VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU... 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVOD... 3 2 AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU... 5"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012

2 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ (ODBORNÍ PRACOVNÍCI) AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI V ČÍSLECH A GRAFECH Přírůstky knihovního fundu Úbytky knižního fondu Periodika SLUŽBY VEŘEJNOSTI ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Databáze Anopress Kolektivní akce ODDĚLENÍ PRO DĚTI Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech STUDOVNA Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech POBOČKA STARÁ BOLESLAV Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Kolektivní akce SLUŽBY CELKEM Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Kolektivní akce Poplatky REGIONÁLNÍ ODDĚLENÍ OSTATNÍ ČINNOSTI PERSONÁLNÍ OTÁZKY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ DALŠÍ AKTIVITY OSTATNÍ ČINNOSTI ICT

3 1 Úvod VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Knihovna Eduarda Petišky je univerzální veřejnou knihovnou zřizovanou městem Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou reprezentovaná ředitelkou jako statutárním orgánem. Jejím posláním je zajištovat přístup k vědění, informacím a uměleckým dílům prostřednictvím různých zdrojů a služeb. Je přístupna všem členům společnosti stejně, bez ohledu na rasu, národnost, věk, pohlaví, náboženství, ekonomické postavení, zaměstnání a dosažené vzdělání. 1.1 Organizační struktura Organizační struktura definuje 4 úseky, úsek služeb veřejnosti je rozdělen na další oddělení (viz schéma). Všechny úseky jsou řízeny ředitelkou organizace. Ředitelka Zpracování fondu (+správa sítě) Služby veřejnosti Regionální oddělení Ekonomický úsek Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti Studovna Pobočka Stará Boleslav 3

4 1.2 Personální obsazení (odborní pracovníci) Ředitelka V. Krajíčková 0,5 úv Zpracování fondu + správa sítě J. Tauchmannová 1 úv. Služby 6,14 Regionální odd. V. Čamková 0,25 úv., H. Helisová 0,13 úv. Michal Kovář, 1 úv. Vlasta Čamková, 0,25 úv. Jiří Zradička 1 uv. Dagmar Císařová 0,88 úv. Jaroslava Fialová,0, 88 úv. Věra Krajíčková, 0, 5 úv. Zuzana Minxová, 0,5 úv. Jana Faltová, 0,63 úv. Ekon.omický úsek Jana Bláhová, 0,5 úv.(oov) Alena Šafránková (OSVČ) podpůrné činnosti Hana Helisová, 0,5 4

5 2 Akvizice a zpracování fondu Činnost oddělení spočívá v akvizici (získávání) nových dokumentů (knihy, časopisy, elektronické zdroje, AV media = zvukové knihy), jejich knihovnickém zpracování za využití automatizovaného knihovnického systému CLAVIUS, údržbě slovníků, vedení přírůstkového a úbytkového seznamu. Některé činnosti tohoto oddělení jsou z důvodu lepší organizace práce zajišťovány pracovníky oddělení dalších. Jedná se o objednávky knihy, objednávky evidenci a časopisů, aktualizaci fondu a systematické zpracování dokumentů. Nedílnou součástí činnosti tohoto oddělení je komunikace s firmou Lanius, správa sítě a řešení problému spojených s fungování ICT. Z dotace Středočeského kraje získané v rámci Projektu Zvukové knihy pro všechny bylo zakoupeno 197 zvukových knih v celkové hodnotě Kč (dotace Kč). V roce 2012 bylo zpracováno 135, ostatní byly evidovány v lednu Záznamy dokumentů v on-line katalogu je od podzimu 2012 doplňován o obálky knih, obsah a anotaci některých knih. V prosinci bylo odesláno prvních 50 záznamů do Souborného katalogu ČR. 2.1 Jednotlivé činnosti v číslech a grafech Přírůstky knihovního fundu Nabídka dokumentů byla v roce 2012 rozšířena o elektronické zdroje, kterými jsou zvukové knihy na pevných nosičích. Knihovna nabízela knihy, periodika a zvukové knihy. Pro zpracování jsou využívány následující moduly AKS Clavius knihy, brožury, AV media. Tb. č. 1, Graf č. 1, Graf č. 2 Přírůstek knihovního fondu Oddělení Svazky 12 Svazky 11 rozdíl Cena 12 Cena 11 rozdíl Knihy 12 Brožury 12 AV media 12 Odd. pro Odd. pro děti dosp Studovna Stará Boleslav Depozitáře VF Celkem E

6 Přírůstek fondu - knihy Přírůstek fondu - AV media 1% 16% 36% 37% 42% 30% 4% 13% 21% Odd. pro dospělé Odd. pro děti Studovna Stará Boleslav Depozitáře Výměnný fond Tb. č. 2, Graf č.3 Přírůstek fondu dle tematických skupin Témat. skupina Knihy Brožury AV media Celkem Naučná lit Krásná lit Naučná lit.pro děti Krásná lit.pro děti Celkem Odd. pro dospělé Odd. pro děti Stará Boleslav Přírůstekí fondu dle tématických skupin 21% 17% 5% 57% Naučná lit. Krásná lit. Naučná lit.pro děti Krásná lit.pro děti Přírůstek fondu dle způsobu nabytí Tb. č. 3, Graf č. 4 Přírůstek dle způsobu nabytí Způsob nabytí rozdíl 20% Dar Koupě Celkem % Dar Koupě Úbytky knižního fondu Knihovní dokumenty jsou vyřazovány dle 17 zákona 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Ve sledovaném období se jednalo o vyřazení dokumentů opotřebovaných, neúplných nebo poškozených a dokumentů, které uživatelé ztratili. V případě ztráty uživatel nahradí dokument buď stejným či obdobným výtiskem nebo formou finanční náhrady. 6

7 Tb. č. 4, Graf č. 5 Důvod odpisu Důvod odpisu rozdíl Opotřebovaná Ztráta Zastaralá Celkem % Důvod odpisu 32% 68% Tb. č. 5, Graf č. 6 Úbytky dle oddělení Oddělení rozdíl Odd. pro dospělé Odd. pro děti Studovna Stará Boleslav Depozitáře Výměnný fond Celkem Opotřebovaná Ztráta Zastaralá 8% 5% 7% 31% Úbytky dle oddělení 47% 2% Odd. pro dospělé Odd. pro děti Studovna Stará Boleslav Depozitáře Výměnný fond Tb. č. 6, Graf č. 7 Úbytky dle témat. skupin Skupina rozdíl Naučná Beletrie Mládež naučná Mládež beletrie Celkem % Úbytky dle tématických skupin 27% 58% 9% Naučná Beletrie Mládež naučná Mládež beletrie Periodika Knihovní fond tvoří denní tisk (Mladá Fronta) a populárně naučné časopisy s různou periodicitou (týdeníky, čtrnáctideníky, měsíčníky, občasníky) a různého zaměření. Tb. č. 7, Graf č. 8 Periodika Počet titulů 12 Počet titulů 11 Počet exempl. 12 Počet exempl. 11 Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti Studovna Stará Boleslav Celkem

8 Exempláře dle oddělení Tituly dle oddělení 10% 14% 22% 54% 10% 13% 22% 55% Oddělení pro dospělé Studovna Oddělení pro děti Stará Boleslav Oddělení pro dospělé Studovna Oddělení pro děti Stará Boleslav 8

9 3 Služby veřejnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA Oddělení pro dospělé Oddělení pro dospělé Čítárna Veřejná internetová místa Depozitář Toto oddělení je určeno uživatelům starším 15ti let. Knihovní fond tvoří tištěné a nově i elektronické zdroje knihy, časopisy a zvukové knihy (AV media). Doplňuje jej mediální databáze Anopress. Časopisy umístěné v čítárně jsou určeny k absenčnímu využívání, poslední čísla deníků a týdeníků jsou zpřístupňovány pouze prezenčně. Knihy v tištěné i elektronické lze půjči domů, výpůjční lhůta činí jeden měsíc (u novinek 14 dní). Akvizici knihovního fondu zajištují pracovníci tohoto oddělení (bližší informace o fondu viz kap. 1), zpracování fondu pracovnice oddělení zpracování fondu. Část knižního fondu oddělení je deponováno v depozitáři v budově Pedagogické fakulty UK (Královická 915). Kromě absenčního (mimo knihovnu) a prezenčního (pouze v knihovně) půjčování knih i časopisů, přijímání objednávek meziknihovní výpůjční služby, zodpovídání dotazů bibliografického a faktografického charakteru, zajištění přístupu k informačním zdrojům na 9

10 Internetu prostřednictvím 4 PC, individuální pomoci při výběru literatury realizují pracovníci tohoto oddělení za pomoci celého kolektivu kulturní a vzdělávací akce Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Výpůjčky V roce 2012 došlo k nepatrnému poklesu výpůjček, který byl způsoben menším zájmem o časopisy. V prosinci byly čtenářům zpřístupněny zvukové knihy, kterých se v tomto měsíci půjčilo 171. Velmi vyhřívanou službou je rezervovaní knih, které umožňuje čtenáři získat knihu, která je momentálně půjčena. Podrobnější výsledky jsou uvedeny v Tb. č.8 Tb. č. 8, Graf č. 9, Graf č. 10, Graf č. 11 Výpůjčky, rezervace, prolongace rozdíl Výpůjčky celkem výpůjčky periodik výpůjčky AV médií výpůjčky knih naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dětem Prolongace Rezervace Složení výpůjček dle čtenářeského určení 0% 1% 25% Výpůjčky knih, periodik a AV medií 14% 0% 74% 86% Naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dětem výpůjčky periodik výpůjčky AV médií výpůjčky knih Výpůjčky/Prolongace 18% 82% Výpůčky 10 Prolongace

11 Nejžádanějšími knihami tohoto roku byly: Nesbo: Lovci hlav, Brown.: Černý déšť, Hill: Žena v černém, Tučková: Žitkovské bohyně. Čtenáři, návštěvníci Služby v oddělení jsou realizovány pro 2 skupiny uživatelů, kterými jsou buď registrovaní čtenáři, nebo návštěvníci. Registrovaný čtenář (ten, který je registrován v aktuálním roce a uhradil registrační poplatek) může využívat všechny služby (absenční a prezenční) ve všech odděleních knihovny, návštěvníkovi jsou umožněny pouze služby prezenčního charakteru. Ke složení čtenářů i návštěvníků přihlíží pracovníci knihovny při budování knihovního fondu. Složení čtenářů Tb. č. 9, Graf č. 12 Složení čtenářů Rozdíl 45% 37% Čtenáři celkem Studující Důchodci Ostatní % Studující Důchodci Ostatní Tb. č. 10, Graf č. 13 Návštěvníci, uživatelé internetu rozdíl Návštěvníci celkem Uživatelé internetu Návštěvníci/uživatelé internetu 9% 91% Návštěvníci celkem Uživatelé Internetu Databáze Anopress Od září 2012 rozšířila knihovna své služby oí možnost využívání databáze Anopress, která obsahuje plné znění článků z novin, časopisů, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací a vybrané knižní a jiné soubory encyklopedického nebo referenčního charakteru. Přístupy 172 Dotazy 198 Články

12 3.1.3 Kolektivní akce Pracovníci tohoto oddělení zajišťují kulturní a vzdělávací činnost pro 2 cílové skupiny studenty středních škol a širokou veřejnost. Pro veřejnost byly realizovány cestopisné přenášky, autorská čtení, komponované pořady, pro studenty lekce informatické výchovy, semináře a divadelní představení. Fotografie z akcí Autogramiáda M. Nováka Osmdesátiny S. Rudolfa Příběhy 20. století Valentinský poetický večer Listování Cukr na nitku 12

13 Tb. č. 11 Přehled akcí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Měsíc Datum Druh akce Název akce Učinkující/přednášející Leden Setkání s : cestopis. přednáška Počet účast. Pacifická Kanada Jiří Lehejček 23 Únor 6.2. beseda/přednáška Příběhy 20. století Mikuláš Kroupa, Václav Šlajch 80 Březen 9.2. Setkání s : autorské čtení a beseda Autorské čtení spisovatelky Radky Denemarkové Radka Denemarková autogramiáda Autogramiáda M. Nováka Milan Novák autorské čtení Valentinský poetický večer 5.3. oslava výročí Setkání u příležitosti 80. narozenin spisovatele S. Rudolfa literatura: Pavel Kukal, Z. Šimůnková, Z. Ludvík Gordon, H. Drbalová, M. Radko, J. H. Čermáková, hudba: M. Duspiva Stanislav Rudolf, Petr Kukal, Martin Petiška 30 Duben beseda Lidská práva a dobrovolnictví Amnesty International, INEX-SDA: Lidé, čtěte!: hudebněpoetický večer Květen Setkání s : cestopisná přednáška Září divadlo Setkání s : cestopisná přednáška Říjen Týden knihoven: den otevřených dveří Týden knihoven: hudebně poetický večer Týden knihoven: cestopisná přednáška Týden knihoven: autorské čtení 4.10 Týden knihoven: autorské čtení Týden knihoven: autorské a přednesové čtení Listopad Lidé, čtěte! po šesté Mongolsko aneb přes hory k jurtám, kočovníkům a přírodě Listování: Turné v hajzlu (představení Neviditelný) literatura: P. Brycz, Petr Kukal, J. Pech, hudba: Pestrobarevný karneval pro pracující lid (J. Němec, J. Pech, Z. Bauer, J. Zradička) Jiří Lehejček 15 hráli: A. Novotný, L. Janíková, moderoval: L. Hejlík, host: C. D. Payne Stopem po Tanzanii Ilona Bittnerová 20 Den otevřených dveří pracovníci knihovny 2 Večer autorského čtení M. Petišky, P. Kukala a jejich hostů Povídání poutníka o cestě do Santiaga de Compostela Autorské čtení účastníků literární soutěže Macharův Brandýs pro gymn. Autorské čtení účastníků literární soutěže Macharův Br. pro veřejnost literatura: Petr Kukal, V. Vartová, hudebně-poetické pásmo: J. Christen, H. Christenová Zdeněk Janák 17 N. Bulvasová, P. Kospachová, F. S. Vokurková, V. Káně, P. Poncarová, J. Kotlán, J. Koreňová, L. Martinková, P. Steindl N. Bulvasová, P. Kospachová, F. S. Vokurková, V. Káně, P. Poncarová, J. Kotlán, J. Koreňová, L. Martinková, P. Steindl Čtenáři čtou čtenářům Alexandra Vokurková, Katja Fusek beseda Budhisté - setkání beseda Beseda na téma lidská práva a dobrovolnictví Amnesty International: seminář Informatika (prima - gymnázium) Michal Kovář, Jiří Zradička seminář Seminář o psaní seminár.a dipl. prací (septima -gymnázium) Michal Kovář, Jiří Zradička seminář Informatika (první ročník - gymnázium) Michal Kovář, Jiří Zradička seminář divadlo Seminář o psaní seminárních a diplomových prací (sexta - gymnázium) Listování: Stopařův průvodce po galaxii, Intimní deník Sabriny Black Michal Kovář, Jiří Zradička 30 Lenka Janíková, Lukáš Hejlík, Pavel Oubram, Věra Hollá seminář Informatika (kvinta - gymnázium.) Michal Kovář, Jiří Zradička Prosinec Setkání s : autorské čtení seminář seminář Literární večer s Markétou Matouškovou Seminář o psaní seminárních a diplomových prací (druhý ročník - gymnázium) Seminář o psaní seminárních a diplomových prací (třetí ročník - gymnázium) Markéta Matoušková 4 Michal Kovář, Jiří Zradička 29 Michal Kovář, Jiří Zradička seminář Informatika (první ročník - SZŠ) Michal Kovář, Jiří Zradička 26 Setkání s : hudebněpoetický večer autorské čtení Autorské čtení Stanislava Vávry a básníka Ticho Cukr na nitku Jaroslavy Vilemíny Kadlasové literatura: Stanislav Vávra, básník Ticho, hudba: Pavel Kopecký, Jitka Černohorská Jaroslava Vilemína Kadlasová beseda Vánoční posezení - jóga 16 Celkem 32 akcí

14 3.2 Oddělení pro děti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Oddělení pro děti poskytuje služby dětem a mládeži do 15 let, ale také všem, kteří se zajímají o dětskou literaturu. Knihovní fond je tvořen knihami, časopisy a zvukovými knihami. Uvedené druhy dokumentů jsou půjčovány domů, některé dražší publikace na základě podpisu uživatele. Individuální práce se čtenáři je náročná, musí být využívány specifické formy odpovídající jednotlivým věkovým kategoriím. Základní nabídka služeb (absenční a prezenční půjčování) je doplněna o možnost konzultací v oblasti literatury pro děti a mládež, rezervaci knih z fondu oddělení, kopírování z materiálů knihovny. Děti mohou využívat veřejný internet umístěný v tomto oddělení i další stanice umístěné na chodbě. Značná část pracovního úvazku je věnována rozvíjení čtenářské, informační a funkční gramotnosti dětí a získávání základních dovedností v oblasti práce s informacemi. Specifickou formou práce s vybranými třídami ZŠ je projekt Škola v knihovně, v rámci kterého žáci jejich nalezení, zhodnocení, použití a sdělování. Divadelní představení, besedy se spisovateli, exkurze, jsou většinou připravovány na základě požadavků jednotlivých základních a mateřských škol ve městě i okolí. (např. školy ze Záryb, Kostelního Hlavna, ) Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Výpůjčky V porovnání s rokem 2010 vzrostl počet výpůjček v oddělení pro děti celkem o svazků, bylo půjčeno o knih a 236 časopisů více. Specifikem dětských čtenářů je půjčování menšího počtu dokumentů při jedné návštěvě (2,25 děti, 3,04 dospělí). Nejvíce půjčovanou knihou byl Deník malého poseroutky (Kinney), Tramvaj plná strašidel (Braunová) a Ticho (Fitzpatrick). 14

15 Tb. č. 12, Graf č. 14, Graf č. 15, Graf č. 16 Výpůjčky, prolongace, rezervace rozdíl Výpůjčky celkem výpůjčky periodik výpůjčky AV médií výpůjčky knih Naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dětem Prolongace Rezervace Výpůjčky dle druhu dokumentu 18% 0% 82% výpůjčky periodik výpůjčky AV médií výpůjčky knih Výpůjčky knih dle tématických skupin 0% 2% 18% 80% Výpůjčky celkem/prolongace 18% 82% Naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dětem Výpůjčky celkem Prolongace Čtenáři a návštěvníci Tb. č. 13, Graf č. 17 Čtenáři, návštěvníci, návštěvníci Internetu Rozdíl Čtenáři Návštěvníci Využívají Internet % Návštěvníci/na Internet 96% Návštěvníci Využívají Internet Kolektivní akce Aktivity oddělení pro děti jsou zaměřeny na zvýšení informační gramotnosti žáků základních škol, rozvoj dětského čtenářství, propagaci a popularizaci knihy jako jednoho z nejdůležitějších médií. Jsou rozvíjeny ve spolupráci s mateřskými a základními školami v brandýské části města i některými školami v okolních obcích. 15

16 Fotografie z akcí Alena Ježková Audience na zámku Do kosmu s krtkem Exkurze mateřské školky Pavel Hrnčíř Vánoční hvězda 16

17 Tb. č. 14 Přehled akcí Měsíc Datum Druh akce Název akce Škola Počet počet Únor 7.2. Beseda Beseda s Alenou Ježkovou 5. třídy obou ZŠ akcí 2 účastníků Lekce informatické výchovy Informatika pro 2. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 2. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 2. třídy ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 4. třídy ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 4. třídy ZŠ Palachova Projekt Škola v knihovně Čtení s porozuměním ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 2. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 4. třídy ZŠ Na Výsluní 2 37 Březen 2.3. Lekce informatické výchovy Informatika pro 4. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 6. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 6. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 8. třídy ZŠ Na Výsluní Exkurze Miniškolka Lumpík Mateřská škola Lekce informatické výchovy Informatika pro 6. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 8. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 8. třídy ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 6. třídy ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 8. třídy ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 6. třídy ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 8. třídy ZŠ Palachova 1 13 Duben Lekce informatické výchovy Informatika pro 6. třídy ZŠ Palachova 1 21 Květen Exkurze Exkurze pro 4. třídy ZŠ Kostelec n.l Projekt Škola v knihovně Spisovatelé a ilustrátoři ZŠ Palachova Audience na zámku Soutěžení s knihou veřejnost Červen Exkurze Exkurze MŠ Dřevčice Projekt Škola v knihovně (1. B) Práce s textem ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro (2. a 3. tř. ZŠ Kostelec n.l Říjen 1.6. Den dětí Zábavný program ZŠ Palachova Komponovaný pořad Do kosmu s krtkem ZŠ Palachova, ZŠ Na Výsluní Tematická beseda Světadíly (8. MŠ) MŠ Riegrova Týden knihoven Beseda s Petrou Braunovou ZŠ Palachova, ZŠ Na Výsluní Exkurze Exkurze MŠ Pražská Týden knihoven Čtenáři čtou čtenářům ZŠ Palachova 2 20 Listopad Projekt Škola v knihovně Verše moderních básníků ZŠ Palachova Exkurze Exkurze MŠ Chrobolská Exkurze Exkurze MŠ Chrobolská Listování Pachatelé dobrých skutků ZŠ Palachova 1 86 Prosinec Listování Soví zpěv ZŠ Na Výsluní Projekt Škola v knihovně Čtení s porozuměním - ZŠ Palachova 1 19 pohádky Beseda Beseda s Pavlem Hrnčířem ZŠ Palachova, ZŠ Na Výsluní Divadelní pohádka Legenda o hvězdě ZŠ Palachova, ZŠ Na Výsluní Výtvarná dílna Vánoční dílna ZŠ Palachova 1 18 Celkem

18 3.3 Studovna Toto oddělení je určeno široké veřejnosti bez nutnosti registrace v knihovně. Poskytuje informační a rešeršní služby a realizuje pouze prezenční (na místě samém) výpůjčky a zajišťuje vlastní realizaci meziknihovní výpůjční služby. Stěžejní část činnosti tohoto oddělení se transformuje do elektronické podoby. Fond studovny je tvořen příruční knihovnou (publikace encyklopedického charakteru), dokumenty regionální povahy (knihy, časopisy, AV media) a doplněn informacemi o osobnostech regionu v tištěné podobě. Obdobné informace o významných osobách působících ve městě a okolí jsou doplňovány také do regionální databáze, která je součástí AKC Clavius. Žáci a studenti mohou využít pomoci při zajišťování podkladů pro referáty a studentské práce. Zejména vysokoškolští studenti mají možnost využít nadstandartní službu, kterou je bezplatné zpracování rešerší. Prostory studovny jsou využívány při pořádání kolektivních akcí Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Výpůjčky, návštěvníci Tb. č. 15 Výpůjčky, návštěvníci rozdíl Výpůjčky celkem Naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit.dětem Krásná lit.dětem Periodika Návštěvníci

19 Elektronické služby Tb. č. 16 Elektronické informační služby Počet požadavků Rešerše, meziknihovní výpůjční služba Tb. č. 17 Rešerše, MVS rozdíl Rešerše MVS

20 3.4 Pobočka Stará Boleslav Knihovna ve Staré Boleslavi je pobočkou knihovny v Brandýse nad Labem. Je určena všem kategoriím uživatelů a členěna na prostor pro děti, dospělé a Internet (nikoliv jednotlivá oddělení). Pracovnice pobočky zajišťují všechny činnosti nutné k provozu knihovny - individuální práci s dětskými a dospělými čtenáři, rezervování knih, přijímání objednávek MVS, přístup na Internet, zodpovídání jednoduchých faktografických či bibliografických dotazů. Část úvazku je věnována práci s knihovním fondem (výběr knih, nákup časopisů, aktualizace a ochrana fondu). Starší knižní fond je uložen v depozitáři ve vedlejší budově. Ve spolupráci s mateřskými a základními školami jsou zajišťovány lekce informatické výchovy, exkurze, besedy a další aktivity, které vedou k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Výpůjčky Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Tb. č. 18, Graf č. 18, Graf č. 19,Graf č. 20 Výpůjčky, rezervace, prolongace rozdíl Výpůjčky celkem výpůjčky periodik výpůjčky AV médií výpůjčky knih Naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dětem Prolongace Rezervace

21 Výpůjčky knih dle tématických skupin Výpůjčky dle druhu dokumentů 3% 14% 10% 13% 73% 87% Naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dětem Výpůjčky periodik Výpůjčky knih Výpůjčky, prolongace 15% 85% Prolongace Rezervace Mezi nejpůjčovanější knihy patří Pod cypřišem se sklenkou od Pavly Smetanové, Něžnýá déšť o C. Bouvier a Tajemství porodní báby od S. Evert.b Čtenáři, návštěvníci, využití Internetu Tb. č. 19, Graf č. 21 Složení čtenářů Rozdíl Čtenáři celkem Děti do 15 let Důchodci Ostatní % Složení čtenářů 29% 29% Děti do 15 let Důchodci Ostatní Tb. č. 20, Graf č. 22 Návštěvníci, využití Internetu Rozdíl Návštěvníci celkem Využívající Internet % Návštěvníci/využívající Internet 99% Návštěvníci celkem Využívající Internet 21

22 3.4.2 Kolektivní akce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Pracovní úvazek byl posílen o 5 hodin týdně, v rámci kterých Mgr. Jana Faltová připravuje ve spolupráci s mateřskými školami, základní školou a dalšími organizacemi ve Staré Boleslavi exkurze, lekce informatické výchovy, autorská čtení, výtvarné dílny a jiné akce pro děti. Tb. č. 21 Přehled akcí Měsíc Datum Druh akce Název akce Škola Počet akcí počet účastníků březen Exkurze Seznámení s knihovnou MŠ Dr. Beneše 1 35 duben Exkurze Seznámení s knihovnou MŠ Dvořákova Exkurze Seznámení s knihovnou MŠ Dvořákova 1 26 květen Beseda Beseda s Markétou Pilátovou ZŠ St. Boleslav, 3,. a4. tř Exkurze Seznámení s knihovnou ZŠ St. Boleslav 3 65 říjen Beseda Beseda s Markétou Pilátovou ZŠ St. Boleslav 5. tř Beseda Krtek ve vesmíru ZŠ St. Boleslav, 4. a 5. tř Lekce informatické výchovy Informatika pro 2. třídy ZŠ St. Boleslav 2 46 listopad Lekce informatické výchovy Informatika pro 2. třídy ZŠ St. Boleslav Lekce informatické výchovy Informatika pro 4. třídy ZŠ St. Boleslav Lekce informatické výchovy Informatika pro 4 třídy ZŠ St. Boleslav Lekce informatické výchovy Informatika pro 8. třídy ZŠ St. Boleslav Beseda Česko čte dětem MŠ Tip Toes Beseda Česko čte dětem MŠ Tip Toes 1 13 prosinec Lekce informatické výchovy Informatika pro 6. třídy ZŠ St. Boleslav Beseda Kocourek Modroočko MŠ Tip Toes

23 3.5 Služby celkem Knihovna Eduarda Petišky se prostřednictvím služeb veřejnosti snaží plnit poslání veřejných knihoven, které definuje Manifest UNESCO o veřejných knihovnách. Veřejná knihovna je bránou do světa vědomostí, která vytváří a posiluje čtenářské návyky, rozvíjí čtenářskou, informační a funkční gramotnost, zpřístupňuje informace v tištěných fondech i elektronických zdrojích, zajišťuje přístup ke kulturnímu dědictví. Prostředkem k naplnění tohoto poslání jsou v jednotlivých odděleních knihovny specifické formy činnosti zaměřené na rekreační, vzdělávací a volnočasové aktivity uživatelů veřejnosti Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Výpůjčky knih, časopisů, AV médií Počet výpůjček meziročně stoupl ve všech odděleních celkem o výpůjček. Trvalým trendem je pokles výpůjček časopisů. V roce 2012 byl knihovní fond rozšířen o zvukové knihy (AV média), kterých bylo půjčeno 306. Tb. č. 22, Graf č. 23, Graf č. 24, Graf č. 25, Graf č. 26 Výpůjčky dle druhu dokumentů, dle skupin, prolongace, rezervace Rozdíl Výpůjčky celkem Výpůjčky periodik výpůjčky AV médií Výpůjčky knih Naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dětem Prolongace Rezervace Výpůjčky dle druhu dokumentů 14% 0% Výpůjčky knih dle tématických skupin 3% 17% 17% 86% 63% Výpůjčky periodik Výpůjčky AV médií Výpůjčky knih Naučná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dospělým Krásná lit. dětem 23

24 Rezervace knih Prolongace z celkového počtu výpůjček Výpůjčky knih Rezervace Výpůjčky celkem Prolongace Tb. č. 23, Graf č. 27 Výpůjčky dle oddělení 2011 Rozdíl Odd. pro dospělé Odd. pro děti Studovna Stará Boleslav Celkem Výpůjčky dle oddělení 29% 0% 16% 55% Odd. pro dospělé Odd. pro děti Studovna Stará Boleslav Tb. č. 24 Výpůjčky na 1 návštěvníky, čtenáře, pracovníka služeb Počet výpůjček na 1 návštěvníka Počet výpůjček na 1 čtenáře Počet výpůjček na 1 pracovníka služeb 2,82 2,98 34,12 33,

25 Čtenáři, návštěvníci V roce 2012 bylo v knihovně registrováno čtenářů (17% z počtu obyvatel města), o 138 více než v roce Pozitivním zjištěním je nárůst dětských čtenářů o 114. Vzhledem k tomu, že knihovnu navštěvuje pouze 14% čtenářů důchodců, je nutné rozšířit tento segment uživatelů knihovny. Tb. č. 25 % čtenářů z počtu obyvatel Počet obyvatel Čtenáři knihovny % z počtu obyv Složení čtenářů Tb. č. 26, Graf č. 28 Složení čtenářů Rozdíl Děti do 15 let Studující Důchodci Ostatní Čtenáři celkem % 14% 30% 21% Děti do 15 let Studující Důchodci Ostatní Tb. č. 27, Graf č. 29 Počet návštěv rozdíl Návštěvy půjčoven Návštěvy Internetu Návštěvy kulturních a vzdělávacích akcí Fyzické návštěvy celkem Virtuální návštěvy Fyzické/virtuální návštěvy 30% 70% Fyzické návštěvy celkem Virtuální návštěvy Kolektivní akce Knihovna Eduarda Petišky nabízí širokou škálu kulturních a vzdělávacích akcí., v rámci kterých se zaměřuje na zvyšování čtenářské, informační a funkční gramotnosti veřejnosti. Dlouhodobě spolupracuje se základními a středními školami na propagaci čtenářství, zvýšení povědomí žáků o činnostech a funkcích knihoven, schopnosti pracovat s informacemi ve smyslu informaci nalézt, použít ji a umět ji komunikovat. Akce vzdělávacího charakteru jsou 25

26 doplněny besedami se zajímavými spisovateli či divadelními představeními. Pro širokou veřejnost jsou připravovány autorská čtení, hudebně literární pořady, dramatizace literárních děl (projekt Listování), některé s regionálním zaměřením. Tb. č. 28. Graf č. 30 Počet akcí Počet akcí Počet účastníků Poplatky Poplatky, které definuje knihovní zákon a jejichž výše vychází z prokazatelných nákladů, tvoří jen minimální část rozpočtu knihovny. Je stanoven registrační poplatek ve výši 100,- Kč pro ekonomicky aktivní, 50 Kč pro ostatní, poplatek za upomínání a poplatek za dokument objednaný z jiné knihovny. Tb. č. 29, Graf č. 31 Poplatky rozdíl Registrační poplatek Kč Kč Upomínky Kč Kč Ztráty/poškození Kč -614 Kč Další poplatky (MVS) Kč Kč Celkem Kč Kč 4% Poplatky 9% 22% 65% Registrační poplatek Ztráty/poškození Upomínky Další poplatky (MVS) 26

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo...

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo... Knihovna (pobočka)...... Kraj... Místo... DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Pozn.: Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2015

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2015 Č. j.: svkul/00163/2015 ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2015 SVKUL 2014 1. ÚVOD V roce 2015 si budou pracovníci Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (a nejen

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2011

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva 2011 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2011 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace 1 2 O B S A H Úvod 5 Doplňování

Více

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU...

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.1. AKVIZICE KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.2. REVIZE, OBSAHOVÁ

Více

Slavíme 130 let knihovny

Slavíme 130 let knihovny Plán práce na rok 2015 1. ledna 6. dubna 1. května 8. května 6. července 28. září 28. října 17. listopad 24. prosince 25. prosince 31. prosince (nařízená dovolená) V tyto dny je pro veřejnost zavřeno:

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav, se

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 A/ ZÁKLADNÍ INFORMACE B/ HOSPODAŘENÍ ROZPOČET C/ KNIHOVNÍ FOND, VÝPŮJČKY, ČTENÁŘI D/ SLUŽBY, KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST E/ VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ VYPRACOVALA - MIROSLAVA VRBENSKÁ

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2012

Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2012 Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2012 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace OBSAH Moravskoslezský kraj... 1 Knihovny v

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 VK V OLOMOUCI V ROCE 2006 Vědecká knihovna v Olomouci, 2007 ISBN 9788070532744 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2006 Úvod Hodnotímeli 2006 z pohledu

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2014 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více