Pro zajímavost stejnou výši, tedy 80% platu, dostanou Švédští občané také v případě že nepracují z důvodu nezaměstnanosti nebo nemoci.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro zajímavost stejnou výši, tedy 80% platu, dostanou Švédští občané také v případě že nepracují z důvodu nezaměstnanosti nebo nemoci."

Transkript

1 Systém rodičovské dovolené ve Švédsku 1) Jak je systém upraven V devítimilionovém Švédsku je rodinná politika založená na univerzálním modelu a má několik základních zásad, které mají přispívat k genderově neutrální rodinné politice: Rovnocenný význam mateřství a práce v definici ženských rolí. Partnerství ve vztazích mezi partnery a generacemi. Vzrůstající podíl mužů starajících se o dítě. Pomoc rodinám majícím problémy s výchovou dětí. Aktivní podíl rodičů na fungování sociálních institucí. Síť specializovaných institucí (sociálních a výchovných), jež jsou součástí veřejného sektoru jako podmínka pro zdravý vývoj dítěte. Finance na rodičovské dovolené Ve Švédsku je finanční kompenzace pro rodiče během rodičovské dovolené k dispozici prvních 16 měsíců, z toho 13 měsíců ve výši 80% měsíčního platu toho z rodičů, který se rozhodne zůstat doma a další 3 měsíce pevnou denní částkou. Prvních 13 měsíců dostává rodič 80% platu, přičemž maximální výše dávky je stanovená na SEK 646 na den (EUR 78,), kterou ale mohou využít jen rodiče, kteří před narozením dítěte nejméně 240 dnů pracovali. Ostatní rodiče dostanou SEK 180 na den (EUR 20). Pro zajímavost stejnou výši, tedy 80% platu, dostanou Švédští občané také v případě že nepracují z důvodu nezaměstnanosti nebo nemoci. Nejvýše může měsíční příspěvek od státu dosáhnout SEK (EUR 2 700). Dále pak může rodič získat příspěvek na další tři měsíce v hodnotě SEK 60 na den (EUR 7). Průměrný měsíční plat se ve Švédsku v roce 2006 pohyboval v rozmezí SEK (EUR 3 558) až SEK (EUR 2 852) v závislosti na regionu a zaměstnání v soukromém nebo státním sektoru. 16 měsíční rodičovská dovolená garantuje dva měsíce pro druhého partnera většinou otce (pappa months), která propadne pokud ji druhý partner nevyužije. Tyto 2 měsíce jsou zahrnuty v 16 měsíční rodičovské dovolené. Otec má navíc speciální právo využít 10 dní extra rodičovské dovolené pappa days současně s matkou v období prvních 60 dnů mateřské dovolené, tedy kolem porodu a v šestinedělí. 60 dní je rezervováno pro matku a 60 pro otce, zbytek si mohou mezi sebou volne rozdelit.

2 Podle zákona o rodičovské dovolené z roku 1995 mají zaměstnané ženy nárok na plnou absenci z práce v souvislosti porodem ditěte konkretně na nepřerušených 7 týdnů před plánovaným termínem porodu a dalších 7 týdnů po porodu. Také má nárok na pauzu/volno na kojení dítěte. Švédská legislativa konkrétně definuje 5 typu "pracovní absence" v souvislosti s dítětem: 1) mateřská dovolená (7 týdnů nebo 60 dní - údaje se různí) v rámci tohoto období si otec může vzít oněch 10 dní volno plná pracovní absence jednoho rodiče maximálně do 18 měsíců věku dítěte +2 papa months, které při nevyužití propadnou (RD je 16 včetně 2 pappa months, předtím mateřská 60 dní) 2) částečné volno s nárokem na rodičovský příspěvek (föräldrapenning) za sníženého pracovního úvazku na ne více než 75% a ne méně než 25% 3) částečné volno bez nároku na rodičovský příspěvek při pracovním úvazku sníženém o 25%, obvykle do 8 let věku dítěte 4) volno se střídavými nároky na rodičovský příspěvek v období přechodné intenyivní péče o dítě, obykle do 12 let věku dítěte. Jak již bylo řečeno, oba rodiče dostávají dávku ve výši 80% platu celkem po 13 měsíců, ke kterým si pak mohou přidat ještě 3 měsíce se sníženým denním příspěvek. Oba mají ale právo zůstat doma s každým dítětem až 1,5 roku bez ztráty zaměstnání. V případě, že toto právo využijí oba rodiče, zůstane dítě doma až do 3 let svého věku, i když finanční kompenzaci dostane rodina pouze na 1 a tři čtvrtě roku dítěte. Příspěvky státu během prvních 16 měsíců rodičovské dovolené jsou relativně štědré. Kritiku konzervativců si však systém vysloužil za malou podporu v období následujícím po 1,5 roku dítěte, kdy jsou matky v podstatě odrazovány od dalšího setrvávání v domácnosti s dítětem. Podle kritiků tento systém nutí rodiče posílat děti do jeslí v ranném věku, i když by jeden z rodičů s ním ještě rád zůstal doma. Nicméně, v praxi se ukázalo, že mnoho rodin se rozhodne zůstat doma až do věku 2 let dítěte a pobírat tak v průměru 40% platu měsíčně. Tatínci V roce 1974 se dosavadní systém mateřské dovolené změnil na systém rodičovské dovolené. Jasně deklarovaným cílem švédského systému je podporovat otce, aby zůstávali doma se svými dětmi. V praxi to pak znamená, že stát dovoluje matkám a otcům, aby si upravili čas který stráví každý z nich s dítětem podle vlastních potřeb. Také proto je rodičovský příspěvek poměrně vysoký (80% platu), tak aby byl rodinný rozpočet vhodně kompenzován v případě, že je otec doma. Navíc, státní zaměstnanci získávají ještě 10% bonus, čímž pak jejich měsíční příjem na rodičovské dovolené vzroste na 90% platu.

3 Problémem ovšem je, že státní strop nezohledňuje vzrůstající inflaci, takže až jedna třetina otců dostává méně než 80% a mnoho rodin si proto myslí, že by přišly o příliš velkou část svým příjmů v případě, že doma zůstane otec. V roce 1991, kdy ještě podle starších štědřejších opatření pobírali otcové 90% platu, využilo rodičovskou dovolenou 7.7% mužů. Tato skutečnost byla vysvětlována za prvé přetrvávající patriarchální kulturou ve společnosti, jejíž odstranění bude trvat ještě několik dekád a za druhé obavami mužů ze ztráty zaměstnání. Ačkoliv měli otcové právo zůstat doma s dítětem, jejich zaměstnavatelé je často obviňovali z nedostatku ambicí. Ve Švédsku hrají velice silnou roli odbory, které sice dokáží zabránit zaměstnavateli, aby otce na rodičovské dovolené propustil, nicméně zaměstnavatel si dokáže najít zástupné důvody pro propuštění tatínka. Mnohem častějším případem ale bylo, že se rodičovská dovolená pro otce, ale i pro matku, stala překážkou pro případné povýšení. V roce 1994 proto Švédská vláda představila tzv. pappa month - jeden měsíc rodičovské dovolené rezervovaný pro tatínka. Pokud si ho otec nevybral, rodina v tomto měsíci ztratila nárok na dávku a celkově by tak získala příspěvky za 11 nikoliv za 12 měsíců. V praxi tato reforma zapříčinila to, že téměř všichni otcové pak strávili doma s dítětem minimálně jeden měsíc. Obvykle to je celkem 6 týdnů, protože otcové mají právo ještě na 2 týdny dovolené hned po narození dítěte. (V roce 2002 prodlouženo na měsíce 2). I přesto, ale v roce 2002 si celou rodičovskou dovolenou vybralo 12.4% mužů. V době zavádění pappa month, uváděla vláda jako důvod tohoto opatření vědecky prokázané pozitivní důsledky blízkého vztahu mezi otcem a dítětem už v jeho ranném věku. Dalším pozitivní faktorem, který mělo toto opatření přinést, byla snížená diskriminace zaměstnavatelů vůči matkám a otcům na rodičovské dovolené. Sdílení odpovědnosti během praktické péče o dítě by pak zároveň mělo vést k rovnému rozdělení nepřítomnosti v práci mezi muže a ženy, což by mělo vést ke zvýšení kariérních možností pro ženy. Kromě vládní rodinné politiky se objevují také příklady opatření přímo z korporátního sektoru. Firma Ericsson například do kontraktu od konce devadesátých let přidává ustanovení podle kterého jejich zaměstnanec, který půjde na rodičovskou dovolenou s platem přesahujícím státní strop SEK bude dostávat od firmy dorovnání na skutečných 80% svého měsíčního platu až do výše SEK Rodiče mohou toto dorovnání dostávat po 180 dní v období do 1,5 roku dítěte, musejí si však rodičovskou dovolenou vybrat v jednom kuse. Podle vyjádření Ericssonu k tomuto typu benefitu firma přistoupila, aby se stala atraktivnější pro zkušené pracovníky hledající uplatnění na trhu práce. Zároveň pak firma uvedla, že podporuje koncept otců na rodičovské dovolené. Tento benefit je totiž atraktivní zejména pro muže, protože právě ti v této firmě, ale i jinde vydělávají mnohem více v porovnání se ženami. 2) Legislativa Švédský model sociální politiky je koncipován jako ženám přátelský (womenfriendly) a jeho zlatým věkem byla léta. Od 60. let je kladen důraz na model rodiny s dvojitým příjmem (dual earn family model) a od počátku 70. let se začíná rozjíždět podpora rodičovské dovolené rovnoprávné pro oba partnery.

4 Velká změna přišla v roce 1974, kdy je přijata reforma rodičovské dovolené, a stává se poprvé možné pro otce jít na mateřskou dovolenou, její doba je stanovená na 6 měsíců. Švédsko byla první země na světě, kde to bylo možné. V 90. letech došlo v sociálním systému welfare state ve Švédsku k výrazným škrtům, které se projevily zejména v sociálním pojištění, péči o mentálně postižené, v nemocenském a penzijním systému a v počtu zaměstnanců státní správy a samosprávy. Rodinná politika státu se ale naopak v posledním desetiletí stala štědřejší. V roce 1989 byla doba rodičovské dovolené prodloužená na 15 měsíců, kde poslední tři měsíce rodič dostává pouze paušální dávku. Od roku 1994 přibyl ještě tzv. otcovský měsíc pappa month, tedy měsíc rodičovské dovolené vyhrazený pro druhého partnera, většinou otce. V roce 2002 byl otcovský měsíc prodloužen na dva měsíce a tím byla rodičovská dovolená prodlužená na dnešních 16 měsíců. Historické sociální a legislativní předpoklady dnešní podoby systému Už od roku 1917 je zavedeno určování otcovství u mimomanželských dětí. To mělo za následek hlavně větší ekonomickou zodpovědnost otců nemanželských dětí a postupně to vedlo i k větší pečovatelské zodpovědnosti. V roce 1938 byl přijat zákon na ochranu dětí z rozvedených a nikdy nesezdaných manželství, ve kterém se stát zaručoval platit přídavky na děti a současně dohlížet na otce, aby platili své povinné alimenty. Zde je ale nutné podotknout, že koncept biologického otce byl ve Švédsku velice důležitý, neboť například ženy, které nikdy neurčily biologického otce svého dítěte začaly dostávat přídavky na děti až v roce Celkově nová koncepce, která se začala rodit v sedmdesátých letech, měla za následek zásadní změnu rodinné politiky. Stavěla na rovnocennosti sezdaných i nesezdaných partnerských svazků ve výchově dítěte a velký důraz kladla na víceméně stejnoměrnou péči o děti z rozvedených rodin. Rovnocennost sezdaných i nesezdaných párů se v 70. letech začala vyrovnávat s příchodem možnosti soužití bez sňatku a vyvrcholila v roce 1994 možností registrovaného partnerství pro páry stejného pohlaví a adopcí dětí těmito páry. Švédské úřady dokonce nevyžadují sňatek se Švédským občanem/občankou jako podmínku pro rodiče-cizince, který chce získat povolení k trvalému pobytu. Systém umožňuje mít dítě jak homosexuálním párům, tak i jednomu rodiči, kterých chce mít dítě a žít sám. Tito, nejčastěji jsou to ženy, mají ve Švédsku v porovnání s jinými zeměmi jednoduše dostupnou denní péči o dítě ve školce nebo jeslích,

5 získají finanční podporu od státu v případě, že druhý rodič neplatí na dítě a navíc mohou profitovat z ostatních výhod štědrého sociálního systému. Jednočlenné rodiny s dítětem představují ve Švédsku 3% domácností, v Německu 6% a v USA 9.3%. Ve Švédském případě pak 70% měsíčních příjmů těchto (nejčastěji) matek tvoří výplata z práce, také v důsledku jednoduché dostupnosti jeslí nebo školek. Dalším důležitým prvkem švédské rodinné politiky je porozvodová/porozchodová (sdílená péče tzv. joint custody). Oba rodiče mají stejnou zodpovědnost za své dítě. V případě rozvodu to pak znamená, že soud přiznává obě rodičům stejná práva a povinnosti a rodiče se mohou dohodnout na péči o dítě podle svých pracovních povinností. Soudy tedy nerozhodují podle modelu otec = chlebodárce (breadwinner), který platí alimenty a vídá dítě jednou za dva týdny o víkendu, a matka = žena v domácnosti (housewife), která o dítě pečuje jako je tomu například v Německu. Společná péče ve Švédsku pracuje se třemi základními premisami: dítě má zákonný nárok na styk se svým biologickým otcem; biologický otec má právo zasahovat do výchovy dítěte a spolurozhodovat o výběru školy, náboženských otázkách apod.; nový, nevlastní otec nemá ekonomickou zodpovědnost za cizí dítě. V případě, že má jeden z rodičů dítě v trvalé péči a druhý rodič není schopen dítě finančně podporovat zastoupí ho stát. Z tzv. joint-custody vyplývá, že ani jeden rodič tedy není ve většině případů odkázaný na toho druhého. Jednodušší přístup k rozvodu a velkorysé podmínky pro rozvedené rodiče ale ve švédském případě nevedly k výrazně vyšší rozvodovosti v porovnání s jinými evropskými zeměmi. (V roce 1999 činila rozvodovost ve Švédsku 58.9%, v České republice 44.2% a v Německu 44.3%). Štědrý systém ovšem pomohl rapidně snížit počet dětí žijících v chudobě. (Švédsko mělo v roce % dětí, Česká republika 6.6% a na příklad Německo 10.6%) Nízká míra chudoby je samozřejmě podporována také ostatními welfare opatřeními jako je regulované nájemné, příspěvky na bydlení či podporou v nezaměstnanosti. Muži a ženy ve Švédsku podávají daňová přiznání každý zvlášť, takže žádný z rodičů neriskuje, že bude zařazen do vyšší daňové kategorie. Výše daní tak není závislá na způsobu zorganizování soukromého života daného jednotlivce. Na rozdíl například od Německa, kde jsou ženy odrazovány od brzkého návratu do práce vyšší daňovou zátěží pro rodiny se dvěma pracujícími rodiči. Podobně pak německý daňový systém zvýhodňuje sezdané rodičovské páry proti párům žijícím odděleně nebo nesezdaným. 3) Dopady legislativy v praxi Současný stav, kdy si otcovskou dovolenou bere 19% mužů je jeden z nejvyšších v Evropě. V jedné ze studií se také ukázalo, že rodiny, ve kterých je otec alespoň částečně na rodičovské dovolené, jsou stabilnější a je u nich menší rozvodovost. Všechny výše zmíněné okolnosti nám stále ukazují, že větší podíl otců na rodičovské dovolené vede k lepšímu fungování společnosti. Může to potvrdit ona menší rozvodovost, stejně jako vysoký podíl žen v produktivním věku na trhu práce.

6 Všechny tyto předchozí okolnosti pomalu vedou ke stále větší možnosti mužů ve Švédsku být pečujícím otcem. Tato změna je také podporovaná konceptem Skandinávského modelu rodiny s dvojitým příjmem (dual-earn family model), jež současně zbavuje muže jeho úlohy chlebodárce (breadwinner) a samozřejmě úzce souvisí s rovnocenným rozdělením péče o dítě a tím i s podporou aktivního otcovství. Celá tato změna má pak zásadní vliv na zastoupení žen v produktivním věku na trhu práce, která je ve Švédsku téměř srovnatelná se zastoupením mužů téhož věku na trhu práce, tedy okolo 50%. V roce 2004 si rodičovskou dovolenou vzalo 81% matek, zatímco otců bylo 19%. To se rovná 14.3 měsíců dítěte s matkou a 1.7 měsíce s otcem. Zmíněných 19% představuje navýšení otcovské dovolené o 7% od roku Na druhou stranu, ale přibližně 20% Švédských otců vůbec nevyužilo možnost vzít si dovolenou a strávit nějaký čas se svým dítětem doma. Britská studie zabývající se implementací daddy month ve Švédsku ukazuje, že tento prvek vedl ke zvýšení počtu mužů, kteří si vzali plnou rodičovskou dovolenou. Zároveň také zjistili, že zvýšený počet mužů na rodičovské dovolené nevedl ke zvýšení podílu otců pečujících o dítě v případě nemoci. V porovnání s jinými, liberálními i konzervativními, zeměmi nelze říct, že by Švédský model limitoval svobodnou volbu rodičů, i přesto, že nabízí velkorysé rodičovské příspěvky v prvních 16 měsících a pak pro změnu zajišťuje levnou a dostupnou péči o dítě ve školce nebo jeslích. Například v liberálním USA ženy po více než 3 měsících na mateřské dovolené mohou ztratit svoji práci a navíc nemají vůbec nárok na žádné státní příspěvky. V konzervativním Německu je naopak doba placené rodičovské dovolené mnohem delší, nicméně příspěvky jsou odvozeny od majetkových poměrů, takže se ve finále na mnoho matek nevztahují. Zajímavé výsledky prokázala studie Švédského národního institutu pro veřejné zdraví (Swedish National Institute of Public Health) z roku 2006, která statisticky prokazuje o 16% nižší riziko smrti u otců, kteří si vzali otcovskou dovolenou. Podle studie sociologa Strohmeiera z roku 2002 prorodinná politika státu nijak neovlivňuje porodnost v dané zemi. V 80. letech byla ve Střední Evropě mnohem vyšší porodnost než v Západní Evropě. V prvních deseti letech po pádu komunistických vlád v CEE ale porodnost klesla o polovinu, zatímco ve Švédsku významně stoupla, navzdory prorodinné politice v středoevropských zemích a také v sousedním Německu. Navíc je jasné, že pokles porodnosti nemohl přímo souviset s ekonomickou situací, která se pro mnoho rodin zhoršila vzhledem k tomu, že v době baby boomu byla situace nesrovnatelně horší. Hodnoty žen se změnily, píší sociologové Tomáš Sirovátka a Steven Saxonberg, a kariérní či pracovní vyhlídky žen významně ovlivňují jejich vnímání a následné formování rodiny. Jiná, britská studie pak prokazuje, že zavedení pappa months ve Švédsku nijak nezměnilo rozložení věku žen v době porodu. 4) Praxe Švédského systému rodičovské dovolené Zkrácený úvazek

7 Zásadní vliv na podporu aktivního otcovství má flexibilita rodičovské dovolené a sítě služeb v oblasti hlídání dětí. Žena i muž mohou být současně na rodičovské dovolené, která se může rozvolnit (až do věku 8 let dítěte) a oba mohou pracovat na snížený úvazek. Nebo mohou částečně pracovat a současně dávat dítě do jeslí či školky. Školka a jesle Velká většina dětí navštěvuje školku 64% mezi 1-5rokem. V porovnání například s Německem nebo USA denní péče o dítě ve školce je jednak jednoduše dostupná, tak i relativně levná. Maximální poplatek může dosáhnout SEK (EUR 140). Poplatek se snižuje nízkopříjmovým rodinám a to tak, že může dosáhnout nejvýše 3% příjmu rodiny. V případě druhého dítěte ve školce platí rodina maximálně SEK 400 a poplatek nesmí překročit 2% z celkových příjmů. Původně byli poplatky vypočítávány jen podle výše příjmů. To jsou sice i nyní, nicméně mnoho rodin z vyššími příjmy platí nižší poplatky také například v důsledku toho, že místní samosprávy, které jsou za tato dětská zařízení zodpovědné nejsou státem tlačeny k navýšení poplatků na povolené maximum. Nově mají rodiče právo posílat svoje děti do jeslí nebo do školky na nejméně na 15 hodin týdně i v případě, že jsou nezaměstnaní nebo na rodičovské dovolené s druhým dítětem, aby dítě které již jednou chodilo do zařízení denní péče netrpělo izolací od kolektivu. Domácí péče Školka ale není jediný způsob péče o předškolní děti. Ve Švédsku existuje také domácí péče, kdy vychovatelka dochází přímo do domu rodičů. Tato péče je více využívaná na venkově. Otevřená školka Uvnitř velkých měst zase existuje tzv. otevřená školka, kam chodí rodiče s dětmi za účelem socializace dětí, tyto otevřené školky jsou většinou zdarma. Centrum volného času Další velice oblíbené je centrum volného času, které funguje téměř pořád, celý den, po škole i o prázdninách. Všechny tyto instituce jsou podporovány státem a tedy většinou zdarma a současně jsou maximálně přizpůsobené potřebám rodičů. Polemika se současným systémem Catherine Hakim, socioložka z London School of Economics, která se specializuje na ženskou problematiku ve své knize Key Issues in Women's Work vydané v GlasshousePress v roce 2004 uvádí, že Švédské ženy i přes silnou státní podporu stále platí vysokou cenu ze svou kariéru. Více než 80% z nich se nachází pod platovou hranicí (neviditelným stropem) nad kterou se naopak nachází 80% mužů. Ve family-friendly Švédsku je tento problém mnohem výraznější než v uvolněnějším (hire-and-fire-at-will) systému v USA. Jen 1,5% senior managmentu tvoří ženy ve srovnání s 11% v USA. Jen 2 z 282 firem zalistovaných na burze má v čele ženu.

8 Ženy ve Švédsku dostávají zhruba o 20% nižší plat než muži, uvádí Cathrin Hakim. Navíc, 75% žen pracuje ve státním sektoru, což je tradičně nízkopříjmový sektor s nižšími kvalifikačními požadavky, zatímco 75% mužů pracuje v privátním sektoru. Během let uplatňování politiky přátelské rodině postupně soukromé korporace ve Švédsku snížily počet žen, protože si nemohou dovolit náklady spojené se štědrými balíčky na mateřské dovolené, říká Hakim. Podle ní, poslední průzkumy ukazují, že Švédové jsou spokojeni se současnou úpravou rodičovské dovolené a nechtěli by rozšíření balíčku státní podpory. Naopak, chtěli by spíše více flexibility v tom, jak si zorganizovat svůj rodinný život. V současné situaci je jen velmi malý prostor jak zvýšit finanční benefity pro Švédské rodiče, píše týdeník The Economist. A tak najpravděpodobnějším výstupem vládní snahy o další rozvoj otcovské dovolené bude reklamní kampaň cílená na tatínky a jejich práva například pod sloganem: Kolik mužů na smrtelné posteli lituje, že strávili příliš málo času se svým šéfem? ( How many men on their deathbeds say they spent too little time with their boss? ) Tabulka 1: Podíl otců na rodičovské dovolené Father s share of parental leave Percent Year

9 Tabulka 2: Porodnost podle dat Eurostatu Tabulka 3: Participace žen a mužů na trhu práce

10

11 Použitá literatura a zdroje: Hobson, Barbara ed. (2002) Making Men into Fathers: Men, Masculinities and the Social Politics of Fatherhood (Cambridge: Cambridge University Press) Duvander, A.Z.; Andersson, G: Gender Equality and Fertility in Sweden: A Study on the Impact of the Father s Uptake of Parental Leave on Continued Childbearing, dostupné na: Ferrarini, T; Thalberg, S; Duvander, A.Z: Swedish parental leave and gender equality. Achievements and reform challenges in a European perspective, dostupné na: Ola.h, L. Sz Gender and family stability: Dissolution of the first parental union in Sweden and Hungary. Demographic Research 4: 27-96, dostupné na: Saxonberg, S., Sirovatka, T.: (2006) Failing Family Policy in Post-Communist Central Europe, Journal of Comparative Policy Analysis, Vol. 8, No. 2. Saxonberg, S.: (2004) The Swedish Model is Doing Well Despite Neo-Liberal Attacks. Problemy Polityki Spolecznej vol. 7. Saxonberg,S.: (2003) The Influence of Family Policy on Freedom of Choice: Sweden from a comparative perspective. Małżeństwo i Rodzina, vol 2, n. 4. Strohmeier, K. P., 2002, Family policy how does it work?, in: F. X. Kaufmann, A. Kuijsten, H.-J. Schulze and K. P. Strohmeier. Family Life and Family Policies in Europe, Vol. 2 (Oxford: Oxford University Press), pp www. eurostat.eu

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE V ČR Z KOMPARATIVNÍ PERSPEKTIVY Výstupní zpráva z projektu řešení veřejné zakázky: ZVZ 255 Zadavatel studie: MPSV ČR Zpracovatel: Sociologický ústav

Více

Podpora využívání rodičovské dovolené muži

Podpora využívání rodičovské dovolené muži Podpora využívání rodičovské dovolené muži PhDr. Hana Maříková Mgr. Radka Radimská Studie je závěrečnou zprávou výzkumu Podpora využívání rodičovské dovolené muži, který byl proveden jako zakázka Ministerstva

Více

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Sylva Höhne

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Sylva Höhne Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití Sylva Höhne VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo

Více

Postavení žen v penzi

Postavení žen v penzi Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otev ená spole nost, o.p.s. Centrum ProEquality íjen 2009 Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otevřená společnost, o.p.s. Centrum ProEquality

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ Podpořeno Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Rovné příležitosti žen a mužů 3 RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH

Více

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

RODINNÁ POLITIKA V PROGRAMECH POLITICKÝCH STRAN

RODINNÁ POLITIKA V PROGRAMECH POLITICKÝCH STRAN RODINNÁ POLITIKA V PROGRAMECH POLITICKÝCH STRAN Volby 2010 30.4.2010 Gender Studies, o.p.s. LINDA SOKAČOVÁ OBSAH: 2 ČSSD: STÁT PŘÁTELSKÝ RODINÁM S DĚTMI. 4 VYSVĚDČENÍ ČSSD.. 5 STRANA ZELENÝCH: CHCEME ZELENOU

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Vztah pracovního a soukromého života v perspektivě mezinárodního srovnání 1 / marta vohlídalová. výzkum

Vztah pracovního a soukromého života v perspektivě mezinárodního srovnání 1 / marta vohlídalová. výzkum 5 Zdroj: http://www.oecd.org/document/31/0,2340, en_26 49_37455_33710751_1_1_1_37455, 00.html 6 Toto zdánlivě iracionální jednání žen je však výsledkem složitého komplexu mechanismů a procesů reprodukce

Více

ÚPADEK A REZIGNACE. Česká republika: Národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2012 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 2

ÚPADEK A REZIGNACE. Česká republika: Národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2012 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 2 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 2 Česká republika: ÚPADEK A REZIGNACE Národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2012 PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O VÝVOJI V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ROZVOJE A ROVNOSTI POHLAVÍ

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. Věra Kuchařová Kamila Svobodová

Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. Věra Kuchařová Kamila Svobodová Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR Věra Kuchařová Kamila Svobodová VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání,

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Propopulační politika - ano či ne Sborník textů Jiřina Kocourková, Milan Kučera Marek Loužek, Ladislav Rabušic č. 21 / 2002 Propopulační politika - ano či ne Ekonomika,

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS 1 OBSAH PROJEKTU ÚVOD... 3 SOUČASNÁ SITUACE LIDI 60 PLUS NA TRHU PRÁCE...4 Zaměstnaní...4 Srovnání zaměstnanosti osob nad 60 let věku v rámci EU... 6 Důchodový věk...9 Pracující

Více

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI 2012 ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI Zaměstnanec A VĚK aneb Age Management na pracovišti 2012 Autoři: Mgr. Ilona Štorová RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Překlady textů z finštiny a angličtiny:

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová Životní situace vícedětných rodin Kamila Svobodová VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2007, 1. vydání, počet stran 44

Více

Úvod 4. Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5

Úvod 4. Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5 SPOLEČNĚ O.P.S. Úvod 4 Studie dostupnosti Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5 Věk dítěte 5 o děti v JMK Mezigenerační výpomoc 6 Vzdělání matky 6 Finanční situace rodiny 6 Pestrost nabídky

Více

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě Bc. Kateřina Štorková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se na základě teoretických znalostí zabývá jednotlivými kroky založení podniku

Více