Ing. Ondřej Audolenský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Ondřej Audolenský"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.

2 Rizika podnikání malých a středních podniků Úvod do problematiky Měnová rizika Rozdělení a měření Jištění měnových rizik Interní a externí možnosti Optimalizace zajištění Aplikace pro výběr hedgingu

3 Proces řízení rizik se skládá: Identifikace rizik odhalení rizik ovlivňujících podnikatelskou činnost Klasifikace rizik Základní rozdělení rizik Analýza rizik Zahrnuje zhodnocení hrozeb a zranitelností, stanovení pravděpodobnosti jevu a měření rizika Odezva na riziko Volba vhodného vypořádání se s potenciálními riziky

4 Kurzové riziko Vliv vývoje měnových kurzů na pozici podniku Inflační riziko Na domácích trzích, ale vliv i přes hranice Nejvíce se dotýká firem, které působí přímo na zahraničním trhu Úrokové riziko Ohrožuje firmy využívající zahraniční finanční zdroje a jejichž aktiva jsou závislá na změnách úrokových sazeb

5 VaR - maximální očekávaná ztráta z dané pozice na hladině spolehlivosti během daného časového intervalu Historická určení zisků/ztrát z historických dat, VaR se stanoví jako percentil sestaveného rozdělení Analytická rozšíření historické metody pro portfolio otevřených pozic se vzájemnou závislostí Monte Carlo výběr statistického rozdělení, generování hypotetických pozic

6 Přirozený hedging aktiva pasiva v cizí měně Časování plateb Leading urychlení plateb a inkas v cizí měně Lagging oddalování plateb a inkas v cizí měně Měnová diverzifikace korelace mezi trhy Změna struktury aktiv a pasiv -> přirozený hedging Netting nadnárodní společnosti Úpravy kupních smluv např. smluvní doložka

7 Měnové deriváty Forwardy termínovaný nákup/prodej cizí měny, OTC trh - nestandardizovány Futures - termínovaný nákup/prodej cizí měny, burzovní trh - standardizovány Swapy směna finančních toků v budoucnosti Opce podmíněné termínované obchody Služby peněžního trhu operace na finančním trhu (vypůjčení a uložení prostředků v příslušných měnách)

8 Aplikace složená ze tří modulů Modul pro výpočet VaR Modul pro výběr vhodného hedgingu Modul pro porovnání forwardu s peněžním trhem Jednoduché použití Navrženo v prostředí MS Excel Levné řízení měnových rizik

9 Pro t-dnovou otevřenou pozici na bázi historické simulace Vstupní údaje Historické měnové kurzy (200 dní) Datum otevření pozice Datum splatnosti či inkasa Volba pozice (krátká X dlouhá) Volba zahraniční měny Výstup - Hodnota VaR v CZK a v % na hladinách spolehlivosti, tj. maximální očekávaná ztráta z dané pozice Rozhodnutí zajistit X nezajistit pozici

10

11 Volba zajištění podle kritérií a jejich vah vícekriteriální rozhodování, metoda váženého součtu pořadí Posuzovaná kritéria Preferovaný trh (burzy, OTC) Velikost kontraktu (ne/standardizována) Potřeba počátečního kapitálu (ano, ne) Doba splatnosti (fixní, změnitelná) Postoj k riziku (averzní, méně averzní) Věřitelské riziko (minimální) Participace na příznivém vývoji (maximální) Poplatky a ostatní náklady na pořízení derivátu Výstup pořadí měnových derivátů pro zajištění

12

13

14 Srovnání nákladů na zajištění pomocí služeb peněžního trhu a forwardu Vstupní údaje Volba pozice (krátká X dlouhá) Doba do splatnosti Volba zahraniční měny a hodnota obchodu Aktuální kotace (spotového a forwardového kurzu, úrokových sazeb) Výstup rozdíl mezi oběma nástroji

15

16

17 Seznámení s riziky podnikání MSP Mezinárodní rizika podnikání Měnová rizika analýza a měření, VaR Jištění měnových rizik interní externí měnové deriváty Optimalizace jištění Aplikace v MS Excel Příklady zajištění

18 Rais, K., Doskočil, R. Risk management - studijní text pro kombinovanou formu studia. Brno : Vysoké učení technické v Brně, ISBN Smejkal, V., Rais, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha : Grada Publishing, ISBN Merna, T., Al-Thani, F. Risk management - Řízení rizik ve firmě. Brno : Computer Press, ISBN Černohlávková, E., Sato, A., Taušer, J. a kol. Finanční strategie v mezinárodním podnikání. Praha : ASPI, ISBN Flanagan, R., Norman, G. Risk management and construction. Oxford : Wiley- Blackwell, ISBN Jílek, M. Mezinárodní finance - Studijní text. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Landorová, A. Cenné papíry a finanční trhy. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Dvořák, P. Finanční deriváty. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, ISBN

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

VLIV KURZOVÉHO RIZIKA NA PŘESHRANIČNÍ PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM

VLIV KURZOVÉHO RIZIKA NA PŘESHRANIČNÍ PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM VLIV KURZOVÉHO RIZIKA NA PŘESHRANIČNÍ PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM Martina Šudřichová Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Abstract: In referendum deciding about the Czech entry into European

Více

Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management

Více

Věstník ČNB částka 9/2009 ze dne 25. června 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009

Věstník ČNB částka 9/2009 ze dne 25. června 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009 Třídící znak 2 1 2 0 9 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti I.

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku specializace 91 bakalářské

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku specializace 01, verze

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav matematiky a kvantitativních metod. Oceňování finančních derivátů.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav matematiky a kvantitativních metod. Oceňování finančních derivátů. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav matematiky a kvantitativních metod Oceňování finančních derivátů Marcela Škodová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

IAPS 1012 AUDIT FINANČNÍCH DERIVÁTŮ. (Tento pokyn je platný) OBSAH

IAPS 1012 AUDIT FINANČNÍCH DERIVÁTŮ. (Tento pokyn je platný) OBSAH AUDIT FINANČNÍCH DERIVÁTŮ (Tento pokyn je platný) OBSAH Odstavce Úvod... 1 Finanční deriváty a aktivity s nimi spojené.....27 Odpovědnost managementu a osob pověřených řízením... 8-10 Odpovědnosti auditora...11-15

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace Mathematical models of financial derivatives pricing

Více

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ The economic significance of stock indices Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Finanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financích Financial derivatives - their pricing and application in the corporate

Více

Česká exportní banka. Výroční zpráva 2008

Česká exportní banka. Výroční zpráva 2008 Česká exportní banka Výroční zpráva 2008 obsah ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA // VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 A Slovo předsedy představenstva Slovo předsedy dozorčí rady B Profil České exportní banky, a.s. 1. Předmět podnikání

Více

Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond

Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond Výroční zpráva 2008 ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Výroční

Více

S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Provoz a ekonomika navazující magisterské studium

S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Provoz a ekonomika navazující magisterské studium ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Provoz a ekonomika navazující magisterské studium důležité termíny pro závěr studia soubor

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Investování a investiční instrumenty Roman Richtr Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

SIMULACE MONTE CARLO VE FINANCÍCH Aplikace při ocenění jednoduchých opcí

SIMULACE MONTE CARLO VE FINANCÍCH Aplikace při ocenění jednoduchých opcí Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Tomáš Tichý SIMULACE MONTE CARLO VE FINANCÍCH Aplikace při ocenění jednoduchých opcí Ostrava, 2010 Tomáš Tichý Department of Finance

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

Konsolidovaná výroční zpráva

Konsolidovaná výroční zpráva Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Údaje o konsolidačním celku Zpráva dozorčí rady Equa bank a. s. Zpráva o vztazích 03 14 65 Základní údaje o hospodařeni Equa bank a. s. Dozorčí rada Equa bank a. s. Auditovaná

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

Zpráva vedení banky. 4 Zpráva vedení banky k hospodářským výsledkům 2014

Zpráva vedení banky. 4 Zpráva vedení banky k hospodářským výsledkům 2014 Výroční zpráva za rok končící 31. prosince 2014 Obsah 4 5 Zpráva vedení banky 4 Zpráva vedení banky k hospodářským výsledkům 2014 6 8 Commerzbank AG 7 Commerzbank ve světě 8 Commerzbank v České republice

Více

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení Florová Petra Bakalářská práce 2007 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Vyšší odborná

Více

Projekt aplikace interních modelů hodnocení úvěrové způsobilosti firemních klientů v segmentu SME. Bc. Iveta Hložková

Projekt aplikace interních modelů hodnocení úvěrové způsobilosti firemních klientů v segmentu SME. Bc. Iveta Hložková Projekt aplikace interních modelů hodnocení úvěrové způsobilosti firemních klientů v segmentu SME Bc. Iveta Hložková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce je věnována vytvoření projektu experimentálního

Více

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu Analysis of profitability of shares traded on the Czech stock market

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 1. Údaje o bance Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FINANČNÍ RESTRUKTURALIZACE

Více

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik 1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik Českomoravská záruční rozvojová banka, a. s. podstupuje a řídí tyto typy rizik: - úvěrové, - úrokové, - měnové, - operační - likvidity. Řízení jednotlivých

Více