G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka"

Transkript

1 G R O M A v e r z e 1 1 Uživatelská příručka i

2 Obsah I. Uživatelská příručka Úvod Požadavky programu Ochrana programu Instalace programu Instalace Spuštění programu Parametry při spuštění Inicializační soubor Informační kanál Automatická aktualizace Ovládání programu Ovládání programu Hlavní okno programu Lišta nástrojů Lišta výpočetních funkcí Lišta nastavení Datová okna Práce s okny Dialogová okna Modální dialogová okna Nemodální dialogová okna Vstupní řádky se vzorci Zvyšování / snižování čísla bodu Výběr datových souborů Nápověda Datové soubory Projekty Souřadnicové soubory Geometrie Zeměpisné souřadnice Soubory s měřenými daty Protokoly Textové soubory Grafické soubory Indexování souborů Komprese souboru Správa souborů Otevření souboru Otevření souboru pomocí dialogového okna Otevření souboru pomocí parametru při spuštění Otevření souboru pomocí Průzkumníka Otevření seznamu pouze pro čtení Založení nového souboru Import souborů z předchozích verzí systému GROMA Seznamy ii

3 Informace o bodech Identifikátor bodu Datum vytvoření bodu Datum poslední modifikace bodu Kód bodu Kód kvality Typ bodu Způsob pořízení Další údaje v seznamech souřadnic Další údaje v seznamech polárního měření Další údaje v seznamech ortogonálního měření Kurzor Editování Přidávání položek Přidávání do seznamu souřadnic Přidávání do seznamu měření Mazání položek Označování Označování z klávesnice Označování myší Hromadné označování Režimy označování podle kódů Vyhledávání položek Volba zobrazených údajů Krok zpět Krok vpřed Přetahování dat Postup při přetahování jednotlivých položek Postup při přetahování bloku položek Kopírování dat Přečíslování seznamu Volba vstupního a výstupního souboru Doplnění předčíslí Oříznutí předčíslí Změna předčíslí Změna čísla Přečíslování podle seznamu Volby Přečíslování Přečíslování podle seznamu Hromadné změny v seznamech Typ změny Funkční vztahy Specifické volby pro seznam souřadnic Specifické volby pro seznam měření Označování bodů Změna kódů na grafické Seznam souřadnic Pohyb v seznamu souřadnic Zamykání bodů Řazení seznamu souřadnic Aktivní seznam souřadnic Volba aktivního seznamu souřadnic Vyhledávání v seznamu souřadnic Ukládání bodů iii

4 iv Grafické zobrazení bodů Roztřídění seznamu podle mapových listů Porovnání seznamů souřadnic Kontrola duplicitních čísel Odstranění identických bodů Kontrola číslování bodů Dávkové průměrování souřadnic Zaokrouhlení souřadnic Obnova smazaných položek Připojení souboru Dvojí souřadnice Zeměpisné souřadnice Seznam měření Volba podrobnosti zobrazení Přečíslování seznamu měření Zpracování zápisníku Převod šikmých délek na vodorovné Zpracování měření v obou polohách Redukce směrů Oprava indexové chyby Oprava refrakce Výpočet převýšení Redukce převýšení na spojnici stabilizačních značek Zpracování opakovaných měření Zpracování obousměrně měřených délek a převýšení Označení orientací Body použité jako stanoviska Body nalezené v seznamech souřadnic Body s kódem orientace Body s číslem vyšším než Body s předčíslím Body s předčíslím vyšším než Spojení souborů měření Obnova smazaných položek Projekty Založení projektu Přidávání / ubírání souborů Uložení projektu Otevření projektu Kódování bodů Princip kódování Kódovací tabulka Připojení a odpojení kódovací tabulky Editace kódovací tabulky Vícenásobné kódy Nenalezené kódy Označování bodů podle kódů Zadávání kódů pomocí popisů Překódování při importu Výpočty Výpočetní dialogová okna Zadávání údajů Přímé zadávání údajů Přetahování údajů ze seznamů Aktualizace vstupních souřadnic... 77

5 Automatická orientace osnovy vodorovných směrů Ukládání výsledků Postup při přetahování vypočtených bodů Postup při ukládání vypočtených bodů Kontrolní kresba Tolerance Testování dle předpisů pro práci v katastru nemovitostí Transformace souřadnic Identické body Transformační klíč Shodnostní transformace Podobnostní transformace Afinní transformace - 5 stupňů volnosti Afinní transformace - 6 stupňů volnosti Uživatelská transformace Orientace osnov Ruční orientace osnov Automatická orientace osnov Váhy orientací Výpočetní úlohy Polární metoda Souřadnice stanoviska Orientace osnov Podrobné body Ortogonální metoda Polární metoda dávkou Příprava pro výpočet Soubory Okamžitý stav výpočtu Celkový stav výpočtu Ortogonální metoda dávkou Příprava pro výpočet Soubory Okamžitý stav výpočtu Celkový stav výpočtu Volné stanovisko Protínání z délek Protínání z orientovaných směrů Hromadné protínání z orientovaných směrů Průsečík přímek Průsečík přímka - směr Průsečík přímka - kružnice Polygonový pořad Počáteční a koncový bod Měřená data Výsledky Vstupy / Výstupy Výškový pořad Transformace souřadnic Identické body Automatické vyhledání identických bodů Záměna souřadnic identických bodů Typ transformace Transformace bodů Směrník a délka v

6 vi Kontrolní oměrné Soubor kontrolních oměrných Konstrukční oměrné Vyrovnání na přímku Vyrovnání na kružnici Výpočet výměr Polární vytyčovací prvky Orientační směr Výpočet jednotlivých bodů Dávkový výpočet Výpočet do zápisníku Ortogonální vytyčovací prvky Výpočet trasy Fasáda Kubatury Výpočet výšky stanoviska Výpočet výšek Napojení změny do KM-D v dosavadním bodu Napojení změny do KM-D v novém bodu Dávkový výpočet souboru MAPA Vzorový soubor s polární metodou Vzorový soubor s ortogonální metodou Export - Import souborů Seznamy souřadnic Textové seznamy souřadnic Soubory ve formátu MS Excel Soubory ve formátu XML Soubory typu GEUS Soubory typu dbase III Soubory typu KOKEŠ Soubory typu Geodimeter Soubory typu Leica Soubory typu Sokkia Soubory typu Topcon Soubory GROMA verze Seznamy měření Naměřená data - Text Naměřená data - MAPA Naměřená data GROMA verze Kresba Soubory typu DXF Definice teodolitu Definice teodolitu Protokoly Otevření protokolu Interní editor Externí editor Princip práce s protokoly Lokální protokol Výpis seznamu souřadnic do protokolu Výpis seznamu měření do protokolu Přečíslování protokolu Kódování češtiny Parametry protokolu Hlášení a komentáře

7 16. Grafika Princip ukládání grafiky Otevření grafického okna Ovládání grafického okna Chytání na body Referenční výkresy Kódování kresby Algoritmus vytváření kresby Digitalizace rastrových dat Načtení rastrových dat do programu Grafické souřadnice Transformace souřadnic Manipulace s lupou Určení transformačního klíče Digitalizace Grafické určování bodů Princip grafického určování bodů Postup při grafickém určování bodů Tiskové výstupy Náhled před tiskem Tisk seznamů Nastavení okrajů Výběr hlaviček Výběr položek Volba rozsahu stránek a počtu kopií Volba fontu Manažer konfigurací Spolupráce s CAD systémy Spuštění s podporou CAD systému Atributy pro přenos bodů Propojení s databázemi Podporované servery Používané databázové tabulky Tabulka projektů Tabulka bodů Nastavení připojení k databázi Postup práce s databázemi bodů Připojení k databázi Inicializace databáze Výběr / nastavení aktivního projektu Import z databáze II. Referenční příručka Práce s referenční příručkou Hlavní menu Menu Soubor Nový Otevři Ulož Ulož jako Zavři všechny Komprese souboru Indexování souboru Informace o souboru Aktivní seznam souřadnic Nastavení vii

8 viii Manažer konfigurací Konfigurace: Umístění Název konfigurace Vytvořit kopii Vytvořit novou Odstranit CAD nastavení Tisk Nastavení tiskárny Zobraz protokol z výpočtu Ulož protokol z výpočtu Zobraz hlášení a komentáře Konec Dialogové okno Nastavení Prostředí Pořadí souřadnic: Řazení: Textový editor: Seznamy: Vyhledávání bodů: Nastavení internetu: Další volby: Zakládací soubory Výpočty Dávkový výpočet: Volné stanovisko Nabízet jako orientace: Různé: Váhy směrů při orientaci osnov Váhy převýšení Tolerance Redukce Redukce: Charakteristiky bodů Přičítání redukce: Záznamník Záznamník: Měřená data: Souřadnice: Volby: Kódování souboru: Teodolit Název teodolitu: Střední chyby: Kolimační chyba: Indexová chyba: Kódování bodů Kódovací tabulka: Nastavení: Tabulka typů: Protokol Kódová stránka: Volby: Font na obrazovku / pro tisk

9 Vstup/výstup Počet desetinných míst: Čísla bodů Měřítkový koeficient pro převod délek do roviny zobrazení: Délkové jednotky: Úhlové jednotky: Zeměpisné souřadnice: Ukládání bodů do seznamů souřadnic Přenos bodů do databáze Vstupní / výstupní formát souřadnic Vstupní / výstupní formát měření DXF Hlavička: Zaměnit X a Y: D: Redukovat: Koeficient X/Y/Z: Výška textu: Font pro čísla bodů/ pro výšky: Menu Výpočty Menu Okno Zavři Mozaika horizontálně - vertikálně Kaskáda Srovnání ikon Parametry zobrazení Menu Editace Krok zpět Přenes Zkopíruj Vlož Vymaž Menu Databáze Připojit k databázi Nastavení projektu Výběr katastrálního území Vytvořit databázi a uživatele Inicializace databáze Menu Projekt Přidej soubor Odeber soubor Otevři soubor Nastavení Menu Souřadnice / Měření Přidej položku Uber položku Edituj položku Najdi položku Označ Hromadná změna Přečíslování seznamu Překódování podle tabulky Obnova smazaných položek Do protokolu Menu Souřadnice ix

10 x Parametry zobrazení Zobraz graficky Roztřiď dle mapových listů Porovnání seznamů souřadnic Způsob zadání požadované střední souřadnicové chyby Kontrola číslování bodů Kontrola duplicitních čísel Odstranění identických bodů Dávkové průměrování souřadnic Postup při dávkovém průměrování souřadnic Zaokrouhlení souřadnic Dvojí souřadnice Připravit soubor pro dvojí souřadnice Import vedlejších souřadnic z doplňkového souboru Zaměnit hlavní a vedlejší souřadnice Exportovat vedlejší souřadnice do nového souboru Odstranit hlavní souřadnice Odstranit vedlejší souřadnice Odstranit nulové vedlejší souřadnice Roztřídit souřadnice podle kódu kvality Seskupit platné GPÚ do hlavních souřadnic Označit body s odlišnými souřadnicemi Uložit body do databáze Uložit změny do databáze Odstranit smazané body z databáze Synchronizovat seznam s databází Menu Měření Zpracování zápisníku Spojení stanovisek Označ orientace Setřídění Vykreslení měřické sítě v grafickém modulu Připoj soubor Parametry zobrazení Menu Plán Parametry zobrazení Vrstvy: Body: Čísla bodů: Výšky bodů: Čtvercová síť: Vyplň Zvětši Zmenši Překresli Výřez Vytvořit kódovou kresbu Smazat kódovou kresbu Výběr elementů Mazání elementů Spojování bodů Ohrada Odečítání souřadnic Menu Bitová mapa Transformační klíč

11 Digitalizace III. Přílohy Parametry při spuštění Instalace v síti Instalace v síti Konfigurační soubor Standardní umístění konfiguračního souboru Vynucené umístění konfiguračního souboru Kontrola umístění konfiguračního souboru Vzorový konfigurační soubor Síťový konfigurační soubor Typy datových souborů Struktura souboru pro nastavení databází Prvek <profile> Prvek <server> Prvek <table> Prvek <column> Komunikace se systémem MicroStation Konfigurace systému MicroStation Konfigurační soubory MDL modulů Spuštění systému GROMA z MicroStation Komunikace GROMA - MicroStation Přetahování bodů Ukazování bodů ve výkresu Spojování podle čísel bodů Informace o bodech Dynamické zobrazování čísel bodů Výpis seznamu souřadnic Vygenerování popisů Kódování bodů Konfigurace komunikačního modulu Atributy zobrazení Nastavení souřadnic Další funkce modulů Načtení seznamu souřadnic Vytvoření bodu ve výkresu Editace bodu Vytvoření popisů Export seznamu souřadnic Přenos bodů do systému GROMA Vyhledávání bodů Dynamické zobrazování čísel bodů Formáty vstupních souborů s naměřenými údaji Vstupní / výstupní textový formát Alfanumerické znaky Symboly datových položek Šířka formátovaných údajů Doplnění nulami Přesná šířka - oříznutí Znaménko Zarovnání Počet desetinných míst Další nastavení Příklady výstupního formátu Zvláštnosti vstupního formátu xi

12 Načítání pomocí pevného formátu Načítání pomocí volného formátu IV. Rozšiřující moduly Rozšiřující moduly Kontrolní kresba k výpočtům Zobrazení celé kresby Výřez Zvětšení Zmenšení Smazání Font Tisk Export do DXF Zkreslení v Křovákově zobrazení Trojúhelníková kalkulačka Přenos souborů Volba umístění souboru Přenosové parametry Načtení souboru Přenos souboru do stroje Další nastavení Připojení digitizéru Příprava digitalizačního zařízení Digitální planimetr Digitizér Test komunikace Kalibrace digitalizačního zařízení Odečítání bodů Určování ploch Vyrovnávací rovina Zadání roviny Poloha roviny Rovnice roviny Výsledné hodnoty Geometrické plány Úvod Ovládání programu Editace tabulek Filtry Editace tabulek Nastavení modulu Typ mapy Kód kvality Velikost písma Volby Výpočet výměr Výkaz výměr Žádost Popisové pole Logika zadávání dat Přepínače Údaje katastru nemovitostí Dosavadní stav KN Nový stav KN Díly KN xii

13 Údaje dřívější pozemkové evidence Stav dřívější pozemkové evidence Díly parcel dřívější pozemkové evidence Údaje pro BPEJ Doplňující údaje Texty Výsledné tabulky Vstupy a výstupy Ukládání dat do souboru Čtení dat ze souboru Náhled před tiskem Tisk Export do Excelu Export do DXF Výpočet trasy komunikace Úvod Ovládání programu Definování trasy Výpočetní kontroly Kontrola délky prvku Kontrola poloměrů křivosti Kontrola spojitosti Výpočet bodů v ose komunikace Výpočet bodů na normálách Výpočet vytyčovacích prvků Vyrovnání sítě Úvod Ovládání programu Varianty vyrovnání a připojení sítě Helmertova transformace Výběrová Helmertova transformace Pevný bod a pevný směrník Vázaná síť Charakteristiky bodů Charakteristiky pro polohové vyrovnání Charakteristiky pro výškové vyrovnání Parametry sítě Vstupní data Zapínání a vypínání položek Přibližné souřadnice vstupních bodů Seznam měřených směrů Seznam měřených délek Seznam měřených převýšení Vyrovnání sítě Uložení vyrovnaných souřadnic Porovnání etap Matematický model vyrovnání Menu SOUBOR Otevři Ulož Ulož jako Konec Menu SÍŤ Parametry sítě Lokalita xiii

14 Datum Etapa Jednotková střední chyba - polohový výpočet Jednotková střední chyba - výškový výpočet Střední chyba směru Váha převýšení Střední chyba délky Alfa, Beta Smazat síť Vypustit bod Upravit střední chyby směrů Upravit střední chyby délek Zobrazit kontrolní kresbu Porovnání etap Závěr V. Změny v nových verzích Změny mezi verzemi 9 a Změny mezi verzemi 10 a xiv

15 Seznam tabulek 5-1. Klávesy Proměnné pro hromadné změny v seznamu souřadnic Proměnné pro hromadné změny v seznamu měření Společné proměnné pro všechny typy výrazů Klávesy Speciální položky kódovací tabulky Testy při výpočtech Volby výpočtu polární metody Volby výpočtu polární metody dávkou Volby výpočtu ortogonální metody dávkou Volby výpočtu transformace souřadnic Volby výpočtu kontrolních oměrných Volby výpočtu souboru kontrolních oměrných Struktura souřadnicového souboru dbase III Řídící kódy Uživatelské prvky Vzorové kódy Položky v menu Parametry při spuštění Seznam proměnných souboru network.ini Přípony souborů používaných v systému GROMA Atributy prvku <profile> Struktura prvku <profile> Atributy prvku <server> Struktura prvku <server> Atributy prvku <table> Struktura prvku <table> Atributy prvku <column> Struktura prvku <column> Symboly datových položek pro seznam souřadnic Symboly datových položek pro seznam měření Příklady výstupního formátu pro seznam souřadnic Příklady výstupního formátu pro seznam měření xv xv

16 I. Uživatelská příručka 16

17 Kapitola 1. Úvod Dostáváte do rukou program GROMA, určený pro geodetické výpočty, jednoduchou grafiku a vedení seznamu souřadnic v prostředí Microsoft Windows. Požadavky programu Počítač: Program GROMA pracuje na jakémkoli počítači typu PC, na kterém běží Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 nebo Windows 8. Myš: K práci s programem je třeba myš, nejlépe třítlačítková. Ochrana programu Program je chráněn proti neoprávněnému použití tzv. hardwarovým klíčem. Hardwarový klíč je zařízení, které se připojí na paralelní nebo USB port počítače, a program během svého chodu jeho přítomnost testuje. Nenalezne-li klíč, spustí se automaticky v omezeném demonstračním režimu. Hardwarový klíč lze použít v lokálním nebo síťovém provedení. Lokální klíč musí být připojen přímo na počítači, na němž je GROMA spuštěna. Síťový klíč je připojen na tzv. licenčním serveru, ke kterému se jednotlivé instalace systému GROMA připojují. Klíč může být připojen na kterémkoli z portů LPT1 - LPT3 nebo USB. Klíč v paralelním provedení je zcela průchozí pro standardní signály tiskárny, můžete ji tedy připojit přes něj. Používáte-li více klíčů zapojených do kaskády, a nastanou-li nějaké komplikace (některý z programů nepracuje), zkuste změnit pořadí klíčů, případně je rozdělit i na další porty počítače. Windows technologie NT (Windows XP, Vista, 7) neumožňují aplikacím přímý přístup na hardware, takže je v tomto operačním systému nutno instalovat driver pro hardwarový klíč. Při kompletní instalaci systému GROMA jste dotázáni, zda si přejete driver nainstalovat. Při instalaci update se předpokládá, že máte driver již nainstalován. 17

18 Kapitola 2. Instalace programu Instalace Instalační disk obsahuje program s názvem groma11 a přesným číslem verze, který automaticky instaluje všechny potřebné soubory. Instalační program můžete spustit např. z menu Start nebo pomocí Správce Programů příkazem Start Spusť a zadáním jeho názvu, např. D:\groma11-0. Po jeho spuštění jste dotázáni na jméno adresáře, do kterého chcete program GROMA instalovat (implicitně C:\Groma11). Adresář pro program GROMA nemusí existovat, instalační program jej sám vytvoří. Spuštění programu Program můžete spustit dvojitým kliknutím na jeho zástupce, z menu Start nebo pomocí Průzkumníka. Parametry při spuštění Program GROMA lze spustit s některými parametry na příkazové řádce. Parametry jsou uvedeny za znakem "/" nebo "-". Seznam parametrů je uveden v příloze. Inicializační soubor Veškerá nastavení programu GROMA, včetně vstupních/výstupních formátů, rozmístění otevřených oken na obrazovce, apod. jsou ukládána do inicializačního souboru GROMA.INI. Umístění tohoto souboru se liší v závislosti na použité verzi MS Windows. Existuje-li v prostředí proměnná USERPROFILE, bude konfigurační soubor umístěn do adresáře, kam tato proměnná ukazuje. Tato proměnná je nastavena v systémech Windows 2000 XP a Vista. Není-li tato proměnná definována, bude konfigurační soubor umístěn v adresáři, kde jsou instalována MS Windows (obvykle C:\WINDOWS). Umístění konfiguračního souboru lze změnit pomocí parametru při spuštění. Seznam použitelných parametrů je uveden v příloze. Pokud při prvním spuštění systému GROMA není v příslušném adresáři inicializační soubor nalezen, program na toto místo zkopíruje standardní předdefinovanou konfiguraci, která se nachází v adresáři systému GROMA. Konfigurační soubor je textový soubor, který lze teoreticky přímo editovat, ale tento postup příliš nedoporučujeme, protože všechny jeho položky jsou nastavitelné z prostředí programu GROMA, a je-li tento soubor porušen, resp. obsahuje-li nepředpokládané nebo nepřípustné údaje, nelze zaručit korektní chování programu. Vzhledem k tomu, že v programu lze nastavit poměrně velké množství různých parametrů (a v některých případech, jako třeba u vstupních/výstupních formátů, může být nastavení poměrně pracné), doporučujeme inicializační soubor čas od času zálohovat. Informační kanál Program GROMA si po spuštění automaticky načítá aktuální informace z informačního kanálu prostřednictvím internetu. Pokud nalezne nějakou zprávu, která ještě nebyla zobrazena, zobrazí ji. Přeje- 18

19 Kapitola 2. Instalace programu te-li si zobrazit všechny starší zprávy z informačního kanálu, si můžete si je vyžádat příkazem Nápověda+Opakované zobrazení všech zpráv z informačního kanálu. Stahování informací z informačního kanálu lze vypnout v nastavení systému v dialogovém okně Soubor Nastavení Prostředí Automatická aktualizace Po spuštění systém GROMA kontroluje, zda není k dispozici nějaká aktualizace programu. Pokud ano, zobrazí informaci o nové verzi a nabídne automatické stahování. Během stahování aktualizace lze s programem normálně pracovat. Po úspěšném stažení aktualizace systém zobrazí zprávu, že je aktualizace stažena. Při příštím spuštění programu je aktualizace nainstalována. Během instalace aktualizace je původní instalace kompletně ozálohována, takže se k ní lze kdykoli dodatečně vrátit. Záloha je uložena do adresáře pro pracovní soubory (dle nastavení systémové proměnné TEMP). Automatické stahování aktualizací lze vypnout v nastavení systému v dialogovém okně Soubor Nastavení Prostředí. Správce sítě Pokud se jedná o sdílenou instalaci v síťovém prostředí, a chcete zakázat automatické aktualizace a ponechat aktualizaci systému v pravomoci správce, můžete centrálně automatickou aktualizaci zakázat v síťovém konfiguračním souboru network.ini. Umístění konfiguračního souboru lze změnit pomocí parametru při spuštění. Seznam použitelných parametrů je uveden v příloze. Pokud při prvním spuštění systému GROMA není v příslušném adresáři inicializační soubor nalezen, program na toto místo zkopíruje standardní předdefinovanou konfiguraci, která se nachází v adresáři systému GROMA. Konfigurační soubor je textový soubor, který lze teoreticky přímo editovat, ale tento postup příliš nedoporučujeme, protože všechny jeho položky jsou nastavitelné z prostředí programu GROMA, a je-li tento soubor porušen, resp. obsahuje-li nepředpokládané nebo nepřípustné údaje, nelze zaručit korektní chování programu. Vzhledem k tomu, že v programu lze nastavit poměrně velké množství různých parametrů (a v některých případech, jako třeba u vstupních/výstupních formátů, může být nastavení poměrně pracné), doporučujeme inicializační soubor čas od času zálohovat. 19

20 Kapitola 3. Ovládání programu Ovládání programu Program se ovládá stejně, jako většina aplikačních programů pro MS Windows, uživateli, který je na toto prostředí zvyklý, by tedy ovládání nemělo činit žádné potíže. Hlavní okno programu Po prvním spuštění programu GROMA je zobrazeno jeho hlavní okno. Ve vrchní části okna je zobrazeno menu s příkazy, které slouží k ovládání programu. Toto menu reaguje na typ datového okna, které je právě aktivní, a přizpůsobuje mu nabízené příkazy. Po prvním spuštění programu není žádné datové okno otevřeno, menu tedy obsahuje pouze příkazy pro otevření okna a výpočty. Lišta nástrojů Pod tímto menu je zobrazena lišta nástrojů. Tato lišta obsahuje některé nejpoužívanější příkazy z hlavního menu, a slouží k jejich rychlejšímu vyvolání. Stejně jako menu, i lišta nástrojů reaguje svou nabídkou na typ aktivního okna. Lišta výpočetních funkcí Pod lištou nástrojů je zobrazena lišta s nabídkou výpočetních funkcí. Všechny nabízené úlohy lze vyvolat i pomocí menu Výpočty. Lišta nastavení Pod lištou výpočetních funkcí je lišta nastavení. Na této liště lze přímo měnit některá nastavení systému GROMA. Navíc je z této lišty přístupný manažer konfigurací, pomocí něhož lze spravovat více souborů s konfiguracemi. Všechny seznamy na liště nastavení zobrazují několik naposledy použitých hodnot. Při volbě již dříve nastavené hodnoty tedy většinou není třeba zadávat údaj z klávesnice, ale stačí jej vyhledat v seznamu hodnot. Na liště nastavení jsou přístupné následující položky: Volba aktivního konfiguračního souboru Zde lze volit, se kterou sadou konfigurací si přejete pracovat. Program nabízí všechny konfigurace nalezené v adresáři pro konfigurace. Umístění konfigurací lze definovat pomocí nastavení v souboru network.ini, případně pomocí parametru při spuštění systému GROMA. Vedle seznamu s nabídkou konfiguračních souborů je tlačítko pro vyvolání manažeru konfigurací. Předčíslí Nabídka implicitního předčíslí, které je použito při zadání neúplného čísla bodu. Toto předčíslí lze nastavit též v dialogovém okně Redukce. Pokud bude zadáno číslo bodu bez předčíslí, bude k ně- 20

21 Kapitola 3. Ovládání programu mu doplněno toto předčíslí. Bude-li v předčíslí zadáno pouze číslo ZPMZ, bude k němu z přednastaveného předčíslí doplněno číslo katastrálního území. V dialogovém okně Soubor Nastavení Vstup/Výstup lze nastavit zobrazování čísel bodů v seznamech tak, že u bodů, které mají předčíslí shodné nebo částečně shodné s přednastaveným bude zobrazováno redukované předčíslí nebo pouze vlastní číslo bodu. Lze zobrazit i historii naposledy použitých předčíslí. V seznamu je za předčíslím uveden i název příslušného katastrálního území. Za seznamem naposledy použitých předčíslí je tlačítko pro výběr předčíslí podle katastrálního území. Kód kvality Výběrový seznam kódů kvality. Zvolený kód kvality má vliv např. na mezní odchylky při výpočtech. Není-li zde nastaven platný kód kvality v rozmezí 1-8, implicitně se pro výpočet mezních odchylek předpokládá kód kvality 3 Měřítkový koeficient Okno s nabídkou naposledy použitých měřítkových koeficientů pro přepočet měřených délek do souřadnicové soustavy (redukce z kartografického zkreslení a z nadmořské výšky). Tímto koeficientem jsou přenásobeny všechny délky importované z totálních stanic. Měřítkový koeficient je tedy třeba nastavit ještě před importem souboru s měřením. Údaj o použitém měřítkovém koeficientu se zaznamená do protokolu o importu, a pro případnou pozdější kontrolu se zapíše i do hlavičky seznamu měření, odkud jej lze zobrazit příkazem Soubor Informace o souboru. Vyhledávání bodů Vstupní okénko pro vyhledávání bodu v seznamu podle čísla. Píšete-li do něj číslo bodu, program průběžně během psaní vyhledává v seznamu bod zadaného čísla. Je-li v seznamu více bodů stejného čísla, bude následující bod nalezen po stidknutí klávesy <šipka dolů> Přepínač výšek bodů Pokud jej vypnete, nebudou ve vpočetních protokolech uvedeny výšky bodů. Přepínač ukládání souřadnic vstupních bodů do protokolu Je-li zapnut, jsou při výpočtech protokolovány souřadnice všech vstupních bodů. Výběr aktivní sady souřadnic Při práci s více souřadnicemi zde můžete nastavit, která sada souřadnic má být aktivní. Mimo názvu sady souřadnic můžete zvolit i jednu z následujících možností: Platné GPÚ: budou použity souřadnice definujícé platné geometrické a polohové určení bodu, tedy souřadnice s vyplněným kódem kvality. První definované: budou použity první definované souřadnice. Pokud bod nemá vyplněny souřadnice v první sadě souřadnic, budou použity souřadnice z druhé sady souřadnic. Datová okna Pod lištou výpočetních funkcí je volná pracovní plocha, do níž jsou umisťována datová okna. U spodního okraje hlavního okna je umístěn stavový řádek, který uživateli poskytuje některé další informace. Hlavní okno programu, zobrazené po jeho prvním spuštění, tvoří rámec pro další okna, která obsahují vlastní zpracovávaná data. Program GROMA umožňuje práci se sedmi typy datových oken: 21

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o.

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o. GEUS 14.0 základní příručka uživatele programu GEUS ware s.r.o. Toto je základní příručka programu GEUS verze 14.0. Obsahuje popis instalace programu a hlavní změny proti předchozí verzi programu. Obsah

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing.

únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing. únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing. Vlastimil Rybola distributor 2002 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa 2 PASPORT - Uživatelská

Více

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí NemKalk 7 uživatelská příručka Úřední a tržní oceňování nemovitostí Obsah Úvod...3 Projekt ocenění...4 Vytvoření nového projektu ocenění...5 Vlastnosti projektu...6 Základní cena stavebních pozemků...8

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 Příručka k programu Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 telefon: +420 777 654 223 internet: http://www.solicad.com e-mail: info@solicad.com

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah Obsah Obsah...1 Úvod...5 Požadavky na počítač...6 Instalace...7 Prostředí programu...9 Zadávání posudku...10 Úvod a závěr posudku...10 Základní údaje o posudku...11 Lexikon obcí,

Více

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02 M-Print PRO Návod k obsluze Verze návodu 2013-02 Obsah Úvod 1 O M-Print PRO... 1 Pokyny k této příručce... 1 Zobrazovací prostředek... 2 Vysvětlení pojmů... 2 Poznámka k instalaci... 2 Všeobecná obsluha

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Svobodová Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

BRICSCAD V15. Uživatelská příručka

BRICSCAD V15. Uživatelská příručka BRICSCAD V15 Uživatelská příručka Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více