Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče"

Transkript

1 Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015

2 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních) plánů rozvoje sociálních služeb: Třinec - město, kde se poskytují důstojné podmínky pro kvalitní a efektivně využívané sociální služby s cílem zachovat co nejdéle plnohodnotnou kvalitu života klienta. Vážení spoluobčané, právě držíte v ruce již 5. vydání Průvodce sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince, který Vám poskytne aktuální přehled o současných sociálních službách a návazných sociálních aktivitách poskytovaných na území města Třince i v jeho okolí. Město Třinec má širokou síť sociálních služeb a návazných sociálních aktivit, které pomáhají občanům v nepříznivých životních situacích. Fungující síť sociálních služeb je rovněž výsledkem aktivní spolupráce města Třince, místního neziskového sektoru a občanů prostřednictvím střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb a návazných aktivit. Díky tomu lze v Třinci využít terénní, ambulantní i pobytové sociální služby zaměřené na pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, rodinám s dětmi v obtížných životních situacích nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením. V posledních deseti letech došlo na území města Třince k podstatným změnám v sociální oblasti. Mohli jsme sledovat, jak doslova před očima u nás vznikají nové registrované sociální služby, kdy za jejich zřízením byla naše snaha reagovat na docela obyčejné lidské potřeby. Sociální služby jdou ruku v ruce s dalšími návaznými aktivitami, které doplňují nabídku pomoci a bez nichž si už dnes ani neumíme představit zajištění pomoci našim občanům (např. Půjčovna kompenzačních pomůcek, sociální šatník Šifonér, Potravinový fond, Fond sociální pomoci). Podporovali jsme také rozvoj či navyšování kapacit stávajících registrovaných sociálních služeb, kdy v uplynulém období v souvislosti s novým zákonem o sociálních službách byla zvýšena kvalita poskytování sociální péče. Také občané měli příležitost se osobně zapojit do procesu plánování sociálních a návazných služeb a vnímat, jak probíhá jejich praktická aplikace. Máme za to, že na základě vnímání potřeb a individuálních přání občanů se nám prostřednictvím efektivního plánování sociálních služeb daří nabízet celou škálu kvalitních sociálních služeb těm občanům, kteří je skutečně potřebují. Věříme, že Vám nový Průvodce pomůže orientovat se v nabídce sociálních služeb a povede Vás k výběru nejvhodnější služby jak pro sebe, tak pro Vaše blízké. Mgr. Ellen Raszková, vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Třinec, a kolektiv spolupracovníků

3 Obsah Pojmy a charakteristika sociálních služeb (v Třinci a okolí) 8 Senioři a osoby se zdravotním postižením Oddělení sociální pomoci, odbor sociálních věcí 14 Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory Domov Sosna 15 Domov se zvláštním režimem Domov Sosna 16 Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov Sosna 17 Odlehčovací služby Domov Sosna 18 Domov pro seniory Domov Nýdek 19 Pečovatelská služba 20 Denní stacionář JANTAR 21 Dům s pečovatelskou službou Oldřichovice 22 Denní stacionář RADOST 23 Denní stacionář PAPRSEK 24 Osobní asistence 25 Sociální lůžka 26 TABITA Třinec, osobní asistence 27 TABITA Třinec, odlehčovací služba 28 JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby 29 NOE Třinec, podpora samostatného bydlení 30 ARCHA Třinec, chráněné bydlení 31 Charitní asistenční služba 32 RÚT Třinec, sociální rehabilitace 33 Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek, pracoviště Třinec 34 Domov pro seniory 35 Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v okolí Středisko rané péče SPRP Ostrava 36 LYDIE Český Těšín, raná péče 36 Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka 36 Charitní dům pro seniory 37 Dům Svatého Josefa 37 BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory 37 BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením 38 Tísňová péče DORKAS 38 EBEN - EZER Český Těšín domov pro osoby se zdravotním postižením 38 Dům s pečovatelskou službou Vendryně 39 Dům s pečovatelskou službou Bystřice 39 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 39 Kafira, o.p.s. 40 Návazné aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením Půjčovna kompenzačních pomůcek 41 Občanské sdružení eseznam 41 MEDICA domácí zdravotní péče, s.r.o. 42 Domácí zdravotní péče Ivanovová, s.r.o. 42 Léčebná rehabilitace 43 Klub SOS Třinec 43 Organizace důchodců Třineckých železáren 43 Klub seniorů města Třince 44 Klub DUHA 44 Klub MARIE 44 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR 45 o.s. Ergon Chráněná dílna 45 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR ZS 45 Dobrovolnické centrum ADRA 46 Osoby v obtížných životních situacích Oddělení sociální pomoci, odbor sociálních věcí 47 Fond sociální pomoci města Třince 47 Sociální služby pro osoby v obtížných životních situacích Dům na půl cesty 48 Azylový dům pro matky 49 SÁRA Třinec, azylový dům pro ženy 50 BETHEL Třinec, azylový dům pro muže 51 BETHEL Třinec Kanada, noclehárna pro muže 52 BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum 53 BETHEL Třinec, terénní program 54 BETHEL Třinec, sociální rehabilitace 55 OázaNebory, terapeutická komunita 56 Poradna ELPIS 57 Poradna ERGON 58 RENARKON, o.p.s. 59 Bílý kruh bezpečí 60 Návazné aktivity pro osoby v obtížných životních situacích Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. 61 Šance Alternativní tresty pro mladistvé 62 Šance Kontaktní centrum podaná ruka 62 Bazárek pod věží 63 Šifonér, sociální šatník 63 Charitní Bazárek 63

4 Rodina, děti a mládež Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odbor sociálních věcí 64 Sociální služby pro rodiny, děti a mládež Rodinná a manželská poradna Třinec 65 Sociální asistence Třinec 66 Streetwork v Třinci 67 NZDM Klub Bunkr 68 Návazné aktivity pro rodiny, děti a mládež PET TÝM poradna 69 Preventivní programy pro děti a mládež 69 Komunitní centrum Borek 70 Komunitní centrum Most přátelství 70 Klub MRKni 71 Pedagogicko-psychologická poradna 71 Mateřské centrum Sluníčko 71 Poradna pro vztahy a rodinu 72 Mediace řešení konfliktů 72 o.s. Filadelfie Přístav Oldřichovice 72 Potravinový fond pro rodiny s dětmi 73 Služby pěstounům 73 Adopce pro budoucnost 74 Úřady Úřad práce 75 Okresní správa sociálního zabezpečení 76 Odbor sociálních věcí 76 Činnost odboru sociálních věcí 77 Zdravotnictví Nemocnice Třinec, p.o. 79 Nemocnice Podlesí, a.s. 80 Sanatorium Jablunkov 81 Nemocnice Český Těšín 82 Praktický lékař 82 Dětský a dorostový lékař 83 Odborný lékař 83 Zubní lékař 84 Lékárny, zdravotnické potřeby 85 Důležitá telefonní čísla Seznam tísňových linek 86 Seznam krizových linek 86 Pojmy a charakteristika sociálních služeb Senioři a osoby se zdravotním postižením Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v okolí Návazné aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením Osoby v obtížných životních situacích Sociální služby pro osoby v obtížných životních situacích Návazné aktivity pro osoby v obtížných životních situacích Rodina, děti a mládež Sociální služby pro rodiny, děti a mládež Návazné aktivity pro rodiny, děti a mládež Úřady Zdravotnictví Důležitá telefonní čísla

5 Pojmy a charakteristika sociálních služeb (v Třinci a okolí) Sociální služby pomáhají lidem se znevýhodněním žít běžným životem umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, starat se sám o sebe, o domácnost apod. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí na okraji společnosti. Poskytování sociálních služeb se v České republice řídí zejména zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění. Formy poskytování sociálních služeb: Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb. Ubytování není součástí služby. Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí (např. v domácnosti, na ulici). Základní druhy sociálních služeb: sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence Sociální poradenství Základní sociální poradenství Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Odborné sociální poradenství ( 37) Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Služba se poskytuje bezúplatně. Poskytovatelé: Poradna ELPIS (str. 57) Poradna ERGON (str. 58) Rodinná a manželská poradna Třinec (str. 65) Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek, pracoviště Třinec (str. 34) TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. (str. 39) Kafira, o.p.s. (str. 40) Bílý kruh bezpečí (str. 60) Služby sociální péče Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. 8 Osobní asistence ( 39) Osobní asistence je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována po domluvě bez časového omezení. Služba poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: Osobní asistence CSPT, p.o. (str. 25) Charitní asistenční služba (str. 32) TABITA Třinec, osobní asistence (str. 27) Pečovatelská služba ( 40) Pečovatelská služba se poskytuje v přirozeném prostředí osobám se zdravotním postižením, seniorům a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Služba se poskytuje za úplatu v předem vymezeném čase. Poskytovatelé: Pečovatelská služba (str. 20) Dům s pečovatelskou službou Oldřichovice (str. 22) Dům s pečovatelskou službou Bystřice (str. 39) Dům s pečovatelskou službou Vendryně (str. 39) Tísňová péče ( 41) Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: Tísňová péče DORKAS Ostrava (str. 38) Charita Třinec (str. 32) Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42) Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. (str. 39) Podpora samostatného bydlení ( 43) Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: NOE Třinec (str. 30) Odlehčovací služby ( 44) Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování (u pobytové formy), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a pomoc 9

6 při uplatňování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: Domov Sosna SSMT (str. 18) TABITA Třinec, odlehčovací služby (str. 28) Denní stacionáře ( 46) V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chro nickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: Denní stacionář RADOST (str. 23) Denní stacionář PAPRSEK (str. 24) Denní stacionář JANTAR (str. 21) Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48) V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: Domov Sosna (str. 17) BETEZDA Komorní Lhotka (str. 38) EBEN-EZER Český Těšín (str. 38) Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka (str. 36) Domov pro seniory ( 49) V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů. Služba je poskytována za úplatu. Poskytovatelé: Domov Sosna (str. 15) Domov Nýdek (str. 19) Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka (str. 36) Dům Sv. Josefa (str. 37) Charitní dům pro seniory (str. 37) BETANIA Komorní Lhotka (str. 37) Senior domy Pohoda (str. 35) Domov se zvláštním režimem ( 50) V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: Domov Sosna (str. 16) 10 Chráněné bydlení ( 51) Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: ARCHA Třinec (str. 31) Sociální služby poskytované ve zdrav. zařízeních lůžkové péče ( 52) Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou, jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování sociálních služeb. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: Sociální lůžka (str. 26) Služby sociální prevence Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Raná péče ( 54) Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba se poskytuje bezúplatně. Poskytovatelé: Středisko rané péče SPRP Ostrava (str. 36) LYDIE Český Těšín, raná péče (str. 36) Telefonická krizová pomoc ( 55) Služba telefonické krizové pomoci je poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Je založena na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu osoby s pracovištěm telefonické krizové intervence. Poskytovatelé: Linka bezpečí (str. 86) Linka důvěry (str. 86) Azylové domy ( 57) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při uplatňování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: BETHEL Třinec (str. 51) SÁRA Třinec (str. 50) Azylový dům pro matky (str. 49) Domy na půl cesty ( 58) Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výko- 11

7 nu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: Dům na půl cesty (str. 48) Kontaktní centra ( 59) Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické činnosti, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. Krizová pomoc ( 60) Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. Intervenční centra ( 60a) Na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního předpisu je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové. Služba obsahuje: sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů. Služba poskytovaná formou pobytových služeb obsahuje kromě již výše uvedeného tyto další činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie ČR a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy. Nízkoprahová denní centra ( 61) Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu), poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy) a pomoc při uplatňování práv, zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. Poskytovatelé: BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum (str. 53) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ( 62) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. Služba se poskytuje bezúplatně. Poskytovatelé: NZDM Klub Bunkr (str. 68) Noclehárny ( 63) Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: BETHEL Třinec Kanada, noclehárna pro muže (str. 52) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ( 65) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práva a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. Poskytovatelé: Sociální asistence Třinec (str. 66) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ( 66) Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. Poskytovatelé: JORDÁN Třinec (str. 29) TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. (str. 39) Sociálně terapeutické dílny ( 67) Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba se poskytuje bezúplatně. Poskytovatelé: EBEN-EZER Český Těšín (str. 38) Terapeutické komunity ( 68) Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba se poskytuje za úplatu. Poskytovatelé: OázaNebory, terapeutická komunita (str. 56) Terénní programy ( 69) Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. Služba se poskytuje bezúplatně. Poskytovatelé: Streetwork v Třinci (str. 67) BETHEL Třinec terénní program (str. 54) RENARKON, o.p.s. (str. 59) Sociální rehabilitace ( 70) Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samo statnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se posky tuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Služba se poskytuje bezúplatně. Poskytovatelé: RÚT Třinec sociální rehabilitace (str. 33) BETHEL Třinec sociální rehabilitace (str. 55) 12 13

8 Senioři a osoby se zdravotním postižením Oddělení sociální pomoci, odbor sociálních věcí Městský úřad Třinec Jablunkovská 160, Třinec Mgr. David Životský Telefon: Vedoucí odboru SV: Mgr. Ellen Raszková Telefon: Charakteristika Oddělení sociální pomoci poskytuje poradenské služby v oblasti sociálních dávek a sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory. Oddělení pomáhá dále řešit problémy vyplývající z péče o závislou osobu, zabývá se prevencí sociálního vyloučení těchto osob, vykonává opatrovnictví osob zbavených způsobilosti k právním úkonům a další. Vydává také parkovací průkazy, ustanovuje zvláštního příjemce důchodu a přijímá žádosti do domu s pečovatelskou službou Oldřichovice. Úřední hodiny Po, St 08:00 17:00 (v jiné dny dle telefonické domluvy) Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory Domov Sosna Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Habrová 302, Třinec Mgr. Jiřina Sikorová Telefon: Vedoucí zařízení: Domovy pro seniory 49 Město Třinec příspěvková organizace Sociální služby města Třinec, p.o. Mgr. Pavel Pezda Mgr. Jiřina Sikorová Posláním služby je poskytování pobytových služeb seniorům, jejichž schopnosti jsou snížené hlavně z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu, a nemohou situaci řešit pomo cí rodiny, blízkých nebo terénních služeb. Služby poskytujeme na základě individuálních potřeb, podporujeme sociální vztahy, posilujeme samostatnost a nezávislost. Senioři, kteří mají vzhledem k věku sníženou soběstačnost a jejichž stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Provozní doba: Kapacita služby: celoroční nepřetržitý provoz 60 uživatelů ( 12 jednolůžkových pokojů, 24 dvoulůžkových pokojů) služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku 14 15

9 Domov se zvláštním režimem Domov Sosna Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Habrová 302, Třinec Bc. Radka Kocincová Telefon: Vedoucí zařízení: Domovy se zvláštním režimem 50 Město Třinec příspěvková organizace Sociální služby města Třinec, p.o. Mgr. Pavel Pezda Mgr. Jiřina Sikorová Služba poskytuje pobytové sociální služby osobám s poruchou paměťových, orientačních a pohybových schopností, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou péči druhé osoby. Prostřednictvím individuálního přístupu, dodržováním práv a svobod upevňujeme pocit jistoty a bezpečí. Osoby se sníženou soběstačností, ve věku od 50 let, které trpí chronickým duševním onemocněním typu stařecké demence, Alzheimerovy demence a jinými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou, nepřetržitou pomoc jiné osoby. Provozní doba: Kapacita služby: celoroční nepřetržitý provoz 112 uživatelů ( 13 jednolůžkových pokojů, 43 dvoulůžkových pokojů, 2 vícelůžkové pokoje) služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov Sosna Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Habrová 302, Třinec Bc. Radka Kocincová Telefon: Vedoucí zařízení: Město Třinec příspěvková organizace Sociální služby města Třinec, p.o. Mgr. Pavel Pezda Bc. Radka Kocincová Domovy pro osoby se zdravotním postižením 48 Pobytová sociální služba je poskytovaná osobám s mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením nebo s mentálním postižením a ztrátou hybnosti v důsledku prodělaného úrazu, jejichž situace vyžaduje pomoc a péči druhé osoby. Osoby se sníženou soběstačností ve věku od 35 let s lehkým, středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení a zároveň s přidruženým tělesným postižením nebo osoby po prodělaném úrazu s částečnou nebo úplnou ztrátou hybnosti a zároveň s různým stupněm mentálního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou, nepřetržitou pomoc jiné osoby. Provozní doba: Kapacita služby: celoroční nepřetržitý provoz 10 uživatelů (5 dvoulůžkových pokojů) služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku 16 17

10 Odlehčovací služby Domov Sosna Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Habrová 302, Třinec Mgr. Jiřina Sikorová Telefon: Domov pro seniory Domov Nýdek Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Nýdek 545, Nýdek Ing. Jana Přerovská Telefon: , Vedoucí zařízení: Město Třinec příspěvková organizace Sociální služby města Třinec, p.o. Mgr. Pavel Pezda Mgr. Jiřina Sikorová Vedoucí zařízení: Město Třinec příspěvková organizace Sociální služby města Třinec, p.o. Mgr. Pavel Pezda Ing. Jana Přerovská Odlehčovací služby 44 Domovy pro seniory 49 Posláním je poskytování pobytových sociálních služeb na dobu nepřesahující 3 měsíce. Tuto službu poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které pečují rodinní příslušníci a známí v jejich přirozeném sociálním prostředí. Umožňujeme pečující osobě pomoc a nezbytný odpočinek. Přijímáme osoby, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Vzhledem k věku mají sníženou soběstačnost a jejich stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Věk pro přijetí je v rozmezí 50 let a výše. Domov Nýdek zajišťuje uživatelům pomoc a podporu při zajišťování komplexní péče, vytváří podmínky pro naplňování potřeb uživatelů s ohledem na jejich individuální osobní potřeby a přání, podporuje v dosavadním společenském kontaktu, respektuje jedinečnost uživatele, posiluje samostatnost a nezávislost uživatelů. Osoby, které jsou poživateli starobního nebo invalidního důchodu a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Věk pro přijetí do Domova Nýdek je minimálně 60 let. Provozní doba: Kapacita služby: celoroční nepřetržitý provoz 4 uživatelé (2 dvoulůžkové pokoje) služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku Provozní doba: Kapacita služby: celoroční nepřetržitý provoz 44 uživatelů (pouze jednolůžkové pokoje) služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku 18 19

11 Pečovatelská služba Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Štefánikova 1173, Třinec Bc. Zdeňka Mitrengová, DiS. Telefon: , Denní stacionář JANTAR Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Štefánikova 1173, Třinec Bc. Zdeňka Mitrengová, DiS. Telefon: , Vedoucí služby: Město Třinec příspěvková organizace Sociální služby města Třinec, p.o. Mgr. Pavel Pezda Bc. Zdeňka Mitrengová, DiS. Vedoucí zařízení: Město Třinec příspěvková organizace Sociální služby města Třinec, p.o. Mgr. Pavel Pezda Bc. Zdeňka Mitrengová, DiS. Pečovatelská služba 40 Denní stacionář 46 Pečovatelská služba poskytuje individuální pomoc a podporu seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi, které se ocitly v situaci, jenž samy nedokážou řešit tak, aby co nejdéle mohly zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Senioři a občané se zdravotním postižením od 26 let na území města Třince, kteří mají vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu sníženou soběstačnost a jejichž stav vyžaduje pomoc jiné osoby. Dále také rodiny s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci. Provozní doba: Po Pá 07:00 20:00 o víkendech a svátcích dle individuální domluvy Okamžitá kapacita: 15 uživatelů služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku Posláním Stacionáře Jantar je poskytnout pomoc při udržování schopností a dovedností osobám se zdravotním postižením, kteří se chtějí setkávat se svými vrstevníky a aktivně vyplnit čas, kdy se o ně v průběhu dne nemohou postarat rodinní příslušníci. Osoby starší 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Především pro osoby s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a jinými typy demence. Provozní doba: Po Pá 07:00 17:00 Bezbariérovost: ano Využívání služeb: na základě písemné dohody s poskytovatelem a vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění 20 21

12 Dům s pečovatelskou službou Oldřichovice Oldřichovice 783, Třinec pro podání žádosti o byt Městský úřad Třinec, odbor sociálních věcí, Jablunkovská 160, Třinec Bc. Lenka Bazgierová, Mgr. David Životský Telefon: , Úřední hodiny: Po, St 08:00 17:00 V Domě s pečovatelskou službou v Oldřichovicích (dále jen DPS Oldřichovice ) se nacházejí tzv. byty zvláštního určení, které jsou zvlášť upravené pro bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením. V DPS Oldřichovice je 29 bytových jednotek různých velikostí byty 0+1 jsou určeny pro bydlení jednotlivců, byty 1+1 a větší jsou určeny pro bydlení 2 a více osob. pro zajištění pečovatelské služby v DPS Oldřichovice Bc. Zdeňka Mitrengová, DiS. Telefon: , Senioři a občané se zdravotním postižením od 26 let na území města Třince, kteří mají vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu sníženou soběstačnost a jejichž stav vyžaduje pomoc jiné osoby a případně rodiny se zdravotně postiženými dětmi. Provozní doba: Po Pá 07:00 20:00 o víkendech a svátcích dle individuální domluvy služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku Denní stacionář RADOST Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace Čapkova 708, Třinec Mgr. Kamil Raszka Telefon: , Vedoucí zařízení: Denní stacionář 46 Město Třinec Příspěvková organizace Centrum sociální pomoci Třinec, p.o. Mgr. Alena Kostková Mgr. Kamil Raszka Posláním Denního stacionáře RADOST je poskytnutí osobám s mentálním a kombinovaným postižením podporu a pomoc v jejich zdravotním omezení a zmírnění tak jejich nepříznivé sociální situace, která vyžaduje pravidelnou pom oc druhé osoby. Klademe důraz na individuální potřeby uživatelů, podporu soběstačnosti, rozvoj jejich schopností a dovedností a sociální začlenění těchto osob. Lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 10 do 50 let, kteří ve svém zdravotním omezení potřebují pravidelnou pomoc, včetně těch, kteří jsou na invalidním vozíku. Provozní doba: Po Pá 06:00 16:00 Okamžitá kapacita: 35 uživatelů služba je poskytovaná za úhradu dle platného ceníku 22 23

13 Denní stacionář PAPRSEK Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace Máchova 1134, Třinec Mgr. Jana Antošová Telefon: , Denní stacionář 46 Město Třinec Příspěvková organizace Centrum sociální pomoci Třinec, p.o. Mgr. Alena Kostková Posláním Denního stacionáře PAPRSEK je poskytnout dětem s postižením, prostřednictvím odborného a individuálního přístupu, možnost získávat, rozvíjet a udržovat dovednosti potřebné pro jejich soběstačnost, běžný život a všeobecný rozvoj. Děti se zdravotním a kombinovaným postižením od 1 do 18 let věku. Provozní doba: Po Pá 06:00 16:00 Okamžitá kapacita: 35 uživatelů služba je poskytovaná za úhradu dle platného ceníku Osobní asistence Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace Máchova 1134, Třinec Mgr. Jana Antošová Telefon: , Město Třinec Příspěvková organizace Centrum sociální pomoci Třinec, p.o. Mgr. Alena Kostková Telefon: , Osobní asistence 39 Posláním sociální služby osobní asistence poskytované Centrem sociální pomoci Třinec, p.o., je pomáhat lidem s postižením při činnostech, které by dokázali dělat samostatně, kdyby neměli zdravotní postižení. Osobní asistence je jim poskytována v jejich přirozeném prostředí s cílem umožnit jim vykonávat běžné činnosti, srovnatelné s každodenním životem svých vrstevníků. Uživatelem služby osobní asistence se může stát člověk, který má sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení ve věku 1-50 let. Provozní doba: Po Pá 06:00 18:00 Kapacita služby: 21 uživatelů služba je poskytovaná za úhradu dle platného ceníku 24 25

14 Sociální lůžka Nemocnice Třinec, příspěvková organizace Kaštanová 268, Třinec Lucie Sikorová, DiS. Telefon: TABITA Třinec, osobní asistence Frýdecká 136, Třinec Libuše Stanková Telefon: , Vedoucí zařízení: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Příspěvková organizace Nemocnice Třinec, p.o. Ing. Tomáš Stejskal Lucie Sikorová, DiS Vedoucí služby: církevní právnická osoba Mgr. Zuzana Filipková, PhD. Bc. Ivana Andrýsková, DiS. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 52 Posláním služby je zabezpečovat podporu a kvalitní péči dospělým osobám, které se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu neobejdou bez pomoci jiné fyzické osoby, ale již nevyžadují pobyt ve zdravotnickém zařízení. Umístění na oddělení je možné na přechodnou dobu, do doby, než je uživateli zajištěna sociální služba terénního nebo pobytového charakteru v zařízení sociálních služeb. Senioři a zdravotně postižené osoby, které jsou nezbytně závislé na pomoci druhé osoby nebo čekají na zajištění terénních či pobytových služeb. Provozní doba: Kapacita služby: celoroční nepřetržitý provoz 21 uživatelů ( 6 jednolůžkových pokojů, 6 dvoulůžkových pokojů, 1 třílůžkový pokoj) 340 Kč 360 Kč / den Osobní asistence 39 Terénní služba osobní asistence poskytuje individuální pomoc a podporu seniorům a lidem se zdravotním postižením či chronickým onemocněním při úkonech soběstačnosti a péče o vlastní osobu. Umožní jim tak co nejdéle setrvávat v přirozeném prostředí a přispívá k udržení kvality jejich života. Senioři a osoby od 16 let věku se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění, duševního onemocnění, postižení tělesného, smyslového, mentálního, kombinovaného. Provozní doba služby: Okamžitá kapacita: nepřetržitě (24 hod/7 dní v týdnu) 3 uživatelé služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku 26 27

15 TABITA Třinec, odlehčovací služba Frýdecká 136, Třinec Libuše Stanková Telefon: , JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby Hraniční 280, Třinec Bc. Romana Dobšová, DiS. Telefon: , Vedoucí služby: církevní právnická osoba Mgr. Zuzana Filipková, PhD. Bc. Ivana Andrýsková, DiS. Vedoucí služby: církevní právnická osoba Mgr. Zuzana Filipková, PhD. Bc. Stanislav Mrózek, DiS. Odlehčovací služby 44 Terénní odlehčovací služby umožňují zastoupit pečující osobu a poskytnout jí tak čas k odpočinku a regeneraci nebo k vyřízení potřebných osobních záležitostí, zkvalitnit život rodin pečujících osob a umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením či chronickým onemocněním setrvat co nejdéle v rodinném prostředí. Senioři a osoby od 16 let věku se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění, duševního onemocnění, postižení tělesného, smyslového, mentálního, kombinovaného. Provozní doba služby: Okamžitá kapacita: nepřetržitě (24 hod/7 dní v týdnu) 3 uživatelé služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku Sociálně aktivizační služby pro seniory a pro osoby se zdrav. postižením 66 Středisko JORDÁN Třinec prostřednictvím ambulantní služby nabízí lidem s dušev ním onemocněním prostor pro vzájemné setkávání a aktivní trávení času jako podporu při řešení problémů, které život s duševním onemocněním přináší. V rámci služby mohou uživatelé využívat např. tyto aktivity: Nácvik práce s počítačem, Cvičení paměti, Ranní setkávání, Práci v dílně apod. Lidé starší 18 let s chronickým duševním onemocněním, s psychotickými a psychoafektivními poruchami, kteří jsou ve stabilizovaném psychickém stavu a kteří v důsledku duševního onemocnění ztratili sociální kontakty a těžce navazují nové sociální vztahy. Provozní doba služby: Po Pá 08:00 15:00 Okamžitá kapacita: 20 uživatelů zdarma 28 29

16 NOE Třinec, podpora samostatného bydlení Hraniční 280, Třinec Bc. Miroslav Hlaváč Telefon: ARCHA Třinec, chráněné bydlení Hraniční 280, Třinec Marcela Hrubá, DiS. Telefon: , Vedoucí služby: Církevní právnická osoba Mgr. Zuzana Filipková, PhD. Mgr. Stanislav Mrózek Vedoucí služby: církevní právnická osoba Mgr. Zuzana Filipková, PhD. Bc. Romana Dobšová, DiS. Podpora samostatného bydlení 43 Terénní sociální služba střediska Slezské diakonie NOE Třinec nabízí pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním. Cílem je poskytnout jim podporu zaměřenou na individuální rozvoj a upevňování schopností, dovedností a využívání zdrojů nezbytných k samostatnému bydlení. Rozsah a forma je sjednávána individuálně podle potřeb a požadavků. Lidé s chronickým duševním onemocněním z Třince a jeho správních obvodů ve věku od 19 do 80 let, kteří v důsledku své nemoci potřebují pomoc a podporu v oblasti samostatného bydlení. Provozní doba služby: Po Pá 08:00 16:00 Kapacita služby: 9 uživatelů služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku Chráněné bydlení 51 Chráněné bydlení střediska Slezské diakonie v Třinci poskytuje lidem s duševním onemocněním individuální podporu a získání takových schopností a dovedností, které jim následně umožní samostatně bydlet v přirozeném prostředí dle jejich možností a vlastních představ. Byty chráněného bydlení jsou umístěny v běžné městské zástavbě. Osoby od 18 do 64 let s chronickým duševním onemocněním psychotického a afektivního typu, kteří jsou ve stabilizovaném psychickém stavu a jsou v důsledku duševního onemocnění omezeni ve své soběstačnosti a potřebují službu chráněného bydlení. Provozní doba služby: Okamžitá kapacita: nepřetržitě (24 hod/7 dní v týdnu) 8 uživatelů služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku 30 31

17 Charitní asistenční služba Knoflík SOS pro dědečka a babičku Charita Třinec Lidická 1272, Třinec Mgr. Natalia Pliska Ronchetti Telefon: , Biskupství ostravsko-opavské církevní právnická osoba Charita Třinec Bc. Marta Bezecná Osobní asistence 39 Tísňová péče 41 (ve spolupráci s organizací Anděl strážný) Projekt Knoflík SOS pro babičku, dědečka Pomoc osobám v domácnostech, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Starší, nemocní, osamocení nebo postižení občané jsou pomocí hlídacího monitorovacího systému napojeni nepřetržitě po celých 24 hodin na dispečink, který jim v případě potřeby zprostředkuje okamžitou pomoc. Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením od 19 let. Provozní doba služby: Okamžitá kapacita: nepřetržitě 46 uživatelů (u tísňové péče 31 uživatelů) služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku RÚT Třinec, sociální rehabilitace Frýdecká 136, Třinec Bc. Gabriela Matušková Telefon: , Vedoucí služby: Sociální rehabilitace 70 církevní právnická osoba Mgr. Zuzana Filipková, PhD. Mgr. Michaela Horňáková Služba sociální rehabilitace poskytuje osobám se zdravotním postižením individuální podporu při získávání návyků a dovedností pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v osobním i pracovním životě. Služba je poskytována v ambulantní a terénní formě. Osoby se zdravotním postižením od 18 do 64 let (kromě osob ve starobním důchodu), které jsou schopny a chtějí se aktivně podílet na řešení své situace a jsou s duševním onemocněním, postižením mentálním, smyslovým, tělesným nebo kombinovaným. Provozní doba služby: Po Pá 07:00 12:00, 13:00 15:00 Okamžitá kapacita: 1 uživatel zdarma 32 33

18 Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek, pracoviště Třinec Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Jablunkovská 76, Třinec Mgr. Richard Pešat Telefon: Vedoucí služby: Odborné sociální poradenství 37 Svaz tělesně postižených v ČR obecně prospěšná společnost Ing. Libor Schenk Mgr. Richard Pešat Odborné sociální poradenství v oblasti dávek pro osoby se zdravotním postižením, systému sociálních služeb, pomoci v hmotné nouzi, dluhového a finančního poradenství, pracovního poradenství a problematiky invalidních důchodů. Prodej kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené. Organizování rekondičních a relaxačních pobytů. Služba je určena osobám, které se ocitly v obtížné sociální situaci z důvodu zdravotního postižení nebo vysokého věku. Minimální věk uživatele služby je 15 let. Provozní doba služby: Út 08:00 12:00, 13:00 15:00 (kromě 1. úterý v měsíci) Okamžitá kapacita: 1 uživatel zdarma Domov pro seniory Seniordomy Pohoda a.s. Palackého 1331, Třinec Mgr. Dana Poloková Telefon: , Domovy pro seniory 49 Senior domy Pohoda a.s. Akciová společnost Senior domy Pohoda a.s. Tomáš Trubecký Domov pro seniory poskytuje klientům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu celodenní podporu a péči prostřednictvím pobytové sociální služby. Služba je poskytována lidem od 60 let a výše, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Provozní doba služby: Kapacita služby: nepřetržitě 73 uživatelů ( 3 jednolůžkové pokoje, 35 dvoulůžkových pokojů) služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku 34 35

19 Služby pro seniory a osoby se zdrav. postižením v okolí Středisko rané péče SPRP Ostrava Společnost pro ranou péči Havlíčkovo náb. 2728/38, Ostrava Vladimíra Salvetová Telefon: Raná péče 54 Raná péče poskytuje pomoc rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením ve věku 0 7 let. Je poskytována převážně terénní formou, kdy odborní poradci dojíždějí za rodinami. Služby jsou poskytovány bezplatně. Lydie Český Těšín, raná péče Třanovského 1758/10, Český Těšín Telefon: , Raná péče 54 Raná péče Lydie je určena rodinám s dítětem do 7 let, které má tělesné, mentální, kombinované postižení či autismus nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé zdravotní situace. Služba je poskytována terénní i ambulantní formou a je bezplatná. Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka Komorní Lhotka 210, Komorní Lhotka Kateřina Kubaczková Telefon: Domov pro seniory 49 Domov pro osoby se zdravotním postižením 48 Domov pro seniory poskytuje pobytové služby pro seniory od 65 let. Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytové služby pro osoby s mentálním postižením od 27 let. 36 Charitní dům pro seniory Charita Český Těšín Hnojník 2, Hnojník Vedoucí služby: Libuše Ovčaříová Telefon: , Domovy pro seniory 49 Cílovou skupinou tvoří senioři a osoby mladší 65 let se zdravotním postižením z Hnojníku a širokého okolí, kteří potřebují podporu v nepříznivé sociální situaci. Dům Svatého Josefa Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa Ropice 11, Ropice Vedoucí služby: Ing. Jana Dziergasová Telefon: Domovy pro seniory 49 Posláním je poskytování sociální pobytové služby seniorům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory Komorní Lhotka 151, Hnojník Vedoucí služby: Bc. Petra Morcinková, DiS. Telefon: Domovy pro seniory 49 Služba je poskytována seniorům od 65 let, kteří nemohou zajišťovat své potřeby ve vlastním prostředí a mají sníženou soběstačnost. 37

20 BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením Komorní Lhotka 68, Hnojník Vedoucí služby: Bc. Petra Morcinková, DiS. Telefon: Domovy pro osoby se zdravotním postižením 48 Služba je určena osobám s lehkým, středně těžkým mentálním postižením nebo kombinovaným postižením, které potřebují z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu podporu, pomoc nebo dohled při péči o vlastní osobu a činnostech souvisejících s bydlením. Tísňová péče DORKAS Rolnická 55, Ostrava Nová Ves Telefon: Tísňová péče 41 Služba je poskytována seniorům a osobám s onemocněním, jejichž život je vysta ven stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. EBEN - EZER Český Těšín domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny Vělopolská 243, Horní Žukov, Český Těšín Vedoucí služby: Bc. Halina Pientoková, DiS. Telefon: Domovy pro osoby se zdravotním postižením 48 Sociálně terapeutické dílny 67 Pro osoby starší 18 let s mentálním a kombinovaným postižením. 38 Dům s pečovatelskou službou Vendryně Vendryně 172, Vendryně Bc. Jiřina Motyková Telefon: , Pečovatelská služba 40 Pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, avšak nepotřebují komplexní péči. Dům s pečovatelskou službou Bystřice Bystřice 1317, Bystřice nad Olší Mgr. Gražyna Krzyžanková Telefon: , Pečovatelská služba 40 Posláním pečovatelské služby je pomoc občanům, kterým stáří nebo zdravotní postižení brání ve zvládnutí běžných každodenních úkonů jako je příprava jídla, péče o svou osobu a péče o domácnost a umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života, mít možnost se věnovat svým zájmům, zachovat si přirozené vztahy a místo v místní komunitě, formou poskytování pečovatelské služby. TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Krajské středisko registrovaných služeb pro nevidomé a slabozraké Náměstí Msgre Šrámka 1760/4, Ostrava Ředitel: Karel Kurland Telefon: , Odborné sociální poradenství 37 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 Průvodcovské a předčitatelské služby 42 Pro osoby se zrakovým postižením. 39

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Sociální služby a příspěvek na péči

Sociální služby a příspěvek na péči Sociální služby a příspěvek na péči Duben 2009 České předsednictví V Radě EU Sociální služby a příspěvek na péči Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Ministerská konference o sociálních

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou ve vlastnictví

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Tento dokument popisuje strukturu Minimální sítě sociálních služeb na území ORP Votice a neinvestiční výdaje, které je třeba poskytnout na stabilizaci a udržitelnost

Více

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení Strana 1 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Mgr. Jan Vrbický vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 Cíle a základní idea novely Zpřehlednění

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Městský úřad Český Těšín

Městský úřad Český Těšín Městský úřad náměstí ČSA 1/1, 737 01 Telefon: 553 035 111 podatelna@tesin.cz www.tesin.cz Odbor sociální Oddělení sociálních věcí Štefánikova 18/25, 737 01 Telefon: 553 035 720 dinelli@tesin.cz www.tesin.cz

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více