Český bankovní sektor - nedotknutelná svatá kráva.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český bankovní sektor - nedotknutelná svatá kráva."

Transkript

1 Český bankovní sektor - nedotknutelná svatá kráva. Když přejede našinec hranice směrem na jih, musí být překvapen, kolik poboček bank se nachází v každé rakouské vesnici. V Rainbachu, nejbližší rakouské pohraniční obci na E1, jsou hned tři. V Dolním Dvořišti s přilehlými osadami není nejen žádná pobočka banky nebo spořitelny, není tu ale ani jediný bankomat, takže si český občan při příjezdu do Čech z ciziny může vybrat peníze až v Kaplici. Rakousko se pyšní nejhustší pobočkovou sítí v Evropě, počet bankovních míst se udržuje trvale kolem 5 tisíc, počet zaměstnanců v bankovnictví činí 75 tis. při celkovém počtu obyvatelstva 8,2 mil. Dle statistiky ČNB se udržuje v Česku počet bankovních míst kolem 2 tisíc, v letošním roce dochází ke snížení na Zatímco Rakousko vykazuje mírný nárůst počtu zaměstnanců v sektoru, Česká republika v tomto sektoru vykazuje při rostoucí ziskovosti pokles zaměstnanosti zaměstnanců v r oproti v roce 2007(zdroj ČNB). Však byla také rakouská veřejnost neustále chlácholena, že přímé investice do bankovního sektoru do zemí bývalého východního bloku neohrozí v žádném případě pracovní místa v rakouském bankovním sektoru. A to se prozatím daří dodržovat. Zisky největších bank podnikajících na území České republiky, ale i bývalého východního bloku, které jsou v rukou zahraničních vlastníků, rostou enormně, krize nekrize. Dalším snížením daní prosazeným za Topolánkovy vlády, se odvody zisku zahraničním matkám staly faktorem, který kryje 60-80% zisků matek, a zatímco zatěžují bilance nových členských zemí, vylepšují situaci v jádru původní evropské patnáctky. Stručně a jasně řečeno: zisky z bankovního sektoru, ještě více posílené sníženou procentní sazbou daně z příjmu právnických osob (viz tab.dole), nejsou reinvestovány v České republice, bankovní sektor neslouží k posílení reálného hospodářství a podnikání a vytváření pracovních míst, ale naopak, troufám si tvrdit, v případě Rakouska dokonce dotuje zaměstnanost v bankovním sektoru na pobočkách rakouského venkova. Vývoj ziskovosti bankovního sektoru v ČR od roku 2007 (stat. data ČNB) Ukazatel Zisk před zdaněním mld Kč 59,201 54,049 70,778 36,578 Daň z příjmu 12,213 8,345 11,038 5,218 Daň v procentech 20,6% 15,4% 15,6% 14,3% Zisk po zdanění v mld Kč 46,987 45,705 59,740 31,360 Evid.stav zaměstnanců zisk na 1 pracovníka

2 místa. Z tabulky je zřejmé, jakou lží je tvrzení, že snižováním daní se vytvoří nová pracovní Pokud by zůstala daňová kvóta na úrovni roku 2007, státní rozpočet by získal v r.2009 o 3,5 mld Kč více na dani z příjmu a přesto by ještě akcionáři získali rekordní čistý zisk vyšší o 20% než v roce Jak je vidět, čím větší problémy má reálná ekonomika produkující skutečné hodnoty, tím lépe se daří, alespoň v případě České republiky, bankovnímu sektoru. Západní metody převzetí - Drang nach Osten V roce 1989/1991 neexistovaly v zemích bývalého sovětského bloku banky v dnešním slova smyslu. Každá země podléhala centrálnímu řízení s centrální bankou, která měla úseky zabývajícími se i obchodními operacemi, to se týkalo zejména Ruska a Bulharska. V České republice existoval dvoustupňový systém, kromě Státní banky československé existovaly i specializované banky, které však měly úzce vymezenou činnost (zahraničně-obchodní činnost ČSOB, Živnobanka, Československá spořitelna). Úrok jako nástroj regulace prakticky neměl žádný význam, finanční trhy neexistovaly. V první fázi začínaly rakouské banky otevírat své filiálky, Creditanstalt (později Bank Austria) a Raiffeisenbank byly přítomny v Budapešti již v roce V letech probíhaly horečnaté diskuse, jakou strategii zvolit pro bezrizikový vstup na obrovský nový trh a dosáhnout přitom maximální ho profitu. Privatizační vlna probíhala pod taktovkou následujícího scénaře: banka, která byla nabídnuta k prodeji, musela být nejdříve oddlužena, to znamená, že tzv. pomalé úvěry byly vyčleněny a převzaty státním rozpočtem (u nás prostřednictvím Konsolidační agentury), kde byly příčinou nárůstu děr ve státních rozpočtech, ze kterých se ještě dodnes státy bývalého východního bloku nevzpamatovaly. Potom, co byly ztráty socializovány a přeneseny na bedra daňových poplatníků a budoucích generací, rozdělilo si několik velkých bank teritorium a postupně v dalších vlnách privatizace získalo majoritní většinu a kontrolu nad ekonomikou východních zemí. Relativně bez rizika a levně získaly investiční skupiny celý bankovní a úvěrový systém, který bylo sice nutno technicky obnovit a dát mu nové standarty, s ním však získaly i obrovský majetek v podobě nemovitostí, vybudovaných jak před válkou, tak v období socialismu, včetně vybudované husté sítě filiálek, u České spořitelny výhodu úspor 70 % obyvatel země. Koláč je rozdělen Ač se cituje, že jsme Evropou bez hranic, velcí hráči bankovního byznysu si svá teritoria a hranice svých zájmů vymezili. Belgická KBC kontroluje českou ČSOB, důležitý maďarský institut KaH a také banky v Polsku jako je Kredyt Bank. Die Erste Bank získala Českou a Slovenskou spořitelnu a také v Maďarsku stojí pevně na nohou díky Poštovní bance. UniCredit ovládá trh v Chorvatsku, ale má značný vliv i v Polsku a Bulharsku, Societé Generale se etablovala úspěšně ve Slovinsku a Bulharsku. Raiffesisenbank RZB je zatím největší západní bankou v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině.

3 Co až do roku 2007 způsobovalo radostné bušení srdcí bankéřů, se dá vyčíst z bilancí. Příklad Bank Austria-Creditanstalt HVB ukazuje, o co ve východoevropském angažmá šlo: zvýšení podílu vlastního kapitálu během jednoho roku o 13,6%, zisk z provozní činnosti o 42,1%, zaměstnanost -4,8%.Jak vyplývá již z výše uvedeného a dle údajů Gabora Hunya z renomovaného Vídeňského institutu pro mezinárodní srovnávací studia, 79% celkového zisku Raiffeisenky pochází z východní Evropy,u Erste Bank je to 65%, Bank Austria 50%. Otevření hranic na východ zachránilo bilance a zisky mateřských bank v západních zemích. Jak se vyjádřil boss z Raiffeisen Zentral Bank Herbert Stepic v interwiew pro Presse z , kdy byla euforie nejvyšší: Pro naši banku a Rakousko bylo otevření galaktickým oknem do budoucnosti. Možná stojí za zmínku, proč zde nejsou ve větší míře angažovány kromě HVB a Commerzbank německé banky. Ty měly dost práce při svém angažmá na území bývalé NDR. Konec zlatých časů Rokem 2008 však jistota tučných let končí. S propadem reálných trhů, poklesu exportních zakázek se montovny v bývalém východoevropském bloku dostávají do těžké situace. Rakouské bankovní domy poskytly do konce roku mld Euro úvěrů směrem na východ. Střízlivé odhady uvádí, že minimálně 20% z těchto úvěrů bude nenávratných. A už se staví šéfové velkých bankovních domů do řady v předpokojích rakouské vlády a žebrají o státní pomoc. Die Erste Bank, tolik angažovaná v Čechách a na Slovensku, dostala v r ze státního rozpočtu skoro 2mld Euro, ovšem bossové odmítají, aby jim vláda mluvila do řízení. Tak byl vykonstruován institut podílových listů, které mají státu přinést 8% úrok, pokud však nedojde k horšímu. S tím se však jaksi nepočítá. A úspěšný manažer Raiffeisenky ZB Vídeň, který ještě před čtyřmi lety tak oslavoval otevření galaktického okna pro rakouské banky směrem na východ, pro jistotu hned propustil 2000 zaměstnanců na ukrajinských filiálkách. Uvidíme z výročních zpráv, zda se i zde podaří podobně jako v České republice udržet trend zvyšování ziskovosti nárůstem poplatků a zvyšováním úrokových sazeb oproti domácím rakouským bankám a dalším propouštěním a tlakem na snižování mezd, což je trend v celém bývalém východním bloku. S požadavkem získání podpory 100 mld z EU prostředků na podporu bankovního sektoru byla vídeňská vláda vyhnána z Bruselu. Bylo by absurdní, aby rakouský státní rozpočet ve výši 80 mld Euro, kterým disponuje výdajová stránka, byl navýšen o 100 mld Euro pro pomoc bankovnímu sektoru. Nelze ani odhadnout, jakou hyperinflaci by taková pomoc vyvolala. Svatá kráva a NERV jako nástroj skvělých bankovních zítřků. Český bankovní sektor je zdravý, slyšíme od předních českých bankovních expertů. Je tedy neodůvodněné, abychom se přidali k požadavkům ostatních zemí na zvýšenou regulaci bankovního sektoru, podstatné zvýšení kapitálové přiměřenosti, zavedení dodatečné bankovní daně, kterou už prosadily některé západoevropské země a z východoevropských zatím jen Maďarsko. Slyšíme, že je zbytečné požadovat zavedení daně na spekulativní finanční operace, na jejíž potřebnosti se v podstatě shodla evropská většina a naráží jen na odpor londýnské City a Wall Streetu, kde se většina těchto operací uskutečňuje. To se dá vcelku pochopit. Koneckonců ani slovenská premiérka si už servítky nebere a chce, aby za své ztráty odpovídaly zejména banky samy, nikoliv stále chudnoucí daňoví poplatníci.

4 Slyšíme, že úvěry poskytnuté v České republice jsou plně kryty vklady, což je sice chvályhodné a uspokojí to zejména ty, kteří nemají o fungování a propojení bankovního systému potuchy. Na základě našich vkladů v České republice mohou přece banky poskytovat úvěry na druhé straně zeměkoule a to ve výši, která mnohonásobně převyšuje naše depozita. Zkuste si však požádat jako malý nebo začínající podnikatel v Česku o bankovní úvěr. Jak je libo, jako bývalá malá, docela úspěšná podnikatelka, mohu nabídnout bohaté zkušenosti. Volání nositele Nobelovy ceny za ekonomii J.Stieglitze po zrušení stávajícího systému, kdy dluhy vytvářejí další peníze a zvedení tzv. 100% krytých peněz nebude jistě ještě dlouho vyslyšeno a těžko si představit, že by se k podobné iniciativě připojil někdo z českých pánů ekonomických expertů a podotýkám pánů, jelikož ženy nejsou v Česku do diskuse jaksi připuštěny. Zdá se komické myslet si, že by bylo možno vůbec dluhy kdy splatit. Koneckonců i ministr Kalousek neustále upozorňuje, že jeho záměrem není splácení dluhů, ale pouze zastavení jeho nárůstu. Bude obtížné ubránit se tlaku na zadlužování, vždyť majitelé kapitálu, penzijních fondů a investoři jsou zvyklí na příjmy, které jim zaručuje složené úrokování a těžko se budou tohoto zlatého zdroje vzdávat. Na koho hodit tedy černého Petra? Někoho bude nutné do dluhů nahnat, jinak se celý systém zhroutí. Úroky rostou exponenciálně a nelze očekávat, že by hospodářský růst a zdroje jeho růstu mohly mít rovněž trvalý exponenciální nárůst a mohl by tak stále nenasytnějším nárokům majitelů kapitálu stačit. A to si většina lidí, včetně politiků, neuvědomuje. O úroku z hlediska etiky a paseky, kterou tento systém v hospodářství způsobuje, se zatím také moc nediskutuje. Je fascinující sledovat, jaká hysterie a demagogie vládne v českých médiích ohledně penzijní reformy. Všichni členové Nervu jsou nějakým způsobem navázáni na banky nebo investiční fondy. Penzijní fondy nejen že mají výjimku z daně ze zisku ve výši 5%, jsou i dle Světové banky nákladově drahé, vždyť manažeři musí mít odpovídající platy a jak se vyjádřil několikrát i ministr financí Kalousek, lidé by měli nést rizika také, i když jim bude vládou spoření do těchto fondů přikázáno. Ovšem tu nejdůležitější informaci, totiž že peníze z dlouhodobého pohledu nefungují, nám členové Nervu nezprostředkují. Kde jsou úspory našich dnešních penzistů, kteří si šetřili na vkladních knížkách před rokem 1989, kde jsou úspory německých penzistů po zavedení Eura a propady po pádu akciových trhů, do kterých investovaly penzijní fondy, kam si spořili na důchod britští penzisté. Historie 20. století je plná důkazů, že dlouhodobé šetření peněz ještě nezaručuje, že nám zajistí důstojný život ve stáří. Tak to nefunguje a čím dříve to pochopíme, tím lépe pro nás. Autorka: K.Pohlhammer Lauterbachová, vystudovala VŠE finance a úvěr, členka hnutí Alternativa zdola

5

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

Ekonomická krize pohled odborů 1

Ekonomická krize pohled odborů 1 Motto: Ekonomická krize pohled odborů 1 V Praze dne 13. ledna 2009 Nejvyšší prioritou musí být ochrana občanů před nejhoršími dopady finanční krize. Občané jsou těmi prvními, na které krize dopadne, ať

Více

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jan PRŮŠA Brno, duben

Více

Stavební spoření v roce 2011. Asociace českých stavebních spořitelen

Stavební spoření v roce 2011. Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 211 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 211 Úvodní slovo Vážení čtenáři, život přináší paradoxní situace. V roce 27 se na trhu hypoték zrodily základy

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) Ing. DANA FORIŠKOVÁ, Ph.D. OSTRAVA 2008 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bakalářská práce Autor: Martina Hypšová. Bankovní management Vedoucí

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

Nebezpečí světové ekonomické krize a její dopad na Českou republiku

Nebezpečí světové ekonomické krize a její dopad na Českou republiku Českomoravská konfederace OS oddělení makroekonomických analýz a prognóz V Praze dne 15. dubna 2008 Nebezpečí světové ekonomické krize a její dopad na Českou republiku Zpracoval: Martin Fassmann, Tomáš

Více

poradenství & finance 8/2013

poradenství & finance 8/2013 profi poradenství & finance 8/2013 Poradenská produkce nevzkvétá Naši poradci jsou nejvýkonnější Trhy: Konec světa se opět odkládá Jan Sládek Bitva o on-line poradenský svět V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V

Více

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů ANKETA V čem je nabídka produktů a služeb vaší společnosti pro investora nejzajímavější, popřípadě na českém trhu ojedinělá? Vladimír Fichtner, marketingový ředitel, Pioneer Investments New Europe: Už

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s.

Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s. Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. 1 Hypoteční ročenka V říjnu 2011 byla provedena oprava informace na straně 98 v odstavci Základní kapitál. 02 Kdo jsme 05 Hypoteční trh je

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

Refinancování půjček

Refinancování půjček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS Modrá kniha pro Českou republiku Resortní koncepce ODS prosinec 2004 modrá šance pro Českou republiku OBSAH Mirek Topolánek 3 Preambule 1. Vlastimil Tlustý 7 Modrá šance Modrá šance pro veřejné finance

Více

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech 1. Evropská bytová politika Přestože je bytová politika v Evropské unii (EU) ponechána plně v působnosti

Více

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Reforma veřejných financí Jiří Rotschedl Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Jiří Rotschedl Reforma veřejných financí 1 O B S A H 1 OBSAH 3 2 ÚVOD 7 2.1 FUNKCE STÁTU 8 2.2 NEZAMĚSTNANOST 9 2.2.1

Více

BANKY A POJIŠŤOVNY. Allianz pojišťovna. Nejvyšší ocenění získaly ČSOB a pojišťovny Kooperativa a Allianz. Nejlepší neživotní.

BANKY A POJIŠŤOVNY. Allianz pojišťovna. Nejvyšší ocenění získaly ČSOB a pojišťovny Kooperativa a Allianz. Nejlepší neživotní. ceny hospodářských novin BANKY A POJIŠŤOVNY Nejlepší banka 2013 ČSOB Nejlepší životní 2013 Allianz Nejlepší neživotní 2013 Kooperativa Pavel Kavánek předseda a generální ředitel Jakub Strnad předseda Martin

Více

Riziko nesplnění fiskálních kritérií v ČR

Riziko nesplnění fiskálních kritérií v ČR Riziko nesplnění fiskálních kritérií v ČR Neutěšivý stav veřejných financí v České republice je jedním ze zásadních problémů české ekonomiky. Kromě mnoha nebezpečí spojených se špatným stavem veřejných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY FORMS AND SOURCES OF HOUSING FINANCING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY FORMS AND SOURCES OF HOUSING FINANCING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FORMY A ZDROJE

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2013

Navigátor bezpečného úvěru 2013 Navigátor bezpečného úvěru 2013 Finální verze 2. prosince 2013 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ ASPEKTY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ

Více

Analýza zadluženosti českých domácností

Analýza zadluženosti českých domácností Měšec.cz: Analýza zadluženosti českých domácností 25. října 2005 Úvěry domácnostem patří k jedné z nejrychleji se rozvíjejících služeb, které finanční instituce domácnostem poskytují, a to již téměř tři

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více