01101 Řádek v účetním deníku Měsíční minimum Měsíční maximum Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru"

Transkript

1 Strana 1 bez 011 Účetnictví Řádek v účetním deníku Každý řádek v účetním deníku 16,00 21% 19, Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 600,00 21% 1 936, Měsíční maximum Maximální měsíční poplatek (do 2000 záznamů v ,00 21% ,00 IS za měsíc) Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Nedodány doklady během fakturačního období 1 600,00 21% 1 936, Účetní poradenství Poradenství v oblasti účetnictví Reporting Sestavení vnitrofiremního hlášení podle zadání klienta Zařazení majetku pořízeného prostř. leasingu/úvěru do evidence dlouhodobého majektu hmotného majetku nehmotného majetku Leasingový/úvěrový majetek 850,00 21% 1 028, Dlouhodobý hmotný majetek 850,00 21% 1 028, Dlouhodobý nehmotný majetek 850,00 21% 1 028, Daňová evidence Záznam v informačním systému Každý záznam v peněžním deníku, knize 16,00 21% 19,40 pohledávek, knize závazků a evidenci majetku Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 100,00 21% 1 331, Měsíční maximum Maximální měsíční poplatek (do 2000 záznamů v ,00 21% ,00 IS za měsíc) Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Nedodány doklady během fakturačního období 1 100,00 21% 1 331, Účetní poradenství Poradenství v oblasti daňové evidence Leasingový/úvěrový majetek Zařazení majetku pořízeného prostř. 850,00 21% 1 028,50 leasingu/úvěru do evidence dlouhodobého majektu hmotného majetku nehmotného majetku Dlouhodobý hmotný majetek 850,00 21% 1 028, Dlouhodobý nehmotný majetek 850,00 21% 1 028, Mzdy Zpracování mzdy zaměstnance - rovnoměrný Výpočet mzdy zaměstnance v souladu se zam 160,00 21% 193,60 zákonem č. 1/1992 Sb. + dle 38j zákona rozvrh 586/1992 Sb Zpracování mzdy zaměstnance - nerovnoměrný Výpočet mzdy zaměstnance v souladu se zam 215,00 21% 260,20 zákonem č. 1/1992 Sb. + dle 38j zákona rozvrh 586/1992 Sb Oprava zpracované mzdy Oprava již zpracované mzdy zaměstnance - na zam 160,00 21% 193,60 výslovnou žádost klienta Simulace výpočtu mzdy zaměstnance Zpracování a předání podkladů pro OSSZ k výplatě dávek nemocenského pojištění 110,00 Plnění úkolů zaměstnavatelů dle 92 a násl. Zákona č. 187/2006 Sb. 320,00 Sestavení tuzemského vyúčtování pracovní cesty zam 265,00 Sestavení zahraničního vyúčtování pracovní cesty zam 425, Simulace výpočtu mzdy 21% 133, Administrace nemocenských dávek 21% 133, Jednorázové úkoly zaměstnavatelů 21% 387, Tuzemský cestovní příkaz 21% 320, Zahraniční cestovní příkaz 21% 514, Administrace výplaty stravovacích poukázek Příprava pohledávek vůči zaměstnancům, zam 26,50 21% 32,10 nastavení srážek ve mzdách zaměstnanců zaměstnancům Hlášení k odvodu zálohy na DS Hlášení k odvodu zálohy na důchodové spoření 21% 133, Vyúčtování mzdových nákladů - SÚPM Provedení vyúčtování mzdových nákladů pro 110,00 21% 133,10 SÚPM vyhrazené pro ÚP vyhrazené 040 Personalistika Přihláška zaměstnance Vyplnění tiskopisu přihlášky zaměstnance k SP 21% 133,10 dle 94 a ke ZP dle 10 z.č. 48/1997 Sb. Vyplnění tiskopisu odhlášky zaměstnance k SP dle 94 a ke ZP dle 10 z.č. 48/1997 Sb. Vyplnění tiskopisu hlášení změn zaměstnance k s.p., zajištění oznámení této změna na SSZ Odhláška zaměstnance 21% 133, Změna v údajích zaměstnance 21% 133, Prohlášení poplatníka 160,00 21% 193, Dodatečné uplatnění daní Dodatečné uplatnění slev na dani zaměstnance na 55,00 21% 66, Potvrzení příjmu zaměstnance pro úvěry a půjčky jeho žádost. Vystavení potvrzení příjmu zaměstnance pro účely získání úvěrů a půjček. 55,00 21% 66,60

2 Strana 2 bez Potvrzení příjmu zaměstnance SSP Vystavení potvrzení příjmu zaměstnance pro 55,00 21% 66,60 účely získání dávek státní sociální podpory. Vystavení ostatních typů potvrzení (např. Potvrzení pro zaměstnavatele manžela zaměstnance Vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech v souladu s 38j, odst. 3) zákona č. 586/ Potvrzení ostatní 55,00 21% 66, Potvrzení o zdanitelných příjmech 110,00 21% 133, Příprava pracovně právních dokumentů - Příprava pracovní smlouvy a jiných pracovně 215,00 21% 260,20 právních dokumentů do standardního tiskopisu, standard Příprava pracovně právních dokumentů - Příprava pracovní smlouvy a jiných pracovně 850,00 21% 1 028,50 právních dokumentů podle zadání klienta. individuální Vyplnění ELDP Vedení údajů a vyplnění evidenčního listu zam 150,00 21% 181,50 důchodového pojištění v zákonném termínu Oznámení o nástupu / ukončení zaměstnání zaměstnance - člena EU, resp. rodinného příslušní Pokytnutí součinnosti institucím vymáhajícím pohledávku za zaměstnancem. úkon 110,00 Výpočet měsíční exekuované částky na základě exekučního příkazu v souladu s 276 a násl. Výpočet ročního zúčtování daně včetně upozornění zaměstnance na chybějící doklady. zam 215,00 Vystavení vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. 215,00 Vystavení vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou. 215,00 Vystavení Přehledu o počtu zaměstnanců. 215, Evidence zaměstnance na ÚP 21% 133, Exekuční příkaz - součinnost 21% 133, Exekuční příkaz - výpočet 21% 133, Roční zúčtování daně 21% 260, Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 21% 260, Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou 21% 260, Počet zaměstnanců 21% 260, Hlášení o plnění povinného podílu zaměstnanců Výpočet povinného podílu zaměstnanců se ZPS u 415,00 zaměstnavatele za uplynulý kalendářní rok a se ZPS Jednání se zaměstnancem Jednání se zaměstnancem klienta. Bude účtováno úkon 110,00 21% 133,10 v případech, kdy zaměstnanec klienta požadu Kontrola zaměstnance v dočasné pracovní Provedení kontroly dočasně práce neschopného úkon 850,00 21% 1 028,50 zaměstnance v místě pobytu, případně v jiném neschopnosti Kontrola zaměstnance v dočasné pracovní Čas strávený na cestě za zaměstnancem. Účtuje se jen je-li místo pobytu zaměstnance v jiné neschopnosti - čas na cestě Kontrola zaměstnance v dočasné pracovní Náhrada za spotřebované pohonné hmoty + km 12,70 21% 15,40 opotřebení použitého automobilu. neschopnosti - cestovné Personální poradenství Poradenství v oblasti pracovního práva v návaznosti na výpočet mzdy Zastupování klienta při kontrolách Úřadu Zastupování klienta na základě plné moci při jednáních a kontrolách na ÚP / ISP práce/inspektorátu práce Zastupování před OSSZ Zastupování klienta před OSSZ při kontrolách Zastupování před ZP Zastupování klienta před zdravotní pojišťovnou 050 Daňové poradenství při kontrolách Obecné daňové poradenství Daňové poradenství v rozsahu základních Speciální daňové poradenství hod 1 700,00 21% 2 057, Daňový audit Závazné posouzení daňových dopadů hod 1 700,00 21% 2 057, Zpracování daňového přiznání poradcem 2 135,00 21% 2 583, Sepsání obchodně- nebo občanskoprávních dokumentů 051 Daně z příjmů informací o fungování daňového systému v ČR Daňové poradenství zaměřené na konkrétní řešení daňových aspektů daného problému Provedení kontroly daňových povinností klienta za minulá období Písemné vyjádření poradce ke klientem konkrétně vymezenému zadání Jedná se o příplatek k ceně za příslušné DAP, které předkládá správci daně daňový poradce Příprava obchodně- nebo občanskoprávních dokumentů (smlouvy) 1 000,00 21% 1 210, Přiznání k dani z příjmů právnických osob (řádné) Přiznání k dani z příjmů právnických osob (řádné) Přiznání k dani z příjmů právnických osob (opravné) Přiznání k dani z příjmů právnických osob (dodatečné) pro klienta, kterému vedeme účetnictví pro klienta z ulice - oprava řádného přiznání Sestavení dodatečného DAP pro klienta jemuž bylo sestaveno řádné DAP 2 135, ,00 415, ,00 21% 2 583,40 21% 6 431,20 21% 1 288,70

3 Strana 3 bez Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (řádné) Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (řádné) Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (opravné) Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (dodatečné) Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pouze 6) 052 Daň z přidané hodnoty pro klienta, kterému vedeme účetnictví/daňovou evidenci pro klienta z ulice - oprava řádného DAP Sestavení dodatečného DAP pro klienta jemuž bylo sestaveno řádné daňové přiznání 700, ,00 415,00 700,00 415,00 21% 847,00 21% 847, Přiznání k (řádné) 425,00 21% 514, Přiznání k (opravné) - oprava 425,00 21% 514,30 řádného Dodatečné sestavení DAP 425,00 Sestavení souhrnného hlášení za uplynulé čtvrtletí, včetně validace DIČ 150,00 Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle 92a zákona o za dodavatele 150,00 Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle 92a zákona o za odběratele 150,00 825, Přiznání k (dodatečné) 21% 514, Souhrnné hlášení 21% 181, Výpis z evidence pro daňové účely - dodavatel 21% 181, Výpis z evidence pro daňové účely - odběratel 21% 181, Výpočet úpravy odpočtu daně při změny režimu dle 78-78d zákona o 053 Daň silniční 21% 998, Přiznání k dani silniční (řádné) Sestavení řádného DAP k dani silniční + výpočet 425,00 21% 514,30 záloh na následující zdaňovací období Sestavení řádného DAP k dani silniční - oprava řádného 110,00 Dodatečné sestavení DAP k dani silniční pro klienta jemuž bylo sestaveno řádné DAP 260,00 Sestavení řádného DAP k dani silniční 110,00 Výpočtení výše záloh k dani silniční na jednotlivá vozidla v jednotlivých zálohových obd. 260, Přiznání k dani silniční (opravné) 21% 133, Přiznání k dani silniční (dodatečné) 21% 314, Přiznání k dani silniční (řádné), 6. a další vozidlo 21% 133, Výpočet zálohové povinnosti k dani silniční 21% 314, Daň z nemovitých věcí Přiznání k dani z nemovitých věcí - jednotky Sestavení řádného daňového přiznání k dani z 425,00 21% 514,30 nemovitých věcí na bytové jednotky Sestavení řádného daňového přiznání k dani z nemovitých věcí výhradně na pozemky Přiznání k dani z nemovitých věcí - pozemky 625,00 21% 756, Přiznání k dani z nemovitých věcí - pozemky a stavby 055 Daň z nabytí nemovitých věcí Sestavení řádného daňového přiznání 1 135, Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí - řádné Sestavení DAP k dani z nabytí nemovitých věcí v 1 135, Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí - opravné Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí - dodatečné 056 Daně spotřební řádném termínu dle 32 a 33 z.op. Oprava podaného DAP k dani z nabytí nemovitých věcí v řádném termínu dle 32 a 33 z.op. Sestavení dodatečného DAP k dani po řádném termínu dle 32 a 33 z.op. 625, ,00 21% 756, Přiznání k dani z minerálních olejů Sestavení DAP k dani spotřební z minerálních 1 135,00 olejů dle zákona č. 353/2003 Sb. Sestavení DAP k dani spotřební z lihu dle 66-79a zákona č. 353/2003 Sb. Sestavení DAP k dani spotřební z piva dle zákona č. 353/2003 Sb. Sestavení DAP k dani spotřební z vína a meziprod. dle b zákona č. 353/2003 Sb. Sestavení DAP k dani spotřební z tabákových výr. dle 100c zákona č. 353/2003 Sb Přiznání k dani z lihu 1 135, Přiznání k dani z piva 1 135, Přiznání k dani z vína a meziproduktů 1 135, Přiznání k dani z tabákových výrobků 1 135,00

4 Strana 4 bez 057 Důchodové spoření (II. pilíř) Vyúčtování záloh na důchodové spoření Vyúčtování záloh na důchodvé spoření za rok zam 215,00 21% 260, Pojistné přiznání k pojistnému na DS (řádné) Sestavení DAP k pojistnému na důchodové 300,00 21% 363,00 spoření podle zákona č. 397/2012 Sb. 058 Odvod z výherních hracích přístrojů Odvod z výherních hracích přístrojů Sestavení přiznání k odvodu VHP 425,00 21% 514, Správa daní Zastupování klienta před správcem daně Jednání se správcem daně jménem klienta mimo kontrolní činnost Sepsání žádostí, odvolání a jiných písemných za každou započatou hodinu podání klienta správci daně Účast na místním šetření za každou započatou hodinu. Zahrnuje Účast na kontrolách hod 1 700,00 21% 2 057, Registrace klienta u správce daně Oznámení o změně registračních údajů 260,00 21% 314, Sepsání žádosti o vrácení bonusu dle 35d odst Cestovné účast při úkonech správce daně podle 57 až 84 Zastupování klienta před správcem daně podle 85 až 92 daňového řádu Provedení registrace klienta k plátcovství daně u správce daně Oznámení o změně registračních údajů klienta na předepsaném formuláři správcem daně Sepsání a podání žádosti podle 35d odst. 5 o poukázání chybějící částky bonusu 80,00 21% 96, Náhrada za ujeté kilometry Za každý ujetý km na cestě za klientem km 12,70 21% 15, Náhrada za ztrátu času při cestě za a od klienta Za každou započatou hodinu hod 215,00 21% 260, Poradenství v oblasti parkování Poradenství v oblasti parkování na vyhrazeném 21% 1 028, Ostatní administrativní činnosti parkovišti UDP Austria, Smetanova Ostatní administrativní činnosti Zajištění administrativních činností souvisejících s poskytováním poradenských služeb Příprava dokumentů ke kontrole orgánů státní Spolupráce na přípravě dokumentů při kontrolách orgánů státní správy správy Podání daňových přiznání správci daně Předání písemností správcům daní osobně, hod 215,00 21% 260,20 případně prostřednictvím pošty včetně poštovného Vylepení kolků na písmenost za klienta 115,00 Instalce software, export nebo import dat do PC klienta Zastupování klienta před Českou obchodní inspekcí Zastupování klienta před živnostenským úřadem. Účast na fyzické inventuře zásob klienta hod 215,00 Příprava příkazu k úhradě (mimo plateb odvodů z mezd) 115,00 Připomenutí platby daní (zálohy daní, zálohy SP a ZP) 115,00 Administrativní kontrola součtů a výpočtů klienta (například součet denních tržeb) hod 525,00 hod 425, Zajištění kolků / správních poplatků 21% 139, Instalace, export nebo import dat 21% 1 028, Zastupování klienta při kontrole na ČOI 21% 1 028, Zastupování klienta při kontrole na ŽÚ 21% 1 028, Inventura zásob 21% 260, Příkaz k úhradě 21% 139, Připomínka platby 21% 139, Kontrola výpočtů 21% 635, Statistické výkazy - Roční výkaz v průmyslu Prům % 514, Statistické výkazy - Čtvrtletní výkaz pro ek. subjekty vybraných prod. odv. P Statistické výkazy - Měsčíní výkaz v průmyslu Prům Statistika Nem-Úr Vyplnění statistického výkazu Nem-Úr. 215,00 21% 260, Statistika ÚP Vyplnění statistického výkazu o vývoji 215,00 21% 260,20 zaměstnanosti. Vyplnění ostatních statistických výkazů. 215, Statistika ostatní 21% 260,20

5 Strana 5 bez Odeslání zásilky prostřednictvím České pošty, obyčejně Odeslání zásilky prostřednictvím České pošty, doporučeně Odeslání zásilky prostřednictvím České pošty, doporučeně s dodejkou Podání a zajištění zveřejnění výkazu zisků a ztrát, rozvahy a přílohy k účetní závěrce Zajištění zveřejnění zákonem stanovených písemností ve sbírce listin u příslušného KS 15,00 40,00 50,00 425,00 21% 18,20 21% 48,40 21% 60,50 21% 514, Intrastat Registrace k INTRASTAT Registrace zpravodajské jednotky na Celním úřadě Zrušení registrace zpravodajské jednotky na Celním úřadě hod 425,00 Za každý měsíční výkaz 425,00 Za každý měsíční výkaz 425,00 Každá položka vstupující do hlášení Intrastat = 5, Zrušení registrace k INTRASTAT 21% 514, Zpracování výkazu pro INTRASTAT (přijetí) 21% 514, Zpracování výkazu pro INTRASTAT (odeslání) 21% 514, Evidence údajů pro intrastat 21% 6, Datové schránky Administrace datové schránky klienta Měsíční paušální poplatek za sledování obsahu DS 260,00 21% 314,60 a nových zpráv za stažení zprávy z datové schránky a přeposání em ve formátu.pdf za stažení zprávy z datové schránky a její úřední ověření, tzv. konverze dokumentu za stažení zprávy z datové schránky a přeposání em ve formátu.pdf Telefonické upozornění klienta na nově doručenou zprávu v DS včetně obsahu Stažení datové zprávy 30,00 21% 36, Stažení datové zprávy s konverzí dokumentu 300,00 21% 363, Odeslání odpovědi na datovou zprávu 30,00 21% 36, Telefonní upozornění na nové zprávy z DS 50,00 21% 60,50 Ceny jsou uvedeny v Kč

Seznam všech formulářů a vzorů

Seznam všech formulářů a vzorů Seznam všech formulářů a vzorů Daňové formuláře DPH Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 19 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 12 Žádost o vrácení DPH (daně

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Místně příslušný správce daně FINANČNÍ ÚŘAD VE VIMPERKU Adresa: 1 máje 200, 385 01 Vimperk Kdy lze podat daňové

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE prosinec 2014 Vážení uživatelé, dne 21. 11. 2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. zásadní novela zákona o daních

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více