udržitelnému a odpovědnému přístupu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "udržitelnému a odpovědnému přístupu"

Transkript

1 Vytváříme hodnoty díky udržitelnému a odpovědnému přístupu k podnikání Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnosti za finanční rok 2014

2 Slovo úvodem Představení PwC v ČR a ve světě 4 3 Naše nejvýznamnější úspěchy Tým pro firemní odpovědnost Co pro nás znamená firemní odpovědnost Vztahy s našimi partnery Odpovědné podnikání Řešení aktuálních problémů Inovativnost jako základ úspěchu 11 Transparentnost reportování nefinančních údajů 12 Vnitřní zaměření na etiku a transparentnost Spolupráce a vedení dialogu se státní správou ČR Formulace trendů a strategií pro zvyšování konkurenceschopnosti Spolupráce pro kultivaci trhu Obsah

3 37 Péče o životní prostředí Snižování uhlíkové stopy Zapojení našich zaměstnanců do péče o životní prostředí Zapojení do komunitních projektů a spolupráce s neziskovým sektorem 25 Podpora sociálního podnikání prostřednictvím odborného dobrovolnictví Sociální podniky jako naši dodavatelé Filantropické aktivity podporující vzdělávání mladých lidí 31 Dobrovolnictví a nefinanční pomoc Lidé, rozmanitost a začleňování do společnosti Diverzita a začleňování do společnosti Profesní rozvoj 20 Měření úspěchu a individuální nabídka benefitů 21 Flexibilní pracovní příležitosti a prostředí, motivující podmínky pro práci Podpora zdravého životního stylu O Zprávě Úroveň aplikace GRI GRI ukazatele

4 Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové, představuji vám další zprávu o společenské odpovědnosti poradenské společnosti PwC Česká republika, ve které vás seznámíme s naším přístupem k odpovědnému podnikání, s aktivitami, kterým se věnujeme, i s jejich výsledky. Naším cílem je budovat důvěru ve společnosti v širším kontextu, k čemuž dopomáhají naše služby. Z jejich poskytování vyplývá i dopad našeho udržitelného podnikání na tržní prostředí v České republice. Jeho kultivaci jsme si vytyčili jako jeden z hlavních cílů. Jako své nejdůležitější závazky jsme si stanovili zlepšení podmínek pro podnikání rozvoj zaměstnanců a prosazování kultury začleňování podporu sociálního podnikání využitím svých znalostí a zkušeností eliminaci dopadu našich činností na životní prostředí Věříme, že společenská odpovědnost vlády, podnikatelů a jednotlivců nám společně pomůže vytvořit udržitelné ekonomické prostředí. Jednáme zodpovědně a usilujeme o změnu oblastí, které považujeme pro společnost za nejdůležitější. Jsem si jistý, že PwC má silnou vizi a jasnou cestu, jak postupovat a vytvořit model více udržitelný i pro budoucí generace. Jiří Moser řídící partner PwC Česká republika

5 Poradenské společnosti sítě PwC pomáhají svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s téměř 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů. PwC označuje síť společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. 157 zemí Celosvětově 34 miliard amerických dolarů tržby za finanční rok končící 30. června lidí, včetně partnerů a zaměstnanců Střední a východní Evropa 29 zemí zaměstnanců 758 poboček PwC v České republice PwC Česká republika je součástí sítě firem PwC v regionu střední a východní Evropy. Tuto regionální síť tvoří 29 zemí, v nichž působí více než 7500 zaměstnanců. Čtvrt století působení PwC na českém trhu neznamenají jen každodenní snahu téměř 700 profesionálů v Praze, Brně a Ostravě nalézt nejlepší řešení pro své klienty. Představují především závazek v podobě pevných vztahů s klienty a důvěry, že pro ně budeme spolehlivým partnerem při každodenním řízení i při hledání a naplňování dlouhodobých vizí. 3 kanceláře Pw 16 partnerů 670 zaměstnanců 25 let na trhu

6 Produkty a služby Auditorské služby Poradenské služby Audit Účetnictví podle IFRS, Českých účetních předpisů a US GAAP Finanční a účetní poradenství Audit systémů a procesů Interní audit Řízení rizik Podnikové poradenství Forenzní služby Transakce Restrukturalizace Průmyslová odvětví Automobilový průmysl Finanční služby Bankovnictví Pojišťovnictví Veřejný sektor a služby Výroba a zpracovatelský průmysl Nemovitosti a stavebnictví Maloobchod Energetika, distribuční sítě a těžební průmysl Private Equity Soukromé společnosti a další Daňové a právní služby Korporátní daně Nepřímé daně Řízení daní a shoda s předpisy Poradenství pro lidské zdroje Služby při zajištění pracovních povolení a víz PwC Legal transakční a projektová advokátní kancelář pokrývající všechna významná průmyslová odvětví a právní oblasti

7 Naše nejvýznamnější úspěchy TOP Odpovědná velká firma finalista (2014 a 2013, 3. místo v roce 2010) 2. místo v kategorii Nejangažovanější zaměstnanci (2014) 3. místo v kategorii Péče o životní prostředí (2014) Nejžádanější zaměstnavatel (VŠE, 2013) Top zaměstnavatel Absolventi ekonomických vysokých škol s nejlepšími výsledky chtějí pracovat v PwC ČR. (ČeSU TOP zaměstnavatel 2012/2013) Největší daňové hvězdy (2014, 2013) Tým firemní odpovědnosti Tým pro firemní odpovědnost se snaží o přiblížení aktivit, které s tématem souvisí, všem zaměstnancům v PwC a začlenění těchto aktivit do každodenního života. Strategický tým, který je tvořen řídícím partnerem a vyšším managementem zastupujícím všechna naše oddělení, určuje hlavní směr a klíčové projekty. Strategický tým spolupracuje s koordinátorem firemní odpovědnosti a skupinami dobrovolníků ze všech oddělení PwC. Členové strategického týmu Jiří Moser, řídící partner, vedoucí programu firemní odpovědnosti Jiří Zouhar, partner, Auditorské služby Radka Nedvědová, manažerka, Auditorské služby zodpovědná za oblast Reporting udržitelného rozvoje Martina Kučová, manažerka, Auditorské služby zodpovědná za oblast Diverzita a začleňování do společnosti Andrea Bartoňová, vedoucí marketingu a komunikace Pavla Zemanová, koordinátorka programu firemní odpovědnosti

8 Naše vize a přístup k udržitelnému podnikání Úspěch znamená odpovědnost Naše aktivity v oblasti firemní odpovědnosti Jako přední poradenská společnost klademe důraz na zvyšování konkurenceschopnosti a rozvoje tržního prostředí v České republice. Zajímá nás dlouhodobý dopad podnikání na sociální a ekonomický vývoj i životní prostředí. Odpovědnost pro nás znamená podporu komunity, dodržování etických zásad, rozvoj našich zaměstnanců a snahu zlepšovat podmínky pro podnikání v ČR. Dodáváme odvahu a sebedůvěru firmám k rozvoji jejich podnikání s důrazem na inovace a dlouhodobou udržitelnost. Mezi naše největší hodnoty patří znalosti, schopnosti a zkušenosti v oblasti podnikového řízení, financí, auditu, daní a práva. Proto zaměřujeme naše aktivity na rozvoj vzdělávání a předávání našich zkušeností právě v těchto oblastech. V neziskovém sektoru podporujeme především rozvoj potenciálu, talentu a vzdělávání, a to inspirováním a vedením organizací i jednotlivců. Pomáháme jim získat sebedůvěru a převzít odpovědnost sami za sebe. Náš cíl Náš důraz PwC je součástí řešení výzev odpovědného podnikání Být katalyzátorem změn a Dělat věci správně Odpovědné podnikání Lidé, rozmanitost a začlenění Zapojení komunit Péče o životní prostředí

9 Naše vize firemní odpovědnosti se zaměřuje na dva klíčové prvky: Dělat věci správně což odráží naši snahu hrát klíčovou roli při prosazování odpovědného přístupu k podnikání - od kvality našich služeb a budování otevřeného pracoviště, až po spolupráci s komunitami a problematiku ekologických dopadů naší činnosti. Být katalyzátorem změn, kdy pomocí svých schopností, vztahů a hlasu spolupracujeme s ostatními a ovlivňujeme činnosti, které pomáhají ke změně a mají trvalý dopad na svět kolem nás tyto aktivity jsou směrovány zejména na rozvoj trhu a konkurenceschopnosti české ekonomiky a na předávání našich znalostí neziskovému sektoru prostřednictvím odborného dobrovolnictví. Odpovědné podnikání Usilujeme o kultivaci českého tržního prostředí prostřednictvím podpory etického a udržitelného podnikání. Tento závazek plníme s využitím našich odborných schopností a zapojením do tématických diskuzí s cílem řešit aktuální problémy české společnosti, podporovat transparentnost českého trhu a zvyšovat konkurenceschopnost českých firem. Více na straně číslo 9. Lidé, rozmanitost a sociální začlenění Našim dlouhodobým zaměřením je tvorba zdravého a motivujícího prostředí pro profesní i osobní rozvoj a vzdělávání našich zaměstnanců. Je pro nás důležité být zodpovědnou firmou, která ke svým lidem přistupuje férově. Podporujeme kreativitu, rozmanitost a rozvoj odpovědného myšlení, aby naši zaměstnanci chápali propojenost naší činnosti a jejího dopadu na společnost a okolí. Více na straně číslo 17. Zapojení do komunitních projektů a práce s neziskovým sektorem Věříme, že zejména sdílením znalostí a zkušeností našich odborníků můžeme neziskovým organizacím pomoci naplňovat jejich cíle a pozitivně ovlivnit rozvoj sociálního podnikání, a tak působit na společnost, ve které žijeme. Naší vizí, jako profesionální poradenské firmy, je zaměřovat své aktivity na rozvoj vzdělávání a předávání zkušeností z oblastí, kterými se zabýváme dennodenně. V neziskovém sektoru podporujeme především rozvoj potenciálu, talentu a vzdělávání pro ty, kteří jsou jakkoliv vyloučeni ze společnosti. Více na straně číslo 25. Péče o životní prostředí Klíčovou oblastí našeho zájmu, kterou chceme ovlivnit dopad na životní prostředí, je zvyšovat povědomí o vlivu našich činností na životní prostředí a podnikat měřitelné kroky k jeho snižování (měříme a vykazujeme naši uhlíkovou stopu podle celosvětových standardů Greenhouse Gas Protocol). Navíc propagujeme udržitelný dodavatelský řetězec. Více na straně číslo 37.

10 Odpovědné podnikání Naším cílem je dodržovat odpovědné podnikatelské postupy a principy udržitelného rozvoje. S využitím svých schopností a vztahů se chceme stát vedoucím hráčem při ovlivňování a kultivaci českého tržního prostředí a podpoře etického a udržitelného podnikání. Klíčové zaměření: Poskytujeme odpovědné služby, které pomáhají zvyšovat důvěryhodnost informací, které o sobě zveřejňují naši klienti. Prosazujeme etické podnikatelské postupy, transparentnost na českém trhu a pomáháme společnostem a organizacím zvyšovat jejich konkurenceschopnost. Vytváříme příležitosti pro sdílení zkušeností. Zprostředkováváme dialog mezi podniky a veřejným sektorem a snažíme se prosadit efektivní změny zejména v oblasti reformy daňového systému. Podporujeme inovativní prostředí a vytváření příležitostí pro sdílení know-how napříč celou ekonomikou od vysokých škol a studentů, přes začínající podnikatele a start-upy až po zavedené společnosti a inovace ve státní správě. Také u našich klientů, dodavatelů a dalších partnerů, s nimiž spolupracujeme, podporujeme udržitelné postupy, etické jednání a odpovědnou správu společností. Nabízíme nové služby v oblasti udržitelného podnikání, kde klientům pomáháme rozvinout strategii udržitelnosti v úzké vazbě na jejich obchodní činnost. Zasazujeme se o rozvoj nefinančního reportingu a aktivit v oblasti udržitelného rozvoje v Česku. Bez kvalitních výkazů v oblasti udržitelného podnikání se o přístupu firem nedozvědí zaměstnanci, investoři ani zákazníci. Blíží se doba, kdy zpráva o udržitelném rozvoji bude standardní součástí výkazů každé odpovědné firmy. Vzdělávání v oblasti měření a reportingu udržitelného rozvoje je pro nás jednou z možností, jak tento trend urychlit. 100 % Svou nezávislost potvrdilo 100 procent všech zaměstnanců a partnerů

11 Řešení aktuálních problémů české společnosti Strategie Rekonstrukce státu pro řešení problému korupce Jsme součástí iniciativy pro prosazení účinných legislativních opatření proti organizované politické korupci. Podpořili jsme projekt Rekonstrukce státu, a to odborným pro bono poradenstvím našich top manažerů, kteří spoluvytvořili strategii projektu Rekonstrukce státu. Fraud Forum Platforma pro boj s hospodářskou kriminalitou Na fotografii Michal Kohoutek - ředitel týmu Forenzních služeb ČR s dalšími zástupci PwC a s externími panelisty v pozadí z workshopu, jehož součástí bylo promítání dramatu z korporátního prostředí s názvem A Price Worth Paying? a diskuse na témata z oblasti rizik a corporate governance. Založili jsme platformu pro sdílení znalostí a zkušeností manažerů a odborníků, kteří se ve své roli zabývají prevencí, odhalováním a vyšetřováním podvodů v organizacích. Členy jsou převážně finanční ředitelé, interní auditoři, manažeři rizik a compliance, specialisté zabývající se bezpečností či vyšetřováním podvodů. Členové mají přístup k odborným informacím a analýzám. Pravidelně se setkávají nad odbornými tématy, která souvisejí s problematikou podvodů v organizacích. Odpovědné podnikání 10

12 Inovativnost jako základ úspěchu české ekonomiky Ukázka jak vypadal out of the box stánek pro získávání inovativních nápadů a řešení. Česká inovace Česká inovace Inovace vnímáme jako základ úspěchu českých firem a institucí. Snažíme se proto podpořit úsilí, úspěch a inovační potenciál podniků i jednotlivců a zvýšit touto cestou konkurenceschopnost České republiky. Proto jsme zakládajícím členem platformy ČIN (Česká inovace), jejímž cílem je podpora inovačního potenciálu v ČR. V rámci 3. ročníku festivalu České inovace, jsme prostřednictvím své expozice vybízeli zúčastněné k tomu, aby s námi sdíleli své nápady a tipy, jak se snaží podpořit inovace a rozvíjet kreativní myšlení ve své firmě, škole, rodině či sami u sebe. Každý nápad symbolizuje schopnost myslet out of the box, tedy bez zábran a předsudků. Odpovědné podnikání 11

13 Transparentnost reportování nefinančních údajů jako součást strategie firem Reporting udržitelného rozvoje Zpráva o společenské odpovědnosti a udržitelném podnikání má v dnešní době často jen roli pozitivně laděného marketingového materiálu. Pokud je však k reportingu přistupováno strategicky a komplexně, poskytuje konkrétní odpovědi týkající se přístupu organizace k řízení dopadů, které má na své okolí, a stává se tak aktivním nástrojem řízení organizace. Naším cílem je přispět k rozvoji nefinančního reportingu v Česku, a napomoci tím k rozšíření dobré praxe a transparentnosti aktivit v oblasti udržitelného rozvoje. Prostřednictvím workshopů, seminářů i konkrétních konzultací jednotlivým společnostem zpřístupňujeme reporting podle mezinárodních standardů. Navíc jsme se stali odborným garantem ceny Odpovědný reporting v soutěži TOP Odpovědná firma, kde jsme ocenili strategický a komplexní přístup organizací k řízení dopadů, které mají na své okolí. Jiří Moser, řídící partner PwC ČR, předal cenu vítězi kategorie Odpovědný reporting, Drahomíře Mandlíkové z Plzeňského Prazdroje. Odpovědné podnikání 12

14 Vnitřní zaměření na etiku a transparentnost Regionální etická linka a týden etiky Naše prestiž a dlouhodobý úspěch závisí na důvěryhodnosti, profesionalitě a mravní integritě každého partnera i zaměstnance. Proto jsme vytvořili etický rámec zahrnující směrnice a pravidla, např. standardy zajišťující nezávislost na našich auditových klientech. Zároveň se snažíme o vytváření kultury, která podporuje etické jednání, bezúhonnost, objektivitu a profesionální způsobilost. V tomto roce jsme se během interní kampaně Ethic week zaměřili na propagaci etické linky pro anonymní hlášení podezřelého jednání, diskriminace nebo obtěžování na pracovišti. Zásady etiky a transparentnosti v našem podnikání Etický kodex a politika nezávislosti PwC se při své práci řídí platnými profesními standardy, zákony a dalšími právními normami, vnitřními předpisy a zásadami. Etický kodex a strategie nezávislosti jsou závazné pro všechny zaměstnance PwC a vychází z našich základních hodnot: nejvyšší kvalita, týmová spolupráce a prvenství. Všichni zaměstnanci jsou povinni každoročně deklarovat vlastní nezávislost. Řízení rizik při výběru klientů a kvalita našich služeb Pracujeme pouze pro takové společnosti, jejichž podnikatelské aktivity jsou v souladu se zákonem a neporušují naše etické principy. Zavedli jsme důkladné procesy vyhodnocování možného dopadu spolupráce s potenciálními klienty na naše dobré jméno na trhu. Pravidelně a systematicky provádíme průzkum spokojenosti klientů s našimi službami. Neustálý dialog s klienty o kvalitě služeb a o hodnotách, které jim přinášíme, je klíčovou součástí našich dobrých vztahů. Udržitelný dodavatelský řetězec Jako jeden ze zástupců velkých společností jsme si vědomi schopnosti ovlivňovat podniky, které tvoří náš dodavatelský řetězec. V roce 2010 jsme zavedli politiku zodpovědného nákupu. Usilujeme o nákup takového zboží a služeb, které minimalizují negativní a zvyšují pozitivní dopady na životní prostředí a společnost, a zároveň splňují naše obchodní požadavky a etické normy. Více informací naleznete v předchozím reportu za finanční roky 2013 a Odpovědné podnikání 13

15 Spolupráce a vedení dialogu se státní správou ČR Efektivní daňová správa Naším cílem je napomáhat aktivnímu dialogu a pravidelné a otevřené komunikaci mezi soukromým sektorem a státní správou s cílem najít prostor např. pro změny v daňovém systému. Usilujeme o snižování náročnosti placení daní, či souvisejících nákladů, a také o řízení daňového rizika v reálném čase. Snažíme se přinášet a předávat zahraniční zkušenosti a hledáme co nejjednodušší a nejefektivnější způsoby, jak tyto myšlenky realizovat v praxi. Spuštění online aplikace v telefonech o daňových a legislativních novinkách Pro jednodušší orientaci veřejnosti v problematikách, které ovlivňují každodenní dění. Formulace trendů a strategií pro zvyšování konkurenceschopnosti a růst české ekonomiky Průzkum názorů generálních ředitelů a majitelů českých firem, diskusní fóra s lídry české ekonomiky Již pátým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí představitele nejvýznamnějších firem působících na českém trhu. Český průzkum názorů generálních ředitelů v letošním roce ukázal, jak 138 lídrů českého byznysu vnímá podnikatelské prostředí v České republice, jaký očekává vývoj svých tržeb, jakým výzvám či rizikům aktuálně čelí a jaké přístupy volí, aby zvýšili svou konkurenceschopnost. Diskusní setkání generálních ředitelů fungují jako platforma pro setkávání významných osobnostní českého byznysu, která může ovlivnit nejen aktuální, ale i budoucí stav české ekonomiky a podnikatelského prostředí. Štiky českého byznysu Projekt identifikuje dynamicky rostoucí české podniky. Žebříček se opírá o objektivní ekonomické ukazatele růstu obratu a finanční stability. PwC je partnerem projektu, jehož cílem je zvýšit povědomí o významnosti trvale udržitelného podnikání a jeho dalšího rozvoje. Odpovědné podnikání 14

16 Spolupráce pro kultivaci trhu a prosazování filozofie našeho myšlení Prostřednictvím členství v různých organizacích a odborných sdruženích přispíváme k rozvoji udržitelného podnikání na trhu. Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj Jsme členem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, která povzbuzuje podnikatelské komunity k vytvoření udržitelné budoucnosti pro podnikání, společnost a životní prostředí, a i tam rozvíjíme témata udržitelného reportingu nefinančních údajů prostřednictvím workshopů, seminářů i konkrétních konzultací jednotlivým společnostem. Turnaround Management Association Jsme zakládajícím členem Turnaround Management Association (česká pobočka mezinárodního sdružení T.M.A. International) zaměřujícího se na řešení finanční krize a úpadku obchodních společností. Jsme členy téměř 40 odborných a profesních organizací. Od roku 2010 jsme také aktivními členy platforem, které podporují odpovědné podnikání, a to Hospodářské komory České republiky a CSR Committee Americké obchodní komory. Byznys pro společnost Dlouhodobě spolupracujeme s platformou Byznys pro společnost, která pomáhá zlepšit spolupráci mezi společnostmi a umožňuje jim sdílet zkušenosti a hledat nové přístupy v oblasti udržitelného podnikání. Jsme aktivním účastníkem odborných pracovních skupin, které se zabývají diverzitou a podporou žen v byznyse, kvalifikovaným odborným poradenstvím pro sociální podniky a neziskové organizace a hledáním způsobů, jak rozšiřovat povědomí o udržitelném podnikání mezi českou veřejností prostřednictvím strategické komunikace. Nadace VIA Cena VIA BONA PwC je partnerem Ceny a zastřešuje kategorii malých a středních podniků. Zástupci PwC jsou členy odborné poroty, která vyhodnocuje nominace. Cena VIA Bona oceňuje dobročinné úsilí jednotlivců a firem v České republice, které jsou inspirací pro ostatní. Odpovědné podnikání 10 15

17 Andrea Bartoňová, vedoucí marketingu PwC, předala cenu vítězi kategorie Největší firemní dárce, Michaele Chaloupkové člence představenstva ČEZ. Odpovědné podnikání 16

18 Lidé, rozmanitost a začleňování do společnosti Naším dlouhodobým cílem je vytvářet zdravé a motivující prostředí pro profesní i osobní rozvoj a vzdělávání našich zaměstnanců. Jsme zodpovědnou firmou, která ke svým lidem přistupuje férově. Podporujeme kreativitu, rozmanitost a rozvoj odpovědného myšlení tak, aby naši zaměstnanci rozuměli dopadům naší činnosti na okolí. Klíčové zaměření: Podporujeme otevřené prostředí, které neomezuje jedince dle pohlaví, věku, rasy či hendikepu. Nabízíme profesní rozvoj a karierní růst. Naší snahou je být žádaným zaměstnavatelem nabízejícím kvalifikovanou práci v motivujícím prostředí. Rozvíjíme odpovědné lídry. Investujeme do našich zaměstnanců a vytváříme příležitosti k dosažení jejich osobních i profesních cílů. Chceme, aby z řad zaměstnanců PwC vyrostly odpovědné vedoucí osobnosti, které dokážou budovat vztahy založené na důvěře s kolegy, klienty a dalšími partnery. Vytváříme zdravé prostředí pro práci s důrazem na etiku, transparentnost i flexibilitu práce. Pravidelně pořádáme průzkum spokojenosti zaměstnanců, který nám pomáhá zjistit, jak se lidé ve firmě cítí a co by chtěli zlepšit. 79 % zaměstnanců je pyšných na to, že pracují v PwC (zvýšení o 7 % oproti minulému roku) Na co se ještě soustředíme? Máme propracovaný systém benefitů, vzdělávání, kariérního rozvoje a individuálního koučingu. Provádíme hodnocení výkonu zaměstnanců během roku a průzkum jejich spokojenosti. Vytvořili jsme program globální mobility a program pro klíčové talenty. Spolupracujeme s řadou vysokých škol a studentských organizací, pořádáme pro studenty workshopy a soutěže a zajímáme se o jejich názory v každoročním průzkumu Studentský barometr. Podporujeme flexibilní pracovní možnosti a rovné příležitosti v českém byznysu (podpořili jsme projekt rovných příležitostí pro muže a ženy na trhu práce Memorandum 2013+) i sociální začlenění vyloučených skupin - hendikepovaným lidem nabízíme začlenění do našeho pracovního kolektivu, a to i prostřednictvím našich dodavatelů.

19 Jak je naše snaha vnímána samotnými zaměstnanci? 1 Více zaměstnanců než minulý rok: se zapojilo do každoroční zpětné vazby 78% 73% 2 by doporučilo PwC jako skvělé místo pro práci 63% 52% 3 je pyšných, že pracují v PwC 79% 72% rok 2014 rok 2013 Lidé, rozmanitost a začleňování do společnosti 18

20 Diverzita a začleňování do společnosti Podpora a rozvoj talentů a žen v seniorních pozicích i prostřednictvím koučingu Zapojili jsme se do pracovní skupiny Leadership žen platformy Byznys pro společnost, která se mimo jiné věnuje podpoře žen v kariérním rozvoji a osvětě doporučených postupů kombinace pracovního a soukromého života. Zvyšujeme povědomí o těchto problematikách ve veřejném sektoru a vytváříme příležitost pro diskuzi mezi firmami. V tomto roce jsme připravili diskusní platformu pro sdílení zkušeností, prezentaci role modelů a možnost využití tzv. women coaches. Interní projekt women coaches nabízí našim zaměstnancům individuální koučing našich kolegyň, které jsou již na vyšších manažerských pozicích a které na základě své vlastní zkušenosti ukazují a radí, jak lze úspěšně sladit pracovní povinnosti s rodinným životem. Toto téma chceme rozšířit prostřednictvím Evropské charty diverzity, která zahrnuje témata genderové vyváženosti, věkového managementu, začleňování hendikepovaných, zaměstnanosti osob ve věku 55+. Podívejte se na strukturu našich zaměstnanců z hlediska diverzity na stranách Podpora různorodosti a sebedůvěry součástí naší firemní kultury Být sám sebou, i když jsme každý jiný, jedna z našich firemních hodnot Různé pohledy vedou k lepšímu rozhodování. Tak zní naše strategie začleňování lidí do pracovního procesu. V různorodých týmech je vidět inovativnost a pohled na danou problematiku z jiného úhlu. Tento finanční rok jsme hledali provozovatele naší interní kavárny, který by splňoval rozměr sociálního podnikání a pomáhal sociálně vyloučeným lidem nalézt uplatnění na pracovním trhu. Na začátku dalšího finančního roku se nám to povedlo. Od září 2014 jsme zahájili spolupráci se sociálním podnikem Startujeme o.p.s., který zaměstnává lidi s lehkým mentálním hendikepem. Dali jsme tak možnost celkem 9 lidem s lehkým mentálním postižením najít u nás práci. Lidé, rozmanitost a začleňování do společnosti Naše kavárna nabídne zaměstnání lidem, kteří by jinde těžko dostali šanci. Forma spolupráce, kdy se velká mezinárodní společnost rozhodla takovýmto způsobem podpořit neziskovou organizaci, je přitom v českém prostředí jedinečná, řekl řídící partner PwC ČR Jiří Moser. Velmi vítám odhodlání a porozumění. Lidé v PwC pochopili, že někdo musí jako první prolomit zbytečnou bariéru mezi firemním světem a lidmi s postižením, respektive takovými organizacemi, jako je ta naše. Věřím, že vzájemné nadšení vytrvá, uvedl Jakub Knězů, ředitel Startujeme, o.p.s.

21 Profesní rozvoj našich lidí Komplexní program průběžného vzdělávání, koučingu a růstu Klíčovou součástí naší strategie je poskytování kvalitních příležitostí, které našim zaměstnancům pomáhají růst a uspět jako profesionálové. I nadále budeme investovat do rozvoje našich lidí během celé jejich kariéry v PwC. Příležitosti ke vzdělávání v PwC jsou kombinací pracovních zkušeností, koučování a profesionálních, obchodních a manažerských kurzů, které jsou podporovány řadou aktivit, včetně zahraničních výjezdů. a hodnoty společnosti promítají v jejich chování, práci s klienty a řízení lidí. Nově povýšené zaměstnance připravujeme na jejich novou roli a další kroky v kariéře pomocí speciálních kurzů. Program pro klíčové talenty Pomáhá našim nejperspektivnějším zaměstnancům naplnit jejich potenciál. Vzdělávání, trénink a kariérní rozvoj pro zaměstnance Našim lidem pomáháme s rozvojem na základě analýzy jejich kompetencí, schopností a cílů. Nastavili jsme proces výkonnostního řízení tak, abychom zaměstnancům ulehčili zaznamenávání a vyhodnocení jednotlivých úspěchů a poskytli zpětnou vazbu na to, jak se klíčové kompetence Individuální koučing Vedeme osobní koučingová setkání jednotlivců. Navíc volné tréninkové kapacity nabízíme i zájemcům z řad partnerů z neziskového sektoru. Program globální mobility Zaměstnancům nabízíme i pracovní stáže a pobyty v zahraničních kancelářích PwC. Podívejte se na množství hodin, které naši zaměstnanci věnovali školení na straně hodin navíc věnovaných školení i představitelům spřízněných neziskových organizací, jako Člověk v tísni a Nadace Via Lidé, rozmanitost a začleňování do společnosti 20

22 Měření úspěchu a individuální nabídka benefitů Průzkum spokojenosti zaměstnanců Angažovanost zaměstnanců přímo ovlivňuje jejich motivaci a výkon a tím i náš úspěch na trhu. Každoroční průzkum mezi zaměstnanci nám umožňuje získat neocenitelnou zpětnou vazbu a současně měřit stupeň jejich angažovanosti. Každoročně analyzujeme výsledky průzkumu, identifikujeme problematické oblasti a následně připravíme plán na jejich zlepšení. PwC Choices systém flexibilních pracovních benefitů Od roku 2009 používáme systém flexibilních pracovních benefitů nazvaný PwC Choices. Každý zaměstnanec obdrží roční virtuální účet ve formě bodů, za které může čerpat služby a produkty od více než 2000 poskytovatelů podle vlastního zájmu a preferencí. Lidé, rozmanitost a začleňování do společnosti 10 21

23 Flexibilní pracovní příležitosti a prostředí, motivující podmínky pro práci Pružné pracovní podmínky Uspořádání pracovního programu je u nás velmi flexibilní. Nabízíme našim lidem řešení, která uspokojí jejich potřeby vyvažování pracovních a životních priorit: částečný úvazek, práce z domova, flexibilní pracovní doba, neplacené volno. V rámci posílení flexibility používáme i množství různých informačních a mobilních technologií: videokonferenční hovory, telefon v počítači, interní chatovací systém, interní sociální síť, možnost využívání vlastních mobilních zařízení. Podívejte se na rozvržení našich zaměstnanců z hlediska využívání zkrácených úvazku podle oddělení i jednotlivých pozic na stranách O 50 % více zaměstnanců využilo možnosti pracovat na zkrácený úvazek 86 zaměstnanců v roce zaměstnanců v roce 2013 Jiří Moser, řídící partner PwC ČR společně se 17 předními představiteli soukromého sektoru stvrdil v Americkém centru svým podpisem Memorandum diverzita o podpoře rovných příležitostí na pracovním trhu a aktivním uplatňování principu genderové vyváženosti. Lidé, rozmanitost a začleňování do společnosti 22

24 Podpora zdravého životního stylu Zdravý životní styl a rovnováha mezi prací a osobním životem jsou pro naše zaměstnance velmi důležité. Celofiremní sportovní odpoledne 300 zaměstnanců si vyzkoušelo 13 poměrně netradičních sportů, z nichž nejoblíbenější byla lukostřelba, ale také kin-ball či hod šanonem. Podporujeme dynamické, zdravé a produktivní pracoviště. Podpora charity prostřednictvím sportovního výkonu Jeden z našich kolegů, který byl na zahraniční stáži ve Velké Británii, se zapojil do charitativního projektu, který vyžadoval úctyhodný sportovní výkon. Sedmičlenný PwSea tým přeplaval za 16 hodin kanál La Manche. Tým složený z mužů i žen však nemohlo nic zastavit od dosažení jejich cíle. Tento zprvu bláznivý projekt s charitativním podtextem pomohl vybrat přes 12 tisíc liber. Všichni jsme věděli, že to bude náročné, ale nikdo z nás netušil, jak moc! Vítr, vlny, mořská nemoc, medúzy, silný mořský proud, tma, zima Nic z toho nás nedokázalo zastavit. Posledních 300 metrů plavání ve tmě na francouzské pobřeží bez doprovodného člunu bylo nejtěžších, ale zároveň nezapomenutelných. Nečekal jsem, že někdy budu mít radost z toho, že jsem pod vodou narazil do skály a odřel si kolena - teď už jsem věděl, že jsem téměř na břehu, řekl náš kolega, Lukáš Orca Orsag, který je v současné době na stáži v PwC UK. Lidé, rozmanitost a začleňování do společnosti 10 23

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 0 0 patří mezi přední poskytovatele finančních služeb v České republice. Obsluhuje fyzické osoby, malé a střední podniky, velké korporace a institucionální

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

TOP Odpovědná firma 2012

TOP Odpovědná firma 2012 TOP Odpovědná firma 2012 nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost Cílem soutěže je akcentovat význam udržitelného a odpovědného

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Microsoft pro Českou republiku 3

Microsoft pro Českou republiku 3 Microsoft pro Českou republiku 2014 Microsoft pro Českou republiku 2014 Slovo na úvod Naším cílem je používat technologie tak, aby pomáhaly lidem i organizacím v České republice růst a plně realizovat

Více

Být aktivnější, cítit se lépe, žít déle. Výroční zpráva o společenské odpovědnosti 2011/2012

Být aktivnější, cítit se lépe, žít déle. Výroční zpráva o společenské odpovědnosti 2011/2012 Být aktivnější, cítit se lépe, žít déle. Výroční zpráva o společenské odpovědnosti 2011/2012 2 Úvodní slovo Již několik let čelí celý svět obchodu velkým ekonomickým výzvám a oblast farmaceutického průmyslu

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Vedlejší specializace: Ekonomika neziskového sektoru Název diplomové práce: Analýza firemního

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Obsah ZPRÁVA O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI 2011. Odpovědně pro budoucí generace. Obsah

Obsah ZPRÁVA O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI 2011. Odpovědně pro budoucí generace. Obsah Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2011 Obsah Plzeňský Prazdroj si klade za cíl rozvíjet své podnikání tím správným směrem. Dosahujeme co největší úspěch, abychom mohli naplňovat očekávání našich spotřebitelů,

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích : Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Text Veronika Kiss (CEEweb for Biodiversity)

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

ČESKÝ GOODWILL 2013. 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech

ČESKÝ GOODWILL 2013. 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech ČESKÝ GOODWILL 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech ČESKÝ GOODWILL 3 ÚVOD EDITORIAL Žijeme ve zvláštní době. Vyznačuje se nejistotou a všeobecným pesimismem. Letos

Více

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Sborník příkladů dobré praxe Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Obsah Sborník příkladů dobré praxe Úspěšné metody a praxe na poli sociálního začleňování z Belgie a Nizozemska Praha, Karviná,

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o.

Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o. Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o. aneb Naše praktické CSR Sepsáno: 1. 9. 2013 Obsah Úvodní slovo... 4 Účel tohoto dokumentu... 5 Popis struktury a vedení firmy... 6 Tým Edolo Consult s.r.o....

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2013

Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 GE Money Bank, a.s., Výroční zpráva 2013 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 3 Základní údaje o GE Money Bank, a.s. Základní

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA Rovné šance jako konkurenční výhoda Příručka pro personalisty a liniové manažery zodpovědné za řízení a rozvoj lidských zdrojů Tato publikace vychází v rámci projektu

Více

10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA

10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA SPOLEČNĚ ROZVÍJÍME ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ ÚVODNÍ SLOVO PAVLÍNA KALOUSOVÁ MILÍ PŘÁTELÉ, když jsme s oceňováním odpovědného přístupu firem před deseti lety začínali, chtěli jsme si

Více