udržitelnému a odpovědnému přístupu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "udržitelnému a odpovědnému přístupu"

Transkript

1 Vytváříme hodnoty díky udržitelnému a odpovědnému přístupu k podnikání Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnosti za finanční rok 2014

2 Slovo úvodem Představení PwC v ČR a ve světě 4 3 Naše nejvýznamnější úspěchy Tým pro firemní odpovědnost Co pro nás znamená firemní odpovědnost Vztahy s našimi partnery Odpovědné podnikání Řešení aktuálních problémů Inovativnost jako základ úspěchu 11 Transparentnost reportování nefinančních údajů 12 Vnitřní zaměření na etiku a transparentnost Spolupráce a vedení dialogu se státní správou ČR Formulace trendů a strategií pro zvyšování konkurenceschopnosti Spolupráce pro kultivaci trhu Obsah

3 37 Péče o životní prostředí Snižování uhlíkové stopy Zapojení našich zaměstnanců do péče o životní prostředí Zapojení do komunitních projektů a spolupráce s neziskovým sektorem 25 Podpora sociálního podnikání prostřednictvím odborného dobrovolnictví Sociální podniky jako naši dodavatelé Filantropické aktivity podporující vzdělávání mladých lidí 31 Dobrovolnictví a nefinanční pomoc Lidé, rozmanitost a začleňování do společnosti Diverzita a začleňování do společnosti Profesní rozvoj 20 Měření úspěchu a individuální nabídka benefitů 21 Flexibilní pracovní příležitosti a prostředí, motivující podmínky pro práci Podpora zdravého životního stylu O Zprávě Úroveň aplikace GRI GRI ukazatele

4 Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové, představuji vám další zprávu o společenské odpovědnosti poradenské společnosti PwC Česká republika, ve které vás seznámíme s naším přístupem k odpovědnému podnikání, s aktivitami, kterým se věnujeme, i s jejich výsledky. Naším cílem je budovat důvěru ve společnosti v širším kontextu, k čemuž dopomáhají naše služby. Z jejich poskytování vyplývá i dopad našeho udržitelného podnikání na tržní prostředí v České republice. Jeho kultivaci jsme si vytyčili jako jeden z hlavních cílů. Jako své nejdůležitější závazky jsme si stanovili zlepšení podmínek pro podnikání rozvoj zaměstnanců a prosazování kultury začleňování podporu sociálního podnikání využitím svých znalostí a zkušeností eliminaci dopadu našich činností na životní prostředí Věříme, že společenská odpovědnost vlády, podnikatelů a jednotlivců nám společně pomůže vytvořit udržitelné ekonomické prostředí. Jednáme zodpovědně a usilujeme o změnu oblastí, které považujeme pro společnost za nejdůležitější. Jsem si jistý, že PwC má silnou vizi a jasnou cestu, jak postupovat a vytvořit model více udržitelný i pro budoucí generace. Jiří Moser řídící partner PwC Česká republika

5 Poradenské společnosti sítě PwC pomáhají svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s téměř 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů. PwC označuje síť společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. 157 zemí Celosvětově 34 miliard amerických dolarů tržby za finanční rok končící 30. června lidí, včetně partnerů a zaměstnanců Střední a východní Evropa 29 zemí zaměstnanců 758 poboček PwC v České republice PwC Česká republika je součástí sítě firem PwC v regionu střední a východní Evropy. Tuto regionální síť tvoří 29 zemí, v nichž působí více než 7500 zaměstnanců. Čtvrt století působení PwC na českém trhu neznamenají jen každodenní snahu téměř 700 profesionálů v Praze, Brně a Ostravě nalézt nejlepší řešení pro své klienty. Představují především závazek v podobě pevných vztahů s klienty a důvěry, že pro ně budeme spolehlivým partnerem při každodenním řízení i při hledání a naplňování dlouhodobých vizí. 3 kanceláře Pw 16 partnerů 670 zaměstnanců 25 let na trhu

6 Produkty a služby Auditorské služby Poradenské služby Audit Účetnictví podle IFRS, Českých účetních předpisů a US GAAP Finanční a účetní poradenství Audit systémů a procesů Interní audit Řízení rizik Podnikové poradenství Forenzní služby Transakce Restrukturalizace Průmyslová odvětví Automobilový průmysl Finanční služby Bankovnictví Pojišťovnictví Veřejný sektor a služby Výroba a zpracovatelský průmysl Nemovitosti a stavebnictví Maloobchod Energetika, distribuční sítě a těžební průmysl Private Equity Soukromé společnosti a další Daňové a právní služby Korporátní daně Nepřímé daně Řízení daní a shoda s předpisy Poradenství pro lidské zdroje Služby při zajištění pracovních povolení a víz PwC Legal transakční a projektová advokátní kancelář pokrývající všechna významná průmyslová odvětví a právní oblasti

7 Naše nejvýznamnější úspěchy TOP Odpovědná velká firma finalista (2014 a 2013, 3. místo v roce 2010) 2. místo v kategorii Nejangažovanější zaměstnanci (2014) 3. místo v kategorii Péče o životní prostředí (2014) Nejžádanější zaměstnavatel (VŠE, 2013) Top zaměstnavatel Absolventi ekonomických vysokých škol s nejlepšími výsledky chtějí pracovat v PwC ČR. (ČeSU TOP zaměstnavatel 2012/2013) Největší daňové hvězdy (2014, 2013) Tým firemní odpovědnosti Tým pro firemní odpovědnost se snaží o přiblížení aktivit, které s tématem souvisí, všem zaměstnancům v PwC a začlenění těchto aktivit do každodenního života. Strategický tým, který je tvořen řídícím partnerem a vyšším managementem zastupujícím všechna naše oddělení, určuje hlavní směr a klíčové projekty. Strategický tým spolupracuje s koordinátorem firemní odpovědnosti a skupinami dobrovolníků ze všech oddělení PwC. Členové strategického týmu Jiří Moser, řídící partner, vedoucí programu firemní odpovědnosti Jiří Zouhar, partner, Auditorské služby Radka Nedvědová, manažerka, Auditorské služby zodpovědná za oblast Reporting udržitelného rozvoje Martina Kučová, manažerka, Auditorské služby zodpovědná za oblast Diverzita a začleňování do společnosti Andrea Bartoňová, vedoucí marketingu a komunikace Pavla Zemanová, koordinátorka programu firemní odpovědnosti

8 Naše vize a přístup k udržitelnému podnikání Úspěch znamená odpovědnost Naše aktivity v oblasti firemní odpovědnosti Jako přední poradenská společnost klademe důraz na zvyšování konkurenceschopnosti a rozvoje tržního prostředí v České republice. Zajímá nás dlouhodobý dopad podnikání na sociální a ekonomický vývoj i životní prostředí. Odpovědnost pro nás znamená podporu komunity, dodržování etických zásad, rozvoj našich zaměstnanců a snahu zlepšovat podmínky pro podnikání v ČR. Dodáváme odvahu a sebedůvěru firmám k rozvoji jejich podnikání s důrazem na inovace a dlouhodobou udržitelnost. Mezi naše největší hodnoty patří znalosti, schopnosti a zkušenosti v oblasti podnikového řízení, financí, auditu, daní a práva. Proto zaměřujeme naše aktivity na rozvoj vzdělávání a předávání našich zkušeností právě v těchto oblastech. V neziskovém sektoru podporujeme především rozvoj potenciálu, talentu a vzdělávání, a to inspirováním a vedením organizací i jednotlivců. Pomáháme jim získat sebedůvěru a převzít odpovědnost sami za sebe. Náš cíl Náš důraz PwC je součástí řešení výzev odpovědného podnikání Být katalyzátorem změn a Dělat věci správně Odpovědné podnikání Lidé, rozmanitost a začlenění Zapojení komunit Péče o životní prostředí

9 Naše vize firemní odpovědnosti se zaměřuje na dva klíčové prvky: Dělat věci správně což odráží naši snahu hrát klíčovou roli při prosazování odpovědného přístupu k podnikání - od kvality našich služeb a budování otevřeného pracoviště, až po spolupráci s komunitami a problematiku ekologických dopadů naší činnosti. Být katalyzátorem změn, kdy pomocí svých schopností, vztahů a hlasu spolupracujeme s ostatními a ovlivňujeme činnosti, které pomáhají ke změně a mají trvalý dopad na svět kolem nás tyto aktivity jsou směrovány zejména na rozvoj trhu a konkurenceschopnosti české ekonomiky a na předávání našich znalostí neziskovému sektoru prostřednictvím odborného dobrovolnictví. Odpovědné podnikání Usilujeme o kultivaci českého tržního prostředí prostřednictvím podpory etického a udržitelného podnikání. Tento závazek plníme s využitím našich odborných schopností a zapojením do tématických diskuzí s cílem řešit aktuální problémy české společnosti, podporovat transparentnost českého trhu a zvyšovat konkurenceschopnost českých firem. Více na straně číslo 9. Lidé, rozmanitost a sociální začlenění Našim dlouhodobým zaměřením je tvorba zdravého a motivujícího prostředí pro profesní i osobní rozvoj a vzdělávání našich zaměstnanců. Je pro nás důležité být zodpovědnou firmou, která ke svým lidem přistupuje férově. Podporujeme kreativitu, rozmanitost a rozvoj odpovědného myšlení, aby naši zaměstnanci chápali propojenost naší činnosti a jejího dopadu na společnost a okolí. Více na straně číslo 17. Zapojení do komunitních projektů a práce s neziskovým sektorem Věříme, že zejména sdílením znalostí a zkušeností našich odborníků můžeme neziskovým organizacím pomoci naplňovat jejich cíle a pozitivně ovlivnit rozvoj sociálního podnikání, a tak působit na společnost, ve které žijeme. Naší vizí, jako profesionální poradenské firmy, je zaměřovat své aktivity na rozvoj vzdělávání a předávání zkušeností z oblastí, kterými se zabýváme dennodenně. V neziskovém sektoru podporujeme především rozvoj potenciálu, talentu a vzdělávání pro ty, kteří jsou jakkoliv vyloučeni ze společnosti. Více na straně číslo 25. Péče o životní prostředí Klíčovou oblastí našeho zájmu, kterou chceme ovlivnit dopad na životní prostředí, je zvyšovat povědomí o vlivu našich činností na životní prostředí a podnikat měřitelné kroky k jeho snižování (měříme a vykazujeme naši uhlíkovou stopu podle celosvětových standardů Greenhouse Gas Protocol). Navíc propagujeme udržitelný dodavatelský řetězec. Více na straně číslo 37.

10 Odpovědné podnikání Naším cílem je dodržovat odpovědné podnikatelské postupy a principy udržitelného rozvoje. S využitím svých schopností a vztahů se chceme stát vedoucím hráčem při ovlivňování a kultivaci českého tržního prostředí a podpoře etického a udržitelného podnikání. Klíčové zaměření: Poskytujeme odpovědné služby, které pomáhají zvyšovat důvěryhodnost informací, které o sobě zveřejňují naši klienti. Prosazujeme etické podnikatelské postupy, transparentnost na českém trhu a pomáháme společnostem a organizacím zvyšovat jejich konkurenceschopnost. Vytváříme příležitosti pro sdílení zkušeností. Zprostředkováváme dialog mezi podniky a veřejným sektorem a snažíme se prosadit efektivní změny zejména v oblasti reformy daňového systému. Podporujeme inovativní prostředí a vytváření příležitostí pro sdílení know-how napříč celou ekonomikou od vysokých škol a studentů, přes začínající podnikatele a start-upy až po zavedené společnosti a inovace ve státní správě. Také u našich klientů, dodavatelů a dalších partnerů, s nimiž spolupracujeme, podporujeme udržitelné postupy, etické jednání a odpovědnou správu společností. Nabízíme nové služby v oblasti udržitelného podnikání, kde klientům pomáháme rozvinout strategii udržitelnosti v úzké vazbě na jejich obchodní činnost. Zasazujeme se o rozvoj nefinančního reportingu a aktivit v oblasti udržitelného rozvoje v Česku. Bez kvalitních výkazů v oblasti udržitelného podnikání se o přístupu firem nedozvědí zaměstnanci, investoři ani zákazníci. Blíží se doba, kdy zpráva o udržitelném rozvoji bude standardní součástí výkazů každé odpovědné firmy. Vzdělávání v oblasti měření a reportingu udržitelného rozvoje je pro nás jednou z možností, jak tento trend urychlit. 100 % Svou nezávislost potvrdilo 100 procent všech zaměstnanců a partnerů

11 Řešení aktuálních problémů české společnosti Strategie Rekonstrukce státu pro řešení problému korupce Jsme součástí iniciativy pro prosazení účinných legislativních opatření proti organizované politické korupci. Podpořili jsme projekt Rekonstrukce státu, a to odborným pro bono poradenstvím našich top manažerů, kteří spoluvytvořili strategii projektu Rekonstrukce státu. Fraud Forum Platforma pro boj s hospodářskou kriminalitou Na fotografii Michal Kohoutek - ředitel týmu Forenzních služeb ČR s dalšími zástupci PwC a s externími panelisty v pozadí z workshopu, jehož součástí bylo promítání dramatu z korporátního prostředí s názvem A Price Worth Paying? a diskuse na témata z oblasti rizik a corporate governance. Založili jsme platformu pro sdílení znalostí a zkušeností manažerů a odborníků, kteří se ve své roli zabývají prevencí, odhalováním a vyšetřováním podvodů v organizacích. Členy jsou převážně finanční ředitelé, interní auditoři, manažeři rizik a compliance, specialisté zabývající se bezpečností či vyšetřováním podvodů. Členové mají přístup k odborným informacím a analýzám. Pravidelně se setkávají nad odbornými tématy, která souvisejí s problematikou podvodů v organizacích. Odpovědné podnikání 10

12 Inovativnost jako základ úspěchu české ekonomiky Ukázka jak vypadal out of the box stánek pro získávání inovativních nápadů a řešení. Česká inovace Česká inovace Inovace vnímáme jako základ úspěchu českých firem a institucí. Snažíme se proto podpořit úsilí, úspěch a inovační potenciál podniků i jednotlivců a zvýšit touto cestou konkurenceschopnost České republiky. Proto jsme zakládajícím členem platformy ČIN (Česká inovace), jejímž cílem je podpora inovačního potenciálu v ČR. V rámci 3. ročníku festivalu České inovace, jsme prostřednictvím své expozice vybízeli zúčastněné k tomu, aby s námi sdíleli své nápady a tipy, jak se snaží podpořit inovace a rozvíjet kreativní myšlení ve své firmě, škole, rodině či sami u sebe. Každý nápad symbolizuje schopnost myslet out of the box, tedy bez zábran a předsudků. Odpovědné podnikání 11

13 Transparentnost reportování nefinančních údajů jako součást strategie firem Reporting udržitelného rozvoje Zpráva o společenské odpovědnosti a udržitelném podnikání má v dnešní době často jen roli pozitivně laděného marketingového materiálu. Pokud je však k reportingu přistupováno strategicky a komplexně, poskytuje konkrétní odpovědi týkající se přístupu organizace k řízení dopadů, které má na své okolí, a stává se tak aktivním nástrojem řízení organizace. Naším cílem je přispět k rozvoji nefinančního reportingu v Česku, a napomoci tím k rozšíření dobré praxe a transparentnosti aktivit v oblasti udržitelného rozvoje. Prostřednictvím workshopů, seminářů i konkrétních konzultací jednotlivým společnostem zpřístupňujeme reporting podle mezinárodních standardů. Navíc jsme se stali odborným garantem ceny Odpovědný reporting v soutěži TOP Odpovědná firma, kde jsme ocenili strategický a komplexní přístup organizací k řízení dopadů, které mají na své okolí. Jiří Moser, řídící partner PwC ČR, předal cenu vítězi kategorie Odpovědný reporting, Drahomíře Mandlíkové z Plzeňského Prazdroje. Odpovědné podnikání 12

14 Vnitřní zaměření na etiku a transparentnost Regionální etická linka a týden etiky Naše prestiž a dlouhodobý úspěch závisí na důvěryhodnosti, profesionalitě a mravní integritě každého partnera i zaměstnance. Proto jsme vytvořili etický rámec zahrnující směrnice a pravidla, např. standardy zajišťující nezávislost na našich auditových klientech. Zároveň se snažíme o vytváření kultury, která podporuje etické jednání, bezúhonnost, objektivitu a profesionální způsobilost. V tomto roce jsme se během interní kampaně Ethic week zaměřili na propagaci etické linky pro anonymní hlášení podezřelého jednání, diskriminace nebo obtěžování na pracovišti. Zásady etiky a transparentnosti v našem podnikání Etický kodex a politika nezávislosti PwC se při své práci řídí platnými profesními standardy, zákony a dalšími právními normami, vnitřními předpisy a zásadami. Etický kodex a strategie nezávislosti jsou závazné pro všechny zaměstnance PwC a vychází z našich základních hodnot: nejvyšší kvalita, týmová spolupráce a prvenství. Všichni zaměstnanci jsou povinni každoročně deklarovat vlastní nezávislost. Řízení rizik při výběru klientů a kvalita našich služeb Pracujeme pouze pro takové společnosti, jejichž podnikatelské aktivity jsou v souladu se zákonem a neporušují naše etické principy. Zavedli jsme důkladné procesy vyhodnocování možného dopadu spolupráce s potenciálními klienty na naše dobré jméno na trhu. Pravidelně a systematicky provádíme průzkum spokojenosti klientů s našimi službami. Neustálý dialog s klienty o kvalitě služeb a o hodnotách, které jim přinášíme, je klíčovou součástí našich dobrých vztahů. Udržitelný dodavatelský řetězec Jako jeden ze zástupců velkých společností jsme si vědomi schopnosti ovlivňovat podniky, které tvoří náš dodavatelský řetězec. V roce 2010 jsme zavedli politiku zodpovědného nákupu. Usilujeme o nákup takového zboží a služeb, které minimalizují negativní a zvyšují pozitivní dopady na životní prostředí a společnost, a zároveň splňují naše obchodní požadavky a etické normy. Více informací naleznete v předchozím reportu za finanční roky 2013 a Odpovědné podnikání 13

15 Spolupráce a vedení dialogu se státní správou ČR Efektivní daňová správa Naším cílem je napomáhat aktivnímu dialogu a pravidelné a otevřené komunikaci mezi soukromým sektorem a státní správou s cílem najít prostor např. pro změny v daňovém systému. Usilujeme o snižování náročnosti placení daní, či souvisejících nákladů, a také o řízení daňového rizika v reálném čase. Snažíme se přinášet a předávat zahraniční zkušenosti a hledáme co nejjednodušší a nejefektivnější způsoby, jak tyto myšlenky realizovat v praxi. Spuštění online aplikace v telefonech o daňových a legislativních novinkách Pro jednodušší orientaci veřejnosti v problematikách, které ovlivňují každodenní dění. Formulace trendů a strategií pro zvyšování konkurenceschopnosti a růst české ekonomiky Průzkum názorů generálních ředitelů a majitelů českých firem, diskusní fóra s lídry české ekonomiky Již pátým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí představitele nejvýznamnějších firem působících na českém trhu. Český průzkum názorů generálních ředitelů v letošním roce ukázal, jak 138 lídrů českého byznysu vnímá podnikatelské prostředí v České republice, jaký očekává vývoj svých tržeb, jakým výzvám či rizikům aktuálně čelí a jaké přístupy volí, aby zvýšili svou konkurenceschopnost. Diskusní setkání generálních ředitelů fungují jako platforma pro setkávání významných osobnostní českého byznysu, která může ovlivnit nejen aktuální, ale i budoucí stav české ekonomiky a podnikatelského prostředí. Štiky českého byznysu Projekt identifikuje dynamicky rostoucí české podniky. Žebříček se opírá o objektivní ekonomické ukazatele růstu obratu a finanční stability. PwC je partnerem projektu, jehož cílem je zvýšit povědomí o významnosti trvale udržitelného podnikání a jeho dalšího rozvoje. Odpovědné podnikání 14

16 Spolupráce pro kultivaci trhu a prosazování filozofie našeho myšlení Prostřednictvím členství v různých organizacích a odborných sdruženích přispíváme k rozvoji udržitelného podnikání na trhu. Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj Jsme členem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, která povzbuzuje podnikatelské komunity k vytvoření udržitelné budoucnosti pro podnikání, společnost a životní prostředí, a i tam rozvíjíme témata udržitelného reportingu nefinančních údajů prostřednictvím workshopů, seminářů i konkrétních konzultací jednotlivým společnostem. Turnaround Management Association Jsme zakládajícím členem Turnaround Management Association (česká pobočka mezinárodního sdružení T.M.A. International) zaměřujícího se na řešení finanční krize a úpadku obchodních společností. Jsme členy téměř 40 odborných a profesních organizací. Od roku 2010 jsme také aktivními členy platforem, které podporují odpovědné podnikání, a to Hospodářské komory České republiky a CSR Committee Americké obchodní komory. Byznys pro společnost Dlouhodobě spolupracujeme s platformou Byznys pro společnost, která pomáhá zlepšit spolupráci mezi společnostmi a umožňuje jim sdílet zkušenosti a hledat nové přístupy v oblasti udržitelného podnikání. Jsme aktivním účastníkem odborných pracovních skupin, které se zabývají diverzitou a podporou žen v byznyse, kvalifikovaným odborným poradenstvím pro sociální podniky a neziskové organizace a hledáním způsobů, jak rozšiřovat povědomí o udržitelném podnikání mezi českou veřejností prostřednictvím strategické komunikace. Nadace VIA Cena VIA BONA PwC je partnerem Ceny a zastřešuje kategorii malých a středních podniků. Zástupci PwC jsou členy odborné poroty, která vyhodnocuje nominace. Cena VIA Bona oceňuje dobročinné úsilí jednotlivců a firem v České republice, které jsou inspirací pro ostatní. Odpovědné podnikání 10 15

17 Andrea Bartoňová, vedoucí marketingu PwC, předala cenu vítězi kategorie Největší firemní dárce, Michaele Chaloupkové člence představenstva ČEZ. Odpovědné podnikání 16

18 Lidé, rozmanitost a začleňování do společnosti Naším dlouhodobým cílem je vytvářet zdravé a motivující prostředí pro profesní i osobní rozvoj a vzdělávání našich zaměstnanců. Jsme zodpovědnou firmou, která ke svým lidem přistupuje férově. Podporujeme kreativitu, rozmanitost a rozvoj odpovědného myšlení tak, aby naši zaměstnanci rozuměli dopadům naší činnosti na okolí. Klíčové zaměření: Podporujeme otevřené prostředí, které neomezuje jedince dle pohlaví, věku, rasy či hendikepu. Nabízíme profesní rozvoj a karierní růst. Naší snahou je být žádaným zaměstnavatelem nabízejícím kvalifikovanou práci v motivujícím prostředí. Rozvíjíme odpovědné lídry. Investujeme do našich zaměstnanců a vytváříme příležitosti k dosažení jejich osobních i profesních cílů. Chceme, aby z řad zaměstnanců PwC vyrostly odpovědné vedoucí osobnosti, které dokážou budovat vztahy založené na důvěře s kolegy, klienty a dalšími partnery. Vytváříme zdravé prostředí pro práci s důrazem na etiku, transparentnost i flexibilitu práce. Pravidelně pořádáme průzkum spokojenosti zaměstnanců, který nám pomáhá zjistit, jak se lidé ve firmě cítí a co by chtěli zlepšit. 79 % zaměstnanců je pyšných na to, že pracují v PwC (zvýšení o 7 % oproti minulému roku) Na co se ještě soustředíme? Máme propracovaný systém benefitů, vzdělávání, kariérního rozvoje a individuálního koučingu. Provádíme hodnocení výkonu zaměstnanců během roku a průzkum jejich spokojenosti. Vytvořili jsme program globální mobility a program pro klíčové talenty. Spolupracujeme s řadou vysokých škol a studentských organizací, pořádáme pro studenty workshopy a soutěže a zajímáme se o jejich názory v každoročním průzkumu Studentský barometr. Podporujeme flexibilní pracovní možnosti a rovné příležitosti v českém byznysu (podpořili jsme projekt rovných příležitostí pro muže a ženy na trhu práce Memorandum 2013+) i sociální začlenění vyloučených skupin - hendikepovaným lidem nabízíme začlenění do našeho pracovního kolektivu, a to i prostřednictvím našich dodavatelů.

19 Jak je naše snaha vnímána samotnými zaměstnanci? 1 Více zaměstnanců než minulý rok: se zapojilo do každoroční zpětné vazby 78% 73% 2 by doporučilo PwC jako skvělé místo pro práci 63% 52% 3 je pyšných, že pracují v PwC 79% 72% rok 2014 rok 2013 Lidé, rozmanitost a začleňování do společnosti 18

20 Diverzita a začleňování do společnosti Podpora a rozvoj talentů a žen v seniorních pozicích i prostřednictvím koučingu Zapojili jsme se do pracovní skupiny Leadership žen platformy Byznys pro společnost, která se mimo jiné věnuje podpoře žen v kariérním rozvoji a osvětě doporučených postupů kombinace pracovního a soukromého života. Zvyšujeme povědomí o těchto problematikách ve veřejném sektoru a vytváříme příležitost pro diskuzi mezi firmami. V tomto roce jsme připravili diskusní platformu pro sdílení zkušeností, prezentaci role modelů a možnost využití tzv. women coaches. Interní projekt women coaches nabízí našim zaměstnancům individuální koučing našich kolegyň, které jsou již na vyšších manažerských pozicích a které na základě své vlastní zkušenosti ukazují a radí, jak lze úspěšně sladit pracovní povinnosti s rodinným životem. Toto téma chceme rozšířit prostřednictvím Evropské charty diverzity, která zahrnuje témata genderové vyváženosti, věkového managementu, začleňování hendikepovaných, zaměstnanosti osob ve věku 55+. Podívejte se na strukturu našich zaměstnanců z hlediska diverzity na stranách Podpora různorodosti a sebedůvěry součástí naší firemní kultury Být sám sebou, i když jsme každý jiný, jedna z našich firemních hodnot Různé pohledy vedou k lepšímu rozhodování. Tak zní naše strategie začleňování lidí do pracovního procesu. V různorodých týmech je vidět inovativnost a pohled na danou problematiku z jiného úhlu. Tento finanční rok jsme hledali provozovatele naší interní kavárny, který by splňoval rozměr sociálního podnikání a pomáhal sociálně vyloučeným lidem nalézt uplatnění na pracovním trhu. Na začátku dalšího finančního roku se nám to povedlo. Od září 2014 jsme zahájili spolupráci se sociálním podnikem Startujeme o.p.s., který zaměstnává lidi s lehkým mentálním hendikepem. Dali jsme tak možnost celkem 9 lidem s lehkým mentálním postižením najít u nás práci. Lidé, rozmanitost a začleňování do společnosti Naše kavárna nabídne zaměstnání lidem, kteří by jinde těžko dostali šanci. Forma spolupráce, kdy se velká mezinárodní společnost rozhodla takovýmto způsobem podpořit neziskovou organizaci, je přitom v českém prostředí jedinečná, řekl řídící partner PwC ČR Jiří Moser. Velmi vítám odhodlání a porozumění. Lidé v PwC pochopili, že někdo musí jako první prolomit zbytečnou bariéru mezi firemním světem a lidmi s postižením, respektive takovými organizacemi, jako je ta naše. Věřím, že vzájemné nadšení vytrvá, uvedl Jakub Knězů, ředitel Startujeme, o.p.s.

21 Profesní rozvoj našich lidí Komplexní program průběžného vzdělávání, koučingu a růstu Klíčovou součástí naší strategie je poskytování kvalitních příležitostí, které našim zaměstnancům pomáhají růst a uspět jako profesionálové. I nadále budeme investovat do rozvoje našich lidí během celé jejich kariéry v PwC. Příležitosti ke vzdělávání v PwC jsou kombinací pracovních zkušeností, koučování a profesionálních, obchodních a manažerských kurzů, které jsou podporovány řadou aktivit, včetně zahraničních výjezdů. a hodnoty společnosti promítají v jejich chování, práci s klienty a řízení lidí. Nově povýšené zaměstnance připravujeme na jejich novou roli a další kroky v kariéře pomocí speciálních kurzů. Program pro klíčové talenty Pomáhá našim nejperspektivnějším zaměstnancům naplnit jejich potenciál. Vzdělávání, trénink a kariérní rozvoj pro zaměstnance Našim lidem pomáháme s rozvojem na základě analýzy jejich kompetencí, schopností a cílů. Nastavili jsme proces výkonnostního řízení tak, abychom zaměstnancům ulehčili zaznamenávání a vyhodnocení jednotlivých úspěchů a poskytli zpětnou vazbu na to, jak se klíčové kompetence Individuální koučing Vedeme osobní koučingová setkání jednotlivců. Navíc volné tréninkové kapacity nabízíme i zájemcům z řad partnerů z neziskového sektoru. Program globální mobility Zaměstnancům nabízíme i pracovní stáže a pobyty v zahraničních kancelářích PwC. Podívejte se na množství hodin, které naši zaměstnanci věnovali školení na straně hodin navíc věnovaných školení i představitelům spřízněných neziskových organizací, jako Člověk v tísni a Nadace Via Lidé, rozmanitost a začleňování do společnosti 20

22 Měření úspěchu a individuální nabídka benefitů Průzkum spokojenosti zaměstnanců Angažovanost zaměstnanců přímo ovlivňuje jejich motivaci a výkon a tím i náš úspěch na trhu. Každoroční průzkum mezi zaměstnanci nám umožňuje získat neocenitelnou zpětnou vazbu a současně měřit stupeň jejich angažovanosti. Každoročně analyzujeme výsledky průzkumu, identifikujeme problematické oblasti a následně připravíme plán na jejich zlepšení. PwC Choices systém flexibilních pracovních benefitů Od roku 2009 používáme systém flexibilních pracovních benefitů nazvaný PwC Choices. Každý zaměstnanec obdrží roční virtuální účet ve formě bodů, za které může čerpat služby a produkty od více než 2000 poskytovatelů podle vlastního zájmu a preferencí. Lidé, rozmanitost a začleňování do společnosti 10 21

23 Flexibilní pracovní příležitosti a prostředí, motivující podmínky pro práci Pružné pracovní podmínky Uspořádání pracovního programu je u nás velmi flexibilní. Nabízíme našim lidem řešení, která uspokojí jejich potřeby vyvažování pracovních a životních priorit: částečný úvazek, práce z domova, flexibilní pracovní doba, neplacené volno. V rámci posílení flexibility používáme i množství různých informačních a mobilních technologií: videokonferenční hovory, telefon v počítači, interní chatovací systém, interní sociální síť, možnost využívání vlastních mobilních zařízení. Podívejte se na rozvržení našich zaměstnanců z hlediska využívání zkrácených úvazku podle oddělení i jednotlivých pozic na stranách O 50 % více zaměstnanců využilo možnosti pracovat na zkrácený úvazek 86 zaměstnanců v roce zaměstnanců v roce 2013 Jiří Moser, řídící partner PwC ČR společně se 17 předními představiteli soukromého sektoru stvrdil v Americkém centru svým podpisem Memorandum diverzita o podpoře rovných příležitostí na pracovním trhu a aktivním uplatňování principu genderové vyváženosti. Lidé, rozmanitost a začleňování do společnosti 22

24 Podpora zdravého životního stylu Zdravý životní styl a rovnováha mezi prací a osobním životem jsou pro naše zaměstnance velmi důležité. Celofiremní sportovní odpoledne 300 zaměstnanců si vyzkoušelo 13 poměrně netradičních sportů, z nichž nejoblíbenější byla lukostřelba, ale také kin-ball či hod šanonem. Podporujeme dynamické, zdravé a produktivní pracoviště. Podpora charity prostřednictvím sportovního výkonu Jeden z našich kolegů, který byl na zahraniční stáži ve Velké Británii, se zapojil do charitativního projektu, který vyžadoval úctyhodný sportovní výkon. Sedmičlenný PwSea tým přeplaval za 16 hodin kanál La Manche. Tým složený z mužů i žen však nemohlo nic zastavit od dosažení jejich cíle. Tento zprvu bláznivý projekt s charitativním podtextem pomohl vybrat přes 12 tisíc liber. Všichni jsme věděli, že to bude náročné, ale nikdo z nás netušil, jak moc! Vítr, vlny, mořská nemoc, medúzy, silný mořský proud, tma, zima Nic z toho nás nedokázalo zastavit. Posledních 300 metrů plavání ve tmě na francouzské pobřeží bez doprovodného člunu bylo nejtěžších, ale zároveň nezapomenutelných. Nečekal jsem, že někdy budu mít radost z toho, že jsem pod vodou narazil do skály a odřel si kolena - teď už jsem věděl, že jsem téměř na břehu, řekl náš kolega, Lukáš Orca Orsag, který je v současné době na stáži v PwC UK. Lidé, rozmanitost a začleňování do společnosti 10 23

udržitelnému a odpovědnému přístupu

udržitelnému a odpovědnému přístupu Part of it: Jsme součástí řešení výzev odpovědného podnikání Vytváříme hodnoty díky udržitelnému a odpovědnému přístupu k podnikání Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnosti

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Geberit Kompass. Vize (graficky) Vize Kam míříme. Poslání Hodnoty Faktory úspěchu. Zásady řízení. Co děláme. Co nás vede. Jak spolupracujeme -

Geberit Kompass. Vize (graficky) Vize Kam míříme. Poslání Hodnoty Faktory úspěchu. Zásady řízení. Co děláme. Co nás vede. Jak spolupracujeme - Geberit Kompass Vize (graficky) Vize Kam míříme Poslání Hodnoty Faktory úspěchu Zásady řízení Co děláme Co nás vede Co nás dělá úspěšnými Jak spolupracujeme - Předmluva Albert M. Baehny Milí kolegové,

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Výsledky rychlého průzkumu Praha, 10. 6. 2014 V rámci krátkého dotazníkového šetření jsme oslovili členy CFO Clubu Struktura

Více

Průvodce problematikou sociální odpovědnosti firem

Průvodce problematikou sociální odpovědnosti firem Průvodce problematikou sociální odpovědnosti firem Na přiložené lince najdou zájemci originál Kompendia v plném rozsahu v anglickém jazyce: http://www.csr training.eu/en/csr training/ Kompendium bylo vytvořeno

Více

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Dlouhodobá strategie komunikace CSR ve společnosti Tchibo ČR a SR

Více

Vytváříme a rozvíjíme dlouhodobé vztahy Zpráva o společenské odpovědnosti 2011

Vytváříme a rozvíjíme dlouhodobé vztahy Zpráva o společenské odpovědnosti 2011 www.pwc.cz/csr Vytváříme a rozvíjíme dlouhodobé vztahy Zpráva o společenské odpovědnosti 2011 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera,

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Top společnosti kladou větší důraz na rozmanitost a vytvářejí různorodé cesty k Leadershipu

Top společnosti kladou větší důraz na rozmanitost a vytvářejí různorodé cesty k Leadershipu Praha, 19.11.2014 Společnost Hay Group identifikovala Best Companies for Leadership ve své deváté výroční studii Top společnosti kladou větší důraz na rozmanitost a vytvářejí různorodé cesty k Leadershipu

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011 Pivovary Staropramen a.s. Úvodní slovo generálního ředitele Být úspěšný znamená závazek a odpovědnost V poslední době se pojem CSR, nebo-li společenská odpovědnost

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016 Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby 6. dubna 2016 CIO Survey v kostce Motto Jakou stopu vytváří dnešní CIO? 1271 CIO ze 43 zemí 20 % z 1000 největších firem 43 % bylo z 500 největších

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Profil společnosti Současná společnost Pivovary Staropramen s.r.o. vznikla 1. 2. 2013 v důsledku fúze společností Pivovary Staropramen a.s. a společnosti Molson Coors Czech s.r.o., na kterou přešlo jmění

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

www.jetonatobe.com Poskládáš si to, jak chceš

www.jetonatobe.com Poskládáš si to, jak chceš www.jetonatobe.com Poskládáš si to, jak chceš Proč jsem si vybrala PwC? Top pět důvodů absolventů, kteří do PwC nastoupili v září 2014 Přímá zkušenost ze stáže Přátelští lidé a příjemné prostředí Možnost

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Siemens, s.r.o. Spokojenost na obou stranách

Siemens, s.r.o. Spokojenost na obou stranách Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten Siemens, s.r.o. Spokojenost na obou stranách Monika Boržíková, HR Business Partner, Talent Acquistion Manager 4.2.2015, Praha Page 1 Obsah prezentace - Společnost

Více

Lze podnikat a pomáhat?

Lze podnikat a pomáhat? Lze podnikat a pomáhat? Sociální podnikání jako udržitelné řešení společenských problémů Jakub Mareš Impact Hub Chřibská 24. 9. 2016 Praha Brno Ostrava Potřeba udržitelných řešení krize důvěry v (sociální)

Více

ETICKÝ KODEX INSPEKTORA

ETICKÝ KODEX INSPEKTORA ETICKÝ KODEX INSPEKTORA KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVÁNÍ INSPEKTORŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EuroProfis (Asociace hodnotitelů NSQ) Červenec 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční rok 2013 Obsah 4 Co si myslí vedení 5 Představení

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY

PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY Podnikatelské motto Naše cesta k úspěchu Podnikatelské motto popisuje samozřejmost existence skupiny EVVA a umožňuje orientaci organizace jako celku. Tvoří základnu podnikatelské

Více

OPRAVÁRNA.CZ. Co jde opravit, není třeba vyhazovat

OPRAVÁRNA.CZ. Co jde opravit, není třeba vyhazovat OPRAVÁRNA.CZ Co jde opravit, není třeba vyhazovat Co je Opravárna - komunitní web podporující opravu rozbitých výrobků - sdružuje šikovné lidi, kteří umí cokoliv opravit ať už jde o elektroniku, domácí

Více

Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce

Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce 2 Sociální pilíř Environmentální pilíř Ekonomický pilíř Sociální pilíř CSR 3 Rovné příležitosti Rozmanitost

Více

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání ve Skupině způsob našeho podnikání životní komunitu Skupina je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v ČR je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC je dlouhodobou jedničkou ve financování

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Práce na Evropském účetním dvoře

Práce na Evropském účetním dvoře Práce na Evropském účetním dvoře Práce, která má skutečný smysl Atraktivní balíček Odborná příprava a karierní rozvoj Jak pracujeme Co říkají naši zaměstnanci Platové podmínky Zaměstnanecké výhody Ostatní

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

_ Problém a příležitost

_ Problém a příležitost ZDENĚK RUDOLSKÝ _ Problém a příležitost V České republice je spousta lidí se skvělými nápady chybí jim ale infrastruktura, kontakty, přístup ke zdrojům a podmínky pro rozvoj. Hub je celosvětová síť působící

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Stínování manažerů Manager Shadowing Program

Stínování manažerů Manager Shadowing Program Stínování manažerů Manager Shadowing Program Kvalita Quality 2009 20. května 2009 DTO CZ, s.r.o. Ostrava Tomáš Nejedlo Co vás zajímá (nebo by mělo) Proč stínování organizujeme? Co program zahrnuje? Jak

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Doufáme, že Vás projekt Soutěž a Podnikej, zaujme a věnujete mu chvíli svého času. MARTIN VÍTEK, spoluzakladatel Soutěž a Podnikej

Doufáme, že Vás projekt Soutěž a Podnikej, zaujme a věnujete mu chvíli svého času. MARTIN VÍTEK, spoluzakladatel Soutěž a Podnikej 2017 Dobrý den, jmenujeme se Martin Vítek a David Friedl a jsme zakladatelé a organizátoři projektu pro studenty středních škol Soutěž a Podnikej. Rádi bychom Vám jej v několika minutách představili a

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Personální strategie People Strategy společnosti Schindler Podpora podnikání na základě podpory našich pracovníků

Personální strategie People Strategy společnosti Schindler Podpora podnikání na základě podpory našich pracovníků Realizace naší personální strategie Naplnění ambicí naší personální politiky Podpora našeho podnikání Podpora našich hodnot Personální strategie People Strategy společnosti Schindler Podpora podnikání

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE Mezinárodní konference Sociální podnikání a sociální inovace v praxi Mgr. Markéta Korbelová, Mgr. Zuzana Medňanská 22. listopadu 2017 Zelný trh 1 Brno, 602 00 AGAPO, o.p.s.

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více