POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2010"

Transkript

1 POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2010 NÁDORY VARIA PROGRAM KONFERENCE PLZEŇ února 2010 v odpoledních hodinách LF UK Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň Pořádá: Univerzita Karlova Praha - Lékařská fakulta v Plzni Česká lékařská společnost J.E.Purkyně Spolek lékařů v Plzni Okresní sdružení ČLK Plzeň - město ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Plzni a Českou asociací sester Sesterská sekce se koná a od 7,45 hod. ve FN Plzeň - Lochotín

2 KONFERENCE Šafránkův pavilon, Plzeň, Alej Svobody 31 Pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje Doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc., děkana Lékařské fakulty UK v Plzni Doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc. a ředitelky Fakultní nemocnice Plzeň ing. Jaroslavy Kunové Přednášky: velká posluchárna ŠAF (2. patro) hod velká posluchárna ŠAF (2. patro) hod velká posluchárna ŠAF (2. patro) hod. učebna ŠAF 1 (1. patro) hod. Postery: A. Čevela R., Čeledová L., Bělohlávková J. : Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti onkologicky nemocných od B. Pittrová H.: Mikroalbuminurie u pacientů metabolické ordinace C. Zikmundová K., Zavázalová H., Kotrba J., Zaremba V.: Zhoubné novotvary u osob vyššího věku

3 ÚTERÝ VELKÁ POSLUCHÁRNA 13,00 13,15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 13,20 13,45 Úvodní projevy Fínek J., Holubec L. jr. : Nádorová onemocnění v Plzeňském kraji Golubnitschaja O. (Bonn): Paradigm change from curative to predictive medicine: Novel strategic trends in Europe 13,50 15,20 předsedající: Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. Prim. MUDr. Božena Sůvová 1. Pešek M., Belšánová B., Minárik M.: Genetická vyšetření v rozhodování o léčbě bronchogenního karcinomu 2. Krejčí J., Pešek M., Brůha F., Mukenšnabl P., Minárik M. : Biologicky cílená léčba u nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) a naše zkušenosti 3. Fiala O., Pešek M., Krejčí J., Minárik M., Belšánová B.: Mutace KRAS u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic 4. Pazdiora P., Topolčan O., Pražáková M., Vrzalová J., Třešková I., Třeška V., Fínek J., Holubec L. jr.: Hypovitaminóza D - rizikový faktor vzniku a rozvoje nádorů 5. Pražáková M., Krákorová G., Topolčan O., Vrzalová J., Pešek M., Třeška V., Fínek J.: Význam nádorových markerů pro diagnostiku a kontrolu léčby plicního karcinomu 6. Šafránek J.: Chirurgická léčba karcinomu plic, od počátků po současnost 7. Sůvová B., Vachtová M., Zedníková I., Hes O., Hlaváčková M., Záhlava J.: Co nového v diagnostice a léčbě karcinomu prsu? 8. Chudáček Z., Pěchotová M.: Rizikové faktory u žen s rakovinou prsu zachycenou v rámci mamografického screeningu na našem pracovišti 15,20 15,50 Diskuse k bloku přednášek 15,50 16,20 Přestávka 16,20 17,20 předsedající: MUDr. Jana Koželuhová Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D. 9. Balihar K., Zdeněk P., Koželuhová J.: Novinky ve screeningu kolorektálního karcinomu 10. Koželuhová J., Balihar K., Voldřichová E., Hejda V., Zdeněk P.: Idiopatické střevní záněty jako rizikový faktor kolorektálního karcinomu 11. Mírka H., Buriánek V., Ohlídalová K., Třeška V., Skalický T., Sutnar A., Liška V., Chlumská A.: Diagnostika jaterních nádorů pomocí kontrastní sonografie 12. Duras P., Šlauf F., Novák M., Skalický T., Třeška V., Liška V., Sutnar A.: Transarteriální chemoembolizace jater pomocí částic uvolňujících léčivo 13. Skalický T., Třeška V., Sutnar A., Liška V.: Chirurgická léčba benigních nádorů jater na Chirurgické klinice UK-LF a FN v Plzni 17,20 17,50 Diskuse k bloku přednášek

4 STŘEDA VELKÁ POSLUCHÁRNA předsedající: Prim. MUDr. Milan Choc, CSc. MUDr. Václav Runt 14. Choc M., Runt V., Mraček J., Holečková I.: Naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou schwannomů n.viii 15. Mraček J., Vacek P., Choc M., Runt V., Holečková I.: Současné možnosti neurochirurgie v terapii mozkových gliomů 16. Vacek P., Mraček J.: Fluorescencí navigovaná resekce maligních gliomů mozku první zkušenosti 17. Holečková I., Štruncová P., Bludovský D., Herejková I., Červený V.: Úloha elektrofyziologického monitorování při operacích mozkových nádorů 18. Runt V., Škúci I., Štruncová P.: Meningeom sulci olfactorii - pozdě rozpoznávané onemocnění 19. Horemužová J., Ferda J., Kastner J., Kreuzberg B., Herejková I.: Lokalizace řečových center u nemocných s mozkovými nádory 20. Navrátil L., Bludovský D., Lejčko J.: Existují dnes indikace k chirurgické léčbě bolesti nádorového původu? 21. Peterka M.: Paraneoplastické syndromy v neurologii 14,30-15,00 Diskuse k bloku přednášek 15, Přestávka l5,30 - l6,30 předsedající: Doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc. Prim. MUDr. Marie Jurčuková 22. Kasl Z., Janoušková K.: Oční projevy adenomu hypofyzy 23. Jurčuková M., Janoušková K., Kozová M., Mukenšnábl P., Houba R.: Basocelulární karcinom periokulární krajiny - diagnostika a léčba.videoprojekce 24. Hudec A., Turek J.: Prenatálně diagnostikovaný teratom orbity 25. Janoušková K., Jurčuková M., Fidranská H.: Současné trendy v diagnostice a léčbě melanomu oka 26. Kasl Z., Janoušková K., Říčařová R., Muhamad L.: Nehodgkinský lymfom orbity 27. Klabochová J., Hána V.: Testicular adrenal rest tumors a prázdné turecké sedlo u pacienta s CAH 16,30 17,00 Diskuse k bloku přednášek

5 ČTVRTEK VELKÁ POSLUCHÁRNA 13,00-14,40 předsedající: Doc. MUDr. Jaroslav Slípka jr., CSc. Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. 28. Slípka J., Sakař R.: T1 a T2 karcinomy hrtanu retrospekce 29. Houšková M.: Adenokarcinom laryngu jako nemoc z povolání kazuistika 30. Sakař R., Slípka J., Nasswetter J.: Karcinom tonzily 31. Krčál J., Hrabě V.: Chirurgická léčba maligních nádorů štítné žlázy 32. Eret V., Hora M., Hes O., Ferda J., Klečka J., Stránský P., Ürge T., Chudáček Z.: Velké a pokročilé nádory ledvin řešené laparoskopicky 33. Stránský P., Hora M., Eret V., Klečka J., Ürge T.: Laparoskopie v léčbě nádorů nadledvin 34. Turek J., Hudec A.: Zhoubné nádory děložního hrdla v těhotenství 35. Pešek M., Bouda J.: Přínos detekce sentinelové uzliny v léčbě karcinomu vulvy 36. Novotný Z., Čásová M., Topolčan O., Pražáková M., Vrzalová J., Rokyta Z., Holubec L. jr., Fínek J.: HE4 nový marker ovariálního karcinomu 14,40 15,10 Diskuse k bloku přednášek 15,10 15,40 Přestávka l předsedá: Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. Doc. Ing. Jiří Hatina, CSc. 37. Vokurka S.: Možnosti diagnostiky a léčby hematologických malignit na HOO FN Plzeň 38. Veselá P., Boudová L., Šálek D., Vášová I., Kodet R., Moulis M., Křen L., Mačák J., Vernerová Z., Kašparová P., Stříteský J., Fakan F., Trněný M., Mukenšnabl P., Michal M.: Prognostické faktory lymfomu z plášťových buněk (mantle cell lymphoma). Retrospektivní analýza 235 případů Kooperativní lymfomové skupiny 39. Králíčková M., Houdek Z., Cendelín J., Kulda V., Vožeh F., Babuška V., Hatina J., Zech N., Uher P., Pacherník J.: Význam nádorových kmenových buněk a možnosti kmenových buněk v terapii nádorů 40. Vokurka S.: Akutní myeloidní leukémie charakteristiky, možnosti léčby a výsledky HOO FN v Plzni 41. Kreuzberg B., Ferda J., Schützová M., Kastner J.: Celotělové vyšetření magnetickou rezonancí u myelomu 42. Hatina J., Fínek J., Holubec L. jr..: Problémy a výzvy molekulární onkologie 16,50 17,20 Diskuse k bloku přednášek

6 ČTVRTEK UČEBNA ŠAF 1 13,00 14,00 předsedá: Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. Doc. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D. 43. Fikrle T., Čelakovský J.: Přehled kožních nádorů 44. Pizinger K., Divišová B.: Melanom v Západočeském regionu 45. Třešková I., Pizinger K., Topolčan O., Pražáková M., Vrzalová J., Bursa V., Třeška V., Fínek J.: Využití nádorových markerů u melanomu 46. Cetkovská P., Říčař J.: Nežádoucí kožní reakce v souvislosti s cílenou onkologickou léčbou 47. Koudelová J., Koudela K., Kunešová M.: Extraskeletární Ewingův sarkom periferní primitivní neuroektodermový tumor (PNET) 14,00 14,30 Diskuse k bloku přednášek 14,30 15,00 Přestávka l5,00-16,30 předsedající: Prim. MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D. MUDr. Jaroslav Novák 48. Machartová V.: Nádorová onemocnění jako nemoci z povolání 49. Holubec L., Fínek J., Dreslerová J.: Cílená biologická léčba solidních nádorů 50. Holeček V.: Oxidační stres u nádorových onemocnění 51. Dolanský H.: Organizace onkologické péče a onkologická prevence očima seniorů 52. Němečková A., Strouhal E.: Ukázka paleopatologických kostních nádorů 53. Novák J., Zeman V.: Pohybová aktivita v prevenci a terapii nádorových onemocnění 54. Samek F.: Možnosti léčby nádorových onemocnění v lázních 55. Novák J.: Případ k zamyšlení: Lance Armstrong 16,30 17,00 Diskuse k bloku přednášek Nebude požadován konferenční poplatek. Nebyla provedena jazyková úprava. Při časové tísni a nedodržení časového limitu jednotlivých přednášek budou sekce zakončeny čtením zbývajících přednášek jen titulem

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Ústav anatomie Přednostka ústavu: doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc. (slizova@lfhk.cuni.cz; http://www.lfhk.cuni.cz/anatomie/)

Více

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004 PROGRAM XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí 2.- 5. června 2004 STŘEDA - 2. června 2004 Místo konání: Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého Konvikt - Umělecké centrum UP

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging F a k u l t n í n e m o c n i c e v H r a d c i K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila NEURO-SKI neuro 2005 surgery

Více

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 7. 9. 0. 20, Ústí nad Labem Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti a České pediatrické

Více

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Naše

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Seznam autorů prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN e-mail: z.adam@fnbrno.cz MUDr. Zdenka Adamová Ordinace pro děti

Více

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Klinika radiační onkologie LF MU ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE Ludmila Hynková, Pavel Šlampa a kolektiv Brno 2012 Pořadatelé: 1 MUDr. Hynková Ludmila Prof. MUDr. Šlampa

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL doc. MUDr. Miloš Pešek 1, CSc., MUDr. Jindřich Fínek 2, MUDr. Petr Mukenšnabl 3 1 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň 2 Radioterapeutické

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

MIKULOV 1. 3. 10. 2009

MIKULOV 1. 3. 10. 2009 Program konference a sborník abstrakt XXVI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS XIV. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS

Více