Mezinárodní finanční trhy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní finanční trhy"

Transkript

1 Mezinárodní finanční trhy Deriváty Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Investiční bankovnictví

2 Deriváty Investiční instrumenty, jejichž cena se odvíjí od ceny podkladového aktiva (akcie, dluhopisy, úrokové sazby, měny, komodity, ) Forwards, futures, swaps, options, strukturované produkty finančního inženýrství Investovaný kapitál je nižší než cena podkladového aktiva derivát umožňuje investorovi znásobit výnos podkladového instrument (pákový efekt laverage) Použití: - Znásobení investiční příležitosti - Zajištění portfolia proti určitému riziku Dělení podle místa obchodování: - Obchodované na organizovaném trhu (futures, opce) - Obchodované na neorganizovaném trhu (forwardy, swapy, opce) 2

3 Forwardy a futures Představují příslib koupit nebo prodat podkladový instrument k budoucímu datu za cenu specifikovanou dnes. Forwardy mají neburzovní charakter X futures se obchodují na organizovaném trhu V době uzavření obchodu se neuskutečňuje žádné peněžní plnění 3

4 Forwardy a futures Futures Obchodují se na organizované burze, jsou standardizované Vyžadují složení určitého depozita v podobě tzv. margin (stanoveno minimum pro každý kontrakt) - Initial margin při prvním uzavření kontraktu - Maintenance margin minimální úroveň, pod kterou nemůže margin klesnout (obvykle 70% až 80% initial margin) - Mají formu depozita, někteří brokeři umožňují jako zástavu U.S.Treasuries Ceny futures se mění kontinuálně pozice investora se každý den přeceňuje (marked to market) ztráty jdou na vrub margin Margin stanovuje organizátor trhu odvíjí se od rizikovosti daného instrumentu 4

5 Forwardy a futures Forward Má charakter privátní dohody mezi dvěma subjekty (OTC charakter) Nemůže být přeprodán, neexistuje pro něj sekundární trh Většinou v době splatnosti plnění formou fyzického vypořádání, futures kontrakty se většinou uzavírají těsně před expirací prodejem na sekundárním trhu Realizace zisku/ztráty až v době splatnosti kontraktu Margin je stanoven na počátku a obvykle již není revidován Není strandardizován (je ušit na míru klientovi) X futures je standardizován: (1) protistrana je vždy clearing-house, (2) pevně stanovené množství, (3) pevně stanovená doba splatnosti 5

6 Forwardy a futures Hlavní rozdíly mezi futures a forward kontrakty Forwardy 1) Velikost kontraktu a datum splatnosti je záležitostí dohody mezi prodejcem a kupujícím 2) Privátní kontrakt mezi dvěma protistranami Futures 1) Velikost kontraktu a datum splatnosti jsou standardizovány 2) Standardizovaný kontrakt mezi zákazníkem a clearing-housem 3) Obtížné ukončit kontrakt 3) Kontrakty se volně obchodují na trhu 4) zisk/ztráta jsou realizovány v době splatnosti instrumentu 5) Margin je stanoven pouze jednou na počátku transakce 4) Každý den se přeceňují (marked to market), zisk/ztráta jsou realizovány ihned 5) Margin musí reflektovat cenové pohyby instrumentu 6

7 Forwardy a futures rozdělení podle typu podkladového instrumentu 1) Měnové forwardy / futures Forwardové kontrakty (OTC) jsou nejlikvidnější ve splatnostech 1, 2, 3, 6, 12M a datem vypořádání v podstatě kterýkoliv den Možné je ušít na míru v podstatě jakoukoliv splatnost (otázkou je cena v důsledku méně likvidního trhu) Burza pro měnové futures CME výhodou je velmi likvidní trh a tedy relativně nižší transakční náklady (na CME existuje fyzické plnění) 7

8 Forwardy a futures rozdělení podle typu podkladového instrumentu Měnové futures příklad Kotace měnových futures ze dne 18. února

9 Forwardy a futures rozdělení podle typu podkladového instrumentu Měnové futures příklad Na základě kotací měnových futures pro britskou libru uvedených na předchozím obrázku uveďte: 1)Otevírací kurz březnového kontraktu dne )Zavírací kurz březnového kontraktu dne )Pokud někdo nakoupil březnový librový kontrakt za zavírací cenu 1,6364 USD za jednu libru, jakého zisku či ztráty bylo dosaženo? Řešení: 1)$ za 2)$ za 3)Ztráta = 62,500 x -$0.002/ = - $

10 Forwardy a futures rozdělení podle typu podkladového instrumentu 2) Komoditní futures / forwardy Zemědělské produkty Kovy vzácné, barevné Energetické suroviny 10

11 Forwardy a futures rozdělení podle typu podkladového instrumentu 3) Futures / forwardy na úrokové sazby (interest rate futures) Nejaktivněji obchodované futures kontrakty na světě Komerční banky a správci fondů využívají úrokové futures k ochraně svých portfolií (půjček, investic, depozit) proti nepříznivému vývoji úrokových sazeb Krátkodobá depozita Kontrakty se obchodují jako diskont ze 100% (úrokové sazby se kotují na anualizované bázi) Příklad: tříměsíční kontrakt - Zisk/ztráta = (změna futures ceny /4) x velikost kontraktu - Předpokládejme, že 3M euribor futures se obchoduje za 96,98%. Předpokládejme, že v době splatnosti (za 3M) bude 3M euribor na 2%. Jaký bude zisk z držby jednoho futures? - Zisk = ((98% - 96,98%)/4) x 1mil EUR = 2550 EUR 11 Zdroj: Solnik, McLeavy, 2003

12 Forwardy a futures rozdělení podle typu podkladového instrumentu 3) Futures / forwardy na úrokové sazby (interest rate futures) Dluhopisy Kotace kotuje se teoretický kontrakt notioal bond, který ve skutečnosti neexistuje Otázkou je, jaký bond bude dodán v době expirace kontraktu - Dodán bude jiný kontrakt, jehož cena je odvozena od ceny notional bond a upravena o tzv. konverzní faktor dodána je nejlevnější varianta cheapest-to-deliver bond Zisk/ztráta z držby futures = změna futures ceny x velikost kontraktu 12

13 Forwardy a futures rozdělení podle typu podkladového instrumentu 4) Akciové futures a) Na akciový index Velikost kontraktu je násobek indexu (násobitel hodnoty kontraktu) Ilustrace - Dolarová velikost kontraktu S&P500 obchodovaného na CME je 250 USD x S&P500 index Zisk / ztráta = změna ceny futures x násobitel hodnoty kontraktu Podkladové aktivum (akciový index) fyzicky neexistuje vypořádání má formu peněžního plnění - V době splatnosti obdrží investor rozdíl mezi kalkulovanou hodnotou indexu a ceny futures, za kterou ji investor získal 13

14 Forwardy a futures rozdělení podle typu podkladového instrumentu 4) Akciové futures Příklad Prosincový futures kontrakt na australský ASX index se kotuje na Násobitel je 25 AUD. Následující den se kontrakt obchoduje na Jaký je zisk investora, který drží jeden kontrakt? Řešení Zisk = ( ) x 25 AUD = 500 AUD b) Futures na jednotlivé akcie Zdroj: Solnik, McLeavy, 2003 Obvykle na 100 akcií 14

15 Forwardy a futures Oceňování forward / futures kontraktů Oceňovací modely se snaží vysvětlit rozdíl mezi současnou spotovou cenou S a cenou F (forwardovou/futures) pro dodání k budoucímu datu Zisk / ztráta v době expirace V době expirace konverguje cena futures ke spotové ceně (F=S) Ziskový profil v době expirace závisí na spotové ceně v době expirace a původní futures ceny F - Zvýšení spotové ceny o jednotku znamená zvýšení zisku o jednotku dlouhá pozice Krátká pozice F 0 0 F 15 spotová cena v době expirace S spotová cena v době expirace S

16 Forwardy a futures Oceňování forward / futures kontraktů Doba před expirací (F S) Rozdíl F S se nazývá báze Vyjadřuje se v procentním vyjádření (F S)/S a nazývá se prémie / diskont Teoretické stanovení vychází z arbitrážních modelů tržní síly vedou k eliminaci bezrizikové arbitráže mezi spotovým a futures / forwardovým trhem Případ měnových futures - V části Devizový trh bylo ukázáno, že forwardový (futures) měnový kurz se od spotového liší o úrokový diferenciál (viz krytá úroková arbitráž) - Podobné arbitrážní situace platí i pro další trhy aktiv Obecné schéma arbitráže je tedy: 1.Půjčit si peníze a nakoupit aktivum za spot 2.Zároveň prodat futures na dané aktivum 3.Držba aktiva přináší peněžní toky (úroky, dividendy) 4.V době splatnosti futures kontraktu za aktuální spot dodám aktivum na pokrytí futures pozice 16

17 Forwardy a futures Oceňování forward / futures kontraktů Obecně platí, že se báze (v procentním vyjádření) rovná úrokovým nákladům (carrying costs) Ilustrace: procentní báze futures na akciový index odpovídá rozdílu úrokových sazeb, kterými financuji nákup akciového indexu a dividend, které obdržím jako majitel akcií U dluhopisových futures je kalkulace složitější, musím uvažovat konverzní faktor vzhledem k notional bond 17

18 18 Forwardy a futures Použití forward / futures kontraktů 1. Spekulace Pákový charakter umožňuje investovat do podkladového aktiva s mnohem menším objemem finančních prostředků - Pokud očekávám vzestup ceny podkladového aktiva, koupím futures (a naopak) Jedná se o vysoce rizikové instrumenty pákový efekt zvyšuje potenciální zisky, zároveň však prohlubuje potenciální ztráty 2. Zajištění (hedging) Umožní zajištění specifického rizika při minimální investované částce a) Long hedge nákup futures kontraktů v očekávání pozdějšího nákupu podkladového aktiva b) Short hedge prodej futures kontraktů na pokrytí rizika vývoje dlouhé pozice v podkladovém instrumentu Problém futures kontraktů při hedgingu je ten, že neexistují na všechna podkladová aktiva Portfolio manažer musí při hedgingu odpovědět na 2 otázky: 1. Jaký futures kontrakt použít na eliminaci tržního rizika? 2. V jakém objemu?

19 Forwardy a futures Použití forward / futures kontraktů k zajišťování 1. Jednoduchý způsob: Unitary Hedge ratio Hedgový poměr je poměr velikosti (krátké) pozice ve futures kontraktu ku velikosti expozice vůči tržnímu riziku (hodnota portfolia, kterou chci zajistit) h = N velikost S V kde N je počet kontraktů, S je spotová cena a V je tržní hodnota portfolia Příklad: Uvažujme portfolio investované do australských akcií ve výši 1mil AUD. ASX index je 4000, futures kontrakt má násobitel 25 AUD a obchoduje se za Pokud prodáte 10 kontraktů (N=10), jaký bude zajišťovací poměr? h = (10 x 25 x 4000) / = 1 Zdroj: Solnik, McLeavy, 2003 Portfolio i futures pozice se oceňují tržními cenami Počet futures kontraktů, které musí být prodány N Ilustrace: = h pokud chci zajistit 50% hodnoty portfolia (h=0,5), prodám 5 kontraktů V velikost 19 Zdroj: Solnik, McLeavy, 2003 S

20 Forwardy a futures Použití forward / futures kontraktů k zajišťování 2. Minimum Variance Hedge Ratio Zajištění nikdy není perfektní Výnos zajištěného portfolia R H R H = R h.r F, kde R je výnos nezajištěného portfolia a R F je procentní změna ceny futures Investor zvolí takové zajištění, které bude minimalizovat rozptyl výnosu zajištěného portfolia * cov( R, R F ) h = 2 σ kde σ F2 je rozptyl výnosu futures, h* odpovídá regresnímu zajišťovacímu poměru F 20 R = α + h* R F + ε

21 21 Forwardy a futures Použití forward / futures kontraktů k zajišťování Příklad Uvažujme portfolio zainvestované do australských akcií v hodnotě 1mil AUD. Portfolio je více volatilní než tržní index. Jeho pohyby jsou o 50% výraznější než pohyby tržního indexu. Jinými slovy jeho β relativně k tržnímu indexu je 1,5 (sklon regresní přímky výnosu portfolia na tržním indexu). Index ASX je aktuálně na 4000, futures s násobitelem 25 AUD se obchodují za ) Jaký je optimální zajišťovací poměr? 2) Kolik futures kontraktů musí portfoliomanažer prodat? Řešení: 1) Zajišťovací poměr s minimálním rozptylem je 1,5. Kdykoliv tržní index klesne o x%, hodnota portfolia klesne o 1,5x%. Pokud je hodnota portfolia 1mil AUD, manažer by měl prodat futures na akciový index v hodnotě 1,5mil AUD. 2) V N h = 1,5 = 15kontraktů velikost S = Zdroj: Solnik, McLeavy, 2003

22 Forwardy a futures Použití forward / futures kontraktů k zajišťování Příklad Uvažujme portfolio zainvestované do australských akcií jehož tržní hodnota je 5mil AUD. Australský akciový index ASX je aktuálně na 4500, futures se obchoduje s násobitelem 25 AUD. Zajišťovací poměr je 0,65. Kolik futures kontraktů musí portfoliomanažer prodat? Řešení: V N = h = 0,65 = 28,89 = 29kontraktů velikost S

23 Forwardy a futures Použití forward / futures kontraktů k zajišťování Zajištění dluhopisového portfolia Přibližná procentní cena dluhopisového portfolia odpovídá duraci portfolia D p x změna tržních sazeb P P = D p r Zajišťovací poměr je potom h * = P D F D p F kde D F je durace chapest-to-deliver dluhopisu, který vypořádává futures kontrakt 23

24 Forwardy a futures Použití forward / futures kontraktů k zajišťování Heging je nedokonalý ze dvou důvodů: 1. Riziko báze Hodnota portfolia závisí na S, k zajišťování používáme futures kontrakty s cenou F. Rozdíl představuje bázi, která se může v čase měnit 2. Riziko korelace Futures kontrakty nexistují na vše Futures kontrakty nemají 100% korelaci s portfoliem 24

25 Swapy Futures / forwardy jsou instrumenty zpravidla se splatností do jednoho roku X splatnost swapů je v dlouhém časovém horizontu Swap = kontrakt mezi dvěma stranami o pravidelné směně cash-flow Ke každému datu směny se provádí pouze čistá platba (platební povinnosti obou stran se vzájemně započítávají) Každá strana swapu se označuje jako noha (leg) Protože se jedná o příslib budoucích plateb, je swap mimorozvahová položka Lze se na něj dívat jako na řadu opakujících se forwardů Obchoduje se na neorganizovaném trhu, jednotlivé komerční a investiční banky jsou zpravidla členy ISDA (International Swaps and Derivatives Association) Kotuje se fixní úroková sazba swapu ve formě bid-ask spreadu (konvence jsou často odlišné od peněžního či dluhopisového trhu) 25

26 Swapy Neexistuje sekundární swapový trh Jak rozvázat dlouhodobý kontrakt typu swap? 1. Dohoda na dobrovolném ukončení kontraktu s protistranou 2. Uzavřít s původní protistranou zrcadlově obrácený swap 3. Uzavření opačného swapu na trhu s jinou protistranou (obtížně se ovšem obvykle hledá stejný swap, dochází ke zdvojení kreditního rizika) 26

27 Swapy 1) Měnový swap Řada směn peněžních toků vyjádřených ve dvou různých měnách Ilustrace: Investor vstoupí do pětiletého (5Y) swapu a bude dostávat jenové platby a platit dolarové platby z jistiny 100mil USD, respektive 10mld JPY. Fixní úroková míra je 2% na JPY a 6% na USD, platby jsou roční. Investor tedy každý rok dostane 200mil JPY 6mil USD oceněno v aktuálním měnovém kurzu (pokud je rozdíl negativní, investor protistraně tuto částku platí). Po pěti letech se podle aktuálního kurzu přecení původní jistina a provede se závěrečné vypořádání. 27 Zdroj: Solnik, McLeavy, 2003

28 Swapy 2) Úrokový swap (Interest Rate Swap IRS) Řada směn peněžních toků v jedné měně ale rozdílně úročených (obvykle fixní úrokové platba za plovoucí) Plovoucí sazba je obvykle šestimesíční mezibankovní úroková sazba (například 6M LIBOR na USD, pro EUR se většinou používá 6M EURIBOR) Plovoucí sazba je stanovena na počátku každé periody Obvykle se nesměňují jistiny Příklad: Investor vstoupil do 3Y IRS v objemu 1mil EUR. Dostává fixní úrok 5,10% a platí 6M euribor. Platby se provádí pololetně. Euribor se v průběhu doby trvání kontraktu dostal na aktuálních 4% a zároveň je vypořádávána předchozí perioda. Jaká platba proběhne za 6 měsíců? Řešení: Investor obdrží platbu ve výši (5,10% - 4,00%) / 2 x = EUR 28 Zdroj: Solnik, McLeavy, 2003

29 Swapy 3) Měnově-úrokový swap (Cros Currency Swap CCS) Směňují se různě úročené jistiny v různých měnách Nejistota budoucích plateb vyplývá jak z nejistého vývoje úrokových sazeb tak měnového kurzu 4) Ostatní swapy Basis swap CCS, kde obě sazby jsou úročeny plovoucí sazbou (například TED spread swap) Forward swap začíná v nějakém termínu v budoucnu, podmínky kontraktu jsou však dohodnuty již dnes Amortizing swap jednu nohu swapu tvoří fixní nebo volně pohyblivý kupón, druhou zero-kupón + splátka v době splatnosti swapu Total return swap - jednu nohu swapu tvoří fixní nebo volně pohyblivý kupón, druhou celkový výnos z aktiva - Equity swap směna pohyblivého či fixního úroku za výnos nějakého akciového indexu Credit (default) swap směna fixní či volně pohyblivé úrokové platby za platbu v případě defaultu (půjčky, dluhopisu) 29

30 Swapy Oceňování swapů A) při absenci kreditního rizika viz předchozí případ měnového swapu Hodnota swapu v době uzavření swapu = 0, v průběhu času se mění s tím, jak se mění tržní úrokové míry a měnový kurz Jak ocenit swap v průběhu jeho života? 2 přístupy: 1. Ocenit jako balíček dlouhodobých měnových forwardů - Pokračování příkladu jedná se o balíček pěti forwardů se splatností 1 až 5 let. Cena swapu je pak suma cen jednotlivých forwardů. Problém však je, že cena dlouhodobých forwardů je na sekundárním trhu v důsledku absence likvidity těžko zjistitelná. 2. Ocenit jako portfolio dvou dluhopisů - Každá noha se oceňuje separátně - Označme hodnotu dolarového dluhopisu při tržní úrokové míře r USD jako P 1 (r USD ) a hodnotu jenového dluhopisu při tržní úrokové míře r JPY jako P 2 (r JPY ) - Jenová hodnota swapu při měnovém kurzu S je potom P 2 (r JPY ) S x P 1 (r USD ) (=hodnota swapové pozice, kdy platím dolary a dostávám jeny) Ocenění úrokového swapu - Jako ocenění portfolia dvou dluhopisů (jeden s fixní úrokovou sazbou, druhý s pohyblivou úrokovou sazbou) 30 Zdroj: Solnik, McLeavy, 2003

31 Swapy Oceňování swapů Příklad 100mil USD je swapováno proti 10mld JPY. Spotový měnový kurz je 100 JPY/USD, dolarová úroková sazba je 6%, jenová úroková sazba je 2%. Doba kontraktu je 5 let. Úrokové kupóny jsou směňovány 1x za rok. V době uzavření kontraktu se tržní úrokové míry rovnaly výnosu do splatnosti obou dluhopisů. Předpokládejme, že po roce jsou dolarová a jenová výnosová křivka ploché na úrovni 5% pro USD respektive 1% pro JPY, měnový kurz spadl na 90 JPY/USD. Právě proběhla swapová platba ve výši (200-90x6)=340mil JPY. Jaká je nová hodnota swapu pro stranu dostávající jeny a platící dolary? 31 Zdroj: Solnik, McLeavy, 2003

32 Swapy Oceňování swapů Řešení: Oceníme odděleně oba dluhopisy. Dolarový dluhopis měl na počátku (par) hodnotu 100mil USD (při úrokové sazbě 6%). Po roce má hodnotu 103,55mil USD (při úrokové sazbě 5%). Jedná se o současnou hodnotu ročních kupónů ve výši 6mil USD a jistiny 100mil USD splatné za 4 roky diskontováno 5%. 6 6 P = + 1,05 1, , ,05 1 = ,55 Podobně jenový dluhopis má hodnotu 10mld JPY (par hodnota) v době uzavření kontraktu při úrokové sazbě 2%. Po roce má hodnotu 10,390mld JPY při tržní úrokové sazbě 1% (= současná hodnota čtyř ročních kupónů ve výši 200mil JPY a splátky jistiny 10mld JPY za 4 roky diskontováno 1%) Jenová hodnota swapu (platím dolary, dostávám jeny) tedy je: 10, x 103,55 = 1,071mld JPY (11,9mil USD) 32 Pro opačnou stranu kontraktu má hodnotu - 1,071mld JPY Zdroj: Solnik, McLeavy, 2003

33 Swapy Oceňování swapů B) při existenci kreditního rizika Kotace swapu se liší pro strany s různým ratingem Ilustrace: Pokud bude banka s ratingem AAA kotovat swap klientovi s ratingem A, velmi pravděpodobně roztáhne svůj bid-ask spread 33 Zdroj: Solnik, McLeavy, 2003

34 Swapy Využití swapů A) Redukování nákladů financování Výhoda nižších nákladů financování - Investor se bude financovat na trhu, kde má komparativní výhodu - Tyto komparativně levné zdroje pak swapuje do potřebné měny B) Rizikový management za využití swapů kroky: 1. Identifikace zdroje nejistoty, který může vést ke ztrátám 2. Změření expozice vůči riziku 3. Nalezení swapu, který by nejlépe vedl k zajištění rizika 4. Rozhodnutí o objemu, který se bude zajišťovat 34

35 Opce Dává kupujícímu opce právo (nikoliv povinnost) koupit (call opce) či prodat (put opce) podkladové aktivum za dohodnutou realizační cenu. Prodávající opce má povinnost reagovat na rozhodnutí kupujícího opce své právo realizovat či ho nechat propadnout. Call opce (put opce) dává majiteli právo ke dni splatnosti opce (expiration date, strike date) koupit (prodat) podkladové aktivum za realizační cenu (exercise price, strike price) evropská opce Americká opce majitel se může o využití práva rozhodnout v období až do splatnosti opce Organizace trhu 35 Opce obchodované na organizovaném trhu (burze) - Klíčovou roli hraje clearing house, který je vždy protistranou a snižuje kreditní riziko protistrany - Obchodují se standardizované produkty - Vyžaduje složení margin - Opce se obvykle uzavírají opačným obchodem těsně před expirací původní opce OTC opce především měnové opce evropského stylu

36 Opce Instrumenty A) Měnová opce (currency options) OTC měnové opce většinou je nabízejí banky svým klientům na pokrytí devizového rizika jsou šité na míru (banky následně pozici zavírají za pomoci forwardů či burzovně obchodovaných opcí) Spotové měnové opce obchodované na burze (například Philadephská burza) Opce na měnové futures například CME obchoduje opce na své měnové futures B) Akciové opce (stock options) Na jednotlivé akcie (blue chips) majitel kupní opce není majitel akcie a nemá tedy nárok na dividendu Na akciové indexy C) Úrokové opce (interest rate options) Na burzách se obchodují opce na úrokové futures (na dluhopisy a krátkodobá depozita) OTC opce například cap (úroková call opce) či floor (úroková put opce) 36

37 Opce Kotace měnových opcí Kotace měnových opcí z burzy ve Philadelphii ze dne

38 Opce Cap - příklad Uvažujme pětiletý 6% cap na 3M Libor v objemu 1mil USD. Aktuální 3M libor se nachází na 5%, roční cap prémium je anualizovaných 0,5% placených čtvrtletně. Rozhodl jste se koupit tento cap. Jaká bude čtvrtletní platba v případě, že 1. 3M Libor zůstane pod 6% (strike price)? 2. 3M Libor vzroste na 8%? Řešení 1. Pokud 3M Libor zůstane v následujících 5 letech pod 6%, cap opce bude bezcenná. Každé čtvrtletí, které bude pod 6% budete muset platit prémium anualizovaných 0,5%, tedy USD x 0,5%/4 = 1250 USD 2. Pokud se 3M libor za čtvrtletí bude nacházet na 8%, obdržím rozdíl mezi 8% a 6% (strike price) snížený o prémium USD x (8% - 6% - 0,5%)/4 = 3750 USD 38 Cap si bude kupovat subjekt, který má půjčku navázanou na Libor. Za prémii 0,5% ročně se zbaví rizika možného růstu sazeb (a tedy růstu úrokových nákladů) Zdroj: Solnik, McLeavy, 2003

39 Opce Oceňování opcí Ziskový profil v době expirace podkladové aktivum dlouhá pozice krátká pozice 0 spotová cena v době expirace S spotová cena v době expirace S 39

40 Opce Oceňování opcí Ziskový profil v době expirace kupní opce nákup call prodej call 0 spotová cena v době expirace S spotová cena v době expirace S 40

41 Opce Oceňování opcí Ziskový profil v době expirace prodejní opce nákup put prodej put 0 spotová cena v době expirace S spotová cena v době expirace S 41

42 Opce Oceňovací modely = stanovení opční prémie Opční prémie je poměrně volatilní, odvíjí se od cenového vývoje podkladového instrumentu, volatility podkladového aktiva, úrokových sazeb, doby do expirace opce Black-Sholes model Nejvíce obchodované opce americké opce prémie se musí rovnat minimálně zisku, který by investor získal okamžitou realizací opce na spotovém trhu = vnitřní hodnota opce Racionálně uvažující investor nebude nikdy uplatňovat call opci, pokud bude cena podkladového aktiva pod strike price = out of the money opce (mimo peníze) vnitřní hodnota je nulová 42 In the money opce vnitřní hodnota je rozdíl mezi cenou podkladového aktiva a strike price (pro call opci), opačně pro put opci

43 Opce Vnitřní hodnota opce vnitřní hodnota opce cena aktiva out of the money at the money in the money 43

44 Opce Cena opce Opce se obvykle prodává za cenu vyšší než je její vnitřní hodnota rozdíl mezi tržní cenou opce a její vnitřní hodnotou je časová cena opce - Out of the money opce časová hodnota je nízká, protože pravděpodobnost, že opce skončí využitím práva je téměř nulová - In the money opce časová hodnota opce je nízká, pravděpodobnost využití opce je vysoká, cena opce téměř odpovídá vysoké vnitřní hodnotě opce - At the money opce cena podkladového aktiva je blízko strike price časová hodnota opce je nejvyšší 44

45 Opce Cena opce cena opce cena aktiva out of the money at the money in the money 45 Sklon cenové křivky citlivost ceny opce na změnu ceny podkladového aktiva = delta opce

46 Opce Determinanty ceny opce 1. Volatilita Hodnota call či put opce se zvyšuje s rostoucí volatilitou podkladového instrumentu - Ztráta je omezená velikostí prémia, ziskový prostor je neomezený (z pohledu držitele) 2. Relativní cena podkladového aktiva vzhledem ke strike price Čím nižší je cena aktiva relativně ke strike price, tím nižší je cena call opce (tím vyšší je cena put opce) 3. Úroková sazba Hodnota call opce (put opce) je rostoucí (klesající) funkcí domácí úrokové míry (opačně u zahraniční úrokové míry u měnových opcí) - Nákup call opce znamená, že investor má nárok na podkladové aktivum ale nutná kapitálová investice na počátku je minimální. 4. Doba do splatnosti Hodnota opce je rostoucí funkcí doby do splatnosti 46 Všechny determinanty kromě volatility lze primárně změřit opční prémie je funkcí očekávané volatility podkladového aktiva do doby splatnosti opce dealeři často vyjadřují cenu opce ve formě implikované volatility

47 Opce Praktické využití opcí Covered call prodej call opce vypsané na aktivum držené v portfoliu - Prodej opce bude generovat čistý příjem z inkasovaného prémia, pokud opce expiruje jako bezcenná - Rizikem je nutnost dodat podkladové aktivum, pokud bude opce využita Nákup opce umožní profitovat z očekávaného vývoje při limitovaném riziku ztráty Pojištění portfolia omezení rizika ztráty při zachování ziskového potenciálu Structured Notes 47

48 Mezinárodní finanční trhy Literatura ke kapitole Deriváty Povinná literatura - Solnik, B., McLeavy, D. (2009): Global Investments, 6th ed., Pearson Education, Inc., kapitola 10 Doplňková literatura - Witzany, J. (2007): International Financial Markets, Oeconomia, VŠE, kapitoly 5.1, 5.2 a Durčáková, J., Mandel, M. (2007): Mezinárodní finance, Management Press, 3. vydání, kapitoly 6 a 7 48

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Finanční deriváty II.

Finanční deriváty II. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty II. strana 2 Obsah přednášky Princip opcí Druhy opcí Cena a spekulační efekt Kurzovní

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

Mezinárodní finance 5. Devizové operace: forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Ekonomicko-správní fakulta Jana Hnátková (UČO 174727) Finanční podnikání Magisterské (prezenční) studium Imatrikulační ročník 2005 Téma: Finanční deriváty Finanční trhy (PFFITR)

Více

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100 Příklad č. 1 Na základě následujících kotací spotového kursu eura v korunách a tříměsíčních úrokových měr na korunová a eurová aktiva vypočítejte nákupní a prodejní tříměsíční forwardový kurs eura v korunách

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DP ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA U VYBRANÉ OBCHODNÍ TRANSAKCE Vedoucí diplomové práce: Vypracoval: Ing. Jana Žehrová

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen Obchodník ), investičních

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Devizové produkty a produkty peněžního trhu

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Devizové produkty a produkty peněžního trhu Produkty finančních trhů a jejich rizika Devizové produkty a produkty peněžního trhu datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam

Více

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční rizika Tržní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku, způsoben sobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Kreditní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku,

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

Strategie Covered Call

Strategie Covered Call Strategie Covered Call Tato strategie vzniká kombinací pozice na podkladovém aktivu a výpisem call opce na toto aktivum. Řada obchodníků bohužel neví, že s pomocí této strategie mohou zvýšit výnosnost

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

KMA/MAB. Kamila Matoušková (A07142) Plzeň, 2009 EFEKTIVNÍ PORFÓLIO V MARKOWITZOVĚ SMYSLU

KMA/MAB. Kamila Matoušková (A07142) Plzeň, 2009 EFEKTIVNÍ PORFÓLIO V MARKOWITZOVĚ SMYSLU EFEKTIVNÍ PORFÓLIO V MARKOWITZOVĚ SMYSLU KMA/MAB Kamila Matoušková (A07142) Plzeň, 2009 Obsahem práce je vytvoření efektivního portfolia v Markowitzově smyslu.z akcií obchodovaných na SPADu. Dále je uvažována

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu

Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu Bakalářská práce Autor: Ondřej Švec Bankovnictví, Bankovní management

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry strana

Více

Povaha a rizika obchodování s cennými papíry (str. 18-22)

Povaha a rizika obchodování s cennými papíry (str. 18-22) Povaha a rizika obchodování s cennými papíry (str. 18-22) Rizika a povaha spojená s obchodovatelnými instrumenty Investování na finančních trzích je rizikové. Každý investor by měl zhodnotit svou toleranci

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční trhy Peněžní a dluhopisový trh Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Peněžní a dluhopisový trh Obsah 1. Peněžní trh (definice, instrumenty, ) 2.

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu METODICKÝ LIST 1. SOUSTŘEDĚNÍ K PŘEDMĚTU MEZINÁRODNÍ FINANCE Předmět N_MF MEZINÁRODNÍ FINANCE Typ studia Magisterské kombinované Semestr Zimní 2008 Způsob zakončení Zkouška Přednášející Ing. Arnošt Klesla

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Financial derivatives and their possible utilization in business

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Devizové trhy a operace Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Obsah FOREX a jeho struktura Technika realizace devizových obchodů Devizové operace z hlediska účelu realizace FOREX a jeho struktura FOREX a jeho

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty 1 Obsah Úvod... 3 Vysvětlivky... 4 Seznam zkratek... 6 Riziko ztráty z realizovaného obchodu... 6 Daňové dopady... 6 finančních instrumentů:...

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Blanka Křížová Obsah přednášky Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Islámské bankovnictví: východiska šaria = svatý zákon

Více

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd Petr Myška 7.11.2008 Obsah přednášky Oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů Aplikace analytických vzorců Simulační techniky

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Finanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financích Financial derivatives - their pricing and application in the corporate

Více

Využité derivátů pro zajištění tržních rizik u korporací v České republice

Využité derivátů pro zajištění tržních rizik u korporací v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Využité derivátů pro zajištění tržních rizik u korporací v České republice Bakalářská práce Autor: Robert Grus Makléř Vedoucí práce: RNDr.

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane

Více

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY ze dne 14. ledna 2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Prohlášení o seznámení se s investičními riziky (dále jen Prohlášení ) je nedílnou součástí Pravidel poskytování

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Úrokové produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Devizová expozice společnosti Brusiva, s.r.o. doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Ing. Radek Čajka, Ph.D.

Devizová expozice společnosti Brusiva, s.r.o. doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Ing. Radek Čajka, Ph.D. Případová studie - Zadání Devizová expozice společnosti Brusiva, s.r.o. doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Ing. Radek Čajka, Ph.D. 2015 Tato případová studie byla zpracována v rámci projektu financovaného z

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Předmluva Tento dokument popisuje různé finanční nástroje a s nimi spojená rizika a příležitosti. Riziko znamená možnost nedosažení očekávané návratnosti investice anebo ztrátu veškerého

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

B_MFT Mezinárodní finanční trhy léto 2015 Rozsah 1/1. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z. téma 6 Mezinárodní trhy finančních derivátů

B_MFT Mezinárodní finanční trhy léto 2015 Rozsah 1/1. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z. téma 6 Mezinárodní trhy finančních derivátů B_MFT Mezinárodní finanční trhy léto 2015 Rozsah 1/1. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z. téma 6 Mezinárodní trhy finančních derivátů Garance Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. Katedra financí (FES) B_MFT/cBPH:

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů

Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů Upozornění na rizika strana 1 z 12 O B S A H Úvod 3 1. Obecná rizika investování 3 2. Devizové termínové obchody 5

Více

Investiční bankovnictví 4

Investiční bankovnictví 4 Metodický list pro soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 4 Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Investiční bankovnictví - analýzy Cíl: Cílem tématického celku je

Více

nákup 3,20( 5,18) 1,62

nákup 3,20( 5,18) 1,62 a) ( FRF/DEM nákup 3,20( 5,18) 1,62 prodej 3,42( 5,26 1,54) b) 1. Prodej DEM v bance A: 617 284 USD (1 000 000 : 1,62) 2. Prodej USD v bance B: 3197531 FRF (617 284 x 5,18) 3. Prodej FRF v bance C: 1 005513

Více

Finanční management Opce načasování Investice typu teď a nebo nikdy = kupní opce s realizační cenou rovnou investici těsně před vypršením. Opce načasování, jištění, durace, volalita, hedging, futures,

Více

Akciové. investování. www.xtb.cz

Akciové. investování. www.xtb.cz Akciové investování www.xtb.cz Obsah Úvod k akciovému investování 9 základní pojmů akciového investora Důležité faktory čas, výnos, riziko 3 +1 investiční strategie: Hodnotové investiční tituly Růstové

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční trhy Alternativní investice Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Alternativní investice Nabízejí (1) lepší diverzifikační efekt a (2) vyšší výnosový

Více

Analýza cenných papírů 2 Luděk BENADA E-mail: 75970@mail.muni.cz č. dveří 533 508 Boris ŠTURC sturc@mail.muni.cz Konzultační hodiny: pá 16:20-17:5017:50 čt dle dohody Dluhopisy Dluhový instrument CP peněžního

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Poučení o rizicích. Informace o investičních nástrojích a o rizicích s nimi spojených. 1. Akcie a akciové nástroje

Poučení o rizicích. Informace o investičních nástrojích a o rizicích s nimi spojených. 1. Akcie a akciové nástroje Poučení o rizicích Toto poučení nemůže zahrnovat naprosto veškerá rizika a důležité aspekty našich služeb a investičních nástrojů, jeho cílem je poskytnout Vám informace a varovat Vás před riziky spojenými

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Možnosti zajištění měnového a úrokového rizika pro české firmy Vedoucí bakalářské

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Analýza řízení devizových rizik v cestovní kanceláři FLY UNITED, s. r. o. Tomáš Rašťák

Analýza řízení devizových rizik v cestovní kanceláři FLY UNITED, s. r. o. Tomáš Rašťák Analýza řízení devizových rizik v cestovní kanceláři FLY UNITED, s. r. o. Tomáš Rašťák Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení devizových rizik v cestovní

Více

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 31-04 'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS31.04.00 Sestavil: P. Gross Telefon: 221 191 286 Podpis oprávněné osoby: Komentář:

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo financí České republiky ODBOR ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU A FINANČNÍHO MAJETKU Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia PROSINEC 2008 Ministerstvo financí předkládá šestnáctou Čtvrtletní

Více

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 OBSAHres CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 4 5 co jsou futures? FUTURES PŘEDSTAVUJÍ ZÁVAZEK PRODAT ČI

Více

Základy mezinárodních financí 4. Devizový trh, subjekty, vztah k devizovému kursu členění a struktura, subjekty devizového trhu, vztah k devizovému kurzu, kotace spotového a forwardového kurzu. Hlavní

Více