PŘÍRUČKA NEJEN PRO OZP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA NEJEN PRO OZP"

Transkript

1 PŘÍRUČKA NEJEN PRO OZP a jejich zaměstnavatele

2 Příručka pro OZP a jejich zaměstnavatele Mgr. Marta Říhová Jan Hanzálek Martin Švec Mgr. Lenka Cole Grafické zpracování: Mgr. Marta Říhová V roce 2013 vydalo občanské sdružení Aspekt. Tento produkt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR, a to v rámci projektu Podporované zaměstnávání, č..

3 OBSAH Podporované zaměstnávání... 4 Informace z úřadu práce Invalidita a invalidní důchod Pro zaměstnavatele Kontakty na návazné služby... 35

4 PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁNÍ PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ Podporované zaměstnávání je bezplatná služba pro lidi, kteří: mají zdravotní obtíže a chtějí nebo potřebují pomoc a podporu při hledání práce. se chtějí naučit nové dovednosti potřebné pro získání práce. se chtějí naučit hledat práci a jednat se zaměstnavatelem samostatně. mají zájem pracovat na běžném pracovišti mezi lidmi bez postižení (NE v chráněné dílně). chtějí být v práci placeni jako lidé bez postižení. potřebují pomoci při jednání se zaměstnavatelem. chtějí využít podporu před i po nástupu do práce. by si rádi ujasnili, jaké zaměstnání by pro ně bylo vhodné. Jak Vám můžeme pomoci, aneb jak to u nás chodí: zatelefonujte nám nebo přijďte osobně společně se sejdeme a popovídáme si o tom, jak Vám můžeme pomoci, abychom se mohli domluvit na další možné spolupráci 4

5 PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁNÍ na následné schůzky s pracovním konzultantem/kou chodíte 1x týdně Při spolupráci s konzultantem/kou můžete: ujasnit si své možnosti a představy o práci (kde chci pracovat, na jaké pozici, atd.) učit se hledat práci a také vyhledat vhodný inzerát a odpovědět na něj sestavit si životopis naučit se psát motivační dopis využít možnosti pomoci při kontaktování zaměstnavatele připravit se na schůzku se zaměstnavatelem, ke kterému Vás může konzultant/ka také doprovodit dozvědět se, na co si mám dát pozor při podpisu pracovní smlouvy využít pomoc od konzultanta/ky při zaučování v nové práci Dále můžete využít například: Kluby práce Jednou měsíčně se můžete sejít s našimi dalšími klienty a společně se učit hledat práci, oslovovat zaměstnavatele a předávat si s ostatními pracovní zkušenosti. Psychologické poradenství Můžeme Vám domluvit schůzku s psychologem. 5

6 PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁNÍ Ergodiagnostické vyšetření Můžeme Vám sjednat speciální lékařské vyšetření, na základě kterého zjistíte, jaké činnosti můžete vykonávat. Rekvalifikační kurz Pokud budete potřebovat změnit nebo zvýšit své pracovní dovednosti, můžeme se domluvit na zajištění kurzu. Hrazení jízdného Můžeme Vám uhradit dopravu autobusem a vlakem z Vašeho bydliště k nám a zpět. Jak dlouho naše spolupráce může trvat? Dokud nebudete při hledání práce samostatní a nezískáte potřebné dovednosti a znalosti pro její nalezení. Dokud si nenajdete vhodnou práci. Službu můžete také ukončit kdykoliv se rozhodnete. Doba spolupráce může trvat obvykle po dobu projektu (přibližně 1,5 roku). 6

7 PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁNÍ VÝSLEDKEM NAŠÍ SPOLUPRÁCE MŮŽE BÝT: VAŠE SAMOSTATNOST A LEPŠÍ DOVEDNOSTI A ZNALOSTI PŘI HLEDÁNÍ PRÁCE NEBO ZÍSKÁNÍ PRÁCE NA BĚŽNÉM PRACOVIŠTI A JEJÍ UDRŽENÍ, AŤ UŽ S NAŠÍ, NEBO BEZ NAŠÍ POMOCI VŠECHNY NABÍZENÉ AKTIVITY PRO VÁS I PRO VAŠEHO BUDOUCÍHO ZAMĚSTNAVATELE JSOU ZDARMA. 7

8 PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁNÍ Máte o výše uvedené aktivity zájem? Kontaktujte nás! Ozvěte se panu Michalu Pejskarovi na telefon nebo Nebo přijďte k nám na adresu Hrašeho 15, Náchod (naproti katastrálnímu úřadu). VÝTAHEM DO 3. PATRA 8

9 PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁNÍ Příběh klienta podporovaného zaměstnávání: Do Aspektu chodím od dubna 2012 na schůzky s konzultantem i na skupinové schůzky kluby práce. V Aspektu jsem se naučil napsat životopis a motivační dopis i jak mám jednat na pohovoru u zaměstnavatele. S pomocí konzultanta jsem reagoval na inzeráty s nabídkou práce, oslovili jsme firmy, byl jsem s konzultantem na pracovních pohovorech a taky jsem si vyzkoušel práci přímo na pracovišti. Od října 2012 pracuji na dohodu o provedení práce jako údržbář areálu. Sepsali jsme s konzultantem plán, na co si dávat u zaměstnavatele pozor, abych si práci udržel, a mluvíme o tom na konzultacích. Pozn.: Klient podporovaného zaměstnávání ke konci roku 2012 ukončil dohodu o provedení práce, aby mohl nastoupit do pracovního poměru na plný úvazek u jiného zaměstnavatele. Informace jsou z února

10 INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE Níže uvedené informace se řídí zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Evidence na úřadu práce Do evidence mohu vstoupit jako uchazeč o zaměstnání nebo jako zájemce o zaměstnání. Žádosti mi dají na úřadu práce, nebo je můžu najít na internetu na internetových stránkách úřadu práce portal.mpsv.cz. (kliknu na: Zaměstnanost Ke stažení Pro občany). Pro oba dva typy evidence musím na příslušném úřadu práce osobně podat písemné žádosti. S sebou si vezmu: občanský průkaz doklady z mého posledního zaměstnání a můžu si vzít také rozhodnutí o invalidním důchodu a potvrzení o zdravotním omezení od lékaře. Uchazeč o zaměstnání eviduji se v kraji, kde mám trvalé bydliště. Mám ukončené zaměstnání, podnikání nebo denní studium a nejsem v pracovní neschopnosti. Těžké slovo v pracovní neschopnosti je být doma nemocný. 10

11 INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE Pokud pobírám invalidní důchod ve třetím stupni, můžu se evidovat jen za podmínky, že mohu vykonávat výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek. Tuto větu najdu v rozhodnutí o invalidním důchodu. Podmínek je trochu víc. Když si nejsem jistý, zavolám na úřad práce nebo se tam osobně zeptám. Jako uchazeč o zaměstnání: budu mít hrazeno zdravotní pojištění budu mít po určitou dobu v evidenci hrazeno i sociální pojištění můžu získat podporu v nezaměstnanosti můžu mít rekvalifikační kurz a podporu při rekvalifikaci pokud jsem osoba se zdravotním postižením, mohu mít pracovní rehabilitaci = praxe u zaměstnavatele mohu využívat nabídky poradenských služeb MUSÍM DOCHÁZET NA DOHODNUTÉ SCHŮZKY (přesný den a čas) MUSÍM OZNÁMIT DO OSMI DNŮ, POKUD SE U MĚ COKO- LIV ZMĚNÍ (bydliště, příjmení, stupeň invalidního důchodu, nástup do práce, ) 11

12 INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE Pokud bez vážného důvodu nepřijdu, můžou mě vyřadit až na 6 měsíců! Mohu přijít o zdravotní pojištění a třeba i o podporu v nezaměstnanosti. Vážný důvod může být pracovní neschopnost, návštěva lékaře nebo třeba pohovor u zaměstnavatele. Na úřad práce co nejdřív oznámím, že nemůžu přijít a co nejdřív, nebo podle domluvy s úředníkem, doložím písemnou omluvu od lékaře nebo zaměstnavatele. Zájemce o zaměstnání eviduji se na kterémkoliv úřadu práce v České republice, pokud hledám práci nebo pokud chci požádat o rekvalifikační kurz. Při vstupu do evidence můžu pracovat i podnikat, můžu být na mateřské dovolené a můžu i studovat. Úřad práce za mě ale neplatí zdravotní pojištění a žádnou podporu v nezaměstnanosti ani při rekvalifikaci nedostanu. Nekolidující zaměstnání Jako uchazeč o zaměstnání si můžu přivydělat. Říká se tomu nekolidující zaměstnání. 12

13 INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE Práci na přivýdělek musím včas oznámit úřadu práce. Evidence je na prvním místě, to znamená, že jít do práce místo na domluvenou schůzku na úřadu práce není omluva a můžou mě vyřadit. Měsíčně si mohu vydělat maximálně 4250 Kč hrubého. Do osmého dne v dalším měsíci musím potvrzený výdělek od zaměstnavatele doložit na úřad práce. Pokud je výdělek vyšší, můžou mě vyřadit z evidence. Podpora v nezaměstnanosti Jsou peníze, které mohu dostat, když jsem nezaměstnaný. Abych je mohl mít: Musím být v evidenci jako uchazeč o zaměstnání. Podám žádost o podporu v nezaměstnanosti. V posledních dvou letech jsem odpracoval alespoň 12 měsíců (Může se také započítat náhradní doba. To může být například doba pobírání invalidního důchodu ve III. stupni, péče o malé dítě, příspěvek na péči, ). V posledních 6 měsících před zařazením do evidence se mnou zaměstnavatel neukončil zaměstnání pro hrubé porušení pracovní kázně. Těžké slovo hrubého znamená, že dostanu méně než 4250 Kč. Hrubé porušení pracovní kázně je například, když přijdu do práce opilý. 13

14 INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE Dále bude úřad práce zkoumat, jakým způsobem jsem skončil poslední zaměstnání. To určuje výši podpory v nezaměstnanosti. Pokud skončím: Dohodou, nebo jsem sám podal výpověď budu mít podporu po podpůrčí dobu ve výši 45% z čistého výdělku (výdělek mi podle zákona potvrdí účetní). Práce byla na dobu určitou budu mít podporu dva měsíce 65% z čistého výdělku, další dva měsíce 50% z čistého výdělku a zbytek 45%. Jsou i další možnosti, jak můžu skončit v práci. Třeba můžu dostat od zaměstnavatele výpověď s vyplacením odstupného. Potom mám nárok na podporu až po tolika měsících, kolik zákon uvádí, že mám odstupného dostat (např. při vyplacení trojnásobku mzdy, dostanu podporu až po 3 měsících). Podpůrčí doba je délka placení podpory. Délka podpůrčí doby je závislá na mém věku. Můj věk méně než 50 let Délka podpory 5 měsíců 50 až 55 let 8 měsíců více než 55 let 11 měsíců 14

15 INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE Pokud jsem podporu v nezaměstnanosti již čerpal a od té doby pracoval méně než 3 měsíce, mohu dostat jen doplatek podpory. Pokud jsem podporu v posledních dvou letech vyčerpal a potom neodpracoval 6 měsíců, nedostanu podporu žádnou. Jakou podporu dostanu, se vždy dozvím od úředníků potom, co jim doložím všechny doklady, které po mně budou chtít. Rekvalifikační kurz a podpora při rekvalifikaci Pokud bych chtěl zkusit jinou práci, než ve které mám praxi nebo kterou jsem studoval, můžu se zkusit rekvalifikovat, to znamená změnit svou profesi. Příklad: Pokud jsem vyučený/á číšník/servírka a chtěl/a bych pracovat jako prodavač/ka v květinářství, můžu si například domluvit absolvování kurzu aranžér/ka květin. Podobně to může být s kurzem sváření kovů, šití textilu, práce na počítači, Úřad práce ode mě bude chtít vědět, jestli pro mě bude kurz užitečný pro získání zaměstnání. Rekvalifikaci a její možnosti, podmínky a zaplacení si dojednám přímo s úředníkem na úřadu práce. Předem si musím promyslet: jakou rekvalifikaci chci, proč ji chci, jestli budu moci uplatnit to, co se při ní naučím. 15

16 INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE Když při evidenci jako uchazeč o zaměstnání nastoupím na rekvalifikaci, můžu dostat podporu při rekvalifikaci. Měsíčně dostanu 60% z čistého výdělku z mého posledního zaměstnání. Pokud rekvalifikace trvá kratší dobu, dostanu podporu při rekvalifikaci jen za dny, kdy jsem na kurzu. Úřady práce dále řeší například tyto věci STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA Příspěvky a přídavky pro rodiny s dětmi a také pro osoby s nižšími příjmy (přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, ). HMOTNÁ NOUZE Dávky hmotné nouze jsou peníze vyplácené lidem, kteří mají velmi malé nebo žádné příjmy (většinou musí být žadatel o dávky hmotné nouze veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání). PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Příspěvek na péči je dávka, na kterou mají nárok lidé, o které se musí někdo postarat. Tato dávka se dělí na 4 stupně podle toho, jak moc se o sebe člověk nedokáže postarat (pokud je někdo upoután na lůžko, může dostat nejvyšší stupeň příspěvku na péči). 16

17 INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE CHRÁNĚNÉ DÍLNY Pojem chráněné dílny se používá, i když ze zákona už neexistuje. Chráněná dílna je vlastně firma, ve které má víc než polovina zaměstnanců zdravotní postižení (osoby zdravotně znevýhodněné nebo osoby s I., II. a III. stupněm invalidního důchodu). Tato místa, kde pracují osoby se zdravotním postižením, se jmenují chráněná pracovní místa. Výhody práce v chráněných dílnách mohou být: lehčí práce menší nároky na odvedenou práci (kvalita a množství) větší pomoc při zaučení a dohled nad mou prací v kolektivu jsou i další lidé s postižením Nevýhody práce v chráněných dílnách mohou být: pro někoho až příliš jednoduchá práce jednotvárná práce menší možnost pracovního postupu (povýšení) pracovní prostředí převážně mezi osobami s postižením méně peněz za práci ze zkušeností našich klientů s nimi někdy zaměstnavatelé chráněných dílen nerovně zacházeli 17

18 INVALIDITA A INVALIDNÍ DŮCHOD INVALIDITA A INVALIDNÍ DŮCHOD Co je invalidita? Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, o kterém rozhodl speciální lékař (posudkový lékař) a kvůli kterému Vám poklesla pracovní schopnost o: 35% až 49%, jedná se o invaliditu prvního stupně 50% až 69%, jedná se o invaliditu druhého stupně 70% a více, jedná se o invaliditu třetího stupně Dříve částečná Dříve plná Co je invalidní důchod? Invalidní důchod je dávka (= peníze) důchodového pojištění, kterou lze získat při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu. K posouzení zdravotního stavu (= invalidity) dojde na základě žádosti o invalidní důchod. stačí podat žádost o invalidní důchod 18

19 INVALIDITA A INVALIDNÍ DŮCHOD Kdo podává žádost o invalidní důchod? Vy = oprávněná osoba nebo Rodinný příslušník, pokud Váš zdravotní stav podání žádosti neumožňuje, vy s podáním písemně souhlasíte a nepříznivý zdravotní stav potvrdí Váš lékař. Opatrovník osoba určená soudem. Zpravidla za Vás vyřizuje a podepisuje papíry na úřadech. CO MUSÍTE SPLŇOVAT? = PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ INVALIDNÍHO DŮCHODU Je Vám méně než 65 let. Bylo rozhodnuto, že jste osobou invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni invalidity. Máte potřebnou dobu pojištění (vysvětleno níže) nebo Vám invalidita vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Nesplnili jste podmínky na řádný starobní důchod (nemáte starobní penzi). 19

20 INVALIDITA A INVALIDNÍ DŮCHOD Doba pojištění je především doba, po kterou jste: pracovali jako zaměstnanec nebo podnikali na živnostenský list jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) a platili důchodové pojištění + doba, po kterou jste např.: byli na mateřské dovolené pobírali nemocenské dávky studovali a studium dokončili na učilišti, střední nebo vysoké škole a to od 1. září po datum složení závěrečné zkoušky (do roku 2010) byli na základní vojenské službě byli v evidenci úřadu práce a dostávali podporu v nezaměstnanosti (další doby, které se mohou měnit vzhledem k Vaší situaci) Doba pojištění je napsána v informativním osobním/evidenčním listu důchodového pojištění a lze ji zjistit na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). 20

21 INVALIDITA A INVALIDNÍ DŮCHOD POTŘEBNÁ DOBA POJIŠTĚNÍ = JAK DLOUHOU DOBU POJIŠTĚNÍ POTŘEBUJETE? Věk do 20 let od 20 do 22 let od 22 let do 24 let od 24 let do 26 let od 26 let do 28 let nad 28 let do 38 let nad 38 let Potřebná doba pojištění méně než 1 rok 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 roků 10 roků Potřebnou dobu pojištění zjišťujeme z období před vznikem invalidity, Pokud je Vám nad 28 let pak z posledních 10 roků před vznikem invalidity. Pokud je Vám více než 38 let pak z posledních 20 roků před vznikem invalidity. Po vzniku invalidity je možné započítat dobu pojištění za dalších 10 roků. 21

22 INVALIDITA A INVALIDNÍ DŮCHOD PŘÍKLAD: Pan Vymyšlený, kterému je 47 let, se stal invalidním v roce V roce 2010 požádá o invalidní důchod, potřebuje tedy 10 roků být pojištěn. Nejprve bude brána v úvahu veškerá doba pojištění od roku 1985 do Pan Vymyšlený má v tomto období 8 let z 10 potřebných. Nicméně od roku 2006 do 2009 byl zaměstnán a získal tak další 3 roky pojištění, které mu je možné započítat. Pan Vymyšlený má tedy celkovou dobu pojištění 11 let a tím splňuje podmínku potřebné doby pojištění. 22

23 INVALIDITA A INVALIDNÍ DŮCHOD Kam s žádostí jít? Žádost o invalidní důchod se podává na příslušné Okresní Správě Sociálního Zabezpečení (OSSZ), dle místa trvalého bydliště (najdu na občanském průkazu). Co vše po Vás budou na OSSZ chtít? Občanský průkaz (u cizinců pas či povolení k pobytu). Doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném) přicházejí-li v úvahu. Údaje o dobách pojištění od ukončení povinné školní docházky do současné doby (lze zjistit v informativním osobním listu důchodového pojištění, o který požádáte OSSZ). Pokud je Vám z informativního osobního listu důchodového pojištění, který jste si vyžádali, známo, že některá období Vaší výdělečné činnosti v evidenci OSSZ chybí, musíte pro započtení této doby přinést náhradní doklady prokazující tuto chybějící dobu (potvrzení zaměstnavatele, pracovní 23

24 INVALIDITA A INVALIDNÍ DŮCHOD smlouvy, čestné prohlášení nejméně dvou svědků a žadatele o důchod, atp.), případně alespoň uvést přesnou adresu svých tehdejších zaměstnavatelů. Bylo-li Vám v minulosti vydáno rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, případně o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let (od péče o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II, III a IV, od i o péči o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni I, jde-li o dítě do 10 let věku), uvedete do žádosti dobu výkonu této péče. Doklady o výkonu vojenské služby. Ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí pro snížení věkové hranice nebo pro zhodnocení doby péče o dítě (rodné listy dětí i osvojených nebo dětí, které převzaly do péče nahrazující péči rodičů; jde-li o osvojené dítě, je třeba předložit doklad o datu osvojení, jde-li o dítě, které žena převzala do péče nahrazující péči rodičů, při níž dítě na ni bylo převážně odkázáno výživou, kterou mu ze závažných důvodů nemohli zajistit jeho rodiče, je nutné toto prokázat věrohodným dokladem, například potvrzením orgánu péče o rodinu a dítě příslušného okresního úřadu). Jde-li o dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu, nebo zemřel-li druhý rodič dítěte, je nutné předložit toto rozhodnutí soudu nebo úmrtní list matky a oddací list o uzavření sňatku mezi žadatelkou a otcem dítěte. 24

25 INVALIDITA A INVALIDNÍ DŮCHOD Potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání), přichází-li v úvahu. Muži i ženy pečující po o děti do 4 let věku, prokazují dobu této péče formou čestného prohlášení, které je třeba ve smyslu ust. 85 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů učinit na OSSZ při sepisování žádosti o důchod a to na předepsaném tiskopise (péče je přitom započitatelná tomu z rodičů, který zajišťoval péči o dítě ve větším rozsahu). V případě, že požadujete výplatu důchodu poukazovat na účet u peněžního ústavu, je nutno k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet (na vlastní účet nebo na účet manžela/ky). Tiskopisy jsou k dispozici zde: nebo u peněžního ústavu, případně si je lze vyzvednout na kterékoli OSSZ. Vykonáváte-li zaměstnání v cizině, předkládáte o tomto svém zaměstnání doklady, které vlastní a zároveň v žádosti uvádí název a adresu cizozemského nositele pojištění a cizozemské číslo pojištění. 25

26 INVALIDITA A INVALIDNÍ DŮCHOD K žádosti je rovněž nutno předložit evidenční list důchodového pojištění obsahující údaje o poslední době zaměstnání, které ještě nebyly do OSSZ předány. Tento evidenční list předkládá zaměstnavatel na vyžádání. NEVÍTE-LI SI RADY, ZAJDĚTE NA VAŠÍ OSSZ, JISTĚ VÁM RÁDI PORADÍ. Co se děje po sepsání a podání žádosti o invalidní důchod? Žádost je přijata OSSZ. Pošlou Vám pozvánku, kdy máte přijít. Přijdete k posudkovému lékaři, který má zpravidla ordinaci na OSSZ. Vše bude posouzeno a lékař sepíše zprávu = posudek o invaliditě. Tento posudek o invaliditě Vám přijde poštou s informací, o kolik procent jsou nižší Vaše pracovní schopnosti (tedy zda jste invalidní a v jakém stupni). Přijde Vám poštou rozhodnutí o přiznání a výši invalidního důchodu = zda budete dostávat peníze a kolik peněz to bude. 26

27 INVALIDITA A INVALIDNÍ DŮCHOD ZNAMENÁ ZÍSKÁNÍ IVALIDITY A INVALIDNÍHO DŮCHODU, ŽE NEMUSÍM PRACOVAT? Záleží to na Vás. Do práce Vás nikdo nutit nemůže a nemůže Vám práci ani zakázat. Obavy z odebrání invalidního důchodu, když budete pracovat, mít nemusíte. Jediné čím jste omezeni při práci, je Váš zdravotní stav. Měli byste vědět: V případě, že máte přiznán invalidní důchod 3. stupně, je za Vás státem hrazeno zdravotní pojištění a je Vám tato doba započítávána do doby potřebné pro nárok na starobní důchod (jako byste tuto dobu pracovali). Při získání invalidity v 1. a 2. stupni je Vám státem hrazeno pouze zdravotní pojištění. Ale tato doba se Vám nepočítá do doby potřebné pro získání nároku na starobní důchod. Může se tedy stát, že o invalidní důchod přijdete, práci neseženete a po dosažení potřebného věku do starobního důchodu (např. 65 let) Vám starobní důchod nebude přiznán a vyplácen = budou Vám chybět potřebné roky pojištění. Je tedy vhodné být zaměstnán alespoň na částečný pracovní úvazek. 27

28 INVALIDITA A INVALIDNÍ DŮCHOD Přechod z invalidního důchodu do starobního důchodu Dosáhnete-li důchodového věku = věk kdy můžete odejít do důchodu, můžete požádat o starobní důchod. Je však zcela na Vás, zda požádáte nebo ne. Pokud nepožádáte, budete až do 65 let (nebo věku nad 65, pokud je Váš věk odchodu do důchodu vyšší, např. 67) nadále pobírat důchod invalidní, potom se výše důchodu nezmění, ale již se mu bude říkat starobní (tzv. transformovaný starobní důchod). V případě, že požádáte o řádný starobní důchod a jeho výše po výpočtu by byla nižší než Váš invalidní důchod, budete i nadále dostávat invalidní důchod. 28

29 INVALIDITA A INVALIDNÍ DŮCHOD Pokud pobíráte invalidní důchod 3. stupně a zároveň si platíte důchodové spoření v tzv. druhém důchodovém pilíři, potom musíte vždy o starobní důchod zažádat!!! V žádosti musíte uvést: zda žádáte o starobní důchod ve výši Vašeho invalidního důchodu. zda má být výše starobního důchodu stanovena s přihlédnutím k Vašemu spoření. Pokud se rozhodnete pro první variantu, tedy že chcete vyplácet stejnou částku, jako byl Váš invalidní důchod, potom musíte souhlasit s převodem 60% Vašich naspořených prostředků do státního rozpočtu, bude Vám tedy vypláceno pouze 40%. Jak často lze žádat o invalidní důchod? Kdykoliv, a tak často, jak uznáte za vhodné. 29

30 PRO ZAMĚSTNAVATELE PRO ZAMĚSTNAVATELE Kdo všechno může být OZP? osoba tělesně, smyslově, mentálně postižená osoba po vážném onemocnění (rakovina) osoba s onemocněním mající nepříznivý vliv na její výkonost a omezující její schopnosti využívané v soukromém i pracovním životě (astma, alergie, epilepsie, roztroušená skleróza aj.) osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ) Osoba, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidní v 1., 2. nebo 3. stupni. CO VÁM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP PŘINESE? Personální výhody osoby se zdravotním postižením bývají stálými zaměstnanci s nižší fluktuací, pracovního místa si váží, bývají vůči zaměstnavateli loajální pro práci jsou velmi motivovaní, nepracují pouze pro peníze, svou pracovitostí často dokáží nakazit i ostatní pracovníky osoby se zdravotním postižením jsou ochotny pracovat i na zkrácený úvazek, což umožňuje flexibilitu zaměstnance, který tak může pomoci jiným zaměstnancům v době jejich extrémního pracovního vytížení 30

31 PRO ZAMĚSTNAVATELE *počítáno při průměrné mzdě Kč osobám se zdravotním postižením často nevadí vykonávat méně kvalifikovanou práci na pravidelnou, ale spíše sezónní práci nemusíte najímat brigádníka Finanční výhody zákonem ( 81, č. z. 435/2004 Sb.) stanovený podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením povinnost zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu (4 %) těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců KOLIK ZAPLATÍTE, KDYŽ NEZAMĚSTNÁVÁTE OZP? Počet zaměstnanců Povinný podíl OZP Výše odvodu do státního rozpočtu (pokuta)* Hodnota nákupu v režimu náhradního plnění* ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 31

32 PRO ZAMĚSTNAVATELE sleva na dani ( 35, č. z. 586/1992 Sb.) v případě zaměstnávání osob se zdravotním postižením daň se snižuje o částku Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a o částku Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa ( 25, vyhl. 518/2004 Sb.) zaměstnavatel nově zřizuje společensky účelné pracovní místo a zavazuje se, že jej bude obsazovat uchazeči o zaměstnání po dobu sjednanou v dohodě příspěvek na zapracování (( 29, vyhl. 518/2004 Sb.) ÚP může zaměstnavateli jednorázově poskytnout příspěvek na zapracování, a to zpětně za celé sjednané období Sociální odpovědnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením na principu společenské odpovědnosti firem napomáhá k dobrému jménu organizace pozitivní změna atmosféry na pracovišti při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (tolerance, kooperace, respekt) zaměstnávání osob se zdravotním postižením přispívá k pozitivnímu vlivu na postoj ostatních zaměstnanců k osobám s hendikepem 32

33 PRO ZAMĚSTNAVATELE Konkurenční výhoda Podle nejnovějších výzkumů nakupujeme stále častěji zboží i služby od výrobců, o nichž víme, že se snaží chovat odpovědně (viz např. Action=View&ARTICLE_ID=9217). Taková firma je atraktivnější nejen pro zákazníky, ale i pro své obchodní partnery. 33

34 PRO ZAMĚSTNAVATELE JAK VÁM MŮŽEME POMOCI MY? ASPEKT VÁM MŮŽE NABÍD- NOUT: pomoc při komunikaci a řešení případných problémů pomoc při zaučení zaměstnance na pracovišti pomoc s formalitami při nástupu zaměstnance 34

35 KONTAKTY NA NÁVYZNÉ SLUŽBY KONTAKTY NA NÁVAZNÉ SLUŽBY Centrum duševního zdraví ul. Krásnohorské 672, Náchod Telefon: Mgr. Lenka Tymelová (psycholožka) Mgr. Anna Tichá (psycholožka) MUDr. Aleš Dostál (psychiatr) Psychiatrie MUDr. Alena Railová (psychiatr) Dr. Ed. Beneše 191, Jaroměř MUDr. Radko Vaněk (psychiatr) Pulická 99, Dobruška MUDr. Zita Hucková (psychiatrická ambulance) Svatohavelská 105, Rychnov nad Kněžnou

36 KONTAKTY NA NÁVYZNÉ SLUŽBY Psychologie PhDr. Zdeňka Rejtharová (psycholožka) Hálkova 432, Náchod Mgr. Jana Cozlová (psycholožka) Purkyňova 404, Náchod Mgr. Iva Brzobohatá, (soukromá psycholožka) Kamenice, pasáž Magnum, 2. patro, Náchod Nemocnice Nové Město nad Metují Psychiatrické oddělení (Prim. MUDr. Alena Railová) Nemocnice Rychnov nad Kněžnou Psychiatrická ambulance Psychologická ambulance Pedagogicko psychologická poradna Náchod

37 KONTAKTY NA NÁVYZNÉ SLUŽBY Pedagogicko psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou Záchranná zdravotnická služba Královéhradeckého kraje, speciální informační linka o místech a ordinačních hodinách pohotovostního ošetření (možnost konzultace s pohotovostním lékařem o vhodném dalším postupu) Nonstop Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Kotěrova 847, Hradec Králové Bílý kruh bezpečí (pomoc obětem domácího násilí) Nonstop

38 KONTAKTY NA NÁVYZNÉ SLUŽBY Péče o duševní zdraví (Rychnov nad Kněžnou) (Hradec Králové) Občanská poradna (Náchod, Po, Út) (Hradec Králové, Po Čt)

39 Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život. (Staré čínské přísloví)

40 2013 ASPEKT

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163 JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Jak na práci, příručka pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Marta Říhová Jan Hanzálek Martin Švec Mgr. Lenka Cole Graficky zpracovala: Mgr. Marta

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program Nabídka projektových aktivit Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program poprvé v tomto roce vám přinášíme aktuality z činnosti na našich detašovaných pracovištích a mnoho novinek ze sociálně

Více

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Mgr. Alena Fialová (1. 6. 2007) Každého člověka provázejí jeho životem různé sociální události, které jsou více či

Více

Nemusíte na to být sami

Nemusíte na to být sami Nemusíte na to být sami příručka pro osoby pečující o osobu blízkou Obsah Principy sdílené péče, síť sociálních služeb a možnosti využití dalších běžných služeb, úloha poskytovatelů sociálních služeb 1

Více

Zaměstnanostní projekty a fundraising

Zaměstnanostní projekty a fundraising Zaměstnanostní projekty a fundraising Zaměstnanostní projekty: Milena Pešoutová Fundraising a nestátní neziskové organizace: Mgr. Zuzana Ramajzlová; Mgr. Tomáš Hirt Editace: Mgr. Laďka Ortová Mgr. Lucie

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Obsah Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí...4 1. HLEDÁNÍ PRÁCE...6 1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?...6

Více

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy Snahou ministerstva práce a sociálních věcí je, aby dávky dostávali lidé, kteří je skutečně potřebují. Protože MPSV nechce

Více

Nebojujte se zákony. a slaďte práci s rodinou. Příručka pro rodiče 2013

Nebojujte se zákony. a slaďte práci s rodinou. Příručka pro rodiče 2013 Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou Příručka pro rodiče 2013 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha 2013 Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou 2013 Vydání publikace bylo financováno

Více

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání pro osoby s psychotickým onemocněním Obsah 1 Jakou práci si hledat 7 2 Kde si hledat práci 9 3 Životopis a průvodní dopis 11 4 Přijímací pohovor 15 5 Pracovněprávní

Více

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Asistence o.s., 2007 Illustrations Veronika Nesměráková, 2007 Jdu

Více

Nové průkazy OZP začne ÚP ČR vydávat od 1. 4. 2015

Nové průkazy OZP začne ÚP ČR vydávat od 1. 4. 2015 se zdravotním postižením Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, také v Ostravě. Ostravsko se tak loni, po Opavsku a Novojičínsku, stalo dalším regionem, kde tuto službu poskytujeme. poprvé v tomto roce Vám

Více

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Kroky 2012 Tato brožura vznikla ve spolupráci členů realizačních týmů projektů, které se věnují oblasti práce s lidmi vracejících se z vězení. Jedná se o projekty: PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny? Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 51 jaro 2015 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Foto k článku: Rehabilitační pobyt ve FN Motol Rehabilitace stability stoje a chůze na dynamickém chodníku s integrovanými

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více