Credit Valuation Adjustment

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Credit Valuation Adjustment"

Transkript

1 Credit Valuation Adjustment Seminář Moderní nástroje pro finanční analýzy a modelovaní Michal Papež, Igor Paholok Market Risk Monitorig UniCredit Bank Czech Republic

2 Credit Valuation Adjustment Představení konceptu Aplikace: Ekonomická motivace obchodování na energetické burze 2

3 Riziko protistrany V době před před finanční krizí (2008) riziko protistrany nemělo v risk managementu takovou váhu jako dnes.?? Co bylo impulsem k zpřísnění hodnocení rizika protistrany?? Pád Lehman Brothers vyškolil celý finanční systém a ukázal na nutnost dále prohlubovat metody řízení rizika protistrany Credit Valuation Adjustment (CVA) ISDA margining (CSA)

4 Vypořádání kontraktu v případě defaultu protistrany Default protistrany v průběhu existence smluvního vztahu bez zajištění může/nemusí způsobit bance ztrátu: R i recovery rate banky (naše) R c recovery rate protistrany t okamžik defaultu V(t,T) - hodnota kontraktu v čase t s maturitou T Případ # 1 : hodnota kontraktu je pozitivní (v náš prospěch) banka obdrží jen část své pohledávky Banka protistrana platí R c * V(t,T) Protistrana Případ # 1 : hodnota kontraktu je negativní (v náš neprospěch) banka musí platit celý svůj závazek Banka banka platí V(t,T) Protistrana

5 Credit Valuation Adjustment Při oceňování derivátů obvykle není bráno do úvahy riziko selhání protistrany Risk free hodnota opce = V(t,T) Cena by měla být upravena o hodnotu rizika selhání protistrany V Risky (t,t) = V(t,T) CVA(t,T)

6 CVA - příklady Banka nese riziko protistrany Banka kupuje Call opci od protistrany A Banka nese riziko protistrany v případě defaultu protistrany A banka obdrží obvykle jen zlomek současné hodnoty derivátu Protistrana A nenese žádné riziko protistrany plynoucí z tohoto obchodu Banka má tedy zákonitě snahu platit méně než je berziziková současná hodnota derivátu Protistrana A nese riziko protistrany Banka prodává Call opci protistraně A Protistrana A nese riziko selhání protistrany v případě defaultu Banky obdrží protistrana obvykle jen zlomek současné hodnoty derivátu Banka nenese žádné riziko protistrany plynoucí z tohoto obchodu Protistrana má tedy zákonitě snahu platit méně než je bezriziková současná hodnota derivátu Riziko protistrany nese jak Banka tak i Protistrana A Protistrana A kupuje od Banky swap Banka i Protistrana A jsou vzájemně vystaveny riziku protistrany v případě defaultu Protistrany A nebo Banky dojde defaultu, pouze zlomek současné hodnoty swapu bude vypořádán Banka i Protistrana A mají zájem aby současná hodnota derivátu byla stanovena včetně rizikové prémie

7 Jednostranný vs. bilaterální CVA Jednostranný CVA Banka upravuje cenu kontraktu (o riziko protistrany) pouze pro Protistranu A Interpretace: CVA = Cena zajištění proti riziku defaultu (tzv. contingent-cds) Bilatelární CVA Úprava ceny kvůli pravděpodobnosti selhání Banky i Protistrany A Interpretace: CVA = Fair Value Adjustment může nabývat kladných i záporných hodnot Contingent-CDS : málo likvidní instrument podobný plain vanilla CDS, kde nominální hodnota je determinována NPV podkladového derivátu (např. IRS) Kupující si tedy kupuje ochranu před ztrátou plynoucí z derivátového obchodu v případě defaultu protistrany Recovery rate protistrany Jestliže protistrana selže a hodnota kontraktu je pozitivní v náš prospěch, tak potom platí toto schéma Banka protistrana platí R c * V(t,T) Protistrana insurer platí (1- R c ) * V(t,T) Insurer

8 Jednostranný vs. bilaterální CVA - pokračování Jednostranný CVA Je chápán pouze jako náklad Koresponduje s očekávanou výší možné budoucí ztráty Bilatelární CVA Bilatelární CVA je chápán jako price adjustment Je symetrický obě protistrany se musejí dohodnout na ceně Je-li banka too big to fail tak si může dovolit vůči svým klientům používat jednostranný CVA Je-li banka too big to fail a má svoje derivátové obchody dobře kolateralizované, pak na mezibankovním derivátovém trhu nebude CVA pravděpodobně uplatňovat a ani protistrany nebudou CVA vyžadovat Vlastnosti bilaterálního CVA široce akceptován řadou bank uznáván i v účetních pravidlech Reflektuje skutečný price adjustment derivátových obchodů

9 CVA metodika výpočtu Jednostranný CVA Expected value Diskontní faktor Expozice v čase s Okamžik defaultu CVA 1 T s Q R E exp r du E s dpd t s C u s C C, t t Recovery rate protistrany Okamžik defaultu protistrany Pravděpodobnost selhání protistrany Bilaterální CVA je jednoduchou kombinací dvou jednostranných CVA CVA bilateral CVA protistrana CVA banka

10 Přírůstkový CVA Každý nový obchod musí být oceněn s ohledem na již existující obchody s danou protistranou (použití stejných rizikových faktorů volatility, PDs, atd.) Obvykle může být dosaženo archivováním simulovaných scénářů obvykle z noční dávky je potřeba pouze spočítat simulaci nového obchodu a přepočítat agregaci se stávajícími obchody

11 CVA praktické poznámky Metodologie Jednostranný vs. bilaterální koncept Rizikově neutrální scénáře pro výpočet expozic Implikovaná vs. historická data Modelování pravděpodobností selhání Historická vs. odhadovaná PDs Segmentace protistran Větší či menší množina odvětví s ohledem na náročnost výpočtu simulací

12 CVA praktická ukázka Unicredit Group vyvinula model pro výpočet rizika protistrany, jehož součástí je nově i výpočet CVA Příklad výpočtu CVA u IRS s následujícími parametry: Protistrana ING Bank NV Nominální hodnota: 100mio CZK Doba trvání kontraktu 5Y Banka platí fix 1,795% Banka dostává float 6M PRIBOR NPV IRS (in EUR) Hodnota CVA (in EUR)

13 CVA rizikový profil protistrany

14 Credit Valuation Adjustment Představení konceptu Aplikace: Ekonomická motivace obchodování na energetické burze 14

15 Aplikace CVA: PXE versus OTC Obchodování přes PXE Obchodník otevírá pozici, nebo registruje OTC obchod na PXE Za vypořádaní obchodů ručí centrální protistrana, resp. clearingové banky a clearingový fond riziko protistrany je téměř nulové Obchodníkovi ale vznikají fundingové náklady plynoucí z nutnosti deponovat marži a denně vypořádat M2M P/L z otevřených pozic Obchodování OTC Obchodník obchoduje OTC, nebo přes brokerskou platformu Riziko protistrany je nenulové, kde potencionální náklady jsou kvantifikovatelné právě pomoci CVA Naopak, fundingové náklady jsou zpravidla nižší, i když i v případě OTC tradingu je zvykem požadovat bankovní záruky, možný je i settlement pozitivních PV. Co je výhodnější: Uzavřít obchod přes PXE nebo OTC? Potencionální náklady obou forem obchodování lze porovnat! V případě, že převáži potencionální náklady fundingové (PXE) je výhodnější obchodovat OTC V případě, že převáží CVA (potencionální náklady rizika protistrany) je výhodnější obchodovat přes PXE

16 Aplikace CVA: PXE versus OTC CVA, tzn. potencionální náklady rizika protistrany jsou CVA 1 T s Q R E exp r due s dpd t s C u s C C, t t Potencionální fundingové náklady (C) jsou C M ex N exp T t VaR 0,01 T T ex j ON r t, T r du Et Eu ru du exp ru du t t j1, M ex Maržový požadavek burzy N počet MWh r (t,t) úroková sazba pro depozitum se splatností t až T r ex úroková sazba kterou burza úročí depozita r ON u úroková sazba Overnight v čase u E u hodnota portfolia v čase u

17 Aplikace CVA: PXE versus OTC Porovnáním obou typu nákladů lze dospět k rozhodnutí na jakém trhu obchod uzavřít (burza nebo OTC) V případě reálné praktické aplikace je nutné vzít v úvahu poplatky (na burze i OTC - broker) rozdílná likvidita trhů dostupné ceny delivery period futures kontraktů zvýšená marže, snižující se objem rozdílná charakteristika časových řad jednotlivých produktu další specifika V našem ilustrativním přikladu od výše zmíněného pro zjednodušení abstrahujeme

18 Aplikace CVA: PXE versus OTC Výsledek zcela jistě ovlivní Pravděpodobnost defaultu protistrany Recovery rate Cenová volatilita kontraktů v portfoliu Úroveň a časová struktura úrokových sazeb Výše maržových koeficientů burzy Pravděpodobnost defaultu protistrany pro kterou platí CVA (OTC) = Funding Costs (PXE) nazveme Kritická pravděpodobnost defaultu a jedná se o pravděpodobnost defaultu pro kterou je irelevantní, jestli kontrakt s danými parametry zobchodujeme OTC nebo přes burzu.

19 Aplikace CVA: PXE versus OTC Vstupy: recovery rate = 40 % (v reálné aplikaci je vhodné použít odhady RC se významně odlišuje dle charakteru firmy firma vlastnící primární energetické zdroje a elektrárny / garážový obchodník ) maržové požadavky PXE úrokové sazby (EUR) volatility jednotlivých kontraktů, v ČR pouze historické pravděpodobnost defaultů reálné (v teoretické rovině lze využít model, například Merton model) Výstup: Rozhodnutí jestli kontrakt zobchodovat OTC nebo přes burzu Kritická pravděpodobnost defaultu

20 Aplikace CVA: PXE versus OTC Úrokové sazby (EUR) 1-percentile (%) Average (%) 99-percentile (%) r ON 0,2 1,88 4,3 r (0,T) -r ex 0,27 0,95 1,62 r (0,T) 1,11 2,84 5,47 Pravděpodobnosti defaultu dle Mertonova modelu

21 Aplikace CVA: PXE versus OTC Volatility jednotlivých kontraktů a maržové požadavky PXE 1-percentile (%) Average (%) 99-percentile (%) Margin (EUR) BL M 0,01 0,81 1,87 4,5 BL Q 0,01 0,8 2,08 2,9 BL Y 0,01 0,71 1,36 2,7 PL M 0,01 0,83 2,05 7,5 PL Q 0,01 0,81 2,47 3,7 PL Y 0,01 0,82 1,55 3,5

22 Aplikace CVA: PXE versus OTC Kritické PD pro různé úrovně historických volatilit a průměrné úrovně sazeb Starting price (EUR) 1st percentile (%) Average (%) 99th percentile (%) Margin (EUR) BL M 49,75 39,59 1,60 1,05 4,5 BL Q 50,44 27,13 1,49 0,97 2,9 BL Y 52,35 24,22 1,53 1,13 2,7 PL M 61,95 56,00 1,78 1,08 7,5 PL Q 63,1 27,04 1,44 0,82 3,7 PL Y 66,25 24,90 1,45 1,14 3,5

23 Aplikace CVA: PXE versus OTC Z ilustrativního výpočtu plyne že: přes PXE není ekonomicky výhodné obchodovat kontrakty s nízkou volatilitou, kritické PD přes 24 % kontrakty s vysokou volatilitou je výhodné obchodovat přes PXE s protistranami jejichž PD je horší než 0,84 % až 1,14 % což odpovídá ratingu Ba1 až Ba2 (Moody s rating scale). Výpočet obsahoval řadu zjednodušení a předpokladů a je nutné ho brát pouze jako ilustrativní! V případě reálné praktické aplikace je nutné opustit zjednodušení popsaných v předchozím textu. Je pravděpodobné, že zohlednění/použití procesů reálněji popisující chování časových řad aktuální úrovně úrokových sazeb a stochastických procesů pro modelování vývoje úrokových sazeb fundingových nákladů OTC obchodů atd. reálnější odhady RC a dalších parametrů Povede ke zvýšení atraktivity obchodování na PXE na úkor OTC obchodů. Naopak zahrnutí období dodávky by zvýšilo atraktivitu OTC obchodů.

24 Credit Valuation Adjustment Děkujeme za pozornost Michal Papež Igor Paholok 24 Upozornění: Názory prezentovány v této prezentaci nejsou oficiálními názory UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ani skupiny UniCredit Group, S.p.A.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond

Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond Výroční zpráva 2008 ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Výroční

Více

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva diplomová práce Finanční deriváty Martin Eliášek 2009/2010 0 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci práci na téma: Finanční deriváty

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Aktivní správa Září 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Aktivní správa je součástí

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách. Pricing power derivatives on energy exchanges

Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách. Pricing power derivatives on energy exchanges ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomie, manažerství a humanitních věd Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách Pricing power derivatives on energy

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH 1 ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ Jste začátečník nebo i pokročilý investor? Neznáte nějaký ekonomický termín, či si například potřebujete osvěžit technickou analýzu? Tato abeceda investora by

Více

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s.

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Výroční zpráva 20 SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Vydala SAS Capital Hedge Derivative fund, a. s. Koncept Radek Švec, 2014 Text Radek Švec, 2014; KPMG Audit s. r. o., 2014

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu Marián Baloga BA Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této práce je návrh investiční strategie, která při použití

Více

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTU CONSEQ ZAJIŠTĚNÝ BNP PARIBAS PLATINIUM 17. ZÁŘÍ 2012 POPIS PRODUKTU Certifikát Conseq zajištěný BNP Paribas Platinium nabízí investorům atraktivní

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

FOREX trading v praxi

FOREX trading v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů FOREX trading v praxi Diplomová práce Autor: Bc. Josef Němec Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více