Základy ovládání software AlphaCAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy ovládání software AlphaCAM"

Transkript

1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: AlphaCAM - soustružení Základy ovládání software AlphaCAM Horák Jiří Číslo: VY_32_INOVACE_47 02 Anotace: Seznámení se základy ovládání software AlphaCAM V7 Licom AlphaCAM software pro programování CNC strojů.alphacam je modulární a jsou použitelné následující verze: Frézování, Obrysové Frézování, 3D Frézování, 3D Obrysové Frézování, Soustružení, Řezání Laserem, Řezání Plamenem, Drátořez, Prostřihování, Vysekávání a Mramor. Všechny moduly (kromě 3D Frézování) jsou dostupné v úrovních Basic, Standard nebo Advanced. Moduly na úrovni Advanced obsahují funkce AlphaCAD. AlphaCAM-SW přidává menu obrábění do SolidWorks, CAD objemového modeláře a vytváří tak 100% integrovaný systém pro modelování a obrábění. Všechny AlphaCAM systémy obsahují AlphaEDIT textový editor, navrhnutý pro NC programování, s komunikací RS232 I/O pro posílání NC programů do stroje. Přípony souborů a systémové složky: *.alp je přípona pro všechny složky postprocesorů, definovaných nástrojů a fontů. Jména souborů uvnitř mají různé přípony podle modulu, ale *.alp jako přípona složky prostě znamená, že toto je AlphaCAM systémová složka, stejně tak jako *.aps znamená, že jde o APS systémový adresář. Přípony souborů, užívaných v AlphaCAM začínají vždy a. Druhé písmeno označuje modul (m = Fréza, r = Horní fréza, t = Soustruh (Turn), l = Laser, f = Plamen, p = Vysekávání, e = Drátořez, d = Prostřihování). Třetí písmeno označuje typ souboru (p = Postprocesor, d = Výkres, t = nástroj, h = Typ soustružení (Lathe), m = Parametrické Makro, b = VB Makro). Existují výjimky: *.anc = AlphaCAM NC Program, *.auf = AlphaCAM Uživatelsky definovaný font, *.anl = AlphaCAM Seznam pro skládání, *.txt = Textový soubor pro příkazy menu a dialogová okna, *.ctx = Kompilovaný text. Při otvírání souboru bude vhodná přípona již nastavena a zobrazeny budou pouze soubory s touto příponou. Například když chcete otevřít soubor s NC programem, budou zobrazeny pouze sobory s příponou *.anc, pakliže se nezvolí Všechny soubory *.* ze seznamu vespod dialogového rámečku. V AlphaCAM (ne v AlphaEditoru) se zobrazují všechny soubory s kresbami. Zobrazí se tedy soubory s příponou.a?d, přičemž? závisí na druhu modulu. Chcete-li otevřít soubor s nákresem, který byl uložen v jiném modulu, zvolte ze seznamu vespod dialogového rámečku Licom Výkres a zobrazí se všechny soubory ve složce. Obvykle jsou soubory z různých modulů v různých adresářích, ale někdy tomu tak být nemusí, takže toto například umožňuje otevřít soubor, vytvořený v modulu Laser v modulu Frézování. 1

2 Taktéž pro práci v ose C a Y při výběru nástroje v modulu Soustružení budou zobrazeny soubory s příponou *.amt (frézovací nástroje) stejně tak, jako soubory s příponou *.att (nástroje pro soustružení). Když je nástroj definován, bude mít soubor při ukládání automaticky příponu *.amt. Frézovací nástroje mohou být proto v AlphaCAM definovány jak v modulu Frézování, tak v modulu Soustružení. Pro snadné použití i pro nezkušené uživatele, AlphaCAM vytvoří automaticky jednoduchou strukturu složek a souborů. Složka LICOMDIR obsahuje podsložky s uživatelem vytvořenými soubory jako NC programy a parametrická makra. Složka LICOMDAT obsahuje podsložky s AlphaCAM systémovými soubory jako postprocesory a knihovny nástrojů. Obvykle jsou obě složky na disku C, ale mohou být i na jiných discích. Mohou být buďto v kořenovém adresáři, nebo mohou být pod jakoukoliv složkou na kterémkoliv disku. Zkušenější uživatel může přistupovat ke struktuře složek a souborů bez omezení, nicméně složka, která se zobrazí při otvírání souboru musí být pod složkami LICOMDIR nebo LICOMDAT, podle toho, o jaký typ souboru jde. K umístění LICOMDIR a LICOMDAT použijte SOUBOR Konfiguruj Systémové Knihovny. Pro otevření souboru lze zvolit SOUBOR APS Soubor Načti, nebo kliknutím na tlačítku. Objeví se standardní dialogový rámeček pro otvírání souborů. Zobrazovat se budou soubory s příponou.a?d, přičemž? závisí na druhu modulu, který právě používáte. (viz Přípony souborů). Chcete-li zobrazit i ostatní typy souborů, klikněte na šipku u seznamu Soubory typu a tam zvolte Všechny Soubory (*.*). Všechny vstupy do proměnných systému lze zadat číselně nebo jako matematický výraz. Po potvrzení klávesou <ENTER> systém provede výpočet a výsledek dosadí do proměnné. Platné matematické výrazy mohou obsahovat: +; -; *; /; SQR(); ABS(); MOD(); EXP(); LOG(); LOG10(); INT(); SIN(); COS(); TAN(); ASIN(); ACOS(); ATAN(); ATAN2(); COSH(); SINH(); TANH(). Všechny úhlové míry jsou ve stupních nikoliv v radiánech. Také PI= (zapisuje se jako písmena PI). P ** X znamená P umocněné na X-tou (X nemusí být celočíselné, jestliže P je kladné). Míry v palcích (inch) lze uvádět ve zlomcích, např. 13/64. Docela dobře je možno uvádět celá čísla plus zlomky, např lze zapsat 1+7/8 nebo zápis 1 7/8 znamená, že mezera mezi celým číslem a zlomkovou částí může nahradit v tomto případě znaménko +. Systém AlphaCAM se ovládá pomocí klávesnice a myši. Klávesnice: Při spuštění je nastavena česká klávesnice s rozložením kláves QWERTY. Při zadávání desetinných čísel je nutno zadávat desetinnou tečku z alfanumerické klávesnice. Lze také přepnout klávesami <CTRL>+<Shift> na anglickou klávesnici. Pak je možno zadávat desetinnou tečku i z numerické klávesnice Podtržené znaky, zobrazené na obrazovce mohou být použity v kombinaci s klávesou [Alt] jako horké klávesy. [Alt]+[písmeno] zaktivuje menu. Například [Alt]+[s] vyvolá menu Soubor. 2

3 Když je menu vyvoláno, může se libovolná položka z něj vybrat stisknutím podtrženého znaku (nezáleží na tom, zda je klávesa [Alt] stále stisknuta). Například [Alt]+[f] potom [n] vyvolá načtení souboru. Mnoho příkazů může být zvoleno okamžitě, bez vyvolávání roletových menu a to pomocí [Ctrl]+[písmeno]. Například [Ctrl]+[u] okamžitě vyvolá uložení souboru. [Ctrl]+[Pg Up] = Zoom Menší, [Ctrl]+[Pg Dn] = Zoom Větší, [Ctrl]+[Kurzorová klávesa] = Posuň Pohled atd. Mezerníkem se lze vrátit do posledně zvoleného příkazu. Myš: Kurzor myši je ve tvaru výběrové šipky. Při práci na pracovní ploše (definice, editace geometrie, tvorba dráhy nástroje atd.) se kurzor myši změní na nitkový kříž. Tlačítka myši: Levé tlačítko - ENTER (volba, potvrzení příkazu) - v režimu 3D zobrazení rotace - v kombinaci s klávesou <Ctrl> - přesun Pravé tlačítko - Esc (ukončení, zrušení příkazu) - kliknutím do okna se rozbalí menu nejčastěji používaných příkazů Prostřední tlačítko (kolečko) plynulé zvětšení / zmenšení Práce pomocí myši a funkčních tlačítek (ikon) je mnohem rychlejší a pohodlnější. Základní obrazovka soustružení: Doporučuje se nastavení rozlišení 1024 x 768. Při nastavení 800 x 600 (SVGA) budou tlačítka nadmíru velká a obyčejně to nebude dobré, neboť zaberou příliš mnoho užitečné plochy obrazovky. (VGA (640 x 480) se nedoporučuje). 3

4 Manažer Roletové menu Pracovní plocha Lišty tlačítek Lišty tlačítek Záložky manažera Komunikační a editační řádek Stavový řádek Pracovní plocha: Slouží pro definici a editaci geometrie pro obrábění, tvorbě drah nástrojů a simulaci obrábění. Na spodním okraji pracovní ploch je zobrazena stupnice osy Z a na levém okraji stupnice osy X. Hodnoty stupnice osy X jsou zobrazeny jako průměry s čísly, které jsou zobrazeny žlutě pro naznačení, že se nejedná o skutečné hodnoty X (rádius). Globální hodnoty osy Z jsou zobrazeny bíle. Při tvorbě geometrie, editaci, mazání atd. zůstávají na pracovní ploše body, které lze odstranit (vyčistit) překreslením obrazovky. Překreslení obrazovky se používá také pro simulaci obrábění. 4

5 Pracovní plochu lze volbou Zobrazení Nové Okno rozdělit na více oken s různými pohledy. Lišty ikon: Lišty ikon v horní části obrazovky: CAD Geometrie, Editace, Pracovní Roviny, 3D Zobrazení, Obrábění, C-osa nebo Y-osa obrábění Lišty ikon ve spodní části obrazovky: Pohledy, APS Rychlá geometrie, Pomůcky 5

6 Jednotlivé lišty ikon lze libovolně umístit na boky, horní nebo spodní okraj pracovní plochy uchopením pomoci levého tlačítka myši za levý okraj lišty. Kliknutím pravým tlačítkem myši do řádku menu se zobrazí volba zobrazení jednotlivých lišt. Volbou Customize (přizpůsobit) lze do jednotlivých lišt umístit nebo odebrat zvolené ikony. Jestliže se umístí kurzor na tlačítko, zobrazí se stručná nápověda o funkci tlačítka. Roletové menu: Při výběru příkazů nebo nastavení z roletových nabídek se umístí kursor v hlavní nabídce na příslušnou položku a klikne se na ni, pak se najede kurzorem na požadovaný příkaz nebo volbu a opět klikne na tlačítko myši. Jinak se může použít též metodu skluzu a uvolnění tlačítka myši. Kurzor se umístí na vrchol nabídky. Stisknutím a podržením levého tlačítko myši a skluzem kurzoru směrem dolů se najede na požadovaný příkaz. Potom se teprve uvolní tlačítko myši. V případě, že nabídka má vedle textu vpravo malý trojúhelníček, znamená to existenci další podřízené nabídky pro detailnější volbu. Při použití metody skluzu a uvolnění se může snadno přejet stranou a dosáhnout požadované volby i v těchto podřízených nabídkách. Kliknutím na Tlačítkovou lištu se vybere příkaz nebo volba okamžitě. 6

7 Manažer obsahuje záložky: 1. Hladiny (zapínání a vypínání jednotlivých hladin) 2. Operace (zapínání, vypínání, přesouvání, přečíslování a editace jednotlivých operací) 3. Pracovní roviny 4. Styly obrábění 5. Parametry Komunikační a editační řádek: Zápis číselných údajů z klávesnice lze sledovat v editačním řádku umístěným buď v dolní, nebo horní části obrazovky. Také se zde zobrazují pokyny pro práci se systémem. Stavový řádek: Ve spodní části obrazovky je vždy umístěn informační stavový řádek. V něm jsou také X a Z souřadnice pro současnou polohu kursoru na pracovní ploše. Ty spojitě sledují polohu kurzoru, pokud se pohybuje v aktivní oblasti pracovní plochy. Na pravé straně stavového řádku jsou indikátory, které zobrazují, zda jsou aktivní módy ORTHO nebo SNAP. Kreslení obrysové křivky obrobku a polotovaru je možno provést dvojím způsobem: - Geometrie - zelená barva - Konstrukce - fialová barva pozn.: Dráhy nástroje lze vytvořit pouze na geometrii. 7

8 Postup práce v AlphaCAM soustružení: 6. Spustit AlphaCAM soustružení. 7. Nakreslit na základě výkresu nebo načíst ze souboru již hotovou obrysovou křivku obrobku a polotovaru. 8. Zvolit bod výměny nástroje. 9. Zvolit materiál polotovaru. 10. Vybrat vhodný nástroj. 11. Vybrat příslušnou operaci pro obrábění. 12. Zadat do všech tabulek parametry obrábění. 13. Vytvořit dráhy nástroje. 14. Vybrat další nástroje a operace a postupně obrobit celou součást. 15. Provést simulaci a zkontrolovat celé obrábění. 16. Opravit případné chyby nebo přepracovat jednotlivé operace. 17. Vybrat postprocesor pro daný řídicí systém CNC soustruhu. 18. Vytvořit NC kód pro zvolený stroj. 19. Zkontrolovat vytvořený NC kód. Použitá literatura: AlphaCAM Alpha V-7 10.JAN

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

Nástroj PanelMaker a PanelSIM

Nástroj PanelMaker a PanelSIM Obsah Nástroj PanelMaker a PanelSIM 4. vydání - leden 2008 OBSAH 1.Úvod...2 2.Spuštění PanelMakeru...3 3.Popis prostředí a ovládání...6 3.1Základní obrazovka...6 3.2Popis Menu...7 3.3Nástrojová lišta...8

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Úvod. Seřizování stroje. Opracování obrobku. Sestavování programu v systému ShopTurn. Funkce systému ShopTurn

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Úvod. Seřizování stroje. Opracování obrobku. Sestavování programu v systému ShopTurn. Funkce systému ShopTurn Úvod 1 Seřizování stroje 2 Opracování obrobku 3 SINUMERIK 840D sl ShopTurn Obsluha/programování Sestavování programu v systému ShopTurn Funkce systému ShopTurn Práce v manuálním režimu 4 5 6 Program v

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání OBSAH OBSAH... 1 KaPiGraf příručka III. vydání... 1 1. Otevření dat v KaPiGrafu... 2 1.1. Přetažením myši (metoda Drag&Drop)... 2 1.2. Přes schránku (metoda Ctrl+C / Ctrl+V)... 2 1.3. Výběr z menu (kl.zkratka

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 Příručka k programu Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 telefon: +420 777 654 223 internet: http://www.solicad.com e-mail: info@solicad.com

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více