Zpracoval: Mgr. Bc. Obergruber Ladislav, ředitel Základní školy Jiříkov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracoval: Mgr. Bc. Obergruber Ladislav, ředitel Základní školy Jiříkov"

Transkript

1 Zpracoval: Mgr. Bc. Obergruber Ladislav, ředitel Základní školy Jiříkov Identifikace: IČO: adresa: Moskevská 740, Jiříkov tel.: , mobil: Poloha: Šluknovský výběžek, východní část, na hranici se SRN Počet obyvatel: v roce 1914 Jiříkov povýšen na město Významná kulturní památka: Bazilika Panny Marie Pomocnice ve Filipově

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole - strana Přednosti školy, vliv okolí - strana Vývoj počtu žáků během školního roku - strana Vývoj počtu žáků od r strana Analýza migračních trendů - strana Informace k současné situaci vzhledem k vývoji společenského prostředí školy - strana Vztahy s rodiči - strana 8 2. Vyřizování stížností, oznámení podnětů - strana 9 3. Materiálně-technické podmínky školy - strana 9 4. Údaje o školské radě - strana Údaje o spolku rodičů při základní škole - strana Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy - strana Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy - strana Základní údaje o pracovnících školy - strana Údaje o pedagogických pracovnících - strana Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - strana Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby, vzdělání a délky pracovního poměru - strana Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol - strana Výsledky přijímacího řízení - strana Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených škol. vzděl. programy - strana Přehled o výsledcích vzdělávání žáků prospěch - strana Vývoj počtu slabých žáků od r strana Přehled o chování - strana Údaje o zameškaných hodinách - strana Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu - strana Údaje o prevenci sociálně patologických jevů - strana Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - strana Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - strana Aktivity pedagogických pracovníků školy - strana Další významné Projekty školy - strana Zájmové kroužky - strana Přehled představení organizovaných pro žáky školy - strana Školní družina - strana Účast žáků školy v soutěžích - strana Účast žáků ve sportovních soutěžích - strana Další významné akce školy - strana Významné aktivity školy - strana Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí - strana Výsledky veřejnosprávní kontroly - strana Prevence rizik a školní úrazy - strana Standarty a cíle ICT - strana Základní údaje o hospodaření školy - strana Vybrané ukazatele za rok strana Čerpání finančních prostředků v roce 2013 z prostředků města - strana Mzdové prostředky strana Rok ONIV - strana Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů - strana Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení - strana Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů - strana Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání - strana 72 Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 1

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy Základní škola Jiříkov, okres Děčín Moskevská 740, Jiříkov od příspěvková organizace vedení školy ředitel školy: Mgr. Bc. Obergruber Ladislav jmenován do funkce Jmenovacím dekretem Města Jiříkov ze dne 1. srpna 2012, usnesením č. 627/2012/2 na období 6 let zástupce ředitele: Mgr. Kubešová Miroslava jmenována do funkce učitelka pověřená řízením 1. stupně: Mgr. Sladká Kateřina výchovný poradce: Mgr. Pokorák Josef koordinátor ŠVP: Mgr. Pokorák Josef metodik prevence rizikových jevů: Mgr. Pokorák Josef kontakt tel.: , www: zsjirikov.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Město Jiříkov adresa zřizovatele Náměstí 464, Jiříkov tel.: fax: součásti školy Kapacita Základní škola 1. a 2. stupeň 430 Školní družina 100 Školní dílna 25 Školní jídelna ZŠ (samostatný právní subjekt) Základní údaje o součástech školy k Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/ žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Přípravná třída stupeň ZŠ ,7 16,9 2. stupeň ZŠ ,00 9,74 Celkem škola ,81 13,36 Školní družina Komentář: K bylo zapsáno 288 žáků, ke dni žáků, z toho na 1. stupni 177, na 2. stupni 108. Opět byla od zřízena přípravná třída s 8 žáky. Škola je tzv. úplná se všemi 9 ročníky, vždy dva jsou paralelní, kromě 7. ročníku a 9. ročníku, kde došlo ke sloučení dvou tříd z důvodu nízkého počtu žáků. Stále Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 2

4 více můžeme konstatovat, že vzhledem k pedagogické práci, nikoliv ekonomické výhodnosti, je kladem zpravidla nízký počet žáků ve třídách, průměr na celou školu činí 17,81 žáka na jednu třídu, na 1. stupni v průměru na třídu 17,7, na 2. stupni 18,0 žáků. Počet 30 žáků ve třídě nebyl překročen v žádné třídě. Základní škola Jiříkov, okres Děčín je jedinou školou svého druhu ve městě. Do školy dojíždějí žáci z nejbližšího okolí, nelze však o ní hovořit jako o škole spádové v širším slova významu. 1.5 Přednosti školy: - trvalá snaha o budování pozice školy standardní, moderní, sebevědomé, která bude vést své žáky k tomu, aby nikdy nepocítili určitý handicap, že shodou okolností se nacházíme v oblasti tzv. sociálně vyloučené lokality a naši školu navštěvují žáci z převážně sociálně slabého prostředí a majoritní menšiny, aby je to naopak posílilo a my je dobře připravili na nelehký boj s konkurencí, nelehkou startovací životní situací, dočasnou krizí, netolerancí okolí a současnou skepsí, která se snaží profilovat naši školu jako školu se sníženými nároky - přiměřená dostupnost školy - zajímavé a pestré akce pro všechny žáky a rodiče se zapojením celého učitelského kolektivu - vytrvalý boj proti šikaně, násilí a společenské hrubosti - neustálé úsilí o kvalitnější vybavení školy - velké multimediální vybavení školy učebními pomůckami v souvislosti se zapojením do projektu EU peníze školám - permanentní zavádění výpočetní a projekční techniky do názorného moderního vyučování - materiální a technické zlepšování budov školy - trvalé úsilí o zvyšování pedagogické kvality školy - partnerská spolupráce s německou školou - výjimečná šance na zásadní změnu vzhledu školy na základě připravované rekonstrukce a požadované mnohamilionové dotace (zatím nedokončeno) - péče o žáky se zdravotním postižením - přiměřený počet mužů - učitelů ve sboru - maximální otevřenost školy rodičům, maximální snaha překonávat bariéry mezi rodiči a pedagogy - pokračování přípravné třídy - otevřenost školy vůči rodičům, - odmítání stěžování si na nepřízeň osudové polohy a zbytečného podceňování sebe samých a svého okolí Zásadní proměny okolí ve vztahu ke škole: - stagnace v počtu dětí ve věku povinné školní docházky, nárůst konkurence škol v blízkém okolí bez vyhraněně sociálně diferencovaného prostředí proti naší škole - je stále obtížnější získávat kvalitní žáky do školy - každoroční citelný úbytek nadaných žáků odchodem na osmileté gymnázium - velká migrace žáků i několikrát za školní rok - postupné klesání duševní rovnováhy dětí, stále více jsou si schopny mezi sebou dramaticky, necitlivě ubližovat, schází empatie, soudružnost, tolerance, vzájemné pochopení - pokračující nižší motivace žáků po lepším výsledku, lepších znalostech a vyniknutí pozitivním směrem - každoročně stoupá počet žáků, které zařazujeme jako sociálně znevýhodněné - absolutní snižování tělesné zdatnosti dětí, odpor k náročnému fyzickému výkonu - přístup rodičů ke škole kladou na školu požadavky nikoliv v podobě větších nároků na učení a přípravě do školy, ale hledají pro děti prostředí méně náročné, snadnější, kde nejsou vystaveny vyšším požadavkům a nekompromisně je vyžadují i pod pohrůžkou převedení dítěte do jiné školy - nedostatečný zájem rodičovské veřejnosti o další dění ve škole a malá ochota angažovat se při mimoškolní práci s dětmi - nárůst žáků s diagnostikovanými poruchami učení či chování - sílí nebezpečný vzor pro žáky školy v nárůstu adolescentů, kteří neuspěli ve středním vzdělávání, u nichž eskaluje životní bezvýchodnost a hledání nových únikových alternativ života v alkoholu, kouření, či drogách - ve větší míře hledání virtuálního viníka školní neúspěšnosti ve fixních ideách mimo spolupráce se školou, kdekdo si stěžuje, kritizuje, případně žije v dobrém pocitu, že tím pro své děti něco užitečného udělal a zpravidla sám toho není schopen. Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 3

5 1.6 Vývoj počtu žáků během školního roku: Tříd a Třídní učitel Celkem V Celkekem y Cel- dívk Celkem Dívky dívky Celkem Dívky dívky cizině Př. pí Samková Michaela A Mgr. Doležalová Lenka B Mgr. Škvorová Hana A Mgr. Sladká Kateřina B Mgr. Sykáčková Žaneta A Mgr. Štamfestová Lad B Mgr. Hegnerová Renáta A Mgr. Rohmová Renáta B pí Ondráčková Eva A Mgr. Halvová Diana B Mgr. Lachmanová Eva A Mgr. Vomáčka Jaroslav B Mgr. Smělá Dita A Mgr. Pokorák Josef A p. Kolář Jan B Mgr. Vomáčka Jaroslav A p. Sádovský Vít Celkem bez přípravné třídy stupeň bez přípravné třídy stupeň Průměr celkem 18,00 17,81 17,81 17,81 17,81 Průměr 1. stupeň 17,80 17,70 17,90 17,70 17,70 Průměr 2. stupeň 18,33 18,00 17,67 18,00 18, Vývoj počtu žáků od r Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 4

6 Komentář: Z grafu je patrné, že se poněkud zastavil největší problém školy - eminentní úbytek žáků proti minulým letům. Zásadní prioritou je proto nejen udržení žáků ve škole, ale naopak jejich přilákání a získání a udržení svou příjemnou a vlídnou atmosférou s patřičnou mírou náročnosti, mimořádně pestrým vzdělávacím programem, projektovými dny a širokou nabídkou mimoškolní činnosti s možností výměny žáků s pobytem v partnerské německé škole. Jako pozitivní můžeme sledovat větší zájem o školu ze stran rodičů. Naštěstí klesá počet dětí, které rodiče vůbec nepřihlásí k zápisu do naší školy. 1.8 Analýza migračních trendů Odchody žáků I. pololetí II. pololetí Počet Přestup na ZŠ Počet Přestup na ZŠ 10 ZŠ, Anežky České 702/17, ZŠ, Školní 2520, Česká Lípa Ústí nad Labem 1 Speciální ZŠ a PŠ, Dobrovského nám. 378/12, Rumburk 2 Speciální ZŠ a PŠ, Dobrovského nám. 378/12, Rumburk 1 Křesťanská ZŠ a MŠ, Růžodolská 4 ZŠ, Mánesova 1526, Česká Lípa 118/26, Liberec 1 2 ZŠ, Zlatníky 62, Slovenská republika 1 ZŠ a MŠ, Školní 10, Krásná Lípa 1 ZŠ a MŠ Vilémov 140, ZŠ a MŠ, Barvířská 38/6, Liberec 3 Vilémov 3 Gymnázium, Komenského 927/12, 11 Celkem Rumburk 3 ZŠ, T. G. Masaryka 678, Šluknov 3 ZŠ, Tyršova 1066/2, Rumburk 1 ZŠ, Mánesova 1526, Česká Lípa 3 ZŠ, Školní 2520, Česká Lípa 1 SRN 1 ZŠ, Mírové náměstí 440, Velký Šenov 2 Praha 4 ZŠ a DD, U Opatrovny 3, Liberec 2 ZŠ, Mikulášovice Příchod žáků: Celkem I. pololetí II. pololetí Počet Přestup ze ZŠ Počet Přestup ze ZŠ 2 ZŠ, Palackého 793, Úpice- Lány 1 ZŠ, T. G. Masaryka 678, Šluknov 1 1 ZŠ, Vojtěcha Kováře 85/31, Rumburk ZŠ, Pastelka o.p.s., Jiříkovská 962/49, Rumburk 1 3 ZŠ, Tyršova 1066/2, Rumburk ZŠ, Školní 2520, Česká Lípa Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 5

7 ZŠ, Pivovarská 15, Jablonec nad Nisou ZŠ, Školní 2520, Česká Lípa ZŠ Klenovec, Slovenská republika ZŠ a MŠ, Barvířská 38/6, Liberec ZŠ, U nemocnice 1132/5, Rumburk ZŠ, Tyršova 1066/2, Rumburk ZŠ a DD, U Opatrovny 3, Liberec ZŠ, Tylova 694, Nové Město pod Smrkem ZŠ, Školní 74, Dolní Bousov ZŠ, T. G. Masaryka 678, Šluknov 4 ZŠ a MŠ, Bratislavská 994, Varnsdorf 16 Celkem 13 Celkem 1.9 Informace k současné situaci vzhledem k vývoji společenského prostředí školy: Na naší škole Základní škola Jiříkov, okres Děčín - je alarmující nevyhovující sociální skladba žáků - ve školním roce 2009/2010 bylo na škole vyučováno 73 žáků jen z romské komunity, tj. celých 25 %. - Ve školním roce 2010/ z romské komunity, což činilo 22 % všech žáků, pouze sociálně znevýhodnění. - Ve školním roce 2011/2012 docházelo 72 žáků z romské komunity, což činí 23,8 % všech žáků, pouze sociálně znevýhodnění. Na celé škole bylo evidováno 97 žáků se sociálním znevýhodněním, což představovalo prakticky 1/3 všech žáků školy (31,4 %). - Ve školním roce 2012/2013 docházelo do 96 žáků z romské komunity, což činilo 32,1 % všech žáků, pouze sociálně znevýhodněných. - Stav ve školním roce 2013/2014: Sociálně znevýhodnění žáci Počet žáků % 1. stupeň % 2. stupeň % Celkem % - Tento stav je velmi pohyblivý, protože dochází k velké migraci žáků sociálně znevýhodněných do i pryč ze školy. Analýza situace: Bohužel sociální situace ve Šluknovském výběžku není zdaleka vyřešena. I zběžné informovaný člověk musí vědět, že zde akceleruje sociální napětí, vyostřuje se diference mezi většinovým a menšinovým složením obyvatel, přibývá vražd, přepadení, znásilnění, krádeží a drogových varen, narůstá zadlužení. A v tomto prostředí, jediná enklávy klidu a jistoty škola. Bohužel často se učitel setkává s třídou naplněnou nad únosnou mez mnohdy 60 % romských žáků plus další sociálně znevýhodnění žáci, frustrovaní svou životní bilancí outsidera a rodičovským negativismem. Proto nemůžeme vytvářet třídy s velkým počtem žáků, neboť jednoduše by výuka v nich nebyla realizovatelná. Pokud zůstane financování škol podle počtu žáků ve škole, nemáme šanci, vzhledem k odpovídajícímu adekvátnímu množství učitelů, vytvořit si základ pro kvalitní odměňování z běžných prostředků. Do naší školy dochází v průměru 100 žáků z romské komunity a další velké procento sociálně znevýhodněných žáků. To předpokládá naprosto jiný, náročnější styl práce učitele naší školy než v běžné škole: 1. Vzdělání nepatří v žebříčku romských hodnot mezi prioritní náročná příprava pedagogických pracovníků na vyučovací proces. 2. Tíživé postavení romské komunity v majoritní společnosti opakované řešení eskalací konfliktů mezi žáky se sociálním znevýhodněním a ostatními žáky (oblečení, hygiena, rodinné a finanční zázemí). Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 6

8 3. Vzájemná nedůvěra, která poznamenává sociální komunikaci mezi žáky opět důležitá role pedagogického pracovníka tuto nedůvěru potlačit a svou osobností výrazně působit na klima třídy. 4. Škola není pro většinu romských dětí místo, které by považovaly za přátelské právě pro potlačování kulturní identity, jazyka a hodnoty romipen důležitá role pedagogického pracovníka tyto bariéry mezi dětmi potlačovat, snižovat a naopak proměnit v bonus pro danou entitu. 5. Stále mnoho sociálně znevýhodněných dětí je kvůli své odlišnosti vydělováno z přirozených kolektivů školních tříd opět důležitá role pedagogického pracovníka toto vyčleňování eliminovat a naopak se snažit o pozitivní inkluzi 6. Posuzování školní zralosti podle běžných inteligenčních testů je u sociálně znevýhodněných žáků velmi zkreslené. Nebere totiž v potaz jazykovou bariéru. Tu musí společně s pedagogickými pracovníky překonávat (nelehká úloha pro vyučující jazyky). 7. Základ, který v běžné rodině získá dítě pocházející z běžného sociokulturního prostředí a který učitel automaticky předpokládá, sociálně znevýhodněný žák nemá. Další zvýšené nároky pedagogického pracovníka na přípravu vyučovacího procesu. 8. Pedagogičtí pracovníci pomáhají nejen těmto žákům, ale hlavně i jejich rodičům při aklimatizaci na školní prostředí. 9. Pedagogičtí pracovníci pomáhají sociálně znevýhodněným žákům při přípravě na vyučování, zapojují jejich multikulturalitu do vzdělávacího procesu ve škole. 10. Pedagogičtí pracovníci jsou důležitým mezistupněm při komunikaci se žáky a s komunitou jejich zákonných zástupců v místě příslušné školy. V naší škole je nástrojem výchovy vlídné slovo, diskuse, přesvědčování, pozitivní příklad. Je to jediná cesta k úspěchu vůči otrlému prostředí, z něhož se děti rekrutují, kde rozhoduje síla a zastrašování. Pravidelně a intenzivně doučujeme děti, aby zvládly alespoň základy trivia. Denně děláme opatření, proč opět není dítě ve škole, pomáháme zajistit základní lidské hygienické potřeby. Těžko se shánějí lidé osvícení, vzdělaní a s aureolou svátosti, kteří budou schopni napravit tuto eskalaci zoufalé ignorance a bezvýchodnosti životních postojů, která stále narůstá. Vzhledem k abnormálnímu počtu sociálně slabých žáků na naší škole Inkluzívní vzdělávání chápeme jako přístup, který předpokládá zařazení všech dětí bez výjimky do běžné školy hlavního vzdělávacího proudu. Ze svého principu nerozdělujeme děti na ty se speciálními vzdělávacími potřebami a bez nich. Pracujeme se samozřejmostí k heterogennímu složení kolektivu a každý jedinec se proto stává objektem individualizovaného přístupu. Z 23 neprospívajících žáků bylo 22 z romské komunity, tedy 95,7 %. Z tohoto důvodu zřizujeme přípravnou třídu. Efekt jejího zřízení pociťujeme v první třídě, kde tito slabí žáci eliminovali svůj handicap a zatím úspěšně zvládají požadavky prvního ročníku. Čelíme specifickým problémům s chováním rizikových skupin žáků. Často velmi nedostatečný je způsob přípravy valné většiny žáků, bez jakéhokoliv rodičovského dohledu a ovlivnění v plnění povinností, na vyučování. Velkou roli zde stále hraje pokračující celospolečenská krize rodiny, a tím i změny podmínek pro socializaci dítěte. Lhostejnost a přezíravost velkého procenta rodičů ke školní neúspěšnosti svých dětí je v současné dynamicky se vyvíjející společnosti se stále zvyšovanými nároky na kariérní seberealizaci a vzdělání zarážející. Úměrně s tím stoupá necitlivá agresivita dětí. Posměch a zesměšňování jsou běžnými jevy. Svého nepřítele hledají většinou i v někom výše postaveném, v učiteli. Velkým problémem je pokles počtu žáků a odchod žáků do jiných škol a vůbec nepřihlášení dětí k zápisu do 1. třídy do naší školy, které lze spatřit v těchto důvodech: - nevyhovující sociální skladba žáků s tím souvisí výrazně xenofobní postoj jiříkovské veřejnosti umocněný velmi špatnými zkušenostmi s touto komunitou, přecházející až do vyhraněných obav o bezpečí svých dětí. Z těchto důvodů si rodiče automaticky mylně odvozují nízkou výchovnou podnětnost prostředí školy a nižší vzdělávací požadavky na žáky školy, determinované právě množstvím těch slabých - vysoká nezaměstnanost - neustálý strach rodičů o své děti, že budou vystaveny permanentnímu násilí ze strany dětí určitého etnika, což je bohužel trvale zakořeněno v myslích zde žijících obyvatel - malá možnost zaměstnání rodičů ve městě a jejich velké množství dojíždějících za prací především do blízkého Rumburku. Rodiče využívají šanci vozit své dítě s sebou do škol v tomto městě, které jako všechny ostatní trpí nedostatkem žáků a rády přijmou každého nového žáka, pokud však nepochází z asociálního prostředí, o kterého samozřejmě zájem nemají. S s tím souvisí, že při dojíždění do zaměstnání mimo Jiříkov Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 7

9 mnozí rodiče již vozí své děti do MŠ s sebou a v tomto navyklém trendu pokračují i při zahájení školní docházky - silná konkurence dvou malotřídních škol 1. stupně v blízkém okolí - přehnané ambice některých rodičů, kteří školní neúspěšnost svých dětí hledají dogmaticky výhradně v působení školy a její změnou bláhově očekávají zázračné zlepšení výsledků. Pokud jejich dítě neprospěje, nejsou schopni unést i objektivitu hodnocení a řeší problém přihlášením do jiné školy, jako by tím chtěli trestat školu, aniž by chápali, že nejvíce touto změnou ublíží právě svému dítěti. To se děje ve stejném duchu i v případě kázeňských problémů žáka, kde opět hledají hlavního viníka ve škole a bláhově doufají v zázračnou změnu v chování dítěte změnou prostředí - k odlivu žáků dochází dále kvůli hygienickým nedostatkům mnoha žáků, které vedou k velkému problému např. k častému lavinovému výskytu vší mezi žáky školy - stále se snižuje přirozený emociální input rodičů dětem. Dalším velkým problémem je velká migrace žáků - v loňském školním roce přišlo během roku 29 žáků a odešlo 49. Počet žáků je tedy velmi relativní a průběžně se mění. Můžeme konstatovat, že se nám částečně podařilo eliminovat diskriminační názory mezi dětmi a setřít jejich negativní vztah mezi nimi, pokud jsou z různých etnik. Změnit domácí naprosto nepodněcující prostředí žáků nedokážeme, to je úkol pro někoho jiného. Děti za své rodiče a prostředí, do něhož se narodily, nemohou. A proto k nim přistupujeme naprosto otevřeně, rovnocenně a upřímně. Tyto děti vyžadují erudovaného, dobře zaplaceného pedagoga, který se bude plně věnovat své práci, bude naprosto duševně vyrovnaný, společensky oceněný a finančně zabezpečený. Aby z něho čišela sebejistota a sebevědomí a mohl být tím správným vzorem a příkladem. Je otázkou, jestli se mu takového ohodnocení a ocenění dostává. Pokud však nebude škole poskytována masivní podpora ze stran veřejnosti a samosprávných orgánů, hrozí mnohým syndrom vyhoření, dekadence ze své práce a únik do méně problematického prostředí Vztahy s rodiči Přehled třídních schůzek a konzultačních odpolední za školní rok 17. září úterý Třídní schůzky 1. tříd 16:00 hod. 8. října úterý TŘÍDNÍ SCHŮZKY 1. ST. 15:30 HOD., 2. ST. 17:00 HOD. 19. listopadu úterý Konzultační odpoledne pro rodiče od 15:30 do 17:00 hod. 14. ledna úterý Konzultační odpoledne pro rodiče od 15:30 do 17:00 hod. 4. března úterý Konzultační odpoledne pro rodiče od 15:30 do 17:00 hod. 29. dubna úterý Konzultační odpoledne pro rodiče od 15:30 do 17:00 hod. 6. května úterý Konzultační odpoledne pro rodiče od 15:30 do 17:00 hod. 4. června úterý Konzultační odpoledne pro rodiče od 15:30 do 17:00 hod. Přehled účasti rodičů na třídních schůzkách Datum Datum Datum Datum Datum Datum Třídní důvěrníci Třída Zlatica Dulaiová PT Michaela Sedláčková 1. A Jana Podzimková 1. B Radmila Švancarová 2. A Radka Navrátilová 2. B Zuzana Vorlíčková 3. A Lucie Stožická 3. B Kateřina Fraňková 4. A Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 8

10 Šárka Holcová 4. B Andrea Horáková 5. A Roxana Pohlová 5. B Šárka Fišerová 6. A Iva Prchalová 6. B Luděk Neubauer 7. A Jana Škvorová 8. A Simona Ježková 8. B Lenka Gottlieberová 9. A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ PODNĚTŮ 2.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil Nebyly podány. 2.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil Pochybnosti o správnosti hodnocení na konci druhého pololetí v předmětu Vlastivěda u žákyně 4. ročníku Anety Svobodové vyučující Mgr. Slanařovou Danou dle 52 zákona č. 563/2004 Sb., školský zákon, v platném znění pí Lucie Svobodová Mgr. Bc. Obergruber Ladislav, ředitel Základní školy Jiříkov, okres Děčín 2.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil Nebyly podány. 3. MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY Učebny, herny: 22 učeben, 2 herny školní družiny, velká a malá tělocvična Odborné pracovny 1 počítačová učebna-informatika (20 počítačů) 1 odborná učebna fyzika chemie 2. stupeň s interaktivní tabulí 1 odborná učebna výtvarné výchovy 2. stupeň 2 odborné učebny hudební výchovy 1. a 2. stupeň jedna s interaktivní tabulí 1 odborná učebna domácích prací 1 odborná učebna přírodopisu (slouží i jako kmenová třída) 1 odborná učebna dějepisu a výchovy k občanství 2. stupeň s interaktivní tabulí (slouží i jako kmenová třída) 1 odborná učebna zeměpisu 2. stupeň s interaktivní tabulí (slouží i jako kmenová třída) 2 učebny samostatné s interaktivní tabulí V současné době disponuje škola 15 interaktivními tabulemi a jedním dataprojektorem s promítacím plátnem 8 Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 9

11 tabulí na 2. stupni, 7 tabulí na 1. stupni. Odpočinkový areál, hřiště: Jako odpočinkový areál a zároveň pro příchod žáků do školy je využíván prostor hřiště mezi budovami s asfaltovým povrchem, částečně za 1. stupněm asfaltový chodník. Letitý asfalt chátrá a rozkládá se, vyžaduje komplexní opravu. Sportovní zařízení: Velká a malá tělocvična. Kapacitní rozlohou nepostačují k rozvoji současných trendů sportovních odvětví. Dílny a pozemky: ŠKOLA DISPONUJE DÍLNOU S KAPACITOU DO 25 ŽÁKŮ DÍLNA VYŽADUJE ROZSÁHLOU RE- KONSTRUKCI. STAV BUDOVY JE HAVARIJNÍ. Pozemek není využíván k výuce. Žákovský nábytek: Je trvale obměňován, stále však všechny třídy nejsou vybaveny novým nábytkem. V tomto školním roce bylo vynaloženo opět , Kč na nákup nového školního nábytku pro žáky. Tento trend je naplňován již několik roků. Dochází ke zlepšení. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod.: Vybavení je na slušné standardní úrovni, trvale je doplňován sportovní kabinet novými pomůckami. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty: Učebnice jsou postupně obměňovány na 1. a 2. stupni, ty, kterým skončila doložka platnosti, jsou plynule nahrazovány novými. Škola vynaložila ,- Kč na nákup nových učebnic. Vztah žáků k učebnicím je žalostný. Úcta ke knize jako k jednomu z nejdůležitějších duševních vlastnictví člověka, bohužel neexistuje. Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami: Kabinety jsou vybaveny standardními učebními pomůckami, dochází k postupné modernizaci a tím výměně učeních pomůcek. Větší pozornost je třeba věnovat kabinetu především 1. stupně, kabinetu chemie a fyziky, přírodopisu. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou: Škola disponuje základní projekční technikou na 1. i 2. stupni, audiovizuální pomůcky jsou neustále doplňovány. Velkým přínosem je 15 nových interaktivních tabulí. Ideální by bylo všechny učebny vybavit projekční technikou. Všechny sborovny, kabinety a učebny jsou již nyní vybaveny připojením na Internet. Kancelářské vybavení: Vybavení neodpovídá požadavkům moderní vzdělávací instituce. Prostředí pro učitele a vedení školy je často nedůstojné vzhledem k jejich postavení ve společnosti a požadovaným úkolům. Prakticky nedochází k zásadní obměně kancelářského nábytku. Brání tomu zatím nedostatek finančních prostředků. Pouze v minimálním rozsahu je nahrazován starý nábytek novým. Tento nedostatek budeme pomalu odstraňovat od roku Investiční rozvoj BYLY VE VELMI DOBRÉ KVALITĚ PROVEDENY REKONSTRUKCE STŘECH OBOU BUDOV NOVOU KRYTINOU. JE TO VELMI POZITIVNÍ PŘÍSPĚVEK NA ZKVALITNĚNÍ TECHNICKÉHO CHARAK- TERU ŠKOLNÍCH BUDOV. Škola má zpracovaný podrobný projekt pro rozsáhlou rekonstrukci školy, který zahrnuje výstavbu nové sportovní haly, auly pro žáky, školní dílny a školní jídelny, nových šaten pro žáky. Zároveň počítá s technickou rekonstrukcí obou budov omítky, střechy, výměna oken. Vnitřní vybavení by mělo projít totální změnou ve všech třídách nový nábytek, projekční technika v každé třídě, interaktivní tabule, další počítačová učebna na 1. stupni, výměna tabulí ve třídách. Jeho realizace zatím nevypadá optimisticky. V dubnu 2014 se přistoupilo k rekonstrukci budov 1. a 2. stupně výměna oken, zateplení, nové omítky budov. Rekonstrukce shodou mnoha okolností postupuje liknavě, pomalu a nekvalitně. Přesto upínáme velké naděje k této opravě, která výrazně změní vzhled a vybavení naší školy. Nutné a plánované opravy: 1) Celková výměna radiátorů na 1. stupni. 2) Oprava dalších podlahových krytin v budově 1. stupně. Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 10

12 3) Velmi naléhavá oprava asfaltového dvora školy a přístupových cest k 1. stupni. 4) Doplnění vytápění 2. stupně a velké tělocvičny o další plynový kotel. 5) Výměna oplocení prostoru mezi budovami školy. 6) Řešení revitalizace stromů a keřů kolem chodníku. 7) Celková oprava chodníků kolem budov školy. 8) NEDOSTATEČNÉ SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ PRO ŽÁKY ŠKOLY VÝSTAVBA SPOR- TOVNÍHO VENKOVNÍHO HŘIŠTĚ U ŠKOLY. Realizované opravy a údržba ve školním roce 2013/2014: Servisní práce v kotelně Elektrikářské práce Instalatérské práce, topenářské práce Zasklívání, rámování Oprava kopírek ve sborovně 1. a 2. stupeň Truhlářské práce Oprava sekačky Zasíťování budov Klempířské práce Generální oprava střechy Instalace elektronických zvonků Topenářské práce Renovace podlahy v 1. třídě A mnoho další drobné údržby Výměna radiátorů v 1. třídách Komentář: Škola vkládá velké prostředky do zvelebování prostředí školy. Dojem kazí vzhled a kvalita oken a zastaralé oplechování velké tělocvičny. Vnitřní prostředí je svou výzdobou na velmi vysoké úrovni. Můžeme se domnívat, že mnoho dětí ani takové pěkné prostředí nenajde ve vlastním domově. Přesto převládá neúcta ke společnému majetku, přezíravost k novým, cenným věcem - selhává lidský koeficient citlivosti k prostředí, ve kterém žiji. Výhled: Doplnění školy posledními 2 interaktivními tabulemi. Nutná obměna a rekonstrukce zastaralého vybavení kanceláří, sboroven a hlavně školní družiny ŠKOLNÍM SKŘÍŇOVÝM NÁBYTKEM. 4. ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ Datum zřízení: , nová rada od Počet členů školské rady: 6 Členové školské rady: Za zákonné zástupce: pí Gottlieberová Lenka, pí Pavla Hoffmanová Za pedagogické pracovníky: Mgr. Kubešová Miroslava, Mgr. Pokorák Josef Jmenovaní MÚ Jiříkov: Mgr. Šamša Vladimír, p. Skramužský Miroslav Kontakt: Předsedkyně: Mgr. Kubešová Miroslava, telefon škola: NOVÉ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - ČERVEN 2012: za pedagogické pracovníky zvoleni: Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 11

13 Mgr. Kubešová Miroslava, Mgr. Pokorák Josef zvolení zástupci za zákonné zástupce: pí Gottlieberová Lenka, Bc. Pavla Hofmanová Jmenovaní MÚ Jiříkov: Mgr. Šamša Vladimír, p. Horák Miloslav 4.1 Údaje o spolku rodičů při základní škole Název: Sdružení rodičů při základní škole Jiříkov Registrace: 7. dubna 2000 IČO: Zaměření: Dobrovolné sdružení rodičů, zákonných zástupců a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže. Je zaměřeno na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou pomoc Základní škole Jiříkov, okres Děčín při plnění jejího poslání. Kontakt: předsedkyně pí Gottlieberová Lenka (do ) 5. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 5.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Zařazené třídy C/01 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. 5., ročník C/01 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením 3 žáci ve 4. ročníku, v 6. ročníku a 9. ročníku 5.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše škola - klíč k životu pro všechny č. j. 225/2007 (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j / ) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NAŠE ŠKOLA KLÍČ K ŽIVOTU ročník Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a příroda Člověk a společnost Ročník Minimum Minimum Předmět ročník Skutečnost Rozdíl Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 12 Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Člověk a jeho svět Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Člověk a společnost ročník Skutečnost Rozdíl

14 Umění a kultura Člověk a svět práce Člověk a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Člověk a zdraví Tělesná výchova Dramatická výchova Etická výchova Další cizí jazyk Disponibilní dotace *) celkem Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty ve školním roce 2013/2014: Nepovinné předměty Základy práce s počítačem Počet 1. stupeň 2. stupeň žáků A A B B 2 1 Výtvarná dílna 12 A A B B 6 Žáci podle oboru vzdělání a ročníků Ročník Celkem C/01 celkem Základní škola dívky podle RVP ZV-LMP B/01 ZŠ speciální individuálně integrovaní celkem dívky celkem dívky celkem dívky Komentář: Školní vzdělávací program Naše škola klíč k životu se realizuje ve všech ročnících. Ve třech případech byly žáci vyučování podle RVP pro žáky s LMP. Jednomu žákovi bylo povoleno tzv. individuální vzdělávání to podle pokynů školy znamená, že je vyučován doma rodiči a ve škole pouze pravidelně přezkušován. Cíl, aby se docházení do naší školy stalo více prestižní záležitostí a nečerpalo pouze z podstaty malé konkurence, se nemění. Postupně se daří uvádět v život program odlišný od tradičního pojetí, ať už na poli vzdělávacím či zájmovém. Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 13

15 Poskytli jsme zázemí 2 žákům s výrazným tělesným postižením. Práce s postiženými žáky je dosud málo společensky a morálně oceněna jak okolím, společností, tak finančně. Škole se musí dostat daleko více obecného uznání a výrazně zvýšené prestiže jako komunitní instituci a účinné hrázi proti sílící sociální fragmentaci a krizi hodnot. Větší počet akcí zaměřených na rodičovskou veřejnost sportovní turnaje, akce pro město, Drakiáda, Školní akademie, Den otevřených dveří, Vítání jara a další by měly postupně vytvářet pozitivnější přístup rodičů ke škole. 6. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 6.1 Základní údaje o pracovnících školy Fyzický počet Přepočtený počet Změna proti 2012/2013 Počet pracovníků celkem 35 34,00 +1 Počet učitelů ZŠ 23 22,7-0,2 Počet vychovatelů ŠD Asistenti pedagoga 2 1,5 0 Asistent pedagoga pro sociálně 2 1,5 0 znevýhodněné žáky Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 6, Údaje o pedagogických pracovnících Titul, příjmení, jméno Mgr. Bc. Obergruber Ladislav Mgr. Kubešová Miroslava Mgr. Sladká Kateřina Pracovní zařazení Vzdělání Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 14 Třídnictví Vyučovací povinnost Započítaná praxe ve školství (počet let) VEDENÍ ŠKOLY ředitel školy VŠ FF Č, D 6 40 zástupkyně ředitele VŠ PF Čj, Hv učitelka pověřená řízením 1. stupně 1. STUPEŇ pí Samková Michaela učitelka 1. stupně SZdŠ + spec. pedagogika VŠ PF NŠ 2. A Přípravná třída Mgr. Škvorová Hana učitelka 1. stupně VŠ PF 1. stupeň 1. B Mgr. Doležalová Lenka učitelka 1. stupně VŠ PF 1. stupeň 1. A Mgr. Sykáčková Žaneta učitelka 1. stupně VŠ PF 1. stupeň 2. B Mgr. Štamfestová učitelka 1. stupně VŠ PF 1. stupeň 3. A Ladislava Mgr. Hegnerová Renáta učitelka 1. stupně VŠ spec. 3. B pedagogika Mgr. Rohmová Renáta učitelka 1. stupně VŠ PF 1. stupeň 4. A Mgr. Halvová Diana učitelka 1. stupně VŠ PF 1. stupeň 5. A Mgr. Lachmanová Eva učitelka 1. stupně VŠ PF 1. stupeň 5. B pí Ondráčková Eva učitelka 1. stupně SPgŠ 4. B STUPEŇ Mgr. Vomáčka Jaroslav učitel 2. stupně VŠ PF NŠ 6. A Mgr. Smělá Dita učitelka 2. stupně VŠ PF Čj, Vv 6. B Mgr. Pokorák Josef učitel 2. stupně VŠ PF Historie 7. A p. Kolář Jan učitel 2. stupně ÚSV 8. A Mgr. Slanařová Dana učitelka 2. stupně VŠ PF Čj, Ov 8. B p. Sádovský Vít učitel 2. stupně ÚSV 9. A Bc. Dunka Ambrož, DiS. učitel 2. stupně VŠ bakalářské 19 4 Ing. Pagáčová Jitka učitelka 2. stupně VŠT 21 23

16 Häusler Roman učitel 2. stupně ÚSV 21 7 Mgr. Pattersonová Hana učitelka 2. stupně ÚSV Školní družina pí Kohoutová Jaroslava vychovatelka ŠD SPgŠ 29 8 pí Kolářová Lenka vychovatelka ŠD SPgŠ Bc. Demeterová Lucie pí Husáková Lenka Asistentka pro žáky se sociálním znevýhodněním asistentka pro sociálně ÚSO znevýhodněné žáky asistentka pro sociálně ÚSV znevýhodněné žáky Asistent pedagoga Bc. Krajčovičová asistentka pedagoga VŠ bakalářské Miroslav pí Kalvachová Nikola asistentka pedagoga ÚSO Mateřská dovolená pí Kontárová Šárka učitelka 2. stupně ÚSV + St.zk.Čj Bc. Steinbachová Tereza učitelka 2. stupně VŠ bakalářské Mgr. Kučerová Lucie učitelka 2. stupně VŠ PF Ze, Ov 6.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ve výuce Odborná kvalifikace Kvalifikovanost ve výuce Učitelé 1. stupně 90 % Učitelé na 1. stupni 85,8 % Učitelé 2. stupně 46,0 % Učitelé na 2. stupni 60 % Asistentky pedagoga 100 % Vychovatelky ŠD 100 % 100 % Odborná kvalifikovanost předmětů na 1. stupni Předmět Předmět Počet hodin odborně kvalifikovaně Počet hodin odborně kvalifikovaně Počet hodin odborně nekvalifikovaně Počet hodin odborně nekvalifikovaně Celkem odučených hodin týdně Celkem odučených hodin týdně % odborně kvalifikovaně % odborně kvalifikovaně % odborně nekvalifikovaně % odborně nekvalifikovaně Český jazyk ,1% 7,9% Německý jazyk ,0% 100,0% Anglický jazyk ,7% 33,3% Matematika ,1% 10,9% Člověk a jeho svět ,0% 0,0% Vlastivěda ,0% 0,0% Přírodověda ,0% 25,0% Hudební výchova ,0% 10,0% Výtvarná výchova ,7% 14,3% Člověk a svět práce ,0% 10,0% Tělesná výchova ,0% 10,0% Dramatická výchova ,5% 12,5% Etická výchova ,0% 0,0% Informatika ,0% 100,0% Celkem ,8% 14,2% Odborná kvalifikovanost v jednotlivých předmětech 2. stupně Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 15

17 Předmět Počet hodin odborně kvalifikovaně Počet hodin odborně nekvalifikovaně Celkem odučených hodin týdně % odborně kvalifikovaně % odborně nekvalifikovaně Český jazyk % 0% Německý jazyk % 100% Anglický jazyk % 0% Další cizí jazyk % 50% Matematika % 18% Chemie % 100% Fyzika % 100% Přírodopis % 70% Zeměpis % 67% Dějepis % 0% Výchova člověka k % 0% občanství Hudební výchova % 0% Výtvarná výchova % 0% Informatika % 100% Člověk a zdraví % 40% Člověk a svět práce % 40% Svět práce % 0% Tělesná výchova % 38% Celkem % 40% 6.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby, vzdělání a délky pracovního poměru Členění pedagogických zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk muži ženy celkem % , , , , ,45 Celkem % 24,14 75, Členění pedagogických zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední ,34 úplné střední odborné ,79 vyšší odborné vysokoškolské ,86 Celkem Trvání pracovního a služebního poměru pedagogických zaměstnanců - stav k Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 16

18 doba trvání počet % do 5 let 13 44,83 do 10 let 3 10,34 do 15 let 9 31,03 do 20 let 0 0 nad 20 let 4 13,79 celkem Pracovníci školy podle věkové skladby, vzdělání a délky pracovního poměru věk muži ženy celkem % , ,86 Celkem Členění pracovníků školy podle vzdělání a pohlaví k vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen ,86 8,57 střední odborné úplné střední ,57 úplné střední odborné ,14 vyšší odborné vysokoškolské ,86 Celkem Trvání pracovního a služebního poměru u organizace všech zaměstnanců - stav k doba trvání počet % do 5 let 13 37,14 do 10 let 4 11,43 do 15 let 12 34,29 do 20 let 2 5,71 nad 20 let 4 11,43 celkem Personální změny za školní rok 2013/2014: Příjmení a jméno Pracoviště Druh PPV Začátek PPV Věra Stříbrná asistentka Hlavní pracovní pedagoga poměr 2013 Konec PPV Důvod Dohoda - bez udání důvodu Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 17

19 Roman Häusler učitel 1. a 2. stupně Hlavní pracovní poměr Mgr. Renáta učitelka 1. stupně Hlavní pracovní Rohmová poměr Mgr. Dana učitelka 1. a 2. Hlavní pracovní Slanařová stupně poměr Mgr. Dita Smělá učitelka 2. stupně Hlavní pracovní poměr Bc. Nikola asistentka Hlavní pracovní Kalvachová pedagoga poměr Bc. Miroslava asistentka Hlavní pracovní Krajčovičová pedagoga poměr Šárka Kontárová učitelka 1. a 2. Mateřská stupně dovolená Jan Kolář učitel 1. a 2. Hlavní pracovní stupně poměr Tereza učitelka 2. stupně Mateřská Steinbachová dovolená Pracovní poměr na dobu určitou Dohoda - bez udání důvodu Dohoda - rodinné důvody Pracovní poměr na dobu určitou Pracovní poměr na dobu určitou Pracovní poměr na dobu určitou Dohoda - bez udání důvodu Pracovní poměr na dobu určitou Výpověď pro nadbytečnost - skončení 2002 MD Komentář: Mnozí zaměstnanci nejsou podle zákona č. 563/2004 Sb. odborně kvalifikovaní a mohou být na škole zaměstnáni jen do , pokud do této doby nezahájí studium. Je zřejmé, že řada zaměstnanců tuto podmínku nesplní. Bude muset postupně docházet k obměňování učitelského sboru kvalifikovanými učiteli. Skladba učitelského sboru vzhledem k odborné kvalifikaci je trvale svízelnou a problematickou otázkou efektivnosti školy. Již zmíněná provinčnost a geografická poloha města, nepříznivá sociální skladba obyvatelstva, špatně vnímaná neatraktivnost životního prostředí, velká vzdálenost od kulturních a společenských center a samozřejmě nedostatečné finanční ohodnocení pedagogických pracovníků, systematicky znehodnocovaná společenská prestiž povolání učitele se na tomto faktu výrazně podepisují. Přestože je učitelský kádr v podstatě víceméně stabilizován, po odborné stránce především na 2. stupni je situace velmi neuspokojivá viz 48 % odborně nekvalifikovaně odučených hodin. Nezastírám, že je to trvalý problém a nesmírně nás trápí. Odpověď, proč na škole nejsou pouze kvalifikovaní učitelé, je jednoduchá. Nemá cenu si nalhávat, Jiříkov není natolik atraktivním místem, kam by se lidé za prací spěchali. Nejsme zde schopni poskytnout odpovídající zázemí kulturní, sociální, sportovní. Jedná se o celostátní fenomén, velmi však vyhrocený ve Šluknovském výběžku. Přesto svítá určitá naděje, v poslední době zájem o práci ve školství stoupá i ze stran kvalifikovaných učitelů. Alarmující je i procento nezaměstnaných ve městě. Samostatnou klíčovou otázkou je problém finančního ohodnocení. Na škole již nepracuje žádný učitel důchodce. Adaptace nových učitelů vzhledem k nárokům, které na ně klademe, není vždy úspěšná. Důležitou otázkou je také, jak jsou nově přijímáni dětmi a jak dokáží naplnit naše představy. Zatím se nedaří ideálně skloubit jejich profesní zdatnost s náročnějšími požadavky na kázeň a získání respektu žáků. Jejich včlenění bude vyžadovat trpělivost a větší čas. Tuto problematiku lze shrnout do několika hlavních bodů: 1) nacházíme se v jedné z nejsložitějších sociálně vyloučených lokalit 2) máme unavující a ponižující problémy s obyvateli sociálně vyloučené lokality 3) díky těmto obyvatelům přicházíme o talentované žáky - rodiče těchto žáků nevěří, že na ně budou kladeny patřičné nároky, že nároky na celou třídu nejsou kladeny podle nejslabšího článku třídy 4) zvyšují se nároky pedagogického pracovníka na přípravu na vyučování - musí myslet na všechny žáky - mentální skladbu třídy a rozčlenit nároky na každého jednotlivého žáka - věnovat individuální péči podle znalostního růstu žáka 5) mnozí nově příchozí, ač kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci tento nárok a hlavně tlak nezvládají, odcházejí na jiné typy škol, neboť věnovat se nadaným žákům je relativně snadnější Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 18

20 6) není možné dostatečně finančně ohodnotit pedagogické pracovníky - ohodnotit jejich neúměrné úsilí vyhovět potřebám všech žáků, dostatečně je motivovat (když motivace - hlavně u slabší sociální skupiny - v některých předmětech zcela chybí), o jejich zákonných zástupcích nemluvě 7) škola díky výše uvedeným bodům ztrácí prestiž, pedagogičtí pracovníci jsou "přetěžování" neustálými tlaky typu: musíme dokázat, že naše škola si ocenění zaslouží, je schopná konkurovat ostatním školám, které nejsou rozdílnou sociální skladbou žáků tolik determinovány a tento tlak nevydrží 8) o našich úspěších víme jenom my, o případných nezdarech ví veškeré okolí a nemá takový rozhled, přehled a nadhled, aby pochopilo aspekty náročnosti naší práce. Dochází ke generační výměně, průměrný věk ustálil na 40 letech, k činil průměrný věk pedagogů 42,3 let. Pokud se hlásí zájemce o práci ve škole, jedná se ve valné většině o nekvalifikované pracovníky či odborně nezpůsobilé. Hlavně ve frekventované oblasti odborné výuky jazyků, matematiky a přírodních věd se nedaří stále najít dostatečný počet kvalifikovaných učitelů. 6.6 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Dvořáková Dana školnice 2. stupně 1,000 ÚSO Káchová Lenka hospodářka 1,000 ÚSO Machek Petr školník 1. stupně 1,000 SO Štěpánková Alena uklízečka 1,000 ZV Kissová Simona uklízečka 1,000 SO Machková Kateřina uklízečka 1,000 SO Pracovní doba: školní rok 2006/ / / / / / / / 2014 Nemocnost pracovní dny Placené suplování - celkem hodin 7. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL 7.1 Zápis k povinné školní docházce Počet Počet dětí přijatých Z toho počet prvních do prvních dětí starších 6 tříd tříd ti let (nástup po odkladu) Počet opakujících 1. třídu Dodatečný odklad školní docházky Počet odkladů pro školní rok 14/ Výsledky přijímacího řízení na střední školy dle škol a oborů Střední zdravotnická škola a OA Rumburk, Františka Nohy 959/06, Rumburk Třída Jméno Obor 9. A Bezděk Petr ekonomické lyceum 9. A Miková Denisa ošetřovatel 9. A Miková Klára ošetřovatel 9. A Miková Simona ošetřovatel 9. A Richterová Nikola ekonomické lyceum Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 19

21 9. A Schäfer Matěj ekonomické lyceum 9. A Vaiglová Tereza ekonomické lyceum 8. B Karalová Helena ošetřovatel Gymnázium Rumburk, Komenského 927/12, Rumburk Třída Jméno Obor 9. A Bílá Hana všeobecný 9. A Gottlieberová Nikola všeobecný 9. A Gottlieberová Veronika všeobecný VOŠ a SPŠ, Bratislavská 2166, Varnsdorf Třída Jméno Obor 9. A Calvittiová Aneta kadeřnice 9. A Fridrich Jakub kadeřník 9. A Stříbrný Pavel kuchař - číšník 7. A Miko Aladar zednické práce 8. A Siváková Markéta masérka VOŠ a SPŠ, Mariánská 1100, Varnsdorf Třída Jméno Obor 9. A Šusterová Petra grafický design Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Jiříkovská 840/4, Rumburk Třída Jméno Obor 9. A Kristl Jakub tiskař na polygrafických strojích Střední lesnická škola a SOŠ sociální, T. G. Masaryka 580, Šluknov Třída Jméno Obor 9. A Rácová Adéla bezpečnostně právní činnost 9. A Svoboda Marek bezpečnostně právní činnost 9. A Hynková Jaroslava sociální pracovník Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Třída Jméno Obor 9. A Danitová Barbora číšník a) na víceletá gymnázia přijato: Z pátého ročníku Ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 4 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy, střední odb. učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb. učiliště celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: Z devátých ročníků Z nižších ročníků 12 3 Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 20

22 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy V devátém ročníku V nižším ročníku 19 3 Komentář - kromě 1 žáka se všichni ostatní žáci dostali již v 1. či 2. kole na vybrané stření školy a učební obory. Největší zájem byl o studium na středních školách zaměřených na výpočetní techniku a učební obory zaměřené na služby. Všichni vycházející žáci byli přijatí na vyšší typ školy. Stále více se stává, že hlavně děti se sociálně slabého prostředí, ač jsou přijetí na střední do školy, vůbec ke vzdělávání nenastoupí, nebo ho vzdají po několika měsících (někdy i měsíci). 8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY 8.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků prospěch 1. pololetí Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání p I. A Mgr. Doležalová Lenka ,17 I. B Mgr. Škvorová Hana ,18 II. A Mgr. Sladká Kateřina ,20 II. B Mgr. Sykáčková Žaneta ,43 III. A Mgr. Štamfestová Lad ,54 III. B Mgr. Hegnerová Renáta ,71 IV. A Mgr. Rohmová Renáta ,40 IV. B pí Ondráčková Eva ,68 V. A Mgr. Halvová Diana ,03 V. B Mgr. Lachmanová Eva ,87 VI. A Mgr. Vomáčka Jaroslav ,35 VI. B Mgr. Smělá Dita ,14 VII. A Mgr. Pokorák Josef ,65 VIII. A p. Kolář Jan ,29 VIII. B Mgr. Slanařová Dana ,11 IX. A p. Sádovský Vít ,10 CELKEM/POČET x PROCENT v x PRŮMĚR ,8 Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Průměrný známka Počet žáků Nedostatečný Procent. Dostatečný Procent. Celkem slabý Procentuálně Vyznamenání Procentuálně 1. stupeň ,03% 33 18,44% 42 23,46% 97 54,19% 2. stupeň ,81% 35 33,02% 56 52,83% 23 21,70% celá škola ,53% 68 23,86% 98 34,39% ,11% Celkový prospěch 2. pololetí před opravnými zkouškami Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 21

23 Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný p Mgr. Doležalová I. A ,13 Lenka Mgr. Škvorová I. B ,22 Hana Mgr. Sladká Kateřina II. A ,27 Mgr. Sykáčková II. B ,41 Žaneta Mgr. Štamfestová III. A ,67 Ladislava Mgr. Hegnerová III. B ,72 Renáta Mgr. Rohmová IV. A ,72 Renáta pí Ondráčková IV. B ,85 Eva Mgr. Halvová Diana V. A ,91 Mgr. Lachmanová V. B ,98 Eva Mgr. Vomáčka Jaroslav VI. A ,51 VI. B Mgr. Smělá Dita ,18 Mgr. Pokorák Josef VII. A ,75 VIII. p. Kolář Jan ,24 A VIII. Mgr. Slanařová ,19 B Dana IX. A p. Sádovský Vít ,05 CELKEM/ x POČET PROCENT v x PRŮMĚR ,86 Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Průměrná známka Počet žáků Nedostatečný Procent. Dostatečný Procent. Celkem slabý Procent. Vyznamenání Procent. 1. stupeň 2. stupeň celá škola ,55% 34 19,32% 42 23,86% 92 52,27% ,44% 44 40,74% 65 60,19% 18 16,67% ,21% 78 27,46% ,68% ,73% Celkový prospěch 2. pololetí po opravných zkouškách Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 22

24 Ž Á K Ů P R O S P Ě C H Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P Třídní učitel p I. A Mgr. Doležalová Lenka ,13 I. B Mgr. Škvorová Hana ,22 II. A Mgr. Sladká Kateřina ,27 II. B Mgr. Sykáčková Žaneta ,41 III. A Mgr. Štamfestová Ladislava ,67 III. B Mgr. Hegnerová Renáta ,72 IV. A Mgr. Rohmová Renáta ,71 IV. B pí Ondráčková Eva ,85 V. A Mgr. Halvová Diana ,90 V. B Mgr. Lachmanová Eva ,98 VI. A Mgr. Vomáčka Jaroslav ,50 VI. B Mgr. Smělá Dita ,18 VII. A Mgr. Pokorák Josef ,75 VIII. A p. Kolář Jan ,24 VIII. B Mgr. Slanařová Dana ,20 IX. A p. Sádovský Vít ,05 CELKEM/ POČET x PROCENT v x PRŮMĚR ,86 Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Průměrná známka Počet žáků Nedostatečný Procent. Dostatečný Procent. Celkem slabý Procent. Vyznamenání Procent. 1. stupeň ,41% 27 15,34% 33 18,75% 92 52,27% 2. stupeň ,74% 54 50,00% 71 65,74% 18 16,67% celá škola ,10% 81 28,52% ,62% ,73% Prospěch celkově v % Neprospělo; 23; 8% Prospělo; 154; 54% Vyznamení; 110; 39% Opakující žáci podle předmětů Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 23

25 I. stupeň II. stupeň Předmět Počet žáků Předmět Počet žáků Český jazyk 4 Český jazyk 3 Matematika 3 Matematika 5 Německý jazyk 1 Německý jazyk 4 Anglický jazyk 1 Anglický jazyk 1 Člověk a jeho svět 1 Dějepis 3 Přírodověda 1 Přírodopis 2 Vlastivěda 1 Výchova k občanství 1 Žáci s nedostatečnými podle předmětů I. stupeň II. stupeň Předmět Počet žáků Předmět Počet žáků Český jazyk 3 Český jazyk 10 Matematika 4 Matematika 9 Německý jazyk 3 Německý jazyk 4 Anglický jazyk 1 Anglický jazyk 2 Člověk a jeho svět 1 Dějepis 4 Vlastivěda 2 Přírodopis 2 Fyzika 9 Chemie 2 Cizí jazyk 4 Ve školním roce 2013/2014 proběhly opravné zkoušky takto: Bylo vypsáno 16 opravných zkoušek, hodnoceno celkem 9 žáků nedostatečně, z toho se 5 žáků na opravnou zkoušku nedostavilo. 7 žáků bylo hodnoceno dostatečně. Z dvanácti žáků prospělo celkem 5 žáků, 7 jich neprospělo. Tříd a 1. předmět Datum Klas. 2. předmět Klas. Datum 4. A Matematika Prospěla Výsledek opravné zkoušky 4. A Vlastivěda Neprospěla 4. B Anglický jazyk /N Neprospěla 5. A Německý jazyk Prospěl 6. A Německý jazyk /N Neprospěla 6. A Český jazyk Německý jazyk Neprospěl 6. A Český jazyk Prospěl 6. A Český jazyk Německý jazyk Prospěl 6. B Matematika /N Český jazyk 5/N Neprospěla 6. B Fyzika Německý jazyk 5/N Neprospěla 8. A Cizí jazyk Prospěla 8. B Matematika /N Neprospěla Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 24

26 8.2 Vývoj počtu slabých žáků od r Neprospělo Komentář: Výsledky celkového hodnocení žáků můžeme považovat za vcelku uspokojivé. 110 žáků získalo vyznamenání tj. 38,7 %, varujícím faktem je 23 neprospívajících žáků - tj. 8,1 %., proti loňskému školnímu roku navýšení o 3 žáky. Tento výsledek se stabilizoval v posledních letech, stále je však počet nedostačených žáků k vynaloženému úsilí neodpovídající. Významnou měrou se na tomto faktu podílí stále nepříznivá a horšící se sociální skladba žáků. Varovným mementem je velký počet žáků se slabým prospěchem (hodnocených dostatečně a nedostatečně) v počtu 81 žáků, tj. 28,5 %, tedy prakticky třetina žáků školy. I tak je to výrazný posun vpřed, v loňském roce jich bylo celkem 88. Žáci velmi žalostně podněcují přípravu do školy, podprůměrně a nedbale plní své školní povinnosti, dostávají se do absolutní lhostejnosti ke své úspěšnosti. Rodiče tyto faktory víceméně přehlíží a motivace z jejich strany ke školní úspěšnosti svých dětí je malá a nedostatečná. Mnoho rodičů dosáhlo velmi nízké úrovně vzdělání a nejsou schopni svým dětem pomoci prakticky od 3. třídy. I když nelze tento fakt zevšeobecňovat, nízká účast na třídních schůzkách a konzultačních odpoledních svědčí o slabém zájmu rodičů o výsledky svých dětí a spolupráci se školou vůbec. Pouze když bytostně cítí ohrožení svých potřeb, dokážou se semknout a vyžadovat splnění svých požadavků i formou nátlaku. O laxnosti přístupu žáků k plnění svých povinností svědčí i velmi špatná připravenost. Neubylo podcenění opravných zkoušek, či vůbec nedostavení se k nim 5 žáků se nedostavilo. Svou roli hraje jistě i fakt, že nyní může žák na každém stupni opakovat ročník jen jednou. Zpravidla rodiče těchto žáků nejsou schopni se doma se svými dětmi připravovat na výuku školy a my musíme za ně suplovat tuto činnost, neboť jejich školní neúspěšnost by byla ještě katastrofálnější: Doučovací aktivity: Zpravidla rodiče těchto žáků nejsou schopni se doma se svými dětmi připravovat na výuku školy a my musíme za ně suplovat tuto činnost, neboť jejich školní neúspěšnost by byla ještě katastrofálnější: Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 25

27 Vedoucí aktivity Doučování Počet dotčených žáků ze sociálně slabého prostředí Věková skupina Počet hodin věnovaných těmto žákům Stručná náplň aktivity Škvorová Hana Mgr. Doučování 1. třída 4 1. ročník 14 Procvičování učiva Doležalová Lenka Mgr. Doležalová Lenka Mgr. Doučování 1. třída 7 1. ročník 52 Procvičování učiva Doučování 3. třída 2 3. ročník 24 Procvičování učiva Pagáčová Jitka, Ing. Doučování z matematiky třída 18 Procvičování učiva Sykáčková Žaneta Mgr. Doučování českého jazyka a matematiky 6 2. třída 48 Opakování a upevňování čiva Smělá Dita, Mgr. Doučování z čes. jazyka 4 6. třída 23 Procvičování učiva pí Lenka Husáková D. z čes. jazyka, matematiky 6 6. třída 29 Procvičování učiva Sladká Kateřina Mgr. Doučování 2. třída 3 2. třída 22 Doučování z matematiky a českého jazyka Halvová Diana, Mgr. Doučování slabých žáků 8 5. třída 16 Procvičování učiva Halvová Diana, Mgr. Příprava žáků na gymnázium 0 5. třída 12 Příprava žáků na přijímací řízení Eva Ondráčková Doučování 9 4. třída 18 Opravy, domácí úkoly Štamfestová Ladislava, Mgr. Kubešová Miroslava, Mgr. Doučování z M a Čj 3 3. třída 15 Procvičování učiva Příprava žáků na ŠŠ 7 9. třída 15 Příprava žáků na přijímací řízení Slanařová Dana, Mgr. ČJ - procvičování, Čtenářský kroužek ročník 85 Eliminace základních neúspěchů při zdolávání úskalí českého jazyka Pagáčová Jitka, Ing. Doučování z matematiky třída 16 Procvičování učiva Ve školním roce 2013/2014 byla v souladu s 47 školského zákona zřízena přípravná třída. Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Obsah vzdělávání se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu. Žáci se připravili na vstup do první třídy, hlavní důraz byl kladen na jemnou motoriku a na získání návyků a dovedností nutné pro úspěšné zaškolení v první třídě. Všichni žáci přípravné třídy prošli úspěšně zápisem. Účast v celoplošném testování žáků 5. a 9. tříd: Škola se v letošním školním roce nezúčastnila celoplošného testování žáků. 8.3 Přehled o chování Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 26

28 Celkový přehled: Ž Á K Ů CHOVÁNÍ 1. pololetí CHOVÁNÍ 2. pololetí Celkem I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A Třída Třídní učitel Mgr. Lenka Doležalová Mgr. Škvorová Hana Mgr. Kateřina Sladká Mgr. Žaneta Sykáčková Mgr. Štamfestová Ladislava Mgr. Hegnerová Renáta Mgr. Renáta Rohmová Celkem Chlapci Dívky Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Uspokojivé IV. B Eva Ondráčková V. A Mgr. Diana Halvová V. B VI. A Mgr. Eva Lachmanová Mgr. Jaroslav Vomáčka VI. B Mgr. Smělá Dita VII. A Mgr. Pokorák Josef VIII. A p. Kolář Jan VIII. B Mgr. Slanařová Dana IX. A p. Sádovský Vít CELKEM/POČET PROCENT NA ŽÁKA v ,1% ,7% 0 2,8% 0 PRŮMĚR TŘÍDA ,5 0 Neuspokojivé Počet žáků Napomenutí TU Důtka třídního učitele Ředitelské důtky Celkem Procent Pochvaly Procent 1. stupeň ,14% 24 13,71% 2. stupeň ,25% 19 16,24% celá škola ,99% 43 14,73% Nejvíce ředitelských důtek bylo uděleno: - za nekázeň při vyučování, drzé, vyzývavé chování k vyučujícímu - za nekázeň při vyučování, velmi špatnou přípravu na vyučování, neplnění domácích úkolů - za velmi časté zapomínání pomůcek, domácích úkolů a špatnou práci při vyučovacích hodinách - za a velmi časté zapomínání pomůcek a domácích úkolů, cvičebního úboru a špatnou práci ve vyučovacích hodinách - za 6 neomluvených hodin, časté zapomínání pomůcek a domácích cvičení, cvičebního úboru - za 20 neomluvených hodin, nenošení školních pomůcek, zapomínání domácích úkolů a nevhodné chování Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 27

29 - za 6 neomluvených hodin a hrubé neplnění školního řádu - soustavné porušování školního řádu a nerespektování nařízení učitelů - soustavné zapomínání domácích úkolů a pomůcek na vyučování - 15 neomluvených hodin, časté zapomínání pomůcek - 5 neomluvených hodin, časté zapomínání pomůcek - 14 neomluvených hodin - 33x zapomenutí školních pomůcek a DÚ - 26x zapomenutí školních pomůcek a DÚ - za 15 neomluvených hodin - 35x zapomenutí školních pomůcek a DÚ - ABSENCE neomluvená lékařem 16 hodin - za velmi časté zapomínání učebních pomůcek, domácích úkolů a opakované porušování školního řádu - za časté zapomínání učebních pomůcek, domácích úkolů a občasné vyrušování při hodinách - za velmi časté zapomínání učebních pomůcek, domácích úkolů a občasné vyrušování při hodinách - za časté zapomínání učebních pomůcek, domácích úkolů a občasné vyrušování při hodinách - za soustavné zapomínání a porušování školního řádu a pravidel třídy - za soustavné zapomínání a nevhodné chování - za soustavnou nepřipravenost na hodiny, neplnění školních povinností - za přepis známek v žákovské knížce - za vulgární oslovení učitele, časté zapomínání pomůcek - za šest neomluvených hodin a zapomínání školních pomůcek, neplnění domácích úkolů, lhaní - neomluvených 19 hodin, časté zapomínání pomůcek, domácích úkolů - za pokus vyhnout se školní docházce, lhaní, kouření na veřejnosti a nevhodné osočování dospělé osoby - za kouření, pití alkoholu na veřejnosti Vývoj počtu snížených známek z chování od školní roku 1998/ stupeň 29 3.stupeň Vývoj kázeňských opatření od r Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 28

30 / / / / / / / / / / / / / / / / Počet žáků Napomenutí TU Důtka třídního učitele Ředitelské důtky Celkem Procent Pochvaly Procent 1. stupeň 2. stupeň celá škola ,03% 24 13,56% ,70% 19 17,59% ,53% 43 15,09% Komentář: Stále dochází ke snižování počtu udělení snížených známek z chování. To poněkud nekoresponduje s velkým počtem udělených kázeňských opatření, přesto trend je pozitivní a nasvědčuje faktu, že kardinální kázeňské přestupky jsou na ústupu. Problémem zůstává ať přímá či nepřímá šikana mezi žáky. Bylo řešeno několik případů agrese, násilí, šikany. Velkou roli zde hrají žáci ze sociálně slabých rodin a z komunity špatně se přizpůsobující svému okolí. I u malých dětí na 1. stupni se vyskytly problémy s drobnou šikanou, ubližováním, ponižováním druhých. Těžko někdy rozlišit, zda se jedná o přirozenou rivalitu mezi dětmi úměrné věku či skutečnou, záludnou a ubíjející šikanu. Také stoupá hysterie rodičů, kteří každý náznak pošťuchování považují za kardinální násilí na svých potomcích. Děti stále častěji kopírují jednání svých rodičů a hlavně jejich postoje vůči jednotlivým etnikům s tendencí primitivního rasismu. Jedna skupina napadá druhou rétorikou odposlouchanou od rodičů, a tak často dochází k vyřizování účtů, kde ovšem jasně vítězí pro svou soudružnost děti z romského prostředí. Mnohdy nedošlo k možnému dohovoru a domluvě mezi rodiči, natož mezi dětmi. Stále více je zdůrazňována odlišnost mezi jednotlivými etniky, což vede k netoleranci a vlčí morálka nabádá mnohé děti vše považovat za urážku a řešit fyzickým násilím. Novým trendem se stává především až neúnosně rozvinuté kouření mezi dětmi. Bez podpory rodičů a vůbec celé veřejnosti nebude možné tento problém řešit a vůbec eliminovat. Zápisy z jednání se zákonnými zástupci žáků Jednání probíhají v ředitelně školy za přítomnosti ředitele školy, zástupkyně ředitele, výchovného poradce, zákonných zástupců žáků, třídního učitele, asistenta pro sociálně znevýhodněné žáky. Ve školním roce 2013/2014 proběhla tato jednání: I. stupeň - Opakující se absence - Neplnění školních povinností - Problémy se školní docházkou - Prošetření neadekvátního přístupu učitele k žákovi Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 29

31 - Vyhrožování spolužákovi Celkem 6 jednání II. stupeň - Neomluvená absence (5X) - Domácí násilí - Prosba o součinnost se školou kouření, pití alkoholu na veřejnosti (7X v rámci jednoho šetření) - Pokus o záškoláctví (4X v rámci jednoho šetření) - Neuposlechnutí příkazu učitele (4X v rámci jednoho šetření) Celkem 17 jednání Na obou stupních proběhlo celkem 27 jednání výchovného charakteru. 8.4 Údaje o zameškaných hodinách Třída Ž Á K Ů Celkem Celkem ABSENCE celkem CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třídní učitel I. A Mgr. Lenka Doležalová ,45 59,73 0,20 I. B Mgr. Škvorová Hana ,67 40,67 0,00 II. A Mgr. Kateřina Sladká ,41 43,16 1,25 II. B Mgr. Žaneta Sykáčková ,53 33,12 0,41 III. A Mgr. Štamfestová Ladislava ,39 46,25 0,14 III. B Mgr. Hegnerová Renáta ,53 33,53 0,00 IV. A Mgr. Renáta Rohmová ,35 36,95 3,40 IV. B Eva Ondráčková ,71 34,58 0,13 V. A Mgr. Diana Halvová ,34 37,00 0,34 V. B Mgr. Eva Lachmanová ,15 35,53 0,62 VI. A Mgr. Jaroslav Vomáčka ,19 45,32 0,87 VI. B Mgr. Smělá Dita ,96 56,96 0,00 VII. A Mgr. Pokorák Josef ,55 47,45 1,11 VIII. A p. Kolář Jan ,77 43,37 0,40 VIII. B Mgr. Slanařová Dana ,10 51,10 0,00 IX. A p. Sádovský Vít ,66 57,66 0,00 CELKEM/POČET x x x PROCENT v v 99 1 x x x PRŮMĚR , ,625 19,9 48,17 43,90 0,55 Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená Celkem zameškaných hodin Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , ,3 2. stupeň ,3 87 0,8 Celkem , ,1 Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 30

32 Vývoj počtu neomluvených hodin od školního roku 1998/ Komentář: Počet neomluvených hodin je zkreslený velkou migrací několika rodin, které se několikrát za školní rok stěhují a 2x či 3x za rok odhlásí a přihlásí své děti. Mezitím nasbírají (během hledání nového bydliště a změnou školy) spoustu neomluvených hodin, které my už nedokážeme ovlivnit. Především na 1. stupni je někdy absence žáků, vzhledem k benevolenci rodičů, stále nepřiměřeně vysoká. V průměru každý žák školy zameškal zhruba 96,1 vyučovacích hodin, což představuje v průměru neuvěřitelných 20 školních dní a nárůst o 12 hodin na žáka celkem proti loňskému školnímu roku. Škola dělá mnoho opatření, aby tento počet výrazněji klesl výchovné komise, pohovory s rodiči, spolupráce se sociálními institucemi. 8.5 Údaje o integrovaných žácích: Žáci se zdravotním postižením individuálně integrovaní v běžných třídách podle druhu zdravotního postižení Počet celkem z toho dívky ze sl. 2. žáci vyžadující zvýšené výdaje 1. stupeň 2. stupeň celkem dívek 79-01/B01 celkem dívek 79-01/B01 Mentální postižení z toho středně těžce postižení těžce postižení Sluchově postižení z toho těžce postižení Zrakově postižení z toho těžce postižení S vadami řeči z toho těžce postižení Tělesně postižení z toho těžce postižení S více vadami z toho hluchoslepí S vývojovými poruchami učení S vývojovými poruchami chování Autisté Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 31

33 Celkem Individuální vzdělávací plány Žáci se SVP Celkem 19 v tom 1. ročník 1 2. ročník 0 3. ročník 4 4. ročník 7 5. ročník 1 6. ročník 4 7. ročník 0 8. ročník 1 9. ročník 1 Rozumí se individuální vzdělávací plány podle 18 školského zákona. Komentář: Velká pozornost je věnována vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro každého žáka s evidovanou dysporuchou byl zpracován IVP. Na školu docházeli 2 žáci s velmi výrazným tělesným znevýhodněním. Tito žáci měli po větší část školního rok k dispozici osobního asistenta. 1 žák byl vzděláván podle učebního programu speciální školy a 3 žáci byli vzděláváni podle upraveného vzdělávacího programu pro žáky lehkým mentálním postižením. Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním jsou odpovídající, zaměřeny jsou především na individuální péči, menší počet žáků ve třídě a odpovídající metody a formy práce. 8.6 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin (psychohygiena) je zpracován tak, aby se náročným předmětům český jazyk, matematika a hlavní cizí jazyk vyučovalo výlučně do 4. vyučovací hodiny. Nebyla porušena zásada, že se stejný předmět vyučoval 2 dny po sobě. Odpolední vyučování nebylo organizováno na 1. stupni v 5. ročníku, jeden den měli žáci 6 vyučovacích hodin, na 2. stupni jeden den úterý (pouze 8. a 9. ročník) bylo organizováno odpolední vyučování. V zájmu bezpečnosti a zkvalitnění výuky se dělí vyučovací hodiny, především na 2. stupni, v předmětech cizí jazyk anglický či německý, člověk a svět práce, výchova ke zdraví a tělesná výchova. Nově jsme zavedli od 3. ročníku v souladu se současným trendem jednotný cizí jazyk anglický. Od 7. ročníku mají pak možnost v dvouhodinových celcích získat základy druhého cizího jazyka opět německého či anglického. Informatika je vyučována na 2. stupni již od 6. ročníku, na 1. stupni byla vyučována v 4. a 5. ročníku. Škola pravidelně organizuje plavecký výcvik pro 3. a 4. ročníky v bazénu Rumburk pod záštitou Plavecké školy Varnsdorf - bez finančních nároků pro rodiče. Pravidelný týdenní lyžařský kurz hlavně pro žáky 7. tříd organizovaný ve Světlé pod Luží se v tomto školním roce se neuskutečnil z personálních důvodů úraz lyžařského instruktora. Další tradiční akcí na stejném místě je v jarních měsících organizovaný týdenní branně-turistický pobyt pro žáky 8. tříd, kterého se letos zúčastnilo 23 žáků. Škola má podrobně zpracován Školní řád a Klasifikační řád, který je dispozici všem žákům jak ve škole, tak na internetových stránkách školy a především základní teze jsou ve všech Žákovských knížkách. Pravidelně každý druhý měsíc byly pro rodiče pořádány třídní schůzky a konzultační odpoledne. Kromě toho má každý rodič možnost informovat se o prospěchu a chování svého dítěte i mimo tyto schůzky, často i v dopoledních hodinách. Škola nemá k dispozici vlastního školního psychologa. Výuka probíhala v souladu s cíli vzdělávacího programu Školního vzdělávacího programu pro ZV v 1. až 5. ročníku a 6. až 9. ročníku. Velká část výuky probíhá v odborných učebnách především všechny vyučovací hodiny hudební a výtvarné výchovy, chemie a fyziky, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, výchova k občanství, hudební výchovy. Stále menší množství hodin se uskutečňuje v kmenových třídách, což si vynucuje zatím náročné přenášení pomůcek a zvýšené nároky na práci učitelů. Cílem školy je dosáhnout stavu, aby všechny třídy byly vybaveny odpovídající projekční technikou a odpadla neefektivní manipulace s didaktickými přístroji. Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 32

34 8.7 Kontrolní a hospitační činnost na 1. stupni ZŠ Jiříkov Ve školním roce 2013/2014 se uskutečňovala kontrolní a hospitační činnost dle stanoveného plánu. Kontrolní činnost probíhala v těchto oblastech: - vedení žákovských knížek - vedení školní dokumentace (třídních knih, třídních výkazů, katalogových složek, individuálně vzdělávacích plánů) - činnost metodického sdružení - zpracování a plnění tematických a časových plánů v souladu s ŠVP - zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání, dodržování dohledů - kontrola zápisů v sešitech, úroveň úpravy zápisů - pořádek ve třídách v průběhu vyučování a po skončení vyučování Hospitační činnost probíhala v těchto oblastech: - začínající a noví učitelé - adaptace žáků 1. ročníků na nové prostředí - motivace žáků v hodinách českého jazyka, anglického a německého jazyka - kontrola výchovy a vzdělávání ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření - kontrola výchovy a vzdělávání ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření - používání alternativních vzdělávacích metod ve výuce - využívání didaktických pomůcek při výuce - příznivé sociální klima ve třídě - předcházení sociálně patologických jevů ve třídě - plnění cílů vzdělávání Kontrolní a hospitační činnost na 1. stupni proběhla v souladu s osnovami základní školy, rámcovým a školním vzdělávacím programem. 8.8 Výsledky hospitační činnosti školní rok 2013/2014 II. stupeň V rámci hospitační činnosti byl pozorován průběh výuky, činnost vyučujícího, reakce žáků zda odpovídají představám vedení školy, zda v průběhu hodin dochází k očekávanému rozvoji klíčových kompetencí u žáků, zda jsou v hodinách uplatňovány celoškolní strategie, atd. Shrnutí naplnění jednotlivých bodů osnovy hospitací: práce učitele - mluva, způsob chování a jednání s žáky, pohyby, gesta, reakce na nepředvídané situace, způsob řešení problémových situací, schopnost empatie a improvizace naplňováno z 85% (řešeno individuálním pohovorem s vyučujícími) činnost žáků - úroveň zapojení do výuky, aktivita, reakce na pokyny vyučujícího naplňováno ze 70% (problémy, především v kázni, vznikají zvláště při výuce cizích jazyků, kdy jsou výrazné rozdíly ve znalostech žáků, jež pramení z neochoty se připravovat na vyučování) stavba a časová struktura hodiny - členění hodiny do organizačních celků, úroveň organizace hodiny naplňováno ze 100% použité metody při výuce - jejich pestrost, propojení a vyváženost vyučujícím, participace žáky naplňováno ze 100% otázky - způsob kladení, jejich formulace, odpovědi žáků naplňováno ze 95% (řešeno individuálním pohovorem s vyučujícími) názorné pomůcky a jejich využití ve výuce, úroveň metodické práce s nimi naplňováno ze 100% (vyučující kvitují s povděkem velkou vybavenost školy interaktivními tabulemi maximální využití multimediálního prostoru) zápis na tabuli - přehlednost a srozumitelnost, záznamy žáků do sešitů naplňováno z 95% (řešeno individuálním pohovorem s vyučující) úroveň přípravy a připravenosti vyučujícího naplňováno z 95% (řešeno individuálním pohovorem s vyučující) podmínky výuky - učebna, materiální vybavení, učebnice, osvětlení, počet žáků, složení třídy naplňováno z 70% (sociální složení ve třídách je výrazným problémem pro splnění veškerých podmínek výuky, Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 33

35 obzvláště žáci ze sociálně vyloučené lokality chodí na výuku nepřipravení nenosí pomůcky, o plnění hygienického minima nemluvě; v tomto ohledu je velmi kvitována pomoc asistentky pro žáky se sociálním znevýhodněním) využití multimediální techniky k racionalizaci a oživení výuky naplňováno ze 95% 9. ÚDAJE O PRIMÁRNÍ PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Akce k prevenci rizikového chování: 10. října čtvrtek Přednáška Vrstevnické vztahy 6. A, 6. B 5. listopadu úterý Přednáška pro 9. ročník o HIV 6. listopadu středa Etické dílny 5. A, 5. B 5. listopadu úterý Přednáška pro 9. ročník o HIV 6. listopadu středa Etické dílny 5. A, 5. B 13. listopadu středa Etické dílny 4. B, 4. A, 5. B 5. A 20. listopadu středa Etické dílny 4. B, 4. A, 5. B 5. A 22. listopadu pátek 6. A vrstevnické vztahy 6. listopadu středa Přednáška o drogách pro 8. ročníky 29. ledna středa Přednáška o HIV, 8. ročníky, pan Matula 6. března čtvrtek Etické dílny pro žáky 2. a 3. tříd 13. března středa Etické dílny pro žáky 2. a 3. tříd 20. března čtvrtek Etické dílny pro žáky 2. a 3. tříd 13. června čtvrtek Přednáška pro 9. třídy K-centrum Na základě šetření Policií ČR je město v rizikové oblasti z hlediska výskytu sociálně patologických jevů. Statistika se pohybuje pod průměrem ČR. Proto je této problematice přikládán velký důraz. Důležitou osobou je školní metodik prevence, který organizuje vzdělávací akce pro žáky i pedagogy, vyhodnocuje podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů a zajišťuje poradenskou službu rodičům a žákům. Řešení prevence ve škole spočívá pouze v jednorázových akcích a poradenské službě. Výchovné problémy jsou řešeny nejčastěji za přítomnosti třídního učitele a zákonných zástupců. Z jednání jsou vedeny zápisy s konkrétními závěry. Minimální preventivní program je sestaven na základě podkladů vypracovaných třídními učiteli všech tříd. V programu je vedle preventivní péče zahrnuto i řešení vzniklých patologických jevů. Ve školním roce 2013/2014 byl řešen jediný případ související s tzv. měkkými drogami. Škola vypracovala stručné desatero při boji se šikanou. za školní rok: 2013/2014 Škola: Základní škola Jiříkov, okres Děčín Školní MP (1. stupeň, 2. stupeň): 1 Počet žáků, studentů: 303 % zapojení žáků (studentů) ve volnočasových aktivitách: 136 % žáků (studentů) kteří absolvovali PP nespecifickou: 46% % žáků (studentů) kteří absolvovali PP specifickou: 100% Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 34

36 I. ŽÁCI A. Aktivity pro žáky: ano ne 1. ve výuce: / 2. jednorázové tematické aktivity (prosíme doplnit téma a garanta): / přednášky: Policie ČR / besedy: PPP Rumburk / komponované pořady: jiné kulturní akce k PP: 3. aktivity specifické primární prevence (prosíme doplnit téma a garanta): v rámci řešení výchovných problémů: Mgr. Bc. Ladislav Obergruber / v rámci řešení SPU: Mgr. Bc. Ladislav Obergruber / téma závislosti (návykové látky): Teen challenge Šluknov / šikana (sociální klima třídy): Mgr. Josef Pokorák / PP kriminality: Policie ČR / téma tolerance: Mgr. Josef Pokorák / téma násilí: Mgr. Bc. Ladislav Obergruber / záškoláctví: Městská policie ČR / sekty: Salesiánský klub mládeže fara Jiříkov / extrémismus: Policie ČR / rasismus: Venuše Samohýlová ASZŽ / jiné: Hrozby internetu a PC Ve tři / 4. dlouhodobé programy PP: projekt Občan: v rámci ŠVP-Vkob / projekt Zdravá škola: - projekt Zdravý životní styl: v rámci ŠVP-Výkz / projekt Kouření a já: PPP Rumburk - projekt Dokážu to: - jiné: 5. účast v projektech (grantech): - projekt dotovaný z vlastních finančních zdrojů: Vánoční akademie, Vítání jara, Spolupráce s NP České Švýcarsko, Město, ve kterém žijeme / projekt dotovaný z jiných než vlastních finančních zdrojů: - MŠMT - jiný zdroj - B. Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody): ano ne 1. poskytování informací: přednáška / beseda / konzultace / osvětový materiál - videoprojekce / filmové představení - jiné - 2. prožitkové programy: Kurz vzájemného porozumění 3. pobytové akce: Branně-turistický pobyt 8. tříd / Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 35

37 4. peer programy: 5. aktivní učení v modelových situacích: v rámci Výkz-Vkob / - C. Hodnocení významu volnočasových aktivit pro MPP: 1. nabídka dostupnost splňuje nabídka potřeby žáků? Oznámkujte prosím jako ve škole, 1 nejlepší, 5 nejhorší II. PODÍL PEDAGOGŮ ŠKOLY NA REALIZACI MPP A. Vzdělávání pedagogů v oblasti (za školní rok 2013/2014) nebylo prováděno Délka trvání TYP ŠKOLENÍ Organizátor (počet hodin) metodik výchovný prevence poradce Národní vzdělávací osnovy (PdF) K problematice drog Výchova k toleranci K problematice šikany Zdravý životní styl (Janíkovi) Sebeúcta Komunikace Podané ruce o. s. Jiné Počet proškolených pracovníků ostatní B. Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s: ano ne výchovným poradcem / třídními učiteli / vedením školy / ostatními, i nepedagogickými pracovníky školy / je ŠMP současně výchovný poradce? / C. Podmínky pro výkon funkce ŠMP: ano ne (má:) místnost pro konzultace s žáky a rodiči - vymezené konzultační hodiny / k dispozici odbornou literaturu / přístup k vyhláškám MŠMT / přístup k PC / přístup k internetu / podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání / možnost předávat informace pedagogickému sboru / pokud ano, jak často: možnosti i 1xt týdně jednou za měsíc / jednou za 3 měsíce Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 36

38 jednou za 6 měsíců jednou za rok D. ŠMP se přímo účastní: ano ne mapování výskytu sociálně-patologických jevů na škole / řešení sociálně-patologických jevů na škole / spolupráce s odbornými zařízeními / jednání s rodiči / spolupráce s okresním metodikem / E. Evidence sociálně-patologických jevů na škole: řešil ŠMP Celkem ano ne případů: návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, heroin / 6 Záškoláctví / 6 Šikana / 12 gambling - kriminalita - 2 rasismus / 4 Jiné: kyberšikana / 2 III. SPOLUPRÁCE S RODIČI V RÁMCI MPP ano ne rodiče jsou informováni o strategii MPP / 1. aktivní spolupráce s rodiči: přímá účast v MPP / školní akce určené pro rodiče s dětmi / přednášková činnost (besedy pro rodiče) - účast ŠMP na třídních schůzkách ŠMP je sám třídní učitel - 2. pasivní spolupráce s rodiči: písemná sdělení rodičům / informační letáky / jiné (jaké?): - IV. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI využíváme: ano ne forma spolupráce: PPP / Konzultace SVP / Konzultace Policie ČR / Přednášky, Besedy Městská policie / Přednášky, Besedy OHS / Konzultace OSPOD (OPD) / Konzultace SPC / Konzultace Orgány státní správy / Konzultace Odborníci / Konzultace Nestátní zařízení / Přednášky, Besedy Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 37

39 Jiné (jaké): V. METODY HODNOCENÍ EFEKTIVITY REALIZACE MPP A. Využívám metod hodnocení: 1. Dotazník 2. Testy 3. Rozhovor 4. Anketa B. Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok: Podařilo se: 1. Řešení závažných přestupků v rámci SPJ 2. Kulturní akce zaměřené na SPJ minimálně 1x měsíčně 3. Aktivní spolupráce s organizacemi specializované na SPJ Nepodařilo se: 1. Dostatečná spolupráce s rodiči 2. Školení pro pedagogické pracovníky v rámci SPJ 3. Zavádění dlouhodobých programů v PP C. Co pro vás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní rok: 1. Důraz na větší spolupráci s rodiči 2. Školení pro pedagogické pracovníky v rámci SPJ 3. Zavádění dlouhodobých programů v PP D. Klady a zápory při realizaci MPP: Kladné připomínky: 1. Spolupráce všech pedagogických pracovníků na jeho realizaci 2. Kulturní akce zaměřené na SPJ minimálně 1x měsíčně Záporné připomínky: 1. Neúčast rodičovské veřejnosti 2. Neochota některých žáků spolupracovat 3. Školení pedagogických pracovníků Datum vypracování: Zpracoval ŠMP: Mgr. Josef Pokorák Kvalitativní vyhodnocení strategie MPP školy (školského zařízení) vypracovává ŠMP. 10. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) 1. Institucionální vzdělávání pracovník termín studia instituce (VŠ/zařízení pro další vzdělávání) název akce financování Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 38

40 1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Bc. Ambrož Dunka, DiS. 3. ročník ukončeno bakalářské červen 2014 Univerzita J. A. Komenského v Praze, Hospodářka politika správa, zaměřeno na ICT Sádovský Vít 3. ročník Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem Samková Michaela b) Studium pedagogiky Ne c) Studium pro asistenta pedagoga Ne d) Studium pro ředitele škol splněno 2010 e) Studium k rozšíření odborné Ne kvalifikace 1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Splněno 3. ročník ukončeno bakalářské červen 2014 Akademie J. A. Komenského Praha učitelství obor: M, Fy studium speciální pedagogiky nárok na studijní volno nárok na studijní volno nárok na studijní volno b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií Mgr. Pokorák Josef Ambrož Dunka DiS. d) Specializovaná činnost Splněno tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických Ne jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost Ne g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti en- Ne vironmentální výchovy 1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Ne ukončeno červen 2011 ukončeno 2013 VŠ PF Ústí nad Labem TU PF Liberec výchovné poradenství studium pro koordinátory informačních a komunikačních technologií 0,- Kč Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Údaje jsou za školní rok 2013/2014 : - ONIV ,- Kč - prostředky zřizovatele 4.416,- Kč (finanční prostředky za kalendářní rok 2013) Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/ semináře: Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 39

41 Datum Název Pedagogický pracovník Místo Počet hodin Jak vyučovat finanční gramotnost Ing. Jitka Pagáčová Praha, KFP, s. r. o. 4 hod. poutavě a zábavně Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků se specifickými poruchami učení Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků se specifickými poruchami učení Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně navazující kurs Seminář ke standardům pro ZV-OVO, TV, Výchovu ke zdraví, HV, VV Žák s kombinovaným postižením v běžné škole Eva Ondráčková Praha, Hotel Golf 8 hod. Mgr. Diana Halvová Praha, Hotel Golf 8 hod. Ing. Jitka Pagáčová Praha, KFP, s. r. o. 4 hod. Mgr. Dita Smělá Ústí nad Labem, NIDV 4 hod. Bc. Nikola Kalvachová Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Pohybové hry s hudbou Mgr. Diana Halvová Varnsdorf, vzdělávací instituce Tandem Pohybové hry s hudbou Bc. Michaela Samkovstituce Varnsdorf, vzdělávací in- Tandem 8 hod. 5 hod. 5 hod Pohybové hry s hudbou Eva Ondráčková Varnsdorf, 5 hod. Vzdělávací instituce Tandem Nový občanský zákoník v Mgr. Bc. Ladislav Obergruber Ústí nad Labem, NIDV 5 hod. praxi Etická výchova a učebnice Eva Ondráčková Ústí nad Labem 4 hod Etická výchova a učebnice Eva Ondráčková Ústí nad Labem 4 hod Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání Pí Lenka Husáková Bc. Nikola Kalvachová Ústí nad Labem, Člověk v tísni Ústí nad Labem, Člověk v tísni 8 hod. 8 hod. Ostatní: Tvůrčí psaní Mgr. Miroslava Kubešová Praha, Literární akademie 20 hod Další vzdělávání pedagogických pracovníků a samostudium Ředitel školy splnil předpoklady pro výkon funkce ředitele školy podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků obor Školský management). Jedná učitelka prvního stupně základní školy a pět učitelů druhého stupně základní školy nemá odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle 7 a 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Vychovatelky školní družiny mají odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle 16 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny 2 Školní vzdělávací program Vánoční prázdniny 4 Vnitřní předpisy a směrnice Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 40

42 Jednodenní pololetní prázdniny 1 Zápis do 1. ročníku Jarní prázdniny 3 Školní vzdělávací program Velikonoční prázdniny 2 Klasifikační řád, Školní řád 11. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 11.1 Aktivity pedagogických pracovníků školy: Údaje za kalendářní rok 2013/2014 Vedoucí aktivity Aktivita - zájmové kroužky, projekty Počet dotčených žáků Věková skupina Diana Halvová, Mgr. Logopedie ročník Sykáčková Žaneta, Mgr. Sportovní kroužek ročník Doležalová Lenka, Mgr. Sportovní hry ročník Škvorová Hana Mgr. Slavíček ročník Eva Ondráčková Hravá němčina ročník Štamfestová L. Mgr. Dyslektická ambulance ročník Jan Kolář Florbal ročník Ing. Pagáčová Jitka Taneční a pohybový ročník Bc. Ambrož Dunka, DiS. Informatika pro začátečníky Bc. Ambrož Dunka, DiS. Informatika pro pokročilé ročník ročník Počet hodin věnovaných těmto Stručná náplň aktivity žákům 24 Náprava řeči - velký problém současných nových žáků 15 Rozvíjení sportovních dovedností a schopností, smysluplná náplň mimoškolní činnosti 12 Rozšiřování fyzické zdatnosti žáků, která neustále klesá 36 Pěvecký sbor - pravidelně se prezentující na veřejnosti 24 Základy německého jazyka hravou formou, neboť cizí jazyk je pro tyto žáky kamenem úrazu a špatně ho zvládají 43 Náprava řeči - velký problém současných nových žáků 34 Rozvíjení sportovních dovedností a schopností, smysluplná náplň mimoškolní činnosti 46 Uplatnění pohybové kultury těchto žáků, ve které jsou velmi úspěšní a schopní, jako v málo-které činnosti vzdělávací 42 Rozvíjení základní počítačové gramotnosti mladších žáků. 43 Prohlubování již nabitých znalostí z oboru informačních technologií - tvorba internetových stránek. Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 41

43 Mgr. Pokorák Josef Pohybové hry ročník Sádovský Vít Matematika - příprava na přijímací zkoušky na střední školy Michaela Samková Hravá němčina ročník Smělá Dita Mgr. Výtvarný kroužek 3 Miroslava Kubešová, Mgr. Miroslava Kubešová, Mgr. Miroslava Kubešová, Mgr. 78 Rozvíjení sportovních dovedností a schopností, poznání svých vlastních možností, výuky tolerance a respektu ročník 20 Opakování učiva z matematiky, zaměření na slovní úlohy, práce s testy z dřívějších přijímacích zkoušek ročník DPS Komoráček ročník Kytarový kroužek - začátečníci Kytarový kroužek - pokročilí 15 Základy německého jazyka hravou formou, cílem je probudit v dětech zájem o jazyk našich "sousedů" 42 Využití potencionálního výtvarného nadání těchto žáků 95 Rozvíjení pěveckých dovedností 5 6. ročník 35 Rozvíjení hudebních dovedností ročník Dita Smělá, Mgr. Výtvarný kroužek ročník Roman Häusler Sport pro pokročilé ročník Vomáčka Jaroslav Mgr. Šikulové - výroba drobných předmětů 11.2 Další významné Projekty školy: ročník Mgr. Josef Pokorák Pravěké putování 6. ročník Dějepis Mgr. Josef Pokorák Objevujeme dobu barokní 8. ročník Dějepis Mgr. Josef Pokorák Svět za II. světové války 9. ročník Dějepis Mgr. Josef Pokorák Výchova k toleranci ročník Výchova k občanství Mgr. Josef Pokorák Já a moje město 7. ročník Výchova k občanství Mgr. Josef Pokorák Jsem zastupitel města 8. ročník Výchova k občanství Mgr. Josef Pokorák My a Evropa - EU 9. ročník Výchova k občanství 40 Rozvíjení hudebních dovedností 35 Rozvíjení výtvarných dovedností 49 Rozvíjení sportovních dovedností a schopností, míčové hry 45 Využití zručnosti dětí, které jsou manuálně zdatní, ale nemají možnost tuto schopnost uplatnit jinde 11.3 Zájmové kroužky Den Čas Název - určení Vedoucí: 1. Pondělí 12:45-14:15 Dyslektická ambulance - 4. a 5. Mgr. Štamfestová Ladislava ročník 2. Pondělí 11:40-12:20 hod. Hravá Angličtina - 1. ročník Pí Kohoutová Jaroslava Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 42

44 3. Pondělí 12:45-13:30 hod. Hravá Matematika - 3. ročník Mgr. Hegnerová Renáta 4. Pondělí 12:00-13:00 hod. Logopedie ročník Mgr. Halvová Diana 5. Středa 11:40-12:35 hod. Dramatický kroužek - 1. ročník Pí Kolářová Lenka 6. Středa 13:00-13:45 hod. Literární kroužek - 5. ročník Mgr. Lachmanová Eva 7. Středa 13:30-14:10 hod. Sportovní hry ročník Mgr. Sykáčková Žaneta 8. Středa 14:00-14:45 hod. Slavíček ročník Mgr. Škvorová Hana 9. Čtvrtek 11:45-12:35 hod. Doučování hravá Němčina - 2. pí Ondráčková Eva ročník 10. Čtvrtek 12:45-13:30 hod. Hra s čísly - 4. ročník Mgr. Rohmová Renáta 11. Čtvrtek 11:40-12:35 hod. Hravá němčina - 1. ročník pí Samková Michaela 12. Čtvrtek 13:30-14:30 hod. Sportovní hry ročník Mgr. Doležalová Lenka 13. Pondělí 14:00 hod. 15:00 hod. Praktické činnosti z oblasti fyziky Vít Sádovský a chemie ročník 14. Úterý 7:30 hod. 7:55 hod. Hrátky s matematikou pro 6. Ing. Jitka Pagáčová ročník 15. Úterý 14:00 hod. 14:45 hod. Kytarový kroužek pro začátečníky Mgr. Miroslava Kubešová ročník 16. Středa 7:30 hod. 7:55 hod. Hrátky s matematikou pro 8. Ing. Jitka Pagáčová ročník 17. Středa 7:00 hod. 7:45 hod. Procvičování z českého jazyka - Mgr. Dana Slanařová ročník 18. Středa 14:00 hod. 14:45 hod. English klub ročník Mgr. Hana Pattersonová 19. Středa 14:00 hod. 14:45 hod. DPS Komoráček ročník Mgr. Miroslava Kubešová 20. Středa 14:00 hod. 15:00 hod. Florbal ročník Jan Kolář 21. Středa 14:00 hod. 15:00 hod. Výtvarný kroužek ročník Mgr. Dita Smělá 22. Středa 14:00 hod. 16:00 hod. Taneční a pohybový kroužek - 6. Ing. Jitka Pagáčová (1 x 14 dní) - 9. ročník 23. Středa 15:00 hod. 16:30 hod. Soutěž o nejlepšího sportovce - Roman Häusler ročník 24. Čtvrtek 7:30 hod. 7:55 hod. Doučování z českého jazyka - 6. Mgr. Dita Smělá - 7. ročník 25. Čtvrtek 13:45 hod. 14:30 hod. Reedukační kroužek ročník Mgr. Dana Slanařová 26. Čtvrtek 14:00 hod. 14:45 hod. Doučování z anglického jazyka - Mgr. Hana Pattersonová ročník 27. Čtvrtek 14:00 hod. 15:00 hod. Doučování z německého jazyka Roman Häusler ročník 28. Čtvrtek 14:00 hod. 14:45 hod. Kytarový kroužek pro pokročilé Mgr. Miroslava Kubešová ročník 29. Pátek 14:00 hod. 14:45 hod. Informatika pro I. stupeň Ambro Dunka, DiS. ročník 30. Pátek 14:00 hod. 15:30 hod. Šikulové ročník Mgr. Jaroslav Vomáčka Vzhledem k začátku rekonstrukce školy (výměna oken) počátkem března 2014 byly kroužky částečně pozastaveny, neboť v budovách bylo nutné přesunovat třídy a často nebyly k dispozici vhodné prostory Přehled představení organizovaných pro žáky školy: Divadlo Varnsdorf O Rusalce 3. a 4. třídy 6. listopadu středa 19. listopadu úterý Divadlo Varnsdorf Heuréka 5. A, 5. B Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 43

45 23. ledna čtvrtek 10. února pondělí 12. března středa 20. května úterý Setkání se spisovatelkou Milenou Odou 8. a 9. ročník Milena Steinmasslová čtení jiříkovských pověstí Divadlo Rumburk, Pohádka, ročník PODIVNÉ NÁVRATY Divadelní představení pro 2. stupeň divadlo Rumburk Velkým handicapem je absence kulturního zázemí v městě Jiříkově. Všechna vystoupení se odehrála ve školní tělocvičně (vyjma přestavení v DK Rumburk a divadla Varnsdorf), která svou akustikou a neosobní atmosférou nenapomáhá k vytvoření kulturního povědomí žáků. Pro tak malé město, jako Jiříkov, je samozřejmé, že nebude moci svým občanům nabízet taková kulturní zařízení, jako jsou kino, divadlo apod. Vzhledem k tomu, že velká většina žáků pochází z rodin sociálně slabých, jejichž kulturní hodnoty jsou na jiné úrovni, než by si učitelé představovali, je žákům umožňováno shlédnout kulturní programy ve škole a kulturních zařízeních jiných měst, například v Rumburku apod. Žáci mají možnost se zapojit do četných zájmových kroužků ve škole a v Salesiánském středisku, do oddílů kopané atd. Své detašované pracoviště má ve škole také Základní umělecká škola v Rumburku, kde mají děti možnost naučit se hrát na hudební nástroj. Této možnosti využívá řada žáků. Spolupráce školy a dalších subjektů Spolupráce s ÚSP Jiříkov Domov Severka: Pod patronací Mgr. Hegnerové Renáty se uskutečnila během školního roku řada akcí a vzájemných setkání s klienty tohoto zařízení. Vždy se akce zúčastnila celá třída 3. B, tj. 18 dětí uskutečněné akce: Společné vydlabávání dýní - výzdoba, Pečení a zdobení vánočních ozdob - perníčků, Mikulášská besídka - pásmo písní a básní, tanečky, Vánoční besídka - pásmo koled, Soutěžní dopoledne - vědomostní kvízy, Výtvarná výchova ve škole - ptačí budka, Sportovní dopoledne v areálu domova - soutěže, Čarodějnický rej - soutěže a vytvoření čarodějnic, Výlet na Dýmník - rozloučení se školním rokem. Klienti se tak zúčastnili akcí ve škole - Drakiáda, Den otevřených dveří, Vítání jara Školní družina Plní funkci, pro kterou byla zřízena. Přetrvávajícím problémem je časová nepravidelnost žáků (příchody a odchody ze ŠD), které brání pravidelné a koncepční práci. ŠD se zaměřila na pořádání akcí s dopadem na většinu žáků školy (karneval, soutěž, akademie, výstava apod.). Škola se snaží vyjít vstříc rodičům, aby mohli své dítě umístit ve školní družině i v době vedlejších a hlavních prázdnin. Na druhou stranu musíme vzít v úvahu ekonomickou stránku, kdy pobyt jednoho či dvou dětí je jednak pro nás velmi nerentabilní, jednak není přirozený ani pro pobyt samotného dítěte. V uplynulém školním roce během hlavních prázdnin nebyla organizována činnost školní družiny během prázdnin, ale 5 dětem byl umožněn pobyt v mateřské školce jako adekvátní náhrada školní družiny. Respektujeme požadavek zřizovatele na provoz této služby, ale rádi bychom stejný respekt očekávali i od rodičovské veřejnosti. Během školního roku pro děti uspořádaly vychovatelky ŠD celkem velké množství zájmových akcí viz přehled akcí ve školním roce. Poplatky rodičů za docházení dětí do Školní družiny celkem činily za školní rok ,- Kč. Výběr poplatků za ŠD - školní rok 2013/2014 měsíc září 2013 částka v Kč 3 950,00 Kč Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 44 Sponzorské dary rodičů

46 říjen ,00 Kč příjem listopad ,00 Kč ,00 Kč prosinec ,00 Kč leden ,00 Kč únor ,00 Kč výdej březen ,00 Kč ,00 Kč duben ,00 Kč květen ,00 Kč červen ,00 Kč Od rodičů bylo dále vybráno formou sponzorského příspěvku ,- Kč na provoz školní družiny nákup odměn žákům a materiální vybavení jednotlivých oddělení. Celkem bylo použito z těchto příspěvků ,- Kč. Akce školní družiny ve školním roce 2013/2014 ZÁŘÍ: I. odd Prevence rizikového chování Můj kamarád (vztahy ve třídě) 26 dětí Drakiáda 25 dětí II. odd Týden přátelství 28 dětí 1) Popis kamaráda slovní zásoba, rozhovor 2) Seznamovací hry 3) Prevence rizikového chování-význam přátelství, Kamarádská básnička, pohádka Kamarád havran Drakiáda přehlídka draků, soutěže, Vv + Pv soutěž o nejkrásnějšího 28 dětí draka, vyhodnocení ŘÍJEN I. odd Jablíčkový den 24 dětí Prevence: Drogy pracovní list 24 dětí II. odd Prevence: Návykové látky kouření, alkohol / příběh Podnapilá osoba, pracovní list - experiment kvašení Ovocný týden soutěže družstev, podzimní testík plný ovoce, pečeme ovocný koláč - Malí básníci báseň na určitá slova Výroční zpráva školní rok 2013/ strana dětí 28 dětí LISTOPAD I. odd Práce na zahradě 27 dětí Prevence: Rasismus příběh z Afriky 26 dětí II. odd Prevence: Týrání + Šikana diskuse, scénky družstev, vyhodnocení 22 dětí Celotýdenní výtvarná soutěž O nejhezčí adventní kalendář / družstva 27 dětí Den otevřených dveří I. + II. odd. 47 dětí PROSINEC I. odd Mikulášská besídka 23 dětí

47 Prevence: Vandalismus vztah k 24 dětí Vánoční besídka 25 dětí II. odd Týdenní hrátky s čerty Mikulášská besídka - hry, soutěže, disko v kostýmech 28 dětí DH - Čertovské úkoly - přesmyčky, hádanky, luštění TV čertí zápasy, papučový souboj čertů Prevence: Sexuální zneužívání, Pedofilie - příběhy k tématu Děti a cizí 28 dětí lidé, scénky Vánoční besídka zvyky, soutěže, dárečky 28 dětí LEDEN I. odd Prevence: Krádež scénky 21 dětí Krmítko ze dřeva 21 dětí Bobování soutěže 23 dětí II. odd Soutěž o nej krmítko kolektivní práce družstev 25 dětí Prevence: Vandalismus, Záškoláctví pracovní list, omalovánky, různé pří- 20 dětí běhy Pololetní vyhodnocení chování, nejšikovnější družstvo, kvízování 26 dětí ÚNOR I. odd Prevence: Alkohol koláž 22 dětí Modelák modelujeme zábavnou formou 23 dětí Karneval 25 dětí II. odd Olympijský týden symboly, zimní sporty, sportovci TV biatlon v tělocvičně, hokej, VV olympijské kruhy s postavami sportovců PřČ Rusko, mapa, poloha, omalovánka s vlajkou Prevence: Zdravý životní styl sport, strava Výroční zpráva školní rok 2013/ strana dětí Karneval soutěže, tanec, tombola, vyhodnocení masek 27 dětí BŘEZEN I. odd Prevence: Šikana scénky 23 dětí Zvířátkový den 25 dětí Družina má talent 24 dětí Kouzelníci 24 dětí II. odd Prevence: Rasismus, Xenofobie o knize Bubu - úryvek, rozbor 28 dětí Týden se zvířátky obkreslování zvířátek z omalovánky, soutěžení v převleku 27 dětí zvířátka, referát o mém domácím mazlíčkovi Kouzelnické představení Magie show 23 dětí DUBEN I. odd Prevence: Sexuální obtěžování + Kyberšikana 23 dětí Výstava knih + povídání 21 dětí II. odd II. odd. má TALENT soutěž jednotlivců 24 dětí Prevence: Drogy prevence/ obrázky, diskuse, scénky 28 dětí KVĚTEN I. odd Prevence: Kouření obrázky 24 dětí Spaní ve škole 16 dětí

48 Vystoupení pro maminky 28 dětí II. odd Prevence: Kyberšikana diskuse, nebezpečný internet - obrázek: kyberšikana 25 dětí X můj koníček Vystoupení pro rodiče písničky, básničky, tanec, dramatizace pohádky 27 dětí Spaní ve škole soutěže v tělocvičně, Bobřík odvahy s hledáním pokladu 12 dětí ČERVEN I. odd Dětský den 24 dětí Pouť 22 dětí Prevence: Zdraví- Rodina 25 dětí Bazén ve Varnsdorfu 9 dětí Prevence: Gemblerství O Nezbedovi 22 dětí Zmrzlina 21 dětí II. odd Dětský den soutěže v parku 25 dětí Prevence: Chování ve škole i na veřejnosti - řešení různých situací, Zdravím, 22 dětí zdravíš, zdravíme pracovní list Plavecký bazén ve Varnsdorf odměna za chování a snahu ve ŠD 9 dětí Účast žáků školy v soutěžích Druh soutěže Účastníků ve školním kole Účastníků v okresním kole Účastníků ve vyšším kole Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 47 Úspěšnost (počet míst v okr. a vyšším kole) VYHLAŠOVANÉ CELOSTÁTNĚ MŠMT 1. st. 2. st. Olympiáda v Čj Cizí jazyky Nj Cizí jazyky Aj Olympiáda v matematice Pythagoriáda Matematický klokan Přírodopisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Archiemediáda Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda Dějepisná olympiáda místo Děčínský skřivánek místo Recitační soutěž Celkem Soutěž DUHA 7. třídy soutěž v zeměpisu, přírodopisu, informatice, hudební a výtvarné výchově, sportovní zdatnosti Příběh planety literární - 10 soutěž Mladý přírodovědec 4 Mladý záchranář 4 Klání ZŠ na OA Rumburk 12 Baby Talent 20 8 Výtvarná soutěž MÚ a ZŠ Jiříkov

49 Festival pěveckých sborů Krásná Lípa přehlídkový - 7 Festival dětských pěveckých sborů Budyně nad - 9 Ohří přehlídkový Celkem Společný komentář: Z přehledu celostátních soutěží vyhlašovaných MŠMT je patrné, že ze 14 soutěží jsou pouze čtyři vyhlášeny i pro žáky prvního stupně. Žáci druhého stupně se v letošním školním roce pěvecké soutěže Děčínský skřivánek nezúčastnili. Veškerá pozornost vyučující HV na II. stupni byla zaměřena na nácvik repertoáru na koncerty v rámci oslav stoletého výročí povýšení Jiříkova na město a na přizvanou spolupráci s Komorním souborem Šluknovska, Vilémovským a Mikulášovickým chrámovým sborem v rámci společného projektu nastudování Truvérské mše od Petra Ebena. Dětský pěvecký sbor Komoráček v tomto roce absolvoval více než 15 koncertů po Šluknovském výběžku a dvě natáčení v nahrávacím studiu. Naše škola se opět zúčastnila okresního kola Dějepisné olympiády. Stejně tak jako minulý rok, kdy Nikola Gottlieberová postoupila do krajského hola z druhého místa v kole okresním, i ten letošní znamenal pro naši školu úspěch. Nikola Gottlieberová postoupila ze čtvrtého místa v okresním kole do kola krajského, kde svůj post čtvrté nejlepší znalkyně historie opět potvrdila Účast žáků ve sportovních soutěžích Druh soutěže Účastníků ve školním kole Účastníků v Účastníků v okresním kole Účastníků ve vyšším kole Úspěšnost (počet míst v okr. a vyšším kole) 1. stupeň 2. stupeň Minikopaná O pohár ředitele školy Školní olympiáda Šluknovská liga soutěž v sálové kopané, přehazované, vybíjené, lehké atletice, plavání a koší místo kové 6 škol ve Šluknovském výběžku Futsálová liga Celkem Další významné akce školy chronologicky Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 48

50 2. září pondělí 8:00 hod. Slavnostní zahájení školního roku září Třídní knihy Žákovské knížky vyplnění Seznamy tříd Řády učeben Rozvrhy tříd stupeň, ostatní vyvěsit do Třídní výkazy Katalogové listy nové (1. třídy) do Tematické plány učiva Individuální vzdělávací plány září čtvrtek 9. září pondělí 18. září středa 21. září sobota 27. září pátek 20. září pátek 1. října pátek 2. října středa 3. října čtvrtek 9. října středa 10. října čtvrtek 10. října čtvrtek 11. října pátek 15. října úterý 16. října středa 17. října čtvrtek 23. října středa 24. října čtvrtek 25. října pátek Organizační schůzka DUHA Šluknov DK 14:00 hod. Pedagogická rada: Program: Plán práce na školní rok, IVP, Zájmové kroužky, Zajištění olympiád a soutěží, Různé Porada VP - Mgr. Pokorák Josef - 9:00 Rumburk Zájezd Zahrada Čech Litoměřice projektový den výroba létajících draků, soutěž v létání Přírodovědná vycházka 4. A, 4. B Exkurze ZOO Děčín - 8. třídy Exkurze k pramenům Mandavy 5. A Mladý ochránce přírody - 8. a 9. tř. - soutěž žáků O pohár ředitele školy - sálová kopaná 14:00 hod. Spolupráce s ÚSP Jiříkov - Návštěva Dne otevřených dveří Soutěž Dopravní výchova 4. B 4. hod., 4. A 5. hod. Exkurze 8. A, B Barokní kostel Šluknov a Loreta Rumburk Šluknovská liga - sálová kopaná - Dolní Poustevna Prezentace Gymnázium Rumburk 9. A Exkurze Střední polygrafická škola Rumburk 9. třída Halloween - 1. stupeň 18:00 20:00 hod. Stezka odvahy vstup pouze s rodiči Spolupráce s ÚSP Jiříkov - Dýňování výtvarná spolupráce s klienty 9:00 hod., 4. B Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 49

51 listopadu 6. listopadu středa 8. listopadu pátek 9. listopadu sobota 11. listopadu pondělí 11. listopadu pondělí 13. listopadu středa 18. listopadu pondělí 19. listopadu úterý 21. listopadu čtvrtek 22. listopadu pátek 29., 30. října podzimní prázdniny 31. října a 1. listopadu podzimní prázdniny Futsalová liga Dolní Poustevna Vánoční focení (vybraní žáci) pan Zápotocký 8:00 hod. Vystoupení v Bazilice Filipov sbor Slavíček Burza škol Rumburk 9. ročník a vycházející žáci ÚSP Severka výtvarná spolupráce se 3. B Šluknovská liga Přehazovaná, Mikulášovice Čtvrtletní pedagogická klasifikační rada Zahájení plaveckého výcviku 3. A, 3. B Soutěž DUHA Rumburk 29. listopadu středa 2. prosince pondělí 30. listopadu neděle 5. prosince čtvrtek 6. prosince pátek 11. prosince středa 13. prosince pátek 18. prosince středa Pečení perníků ÚSP Severka, spolupráce se 3. B Mikulášská besídka školní družina (od 13:45 15:00 hod.) Vystoupení na slavnostech Adventu ve 14:00 hod. Mikuláš pro MŠ a I. stupeň ÚSP Severka společné vánoční aktivity MEZITŘÍDNÍ TURNAJ VE FLORBALU 14:00 HOD. - VT O PUTOVNÍ POHÁR ŘEDITELE ŠKOLY Den otevřených dveří SLŠ a SOŠ Šluknov 8:00 hod. - generálka na Vánoční akademii - 2. stupeň - VT 19. prosince čtvrtek VÁNOČNÍ AKADEMIE PRO RODIČE 16: prosince čtvrtek 20. prosince pátek 20. prosince pátek večer 21. prosince - 5. ledna 2014 Návštěva Muzea Výstava betlémů 3. B Školní akademie pro děti Vánoční besídky ve třídách SPOLEČNÁ OSLAVA UKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU VÁNOČNÍ PRÁZDNINY Pracovníci ŠKOLY ČERPÁNÍ ZBYTKOVÉ DOVOLENÉ, SAMOSTUDIUM Zahájení v pondělí 6. ledna 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 50

52 24. prosince Půlnoční mše v kostele sv. Jiří v Jiříkově DPS Komoráček 21:00 hod. 9. ledna Šluknov pevnost Boyard čtvrtek 14. ledna úterý 16. ledna čtvrtek 22. ledna středa 22. ledna středa 23. ledna čtvrtek 25. ledna sobota 27. ledna pondělí 28. ledna úterý 29. ledna středa 30. ledna čtvrtek 30. ledna čtvrtek 30. ledna čtvrtek 31. ledna pátek 2. třídy návštěva Muzea v Rumburku výstava Betlémů, v rámci partnerské spolupráce Zkouška v kostele sv. Jiří Komoráček, Slavíček (od 13:00 hod.) Setkání výchovných poradců ve Šluknově 9:00 hod. Ukázka výukového softwaru 13:00 hod. interaktivní učebna MÚ DPS Komoráček novoroční koncert na Jiříkov, 16:00 hod. DPS Komoráček koncert v kostele sv. Mikuláše, 15:00 hod. Pololetní klasifikační pedagogická rada Dějepisná olympiáda Děčín Přednáška o HIV, 8. ročníky, pan Matula od 11:00 hod. Rozdání pololetního vysvědčení třídní učitelé, poslední vyučovací hodinu Děčínský skřivánek DDM Rumburk ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 14:00 hod. do 18:00 hod. Pololetní prázdniny 1. února sobota Koncert DPS Slavíček a DPS Komoráček 5. února středa 6. února čtvrtek 13. února čtvrtek 15. února pátek 17. února pondělí 18. února úterý 19. února středa 20. února čtvrtek kostel sv. Jiří, od 14:00 hod., oslava 100letého výročí založení města Jiříkov Setkání metodiků prevence Olympiáda z českého jazyka - okresní kolo - Děčín Matematická Pythagoriáda 14:00 15:00 hod. Sportovní soustředění - fotbalisté Karneval ve školní družině Zeměpisná olympiáda okresní kolo Děčín O pohár ředitele školy vybíjená od 14:00 hod. Soutěž DUHA Jiříkov, pohádky od 14:00 hod. Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 51

53 února J A R N Í P R Á Z D N I N Y 5. března Zahájení rekonstrukce školy výměna oken středa 6. března čtvrtek 6. března čtvrtek 12. března středa 14. března pátek 19. března středa 24. března pondělí 26. března středa 1. dubna úterý 7. dubna pondělí Konzultace IVP od 9:00 hod. s PPP Rumburk Recitační soutěž DDM Rumburk, od 14:00 hod. O pohár ředitele školy basketbal 14:00 hod. ;Ples ZŠ Jiříkov Šluknovská liga Šluknov - košíková Kouzelníci školní družina Jiříkovské stolování 1. A, B, přípravná třída Městská knihovna Rumburk Klání osmých tříd Obchodní akademie Rumburk 10. dubna GENERÁLNÍ ZKOUŠKA NA VÍTÁNÍ JARA 11. dubna pátek 13. dubna neděle 15. dubna úterý 16. dubna středa dubna, čtvrtek, pátek 18. dubna pátek 20. dubna neděle 23. dubna středa 23. dubna středa 24. dubna čtvrtek 28. dubna pondělí 29. dubna úterý 30. dubna středa 30. dubna středa Návštěva ÚSP Severka 3. B DPS Komoráček zkouška s orchestrem v kostele sv. Mikuláše Truvérská mše V Í T Á N Í J A R A Ředitelské volno VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY DPS KOMORÁČEK Křížové zastavení Jiřetín pod Jedlovou DPS Komoráček Truvérská mše kostel sv. Mikuláše, Mikulášovice DPS Komoráček Truvérská mše kostel sv. Jiří, Jiříkov Šluknovská liga florbal (Rumburk, Koupaliště) Exkurse Dům Českosaského Švýcarska Pedagogická čtvrtletní klasifikační rada ÚSP Severka 3. B DPS Komoráček studiové nahrávání Most Čarodějnický rej 1. stupeň, průvod masek Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 52

54 2. května pátek 5. května pondělí 6. května úterý 7. května středa 7. května středa 9. května pátek 12. května pondělí 14. května středa 15. května čtvrtek 17. května sobota 19. května pondělí 19. května pondělí 21. května středa 22. května čtvrtek 23. května pátek 24. května sobota 25. května neděle 26. května pondělí 27. května čtvrtek 27. května úterý 27. května úterý 29. května čtvrtek 4. června úterý Ředitelské volno Školní výlet 9. A Sedmihorky Schůze spolku rodičů od 18:00 hod. Šluknovská liga florbal, Koupaliště Rumburk O pohár ředitele školy - baseball Ředitelské volno Exkurse 8. třídy Velký Šenov, Lobendava Šluknovská liga vybíjená, pořádá ZŠ Jiříkov Atletika, ZŠ U Nemocnice, Rumburk soutěž DPS KOMORÁČEK festival dětských pěveckých sborů Krásná Lípa Exkurse 9. třída a 3. B Vilémov, Dolní Poustevna Školní výlet 4. a 5. třídy - Praha Vystoupení pro rodiče - ŠD EKO-KOM Tonda Obal na cestách ekologické přednášky pro 1. stupeň DPS Komoráček Truvérská mše Jiřetín pod Jedlovou, od 19:00 hod. OSLAVY 100 LET MĚSTA JIŘÍKOVA, DPS Slavíček, Komoráček, vystoupení vybraných tříd DPS Komoráček Budyně nad Ohří, festival DPS BabyTalent soutěž pro všechny talentované žáky EKO-KOM Tonda Obal na cestách ekologické přednášky pro 2. stupeň Školní výlet - Růžová u Děčína - 2. A, 2. B, 3. A, 3. B Indiánská vesnice Exkurse 8. a 9. třídy Rabštejn, Benešov nad Ploučnicí ZÁBAVNÉ SOUTĚŽNÍ DOPOLEDNE KE DNI DĚTÍ pořádá 9. třída Školní výlet Liberec ZOO, Ještěd - 1. A, 1. B, 2. B, PT Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 53

55 5. června středa MALOVÁNÍ NA ULICI soutěž pro žáky 14:30 5. června středa 5. června středa 6 června čtvrtek 6. června čtvrtek 7. června pátek 7. června pátek 7. června pátek 11. června úterý 12. června středa 12. června středa 14. června pátek 14. června pátek 17. června pondělí 18. června úterý 19. a 20. června 20. a 21. června čtvrtek - pátek 20. a 21. června čtvrtek pátek 20. června čtvrtek 21. června pátek 21. června pátek 21. června pátek 23. června neděle 24. června pondělí 24. června pondělí 25. června úterý hod. Šluknovská liga - atletika Rumburk ZŠ Tyršova RBK Schůze výchovných poradců Rumburk 9:00 hod. Soutěž - Arboretum Šluknov - celý den Exkurze 9. A, 9. B - IQ PARK Liberec FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD 9:00 HOD. 5. B výlet Praha SENÁT, HRAD, ARCIBISKUBSTVÍ Akce ŠD návštěva bazénu v Rumburku 16:30 hod. Školní výlet 8. A - IQ PARK Liberec Schůze metodiků prevence 9:00 hod. Rumburk 4. A, 5. A výlet Liberec IQ PARK, AQUA PARK Exkurze 5. B - IQ PARK ŠLUKNOV Školní výlet 7. A Sloup v Čechách, Školní výlet 6. A - Tanečnice Školní výlet 7. B bazén Česká Lípa Exkurze 4. B - IQ PARK ŠLUKNOV Soutěž ve sběru papíru středa od 15:00 do 17: hod., čtvrtek 7:00 9:00 hod. 7. A, 7. B - Cvikov - Kurz Vzájemného porozumění Školní výlet 9. A Lipová u Šluknova Školní výlet 9. B Český ráj - Trosky Exkurze 3. B - IQ PARK ŠLUKNOV Akce s ÚSP Jiříkov Severka Krásná Lípa sportovní areál 5. B Vyhlášení výsledků literární soutěže Drápanda MK VDF 16:00 TURNAJ V MINIKOPANÉ školní turnaj všech tříd 8:30 hřiště Spartaku Jiříkov Vyhodnocení soutěže ve sběru PET lahví Klasifikační pedagogická rada - 14:00 hod. Vybírání učebnic 1. stupeň, Rozloučení na Faře 5. B Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 54

56 26. června středa 26. června středa 27. června čtvrtek 27. června čtvrtek 28. června pátek Vybírání učebnic 2. stupeň OLYMPIÁDA 1. STUPNĚ - HŘIŠTĚ SPARTAKU JIŘÍKOV OLYMPIÁDA 2. STUPNĚ - HŘIŠTĚ SPARTAKU JIŘÍKOV DEN HASIČSKÝCH SBORŮ pro 1. stupeň UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Vyhodnocení Výtvarné soutěže Rozloučení s 9. třídami za účasti zástupců města 11.9 Významné aktivity školy Soutěž v pouštění draků Drakiáda. Pravidelný rozsáhlý Den otevřených dveří. Vítání Jara rozloučení se zimou, vystoupení dětí pro veřejnost. Vánoční školní akademie pro rodiče. Organizace pestrého Dne dětí pro žáky školy ke svátku dětí. Pořádání Sportovní školní olympiády na stadionu v Rumburku. Pravidelní celoškolní soutěž v minikopané na hřišti Spartaku Jiříkov. Vystoupení dětských pěveckých sborů Komoráček a Slavíček pro veřejnost. Organizování akce Strašidelná škola. Organizace týdenního turisticko-branného kurzu pro žáky 8. tříd. Spolupráce s Ústavem sociální péče Jiříkov návštěvy v hodinách Tv, společné pracovní vyučování, společenská zábava v tělocvičně školy. Zájmová činnost přes 20 výtvarných a sportovních kroužků vedoucí z řad učitelů. Partnerská spolupráce se školou v Ebersbachu (SRN) 1. stupeň pravidelné výměny, setkání pedagogických pracovníků, stáže, společné akce. Propůjčování prostor školy pro výuku ZUŠ sekce klavírní a žesťová. Soutěže škol Šluknovského výběžku DUHA (pro žáky 7. tříd tématy společenská, sportovní, přírodovědná), Šluknovská liga sportovní (kopaná, přehazovaná, vybíjená, florbal, košíková, lehká atletika) 6 škol organizuje pro ostatní vždy jednu soutěž. Plavecký výcvik pro všechny žáky ročníku. Pravidelné zajištění lyžařského výcviku pro žáky 7. tříd pokud jsou příznivé sněhové podmínky. Pravidelné slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd. S občanským sdružením rodičů každoroční pořádání Plesu Základní školy. Organizování sběru PET lahví a sběru papíru. Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 55

57 Velká každoroční výtvarná soutěž pro žáky organizovaná společně s MÚ Jiříkov oblast výtvarná, fotografická a zhotovení výrobku. Maškarní bál pro žáky školy. Pronajímání tělocvičny DD Jiříkov. Přednášky Policie ČR na škole Ajax dopravní výchova pravidelně každý měsíc, 1. stupeň. Pronajímaní tělocvičny společenským a sportovním organizacím fotbalový oddíl, volejbalový oddíl (muži, ženy), střelecký oddíl, oddíl sálové kopané, zájmové organizace aerobik, mažoretky - mládežnické oddíly pronájem zdarma. V prostorách školy Místní knihovna. Účast na všech vědomostních olympiádách celostátně vyhlašovaných. Prodej dotovaného Školního mléka. Zapojení do projektu Ovoce do škol. Boj s nedostatečnou hygienou žáků, pedikulózou. Trvalé řešení otázky záškoláctví žáků. 12. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ve školním roce 2013/2014 neproběhla žádná kontrola Výsledky veřejnosprávní kontroly k r ze dne Účetní jednotka: Základní škola Jiříkov, okres Děčín, Moskevská 740, Jiříkov Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Moskevská 740, Jiříkov IČ: Zřizovatel kontrolované p. o.: Město Jiříkov, Náměstí 464, Jiříkov, IČ: Kontrolu provedl: Ing. Miroslav Bím, na základě pověření zřizovatele z města Jiříkova Kontrolovanou p. o. zastupovali: ředitel ZŠ Mgr. Ladislav Obergruber účetní ZŠ Pavlína Wittgruberová Místo provedení kontroly: v sídle ZŠ Jiříkov, Moskevská 740, Jiříkov Čas provedení kontroly: dne , od 11:35 hod. do 13:50 hod. Předchozí kontrola: průběžná veřejnosprávní kontrola PO k 1-8/2013 Kontrolované období: 9 12/2013 Rozsah a účel kontroly Kontrola byla provedena na základě ustanovení zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě, kontrolované období bylo období od do Cílem kontroly bylo ověření hospodaření příspěvkové organizace s veřejnými prostředky v roce 2013 podle osnovy kontroly: - Kontrola čerpání schváleného rozpočtu za rok 2013; - Kontrola účtování zásob; - Kontrola stavu bankovního účtu v návaznosti na rozvahu; - Vnitřní kontrolní systém a jeho dodržování; - Kontrola vyúčtování zájezdů; - Kontrola čerpání fondů; - Kontrola vyplácených mezd, odměn v roce 2013; - Vedení účetnictví; - Kontrola opatření z minulé kontroly. Naše kontrola zahrnovala namátkové ověření podkladů prokazující údaje a informace uvedené v účetnictví a účetní závěrce a obsahovala postupy a kroky, které jsme považovali za potřebné ke splnění cíle prověrky. Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 56

58 Za účetnictví a hospodaření v souladu s platnými předpisy je odpovědný statutární zástupce organizace. Úkolem kontrolora bylo vyjádřit se na základě provedené kontroly k hospodaření a k účetnictví organizace. Příjemcem této zprávy o kontrole hospodaření je zřizovatel příspěvkové organizace. Struktura činností Hlavní činnost - je vymezeno 44 zákona č. 561/2004 Sb. Doplňková činnost - pronájem nebytových prostor, služebních bytů, maloobchod se smíšeným zbožím, organizace veřejných akcí sportovně-kulturního charakteru Financování Provoz byl financován zejména příspěvkem KÚ Ústeckého kraje na činnost PO, dále neinvestičním příspěvkem města Jiříkova a vlastními tržbami z hlavní a z vedlejší činnosti PO. Zjištění: Kontrola čerpání rozpočtu Byly výběrově ověřeny doklady prokazující použití prostředků z KÚ na účely v souladu s předpisy, čerpání mzdových prostředků, příděly do FKSP, povinné odvody na SZ a ZP, a ONIV. Ze mzdových prostředků byly hrazeny mzdy všech zaměstnanců školy. Prostředky určené na učební pomůcky byly čerpány v souladu s předpisy. Čerpání příspěvku zřizovatele bylo provedeno v souladu s rozpočtem, který byl doložen provedenými rozpočtovými opatřeními, aniž byl celkový rozpočtovaný objem prostředků překročen. 1. Kontrola účtování zásob Nebyly zjištěny závady. 2. Kontrola stavu bankovního účtu v návaznosti na rozvahu Nebyl zjištěn rozdíl mezi stavem bankovního účtu ke a stavem v účetnictví. Účet FKSP navazuje na stav fondu v souladu s předpisy. 3. Vnitřní kontrolní systém a jeho dodržování Všechny účetní doklady byly kontrolovány a podepisovány odpovědnými pracovníky v pracovním pořádku. Nebyly shledány závady. Inventury hmotného majetku byly ke provedeny. Při kontrole byly předloženy zápisy inventarizačních komisí, které neobsahovaly žádné nálezy. 4. Kontrola vyúčtování zájezdů Nebylo hodnoceno. 5. Kontrola čerpání fondů Tvorba FKSP proběhla v souladu s příspěvkem KÚ. Tvorba a čerpání rezervního fondu byly v souladu se souhlasem zřizovatele. 6. Kontrola vyplácených mezd, odměn v roce 2013 V kontrolovaném období 12/2013 nebyly zjištěny závady. 7. Vedení účetnictví Byla provedena kontrola výběrově vybraných účetních dokladů za měsíce září až prosinec Všechny kontrolované účetní doklady byly doloženy originálními písemnostmi, ze kterých bylo zřejmé jejich určení v souladu se statutem organizace. Nehospodárné výdaje nebo výdaje vynaložené v rozporu se statutem organizace nebyly zjištěny. Veškeré kontrolované účetní doklady byly schváleny pracovníky odpovědnými za provedení hospodářské operace. Ke konci účetního období byly provedeny inventury fyzické u hmotného majetku a dokladové u pohledávek a závazků. Zůstatky majetkových účtů byly doloženy dokladovou inventurou a originálními doklady. 8. Kontrola opatření z minulé kontroly Nebyly uloženy. Opatření, doporučení k r Nebyly uloženy. Závěr Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 57

59 V kontrolovaném období 9-12/2013 bylo účetnictví vedeno průkazně v souladu s platnými předpisy, nákladové a výnosové účty ve všech významných ohledech správně zobrazovaly celkový výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok Při kontrole namátkově vybraných dokladů nebyly zjištěny nedostatky k jejich účelnému vynaložení a k jejich zaúčtování. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace. (Přejato z protokolu, neupraveno. U všech dokumentů možnost k nahlédnutí v ředitelně školy.) 13. PREVENCE RIZIK A ŠKOLNÍ ÚRAZY 13.1 Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 50 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy 34 V ostatních vyučovacích předmětech 0 Výlety a exkurze 2 Lyžařské kurzy 0 Výuka plavání 0 Přestávky ve škole 14 Školní družina Prevence rizik Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala Ve školním roce došlo k upřesnění pravidel pro využívání tělocvičného nářadí. 14. STANDARTY A PLÁNY ICT ZÁMĚRY ŠKOLY V OBLASTI ICT Hlavní cíle: - zefektivnit výuku s využitím ICT - metodicky připravit pedagogy a žáky na využívání výukového software - směřovat školu k co nejširšímu využívání informačních zdrojů pro přípravu výuky a přípravu žáků na uplatnění v praxi - zakoupení softwaru pro efektivní řízení výuky - proškolení pedagogických pracovníků v oblasti ICT - zavedení elektronické třídnice a elektronické žákovské knížky Dílčí cíle: - rozšíření přístupových wifi bodů na prvním stupni sborovna, - rozšiřování škály výukových programů - podporovat elektronickou komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči - Nákup dalších licencí antivirového programu Eset Smart Security min. 8 - dokoupení počítačů do jednotlivých tříd Způsob dosažení těchto cílů: - - čerpání peněz z evropských fondů (EU peníze školám) - vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu školy, hledání sponzorů - využití nabídky MŠMT v rámci státní informační politiky - proškolování pedagogických pracovníků Stávající stav Ke dni je na škole 38 stolních PC, 15 notebooků, 1 server. Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 58

60 počet 1. stupeň 2. stupeň Počítače celkem z toho přístupné žákům Počítače s připojením k internetu z toho přístupné žákům Počítače s rychlým připojením z toho přístupné žákům Učitelé nepočítačových předmětů z toho využívající internet při výuce Dalších 11 PC z projektu INDOŠ, které byly vzhledem ke svému stáří a technickému vybavení zastaralé bylo odvezeno firmou zabývající se elektro odpadem. Pro I. a II. stupeň je k dispozici jedna počítačová učebna umístěná na II. stupni (vybavení viz tabulka č. 3). Mimo výuky Informatiky je využívána i při výuce dalších předmětů např. anglický a německý jazyk, český jazyk, matematika, výchova k občanství, zeměpis, dějepis, výtvarná výchova. Občasně je též využívána pro potřeby I. stupně. Na škole je celkem 9 interaktivních tabulí s programem Smart Notebook, které jsou využívány při výuce pro I. i II. stupeň. V učebně informatiky nainstalovaný interaktivní dataprojektor s tabulí. Ve škole je využíváno celkem 8 tiskáren (popis viz tabulka č. 4). Tiskárna v ředitelně je v pronájmu za výhodných podmínek. b) vybavení školy Interaktivní učebna 1 NTB 1. stupeň AMD Athlon, 1 GHz RAM 756 MB DDR HDD 40 GB Monitor 17 CRT Professional AMD Athlon 1GHz Windows 7 Sborovna 1 PC 1. stupeň Windows XP Professional Monitor 17 CRT RAM 756 MB DDRHDD 40 GB Kabinet 1 PC 1. stupeň AMD Sepron 1,4 GHz, RAM 256 MB DDR HDD 80 GB Monitor 17 CRT Windows A 1 PC 1. stupeň Učebna informatiky 20 PC 2. stupeň AMD Athlon ,33 GHz 2 GB DDR2 HDD80 GB Monitor 19 LCD Windows 7 Profesional AMD Athlon 2,8 GHz Učebna informatiky 1 PC 2. stupeň Monitor 19 LCD RAM 2GB DDR2 HDD 160 GB Windows 7 Profesional Učebna informatiky 1 server 2. stupeň Server HP ProLiant ML110 Intel Xeon 2,33 GHz Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 59

61 RAM 1 GB DDR2 HDD 200 GB Monitor 14 CRT Windows Server 2008 Intel Pentium 1,8 GHz, Sborovna 1 PC 2. stupeň 1HDD 120 GB, GB RAM DDR2, Monitor 17 CRT Windows 7 Professional Kabinet fyziky 1 PC 2. stupeň AMD Sepron 1,4 GHz RAM 256 MB DDR HDD 80 GB Mmonitor 17 CRT Windows 7 Profesional AMD Sepron 1,4 GHz Mzdová účetní 1 PC 2. stupeň RAM 80 GBRAM 1 GB DDR2 Monitor 17 CRT Windows XP Professional Sekretářka 1 PC 2. stupeň AMD Duron 1,4 GHz RAM 1 GB DDR2 HDD 40 GB Monitor 17 CRT Windows XP Professional AMD Duron 1,4 GHz Ředitelna 1 PC 2. stupeň RAM 1 GB DDR2HDD 40 GB Monitor 17 CRT Windows XP Professional Ředitelna 1NTB 2. stupeň 256 MB DDR HDD 40 GB Display 14,1 Windows XP Professional Učitelské 14 NTB 1. i 2. stupeň Tiskárny, dataprojektory, interaktivní tabule, skenery Interaktivní tabule - Panasonic UB T880, Benq (Smart Notebook) Interaktivní tabule - Panasonic UB T880, Benq (Smart Notebook) Tiskárna s kopírkou Konica Minolta Bizhub 163 Tiskárna se skenerem Epson Stylus DX7450 Multifunkční tiskárna Kyocera KM1650 Multifunkční tiskárna Konica Minolta Bizhub C220 Canon 1600 Epson Aculaser C2800 Umístění 2. stupeň učebna DJ, FY, 7. B, interaktivní učebna, 9. B 1. stupeň 5. B, 3. A, 2. A, 2. B, jazyková učebna, 1. A, 1. B 1. stupeň Sborovna 2. stupeň Kabinet FY a CHE 2. stupeň Sborovna 2. stupeň Ředitelna 2. stupeň Sekretářka Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 60

62 Tiskárna Tiskárna Epson Aculaser C2800 Skener Epson Perfection V100 Interaktivní tabule s dataprojektorem DELL S B Tabulka č. 4 - Tiskárny, interaktivní tabule, dataprojektory, skenery 2. stupeň mzdová účetní 1. stupeň učebna informatiky 2. stupeň Sekretářka c) programové vybavení školy Druh software název Operační systémy Microsoft Windows XP Profesional, Windows 7 Profesional, Windows 8.1, Windows Server 2008 Kancelářský balík MS Office 2013 (multilicence pro žáky i pedagogy), OpenOfice Textový editor Tabulkový procesor Editor prezentací Grafické programy Programy na zpracování videa Internetové prohlížeče MS Word 2013 MS Excel 2013 MS PowerPoint 2013 Gimp Klienti elektronické pošty MS Outlook 2013 Antivirová ochrana _ Programy pro administrativu školy Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox, Google Bakaláři, DM Software, VEMA, ATRE, Kartotéka d) Internetové připojení a licence Internetové připojení zajišťuje Vodafone. Škola disponuje reálným připojením o rychlosti 20Mb/s pro II. stupeň a 20Mb/s pro I. stupeň. Ředitelna má vlastní přípojku k internetu, jejíž rychlost je 20Mb/s. Propojení v rámci sítě I. a II. stupně zatím nebylo realizováno. Do budoucna se počítá s tím, že budovy budou propojeny. Všechny počítače ve škole jsou připojeny k Internetu. Jako síťový operační systém naše škola využívá Microsoft Windows Server Na serveru je nainstalován Firewall. V rámci serveru využívají nejen žáci, ale i pedagogičtí pracovníci, vlastní diskový prostor, který je společně sdílený. Pečlivě dbáme na dodržování licenčních ujednání. Používané programové vybavení je provozováno na základě zakoupených licencí, volných licencí nebo multilicencí. e) Ukládání dat Každému uživateli školní počítačové sítě je zajištěn prostor pro ukládání dat na síťovém disku. Pedagogičtí pracovníci mají možnost uložit si svá data na přenosné médium. f) Webová prezentace školy a mail Škola využívá doménu Adresa elektronické pošty Každý zaměstnanec školy má možnost nechat si zřídit školní s doménou zsjirikov.cz Žáci a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku, používat výukové programové vybavení, výukové informační zdroje podle rozvrhových možností učebny Informatiky. Také mají možnost používat kancelářský balík (MS Office 2013) mimo areál školy na svých domácích počítačích a to díky multilicenci, kterou škola zakoupila. Cílový stav V první fázi bude nutné propojit e-třídnici se školním webem, tak aby žáci, rodiče a učitelé měli snadný přístup k této třídnici. Dále bude nutné proškolit pedagogické pracovníky v zacházení s e-třídnicí. Vzdělávání pracovníku školy v rámci SIPVZ bude pokračovat. Budou využívány nabídky MŠMT. Další rozšíření SW a HW bude závislé na nabídce trhu a finančních prostředcích přidělených škole. Předpokládaný postup dosažení cílového stavu Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 61

63 Další vzdělávání učitelů ve specifických oblastech bude záležet na zájmu pracovníků a nabídce vzdělávacích center. Škola bude toto vzdělávání podporovat. Posloupnost kroků bude v souladu s aktuálními potřebami výuky a možnostmi školy v rozsahu odpovídajícím cílovému stavu. Financování rozvoje ICT služeb bude zajištěno z rozpočtu školy, sponzorských darů a prostředků vyhrazených státem na SIPVZ. Zpracovatel: Bc. Dunka Ambrož, DiS., Koordinátor ICT 15. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 15.1 Vybrané ukazatele za rok 2013 Závěrečný účet 1. Rozpočet: Základní škola Jiříkov hospodaří dle rozpočtu na rok 2013 schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova dne č. usnesení 326/2013 bod 2 v příjmové části a výdajové části a včetně dalších rozpočtových opatření za rok Náklady: Hlavní činnost: Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 62 Doplňková činnost: Spotřeba materiálu , ,00 Spotřeba energie , ,80 Opravy a udržování ,20 0,00 Občerstvení 1023,00 0,00 Cestovné 10995,00 0,00 Ostatní služby ,63 0,00 Mzdové náklady ,00 0,00 Zákonné sociální pojištění ,00 0,00 Ostatní sociální pojištění 40205,00 0,00 Zákonné sociální náklady 94807,00 0,00 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 Jiné ostatní náklady ,00 0,00 Odpisy DNM a DHM 58468,00 0,00 DHM ,86 0,00 Celkem: , ,80 Výnosy: Tržby za prodej služeb , ,00 Úroky 4609,91 0,00 Zúčtování fondů ,00 0,00 Příspěvek od zřizovatele ,00 0,00 Dotace KÚ přímé náklady ,00 0,00 Dotace KÚ pedag. pracovníků ,00 0,00 Dotace KÚ pedag. pracovníků ,00 0,00 Doplatek EU Nisa po vyúčtování 48725,18 0,00 Celkem: , ,00 Hospodářský výsledek před zdaněním: 1960, ,20 (rozdíl mezi výnosy a náklady) Hospodářský výsledek: Použití zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 3.864,05 Kč takto: 100% = 3.864,05 Kč do rezervního fondu.

64 Peněžní fondy: Fond kulturních a sociálních potřeb: Počáteční stav k ,89 Příjmy: 1% z platů 68095,00 Celkem příjmy: ,89 Výdaje: Příspěvek na stravování 74736,00 Kultura 53640,70 Odměny, pracovní a životní výročí 2000,00 Celkem výdaje: ,70 Zůstatek k ,19 Fond rezervní: Stav rezervního fondu ke dni činí ,39Kč, částka je tvořena z poskytnutých darů na základě darovacích smluv a zlepšeného HV z minulých let. Peněžní dary 50330,00 Převod HV 9729,44 Celkem rezervní fond 60059,44 Investiční fond: Stav k ,80 Příjmy: 58468,00 Odpisy majetku 58468,00 Zůstatek k ,80 2. Majetek: Aktiva: stav k DHNM - účet ,60 DDNM - účet ,85 Stavby - účet ,85 Samostatné movité věci a soubory -účet ,06 DHM - účet ,40 Pozemky - účet ,00 Oprávky k DNM - účet ,45 Oprávky k DHM - účet ,85 Oprávky k DHM - účet 08x ,49 Zásoby materiálu - účet 112 0,00 Pohledávky, provozní zálohy - účet ,00 Ostatní pohledávky - účet 315 0,00 Pohledávky za zaměstnance-účet ,00 Pokladna - účet ,00 Běžný účet - účet ,45 Běžný účet - účet ,00 Běžný účet fondu FKSP - účet ,19 Přechodné účty aktivní: Náklady příštích období - účet ,80 Příjmy příštích období - účet 385 0,00 Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 63

65 Aktiva celkem: ,26 Pasiva: Majetkové fondy: Fond dlouhodobého majetku - účet ,32 Fond odměn - účet ,00 Fond FKSP - účet ,19 Fond rezervní - účet 413 HV 9729,44 Fond rezervní - účet 414 dary 50330,00 Fond reprodukce majetku - účet ,80 HV účetního období - účet ,05 Krátkodobé závazky: Dodavatelé - účet 321 0,00 Ostatní závazky - účet ,00 Závazky SP a ZP - účet ,00 Daň z příjmů - účet ,00 Výdaje příštích období - účet ,46 Výnosy příštích období - účet ,00 Dohadné účty pasivní - účet ,00 Pasiva celkem: ,26 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu: Dotace KÚ - přímé náklady UZ ,00 Dotace KÚ pedag. pracovníků UZ ,00 Dotace KÚ nepedag. Pracovníků UZ ,00 Výše nedočerpané dotace KÚ 0,00 4. Inventarizace: Ke dni byla provedena řádná fyzická inventarizace hmotného a nehmotného majetku. Ke dni byla provedena dokladová inventarizace finančních prostředků, pohledávek, závazků, účty aktiv a pasiv. Inventární stav odpovídá účetnímu stavu, nebyl zjištěn přebytek ani manko. 5. Přiznání k dani z příjmů právnických osob: Základní škola Jiříkov, okres Děčín, příspěvková organizace podala přiznání k dani z příjmů právnických osob na Finanční úřad v Rumburku dne s daňovou povinností ve výši 0,00Kč Čerpání finančních prostředků v roce 2013 z prostředků města Položka Návrh Upravený Čerpání Čerpání v % rozpočtu rozpočet Potraviny Laktea ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč 97,9% Potraviny Ostatní ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč 100,0% Materiál DČ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 99,8% Materiál - učební pomůcky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,0% Materiál - ostatní učební pomůcky ,00 Kč 4 030,00 Kč 1 169,69 Kč 29,0% Materiál - kancelářské potřeby ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč 68,0% Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,00 Kč ,90 Kč 100,0% Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 64

66 Materiál ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 94,3% Knihy, odborná literatura - Kč 1 000,00 Kč 638,00 Kč 63,8% Materiál - PC ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 98,3% Čisticí prostředky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 99,7% Náplně do tiskáren, tonery ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 95,5% Učební pomůcky pro ŠD - Kč ,00 Kč ,00 Kč 99,3% Školní tiskopisy ,00 Kč 4 490,00 Kč 4 198,60 Kč 93,5% Spotřeba materiálu ,00 Kč ,00 Kč ,59 Kč 97,6% Elektrická energie - DČ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 73,7% Plyn - DČ ,00 Kč ,00 Kč ,80 Kč 96,3% Vodné, stočné DČ 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 8 875,00 Kč 98,6% Spotřeba elektrické energie ,00 Kč ,00 Kč ,04 Kč 93,9% Spotřeba plynu ,00 Kč ,00 Kč ,82 Kč 95,7% Voda stočné ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 82,1% Spotřeba energie , , ,66 92,9% Kč Kč Kč Opravy a udržování - DČ ,00 Kč ,00 Kč - Kč 0,0% Opravy a udržování ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč 100,0% Opravy a udržování ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč 91,7% Cestovné ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 73,3% Pohoštění 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 023,00 Kč 20,5% Náklady na reprezentaci 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 023,00 Kč 20,5% Služby DČ ,00 Kč ,00 Kč - Kč 0,0% Služby telekomunikací ,00 Kč ,00 Kč ,32 Kč 99,8% Služby pošt ,00 Kč 4 980,00 Kč 4 434,00 Kč 89,0% Revize ,00 Kč 6 000,00 Kč 5 781,00 Kč 96,4% Služby doprava ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 70,8% Služby - ostatní ,00 Kč ,00 Kč ,85 Kč 100,0% Služby kominictví ,00 Kč 6 000,00 Kč 5 216,00 Kč 86,9% Služby údržba PC ,00 Kč ,00 Kč ,06 Kč 99,9% Služby hlídání objektu ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč 99,9% Odpady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 99,9% Služby předplatné ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 98,3% Konzultační, poradenské služby 8 000,00 Kč 9 400,00 Kč 9 393,00 Kč 99,9% Vedení účetnictví ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,0% Programové vybavení PC ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 99,8% Školení a vzdělávání ,00 Kč 5 000,00 Kč 4 416,00 Kč 88,3% Pronájem bazénu Služby - Internet ve škole ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč 68,1% Pronájem kopírovacího stroje ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 81,2% Kulturní akce školy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 99,2% Poplatky z bankovních účtů ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč 90,0% Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 65

67 518 - ostatní služby ,00 Kč ,00 Kč ,63 Kč 94,3% Partnerská spolupráce ,00 Kč ,00 Kč 3 341,00 Kč 32,4% Poplatek za výpis BÚ - Kč - Kč - Kč 0,0% Pojištění majetku a osob ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 99,5% ostatní náklady z činnosti ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 91,7% Celkem: ,00 Kč ,00 Kč ,08 Kč 94,2% 15.3 Mzdové prostředky 2013 Druh činnosti Škola PT ŠD Celkem Počet zaměstnanců průměrný přepočtený počet 30, ,305 fyzické osoby - průměrný stav 31, ,323 Celkové mzdy a platy zaměstnanců v tis. Kč 8717, , , ,518 pedagogičtí pracovníci průměrný přepočtený počet 24, ,305 přepočtený počet k mzdy a platy v tis. Kč 7897, , , ,495 učitelé průměrný přepočtený počet 21, ,265 mzdy a platy v tis. Kč 7327, , ,696 vychovatelé průměrný přepočtený počet mzdy a platy v tis. Kč , ,664 ostatní pedagogové průměrný přepočtený počet 3, ,04 mzdy a platy v tis. Kč 570, ,135 nepedagogičtí pracovníci průměrný přepočtený počet přepočtený počet k mzdy a platy v tis. Kč 820, ,023 Vyplacené ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč 151, , ,258 pro pedagogické pracovníky 108, , ,248 pro nepedagogické pracovníky 43, ,01 Mzdy, platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč 8868, , , ,776 Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 66

68 Pedagogičtí pracovníci celkem Škola PT ŠD Celkem průměrný evid. počet zaměstnanců přepoč. 24, ,305 vč. ESF průměrný evid. počet zaměstnanců na ESF platy zaměstnanců celkem vč. ESF 7897, , , ,495 platové tarify 5218,4 201, , ,666 náhrady platu 1346,648 48,61 89, ,647 osobní příplatky 470, ,746 odměny 656, , ,999 příplatky za vedení a zastup. 122, ,13 zvláštní příplatky 72, ,199 odměny za přespočetné hodiny 0, ,33 platy za přesčasy ostatní příplatky 9, ,778 průměrný evid. počet zam. přep. bez vedoucích 21, ,305 zaměstnanců platy zaměstnanců celkem bez vedoucích 6523, , , ,853 zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci 108, , ,248 učitelé průměrný evid. počet zaměstnanců přepočtený 21, ,265 platy zaměstnanců celkem 7327, , ,696 vychovatelé průměrný evid. počet zaměstnanců přepočtený platy zaměstnanců celkem , ,664 Ostatní pedagogové průměrný evid. počet zaměstnanců přepočtený 3, ,04 platy zaměstnanců celkem 570, ,135 Nepedagogičtí průměrný evid. počet zaměstnanců přepoč pracovníci celkem vč. ESF průměrný evid. počet zaměstnanců na ESF THP provozní pracovníci platy zaměstnanců celkem vč. ESF 820, ,023 platové tarify 623, ,447 náhrady platu 84, ,955 osobní příplatky odměny příplatky za vedení 20, ,065 zvláštní příplatky platy za přesčasy 6, ,973 ostatní příplatky 6, ,583 smluvní platy z ř platy SR na kofinanc. ESF průměrný evid. počet zam. přep. bez vedoucích 4, ,671 zaměstnanců platy zaměstnanců celkem bez vedoucích 559, ,312 zaměstnanců ostatní platby za provedenou práci 43, ,01 průměrný evid. počet zaměstnanců přepočtený platy zaměstnanců celkem 89, ,689 průměrný evid. počet zaměstnanců přepočtený platy zaměstnanců celkem 730, ,334 Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 67

69 15.4 Nenárokové složky platu od r Rok Změna k roku 2012 osobní příplatky z tarifu 14,21 % 12,82 % 9,39% 8,25% 5,94% 8,51% % 14,73 % 13,43 % 8,67% 7,33% -1,34% nenárokové složky z tarifu osobní příplatky z nárokové 23,98 % 13,62 % 20,57 % 12,30 % 13,59 % 18,75 % 11,58 % 18,24 % % 9,03% 7,97% 5,71% 8,17% 14,93 % 22,58 % 14,10 % 24,74 % 12,89 % 16,69 % 19,49 % +2,8%% 8,37% 7,08% -1,29% nenárokové složky z nárokové 22,99 % 19,72 % 13,06 % 18,10 % 11,13 % 17,51 % % 21,60 % 23,75 % 16,10 % 18,84 % +2,74% Pokles tarifů činil v roce ,7 % proti roku Odměny činily 8,25% (2012-5,6 %) z objemu prostředků na platy, osobní příplatky 4,97 % z objemu prostředků na platy (2012 6,2%). Vývoj platů a státních dotací od r Hodnoty v milionech Kč ,6 5130, , Řady , 5130, 5494, Prostředky ONIV rok 2013 Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 68

70 Položka: Návrh: Upravený Čerpání: rozpočet: Zákonné pojištění ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Zákonné pojištění - ostatní 4 000,00 Kč 3 440,00 Kč 3 444,00 Kč Zákonné pojištění - školní družina 3 000,00 Kč 2 100,00 Kč 2 095,00 Kč Zákonné pojištění speciální třída - Kč 1 110,00 Kč 1 112,00 Kč ONIV - učební pomůcky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ONIV - školení DVPP 8 000,00 Kč 4 190,00 Kč 4 190,00 Kč ONIV - plavecký výcvik - Kč ,00 Kč ,00 Kč ONIV - ochranné pomůcky 3 000,00 Kč - Kč - Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Vývoj dotací ONIV od r Dotace ONIV Rok Komentář: Prostředky od zřizovatele dostává škola ve stabilní výši a umožňuje jí postupnou pravidelnou inovaci zařízení školy a zajištění takové úrovně oprav a údržby, aby mohl provoz zařízení bez problémů fungovat. Co se týká prostředků ze státního rozpočtu, patřil rok 2012 hlavně v oblasti mzdových prostředků spíše k průměrným. V oblasti nenárokových složek platu, které lze motivačně využít, především v kapitole osobní příplatky, bych si přesto představoval větší posílení. Přesto podle názoru ekonomického oddělení KÚ odboru školství máme nadstandartní výši nenárokových složek proti jiným školám. Velmi špatná byla situace v oblasti ostatních neinvestičních nákladů velmi špatná. Až výrazně dramaticky se snižují prostředky na učební pomůcky. Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 69

71 16. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRO- GRAMŮ Spolupráce se školou v SRN: GSZ J. G. Fichte, Neugersdorf Již v září učitelé obou partnerských škol navštívili Stříbrnou štolu v Jiřetíně a po té spolu povečeřeli v Rumburku. V prosinci jsme pozvali naše německé kolegy a v rámci jejich Pedagogického dne. Hospitovali ve třídách, předvedli jsme jim práci s interaktivními tabulemi, závěrem pracovní schůzky jsme pobesedovali a vyměnili si vzájemné poznatky z naší práce, odpověděli na dotazy našich kolegů. Němečtí kolegové a žáci se přišli podívat na Den otevřených dveří a zúčastnili se školního plesu. Do partnerské spolupráce jsme v minulém školním roce zapojili první i druhé třídy. Proběhla setkání již tradiční jako je pouštění draků, společné oslavy vánoční a velikonoční, sáňkování, společný výlet do rumburského muzea, na Dýmník a na Schlechtenberk. Novinkou byla spolupráce s projektem Tandem. Naší školu navštívila Vyslankyně ze sousední země paní Anna Bláhová a přiblížila našim žákům život našich německých sousedů, naučila je několik seznamovacích a sportovních her a podpořila tak jejich zájem o výuku německého jazyka. Spoustu zajímavých akcí jsme spolu s německými kolegy připravili i na letošní školní rok. V letošním školním roce budou spolupracovat první, druhé i třetí třídy. Eva Ondráčková Ve školním roce 2013/2014 jsme uskutečnili v rámci partnerské spolupráce tyto akce: 3. října čtvrtek Partnerská spolupráce - Pouštění draků v Neugesrdorfu 1. A, 1. B 2. prosince pondělí Partnerská spolupráce ukázky práce s interaktivní tabulí 17. prosince úterý Vánoce v partnerské škole 1. a 2. třída v Neugersdorfu 19. prosince čtvrtek Den otevřených dveří v partnerské škole v Neugersdorfu 15. dubna úterý Projekt TANDEM 2. A, 2. B 11. dubna pátek Projekt TANDEM 1. A, 1. B 4. března úterý Masopustní karneval 4. B, Neugersdorf 17. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽI- VOTNÍHO UČENÍ Ředitel školy má splněné předpoklady pro výkon funkce ředitele školy podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - dokončeno bakalářské studium Školský management (leden 2010) - znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Tři učitelky prvního stupně základní školy a šest učitelů druhého stupně základní školy nemá požadovanou odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle 7 a 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Z toho: Na 1. stupni 1 dálkově studující studium k získání kvalifikace, na 2. stupni 2 dálkově studující studium k získání kvalifikace. Vychovatelky školní družiny mají odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle 16 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Druh studia a) Studium v oblasti pedagogických věd - 1. p. Sádovský Vít pokračoval ve 3. ročníku v akreditovaném magisterském studiu v oblasti pedagogických věd obor: matematika, fyzika, na Přírodovědecké fakultě UJEP v Ústí nad Labem. 2. pí Samková Michaela ukončila 3. ročník studia speciální pedagogiky na Akademii J. A. Komenského v Praze získala titul Bakalář Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 70

72 3. Bc. Ambrož Dunka, DiS. ukončil bakalářské studium Univerzita J. A. Komenského v Praze, Hospodářka politika správa, zaměřeno na ICT a) Studium pedagogiky - ve školním roce 2013/14 nebylo realizováno b) Studium k rozšíření odborné kvalifikace - ve školním roce 2013/14 nebylo realizováno STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 1) Mgr. Kubešová Miroslava - absolvovala Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení termín říjen 2009 březen Praha 2) Mgr. Sladká Kateřina absolvovala Profesní průpravu zástupců ředitelů ukončení 2010 b) Studium pro výchovné poradce Mgr. Pokorák Josef zahájeno v září 2008 (3 roky, 6 semestrů), ukončeno v červnu 2011 c) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů absolvoval Mgr. Pokorák Josef. d) Specializovaná činnost Koordinátor ICT na škole - absolvoval Dunka Ambrož, DiS. Studium specializované činnosti Koordinátor ICT na škole v délce trvání 250 vyučovacích hodin a ukončených obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí ukončeno červen e) Specializovaná činnost prevence rizikového chování - studium specializované činnosti Prevence sociálně patologických jevů v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin a ukončených obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Zatím nerealizováno. e) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy - není zatím plánováno. STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE Studium se zaměří k prohlubování odborné kvalifikace zejména na nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů a především jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků. Formy průběžného vzdělávání bude zejména účast na kurzu a semináři v rozsahu nejméně 4 vyučovacích hodin. Dokladem o absolvování průběžného vzdělávání je osvědčení. 18. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FI- NANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ (EU) 1) Škola je zapojena do operačního projektu: Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím nových inovativních vyučovacích materiálů tvořených pedagogy školy. Zejména podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných v předmětech český jazyk, matematika, dějepis, informatika, přírodopis, fyzika, člověk a jeho svět, hudební výchova. Finanční rámec projektu zahrnující celkové způsobilé výdaje na projekt Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 71

73 Financování Částka v Kč Podíl na celkových způsobilých výdajích projektu v % Celkové způsobilé výdaje projektu a) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování ,05 85 výdajů, které mají být kryty z ESF 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. b) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ,95 15 odst. 2 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb. Investiční výdaje 0 0 Neinvestiční výdaje Realizace do : Celkem dotace: Čerpáno: Zůstatek: Odměny učitelů Výukové materiály Notebooky pro pedagogické pracovníky Nákupy počítače (2ks) Interaktivní tabule (4 ks) Počítače + příslušenství Interaktivní tabule + počítač Interaktivní tabule (3ks) + příslušenství Kopírka KM-2560 Interaktivní tabule (2ks), počítače, dataprojektor Na další vzdělávání: Matematická gramotnost Čtenářská gramotnost Jazykové kurzy Vzdělání ICT Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Projekt byl schválen a ukončen 20. ledna ) Škola je zapojena do projektu: OVOOCE DO ŠKOL obecné informace: LAKTEA, obecně prospěšná společnost, je schváleným dodavatelem a zajišťuje dodávky v rámci projektu OVOCE DO ŠKOL pro základní školy v celé České republice. Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela ZDARMA všichni žáci tříd. Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Škola by se na změnu stravovacích návyků Výroční zpráva školní rok 2013/ strana 72

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Zpracoval: Mgr. Bc. Obergruber Ladislav, ředitel Základní školy Jiříkov Identifikace: IČO: 70 698 490 adresa: Moskevská 740, 407 53 Jiříkov e-mail : zsjirikov@iol.cz tel.: 412 338

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013

Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013 Překonávání školního neúspěchu Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013 Úvod Rovnost Rovnost a kvalita ve vzdělávání Podpora znevýhodněných žáků a škol Veřejná diskuze v regionech

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Č.j.: GUL S7/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Sídlo školy Zřizovatel Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem Stavbařů 5, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více