Mikroekonomie cvičení 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikroekonomie cvičení 1"

Transkript

1 Mikroekonomie cvičení 1 Model produkčních možností demonstruje princip alternativních nákladů. Jedná se o dvourozměrný graf, který popisuje dva statky. A = Automobily. CH = Chmel. A (Ks) 100 Nová technologie výroby aut 50 A B 30 aut a 210 t chmele CH (t) Vyrobit lze 100 aut a sklon křivky je 1/3, sklon je neměnný. Kolik tedy lze vyprodukovat chmele, když lze vyrobit 100 aut? Chmele lze vyprodukovat 300 t. Vždy musíme brát v úvahu optimální využívání zdrojů. Určíme maximální počet aut nebo chmele za předpokladu, že buď vyrobíme 100 % aut a chmel produkovat nebudeme nebo vyprodukujeme 100 % chmele a auta vyrábět nebudeme. V praxi ppf přímkou není, protože chmel a auta jsou zcela rozdílné komodity a jejich získávání je zcela odlišné. Co mají tyhle dva body společného? = leží na ppf, na těchto bodech se jedná o optimální využití zdrojů. Co mají odlišného? při různých hodnotách se produkují různé kombinace statků. Jak znázorníme konkrétní stav ke konkrétnímu dni? určíme si výsledný bod. Případové studie A V důsledku sporu se naše ekonomika nachází v bodě, který odpovídá situaci, kdy se vyrábí 50 % aut a produkuje 30 % chmele - Aut se vyrábí 50 ks. Chmele se produkuje 90 t. Tato situace uvádí, že zdroje nejsou využívány efektivně. Vyšrafovaný trojúhelník ukazuje všechny možnosti, které by vedly k optimálnímu využití všech výrobních faktorů. B Po vyřešení sporů se ekonomika nachází v bodě, který odpovídá situaci, kdy se vyrábí 50% aut a produkuje 50 % chmele - Aut se vyrábí 50 ks. Chmele se produkuje 150 t.

2 Mikroekonomie cvičení 2 Nová situace, v grafu bude značena červeně. Stoupla spotřeba piva zvýší se nabídka produkce chmele se zvyšuje, chceme se chovat optimálně zůstaneme na stávající ppf nastane posun po křivce - Sníží se množství vyrobených aut. Zvýší se produkce chmele. Tato ekonomika obětuje 7 % kapacit aut. Kolik tedy budeme produkovat chmele? Vyrábíme 30 aut. Sklon přímky 1/3. Změna Y : Změna X = 1 : 3 = 3 * 70 = 210 tun chmele. Naše ekonomika bude tedy produkovat 210 tun chmele. Čím je způsoben posun po křivce? ten je způsoben tím, že pro produkci užíváme omezených zdrojů. Alternativní náklady náklady, které vzniknou při výběru druhé nejlepší varianty náklady ušlého zisku z nerealizované produkce. Nová technologie vyvolá zvýšení výroby aut, změna sklonu, nenastane posun ppf. Tato situace je v našem grafu zanesena modře. Chmel jde na odbyt producenti se rozhodnou přinutit zaměstnance pracovat 22 hodin denně = drancování faktoru času = využití zdrojů je za ppf = krátkodobé neefektivní využívání zdrojů. Tržní mechanismus Mějme dva kupující, pana Brauna a pana Smitha, budeme sledovat vlastnosti tržní poptávky. p Individuální p Individuální 5 4 d B d S

3 Mikroekonomie cvičení 3 P Tržní D p(p) Braun Smith D Q Hypotéza domněnka. Funkce y = x Nabídková rostoucí funkce y = x poptávková klesající funkce Za y dosadíme p a za x dosadíme q. Trh cukrové řepy, tento trh je znázorněn předcházejícími funkcemi. Najdi z rovnic rovnováhu mezi cenou a množstvím. P/q Vyvolává přebytek E S - nabídka D - poptávka P = Q P = Q P/q = Cena za metrák. Q/t = Množství v tunách, Q/q Množství za metrák. Q/t Bod rovnováhy stejné souřadnice pro nabídku a poptávku. Vláda nabídne, že vykoupí od zemědělců přebytky při ceně 1000 za metrák. Na kolik přijde splnění tohoto závazku vláda využije diskreční opatření. Kolik tedy vláda koupí?

4 Mikroekonomie cvičení 4 Y = x poptávková funkce 1000 = x 40 x = x = 400 x = 400 : 40 x = 10 Spotřebitelé koupí 10 tun = x = 20 x 500 = 20 x 500 : 20 = x 25 tun = x Zemědělci nabízejí 25 tun. Vláda tedy koupí přebytek, který činí 15 tun. Vláda nakupuje 1 metrák za 1000, kupuje 15 tun, tj. 150 metráků po * 150 = Kč. Vláda bude muset pro splnění svého závazku vynaložit Kč. Případ pohybu po křivce změny ceny cenový faktor. Substitut k cukrové řepě je cukrová třtina = snížením ceny substitutu nastane posun poptávkové křivky dolevou, poptávka se přesunula na cukrovou třtinu u které se poptávková křivka posune doprava. Situaci analyzujeme dle toho, co způsobilo danou změnu. Změna DPH snížení daně = posun křivky nabídky doprava. Změna ceny může být způsobena sezónnosti, či slevy z důvodu skončení doby trvanlivosti. Při ceně 600 Kč za tunu je nabídka 5 tun a poptává je 20 tun. Kolik se tedy prodá? Prodá se 5 tun řepy, protože 5 tun je nabízeno. V našem grafu je tato situace znázorněna zeleně. 600 = x 40 x = 800 x = 800 : 40 x = = x

5 Mikroekonomie cvičení = 20 x 100 : 20 = x 5 = x Poptává se 20 tun, ale nabízí se 5 tun. Přebytek výrobce a přebytek spotřebitele P Vyvolává přebytek Spotřebitele S - nabídka 6 Vyvolává přebytek Nabídky D - poptávka 0 S ---- P = 4 + Q D ---- P = 10 2Q 2 Q Rovnováha je v bodě, který udává cenu 6 Kč a množství 2 ks. Maximální cena může být 10 Kč. Tuto hodnotu zjistíme tak, že za Q v poptávkové funkci dosadíme 0. P = 10 2Q P = 10 2 * 0 P = 10 0 P = 10 Kč Nejnižší cenu zjistíme tak, že do nabídkové funkce dosadíme za Q 0. P = 4 + Q P = P = 4 Kč Přebytek spotřebitele dle výpočtu plochy trojúhelníku = (a * b) : 2 = (2 * 4) : 2 = 4 Kč = Přebytečná hodnota ušetření Přebytek nabídky dle výpočtu plochy trojúhelníku = (a * b) : 2 = (2 * 2) : 2 = 2 Kč = Přebytečná hodnota ušetření Chování spotřebitele

6 Mikroekonomie cvičení 6 MU R = P R cena za statek je adekvátní užitku. MU R < P R užitek je menší, než cena. MU R > P R užitek je vyšší, jak cena. Sestrojení modelu linie příjmů I = Příjem. Zadání I = 200 Kč P X = 25 ks P Y = 16 ks Hraniční body = X = I : P X = 200 : 25 = 8, Y = I : P Y = 200 : 16 = 12,5. Y 20 Y = I : P Y 10 I = 300 Kč I = 200 Kč X = I : P X X U tohoto modelu uvažujeme - Pokaždé je utracen celý důchod. Za celkový důchod jsou vždy nakoupeny různé varianty obou statků. Každá Kč, kterou nevynaložíme na jeden statek, musíme vynaložit na statek druhý. Když se zdraží statek X, sníží se nákup tohoto statku, v našem případě nastalo snížení z 8 na 4, sklon přímky je strmější, černá barva. Zvýší-li se důchod na 300 Kč (Ceteris Paribus), nastane posun přímky doprava a v našem případě X = 12 a Y = 18,75, zelená barva. Hraniční body = X = I : P X = 300 : 25 = 12, Y = I : P Y = 300 : 16 = 18,75. Rovnice rozpočtové linie 200 = 25X + 16Y nebo 300 = 25X + 16Y Zadání

7 Mikroekonomie cvičení 7 Ponožky P P = 30,-- Jablka P J = 15,-- Q MU P MU P Najděte rovnováhu. Kolik si máme koupit ponožek a jablek, abychom byli spokojeni. MU P : P P = 60 : 30 = 2 MU J : P J = 40 : 15 = 2,7 MU P : P P = 55 : 30 = 1,83 MU J : P J = 32 : 15 = 2,13 MU P. P P = 50 : 30 = 1,7 MU J : P J = 30 : 15 = 2 Kolik potřebujeme peněz na nákup? [MU P : P P = MU J : P J ] = (4 * 30) + (6 * 15) = = 210 Kč Indiferenční analýza Y Jablka 14 A 6 E X Ponožky Rovnováha stav, kdy se protne se indiferenční křivka s rozpočtovou linií. Určení rozpočtové linie = Suma na nákup : Cena za jednotku = 210 : 30 = 7 Určení u ponožek = 210 : 15 = 14 Určení u jablek Bod A Co má společného a rozdílného oproti bodu E? Společného má to, že se musí docílit stejného celkového užitku. Liší se stylem, jakým bylo užitku dosaženo jinou kombinací statků. Když snížíme nákup jablek = zvýší se mezní užitek. Když zvýšíme nákup jablek = sníží se mezní užitek. Do bodu A se dostaneme, když změníme cenu - Snížíme cenu jablek.

8 Mikroekonomie cvičení 8 Zvýšíme cenu ponožek. Beze změny důchodu. Pohybujeme-li se po křivce, zůstává celkový užitek stejný, ale mění se pouze mezní užitky. Rovnice rozpočtové linie 210 = 30P + 15J Zadání Mezní užitek z Fernetu je 3 krát vyšší, než mezní užitek z toniku. 2 deci toniku stojí 15 Kč. Kolik jsme ochotni dát za Fernet. (3 * MU T ) : P F = MU T : P T 3MU T : P F = MU T : 15 (45 * MU T ) : MU T = P F 45 = P F Za Fernet jsme ochotni zaplatit 45 Kč. Zadání Graficky znázorněte. Polička na knížky - Deska. 2 šrouby na uchycení jedné deky. Police bude složena ze třech desek. Jedná se o případ komplementu Y Šrouby X Desky Elasticita pružnost reaguje na podnět, změnu.

9 Mikroekonomie cvičení 9 Jak reaguje na cenu? Reagují poptávkové nebo nabídkové veličiny - Cenová. Důchodová. Čas časový prostor vyvolá možnost reagovat = delší čas = elasticita roste. Množství substitutů. Povaha statků. Preference spotřebitelů. Podíl nakupovaného statku na rozpočtu spotřebitele. Úvahová řešení Marie má ráda mandarinky, grepy jsou pro ni kyselé. Jeníčkovi je to jedno. Čí elasticita poptávky po mandarinkách bude vyšší? Jeníčkova, může užít substitut, kterým jsou grepy. U Marie je třeba vzít v potaz preference na mandarinky = snižuje se tedy pružnost. Kde se setkáme s vyšší elasticitou? Když se bude jednat jen o mandarinky nebo o ovocný koš? U ovocného koše lze užít substitut. Vyšší elasticita bude u mandarinek, protože lidé přestanou kupovat mandarinky a budou kupovat jiné ovoce, tím elasticita v ovocném koši je zcela mizivá. Elektřina 0,4 Jízdenky tramvají 10,8 Pračka 0,13 Pivo 1,1 Olivy 3,6 Pračka = Statek dlouhodobé spotřeby. Pivo = Preference. Olivy = Zbytný, nadstandardní statek. Poptávka po mandarinkách Hodnoty elasticity P = 100 (5 : 3)Q E d = 0,6 (elasticita) P 1 = 28,-- (původní cena) P 2 =? (Nová cena) Jak vysoká cena způsobila pokles poptávaného množství o 15%? = Q E d = % změna Q : % změna P 0,6 = 0,15 : P 2 0,6 P 2 = 0,15 P 2 = 0,15 : 0,6 P 2 = 25% Elasticita = Q : P Nastalo zvýšení ceny o 25% a to (28 * 0,25 = 7) o 7,-- Kč. Cena po zdražení je 35,-- Kč. Prodejci se o elasticitu zajímají, jaké mají po cenových změnách?

10 Mikroekonomie cvičení 10 Tržby = P * Q tržby se zvýší, protože elasticita je nepružná. Použijeme poptávkovou rovnici. P = 100 (5 : 3)Q Tržby = P * Q 28 = 100 (5 : 3)Q Tržby = 28 * 43,2 (5 : 3)Q = Tržby = 1209,60 Kč (5 : 3)Q = 72 Q = 43,2 P = 100 (5 : 3)Q Tržby = P * Q 35 = 100 (5 : 3)Q Tržby = 35 * 39 (5 : 3)Q = Tržby = 1365,-- Kč (5 : 3)Q = 65 Q = 39 Tržby se zvýšily o ,60 = 155,40 Kč. Příklad d 1 d 2 d 3 P = 30 2Q P = 40 4Q P = 44 2Q Najdi tržní poptávku po čokoládě. Abychom mohli horizontálně sečíst, tak musíme převést rovnice na Q =. d 1 2Q = 30 P Q = (30 P) : 2 Q = 15 (P : 2) d 2 4Q = 40 P Q = (40 P) : 4 Q = 10 (P : 4) d 3 2Q = 44 P Q = (44 P) : 2 Q = 22 (P : 2) Q T = 47 (5P : 4) Příklad P 1 = 12,-- Kč P 2 = Zdražení o 1/3 = (12 : 3) = 4 = = 16 Zjisti individuální elasticitu. (% Q : % P) = (Q 2 Q 1 ) : Q 1 Výpočet v bodě, je nepřesný. (P 2 P 1 ) : P 1 (% Q : % P) = ((Q 2 Q 1 ) : (Q 1 + Q 2 )) : 2 Výpočet v oblouku ((P 2 P 1 ) : (P 1 + P 2 )) : 2 Výpočet pro d 1 Q 1 = 15 (P 1 : 2) Q 2 = 15 (P 2 : 2) Q 1 = 15 (12 : 2) Q 2 = 15 (16 : 2) Q 1 = 15 6 Q 2 = 15-8 Q 1 = 9 Q 2 = 7 Výpočet pro d 2

11 Mikroekonomie cvičení 11 Q 1 = 10 (P 1 : 4) Q 2 = 10 (P 2 : 4) Q 1 = 10 (12 : 4) Q 2 = 10 (16 : 4) Q 1 = 10 3 Q 2 = 10-4 Q 1 = 7 Q 2 = 6 Výpočet elasticity v bodě pro d 1 a d 2 d 1 d 2 (% Q : % P) = (Q 2 Q 1 ) : Q 1 (Q 2 Q 1 ) : Q 1 (P 2 P 1 ) : P 1 (P 2 P 1 ) : P 1 (7 9) : 9 (6 7) : 7 (16 12) : 12 (16 12) : 12-0,22 : 0,33-0,14 : 0,33 0,67 0,43 Výpočet elasticity v oblouku pro d 1 a d 2 d 1 d 2 (% Q : % P) = ((Q 2 Q 1 ) : (Q 1 + Q 2 )) : 2 ((Q 2 Q 1 ) : (Q 1 + Q 2 )) : 2 ((P 2 P 1 ) : (P 1 + P 2 )) : 2 ((P 2 P 1 ) : (P 1 + P 2 )) : 2 ((7 9) : (9 + 7)) : 2 ((6 7) : (7 + 6)) : 2 ((16 12) : ( ) : 2 ((16 12) : ( ) : 2 (- 2 : 16) : 2 (- 1 : 13) : 2 (4 : 28) : 2 (4 : 28) : 2 0,0625 : 0,0714 0,0384 : 0,0714 0,87 0,54 Čokoládu má raději spotřebitel s d 2, má nízkou elasticitu. Příklad Čaj Jeníček Maruška P 1 = 30,-- Q 1 = 12 Q 1 = 12 P 2 = 22,-- Q 2 = 7 Q 2 = 14 Káva Jde o substituci, použijeme výpočet pro křížovou elasticitu. Jeníček Maruška (% Q K : % P Č ) = (Q 2 Q 1 ) : Q 1 (Q 2 Q 1 ) : Q 1 (P 2 P 1 ) : P 1 (P 2 P 1 ) : P 1 (7 12) :12 (14 12) : 12 (22 30) : 30 (22 30) : 30-0,42 : (- 0,27) = 1,56 0,16 : (-0,27) = - 0,59 Maruška se zachovala nestandardně, za standardních podmínek vychází kladný výsledek. Čaj

12 Mikroekonomie cvičení 12 slevil, Jeníček snížil spotřebu kávy a začal kupovat čaj. U Marušky se projevila extrémní preference kávy. Firma produkční funkce Vstupy (VF) - Práce. Kapitál. Půda. Výstup (Q) - Výrobky. Služby. Znázornění produkční funkce - Rovnicí. Grafem izokvanta, izokosta. Tabulkou. Forma rovnice Q chleba = 2L 1/2 * K 1/2 [Q = K * L] Q chleba = 2 2 * K Způsob propojení L s K je technologií. Čím dokonalejší je použit postup práce, tím vzrůstá kapitál. O kolika faktorovou funkci se jedná? Jedná se o funkci dvou faktorovou - Práce. Kapitál. Určí se to dle toho, kolik faktorů se mění = má dynamiku, dle toho určíme, kolik má daná funkce faktorů = jedná se o krátké období. V dlouhém období se může měnit i půda. Tento faktor se mění v dlouhém období z důvodu toho, že stálé zvyšování technologie způsobí přesycení místa práce a je proto zapotřebí rozšířit místo práce, v našem případě dojde k nutnosti zvýšit plochu půdy. Příklad Pekárna týdně vyprodukuje Q = 150 chlebů. Na produkci 150 chlebů je třeba 100 hodin lidské práce a 100 hodin strojového času. Zjistěte, zda vedení pekárny pracuje efektivně, či nikoliv. Q chleba = 2L 1/2 * K 1/2 Q chleba = 2 L * K 150 chleba = * chleba = 20 * chleba = 200 V tomto případě lze vyprodukovat 200 chlebů, ale je vyprodukováno jen 150. Aby byla

13 Mikroekonomie cvičení 13 produkce efektivní, je třeba vyprodukovat o 50 chlebů více. Rozhodli jsme se vyprodukovat 200 chlebů použitím jiné technologie. 200 chleba = 2 25 * chleba = 10 * chleba = 200 Výslednou hodnotu znázorněte graficky. Pro náš případ můžeme použít izokvantu = funkce stejné produkce. Předpona izo znamená stejný. Izoterma křivka, která spojovala místa se stejnou teplotou. Pro náš případ body spojují stejné produkce. K Q = L Výstup je stále stejný, rozdíl je ve smyslu jiného technologického postupu. Příklad V následující tabulce je zadána produkční funkce firmy a dále známe ceny vstupů a produkce: P L = 100 Kč/L, P K = 300 Kč, P výrobku = 100 Kč, Me = konstanta = 100 Kč. L K Q TP MP AP 10 8,5 7,33 6,25 5,2 4,2 MR

14 Mikroekonomie cvičení 14 Úkoly: 1. o kolika faktorovou funkci se jedná 2. o jaké období fungování firmy se jedná 3. zjistěte, jak se vyvíjejí u této firmy celkový, mezní, průměrný produkt a mezní příjem 4. najděte optimum této firmy, kdy firma maximalizuje zisk a proveďte analýzu tohoto stavu firmy, tj. Určete: 1. optimální objem produkce Q 2. jaké jsou TC pro toto optimum 3. sestrojte izokvantu a izokostu pro stav rovnováhy (optima) s přesnými údaji (Q, kombinace K a L, koncové body) 4. jaká je MRTS v bodě rovnováhy? 5. napište rovnici izokosty této firmy pro stav rovnováhy L = Práce. K = Plocha, na které vyrábíme. Q = Vyráběná produkce. TP = Celkový produkt. MP = Mezní produkt. AP = Průměrný produkt. MR = Mezní příjem. 1. Jedná se o jedno faktorovou funkci jediný faktor se mění a to je L. 2. Jedná se o krátké období. 3. TP Celkový produkt = suma mezních produktů, celkový výstup, když je použit celkový objem vstupů. MP Mezní produkt nová změna předchozí hodnota. AP Průměrný produkt kolik připadá CP na jednotku faktoru = TP : L. MR Změna TR : Změna L (Tržby = Q * P) MR = MP * P MR = 10 * 100 MR = 1000 Optimální objem produkce Q = 26 (Zjistíme dle vztahu MC = MR) Jaké jsou TC pro toto optimum TC = K * P K + L * P L TC = 10 * * 100 TC = TC = 3500 Sestrojte izokvantu pro stav rovnováhy (optima) s přesnými údaji (Q, kombinace K a L, koncové body) Hodnota izokosty = 3500 (Hraniční body) TC : P K = K TC : P L = L 3500 : 300 = K 3500 : 100 = L 11.67= K 35 = L

15 Mikroekonomie cvičení 15 Sestavení izokosty TC/P K = K 12 K = TC = L = TC/P L = L MRTS = Mezní míra technické substituce udává sklon, jedná se o poměr cen. MRTS = K : L MRTS = (TC : P K ) : (TC : P L ) MRTS = (3500 : 300) : (3500 : 100) MRTS = 11,67 : 35 MRTS = 0,33 Rovnováha firmy bez použití nákladů Poměřujeme přes poměry mezního produktu a mezní cenu. Technologické kombinace A B C D E MP L /MP K ,5 2 P L = 5 Kč P K = 2 Kč Která z těchto kombinací je výhodná, která má firma použít. MP L /MP K = P L : P K 5 = 5/2 4 = 5/2 3 = 5/2 2,5 = 5/2 2 = 5/2 (MP L /MP K = P L : P K ) 5 = 2,5 4 = 2,5 3 = 2,5 2,5 = 2,5 2 = 2,5 Optimální kombinací je D = 2,5. Změníme cenu na 4 Kč = pro tuto situaci je vhodná kombinace E = 2.

16 Mikroekonomie cvičení 16 Firma vyčlení na nákup VF Celkové náklady - TC = 100 Kč P L = 5 Kč P K = 2 Kč Sestavte izokostu TC/P K = TC = TC/P L = 20 Příklad Doplňte do tabulky chybějící údaj X, předpokládejte dělitelnost všech jednotek produkce. Q FC VC TC MC AFC AVC AC , AVC = VC : Q AFC = 20 : 3 TC = VC + FC TC = VC + FC AVC * Q = VC AFC = 6,67 TC = TC = * 2 = VC TC = 80 TC = * 20 = 40 FC = TC VC AFC = 20 : 4 VC = Q * FC FC = AFC = 5 FC = 20 AFC = FC : Q AFC = 20 : 2 AFC = 10

17 Mikroekonomie cvičení 17 Příklad Při produkci 25 ks zboží jsou fixní náklady 50 Kč a celkové náklady 550 Kč. Vypočítejte velikost průměrných variabilních nákladů. Q = 25 Ks FC = 50 Kč TC = 550 Kč AVC =? VC = TC FC AVC = VC : Q VC = AVC = 500 : 25 VC = 500 Kč AVC = 20 Kč Příklad Tabulka obsahuje údaje o výrobním procesu malé firmy. Cena kapitálu (nájemné za výrobní plochu) P K = 300 Kč, cena práce (mzda) P L = 50 Kč. L počet osob K plocha m Q objem produkce Určete FC při výrobě 15 Ks produkce (Q) FC = K * P K FC = 10 * 300 FC = 3000 Kč Určete TC při výrobě 10 Ks produkce (Q) TC = K * P K + L * P L TC = (10 * 300) + (1 * 50) TC = 3050 Kč Určete VC při výrobě 15 Ks produkce (Q) VC = L * P L VC = 2 * 50 VC = 100 Kč Uveďte, jak se tabulka nazývá a v jakém časovém horizontu se pohybujeme. Jedná se o tabulku technologického postupu a pohybujeme se v krátkodobém období, protože plocha se nemění, jedná se také o jednofaktorovou funkci. Příklad

18 Mikroekonomie cvičení 18 Pro firmu platí následující údaje - Cena její produkce P = 300 Kč/Ks Celkem firma vyrobila Q = 800 Ks Pronajímá výrobní plochu K = m 2 (FC) za cenu P K = 150 KčIm 2 Průměrné variabilní náklady pro tento objem produkce jsou AVC = 90 Kč Alternativní náklady pro majitele firmy jsou dány - Mzdou, kterou by získal, kdyby pracoval jako zaměstnanec u konkurence w = Kč Úrokem, který by získal, kdyby svůj kapitál, který vložil do podnikání ponechal v bance jako úspory ú = Kč Celkové příjmy TR = P * Q TR = 300 * 800 TR = Kč Celkové náklady TC = FC + VC FC = K * P K AVC = VC : Q TC = FC = * 150 AVC * Q = VC TC = FC = * 800 = VC = VC Účetní zisk ÚZ = Příjmy Náklady ÚZ = ÚZ = Ekonomický zisk EZ = Účetní zisk Alternativní náklady EZ = ( ) EZ = EZ = Pro daného podnikatele by bylo vhodnější, aby pracoval jinde. Dokonalá konkurence Co je to malý výrobce - Výrobce, který není schopen pokrýt celý trh. Výrobce, který nemůže ovlivnit cenu na trhu. Má nízkou technologii výroby řemeslník, manufaktura.

19 Mikroekonomie cvičení 19 P E S D Q P/j MC 7 Kč AVC D/ P/ MR Cena 8 Kč Mezní zisk Mezní náklady 0 0, Cena vznikne na základě tržní nabídky a poptávky. 8 q Pro krátké období jsou charakteristické mezní náklady a pro dlouhé období průměrné. MR = MC = kolik firma prodá. Firma prodá 110 králíků, každý stojí 8 Kč = průměrná cena. Jednotková cena = průměrný příjem. D = Linie přímých příjmů. Mezní náklady = mezní ceně Podmínka je splněna dvakrát, bereme v úvahu jenom tu druhou vpravo. První nevyhovuje z důvodu toho, že půl králíka by bylo prodáno za 10 Kč, ale náklady by byly mnohem vyšší. 1. králík by byl prodán za 10 Kč a náklady by byly 10, tím by nebyl dosažen ani zisk a ani ztráta. 2. králík by byl prodán za 10 Kč, náklady by byly 6 Kč, zisk by tak byl 4 Kč. 5. Králík by byl prodán za 10 Kč, náklady by byly 4 Kč, zisk by tak byl 6 Kč. Jedná se o

20 Mikroekonomie cvičení 20 nejvyšší mezní zisk. V našem příkladě nás ale mezní zisk nezajímá. Nás zajímá celkový zisk. Proč není dobré skončit produkci na 5 králících? Celkový zisk = součet všech mezních zisků. Mezní zisk sice klesá, ale celkový příjem roste, každý králík přispívá k zisku. 8. králík by byl prodán za 10 Kč, náklady jsou ale také za 10 Kč, není zisk a ani ztráta. Celý zisk = součet příjmů = celý oblouk. Celkový příjem TR z 5 králíků = plocha do 5 králíků. Mezní příjem z pátého králíka je obdélník od králíka. (ohraničení I I). Mezní zisk z 5 králíků obdélník, který je v oblouku. Mezní náklady z 5 králíků obdélník, který je pod obloukem. Co se bude dít na trhu na který přijde nový prodejce všichni chtějí prodávat nastane posun nabídkové křivky doprava dolů sníží se cena, ale poptávka je stejná. Jaká je individuální nabídka? Bude záviset na ceně a na mezních nákladech. Nabídková funkce se odvozuje od ceny mezních nákladů. MC od minima funkce roste v našem případě je to od 5 králíků. Je třeba najít rostoucí část nabídkové křivky, naší úvahu je třeba doplnit o průměrné variabilní náklady (AVC). Platí o nich, že mají tvar U. Vztah s mezními náklady (MC) je ten, že danou funkci protnou. AVC protne MC na 7 králících = cena je 8 Kč. MC = MR (Mezní příjem) = 8 Kč stačí na pokrytí variabilních nákladů = zaplacení mezd a krmení pro králíky. Když cena klesne na 7 Kč = nenastane pokrytí variabilních nákladů = krach. Protnutí znamená, že se horko těžko přežívá = bod uzavření firmy. Cena = průměrná cena = průměrným variabilním nákladům. Opačně od 0 nahoru = od 8 Kč = nastává minimální AVC = začíná mít smysl podnikat = bod otevření firmy. Za nabídkovou křivku nepovažujeme celou křivku celou rostoucí AVC, za křivku nabídky ji považujeme až od bodu uzavření, či otevření firmy. Příklad s --- P = 8 + 4q Za jakou cenu firmy prodávají. Kolik králíků prodávají. Kolik firem na trhu prodává. Zaneste graficky stav v dlouhodobém období = dlouhodobá rovnováha. Vypracování

21 Mikroekonomie cvičení 21 Králíci se budou prodávat po 20 Kč. Každá firma bude prodávat 3 králíky. P = 8 + 4q 20 = 8 + 4q 12 = 4q 12 : 4 = q 3 = q Králíky bude prodávat 30 firem poptávka je 90 králíků a každá firma prodává 3 králíky. Počet firem = Poptávka : Prodávané množství za jednu firmu Počet firem = 90 : 3 Počet firem = 30 P E S D P/j MC AC Q 40 AVC d q Optimum = největší zisk = budou jím procházet mezní náklady MC, dlouhodobé období,

22 Mikroekonomie cvičení 22 uvažuje se o průměrných nákladech AC, funkce ve tvaru U. AC se musí protnout s MC v minimu, také dojde k dotyku s d, jedná se o tečnu. Průměrné celkové náklady ATC dostaneme součtem průměrných fixních a průměrných variabilních nákladů. ATC musejí být pod průměrnými variabilními náklady. Jsou tak pokryty průměrné variabilní a fixní náklady. Stav 17 Kč Jedná se o nejnižší možnou cenu, za kterou lze prodat 3 králíky. Rozdíl 3 koruny jsou průměrné fixní náklady. 17 Kč jsou průměrné variabilní náklady. Na jednoho králíka připadá 3 Kč fixních nákladů. MC P AC Průměrná veličina 50 AVC q* m 2 Krátké období Rovnovážná cena je 50 Kč za m 2. Jak bude vypadat individuální poptávka? Za kolik bude firma nabízet své stavební práce? Poptávka bude 50 Kč, protože se jedná o dokonalou konkurenci. Firma maximalizuje zisk MC = MR. 65 m 2 jaký je průměrný zisk na m 2? Průměrný zisk = Celkový zisk : Plocha Celkový zisk = Celkové tržby Celkové náklady Průměrný zisk za jeden m 2 = = 14 Kč/m 2 Celkový zisk = 65 * 14 = 910 Kč = jedná se o ekonomický zisk, tento zisk pokrývá AC a ještě něco zbývá. Dlouhé období Kde se ustálí rovnováha v dlouhém období: Ustálení ceny nastane v ceně 30 bud vyrovnání minimum cena = nákladům, firma bude produkovat 60 m 2 za 30 Kč/m 2, v tomto případě se

23 Mikroekonomie cvičení 23 mění množství a cena. Ekonomický zisk je 0 = vyrovnání nákladů se ziskem, firma zvažuje, zda v odvětví zůstat, či nikoliv, je zde bod zvratu, může nastat krach nebo zisk. ATC = pod MC a ve svém minimu. Bod uzavření firmy cena je za 27 Kč/m 2 a firma produkuje 57 m 2 nižší hodnoty již nelze akceptovat. Nedokonalá konkurence Maximalizace zisku. Maximalizace produkce. Maximalizuje celkový příjem. Obtížný přístup do odvětví bariéry. Nelze konkurovat ekonomickou silou. Jsou odvětví, ke kterému není substitut. Cenu stanovuje výrobce, ale rozhoduje koupěschopnost. Jeden výrobce monopol, poptávka = nabídka, tržní poptávka = individuální poptávka. P Nekoupěschopná poptávka 100 Koupěschopná poptávka 0 10 Q Když se mění poptávka = dojde k změně ceny a nabízeného množství. Poptávka je linií ceny, ale zde toto neplatí. Poptávka se nerovná mezním příjmům. Mezní přínos je podstatně nižší z důvodu klesajícího tvaru poptávkové křivky. Mezní příjmy klesají dvojnásobně rychle. P 75 Mezní příjmy 0 Mezní příjmy do 10 rostou MR Q Když chceme prodat 10 ks, musíme prodávat po 25 Kč/ks. Mezní příjem z 10. kusu je 0 Kč.

24 Mikroekonomie cvičení 24 Při 15 Kč/ks je mezní příjem záporný. Příklad Mezní příjem = mezní náklady, neplatí, že mezní příjem se nerovná poptávce a ani ceně. Firma - Konstantní mezní náklady 10 Kč. Poptávka výrobce Q = P. Maximalizace zisku. Kolik bude vyrábět a za kolik bude prodávat? P Celkový příjem 10 Přebytek spotřebitele Cena, kterou jsou spotřebitele ochotni zaplatit Ztráta* Kdyby nastala dokonalá konkurence, prodávalo by se ks po 10 Kč Ztráta Q Mezní příjem Poptávková křivka 100P a Q. MC = MR. Výpočet Q dle mezního příjmu Q = P Q = ( * 10) : 2 Q = : 2 Q = Poznámka děleno lze užít z důvodu toho, že Mc jsou konstantní a také to, že MR půlí graf. Výpočet P Q = P = P 100P = P = P = : 100 P = 55 Celkový příjem TR = P * Q Jaký je zisk? Když chceme zjistit zisk, musíme použít průměrné celkové náklady. V našem případě nemůžeme o zisku nic říci, protože neznáme průměrné AC. Monopolista si stanovil za úkol, že bude maximalizovat zisk. Jak se dostaneme na 9000 ks po

25 Mikroekonomie cvičení Kč? Prostor by mohli zaplnit výrobci, kteří by byli ochotni prodávat, ale nemohou z důvodu těžkého přístupu do odvětví, prostor je tak nevyužit. Náklady* = Náklady mrtvé váhy nikdo nemá z této situace zisk. Příklad P Q TR MR TR = P * Q MR = Rozdíl mezi dvěma MR Jedná se o funkci poptávkovou. O jakou firmu se jedná jedná se o firmu v nedokonalé konkurenci. Předpokládáme, že MC jsou konstantní a jsou tedy 6,5. Firma maximalizuje zisk. Za kolik bude prodávat a kolik bude prodávat? MC = MR Mezní náklady = Mezní příjmy V našem případě odpovídá této podmínce MR = 7, rozhodujeme se tedy pro prodej 3 ks po 17 Kč. Co může ještě firma sledovat - Maximalizuje obrat prodej, tržby, celkový příjem (nebere se v úvahu mezní a ani průměrný příjem!!!). Podmínka, že Mezní příjem = 0, MR = 0 Maximalizace produkce množství, objem, výstup. Když se firma rozhodne maximalizovat obrat, tak je to při ceně 17 Kč při prodeji 3 ks. Pokud jsou mezní příjmy kladné, tak vždy je jistota, že daný výrobek přinese do firmy příjem. Maximalizace Q čím se řídíme - Řídíme se celkovými náklady, které musíme pokrýt a budeme je porovnávat s celkovými příjmy. Průměrné náklady, které musíme pokrýt, budeme je porovnávat s průměrnými příjmy. Průměrný příjem, tento je příjem za jeden kus. Jaké platí pravidlo o ceně a mezních příjmech MR klesá dvakrát rychleji, než cena. V našem příkladě cena klesá po 5 Kč a mezní příjem klesá o 10 a to je 2 * 5 = 10. Příklad - S prodávaným množstvím zbožím klesá cena vždy o 4 Kč, ukažte vývoj ceny a MR.

26 Mikroekonomie cvičení 26 Q P MC MR Když firma maximalizuje zisk? MC = MR 26 = 26 = prodává tedy 3 ks po 38 Kč. Monopolistická konkurence charakteristika - Na trhu je více větších firem. Minimální bariéry vstupu. Je možnost výběru substitutu. Firma má vliv na cenu jedinečnost produkce. Typickým příkladem je Restaurace - Je jich hodně. Všude se uspokojuje stejná potřeba, může se však jednat o produkci jiných značek. Specializace kuchyně vegetariánská, masná. Cena je tvořena dle sortimentu. Bariéry vstupu - Kapitál. Živnostenský list souvisí s praxí, vyučením v oboru. Hygienické normy. Příklad Maximalizace zisku a vše se daří při prodeji porcí špaget týdně po 40 Kč. P MC AC d Q MR

27 Mikroekonomie cvičení 27 Průměrná cena za špagety je 40 Kč. Hodnota 20 mezní náklady na tisící porci a zároveň je to mezní příjem z tisící porce. Zisk = Tržby Náklady Tržba = * 40 = Celkové náklady s průměrnými náklady 30 Kč, odpovídají průměrným celkovými nákladům. Hodnota 30 AC musejí mít minimum v MC. Celkové tržby Celkové tržby = P * Q Celkové tržby = 40 * Celkové tržby = Celkové náklady Celkové náklady = AC * Q Celkové náklady = 30 * Celkové náklady = Celkový zisk Celkový zisk = Celkové tržby Celkové náklady Celkový zisk = Celkový zisk = Průměrný zisk Průměrný zisk = Tržba za 1 kus náklady 1 kusu Průměrný zisk = Průměrný zisk = 10 Ekonomická síla restaurace Lenerův index L = (P MC) : P L = (40 20) : 40 L = 0,5 Kdyby se jednalo o dokonalou konkurenci, kde P = MC, znamenalo by to pro náš příklad, že Lenerům index bude roven 0. L = (P MC) : P L = (40 40) : 40 L = 0

28 Mikroekonomie cvičení 28 Maximalizace tržeb obrat, příjmy, tržby. Ptáme se, kdy bude celkový příjem co nejvyšší. Mezní příjem = 0 Celkové tržby skládají se z mezních příjmů. Kolik přinese mezní produkt do pokladny, tento stav ukazuje křivka MR. V našem příkladě jde o hodnotu Mezní příjem = 0 při hodnotě Najdi cenu při hodnotě 1100, cena je 35 Kč za jeden kus. Celkové tržby Celkové tržby = P * Q Celkové tržby = 35 * Celkové tržby = Celkové náklady Celkové náklady = AC * Q Celkové náklady = 27 * Celkové náklady = Celkový zisk Celkový zisk = Celkové tržby Celkové náklady Celkový zisk = Celkový zisk = Průměrný zisk Průměrný zisk = Tržba za 1 kus náklady 1 kusu Průměrný zisk = Průměrný zisk = 8 Ekonomická síla restaurace Lenerův index L = (P MC) : P L = (35 27) : 35 L = 0,23 Každý jiný cíl, než maximalizace zisku znamená, že se musí zvyšovat nabízené množství a snižovat cena. (viz poptávková a nabídková křivka) Maximalizace objemu obrat, příjmy, tržby. Ptáme se, kdy bude celkový příjem co nejvyšší. Celkové náklady = Celkové příjmy, Průměrné náklady = Průměrné příjmy

29 Mikroekonomie cvičení 29 Průměrný příjem = cena za jeden kus. V našem případě jde o to, kde AC protne poptávkovou křivku D. 10 jídel má ale mezní příjem v záporu, těchto 10 jídel nepřináší přínos, ale naopak přínos odebírá. Celkové tržby Celkové tržby = P * Q Celkové tržby = 30 * Celkové tržby = Celkové náklady Celkové náklady = AC * Q Celkové náklady = 30 * Celkové náklady = Celkový zisk Celkový zisk = Celkové tržby Celkové náklady Celkový zisk = Celkový zisk = 0 Průměrný zisk Průměrný zisk = Tržba za 1 kus náklady 1 kusu Průměrný zisk = Průměrný zisk = 0 Ekonomická síla restaurace Lenerův index L = (P MC) : P L = (30 35) : 30 L = - 0,17 Záporné L ekonomická slabost firma bojuje o svou existenci na trhu. Bod uzavření firmy by se analyzoval stejně jako v předešlých příkladech (str ). Znázornění situace, že přichází konkurence a tím odcházejí zákazníci křivka d se posune doleva a dolů. p Zde je konec existence firmy Zde dochází k pokrytí nákladů, níž jít ale nelze. AC 0 d d q

30 Mikroekonomie cvičení 30 Trh výrobních faktorů Domácnosti nabízejí práci. Firmy poptávají práci. Maximalizace zisku Mzdová sazba částka za určitý odpracovaný čas. Mzda mezní náklad MC L. MC L = MR L Příklad - Mzda za jeden den = 160. Cena za jeden produkt = 20. Kolik firma zaměstná dělníků, jestliže víme, že maximalizuje zisk. Určete, jak se vyvíjí mezní příjem. Co se stane, když by produkce poklesla na 10. L TPP L (Q) P TR MR L (1) MR L (2) MP L TPP L = Cekový fyzický produkt. L = Množství práce. MP L = Mezní produkt. Hodnoty již zadané. TR = P * Q TR = 20 * 6 TR = 120 Výpočet mezního příjmu MR L (1) = TR : L nebo MR L (2) = MP L * P Výpočet mezního produktu MP L = TPP L : L Jak se vyvíjí mezní příjem klesají výnosy. Firma zaměstná 3 dělníky, protože mezní příjem je 160 a mzda také 160 a ta je mezním nákladem.

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza zadání y k opakování náklady firmy Q FC VC TC AC AVC AFC MC 0 X X X X X X X 1 5 5 X X X

Více

Firma. Spotřebitel. Téma cvičení. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza. Opakování. Příklad. Příklad. Příklad

Firma. Spotřebitel. Téma cvičení. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza. Opakování. Příklad. Příklad. Příklad Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza Opakování Spotřebitel Máte danou funkci celkového užitku TU ve tvaru: 300X - 10X 2 (X značí

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Produkční analýza. a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie.

Produkční analýza. a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie. MIKROEKONOMIE 1 cvičení 9-13 [1] Produkční analýza a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie. b) Vysvětlete zákon

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Q FC VC 0 20 1 10 2 18 3 24 4 36 Co lze zjistit? FC - pro Q = 1, 2, 3, 4 TC AC AVC AFC Příklad

Více

Mikroekonomie. Opakování - příklad. Řešení. Příklad - opakování. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Mikroekonomie. Opakování - příklad. Řešení. Příklad - opakování. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování - příklad Mikroekonomie Máte danou funkci celkového užitku TU ve tvaru: 300X - 10X 2 (X značí spotřebované množství statku). Určete interval spotřeby (množství statku X) v kterém TU bude mít

Více

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy Důležité FC, VC, TC (graf) Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Náklady firmy - důležité Průběh funkcí nákladů - grafy TC = FC + VC AC = AFC + AVC AFC = FC/Q AVC = VC/Q MC =

Více

Dokonalá konkurence. Téma cvičení. Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Bod uzavření firmy

Dokonalá konkurence. Téma cvičení. Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Bod uzavření firmy opakování zjistěte zbývající údaje Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Q FC VC 0 20 1 10 2 18 3 24 4 36 Co lze zjistit? FC - pro Q = 1, 2, 3, 4 TC AC AVC AFC řešení opakování

Více

Firmy na dokonale konkurenčních trzích

Firmy na dokonale konkurenčních trzích Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Produkční analýza. a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie.

Produkční analýza. a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie. MIKROEKONOMIE 1 cvičení 9-12 [1] Produkční analýza a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie. b) Vysvětlete zákon

Více

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20 OP3BK_FEK Ekonomika Jaro 2013 16.03.2013 / 13:55 15:35 / učebna č.20 Přehled témat (osnova): 1. Úvod do ekonomie Základní pojmy Vývoj ekonomie Aktuální problémy 2. Mikroekonomie Tržní struktury Dokonalá

Více

Firmy na dokonale konkurenčních trzích

Firmy na dokonale konkurenčních trzích Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Dokonale konkurenční odvětví

Dokonale konkurenční odvětví Dokonale konkurenční odvětví Východiska určení výstupu pro maximalizaci zisku ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady) účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy

Více

STC = w.l + r.k fix = VC + FC

STC = w.l + r.k fix = VC + FC Náklady a příjmy firmy definice nákladů náklady v krátkém období: - celkové, průměrné, mezní - fixní a variabilní náklady náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR: - obalová křivka příjmy

Více

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. = c + d.q. P s. Nabídka, poptávka. Téma cvičení č. 2: Téma. Nabídka (supply) S. Obecná rovnice nabídky

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. = c + d.q. P s. Nabídka, poptávka. Téma cvičení č. 2: Téma. Nabídka (supply) S. Obecná rovnice nabídky Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma Nabídka, poptávka Nabídka (supply) S Nabídka představuje objem zboží, které jsou výrobci ochotni

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně řijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie Správná odpověď je označena tučně 1. řebytek spotřebitele je rozdíl mezi a... a) cenou, mezními náklady b) cenou, celkovými

Více

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování Mikroekonomie Dokonalá konkurence Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU U firmy v rámci dokonalé konkurence jsou výrobní náklady dány vztahem: TC = 20000 + 2 a) Jestliže tržní cena

Více

DK cena odvozená z trhu

DK cena odvozená z trhu Dokonalá konkurence DK cena odvozená z trhu π (Kč) TR STC ZISK ZTRÁTA Q 1 Q 2 Q (ks) MR, MC (Kč/ks) MC MR Q 1 Q 2 Q (ks) ZiskfirmyvDK Nulový zisk v DK normální zisk Ztráta firmy v DK Křivka nabídky firmy

Více

Mikroekonomie 1 -TOMÁŠ VOLEK (Prezentace 6) 1

Mikroekonomie 1 -TOMÁŠ VOLEK (Prezentace 6) 1 Obsah Podnik Výnosy Zisk Podnik Firma (podnik) je obecné označení pro ekonomicko - právní subjekt. Základními znaky rozlišující podnik od jiných institucí společnosti jsou: - -.. Základní cíl podniku je

Více

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok Cíl tematického celku: pochopit problematiku rozhodování firmy, odvodit nabídkovou křivku Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí téma: Podstata firmy 2. dílčí téma:

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 6

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 6 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 6 6. PRODUKČNÍ ANALÝZA A ANALÝZA NÁKLADŮ PŘÍKLAD Č. 1 Je dána jednofaktorová krátkodobá produkční funkce Q = f (F 1 ). L 0

Více

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy Celkový užitek Mezní užitek Je užitek měřitelný Indiferenční křivky spotřebitele Linie rozpočtu spotřebitele Optimum spotřebitele

Více

Trhy výrobních faktorů

Trhy výrobních faktorů Trhy výrobních faktorů Výrobní faktory Výrobními faktory (VF) je obecně vše, co slouží k produkci statků. Tedy jsou to vstupy, které používáme k produkci výstupu. Standardní hrubé dělení: práce, kapitál

Více

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. zimní semestr 2005/06 bakalářské prezenční studium, středisko Most obor Řízení podniku a podnikové finance (RP) M I K R O E K O N O M I E orientační program cvičení

Více

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol CHARAKTERISTIKA DK Jak byste charakterizovali DK z hlediska (ceny, vstupu do odvětví, informací, produktu, počet prodávajících

Více

Vymezení nákladů různá pojetí

Vymezení nákladů různá pojetí Obsah vymezení nákladů náklady v krátkém období vztah mezních, průměrných a celkových nákladů náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR vztah mezi produkční funkcí a funkcemi nákladů příjmy

Více

8. Dokonalá konkurence

8. Dokonalá konkurence 8. Dokonalá konkurence Kompletní text ke kapitole viz. KRAFT, J., BEDNÁŘOVÁ, P, KOCOUREK, A. Ekonomie I. TUL Liberec, 2010. ISBN 978-80-7372-652-2; str.64-75 Dokonale konkurenční tržní prostředí lze charakterizovat

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

MONOPOL.

MONOPOL. MONOPOL Nedokonalá konkurence představuje situaci, kdy je na trhu alespoň jeden prodávající nebo kupující, který může ovlivnit tržní cenu V nedokonalé konkurenci na straně nabídky rozlišujeme -monopolní

Více

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE Firma maximalizuje zisk když platí Dokonalý trh práce-firma přicházející na tento trh je jednou z velkého počtu cenu práce nemůže ovlivnit Křivku nabídky práce

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

DOKONALÁ KONKURENCE.

DOKONALÁ KONKURENCE. DOKONALÁ KONKURENCE www.ekofun.cz ZÁKLADNÍ POJMY PLATNÉ PRO DOKONALOU I NEDOKONALOU KONKURENCI Cíl firmy je maximalizace zisku -největší(kladné) rozpětí mezi TR a TC Maximalizujeme zisk s ohlédnutím na

Více

Dokonalá konkurence (DK)

Dokonalá konkurence (DK) Obsah Dokonalá konkurence řebytek výrobce a přebytek spotřebitele Dokonalá konkurence (DK) Je ekonomickou abstrakcí ředpoklad - existuje velký počet kupujících a prodávajících odmínky dokonalé konkurence

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

a) Do produkční funkce firmy dosadíme počet jednotek práce, pro něž máme určit dosazený objem produkce

a) Do produkční funkce firmy dosadíme počet jednotek práce, pro něž máme určit dosazený objem produkce Řešené příklady 1. Firma Karkulka, s.r.o šije červené čepečky. Produkční funkce firmy má tvar Q = 41. + 20. 2 (1/3). 3. Kde jsou hodiny práce za den. a) Určete, kolik firma ušije denně čepečků, pokud najme

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE CHARAKTERISTIKA NK Jak byste charakterizovali NK? (z hlediska ceny) Jaké jsou další charakteristiky ceny? (uvádějte příklady) Produkt Náklady na změnu dodavatele Informace Počet producentů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ, UTVÁŘENÍ CENY VÝROBNÍCH FAKTORŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Teorie firmy (analýza nákladů a výnosů, rovnováha firmy)

Teorie firmy (analýza nákladů a výnosů, rovnováha firmy) Teorie firmy (analýza nákladů a výnosů, rovnováha firmy) Povaha a podstata firmy Co je to firma? zisk Produkční funkce Definice produkční funkce Celkový produkt, průměrný produkt, mezní produkt Vztah mezního

Více

základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při

základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při 3. PRODUKČNÍ ANAÝZA FIRMY OBSAH základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy

Více

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele.

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele. Vzorce optávka a nabídka a b Funkce poptávky (lineární) m + n Funkce nabídky D * Cenová elasticita poptávky bodová + D + D * Důchodová elasticita poptávky * Cenová elasticita poptávky intervalová A B CD

Více

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence.

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Vzdělávací cíl: Téma Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé

Více

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu 13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Na rozdíl od trhu finálních statků, kde stranu poptávky tvořili jednotlivci (domácnosti) a stranu nabídky firmy, na trhu vstupů vytvářejí jednotlivci

Více

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období Produkční analýza firmy základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy z rozsahu

Více

11. Trhy výrobních faktorů Průvodce studiem: 11.1 Základní charakteristika trhu výrobních faktorů Poptávka po VF Nabídka výrobního faktoru

11. Trhy výrobních faktorů Průvodce studiem: 11.1 Základní charakteristika trhu výrobních faktorů Poptávka po VF Nabídka výrobního faktoru 11. Trhy výrobních faktorů V předchozích kapitolách jsme zkoumali způsob rozhodování firmy o výstupu a ceně v rámci různých tržních struktur (dokonalá a nedokonalá konkurence). Ačkoli se fungování firem

Více

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Přednáška 3. Křivka nabídky (S) Poptávka substituční a důchodový

Více

Mikroekonomie I: Všeobecná rovnováha. Praha, VŠFS,

Mikroekonomie I: Všeobecná rovnováha. Praha, VŠFS, PhDr. Praha, VŠFS, 13.12.2010 Podstata všeobecné rovnováhy Všeobecná rovnováha = rovnováha na všech trzích (trh statků a výrobních faktorů) Nelze zvýšit užitek nějakého spotřebitele, aniž bychom snížili

Více

3. PRODUKČNÍ ANALÝZA FIRMY

3. PRODUKČNÍ ANALÝZA FIRMY 3. PRODUKČNÍ ANAÝZA FIRMY OBSAH základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Zisk Jan Čadil VŠE FNH

Zisk Jan Čadil VŠE FNH Zisk Jan Čadil VŠE FNH Footer Text 12/10/2014 1 Ekonomický zisk Rozdíl mezi tržbami a náklady, včetně implicitních Firma má výstup q = f m 1,, m i. Obecně může mít více druhů výstupu (1 až n). Cenu produkce

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

Formování cen na trzích výrobních faktorů

Formování cen na trzích výrobních faktorů Formování cen na trzích výrobních faktorů Na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy poptávka a nabídka výrobního faktoru. Na trzích výrobků a služeb jsou domácnosti poptávající a firmy nabízející

Více

6 Nabídka na trhu výrobků a služeb

6 Nabídka na trhu výrobků a služeb 6 Nabídka na trhu výrobků a služeb 1. Náklady firmy 2. Příjmy a zisk firmy 3. Rovnováha firmy na dokonale konkurenčním trhu 4. Nabídka firmy V ekonomii se rozlišují tři časové horizonty, ve vztahu k možnostem

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

6. Teorie výroby Průvodce studiem: 6.2 Produkční analýza v krátkém období celkový (fyzický) produkt (TP)

6. Teorie výroby Průvodce studiem: 6.2 Produkční analýza v krátkém období celkový (fyzický) produkt (TP) 6. Teorie výroby Firma vystupuje na trhu finální produkce v pozici nabízejícího a současně na trhu výrobních faktorů v pozici poptávajícího. Firma používá různé vstupy (výrobní faktory), které ve výrobě

Více

Monopol a monopolistická konkurence

Monopol a monopolistická konkurence Monopol a monopolistická konkurence Vznik nedokonalé konkurence Příčiny vzniku Nákladové podmínky vedou ke vzniku nedokonalé konkurence v podobě úspor z rozsahu. Průměrné náklady s růstem výroby klesají

Více

TRH. Mgr. Hana Grzegorzová

TRH. Mgr. Hana Grzegorzová TRH Mgr. Hana Grzegorzová Vývoj trhu Pokud šlo o první formy, bylo možné vyměňovat výrobek za výrobek (tzv. barter). Postupně složitější dělbou práce se toto stává velmi obtížným a dochází ke vzniku peněz.

Více

NABÍDKA.

NABÍDKA. NABÍDKA www.ekofun.cz Agregátní nabídka -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přicházejí výrobci na trh Individuální nabídka -nabídka jednoho výrobce Dílčí (tržní) nabídka (S) -nabídka jediného

Více

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 1 30. Optimum při nájmu výrobního faktoru Nabídka vstupu Z je dána rovnicí

Více

Motivace. Cílem každé firmy je co nejvyšší zisk. zisk = celkové příjmy celkové náklady = TR TC

Motivace. Cílem každé firmy je co nejvyšší zisk. zisk = celkové příjmy celkové náklady = TR TC Výrobní náklady Motivace Cílem každé firmy je co nejvyšší zisk. zisk = celkové příjmy celkové náklady = TR TC Abychom porozuměli chování firmy, musíme rozumět tomu, co určuje její příjmy a náklady. Příjmy

Více

Minimalizace nákladů. Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 19 a 20 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 20 and 21 () 1 / 34

Minimalizace nákladů. Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 19 a 20 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 20 and 21 () 1 / 34 Minimalizace nákladů a nákladové křivky Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 19 a 20 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 20 and 21 () 1 / 34 Na této přednášce se dozvíte co je

Více

FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ VOLBA TECHNOLOGIE. Semestrální práce MIE2

FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ VOLBA TECHNOLOGIE. Semestrální práce MIE2 FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ VOLBA TECHNOLOGIE Semestrální práce MIE2 Vypracoval: Bc. Martin Petruželka Studijní obor: K-IM2 Emailová adresa: Martin.Petruzelka@uhk.cz Datum

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

7. Výrobní náklady. Motivace. Co se dnes naučíte. Naďa a Klára vaří ratatouille. Výrobní náklady 1

7. Výrobní náklady. Motivace. Co se dnes naučíte. Naďa a Klára vaří ratatouille. Výrobní náklady 1 7. Výrobní náklady Motivace Cílem každé firmy je co nejvyšší zisk. zisk = celkové příjmy celkové náklady = TR TC Abychom porozuměli chování firmy, musíme rozumět tomu, co určuje její příjmy a náklady.

Více

Optimalizace spotřebitele a poptávka

Optimalizace spotřebitele a poptávka Optimalizace spotřebitele a poptávka Optimum (rovnováha) spotřebitele spojení indiferenční mapy a linie příjmů standardní situace Optimem spotřebitele se nazývá situace, kdy spotřebitel volí optimální

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NEDOKONALÉ KONKURENCE Trh, na kterém alespoň jeden prodávající (kupující) je schopen ovlivnit tržní cenu Cenový tvůrce Diferencovaný produkt-kvalita, vzhled,

Více

1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb.

1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. ZS 2007/08 Mikroekonomie (Bc.) CVIČENÍ doc. Helísek Úvod do ekonomie 1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb. 2. Vysvětlete náklady

Více

Poptávka. Zákon klesající poptávky

Poptávka. Zákon klesající poptávky Poptávka Poptávka je množství zboží, které je spotřebitel ochoten koupit na trhu za určitou cenu a za jinak stejných podmínek. Poptávku můžeme psát jako poptávkovou funkci ve tvaru: Q = f (P) Kde Q (quantity)

Více

1.1.3. Pozitivní popisuje ekonomickou realitu to, co je a hledá zákonitosti jejího fungování.

1.1.3. Pozitivní popisuje ekonomickou realitu to, co je a hledá zákonitosti jejího fungování. část mikroekonomie 1. Úvod do ekonomie 1.1. Ekonomie 1.1.1. Mikroekonomie zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů jednotlivců, domácností, firem. Sledujeme ekonomický systém očima jednotlivého subjektu.

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE 5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů

Více

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L 10. Nedokonale konkurenční trh práce, nabídka práce Struktura charakteristika NedoKo.. trhu práce optimální množství práce v SR optimální množství práce v LR mzdová diskriminace monopsonu individuální

Více

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str Struktura specifika trhu výrobních faktorů příjmové a nákladové veličiny podmínky maximalizace zisku dokonale konkurenční trh práce poptávka po práci firma prodávající výstup na DoKo. trhu poptávka po

Více

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence PhDr. Praha, VŠFS, 8.11.2010 Cenová elasticita V jakém rozsahu se změní poptávané či nabízené množství při změně ceny? Cenová elasticita (pružnost) je procentuální změna poptávaného či nabízeného množství

Více

POPTÁVKA.

POPTÁVKA. POPTÁVKA INDIVIDUÁLNÍ POPTÁVKA Individuální poptávka-poptávka jednoho spotřebitele, závisí na: -ceně statku -cenách ostatních statků -důchodu spotřebitele Preference a očekávání předpokládáme za neměnné

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné Úloha 1 Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné a. dosažením makroekonomické rovnováhy pouze při plném využití kapacit ekonomiky b. důrazem na finanční trhy c. větším využíváním regulace

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží Zboží je výsledkem lidské práce. Jde o výrobek, který může být hmotným statkem (věcí, předmětem) nebo službou, uspokojující svými vlastnostmi lidské potřeby,

Více

Tržní síly nabídky a poptávky

Tržní síly nabídky a poptávky Tržní síly nabídky a poptávky Motivace Dělba práce zvyšuje bohatství. Zároveň vytváří vzájemnou závislost a potřebu koordinovat hospodářství. Ve svobodném světě však hospodářství nikdo neřídí a nekoordinuje

Více

Řešení domácího úkolu

Řešení domácího úkolu Úkol 1 Řešení domácího úkolu Podrobný popis řešení - analogie na seminář IV. a) Napište produkční funkce Na 1 hektolitr Smoothie potřebujeme 72 jednotek práce Na 1 hektolitr Kofoly potřebujeme 36 jednotek

Více

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. Kombinované studium 1. cv. Nabídka - rozlišujeme mezi: Nabídka (supply) S 10.10.2014

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. Kombinované studium 1. cv. Nabídka - rozlišujeme mezi: Nabídka (supply) S 10.10.2014 Kombinované studium 1. cv. Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Nabídka (supply) S Nabídka představuje objem zboží, které jsou výrobci ochotni na trh dodat

Více

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Varianta C3 Strana 1 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Přečtěte si pozorně zadání každé otázky, vyberte variantu a označte křížkem na přiloženém listu

Více

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ EKONOMIE OTÁZKY 1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ ekonomika, která plně využívá své zdroje, pracuje pod hranicí produkčních možností bod, který leží uprostřed množiny produkčních možností,

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

Řešení domácího úkolu

Řešení domácího úkolu Úkol 1 Řešení domácího úkolu Podrobný popis řešení - analogie na seminář IV. a) Napište produkční funkce Na 1 botu potřebujeme 4 jednotky práce Na 1 tkaničku potřebujeme 2 jednotky práce b) Odvoďte v algebraické

Více

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1 PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1. Základní pojmy ekonomie 2. Trh 3. Konkurence 4. Teorie chování spotřebitele 5. Teorie firmy: základní pojmy 6. Výrobní rozhodnutí firmy 7. Firma na trzích výrobních

Více

Q 1. Výrobce 1. Spotřebitel 1 Q 2. Spotřebitel 2. Výrobce 2

Q 1. Výrobce 1. Spotřebitel 1 Q 2. Spotřebitel 2. Výrobce 2 Mikroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2010 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma cvičení Příklady teorie všeobecné rovnováhy Model 2*2*2*2 Q 1 Q 2 Výrobce 1 Q 1 Spotřebitel

Více

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní.

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní. 7 Příjmy firmy Příjmy firmy představují sumu peněžních prostředků, které firmě plynou z realizace její produkce, proto někteří autoři používají analogický pojem tržby. Jestliže vycházíme z cíle formy v

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE

MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE CHARAKTERISTIKY MONOPOLISTICKÉ KONKURENCE www.ekofun.cz Velký počet výrobců, jejichž výrobky jsou velmi blízké substituty produkt je však diferencovaný Velký počet firem způsobuje,

Více

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Ekonomika III. ročník 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Hospodářský proces Chování tržních subjektů (firmy, výrobci, nakupující zákazníci, vláda, instituce) je ovlivněno zákony trhu. Chování spotřebitele,

Více

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě?

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě? ROVNOVÁHA Zadání 1. Použijte neoklasickou teorii rozdělování k předpovědi efektu následujících událostí na reálnou mzdu a reálnou cenu kapitálu: a) Vlna imigrace zvýší množství pracovníků v zemi. b) Zemětřesení

Více