Výroční zpráva. Soukromého gymnázia ALTIS. Školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Soukromého gymnázia ALTIS. Školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS Školní rok 2008/2009 Praha

2 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2008/ Základní údaje o škole 1.1. Název školy, zařazení do sítě Gymnázium ALTIS bylo zřízeno v roce Později od roku 1996 změnilo právní formu na Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 - Kunratice, IČO (IZO ), tel: , fax: , Škola je zařazena do sítě škol MŠMT pod č.j. SU 1840/04-21, pro rok 2007/2008 má schváleny následující obory vzdělání: K/401 čtyřleté všeobecné denní, dálkové a večerní K/601 šestileté všeobecné denní K/801 - osmileté všeobecné denní dobíhající cyklus K/808 - osmileté živé jazyky denní dobíhající cyklus K/81 - gymnázium V hodnoceném školním roce probíhala výuka v osmiletém cyklu K/801 a výuka podle nového školního vzdělávacího programu Soukromého gymnázia ALTIS Vědění je moc v osmiletém cyklu K/ Vedení školy ředitelka gymnázia: PaedDr. Vladimíra Fišerová, tel: , statutární zástupce gymnázia: ředitelka - PaedDr. Vladimíra Fišerová, statutární zástupce společnosti: JUDr. Ing. Jaroslav Fišer ředitel společnosti jednatel, tel: , Webové stránky Cílová kapacita školy Cílová kapacita školy je 550 žáků 1.5. Obory vzdělávání, které škola vyučuje Škola Kód Název oboru Cílová kapacita Poznámka SG Altis SG Altis K/ K/81 Gymnázium všeobecné Gymnázium všeobecné 220 Dobíhající obor Změna vzdělávací struktury nové obory, zrušené obory Změna nastala pouze se zavedením školního vzdělávacího programu s názvem Vědění je moc pro primu osmiletého cyklu. Tato změna vyplývá ze školského zákona. Obory dobíhajícího cyklu K/801 od tercie osmiletého cyklu (změna vyplývá ze školského zákona).

3 1.7. Místa poskytovaného vzdělávání Místa poskytovaného vzdělávání jsou: K Libuši 57, Praha 4 Kunratice (vlastníkem je Městská část Praha 4 Kunratice) a Dopplerova 351, Praha 10 Petrovice (vlastníkem je Městská část Praha 10 Petrovice). 1.8 Charakteristika materiálně technického vybavení Škola má k dispozici 14 vybavených učeben, z toho 13 pro 20 až 40 žáků. Škola disponuje 2 počítačovými učebnami a ve všech třídách je možno přenosné počítače připojit. Na obou místech vzdělávání je zajištěn internet v síti WiFi i pevná linka přístupná žákům celodenně. Pro efektivní výuku jsou používány dataprojektory. Ve škole je zřízeno studijní a kopírovací centrum. Žáci mají přes elektronický index přístup ke školnímu úložišti studijních materiálů. Ve škole je zřízena odborná učebna výtvarné a hudební výchovy. Škola také disponuje odbornými jazykovými učebnami. Letitou tradicí školy je také konání laboratorních prací z fyziky v laboratořích VŠCHT na Praze 6 za účasti odborných asistentů této vysoké školy. Škola využívá i materiálně technickou základnu Akademie věd ČR, která umožňuje odbornou práci vybraných žáků. Především u přírodovědných oborů jsou tak vytvořeny podmínky pro starší žáky zkusit si základy vědecké práce. Pro výuku tělesné výchovy využíváme tělocvičnu a hřiště Sokola Kunratice a tělocvičnu ZŠ Dopplerova 351, Praha 10 Petrovice Školská rada Školská rada byla ustavena Seznam členů: PaedDr. Olga Jelínková (předsedkyně školské rady), Romana Formánková (členka školské rady), Mgr. Jan Koliáš (člen školské rady). 2. Údaje o pracovnících školy 2.1. Počty osob

4 Škola Ředitel a zástupce fyzické osoby celkem Ředitel a zástupce přepočtení na plně zaměstnané fyzické osoby celkeminterní učitelé přepočtení na plně zaměstnanéinterní učitelé fyzické osoby celkemexterní učitelé přepočtení na plně zaměstnanéexterní učitelé Pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem Pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem SG Altis ,6 4 2, , Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Škola Počet pedagogických Celkem % z celkového počtu pracovníků pedagogických pracovníků SG Altis kvalifikovaných nekvalifikovaných Další vzdělávání pedagogických pracovníků Typy studia Počet akcí Zaměření akcí semináře: jednodenní dvou a vícedenní kurzy: jednodenní dvou a vícedenní 4 Aj, Vv, metodika výuky Počet účastníků 5 - Vzdělávací instituce Vydavatelství Pearson Longman, Národní galerie - - DPS Školský management Rozšiřování aprobace Průběžné studium Školský management 1 UK Praha

5 jiné (uvést jaké) Nepedagogičtí pracovníci Fyzické osoby celkem Přepočtení na plně zaměstnané 3 2, Další vzdělávání nepedagogických pracovníků Typy studia Počet akcí Zaměření akcí semináře: jednodenní dvou a vícedenní kurzy: jednodenní dvou a vícedenní jiné (uvést jaké) Počet účastníků Vzdělávací instituce Knihovnický kurz 1 Moravská zemská knihovna Brno Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 3.1. Počty tříd a žáků Škola Počet tříd Počet žáků SG Altis Změny v počtech žáků: Přerušili vzdělávání: 0 Nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 Sami ukončili vzdělávání: 0 Vyloučeni ze školy: 0 Nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 Přestoupili z jiné školy: 0 Přestoupili na jinou školu: 2 Jiný důvod změny: Průměrný počet žáků na třídu a učitele Škola Průměrný počet žáků na třídu Průměrný počet žáků na učitele SG Altis 19,5 8, Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji Kraj počet žáků z toho nově přijatých Středočeský Výuka cizích jazyků

6 Škola Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující SG Altis Poznámka: Cizí jazyky patří na gymnáziu ALTIS k oblasti, která je jednou z priorit. Odpovídá tomu i zvýšená dotace hodin, která může dosáhnout ve vyšších ročnících až 15 hodin jazyků, pokud si žák zvolí i seminář a konverzaci v cizím jazyce. Od primy je první cizí jazyk v dotaci 5 hodin, od sekundy přibývá druhý cizí jazyk v průměrné dotaci 3 hodiny. V současné době se na gymnáziu jako povinný cizí jazyk vyučuje AJ, NJ, ŠJ a FJ. Jako první jazyk je preferován AJ, méně již NJ a nejméně FJ společně se ŠJ. Mimo povinné cizí jazyky nabízíme i nepovinnou variantu především německého, francouzského a španělského jazyka. Celkově je hodnocena výuka cizích jazyků velmi vysoko mimo jiné to potvrzuje jak testování SCIO, tak i předchozí sondy Maturant nebo Maturita nanečisto. Nově se naši žáci tercie a septimy zúčastnili testování anglického jazyka v projektu CEFLA. Pro ilustraci mohou sloužit tyto tabulky, které byly získány pomocí testování firmou SCIO. Tohoto testování se zúčastnili žáci ve školním roce 2008/ CEFLA Tento test zpracovala Australská rada pro výzkum ve vzdělávání (ACER) se sídlem v Camberwell ve státě Victoria, a to v souladu s nejmodernějšími trendy v oblasti educational measurement a psychometrie (mj. stojí za mezinárodními výzkumy PISA). Žáci, kteří dosáhli úrovně B1 +, nejen zcela splnili požadavky kladené na středoškolskou výuku angličtiny, ale dokonce ji i převyšují. Gymnázium ALTIS nechalo testovat dvě třídy tercii (úroveň 8. ročníku ZŠ) a septimu (třída za rok maturuje). Žáci obdrželi certifikáty. Z tabulky je zřejmé, že zhruba polovina žáků tercie (8. ročník ZŠ) již splnila požadavky ke státní maturitní zkoušce z anglického jazyka. Oblasti Úroveň A2 tercie/počet/ % Úroveň B1 tercie/počet/ % Úroveň B1 + tercie/počet/ % Listening 5/62 7/83 6/96 Reading 5/65 12/85 1/98 Oblasti Úroveň A2 septima/počet/ % Úroveň B1 septima/počet/ % Španělský jazyk celkem Úroveň B1 + septima/počet/ % Listening 0 9/86 11/96 Reading 0 12/86 8/96 pokračujícíchšpanělský jazyk z celku

7 Oblasti Tercie/celkově dosažená Septima/celkově dosažená % % ze všech úrovní ze všech úrovní Listening Reading Hodnocení podle procent Listening: A1 0% - 34% A2 35% - 71% B1 72% - 91% B1 + 92% - 100% Reading: A1 0% - 42% A2 43% - 76% B1 77% - 92% B1 + 93% - 100% 2. Testy SCIO Předmět SG ALTIS sekunda Ostatní víceletá gymnázia ZŠ 7. ročník Anglický jazyk 2008/ Poznámka: Údaje v percentilech (percentil vyjadřuje pořadí účastníka testu, lze ho interpretovat jako počet procent ostatních, které účastník předběhl. Například škola s percentilem 80 předstihla 80% ostatních škol ve stejné kategorii). Předmět SG ALTIS tercie Ostatní víceletá gymnázia ZŠ 8. ročník Anglický jazyk 2007/ Poznámka: Údaje v percentilech. Předmět SG ALTIS kvarta Ostatní víceletá gymnázia ZŠ 9. ročník Anglický jazyk 2007/ Poznámka: Údaje v percentilech. Předmět SG ALTIS kvinta Ostatní víceletá gymnázia Ostatní čtyřletá gymnázia Všechny střední školy

8 Anglický jazyk 2007/ Poznámka: Údaje v percentilech. Předmět Anglický jazyk 2007/2008 SG ALTIS septima Ostatní víceletá gymnázia Ostatní čtyřletá gymnázia Všechny střední školy Poznámka: Údaje v percentilech Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Škola Z celkového počtu žáků Soukromé gymnázium Altis Prospělo s vyznamenáním 48 Neprospělo 4 Opakovalo ročník Počet žáků s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků 98 průměrný počet zameškaných hodin 76 na žáka z toho neomluvených Výsledky závěrečné maturitní zkoušky Škola SG Altis Počet žáků, kteří konali zkoušku 21 z toho konali zkoušku opakovaně 0 Počet žáků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1 Počet žáků, Prospěl/la s vyznamenáním 8 kteří byli Prospěl/la 13 hodnoceni Neprospěl/la 0 Poznámka: Absolventi gymnázia pokračují ve studiu na vysoké škole, nebo jiném vyšším typu školy, včetně studia na vysoké škole v zahraničí. V tomto školním roce budou na vysokých školách v zahraničí (Velké Británii) studovat dva žáci. Ve školním roce 2008/2009 maturovala jedna třída v počtu 21 žáků. K maturitě nebyl připuštěn jeden žák. Nejlepší maturantkou tohoto školního roku byla vyhlášena Erika Schwarzová Přijímací řízení do 1. ročníku SG Altis Délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let Počet přihlášek celkem Počet kol přijímacího řízení celkem Počet přijatých celkem

9 Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 (denní vzdělávání) z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání Počet nepřijatých celkem Počet volných míst po přijímacím řízení Obor: gymnázium K/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Stát Počet žáků Estonsko 1 Chorvatsko 1 Rusko 1 Ukrajina 1 Slovensko 2 Vietnam 4 Poznámka: Gymnázium Altis má propracovaný systém adaptace těchto žáků v 1. ročníku. V důsledku tohoto adaptačního programu je úspěšnost studia těchto žáků vysoká Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Gymnázium nemá speciální třídy. Věnuje zvýšenou pozornost jedincům, u kterých je diagnostikována mírná dyslexie, dysgrafie apod. Program je veden výchovným poradcem a plně se daří integrovat tyto žáky do vzdělávacího procesu Vzdělávání nadaných žáků Prioritou Soukromého gymnázia ALTIS je vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, a proto je prostřednictvím diagnostické činnosti a přijímacího řízení systematicky vyhledává a přijímá ke studiu. Nabízí jim způsob výuky vycházející z principu individuálního přístupu a vnitřní diferenciace. Pro mimořádně nadané žáky, kteří mají své specifické vzdělávací potřeby a vyžadují porozumění ze strany všech

10 účastníků výchovně vzdělávacího procesu, ale i mimo něj, učitelé zajišťují podle možností školy podnětné prostředí pro jejich individuální rozvoj. Kromě individuálního vzdělávacího plánu mohou takoví žáci uplatnit a dále rozvíjet své nadání různými způsoby, mezi než ve školním roce 2008/2009 patřily: Individuálně zadávané úkoly na doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu. Práce s odbornou a krásnou literaturou, včetně cizojazyčné. Práce se vzdělávacími programy a internetem na počítači. Referáty. Ročníkové a maturitní práce s minimálním rozsahem 20 stran textu bez obrazových příloh. Spoluúčast na projektech. Konzultace a spolupráce s učitelem, jeho stínování. Publikační činnost a spolupráce s médii. Práce zaměřená na vedení skupin nebo řízení týmů. Patronáty nad slabšími žáky. Příprava školních akcí a jejich realizace. Vedení vyučovací hodiny s učitelem. Výuka v jiných třídách, a to i ve vyšších ročnících. Účast na školních, obvodních, pražských a celostátních soutěžích. Reprezentace školy na různých akcích pořádaných školou nebo jinou institucí Nabídka volitelných předmětů a seminářů. Široká nabídka volnočasových aktivit v rámci mimoškolního vzdělávacího programu. Prezentace výsledků vědecké nebo umělecké činnosti ve škole. Spolupráce s vysokými školami, např. VŠCHT, ČVUT, VŠE, Českou akademií věd ČR, popřípadě i dalšími institucemi, například jazykovými školami, Člověk v tísni apod Ověřování výsledků vzdělávání Naši studenti se pravidelně zúčastňují projektů STZŠ a VEKTOR od firmy SCIO. Projekt STZŠ se týká primy až kvarty, projekt VEKTOR pak kvinty a septimy. Projekt CEFLA se týká ověřování úrovně anglického jazyka. Gymnázium má také vypracován vnitřní systém evaluace. Testujeme třídy 2.A (maturita nanečisto -český jazyk, matematika, anglický jazyk), 4.A (malá maturita český jazyk, matematika, anglický jazyk), 6.A (ústní maturita český jazyk, matematika, základy společenských věd, anglický jazyk). Následující tabulka přehledně popisuje všechny nástroje používané pro ověřování výsledků vzdělávání. Používáme jak vnitřní diagnostické nástroje, tak i nabídky firem či institucí zabývajících se touto problematikou (SCIO, CERMAT). Vysvětlivky k tabulce: IX ZPP zahajovací písemné práce zaměřené na kompetence a jedno z průřezových témat Rozřazovací test z anglického jazyka IST test studijních předpokladů 16 PF osobnostní dotazník

11 X MP přihláška ke státní maturitní zkoušce XI CPP čtvrtletní písemné práce z předmětů ČJL, MA a cizí jazyky XII PPP pololetní písemné práce z předmětů ČJL, MA a cizí jazyky I II III IST test studijních předpokladů SMN - PČ státní maturita nanečisto (forma písemná) IV MMN malá maturita nanečisto z ČJL, MA, AJ (forma písemná) MM malá maturita z ČJL, MA, Aj (forma písemná) SMN - PČ státní maturita nanečisto (forma ústní) CPP čtvrtletní písemné práce z předmětů ČJL, MA a cizí jazyky V SM SČ státní maturita společná část (forma ústní) VI VPP výstupní písemné práce z předmětů ČJL, MA a cizí jazyky

12 R o č Kalendář evaluace výsledků vzdělávání žáků SG ALTIS podle ročníků. září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Poznámky ZPP SCIO-STZŠ CPP PPP CPP VPP Přihláška 2. cizí jazyk. Rozřaďovací test ZPP CPP PPP CPP SCIO-STZŠ VPP MMN ZPP CEFLA CPP PPP CPP VPP Pohovor. SCIO-STZŠ ZPP CPP PPP IST MM VPP Přihláška SŠ. SCIO-STZŠ CPP Školní certifikát. ZPP SCIO-VEKTOR CPP PPP CPP VPP Ročníkové práce ZPP CPP PPP SMN-PČ SMN-ústní VPP Ročníkové práce. CPP Školní certifikát. ZPP CEFLA CPP PPP CPP VPP Přihlášky na semináře a k maturitě. Maturitní práce. ZPP SCIO-VEKTOR CPP PPP VPP Pohovor. IST,16 PF SCIO-VEKTOR CPP Přihlášky na VŠ. Diagnostika Diagnostika Diagnostika Diagnostika Diagnostika Diagnostika Přijímací řízení Diagnostika Diagnostika

13 3.13. Školní vzdělávací programy Podle nového vzdělávacího programu, Kurikula gymnázia ALTIS-Vědění je moc, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání se učili ve školním roce 2007/2008 žáci 1. a 2. ročníku. V tomto školním roce byl dokončen ŠVP všech cyklů 8, 6 a 4 letého, a to pro vyšší stupeň (všeobecná a jazyková větev). 4. Prezentace škol na veřejnosti 4.1. Výchovné a kariérní poradenství-činnost, spolupráce s SPC, PPP Škola má zpracovaný strategický plán rozvoje školy. Tento plán se skládá z oblasti vzdělávání (funkční gramotnost- kompetence ), oblasti výchovné (formování občana 21. století), oblasti vnitřního edukačního prostředí klima školy (systém diagnostické činnosti), oblasti materiální a z oblasti vnějšího edukačního prostředí. Výchovné a kariérní poradenství spadá především do oblasti vnitřního edukačního prostředí a s tím spojené diagnostické činnosti, která musí předcházet každému rozhodnutí a poradenské činnosti. Systém diagnostické činnosti vede k rozvíjení klíčových dovedností učitele, a to především s důrazem na individualitu každého žáka. Z tohoto důvodu můžeme popsat dvě základní linie činnosti systému, které se zaměřují na hlavní činitele transmise v procesu učení první ve vztahu k žákovi, druhou ve vztahu k učiteli. Systém na gymnáziu je rozpracován do jednotlivých ročníků. Ve vztahu k žákům umožňuje systém v nižších ročnících podrobně poznat schopnosti, dovednosti a osobnostní charakteristiky žáků. V kvartě pomáhá žákům rozhodnout se, jakou kombinaci seminářů by měli zvolit, aby bylo optimálně využito schopností a motivace každého žáka s přihlédnutím k volbě jeho budoucí vzdělávací cesty. V závěrečných ročnících se pozornost stále více soustřeďuje na volbu vhodné vysoké školy či vyšší odborné školy. Na škole působí výchovná poradkyně ředitelka PaedDr. Vladimíra Fišerová. Úspěšnost celého systému můžeme prezentovat na počtu přijatých na vysoké školy v průběhu posledních školních let. školní rok počet žáků prospěli neprospěli počet studentů, kteří podali přihlášku na VŠ počet přijatých na VŠ % přijatých na VŠ 1998/ ,1 1999/ ,0 2000/ ,3 2001/ ,7 2002/ ,0 2003/ ,8 2004/ ,0 2005/ ,0 2006/ ,0 2007/ ,0 2008/ , Prevence sociálně patologických jevů Realizace programu se opírala o spolupráci se žákovským týmem, který formou ročníkového projektu vyhotovil srovnávací studii o stavu užívání návykových látek, tlumivých léků a alkoholu na SG ALTIS (všechny třídy). Studie je cenným materiálem

14 pro práci třídních učitelů na srpnové poradě věnované začátku školního roku 2009/2010 byly rozdány zprávy pro jednotlivé třídní učitele a podle nich budou kladeny akcenty při tvorbě třídních programů. Byla rovněž navázána spolupráce s paní Lohnickou, která dva roky pracovala v protidrogovém centru a také jako streetworker. Pro žáky vyšších ročníků (60 žáků) byla připravena beseda o sexuální a partnerské výchově se zástupcem organizace Hnutí pro život Environmentální výchova Tato výchova je realizována v předmětech přírodopis, výchova ke zdraví, chemie a zeměpis. Obsahově byla enviromentální výchova zabudována do projektových dnů a byla zahájena příprava na průřezové téma ve školním roce 2009/2010. Žáci 1. a 2. ročníku dochází v rámci předmětu Člověk a svět práce do Toulcova dvora. Škola rovněž spolupracuje s ÚAV ČR Suchdol. Podrobnější popis je v oddíle celoškolních projektů Multikulturní výchova Ve školním roce je toto téma integrováno v oborových programech nižšího i vyššího stupně. Jde o tyto předměty: Dějepis 6.A téma Holocaust, Humanitní výchova, Člověk a svět práce 1.A a 1.B - téma extremismus, menšiny a antisemitismus. Proběhl rovněž celoroční projekt Naši sousedé. Tento projekt proběhl ve dvou fázích. 1. fáze obsahovala informační a motivační část (zahajovací písemné práce). 2. fáze měla charakter terénní badatelské práce (exkurze v Polsku, Itálii a Slovensku). Multikulturní výchova byla integrována také do těchto akcí: Veletrh ročníkových prací, Charitativní projekt Adopce na dálku a žádost o grant k MŠMT rozvoj čtenářství Výchova k udržitelnému rozvoji Zařazena především v enviromentální výchově Další důležité aktivity školy Celoškolní projekty Adopce na dálku 2009, Eurorebus, Třídění odpadu, Člověk v tísni, Vánoční sportovní turnaj, Vánoční besídky. Projekty v jednotlivých předmětech Český jazyk Nový hrad a zámek v Kunraticích, Kostel sv. Jakuba, Návštěva u Karla Čapka (Strž u Dobříše), školní recitační soutěž, Školní časopis, Knihovnictví, Umění učit se, Popis uměleckého díla, Městská knihovna, Návštěva Fonetického ústavu, Malá maturita nanečisto (2. ročník), malá maturita (4. ročník), Státní maturita nanečisto (6. ročník), SCIO testy. Anglický jazyk Finland English speaking country, Great Britain London and Others, Eating in the World, New Zealand, Travellers, Canada, The Best City, Pratur, Food and drinks, Heroes, Communication Workshop Travelling, Newspaper front page, Nationalities and ethnic groups in the Czech Republic, Ireland, My interests, English speaking country, Malá maturita nanečisto (2. ročník), Malá maturita (4. ročník), Státní maturita nanečisto (6. ročník), SCIO testy.

15 Dějepis Naše obec, Vycházky Prahou, Metody archeologie, Holocaust, Trestní právo, Pomocné tlapky, Itálie poznávací zájezd, Polsko (Osvětim) poznávací zájezd, Slovensko - poznávací zájezd, SCIO testy. Zeměpis Tvorba mapy, Tvorba plakátu s tématikou Francie, Exkurze Itálie, Polsko a Slovensko, Šibenice, SCIO testy. Matematika Jednotková krychle, Užití trigonometrie, Přehled funkcí, Kombinatorika, pravděpodobnost v praxi, Finanční matematika, Užití derivace, Matematická logika, Aplikační úlohy, Planimetrie, Malá maturita nanečisto (2. ročník), Malá maturita (4. ročník), Státní maturita nanečisto (6. ročník), SCIO testy. Fyzika Laboratorní práce na VŠCHT, Teplotní diagram, Výroba horkovzdušného balónu, SCIO testy. Chemie Chemie ve službách člověka, Studium adsorpčních vlastností pesticidu Atrazin za použití polarografické metody (spolupráce s AV ČR), SCIO testy. Biologie Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka a prostředí, Globální znečišťování atmosféry, Členovci, Nerostné bohatství ČR, Drahé kameny a polodrahokamy, Globální problémy a jejich možnosti řešení, Využití a původ hospodářských druhů rostlin, Čeledě krytosemenných rostlin (příprava učebního a obrázkového textu na učební portál školy), Ekosystémy, Domestikace zvířat a její současné trendy, Obratlovci, Zoogeografické oblasti, Zdravá výživa, Únava a stres, Pohybová aktivita, Civilizační choroby, Zneužití návykových látek, Alergie, Biomy, SCIO testy. Informatika a výpočetní technika Reklamní smyčka, Tvorba Web stránky, Třídní časopis, Tvorba učební pomůcky do vybraného školního předmětu, Animace obrazu. Základy společenských věd/humanitní výchova Jeden svět na školách: Příběhy bezpráví (společný projekt SG ALTIS a společnosti Člověk v tísni), Pomocné tlapky, Vzájemné učení, Klokánek, Diplomatkami v OSN, Bible v českých dějinách, Malá maturita nanečisto (2. ročník), Malá maturita (4. ročník), Státní maturita nanečisto (6. ročník), SCIO testy. Estetická výchova výtvarná Vincent Van Gogh, Národní muzeum, Národní galerie výtvarně literární dílna, Eurocentrum Jak šlo vejce na vandr, Sasko, Otevřená Evropa a naše možnosti v ní, Praha španělská, Italové v Praze, Od světla k barvě, Orbis pictus aneb Labyrint světla, Vstupte do aukční síně, Česká moderna aneb Boj o nového člověka.

16 Estetická výchova hudební Vánoce a jejich pojetí v různých kulturách, Móda a dějiny, Prezentace žáků na Vánoční akademii. Člověk a svět práce Fotodokumentace, Můj model, Ekosystémy, Naše ptactvo, Významné dřeviny. Tělesná výchova Lyžařský kurz, Vodácký výcvik, Zájmové kluby Tarzan klub (outdoor), plavání Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Akce Počet žáků Zaměření Místo Stmelovací pobyt 45 stmelování kolektivu Seznamovací pobyt adaptace v nové 28 prvních ročníků škole Lyžařský kurz 147 sportovní Zahraniční exkurze Van Gogh 52 kulturní Vídeň Žďárský potok Stará ves Máchovo jezero Žižkova bouda, Hüttau Německé Sasko 35 historické Drážďany Slovensko 41 zeměpisné Malá Fatra Polsko 43 historické Osvětim Itálie 46 multikulturní Řím, Neapol Vodácký výcvik 39 sportovní Sázava exkurzedomácí Návštěva u Karla Čapka Památník Vojna a Svatá Hora 28 Exkurze v Praze 150 literární, dějepisné Strž u Dobříše 43 historické Příbram výtvarné, literární, dějepisné Národní muzeum, Galerie Mánes, Národní galerie, Pražský hrad 4.8. Mimoškolní aktivity Škola pořádala doučování z českého jazyka. Zúčastnilo se ho 5 žáků. Žáci SG Altis měli možnost v případě zájmu navštěvovat konzultační hodiny jednotlivých vyučujících Soutěže Naši žáci se zúčastnili soutěže Srpen 1968 mýma očima, sekce vlastní literární tvorba. Zvláštní cenu poroty za nejvyzrálejší práci získal žák Tomáš Franěk z 5.A. Tomáš Franěk kombinoval faktografii s vlastním pohledem do současnosti. Další

17 ocenění bylo uděleno za příspěvek v oblasti ICT- DVD - Srpen 1968 žákovi Filipovi Zangimu ze 4.A. Na počátku letošního roku vyhlásil Památník Terezín již 15. ročník literární a 13. ročník výtvarné soutěže pro mládež na téma Já a válka. Obě soutěže se konají pod záštitou paní Hany Greenfieldové, bývalé vězeňkyně terezínského ghetta. SG ALTIS mělo své zastoupení v obou kategoriích. V obrovské konkurenci prací žáků (zúčastnilo se 950 žáků) z celé republiky gymnázium dosáhlo na 6. místo (Vít Škoda ze 7.A). Palace Cinemas vyhlásil soutěž PALACEFEST pro žáky 2. stupně ZŠ, středních škol a jednotlivce. Spoty byly hodnoceny návštěvníky multikina a také odbornou porotou. Vyhlášení vítězů proběhlo v rámci slavnostního večera v multikině Palace Cinemas Park Hostivař. V kategorii Jednotlivci první místo obsadil spot Emila Langera ze 7.A Mezinárodní spolupráce Škola v současné době nespolupracuje s žádnou mezinárodní institucí Spolupráce školy s partnery Škola spolupracuje s těmito organizacemi: Arcidiecézní charita (projekt Adopce na dálku). Akademie věd ČR. CERMAT Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. COLORTRAVEL cestovní kancelář. Člověk v tísni (projekt Jeden svět na školách a další aktivity). DROP IN. Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy. EKOSPOL a.s. Klokánek o.p.s. Konfederace politických vězňů. KMD Klub mladého diváka. KOSMOS cestovní kancelář. Magistrát hlavního města Prahy. Městská policie v Kunraticích. Národní institut pro další vzdělávání Praha a Střední Čechy. Obvodní knihovny na Praze 4 (Modrý pavilon, Opatov). PÍŠŤALKA o.p.s. Pomocné tlapky o.p.s. PORTHOS při ČSTV Klub moderního pětiboje. Pražská pedagogicko-psychologická poradna (Praha 4 a 8). SCIO. Sportovní škola J. Král. TJ TEMPO Praha. UNICORN a.s.. Úřad MČ Praha Kunratice. Úřad MČ Praha Petrovice. Ústav pro informace ve vzdělávání Praha SET. VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická.

18 4.12. Další vzdělávání realizované školou Škola nepořádala žádné kurzy pro dospělé. Vzhledem k tomu, že SG ALTIS chápe učitele jako aktivum organizace, do něhož je třeba průběžně investovat, byly využívány příležitosti k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, externímu i internímu školení, jež bylo zaměřeno především na tvorbu školního vzdělávacího programu. Gymnázium je ve všech směrech a úrovních učící se organizace. 5. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 5.1. Výsledky inspekční činnosti Ve školním roce 2008/2009 neproběhla na škole žádná inspekce Výsledky jiných inspekcí a kontrol Ve školním roce 2008/2009 neproběhla na škole žádná kontrola.

19 Vyučující ve školním roce 2008/2009 Příjmení a jméno Vyučuje předmět Mgr. Bittner Václav Ma, Mas, Fy JUDr. Fišer Jaroslav vedení Mgr. Fišerová Jaroslava Čj, třídní 1.B, 6.A Mgr. Fišerová Veronika Aj PaedDr.Fišerová Vladimíra vedení Mgr. Goldová Marta knihovna Mgr. Halasová Tereza Šj Mgr. Hromířová Olga Aj Bc. Hrušková Lucie knihovna PhDr. Chroustová Šárka Aj, Ajk PaedDr.Jelínková Olga Zástupkyně, Čj, Dě, třídní 1.A, 4.A Mgr. Koliáš Jan Vedoucí metodické sekce společenských věd, Čj, Zsv, seminář ČS, Hu, třídní 8.A Mgr. Král Jiří Tv, výchova ke zdraví Mgr. Machová Markéta Čj, Hv, seminář Žu, třídní 3.A Mgr. Mniazga Čestmír Ma, Mas, Ivt, třídní 6.B, správce počítačů Mgr. Möstl Roman Ze, Fj Petěra Jaroslav Seminář Ekonomie a management Mgr. Reinischová Kateřina Fj, seminář Žu Mgr. Sedláčková Blanka Nj, Dě Mgr. Selbaková Jiřina Ch, Př, Aj, Čp Mgr. Valášková Martina Vedoucí sekce cizích jazyků, Aj, Zsv, třídní 5.A Mgr. Straka Tomáš Vedoucí sekce přírodních věd, Ma, Fy, správce počítačů (kontakt s Unicornem), třídní 7.A Mgr. Šlégrová Yvona Ma, Bi, Př

20 Mgr. Tůmová Olga Mgr. Vele Martin Aj, Vv Ma, Čp, třídní 2.A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA GYMNÁZIA 2008/2009 Ředitel společnosti jednatel společnosti s.r.o. JUDr. Ing. Jaroslav Fišer Zástupce ředitelky pro ekonomiku, stat. zástupce JUDr. Ing. Jaroslav Fišer Ředitelka gymnázia statutární zástupce PaedDr. Vladimíra Fišerová Zástupkyně ředitelky PaedDr. Bc. Olga Jelínková Mimoškolní činnost, pověřený zástupce Mgr. Jaroslava Fišerová Vedoucí školní knihovny Bc. Lucie Hrušková Vedoucí metodických útvarů ČJ a humanitní předměty Mgr. Jan Koliáš Cizí jazyky Mgr. Martina Valášková M, přírodovědné předměty Mgr. Tomáš Straka

21 Zápis z jednání školské rady dne Jedním z bodů bylo schválení Výroční zprávy Soukromého gymnázia ALTIS s.r.o. za školní rok 2008/2009. Byla projednána a schválena školskou radou v souladu s ssouladu s 168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Přítomni: Předsedkyně školské rady: Olga Jelínková Členka školské rady: Člen školské rady: Romana Formánková Jan Koliáš V Praze, dne

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS Školní rok 2013/2014 Praha 30. 09. 2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2013/2014 1. Název školy Gymnázium ALTIS s.r.o. I. Základní údaje o škole 2. Ředitel/ka

Více

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice.

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice. Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2005/2006 1.1. Název školy, zařazení do sítě Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 - Kunratice, bylo zřízeno v roce 1992,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Č.j.: 1310 / 2009 / 0910 Praha, 13. října 2009 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 201-2014 Obsah: Základní údaje o škole, školském zařízení... Pracovníci, právnické osoby... 6 Údaje o žácích

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti gymnázia za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti gymnázia za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti gymnázia za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Název školy: Gymnázium Přírodní škola, o. p. s. změna názvu školy zápisem v obchodním rejstříku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více