Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace"

Transkript

1 Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace (14. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 21. dubna 2014, 19:37 1

2 Vlastní čísla a vlastní vektory Nechť je dán lineární operátor A L(R 2 ) a jeho matice ve standardní bázi A = E 2 A. Geometrická motivace 1/2 Pokusme se najít všechny přímky p v R 2 procházející počátkem takové, že Ap = p. Označíme-li u R 2 směrový vektor přímky p, platí p = u a u θ. Podmínka Ap = p je splněna tehdy a jenom tehdy, existuje-li λ R tak, že Au = λu. K zadané matici A tedy hledáme dvojici (λ, u), kde λ je číslo a u je nenulový vektor tak, aby platilo Au = λu. Má-li aspoň jedna hledaná přímka p existovat, musí mít homogenní soustava s maticí A λe nenulové řešení. Tedy matice A λe musí být singulární, tzn. det(a λe) = 0. Geometrická motivace 2/2 det(a λe) je polynom 2. stupně v proměnné λ. Pokud má dva různé reálné kořeny λ 1 a λ 2, existují i dvě nenulová řešení u 1 a u 2 homogenních soustav s maticemi A λ 1 E a A λ 2 E. Nalezneme tak dvě přímky p i = u i takové, že Ap i = p i, i {1, 2}. Ilustrujte si tento případ na příkladě, kde A je operátor zrcadlení podle nějaké přímky v R 2. (Přímky nejprve uhádněte, potom spočítejte!) Polynom det(a λe) ale nemusí mít vůbec žádné realné kořeny. V takovém případě neexistuje žádná přímka p v R 2 taková, že Ap = p. Ilustrujte si tento případ na příkladě, kde A je operátor rotace o úhel ϕ (0, π) v R 2.

3 3 V celé této kapitole budeme pracovat v tělese komplexních čísel T = C. Vlastní čísla a vektory operátoru Definice 1. Řekneme, že λ C je vlastní číslo operátoru A L(V ) právě když existuje x V, x θ, takový, že Ax = λx. Vektor x pak nazýváme vlastním vektorem operátoru A příslušejícím vlastnímu číslu λ. Množinu všech vlastních čísel A nazýváme spektrem A a značíme σ(a). Poznámka 2. Víme, že na matici A C n,n se můžeme dívat také jako na lineární zobrazení A : C n C n : x A x. Zcela analogicky bychom proto definovali vlastní čísla, vektory a spektrum matice A C n,n. (Definici si napište!) Také následující věty vyslovené pro operátory platí ve stejném znění i pro matice (je to speciálním případ). pod- Invariatní prostor Definice 3. Nechť A L(V ) a P V. Říkáme, že P je invariatní podprostor vzhledem k operátoru A právě když A(P ) P. Pro vlastní číslo λ operátoru A s vlastním vektorem x platí: Odtud vidíme, že Ax = λx Ax λx = θ (A λe)x = θ. {vlastní vektory operátoru A příslušející vlastnímu číslu λ} = ker(a λe)\{θ} Prostor ker(a λe) nazýváme vlastní podprostor operátoru A příslušející vlastnímu číslu λ. Věta 4. Nechť A L(V ), λ σ(a). Vlastní podprostor operátoru A příslušející vlastnímu číslu λ je invariatním podprostorem vzhledem k A. Důkaz. Buď x ker(a λe), potom Ax = λx, a tedy Ax ker(a λe). Soubor vlastních vektorů k různým vlastním číslům je LN

4 4 Věta 5. Nechť A L(V ), λ 1,..., λ k jsou navzájem různá vlastní čísla A, x i je vlastní vektor A příslušející vlastnímu číslu λ i, i ˆk. Potom soubor (x 1,..., x k ) je LN. Důkaz. Pro k = 1 je tvrzení triviální. Pro k 2 provedeme důkaz sporem. Předpokládejme soubor (x 1,..., x k ) je LZ. Potom l ˆk takový, že x l x 1,..., x l 1 a současně (x 1,..., x l ) je LN. (Rozmyslete!) Existují tedy α 1,..., α l 1 C tak, že Platí: Současně také Dostáváme tedy l 1 Ax l = A α i x i = l 1 x l = α i x i. l 1 l 1 α i Ax i = α i λ i x i. l 1 Ax l = λ l x l = α i λ l x i. l 1 θ = α i (λ i λ l )x i. Protože x l θ, musí j {1,..., l 1} tak, že α j 0 a navíc podle předpokladu je λ l λ i pro i {1,..., l 1}. Našli jsme tedy netriviální lineární kombinaci LN souboru (x 1,..., x l 1 ) rovnající se nulovému vektoru, což je spor. Pozorování: Nechť A L(V n ) a X je báze V n. Označme Charakteristický polynom p A (λ) := det X (A λe). Potom p A je polynom stupně n a nezávisí na volbě báze X. Důkaz. Označme ( X A) ij = a ij. Protože X E = E máme a 11 λ a a 1n a 21 a 22 λ... a 2n p A (λ) =.... a n1 a n2... a nn λ

5 5 Potom z definice determinantu vyplývá, že p A (λ) je polynom v proměnné λ stupně n, neboť koeficient u λ n je ( 1) n (a vyšší mocnina λ se ve výrazu vyskytovat nemůže). Buď Y nějaká další báze V n, potom víme, že X (A λe) = Y P 1 X Y(A λe) YP X. Aplikujeme-li determinant na obě strany rovnosti dostaneme a protože det Y P 1 X det X (A λe) = det Y P 1 X det Y (A λe) det Y P X, = 1/ det YP X je det X (A λe) = det Y (A λe). Tedy definice polynomu p A nezávisí na volbě báze V n. Definice 6. Polynom p A z předchozího pozorování nazýváme charakteristickým polynomem operátoru A. Věta 7. Nechť A L(V n ). Potom σ(a) a platí σ(a) = p 1 A ({0}) {λ C p A(λ) = 0}. Důkaz. Nejprve dokážeme rovnost mezi σ(a) a p 1 A ({0}): 1. : Nechť λ 0 σ(a). Potom ( x V n )(x θ)(ax = λ 0 x). Tedy Ax λ 0 x = θ, nebo-li (A λ 0 E)x = θ x ker(a λ 0 E) (A λ 0 E) není prosté (A λ 0 E) není bijekce X (A λ 0 E) není regulární p A (λ 0 ) = det X (A λ 0 E) = : Nechť λ 0 p 1 A ({0}) det X (A λ 0 E) = 0 X (A λ 0 E) není regulární (A λ 0 E) není bijekce (A λ 0 E) není prosté. Proto existuje θ ker(a λ 0 E), nebo-li Ax = λ 0 x λ 0 σ(a). Neprázdnost množiny σ(a) nyní vyplývá ze základní věty algebry, protože stupeň polynomu p A je n 1. Důsledek 8. Spektrum operátoru A L(V n ) je rovno spektru matice zobrazení A v libovolné bázi X prostoru V n, tj. σ(a) = σ( X A). Příklad 1/2

6 6 Najdeme vlastní čísla a vlastní vektory matice A = (nebo operátoru, kde A je jeho matice vzhledem k nějaké bázi). Spočítáme charateristický polynom: p A (λ) = det(a λe) = (λ 2)(λ 3) 2. Kořeny p A jsou λ 1 = 2 (jednoduchý) a λ 2 = 3 (dvojnásobný). Dostáváme tedy σ(a) = {2, 3}. Příklad 2/2 Vlastní vektory A k vlastnímu číslu λ 1 = 2 jsou všechna nenulová řešení soustavy (A 2E)x = θ. Po výpočtu dostaneme množinu řešení jako ( 2, 1, 4), což je vlastní podprostor A příslušející vlastnímu číslu λ 1 = 2. Příslušný vlastní vektor je libovolné θ x 1 ( 2, 1, 4). Podobně pro nalezení vlastních vektorů A k vlastnímu číslu λ 2 = 3 řešíme homogenní soustavu s maticí A 3E a vyjde nám (1, 1, 0), ( 1, 0, 1). Vlastní podprostor A příslušející vlastnímu číslu λ 2 = 3 má tedy dimenzi 2 a vlastní vektor je libovolné θ x 2 (1, 1, 0), ( 1, 0, 1). Ověřte, že pro vlastní vektory skutečně platí: Ax 1 = 2x 1 a Ax 2 = 3x 2. Ještě jeden příklad Najdeme vlastní čísla a vlastní vektory matice B =

7 7 Postupujeme stejně jako v předchozím příkladě a dostáváme p B (λ) = det(b λe) = (λ 2)(λ 3) 2. Proto σ(b) = {2, 3}, ale vlastní podprostory nám nyní vyjdou: λ 1 = 2 : ker(b 2E) = (0, 3, 4), λ 2 = 3 : ker(b 3E) = (1, 1, 1). Tedy matice A a B mají stejná spektra a charakteristické polynomy, ale různé vlastní podprostory. Definice 9. Nechť A L(V n ), λ 0 σ(a). Násobnost čísla λ 0 jako kořene charakteristického polynomu p A operátoru A nazýváme algebaickou násobností vlastního čísla λ 0 a značíme ji ν a (λ 0 ). Číslo d(a λ 0 E) nazýváme geometrickou násobností vlastního čísla λ 0 a značíme ji ν g (λ 0 ). Poznámka 10. Číslo ν g (λ 0 ) je tedy počet LN vlastních vektorů k vlastnímu číslu λ 0. Věta 11. Nechť A L(V n ), λ 0 σ(a). Potom ν g (λ 0 ) ν a (λ 0 ). Důkaz. Označme ν g (λ 0 ) = k. Nechť (x 1,..., x k ) je báze vlastního podprostoru ker(a λ 0 E). Doplňme soubor (x 1,..., x k ) na bázi V n, tedy X = (x 1,..., x k, x k+1,..., x n ) je báze V n. Potom platí λ a 1,k+1... a 1,n 0 λ a 2,k+1... a 2,n X A =, λ 0 a k,k+1... a k,n a n,k+1... a n,n Dvě různé násobnosti vlastních čísel

8 8 a proto p A (λ) = det X (A λe) = det( X A λe) λ 0 λ a 1,k+1... a 1,n 0 λ 0 λ... 0 a 2,k+1... a 2,n = λ 0 λ a k,k+1... a k,n a n,k+1... a n,n λ = (λ 0 λ) k q(λ), kde q je polynom. Dostali jsme tedy p A (λ) = (λ 0 λ) k q(λ), z čehož vyplývá, že λ 0 je alespoň k-násobný kořen p A. Proto ν g (λ 0 ) = k ν a (λ 0 ) Diagonalizace operátoru Podobné matice Idea: Chtěli bychom říct, že dvě matice A, B C n,n jsou podobné, jsou-li to matice téhož operátoru A na nějakém LP v různých bázích. Definice 12. Matice A, B C n,n nazveme podobné, právě když existuje P C n,n regulární tak, že platí A = P 1 BP. Značíme A B. (Cvičení: Ověřte, že je relace ekvivalence na prostoru C n,n.) Věta 13. Nechť A, B C n,n. Potom A B právě tehdy, když existuje operátor A L(V n ) a dvě báze X, Y takové, že X A = A a Y A = B. Důkaz.

9 9 1. ( ) : Nechť A, B C n,n a A B. Položme V n := C n a definujme A L(C n ) takové, že ( i ˆn)(Ae i := A,i ), kde opět e i, i ˆn, značí vektory standardní báze C n. Potom En A = A, tedy v tvrzení věty je X := E n. Definujme bázi Y jako soubor sloupců matice P 1 z relace podobnosti: A = P 1 BP. Potom P 1 = X P Y a platí B = PAP 1 = X P 1 Y X A X P Y = Y A. 2. ( ) : Nechť naopak existuje operátor A L(V n ) a dvě báze X, Y prostoru V n takové, že X A = A a Y A = B. Potom stačí položit P := Y P X a platí A = X A = Y PX 1 YA YP X = P 1 BP, tedy A B. Diagonalizace operátoru Definice 14. Operátor A L(V n ) nazveme diagonalizovatelný, jestliže existuje báze X prostoru V n taková, že matice X A je diagonalní. Věta 15 (o diagonalizovatelnosti). Operátor A L(V n ) je diagonalizovatelný právě když ( λ 0 σ(a) )( ν a (λ 0 ) = ν g (λ 0 ) ). Důkaz. 1. ( ) : Nechť X je báze V n taková, že X A = diag(α 1,..., α n ). Potom n p A (λ) = det( X A λe) = det diag(α 1 λ,..., α n λ) = (α i λ), tedy σ(a) = {α i i ˆn}. Nechť ν a (λ 0 ) = k pro nějaké λ 0 σ(a). Potom ( i 1,... i k ˆn)(α i1 = = α ik = λ 0 ).

10 10 Pro geometrickou násobnost platí podle 2. věty o dimenzi ν g (λ 0 ) = d(a λ 0 E) = n h(a λ 0 E) = n h( X A λ 0 E). Matice X A λ 0 E je diagonalní a právě na k místech na diagonále (s indexy i 1,... i k ) má nuly. Hodnost této matice je tedy n k a ν g (λ 0 ) = k. 2. ( ) : Hledanou bázi X, v níž je X A diagonální, zkonstruujeme. Buďte λ 1,..., λ k navzájem různá vlastní čísla operátoru A. Jejich algebaické násobnosti označme l 1,..., l k, potom k l i = n. Nechť (x (i) 1,..., x(i) l i ) je LN soubor vlastních vektorů příslušející vlastnímu číslu λ i, i ˆk. Jejich počet je skutečně l i, neboť podle předpokladu dim(ker(a λ i E)) ν g (λ i ) = ν a (λ i ) = l i. Sestavme ze všech vektorů {(x (i) 1,..., x(i) ) i ˆk} soubor l i X = (x (1) 1,..., x(1) l 1, x (2) 1,..., x(2) l 2,..., x (k) 1,..., x(k) l k ). Z konstrukce je zřejmé, že je-li soubor X báze V n, je matice X A diagonalní. Přesněji, X A = diag(λ 1,..., λ }{{ 1, λ } 2,..., λ 2,..., λ }{{} k,..., λ k ). }{{} l 1 krát l 2 krát l k krát Zbývá nám tedy dokázat, že X je báze V n. Protože je X n-členný soubor, stačí ukázat, že X je LN. Nechť l 1 α (1) i x (1) i + l 2 α (2) i x (2) i + + l k α (k) i x (k) i = θ. Všimněme si, že každá ze sum v předchozí rovnici představuje vlastní vektor příslušející jednomu vlastnímu číslu, nebo nulový vektor (neboť lineární kombinace vlastních vektorů příslušejících jednomu vlastnímu číslu je vlastní vektor příslušející tomuto číslu nebo nulový vektor). Předpokládejme, že alespoň jedna ze sum je nenulová. Pak ale rovnice představuje netriviální lineární kombinaci vlastních vektorů příslušejících různým vlastním číslům rovnající se nulovému vektoru. Soubor

11 11 těchto vlastních vektorů je, jak už víme, LN, a tedy dostáváme spor. Proto l j ( j ˆk) α (j) i x (j) i = θ. Protože je soubor (x (i) 1,..., x(i) l i ) LN, všechny koeficienty lineární kombinace výš musejí být nulové. Celkem tedy máme a proto je X LN. ( j ˆk)( i ˆl j )(α (j) i = 0), Důsledek 16. Nechť A L(V n ) a ( λ 0 σ(a) )( ν a (λ 0 ) = 1), potom je A diagonalizovatelný. Důkaz. Protože pro všechny λ 0 σ(a) platí 1 ν g (λ 0 ) ν a (λ 0 ) = 1, je ν g (λ 0 ) = ν a (λ 0 ) a tvrzení plyne z věty o diagonalizovatelnosti. Poznámka 17. Geometricky znamená rovnost X A = diag(λ 1,..., λ n ), že A působí jako operátor změny měřítka ve směrech, které udávají vlastní vektory X = (x 1,..., x n ). (Škálovací koeficient ve směru x i by byl vlastní číslo λ i.) Poznámka 18. Matice A chápaná jako operátor A na C n, A = En A, je podle předchozí definice diagonalizovatelná právě když je podobná diagonální matici. Matice P z relace podobnosti je rovna En P X, kde X je báze diagonalizující A. Jak jsme viděli v důkazu Věty o diagonalizovatelnosti matice P má ve sloupcích souřadnice vlastních vektorů a diagonální matice D X A má na digonále vlastní čísla A (v příslušném pořadí). Potom skutečně platí AP = PD, nebo-li D = P 1 AP. Příklad diagonalizovatelnost matic A a B Příklad: Uvažujme matice A, B z příkladů uvedených na začátku kapitoly. V případě matice A nám vyšlo ν a (2) = ν g (2) = 1 a ν a (3) = ν g (3) = 2. Proto je A diagonalizovatelná.

12 12 V případě matice B nám vyšlo ν a (2) = ν g (2) = 1, ale ν a (3) = 2 1 = ν g (3). Proto B diagonalizovatelná není. Z toho plyne, že A, B nejsou podobné matice ( je tranzitivní), ačkoliv měli stejný charateristický polynom a spektrum. Příklad pokračování Jak vypadá diagonální matice D a regulární matice P z relace podobnosti pro diagonalizovatelnou matici A? Do sloupců matice P stačí napsat vlastní vektory A a na diagonálu matice D vlastní čísla. V našem případě P = , D = Potom platí (Ověřte!) A = PDP 1. Kdybychom chtěli udělat podobnou konstrukci matice P pro matici B, zjistíme, že nemáme dost vlastních vektorů. Tj. vlastní vektory netvoří bázi C n. Cvičení Cvičení: Nechť A C n,n. 1. Vysvětlete, proč je det(a) roven součinu vlastních čísel matice A. 2. Vysvětlete, proč je det(a) roven absolutnímu členu charakteristického polynomu p A matice A. 3. Buď A diagonalizovatelná a nechť Vysvětlete, proč platí n p A (λ) = α i λ i. n p A (A) = α i A i = Θ. (Matice je kořenem svého charakteristického polynomu.)

13 13 Poznámka 19. Tvrzení 3. platí i bez předpokladu diagonalizovatelnosti matice A Funkce diagonalizovatelné matice Funkce matice Je-li matice A podobná diagonální matici D, A = P 1 DP můžeme definovat funkci matice (zatím umíme jenom polynomiální funkci matice). Skutečně, je-li f : C C, a D = diag(λ 1,..., λ n ). Definujeme nejprve funkci diagonální matice f(d) := diag(f(λ 1 ),..., f(λ n )). Pro definici f(a) využijeme vztahu A = P 1 DP a klademe f(a) := P 1 f(d)p. Nyní (teoreticky) umíme počítat sin(a), cos(a), exp(a),.... Nyní již víte, že řešením obyčejné diferenciální rovnice Maticová exponenciála motivace y = ay, y(0) = c je funkce y(t) = ce at. Podobně to funguje i v obecnějčím případě soustavy obyčejných diferenciálních rovnic tvaru y = A y, y(0) = c, kde y = (y 1,..., y n) T je sloupcový vektor derivací neznámých funkcí. Řešením je funkce y(t) = exp(ta) c, kde exp(ta) je matice, kterou umíme spočítat, je-li A diagonalizovatelná.

14 14 Vyřešíme soustavu obyčejných diferenciálních rovnic tvaru Maticová exponenciála příklad 1/2 x = 2x + y y = x + 2y s počáteční podmínkou x(0) = 1 a y(0) = 2. Soustavu můžeme přepat do maticového tvaru: ( ) ( ) ( ) ( ) x 2 1 x x(0) y =, = 1 2 y y(0) }{{} =A ( ) 1. 2 Spočítáme σ(a) = {1, 3}, vlastní vektror k 3 je (1, 1) a vlastní vektor k 1 je ( 1, 1). Potom dopočítáme ( ) 2 1 A = = 1 ( ) ( ) ( ) Z posledního vztahu dostáváme předpis pro exponenciálu matice ta: ( ) 2 1 exp(ta) = = 1 ( ) ( ) ( ) 1 1 e 3t e t. 1 1 Maticová exponenciála příklad 2/2 Hledané řešení je potom ( ) x(t) = exp(ta) y(t) nebo-li dostáváme ( ) 1 = x(t) = 3 2 e3t 1 2 et, y(t) = 3 2 e3t et. ( ) 3e 3t e t 3e 3t + e t, Dosazením ověřte, že jsme skutečně nalezli řešení zadané soustavy.

Vlastní číslo, vektor

Vlastní číslo, vektor [1] Vlastní číslo, vektor motivace: směr přímky, kterou lin. transformace nezmění invariantní podprostory charakteristický polynom báze, vzhledem ke které je matice transformace nejjednodušší podobnost

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat Čtvercová matice n n, např. může reprezentovat: A = A A 2 A 3 A 2 A 22 A 23 A 3 A 32 A 33 matici koeficientů soustavy n lineárních

Více

Řešení. Hledaná dimenze je (podle definice) rovna hodnosti matice. a 1 2. 1 + a 2 2 1

Řešení. Hledaná dimenze je (podle definice) rovna hodnosti matice. a 1 2. 1 + a 2 2 1 Příklad 1. Určete všechna řešení následující soustavy rovnic nad Z 2 : 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Gaussovou eliminací převedeme zadanou soustavu na ekvivalentní soustavu v odstupňovaném

Více

1. Jordanův kanonický tvar

1. Jordanův kanonický tvar . Jordanův kanonický tvar Obecně nelze pro zadaný lineární operátor ϕ : U U najít bázi α takovou, že (ϕ) α,α by byla diagonální. Obecně však platí, že pro každý lineární operátor ϕ : U U nad komplexními

Více

Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují

Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují 1. u + v = v + u, u, v V 2. (u + v) + w = u + (v + w),

Více

(ne)závislost. α 1 x 1 + α 2 x 2 + + α n x n. x + ( 1) x Vektoru y = ( 1) y říkáme opačný vektor k vektoru y. x x = 1. x = x = 0.

(ne)závislost. α 1 x 1 + α 2 x 2 + + α n x n. x + ( 1) x Vektoru y = ( 1) y říkáme opačný vektor k vektoru y. x x = 1. x = x = 0. Lineární (ne)závislost [1] Odečítání vektorů, asociativita BI-LIN, zavislost, 3, P. Olšák [2] Místo, abychom psali zdlouhavě: x + ( 1) y, píšeme stručněji x y. Vektoru y = ( 1) y říkáme opačný vektor k

Více

2.6. Vlastní čísla a vlastní vektory matice

2.6. Vlastní čísla a vlastní vektory matice 26 Cíle V této části se budeme zabývat hledáním čísla λ které je řešením rovnice A x = λ x (1) kde A je matice řádu n Znalost řešení takové rovnice má řadu aplikací nejen v matematice Definice 261 Nechť

Více

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty p. 2/25 Determinanty 1. Induktivní definice determinantu 2. Determinant a antisymetrické formy 3. Výpočet hodnoty determinantu 4. Determinant

Více

y 10 20 Obrázek 1.26: Průměrová rovina válcové plochy

y 10 20 Obrázek 1.26: Průměrová rovina válcové plochy 36 KAPITOLA 1. KVADRIKY JAKO PLOCHY 2. STUPNĚ 2 1 2 1 1 y 1 2 Obráek 1.26: Průměrová rovina válcové plochy Věta: Je-li definována průměrová rovina sdružená s asymptotickým směrem, potom je s tímto směrem

Více

Matematika. Kamila Hasilová. Matematika 1/34

Matematika. Kamila Hasilová. Matematika 1/34 Matematika Kamila Hasilová Matematika 1/34 Obsah 1 Úvod 2 GEM 3 Lineární algebra 4 Vektory Matematika 2/34 Úvod Zkouška písemná, termíny budou včas vypsány na Intranetu UO obsah: teoretická a praktická

Více

METRICKÉ A NORMOVANÉ PROSTORY

METRICKÉ A NORMOVANÉ PROSTORY PŘEDNÁŠKA 1 METRICKÉ A NORMOVANÉ PROSTORY 1.1 Prostor R n a jeho podmnožiny Připomeňme, že prostorem R n rozumíme množinu uspořádaných n tic reálných čísel, tj. R n = R } R {{ R }. n krát Prvky R n budeme

Více

[1] Vzhledem ke zvolené bázi určujeme souřadnice vektorů...

[1] Vzhledem ke zvolené bázi určujeme souřadnice vektorů... [1] Báze Každý lineární (pod)prostor má svou bázi Vzhledem ke zvolené bázi určujeme souřadnice vektorů... a) base, 4, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c) P. Olšák 2010, d) BI-LIN, e) L, f) 2009/2010, g)l. Viz p.

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V.

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V. Učební texty k přednášce ALGEBRAICKÉ STRUKTURY Michal Marvan, Matematický ústav Slezská univerzita v Opavě 15. Moduly Definice. Bud R okruh, bud M množina na níž jsou zadány binární operace + : M M M,

Více

19 Hilbertovy prostory

19 Hilbertovy prostory M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 19: Hilbertovy prostory 34 19 Hilbertovy prostory 19.1 Úvod, základní pojmy Poznámka (připomenutí). Necht (X,(, )) je vektorový prostor se skalárním součinem

Více

Euklidovský prostor. Euklides. Euklidovy postuláty (axiomy)

Euklidovský prostor. Euklides. Euklidovy postuláty (axiomy) Euklidovský prostor Euklidovy Základy (pohled do historie) dnešní definice kartézský souřadnicový systém vlastnosti rovin v E n speciální vlastnosti v E 3 (vektorový součin) a) eprostor, 16, b) P. Olšák,

Více

9.4. Rovnice se speciální pravou stranou

9.4. Rovnice se speciální pravou stranou Cíle V řadě případů lze poměrně pracný výpočet metodou variace konstant nahradit jednodušším postupem, kterému je věnována tato kapitola. Výklad Při pozorném studiu předchozího textu pozornějšího studenta

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Nechť M je množina. Zobrazení z M M do M se nazývá (binární) operace

Nechť M je množina. Zobrazení z M M do M se nazývá (binární) operace Kapitola 2 Algebraické struktury Řada algebraických objektů má podobu množiny s nějakou dodatečnou strukturou. Například vektorový prostor je množina vektorů, ty však nejsou jeden jako druhý : jeden z

Více

Základní vlastnosti eukleidovského prostoru

Základní vlastnosti eukleidovského prostoru Kapitola 2 Základní vlastnosti eukleidovského prostoru 2.1 Eukleidovský prostor Eukleidovský prostor a jeho podprostory. Metrické vlastnosti, jako např. kolmost, odchylka, vzdálenost, obsah, objem apod.

Více

2 Vektory a vektorové prostory 23 2.1 Lineární závislost a nezávislost vektorů... 25 2.2 Souřadná soustava a báze... 26

2 Vektory a vektorové prostory 23 2.1 Lineární závislost a nezávislost vektorů... 25 2.2 Souřadná soustava a báze... 26 Obsah 1 Matice 3 11 Operace s maticemi 4 12 Soustavy lineárních rovnic 11 13 Maticové rovnice a výpočet inverzní matice 15 14 Elementární matice 19 15 Cvičení 21 16 Řešení 22 2 Vektory a vektorové prostory

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

Matematika I, část I Vzájemná poloha lineárních útvarů v E 3

Matematika I, část I Vzájemná poloha lineárních útvarů v E 3 3.6. Vzájemná poloha lineárních útvarů v E 3 Výklad A. Vzájemná poloha dvou přímek Uvažujme v E 3 přímky p, q: p: X = A + ru q: X = B + sv a hledejme jejich společné body, tj. hledejme takové hodnoty parametrů

Více

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL GA01 M01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL GA01 M01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL GA01 M01 VYBRANÉ ČÁSTI A APLIKACE VEKTOROVÉHO POČTU STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic

8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic 8 REGULÁRNÍ LINEÁRNÍ TRANSFORMACE SOUŘADNIC 8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic Ze zkušenosti s Fraunhoferovými difrakčními

Více

Co byste měl/a zvládnout po 6. týdnu

Co byste měl/a zvládnout po 6. týdnu Co byste měl/a zvládnout po 6. týdnu Zde je uveden naprostý základ. Nejde o úplný výčet všech dovedností. Jiří Velebil: A7B01LAG Zvládnutá látka po 6. týdnu 1/8 Slovník základních pojmů Monomorfismus,

Více

Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace

Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace RELACE Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace slouží k vyjádření vztahů mezi prvky nějakých množin. Vztahy mohou být různé povahy. Patří sem vztah býti potomkem,

Více

POLYNOMY 1 Jan Malý UK v Praze a UJEP v Ústí n. L.

POLYNOMY 1 Jan Malý UK v Praze a UJEP v Ústí n. L. Soustavy o jedné rovnici neboli rovnice. Algebraické rovnice: Polynom= 0. POLYNOMY 1 Jan Malý UK v Praze a UJEP v Ústí n. L. Rovnice 1. stupně: lineární, ax + b = 0, a 0. Řešení: x = b a. Rovnice 2. stupně:

Více

JčU - Cvičení z matematiky pro zemědělské obory (doc. RNDr. Nýdl, CSc & spol.) Minitest MT4

JčU - Cvičení z matematiky pro zemědělské obory (doc. RNDr. Nýdl, CSc & spol.) Minitest MT4 ŘEŠENÍ MINITESTŮ JčU - Cvičení z matematiky pro zemědělské obory (doc. RNDr. Nýdl, CSc & spol.) Minitest MT4. Z daných tří soustav rovnic o neznámých x, x vyberte právě všechny ty, které jsou regulární.

Více

Odpřednesenou látku naleznete v kapitole 3.3 skript Diskrétní matematika.

Odpřednesenou látku naleznete v kapitole 3.3 skript Diskrétní matematika. Lineární kódy, část 2 Odpřednesenou látku naleznete v kapitole 3.3 skript Diskrétní matematika. Jiří Velebil: A7B01LAG 22.12.2014: Lineární kódy, část 2 1/12 Dnešní přednáška 1 Analýza Hammingova (7, 4)-kódu.

Více

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan 11. Lineární zobrazení V celé přednášce pojednáváme o vektorových prostorech nad

Více

Matematika pro studenty ekonomie. Doc. RNDr. Jiří Moučka, Ph.D. RNDr. Petr Rádl

Matematika pro studenty ekonomie. Doc. RNDr. Jiří Moučka, Ph.D. RNDr. Petr Rádl Doc. RNDr. Jiří Moučka, Ph.D. RNDr. Petr Rádl Matematika pro studenty ekonomie Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 70 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 40, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou

Více

5. Interpolace a aproximace funkcí

5. Interpolace a aproximace funkcí 5. Interpolace a aproximace funkcí Průvodce studiem Často je potřeba složitou funkci f nahradit funkcí jednodušší. V této kapitole budeme předpokládat, že u funkce f známe její funkční hodnoty f i = f(x

Více

[1] Důkaz: Necht p(x) = a n x n +... + a 1 x + a 0 = 0 pro všechna x C,

[1] Důkaz: Necht p(x) = a n x n +... + a 1 x + a 0 = 0 pro všechna x C, Výsledky operací jsou tedy popsány pomocí svých koeficientů algoritmicky. Na vstupu do algoritmu jsou koeficienty polynomů, které sčítáme resp. násobíme. S proměnnou x algoritmy nepracují. Polynomy Polynom

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Algebra. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Algebra. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Algebra študenti MFF 15. augusta 2008 1 8 Algebra Požadavky Grupa, okruh, těleso definice a příklady Podgrupa, normální podgrupa, faktorgrupa, ideál

Více

opravdu považovat za lepší aproximaci. Snížení odchylky o necelá dvě procenta

opravdu považovat za lepší aproximaci. Snížení odchylky o necelá dvě procenta Řetězové zlomky a dobré aproximace Motivace Chceme-li znát přibližnou hodnotu nějakého iracionálního čísla, obvykle používáme jeho (nekonečný) desetinný rozvoj Z takového rozvoje, řekněme z rozvoje 345926535897932384626433832795028849769399375

Více

Vlastnosti regulárních jazyků

Vlastnosti regulárních jazyků Vlastnosti regulárních jazyků Podobně jako u dalších tříd jazyků budeme nyní zkoumat následující vlastnosti regulárních jazyků: vlastnosti strukturální, vlastnosti uzávěrové a rozhodnutelné problémy pro

Více

15. KubickÈ rovnice a rovnice vyööìho stupnï

15. KubickÈ rovnice a rovnice vyööìho stupnï 15. KubickÈ rovnice a rovnice vyööìho stupnï Čas od času je možné slyšet v pořadech o počasí jména jako Andrew, Mitch, El Ňiňo. otom následuje zpráva o katastrofálních vichřicích, uragánech a jiných mimořádných

Více

Limita a spojitost funkce

Limita a spojitost funkce Limita a spojitost funkce Základ všší matematik Dana Říhová Mendelu Brno Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplin společného základu

Více

MAT 1 Mnohočleny a racionální lomená funkce

MAT 1 Mnohočleny a racionální lomená funkce MAT 1 Mnohočleny a racionální lomená funkce Studijní materiály Pro listování dokumentem NEpoužívejte kolečko myši nebo zvolte možnost Full Screen. Brno 2012 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. First Prev Next Last

Více

7.2.12 Vektorový součin I

7.2.12 Vektorový součin I 7 Vektorový součin I Předpoklad: 708, 7 Při násobení dvou čísel získáváme opět číslo Skalární násobení vektorů je zcela odlišné, protože vnásobením dvou vektorů dostaneme číslo, ted něco jiného Je možné

Více

Teoretická informatika Tomáš Foltýnek foltynek@pef.mendelu.cz. Algebra Struktury s jednou operací

Teoretická informatika Tomáš Foltýnek foltynek@pef.mendelu.cz. Algebra Struktury s jednou operací Teoretická informatika Tomáš Foltýnek foltynek@pef.mendelu.cz Algebra Struktury s jednou operací Teoretická informatika 2 Proč zavádíme algebru hledáme nástroj pro popis objektů reálného světa (zejména

Více

Kapitola 1: Lineární prostor

Kapitola 1: Lineární prostor Lineární prostor Kapitola 1: Lineární prostor Chcete-li ukončit prohlížení stiskněte klávesu Esc. Chcete-li pokračovat stiskněte klávesu Enter.. p.1/15 Lineární prostor Lineární prostoralineární podprostor

Více

Úlohy k procvičování textu o univerzální algebře

Úlohy k procvičování textu o univerzální algebře Úlohy k procvičování textu o univerzální algebře Číslo za pomlčkou v označení úlohy je číslo kapitoly textu, která je úlohou procvičovaná. Každá úloha je vyřešena o několik stránek později. Kontrolní otázky

Více

Determinanty a matice v theorii a praxi

Determinanty a matice v theorii a praxi Determinanty a matice v theorii a praxi 1. Lineární závislost číselných soustav In: Václav Vodička (author): Determinanty a matice v theorii a praxi. Část druhá. (Czech). Praha: Jednota československých

Více

1. Množiny, zobrazení, relace

1. Množiny, zobrazení, relace Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 1. Množiny, zobrazení, relace První kapitola je věnována základním pojmům teorie množin. Pojednává o množinách

Více

Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1

Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1 ODR1 1 Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1 A. Diferenciální rovnice a související pojmy Mnohé fyzikální a jiné zákony lze popsat pomocí rovnic, v nichž jako neznámá vystupuje funkce, přičemž

Více

Lineární diferenciální rovnice 1. řádu verze 1.1

Lineární diferenciální rovnice 1. řádu verze 1.1 Úvod Lineární diferenciální rovnice. řádu verze. Následující tet popisuje řešení lineárních diferenciálních rovnic. řádu. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT2 na Univerzitě Hradec Králové

Více

11 Analýza hlavních komponet

11 Analýza hlavních komponet 11 Analýza hlavních komponet Tato úloha provádí transformaci měřených dat na menší počet tzv. fiktivních dat tak, aby většina informace obsažená v původních datech zůstala zachována. Jedná se tedy o úlohu

Více

ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE

ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE, SOUSTAVY ROVNIC A NEROVNIC Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21.

Více

Oproti definici ekvivalence jsme tedy pouze zaměnili symetričnost za antisymetričnost.

Oproti definici ekvivalence jsme tedy pouze zaměnili symetričnost za antisymetričnost. Kapitola 3 Uspořádání a svazy Pojem uspořádání, který je tématem této kapitoly, představuje (vedle zobrazení a ekvivalence) další zajímavý a důležitý speciální případ pojmu relace. 3.1 Uspořádání Definice

Více

Aproximace funkcí. x je systém m 1 jednoduchých, LN a dostatečně hladkých funkcí. x c m. g 1. g m. a 1. x a 2. x 2 a k. x k b 1. x b 2.

Aproximace funkcí. x je systém m 1 jednoduchých, LN a dostatečně hladkých funkcí. x c m. g 1. g m. a 1. x a 2. x 2 a k. x k b 1. x b 2. Aproximace funkcí Aproximace je výpočet funkčních hodnot funkce z nějaké třídy funkcí, která je v určitém smyslu nejbližší funkci nebo datům, která chceme aproximovat. Třída funkcí, ze které volíme aproximace

Více

Vzdálenosti. Copyright c 2006 Helena Říhová

Vzdálenosti. Copyright c 2006 Helena Říhová Vzdálenosti Copyright c 2006 Helena Říhová Obsah 1 Vzdálenosti 3 1.1 Vzdálenostivrovině... 3 1.1.1 Vzdálenostdvoubodů..... 3 1.1.2 Vzdálenostboduodpřímky..... 4 1.1.3 Vzdálenostdvourovnoběžek.... 5 1.2

Více

ϵ = b a 2 n a n = a, pak b ϵ < a n < b + ϵ (2) < ϵ, což je spor, protože jsme volili ϵ = b a

ϵ = b a 2 n a n = a, pak b ϵ < a n < b + ϵ (2) < ϵ, což je spor, protože jsme volili ϵ = b a MA 6. cvičení výpočet limit posloupností Lukáš Pospíšil,202 Malý (ale pěkný) důkaz na úvod V dnešním cvičení se naučíme počítat jednoduché limity, nicméně by na začátek bylo vhodné ukázat, že to co hledáme,

Více

Kapitola 2: Lineární zobrazení

Kapitola 2: Lineární zobrazení Sbírka příkladů Matematika II pro strukturované studium Kapitola 2: Lineární zobrazení Chcete-li ukončit prohlížení stiskněte klávesuesc. Chcete-li pokračovat stiskněte klávesuenter.. p.1/11 Lineární zobrazení

Více

4. Topologické vlastnosti množiny reálných

4. Topologické vlastnosti množiny reálných Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 4. Topologické vlastnosti množiny reálných čísel V této kapitole definujeme přirozenou topologii na množině

Více

2. spojitost (7. cvičení) 3. sudost/lichost, periodicita (3. cvičení) 4. první derivace, stacionární body, intervaly monotonie (10.

2. spojitost (7. cvičení) 3. sudost/lichost, periodicita (3. cvičení) 4. první derivace, stacionární body, intervaly monotonie (10. MA. cvičení průběh funkce Lukáš Pospíšil,202 Průběh funkce Pod úkolem vyšetřete průběh funkce budeme rozumět nalezení všech kvalitativních vlastností zadané funkce - tedy bude potřeba zjistit o funkci

Více

Co byste měl/a zvládnout po 4. týdnu

Co byste měl/a zvládnout po 4. týdnu Co byste měl/a zvládnout po 4. týdnu Zde je uveden naprostý základ. Nejde o úplný výčet všech dovedností. Jiří Velebil: A7B0LAG Zvládnutá látka po 4. týdnu /9 Slovník základních pojmů Množina generátorů

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

Matematická analýza 1b. 9. Primitivní funkce

Matematická analýza 1b. 9. Primitivní funkce Matematická analýza 1b 9. Primitivní funkce 9.1 Základní vlastnosti Definice Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

diferenciální rovnice verze 1.1

diferenciální rovnice verze 1.1 Diferenciální rovnice vyšších řádů, snižování řádu diferenciální rovnice verze 1.1 1 Úvod Následující text popisuje řešení diferenciálních rovnic, konkrétně diferenciálních rovnic vyšších řádů a snižování

Více

množinu definujeme axiomaticky: nesnažíme se ji zkonstruovat (dokonce se ani nezabýváme otázkou,

množinu definujeme axiomaticky: nesnažíme se ji zkonstruovat (dokonce se ani nezabýváme otázkou, Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 2. Reálná čísla, funkce reálné proměnné V této kapitole zavádíme množinu, na níž stojí celá matematická analýza:

Více

Teorie kódování se zabývá tím, jak rychle a spolehlivě přenášet informace z jednoho místa na druhé. Mezi její aplikace patří například minimalizace

Teorie kódování se zabývá tím, jak rychle a spolehlivě přenášet informace z jednoho místa na druhé. Mezi její aplikace patří například minimalizace Kapitola 8 Samoopravné kódy Teorie kódování se zabývá tím, jak rychle a spolehlivě přenášet informace z jednoho místa na druhé. Mezi její aplikace patří například minimalizace šumu při přehrávání kompaktních

Více

Samoopravné kódy. Katedra matematiky a Institut teoretické informatiky Západočeská univerzita

Samoopravné kódy. Katedra matematiky a Institut teoretické informatiky Západočeská univerzita Katedra matematiky a Institut teoretické informatiky Západočeská univerzita Seminář pro učitele středních a vysokých škol, Plzeň, 30. března 2012 jsou všude Některé oblasti využití: CD přehrávače mobilní

Více

Poznámka: V kurzu rovnice ostatní podrobně probíráme polynomické rovnice a jejich řešení.

Poznámka: V kurzu rovnice ostatní podrobně probíráme polynomické rovnice a jejich řešení. @083 6 Polynomické funkce Poznámka: V kurzu rovnice ostatní podrobně probíráme polynomické rovnice a jejich řešení. Definice: Polynomická funkce n-tého stupně (n N) je dána předpisem n n 1 2 f : y a x

Více

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1.

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1. Řešení S-I-4-1 Hledáme vlastně místo, kde se setkají. A to tak, aby nemusel pes na zajíce čekat nebo ho dohánět. X...místo setkání P...místo, kde vybíhá pes Z...místo, kde vybíhá zajíc ZX = v z t P X =

Více

Lineární algebra nad obecným Z m, lineární kódy

Lineární algebra nad obecným Z m, lineární kódy Lineární algebra nad obecným Z m, lineární kódy Jiří Velebil: X01DML 19. listopadu 2010: Lineární algebra a kódy 1/19 Minule: soustavy lineárních rovnic nad Z p, p prvočíslo, stejně jako nad R. Dále nad

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

Jakub Opršal. online prostředí, Operační program Praha Adaptabilita, registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/31165.

Jakub Opršal. online prostředí, Operační program Praha Adaptabilita, registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/31165. TEORIE ČÍSEL MNOHOČLENŮ A MNOHOČLENY V TEORII ČÍSEL Jakub Opršal Kurz vznikl v rámci projektu Rozvoj systému vzdělávacích příležitostí pro nadané žáky a studenty v přírodních vědách a matematice s využitím

Více

Výroková logika dokazatelnost

Výroková logika dokazatelnost Výroková logika dokazatelnost Ke zjištění, zda formule sémanticky plyne z dané teorie (množiny formulí), máme k dispozici tabulkovou metodu. Velikost tabulky však roste exponenciálně vzhledem k počtu výrokových

Více

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol.

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol. 4.. Funkce více proměnných, definice, vlastnosti Funkce více proměnných Funkce více proměnných se v matematice začal používat v rámci rozvoje analtické geometrie v prostoru s počátkem 8. stol. I v sami

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

A 9. Počítejte v radiánech, ne ve stupních!

A 9. Počítejte v radiánech, ne ve stupních! A 9 Př.. Je dána rovnice sin + 2 = 0. Najděte interval délky, v němž leží kořen rovnice. Metodou půlení intervalů tento interval zužte až na interval délky 0,25. Pak kořen najděte s přesností ε = 0,00

Více

Matematika pro informatiku 4

Matematika pro informatiku 4 Matematika pro informatiku 4 Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph. D., KTI FIT ČVUT v Praze 7.března 2011 Evropský sociální fond Investujeme do vaší budoucnosti Alena Šolcová Lámejte si hlavu - L1 Určete všechny

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

2.7.6 Rovnice vyšších řádů

2.7.6 Rovnice vyšších řádů 6 Rovnice vyšších řádů Předpoklady: 50, 05 Pedagogická poznámka: Pokud mám jenom trochu čas probírám látku této hodiny ve dvou vyučovacích hodinách V první probíráme separaci kořenů, v druhé pak snížení

Více

Bezkontextové jazyky 3/3. Bezkontextové jazyky 3 p.1/27

Bezkontextové jazyky 3/3. Bezkontextové jazyky 3 p.1/27 Bezkontextové jazyky 3/3 Bezkontextové jazyky 3 p.1/27 Vlastnosti bezkontextových jazyků Bezkontextové jazyky 3 p.2/27 Pumping teorém pro BJ Věta 6.1 Necht L je bezkontextový jazyk. Pak existuje konstanta

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie LS 2014/15 Cvičení 4: Statistické vlastnosti MNČ LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Upřesnění k pojmům a značení

Více

JčU - Cvičení z matematiky pro zemědělské obory (doc. RNDr. Nýdl, CSc & spol.) Minitest MT7

JčU - Cvičení z matematiky pro zemědělské obory (doc. RNDr. Nýdl, CSc & spol.) Minitest MT7 ŘEŠENÍ MINITESTŮ JčU - Cvičení z matematiky pro zemědělské obory (doc. RNDr. Nýdl, CSc & spol.) Minitest MT7. Najděte rovnici tečny ke křivce y x v bodě a. x Tečna je přímka. Přímka se zapisuje jako lineární

Více

Základy analytické geometrie. I

Základy analytické geometrie. I Základy analytické geometrie. I Prostory vnořené do Em In: Eduard Čech (author): Základy analytické geometrie. I. (Czech). Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 1951. pp. 50 67. Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/402523

Více

Matematické přístupy k pojištění automobilů. Silvie Kafková. 3. 6. září 2013, Podlesí

Matematické přístupy k pojištění automobilů. Silvie Kafková. 3. 6. září 2013, Podlesí Matematické přístupy k pojištění automobilů Silvie Kafková 3. 6. září 2013, Podlesí Obsah 1 Motivace 2 Tvorba tarifních skupin a priori 3 Motivace Obsah 1 Motivace 2 Tvorba tarifních skupin a priori 3

Více

FOURIEROVA ANAL YZA 2D TER ENN ICH DAT Karel Segeth

FOURIEROVA ANAL YZA 2D TER ENN ICH DAT Karel Segeth FOURIEROVA ANALÝZA 2D TERÉNNÍCH DAT Karel Segeth Motto: The faster the computer, the more important the speed of algorithms. přírodní jev fyzikální model matematický model numerický model řešení numerického

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b. Řešení 1c ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 7

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b. Řešení 1c ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 7 Příklad 1 a) Autobusy městské hromadné dopravy odjíždějí ze zastávky v pravidelných intervalech 5 minut. Cestující může přijít na zastávku v libovolném okamžiku. Určete střední hodnotu a směrodatnou odchylku

Více

Ohodnocené orientované grafy

Ohodnocené orientované grafy Ohodnocené orientované grafy Definice Buď G graf Funkce w : H( G) (, ) se nazývá (hranové) ohodnocení grafu G; graf se zadaným ohodnocením se nazývá ohodnocený graf Definice Nechť G je orientovaný graf

Více

Malé statistické repetitorium Verze s řešením

Malé statistické repetitorium Verze s řešením Verze s řešením Příklad : Rozdělení náhodné veličiny základní charakteristiky Rozdělení diskrétní náhodné veličiny X je dáno následující tabulkou x 0 4 5 P(X = x) 005 05 05 0 a) Nakreslete graf distribuční

Více

Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé?

Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé? Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé? Jiří Močkoř University of Ostrava Department of Mathematics Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling 30. dubna 22,

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

S funkcemi můžeme počítat podobně jako s čísly, sčítat je, odečítat, násobit a dělit případně i umocňovat.

S funkcemi můžeme počítat podobně jako s čísly, sčítat je, odečítat, násobit a dělit případně i umocňovat. @08. Derivace funkce S funkcemi můžeme počítat podobně jako s čísly, sčítat je, odečítat, násobit a dělit případně i umocňovat. Definice: Součet funkce f a g je takový předpis, taková funkce h, která každému

Více

Posloupnosti a jejich konvergence POSLOUPNOSTI

Posloupnosti a jejich konvergence POSLOUPNOSTI Posloupnosti a jejich konvergence Pojem konvergence je velmi důležitý pro nediskrétní matematiku. Je nezbytný všude, kde je potřeba aproximovat nějaké hodnoty, řešit rovnice přibližně, používat derivace,

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno

Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno Přednáška č. 11 Katedra ekonometrie FEM UO Brno Jedná se o speciální případ dopravních úloh, řeší např. problematiku optimálního přiřazení strojů na pracoviště. Příklad Podnik má k dispozici 3 jeřáby,

Více

Katedra matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Zápočtová písemná práce č. 1 z předmětu 01MAB3 varianta A

Katedra matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Zápočtová písemná práce č. 1 z předmětu 01MAB3 varianta A Zápočtová písemná práce č. 1 z předmětu 01MAB3 varianta A středa 19. listopadu 2014, 11:20 13:20 ➊ (8 bodů) Rozhodněte o stejnoměrné konvergenci řady n 3 n ( ) 1 e xn2 x 2 +n 2 na množině A = 0, + ). ➋

Více