Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče"

Transkript

1 Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015

2 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních) plánů rozvoje sociálních služeb: Třinec - město, kde se poskytují důstojné podmínky pro kvalitní a efektivně využívané sociální služby s cílem zachovat co nejdéle plnohodnotnou kvalitu života klienta. Vážení spoluobčané, právě držíte v ruce již 5. vydání Průvodce sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince, který Vám poskytne aktuální přehled o současných sociálních službách a návazných sociálních aktivitách poskytovaných na území města Třince i v jeho okolí. Město Třinec má širokou síť sociálních služeb a návazných sociálních aktivit, které pomáhají občanům v nepříznivých životních situacích. Fungující síť sociálních služeb je rovněž výsledkem aktivní spolupráce města Třince, místního neziskového sektoru a občanů prostřednictvím střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb a návazných aktivit. Díky tomu lze v Třinci využít terénní, ambulantní i pobytové sociální služby zaměřené na pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, rodinám s dětmi v obtížných životních situacích nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením. V posledních deseti letech došlo na území města Třince k podstatným změnám v sociální oblasti. Mohli jsme sledovat, jak doslova před očima u nás vznikají nové registrované sociální služby, kdy za jejich zřízením byla naše snaha reagovat na docela obyčejné lidské potřeby. Sociální služby jdou ruku v ruce s dalšími návaznými aktivitami, které doplňují nabídku pomoci a bez nichž si už dnes ani neumíme představit zajištění pomoci našim občanům (např. Půjčovna kompenzačních pomůcek, sociální šatník Šifonér, Potravinový fond, Fond sociální pomoci). Podporovali jsme také rozvoj či navyšování kapacit stávajících registrovaných sociálních služeb, kdy v uplynulém období v souvislosti s novým zákonem o sociálních službách byla zvýšena kvalita poskytování sociální péče. Také občané měli příležitost se osobně zapojit do procesu plánování sociálních a návazných služeb a vnímat, jak probíhá jejich praktická aplikace. Máme za to, že na základě vnímání potřeb a individuálních přání občanů se nám prostřednictvím efektivního plánování sociálních služeb daří nabízet celou škálu kvalitních sociálních služeb těm občanům, kteří je skutečně potřebují. Věříme, že Vám nový Průvodce pomůže orientovat se v nabídce sociálních služeb a povede Vás k výběru nejvhodnější služby jak pro sebe, tak pro Vaše blízké. Mgr. Ellen Raszková, vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Třinec, a kolektiv spolupracovníků

3 Obsah Pojmy a charakteristika sociálních služeb (v Třinci a okolí) 8 Senioři a osoby se zdravotním postižením Oddělení sociální pomoci, odbor sociálních věcí 14 Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory Domov Sosna 15 Domov se zvláštním režimem Domov Sosna 16 Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov Sosna 17 Odlehčovací služby Domov Sosna 18 Domov pro seniory Domov Nýdek 19 Pečovatelská služba 20 Denní stacionář JANTAR 21 Dům s pečovatelskou službou Oldřichovice 22 Denní stacionář RADOST 23 Denní stacionář PAPRSEK 24 Osobní asistence 25 Sociální lůžka 26 TABITA Třinec, osobní asistence 27 TABITA Třinec, odlehčovací služba 28 JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby 29 NOE Třinec, podpora samostatného bydlení 30 ARCHA Třinec, chráněné bydlení 31 Charitní asistenční služba 32 RÚT Třinec, sociální rehabilitace 33 Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek, pracoviště Třinec 34 Domov pro seniory 35 Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v okolí Středisko rané péče SPRP Ostrava 36 LYDIE Český Těšín, raná péče 36 Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka 36 Charitní dům pro seniory 37 Dům Svatého Josefa 37 BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory 37 BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením 38 Tísňová péče DORKAS 38 EBEN - EZER Český Těšín domov pro osoby se zdravotním postižením 38 Dům s pečovatelskou službou Vendryně 39 Dům s pečovatelskou službou Bystřice 39 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 39 Kafira, o.p.s. 40 Návazné aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením Půjčovna kompenzačních pomůcek 41 Občanské sdružení eseznam 41 MEDICA domácí zdravotní péče, s.r.o. 42 Domácí zdravotní péče Ivanovová, s.r.o. 42 Léčebná rehabilitace 43 Klub SOS Třinec 43 Organizace důchodců Třineckých železáren 43 Klub seniorů města Třince 44 Klub DUHA 44 Klub MARIE 44 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR 45 o.s. Ergon Chráněná dílna 45 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR ZS 45 Dobrovolnické centrum ADRA 46 Osoby v obtížných životních situacích Oddělení sociální pomoci, odbor sociálních věcí 47 Fond sociální pomoci města Třince 47 Sociální služby pro osoby v obtížných životních situacích Dům na půl cesty 48 Azylový dům pro matky 49 SÁRA Třinec, azylový dům pro ženy 50 BETHEL Třinec, azylový dům pro muže 51 BETHEL Třinec Kanada, noclehárna pro muže 52 BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum 53 BETHEL Třinec, terénní program 54 BETHEL Třinec, sociální rehabilitace 55 OázaNebory, terapeutická komunita 56 Poradna ELPIS 57 Poradna ERGON 58 RENARKON, o.p.s. 59 Bílý kruh bezpečí 60 Návazné aktivity pro osoby v obtížných životních situacích Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. 61 Šance Alternativní tresty pro mladistvé 62 Šance Kontaktní centrum podaná ruka 62 Bazárek pod věží 63 Šifonér, sociální šatník 63 Charitní Bazárek 63

4 Rodina, děti a mládež Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odbor sociálních věcí 64 Sociální služby pro rodiny, děti a mládež Rodinná a manželská poradna Třinec 65 Sociální asistence Třinec 66 Streetwork v Třinci 67 NZDM Klub Bunkr 68 Návazné aktivity pro rodiny, děti a mládež PET TÝM poradna 69 Preventivní programy pro děti a mládež 69 Komunitní centrum Borek 70 Komunitní centrum Most přátelství 70 Klub MRKni 71 Pedagogicko-psychologická poradna 71 Mateřské centrum Sluníčko 71 Poradna pro vztahy a rodinu 72 Mediace řešení konfliktů 72 o.s. Filadelfie Přístav Oldřichovice 72 Potravinový fond pro rodiny s dětmi 73 Služby pěstounům 73 Adopce pro budoucnost 74 Úřady Úřad práce 75 Okresní správa sociálního zabezpečení 76 Odbor sociálních věcí 76 Činnost odboru sociálních věcí 77 Zdravotnictví Nemocnice Třinec, p.o. 79 Nemocnice Podlesí, a.s. 80 Sanatorium Jablunkov 81 Nemocnice Český Těšín 82 Praktický lékař 82 Dětský a dorostový lékař 83 Odborný lékař 83 Zubní lékař 84 Lékárny, zdravotnické potřeby 85 Důležitá telefonní čísla Seznam tísňových linek 86 Seznam krizových linek 86 Pojmy a charakteristika sociálních služeb Senioři a osoby se zdravotním postižením Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v okolí Návazné aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením Osoby v obtížných životních situacích Sociální služby pro osoby v obtížných životních situacích Návazné aktivity pro osoby v obtížných životních situacích Rodina, děti a mládež Sociální služby pro rodiny, děti a mládež Návazné aktivity pro rodiny, děti a mládež Úřady Zdravotnictví Důležitá telefonní čísla

5 Pojmy a charakteristika sociálních služeb (v Třinci a okolí) Sociální služby pomáhají lidem se znevýhodněním žít běžným životem umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, starat se sám o sebe, o domácnost apod. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí na okraji společnosti. Poskytování sociálních služeb se v České republice řídí zejména zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění. Formy poskytování sociálních služeb: Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb. Ubytování není součástí služby. Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí (např. v domácnosti, na ulici). Základní druhy sociálních služeb: sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence Sociální poradenství Základní sociální poradenství Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Odborné sociální poradenství ( 37) Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Služba se poskytuje bezúplatně. Poskytovatelé: Poradna ELPIS (str. 57) Poradna ERGON (str. 58) Rodinná a manželská poradna Třinec (str. 65) Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek, pracoviště Třinec (str. 34) TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. (str. 39) Kafira, o.p.s. (str. 40) Bílý kruh bezpečí (str. 60) Služby sociální péče Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. 8 Osobní asistence ( 39) Osobní asistence je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována po domluvě bez časového omezení. Služba poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: Osobní asistence CSPT, p.o. (str. 25) Charitní asistenční služba (str. 32) TABITA Třinec, osobní asistence (str. 27) Pečovatelská služba ( 40) Pečovatelská služba se poskytuje v přirozeném prostředí osobám se zdravotním postižením, seniorům a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Služba se poskytuje za úplatu v předem vymezeném čase. Poskytovatelé: Pečovatelská služba (str. 20) Dům s pečovatelskou službou Oldřichovice (str. 22) Dům s pečovatelskou službou Bystřice (str. 39) Dům s pečovatelskou službou Vendryně (str. 39) Tísňová péče ( 41) Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: Tísňová péče DORKAS Ostrava (str. 38) Charita Třinec (str. 32) Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42) Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. (str. 39) Podpora samostatného bydlení ( 43) Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: NOE Třinec (str. 30) Odlehčovací služby ( 44) Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování (u pobytové formy), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a pomoc 9

6 při uplatňování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: Domov Sosna SSMT (str. 18) TABITA Třinec, odlehčovací služby (str. 28) Denní stacionáře ( 46) V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chro nickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: Denní stacionář RADOST (str. 23) Denní stacionář PAPRSEK (str. 24) Denní stacionář JANTAR (str. 21) Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48) V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: Domov Sosna (str. 17) BETEZDA Komorní Lhotka (str. 38) EBEN-EZER Český Těšín (str. 38) Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka (str. 36) Domov pro seniory ( 49) V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů. Služba je poskytována za úplatu. Poskytovatelé: Domov Sosna (str. 15) Domov Nýdek (str. 19) Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka (str. 36) Dům Sv. Josefa (str. 37) Charitní dům pro seniory (str. 37) BETANIA Komorní Lhotka (str. 37) Senior domy Pohoda (str. 35) Domov se zvláštním režimem ( 50) V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: Domov Sosna (str. 16) 10 Chráněné bydlení ( 51) Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: ARCHA Třinec (str. 31) Sociální služby poskytované ve zdrav. zařízeních lůžkové péče ( 52) Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou, jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování sociálních služeb. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: Sociální lůžka (str. 26) Služby sociální prevence Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Raná péče ( 54) Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba se poskytuje bezúplatně. Poskytovatelé: Středisko rané péče SPRP Ostrava (str. 36) LYDIE Český Těšín, raná péče (str. 36) Telefonická krizová pomoc ( 55) Služba telefonické krizové pomoci je poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Je založena na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu osoby s pracovištěm telefonické krizové intervence. Poskytovatelé: Linka bezpečí (str. 86) Linka důvěry (str. 86) Azylové domy ( 57) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při uplatňování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: BETHEL Třinec (str. 51) SÁRA Třinec (str. 50) Azylový dům pro matky (str. 49) Domy na půl cesty ( 58) Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výko- 11

7 nu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: Dům na půl cesty (str. 48) Kontaktní centra ( 59) Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické činnosti, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. Krizová pomoc ( 60) Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. Intervenční centra ( 60a) Na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního předpisu je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové. Služba obsahuje: sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů. Služba poskytovaná formou pobytových služeb obsahuje kromě již výše uvedeného tyto další činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie ČR a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy. Nízkoprahová denní centra ( 61) Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu), poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy) a pomoc při uplatňování práv, zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. Poskytovatelé: BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum (str. 53) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ( 62) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. Služba se poskytuje bezúplatně. Poskytovatelé: NZDM Klub Bunkr (str. 68) Noclehárny ( 63) Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: BETHEL Třinec Kanada, noclehárna pro muže (str. 52) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ( 65) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práva a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. Poskytovatelé: Sociální asistence Třinec (str. 66) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ( 66) Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. Poskytovatelé: JORDÁN Třinec (str. 29) TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. (str. 39) Sociálně terapeutické dílny ( 67) Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba se poskytuje bezúplatně. Poskytovatelé: EBEN-EZER Český Těšín (str. 38) Terapeutické komunity ( 68) Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: OázaNebory, terapeutická komunita (str. 56) Terénní programy ( 69) Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. Služba se poskytuje bezúplatně. Poskytovatelé: Streetwork v Třinci (str. 67) BETHEL Třinec terénní program (str. 54) RENARKON, o.p.s. (str. 59) Sociální rehabilitace ( 70) Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samo statnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se posky tuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Služba se poskytuje bezúplatně. Poskytovatelé: RÚT Třinec sociální rehabilitace (str. 33) BETHEL Třinec sociální rehabilitace (str. 55) 12 13

8 Senioři a osoby se zdravotním postižením Oddělení sociální pomoci, odbor sociálních věcí Městský úřad Třinec Jablunkovská 160, Třinec Mgr. David Životský Telefon: Vedoucí odboru SV: Mgr. Ellen Raszková Telefon: Charakteristika Oddělení sociální pomoci poskytuje poradenské služby v oblasti sociálních dávek a sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory. Oddělení pomáhá dále řešit problémy vyplývající z péče o závislou osobu, zabývá se prevencí sociálního vyloučení těchto osob, vykonává opatrovnictví osob zbavených způsobilosti k právním úkonům a další. Vydává také parkovací průkazy, ustanovuje zvláštního příjemce důchodu a přijímá žádosti do domu s pečovatelskou službou Oldřichovice. Úřední hodiny Po, St 08:00 17:00 (v jiné dny dle telefonické domluvy) Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory Domov Sosna Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Habrová 302, Třinec Mgr. Jiřina Sikorová Telefon: Vedoucí zařízení: Domovy pro seniory 49 Město Třinec příspěvková organizace Sociální služby města Třinec, p.o. Mgr. Pavel Pezda Mgr. Jiřina Sikorová Posláním služby je poskytování pobytových služeb seniorům, jejichž schopnosti jsou snížené hlavně z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu, a nemohou situaci řešit pomo cí rodiny, blízkých nebo terénních služeb. Služby poskytujeme na základě individuálních potřeb, podporujeme sociální vztahy, posilujeme samostatnost a nezávislost. Senioři, kteří mají vzhledem k věku sníženou soběstačnost a jejichž stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Provozní doba: Kapacita služby: celoroční nepřetržitý provoz 60 uživatelů ( 12 jednolůžkových pokojů, 24 dvoulůžkových pokojů) služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku 14 15

9 Domov se zvláštním režimem Domov Sosna Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Habrová 302, Třinec Bc. Radka Kocincová Telefon: Vedoucí zařízení: Domovy se zvláštním režimem 50 Město Třinec příspěvková organizace Sociální služby města Třinec, p.o. Mgr. Pavel Pezda Mgr. Jiřina Sikorová Služba poskytuje pobytové sociální služby osobám s poruchou paměťových, orientačních a pohybových schopností, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou péči druhé osoby. Prostřednictvím individuálního přístupu, dodržováním práv a svobod upevňujeme pocit jistoty a bezpečí. Osoby se sníženou soběstačností, ve věku od 50 let, které trpí chronickým duševním onemocněním typu stařecké demence, Alzheimerovy demence a jinými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou, nepřetržitou pomoc jiné osoby. Provozní doba: Kapacita služby: celoroční nepřetržitý provoz 112 uživatelů ( 13 jednolůžkových pokojů, 43 dvoulůžkových pokojů, 2 vícelůžkové pokoje) služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov Sosna Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Habrová 302, Třinec Bc. Radka Kocincová Telefon: Vedoucí zařízení: Město Třinec příspěvková organizace Sociální služby města Třinec, p.o. Mgr. Pavel Pezda Bc. Radka Kocincová Domovy pro osoby se zdravotním postižením 48 Pobytová sociální služba je poskytovaná osobám s mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením nebo s mentálním postižením a ztrátou hybnosti v důsledku prodělaného úrazu, jejichž situace vyžaduje pomoc a péči druhé osoby. Osoby se sníženou soběstačností ve věku od 35 let s lehkým, středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení a zároveň s přidruženým tělesným postižením nebo osoby po prodělaném úrazu s částečnou nebo úplnou ztrátou hybnosti a zároveň s různým stupněm mentálního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou, nepřetržitou pomoc jiné osoby. Provozní doba: Kapacita služby: celoroční nepřetržitý provoz 10 uživatelů (5 dvoulůžkových pokojů) služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku 16 17

10 Odlehčovací služby Domov Sosna Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Habrová 302, Třinec Mgr. Jiřina Sikorová Telefon: Domov pro seniory Domov Nýdek Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Nýdek 545, Nýdek Ing. Jana Přerovská Telefon: , Vedoucí zařízení: Město Třinec příspěvková organizace Sociální služby města Třinec, p.o. Mgr. Pavel Pezda Mgr. Jiřina Sikorová Vedoucí zařízení: Město Třinec příspěvková organizace Sociální služby města Třinec, p.o. Mgr. Pavel Pezda Ing. Jana Přerovská Odlehčovací služby 44 Domovy pro seniory 49 Posláním je poskytování pobytových sociálních služeb na dobu nepřesahující 3 měsíce. Tuto službu poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které pečují rodinní příslušníci a známí v jejich přirozeném sociálním prostředí. Umožňujeme pečující osobě pomoc a nezbytný odpočinek. Přijímáme osoby, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Vzhledem k věku mají sníženou soběstačnost a jejich stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Věk pro přijetí je v rozmezí 50 let a výše. Domov Nýdek zajišťuje uživatelům pomoc a podporu při zajišťování komplexní péče, vytváří podmínky pro naplňování potřeb uživatelů s ohledem na jejich individuální osobní potřeby a přání, podporuje v dosavadním společenském kontaktu, respektuje jedinečnost uživatele, posiluje samostatnost a nezávislost uživatelů. Osoby, které jsou poživateli starobního nebo invalidního důchodu a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Věk pro přijetí do Domova Nýdek je minimálně 60 let. Provozní doba: Kapacita služby: celoroční nepřetržitý provoz 4 uživatelé (2 dvoulůžkové pokoje) služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku Provozní doba: Kapacita služby: celoroční nepřetržitý provoz 44 uživatelů (pouze jednolůžkové pokoje) služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku 18 19

11 Pečovatelská služba Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Štefánikova 1173, Třinec Bc. Zdeňka Mitrengová, DiS. Telefon: , Denní stacionář JANTAR Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Štefánikova 1173, Třinec Bc. Zdeňka Mitrengová, DiS. Telefon: , Vedoucí služby: Město Třinec příspěvková organizace Sociální služby města Třinec, p.o. Mgr. Pavel Pezda Bc. Zdeňka Mitrengová, DiS. Vedoucí zařízení: Město Třinec příspěvková organizace Sociální služby města Třinec, p.o. Mgr. Pavel Pezda Bc. Zdeňka Mitrengová, DiS. Pečovatelská služba 40 Denní stacionář 46 Pečovatelská služba poskytuje individuální pomoc a podporu seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi, které se ocitly v situaci, jenž samy nedokážou řešit tak, aby co nejdéle mohly zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Senioři a občané se zdravotním postižením od 26 let na území města Třince, kteří mají vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu sníženou soběstačnost a jejichž stav vyžaduje pomoc jiné osoby. Dále také rodiny s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci. Provozní doba: Po Pá 07:00 20:00 o víkendech a svátcích dle individuální domluvy Okamžitá kapacita: 15 uživatelů služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku Posláním Stacionáře Jantar je poskytnout pomoc při udržování schopností a dovedností osobám se zdravotním postižením, kteří se chtějí setkávat se svými vrstevníky a aktivně vyplnit čas, kdy se o ně v průběhu dne nemohou postarat rodinní příslušníci. Osoby starší 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Především pro osoby s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a jinými typy demence. Provozní doba: Po Pá 07:00 17:00 Bezbariérovost: ano Využívání služeb: na základě písemné dohody s poskytovatelem a vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění 20 21

12 Dům s pečovatelskou službou Oldřichovice Oldřichovice 783, Třinec pro podání žádosti o byt Městský úřad Třinec, odbor sociálních věcí, Jablunkovská 160, Třinec Bc. Lenka Bazgierová, Mgr. David Životský Telefon: , Úřední hodiny: Po, St 08:00 17:00 V Domě s pečovatelskou službou v Oldřichovicích (dále jen DPS Oldřichovice ) se nacházejí tzv. byty zvláštního určení, které jsou zvlášť upravené pro bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením. V DPS Oldřichovice je 29 bytových jednotek různých velikostí byty 0+1 jsou určeny pro bydlení jednotlivců, byty 1+1 a větší jsou určeny pro bydlení 2 a více osob. pro zajištění pečovatelské služby v DPS Oldřichovice Bc. Zdeňka Mitrengová, DiS. Telefon: , Senioři a občané se zdravotním postižením od 26 let na území města Třince, kteří mají vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu sníženou soběstačnost a jejichž stav vyžaduje pomoc jiné osoby a případně rodiny se zdravotně postiženými dětmi. Provozní doba: Po Pá 07:00 20:00 o víkendech a svátcích dle individuální domluvy služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku Denní stacionář RADOST Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace Čapkova 708, Třinec Mgr. Kamil Raszka Telefon: , Vedoucí zařízení: Denní stacionář 46 Město Třinec Příspěvková organizace Centrum sociální pomoci Třinec, p.o. Mgr. Alena Kostková Mgr. Kamil Raszka Posláním Denního stacionáře RADOST je poskytnutí osobám s mentálním a kombinovaným postižením podporu a pomoc v jejich zdravotním omezení a zmírnění tak jejich nepříznivé sociální situace, která vyžaduje pravidelnou pom oc druhé osoby. Klademe důraz na individuální potřeby uživatelů, podporu soběstačnosti, rozvoj jejich schopností a dovedností a sociální začlenění těchto osob. Lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 10 do 50 let, kteří ve svém zdravotním omezení potřebují pravidelnou pomoc, včetně těch, kteří jsou na invalidním vozíku. Provozní doba: Po Pá 06:00 16:00 Okamžitá kapacita: 35 uživatelů služba je poskytovaná za úhradu dle platného ceníku 22 23

13 Denní stacionář PAPRSEK Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace Máchova 1134, Třinec Mgr. Jana Antošová Telefon: , Denní stacionář 46 Město Třinec Příspěvková organizace Centrum sociální pomoci Třinec, p.o. Mgr. Alena Kostková Posláním Denního stacionáře PAPRSEK je poskytnout dětem s postižením, prostřednictvím odborného a individuálního přístupu, možnost získávat, rozvíjet a udržovat dovednosti potřebné pro jejich soběstačnost, běžný život a všeobecný rozvoj. Děti se zdravotním a kombinovaným postižením od 1 do 18 let věku. Provozní doba: Po Pá 06:00 16:00 Okamžitá kapacita: 35 uživatelů služba je poskytovaná za úhradu dle platného ceníku Osobní asistence Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace Máchova 1134, Třinec Mgr. Jana Antošová Telefon: , Město Třinec Příspěvková organizace Centrum sociální pomoci Třinec, p.o. Mgr. Alena Kostková Telefon: , Osobní asistence 39 Posláním sociální služby osobní asistence poskytované Centrem sociální pomoci Třinec, p.o., je pomáhat lidem s postižením při činnostech, které by dokázali dělat samostatně, kdyby neměli zdravotní postižení. Osobní asistence je jim poskytována v jejich přirozeném prostředí s cílem umožnit jim vykonávat běžné činnosti, srovnatelné s každodenním životem svých vrstevníků. Uživatelem služby osobní asistence se může stát člověk, který má sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení ve věku 1-50 let. Provozní doba: Po Pá 06:00 18:00 Kapacita služby: 21 uživatelů služba je poskytovaná za úhradu dle platného ceníku 24 25

14 Sociální lůžka Nemocnice Třinec, příspěvková organizace Kaštanová 268, Třinec Lucie Sikorová, DiS. Telefon: TABITA Třinec, osobní asistence Frýdecká 136, Třinec Libuše Stanková Telefon: , Vedoucí zařízení: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Příspěvková organizace Nemocnice Třinec, p.o. Ing. Tomáš Stejskal Lucie Sikorová, DiS Vedoucí služby: církevní právnická osoba Mgr. Zuzana Filipková, PhD. Bc. Ivana Andrýsková, DiS. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 52 Posláním služby je zabezpečovat podporu a kvalitní péči dospělým osobám, které se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu neobejdou bez pomoci jiné fyzické osoby, ale již nevyžadují pobyt ve zdravotnickém zařízení. Umístění na oddělení je možné na přechodnou dobu, do doby, než je uživateli zajištěna sociální služba terénního nebo pobytového charakteru v zařízení sociálních služeb. Senioři a zdravotně postižené osoby, které jsou nezbytně závislé na pomoci druhé osoby nebo čekají na zajištění terénních či pobytových služeb. Provozní doba: Kapacita služby: celoroční nepřetržitý provoz 21 uživatelů ( 6 jednolůžkových pokojů, 6 dvoulůžkových pokojů, 1 třílůžkový pokoj) 340 Kč 360 Kč / den Osobní asistence 39 Terénní služba osobní asistence poskytuje individuální pomoc a podporu seniorům a lidem se zdravotním postižením či chronickým onemocněním při úkonech soběstačnosti a péče o vlastní osobu. Umožní jim tak co nejdéle setrvávat v přirozeném prostředí a přispívá k udržení kvality jejich života. Senioři a osoby od 16 let věku se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění, duševního onemocnění, postižení tělesného, smyslového, mentálního, kombinovaného. Provozní doba služby: Okamžitá kapacita: nepřetržitě (24 hod/7 dní v týdnu) 3 uživatelé služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku 26 27

15 TABITA Třinec, odlehčovací služba Frýdecká 136, Třinec Libuše Stanková Telefon: , JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby Hraniční 280, Třinec Bc. Romana Dobšová, DiS. Telefon: , Vedoucí služby: církevní právnická osoba Mgr. Zuzana Filipková, PhD. Bc. Ivana Andrýsková, DiS. Vedoucí služby: církevní právnická osoba Mgr. Zuzana Filipková, PhD. Bc. Stanislav Mrózek, DiS. Odlehčovací služby 44 Terénní odlehčovací služby umožňují zastoupit pečující osobu a poskytnout jí tak čas k odpočinku a regeneraci nebo k vyřízení potřebných osobních záležitostí, zkvalitnit život rodin pečujících osob a umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením či chronickým onemocněním setrvat co nejdéle v rodinném prostředí. Senioři a osoby od 16 let věku se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění, duševního onemocnění, postižení tělesného, smyslového, mentálního, kombinovaného. Provozní doba služby: Okamžitá kapacita: nepřetržitě (24 hod/7 dní v týdnu) 3 uživatelé služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku Sociálně aktivizační služby pro seniory a pro osoby se zdrav. postižením 66 Středisko JORDÁN Třinec prostřednictvím ambulantní služby nabízí lidem s dušev ním onemocněním prostor pro vzájemné setkávání a aktivní trávení času jako podporu při řešení problémů, které život s duševním onemocněním přináší. V rámci služby mohou uživatelé využívat např. tyto aktivity: Nácvik práce s počítačem, Cvičení paměti, Ranní setkávání, Práci v dílně apod. Lidé starší 18 let s chronickým duševním onemocněním, s psychotickými a psychoafektivními poruchami, kteří jsou ve stabilizovaném psychickém stavu a kteří v důsledku duševního onemocnění ztratili sociální kontakty a těžce navazují nové sociální vztahy. Provozní doba služby: Po Pá 08:00 15:00 Okamžitá kapacita: 20 uživatelů zdarma 28 29

16 NOE Třinec, podpora samostatného bydlení Hraniční 280, Třinec Bc. Miroslav Hlaváč Telefon: ARCHA Třinec, chráněné bydlení Hraniční 280, Třinec Marcela Hrubá, DiS. Telefon: , Vedoucí služby: Církevní právnická osoba Mgr. Zuzana Filipková, PhD. Mgr. Stanislav Mrózek Vedoucí služby: církevní právnická osoba Mgr. Zuzana Filipková, PhD. Bc. Romana Dobšová, DiS. Podpora samostatného bydlení 43 Terénní sociální služba střediska Slezské diakonie NOE Třinec nabízí pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním. Cílem je poskytnout jim podporu zaměřenou na individuální rozvoj a upevňování schopností, dovedností a využívání zdrojů nezbytných k samostatnému bydlení. Rozsah a forma je sjednávána individuálně podle potřeb a požadavků. Lidé s chronickým duševním onemocněním z Třince a jeho správních obvodů ve věku od 19 do 80 let, kteří v důsledku své nemoci potřebují pomoc a podporu v oblasti samostatného bydlení. Provozní doba služby: Po Pá 08:00 16:00 Kapacita služby: 9 uživatelů služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku Chráněné bydlení 51 Chráněné bydlení střediska Slezské diakonie v Třinci poskytuje lidem s duševním onemocněním individuální podporu a získání takových schopností a dovedností, které jim následně umožní samostatně bydlet v přirozeném prostředí dle jejich možností a vlastních představ. Byty chráněného bydlení jsou umístěny v běžné městské zástavbě. Osoby od 18 do 64 let s chronickým duševním onemocněním psychotického a afektivního typu, kteří jsou ve stabilizovaném psychickém stavu a jsou v důsledku duševního onemocnění omezeni ve své soběstačnosti a potřebují službu chráněného bydlení. Provozní doba služby: Okamžitá kapacita: nepřetržitě (24 hod/7 dní v týdnu) 8 uživatelů služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku 30 31

17 Charitní asistenční služba Knoflík SOS pro dědečka a babičku Charita Třinec Lidická 1272, Třinec Mgr. Natalia Pliska Ronchetti Telefon: , Biskupství ostravsko-opavské církevní právnická osoba Charita Třinec Bc. Marta Bezecná Osobní asistence 39 Tísňová péče 41 (ve spolupráci s organizací Anděl strážný) Projekt Knoflík SOS pro babičku, dědečka Pomoc osobám v domácnostech, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Starší, nemocní, osamocení nebo postižení občané jsou pomocí hlídacího monitorovacího systému napojeni nepřetržitě po celých 24 hodin na dispečink, který jim v případě potřeby zprostředkuje okamžitou pomoc. Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením od 19 let. Provozní doba služby: Okamžitá kapacita: nepřetržitě 46 uživatelů (u tísňové péče 31 uživatelů) služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku RÚT Třinec, sociální rehabilitace Frýdecká 136, Třinec Bc. Gabriela Matušková Telefon: , Vedoucí služby: Sociální rehabilitace 70 církevní právnická osoba Mgr. Zuzana Filipková, PhD. Mgr. Michaela Horňáková Služba sociální rehabilitace poskytuje osobám se zdravotním postižením individuální podporu při získávání návyků a dovedností pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v osobním i pracovním životě. Služba je poskytována v ambulantní a terénní formě. Osoby se zdravotním postižením od 18 do 64 let (kromě osob ve starobním důchodu), které jsou schopny a chtějí se aktivně podílet na řešení své situace a jsou s duševním onemocněním, postižením mentálním, smyslovým, tělesným nebo kombinovaným. Provozní doba služby: Po Pá 07:00 12:00, 13:00 15:00 Okamžitá kapacita: 1 uživatel zdarma 32 33

18 Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek, pracoviště Třinec Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Jablunkovská 76, Třinec Mgr. Richard Pešat Telefon: Vedoucí služby: Odborné sociální poradenství 37 Svaz tělesně postižených v ČR obecně prospěšná společnost Ing. Libor Schenk Mgr. Richard Pešat Odborné sociální poradenství v oblasti dávek pro osoby se zdravotním postižením, systému sociálních služeb, pomoci v hmotné nouzi, dluhového a finančního poradenství, pracovního poradenství a problematiky invalidních důchodů. Prodej kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené. Organizování rekondičních a relaxačních pobytů. Služba je určena osobám, které se ocitly v obtížné sociální situaci z důvodu zdravotního postižení nebo vysokého věku. Minimální věk uživatele služby je 15 let. Provozní doba služby: Út 08:00 12:00, 13:00 15:00 (kromě 1. úterý v měsíci) Okamžitá kapacita: 1 uživatel zdarma Domov pro seniory Seniordomy Pohoda a.s. Palackého 1331, Třinec Mgr. Dana Poloková Telefon: , Domovy pro seniory 49 Senior domy Pohoda a.s. Akciová společnost Senior domy Pohoda a.s. Tomáš Trubecký Domov pro seniory poskytuje klientům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu celodenní podporu a péči prostřednictvím pobytové sociální služby. Služba je poskytována lidem od 60 let a výše, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Provozní doba služby: Kapacita služby: nepřetržitě 73 uživatelů ( 3 jednolůžkové pokoje, 35 dvoulůžkových pokojů) služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku 34 35

19 Služby pro seniory a osoby se zdrav. postižením v okolí Středisko rané péče SPRP Ostrava Společnost pro ranou péči Havlíčkovo náb. 2728/38, Ostrava Vladimíra Salvetová Telefon: Raná péče 54 Raná péče poskytuje pomoc rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením ve věku 0 7 let. Je poskytována převážně terénní formou, kdy odborní poradci dojíždějí za rodinami. Služby jsou poskytovány bezplatně. Lydie Český Těšín, raná péče Třanovského 1758/10, Český Těšín Telefon: , Raná péče 54 Raná péče Lydie je určena rodinám s dítětem do 7 let, které má tělesné, mentální, kombinované postižení či autismus nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé zdravotní situace. Služba je poskytována terénní i ambulantní formou a je bezplatná. Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka Komorní Lhotka 210, Komorní Lhotka Kateřina Kubaczková Telefon: Domov pro seniory 49 Domov pro osoby se zdravotním postižením 48 Domov pro seniory poskytuje pobytové služby pro seniory od 65 let. Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytové služby pro osoby s mentálním postižením od 27 let. 36 Charitní dům pro seniory Charita Český Těšín Hnojník 2, Hnojník Vedoucí služby: Libuše Ovčaříová Telefon: , Domovy pro seniory 49 Cílovou skupinou tvoří senioři a osoby mladší 65 let se zdravotním postižením z Hnojníku a širokého okolí, kteří potřebují podporu v nepříznivé sociální situaci. Dům Svatého Josefa Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa Ropice 11, Ropice Vedoucí služby: Ing. Jana Dziergasová Telefon: Domovy pro seniory 49 Posláním je poskytování sociální pobytové služby seniorům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory Komorní Lhotka 151, Hnojník Vedoucí služby: Bc. Petra Morcinková, DiS. Telefon: Domovy pro seniory 49 Služba je poskytována seniorům od 65 let, kteří nemohou zajišťovat své potřeby ve vlastním prostředí a mají sníženou soběstačnost. 37

20 BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením Komorní Lhotka 68, Hnojník Vedoucí služby: Bc. Petra Morcinková, DiS. Telefon: Domovy pro osoby se zdravotním postižením 48 Služba je určena osobám s lehkým, středně těžkým mentálním postižením nebo kombinovaným postižením, které potřebují z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu podporu, pomoc nebo dohled při péči o vlastní osobu a činnostech souvisejících s bydlením. Tísňová péče DORKAS Rolnická 55, Ostrava Nová Ves Telefon: Tísňová péče 41 Služba je poskytována seniorům a osobám s onemocněním, jejichž život je vysta ven stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. EBEN - EZER Český Těšín domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny Vělopolská 243, Horní Žukov, Český Těšín Vedoucí služby: Bc. Halina Pientoková, DiS. Telefon: Domovy pro osoby se zdravotním postižením 48 Sociálně terapeutické dílny 67 Pro osoby starší 18 let s mentálním a kombinovaným postižením. 38 Dům s pečovatelskou službou Vendryně Vendryně 172, Vendryně Bc. Jiřina Motyková Telefon: , Pečovatelská služba 40 Pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, avšak nepotřebují komplexní péči. Dům s pečovatelskou službou Bystřice Bystřice 1317, Bystřice nad Olší Mgr. Gražyna Krzyžanková Telefon: , Pečovatelská služba 40 Posláním pečovatelské služby je pomoc občanům, kterým stáří nebo zdravotní postižení brání ve zvládnutí běžných každodenních úkonů jako je příprava jídla, péče o svou osobu a péče o domácnost a umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života, mít možnost se věnovat svým zájmům, zachovat si přirozené vztahy a místo v místní komunitě, formou poskytování pečovatelské služby. TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Krajské středisko registrovaných služeb pro nevidomé a slabozraké Náměstí Msgre Šrámka 1760/4, Ostrava Ředitel: Karel Kurland Telefon: , Odborné sociální poradenství 37 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 Průvodcovské a předčitatelské služby 42 Pro osoby se zrakovým postižením. 39

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2009 Úvodní slovo Sociální služby nejsou o průměrech, sociální

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením... 3 Služby pro zdravotně postižené... 9

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Rok vydání 2011. Katalog sociálních služeb statutárního města Karviná 1. SENIOŘI

Rok vydání 2011. Katalog sociálních služeb statutárního města Karviná 1. SENIOŘI OBSAH: strana 1. SENIOŘI Městský klub seniorů Karviná-Hranice 4 Klub seniorů Karviná-Ráj, Borovského 5 Klub seniorů Karviná-Ráj, U Lesa 6 Klub seniorů Karviná-Ráj, V Aleji 7 Klub seniorů Karviná-Staré

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dovolujeme si Vám nabídnout Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících dále jen Adresář - ze

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí.

dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí. ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí. Je to první výsledek pracovní skupiny pro komunitní plánování

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více