Lineární algebra : Lineární zobrazení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lineární algebra : Lineární zobrazení"

Transkript

1 Lineární algebra : Lineární zobrazení (6. přednáška František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 20. května 2014, 22:40 1

2 2 6.1 Lineární zobrazení Definice 1. Buďte P a Q dva lineární prostory nad stejným tělesem T a A : P Q. Zobrazení A nazveme lineární, právě když platí: Definice lineárního zobrazení 1. ( x, y P (A(x + y = Ax + Ay, 2. ( α T ( x P ( A(αx = αax. Množinu všech lineárních zobrazení P do Q značíme L(P, Q. Definice 2. Lineární zobrazení prostoru V do V nazýváme lineární operátor (transformace na V. Množinu všech lineárních operátorů na V značíme krátce L(V. Lineární zobrazení prostoru V do tělesa T nazýváme lineární funkcionál na V. Množinu všech lineárních funkcionálů definovaných na V značíme V # a nazýváme duální prostor k prostoru V. Tedy L(V, T = V #. Příklady lineárních zobrazení f : R R, f(x := αx f : C 3 C 2, f(x, y, z := (x + 2y z, x 2y 3z A : P P, B : P P, N : F F Ap := p (Bp(x := x 0 N(f := f(0 p(tdt Zobrazení C, které funkci zobrazí na posloupnost následovně: C(f := {f(1, f(2, f(3,... }.

3 3 Další příklady Vzpomeňte si na neobvyklý LP L = R + and tělesem R s operacemi x y := xy, α x := x α. Zobrazení f : R + R, f(x := ln x je lineární. Souřadnicový funkcionál x # i : V n T je lineární zobrazení! Na množině L(P, Q definujeme operace: Množina lineárních zobrazení je LP součet zobrazení A, B L(P, Q: ( x P ( (A + Bx = Ax + Bx, násobení zobrazení A L(P, Q číslem α T : ( x P ( (αax = αax. Věta 3. Množina L(P, Q s operacemi zavedenými výše je lineární prostor nad T. Důkaz. Nejprve si uvědomíme, že množina L(P, Q je neprázdná, neboť existuje alepoň jedno lineární zobrazení P do Q, a to nulové zobrazení Θ, definované pro všechna x P jako Θx = θ Q, kde θ Q je nulový vektor z Q. Dále vyšetříme uzavřenost množiny L(P, Q vzhledem ke sčítání zobrazení a násobení zobrazení číslem. Buďte A, B L(P, Q. S využitím linearity A, B máme (A+B(x+y = A(x+y+B(x+y = Ax+Ay+Bx+By = (A+Bx+(A+By, (A + B(αx = A(αx + B(αx = αax + αbx = α(a + Bx. Zcela obdobně bychom ukázali (αa(x + y = (αax + (αa(y a (αa(βx = β(αax.

4 4 Zbývá ověřit axiomy lineárního prostoru. Ověříme například komutativitu sčítání vektorů, ostatní axiomy by se ověřili analogicky. Pro libovolný x P jsou Ax a Bx prvky z Q. Máme (A + Bx = Ax + Bx = Bx + Ax = (B + Ax, což jsme chtěli dokázat. Axiom o existenci nulového vektoru je splněn díky nulovému zobrazení Θ. Opačným vektorem k zobrazení A L(P, Q je ( 1A. Věta 4. Buďte P a Q LP nad T, A : P Q. Následující 3 tvrzení jsou ekvivalentní: Některé vlastnosti lineárního zobrazení 1. A L(P, Q. 2. ( α T ( x, y P ( A(x + αy = Ax + αay. 3. ( n N( α 1,..., α n T ( x 1,..., x n P platí ( n A α i x i = α i Ax i. Důkaz. (1 (2 : Z linearity A platí A(αx + y = A(αx + Ay = αax + Ay. (2 (3 : Tvrzení dokážeme matematickou indukcí. Nejprve ukážeme Aθ P = θ Q. Podle bodu 2. platí A(θ P = A( x + x = Ax + Ax = θ Q, kde jsme využili, že pro x P je též x P. Pro n = 1, α 1 T a x 1 P dle bodu 2. máme A(α 1 x 1 = A(α 1 x 1 + θ P = α 1 Ax 1 + Aθ P = α 1 Ax 1 + θ Q = α 1 Ax 1. Nechť pro n N, (α 1,..., α n T n a (x 1,... x n P platí ( n A α i x i = α i Ax i. Nyní vezměme libovolně (α 1,..., α n+1 T n a (x 1,... x n+1 P. Potom ( n+1 ( n A α i x i = A α i x i + α n+1 x n+1 = α i Ax i + α n+1 Ax n+1,

5 5 kde jsme využili indukčního předpokladu. Posldení výraz je roven n+1 α i Ax i. (3 (1 : Stačí dosadit v 3. n = 2 a α 1 = α 2 = 1, resp. n = 1. Další věta říká, že lineární zobrazení zachovává lineární obal vektorů. Věta 5. Nechť A L(P, Q a M P. Potom A( M = A(M. Důkaz. Nechť y A( M. Potom existuje x M, že Ax = y. Jelikož x M, existují α 1,..., α n T a x 1,..., x n M, že x = n α i x i. Z linearity A dostáváme ( n y = Ax = A α i x i = α i Ax i. Vektor y je tedy lineární kombinací vektorů Ax 1,... Ax n, nebo-li y A(M. Tím máme dokázanou inkluzi A( M A(M. Opačnou inkluzi dokážeme obdobně přečtením uvedeného důkazu odspoda nahoru. (Proveďte jako cvičení! Věta 6. Buďte P,Q lineární prostory nad T a A L(P, Q. Potom Lineární obraz resp. vzor podprostoru je podprostor 1. je-li P P, pak A( P Q, 2. je-li Q Q, pak A 1 ( Q P. Důkaz. Ad 1 Všimněme si, že A( P, protože P. Dále A( P Q. Stačí tedy ukázat, že ( α T ( u, v A( P (αu + v A( P. Pro libovolně volené u, v A( P musí existovat x, y P, že u = Ax a v = Ay. Potom αu + v = αax + Ay = A(αx + y. Protože αx + y P, neboť P P, platí αu + v A( P. Ad 2 Opět si všimněme, že A 1 ( Q, protože minimálně θ A 1 ( Q. Nechť α T, x, y A 1 ( Q. Potom Ax Q, Ay Q. Protože A(αx + y = αax + Ay Q, platí, že αx + y A 1 ( Q.

6 6 Poznámka 7. Speciálně tedy platí, že A(P Q a také A 1 (Q P. Věta Lineární obraz LZ souboru je LZ soubor. 2. Lineární vzor LN souboru je LN soubor. Důkaz. Ad 1 Nechť A L(P, Q, kde P, Q jsou lineární prostory nad tělesem T. Nechť (x 1,..., x n je LZ soubor z P. Tedy existuje (α 1,..., α n T n, že n α i x i = θ P a zároveň existuje i 0 ˆn, že α i0 0. Tedy ( n θ Q = A α i x i = α i Ax i, z čehož plyne, že (Ax 1,..., Ax n je LZ. Ad 2 Pokud by existoval LN soubor z Q, jehož lineární vzor by byl LZ, dostali bychom se do sporu s bodem 1. Cvičení: Dokažte následující tvrzení. Inverzní a složené zobrazení 1. Je-li A L(P, Q bijekce, potom existuje A 1 a je také lineární, tj. A 1 L(Q, P. 2. Buďte A L(P, Q a B L(Q, R. Potom složené zobrazení BA definované ( x P ( (BAx = B(Ax je lineární, tj. BA L(P, R. Jádro, defekt a hodnost Definice 9. Nechť A L(P, Q. Číslo dim A(P nazýváme hodnost zobrazení A a značíme h(a. Množinu ker A := {x P Ax = θ} nazýváme jádro zobrazení A, číslo dim ker A nazýváme defekt zobrzení A a značíme d(a.

7 7 Poznámka 10. Víme, že množina A(P Q, má tedy nějakou dimenzi, a proto definice hodnosti zobrazení A má dobrý smysl. Snadno také ověříme, že ker A P (proveďte!, i defekt A je proto dobře definován. Cvičení: Najděte jádro, defekt a hodnost u dříve zmíněných příkladů lineárních zobrazení. To, jestli je lineární zobrazení prosté, poznáme podle jeho jádra. Prosté lineární zobrazení Věta 11. Nechť A L(P, Q. Potom platí: A je prosté ker A = {θ}. Důkaz. Víme, že A(θ P = θ Q. Protože A je prosté, neexistuje jiný vektor než θ P, které by A zobrazilo na θ Q. Tedy, ker A = {θ P }.. Tuto implikaci dokážeme sporem. Předpokládejme, že ker A = {θ P } a současně existují x, y P, x y a A(x = A(y. Tedy Ax Ay = θ Q, s využitím linearity A(x y = θ Q. To znamená, že x y ker A = {θ P }. Ale x y θ P, neboť x y, čímž dostávámne spor. Věta 12. Nechť A L(P, Q je prosté. Potom 1. je-li (x 1,..., x n LN soubor vektorů z P, je také (Ax 1,..., Ax n LN, 2. je-li (y 1,..., y n LZ soubor vektorů z A(Q, je také soubor vzorů (x 1,..., x n LZ, tj. ( i ˆn(y i = Ax i. Důkaz. Ad 2 Je-li (y 1,..., y n LZ soubor vektorů z Q, existuje i 0 ˆn, že α i0 0 a zároveň ( n θ Q = α i y i = α i Ax i = A α i x i. Protože A je prosté, n α i x i ker A = {θ P }. A tak je soubor (x 1,..., x n LZ. Ad 1 Kdyby existoval LN soubor, jehož obraz by byl LZ, dostali bychom se do sporu s 1. Známe-li hodnoty lineárního zobrazení A na bazických vektorech, je tím A již plně určeno. Lineární zobrazení určené hodnotami na bázi

8 8 Věta 13. Nechť P, Q jsou LP nad T. Nechť (x 1,..., x n je báze P a nechť (y 1,..., y n je soubor vektorů z Q. Potom existuje právě 1 lineární zobrazení A L(P, Q takové, že ( i ˆn(Ax i = y i. Důkaz. Tvrdíme, že zobrazení A lze předepsat jako Ax = n x # i (xy i pro všechna x P. Nejprve ověříme linearitu A(αx + y = x # i (αx + yy i = (αx # i (x + x# i (yy i = α x # i (xy i + x # i (yy i = αax + Ay, kde jsem využili linearity souřadnicového funkcionálu x # i. Jednoznačnost dokážeme sporem. Nechť existuje B L(P, Q takové, že ( i ˆn(Bx i = y i a přitom B A, tj. ( a P (Ba Aa. Z linearity ale dostáváme ( n Ba = B x # i (ax i = x # i (abx i = x # i (ay i = Aa, což je spor. Příklad: Uvažujte A L(P 3, R 3 takové, že A1 = (1, 1, 0, Ax = (0, 1, 2, Ax 2 = ( 1, 1, 3. Jak působí A na libovolný polynom z P 3? Představme si obecný problém, že chceme najít všechna řešení rovnice Množina řešení rovnice s lineárním zobrazením Ax = b kde A L(P, Q a b Q je známý vektor. Problémy tohoto (lineárního typu se objevují v matematice velice často: soustavy lineárních rovnic, diferenciální a integrální rovnice, rekurentní rovnice, aj. Následující věta udává tvar množiny řešení: stačí znát jediné řešení a jádro A.

9 9 Věta 14. Nechť A L(P, Q, b Q. Nechť a P takové, že Aa = b, potom platí: A 1 ({b} = a + ker A. Důkaz. Dokážeme dvě inkluze. Buď nejprve x A 1 ({b}, tj. Ax = b. Tedy A(x a = θ, neboli x a ker A, odtud x a + ker A. Naopak nechť x a + ker A, tj. z ker A : x = a + z. Platí Ax = A(a + z = Aa = b, odtud x A 1 ({b}. Příklad: Najděte všechna řešení rekurentní rovnice: x n+1 x n = 2n věta o dimenzi Věta 15 (2. o dimenzi. Nechť A L(P, Q a dim P <. Potom h(a + d(a = dim P. Důkaz. Pokud je h(a = 0, pak A(P = {θ Q }, tj. A = Θ. Tedy ker A = P, a tak d(a = dim ker A = dim P. Nechť je tedy h(a = k N. Bázi A(P značme (y 1,..., y k a její vzor (x 1,..., x k. Podle jedné z předchozích vět je (x 1,..., x k LN. Označme P = x 1,..., x k. Ukážeme, že ker A P = P. Tvrzení věty potom bude plynout z 1. věty o dimenzi. Nejprve ukážeme ker A+ P = P, direktnost součtu posléze. Protože inkluze ker A+ P P je zřejmá, zaměříme se na opačnou inkluzi: Uvažujme libovolný x P. Chceme najít rozklad x = p + q, kde p P a q ker A. Protože p P, musí platit p = k α i x i, kde koeficienty α 1,..., α k určíme z podmínky q = x k α i x i ker A. Platí k k k θ = A(x α i x i = Ax α i Ax i = Ax α i y i, neboli Ax = k α i y i. Odtud i ˆk : α i = y # i (Ax. Tím je ovšem rozklad x = p + q P + ker A určen. Nyní ukážeme, že P ker A = P. Vezměme x P ker A, tj. existují (β 1,..., β k T k, že x = k β i x i. Současně platí k k θ = Ax = β i Ax i = β i y i. Odtud plyne, že β i = 0 pro všechny i ˆk, neboť (y 1,..., y k je báze A(P. Potom je ale x = θ, tj. P ker A = {θ}. Příklad: Jaká je hodnost zobrazení A L(P n, P n, kde Ap := p?

10 Izomorfní lineární prostory Definice 16. Lineární zobrazení A L(P, Q které je navíc bijekcí P na Q nazýváme izomorismus. Pokud takové zobrazení existuje z P do Q, říkáme, že P a Q jsou izomorfní a píšeme P = Q. Izomorfismus a izomorfní lineární prostory Cvičení: Ukažte, že 1. složení dvou izomorfismů je izomorfismus, 2. inverze k izomorfismu existuje a je to izomorfismus. Příklad: Sestrojíme jedno důležité izomorfní zobrazení prostoru V n do T n. Buď X = (x 1,..., x n báze V n. Definujeme A X : V n T n vztahem Souřadnicový izomorfismus ( x V n (A X x = ( x # 1 (x,..., x# n (x. Ukážeme, že jde skutečně o izomorfismus (tabule. Zobrazení A X L(V n, T n nazýváme souřadnicový izomorfismus v bázi X. Důsledek 17. Buď V n LP dimenze n nad T. Potom V n = T n. K tomu, aby lineární zobrazení mezi prostory konečné (a stejné dimenze bylo izomorfismem, stačí, aby bylo prosté nebo na. Izomorfismus na prostorech konečné dimenze Věta 18. Nechť A L(P n, Q n. Potom A je izomorfismus tehdy a jen tehdy, je-li A prosté nebo na. Důkaz. Výplývá přímo z definice. Nechť A je injektivní, ukážeme surjektivitu. Bázi P n označme (x 1,..., x n. Potom A(P n = A x 1,..., x n = Ax 1,..., Ax n Q n. (Ax 1,..., Ax n je LN protože (x 1,..., x n je LN a A je prosté. Proto dim Ax 1,..., Ax n = n, z čehož plyne A(P n = Q n.

11 11 Nechť A je surjektivní, ukážeme ker A = {θ P }. Nechť Ax = θ Q. Existují (α 1,..., α n T n, že x = α i x i. Odtud dostáváme θ Q = Ax = n α i Ax i. Protože A je zobrazení P n na Q n, platí Q n = A(P n = Ax 1,..., Ax n. Tedy, (Ax 1,..., Ax n je LN. Proto α i = 0 pro každé i ˆn, a tak x = θ P. Věta 19. Buďte P, Q lineární prostory nad T a nechť alespoň jeden má konečnou dimenzi. Potom Izomorfní lineární prostory konečné dimenze P = Q dim P = dim Q. Důkaz. Nechť dim P <. Nechť je nejprve dim P = 0, což je ekvivalentní s P = {θ P }. Buď A izomorfismus P Q. Odtud plyne Q = A(P = {θ Q }, a tedy dim Q = 0. Pokud je dim P = n N, označme (x 1,..., x n bázi P. Buď A L(P, Q izomorfismus. Potom Q = A(P = A x 1,..., x n = Ax 1,..., Ax n, tj. soubor (Ax 1,..., Ax n generuje Q. Jedná se navíc o lineárně nezávislý soubor, neboť (x 1,..., x n je LN. Odtud dim Q = n. Nechť dim P = dim Q = 0. Odtud P = {θ P } a Q = {θ Q }. Zobrazení A : P Q definované jako Aθ p = θ Q je hledaným izomorfismem. Nechť dim P = dim Q = n N. Označme (x 1,..., x n bázi P a (y 1,..., y n bázi Q. Víme, že existuje právě jedno zobrazení A L(P, Q takové, že Ax i = y i pro všechna i ˆn. Ukážeme, že toto zobrazení je izomorfismus. Předně platí A(P = A x 1,..., x n = Ax 1,..., Ax n = Q, tj. zobrazení je surjektivní. Dále buď x ker A, tj. Ax = θ Q. Existuje (α 1,..., α n T n, tak že x = n α i x i. Odtud θ Q = Ax = α i Ax i = α i y i. Soubor (y 1,..., y n je ale báze Q, a tak α i = 0 pro všechny i ˆn. Neboli x = θ P. Dokázali jsme tak ker A = {θ P }. Zobrazení A je tedy injektivní. Důsledek 20. Pro P a Q LP nad T, platí implikace: P = Q dim P = dim Q.

12 12 Poznámka 21. Předpoklad konečnosti dimenze v implikaci dim P = dim Q < P = Q je podstatný. Např. dim P = dim F =, ale lze ukázat, že P F (důkaz neuvedeme. Izomorfní lineární prostory Protože izomorfní zobrazení přenásí všechny v lineární algebře studované vlastnosti množin vektorů (LN, obal, báze,..., není (z hlediska lineární algebry mezi izomorfními prostory rozdíl. Můžeme si vybrat v jakém ze vzájemně izomorfních prostorů budeme algebraický problém řešit. Obvykle je volen prostor T n (tedy např. R n, kde lze použít existující vektorové a maticové algoritmy. Máme-li např. řešit algebraický problém přirozeně formulovaný na polynomech stupně < n, tedy P n, lze si úlohu přeformulovat do C n, zde ji vyřešit, a výsledek opět zobrazit do P n. Jaký byste volili izomorfismus mezi P n a C n? 6.3 Lineární operátory Definice 22. Buď V LP. Zobrazení E : V V definované vztahem ( x V (Ex = x nazýváme identický operátor na V. Věta 23. Buď A L(V. 1. Existuje-li B L(V takový, že AB = E, pak je A surjektivní (=na. 2. Existuje-li C L(V takový, že CA = E, pak je A injektivní (=prosté. 3. Jsou-li splněny předpoklady bodu 1. a 2., potom je A bijekce a platí B = C = A 1. operá- Lineární tory Důkaz.

13 13 1. Chceme dokázat, že ( y V ( x V (y = Ax. Nechť tedy y V. Definujme x := By. Pak Ax = A(By = (ABy = Ey = y. 2. Ukážeme, že ker A = {θ}. Nechť x ker A, pak Ax = θ. Odtud θ = Cθ = C(Ax = (CAx = Ex = x. 3. A prosté i na, a tedy bijekce. Dále máme A 1 = A 1 E = A 1 (AB = (A 1 AB = EB = B. Rovnost C = A 1 ukážeme obdobně. Poznámka 24. Je-li dim V < a je-li splňen předpoklad z bodu 1. nebo 2., potom je A bijekce a platí A 1 = B, resp. A 1 = C. 6.4 Lineární funkcionály* Připomeňme, že všechna lineární zobrazení z V do T tvoří prostor lineárních funkcionálů L(V, T V #, nebo-li tzv. duální prostor k V. Lineární funkcionály* Příklad: 1. Souřadnicový funkcionál x # i V n #. 2. Zobrazení ϕ : R 2 R definované ϕ(x, y = x + y. 3. Zobrazení ψ : P C definované ψ(p = 1 0 p(xdx. Věta o dualitě

14 14 Věta 25. Nechť X = (x 1,..., x n je báze V n. Potom soubor X # = (x # 1,..., x# n je bází duálního prostoru X #, tedy dim V n # = n. Dále pro souřadnice libovolného ϕ V n # platí ϕ = ϕ(x i x # i. Důkaz. Nejprve ukážeme, že X # je LN. Uvažujme n α i x # i = θ. Tedy pro všechny x V n platí n α i x # i (x = θ. Speciálně pro x j X máme n α i x # i (x j = θ pro všechny j ˆn. Protože x # i (x j = δ ij, plyne odtud, že α i = 0 pro všechny i ˆn. Nyní ukážeme, že X # = V n #. Inkluze x # 1,..., x# n V n # je zřejmá. Opačnou inkluzi dokážeme konstruktivně. Mějtme x V n, ϕ V n # libovolné. Pak ( n ( n ϕ(x = ϕ x # i (xx i = x # i (xϕ(x i = ϕ(x i x # i (x. Musí proto platit rovnost zobrazení ϕ = n ϕ(x i x # i, odtud ϕ x# 1,... x# n. Příklad: Uvažujme standardní bázi (e 1, e 2, e 3 v R 3. Potom, např. Příklad ilustrující větu o dualitě e # 1 (x, y, z = x a podobně pro e # 2 a e# 3. Zvolme funkcionál ϕ (R3 # definovaný vztahem ϕ(x, y, z = 2x + 3y z. Potom skutečně platí ϕ = 2e # 1 + 3e# 2 e# 3, neboť ϕ(e 1 = 2, ϕ(e 2 = 3, ϕ(e 3 = 1.

Lineární algebra : Polynomy

Lineární algebra : Polynomy Lineární algebra : Polynomy (2. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 19. února 2014, 11:30 1 2 0.1 Značení a těleso komplexních čísel Značení N := {1, 2, 3... }... množina

Více

Lineární algebra : Báze a dimenze

Lineární algebra : Báze a dimenze Lineární algebra : Báze a dimenze (5. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 9. dubna 2014, 13:33 1 2 5.1 Báze lineárního prostoru Definice 1. O množině vektorů M z LP V řekneme,

Více

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita (15. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 30. dubna 2014, 09:00 1 2 15.1 Prehilhertovy prostory Definice 1. Buď V LP nad

Více

Lineární algebra : Lineární prostor

Lineární algebra : Lineární prostor Lineární algebra : Lineární prostor (3. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 17. dubna 2014, 14:43 1 2 3.1 Aximotické zavedení lineárního prostoru Číselné těleso Celou lineární

Více

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita (15. přednáška) František Štampach, Karel Klouda frantisek.stampach@fit.cvut.cz, karel.klouda@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

Lineární zobrazení. 1. A(x y) = A(x) A(y) (vlastnost aditivity) 2. A(α x) = α A(x) (vlastnost homogenity)

Lineární zobrazení. 1. A(x y) = A(x) A(y) (vlastnost aditivity) 2. A(α x) = α A(x) (vlastnost homogenity) 4 Lineární zobrazení Definice: Nechť V a W jsou vektorové prostory Zobrazení A : V W (zobrazení z V do W nazýváme lineárním zobrazením, pokud pro všechna x V, y V a α R platí 1 A(x y = A(x A(y (vlastnost

Více

Lineární algebra : Metrická geometrie

Lineární algebra : Metrická geometrie Lineární algebra : Metrická geometrie (16. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 6. května 2014, 10:42 1 2 Úvod Zatím jsme se lineární geometrii věnovali v kapitole o lineárních

Více

V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti

V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti Kapitola 5 Vektorové prostory V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti operací sčítání a násobení

Více

Cvičení z Lineární algebry 1

Cvičení z Lineární algebry 1 Cvičení z Lineární algebry Michael Krbek podzim 2003 2392003 Hodina Jsou dána komplexní čísla z = +2 i a w = 2 i Vyjádřete c algebraickém tvaru (z + w) 3,, (zw), z w 2 Řešte v komplexním oboru rovnice

Více

Lineární algebra : Změna báze

Lineární algebra : Změna báze Lineární algebra : Změna báze (13. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 8. dubna 2014, 10:47 1 2 13.1 Matice přechodu Definice 1. Nechť X = (x 1,..., x n ) a Y = (y 1,...,

Více

4 Lineární zobrazení. 4.1 Definice lineárního zobrazení

4 Lineární zobrazení. 4.1 Definice lineárního zobrazení 4 Lineární zobrazení Motivace. Diferenciální rovnice jsou partií matematiky, která má uplatnění ve fyzice, ekonomii, biologii, chemii atd. Prostě a jednoduše, vymyslete si jakýkoliv jev a je pravděpodobné,

Více

6 Lineární geometrie. 6.1 Lineární variety

6 Lineární geometrie. 6.1 Lineární variety 6 Lineární geometrie Motivace. Pojem lineární varieta, který budeme v této kapitole studovat z nejrůznějších úhlů pohledu, není žádnou umělou konstrukcí. Příkladem lineární variety je totiž množina řešení

Více

Báze a dimenze vektorových prostorů

Báze a dimenze vektorových prostorů Báze a dimenze vektorových prostorů Buď (V, +, ) vektorový prostor nad tělesem (T, +, ). Nechť u 1, u 2,..., u n je konečná posloupnost vektorů z V. Existují-li prvky s 1, s 2,..., s n T, z nichž alespoň

Více

Z teorie je nutné znát pojmy: lineární funkcionál, jádro, hodnost a defekt lineárního funkcionálu. Také využijeme 2. větu o dimenzi.

Z teorie je nutné znát pojmy: lineární funkcionál, jádro, hodnost a defekt lineárního funkcionálu. Také využijeme 2. větu o dimenzi. Lineární funkcionál Z teorie je nutné znát pojm: lineární funkcionál jádro hodnost a defekt lineárního funkcionálu Také vužijeme větu o dimenzi [cvičení] Nechť je definován funkcionál ϕ : C C pro každé

Více

Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice

Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice Vektorové podprostory K množina reálných nebo komplexních čísel, U vektorový prostor nad K. Lineární kombinace vektorů u 1, u 2,...,u

Více

V: Pro nulový prvek o lineárního prostoru L platí vlastnosti:

V: Pro nulový prvek o lineárního prostoru L platí vlastnosti: Zpracoval: hypspave@fel.cvut.cz. Základní vlastnosti abstraktních lineárních prostorů. Lineární závislost, nezávislost, báze, souřadnice vzhledem k bázi, matice lineárního zobrazení vzhledem k bázím.skalární

Více

Lineární zobrazení. V prvním z následujících tvrzení navíc uvidíme, že odtud plynou a jsou tedy pak rovněž splněny podmínky:

Lineární zobrazení. V prvním z následujících tvrzení navíc uvidíme, že odtud plynou a jsou tedy pak rovněž splněny podmínky: Lineární zobrazení Nechť (V, +, ) a (W, +, ) jsou dva vektorové prostory nad týmž tělesem (T, +, ). Nechť f : V W je zobrazení splňující následující podmínky: ( u, v V)(f(u + v) = f(u) + f(v)), ( s T )(

Více

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice (8. přednáška) František Štampach, Karel Klouda frantisek.stampach@fit.cvut.cz, karel.klouda@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij]

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] MATICE Matice typu m/n nad tělesem T je soubor m n prvků z tělesa T uspořádaných do m řádků a n sloupců: a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] a m1 a m2 a mn Prvek a i,j je prvek matice A na místě

Více

1 Lineární prostory a podprostory

1 Lineární prostory a podprostory Lineární prostory a podprostory Přečtěte si: Učebnice AKLA, kapitola první, podkapitoly. až.4 včetně. Cvičení. Které z následujících množin jsou lineárními prostory s přirozenými definicemi operací?. C

Více

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice (8. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 17. března 2014, 12:42 1 2 0.1 Násobení matic Definice 1. Buďte m, n, p N, A

Více

Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace

Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace (14. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 21. dubna 2014, 19:37 1 2 14.1 Vlastní čísla a vlastní vektory Nechť je

Více

Těleso racionálních funkcí

Těleso racionálních funkcí Těleso racionálních funkcí Poznámka. V minulém semestru jsme libovolnému oboru integrity sestrojili podílové těleso. Pro libovolné těleso R je okruh polynomů R[x] oborem integrity, máme tedy podílové těleso

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory Kapitola 11 Vlastní čísla a vlastní vektory Základní motivace pro studium vlastních čísel a vektorů pochází z teorie řešení diferenciálních rovnic Tato teorie říká, že obecné řešení lineární diferenciální

Více

GEOMETRICKÁ ZOBRAZENÍ. Josef Janyška

GEOMETRICKÁ ZOBRAZENÍ. Josef Janyška GEOMETRICKÁ ZOBRAZENÍ Josef Janyška 21. února 2019 Obsah 1 LINEÁRNÍ ZOBRAZENÍ NA VEKTOROVÝCH PROSTORECH 1 1.1 Lineární zobrazení vektorových prostorů.............. 1 1.2 Invariantní podprostory.......................

Více

ALGEBRA. Téma 5: Vektorové prostory

ALGEBRA. Téma 5: Vektorové prostory SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Matematický ústav v Opavě Na Rybníčku 1, 746 01 Opava, tel. (553) 684 611 DENNÍ STUDIUM Téma 5: Vektorové prostory Základní pojmy Vektorový prostor nad polem P, reálný (komplexní)

Více

Matice. Je dána matice A R m,n, pak máme zobrazení A : R n R m.

Matice. Je dána matice A R m,n, pak máme zobrazení A : R n R m. Matice lineárních zobrazení [1] Připomenutí Zobrazení A : L 1 L 2 je lineární, když A( x + y ) = A( x ) + A( y ), A(α x ) = α A( x ). Což je ekvivalentní s principem superpozice: A(α 1 x 1 + + α n x n

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141 Báze vektorových prostorů, transformace souřadnic Michal Botur Přednáška

Více

Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech

Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech 1. července 2008 1 Funkce v R n Definice 1 Necht n N a D R n. Reálnou funkcí v R n (reálnou funkcí n proměnných) rozumíme zobrazení

Více

Lineární algebra Kapitola 1 - Základní matematické pojmy

Lineární algebra Kapitola 1 - Základní matematické pojmy Lineární algebra Kapitola 1 - Základní matematické pojmy 1.1 Relace a funkce V celém textu budeme používat následující označení pro číselné množiny: N množina všech přirozených čísel bez nuly, N={1, 2,

Více

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3,

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3, Vektorový prostor Příklady: Př.1. R 2 ; R 3 ; R n...aritmetický n-rozměrný prostor Dvě operace v R n : součet vektorů u = (u 1,...u n ) a v = (v 1,...v n ) je vektor u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ),

Více

Lineární algebra : Lineární (ne)závislost

Lineární algebra : Lineární (ne)závislost Lineární algebra : Lineární (ne)závislost (4. přednáška) František Štampach, Karel Klouda frantisek.stampach@fit.cvut.cz, karel.klouda@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních technologií

Více

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru 2. Systémy lineárních rovnic V této kapitole se budeme zabývat soustavami lineárních rovnic s koeficienty z pole reálných případně komplexních čísel. Uvádíme podmínku pro existenci řešení systému lineárních

Více

10. Vektorové podprostory

10. Vektorové podprostory Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan Definice. Bud V vektorový prostor nad polem P. Podmnožina U V se nazývá podprostor,

Více

Matematika 2 pro PEF PaE

Matematika 2 pro PEF PaE Vektorové prostory 1 / 17 Matematika 2 pro PEF PaE 8. Vektorové prostory Přemysl Jedlička Katedra matematiky, TF ČZU Vektorové prostory Vektorové prostory a podprostory 2 / 17 vektorového prostoru Množina

Více

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V.

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V. Učební texty k přednášce ALGEBRAICKÉ STRUKTURY Michal Marvan, Matematický ústav Slezská univerzita v Opavě 15. Moduly Definice. Bud R okruh, bud M množina na níž jsou zadány binární operace + : M M M,

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

α β ) právě tehdy, když pro jednotlivé hodnoty platí β1 αn βn. Danou relaci nazýváme relace

α β ) právě tehdy, když pro jednotlivé hodnoty platí β1 αn βn. Danou relaci nazýváme relace Monotónní a Lineární Funkce 1. Relace předcházení a to Uvažujme dva vektory hodnot proměnných α = α,, 1 αn ( ) a β = ( β β ) 1,, n x,, 1 xn. Říkáme, že vekto r hodnot α předchází vektor hodnot β (značíme

Více

FREDHOLMOVA ALTERNATIVA

FREDHOLMOVA ALTERNATIVA FREDHOLMOVA ALTERNATIVA Pavel Jirásek 1 Abstrakt. V tomto článku se snažíme shrnout dosavadní výsledky týkající se Fredholmovy alternativy (FA). Postupně zmíníme FA na prostorech konečné dimenze, FA pro

Více

1 Soustavy lineárních rovnic

1 Soustavy lineárních rovnic 1 Soustavy lineárních rovnic 1.1 Základní pojmy Budeme uvažovat soustavu m lineárních rovnic o n neznámých s koeficienty z tělesa T (potom hovoříme o soustavě m lineárních rovnic o n neznámých nad tělesem

Více

FIT ČVUT MI-LOM Lineární optimalizace a metody. Dualita. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

FIT ČVUT MI-LOM Lineární optimalizace a metody. Dualita. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti FIT ČVUT MI-LOM Lineární optimalizace a metody Dualita Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Michal Černý, 2011 FIT ČVUT, MI-LOM, M. Černý, 2011: Dualita 2/5 Dualita Evropský

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Skalární součin. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Skalární součin. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Skalární součin študenti MFF 15. augusta 2008 1 10 Skalární součin Požadavky Vlastnosti v reálném i komplexním případě Norma Cauchy-Schwarzova nerovnost

Více

1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1

1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 2 Aritmetické vektorové prostory 7 3 Eukleidovské vektorové prostory 9 Levá vnější operace Definice 5.1 Necht A B. Levou vnější

Více

Lineární algebra : Polynomy

Lineární algebra : Polynomy Lineární algebra : Polynomy (2. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 15. dubna 2014, 11:21 1 2 2.1 Značení a těleso komplexních čísel Značení N := {1, 2, 3... }... množina

Více

15 Maticový a vektorový počet II

15 Maticový a vektorový počet II M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 15: Maticový a vektorový počet II 1 15 Maticový a vektorový počet II 15.1 Úvod Opakování z 1. ročníku (z kapitoly 8) Označení. Množinu všech reálných resp.

Více

7. Lineární vektorové prostory

7. Lineární vektorové prostory 7. Lineární vektorové prostory Tomáš Salač MÚ UK, MFF UK LS 2017/18 Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 1 / 62 7.1 Definice a příklady Definice 7.1 Množina G s binární

Více

Matice lineárních zobrazení

Matice lineárních zobrazení Matice lineárních zobrazení Nechť V, +, a W, +, jsou nenulové vektorové prostory konečných dimenzí n a m nad tělesem T, +,, nechť posloupnosti vektorů g 1, g 2,..., g n V a h 1, h 2,..., h m W tvoří báze

Více

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan 11. Lineární zobrazení V celé přednášce pojednáváme o vektorových prostorech nad

Více

Operace s maticemi. 19. února 2018

Operace s maticemi. 19. února 2018 Operace s maticemi Přednáška druhá 19. února 2018 Obsah 1 Operace s maticemi 2 Hodnost matice (opakování) 3 Regulární matice 4 Inverzní matice 5 Determinant matice Matice Definice (Matice). Reálná matice

Více

Greenova funkce pro dvoubodové okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice

Greenova funkce pro dvoubodové okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice Greenova funkce pro dvoubodové okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice Jan Tomeček Tento stručný text si klade za cíl co nejrychlejší uvedení do teorie Greenových funkcí pro obyčejné diferenciální

Více

ALGEBRA. Téma 4: Grupy, okruhy a pole

ALGEBRA. Téma 4: Grupy, okruhy a pole SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Matematický ústav v Opavě Na Rybníčku 1, 746 01 Opava, tel. (553) 684 611 DENNÍ STUDIUM Téma 4: Grupy, okruhy a pole Základní pojmy unární operace, binární operace, asociativita,

Více

Lineární algebra : Úvod a opakování

Lineární algebra : Úvod a opakování Lineární algebra : Úvod a opakování (1. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 013/014 vytvořeno: 19. února 014, 13:15 1 0.1 Lineární prostory R a R 3 V této přednášce si na jednoduchém příkladu

Více

DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY

DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY Skripta Matematické metody pro statistiku a operační výzkum (Nešetřilová, H., Šařecová, P., 2009). 1. definice Vektorovým prostorem rozumíme neprázdnou množinu prvků V, na které

Více

Datum sestavení dokumentu: 9. srpna Lineární algebra 1

Datum sestavení dokumentu: 9. srpna Lineární algebra 1 Datum sestavení dokumentu: 9 srpna 22 Lineární algebra L ubomíra Balková e-mail: lubomirabalkova@fjficvutcz Slovo na úvod: Abstraktnost, logická výstavba a univerzálnost lineární algebry jsou výhodami

Více

x 2 = a 2 + tv 2 tedy (a 1, a 2 ) T + [(v 1, v 2 )] T A + V Příklad. U = R n neprázdná množina řešení soustavy Ax = b.

x 2 = a 2 + tv 2 tedy (a 1, a 2 ) T + [(v 1, v 2 )] T A + V Příklad. U = R n neprázdná množina řešení soustavy Ax = b. 1. Afinní podprostory 1.1. Motivace. Uvažujme R 3. Jeho všechny vektorové podprostory jsou počátek, přímky a roviny procházející počátkem a celé R 3. Chceme-li v R 3 dělat geometrii potřebujeme i jiné

Více

10 Přednáška ze

10 Přednáška ze 10 Přednáška ze 17. 12. 2003 Věta: G = (V, E) lze nakreslit jedním uzavřeným tahem G je souvislý a má všechny stupně sudé. Důkaz G je souvislý. Necht v je libovolný vrchol v G. A mějme uzavřený eurelovský

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Lineární rovnice o 2 neznámých Definice 011 Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je rovnice, která může být vyjádřena ve tvaru ax + by = c, kde

Více

[1] x (y z) = (x y) z... (asociativní zákon), x y = y x... (komutativní zákon).

[1] x (y z) = (x y) z... (asociativní zákon), x y = y x... (komutativní zákon). Grupy, tělesa grupa: množina s jednou rozumnou operací příklady grup, vlastnosti těleso: množina se dvěma rozumnými operacemi příklady těles, vlastnosti, charakteristika tělesa lineární prostor nad tělesem

Více

Necht L je lineární prostor nad R. Operaci : L L R nazýváme

Necht L je lineární prostor nad R. Operaci : L L R nazýváme Skalární součin axiomatická definice odvození velikosti vektorů a úhlu mezi vektory geometrická interpretace ortogonalita vlastnosti ortonormálních bázi [1] Definice skalárního součinu Necht L je lineární

Více

PŘEDNÁŠKA 5 Konjuktivně disjunktivní termy, konečné distributivní svazy

PŘEDNÁŠKA 5 Konjuktivně disjunktivní termy, konečné distributivní svazy PŘEDNÁŠKA 5 Konjuktivně disjunktivní termy, konečné distributivní svazy PAVEL RŮŽIČKA Abstrakt. Ukážeme, že každý prvek distributivního svazu odpovídá termu v konjuktivně-disjunktivním (resp. disjunktivně-konjunktivním)

Více

Pavel Horák, Josef Janyška LINEÁRNÍ ALGEBRA UČEBNÍ TEXT

Pavel Horák, Josef Janyška LINEÁRNÍ ALGEBRA UČEBNÍ TEXT Pavel Horák, Josef Janyška LINEÁRNÍ ALGEBRA UČEBNÍ TEXT 2 0 1 8 Obsah 1 Vektorové prostory 1 1 Vektorový prostor, podprostory........................ 1 2 Generování podprostor u............................

Více

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA I, zimní semestr 2000/2001 Michal Marvan. 2.

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA I, zimní semestr 2000/2001 Michal Marvan. 2. Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA I, zimní semestr 2000/2001 Michal Marvan 2. Homomorfismy V souvislosti se strukturami se v moderní matematice studují i zobrazení,

Více

Důkaz Heineho Borelovy věty. Bez újmy na obecnosti vezmeme celý prostor A = M (proč? úloha 1). Implikace. Nechť je (M, d) kompaktní a nechť.

Důkaz Heineho Borelovy věty. Bez újmy na obecnosti vezmeme celý prostor A = M (proč? úloha 1). Implikace. Nechť je (M, d) kompaktní a nechť. Přednáška 3, 19. října 2015 Důkaz Heineho Borelovy věty. Bez újmy na obecnosti vezmeme celý prostor A = M (proč? úloha 1). Implikace. Nechť je (M, d) kompaktní a nechť X i = M i I je jeho pokrytí otevřenými

Více

maticeteorie 1. Matice A je typu 2 4, matice B je typu 4 3. Jakých rozměrů musí být matice X, aby se dala provést

maticeteorie 1. Matice A je typu 2 4, matice B je typu 4 3. Jakých rozměrů musí být matice X, aby se dala provést Úlohy k zamyšlení 1. Zdůvodněte, proč třetí řádek Hornerova schématu pro vyhodnocení polynomu p v bodě c obsahuje koeficienty polynomu r, pro který platí p(x) = (x c) r(x) + p(c). 2. Dokažte, že pokud

Více

19 Hilbertovy prostory

19 Hilbertovy prostory M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 19: Hilbertovy prostory 34 19 Hilbertovy prostory 19.1 Úvod, základní pojmy Poznámka (připomenutí). Necht (X,(, )) je vektorový prostor se skalárním součinem

Více

(Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice)

(Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice) KMA/MAT1 Přednáška a cvičení, Lineární algebra 2 Řešení soustav lineárních rovnic se čtvercovou maticí soustavy (Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice) 16 a 21 října 2014 V dnešní přednášce

Více

PŘEDNÁŠKA 7 Kongruence svazů

PŘEDNÁŠKA 7 Kongruence svazů PŘEDNÁŠKA 7 Kongruence svazů PAVEL RŮŽIČKA Abstrakt. Definujeme svazové kongruence a ukážeme jak pro vhodné binární relace svazu ověřit, že se jedná o svazové kongruence. Popíšeme svaz Con(A) kongruencí

Více

Operace s maticemi

Operace s maticemi Operace s maticemi Seminář druhý 17.10. 2018 Obsah 1 Operace s maticemi 2 Hodnost matice 3 Regulární matice 4 Inverzní matice Matice Definice (Matice). Reálná matice typu m n je obdélníkové schema A =

Více

2. přednáška 8. října 2007

2. přednáška 8. října 2007 2. přednáška 8. října 2007 Konvergence v metrických prostorech. Posloupnost bodů (a n ) M v metrickém prostoru (M, d) konverguje (je konvergentní), když v M existuje takový bod a, že lim n d(a n, a) =

Více

1 Zobrazení 1 ZOBRAZENÍ 1. Zobrazení a algebraické struktury. (a) Ukažte, že zobrazení f : x

1 Zobrazení 1 ZOBRAZENÍ 1. Zobrazení a algebraické struktury. (a) Ukažte, že zobrazení f : x 1 ZOBRAZENÍ 1 Zobrazení a algebraické struktury 1 Zobrazení Příklad 1.1. (a) Ukažte, že zobrazení f : x na otevřený interval ( 1, 1). x x +1 je bijekce množiny reálných čísel R (b) Necht a, b R, a < b.

Více

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku VI Maticový počet VI1 Základní operace s maticemi Definice Tabulku a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n, a m1 a m2 a mn kde a ij R, i = 1,, m, j = 1,, n, nazýváme maticí typu m n Zkráceně zapisujeme (a ij i=1m

Více

grupa těleso podgrupa konečné těleso polynomy komutativní generovaná prvkem, cyklická, řád prvku charakteristika tělesa

grupa těleso podgrupa konečné těleso polynomy komutativní generovaná prvkem, cyklická, řád prvku charakteristika tělesa grupa komutativní podgrupa těleso generovaná prvkem, cyklická, řád prvku Malá Fermatova věta konečné těleso charakteristika tělesa polynomy ireducibilní prvky, primitivní prvky definice: G, je grupa kde

Více

Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují

Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují 1. u + v = v + u, u, v V 2. (u + v) + w = u + (v + w),

Více

Matematika B101MA1, B101MA2

Matematika B101MA1, B101MA2 Matematika B101MA1, B101MA2 Zařazení předmětu: povinný předmět 1.ročníku bc studia 2 semestry Rozsah předmětu: prezenční studium 2 + 2 kombinované studium 16 + 0 / semestr Zakončení předmětu: ZS zápočet

Více

Katedra aplikované matematiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava luk76/la1

Katedra aplikované matematiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava    luk76/la1 Lineární algebra 5. přednáška: Báze a řešitelnost soustav Dalibor Lukáš Katedra aplikované matematiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava email: dalibor.lukas@vsb.cz http://homel.vsb.cz/ luk76/la1 Text

Více

1 Řešení soustav lineárních rovnic

1 Řešení soustav lineárních rovnic 1 Řešení soustav lineárních rovnic 1.1 Lineární rovnice Lineární rovnicí o n neznámých x 1,x 2,..., x n s reálnými koeficienty rozumíme rovnici ve tvaru a 1 x 1 + a 2 x 2 +... + a n x n = b, (1) kde koeficienty

Více

Skalární součin je nástroj, jak měřit velikost vektorů a úhly mezi vektory v reálných a komplexních vektorových prostorech.

Skalární součin je nástroj, jak měřit velikost vektorů a úhly mezi vektory v reálných a komplexních vektorových prostorech. Kapitola 9 Skalární součin Skalární součin je nástroj, jak měřit velikost vektorů a úhly mezi vektory v reálných a komplexních vektorových prostorech. Definice 9.1 Je-li x = (x 1,..., x n ) T R n 1 reálný

Více

Úvod do lineární algebry

Úvod do lineární algebry Úvod do lineární algebry 1 Aritmetické vektory Definice 11 Mějme n N a utvořme kartézský součin R n R R R Každou uspořádanou n tici x 1 x 2 x, x n budeme nazývat n rozměrným aritmetickým vektorem Prvky

Více

Co je to univerzální algebra?

Co je to univerzální algebra? Co je to univerzální algebra? Při studiu řadu algebraických struktur (grupoidy, pologrupy, grupy, komutativní grupy, okruhy, obory integrity, tělesa, polosvazy, svazy, Booleovy algebry) se často některé

Více

Součin matice A a čísla α definujeme jako matici αa = (d ij ) typu m n, kde d ij = αa ij pro libovolné indexy i, j.

Součin matice A a čísla α definujeme jako matici αa = (d ij ) typu m n, kde d ij = αa ij pro libovolné indexy i, j. Kapitola 3 Počítání s maticemi Matice stejného typu můžeme sčítat a násobit reálným číslem podobně jako vektory téže dimenze. Definice 3.1 Jsou-li A (a ij ) a B (b ij ) dvě matice stejného typu m n, pak

Více

Pavel Horák LINEÁRNÍ ALGEBRA A GEOMETRIE 1 UČEBNÍ TEXT

Pavel Horák LINEÁRNÍ ALGEBRA A GEOMETRIE 1 UČEBNÍ TEXT Pavel Horák LINEÁRNÍ ALGEBRA A GEOMETRIE 1 UČEBNÍ TEXT 2 0 1 7 Obsah 1 Vektorové prostory 2 1 Vektorový prostor, podprostory........................ 2 2 Generování podprostor u............................

Více

Program SMP pro kombinované studium

Program SMP pro kombinované studium Zadání příkladů k procvičení na seminář Program SMP pro kombinované studium Nejdůležitější typy příkladů - minimum znalostí před zkouškovou písemkou 1) Matice 1. Pro matice 1 0 2 1 0 3 B = 7 3 4 4 2 0

Více

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Přednáška třetí (a pravděpodobně i čtvrtá) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je

Více

a počtem sloupců druhé matice. Spočítejme součin A.B. Označme matici A.B = M, pro její prvky platí:

a počtem sloupců druhé matice. Spočítejme součin A.B. Označme matici A.B = M, pro její prvky platí: Řešené příklady z lineární algebry - část 1 Typové příklady s řešením Příklady jsou určeny především k zopakování látky před zkouškou, jsou proto řešeny se znalostmi učiva celého semestru. Tento fakt se

Více

8 Matice a determinanty

8 Matice a determinanty M Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap 8: Matice a determinanty 1 8 Matice a determinanty 81 Matice - definice a základní vlastnosti Definice Reálnou resp komplexní maticí A typu m n nazveme obdélníkovou

Více

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan. 14.

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan. 14. Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan 14. Vlastní vektory Bud V vektorový prostor nad polem P. Lineární zobrazení f : V

Více

1 Vektorové prostory.

1 Vektorové prostory. 1 Vektorové prostory DefiniceMnožinu V, jejíž prvky budeme označovat a, b, c, z, budeme nazývat vektorovým prostorem právě tehdy, když budou splněny následující podmínky: 1 Je dáno zobrazení V V V, které

Více

Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru. Kvadratická forma v n proměnných je tak polynom n proměnných s

Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru. Kvadratická forma v n proměnných je tak polynom n proměnných s Kapitola 13 Kvadratické formy Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru f(x 1,..., x n ) = a ij x i x j, kde koeficienty a ij T. j=i Kvadratická forma v n proměnných

Více

18. První rozklad lineární transformace

18. První rozklad lineární transformace Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan 18. První rozklad lineární transformace Úmluva. Vtéto přednášce V je vektorový prostor

Více

Symetrické a kvadratické formy

Symetrické a kvadratické formy Symetrické a kvadratické formy Aplikace: klasifikace kvadrik(r 2 ) a kvadratických ploch(r 3 ), optimalizace(mpi) BI-LIN (Symetrické a kvadratické formy) 1 / 20 V celé přednášce uvažujeme číselné těleso

Více

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace Vektory a matice Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Vektory Základní pojmy a operace Lineární závislost a nezávislost vektorů 2 Matice Základní pojmy, druhy matic Operace s maticemi

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty študenti MFF 15. augusta 2008 1 14 Vlastní čísla a vlastní hodnoty Požadavky Vlastní čísla a vlastní hodnoty lineárního

Více

VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY

VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY Skripta Matematické metody pro statistiku a operační výzkum (Nešetřilová, H., Šařecová, P., 2009). 1. věta Nechť M = {x 1, x 2,..., x k } je množina vektorů z vektorového prostoru

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Vektory Definice 011 Vektorem aritmetického prostorur n budeme rozumět uspořádanou n-tici reálných čísel x 1, x 2,, x n Definice 012 Definice sčítání

Více

Báze konečněrozměrných vektorových prostorů, lineární zobrazení vektorových prostorů

Báze konečněrozměrných vektorových prostorů, lineární zobrazení vektorových prostorů Báze konečněrozměrných vektorových prostorů, lineární zobrazení vektorových prostorů Buď (V, +, ) vektorový prostor nad tělesem (T, +, ) Připomeňme, že konečná posloupnost u 1, u 2,, u n vektorů z V je

Více

ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/

ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/ Petr Olšák Výcuc z textu Lineární algebra určeno pro promítání na přednášce Úvod do algebry http://www.olsak.net/linal.html ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/ http://math.feld.cvut.cz/skripta/ua/

Více

z textu Lineární algebra

z textu Lineární algebra 2 Úvodní poznámky Petr Olšák Výcuc z textu Lineární algebra určeno pro promítání na přednášce Úvod do algebry http://www.olsak.net/linal.html ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/ http://math.feld.cvut.cz/skripta/ua/

Více

Základní pojmy teorie množin Vektorové prostory

Základní pojmy teorie množin Vektorové prostory Základní pojmy teorie množin Přednáška MATEMATIKA č. 1 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz 7. 10. 2010 Základní pojmy teorie množin Základní pojmy

Více

2. Určete jádro KerL zobrazení L, tj. nalezněte alespoň jednu jeho bázi a určete jeho dimenzi.

2. Určete jádro KerL zobrazení L, tj. nalezněte alespoň jednu jeho bázi a určete jeho dimenzi. Řešené příklady z lineární algebry - část 3 Typové příklady s řešením Příklad 3.1: Zobrazení L: P 3 R 23 je zobrazení z prostoru P 3 všech polynomů do stupně 3 (včetně nulového polynomu) do prostoru R

Více

Soustavy. Terminologie. Dva pohledy na soustavu lin. rovnic. Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová.

Soustavy. Terminologie. Dva pohledy na soustavu lin. rovnic. Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová. [1] Terminologie [2] Soustavy lineárních rovnic vlastnosti množin řešení metody hledání řešení nejednoznačnost zápisu řešení Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová matice.

Více