Navigace laická veřejnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navigace laická veřejnost"

Transkript

1 SCHIZOFRENIE Navigace laická veřejnost Co to je schizofrenie Schizofrenie je závažné psychické onemocnění narušující schopnost člověka vnímat skutečný svět okolo a měnící jeho chování. Nejčastěji se poprvé objeví v období puberty. Schizofrenie patří mezi tzv. psychózy. Tato skupina psychických chorob je charakteristická výskytem bludů a halucinací (viz Příznaky). Nemocný má pocit, že vše okolo něj má zvláštní význam, je nepřirozené, hrané, a většinou by si na to měl dát pozor. Bývá přesvědčen, že věci okolo něj se sice zdají být běžnými, ale ve skutečnosti jsou řízeny někým nebo něčím a mají svůj skrytý cíl. Nemoc má výrazný vliv na jeho chování. Podmínkou pro určení diagnózy je přetrvávání příznaků alespoň šest měsíců. Pojem schizofrenie byl použit poprvé v roce 1911 v knize Dementia praecox oder die Gruppe der Schizophrenien. Původně se tedy řadila mezi demence, tj. nemoci s potupným úpadkem duševních schopností jedince. Katatonní a hebefrenní forma (viz Formy a typologie) byly původně chápány jako samostatná onemocnění nebo zařazeny jinde. Postupně se během 20. století formovala diagnostika schizofrenie. Vytvářely se klasifikační systémy, kde jsou dnes uvedeny příznaky, jež musí být přítomny u člověka se schizofrenií. Dnes se ví, že schizofrenie nemusí vést k úpadku osobnosti. Hodně záleží na správné a včasné léčbě. Na rozdíl od většiny demencí se také objevuje u mladých lidí. Je proto Světovou zdravotnickou organizací řazena samostatně mezi jeden z deseti základních typů psychických onemocnění. Příčiny vzniku schizofrenie A: Dědičnost Schizofrenie se vyskytuje častěji kumulovaně v rodinách (bývá přítomna u více členů rodiny). Příbuzní osoby se schizofrenií mají daleko větší riziko vzniku onemocnění. Toto riziko je ještě o mnoho větší, pokud se jedná o jednovaječná dvojčata (ta mají na rozdíl od dvojvaječných dvojčat stejné genové vybavení). I když je dítě z rodiny, kde se vyskytuje schizofrenie, adoptované a vychovávané jinými rodiči, riziko zůstává přibližně stejně vysoké. Příbuzní pacientů se schizofrenií mají také vyšší riziko vzniku nějakého jiného psychického onemocnění. Riziko vzniku schizofrenie je: 48% pro jednovaječné dvojče 46% pro dítě z manželství dvou lidí se schizofrenií 17% pro dítě s jedním nemocným rodičem a jedním nemocným sourozencem 13% pro dítě s jedním nemocným rodičem 17% pro dvouvaječná dvojčata 9% pro sourozence 4% pokud byl nemocný strýc či teta 17% pro adoptované dítě nemocné matky téměř 0% pro adoptované dítě zdravé matky Dnes se předpokládá, že schizofrenie vzniká spolupůsobením více genů. Tyto geny se běžně v populaci vyskytují, špatná je však jejich kombinace. Zastoupení jednotlivých genů u každého jednotlivého člověka pak určuje riziko vzniku nemoci. Schizofrenie vzniká součtem účinků více genů. Sám každý jeden ze zodpovědných genů by nebyl schopen schizofrenii vyvolat. Proto zatím není možné zjistit při předporodním vyšetření riziko vzniku schizofrenie u miminka. B: Viditelné změny na mozku

2 Pomocí moderních zobrazovacích metod bylo zjištěno, že mozek mužů a žen se schizofrenií nebývá stejný jako mozek ostatních. Ačkoliv se změny na mozku dají pozorovat u lidí trpících schizofrenií častěji, nebývají nalezeny u sta procent lidí s touto chorobou. Navíc se mohou vyskytnout i u jiných lidí, nebo dokonce u zdravých osob. Nedají se tedy využít ke stanovení diagnózy. Zatím není přesně jasné, nakolik nálezy na mozku souvisí se vznikem schizofrenie. Přesto nápadně četnější nálezy u postižených přitahují pozornost vědců. Nově se začíná zkoumat nejen velikost jednotlivých částí mozku, ale také hustota nervových buněk a četnost spojů mezi mozkovými buňkami. Možná právě zde najdou vědci odpověď na otázku vzniku schizofrenie. Co víme o odlišnostech mozku pacientů se schizofrenií: Zmenšení limbického systému Limbický systém je zodpovědný především za emoce u lidí. Jelikož se u nemocných se schizofrenií nedostatek emocí vyskytuje poměrně často, je zde souvislost nasnadě. Mozkové komory Mozek nevyplňuje celou lebku, uvnitř se v něm nacházejí otvory, kudy protéká mozkomíšní mok. Místy jsou tyto prostory rozšířené jako malé jeskyňky. Tyto jeskyňky se odborně označují mozkové komory. U nemocných se schizofrenií jsou komory často širší oproti běžné populaci. Prefrontální kůra je oblast, jejíž postižení souvisí s poruchou sociální adaptace jedince. Právě zde dochází u lidí se schizofrenií ke snížení počtu spojů mezi mozkovými buňkami. Chybění lateralizace mozkové kůry U zdravých lidí je levá část mozkové kůry větší než pravá, tento jev se nazývá lateralizací mozkové kůry. Lateralizace se vyskytuje pouze u lidí, nikoliv u zvířat. Předpokládá se, že lateralizace mozku je důležitá pro specificky lidské činnosti, jako je jazykový projev. U pacientů se schizofrenií jsou však obě části mozkové kůry podobně velké. C: Změny v přenašečovém systému a na biochemické úrovni Tyto změny jsou velmi složité a porozumění jim vyžaduje porozumění biochemii, molekulární biologii a farmakologii. Souvisí s nálezy u laboratorních zvířat, experimentální léčbou a apod. Hlavními látkami, o kterých se v souvislosti se schizofrenií mluví, jsou dopamin, serotonin, noradrenalin, kyselina gama-aminomáselná (zkráceně GABA), glutamát, acetylcholin a mnoho dalších. D: Odchylky na úrovni elektrických potenciálů buňky U osoby se schizofrenií se poměrně často vyskytují určité změny na EEG (elektroencefalogram, záznam elektrické aktivity mozku), odpovídající menší aktivitě mozku. Odlišnosti ve vnímání světa se dají demonstrovat například v těchto pokusech: -U nemocných se tolik neprojevuje tzv. negativita z nesouladu. Když zdravému člověku pustíte řadu podobných tónů a pak najednou jeden příliš vysoký nebo dlouhý, objeví se na EEG negativní výchylka. Znamená to, že si člověk neobvyklého tónu a tím vzniklého nesouladu dobře všiml. U lidí se schizofrenií je tato výchylka menší nebo úplně chybí. -Když uslyší zdravý člověk dva tóny za sebou, z toho jeden bude normální a druhý hodně hlasitý, zvládne se na situaci adaptovat. Druhý zvuk nebude vnímat tak hlasitý, protože první zvuk ho na to již připravil. U pacientů se schizofrenií tato příprava nefunguje, pacient se lekne. -Zdravý člověk zaměřuje sledovaný bod tak, aby se mu paprsky dostaly do oka v místě nejostřejšího vidění. Při plynulém sledování cíle je i pohyb očí plynulý. Pokud se cíl pohybuje příliš rychle, koriguje oko tuto situaci trhavými rychlými pohyby. Všechny schopnosti sledovat předmět jsou u lidí trpících schizofrenií narušené. E: Schizofrenie jako evoluční hříčka Osoby se schizofrenií častěji předčasně umírají a mají méně dětí. Jak je tedy možné, že se procento

3 nemocných nemění, je v populaci stejné a je přibližně stejné i celosvětově? Nevzniká přece samo o sobě, v jeho vzniku hraje velkou roli dědičnost. Dalo by se čekat, že rody osob se schizofrenií postupně vymřou a škodlivé geny tím zmizí z lidské populace. Vědci se domnívají, že schizofrenie vzniká souhrou mnoha nešťastných okolností. Předpokládají, že samotné geny pro schizofrenii mohou být naopak výhodné samy o sobě. Bylo zjištěno, že příbuzní schizofreniků (mají mnoho společných genů) bývají v inteligenci nad průměrem ostatní populace. Jsou také kreativnější. U nemocného došlo bohužel ke špatné kombinaci genů, způsobující přílišné rozvolnění myšlenek a ztrátu kontaktu s realitou. Někteří vědci mluví o typu vůdce-proroka, který dokázal myslet netradičně, magicky, a vést část lidí svým nevývratným přesvědčením někam daleko od původní skupiny. Tím se evolučně zajišťovalo stěhování lidí a zkoušení různých i alternativních možností života. Osoba s bludy přesvědčila ostatní, aby ji následovali a chovali se jako ona. Ve své době takovéto chování mohlo být přínosem pro lidi jako skupinu. Dnes se setkáváme s vyhraněnými typy takových lidí v době, kdy již je takové chování kontraproduktivní a nese svému nositeli jen obtíže. Celkově se schizofrenie považuje za daň společnosti za nové schopnosti, jako je analytické myšlení a schopnost řeči. Je to totiž onemocnění vyskytující se pouze u lidí. F: Porodní komplikace U osob trpících schizofrenií zjišťujeme poměrně často, že jejich porod neprobíhal hladce. Nejčastěji došlo k dušení nebo poranění. Jak tento fakt souvisí se vznikem schizofrenie, ale ještě nebylo objasněno. G: Infekce matky v těhotenství V období zvýšeného výskytu infekcí se rodí o několik procent více dětí, jež budou jednou trpět schizofrenií. Zvýšený počet nemocných se rodí v období chřipkových epidemií. H: Když spolu části mozku nemluví Pravou a levou polovinu mozkové kůry spojuje tzv. kalózní těleso. Představuje vlákna nervových buněk, která se táhnou od levé poloviny mozkové kůry k pravé a naopak. U osob se schizofrenií je těchto vláken o poznání méně. Zřejmě to způsobuje menší komunikaci mezi oběma polovinami mozku. Komunikace mezi polovinami mozku je přitom pro myšlení a schopnost dorozumívání se důležitá. I: Životní události Bylo zjištěno, že relapsu, tedy návratu schizofrenie předcházejí závažné stresové situace. Reakce se projeví se zpožděním zhruba čtvrt roku. Příznaky Schizofrenie se projevuje mnoha příznaky. Některé jsou patrné navenek (např. snížení emotivity nebo změny v řeči), jiné se odehrávají pouze v hlavě nemocného. Bludy poruchy myšlení, nemocný má například bludné přesvědčení o tom, že ho někdo sleduje, že ho někdo kontroluje, že má nadpřirozené schopnosti apod. Halucinace poruchy vnímání, osoba vidí nebo slyší to, co ostatní lidé neslyší nebo nevidí. Například je přesvědčena, že k ní mluví hlasy, které jí něco radí nebo komentují její jednání. Může vidět osobu, jež neexistuje mluvit s ní, poslouchat ji. Poruchy jednání je logické, že se potom daný člověk chová pro ostatní nesrozumitelným podivným způsobem (bojí se, je agresivní, dělá různé nesmyslné rituály, mluví k někomu, koho nevidíme apod.).

4 Ztráta správného pohledu na sebe sama člověk se schizofrenií je přesvědčen, že je zcela psychicky zdráv. Pocit, že mu někdo vkládá myšlenky do hlavy, nebo mu je naopak někdo odebírá, pocit že některé myšlenky nejsou jeho. Myšlenky se v mysli objevují spolu se zvukem, jsou ozvučené. Změny v řeči ochuzení výrazových prostředků, zárazy v průběhu mluvy, používání vlastních nových slov (neologismů), nesouvislá nebo nepřiléhavá řeč. Nečinnost, ztráta zájmů, bezcílnost Snížení emotivity schopnosti vyjádřit svoje pocity a vnímat emoce druhých, ztráta kontaktu s blízkými lidmi Snížení intelektových schopností Rozdělení Schizofrenie patří do skupiny chorob, nazývaných obecně psychózy, nebo také schizofrenní poruchy. Mimo klasické schizofrenie sem ještě patří: A: Schizoafektivní porucha Co to je? Schizoafektivní porucha je časté psychické onemocnění. Na rozdíl od schizofrenie se vyskytuje současně s bludy a halucinacemi také porucha nálady. Nálada je chorobně smutná nebo naopak radostná se zvýšeným sebevědomím. Projevy Depresivní nálada bývá spojena s útlumem chování, bezradností, pokusy spáchat sebevraždu apod. Nemocný může trpět bludem, že spáchal něco hrozného, co zničí jeho rodinu nebo ublíží někomu jinému. Při příliš radostné náladě se stává, že má člověk ohromné sebevědomí a myslí si, že všechno dokáže. Může každému radit a hrnout se do všech aktivit, být nekritický. Po podráždění může být i agresivní alespoň slovně. Průběh onemocnění Dalo by se čekat, že tito nemocní na tom budou hůře, a také tak dopadnou ve srovnání s pacienty se schizofrenií. Koneckonců mají schizofrenii a ještě něco navíc. Opak je však pravdou. Zdá se, že emoce postižené osoby chrání, někdo je dokonce považuje za kompenzační mechanismus, jak lidé se schizofrenií bojují. Emoce zřejmě chrání psychiku člověka před devastujícím účinkem ataky schizofrenie. Fakt je ten, že osoby se schizoafektivní poruchou mají menší obtíže, co se týče fungování v životě: Méně často skončí bez práce, méně často ztrácejí rodinu. Také si častěji najdou partnera a mají děti. Léčba V léčbě schizoafektivní poruchy se kombinují léky na schizofrenii (neboli antipsychotika) s antidepresivy u nemocných s chorobně skleslou náladou či s takzvanými stabilizátory nálady u pacientů s rozpínavou radostnou náladou. Některá antipsychotika mají příznivý vliv na náladu, proto se dnes v léčbě schizofrenie prosazují čím dál více. Jsou to především léky obsahující účinnou látku risperidon nebo olanzapin. U silně depresivních jedinců může být velmi účinná elektrokonvulzivní terapie (lidově elektrošoky ). Ačkoliv na pohled vypadá tato terapie podivně a může v nepoučených lidech vzbuzovat strach, má úžasné výsledky. Pro osoby, jež vyzkoušely mnoho léků s malým účinkem a jsou stále silně depresivní, má její doporučení stále velký význam. Trvá krátce, má minimum nežádoucích účinků a opravdu mnoho lidí je potom jako znovuzrozených.

5 B: Akutní přechodná psychotická porucha Projevy Na rozdíl od schizofrenie se u ní nevyskytuje období prodromů (viz Vývoj nemoci). Předchází jí výrazný stres, jako je politický převrat v zemi apod. Příznaky se rychle mění a jsou pestré. Postižený jedinec ale nemívá nedostatek emocí, naopak bývá rozrušený a hodně emotivní. Léčba Důležitý je klid, léky proti psychóze se podávají v co nejmenších možných dávkách. Někdy je nutné přidat i zklidňující léky. C: Trvalá porucha s bludy Příznaky U této poruchy jsou v popředí bludy (viz Příznaky). Nejčastější je blud pronásledování. Mohou se objevit ale i jiná chorobná přesvědčení, jako nevývratné přesvědčení, že člověk vynalezl převratný vynález (například perpetuum mobile), že trpí nevyléčitelnou nemocí, že mu někdo ublížil a je nutno se s ním soudit, že je pacient znetvořený, že ho napadli paraziti... Bludy doprovázejí odpovídající emoce (to u schizofrenie nebývá), myšlení není nesouvislé. Osobnost nemocného se nerozpadá, blud mu ale může způsobovat velké utrpení. Léčba Léčba nebývá jednoduchá. Skládá se z léků proti schizofrenii, antidepresiv a psychoterapie. D: Schizotypní porucha Schizotypní porucha pozornosti je podobná schizofrenii, jen má mírnější průběh. Může však ve schizofrenii přejít. Příznaky Typické je rozvolněné a těkavé myšlení, sklon k obřadnostem, malá schopnost soustředit se, pocity odtržení od sebe sama, nejistota a podezřívavost. Léčba Léčba je velmi podobná léčbě schizofrenie(viz léčba schizofrenie). Diagnóza Ke stanovení diagnózy je třeba vyloučit jiné onemocnění, jež by mohlo stav podobný schizofrenii způsobit. Proto podstoupí každý pacient klasické vyšetření jako u obvodního lékaře včetně odběrů krve, rentgenu apod. Dále se snímá EEG (elektroencefalogram neboli záznam elektrické aktivity mozku). Speciální zobrazovací vyšetření mozku jako CT (čili výpočetní tomograf) nebo vyšetření magnetickou rezonancí (lidově magnet ) vyloučí nádorové postižení mozku. Podmínkou pro určení diagnózy je přetrvávání příznaků alespoň šest měsíců. Kritéria pro stanovení diagnózy: Bludy poruchy myšlení. Nemocný má nejčastěji bludné přesvědčení o tom, že: -ho někdo sleduje, kontroluje, ovládá (tzv. paranoia, viz Slovníček pojmů) -má nadlidské síly, neobvyklé schopnosti -někdo mu vkládá nebo odnímá myšlenky Halucinace Halucinace neboli poruchy vnímání znamenají, že osoba vidí nebo slyší to, co ostatní lidé neslyší nebo nevidí. Například je přesvědčena, že k ní mluví hlasy, které jí něco radí nebo komentují její jednání. Sem patří i slyšení vlastních myšlenek. Nemocný může také vidět osobu, jež neexistuje

6 mluvit s ní, poslouchat ji. Dezorganizovaná mluva U nemocných se schizofrenií se objevují při řeči zárazy vprostřed věty, nesouvislý řečový projev, časté je vytváření nových slov. Výrazné změny v chování Chování především v době ataky (viz Slovníček pojmů) je dezorganizované, bez zjevného vyvolávajícího momentu, někdy bizarní. U katatonní schizofrenie se objevuje celková ztuhlost a nehybnost. Nečinnost, ztráta zájmů, bezcílnost Snížení emotivity tedy schopnosti vyjádřit svoje pocity a vnímat emoce druhých, ztráta kontaktu s blízkými lidmi. Léčba Schizofrenie patří mezi vyléčitelná onemocnění. Dobře vedená terapie dává pacientovi šanci žít kvalitní život, produktivní a cenný pro ostatní. Omezení pacienta má být co nejmenší. Hospitalizace je výhodná, pokud nemocný může těžit ze sníženého břemene zodpovědnosti v chráněném prostředí. S léčbou je třeba začít pokud možno co nejdříve. )odkaz na Léčba) Včasné zahájení terapie má výrazný vliv na budoucí průběh onemocnění. Strach přijít se svým problémem do ordinace psychiatra neprospívá nikomu pacientovi ani jeho rodině. Léčba schizofrenie zahrnuje: Léky proti schizofrenii, tzv. antipsychotika antipsychotické léky užívané k léčbě schizofrenie se dělí na dvě skupiny. Starší léky (také známé jako neuroleptika) se označují jako konvenční či typická antipsychotika. Novější druhy antipsychotických léků, které se začaly objevovat v devadesátých letech 20. století, se nazývají atypická antipsychotika. Novější atypické léky léčí větší skupinu příznaků a obvykle mají méně vedlejších nežádoucích účinků. Ty navíc bývají mírnější než u starších léků. Stále více se prokazuje, že novější léky jsou účinnější a vedou k déletrvajícímu zlepšení. Pomocí antipsychotických léků lze odstranit příznaky nemoci jako halucinace a bludy, uspořádat řeč a myšlení, bránit návratu příznaků (relapsu) atd. Jednoduše řečeno, antipsychotické léky mohou člověku se schizofrenií pomoci zlepšit kontakt se skutečností. Člověk se tak stává více motivovaným a buduje si pozitivní vztahy s jinými lidmi. To vede ke zlepšení kvality života a pomáhá tak lidem trpícím schizofrenií žít smysluplný život a být součástí společnosti. Léky na zklidnění (je-li to opravdu třeba) užívají se k utišení nervozity, neklidu. Působí na celkové zklidnění pacienta. Psychoterapii psychoterapeutická péče o pacienta se schizofrenií je velmi důležitá pro jeho další život (viz psychoterapie) a je nedílnou součástí léčby zejména po odeznění akutních příznaků. Statistické údaje Schizofrenie je závažná duševní porucha postihující 1 % lidí na celém světě, tedy přibližně 50

7 milionů lidí. Vyskytuje se rovnoměrně v různých částech světa (výjimkou je oblast Švédska za polárním kruhem). V České republice je touto chorobou zasaženo přibližně lidí. V zemích s vysokou životní úrovní (kam ČR patří) se schizofrenie řadí mezi 10 nejvýznamnějších příčin pracovního zneschopnění. Schizofrenie si vybírá i svoji nejvyšší daň počet úmrtí za rok je u osob trpících touto poruchou zhruba dvojnásobný oproti běžné populaci. Zhruba jedna třetina nemocných zažije jen jednu epizodu nemoci, jedna třetina je většinu času skoro bez příznaků a občas se jejich stav zhorší, jen u jedné třetiny pacientů je průběh chronický. Celoživotní riziko sebevražedného jednání je asi 10%, nejvyšší riziko je na počátku onemocnění (až 40%). LÉČBA Dá se léčit? Schizofrenie patří mezi vyléčitelná onemocnění. Dobře vedená terapie dává pacientovi šanci žít kvalitní život, produktivní a cenný pro ostatní. Omezení pacienta má být co nejmenší. Hospitalizace je výhodná, pokud nemocný může těžit ze sníženého břemene zodpovědnosti v chráněném prostředí. Průběh léčby Nemoc se typicky odehrává v několika stadiích. Průběh onemocnění je individuální a u jednotlivých pacientů se liší, záleží na mnoha faktorech. V závislosti na vývoji a průběhu onemocnění (viz Vývoj nemoci) se pak mění i způsob léčby. Léčba akutně vzniklých příznaků (neboli akutní ataky) V léčbě akutního (náhle vzniklého) stadia nemoci se dnes nejčastěji používají nová antipsychotika neboli léky proti schizofrenii. Nejčastěji se používají léky obsahující risperidon nebo olanzapin. Starší (klasické) typy antipsychotik se ordinují pacientům nebezpečným sobě či okolí, protože více zklidňují. Dávka se nastavuje individuálně podle hladin léku v krvi. Platí, že čím dříve se onemocnění zachytí, tím nižší dávky postačují k potlačení příznaků. A tím méně nežádoucích účinků se při léčbě vyskytne. Někdy se antipsychotika kombinují u velmi agitovaných pacientů s léky na zklidnění. Může se pak snížit dávka antipsychotika. Při neúčinnosti jednoho léku může lékař rozhodnout o přidání dalšího. Po více než měsíci dojde asi u poloviny nemocných k výraznému zlepšení stavu. Léčba chronického onemocnění (udržovací léčba) Udržovací léčba zahrnuje opět léčbu novým typem antipsychotik. U pacientů, kteří neberou léky spolehlivě, je někdy třeba podat zásobní (tak zvanou depotní) formu léku. Při dlouhodobé léčbě lékař často s výhodou volí lék, který byl účinný při první epizodě schizofrenie (viz Vývoj nemoci). Léčba rezistentního onemocnění V léčbě onemocnění málo reagujícího na léčbu několika různými antipsychotiky se používají léky obsahující klozapin. Je třeba být trpělivý, zlepšení může nastat až po několika měsících. Pokud ale jiný lék nezabíral, může účinek klozapinu přinést značnou úlevu nemocnému i pečujícím osobám. Psychoterapie Psychoterapeutická péče o pacienta se schizofrenií je velmi důležitá pro jeho další život. Zahrnuje psychoedukaci neboli vysvětlení základních věcí ohledně onemocnění, dále pracovní terapii, nácvik sociálních dovedností (jak komunikovat při hledání práce, jak v obchodě, jak si najít

8 přátele) a kognitivně-behaviorální terapii. Ta učí pacienta rozpoznat jednoduše některé příznaky schizofrenie a podle toho reagovat. Je také důležité zapojit do celé péče i rodinu. Pro ni představuje stav jejich příbuzného významný stres. Pro členy rodiny i pro pacienta samého je velmi důležité, jak se rodina postaví k vzniklému závažnému problému a jak se s ním dokáže vyrovnat. K tomu slouží práce s rodinou. Vedlejší příznaky Mezi nežádoucí účinky starších typů antipsychotik (neboli léků proti schizofrenii) patří ztuhlost, třes, poruchy hybnosti či vnitřní napětí spojené s neúčelnými pohyby. Při delším užívání pacienti začali naprázdno žvýkat, kroutit jazykem, pohybovat kroutivě končetinami. Příznaky se daly ovlivňovat a zmírňovat jinými léky. Při léčbě novými antipsychotiky se ale tyto nepříjemné nežádoucí účinky již neobjevují. Při podávání zásobních forem antipsychotik se může vyskytnout mírná porucha hybnosti, deprese a apatie. Některá antipsychotika způsobují nárůst hmotnosti a zvyšují pravděpodobnost vzniku trombózy. U novějších antipsychotik je malé riziko, že způsobí snížení počtu některých typů bílých krvinek. To pak vede ke zvýšenému počtu infekcí. Je třeba výskyt nežádoucích účinků s lékařem konzultovat a domluvit se s ním na eventuální změně dávky či výměně léku. Rozhodně nedoporučujeme bez vědomí lékaře lék vysadit. Genetický vliv Pro vlastní průběh nemoci (viz Vývoj nemoci) jsou důležité genetické predispozice. Schizofrenie pravděpodobně vzniká spolupůsobením více genů. Tyto geny nejsou nijak zvláštní, bývají běžně v populaci přítomny, co je ale špatné je jejich kombinace. A výskyt jednotlivých genů u každého jednotlivce pak určuje riziko vzniku onemocnění. Schizofrenie totiž vzniká součtem účinků více genů. Každý jeden ze zodpovědných genů by nebyl schopen nemoc vyvolat. Také v reakci na léčbu hraje genetika významnou roli. Existují tak zvaní nonrespondeři na léčbu. Jsou to lidé, u nichž daný lék (nebo skupina léků) nemá účinek. Probíhá intenzivní výzkum ohledně dědičných dispozic v tomto směru. Bylo by velmi výhodné určit předem, který lék bude nejlépe potlačovat příznaky schizofrenie. Trvání nemoci Schizofrenie je sice nemoc zákeřná, ale léčitelná. Aby léčba vedla k očekávanému výsledku, musí být dlouhodobá. Někteří pacienti však dlouhodobě léky odmítají užívat. Souvisí to mimo jiné i se snahou nepřipouštět si, že jsou nemocní (viz Odsouzení okolím). Lékaři zkoušeli v podávání léků tak zvanou taktiku lékových prázdnin. Ukázalo se však, že se pak schizofrenie častěji vrací. Proto se dnes tento postup nedoporučuje. Včasné nasazení antipsychotik snižuje počet dalších hospitalizací a může vést i k úplnému uzdravení. Proto není dobré se začátkem léčby zahálet. O případném postupném vysazení léčby po dlouhém období bez příznaků by měl rozhodnout psychiatr. Léčba by měla trvat dva roky po první atace onemocnění. Formy a typologie A: Paranoidní forma Tato forma, nejčastější ze všech, se vyznačuje především bludy. Bludy ve smyslu přesvědčení, že nemocného někdo sleduje, pronásleduje, chce mu nějak ublížit a podobně (viz Slovníček pojmů) bývají propojeny s realitou. Jde vlastně o chybnou interpretaci skutečnosti. Události mají skryté významy, pacient tuší nějaké další tajemné souvislosti i mezi běžnými věcmi v životě. Bývá nápadně nastražený, jakoby čekal útok nebo naslouchal.

9 Typické je slyšení hlasů. Hlasy komentují jeho chování, mohou mu radit či poroučet, co má udělat. Objevuje se magické myšlení (mluví k němu Bůh nebo vesmírné bytosti, má nadpřirozené schopnosti, dokáže vnímat to, k čemu jsou ostatní slepí apod.). Je třeba chápat, že pro nás podivné chování má svůj podklad v bludných představách nemocného. Ten si často není schopen připustit, že by trpěl nějakou poruchou. Vše vnímá jako absolutně skutečné. Je třeba, aby si to jeho okolí uvědomilo a přizpůsobilo tomu své jednání. B: Simplexní forma U této vzácnější formy schizofrenie převažuje v příznacích stažení se ze společnosti a nápadné snížení kontaktů i s nejbližším okolím. Dále se objevuje snížení vůle (neboli hypobulie). Člověk ztrácí zájmy, celková schopnost fungování v životě je najednou výrazně narušena. Mění se postoje k dosavadnímu studiu či zaměstnání a rodině, většinou ve smyslu nápadně sníženého zájmu a ztráty elánu. Objevují se nespecifické stavy úzkosti nebo hysterické projevy. Důležitá je nesrozumitelnost nových postojů pro okolí a delší doba trvání. V podstatě by se dalo říci, že pro tuto formu nemoci jsou charakteristické negativní symptomy (ztráta původních schopností) spíše než pozitivní příznaky (bludy a halucinace) (viz Slovníček pojmů). C: Hebefrenní forma Hebefrenní znamená klackovitý, chovající se jako dítko v pubertě. Toto chování odpovídá vžité představě o bláznech. Charakteristickým projevem je nepřiměřené a nesmyslné chování, pošetilost, mudrování a filozofování bez hlubšího smyslu. Reakce jsou nepředvídatelné. U osob s touto diagnózou je bohužel třeba, aby si okolí dávalo pozor na nevyzpytatelné jednání, jež může být i agresivní. Strach by ovšem neměl zabránit kontaktu s nemocným, jen je třeba větší obezřetnosti (což platí pro schizofrenii obecně). D: Katatonní forma V tomto případě jsou v projevech nemocného nápadné poruchy pohyblivosti. Buď to je nemocný nadměrně aktivní, nebo se naopak skoro nepohybuje a je až stuporózní (viz Slovníček pojmů). Pohyby jsou bezcílné, grimasy bez významu. Stává se, že se postižená osoba nehýbe a lze s ní hýbat jako s panenkou ruce i nohy zůstanou v jakékoliv nepřirozené poloze, do které je nastavíme. Chování a jednání je velmi stereotypní. E: Nediferencovaná forma Tato diagnóza je vyhraněna pro několik málo pacientů, kteří se nevešli do předchozích čtyř kategorií. Důvodem je nejčastěji prolínání příznaků. Časem se může některá skupina příznaků zvýraznit. Potom psychiatr změní klasifikaci nemoci a eventuálně i upraví léčbu podle klinického obrazu. Nové dělení schizofrenie Příznaky schizofrenie jsou často klasifikovány jako pozitivní a negativní. Obě skupiny příznaků mohou způsobovat zvláštní problémy v sociálním fungování a vést ke stigmatu kvůli schizofrenii. U většiny pacientů trpících schizofrenií jsou v různých obdobích nemoci pozitivní a negativní příznaky zastoupeny v různém podílu. Pozitivní a negativní příznaky (symptomy) Pozitivními symptomy mají lékaři na mysli, že se u nemocného vyskytují nápadné příznaky nepřítomné dříve před vypuknutím nemoci. Není na nich samozřejmě nic pozitivního ve smyslu veselého nebo radostného. Okolí obvykle vyděsí, nebo jsou alespoň nepříjemné. Je třeba být připravený na jednání s člověkem s výraznými pozitivními příznaky. Naproti tomu negativní příznaky znamenají ztrátu něčeho, co bylo u pacienta před propuknutím

10 nemoci přítomné. V průběhu onemocnění se u části osob se schizofrenií mění schopnosti fungování v životě. Negativní příznaky, ztráta původních schopností, ovlivňují další osud pacienta více než ty pozitivní. Proto se lékaři snaží v léčbě vybírat především ty léky, které zabírají dobře i na negativní příznaky. Pozitivní příznaky (symptomy) Bludy poruchy myšlení, nemocný má například bludné přesvědčení o tom, že ho někdo sleduje, že ho někdo kontroluje, že má nadpřirozené schopnosti apod. Halucinace poruchy vnímání, osoba vidí nebo slyší to, co ostatní lidé neslyší nebo nevidí. Například je přesvědčena, že k ní mluví hlasy, které jí něco radí nebo komentují její jednání. Může vidět osobu, jež neexistuje mluvit s ní, poslouchat ji. Poruchy struktury vět nemocný vsunuje do vět další témata, hodně odbíhá od hlavní myšlenky. Bizarní jednání chování nemocného je nápadné, podivné, abnormální. Negativní příznaky (symptomy)emoční oploštění nedostatek vůle k činnosti méně emocí, které jsou také méně výrazné zchudnutí řečového projevu při řeči zárazy vprostřed věty bezcílnost nečinnost ztráta vztahů s okolím stažení se do sebe Specializovaná pracoviště viz Odkazy PACIENTSKÝ PROGRAM NA CESTĚ Životní příběhy pacientů se schizofrenií Chronická schizofrenie Chronická schizofrenie se vyskytuje jen asi u jedné třetiny nemocných se schizofrenií. Přečtěte si příběh člověka, který si sáhl až na dno své psychiky. Byl deset let hospitalizován v psychiatrické léčebně, jeho stav byl všeobecně považován za špatný a bez větších vyhlídek. Přesto jednu lékařku napadlo přidat mu ještě jeden lék proti schizofrenii. Kupodivu nastalo výrazné zlepšení. Co se stalo? Mladý muž se začal špatně soustředit, byl přesvědčen, že ho někdo pozoruje. Vyhledával meditaci a léčitele. Přestal vyhledávat společnost. Měl dojem, že je napojen na jiné lidi. Slyšel hlas, který mu něco vyčítal. Byl měsíc hospitalizován na psychiatrii a po zlepšení stavu propuštěn. Po několika letech ale došlo k velkému zhoršení psychického stavu. Nekomunikoval s nikým, přestal meditovat. Opět měl pocit, že je jeho psychika napojena na známého a ten ho vysává. Nabyl přesvědčení, že ho rodiče v dětství sexuálně zneužívali, že po něm jdou a chtějí ho zabít. Oba vážně fyzicky napadl. Průběh léčby Nemocný byl deset let hospitalizován a jeho stav se přes veškerou péči zhoršoval. Zahleděl se do sebe, ztrácel emoce, vůli něco dělat. Ztrácel zájem o realitu, občas se u něj objevovaly bludy (viz

11 Slovníček pojmů). Lékaři zkoušeli veškeré dostupné léky prášky, injekce i dlouhodobě se vstřebávající preparáty. Přesto byl poslední tři roky stažený do sebe. Odmítal i návštěvy matky, která jediná s ním udržuje kontakt. Ošetřující lékařku napadlo přidat k léčbě ještě lék aripiprazol. Zlepšení bylo zjevné: Pacient začal daleko více používat mimiku obličeje, začal o sebe více dbát. Rozesílal dopisy dřívějším kamarádům, příbuzným, včetně matky. Dopisy byl krátké, sdělující, že je má rád. Komentář Tento případ patří mezi ty vůbec nejtěžší v celé republice. Jen u menší části osob se schizofrenií má onemocnění takto těžký průběh. Přesto zde vidíme, že i po dlouhé době může změna léků nebo třeba nové léky změnit chování a prožívání nemocných. Není proto nikdy důvod se vzdávat. Zdroj: Bakešová D. Oživení u pacienta s chronickou schizofrenií. Psychiatr Pro Praxi 2008;9(3): 137. PROGRAM PRO PEČUJÍCÍ BEZ OMEZENÍ Diagnóza Dozvědět se, že blízká osoba trpí schizofrenií, je většinou hrozná zpráva. Člověk neví, co všechno to znamená, jak se bude nejspíše stav nemocného vyvíjet, co má dělat. Zde vám nabízíme několik rad, jak jednat s člověkem se schizofrenií: *Obecně je dobré si nemocného všímat (ale ne nějak křečovitě). Můžete včas odhalit známky zhoršování stavu, poškozování se apod. (viz Program pro pečující zdravotní rizika). *Dohlížejte, aby užíval předepsané léky. Pokud máte podezření, že léky neužívá, snažte se s ním domluvit a informujte ošetřujícího lékaře. Snažte se mít přehled o aktivitách. Můžete zjistit počínající ataku schizofrenie, než se rozvine do velkých rozměrů. *V komunikaci nemá zpravidla smysl vyvracet bludy (viz Příznaky). Nenechte se ale do bludového světa vtáhnout. Myslete si své, ale nehádejte se. *Včas si všímejte agresivního chování. Pokud se vyskytne, snažte se myslet na své bezpečí a zavolejte včas pomoc. Nemocného se ale zbytečně neobávejte, není-li k tomu objektivní důvod. Budete-li se od něj izolovat, snížíte podstatně jeho vyhlídky na lepší budoucnost. *Podporujte jeho samostatnost a zájmy. U člověka bez zřetelného postižení to přispívá k udržení a rozvíjení původních schopností. Samozřejmě i člověk s těžkou formou schizofrenie může dostávat malé úkoly (poproste ho o něco), jaké zvládne. Chvalte ho za ně, chvalte ho i za snahu. Ošetřujícího lékaře je vhodné se zeptat na tyto věci: *Nepotřebuje slyšet také nějaké informace o průběhu domácí léčby a vůbec o životě vašeho blízkého také od vás? *Jaký je rozsah prací, které může nemocný vykonávat. Přílišné přetěžování nebo naopak vyřazení nemocného z chodu domácnosti je zbytečně stresující a zhoršuje komunikaci v rodině. *Jak řešit komunikační problémy s nemocným. Je vhodné, pokud máte problém, si připravit vylíčení krizové situace s otázkou, jak máte v takové situaci reagovat. *Kontakty kde je v okolí nejbližší: - pracoviště provádějící rehabilitaci - chráněná dílna - sociální pracovnice - centrum pomoci

12 Kam se obrátit Diagnózu schizofrenie stanovuje psychiatr. Existují psychiatrické ambulance, psychiatrické kliniky, psychiatrické léčebny. Pro přijetí pacienta s akutními příznaky jsou nejvhodnější psychiatrické kliniky, ty bývají ve větších nemocnicích. Ke sledování pacientů ve stabilním stavu (neboli remise, viz Vývoj nemoci), k pravidelným kontrolám a předepsání, případně úpravě předepisovaných léků je nejvhodnější ambulantní psychiatr. Pokud je k navození stabilizace nutná dlouhodobá hospitalizace, je nejvhodnější umístění nemocného v psychiatrické léčebně. Tam je dostatek času, prostoru a personálu k tomu, aby byla zajištěna dobrá péče a klidné prostředí. Dá se vybrat vhodný lék, který bude mít co nejlepší účinek při co nejmenších vedlejších účincích. Je možnost se věnovat rodině pacienta a naučit ji, jak s nemocným žít. Bývají zde také širší možnosti psychoterapie a pracovní terapie. Literatura Raboch J, Zvolský P, eds. Psychiatrie. Praha: Galén, s. Motlová L, Koukolík F. Schizofrenie. Praha: Galén, s. Vývoj nemoci Průběh onemocnění je individuální a u jednotlivých pacientů se liší. Záleží na mnoha faktorech (viz Prognóza). Zpravidla prochází nemocný těmito stadii: A: Premorbidní dispozice Období zhruba do patnácti let života dítěte (u někoho ale i déle) nemusí být ničím zvláštní. Pokud jsou nějaké příznaky přítomny, bývá to jen málo nápadné samotářství či poruchy pozornosti. B: Prodromy Příznaky jsou již nápadnější, bývá to samotářství, nemluvnost, trochu smutné ladění nebo sklon ke vztahovačnosti. Přesto nejsou většinou příznaky tak závažné, abychom mohli s jistotou říci, že zrovna u tohoto člověka se objeví projevy schizofrenie. Lidé v tomto období procházejí krizí, jsou v pubertě. Odchylky v chování ještě nemusí automaticky znamenat postižení psychiky. Před první epizodou dochází zpravidla ke zhoršení výkonnosti a emotivity. Tento pokles je pozvolný. C: První epizoda První epizoda znamená náhlou změnu v chování nemocného. Objevují se bludy a halucinace (viz Příznaky), emoce nepřiměřené situaci, rozbíhavé až úplně nesouvislé myšlení apod. Okolí bývá zděšeno a většinou přiveze pacienta k hospitalizaci. Po první atace je prognóza dobrá: tři čtvrtiny pacientů se po několika týdnech vracejí domů v pořádku. D: Relapsy U větší části pacientů se ale po čase onemocnění opět vrátí mluvíme o relapsu. Toto období trvá desítky let. Délka a množství relapsů závisí na mnoha faktorech (viz Prognóza). Období relapsů se ale u podstatné části osob střídají s obdobími bez příznaků nebo jen s následky onemocnění takzvaným reziduem. E: Reziduum Reziduální schizofrenie je stav po odeznění akutních příznaků ataky (viz Slovníček pojmů). Symptomy již nejsou tak výrazné. Zůstává jakési podivínství, menší ochota k aktivitě, zanedbávání sebe a vztahů s okolím a menší intenzita prožívání. Slovní projev je chudý obsahem i množstvím, člověk se při řeči dívá málo druhému do očí. F: Prognóza Na průběh nemoci mají výrazný vliv tyto faktory:

13 -pohlaví (ženy mají lepší prognózu) -rychlost nástupu onemocnění čím rychlejší je nástup, tím je prognóza příznivější -míra přizpůsobivosti ve společnosti před vznikem onemocnění -manželský stav (vdané a ženatí mají lepší prognózu, stav se horší po rozvodu) -zneužívání dalších látek (cigarety, marihuana, kokain) zhoršuje vyhlídky nemocného -negativní příznaky čím více negativních příznaků jedinec má, tím je jeho prognóza horší -správně zvolená léčba -spolupráce pacienta na léčbě Schizofrenie a vztah k okolí a blízkým osobám Typickým rysem schizofrenie je narušení schopnosti řešit problémy týkající se rodiny a blízkých osob. Vztahy s okolím se zhoršují. Nemocný nezřídka ztrácí své blízké nebo je sám přestane vyhledávat. Žije pak osaměle. Proto existují rehabilitační programy, jež mají za úkol naučit nemocného udržovat alespoň určitý kontakt s okolím. Sociální skluz Původně se lékaři domnívali, že schizofrenie je onemocněním chudých, protože pacienti často přicházeli z chudinských čtvrtí. Až později se ukázalo, že špatný stav není příčinou, nýbrž důsledkem nemoci. Zpravidla již před prvními zjevnými příznaky mají muži se schizofrenií nižší postavení ve společnosti, než měli jejich otcové. Stav se dále zhoršuje ztíženým kontaktem s okolím: Bez léčby postižená osoba může ztratit práci, rodinu, přestane o sebe dbát a upadá do bídy. Jak o nemocném mluvíme, určuje jeho budoucnost Emoční expresivita je jiný výraz pro to, jak velké emoce vzbuzuje v příbuzných nemocného zmínka o něm. Je zajímavé, že skoro nezáleží na tom, zda se jedná o emoce kladné, nebo záporné. Emoční expresivita se dá měřit a vypočítat. Hodnotí se tón hlasu, důraz, tempo. Hodnotí se frekvence kritických i pozitivních poznámek, vřelosti i nepřátelství, emočního zaujetí apod. Relaps (návrat) onemocnění se daleko častěji objevuje u pacientů žijících v prostředí vysoké emoční expresivity. Emoční expresivita se dá rodinnou psychoterapií ovlivnit tak, aby se každý v rodině cítil lépe a pacient žil v méně stresovém prostředí. Poruchy komunikace v rodině Špatné rodinné prostředí samo o sobě schizofrenii nevyvolá. Může ale fungovat jako spouštěč u jedinců s vrozeným sklonem k tomuto onemocnění. V tomto smyslu je důležité zejména chování matky. Příliš ochranářské typy matek svou nepřiměřenou péčí znemožňují dítěti, aby se naučilo samo zvládat stresové situace. Také odmítavé, dominantní a málo citlivé matky představují pro správný vývoj dítěte riziko. Dítě nemá sebevědomí a odvahu se vyrovnávat se světem, kde je pro něj málo lásky. Druhým rizikovým faktorem je porucha komunikace v rodině, kde se něco jiného říká a něco jiného myslí. Příkladem může být situace, kdy něco rodiče dítěti formálně dovolí, ale dítě cítí, že pokud to udělá, budou se na něj přesto zlobit. Tím se ztrácí jeho vnitřní jistota a schopnost odhadovat vliv svého chování na ostatní. Rozdíly mezi muži a ženami se schizofrenií Mezi muži a ženami trpícími schizofrenií se vyskytuje mnoho rozdílů. Ženy ve srovnání s muži: -mají projevy prvních příznaků v pozdějším věku -jejich celkové postižení je mírnější -prokazují menší zhoršení v oblasti péče o sebe (hygiena apod.) -mají menší problémy v práci -méně často se rozvádějí -častěji se jim povede vůbec najít partnera

14 -častěji mívají děti -mají méně negativních příznaků (viz Slovníček pojmů) -méně často páchají sebevraždu (častěji ale páchají sebevražedný pokus) -méně často páchají kriminální činy -méně často zároveň pijí nadměrně alkohol -mají méně hospitalizací s kratším trváním -lépe reagují na léčbu antipsychotiky (léky proti schizofrenii) -mají méně problémů v sexuální oblasti -častěji se sebepoškozují -častěji mají zároveň deprese -nemívají tak velké zdravotní problémy -mají více pozitivních příznaků (viz Slovníček pojmů) Právo a schizofrenie Schizofrenie bývá spojena se snížením některých schopností. Pod vlivem ataky onemocnění může jednat pacient i v rozporu se zákonem, způsobit škody a podobně. Samostatnou kapitolu přestavuje schopnost vykonávat původní práci. Řízení motorových vozidel Velmi citlivá je otázka řidičského průkazu. Nikde není jasně uvedeno, že by člověk léčený pro schizofrenii nemohl řídit automobil. Psychiatr posuzuje individuální schopnosti a stabilizaci stavu nemocného. Zvažuje vývoj onemocnění v minulosti (byla-li jen jedna ataka, nebo zda se stavy často opakují), spolupráci pacienta při užívání léků, schopnost udržet pozornost apod. Způsobilost držet zbraň Vzhledem k narušení schopnosti pacienta vnímat správně okolní realitu nemůže pacient se schizofrenií držet zbraň ani střelivo. Psychiatr vydává posudek o Nezpůsobilosti držet zbraň a střelivo. Pracovní neschopnost a invalidní důchod Nemocní se schizofrenií mají často nárok na částečný nebo plný invalidní důchod. Lékař (psychiatr) musí ověřit míru poškození schopnosti pracovat. Používá k tomu tyto nástroje: -rozhovor s nemocným -získání informací od okolí nemocného -pokus o pracovní zařazení pacienta -výsledky práce pacienta v chráněné dílně Při pohovoru s psychiatrem je třeba připravit se i na to, že psychiatr je povinen vyloučit úmyslné přehánění problémů za účelem získání důchodu. Vojenská služba Schizofrenie nebo podezření na rozvíjející se příznaky schizofrenie jsou důvodem k neschopnosti výkonu vojenské služby. Každý, kdo se do vojenské služby hlásí, je vyšetřen psychiatrem. Spáchání trestného činu Pokud spáchá člověk s diagnózou schizofrenie trestný čin, posuzuje se vliv psychického onemocnění na spáchání trestného činu. Je důležité zjistit, zda byl čin spáchán pod vlivem ataky nemoci, nebo zda byl pacient v té době bez příznaků, a je tudíž za čin zodpovědný jako kdokoliv jiný. Soudní znalec se vyjadřuje ke schopnosti obviněné osoby porozumět nebezpečnosti svého jednání, ovládat se, způsobilosti nemocného účastnit se soudního jednání či trestního řízení. Posuzuje zdravotní stav pacienta v době činu a okolnosti dané události. V případě soudem nařízené ústavní léčby se vyjadřuje ošetřující psychiatr k eventuálnímu propuštění pacienta. V podstatě se musí zaručit za to, že pacient již není nebezpečný sobě ani okolí.

15 Mýty o schizofrenii aneb Odsouzení okolím Duševní onemocnění jsou spojena s mnoha předsudky. Společnost se duševně nemocných bojí a odsunuje je na okraj. Tito lidé bývají vnímáni jako potenciálně nebezpeční, nevypočitatelní, divní, neschopní, hloupí. I proto je pro nemocného velmi těžké přijmout svou diagnózu. Má obavy z toho, že bude zavírán do ústavů, že s ním bude jednáno jako s nesvéprávným, že je jeho nemoc nevyléčitelná. To vede k mnoha problémům: Obavy z označení schizofrenik mohou způsobit, že se nemocný dlouho vyhýbá lékařské péči a přijde až s rozvinutými příznaky. S příznaky, s nimiž již nemůže vydržet. Nebo ho přivezou jeho blízcí, pro něž se stal stav neúnosný. Přitom největší pravděpodobnost uzdravení mají lidé, kteří se začnou léčit v časných stadiích. To, jak se člověk se schizofrenií snaží své příznaky skrývat, může zvyšovat jeho vnitřní napětí a vztahovačnost. Také se tím více izoluje od okolí. Bojí se s lékařem mluvit o svých běžných i chorobných prožitcích, a tím mu ztěžuje diagnostiku a správnou léčbu. Může nebrat léky nebo je přestat brát po odeznění příznaků. Je to tím, že si nechce připustit jejich potřebu. Většina z výše zmíněných názorů jsou ale mýty. Zhruba jedna třetina nemocných zažije jen jednu epizodu onemocnění a ta se již nevrátí, jedna třetina žije poměrně dlouhá období (roky) bez příznaků a mezitím se objevují občas nové ataky nemoci (viz Slovníček pojmů). Jen u jedné třetiny bývá průběh vleklý a převažuje období hospitalizací. Pacient si může udržet intelektové schopnosti a nemusí ztratit práci. Většina pacientů se schizofrenií nepředstavuje nebezpečí agrese. Nejdůležitější je vědět, že léčba je spojena s daleko menšími riziky než život bez léčby. Lékař se vždy snaží omezovat pacienta co nejméně. Obavy nemocného je třeba chápat: Nikdo nechce být předmětem obav, soucitu a diskriminace. Problémy se spoluprací by se výrazně zlepšily, kdyby se společnost naučila pohlížet na duševně nemocné podobně jako na lidi s ostatními nemocemi. Zdravotní rizika u osob se schizofrenií na co si dát pozor Lidé se schizofrenií častěji zneužívají návykové látky (marihuanu, kokain). Ti, kteří užívají marihuanu, mají přitom podstatně horší prognózu. Za zmínku stojí fakt, že kouření marihuany u predisponovaných jedinců schizofrenii vyvolá. Asi u pětiny nemocných se objeví depresivní stavy během prvních let onemocnění. Je třeba si všímat příznaků hrozící sebevraždy (chorobně smutná nálada, bilancování života, vypořádávání záležitostí). Častěji se objevuje sebepoškozování. Je dobré si všímat stavu kůže, příjmu potravy, hygieny apod. Slovníček pojmů Abulie porucha vůle, pro člověka je problém se samostatně rozhodovat, stává se nečinným Afekt silná emoce, rychle začíná a rychle odeznívá Alogie zchudnutí mluvy Anhedonie neschopnost pociťovat radost Antipsychotika léky na schizofrenii a schizofrenii příbuzné choroby Ataka nemoci vyjadřuje, že onemocnění přišlo rychle, jako by nemoc najednou zaútočila na

16 psychiku člověka Blud porucha myšlení, nevývratné přesvědčení (člověk se schizofrenií si nenechá vysvětlit, že nemá božské schopnosti, že ho soused nechce zabít apod.) Deprese špatná nálada trvající delší dobu bez zřetelné vyvolávající příčiny (nemocný nemá důvod být smutný) Halucinace porucha vnímání (u schizofrenie jsou přítomny nejčastěji sluchové halucinace, ale mohou být přítomny i zrakové a výjimečně i čichové, chuťové, hmatové halucinace); příkladem je slyšení hlasů, vidění postav, jež ostatní nevidí, apod. Hebefrenní klackovitý, chovající se jako nevychované dítě Katatonní strnulý Negativní příznak (symptom) vyjadřuje úbytek původních schopností (zchudnutí mluvy neboli alogie, ztráta zájmů neboli anhedonie apod.) viz Příznaky Neologismus nové slovo Paranoia přesvědčení nebo pocit nemocného, že mu někdo chce ublížit Psychóza obecně porucha vnímání okolního světa, spojená s poruchou chování a přítomností bludů Pozitivní příznak (symptom) něco, co je na pacientovi se schizofrenií navíc a dříve to nebylo bludné přesvědčení a názory, halucinace apod. (viz Příznaky) Premorbidní přítomný před vznikem nemoci; psychiatři zpravidla porovnávají předchozí úroveň schopností (premorbidní úroveň) se současným stavem pacienta Prodromy příznaky objevující se ještě před vznikem vlastního onemocnění, poslíčkové Psychofarmakum lék určený pro léčbu duševních nemocí nebo příznaků duševní choroby Reziduum zbytek, u schizofrenie znamená neúplné vymizení příznaků po atace nemoci Simplexní jednoduchý Stupor strnulost, nehybnost Úzkost pocit neurčité obavy Navigace odborná veřejnost Studie 1. Randomizovaná dvojitě zaslepená studie srovnávající účinek ziprasidonu a klozapinu na kognitivní funkce pacientů se schizofrenií rezistentních na předchozí léčbu Ukazuje se, že se jednotlivá antipsychotika liší co se vlivu na kognitivní funkce týče. V této studii byl porovnáván benefit podávání klozapinu a ziprasidonu v léčbě pacientů se schizofrenií rezistentních na předchozí antipsychotickou léčbu. Celkem 130 nemocných z Itálie bylo léčeno osmnáct týdnů v dvojitě zaslepené randomizované studii. Byla sledována epizodická paměť pomocí RAVL, exekutivní funkce pomocí Strop testu a rychlost zpracování informací pomocí Trail making testu. Všichni pacienti dostávali tři dny placebo a poté zahájil psychiatr léčbu dvakrát denně klozapinem nebo ziprasidonem. Se ziprasidonem se začínalo v dávce 80 mg/den, po třech dnech se postupně navyšovala dávka, až 10. den léčby dosáhla 120 mg/den. Poté si již dávku upravoval ošetřující lékař pacienta v rozmezí mg/den podle klinického stavu. U klozapinu se zahajovala léčba 25 mg/den a zvyšovala se až na 300 mg/den 10. den. S dávkou 300mg/den lékař setrval až do 17. dne, poté již mohl užívat klozapin v dávkovém rozmezí mg/den. Testy kognitivních funkcí vyplnili nemocní se schizofrenií po třídenním podávání placeba a následně ve 12. a 18. týdnu terapie. U osob léčených ziprasidonem bylo zjištěno statisticky významné zlepšení v učení a zpětném vybavení v RAVL a Trail making testu. Naproti tomu klozapin zlepšil pouze výsledek v RAVL. Celkově se kognitivní funkce podstatně zlepšily po podání obou léčiv, ale po ziprasidonu bylo toto

17 zlepšení o poznání výraznější. Zdá se, že podávání ziprasidonu u osob netolerujících klasickou léčbu antipsychotiky nebo rezistentních na tuto léčbu je výhodnější než podávání klozapinu. Zdroj: Harvey PD, et al. A randomized double-blind comparison of ziprasidone vs. clozapine for cognition in patients with schizophrenia selected for resistance or intolerance to previous treatment. Schizophr Res 2007; doi: /j.schres Léčba akutní psychózy u agitovaných pacientů Účinky léčby jednotlivými přípravky z řad antipsychotik jsou podrobně zmapovány. Méně informací je dostupných co se rychlosti nástupu účinků týče. Účelem dvojitě zaslepené studie bylo určit časnou odpověď na léčbu ziprasidonem IM s důrazem na redukci agitace. Ve výzkumu byl monitorován účinek na hospitalizované agitované pacienty během 24 hodin po nasazení. K léčbě použili lékaři dávku 2 mg u 38 pacientů a 20 mg u 41 osob se schizofrenií. Účinnost vyhodnocovali pomocí PANSS (positive and negative symptom scale) se zaměřením pouze na pozitivní symptomy, a pomocí PANSS early psychosis factor score (zahrnující dezorganizace, halucinatorní chování a neobvyklý myšlenkový obsah). Hodnocení prováděli po 4 a 24 hodinách od podání přípravku. Výsledky ukázaly, že ziprasidon má významný na dávce závislý účinek na výskyt pozitivních symptomů a na PANSS early psychosis factor score. A to jak po 24 hodinách, tak také již po čtyřech hodinách. Byl pozorován účinek nejen na agitaci pacientů, ale také přímo na příznaky časné fáze psychózy. Z výsledků vyplývá, že ziprasidon může mít větší vliv na zlepšení akutních psychotických symptomů, než se původně v literatuře uvádělo. Zdroj: Agid O, et al. Early onset of antipsychotic response in the treatment of acutely agitated patients with psychotic disorders. Schizophr Res 2008; doi: /j.schres Remise a zlepšení kognitivních funkcí po změně léčby na léčbu ziprasidonem u pacientů se schizofrenií Je dobře známé, že úbytek kognitivních funkcí souvisí s prognózou pacienta. Pokud ale jedno antipsychotikum nevede k očekávanému účinku, často se přidává v léčbě další. Nejčastějším důvodem je strach z účinku vysazení prvního antipsychotika. Benefit kombinované léčby ale zatím nebyl přesvědčivě dokázán u řady kombinací léčiv. Je proto vhodné zkoumat změny po vysazení antipsychotik a nahrazení jedním jiným lékem. Vědce zajímal účinek změny antipsychotické léčby risperidonem, olanzapinem či klasickými antipsychotiky za léčbu ziprasidonem. Zkoumali asociaci mezi klinickou remisí onemocnění a zlepšením výkonu v neuropsychologických testech nemocných se schizofrenií. Do rozsáhlého projektu bylo zahrnuto 184 osob. Z nich 136 nedosáhlo kritérií pro remisi, 40 splňovalo kritéria remise onemocnění. Symptomy podle PANSS (škála pro měření pozitivních a negativních příznaků) hodnotili lékaři na počátku změny a po šesti měsících. Zkoumané osoby podstoupily testování pomocí neuropsychologických baterií. Během šesti měsíců si remisi udrželo 85 % jedinců ze 40. Ze zbývajících 136 pacientů 33 % nově

18 dosáhlo remise onemocnění. Po šesti měsících bylo tedy ve fázi remise 55 % všech pacientů. U 34 % osob došlo ke zlepšení kognitivních funkcí. Ziprasidon se zdá být vhodným lékem pro pacienty, kteří nereagovali uspokojivě na první výběr antipsychotika. Zdroj: Buckley PF, et al. The relationship between symptomatic remission and neuropsychological improvement in schizophrenia patients switched to treatment with ziprasidone. Schizophrenia Research 2007;94: Publikace Knihy - Sadock B, Sadock V. Comprehensive Textbook of Psychiatry. 7. Ed. New York: Lippincott Williams and Wilkins, s. - Höschl C., Libiger J., Švestka J, eds. Psychiatrie. 2. vyd. Praha: Tigis, s. - Raboch J, Zvolský P, eds. Psychiatrie. Praha: Galén, s. - Lieberman JE. Reintegration of the Schizophrenic Patient. London: Science Press, Hirsch SR, Weinberger DR, eds. Schizophrenia. Oxford: Blackwell Science, Motlová L, Koukolík F. Schizofrenie. Praha: Galén, s. Časopisy české - Česká a slovenská psychiatrie - Psychiatrie - Psychiatrie pro praxi zahraniční - Americal Journal of Psychiatry - Archieves of General Psychiatry - British Journal of Psychiatry - Journal of Mental Disorders - Schizophrenia Bulletin - Schizophrenia Research Zásadní články v časopisech: - Jablensky A, et al. Schizophrenia: Manifestations, Incidence and Course in Different Cultures. A World Heath Organization Ten-Country Study. Psychol Med 1992(Suppl. 20). Mohr P. Deficitní syndrom u schizofrenie: Přehled. Psychiatrie 1998;2. Internetové odkazy komplexní a nejrozsáhlejší zdroj informací dané problematiky podrobný popis s kvalitním rozcestníkem oborové téma portálu ojedinělý český zdroj, redakce MeDitorial produktové stránky Zeldox (Geodon) Doporučené postupy Léčba akutní ataky schizofrenie pro praktické lékaře doporučený postup ČLS JEP

19 HYPERLINK "http://cls.cz/seznam-doporucenych-postupu"http://cls.cz/seznam-doporucenychpostupu Léčba schizofrenie doporučený postup ČLS JEP HYPERLINK "http://www.ceskapsychiatrie.cz/text/doporuceni-postupy-psychiatricke-pece? MenuItemId=94"http://www.ceskapsychiatrie.cz/Text/doporuceni-postupy-psychiatricke-pece? MenuItemId=94 Odborné akce VII. Sjezd psychiatrické společnosti, Špindlerův Mlýn, kontakt: World congress of psychiatry, Praha, kontakt: Psychiatrie pro praxi: V. konference ambulantních psychiatrů, Olomouc, kontakt: HYPERLINK "http://www.ceskapsychiatrie.cz/rsystem/soubory/23.celostatni_sympozium"23. celostátní sympozium - DUŠEVNÍ ZDRAVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE, Brno, kontakt: HYPERLINK HYPERLINK "http://www.ceskapsychiatrie.cz/rsystem/soubory/clsjep_kv_leta5.pdf"kongres ČPS na téma: LÉČBA V PSYCHIATRII, Karlovy Vary, kontakt: HYPERLINK "http://www.guarant.cz/lecbavpsychiatrii2009"www.guarant.cz/lecbavpsychiatrii2009 Odkazy Psychiatrické léčebny process=do_system_redirect&redirect=http%3a%2f%2fwww.dploparany.cz%2f" \n _blankdětská psychiatrická léčebna Opařany process=do_system_redirect&redirect=http%3a%2f%2fwww.vbites.cz%2fwww.vbites.cz %2Fhtml-cz%2Findex.full.php%3FXKATSOR%3D53%26NUM%3D30%26CNT%3D0%26ASRT %3D0" \n _blankdětská psychiatrická léčebna Velká Bíteš XKATSOR=53&NUM=30&CNT=0&ASRT=0 process=do_system_redirect&redirect=http%3a%2f%2fplbohnice.cz%2f" \n _blankpsychiatrická léčebna Bohnice process=do_system_redirect&redirect=http%3a%2f%2fwww.plbrno.cz%2f" \n _blankpsychiatrická léčebna Brno process=do_system_redirect&redirect=http%3a%2f%2fcervenydvur.cz%2f" \n _blankpsychiatrická léčebna Červený Dvůr process=do_system_redirect&redirect=http%3a%2f%2fwww.pld.cz%2f" \n _blankpsychiatrická léčebna Dobřany process=do_system_redirect&redirect=http%3a%2f%2fwww.plhb.cz%2f" \n

20 _blankpsychiatrická léčebna Havlíčkův Brod process=do_system_redirect&redirect=http%3a%2f%2fwww.plhberkovice.cz%2f" \n _blankpsychiatrická léčebna Horní Beřkovice process=do_system_redirect&redirect=http%3a%2f%2fwww.plj.cz%2f" \n _blankpsychiatrická léčebna Jihlava process=do_system_redirect&redirect=http%3a%2f%2fwww.plkosmonosy.cz%2f" \n _blankpsychiatrická léčebna Kosmonosy process=do_system_redirect&redirect=http%3a%2f%2fpllnare.wz.cz%2f" \n _blankpsychiatrická léčebna Lnáře process=do_system_redirect&redirect=http%3a%2f%2fwww.pl.opava.cz%2f" \n _blankpsychiatrická léčebna Opava process=do_system_redirect&redirect=http%3a%2f%2fwww.plpetrohrad.cz%2f" \n _blankpsychiatrická léčebna Petrohrad process=do_system_redirect&redirect=http%3a%2f%2fwww.plstbk.cz%2f" \n _blankpsychiatrická léčebna Šternberk process=do_system_redirect&redirect=http%3a%2f%2fwww.pl.bila.voda.jesenicko.com%2f" \n _blankpsychiatrická léčebna v Bílé Vodě process=do_system_redirect&redirect=http%3a%2f%2fwww.plkm.cz" \n _blankpsychiatrická léčebna v Kroměříži process=do_system_redirect&redirect=http%3a%2f%2fwww.sanatorium-topas.cz%2f" \n _blanksanatorium Topas HYPERLINK "http://www.sanatorium-topas.cz/"http://www.sanatorium-topas.cz/ Psychiatrické kliniky process=do_system_redirect&redirect=http%3a%2f%2fwww.pcp.lf3.cuni.cz%2f" \n _blankpsychiatrické centrum Praha process=do_system_redirect&redirect=http%3a%2f%2fwww1.lf1.cuni.cz%2f~zfisar%2fpk %2Fdefault.htm" \n _blankpsychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE 1. Afektivní poruchy 2. Schizofrenie a poruchy s bludy 3. Neurotické poruchy 4. Poruchy osobnosti 5. Mentální retardace 6. Organicky podmíněné duševní poruchy AFEKTIVNÍ PORUCHY

Více

F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE

F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 = schizofrenie F21 = schizotypní porucha F22 = trvalé duševní poruchy s bludy F23 = akutní a přechodné psychotické poruchy F24 = indukovaná

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY - hodnocení pomocí škál: deprese = Beckova, Zungova mánie = Youngova (YMRS) F30 - MANICKÁ EPIZODA základní příznak = porucha nálady min 4 dny u hypománie a 7 dnů u mánie. I hypománie

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Bc. Eva Holoubková Úvod 1. Základní údaje o cílové skupině 2. Statistické údaje o mladých lidech s psychiatrickými poruchami v ČR 3. Statistické údaje

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže.

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Proto Vás ovšem nemusí trápit potíže ve Vašem sexuálním životě. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

DUÁLNÍ OSUD SUD. MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě

DUÁLNÍ OSUD SUD. MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě DUÁLNÍ OSUD SUD MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě Duální diagnóza Souběžný výskyt poruchy spojené s užíváním

Více

DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod

DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Genetický základ

Genetická oblast nejasnosti u HCH: co to znamená? Genetický základ Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Přechodní alely a alely s redukovanou

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Souvisí chudoba sduševním zdravím?

Souvisí chudoba sduševním zdravím? Konference Chudoba, záležitost nás všech. (20. 21. října 2010, Univerzita Hradec Králové) Souvisí chudoba sduševním zdravím? MUDr. Petr Hejzlar občanské sdružení Péče o duševní zdraví Psychiatrické oddělení,

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Pavla Novotná Veronika Margoldová

Pavla Novotná Veronika Margoldová Pavla Novotná Veronika Margoldová jsou skupinou velmi závaţných onemocnění, jeţ významně ovlivňuje jak kvalitu ţivota pacientů, tak i jeho délku patří mezi poruchy nálady a jde o patologický smutek pochopitelný

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha DUÁLN LNÍ DIAGNÓZY komplikace v léčběl a po léčběl drogových závislostz vislostí MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha + o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 1 Pane profesore, můžete nám vysvětlit, proč je zrovna období jara, na které se těšíme celou zimu, tak náchylné na deprese. Výklady jsou různé, ale ten, který se nabízí asi

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Sokolov. Michal 18 let

Sokolov. Michal 18 let Sokolov Michal 18 let Michal studuje na střední škole maturitní obor. V posledním půl roce u něho došlo k výraznému zhoršení prospěchu. Vyučující ho do té doby považovali za nadprůměrného žáka. V posledním

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Prezentace Centra psychoterapie

Prezentace Centra psychoterapie Prezentace Centra psychoterapie Centrum psychoterapie Obsah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Založení Centra psychoterapie Bývalí a současní zaměstnanci Patroni CP Informace o skupinové psychoterapii

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Charta práv seniorů. Úvod

Charta práv seniorů. Úvod Úvod Se stářím se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění. Může se stát, že dojde k situaci, kdy člověk nebude moci vést plnohodnotný život. Tím důležitější se stane péče. Je všeobecně uznáváno, že některé

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Robert Kotál & Vlasta Rehnová, Dopravní akademie a.s. www.dopravni-akademie.cz

Robert Kotál & Vlasta Rehnová, Dopravní akademie a.s. www.dopravni-akademie.cz Konference Fleet Management 2011 Robert Kotál & Vlasta Rehnová, Dopravní akademie a.s. www. Robert Kotál & Vlasta Rehnová / DA a.s. 28.4.2011 1 Rok 2010 Řidič mot. vozidla Jiný účastník Závada komunikace

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více