Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé"

Transkript

1 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Radioterapeutická a onkologická klinika datum revize:

2 S účinností od 1. ledna 2015 je v návaznosti na Věstník MZ ČR č. 4/2015 ze dne zřízeno ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé, přímo podřízené řediteli nemocnice. 1 Okruh zajišťovaných činností Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé FNKV poskytuje nadregionální komplexní onkologickou péči dospělým pacientům se solidními nádory (diagnostika, chirurgie, radioterapie včetně vybraných technik, systémová léčba, paliativní léčba, dispenzarizace) s celorepublikovou působností. Na činnosti se podílí většina klinik a oddělení FNKV. 2 Činnost centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé koordinuje Radioterapeutická a onkologická klinika, kde se realizuje veškerá onkologická terapie kromě chirurgické léčby. 2.1 Součástí centra jsou jednotlivé kliniky a pracoviště, které se podílejí na diagnostice a terapii zhoubných nádorů: Radioterapeutická a onkologická klinika Chirurgická klinika Gynekologicko-porodnická klinika Urologická klinika Klinika otorinolaryngologická Neurochirurgická klinika Klinika plastické chirurgie Dermatovenerologická klinika Interní kliniky I., II. Ústav patologie Radiodiagnostická klinika Klinika nukleární medicíny Interní hematologická klinika Ústav laboratorní diagnostiky Klinika rehabilitačního lékařství 2.2 Multidisciplinární týmy: (příloha 1) Diagnostika a terapie pacientů s onkologickým onemocněním je vysoce komplexní a je nutné přesné rozdělení kompetencí a odpovědnosti jednotlivých specialistů, kteří stanovují diagnostický postup s následnou strategií a taktikou léčby. Důsledkem dodržení stanovených diagnostických a terapeutických zásad je zkvalitnění péče o pacienty a ekonomizace celého procesu.

3 Základní jednotkou pro rozhodovací proces o pacientovi je odborný multidisciplinární tým pro dané onkologické onemocnění, který je přístupný všem lékařům FNKV i dalších zdravotnických zařízení. Týmy se scházejí pravidelně, minimálně jedenkrát týdně. Multidisciplinární tým pro diagnostiku a terapii nádorů gastrointestinálního traktu Urologicko-onkologický multidisciplinární tým Gynekologicko-onkologický multidisciplinární tým Pracovní skupina pro diagnostiku a terapii chorob mléčné žlázy (mamární tým) ORL-onkologická pracovní skupina Dermatologicko-onkologický multidisciplinární tým Transplantační multidisciplinární tým Multidisciplinární tým pro léčbu akutních leukemií Lymfomový multidisciplinární tým 3 Vedoucí Centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé 1. Koordinuje činnost centra, spolupráci mezi jednotlivými klinikami, odděleními a ústavy FNKV, 2. koordinuje činnost se spolupracujícími pracovišti FNKV (ÚPMD, Oddělení klinické onkologie Oblastní nemocnice Kolín, Gynekologické oddělení Thomayerovy nemocnice, Onkologická ambulance Kutná Hora a Nymburk, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, Oblastní nemocnice Kladno, Nemocnice Havlíčkův Brod a jiné), 3. zajišťuje podmínky pro naplňování smluvních vztahů se všemi subjekty, s kterými má FNKV smlouvu o spolupráci v oblasti onkologie, 4. zajišťuje a dohlíží na vyplňování registrů VILP a registrů centrových léků a NOR, 5. spoluzodpovídá za hospodaření a za dodržování vnitřních předpisů FNKV v rámci Centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé, 6. navrhuje řediteli FNKV koncepci rozvoje onkologické péče s cílem budovat v této nemocnici komplexní onkologické centrum evropského formátu, 7. spolupodílí se na vytváření podmínek pro vědeckou a výzkumnou činnost v onkologii solidních nádorů. 4 Spolupráce s 3. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze Významnou činností Centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé je spolupráce se 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a to jak v oblasti pregraduálního tak postgraduálního vzdělávání. Spolupráce je v oblasti nejen výukové, ale zejména vědecko výzkumné.

4 Multidisciplinární týmy Příloha 1 1. Multidisciplinární tým pro diagnostiku a terapii nádorů gastrointestinálního traktu Náplní oboru gastrointestinální onkologie je komplexní péče o pacienty s maligními nádory GIT. Zajištění diagnostiky, primární terapie a terapie relapsů. Zajištění poléčebného sledování a eventuální symptomatické terapie. Vedoucí skupiny: Zástupce: prof. MUDr. R. Gȕrlich, CSc. Chirurgická klinika MUDr. M. Šejdová Radioterapeutická a onkologická klinika doc. MUDr. M. Kubecová, Ph.D. - Radioterapeutická a onkologická klinika prim. MUDr. PharmDr. J. Dvořák - Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. L. Loukotková Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. Regináčová Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. J. Hrudka Ústav patologie MUDr. V. Kolín, Ústav patologie prim. MUDr. J. Šach Ústav patologie MUDr. L. Havlůj Chirurgická klinika MUDr. P. Lisý Chirurgická klinika MUDr. M. Voleman Chirurgická klinika Organizační řád: pacienti jsou diagnostikováni endoskopickým pracovištěm Chirurgické kliniky, I. interní a II. interní kliniky. Ve spolupráci s Radiodiagnostickou klinikou, Ústavem laboratorní diagnostiky a Ústavem patologie provádějí tato zařízení stážování choroby. Multidisciplinární tým navrhne provedení adekvátní terapie jak chirurgické, tak specificky onkologické včetně poléčebného sledování a terapii recidiv. Tento tým se schází každé úterý ve hodin v zasedací místnosti Radioterapeutické a onkologické kliniky. A) Radiodiagnostická klinika zajišťuje stagingová vyšetření (RTG plic, CT břicha a m.p., RTG žaludku, irrigografie a sonografie břicha, MR jater aj.)

5 B) Ústav patologie zajišťuje histopatologickou verifikaci nádorů GIT C) Ústav laboratorní diagnostiky stanovení základních biologických vyšetření a nádorových markerů D) Interní hematologická klinika vyšetření krevního obrazu, aj. E) I. interní klinika zajišťuje diagnostiku a stážování choroby (pracoviště endoskopie) F) II. interní klinika zajišťuje diagnostiku a stážování choroby (pracoviště endoskopie) G) Chirurgická klinika zajišťuje - diagnostiku a stážování choroby - operativu dle indikace pracovní skupiny - předpis protetických pomůcek - poléčebné sledování pacientů léčených pouze chirurgicky - ve spolupráci s Chirurgickou klinikou terapii relapsů H) Radioterapeutická a onkologická klinika zajišťuje - provedení předoperační, pooperační radioterapie či radiochemoterapie dle indikace pracovní skupiny - aplikaci neoadjuvantní a adjuvantní chemoterapie dle indikace pracovní skupiny - ve spolupráci s Chirurgickou klinikou terapii relapsů - poléčebné sledování pacientů léčených chemoterapií nebo radioterapií Komentář: Výše uvedený multidisciplinární tým připravil návrh léčebného protokolu pro léčbu karcinomu jícnu, žaludku, pankreatu, kolorektálního karcinomu, který je v souladu s mezinárodními doporučeními a který je pravidelně aktualizován. 2. Urologicko-onkologický multidisciplinární tým Náplní oboru urologická onkologie je komplexní péče o pacienty s maligními nádory genitourinárního traktu. Zajištění diagnostiky, komplexní primární terapie a terapie recidiv. Zajištění poléčebného sledování a eventuální symptomatické terapie. Vedoucí skupiny: Zástupce: doc. MUDr. R. Grill, Ph.D. Urologická klinika MUDr. E. Kindlová Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. L. Loukotková - Radioterapeutická a onkologická klinika prim. MUDr. PharmDr. J. Dvořák - Radioterapeutická a onkologická klinika Prim. MUDr. P. Klézl Urologická klinika MUDr. V. Eis Ústav patologie

6 Organizační řád: pacienti jsou diagnostikováni na Urologické klinice FNKV. Po verifikaci diagnózy kontaktuje příslušný ošetřující lékař urologicko-onkologický multidisciplinární tým, kde se rozhodne o další diagnostice, terapii a případně o poléčebném sledování. Rovněž se rozhoduje o tom, na kterém pracovišti bude diagnostický či terapeutický proces probíhat, případně, kde bude pacient v této fázi hospitalizován. Urologicko-onkologický tým se schází jedenkrát týdně ve čtvrtek v 8.15 hodin v zasedací místnosti Urologické kliniky. A) Radiodiagnostická klinika zajišťuje provedení CT vyšetření u nádorů ledviny a varlete, CT, MR pánve a břicha u nádorů močového měchýře a prostaty, vylučovací urografii, UZ a RTG B) Ústav patologie zajišťuje cytologickou a histopatologickou verifikaci malignit C) Klinika nukleární medicíny zajišťuje provedení scintigrafie skeletu, ledvin, aj. D) Ústav laboratorní diagnostiky zajišťuje základní biochemické vyšetření a stanovení hladiny PSA a dalších vyžádaných markerů CEA, beta HCG a AFP u tumorů varlete E) Urologická klinika zajišťuje koordinaci diagnostiky malignit genitourinárního traktu provedení chirurgického výkonu dle indikace pracovní skupiny poléčebné sledování pacientů léčených chirurgicky ve spolupráci s Radioterapeutickou a onkologickou klinikou terapii recidiv E) Radioterapeutická a onkologická klinika zajišťuje - radikální a paliativní radioterapii dle indikace pracovní skupiny - aplikaci cytostatické chemoterapie, hormonoterapie, imunoterapie, cílené (biologické terapie) dle indikace pracovní skupiny - poléčebné sledování pacientů po provedené terapii - ve spolupráci s Urologickou klinikou terapii recidiv Komentář: Tento multidisciplinární tým vypracoval návrh protokolu pro terapii karcinomu prostaty, karcinomu močového měchýře, testikulárních nádorů a zhoubných nádorů ledvin, který je v souladu s mezinárodními doporučeními a je pravidelně aktualizován.

7 3. Gynekologicko-onkologický multidisciplinární tým Náplní oboru gynekologická onkologie je zajištění komplexní péče o ženy s gynekologickými malignitami. Vedoucí skupiny: Zástupce: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika doc. MUDr. M. Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. K. Tikovský Gynekologicko-porodnická klinika doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika MUDr. A. Havránková Gynekologicko-porodnická klinika MUDr. J. Drozenová Gynekologicko-porodnická klinika doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. Radiodiagnostická klinika MUDr. E. Kindlová Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. L. Loukotková Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. K. Regináčová Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. J. Hrudka Ústav patologie MUDr. V. Kolín, Ústav patologie prim. MUDr. J. Šach Ústav patologie Organizační řád: pacientky jsou diagnostikovány Gynekologicko-porodnickou klinikou, která též koordinuje provádění stagingových vyšetření. Po verifikaci diagnózy a stanovení rozsahu onemocnění je gynekologicko-onkologickým multidisciplinárním týmem stanovena strategie léčby. Do gynekologicko-onkologické skupiny jsou referovány pacientky i z jiných vzdálených spolupracujících pracovišť v ČR ke konziliárnímu vyšetření. Tým se schází každou středu od hodin v prostorách ambulance č. 2 Gynekologickoporodnické kliniky. A) Gynekologicko-porodnická klinika zajišťuje - diagnostiku (ve spolupráci s cytologickou laboratoří a Ústavem patologie) - stážování choroby (ve spolupráci s Radiodiagnostickou klinikou) - operativu dle indikace pracovní skupiny

8 - poléčebné sledování pacientek léčených chirurgicky - ve spolupráci s Radioterapeutickou a onkologickou klinikou terapii relapsů - symptomatickou terapii (ve spolupráci s Radioterapeutickou a onkologickou klinikou) B) Radioterapeutická a onkologická klinika zajišťuje - provedení radioterapie dle indikace pracovní skupiny - aplikaci konkomitantní radiochemoterapie karcinomů děložního čípku - aplikaci chemoterapie, hormonální terapie a cílené (biologické) terapie u gynekologických malignit - poléčebné sledování pacientek léčených radioterapií a systémovou terapií - symptomatickou terapii (ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou) A) Ústav patologie zajišťuje histopatologickou verifikaci B) Ústav laboratorní diagnostiky zajišťuje základní biochemická vyšetření a stanovení nádorových markerů C) Klinika nukleární medicíny zajišťuje detekci sentinelové uzliny, scintigrafii skeletu, aj. D) Interní hematologická klinika zajišťuje vyšetření krevního obrazu, aj. E) Klinický psycholog spolupracuje s pacienty v období stanovení diagnózy, stagingu a terapie. Spolupracuje s příbuznými pacientek. Komentář: Gynekologicko-onkologický multidisciplinární tým se při rozhodování o strategii léčby řídí doporučenými léčebnými standardy, které jsou v souladu s mezinárodními doporučeními a jsou pravidelně aktualizovány. Jsou vypracovány vlastní léčebné protokoly pro léčbu karcinomu čípku a těla děložního, vaječníků, vulvy a vaginy. 4. Pracovní skupina pro diagnostiku a terapii chorob mléčné žlázy (mamární tým) Náplní je zajištění komplexní péče o pacienty s benigními a maligními nádory mléčné žlázy, péče o pacienty s prekancerózami mléčné žlázy. Zajišťuje diagnostiku, komplexní terapii, poléčebné sledování a terapii relapsů včetně symptomatické terapie. Vedoucí skupiny: Zástupce: doc. MUDr. M. Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. M. Bendová, CSc. Gynekologicko porodnická klinika MUDr. M. Brychta Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. T. Vedral Chirurgická klinika doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. Radiodiagnostická klinika MUDr. L. Loukotková Radioterapeutická a onkologická klinika

9 MUDr. M. Šejdová Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. L. Zárubová Klinika plastické chirurgie, Chirurgická klinika MUDr. J. Hrudka Ústav patologie MUDr. V. Kolín, Ústav patologie prim. MUDr. J. Šach Ústav patologie Organizační řád: pacienti jsou diagnostikováni myologickým centrem (pracoviště mamografie) nebo na dalších spolupracujících pracovištích. Mamologické centrum taktéž zajišťuje provedení stagingových vyšetření. Po stanovení rozsahu onemocnění je pracovní skupinou stanovena strategie léčby. Pro benigní onemocnění mléčné žlázy fungují ve FNKV ambulance: a) na Gynekologicko-porodnické klinice s pracovní náplní: konziliární služba pro FNKV, praktické lékaře a terénní gynekology k upřesnění diagnostiky benigních lézí a návrh dalšího postupu, dispenzarizace rizikových skupin pacientek. b) na Chirurgické klinice s pracovní náplní: konziliární služba pro FNKV, praktické lékaře a terénní gynekology k upřesnění diagnostiky benigních lézí a návrh dalšího postupu c) na Klinice plastické chirurgie s náplní: poradenství plastické úpravy prsů Tento tým se schází jednou týdně ve čtvrtek ve hodin v zasedací místnosti Gynekologicko-porodnické kliniky. A) Radiologická klinika - screening karcinomu prsu - diagnostiku provedení stagingových vyšetření (základem je pracoviště zobrazovacích metod - mamografie a sonografie) B) Gynekologicko-porodnická klinika zajišťuje - diagnostiku provedení stagingových - operativu dle indikace pracovní skupiny - hormonální manipulaci, předpis protetických pomůcek - poléčebné sledování pacientek léčených pouze chirurgicky, případně léčených hormonální terapií na Gynekologicko-porodnické klinice - ve spolupráci s Radioterapeutickou a onkologickou klinikou terapii relapsů

10 C) Chirurgická klinika zajišťuje: - diagnostiku provedení stagingových - operativu dle indikace pracovní skupiny - hormonální manipulaci, předpis protetických pomůcek - poléčebné sledování pacientek léčených pouze chirurgicky, případně léčených hormonální terapií na Chirurgické klinice - ve spolupráci s Radioterapeutickou a onkologickou klinikou terapii relapsů D) Radioterapeutická a onkologická klinika zajišťuje - provedení radioterapie - aplikaci adjuvantní nebo neoadjuvantní chemoterapie, hormonální manipulaci, cílenou (biologickou) terapii, předpis protetických pomůcek - poléčebné sledování pacientek léčených adjuvantní radioterapií a systémovou terapií - ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou a chirurgickou klinikou terapii relapsů E) Ústav patologie zajišťuje histopatologickou verifikaci, stanovení hladiny estrogenních, progesteronových receptorů, cerbb2, Ki67 aj. F) Klinika nukleární medicíny zajišťuje detekci sentinelové uzliny, scintigrafii skeletu, aj. G) Ústav laboratorní diagnostiky stanovuje základní biochemické vyšetření a příslušné nádorové markery H) Interní hematologická klinika - zajišťuje provedení krevního obrazu, aj. I) Klinika rehabilitačního lékařství zajišťuje provedení rehabilitace po chirurgickém výkonu J) Klinika plastické chirurgie na základě souhlasu pracovní skupiny provádí pracoviště plastické chirurgie plastické úpravy prsů u pacientek po léčbě karcinomu mléčné žlázy. Komentář: Byl vypracován protokol pro terapii nádorů mléčné žlázy, který je průběžně inovován dle nejnovějších poznatků. 5. ORL-onkologická pracovní skupina Náplní oboru ORL-onkologie je komplexní péče o pacienty s maligními nádory ORL oblasti. Zajištění diagnostiky, komplexní primární terapie a terapie recidiv. Zajištění poléčebného sledování a eventuální symptomatické terapie. Vedoucí skupiny: Zástupce: doc. MUDr. M. Chovanec, Ph.D. Otorinolaryngologická klinika MUDr. M. Ambruš Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. Licková Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. M. Liberko Radioterapeutická a onkologická klinika

11 Organizační řád: pacienti jsou diagnostikováni na ORL klinice FNKV. Po verifikaci diagnózy kontaktuje ošetřující lékař ORL-onkologickou pracovní skupinu, která zajistí optimální sekvenci stagingových vyšetření (ve spolupráci s Radiodiagnostickou klinikou a Ústavem patologie). Stanoví strategii léčby a zajistí provedení adekvátní terapie jak chirurgické, tak specificky onkologické. Rovněž rozhoduje o tom, na kterém pracovišti bude pacient v dané fázi diagnostického či terapeutického procesu hospitalizován. Tým se schází dvakrát týdně v pátek v hodin a ve středu ve hodin v prostorách Radioterapeutické a onkologické kliniky, ambulance č. 4. A) Radiodiagnostická klinika zajišťuje provedení RTG, CT, MR ORL oblasti, RTG hrudníku B) Ústav patologie - zajišťuje cytologickou a histopatologickou verifikaci malignit C) ORL klinika zajišťuje - diagnostiku (ve spolupráci s Ústavem patologie) - operativu dle indikace pracovní skupiny - poléčebné sledování pacientů léčených chirurgicky - ve spolupráci s Radioterapeutickou a onkologickou klinikou terapii recidiv D) Radioterapeutická a onkologická klinika zajišťuje - radikální a paliativní radioterapii - provedení cytostatické chemoterapie (konkomitantní či paliativní), aplikaci cílené (biologické) terapie - poléčebné sledování pacientů léčených radioterapií - ve spolupráci s ORL klinikou terapii recidiv Komentář: Byl vypracován návrh léčebného protokolu pro terapii nádorů ORL oblasti, který je průběžně inovován dle nejnovějších poznatků. 6. Dermatologicko-onkologický multidisciplinární tým Náplní oboru dermatologická onkologie je komplexní péče o pacienty s nádory kůže. Zajištění diagnostiky, primární terapie a terapie recidiv. Zajištění poléčebného sledování a eventuální symptomatickou terapii.

12 Vedoucí skupiny: Zástupce: prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc. Dermatovenerologická klinika prim. MUDr. PharmDr. J. Dvořák Radioterapeutická a onkologická klinika doc. MUDr. M. Arenbergerová, Ph.D. Dermatovenerologická klinika MUDr. A. Fialová Dermatovenerologická klinika MUDr. K. Bodiánová Klinika plastické chirurgie MUDr. P. Kujal, Ph.D. Ústav patologie doc. MUDr. M. Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. K. Regináčová - Radioterapeutická a onkologická klinika Prof. MUDr. R. Gürlich, CSc. Chirurgická klinika Organizační řád: kožní pacientů jsou klinicky diagnostikovány na Dermatovenerologické klinice a předány příslušné pracovní skupině, která rozhodne o další strategii léčby. Po bioptickém ověření ne-melanomu rozhodne pracovní skupina o další terapii. Při podezření na melanom není přípustné provedení biopsie a pacient je referován přímo pracovní skupině, která zajistí adekvátní léčbu Tým se schází jednou týdně vždy v pondělí ve hodin v prostorách ambulance č. 3 Dermatovenerologické kliniky. A) Dermatovenerologická klinika zajišťuje - klinickou diagnostiku a ve spolupráci s Ústavem patologie histopatologickou verifikaci kožních nádorů - operativu dle indikace pracovní skupiny - podávání biologické (cílené) terapie - ve spolupráci s Radioterapeutickou a onkologickou klinikou poléčebné sledování pacientů léčených chirurgicky - ve spolupráci s Radioterapeutickou a onkologickou klinikou symptomatickou terapii B) Ústav patologie zajišťuje histopatologickou verifikaci kožních tumorů či jejich metastáz C) Klinika plastické chirurgie zajišťuje - provedení radikálního chirurgického výkonu (u melanomů diagnosticko-terapeutického, u ne-melanomů terapeutického) D) Radioterapeutická a onkologická klinika zajišťuje

13 - provedení radioterapie dle indikace pracovní skupiny - provedení imunoterapie u melanomů - ve spolupráci s Dermatovenerologickou klinikou poléčebné sledování pacientů léčených radioterapií - ve spolupráci s Dermatovenerologickou klinikou symptomatickou terapii E) Radiodiagnostická klinika zajišťuje provedení stagingových vyšetření u melanomových lézí RTG, CT, UZ F) Oddělení nukleární medicíny zajišťuje detekci sentinelová uzliny a provedení scintigrafie skeletu u melanomových lézí Komentář: Nádory kůže a kožních adnex jsou poměrně rozsáhlou problematikou, výše uvedený multidisciplinární tým je přístupný veškerým konzultacím z širokého terénu. 7. Transplantační multidisciplinární tým Vedoucí skupiny: prof. MUDr. T. Kozák, PhD. Interní hematologická klinika doc. J. Novák, Ph.D. Interní hematologická klinika MUDr. J. Kracíková Transfuzní oddělení MUDr. E. Kindlová Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. M. Šejdová Radioterapeutická a onkologická klinika Organizační řád: transplantační tým spolupracuje se dvěma významnými světovými pracovišti: Transplantační skupina profesora G. Carelly, Univerzitní nemocnice Janov, Itálie Transplantační skupina profesora J.R.Wingarda, University of Florida, USA. Tento tým je svoláván vedoucím dle potřeby. Schází se v zasedací místnosti Interní hematologické kliniky. A) Interní hematologická klinika pracoviště zajišťuje mobilizaci a odběr periferních kmenových buněk nebo kostní dřeně k transplantaci. Na transplantační jednotce je pak podávána vysokodávkovaná chemoterapie, převod štěpu a podpůrná léčba B) Radioterapeutická a onkologická klinika zajišťuje přípravu pacientů se solidními nádory, provedení radioterapie, poléčebné sledování a terapii relapsů.

14 C) Transfuzní oddělení provádí separaci periferních kmenových buněk a připravuje nezbytné krevní deriváty pro podpůrnou léčbu. Komentář: s tímto týmem úzce spolupracuje Radiodiagnostická klinika a Ústav laboratorní diagnostiky na provedení indikovaných stagingových vyšetření. Tomuto týmu byl přidělen grant IGA Ministerstva zdravotnictví na řešení tématu autologní transplantace kostní dřeně u akutní myeloidní leukémie s následnou imunoterapií. 8. Multidisciplinární tým pro léčbu akutních leukemií Vedoucí skupiny: prof. MUDr. T. Kozák, PhD. Interní hematologická klinika doc. J. Novák, Ph.D. Interní hematologická klinika MUDr. Černá - Interní hematologická klinika MUDr. J. Kracíková Transfuzní oddělení Organizační řád: Výše uvedený tým řídí léčbu akutních myeloidních a lymfoblastických leukémií dle příslušných protokolů zaměřených na dvě věkové skupiny pacientů: a) mladších 60 let terapie je směřována k alogenní transplantaci kostní dřeně a následné imunoterapii b) Starších 60 let terapie je zaměřena na aplikaci režimů s nízkou toxicitou. Cílem léčebného protokolu u této skupiny pacientů je udržení kvality života, která je důsledně monitorována. Komentář: tým úzce spolupracuje v rámci diagnostiky s cytogenetickou laboratoří Synlab. Terapie je prováděna na JIP Interní hematologické kliniky. 9. Lymfomový multidisciplinární tým a) Tým pro terapii Hodgkinovy choroby Vedoucí skupiny: MUDr. J. Marková Interní hematologická klinika MUDr. H. Móciková, PhD. - Interní hematologická klinika MUDr. E. Kindlová Radioterapeutická a onkologická klinika prim. MUDr. J. Šach Ústav patologie Komentář: tým spolupracuje s Německou studijní skupinou pro terapii Hodgkinovy choroby vedenou profesorem Diehlem z Univerzity v Kolíně nad Rýnem a je zapojen do jím vedené klinické studie.

15 b) pracovní skupina pro terapii non-hodgkinských lymfomů Vedoucí skupiny: prof. MUDr. T. Kozák, PhD. Interní hematologická klinika MUDr. J. Marková Interní hematologická klinika MUDr. E. Kindlová Radioterapeutická a onkologická klinika MUDr. M. Šejdová Radioterapeutická a onkologická klinika prim. MUDr. J. Šach Ústav patologie c) pracovní skupina pro terapii myelomu Vedoucí skupiny: MUDr. E. Gregora Interní hematologická klinika MUDr. M. Šejdová Radioterapeutická a onkologická klinika A) Interní hematologická klinika koordinuje provedení stagingových vyšetření a provádí jejich hematologickou část. Provádí cytostatickou léčbu u pacientů indikovaných k chemoterapii, případně transplantaci kostní dřeně. Zajišťuje poléčebné sledování pacientů B) Radioterapeutická a onkologická klinika zajišťuje provedení radioterapie C) Transfúzní oddělení připravuje krevní deriváty D) Ústav patologie zajišťuje primární histologickou diagnostiku a provádí referenční diagnostiku u pacientů primárně diagnostikovaných na jiných pracovištích E) Radiodiagnostická klinika zajišťuje provedení příslušných stagingových vyšetření F) Ústav biochemie a patobiochemie zajišťuje provedení příslušných stagingových vyšetření G) Klinika nukleární medicíny zajišťuje provedení příslušných stagingových vyšetření (scintigrafie pomocí Galia67 k určení rozsahu a aktivity choroby)

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky

Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ONKOLOGICKÁ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE V Praze dne 5.12.2008 čl. 1 Kontext V současné době jsou zhoubné novotvary na 2. místě příčin

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD...17 ZPĚTNÉ ZAMYŠLENÍ...23 Charakteristika doby a příprava na ž iv o t... 25 Studium m edicíny...30 Nástup na radiologickou k

PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD...17 ZPĚTNÉ ZAMYŠLENÍ...23 Charakteristika doby a příprava na ž iv o t... 25 Studium m edicíny...30 Nástup na radiologickou k PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD...17 ZPĚTNÉ ZAMYŠLENÍ...23 Charakteristika doby a příprava na ž iv o t... 25 Studium m edicíny...30 Nástup na radiologickou k lin ik u...35 Přestup na rádioterapeutické o d d ě le

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Obecná část 1. Rentgenové záření charakteristika, princip rentgenky 2. Skiagrafie princip, indikace, postavení v diagnostickém algoritmu, radiační zátěž 3. Skiaskopické

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR 5.12. 2013 Seminář stav screeningových programů zhoubných nádorů v ČR a význam adresného zvaní občanů

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD RADIOTERAPEUTICKÉ A ONKOLOGICKÉ KLINIKY

VNITŘNÍ ŘÁD RADIOTERAPEUTICKÉ A ONKOLOGICKÉ KLINIKY VNITŘNÍ ŘÁD RADIOTERAPEUTICKÉ A ONKOLOGICKÉ KLINIKY I. Vedení kliniky, kontakty, umístění Přednostka kliniky: doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D Zástupce přednostky kliniky: primář MUDr. PharmDr. Jan Dvořák

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2003

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 28.6.24 42 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 23 Jedním z nejzávažnějších onemocnění

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 3 Vydáno: 29. KVĚTNA 2014 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Centra vysoce specializované hematologické péče v ČR výzva dle 112 zák. č. 372/2011Sb.............

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 24. října 2016. Klinika Oční klinika Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Radiodiagnostická klinika Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Vyšetření,

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D.

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha Přednosta plk. prof. MUDr. Ryska M., CSc. Kasuistika č. 1: K.I., r. 1946 Onkologická anamnéza:

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Prrostata anatomie přehled zobrazovacích metod benigní léze hyperplazie, cysty maligní léze - karcinom Anatomie

Více

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv ONKOGYNEKOLOGIE Autorský kolektiv: doc. MUDr. Otakar Bìlohlávek, CSc. MUDr. Jiøí Bouda, Ph.D. MUDr. Andrea Burgetová prof.

Více

Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG. Miroslav Zvolský Jiří Šedo

Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG. Miroslav Zvolský Jiří Šedo Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG Miroslav Zvolský Jiří Šedo Cíle nových pravidel pro CZ-DRG Upravit platná pravidla v MKN-10 s cílem: Sjednotit jejich výklad. Odstranit zjevné konflikty

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 1. SRPNA 2014 Cena: 37 Kč OBSAH: 1. Oznámení o změně názvu státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje)

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 11.6.23 37 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 22 (předběžné údaje) Zhoubné novotvary

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 6. května 2016. Klinika Oční klinika Vyšetření, výkon Vyšetření dětského pacienta Vyšetření v makulární poradně Neurooftalmologické vyšetření Oftalmodiabetologické vyšetření Vyšetření

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice.

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V OBORU PNEUMOONKOLOGIE Obsah 1. Cíle a definice specializačního vzdělávání.1 2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání (praxe, kurzy).1 3. Rozsah požadovaných teoretických

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 OBSAH KARCINOM MOČOVĚHO MĚCHÝŘE I 1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 2. DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNI PACIENTŮ S TUMORY MĚCHÝŘE SYSTÉMEM EVIS EXERA

Více

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice...

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Organizační struktura... Kvalita zdravotní péče... Léčebná péče - lůžková oddělení... Ukazatele za

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Externí klinické audity v mamárních centrech Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Legislativní požadavky Vyhláška 307/2002 Sb. o radiační ochraně Zákon č. 13/2002 Sb.

Více

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 Vážení kolegové, po dohodě s ambulantními urology na sjezdu v Novém Městě na Moravě a se souhlasem Katedry urologie

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové www.urologie-hk.cz Úvod Nejčastější zhoubný nádor u mužů (mimo nádorů kůže) Narůstající incidence,

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

Karcinom prsu A.Vrabcová, P. Hoferka, L.Štrupová

Karcinom prsu A.Vrabcová, P. Hoferka, L.Štrupová Karcinom prsu A.Vrabcová, P. Hoferka, L.Štrupová Chirurgická klinika 1. LF UK a FTNsP Přednosta Doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD. Karcinom prsu nejčastější nádor u žen 5 000 nových pacientek ročně (další

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

VNITŘNÍ ŘÁD RADIOTERAPEUTICKÉ A ONKOLOGICKÉ KLINIKY

VNITŘNÍ ŘÁD RADIOTERAPEUTICKÉ A ONKOLOGICKÉ KLINIKY VNITŘNÍ ŘÁD RADIOTERAPEUTICKÉ A ONKOLOGICKÉ KLINIKY I. Vedení kliniky, kontakty, umístění Přednostka kliniky: Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D Zástupce přednostky kliniky: Primář MUDr. Miloslav Ambruš

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

rodinné stříbro české onkologie Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc předsedkyně Celostátní rady NORu vedoucí KOC FN Bulovka, FTN, VFN

rodinné stříbro české onkologie Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc předsedkyně Celostátní rady NORu vedoucí KOC FN Bulovka, FTN, VFN Národní onkologický registr (NOR) rodinné stříbro české onkologie ONKOFORUM BRNO 4112011 Prof MUDr Jitka Abrahámová, DrSc předsedkyně Celostátní rady NORu vedoucí KOC FN Bulovka, FTN, VFN Publikace Novotvary

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi)..

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1.1 Buněčný cyklus 1.1.1 Mitogenní signalizace a zahájení buněčného cyklu 1.1.2 G1 fáze buněčného cyklu a její reštrikční bod 1.1.3 S fáze: replikace DNA 1.1.4

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více