělat poznámky a přesto zapomene na podstatnou část sdělení. Dlouhodobé zatížení chronickým stresem (spojeným s emoční zátěží a častým kontaktem s jinými lidmi což je ve školství jednoznačně naplněno) může vést (a vede) k důsledkům, které shrnujeme pod označení syndrom vyhoření. Je to další oblast, na kterou u pracovníků ve školství často narážíme. Otázky a úkoly k zamyšlení: Jak sami rozumíte pojmům stres a stresor? V čem může být podle Vás stres účelný? 2.1. SPOUŠTĚČE STRESU - STRESORY Na začátku stresové reakce stojí příčina stresu stresor. Na otázku, zda má smysl zabývat se rovněž stresory, odpovídáme jednoznačně: ANO. Pouze, pokud máme dostatečně zmapované oblasti zdrojů stresu, je možné se stresem pracovat. Zabývat se pouze důsledky nebývá dlouhodobě funkční. Dovolíme si ilustrativní příklad z medicínské praxe: Pokud se u nás projeví negativní důsledky alergie (např. na určité ovoce), má vedle léčby důsledků jednoznačný smysl zjistit, co alergii vyvolává. Pokud se do budoucna expozici 7

8 zjištěného alergenu (tedy vystavení látce, která alergii vyvolala) vyhneme, zabráníme tak projevům alergie, které se vůbec neobjeví.. Stresorem obecně mohou být: vlivy zevní - povahy fyzikální a chemické (např. velikost, teplota ve třídě či pracovně, možnost větrání, klimatizace atd.), biologické (pozor, významným stresorem je např. nedostatek tekutin, nepravidelná životospráva), dále psychické (nadměrná emocionální zátěž z kontaktu se žáky, jejich rodiči, ale i kolegy, otázky kompetence, vysoké nároky na odborné znalosti atd.), sociální (tj. problematika vztahů v zaměstnání i osobním životě, nadřízenosti, podřízenosti apod.), ale také vlivy časové (časový tlak je jedním z nejsilnějších stresorů), ekonomické (velikost platu, odměn, zaplacení přesčasů apod.), politické (včetně společenského statusu a prestiže povolání pedagoga) aj. vlivy vnitřní např. nevyřešené konflikty (vědomé nebo nevědomé např. zůstat nebo odejít ze vztahu, školy apod., sdělit nebo zatajit daný fakt, vydržet nápor nebo se ohradit atd.), pocity vlastní nedostatečnosti, sníženého sebehodnocení, perfekcionalistické nebo úzkostné rysy osobnosti apod. Možnost předvídat a připravit se na stresor intenzitu stresové reakce i její negativní dopady výrazně snižuje. Což prakticky znamená, že např. příprava na profesní činnost má opodstatnění nejen z hlediska odbornosti, ale snižuje také míru stresu v pedagogickém povolání. Stresogenní potenciál stresoru (stresující situace) podle Atkinsonové výrazně zvyšují tři položky (mimochodem se všemi se v pedagogické praxi můžeme setkat): 1. NEPŘEDVÍDATELNOST - situace, které nelze očekávat, působí mnohem vyšší stres. Např. pokud inspekce, hospitace, kontrola nadřízeného může přijít kdykoli (tj. neznáte nikdy den ani hodinu), budou pedagogové v situaci permanentního stresu. 2. NEOVLIVNITELNOST situace, které nemůžeme nijak ovlivnit v žádném směru (jsou mimo naši kontrolu) jsou zpravidla výrazně stresující. 8

9 3. VNITŘNÍ KONFLIKTY A ZTRÁTA (bez ekvivalentní náhrady) je výrazně stresující jak pro pedagogy, tak pro žáky. Pokud o cokoli člověk přichází, bez ekvivalentní náhrady vzniká jakýsi prázdný časoprostor s vysokým stresogenním potenciálem. Extrémním příkladem kombinace zmíněných položek (nepředvídatelnost, neovlivnitelnost, ztráta) je neočekávaná tragická smrt. Otázky a úkoly k zamyšlení: Jaké zevní stresory znáte ze své praxe? Jaké vnitřní stresory znáte u sebe sama? Vzpomeňte si na konkrétní situaci, ve které hrála roli nepředvídatelnost. Vzpomeňte si na konkrétní situaci, ve které hrála roli neovlivnitelnost. Vzpomeňte si na konkrétní situaci, ve které hrála roli ztráta. Jak Vám v těchto situacích bylo? Co jste pak dělali? Nahlíženo z časového odstupu co ještě (i teoreticky) jste mohli dělat ještě jiného? PEDAGOG A NÁROČNÍ ŽÁCI Kategorii náročných žáků můžeme vymezit jen velmi obtížně. Závisí totiž nejen na dotyčném žákovi, ale vždy také na dotyčném pedagogovi. V praxi je běžné, že žák náročný problematický pro jednoho pedagoga nemusí být vůbec náročný a problematický pro jiného. Do vzájemné interakce vždy vstupují individuální charakteristiky všech zapojených aktérů (tedy žáka i pedagoga). V této kapitole se zaměříme na skupiny poruch, které jsou v některých aspektech náročné pro většinu pedagogů, nesou vyšší stresogenní potenciál a vyžadují vesměs specifické přístupy a postupy. 9

10 A) PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE Vývoj mozku je velmi složitý. Začíná již v časných fázích nitroděložního života pokračuje dále po narození. A mohli bychom říci, že probíhá po celý náš život. Ze všech možných poruch, se kterými se v praxi setkáváme, vybíráme ty, které jsou sdruženy do kategorie poruchy psychického vývoje. Dělíme je dále na: 1. pervazivní vývojové poruchy a 2. specifické vývojové poruchy. Dále se stručně zmíníme o častých hyperkinetických poruchách. (Raboch Zvolský, 2001, s. 358) PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Pervazivní neboli vše pronikající vývojové poruchy narušují velmi výrazně přirozený vývoj dítěte, jeho prožívání a chování včetně komunikace a sociální interakci s okolím. Postihují více psychických funkcí a projevují se již v časném dětství. Jsou trvalé a některé se mohou podobat až klinickému obrazu demence. Tyto poruchy jsou velmi závažné, naštěstí však relativně vzácné. (Raboch Zvolský, 2001, s. 362) Příčiny nejsou jednoznačně známé. Výzkumy zjišťují možnou dysregulaci některých mozkových mediátorů (serotoninu, endogenních opiátů aj.), změny ve stavbě a funkci určitých částí mozku (v oblasti čelních laloků, corpus callosum aj.). Na vzniku se pravděpodobně dominantně podílejí genetické abnormality. (Höschl Libiger Švestka, 2004, s ) DĚTSKÝ AUTISMUS Dětský autismus je nejčastější z pervazivních vývojových poruch. Setkáme se s ním zejména u chlapců (asi 3 4x častěji než u dívek). Výskyt se uvádí v rozmezí 2 20 případů na dětí. (Höschl Libiger Švestka, 2004, s ) Typické projevy se objevují již v prvních letech života. Patří k nim zejména: Poruchy v sociální interakci a komunikaci - jako např. lhostejnost k pozornosti, náklonnosti a mazlení (např. v náručí se chovají jako bezvládná hadrová panenka). Spontánně nenavazují kontakt ani se nedívají do očí a tváře. 10

11 Omezené, stereotypně opakované vzorce chování a zájmů nehrají si s ostatními dětmi, preferují technické předměty jako např. klíče, šroubovák apod. nebo určité části předmětů. Hrají si pak s nimi bez fantazie a stále stejně (např. točí klíčem). Stereotypie se objevují také v pohybových vzorcích (např. třepou rukama, malují pomyslné kolečko aj.). Přitom některé izolované schopnosti mohou být extrémně vyvinuté např. mechanická paměť (kdy jsou schopni si pamatovat dlouhé seznamy telefonních čísel aj.), umělecké nadání apod. Snížená adaptabilita vyžadují zachování režimu dne, stereotypů v oblékání, jídle a brání se úzkostně až agresivně narušení a změně známého řádu. Terapie a přístup k autistickým dětem musí být komplexní. Specifická léčba neexistuje. V rámci biologické léčby jsou užívány některá antidepresiva a neuroleptika. Součástí terapie musí být vždy psycho-sociální péče (která mimo jiné přispívá k rozvoji komunikace a sociálních dovedností) a dále edukace a sociální pomoc rodinám. ASPERGERŮV SYNDROM Zjednodušeně si Aspergerův syndrom můžeme představit jako lehčí formu autismu. Postižené děti mají opět problémy v komunikaci, sníženou schopnost vcítění a vnímání sociálních situací. Jsou často osamocené a odtržené od života vrstevníků neobvyklými zájmy a nápaditostmi v chování. Jejich inteligence je normálně vyvinuta a mohou vynikat v oborech, kde je snížený kontakt s lidmi. (Raboch Zvolský, 2001, s. 364) RETTŮV SYNDROM Další z pervazivních vývojových poruch se vyskytuje pouze u dívek. Do stáří 1/2-2 roky se tyto dívky vyvíjejí zcela normálně. Pak ale dochází k částečné nebo úplné ztrátě řečových a manuálních schopností, objevují se stereotypní kroutivé pohyby rukou, zpomaluje se růst hlavy a postupně se vyvíjí obraz mentální retardace (popřípadě ještě v kombinaci s těžkým postižením hybnosti). 11

12 SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY Ve srovnání s pervazivními poruchami narušují specifické vývojové poruchy celkový vývoj dítěte v menší míře. Jsou méně závažné, zato častější. Narušují a omezují izolované psychické funkce motoriku, řeč, čtení, psaní, počítání. Na vývoji zmíněných funkcí se pochopitelně nepodílí pouze neuronální okruhy mozku, ale také širší psycho-sociální vlivy. Při práci s dětmi s těmito poruchami je třeba mít na paměti celostní přístup. Zdůrazňujeme to proto, že projevy zmíněných poruch mohou být jak symptomem poruchy mozkových funkcí, tak odrazem psychosociálních problémů (například patologické rodinné konstelace apod.). Nemusí automaticky znamenat pouze poruchu mozku. Ke SPECIFICKÝM PORUCHÁM ŘEČI A JAZYKA, které jsou typické variabilním průběhem i prognózou (od možné úpravy po dlouhodobé přetrvávání potíží), patří (Raboch Zvolský, 2001, s ): Specifická porucha artikulace řeči - kdy vadná artikulace může vést až k nesrozumitelnosti řeči, která neodpovídá věku a intelektovým schopnostem. Expresivní porucha řeči při dobrém porozumění vázne řečový projev. Je chudá slovní zásoba s častými gramatickými chybami. Vyjadřování je zřetelně pod úrovní věku a intelektových schopností. Receptivní porucha řeči je naproti tomu typická poruchou chápání řeči (bez narušení sluchu). Dítě nechápe význam běžných slov a instrukcí ani gramatickou stavbu. Sekundárně je narušena také vlastní řečová produkce a objevuje se plachost, úzkost, emoční labilita, zpomalený sociální vývoj apod. Získaná afázie s epilepsií (tzv. Landauův Kleffnerův syndrom) se objevuje ve věku 3 7 let. Po období normálního psychomotorického vývoje dochází velmi rychle k narušení receptivní i expresivní složky řeči (dítě nerozumí a obtížně se vyjadřuje a může zůstat až němé). Přidružují se i epileptické záchvaty. Ke zlepšení stavu a uzdravě dochází zhruba v 1/3 případů. Mezi SPECIFICKÉ PORUCHY ŠKOLNÍCH DOVEDNOSTÍ (které nejsou podmíněny mentální retardací, smyslovými vadami, neurologickými onemocněními ani nedostatečnou výchovou a výukou) se řadí (Raboch Zvolský, 2001, s ): 12

13 Specifická porucha čtení (dyslexie) postihuje nejen schopnost poznat čtená slova, ale také porozumět textu. Specifická porucha psaní (dysgrafie) je typická neúhledným písmem s četnými chybami, vynecháváním písmen apod. Specifická porucha počítání (dyskalkulie) - se většinou týká pochopení matematických pojmů a úkonů (sčítání, odčítání, násobení, dělení). SPECIFICKÁ PORUCHA MOTORICKÝCH FUNKCÍ bývala dříve označována jako lehká mozková dysfunkce (LMD) nebo syndrom neobratného dítěte. Jedná se o postižení koordinace pohybů hrubých (chůze, běh apod.) i jemných (zavazování tkaniček, psaní, kreslení aj.). U těchto dětí se častěji setkáváme s úrazy. (Höschl Libiger Švestka, 2004, s. 800) Poznámka z praxe: Nezřídka se můžeme setkat s kombinací několika specifických poruch (např. diagnostikujeme dysgrafii, dyslexii a specifickou poruchu motorických funkcí u jednoho dítěte), popřípadě i se současným výskytem hyperkinetických poruch. Zmíněná problematika je spojena s otázkami diagnostiky a speciálněpedagogického vedení. V rámci integrací žáků se však pochopitelně s takovými žáky setkáváme i mimo speciální školy. B) HYPERKINETICKÉ PORUCHY Tento typ poruch postihuje až 10 % dětí. Jedná se pravděpodobně o nejčastější důvod vyhledání psychiatra pro děti mladšího školního věku. Postihuje zhruba 10 x častěji chlapce. (Raboch Zvolský, 2001, s ) Za chybné považujeme paušální zařazování všech projevů hyperkinetické poruchy za projevy lajdáctví, nevychovanosti, zlobení, stejně jako psychiatrizování ve smyslu označování všech dále zmíněných projevů za projev psychiatrického onemocnění s nutností léčby specialistou. Podle oficiální klasifikace (MKN 10) rozlišujeme: poruchu aktivity a pozornosti (bez poruch chování) a hyperkinetickou poruchu chování (kde se spolu 13

14 s hyperaktivitou a poruchou pozornosti objevují také poruchy chování ve smyslu agresivity, disociálního jednání, popř. delikvence). Jelikož se obě kategorie často prolínají, do známosti vstupuje spíše americké označení hyperkinetických poruch ADHD (z anglického Attention Deficit/Hyperactivity Disorder). (Raboch Zvolský, 2001, s ) Ze samotného názvu poruch lze dobře odvodit jejich příznaky: je to především narušená pozornost, hyperaktivita a tendence k impulzivitě. Děti s ADHD se obtížně soustřeďují, nevydrží u jedné činnosti, jsou nesystematické. Často dělají chyby z nepozornosti a roztěkanosti. Je pro ně obtížné zůstat v klidu. Jsou hlučné, nápadné, neustále v pohybu (jako z hadích ocásků ). Stále něco dělají, ale přecházejí od jedné věci k druhé, aniž by první dokončili. Je snížená sebekontrola a sebekázeň, bez rozmyslu a překotně se vrhají do nepromyšlených aktivit (což podmiňuje vyšší úrazovost). Časté jsou konflikty s autoritami i vrstevníky. (Höschl Libiger Švestka, 2004, s ) Ve škole jsou tyto děti kárány za nekázeň, zapomínání, nedbalost, vyrušování atd., což může vyvolávat pocity neúspěšnosti, selhávání a sníženého sebehodnocení. Sekundárním výsledkem je kromě mimointelektového selhávání prospěchu ve škole také např. rozvoj poruch chování a v budoucnu poruch osobnosti, neurotických potíží apod. A to i v případě, že to mohou být jedinci talentovaní, originální a v určité oblasti tvůrčí. Přestože jsou projevy ADHD zdrojem řady konfliktů i frustrací a pocitů selhání u pedagogů, rodičů apod. a mohou být náročné pro okolí, u více než 50 % těchto dětí kolem 12. roku potíže spontánně mizí. (Raboch Zvolský, 2001, s ) Z řečeného vyplývá, že u zbytku (tj. necelých 50 %) přechází tato porucha do dospělosti. Projevuje se pak např. snížením sebekontroly, tendencí k impulzivitě, potížemi v mezilidských vztazích (pracovních i osobních, včetně možné promiskuity apod.), zvýšenou náchylností k užívání alkoholu, drog, atd. Příčiny vzniku hyperkinetických poruch se hledají na úrovni genů, struktury a funkce mozku (zejména v dysfunkci dopaminergní a noradrenergní transmise v oblasti čelních laloků a limbického systému). U některých dětí se objevují nespecifické abnormity mozku (menší celkový objem mozku, zmenšené corpus callosum a globus pallidus, zvýrazněná asymetrie čelních laloků apod.). (Raboch Zvolský, 2001, s ) 14

15 Vznik a udržení pozornosti je dáno složitou interakcí mezi několika oblastmi mozku zejména pak prefrontální kůrou, mozkovým kmenem a zadními částmi mozkových polokoulí (s podílem zrakových oblastí). První dvě jmenované oblasti hrají roli rozhodující. Poznámka: prefrontální kůra je hierarchicky nejvýše postavenou oblastí mozku. Hraje dominantní roli v myšlení, paměti, pozornosti, ale i motivaci, emočním prožívání, schopnosti korekce impulzivních a agresivních činů, kultivaci chování a respektování společenských zvyklostí atd. V rámci diagnostikování ADHD se nesetkáváme pouze s problematikou medicínskou. Přitom často platí, že porucha pozornosti je mnohdy výběrová u subjektivně zajímavých činností se nemusí vůbec projevit. Což by ADHD řadilo spíše k funkčním poruchám čelních laloků. Ačkoli platí, že příčiny nejsou jednoznačně jasné, podíl psycho-sociálních faktorů může být v některých případech výrazný až dominantní. (Höschl Libiger Švestka, 2004, s ) V přístupu k dětem s ADHD je vhodná kombinace farmakoterapie, psychoterapie (včetně rodinné terapie zaměřené na způsoby komunikace a vzájemné interakce v rodině) a vhodného pedagogického působení. Je nutné umožnit ve škole i doma střídání činností a aktivní pohybové (sportovní) uvolnění energie, dát prostor k osobní realizaci, zvýšit ocenění a pochvalu za konkrétní (byť drobné) úspěchy a nesoustřeďovat se pouze na nedostatky a chyby. Stejně tak důležité jsou konzultace (a spolupráce) mezi rodinou a školou. Protože žák opravdu potřebuje specifický přístup ze strany učitelů a rodiny ovšem vzájemně sladěný. Je zajímavé, že k medikamentům první volby, které až u 70 % dětí s ADHD do 12 let zmírňují hyperaktivitu a zlepšují pozornost, koncentraci a proces učení, patří stimulancia (např. metylfenidát), která u zdravých osob působí stimulačně. Stimulancia zvyšují koncentraci dopaminu a noradrenalinu v mozkových synapsích. Pro riziko vzniku závislosti není v praxi doporučováno jejich podávání u dětí nad 12 let. Užívají se rovněž některá antidepresiva a neuroleptika, popřípadě stabilizátory nálady. (Raboch Zvolský, 2001, s ) 15

16 Na závěr této kapitoly chceme zdůraznit, že pro vývoj a funkci mozku (zejména prefrontální kůry která se mimo jiné podílí na motivaci, řešení problémů, emočním chování, ale i společensky přijatelných formách chování atd.) hraje úlohu také samotný emoční stav těhotné matky a její vztah k vlastnímu plodu, interakce a vztah matky s dítětem v raných fázích života po porodu. Ze zevních faktorů jsou pro vývoj mozku dítěte tyto patrně nejvýznamnější. Matčin psychický stav přímo ovlivňuje chování plodu a dítěte. Zmíněné je doloženo řadou výzkumů. Vyšší míra stresu, který žena zažívá v těhotenství, se mimo jiné projevuje zvýšením srdeční frekvence a motorické aktivity plodu a ovlivní také chování dítěte po narození. Naopak plody matek, které prožívají těhotenství šťastně, jsou klidnější a zpravidla méně aktivní. Vazba je však oboustranná - zároveň platí, že rodičovská zkušenost mění aktivitu mozku dospělých lidí (projeví se např. vyšší aktivací amygdaly při reakci na dětský pláč než u nerodičů apod.) (Motlová Koukolník, 2006, s ) C) VROZENÉ PORUCHY INTELEKTU Dříve, než si stručně představíme poruchy intelektu, se kterými se můžeme setkat, bylo by dobré ozřejmit, co to inteligence a intelekt vůbec je. Psychologický slovník (Hartl Hartlová, 2000, s ) věnuje tomuto pojmu několik stran. Mimo jiné uvádí slova Ch. E. Spearmanna z roku 1927, který říká, že slovo inteligence je pouhý zvuk, slovo s tolika významy, že nakonec žádný nemá. Inteligence je schopnost adaptovat se a reagovat v proměnlivém životě, orientovat se v problémech a nacházet jejich (nová) řešení. To zahrnuje také schopnost učit se ze zkušenosti, přizpůsobovat se, usuzovat, hodnotit, určovat vztahy a souvislosti, myslet abstraktně atd. Lze ji brát jako vrozený základ intelektu, který považujeme za rozumovou schopnost člověka chápat a užívat informace, operovat s pojmy. V literatuře je možno najít různé definice, dělení a přístupy k problematice a vymezení pojmů inteligence a intelekt, které se pochopitelně během času vyvíjely. Oba pojmy nejsou od sebe jednoznačně odděleny a můžete se setkat i s nerozlišováním obou pojmů nebo jejich používáním jako synonym (což 16

17 v praktickém přístupu ke klientům či pacientům nemá velký význam). (Höschl Libiger Švestka, 2004, s ) Jedno z dělení inteligence (amerického psychologa Howarda Earla Gardnera) hovoří o inteligenci jazykové, matematicko-logické, prostorové, pohybové (motorické), hudební, vztahové (interpersonální), rozvojové vnitřní (intrapersonální) atd. Moderním se stává kategorie emoční inteligence jakési míry a schopnosti plného a radostného prožívání života a zvládání každodenních operativních situací a problémů, která souvisí s citovou vyzrálostí, rozpoznáním a uplatněním vlastních pocitů, empatickým vcítěním do druhých a lepším vycházením s lidmi. (Hartl Hartlová, 2000, s ) K měření intelektových schopností je dnes k dispozici několik tisíc různých testů. Všeobecně používanou možností vyjádření stavu intelektu je inteligenční kvocient (IQ) zavedený francouzským psychologem Alfredem Binetem. Na aktuálním výsledku vyšetření IQ se pochopitelně nepodílí pouze samotná úroveň intelektu, ale také míra soustředění, únava, tělesné a psychické pohody - např. hlad, žízeň, nevětraná přetopená místnost, úzkost, tréma atd., ale i kvalita spolupráce (či nespolupráce), popř. psychické poruchy. Např. při vyšetření průměrně inteligentního pacienta s depresí lze zjistit výrazný intelektový deficit. A některé psychické stavy vyšetření intelektových funkcí vůbec neumožní (např. mánie, delirium apod.). Nezapomínejme, že měření IQ je navíc zatíženo chybou ± 5 bodů. Konkrétní zjištěná hodnota IQ je tedy orientační a pouze dílčí složkou hodnocení psychických schopností člověka (jinými slovy jednou z mnoha). (Svoboda, 1999, s ) Inteligenci tedy dnes chápeme spíše jako komplexní schopnost, která zahrnuje více pochopností, nikoli pouze ve školství a západní civilizaci nadhodnocovanou výkonovou inteligenci logicko-matematickou a jazykovou. (Hartl Hartlová, 2000, s ) Podle zjištěné hodnoty IQ rozdělujeme intelektové schopnosti na následující stupně (Raboch Pavlovský, 2003, s ): Nadprůměr (IQ > 110) 17

18 o genialita (IQ > 140) mimořádně vyvinuté intelektové schopnosti o vysoký nadprůměr (IQ ) umožňuje vytvářet originální koncepce, metodiku apod. ve vědecké aj. práci (v populaci kolem 3 % lidí) o zjevný nadprůměr (IQ ) reprezentuje cca 5 % populace o lehký nadprůměr (IQ ) představuje asi 15 % populace Průměr (IQ ) zaujímá cca 50 % populace, je členěn na: o vyšší průměr (IQ ) o nižší průměr (IQ 90-99) Podprůměr (IQ 70 89) o mírný podprůměr (IQ 80 89) činí asi 15 % populace o zjevný podprůměr (IQ 70 89) odpovídá cca 5 % populace Mentální retardace (IQ < 70) čítá asi 3 % populace o lehká (IQ 50 69) o středně těžká (IQ 35 49) o těžká (IQ 20 34) o hluboká (IQ < 20) Rozvoj intelektu je primárně dán strukturou mozku, jehož vývoj, mediátorové a enzymatické vybavení je podmíněné geneticky. Nepopiratelný je však také podíl vlivů biologických (např. kvalita a množství výživy apod.), vlivů psychických a sociálních (včetně výchovy, stimulace z okolí, vzdělání atd.). Přičemž neplatí, že inteligence dětí vždy odpovídá inteligenci rodičů. Při narušení primárních činitelů (vrozené poruchy intelektu) ani sebelepší výchova a stimulace neumožní dostatečný rozvoj intelektových schopností. Působení vlivů stimulujících rozvoj intelektu bývá výrazně oslabeno při vrozeném poškození smyslových orgánů (vrozená slepota, hluchota apod.). Rozvoj intelektu je vázán na lidskou společnost. Defektní a škodlivé výchovné vlivy (zejména v raném dětství) mohou rozvoj intelektu výrazně brzdit a vrozené dispozice intelektu se nemusí rozvinout. Pro defekt intelektu z ryze sociálních důvodů (vlivem deprivace působením nestimulujícího, nepodnětného, zaostalého prostředí) se ujal pojem sociokulturně podmíněná mentální retardace (sociální slabomyslnost nebo výchovná zanedbanost). 18

19 Změnou sociálních podmínek je možné v některých případech úroveň intelektových schopností zlepšit. Udává se, že sociální faktory se na variaci IQ mohou podílet až 20 body! (Raboch Zvolský, 2001, s ) Extrémním případem je úplné chybění vlivu lidské společnosti u tzv. vlčích dětí, kterých se jako kojenců ujaly zvířecí samice. Je jich dnes popsáno již několik desítek. Po návratu do lidské společnosti u nich nedošlo k normalizaci intelektu a dostatečnému rozvoji verbálních schopností ani k úplné socializaci (na rozdíl od uměleckých zpracování Tarzana apod.). (Höschl Libiger Švestka, 2004, s ) Za poruchy intelektu považujeme snížení intelektových schopností. Narušení se týká dovedností řečových, poznávacích i pohybových a sociálních. Nemusí samozřejmě postihovat všechny složky intelektu rovnoměrně. Mentální retardace je nedostatečný rozvojem intelektu vzniklý během nitroděložního vývoje (pak je vrozený) nebo brzy po narození (do 2 let věku). MENTÁLNÍ RETARDACE Zdůrazňujeme, že diagnostika je stanovena na základě komplexního vyšetření rozumových schopností, nikoli jediného subtestu. K rozpoznání nejčastější - lehké mentální retardace (která představuje až 85 % všech typů mentálních retardací) může dojít až v prvních letech školní docházky. Těžší typy jsou diagnostikovány dříve. Mentální retardace postihuje intelektové funkce. Je snížená schopnost pochopit a vysvětlit relativně jednoduché věci a souvislosti. Bývá zúžený až jednostranný způsob myšlení a řeči, neschopnost abstrakce, nedostatek kritičnosti a zejména schopnosti uvědomit si ohrožení a nebezpečí, výrazné podléhání prvním dojmům. Běžná je vyšší sugestibilita a ovlivnitelnost atd. Objevují se nedostatky adaptivního chování (ve vztahu k sobě samému a ve vztahu k druhým např. sebeobsluha, dodržování hygieny, získání sociálních dovedností, pracovní výkonnost atd.) a abnormální projevy chování (agresivita, impulzivita, hyperaktivita, sebepoškozování apod.). Je snížená frustrační tolerance a častá je rovněž emoční labilita. V mnoha případech (zvláště těžších forem) je mentální defekt spojen s dalšími tělesnými vadami a nemocemi. 19

20 Zhruba x častěji než ve zdravé populaci se u osob s mentální retardací objevují poruchy zraku a sluchu (až slepota a hluchota) a mozková obrna. Četnější je také epilepsie. (Höschl Libiger Švestka, 2004, s ) Problematickou se může stát oblast sexuální. I jedinci s mentální retardací v pubertě sexuálně vyspívají. Do popředí se dostávají etické otázky nechtěného těhotenství, možného zneužití, agresivní prvky, neskrývaná masturbace, ale i otázky antikoncepce, popř. sterilizace apod. Těžce mentálně retardovaní jsou schopni sexuálního styku spíše výjimečně, osoby s lehčím poškozením mohou vést v podstatě normální sexuální život. Příčiny vzniku mentálních retardací jsou komplexní (bio-psycho-sociální) a často kombinované. Obecně platí, že čím závažnější je defekt intelektu, tím významnější jsou biologické příčiny (včetně genetického defektu). Lehčí defekty bývají podmíněny geneticky s podílem nepodnětné výchovy apod. Nutno konstatovat, že až u mnoha postižených nelze příčinu intelektového defektu vůbec jednoznačně zjistit. Jmenujme nejčastější příčiny (procento představuje horní možnost uváděných případů podle Raboch Zvolský, 2001, s ): Dědičné hereditární faktory reprezentují až ve 25 % případů geneticky podmíněné vady metabolismu a některých enzymů a chromozómové aberace. Bylo popsáno asi 150 metabolických poruch, se kterými je spojen defekt intelektu a mnoho chromozómových aberací, které se mimo jiného vyznačují také intelektovým defektem. Platí ovšem, že ne všechny geneticky podmíněné vady jsou známé a detekovatelné. Poškození mozku během časného embryonálního vývoje má za následek až 30 % mentálních retardací. Může být způsobeno např. infekčním onemocněním matky (toxoplazmóza, syfilis, rubeola, HIV aj.), toxickým vlivem alkoholu a drog, Rh inkompatibilitou matky a plodu v opakovaném těhotenství (Rh- matka a Rh+ plod). Snížená činnost štítné žlázy matky, popř. nedostatek jodu má za následek narození dítěte s tělesnými i mentálními poruchami atd. Těhotenské a perinatální problémy (cca u 5 % případů) jako je nezralost plodu a jeho hypoxie, narušení placentárního oběhu, nedostatečná výživa matky apod. Během protahovaného nebo komplikovaného porodu dochází 20

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Poruchy psychického vývoje

Poruchy psychického vývoje Poruchy psychického vývoje Vymezení Psychický vývoj - proces vzniku zákonitých změn psychických procesů v rámci diferenciace a integrace celé osobnosti Poruchy psychického vývoje = poruchy vývoje psychických

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus Základní příznak: neschopnost vstřícných mimických projevů, vyhýbání se očnímu kontaktu, poruchy sociální komunikace, bizardní chování

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Biologie - Septima, 3. ročník

Biologie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1 Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace mocí 10 revize 1 F84 Pervazivní vývojové poruchy Skupina těchto poruch je charakterizována kvalitativním porušením reciproční sociální interakce na úrovni komunikace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY.

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. PROTOŽE SE ZAČASTÉ SETKÁVÁME S VAŠIMI DOTAZY, CHCEME ZAVÉST TAKOVOU MALOU STRUČNOU VĚDOMOSTNÍ RUBRIKU. UMĚNÍ ODHADNOUT, CO JE VE ZLOBENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých organel tkáně typy tkání, stavba, funkce tělní tekutiny složení, funkce krve,

Více

Psychologie 12. Otázka číslo: 1. Situace, kdy se zvyšují požadavky na jedince při ztížených podmínkách, označujeme jako: polehčující.

Psychologie 12. Otázka číslo: 1. Situace, kdy se zvyšují požadavky na jedince při ztížených podmínkách, označujeme jako: polehčující. Psychologie 12 Otázka číslo: 1 Situace, kdy se zvyšují požadavky na jedince při ztížených podmínkách, označujeme jako: polehčující negativní zátěžové Otázka číslo: 2 Vnitřní stav jedince, který je buď

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou poruchu dle DSM-IV Příloha č. 3: Komunikační sešit Příloha

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr.Olga Čadilová Psychosomatická medicína Psychická složka se účastní

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

O b s a h : Úvod. Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky. Maturitní témata povinné profilové zkoušky

O b s a h : Úvod. Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky. Maturitní témata povinné profilové zkoušky O b s a h : Úvod Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky Maturitní témata povinné profilové zkoušky Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky Úvod Studijní obor SOCIÁLNÍ ČINNOST připravuje

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více