Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář"

Transkript

1 Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA VZP je váš stabilní partner a garant dostupné a kvalitní péče, říká ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek 19 Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme 26 Aktivní pacient je pro zdravotnictví výhodnější Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář

2 Ambrosan. Aby ka el ode el! Léčí kašel při onemocnění dýchacích cest. Vhodn pro dospûlé a dûti. Dostupn jako sirup, kapky a tablety, bez lékafiského pfiedpisu. Kašlete? Už nemusíte. Pomůže vám Ambrosan. Ambrosan 30 mg, Ambrosan kapky a Ambrosan 15 mg / 5 ml sirup jsou léky k vnitřnímu užití. Obsahují ambroxoli hydrochloridum. ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI. PRO.MED.CS Praha a.s.,telčská 1, Praha 4 / tel.: /

3 Obsah Rozhovor s Martinem Kovářem na str. 22 úvodní slovo VZP je váš stabilní partner a garant dostupné a kvalitní péče 4 O klienty nám jde především 5 události Jaká je pravda o VZP 6 Aktivní diabetik 7 I ve školních jídelnách se mohou děti najíst chutně 7 Nová pravidla pro lázeňskou péči 8 Daruj krev s VZP 10 zdravotní pojištění Pojištěnec je pro nás důležitým partnerem 12 Mořský koník již podvacáté 14 Nezapomeňte si na zimní radovánky v zahraničí uzavřít cestovní pojištění 16 O naše výhody a příspěvky je stále velký zájem 18 téma: štítná žláza Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme 19 Onemocnění štítné žlázy bude i v budoucnosti celoživotní 21 rozhovor Martin Kovář: Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším. A to je dobře 22 zdravotní péče Aktivní pacient je pro zdravotnictví výhodnější 26 Pravidla bezpečného užívání léků v těhotenství 30 Už první zuby dětí potřebují pravidelnou péči 32 naše tělo Domácí strava je domácí strava 34 Jak se po Vánocích dostat znovu do kondice 36 den s... David Drahonínský: Dnes už vím, že se dá nad osudem vyhrát 38 zajímavý projekt Purpurová srdce udělena 40 Protidrogové pořady oslovily už více než milion dětí 42 Pošli příběh pokračuje dál 43 Pomozte ostatním žít s epilepsií 43 kaleidoskop Deník nastávající maminky 44 Dětské koutky se rozrůstají 44 VZP získala certifikát Zelená firma 44 Hokejoví mistři přilákali nové dárce krve 45 Tramvají až na sjezdovku do lyžařské školy 45 V Semilech sportují s VZP 45 Mikulášská nadílka 45 křížovka o ceny ZDRAVÍ PLUS, ZIMA Toto číslo vyšlo v prosinci Periodicita: 2 za rok Vydavatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 4/2020, Praha 3 Registrace MK ČR E Šéfredaktor: Eva Nováková Redakční rada: MUDr. Milan Štěpánek; Eva Nováková; Mgr. Hana Frolíková; MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.; PhDr. Karolína Hlavatá; Marek Šplíchal Redakce, grafická úprava a zlom: Comunica, a.s., Pod Kotlářkou 3, Praha 5; Bez písemného souhlasu VZP ČR je další šíření obsahu zakázáno Fotografie na titulní straně: Jana Tománková Pokud u fotografií není uvedeno jinak, je jejich zdrojem fotobanka Text, u kterého není uveden autor, vypracovala redakce Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce a reklamy. OBSAH 3

4 úvodní slovo VZP je váš stabilní partner a garant dostupné a kvalitní péče Vážené čtenářky, vážení čtenáři, mnozí z nás se právě v těchto dnech zamýšlí nad tím, jaký byl rok 2012 a co přinese ten následující. Děláme to také my v pojišťovně. Přestože se naše společnost nachází v období plném změn, bude vám i v nadcházejícím roce, stejně jako v letech minulých, Všeobecná zdravotní pojišťovna stabilním partnerem a garantem dostupné a kvalitní zdravotní péče s nejširší sítí smluvních zdravotnických zařízení. Mým cílem ve vedení naší největší zdravotní pojišťovny je udržet její dlouhodobou ekonomickou stabilitu, nastavit jasná a transparentní pravidla smluvní politiky, posílit orientaci pojišťovny na vás, klienty, a prezentovat VZP jako silného a korektního partnera. Partnera, který vám bude schopen kdykoli podat pomocnou ruku a zajistit vám maximální možnou péči. Rád bych vám touto cestou popřál za všechny zaměstnance VZP pevné zdraví, spokojenost s našimi službami, klid, pohodu, pevné zdraví a mnoho šťastných okamžiků v roce Zdeněk Kabátek ředitel VZP ČR POUR FÉLICITER ÚVODNÍ SLOVO

5 O klienty nám jde především V závěru roku 2012 se šířily zprávy o tom, že od Nového roku nebude občanům České republiky dostatečně zajištěna zdravotní péče, a dokonce, že mnohé nemocnice budou zcela zrušeny. Klienti VZP si však mohou být jisti, že i po 1. lednu 2013 jim bude zajištěna dostupná a kvalitní zdravotní péče. Podle výsledků analýzy, kterou mají zdravotní pojišťovny, může být potřebná optimalizace akutního lůžkového fondu jednoznačně provedena bez negativních dopadů na pacienty. Ačkoliv představitelé některých nemocnic hrozí, že tomu tak nebude, většina nemocnic bude mít od zdravotních pojišťoven pětiletou smlouvu s tím, že některé k ní budou mít speciální dodatky o restrukturalizaci konkrétních oddělení. KVALITNÍ NEMOCNICE CHCEME VŠICHNI Cílem zdravotních pojišťoven je, aby klienti byli ošetřováni a léčeni v kvalitních, dobře fungujících a moderně vybavených nemocnicích, které mají k dispozici vysoce kvalifikované lékaře a další zdravotnický personál. Restrukturalizace spočívá v tom, že některé nemocnice sníží v průběhu roku 2013 počet akutních lůžek uzavřením nevyužitých oddělení a některé z nich se transformují na zařízení následné lůžkové péče, ovšem se zachováním všech potřebných ambulantních služeb pro občany. Zrušení nadbytečných akutních lůžek v nemocnicích hodnotí experti dokonce jako nejpřínosnější opatření pro rozvoj zdravotnictví. Nezisková organizace České zdravotnické fórum v projektu Hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví dává ekonomům, manažerům, předním lékařským odborníkům i zástupcům stavovských a pacientských organizací jednou za tři měsíce možnost, aby se vyjádřili k reformním opatřením. Podle názoru 55 hodnotitelů patřil mezi nejpřínosnější návrhy v období srpna až října 2012 návrh redukce počtu lůžek akutní péče. Experti souhlasí s tím, že rušení lůžek je nezbytné. Záleží jen na tom, jak Soustředěním péče její kvalita stoupne Experti potvrzují fakt, že rušení lůžek je nezbytné. Důležité je přitom dodržovat standardy dostupnosti a kvality zdravotní péče a vytížení nemocnic. Někteří dokonce soudí, že i kdyby se zrušilo ještě víc lůžek, dostupnost zdravotních služeb to neohrozí. Soustředěním péče podle nich naopak stoupne její kvalita. proběhne. Určité mantinely dávaly standardy dostupnosti, přihlíželo se i ke kvalitě a vytížení nemocnic. Někteří z expertů dokonce soudí, že i kdyby se zrušilo ještě víc lůžek, dostupnost zdravotních služeb to neohrozí. Soustředěním péče podle nich naopak stoupne její kvalita. OBAVY KLIENTŮ NEJSOU NAMÍSTĚ Zdravotní pojišťovny předpokládají restrukturalizaci akutního lůžkového fondu s postupným snížením o cca 6 tisíc lůžek, přičemž k úplnému útlumu akutní lůžkové péče dojde pouze u 12 z celé sítě 152 nemocnic v ČR. Na společném dalším postupu při změnách v síti akutní lůžkové nemocniční péče se v závěru roku dohodli zástupci všech krajů s VZP a předseda Asociace krajů Michal Hašek s ředitelem VZP Zdeňkem Kabátkem podepsali 19. prosince 2012 společné memorandum o zajištění této péče v krajích pro období 2013 až Memorandum se týká zajištění akutní lůžkové péče ve všech krajích včetně Prahy. Nové pětileté smlouvy dostanou všechny krajské nemocnice. Konkrétní počty rušených lůžek memorandum neřeší, ty budou předmětem dalších jednání s poskytovateli. U některých nemocnic bude existovat přechodná doba 18 měsíců, během nichž chce VZP najít s kraji dohodu na konkrétní podobě smlouvy. Memorandum rovněž garantuje, že peníze, které se v kraji ušetří zrušením nadbytečných lůžek, zůstanou kraji zachovány. Všechny nemocnice tak před koncem roku 2012 vědí, s jakou smlouvou mohou počítat. Fakultní nemocnice a všechna zařízení následné péče dostávají smlouvy na pět let, díky memorandu je problém vyřešen i u krajských nemocnic. Všechny smlouvy budou podepsány nejpozději do 31. ledna ÚVODNÍ SLOVO 5

6 události Jaká je pravda o VZP 6 Aktivní diabetik 7 I ve školních jídelnách se mohou děti najíst chutně 7 Nová pravidla pro lázeňskou péči 8 Daruj krev s VZP 10 Jaká je pravda o VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna bývá napadána, že špatně hospodaří. Pojďme se podívat na to, jaká je realita. V solidárním systému veřejného zdravotního pojištění totiž nesmí být žádnému pojištěnci odepřena potřebná zdravotní péče a pojišťovna ji musí uhradit přesně podle stanovených pravidel. Pojistné za pojištěnce, za něž je plátcem stát (například za děti nebo důchodce) a kterých má VZP více než polovinu ze všech svých pojištěnců, bylo zvýšeno naposledy v roce Od té doby je to 723 Kč měsíčně, tedy korun ročně. Přitom průměrné náklady na zdravotní péči u jednoho pojištěnce VZP představují ročně okolo korun, u osob nad 65 let je to víc než dvakrát tolik. VÝŠI VYBRANÉHO POJISTNÉHO OVLIVŇUJE KRIZE Důsledky celosvětové krize se zákonitě projevují nižšími částkami vybíraného pojistného. Může za to vyšší nezaměstnanost i zmrazení platů. Stanovení pojistného je dáno zákonem, takže jeho výši pojišťovny neovlivní. VZP ho vybírá s téměř 98% úspěšností, což je i ve světě považováno za maximum možného, ale na úhradu veškeré péče to nestačí. Pojišťovny totiž vyčerpaly rezervy z tučných let (které jim mimo jiné tehdy mnozí vyčítali) a nyní nemají už kde brát. Přesto se často musí vypořádat i s dalšími výdaji, které nejsou zakalkulovány ve zdravotně pojistných plánech a mnohdy dokonce ani nemají oporu v zákonech. A VÝDAJE NA ZDRAVOTNÍ PÉČI STÁLE ROSTOU Pokrok v medicíně se však ani přes horší ekonomickou situaci nezastavil, a tak se do běžné praxe zavádí robotická chirurgie, biologická léčba a další nové, většinou mnohem dražší léčebné postupy. Proto náklady na zdravotní péči za posledních pět let stouply o více než 15 %. V posledních letech bylo nutné stabilizovat zdravotní sestry, a to za víc než jednu miliardu korun. Pak se přihlásili lékaři pod heslem náš odchod vaše smrt a pojišťovny se musely postarat o další dvě miliardy korun na zvýšení jejich platů. Donedávna hradila očkovací látky (kromě tetanu, vztekliny, TBC a chřipky v domovech důchodců a v LDN) hygienická služba, tedy stát, po malé změně v zákoně už je hradí pojišťovny miliardovou částkou z veřejného zdravotního pojištění. To, že nebyla včas provedena revize cen léčiv a současně stále není možnost provádět elektronické aukce na léky, stojí VZP další miliardu korun ročně. Důsledky zvýšení DPH u léků a zdravotnických prostředků jsou odhadovány na dvě miliardy korun, dopady zvýšení DPH na ostatní subjekty se promítají do úhrad za zdravotní péči ztrátou jedné miliardy. Změny nastaly také v úhradové vyhlášce, která určuje cenu zdravotní péče. Pro pojišťovny to v roce 2012 znamenalo další neplánovaný výdaj ve výši téměř 3 miliard korun. Bezmála 11 miliard korun je částka, o kterou se zvýšily výdaje zdravotních pojišťoven, a to v době, kdy na ně doléhají důsledky krize v podobě negativních dopadů na výběr pojistného. VZP má přibližně 60 % z celkového počtu pojištěnců, ale hradí více než 70 % nákladů na zdravotní péči. To znamená, že z téměř 11 miliard, které musí pojišťovny zaplatit navíc, uhradí VZP 7,6 miliardy korun. 6 UDÁLOSTI

7 Aktivní diabetik Diagnózu diabetes mellitus si v České republice vyslechne každým rokem stále více lidí. Například v roce 2011 se léčilo 825 tisíc pacientů s diabetem, z toho 240 tisíc s chronickými komplikacemi. I proto se VZP podílela na vzniku preventivní edukační kampaně Aktivní diabetik, v níž chce vést jak současné pacienty s diabetem, tak lidi s rizikem vzniku tohoto onemocnění k aktivnímu životnímu stylu. Cukrovka vzniká většinou až v dospělém věku a postihuje spíš osoby s nadváhou a obezitou. Za hlavní příčinu rozvoje diabetu bývá označován zejména nevhodný životní styl, tedy nezdravé a nepravidelné stravování, velká stresová zátěž, nedostatek pohybu a relaxace. Základní a důležitou prevencí cukrovky 2. typu je omezení nadváhy a obezity a náprava špatných stravovacích zvyklostí, mezi něž patří především nadměrný příjem tuků a cukrů, nepravidelné a nárazové stravování, nedodržování pitného režimu nebo popíjení většího množství alkoholických nápojů. JAK ONEMOCNĚNÍ ZVLÁDAT Léčba diabetu znamená značnou změnu životního rytmu jak pro diabetika, tak jeho rodinu. U řady pacientů lze onemocnění stabilizovat pouze racionální změnou stravy a pravidelnou tělesnou aktivitou. V případě dalšího rozvoje onemocnění je však nutná léčba perorálními antidiabetiky nebo injekcemi inzulinu. Diabetes sice není zcela vyléčitelný, ale lze ho úspěšně léčit. Pokud nemocní zodpovědně dodržují předepsanou léčbu a udržují se v kondici vhodnými sportovními aktivitami, správným stravováním a v neposlední řadě pozitivním přístupem, pak prožijí dlouhý a plnohodnotný život. Pacient, který se udržuje v kondici, se cítí celkově dobře a bez omezení se může věnovat svojí práci, rodině i svým koníčkům, což je další významný zdroj dobrého pocitu ze sebe sama. WEBOVKY PRO AKTIVNÍ DIABETIKY Nejvíce informací poskytne pacientovi s diabetem vždy jeho ošetřující lékař (ať už praktický nebo diabetolog), který zná jeho aktuální zdravotní stav nejlépe. Existuje samozřejmě také spousta literatury a cukrovce se rovněž dostává hodně prostoru v médiích, včetně internetu. I VZP spustila v rámci preventivní kampaně zajímavé internetové stránky prostřednictvím nichž se o diabetu, jeho léčbě a prevenci dozvíte vše potřebné. Můžete se zde inspirovat množstvím tipů na správné stravování nebo si pro sebe najít vhodnou sportovní aktivitu. Na kampani spolupracují přední čeští odborníci v oblasti diabetu, nutriční specialisté a fyzioterapeuti. I ve školních jídelnách se mohou děti najíst chutně Ve třetím ročníku celorepublikové soutěže O nejlepší školní oběd, pořádané v rámci projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny Žij zdravě, zvítězily kuchařky ze školní jídelny Náměstí Svornosti v Brně s lososem na restované zelenině a bramborovou kaší. Finále soutěže proběhlo v prostorách střední školy Čichnova v Brně za rekordního počtu 78 přihlášených školních jídelen. Odborná komise vybrala deset nejlepších, které během finálového dne uvařily svá soutěžní menu. Pokrmy musely být běžně zařazovány na jídelní lístek dané školní jídelny, patřit mezi oblíbená jídla malých strávníků a cena celého menu nesměla překročit normou daný limit 34 korun za porci. POKRMY HODNOTILI ODBORNÍCI Finálové pokrmy hodnotila odborná komise složená mimo jiné ze zástupců ministerstva školství a zdravotnictví, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Společnosti pro výživu a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Nechyběl ani čestný porotce z řad celebrit, herečka a vynikající kuchařka Markéta Hrubešová. Každé povolání, které děláme s láskou, přináší radost. Kuchařina je celkově velmi náročná. A vůbec bych nedělala rozdíl mezi touto prací v restauraci a ve školních jídelnách. Markéta Hrubešová, herečka ÚSPĚCH SLAVILI TI NEJLEPŠÍ Členky vítězného brněnského týmu se z prvního místa upřímně radovaly: Jsme strašně šťastné a zcela v šoku, komentovaly spontánně svoje vítězství. Kromě ocenění si soutěžící odvezli i finanční odměnu. Třem nejlepším týmům totiž VZP věnovala šeky, které lze využít na nákup vybavení a zázemí do školní kuchyně. Druhé místo patřilo zástupcům školní jídelny Základní školy Mánesova v Otrokovicích se zdravým karbanátkem, bramborovým Ve finálovém klání se utkaly tyto školní jídelny: Česká jídelna, Poděbradská 786, Praha 9 Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola, Olomouc Gymnázium Lesní čtvrť, Zlín Mateřská škola Libocká, Praha 6 Mateřská škola, Střítež nad Bečvou Mateřská škola Na Korábě 2, Praha 8 Školní jídelna Nádvorní 1, Brno Školní jídelna Náměstí Svornosti 7, Brno Základní škola Mánesova, Otrokovice Základní škola Videčská, Rožnov pod Radhoštěm salátem s francouzskou zeleninou a jogurtovým dresinkem s bylinkami. Trojici vítězů uzavřely kuchařky ze školní jídelny Nádvorní v Brně a jejich pangasius ze Švédska. V rámci hlasování laické veřejnosti na stránkách vybojovala první místo školní jídelna Gymnázia Lesní čtvrť ve Zlíně se zeleninovým špízem a bramborovou kaší. Soutěž O nejlepší školní oběd opět ukázala, že jídla připravovaná ve školních jídelnách mají výtečnou chuť, jsou kvalitní a energeticky vyvážená. Jako taková hrají významnou roli v rámci prevence dětské obezity a nadváhy. UDÁLOSTI 7

8 Nová pravidla pro lázeňskou péči Nový indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, tedy vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 267/2012 Sb., nabyl účinnosti dnem 1. října Co se změnilo? U komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče je doba léčení stanovena novým indikačním seznamem na 21 dnů, u dětí a dorostu na 28 dnů. V případě potřeby je u vyznačených indikací možnost prodloužení pobytu, a to vždy se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny. U příspěvkové lázeňské péče je doba léčení při základním pobytu stanovena na 21 dnů. JAK PROBÍHÁ SCHVALOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE Lázeňskou péči doporučuje pacientovi na základě zdravotního stavu jeho ošetřující lékař. V praxi to znamená, že lázeňskou péči zpravidla doporučuje odborník-specialista pro jednotlivé druhy onemocnění. Doporučení, minimálně v rozsahu odborného nálezu, pro který se doporučuje lázeňská léčba, může být uvedeno buď přímo na návrhu, nebo jako přiložená lékařská zpráva. Na základě tohoto doporučení pak registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci podává řádně vyplněný návrh na pracoviště pro správu agendy léčebně rehabilitační péče jemu příslušné regionální pobočky VZP ČR. V předloženém návrhu revizní lékař posuzuje, jsou-li splněny podmínky indikačního seznamu a zákona. V případě, že to zdravotní stav pacienta vyžaduje a jsou splněny podmínky stanovené platnými právními předpisy, je návrh na lázeňskou péči revizním lékařem potvrzen. Pokud navrhující lékař požaduje pro klienta komplexní lázeňskou péči a jsou splněny pro tuto formu péče stanovené podmínky, je potvrzen návrh pro požadovaný typ péče. Revizní lékař může také v odůvodněných případech místo komplexní lázeňské péče schválit příspěvkovou, kde je z veřejného zdravotního pojištění hrazena veškerá předmětná zdravotní péče, ale ubytování a stravování si hradí pacient sám. Pokud revizní lékař neschválí ( nepotvrdí ) návrh na lázeňskou péči, vydá vyjádření, tj. na žádacím dokladu ošetřujícímu lékaři uvede věcné zdůvodnění zamítnutí žádosti a v průvodním dopise klientovi připojí poučení o možnosti podání námitky do 15 dnů, a to zpravidla řediteli Odboru zdravotní péče regionální pobočky VZP ČR. Námitku podává většinou ošetřující lékař, se kterým bylo zamítnutí návrhu předem projednáno, a tedy zná konkrétní důvody zamítnutí. Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na niž byl vystaven návrh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je i po 1. říjnu 2012 poskytována podle pravidel starého indikačního seznamu. PLATNOST NÁVRHU Nástup na komplexní lázeňskou péči musí být u pořadí naléhavosti I. do jednoho měsíce od data vystavení návrhu ošetřujícím lékařem. Do tohoto stupně naléhavosti 8 UDÁLOSTI

9 patří především překlady z nemocničního lůžka na lůžko u poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. Konkrétní lázeňské zařízení a datum nástupu zajistí přímo smluvní poskytovatel zdravotních služeb, u kterého je pacient hospitalizován. Návrh na lázeňskou péči v těchto případech potvrzuje revizní lékař regionální pobočky VZP ČR podle sídla poskytovatele zdravotních služeb. U pořadí naléhavosti II. musí být dodržen termín nástupu lázeňské péče nejpozději do tří měsíců od data vystavení návrhu, později ztrácí návrh platnost. Schválený návrh na komplexní lázeňskou péči zasílá příslušná regionální pobočka VZP ČR přímo poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče uvedenému na prvním místě. Pokud má volný termín, vyrozumí pacienta Předvoláním pacienta nejpozději do 5 dnů přede dnem určeného nástupu lázeňského léčení. Pokud poskytovatel lázeňské léčebně rehabilitační péče uvedený v návrhu na prvním pořadí nemá k dispozici lůžko v časovém rozmezí daném platností návrhu, je povinen celý návrh odeslat tomu, který je uveden na druhém místě. Stejný postup by platil i v případě předání poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče na třetím místě. V případě, že ani ten nenalezne pro pacienta lůžko, je povinen odeslat návrh zpět na vysílající pobočku VZP ČR (po projednání situace s tímto pracovištěm). U příspěvkové lázeňské péče zpravidla zasílá příslušná pobočka VZP ČR návrh schválený revizním lékařem přímo pacientovi a ten si vybere lázeňské zařízení na základě doporučení ošetřujícího lékaře nebo na základě informací poskytnutých VZP ČR nebo z inzerce či reklamy lázní. Datum nástupu si pacient domlouvá s vybraným poskytovatelem lázeňské léčebně rehabilitační péče sám. U tohoto typu lázeňské péče a u lázeňské péče o děti a dorost je stanoven termín nástupu léčení nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu. S EDUKAČNÍMI POBYTY JE KONEC Podle nového indikačního seznamu nebudou v lázeňské léčebně rehabilitační péči nadále poskytovány a pojišťovnami hrazeny například edukační pobyty, při kterých se pacienti učili stravovacím návykům a správné životosprávě. Dále již nebude formou lázeňské léčebně rehabilitační péče probíhat předoperační příprava před kloubní náhradou nebo lázeňská péče při klimakterickém syndromu, akné nebo alergické rýmě. Naopak některé indikace jsou oproti původnímu indikačnímu seznamu přidány, např. stavy po transplantacích. OPAKOVANÉ POBYTY JSOU MOŽNÉ Nový indikační seznam rozlišuje základní a opakovaný pobyt a upravuje podmínky a kritéria pro jejich poskytnutí. U jednotlivých indikací je vyznačena nejen možnost opakování, ale také režim (tj. forma komplexní nebo příspěvkové péče) a četnost opakování. V případě, že pojištěnci byla již dříve pro dané onemocnění poskytnuta lázeňská péče, platí, že poslední léčebný pobyt, uskutečněný v období od do dne nabytí účinnosti nového indikačního seznamu, se považuje za základní léčebný pobyt podle nového indikačního seznamu. Další léčebný pobyt odpovídající stejné indikaci se už považuje za pobyt opakovaný. Nejvíce opakovaných pobytů nejspíš bude formou příspěvkové péče, která je ze zákona možná 1 za 2 roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak. V případě příspěvkové péče je opakovaný pobyt stanoven podle návrhu lékaře, který péči doporučuje, na 14 nebo 21 dnů, s tím, že pokud v průběhu léčení vznikne potřeba prodloužit 14denní pobyt na 21 dnů, pak prodloužení podléhá souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny. UDÁLOSTI 9

10 Daruj krev s VZP Hlavním cílem celostátního osvětového projektu Daruj krev s VZP je zvýšit povědomí veřejnosti o významu dobrovolného dárcovství krve a přilákat na transfuzní oddělení nové, zejména mladší dárce. Nedílnou součástí kampaně je mobilní aplikace, díky které se dárci snadno a rychle dostanou ke kompletnímu přehledu všech 79 odběrných míst po celé České republice. Dobrý skutek, pomoc druhým či záchrana života. To jsou nejčastější asociace, které si lidé vybaví v souvislosti s dárcovstvím krve. Jak ale ukázal průzkum veřejného mínění, provedený pro potřeby Všeobecné zdravotní pojišťovny, lidé nemají dostatečnou motivaci. Pouze 30 % populace bylo někdy darovat krev, opakovanými dárci je jenom 8 lidí ze sta. Zajímavé je třeba i to, že až 7 z 10 dotázaných přiznalo strach, který jim v darování krve brání. Nejčastěji se bojí bolesti, jehel, injekcí či zdravotních následků odběru krve. Zároveň přesně nevědí, jak darovaná krev může pomoci. PROČ JE TOLIK POTŘEBNÉ DAROVAT KREV Krev je nutná nejen po velkých úrazech nebo k úhradě krevních ztrát při chirurgických zákrocích, ale potřebují ji i pacienti se sníženou krvetvorbou, způsobenou např. rakovinou nebo krevní chorobou. Krev se používá u ještě nenarozených dětí ohrožených nesnášenlivostí způsobenou rozdílností krevních skupin matky a dítěte. Jen část darované krve je určena přímo pro transfuze. Krev se po odběru rozděluje na červené krvinky, krevní destičky a plazmu, které pak mohou pomáhat cíleně. Navíc se používají specializované přístroje (separátory krve), které odeberou jen požadovanou část krve a zbylé krevní složky navrátí dárci zpět. Z krve se vyrábí i tzv. krevní deriváty. Například u matek RhD negativních a jejich ještě nenarozených dětí se použí vá anti-d globulin, který pomáhá regulovat tvorbu pro dítě nebezpečných protilátek v těle matky a dokáže ve velkém množství případů životy těchto dětí zachránit. Každý odběr krve je před použitím testován. Před podáním transfuze pacientovi je pečlivě vybírán správný přípravek a jeho vhodnost je testována předtransfuzním vyšetřením. Doba použitelnosti vyrobených přípravků je různá, např. krevní destičky je možné použít pouze 5 dní. Dobrá spolupráce transfuzních oddělení a dárců krve je proto velmi důležitá. SLAVNOSTNÍ PODĚKOVÁNÍ NEJZASLOUŽILEJŠÍM DÁRCŮM KRVE Již potřetí v historii Českého červeného kříže (ČČK) se v Praze konalo slavnostní ocenění nejzasloužilejších dárců krve z celého Česka, kteří mají na svém kontě více než 250 bezpříspěvkových odběrů krve a krevních složek. Slavnostní akce, která se uskutečnila 17. listopadu tradičně v Galerii Písecká brána, byla zajímavá i tím, že ocenění přebíral také prezident ČČK Marek Jukl, který je dárcem od svých 18 let. Všem oceněným poděkoval také náměstek pro pojistné a správu pohledávek VZP Tomáš Červinka. Součástí kampaně je uživatelsky pohodlná mobilní aplikace Daruj krev s VZP, jejíž uživatelé snadno zjistí, jak probíhá odběr krve či vstupní vyšetření, kdy a kde mohou krev darovat nebo jaký je aktuální stav krevních zásob v jejich domovské transfuzní stanici. Transfuzní stanice díky této aplikaci získávají í nástroj k přímé komunikaci s dárci. V aplikaci nechybí ani základní informace o požadovaném zdravotním stavu dárce, přehled nemocí, které dárcovství přímo vylučují, či doporučení pro bezproblémové zotavení se po odběru krve. Mobilní aplikace je určena pro operační systémy ios (iphone, ipad) iandroid a je zdarma ke stažení na AppStore a na portálu Google Play. KDO SE MŮŽE STÁT DÁRCEM Ve společnosti panuje všeobecné přesvědčení, že dárcem krve se může stát jen zcela zdravý člověk. Přitom se jím bez problémů může stát i člověk s některými dobře zaléčenými chorobami, jako jsou alergie, lehké astma, vysoký krevní tlak aj. Naopak, pokud se někdo dostaví k odběru třeba s virózou, bezprostředně po návratu z rizikových zemí nebo do 4 týdnů po odstranění přisátého klíštěte, musí být odmítnut a odběr je odložen na pozdější termín, až pominou důvody pro dočasné vyřazení z dárcovství. Foto: VZP Více info na nebo na VZP myslí na dárce krve i nabízenými benefity. Více se o nich dozvíte na ww.vzp.cz/darci-krve. 10 UDÁLOSTI

11 Pohyb bez bolesti ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI. Dolgit gel a Dolgit krém jsou léky k vnějšímu užití. Obsahují ibuprofenum. PRO.MED.CS Praha a.s.,telčská 1, Praha 4 / tel.: /

12 zdravotní pojištění Pojištěnec je pro nás důležitým partnerem 12 Mořský koník již po dvacáté 14 Nezapomeňte si na zimní radovánky v zahraničí uzavřít cestovní pojištění 16 O naše výhody a příspěvky je stále velký zájem 18 Pojištěnec je pro nás důležitým partnerem Všeobecná zdravotní pojišťovna každoročně vynakládá na úhradu zdravotních služeb nemalé finanční částky z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V loňském roce to bylo téměř 155 miliard korun. Primárním zájmem je, aby každý pojištěnec měl v případě potřeby vždy zajištěnou kvalitní a v čase dostupnou zdravotní péči hrazenou za podmínek vyplývajících z platných právních předpisů a smluv s poskytovateli zdravotních služeb. měli v rámci svých kompetencí vždy snažit pacienta vyšetřovat a léčit bez zbytečného tlaku na jeho peněženku a také neúměrných nákladů zdravotních pojišťoven. Na druhou stranu by se pacienti měli zajímat, zda je konkrétní vyšetření nutné, tím spíše, opakuje-li se častěji nebo je invazivní či bolestivé. Vztah lékař-pacient nebude nikdy rovnocenný, nicméně informovaný pacient je méně náchylný k dezinformacím a manipulacím. Měl by proto znát svá práva i povinnosti. Vztah lékař-pacient nebude nikdy rovnocenný, nicméně informovaný pacient je méně náchylný k dezinformacím a manipulacím. Měl by proto znát svá práva i povinnosti. Velmi často se i u zdravotnické veřejnosti setkáváme s názorem, že pravidla pro úhradu poskytované péče stanovuje VZP. Výjimkou nejsou situace, kdy ošetřující lékař pojištěnci sdělí, že vybrané léky či vyšetřovací a léčebné postupy přestala VZP platit a on že ho tedy nemůže léčit dál, nebo že VZP nezaplatí další pobyt pacienta v léčebně, takže ho musí propustit domů či přeložit jinam. Taková tvrzení ovšem nejsou pravdivá. Velmi pokřiveně totiž popisují úhradové mechanismy, které například započítávají některou předepsanou péči lékařům do regulací nebo po určitém počtu dnů hospitalizace snižují úhrady za ni. Pojišťovna vždy postupuje přesně podle platné legislativy, kterou sama nestanovuje. INFORMOVANOST JE PRO PACIENTA DŮLEŽITÁ Ošetřující lékař by měl být pacientovi rádcem a průvodcem v džungli pravidel, tj. podmínek pro úhradu požadované zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a to přesto, že je jeho čas drahý a na zdlouhavé informování nemá často čas nazbyt. Nemělo by se ale stávat, aby pacienta informoval nesprávně či zavádějícím způsobem. Lékař i ostatní pracovníci ve zdravotnictví by se Bez vzájemné důvěry pacienta a lékaře neexistuje zdravý vztah. To ale neznamená, že pacient nesmí a nemá mít dotazy. Naopak. Každý pacient potřebuje ošetřujícího lékaře, kterému odborně a lidsky věří, který si na něho udělá čas a na jeho dotazy srozumitelně odpoví. Podle nového zákona o zdravotních službách má pacient nárok na informace o všech možnostech léčby, které medicína zná, stejně jako má právo vědět, jestli je taková péče hrazena z prostředků zdravotního pojištění, v jaké výši a za jakých podmínek. MÍT PŘEHLED SE VYPLATÍ OBĚMA STRANÁM Pojištěnec je pro VZP důležitým a nenahraditelným partnerem. Každá informace o tom, že není spokojen třeba s průbě - hem léčení nebo si stěžuje na práci 12 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

13 Bez spolupráce s pojištěnci nebude nikdy kontrola správnosti a oprávněnosti zdravotní péče úplná. u svého stomatologa byl vloni jen jednou a žádné protetické práce nepotřeboval. A také že léky, které jsou uvedeny v přehledu, nikdy neužíval... či chování lékaře, zdravotní sestry, revizního lékaře apod., je pro pojišťovnu důležitá a velmi si jí váží. S každým podnětem se pracuje dál, je ale škoda, že pojištěnci ne vždy najdou potřebnou odvahu, aby se na pojišťovnu v těchto věcech obraceli a poskytli jí tak tolik potřebnou zpětnou vazbu. Lékař i ostatní pracovníci ve zdravotnictví by se měli v rámci svých kompetencí vždy snažit pacienta vyšetřovat a léčit bez zbytečného tlaku na jeho peněženku a také neúměrných nákladů zdravotních pojišťoven. VZP velmi stojí nejen o to, aby se pojištěnci starali o své zdraví, chodili na preventivní prohlídky, zdravě se stravovali, pravidelně cvičili a vůbec měli jakoukoli pohybovou aktivitu, kterou jim dovolí zdravotní stav a kondice, ale také, aby se zajímali o svoje individuální účty. Každá pojišťovna vede na všechny své pojištěnce přehledy vykázané a uhrazené zdravotní péče. I pro ně je jistě zajímavá informace o tom, kolik za tu kterou zdravotní péči VZP zaplatila. Zdravotní pojišťovna při své pravidelné revizní činnosti, kterou ve zdravotnických zařízeních provádí, nemůže odhalit všechny případné nesrovnalosti, ba podvody. I takové případy jsou, vedle chyb způsobených třeba omylem v rodném čísle pojištěnce. Pokud je ale vše v pořádku ve zdravotní dokumentaci, revizní lékař při běžné kontrole nemá šanci nic odhalit. Jen sám pacient může například přijít na pojišťovnu a sdělit, že v době, kdy je na něj vykázáno nějaké vyšetření či ošetření, byl na druhém konci republiky nebo v zahraničí. Nebo že u svého praktického lékaře nebyl na preventivní prohlídce, jak je uvedeno, ale na prohlídce před operací (preventivní prohlídka je totiž hrazena zvlášť, zatímco předoperační vyšetření je zahrnuto do kapitace). Že BEZ POMOCI POJIŠTĚNCŮ SE NEOBEJDEME Bez spolupráce s vámi, pojištěnci, nemůže být kontrola správnosti a oprávněnosti zdravotní péče nikdy úplná. Odhalení nesprávného vykázání zdravotní péče je ale i ve vlastním zájmu pacienta. Své by o tom mohla vyprávět paní, která nekomentovala inkontineční pomůcky na svém účtu a pak se divila, že nedostala schválené lázně. Inkontinence totiž byla kontraindikací její lázeňské léčby. Až pak se přišlo na to, že si vložky pro inkontinenci psala zdravotní sestra na její rodné číslo. Výsledkem oznámení pojištěnce může být nejen odečet peněz za nesprávně nebo neoprávněně vykázanou zdravotní péči, ale v některých případech i vypovězení smlouvy nebo dokonce trestní oznámení. KDE A JAK ZÍSKAT POTŘEBNÉ INFORMACE Ať už máte pochybnosti o správnosti vyúčtování zdravotní péče nebo zkrátka chcete mít kvalitní přehled o svém účtu, neváhejte si zdarma vyžádat přehled vykázané a uhrazené zdravotní péče. Učinit tak můžete jak prostřednictvím elektronické zdravotní knížky (EZK), písemně či osobně na adrese místní regionální pobočky VZP, em na adrese nebo telefonicky na infolince Veškeré reklamace v případě nesrovnalostí v něm pak můžete podat osobně, písemně, prostřednictvím EZK nebo také u. Předem děkujeme za vaši pomoc a můžeme slíbit, že všechny podněty důkladně prošetříme. CALLCENTRUM AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o Vážení pojištěnci, žádáme vás, abyste se v případě, že vás buď třetí osoba v zahraničí poškodí na zdraví a budete v důsledku tohoto nuceni v zahraničí vyhledat lékařské ošetření, nebo vás v České republice cizinec (osoba s trvalým pobytem mimo ČR) poškodí na zdraví a budete v důsledku toho nuceni vyhledat lékařské ošetření, obrátili na výše uvedené telefonní číslo a případ oznámili s tím, že vám bude možné poskytnout pomoc v orientaci v nastalé situaci, a pokud budete mít zájem, bude vám možno nabídnout i placené služby k uplatnění vašich vlastních nároků vůči odpovědné osobě. Možnost spojení pojištěnce VZP ČR s telefonickým střediskem AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., v pracovní dny od 9.00 do hod. Příjem oznámení 24 hodin denně. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 13

14 Mořský koník již podvacáté Pro rok 2013 připravila VZP v pořadí již 20. ročník akce nazvané Mořský koník. Dětem, které jsou u nás pojištěné a trpí vybranými chronickými onemocněními, nabízíme třítýdenní léčebně-ozdravné pobyty již tradičně u Jaderského a Egejského moře. Dlouhodobější pobyt u moře výrazně zlepšuje zdravotní stav chronicky nemocných dětí, posiluje jejich imunitní systém, má pozitivní vliv na psychiku a v neposlední řadě snižuje i absenci ve škole. KDE SE BUDOU AKCE KONAT U Jaderského moře je pro účastníky Mořského koníka připraven hotelový komplex na ostrově Hvar, u Egejského moře budou pobývat v hotelovém komplexu na poloostrově Chalkidiki. V obou lokalitách je připraveno 5 denně stravování a dostatečný pitný režim, léčebný, kulturní i sportovní program. Všechny děti budou pojištěny na léčebné výlohy včetně repatriace a také na následky úrazu, odpovědnosti za škodu, poškození, zničení nebo zcizení zavazadel. JAK DÍTĚ PŘIHLÁSIT Rodiče mohou přihlásit své dítě na základě doporučení lékařem a v souladu s léčebným plánem dítěte. Přihlášky potvrzené indikujícím lékařem bude VZP přijímat od 15. ledna Pobytů se mohou zúčastnit děti, které dosáhnou v roce 2013 alespoň 6 let, navštěvují 1. třídu základní školy a nebudou v tomto roce starší než 17 let (ročník 1996). ORIENTAČNÍ PŘEHLED TERMÍNŮ JEDNOTLIVÝCH TURNUSŮ OSTROV HVAR, Jaderské moře OSTROV CHALKIDIKI, Egejské moře turnus odlet z čr návrat do čr odlet z čr návrat do čr Kdo se může pobytu zúčastnit Mořský koník je vhodný například pro děti nemocné psoriázou, dermorespiračním syndromem, bronchiálním astmatem, alergickým onemocněním horních cest dýchacích způsobeným pylem nebo chronickým zánětem vedlejších nosních dutin. K moři mohou odcestovat i děti s jinými respiračními, dermatologickými, alergologickými a ORL indikacemi, které mají recidivující charakter a jejichž příčinou je snížená obranyschopnost organismu. Pobyt není určen dětem, u nichž se neprojevila onemocnění, která odpovídají stanoveným zdravotním indikacím, a těm, které se léčí nebo léčily pro některou z kontraindikací pobytu. Více informací naleznete na 14 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

15

16 Nezapomeňte si na zimní radovánky v zahraničí uzavřít cestovní pojištění Chystáte-li se letos na zimní dovolenou do některé z členských zemí EU, EHP nebo Švýcarska, zkontrolujte si pečlivě ještě před cestou, máte-li přibalený i průkaz pojištěnce VZP. Poslouží vám totiž jako Evropský průkaz zdravotního pojištění, po jehož předložení vám může být poskytnuta na pojišťovnu nezbytná zdravotní péče. Pokud chcete mít jistotu, že vám bude poskytnuta péče za stejných podmínek jako místním pojištěncům, je potřeba nechat se v případě potřeby ošetřit v některém ze zdravotnických zařízení napojených na veřejný sektor. Znamená to ale také, že platí-li místní pojištěnci za ošetření, hospitalizaci, léky a podobně nějaké poplatky, budete je muset uhradit také. CO DĚLAT BEZ PRŮKAZU Před odjezdem jste všechno důkladně kontrolovali, na místě ale přesto nemůžete svůj průkaz pojištěnce najít? Nevěšte hlavu, nic není ztraceno. Kontaktovat můžete svoji domovskou zdravotní pojišťovnu nebo Centrum mezistátních úhrad a požádat o vystavení potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. Tento doklad lze obvykle vystavit a pojištěnci či poskytovateli zdravotní péče zaslat už v řádu několika hodin. NÁKLADY SI NECHTE REFUNDOVAT V zahraničí se můžete pochopitelně ocitnout i v situaci, kdy po vás bude lékař požadovat platbu za ošetření přímo na místě, a to ať už v hotovosti nebo fakturou. V případě, že zaplatíte, je zapotřebí ponechat si veškeré účty a zprávy od lékaře, protože pouze na jejich základě můžete doma požádat svoji zdravotní pojišťovnu o refundaci nákladů. Z dokladů by mělo být patrné, o jakou zdravotní péči šlo, kolik ošetření stálo, a opatřeny by měly být také razítkem a podpisem lékaře. Pak máte možnost vybrat si mezi proplacením nákladů podle českých tarifů nebo těch, které jsou platné v dané zemi. Pokud zvolíte první možnost, tak vám vaše česká zdravotní pojišťovna proplatí obnos odpovídající tomu, kolik by dané ošetření stálo v České republice. V případě druhé volby domácí zdravotní pojišťovna nejprve zjistí, kolik by za svého pojištěnce zaplatila zahraniční zdravotní pojišťovna, a takovou částku vám proplatí. V každém případě bude částka snížena o tamní spoluúčast pacienta, kterou si platí každý sám. Jestliže vám za ošetření lékař vystaví fakturu, můžete opět o pomoc požádat svoji zdravotní pojišťovnu nebo Centrum mezistátních úhrad. Ty by měly zaslat lékaři do zahraničí potvrzení o vašem pojištění v Česku společně s žádostí o stornování faktury a přeúčtování nákladů v souladu s evropskými koordinačními předpisy. Výše uvedený postup se ovšem vztahuje pouze na zařízení, která jsou napojena na veřejný systém zdravotní péče. V praxi se ale každoročně desítky našich turistů zejména na horách v okolních zemích dostávají do situace, kdy jsou akutně ošetřeni v soukromém zdravotním zařízení, případně u privátního hotelového lékaře. V PRIVÁTU PLATÍ ODLIŠNÁ PRAVIDLA V soukromých zařízeních nelze uplatnit Evropský průkaz zdravotního pojištění a požadovat ošetření na účet zdravotní pojišťovny. Úhrada nákladů za zdravotní péči plně přechází na vás. Po návratu můžete sice požádat o jejich refundaci, ale vaše domácí zdravotní pojišťovna proplatí náklady do takové výše, kolik by stálo stejné ošetření v ČR. Podmínkou navíc je, že ošetření musí být u nás hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Proto, cestujete-li na zimní radovánky například na Slovensko, do Rakouska, ale i do Itálie nebo Francie, je vždy výhodnější, abyste si uzavřeli cestovní pojištění, které bude krýt i výlohy nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Komerční cestovní zdravotní pojištění vám může ušetřit desetitisíce korun Pokud se chcete vyhnout tomu, abyste na svůj účet nesli náklady na spoluúčast nebo převoz zpět do vlasti, případně abyste museli řešit, zda je dané zdravotnické zařízení privátní nebo napojené na veřejný systém, uzavřete si před odjezdem komerční cestovní zdravotní připojištění. Při ošetření pak v první řadě předložte doklad o tomto pojištění. Komerční pojištění lze doporučit vždy, pokud jedete za lyžováním nebo vysokohorskou turistikou. 16 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

17 NA CO SI DÁT POZOR V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH? Čeští pojištěnci mají v zemích EU, EHS, ve Švýcarsku a dalších smluvních státech nárok na ošetření za stejných podmínek jako pojištěnec daného státu. Rozhodně se ale nelze spoléhat na to, že je-li konkrétní zákrok hrazen z veřejného zdravotního pojištění v České republice, bude tomu tak automaticky i v zahraničí. Před každou cestou do zahraničí si zjistěte, co je z veřejného zdravotního pojištění v dané zemi hrazeno a co už nikoliv, a také výši spoluúčasti pacienta. Ta se totiž v jednotlivých zemích může lišit i dost výrazně. Například na Slovensku si připlatíte za ošetření 2 eura, ale ve Francii už je to 30 % z celkových nákladů za ošetření. A to určitě není málo! SLOVENSKO Pokud vyrážíte na zimní dovolenou na Slovensko, měli byste vědět, že z veřejného zdravotního pojištění není hrazen zásah horské služby ani letecká záchranná služba. RAKOUSKO V Rakousku není z veřejného zdravotního pojištění hrazena letecká záchranná služba v případě, že jste transportováni z důvodu úrazu při sportovních aktivitách. Mnoho zdravotnických zařízení, která se nacházejí v alpských oblastech, jsou ryze soukromá a nejsou napojena na veřejný sektor zdravotního pojištění. Dalším specifikem rakouských nemocnic je poskytování zdravotní péče v režimu tzv. Sonderklasse, tj. zvláštní cenové třídy. Jedná se o nadstandardní poskytování zdravotní péče. Pracovníci zdravotnického zařízení se vás mohou zeptat, zda chcete být v tomto režimu ošetřeni. Pokud souhlasíte, což musí být potvrzeno vaším podpisem, bude cena za poskytnutou zdravotní péči podstatně vyšší. Rozdíl mezi náklady za ošetření v běžné třídě a této zvláštní pak budete muset nést sami. ITÁLIE Výše spoluúčasti a to, zda je ošetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, se v každém italském regionu liší. Je tedy potřeba počítat s tím, že v některé oblasti můžete hradit veškeré náklady za zdravotní péči sami. FRANCIE Ve Francii obecně platí tzv. pokladenský systém. To znamená, že pojištěnec hradí veškeré ambulantní úkony sám přímo lékaři a posléze se obrací na místní nemocenskou pokladnu s žádostí o refundaci. Čeští turisté mohou o refundaci nákladů na ošetření požádat přímo na místě francouzskou nemocenskou pokladnu nebo po svém návratu svoji zdravotní pojišťovnu. Totéž se týká léků předepsaných lékařem. ŠVÝCARSKO Ve Švýcarsku mají, stejně jako ve Francii, pokladenský systém. Dále je potřeba vědět, že z veřejného zdravotního pojištění zde není hrazena jakákoliv stomatologická péče. Pokud tedy budete muset navštívit zubaře, ponesete náklady za tuto péči sami. BULHARSKO V posledních letech se čím dál oblíbenější zimní destinací českých turistů stává Bulharsko. I v této zemi platí, že zásah horské služby a převoz pacienta nejsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny. Více informací naleznete na Tereza Podaná Centrum mezistátních úhrad ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 17

18 O naše výhody a příspěvky je stále velký zájem Klienti VZP si již zvykli na každoroční nabídku bonusů ve prospěch svého zdraví. Tradičně velký zájem je o příspěvky na očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, plavání nebo fixní rovnátka. I v roce 2013 uděláme vše pro to, aby nabídka výhod byla opět pestrá. Aktuální informace se vyplatí sledovat na našich webových stránkách. Pokračovat bychom chtěli především v dlouhodobých preventivních programech pro celou rodinu, které motivují ke zdravému životnímu stylu, a voucherových programech, jež nabízejí za výhodných podmínek očkování dětem i dospělým. ZDRAVÝ ŽIVOT Prostřednictvím tohoto programu mohou členové Klubu pevného zdraví během roku sbírat body za aktivity spojené s prevencí a zdravým způsobem života (preventivní prohlídka praktickým lékařem, gynekologem, stomatologem, mamografický screening, bezpříspěvkové dárcovství krve, pravidelná pohybová nebo rehabilitační aktivita atd.). Za nasbírané body pak lze získat finanční příspěvek na různé další aktivity. Podrobnosti o programu, který je určený pro klienty VZP starší 15 let, jsou na ZDRAVÁ RODINA Tento program nabízí finanční příspěvek dětem do 14 let včetně. Mohou ho využít třeba na libovolné očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (pokud není už mezi voucherovými programy) nebo na pevná rovnátka. Podmínky stanovené pro čerpání příspěvku naleznete na BEZLEPKOVÁ DIETA V roce 2013 je tento program určen dětem a mladým lidem až do 26 let (za předpokladu, že se jedná o nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Těm všem VZP přispívá na nákup bezlepkových potra - vin na základě předložených dokladů. Podrobnosti o programu naleznete na CHRAŇTE SVÉ DÍTĚ, MY VÁS PODPOŘÍME Tento program umožňuje rodičům získat finanční příspěvek na očkování proti rotavirům (nejmenším dětem mohou způsobit úporné průjmy, zvracení a nebezpečnou dehydrataci). Více informací je na 3 DÁVKY S VÝHODOU Každá dívka ve věku mezi 14 a 25 lety, která se zapojila do voucherového programu ještě v roce 2012, získá příspěvek na očkování proti rakovině děložního hrdla. Přehledné informace jsou na 1 DÁVKA ZDARMA Klíšťová encefalitida je infekční virové onemocnění napadající mozek a mozkové blány. Preventivní program 1 dávka zdarma poskytuje pojištěncům VZP od 16 let úhradu jedné dávky očkování proti klíšťové encefalitidě. Více informací naleznete na OČKOVÁNÍ PROTI VIROVÉ HEPATITIDĚ Půjde o nový program, kterým chce VZP v roce 2013 podpořit očkování proti hepatitidě typu A u dětí ve věku 2 6 let a proti hepatitidě typu A/B u dospělých ve věku let. Podrobné informace získáte na V roce 2012 přispěla VZP svým klientům: Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě Kč na očkování proti rotavirům Kč na očkování proti rakovině děložního hrdla. Údaje jsou platné k OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE Chřipka je nakažlivé virové onemocnění postihující převážně dýchací cesty. Očkování se provádí každoročně před vypuknutím virových nákaz v podzimních měsících, chránit před chřipkou dokáže po dalších 6 až 12 měsíců. S příspěvkem na očkování proti chřipce počítá VZP na říjen, listopad a prosinec Cílovou skupinou jsou pojištěnci ve věku let včetně. Aktuální informace naleznete na BABY KLUB Členstvím v Baby klubu, které nic nestojí, získávají rodiče rok co rok pro své děti řadu výhod. S velkým zájmem se setkala například VZP výbavička a slevy díky Sphere kartě. Sledujte Informujte se na nejbližší pobočce VZP o tom, na co máte jako náš pojištěnec nárok a jaké benefity můžete využívat. O přesném čerpání výhod se dozvíte více také na případně na infolince ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

19 TÉMA: ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme 19 Onemocnění štítné žlázy bude i v budoucnosti celoživotní 21 Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme Možná jste se v životě dostali do situace, kdy jste si v otázkách vlastního zdraví už nevěděli rady. Chodili jste doslova od čerta k ďáblu a nikdo vám nebyl schopen pořádně říci, co že vám to vlastně je. I takto člověka umí potrápit jeden co do rozměrů zanedbatelný, ale pro fungování organismu nadmíru důležitý orgán. Řeč je o štítné žláze. Štítná žláza je jednou z největších žláz s vnitřní sekrecí, která produkuje dva důležité hormony tyroxin a trijodtyronin. Ty se podílejí na téměř všech procesech v našem organismu. Ovlivňují například metabolismus základních živin (cukrů, tuků a bílkovin), mají vliv na centrální nervový i srdečně-cévní systém, na zažívání, na plodnost, ale i na kostní a svalovou hmotu. Podílejí se také na termoregulaci a mají vliv na hospodaření organismu s vodou a solí. JAK VŠE V ORGANISMU VLASTNĚ FUNGUJE Při vědomí všech těch tisíců procesů a vzájemných vazeb, na kterých se svou činností štítná žláza v organismu podílí, je až s podivem, že její správné fungování je zcela závislé na jedné jediné látce jódu. Ten je přítomen již v samotných molekulách jejích hormonů, jež bez jeho přítomnosti nejsou schopny plnit svoje funkce. Činnost štítné žlázy řídí na bázi zpětné vazby podvěsek mozkový (hypofýza) společně se sobě nadřízeným hypotalamem. Při nedostatku hormonů štítné žlázy v krvi ji hypofýza aktivuje pomocí regulačního hormonu TSH k větší činnosti a případně i k růstu (žláza se ovšem zvětšuje i při nedostatku jódu). Onemocněním štítné žlázy trpí zhruba 10 % populace, přičemž v daleko větší míře postihuje ženy (asi 8 více), a to zejména v těhotenství a v období klimakteria. U žen nad 55 let věku se potíže se štítnou žlázou objevují dokonce až v 15 % případů. TÉMA: ŠTÍTNÁ ŽLÁZA 19

20 ZA VŠÍM HLEDEJ IMUNITNÍ SYSTÉM Nejčastější příčinou poruch štítné žlázy je chronický autoimunitní zánět, kdy organismus prostřednictvím protilátek může paralyzovat její činnost. Bohužel platí, že i přes obrovský výzkum, který v této oblasti probíhá, neumí současná medicína tento typ onemocnění vyléčit. Potvrzeno je pouze to, že důležitý vliv zde mají genetické dispozice zaznamenány jsou celé řady případů, kdy se onemocnění štítné žlázy vyskytuje prakticky v každé generaci v rámci jednoho rodu. Svou roli sehrávají také vlivy okolního prostředí, prodělané stresy a infekce (virového i bakteriálního původu), které autoimunitní záněty mohou vyvolat. K jejich spuštění dochází také často v těhotenství a dále u žen v klimakteriu, nezanedbatelný záchyt je též u dětí předškolního věku a v pubertě. ŽIVOT SE STRUMOU NEBO UZLY Změna velikosti štítné žlázy ještě nemusí mít vliv na její funkčnost. Zvětšení (odborně nazývané struma, lidově pak vole) může být buď difuzní, nebo uzlové (ve štítné žláze se vytvoří jeden nebo více uzlů). Struma může vzniknout z celé řady příčin, typicky však z nedostatku jódu Nejpravděpodobnější příčinou toho, že si onemocnění štítné žlázy vybírá právě něžné pohlaví, jsou hormonální faktory, konkrétně odlišné zásobování organismu pohlavními hormony estrogenem a testosteronem. Svůj vliv mají také genetické dispozice. Je známo, že až ve 40 % případů se onemocnění štítné žlázy vyskytuje i u ostatních rodinných příslušníků. nebo na základě zánětu, nejčastěji pak autoimunitního (viz výše). Naprostá většina uzlů bývá naštěstí nezhoubné (benigní) povahy, vyšetření a zhodnocení charakteru uzlu je ale přece jen nezbytné. K operativnímu odstranění strumy se přistupuje nejčastěji kvůli mechanickým potížím, nepříjemnému tlaku na krku, ztíženému dýchání či polykání a dále pak také z důvodů preventivních nebo při podezření na zhoubný proces. Při jeho potvrzení se přistupuje k odstranění celé štítné žlázy a po léčbě radiojódem se pacienti obvykle navracejí do plnohodnotného života. Nutností je pak užívání léků s obsahem tyroxinu (hlavního hormonu štítné žlázy), jelikož bez štítné žlázy žít můžeme, bez jejích hormonů však nikoliv. FUNKČNÍ PORUCHY ANEB HYPO- A HYPERFUNKCE Funkční poruchy štítné žlázy se týkají především její snížené a zvýšené funkce, přičemž v praxi se v daleko větší míře setkáváme s funkcí sníženou (hypotyreózou). Ta je zákeřná zejména v tom, že se projevuje velmi pozvolna. Pacienti nemusí dlouhé roky pozorovat žádné příznaky, resp. ty, které se objevují, jsou tak nespecifické, že je lze přisuzovat v podstatě čemukoliv. Společným jmenovatelem u hypotyreózy bývá únava a celkové zpomalení organismu (tj. metabolismu, srdečního tepu, ale i řeči a pohybu). Snižuje se schopnost tvorby tepla, pacienti jsou zimomřiví. Dále se objevuje snížená schopnost soustředění, poruchy paměti a dochází k celkovému snižování zájmu o okolí. Pozorovat můžeme i sníženou mimiku v obličeji, oteklá víčka, suchou pokožku, lámavost nehtů, vlasy se stávají nekvalitními a častěji vypadávají. Charakteristické bývají také svalové bolesti a vysoký krevní tlak. U žen dochází k prodloužení intervalu v menstruačním cyklu a k silnějšímu krvácení. A vzhledem k tomu, že tato choroba způsobuje nepravidelnou ovulaci, mohou se objevovat potíže s početím, větší pravděpodobnost potratu či předčasného porodu. O léčbě snížené činnosti štítné žlázy lze s jistou dávkou nadsázky říci, že je radostí pro každého lékaře i pacienta. Rychle po nasazení léků s obsahem hormonů štítné žlázy lze totiž pozorovat celkové zlepšení stavu pacienta, který může nadále žít plnohodnotným životem. To však o zvýšené funkci štítné žlázy (hypertyreóze), která je pro lidský organismus daleko více nebezpečná, bohužel říci nelze. Její projevy nastupují poměrně rychle a jsou do velké míry opakem hypotyreózy. Charakteristické je zde celkové zrychlení organismu. Mezi typické projevy patří zrychlená srdeční činnost, nervozita a celková podrážděnost, stálý pocit horka, svalová slabost, měknutí nehtů, padání vlasů, častější vyměšování a úbytek na váze i při stejném energetickém příjmu. Pacienti často pociťují přebytek energie a současně pocit slabosti až naprostou vyčerpanost. Při zvýšené funkci štítné žlázy se podávají léky, které její činnost tlumí. U části nemocných dochází k takovému zklidnění činnosti žlázy, že je možné dokonce podávání léků ukončit. To ovšem neznamená, že se během dalšího života nemohou potíže se štítnou žlázou znovu objevit, a to jak v podobě zvýšené, tak i snížené funkce. V každém případě je po ukončení léčby vhodná kontrola její činnosti alespoň jednou za rok. Častou formou hypertyreózy je Graves-Basedowova nemoc, což je autoimunitní zánět, který může napadat i oči, resp. tkáně kolem nich, takže oči vylézají z důlků. Fungování štítné žlázy má velký význam pro celý lidský život. V raných fázích vývoje dítěte jsou hormony štítné žlázy nutné nejen ke správnému vývoji nervové soustavy, ale ovlivňují i harmonický vývoj jedince. V dospělosti se její činnost zaměřuje více na metabolické procesy organismu. Zhruba 70 % pacientů s hypertyreózou je indikováno k operačnímu výkonu odebrání celé štítné žlázy. Část nemocných může podstoupit léčbu radiojódem, který žlázu spálí. Po těchto zákrocích pacienti celoživotně užívají léky s obsahem hlavního hormonu štítné žlázy (tyroxinu). 20 TÉMA: ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny LÉTO 2012 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči 14 Dovolená se blíží, cestujte pojištěni 26 Klimakterium

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny JARO 2011 4 Za zdravotní péči jsme loni uhradili přes 140 miliard korun, říká ředitel VZP 10 Pečujte o své zdraví, my vás odměníme 14 Na téma drogy: Jde o experiment,

Více

Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005. Evropský průkaz zdravotního pojištění. OZP přivítala 600 000. pojištěnce. www.ozp.

Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005. Evropský průkaz zdravotního pojištění. OZP přivítala 600 000. pojištěnce. www.ozp. 2 2004 Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005 Evropský průkaz zdravotního pojištění OZP přivítala 600 000. pojištěnce Více služeb OZP pro Vaše zdraví SLOVO ÚVODEM OBSAH Vážení klienti,

Více

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2, ve vydavatelství Bomton agency, s.r.o. Václavské nám. 43, Praha 1 Lektorovali:

Více

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy 2005 Tato

Více

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy Aktualizované vydání pro rok 2008 Úvodní slovo ředitele VZP ČR MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA Milí čtenáři, vážení pacienti, Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

jaro 2012 léto 2012 Anna K. a její Relativní čas OZP podporuje kampaň Anny K. na prevenci rakoviny prsu

jaro 2012 léto 2012 Anna K. a její Relativní čas OZP podporuje kampaň Anny K. na prevenci rakoviny prsu jaro 2012 léto 2012 Anna K. a její Relativní čas OZP podporuje kampaň Anny K. na prevenci rakoviny prsu 2 OBSAH Patero generálního ředitele OZP... 3 Relativní čas Anny K.... 4 VITAKARTA stále lepší...

Více

Zvedáme Česko z gauče

Zvedáme Česko z gauče jaro / léto 2013 4 Zvedáme Česko z gauče 10 20 let ČP Zdraví 14 S Janem Růžičkou o reformě zdravotnictví 16 ČP Invest: Rádce pravidelného investování editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Rozhovor

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

Lucie Benešová BONUSY. žena mnoha tváří VĚRNOST ZP 211. Recept na pohodu: JÓGA. Člověk musí věřit. těšte se na odměnu VÁCLAV NECKÁŘ PRO VÁS!

Lucie Benešová BONUSY. žena mnoha tváří VĚRNOST ZP 211. Recept na pohodu: JÓGA. Člověk musí věřit. těšte se na odměnu VÁCLAV NECKÁŘ PRO VÁS! Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR 2015 Lucie Benešová žena mnoha tváří VÁCLAV NECKÁŘ Člověk musí věřit Recept na pohodu: JÓGA VĚRNOST ZP 211 těšte se na odměnu BONUSY PRO VÁS! Podpora zdraví,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008

NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008 NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008 OBSAH I. JAK DŮLEŽITÉ JE NAŠE ZDRAVÍ? 4 aneb kapitola o tom, jak rádi Češi utrácejí, kolik stojí zdravotní péče a k čemu jsou dobré poplatky II. NAPLÁNUJTE

Více

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE 8 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 19. ÚNORA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 27. ÚNORA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kde se nejvíce propouští str. 2 a 3 Zkušenost se zaměstnaneckým

Více

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR březen 2010 Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský *** 1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Velmi brzy po politických změnách

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 51 jaro 2015 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Foto k článku: Rehabilitační pobyt ve FN Motol Rehabilitace stability stoje a chůze na dynamickém chodníku s integrovanými

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

komerční příloha 25. dubna 2008

komerční příloha 25. dubna 2008 www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do 30. 4. 2008 získáte

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb DOPADY REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ NA HOSPODAŘENÍ

Více

PLUS PRO ZDRAVÍ. Radosti Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka Nové preventivní programy Hádanky pro děti Karta života

PLUS PRO ZDRAVÍ. Radosti Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka Nové preventivní programy Hádanky pro děti Karta života ZPRAVODAJ ČESKÉ PRŮMYSLOVÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY PLUS PRO ZDRAVÍ Radosti Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka Nové preventivní programy Hádanky pro děti Karta života úvodní slovo Česká průmyslová zdravotní

Více

PLUS PRO ZDRAVÍ. zpravodaj České průmyslové zdravotní pojišťovny. www.cpzp.cz 02/2011 UVNITŘ ROZVRH HODIN. Rozhovor s Marií Rottrovou

PLUS PRO ZDRAVÍ. zpravodaj České průmyslové zdravotní pojišťovny. www.cpzp.cz 02/2011 UVNITŘ ROZVRH HODIN. Rozhovor s Marií Rottrovou PLUS PRO ZDRAVÍ zpravodaj České průmyslové zdravotní pojišťovny www.cpzp.cz 02/2011 Rozhovor s Marií Rottrovou Přehled nového uspořádání poboček Dvojstránka pro vaše děti Kruhový trénink pro ženy Projekt

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 Středoušní záněty u dětí Záněty orofaryngu a jejich léčba Adenotomie pohledem otolaryngologa Rhinosinusitis - společný problém

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 3/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Reforma veřejných financí a její

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

TEMPUS MEDICORUM MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. VZP vám v roce 2014 připlatí ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Koaliční smlouva z pohledu ČLK

TEMPUS MEDICORUM MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. VZP vám v roce 2014 připlatí ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Koaliční smlouva z pohledu ČLK TEMPUS 1/2014 ROČNÍK 23 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Koaliční smlouva z pohledu ČLK Jak budou vypadat nemocniční služby v roce 2014?

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ TERMÍNY ODPOLEDNÍCH ODBORNÝCH KONFERENCÍ PRO FARMACEUTICKÉ ASISTENTY A MAGISTRY PODZIM 2013: BRNO Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20 čtvrtek

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více