Pro zajímavost stejnou výši, tedy 80% platu, dostanou Švédští občané také v případě že nepracují z důvodu nezaměstnanosti nebo nemoci.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro zajímavost stejnou výši, tedy 80% platu, dostanou Švédští občané také v případě že nepracují z důvodu nezaměstnanosti nebo nemoci."

Transkript

1 Systém rodičovské dovolené ve Švédsku 1) Jak je systém upraven V devítimilionovém Švédsku je rodinná politika založená na univerzálním modelu a má několik základních zásad, které mají přispívat k genderově neutrální rodinné politice: Rovnocenný význam mateřství a práce v definici ženských rolí. Partnerství ve vztazích mezi partnery a generacemi. Vzrůstající podíl mužů starajících se o dítě. Pomoc rodinám majícím problémy s výchovou dětí. Aktivní podíl rodičů na fungování sociálních institucí. Síť specializovaných institucí (sociálních a výchovných), jež jsou součástí veřejného sektoru jako podmínka pro zdravý vývoj dítěte. Finance na rodičovské dovolené Ve Švédsku je finanční kompenzace pro rodiče během rodičovské dovolené k dispozici prvních 16 měsíců, z toho 13 měsíců ve výši 80% měsíčního platu toho z rodičů, který se rozhodne zůstat doma a další 3 měsíce pevnou denní částkou. Prvních 13 měsíců dostává rodič 80% platu, přičemž maximální výše dávky je stanovená na SEK 646 na den (EUR 78,), kterou ale mohou využít jen rodiče, kteří před narozením dítěte nejméně 240 dnů pracovali. Ostatní rodiče dostanou SEK 180 na den (EUR 20). Pro zajímavost stejnou výši, tedy 80% platu, dostanou Švédští občané také v případě že nepracují z důvodu nezaměstnanosti nebo nemoci. Nejvýše může měsíční příspěvek od státu dosáhnout SEK (EUR 2 700). Dále pak může rodič získat příspěvek na další tři měsíce v hodnotě SEK 60 na den (EUR 7). Průměrný měsíční plat se ve Švédsku v roce 2006 pohyboval v rozmezí SEK (EUR 3 558) až SEK (EUR 2 852) v závislosti na regionu a zaměstnání v soukromém nebo státním sektoru. 16 měsíční rodičovská dovolená garantuje dva měsíce pro druhého partnera většinou otce (pappa months), která propadne pokud ji druhý partner nevyužije. Tyto 2 měsíce jsou zahrnuty v 16 měsíční rodičovské dovolené. Otec má navíc speciální právo využít 10 dní extra rodičovské dovolené pappa days současně s matkou v období prvních 60 dnů mateřské dovolené, tedy kolem porodu a v šestinedělí. 60 dní je rezervováno pro matku a 60 pro otce, zbytek si mohou mezi sebou volne rozdelit.

2 Podle zákona o rodičovské dovolené z roku 1995 mají zaměstnané ženy nárok na plnou absenci z práce v souvislosti porodem ditěte konkretně na nepřerušených 7 týdnů před plánovaným termínem porodu a dalších 7 týdnů po porodu. Také má nárok na pauzu/volno na kojení dítěte. Švédská legislativa konkrétně definuje 5 typu "pracovní absence" v souvislosti s dítětem: 1) mateřská dovolená (7 týdnů nebo 60 dní - údaje se různí) v rámci tohoto období si otec může vzít oněch 10 dní volno plná pracovní absence jednoho rodiče maximálně do 18 měsíců věku dítěte +2 papa months, které při nevyužití propadnou (RD je 16 včetně 2 pappa months, předtím mateřská 60 dní) 2) částečné volno s nárokem na rodičovský příspěvek (föräldrapenning) za sníženého pracovního úvazku na ne více než 75% a ne méně než 25% 3) částečné volno bez nároku na rodičovský příspěvek při pracovním úvazku sníženém o 25%, obvykle do 8 let věku dítěte 4) volno se střídavými nároky na rodičovský příspěvek v období přechodné intenyivní péče o dítě, obykle do 12 let věku dítěte. Jak již bylo řečeno, oba rodiče dostávají dávku ve výši 80% platu celkem po 13 měsíců, ke kterým si pak mohou přidat ještě 3 měsíce se sníženým denním příspěvek. Oba mají ale právo zůstat doma s každým dítětem až 1,5 roku bez ztráty zaměstnání. V případě, že toto právo využijí oba rodiče, zůstane dítě doma až do 3 let svého věku, i když finanční kompenzaci dostane rodina pouze na 1 a tři čtvrtě roku dítěte. Příspěvky státu během prvních 16 měsíců rodičovské dovolené jsou relativně štědré. Kritiku konzervativců si však systém vysloužil za malou podporu v období následujícím po 1,5 roku dítěte, kdy jsou matky v podstatě odrazovány od dalšího setrvávání v domácnosti s dítětem. Podle kritiků tento systém nutí rodiče posílat děti do jeslí v ranném věku, i když by jeden z rodičů s ním ještě rád zůstal doma. Nicméně, v praxi se ukázalo, že mnoho rodin se rozhodne zůstat doma až do věku 2 let dítěte a pobírat tak v průměru 40% platu měsíčně. Tatínci V roce 1974 se dosavadní systém mateřské dovolené změnil na systém rodičovské dovolené. Jasně deklarovaným cílem švédského systému je podporovat otce, aby zůstávali doma se svými dětmi. V praxi to pak znamená, že stát dovoluje matkám a otcům, aby si upravili čas který stráví každý z nich s dítětem podle vlastních potřeb. Také proto je rodičovský příspěvek poměrně vysoký (80% platu), tak aby byl rodinný rozpočet vhodně kompenzován v případě, že je otec doma. Navíc, státní zaměstnanci získávají ještě 10% bonus, čímž pak jejich měsíční příjem na rodičovské dovolené vzroste na 90% platu.

3 Problémem ovšem je, že státní strop nezohledňuje vzrůstající inflaci, takže až jedna třetina otců dostává méně než 80% a mnoho rodin si proto myslí, že by přišly o příliš velkou část svým příjmů v případě, že doma zůstane otec. V roce 1991, kdy ještě podle starších štědřejších opatření pobírali otcové 90% platu, využilo rodičovskou dovolenou 7.7% mužů. Tato skutečnost byla vysvětlována za prvé přetrvávající patriarchální kulturou ve společnosti, jejíž odstranění bude trvat ještě několik dekád a za druhé obavami mužů ze ztráty zaměstnání. Ačkoliv měli otcové právo zůstat doma s dítětem, jejich zaměstnavatelé je často obviňovali z nedostatku ambicí. Ve Švédsku hrají velice silnou roli odbory, které sice dokáží zabránit zaměstnavateli, aby otce na rodičovské dovolené propustil, nicméně zaměstnavatel si dokáže najít zástupné důvody pro propuštění tatínka. Mnohem častějším případem ale bylo, že se rodičovská dovolená pro otce, ale i pro matku, stala překážkou pro případné povýšení. V roce 1994 proto Švédská vláda představila tzv. pappa month - jeden měsíc rodičovské dovolené rezervovaný pro tatínka. Pokud si ho otec nevybral, rodina v tomto měsíci ztratila nárok na dávku a celkově by tak získala příspěvky za 11 nikoliv za 12 měsíců. V praxi tato reforma zapříčinila to, že téměř všichni otcové pak strávili doma s dítětem minimálně jeden měsíc. Obvykle to je celkem 6 týdnů, protože otcové mají právo ještě na 2 týdny dovolené hned po narození dítěte. (V roce 2002 prodlouženo na měsíce 2). I přesto, ale v roce 2002 si celou rodičovskou dovolenou vybralo 12.4% mužů. V době zavádění pappa month, uváděla vláda jako důvod tohoto opatření vědecky prokázané pozitivní důsledky blízkého vztahu mezi otcem a dítětem už v jeho ranném věku. Dalším pozitivní faktorem, který mělo toto opatření přinést, byla snížená diskriminace zaměstnavatelů vůči matkám a otcům na rodičovské dovolené. Sdílení odpovědnosti během praktické péče o dítě by pak zároveň mělo vést k rovnému rozdělení nepřítomnosti v práci mezi muže a ženy, což by mělo vést ke zvýšení kariérních možností pro ženy. Kromě vládní rodinné politiky se objevují také příklady opatření přímo z korporátního sektoru. Firma Ericsson například do kontraktu od konce devadesátých let přidává ustanovení podle kterého jejich zaměstnanec, který půjde na rodičovskou dovolenou s platem přesahujícím státní strop SEK bude dostávat od firmy dorovnání na skutečných 80% svého měsíčního platu až do výše SEK Rodiče mohou toto dorovnání dostávat po 180 dní v období do 1,5 roku dítěte, musejí si však rodičovskou dovolenou vybrat v jednom kuse. Podle vyjádření Ericssonu k tomuto typu benefitu firma přistoupila, aby se stala atraktivnější pro zkušené pracovníky hledající uplatnění na trhu práce. Zároveň pak firma uvedla, že podporuje koncept otců na rodičovské dovolené. Tento benefit je totiž atraktivní zejména pro muže, protože právě ti v této firmě, ale i jinde vydělávají mnohem více v porovnání se ženami. 2) Legislativa Švédský model sociální politiky je koncipován jako ženám přátelský (womenfriendly) a jeho zlatým věkem byla léta. Od 60. let je kladen důraz na model rodiny s dvojitým příjmem (dual earn family model) a od počátku 70. let se začíná rozjíždět podpora rodičovské dovolené rovnoprávné pro oba partnery.

4 Velká změna přišla v roce 1974, kdy je přijata reforma rodičovské dovolené, a stává se poprvé možné pro otce jít na mateřskou dovolenou, její doba je stanovená na 6 měsíců. Švédsko byla první země na světě, kde to bylo možné. V 90. letech došlo v sociálním systému welfare state ve Švédsku k výrazným škrtům, které se projevily zejména v sociálním pojištění, péči o mentálně postižené, v nemocenském a penzijním systému a v počtu zaměstnanců státní správy a samosprávy. Rodinná politika státu se ale naopak v posledním desetiletí stala štědřejší. V roce 1989 byla doba rodičovské dovolené prodloužená na 15 měsíců, kde poslední tři měsíce rodič dostává pouze paušální dávku. Od roku 1994 přibyl ještě tzv. otcovský měsíc pappa month, tedy měsíc rodičovské dovolené vyhrazený pro druhého partnera, většinou otce. V roce 2002 byl otcovský měsíc prodloužen na dva měsíce a tím byla rodičovská dovolená prodlužená na dnešních 16 měsíců. Historické sociální a legislativní předpoklady dnešní podoby systému Už od roku 1917 je zavedeno určování otcovství u mimomanželských dětí. To mělo za následek hlavně větší ekonomickou zodpovědnost otců nemanželských dětí a postupně to vedlo i k větší pečovatelské zodpovědnosti. V roce 1938 byl přijat zákon na ochranu dětí z rozvedených a nikdy nesezdaných manželství, ve kterém se stát zaručoval platit přídavky na děti a současně dohlížet na otce, aby platili své povinné alimenty. Zde je ale nutné podotknout, že koncept biologického otce byl ve Švédsku velice důležitý, neboť například ženy, které nikdy neurčily biologického otce svého dítěte začaly dostávat přídavky na děti až v roce Celkově nová koncepce, která se začala rodit v sedmdesátých letech, měla za následek zásadní změnu rodinné politiky. Stavěla na rovnocennosti sezdaných i nesezdaných partnerských svazků ve výchově dítěte a velký důraz kladla na víceméně stejnoměrnou péči o děti z rozvedených rodin. Rovnocennost sezdaných i nesezdaných párů se v 70. letech začala vyrovnávat s příchodem možnosti soužití bez sňatku a vyvrcholila v roce 1994 možností registrovaného partnerství pro páry stejného pohlaví a adopcí dětí těmito páry. Švédské úřady dokonce nevyžadují sňatek se Švédským občanem/občankou jako podmínku pro rodiče-cizince, který chce získat povolení k trvalému pobytu. Systém umožňuje mít dítě jak homosexuálním párům, tak i jednomu rodiči, kterých chce mít dítě a žít sám. Tito, nejčastěji jsou to ženy, mají ve Švédsku v porovnání s jinými zeměmi jednoduše dostupnou denní péči o dítě ve školce nebo jeslích,

5 získají finanční podporu od státu v případě, že druhý rodič neplatí na dítě a navíc mohou profitovat z ostatních výhod štědrého sociálního systému. Jednočlenné rodiny s dítětem představují ve Švédsku 3% domácností, v Německu 6% a v USA 9.3%. Ve Švédském případě pak 70% měsíčních příjmů těchto (nejčastěji) matek tvoří výplata z práce, také v důsledku jednoduché dostupnosti jeslí nebo školek. Dalším důležitým prvkem švédské rodinné politiky je porozvodová/porozchodová (sdílená péče tzv. joint custody). Oba rodiče mají stejnou zodpovědnost za své dítě. V případě rozvodu to pak znamená, že soud přiznává obě rodičům stejná práva a povinnosti a rodiče se mohou dohodnout na péči o dítě podle svých pracovních povinností. Soudy tedy nerozhodují podle modelu otec = chlebodárce (breadwinner), který platí alimenty a vídá dítě jednou za dva týdny o víkendu, a matka = žena v domácnosti (housewife), která o dítě pečuje jako je tomu například v Německu. Společná péče ve Švédsku pracuje se třemi základními premisami: dítě má zákonný nárok na styk se svým biologickým otcem; biologický otec má právo zasahovat do výchovy dítěte a spolurozhodovat o výběru školy, náboženských otázkách apod.; nový, nevlastní otec nemá ekonomickou zodpovědnost za cizí dítě. V případě, že má jeden z rodičů dítě v trvalé péči a druhý rodič není schopen dítě finančně podporovat zastoupí ho stát. Z tzv. joint-custody vyplývá, že ani jeden rodič tedy není ve většině případů odkázaný na toho druhého. Jednodušší přístup k rozvodu a velkorysé podmínky pro rozvedené rodiče ale ve švédském případě nevedly k výrazně vyšší rozvodovosti v porovnání s jinými evropskými zeměmi. (V roce 1999 činila rozvodovost ve Švédsku 58.9%, v České republice 44.2% a v Německu 44.3%). Štědrý systém ovšem pomohl rapidně snížit počet dětí žijících v chudobě. (Švédsko mělo v roce % dětí, Česká republika 6.6% a na příklad Německo 10.6%) Nízká míra chudoby je samozřejmě podporována také ostatními welfare opatřeními jako je regulované nájemné, příspěvky na bydlení či podporou v nezaměstnanosti. Muži a ženy ve Švédsku podávají daňová přiznání každý zvlášť, takže žádný z rodičů neriskuje, že bude zařazen do vyšší daňové kategorie. Výše daní tak není závislá na způsobu zorganizování soukromého života daného jednotlivce. Na rozdíl například od Německa, kde jsou ženy odrazovány od brzkého návratu do práce vyšší daňovou zátěží pro rodiny se dvěma pracujícími rodiči. Podobně pak německý daňový systém zvýhodňuje sezdané rodičovské páry proti párům žijícím odděleně nebo nesezdaným. 3) Dopady legislativy v praxi Současný stav, kdy si otcovskou dovolenou bere 19% mužů je jeden z nejvyšších v Evropě. V jedné ze studií se také ukázalo, že rodiny, ve kterých je otec alespoň částečně na rodičovské dovolené, jsou stabilnější a je u nich menší rozvodovost. Všechny výše zmíněné okolnosti nám stále ukazují, že větší podíl otců na rodičovské dovolené vede k lepšímu fungování společnosti. Může to potvrdit ona menší rozvodovost, stejně jako vysoký podíl žen v produktivním věku na trhu práce.

6 Všechny tyto předchozí okolnosti pomalu vedou ke stále větší možnosti mužů ve Švédsku být pečujícím otcem. Tato změna je také podporovaná konceptem Skandinávského modelu rodiny s dvojitým příjmem (dual-earn family model), jež současně zbavuje muže jeho úlohy chlebodárce (breadwinner) a samozřejmě úzce souvisí s rovnocenným rozdělením péče o dítě a tím i s podporou aktivního otcovství. Celá tato změna má pak zásadní vliv na zastoupení žen v produktivním věku na trhu práce, která je ve Švédsku téměř srovnatelná se zastoupením mužů téhož věku na trhu práce, tedy okolo 50%. V roce 2004 si rodičovskou dovolenou vzalo 81% matek, zatímco otců bylo 19%. To se rovná 14.3 měsíců dítěte s matkou a 1.7 měsíce s otcem. Zmíněných 19% představuje navýšení otcovské dovolené o 7% od roku Na druhou stranu, ale přibližně 20% Švédských otců vůbec nevyužilo možnost vzít si dovolenou a strávit nějaký čas se svým dítětem doma. Britská studie zabývající se implementací daddy month ve Švédsku ukazuje, že tento prvek vedl ke zvýšení počtu mužů, kteří si vzali plnou rodičovskou dovolenou. Zároveň také zjistili, že zvýšený počet mužů na rodičovské dovolené nevedl ke zvýšení podílu otců pečujících o dítě v případě nemoci. V porovnání s jinými, liberálními i konzervativními, zeměmi nelze říct, že by Švédský model limitoval svobodnou volbu rodičů, i přesto, že nabízí velkorysé rodičovské příspěvky v prvních 16 měsících a pak pro změnu zajišťuje levnou a dostupnou péči o dítě ve školce nebo jeslích. Například v liberálním USA ženy po více než 3 měsících na mateřské dovolené mohou ztratit svoji práci a navíc nemají vůbec nárok na žádné státní příspěvky. V konzervativním Německu je naopak doba placené rodičovské dovolené mnohem delší, nicméně příspěvky jsou odvozeny od majetkových poměrů, takže se ve finále na mnoho matek nevztahují. Zajímavé výsledky prokázala studie Švédského národního institutu pro veřejné zdraví (Swedish National Institute of Public Health) z roku 2006, která statisticky prokazuje o 16% nižší riziko smrti u otců, kteří si vzali otcovskou dovolenou. Podle studie sociologa Strohmeiera z roku 2002 prorodinná politika státu nijak neovlivňuje porodnost v dané zemi. V 80. letech byla ve Střední Evropě mnohem vyšší porodnost než v Západní Evropě. V prvních deseti letech po pádu komunistických vlád v CEE ale porodnost klesla o polovinu, zatímco ve Švédsku významně stoupla, navzdory prorodinné politice v středoevropských zemích a také v sousedním Německu. Navíc je jasné, že pokles porodnosti nemohl přímo souviset s ekonomickou situací, která se pro mnoho rodin zhoršila vzhledem k tomu, že v době baby boomu byla situace nesrovnatelně horší. Hodnoty žen se změnily, píší sociologové Tomáš Sirovátka a Steven Saxonberg, a kariérní či pracovní vyhlídky žen významně ovlivňují jejich vnímání a následné formování rodiny. Jiná, britská studie pak prokazuje, že zavedení pappa months ve Švédsku nijak nezměnilo rozložení věku žen v době porodu. 4) Praxe Švédského systému rodičovské dovolené Zkrácený úvazek

7 Zásadní vliv na podporu aktivního otcovství má flexibilita rodičovské dovolené a sítě služeb v oblasti hlídání dětí. Žena i muž mohou být současně na rodičovské dovolené, která se může rozvolnit (až do věku 8 let dítěte) a oba mohou pracovat na snížený úvazek. Nebo mohou částečně pracovat a současně dávat dítě do jeslí či školky. Školka a jesle Velká většina dětí navštěvuje školku 64% mezi 1-5rokem. V porovnání například s Německem nebo USA denní péče o dítě ve školce je jednak jednoduše dostupná, tak i relativně levná. Maximální poplatek může dosáhnout SEK (EUR 140). Poplatek se snižuje nízkopříjmovým rodinám a to tak, že může dosáhnout nejvýše 3% příjmu rodiny. V případě druhého dítěte ve školce platí rodina maximálně SEK 400 a poplatek nesmí překročit 2% z celkových příjmů. Původně byli poplatky vypočítávány jen podle výše příjmů. To jsou sice i nyní, nicméně mnoho rodin z vyššími příjmy platí nižší poplatky také například v důsledku toho, že místní samosprávy, které jsou za tato dětská zařízení zodpovědné nejsou státem tlačeny k navýšení poplatků na povolené maximum. Nově mají rodiče právo posílat svoje děti do jeslí nebo do školky na nejméně na 15 hodin týdně i v případě, že jsou nezaměstnaní nebo na rodičovské dovolené s druhým dítětem, aby dítě které již jednou chodilo do zařízení denní péče netrpělo izolací od kolektivu. Domácí péče Školka ale není jediný způsob péče o předškolní děti. Ve Švédsku existuje také domácí péče, kdy vychovatelka dochází přímo do domu rodičů. Tato péče je více využívaná na venkově. Otevřená školka Uvnitř velkých měst zase existuje tzv. otevřená školka, kam chodí rodiče s dětmi za účelem socializace dětí, tyto otevřené školky jsou většinou zdarma. Centrum volného času Další velice oblíbené je centrum volného času, které funguje téměř pořád, celý den, po škole i o prázdninách. Všechny tyto instituce jsou podporovány státem a tedy většinou zdarma a současně jsou maximálně přizpůsobené potřebám rodičů. Polemika se současným systémem Catherine Hakim, socioložka z London School of Economics, která se specializuje na ženskou problematiku ve své knize Key Issues in Women's Work vydané v GlasshousePress v roce 2004 uvádí, že Švédské ženy i přes silnou státní podporu stále platí vysokou cenu ze svou kariéru. Více než 80% z nich se nachází pod platovou hranicí (neviditelným stropem) nad kterou se naopak nachází 80% mužů. Ve family-friendly Švédsku je tento problém mnohem výraznější než v uvolněnějším (hire-and-fire-at-will) systému v USA. Jen 1,5% senior managmentu tvoří ženy ve srovnání s 11% v USA. Jen 2 z 282 firem zalistovaných na burze má v čele ženu.

8 Ženy ve Švédsku dostávají zhruba o 20% nižší plat než muži, uvádí Cathrin Hakim. Navíc, 75% žen pracuje ve státním sektoru, což je tradičně nízkopříjmový sektor s nižšími kvalifikačními požadavky, zatímco 75% mužů pracuje v privátním sektoru. Během let uplatňování politiky přátelské rodině postupně soukromé korporace ve Švédsku snížily počet žen, protože si nemohou dovolit náklady spojené se štědrými balíčky na mateřské dovolené, říká Hakim. Podle ní, poslední průzkumy ukazují, že Švédové jsou spokojeni se současnou úpravou rodičovské dovolené a nechtěli by rozšíření balíčku státní podpory. Naopak, chtěli by spíše více flexibility v tom, jak si zorganizovat svůj rodinný život. V současné situaci je jen velmi malý prostor jak zvýšit finanční benefity pro Švédské rodiče, píše týdeník The Economist. A tak najpravděpodobnějším výstupem vládní snahy o další rozvoj otcovské dovolené bude reklamní kampaň cílená na tatínky a jejich práva například pod sloganem: Kolik mužů na smrtelné posteli lituje, že strávili příliš málo času se svým šéfem? ( How many men on their deathbeds say they spent too little time with their boss? ) Tabulka 1: Podíl otců na rodičovské dovolené Father s share of parental leave Percent Year

9 Tabulka 2: Porodnost podle dat Eurostatu Tabulka 3: Participace žen a mužů na trhu práce

10

11 Použitá literatura a zdroje: Hobson, Barbara ed. (2002) Making Men into Fathers: Men, Masculinities and the Social Politics of Fatherhood (Cambridge: Cambridge University Press) Duvander, A.Z.; Andersson, G: Gender Equality and Fertility in Sweden: A Study on the Impact of the Father s Uptake of Parental Leave on Continued Childbearing, dostupné na: Ferrarini, T; Thalberg, S; Duvander, A.Z: Swedish parental leave and gender equality. Achievements and reform challenges in a European perspective, dostupné na: Ola.h, L. Sz Gender and family stability: Dissolution of the first parental union in Sweden and Hungary. Demographic Research 4: 27-96, dostupné na: Saxonberg, S., Sirovatka, T.: (2006) Failing Family Policy in Post-Communist Central Europe, Journal of Comparative Policy Analysis, Vol. 8, No. 2. Saxonberg, S.: (2004) The Swedish Model is Doing Well Despite Neo-Liberal Attacks. Problemy Polityki Spolecznej vol. 7. Saxonberg,S.: (2003) The Influence of Family Policy on Freedom of Choice: Sweden from a comparative perspective. Małżeństwo i Rodzina, vol 2, n. 4. Strohmeier, K. P., 2002, Family policy how does it work?, in: F. X. Kaufmann, A. Kuijsten, H.-J. Schulze and K. P. Strohmeier. Family Life and Family Policies in Europe, Vol. 2 (Oxford: Oxford University Press), pp www. eurostat.eu

Aktivní otcovství. Maminka doma, tatínek v práci. Mgr. Lukáš Sedláček s přispěním Zory Javorské

Aktivní otcovství. Maminka doma, tatínek v práci. Mgr. Lukáš Sedláček s přispěním Zory Javorské Aktivní otcovství Mgr. Lukáš Sedláček s přispěním Zory Javorské Maminka doma, tatínek v práci Otcové a genderové stereotypy Výchova k mateřství a láska k dětem Když je táta na rodičovské Tátové ve Skandinávii

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011 MOŽNOSTI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah prezentace Zdroje dat, základní popis VŠPS Popis základních domácnostních ukazatelů a participace

Více

Sladění rodinného a pracovního života ČDS, 19. února 2014

Sladění rodinného a pracovního života ČDS, 19. února 2014 Vysoká škola ekonomická Sladění rodinného a pracovního života ČDS, 19. února 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL (VŠPS) Základní charakteristika šetření primárně zaměřeno na trh práce,

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Rodičovská péče o děti do 3 let v ČR a ve Francii

Rodičovská péče o děti do 3 let v ČR a ve Francii Rodičovská péče o děti do 3 let v ČR a ve Francii Podmínky, preference a realita Věra Kuchařová Obsah příspěvku A. Fakta o rozsahu rodičovské péče v ČR a Francii B. Strukturální a institucionální podmínky

Více

Rodinná politika ve Francii a v Německu

Rodinná politika ve Francii a v Německu Rodinná politika ve Francii a v Německu Mgr. Karolína Dobiášová 10.4. 2012 Struktura přednášky Typologie sociálního státu ve vztahu k rodinné politice Německa a Francie Německo Demografie - Německo Rodinná

Více

PERSPEKTIVY MLADÉ GENERACE PŘI ZAKLÁDÁNÍ RODINY

PERSPEKTIVY MLADÉ GENERACE PŘI ZAKLÁDÁNÍ RODINY PERSPEKTIVY MLADÉ GENERACE PŘI ZAKLÁDÁNÍ RODINY Ondřej Nývlt Tisková konference, 7. 5. 2014, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat Výběrová šetření

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Populace pracujících chudých v Česku a na Slovensku Šárka Šustová, Martin Zelený, Eliška Zykmundová

Populace pracujících chudých v Česku a na Slovensku Šárka Šustová, Martin Zelený, Eliška Zykmundová Populace pracujících chudých v Česku a na Slovensku Šárka Šustová, Martin Zelený, Eliška Zykmundová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. TD010171 Vliv institutu minimální mzdy na sociálně ekonomický vývoj

Více

FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV

FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV V této kapitole je uveden přehled a popis přímých finančních nástrojů rodinné politiky, které se dají zařadit do oblasti podpory rodiny. Tyto nástroje lze

Více

Otcovská (rodičovská) dovolená Dánsko, Norsko, Švédsko a další vybrané země

Otcovská (rodičovská) dovolená Dánsko, Norsko, Švédsko a další vybrané země mezinárodní 1332 Otcovská (rodičovská) dovolená Dánsko, Norsko, Švédsko a další vybrané země Zpracovaliy: Kořánová Marie, Kuchařová Věra (VÚPSV, v,v,i, 2007) Úvodem metodologická poznámka Informace o otcovské

Více

Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená. VPL 457 Genderové aspekty trhu práce a související politiky JS 2016 Přednášející: Lenka Formánková

Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená. VPL 457 Genderové aspekty trhu práce a související politiky JS 2016 Přednášející: Lenka Formánková Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená VPL 457 Genderové aspekty trhu práce a související politiky JS 2016 Přednášející: Lenka Formánková Struktura hodiny Opatření mateřská, rodičovská a otcovská dovolená

Více

Autor výukového materiálu červen 2012

Autor výukového materiálu červen 2012 VY_62_INOVACE_AR71 Autor výukového materiálu Datum vytvoření výukového materiálu Mgr. Alžběta Ripelová červen 2012 Ročník 8. Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Člověk a společnost, Výchova k

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele. Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s.

Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele. Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s. Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s. Work/Life Balance Téma flexibilního pracovního uspořádání je potřeba

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY 14. ČERVNA 2017 PRAHA

KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY 14. ČERVNA 2017 PRAHA KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY 14. ČERVNA 2017 PRAHA Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc. Ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí, MPSV Základní informace Koncepci rodinné politiky připravuje MPSV ve

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

RODINNÁ POLITIKA V NORSKU. 17.4. 2012 Eva Tušková

RODINNÁ POLITIKA V NORSKU. 17.4. 2012 Eva Tušková RODINNÁ POLITIKA V NORSKU 17.4. 2012 Eva Tušková Struktura přednášky Obecné charakteristiky Norského království Norská rodina Podíl ţen a muţů v práci a na péči (earner/carer) Rodinná politika v Norsku

Více

Změny v rodičovské: více peněz, ale má to háček

Změny v rodičovské: více peněz, ale má to háček Novinky v dávkách Změny v rodičovské: více peněz, ale má to háček 25.02.2016 21:20 Původní zpráva Rodičovský Like 4 příspěvek, který Tweetpobírají matky nebo otcové starající se o malé děti, může vzrůst

Více

Rodinná politika ve Velké Británii Mgr. Karolína Dobiášová

Rodinná politika ve Velké Británii Mgr. Karolína Dobiášová Rodinná politika ve Velké Británii Mgr. Karolína Dobiášová 03.4. 2012 Obsah přednášky Demografická situace ve Velké Británii ve vztahu k rodinné politice Britský sociální stát a rodinná politika Velké

Více

Rovnost šancí na Vysočině

Rovnost šancí na Vysočině Rovnost šancí na Vysočině Slaďování pracovního a rodinného života Seminář pro veřejnou správu konaný dne 20.9.2012 Anna Machátová. Třebíčské centrum o.s. Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0 ODS pro rodiny Praha, 6. května 2010 Východiska demografický vývoj růst porodnosti růst tlaku na kapacitu předškolních zařízení nedostatečná kapacita jeslí a školek neexistence jiných služeb péče o děti

Více

Sociodemografická analýza rodin (zaměření na Kraj Vysočina)

Sociodemografická analýza rodin (zaměření na Kraj Vysočina) Sociodemografická analýza rodin (zaměření na Kraj Vysočina) Autor: Mgr. Daniel Hanzl sociolog Základní charakteristika Kraje Vysočina Území Kraje Vysočina se administrativně člení na 5 okresů, 15 správních

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.4.2005 10 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí

EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí Příloha č.6 EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí Na Evropské úrovni jsou nyní velmi aktuálním tématem rodiče, jejich minimální nároky na mateřskou, otcovskou a rodičovskou dovolenou i práva

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM 1. 2. 2013 TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM Od devadesátých let roste počet neúplných rodinných domácností se závislými dětmi. Podle výsledků výběrového šetření

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. Domácnosti a bydlení seniorů Hodnocení bydlení seniorů je možné pouze na základě výsledků sčítání lidu, domu a bytů (SLDB), které jediné přináší podrobné údaje o ech a úrovni jejich bydlení. Podle výsledků

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Financování individuální péče ve Francii. Céline Argenti-Dubourget, CAF Bouches-du-Rhône

Financování individuální péče ve Francii. Céline Argenti-Dubourget, CAF Bouches-du-Rhône individuální péče ve Francii Céline Argenti-Dubourget, CAF Bouches-du-Rhône rané dětství: klíčové číselné údaje klíčové číselné údaje 2,5 milionu dětí ve věku do 3 let k 1. lednu 2011. Zvýšení úhrnné plodnosti

Více

MEMORANDUM. Téma je rozděleno do 5 tematických okruhů:

MEMORANDUM. Téma je rozděleno do 5 tematických okruhů: MEMORANDUM PRO: OD: Spolek Centrum komunitní práce Ústí nad Labem JUDr. Helena Grout, advokát DATUM: 15. května 2015 RE: Doporučení pro ošetření tématu odchody / příchody na MD, RD jak z pozice zaměstnaných,

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Více

Konflikt generací mladí proti starým?

Konflikt generací mladí proti starým? Konflikt generací mladí proti starým? Martin POTŮČEK Předseda odborné komise pro důchodovou reformu Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Vystoupení

Více

Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života

Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 23. 10. - 24. 10. 2014 v Brně Konference Slaďování soukromého a pracovního

Více

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Lenka Formánková Potřeba slaďování práce a rodiny v ČR Ekonomická aktivita žen o 18%, než u mužů. Rozdíl v platech žen a mužů čtvrtý

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY PŘI SČÍTÁNÍ LIDU VE SVĚTĚ

ZJIŠŤOVÁNÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY PŘI SČÍTÁNÍ LIDU VE SVĚTĚ Příloha č. 1 ZJIŠŤOVÁNÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY PŘI SČÍTÁNÍ LIDU VE SVĚTĚ Sčítání většiny států obsahují v souladu s mezinárodními doporučeními základní ukazatele ekonomické aktivity jako jsou: - typ současné

Více

ZÁKON. ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

ZÁKON. ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Čl. ZÁKON ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 592/1992

Více

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v Přednáška č.6 II. pilíř sociálního zabezpečení (ČR) - Státní sociální podpora Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.2 Domácnost, rodina a finance 9. Rodinné právo Rodinné právo je soubor právních

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-14

KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 2. 2010 2008/0193(COD) KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-14 Návrh zprávy (PE430.593v01-00) Zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:  DŮVODOVÁ ZPRÁVA DŮVODOVÁ ZPRÁVA Obecná část Zhodnocení platné právní úpravy Stanovení minimálního vyměřovacího základu demotivuje jak zaměstnance, tak především zaměstnavatele, k uzavírání pracovních poměrů na zkrácený

Více

Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová

Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová Sólo rodiče v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství 13. ledna 2014 Eliška Kodyšová proč sólo rodiče? pečující osoba živitel/kai sám SÓLO RODIČ proč sólo rodiče? ÚPLNÁ RODINA RODINA NEúplná SÓLO rodina

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Konflikt generací mladí proti starým?

Konflikt generací mladí proti starým? Konflikt generací mladí proti starým? Martin POTŮČEK Předseda odborné komise pro důchodovou reformu Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Vystoupení

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Děti narozené v manželství a mimo manželství: dvě různé populace

Děti narozené v manželství a mimo manželství: dvě různé populace Děti narozené v manželství a mimo manželství: dvě různé populace Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 06.10.2016 Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU - Český statistický

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Formy soužití Registrované partnerství

Formy soužití Registrované partnerství Formy soužití Registrované partnerství Bc. Kateřina Pavlů Formy soužití 1 Registrované partnerství Partnerský život život ve dvou Manželství Nesezdané soužití (partnerské soužití) Homosexuální vztahy registrované

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi. Otázka: Státní sociální podpora Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Státní sociální podpora druhy dávek, nárokovost Státní sociální podpora je třetím pilířem sociální politiky Systém

Více

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Cílová skupina: Ženy/muži vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Ženy/muži s malými dětmi do 15-ti

Více

Rodinná politika v EU a ČR

Rodinná politika v EU a ČR KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Tel: (+420) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: https://www.natur.cuni.cz/demografie RNDr. Jiřina Kocourková,

Více

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Jan Pavel MF, oddělení koordinace hospodářských politik Nízká flexibilita trhu práce v ČR míra dlouhodobé nezaměstnanosti (strukturální

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

RODINA A STATISTIKA. Iva Kohoutová, Ondřej Nývlt. Tisková konference, , ČSÚ Praha

RODINA A STATISTIKA. Iva Kohoutová, Ondřej Nývlt. Tisková konference, , ČSÚ Praha RODINA A STATISTIKA Iva Kohoutová, Ondřej Nývlt Tisková konference, 9. 4. 214, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 82 Praha www.czso.cz Zdroje dat o rodině Demografická statistika Sčítání

Více

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková Rodina a svět práce Opatření v oblasti sladění profesního, rodinného a osobního života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Pipková Podpora v oblasti sladění v Programovém prohlášení vlády

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. Domácnosti a bydlení seniorů Údaje za domácnosti v podrobném členění za kraje a nižší územní jednotky se zjišťují v rámci sčítání lidu, domů a bytů, konkrétně z bytového listu, kde osoby žijící v jednom

Více

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. DC003: Analýza vlivu finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na demografické chování mladé generace, ve srovnání s vlivy jiných významných

Více

Kde ty jesle, školky jsou?

Kde ty jesle, školky jsou? Kde ty jesle, školky jsou? Hana Hašková Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. hana.haskova@soc.cas.cz Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená? 16.10.2007 Počet míst v jeslích, dětí ve školkách a narozených

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

5. DOMÁCNOSTI NA TRHU PRÁCE

5. DOMÁCNOSTI NA TRHU PRÁCE 5. DOMÁCNOSTI NA TRHU PRÁCE Výběrové šetření pracovních sil je zdroj, který v době mezi sčítáními poskytuje základní informace o změnách ve struktuře hospodařících domácností (HD) založených na společném

Více

Důchodová reforma a rodinná politika

Důchodová reforma a rodinná politika Důchodová reforma a rodinná politika Martin POTŮČEK Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Předseda Odborné komise pro důchodovou reformu Konference

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

Konference SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO, RODINNÉHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA: VÝZVA SOUČASNOSTI 3. února 2015

Konference SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO, RODINNÉHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA: VÝZVA SOUČASNOSTI 3. února 2015 Konference SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO, RODINNÉHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA: VÝZVA SOUČASNOSTI 3. února 2015 Mateřská dovolená základní srovnání ČR a Francie ČR Francie Trvání Podmínky nároku Náhrada mzdy 28 týdnů

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 5. 2010 13 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 01.02.2017 Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? Český statistický úřad 2012 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204126

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE

MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE Lukáš Talpa Liga otevřených mužů, o.s. Praha, 18. 9. 2014 Projekt ESF ČR CZ 1.04/3.4.04/88.00410 Táta na plný úvazek TÁTA NA PLNÝ ÚVAZEK Společný projekt Cíle projektu:

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

K otázce podmíněnosti slaďování rodiny a zaměstnání individuálními a strukturálními faktory Věra Kuchařová

K otázce podmíněnosti slaďování rodiny a zaměstnání individuálními a strukturálními faktory Věra Kuchařová K otázce podmíněnosti slaďování rodiny a zaměstnání individuálními a strukturálními faktory Věra Kuchařová Věra Kuchařová Obsah příspěvku Co vypovídají výběrová šetření o reflexi napětí mezi rodinou a

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka?

Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Možnosti rodin a přístupy rodinných politik Anna Šťastná Neúplné rodiny V průběhu celé historie; v minulosti tvořily významný podíl v rámci rodinných

Více