VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU... 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVOD... 3 2 AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU... 5"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012

2 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ (ODBORNÍ PRACOVNÍCI) AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI V ČÍSLECH A GRAFECH Přírůstky knihovního fundu Úbytky knižního fondu Periodika SLUŽBY VEŘEJNOSTI ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Databáze Anopress Kolektivní akce ODDĚLENÍ PRO DĚTI Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech STUDOVNA Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech POBOČKA STARÁ BOLESLAV Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Kolektivní akce SLUŽBY CELKEM Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Kolektivní akce Poplatky REGIONÁLNÍ ODDĚLENÍ OSTATNÍ ČINNOSTI PERSONÁLNÍ OTÁZKY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ DALŠÍ AKTIVITY OSTATNÍ ČINNOSTI ICT

3 1 Úvod VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Knihovna Eduarda Petišky je univerzální veřejnou knihovnou zřizovanou městem Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou reprezentovaná ředitelkou jako statutárním orgánem. Jejím posláním je zajištovat přístup k vědění, informacím a uměleckým dílům prostřednictvím různých zdrojů a služeb. Je přístupna všem členům společnosti stejně, bez ohledu na rasu, národnost, věk, pohlaví, náboženství, ekonomické postavení, zaměstnání a dosažené vzdělání. 1.1 Organizační struktura Organizační struktura definuje 4 úseky, úsek služeb veřejnosti je rozdělen na další oddělení (viz schéma). Všechny úseky jsou řízeny ředitelkou organizace. Ředitelka Zpracování fondu (+správa sítě) Služby veřejnosti Regionální oddělení Ekonomický úsek Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti Studovna Pobočka Stará Boleslav 3

4 1.2 Personální obsazení (odborní pracovníci) Ředitelka V. Krajíčková 0,5 úv Zpracování fondu + správa sítě J. Tauchmannová 1 úv. Služby 6,14 Regionální odd. V. Čamková 0,25 úv., H. Helisová 0,13 úv. Michal Kovář, 1 úv. Vlasta Čamková, 0,25 úv. Jiří Zradička 1 uv. Dagmar Císařová 0,88 úv. Jaroslava Fialová,0, 88 úv. Věra Krajíčková, 0, 5 úv. Zuzana Minxová, 0,5 úv. Jana Faltová, 0,63 úv. Ekon.omický úsek Jana Bláhová, 0,5 úv.(oov) Alena Šafránková (OSVČ) podpůrné činnosti Hana Helisová, 0,5 4

5 2 Akvizice a zpracování fondu Činnost oddělení spočívá v akvizici (získávání) nových dokumentů (knihy, časopisy, elektronické zdroje, AV media = zvukové knihy), jejich knihovnickém zpracování za využití automatizovaného knihovnického systému CLAVIUS, údržbě slovníků, vedení přírůstkového a úbytkového seznamu. Některé činnosti tohoto oddělení jsou z důvodu lepší organizace práce zajišťovány pracovníky oddělení dalších. Jedná se o objednávky knihy, objednávky evidenci a časopisů, aktualizaci fondu a systematické zpracování dokumentů. Nedílnou součástí činnosti tohoto oddělení je komunikace s firmou Lanius, správa sítě a řešení problému spojených s fungování ICT. Z dotace Středočeského kraje získané v rámci Projektu Zvukové knihy pro všechny bylo zakoupeno 197 zvukových knih v celkové hodnotě Kč (dotace Kč). V roce 2012 bylo zpracováno 135, ostatní byly evidovány v lednu Záznamy dokumentů v on-line katalogu je od podzimu 2012 doplňován o obálky knih, obsah a anotaci některých knih. V prosinci bylo odesláno prvních 50 záznamů do Souborného katalogu ČR. 2.1 Jednotlivé činnosti v číslech a grafech Přírůstky knihovního fundu Nabídka dokumentů byla v roce 2012 rozšířena o elektronické zdroje, kterými jsou zvukové knihy na pevných nosičích. Knihovna nabízela knihy, periodika a zvukové knihy. Pro zpracování jsou využívány následující moduly AKS Clavius knihy, brožury, AV media. Tb. č. 1, Graf č. 1, Graf č. 2 Přírůstek knihovního fondu Oddělení Svazky 12 Svazky 11 rozdíl Cena 12 Cena 11 rozdíl Knihy 12 Brožury 12 AV media 12 Odd. pro Odd. pro děti dosp Studovna Stará Boleslav Depozitáře VF Celkem E

6 Přírůstek fondu - knihy Přírůstek fondu - AV media 1% 16% 36% 37% 42% 30% 4% 13% 21% Odd. pro dospělé Odd. pro děti Studovna Stará Boleslav Depozitáře Výměnný fond Tb. č. 2, Graf č.3 Přírůstek fondu dle tematických skupin Témat. skupina Knihy Brožury AV media Celkem Naučná lit Krásná lit Naučná lit.pro děti Krásná lit.pro děti Celkem Odd. pro dospělé Odd. pro děti Stará Boleslav Přírůstekí fondu dle tématických skupin 21% 17% 5% 57% Naučná lit. Krásná lit. Naučná lit.pro děti Krásná lit.pro děti Přírůstek fondu dle způsobu nabytí Tb. č. 3, Graf č. 4 Přírůstek dle způsobu nabytí Způsob nabytí rozdíl 20% Dar Koupě Celkem % Dar Koupě Úbytky knižního fondu Knihovní dokumenty jsou vyřazovány dle 17 zákona 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Ve sledovaném období se jednalo o vyřazení dokumentů opotřebovaných, neúplných nebo poškozených a dokumentů, které uživatelé ztratili. V případě ztráty uživatel nahradí dokument buď stejným či obdobným výtiskem nebo formou finanční náhrady. 6

7 Tb. č. 4, Graf č. 5 Důvod odpisu Důvod odpisu rozdíl Opotřebovaná Ztráta Zastaralá Celkem % Důvod odpisu 32% 68% Tb. č. 5, Graf č. 6 Úbytky dle oddělení Oddělení rozdíl Odd. pro dospělé Odd. pro děti Studovna Stará Boleslav Depozitáře Výměnný fond Celkem Opotřebovaná Ztráta Zastaralá 8% 5% 7% 31% Úbytky dle oddělení 47% 2% Odd. pro dospělé Odd. pro děti Studovna Stará Boleslav Depozitáře Výměnný fond Tb. č. 6, Graf č. 7 Úbytky dle témat. skupin Skupina rozdíl Naučná Beletrie Mládež naučná Mládež beletrie Celkem % Úbytky dle tématických skupin 27% 58% 9% Naučná Beletrie Mládež naučná Mládež beletrie Periodika Knihovní fond tvoří denní tisk (Mladá Fronta) a populárně naučné časopisy s různou periodicitou (týdeníky, čtrnáctideníky, měsíčníky, občasníky) a různého zaměření. Tb. č. 7, Graf č. 8 Periodika Počet titulů 12 Počet titulů 11 Počet exempl. 12 Počet exempl. 11 Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti Studovna Stará Boleslav Celkem

8 Exempláře dle oddělení Tituly dle oddělení 10% 14% 22% 54% 10% 13% 22% 55% Oddělení pro dospělé Studovna Oddělení pro děti Stará Boleslav Oddělení pro dospělé Studovna Oddělení pro děti Stará Boleslav 8

9 3 Služby veřejnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA Oddělení pro dospělé Oddělení pro dospělé Čítárna Veřejná internetová místa Depozitář Toto oddělení je určeno uživatelům starším 15ti let. Knihovní fond tvoří tištěné a nově i elektronické zdroje knihy, časopisy a zvukové knihy (AV media). Doplňuje jej mediální databáze Anopress. Časopisy umístěné v čítárně jsou určeny k absenčnímu využívání, poslední čísla deníků a týdeníků jsou zpřístupňovány pouze prezenčně. Knihy v tištěné i elektronické lze půjči domů, výpůjční lhůta činí jeden měsíc (u novinek 14 dní). Akvizici knihovního fondu zajištují pracovníci tohoto oddělení (bližší informace o fondu viz kap. 1), zpracování fondu pracovnice oddělení zpracování fondu. Část knižního fondu oddělení je deponováno v depozitáři v budově Pedagogické fakulty UK (Královická 915). Kromě absenčního (mimo knihovnu) a prezenčního (pouze v knihovně) půjčování knih i časopisů, přijímání objednávek meziknihovní výpůjční služby, zodpovídání dotazů bibliografického a faktografického charakteru, zajištění přístupu k informačním zdrojům na 9

10 Internetu prostřednictvím 4 PC, individuální pomoci při výběru literatury realizují pracovníci tohoto oddělení za pomoci celého kolektivu kulturní a vzdělávací akce Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Výpůjčky V roce 2012 došlo k nepatrnému poklesu výpůjček, který byl způsoben menším zájmem o časopisy. V prosinci byly čtenářům zpřístupněny zvukové knihy, kterých se v tomto měsíci půjčilo 171. Velmi vyhřívanou službou je rezervovaní knih, které umožňuje čtenáři získat knihu, která je momentálně půjčena. Podrobnější výsledky jsou uvedeny v Tb. č.8 Tb. č. 8, Graf č. 9, Graf č. 10, Graf č. 11 Výpůjčky, rezervace, prolongace rozdíl Výpůjčky celkem výpůjčky periodik výpůjčky AV médií výpůjčky knih naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dětem Prolongace Rezervace Složení výpůjček dle čtenářeského určení 0% 1% 25% Výpůjčky knih, periodik a AV medií 14% 0% 74% 86% Naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dětem výpůjčky periodik výpůjčky AV médií výpůjčky knih Výpůjčky/Prolongace 18% 82% Výpůčky 10 Prolongace

11 Nejžádanějšími knihami tohoto roku byly: Nesbo: Lovci hlav, Brown.: Černý déšť, Hill: Žena v černém, Tučková: Žitkovské bohyně. Čtenáři, návštěvníci Služby v oddělení jsou realizovány pro 2 skupiny uživatelů, kterými jsou buď registrovaní čtenáři, nebo návštěvníci. Registrovaný čtenář (ten, který je registrován v aktuálním roce a uhradil registrační poplatek) může využívat všechny služby (absenční a prezenční) ve všech odděleních knihovny, návštěvníkovi jsou umožněny pouze služby prezenčního charakteru. Ke složení čtenářů i návštěvníků přihlíží pracovníci knihovny při budování knihovního fondu. Složení čtenářů Tb. č. 9, Graf č. 12 Složení čtenářů Rozdíl 45% 37% Čtenáři celkem Studující Důchodci Ostatní % Studující Důchodci Ostatní Tb. č. 10, Graf č. 13 Návštěvníci, uživatelé internetu rozdíl Návštěvníci celkem Uživatelé internetu Návštěvníci/uživatelé internetu 9% 91% Návštěvníci celkem Uživatelé Internetu Databáze Anopress Od září 2012 rozšířila knihovna své služby oí možnost využívání databáze Anopress, která obsahuje plné znění článků z novin, časopisů, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací a vybrané knižní a jiné soubory encyklopedického nebo referenčního charakteru. Přístupy 172 Dotazy 198 Články

12 3.1.3 Kolektivní akce Pracovníci tohoto oddělení zajišťují kulturní a vzdělávací činnost pro 2 cílové skupiny studenty středních škol a širokou veřejnost. Pro veřejnost byly realizovány cestopisné přenášky, autorská čtení, komponované pořady, pro studenty lekce informatické výchovy, semináře a divadelní představení. Fotografie z akcí Autogramiáda M. Nováka Osmdesátiny S. Rudolfa Příběhy 20. století Valentinský poetický večer Listování Cukr na nitku 12

13 Tb. č. 11 Přehled akcí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Měsíc Datum Druh akce Název akce Učinkující/přednášející Leden Setkání s : cestopis. přednáška Počet účast. Pacifická Kanada Jiří Lehejček 23 Únor 6.2. beseda/přednáška Příběhy 20. století Mikuláš Kroupa, Václav Šlajch 80 Březen 9.2. Setkání s : autorské čtení a beseda Autorské čtení spisovatelky Radky Denemarkové Radka Denemarková autogramiáda Autogramiáda M. Nováka Milan Novák autorské čtení Valentinský poetický večer 5.3. oslava výročí Setkání u příležitosti 80. narozenin spisovatele S. Rudolfa literatura: Pavel Kukal, Z. Šimůnková, Z. Ludvík Gordon, H. Drbalová, M. Radko, J. H. Čermáková, hudba: M. Duspiva Stanislav Rudolf, Petr Kukal, Martin Petiška 30 Duben beseda Lidská práva a dobrovolnictví Amnesty International, INEX-SDA: Lidé, čtěte!: hudebněpoetický večer Květen Setkání s : cestopisná přednáška Září divadlo Setkání s : cestopisná přednáška Říjen Týden knihoven: den otevřených dveří Týden knihoven: hudebně poetický večer Týden knihoven: cestopisná přednáška Týden knihoven: autorské čtení 4.10 Týden knihoven: autorské čtení Týden knihoven: autorské a přednesové čtení Listopad Lidé, čtěte! po šesté Mongolsko aneb přes hory k jurtám, kočovníkům a přírodě Listování: Turné v hajzlu (představení Neviditelný) literatura: P. Brycz, Petr Kukal, J. Pech, hudba: Pestrobarevný karneval pro pracující lid (J. Němec, J. Pech, Z. Bauer, J. Zradička) Jiří Lehejček 15 hráli: A. Novotný, L. Janíková, moderoval: L. Hejlík, host: C. D. Payne Stopem po Tanzanii Ilona Bittnerová 20 Den otevřených dveří pracovníci knihovny 2 Večer autorského čtení M. Petišky, P. Kukala a jejich hostů Povídání poutníka o cestě do Santiaga de Compostela Autorské čtení účastníků literární soutěže Macharův Brandýs pro gymn. Autorské čtení účastníků literární soutěže Macharův Br. pro veřejnost literatura: Petr Kukal, V. Vartová, hudebně-poetické pásmo: J. Christen, H. Christenová Zdeněk Janák 17 N. Bulvasová, P. Kospachová, F. S. Vokurková, V. Káně, P. Poncarová, J. Kotlán, J. Koreňová, L. Martinková, P. Steindl N. Bulvasová, P. Kospachová, F. S. Vokurková, V. Káně, P. Poncarová, J. Kotlán, J. Koreňová, L. Martinková, P. Steindl Čtenáři čtou čtenářům Alexandra Vokurková, Katja Fusek beseda Budhisté - setkání beseda Beseda na téma lidská práva a dobrovolnictví Amnesty International: seminář Informatika (prima - gymnázium) Michal Kovář, Jiří Zradička seminář Seminář o psaní seminár.a dipl. prací (septima -gymnázium) Michal Kovář, Jiří Zradička seminář Informatika (první ročník - gymnázium) Michal Kovář, Jiří Zradička seminář divadlo Seminář o psaní seminárních a diplomových prací (sexta - gymnázium) Listování: Stopařův průvodce po galaxii, Intimní deník Sabriny Black Michal Kovář, Jiří Zradička 30 Lenka Janíková, Lukáš Hejlík, Pavel Oubram, Věra Hollá seminář Informatika (kvinta - gymnázium.) Michal Kovář, Jiří Zradička Prosinec Setkání s : autorské čtení seminář seminář Literární večer s Markétou Matouškovou Seminář o psaní seminárních a diplomových prací (druhý ročník - gymnázium) Seminář o psaní seminárních a diplomových prací (třetí ročník - gymnázium) Markéta Matoušková 4 Michal Kovář, Jiří Zradička 29 Michal Kovář, Jiří Zradička seminář Informatika (první ročník - SZŠ) Michal Kovář, Jiří Zradička 26 Setkání s : hudebněpoetický večer autorské čtení Autorské čtení Stanislava Vávry a básníka Ticho Cukr na nitku Jaroslavy Vilemíny Kadlasové literatura: Stanislav Vávra, básník Ticho, hudba: Pavel Kopecký, Jitka Černohorská Jaroslava Vilemína Kadlasová beseda Vánoční posezení - jóga 16 Celkem 32 akcí

14 3.2 Oddělení pro děti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Oddělení pro děti poskytuje služby dětem a mládeži do 15 let, ale také všem, kteří se zajímají o dětskou literaturu. Knihovní fond je tvořen knihami, časopisy a zvukovými knihami. Uvedené druhy dokumentů jsou půjčovány domů, některé dražší publikace na základě podpisu uživatele. Individuální práce se čtenáři je náročná, musí být využívány specifické formy odpovídající jednotlivým věkovým kategoriím. Základní nabídka služeb (absenční a prezenční půjčování) je doplněna o možnost konzultací v oblasti literatury pro děti a mládež, rezervaci knih z fondu oddělení, kopírování z materiálů knihovny. Děti mohou využívat veřejný internet umístěný v tomto oddělení i další stanice umístěné na chodbě. Značná část pracovního úvazku je věnována rozvíjení čtenářské, informační a funkční gramotnosti dětí a získávání základních dovedností v oblasti práce s informacemi. Specifickou formou práce s vybranými třídami ZŠ je projekt Škola v knihovně, v rámci kterého žáci jejich nalezení, zhodnocení, použití a sdělování. Divadelní představení, besedy se spisovateli, exkurze, jsou většinou připravovány na základě požadavků jednotlivých základních a mateřských škol ve městě i okolí. (např. školy ze Záryb, Kostelního Hlavna, ) Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Výpůjčky V porovnání s rokem 2010 vzrostl počet výpůjček v oddělení pro děti celkem o svazků, bylo půjčeno o knih a 236 časopisů více. Specifikem dětských čtenářů je půjčování menšího počtu dokumentů při jedné návštěvě (2,25 děti, 3,04 dospělí). Nejvíce půjčovanou knihou byl Deník malého poseroutky (Kinney), Tramvaj plná strašidel (Braunová) a Ticho (Fitzpatrick). 14

15 Tb. č. 12, Graf č. 14, Graf č. 15, Graf č. 16 Výpůjčky, prolongace, rezervace rozdíl Výpůjčky celkem výpůjčky periodik výpůjčky AV médií výpůjčky knih Naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dětem Prolongace Rezervace Výpůjčky dle druhu dokumentu 18% 0% 82% výpůjčky periodik výpůjčky AV médií výpůjčky knih Výpůjčky knih dle tématických skupin 0% 2% 18% 80% Výpůjčky celkem/prolongace 18% 82% Naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dětem Výpůjčky celkem Prolongace Čtenáři a návštěvníci Tb. č. 13, Graf č. 17 Čtenáři, návštěvníci, návštěvníci Internetu Rozdíl Čtenáři Návštěvníci Využívají Internet % Návštěvníci/na Internet 96% Návštěvníci Využívají Internet Kolektivní akce Aktivity oddělení pro děti jsou zaměřeny na zvýšení informační gramotnosti žáků základních škol, rozvoj dětského čtenářství, propagaci a popularizaci knihy jako jednoho z nejdůležitějších médií. Jsou rozvíjeny ve spolupráci s mateřskými a základními školami v brandýské části města i některými školami v okolních obcích. 15

16 Fotografie z akcí Alena Ježková Audience na zámku Do kosmu s krtkem Exkurze mateřské školky Pavel Hrnčíř Vánoční hvězda 16

17 Tb. č. 14 Přehled akcí Měsíc Datum Druh akce Název akce Škola Počet počet Únor 7.2. Beseda Beseda s Alenou Ježkovou 5. třídy obou ZŠ akcí 2 účastníků Lekce informatické výchovy Informatika pro 2. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 2. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 2. třídy ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 4. třídy ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 4. třídy ZŠ Palachova Projekt Škola v knihovně Čtení s porozuměním ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 2. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 4. třídy ZŠ Na Výsluní 2 37 Březen 2.3. Lekce informatické výchovy Informatika pro 4. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 6. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 6. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 8. třídy ZŠ Na Výsluní Exkurze Miniškolka Lumpík Mateřská škola Lekce informatické výchovy Informatika pro 6. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 8. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 8. třídy ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 6. třídy ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 8. třídy ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 6. třídy ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 8. třídy ZŠ Palachova 1 13 Duben Lekce informatické výchovy Informatika pro 6. třídy ZŠ Palachova 1 21 Květen Exkurze Exkurze pro 4. třídy ZŠ Kostelec n.l Projekt Škola v knihovně Spisovatelé a ilustrátoři ZŠ Palachova Audience na zámku Soutěžení s knihou veřejnost Červen Exkurze Exkurze MŠ Dřevčice Projekt Škola v knihovně (1. B) Práce s textem ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro (2. a 3. tř. ZŠ Kostelec n.l Říjen 1.6. Den dětí Zábavný program ZŠ Palachova Komponovaný pořad Do kosmu s krtkem ZŠ Palachova, ZŠ Na Výsluní Tematická beseda Světadíly (8. MŠ) MŠ Riegrova Týden knihoven Beseda s Petrou Braunovou ZŠ Palachova, ZŠ Na Výsluní Exkurze Exkurze MŠ Pražská Týden knihoven Čtenáři čtou čtenářům ZŠ Palachova 2 20 Listopad Projekt Škola v knihovně Verše moderních básníků ZŠ Palachova Exkurze Exkurze MŠ Chrobolská Exkurze Exkurze MŠ Chrobolská Listování Pachatelé dobrých skutků ZŠ Palachova 1 86 Prosinec Listování Soví zpěv ZŠ Na Výsluní Projekt Škola v knihovně Čtení s porozuměním - ZŠ Palachova 1 19 pohádky Beseda Beseda s Pavlem Hrnčířem ZŠ Palachova, ZŠ Na Výsluní Divadelní pohádka Legenda o hvězdě ZŠ Palachova, ZŠ Na Výsluní Výtvarná dílna Vánoční dílna ZŠ Palachova 1 18 Celkem

18 3.3 Studovna Toto oddělení je určeno široké veřejnosti bez nutnosti registrace v knihovně. Poskytuje informační a rešeršní služby a realizuje pouze prezenční (na místě samém) výpůjčky a zajišťuje vlastní realizaci meziknihovní výpůjční služby. Stěžejní část činnosti tohoto oddělení se transformuje do elektronické podoby. Fond studovny je tvořen příruční knihovnou (publikace encyklopedického charakteru), dokumenty regionální povahy (knihy, časopisy, AV media) a doplněn informacemi o osobnostech regionu v tištěné podobě. Obdobné informace o významných osobách působících ve městě a okolí jsou doplňovány také do regionální databáze, která je součástí AKC Clavius. Žáci a studenti mohou využít pomoci při zajišťování podkladů pro referáty a studentské práce. Zejména vysokoškolští studenti mají možnost využít nadstandartní službu, kterou je bezplatné zpracování rešerší. Prostory studovny jsou využívány při pořádání kolektivních akcí Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Výpůjčky, návštěvníci Tb. č. 15 Výpůjčky, návštěvníci rozdíl Výpůjčky celkem Naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit.dětem Krásná lit.dětem Periodika Návštěvníci

19 Elektronické služby Tb. č. 16 Elektronické informační služby Počet požadavků Rešerše, meziknihovní výpůjční služba Tb. č. 17 Rešerše, MVS rozdíl Rešerše MVS

20 3.4 Pobočka Stará Boleslav Knihovna ve Staré Boleslavi je pobočkou knihovny v Brandýse nad Labem. Je určena všem kategoriím uživatelů a členěna na prostor pro děti, dospělé a Internet (nikoliv jednotlivá oddělení). Pracovnice pobočky zajišťují všechny činnosti nutné k provozu knihovny - individuální práci s dětskými a dospělými čtenáři, rezervování knih, přijímání objednávek MVS, přístup na Internet, zodpovídání jednoduchých faktografických či bibliografických dotazů. Část úvazku je věnována práci s knihovním fondem (výběr knih, nákup časopisů, aktualizace a ochrana fondu). Starší knižní fond je uložen v depozitáři ve vedlejší budově. Ve spolupráci s mateřskými a základními školami jsou zajišťovány lekce informatické výchovy, exkurze, besedy a další aktivity, které vedou k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Výpůjčky Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Tb. č. 18, Graf č. 18, Graf č. 19,Graf č. 20 Výpůjčky, rezervace, prolongace rozdíl Výpůjčky celkem výpůjčky periodik výpůjčky AV médií výpůjčky knih Naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dětem Prolongace Rezervace

21 Výpůjčky knih dle tématických skupin Výpůjčky dle druhu dokumentů 3% 14% 10% 13% 73% 87% Naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dětem Výpůjčky periodik Výpůjčky knih Výpůjčky, prolongace 15% 85% Prolongace Rezervace Mezi nejpůjčovanější knihy patří Pod cypřišem se sklenkou od Pavly Smetanové, Něžnýá déšť o C. Bouvier a Tajemství porodní báby od S. Evert.b Čtenáři, návštěvníci, využití Internetu Tb. č. 19, Graf č. 21 Složení čtenářů Rozdíl Čtenáři celkem Děti do 15 let Důchodci Ostatní % Složení čtenářů 29% 29% Děti do 15 let Důchodci Ostatní Tb. č. 20, Graf č. 22 Návštěvníci, využití Internetu Rozdíl Návštěvníci celkem Využívající Internet % Návštěvníci/využívající Internet 99% Návštěvníci celkem Využívající Internet 21

22 3.4.2 Kolektivní akce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Pracovní úvazek byl posílen o 5 hodin týdně, v rámci kterých Mgr. Jana Faltová připravuje ve spolupráci s mateřskými školami, základní školou a dalšími organizacemi ve Staré Boleslavi exkurze, lekce informatické výchovy, autorská čtení, výtvarné dílny a jiné akce pro děti. Tb. č. 21 Přehled akcí Měsíc Datum Druh akce Název akce Škola Počet akcí počet účastníků březen Exkurze Seznámení s knihovnou MŠ Dr. Beneše 1 35 duben Exkurze Seznámení s knihovnou MŠ Dvořákova Exkurze Seznámení s knihovnou MŠ Dvořákova 1 26 květen Beseda Beseda s Markétou Pilátovou ZŠ St. Boleslav, 3,. a4. tř Exkurze Seznámení s knihovnou ZŠ St. Boleslav 3 65 říjen Beseda Beseda s Markétou Pilátovou ZŠ St. Boleslav 5. tř Beseda Krtek ve vesmíru ZŠ St. Boleslav, 4. a 5. tř Lekce informatické výchovy Informatika pro 2. třídy ZŠ St. Boleslav 2 46 listopad Lekce informatické výchovy Informatika pro 2. třídy ZŠ St. Boleslav Lekce informatické výchovy Informatika pro 4. třídy ZŠ St. Boleslav Lekce informatické výchovy Informatika pro 4 třídy ZŠ St. Boleslav Lekce informatické výchovy Informatika pro 8. třídy ZŠ St. Boleslav Beseda Česko čte dětem MŠ Tip Toes Beseda Česko čte dětem MŠ Tip Toes 1 13 prosinec Lekce informatické výchovy Informatika pro 6. třídy ZŠ St. Boleslav Beseda Kocourek Modroočko MŠ Tip Toes

23 3.5 Služby celkem Knihovna Eduarda Petišky se prostřednictvím služeb veřejnosti snaží plnit poslání veřejných knihoven, které definuje Manifest UNESCO o veřejných knihovnách. Veřejná knihovna je bránou do světa vědomostí, která vytváří a posiluje čtenářské návyky, rozvíjí čtenářskou, informační a funkční gramotnost, zpřístupňuje informace v tištěných fondech i elektronických zdrojích, zajišťuje přístup ke kulturnímu dědictví. Prostředkem k naplnění tohoto poslání jsou v jednotlivých odděleních knihovny specifické formy činnosti zaměřené na rekreační, vzdělávací a volnočasové aktivity uživatelů veřejnosti Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Výpůjčky knih, časopisů, AV médií Počet výpůjček meziročně stoupl ve všech odděleních celkem o výpůjček. Trvalým trendem je pokles výpůjček časopisů. V roce 2012 byl knihovní fond rozšířen o zvukové knihy (AV média), kterých bylo půjčeno 306. Tb. č. 22, Graf č. 23, Graf č. 24, Graf č. 25, Graf č. 26 Výpůjčky dle druhu dokumentů, dle skupin, prolongace, rezervace Rozdíl Výpůjčky celkem Výpůjčky periodik výpůjčky AV médií Výpůjčky knih Naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dětem Prolongace Rezervace Výpůjčky dle druhu dokumentů 14% 0% Výpůjčky knih dle tématických skupin 3% 17% 17% 86% 63% Výpůjčky periodik Výpůjčky AV médií Výpůjčky knih Naučná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dospělým Krásná lit. dětem 23

24 Rezervace knih Prolongace z celkového počtu výpůjček Výpůjčky knih Rezervace Výpůjčky celkem Prolongace Tb. č. 23, Graf č. 27 Výpůjčky dle oddělení 2011 Rozdíl Odd. pro dospělé Odd. pro děti Studovna Stará Boleslav Celkem Výpůjčky dle oddělení 29% 0% 16% 55% Odd. pro dospělé Odd. pro děti Studovna Stará Boleslav Tb. č. 24 Výpůjčky na 1 návštěvníky, čtenáře, pracovníka služeb Počet výpůjček na 1 návštěvníka Počet výpůjček na 1 čtenáře Počet výpůjček na 1 pracovníka služeb 2,82 2,98 34,12 33,

25 Čtenáři, návštěvníci V roce 2012 bylo v knihovně registrováno čtenářů (17% z počtu obyvatel města), o 138 více než v roce Pozitivním zjištěním je nárůst dětských čtenářů o 114. Vzhledem k tomu, že knihovnu navštěvuje pouze 14% čtenářů důchodců, je nutné rozšířit tento segment uživatelů knihovny. Tb. č. 25 % čtenářů z počtu obyvatel Počet obyvatel Čtenáři knihovny % z počtu obyv Složení čtenářů Tb. č. 26, Graf č. 28 Složení čtenářů Rozdíl Děti do 15 let Studující Důchodci Ostatní Čtenáři celkem % 14% 30% 21% Děti do 15 let Studující Důchodci Ostatní Tb. č. 27, Graf č. 29 Počet návštěv rozdíl Návštěvy půjčoven Návštěvy Internetu Návštěvy kulturních a vzdělávacích akcí Fyzické návštěvy celkem Virtuální návštěvy Fyzické/virtuální návštěvy 30% 70% Fyzické návštěvy celkem Virtuální návštěvy Kolektivní akce Knihovna Eduarda Petišky nabízí širokou škálu kulturních a vzdělávacích akcí., v rámci kterých se zaměřuje na zvyšování čtenářské, informační a funkční gramotnosti veřejnosti. Dlouhodobě spolupracuje se základními a středními školami na propagaci čtenářství, zvýšení povědomí žáků o činnostech a funkcích knihoven, schopnosti pracovat s informacemi ve smyslu informaci nalézt, použít ji a umět ji komunikovat. Akce vzdělávacího charakteru jsou 25

26 doplněny besedami se zajímavými spisovateli či divadelními představeními. Pro širokou veřejnost jsou připravovány autorská čtení, hudebně literární pořady, dramatizace literárních děl (projekt Listování), některé s regionálním zaměřením. Tb. č. 28. Graf č. 30 Počet akcí Počet akcí Počet účastníků Poplatky Poplatky, které definuje knihovní zákon a jejichž výše vychází z prokazatelných nákladů, tvoří jen minimální část rozpočtu knihovny. Je stanoven registrační poplatek ve výši 100,- Kč pro ekonomicky aktivní, 50 Kč pro ostatní, poplatek za upomínání a poplatek za dokument objednaný z jiné knihovny. Tb. č. 29, Graf č. 31 Poplatky rozdíl Registrační poplatek Kč Kč Upomínky Kč Kč Ztráty/poškození Kč -614 Kč Další poplatky (MVS) Kč Kč Celkem Kč Kč 4% Poplatky 9% 22% 65% Registrační poplatek Ztráty/poškození Upomínky Další poplatky (MVS) 26

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Knihovna Eduarda Petišky jako příjemné místo pro odpočinek i ke studiu pro všechny bez rozdílu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Knihovna Eduarda Petišky jako příjemné místo pro odpočinek i ke studiu pro všechny bez rozdílu. Výroční zpráva 2013 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 ÚVOD... 3 1.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 3 1.2 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ (ODBORNÍ PRACOVNÍCI)... 4 2 AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU... 5 2.1 JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI V ČÍSLECH

Více

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ KNIHOVNÍHO FONDU... 3 PŘÍRŮSTEK KNIŽNÍHO FONDU: KNIHY + BROŽURY CELKEM... 3 PERIODIKA

Více

Výroční. zpráva. Knihovna Eduarda Petišky

Výroční. zpráva. Knihovna Eduarda Petišky Výroční 2011 zpráva Knihovna Eduarda Petišky Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Organizační struktura... 2 1.2 Personální obsazení (odborní pracovníci)... 3 2 Akvizice a zpracování fondu... 3 2.1 Jednotlivé činnosti

Více

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah: 1. Akvizice a zpracování knihovního fondu 2. Služby 3. Regionální oddělení 4. Další činnosti 5. Přehled

Více

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrchta 36 250 01 Brandýs n.l. Stará Boleslav. Výroční zpráva za rok 2006

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrchta 36 250 01 Brandýs n.l. Stará Boleslav. Výroční zpráva za rok 2006 Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrchta 36 250 01 Brandýs n.l. Stará Boleslav Výroční zpráva za rok 2006 Obsah: 1. Akvizice a zpracování knihovního fondu 2. Služby uživatelům 3. Region 4. Další činnosti

Více

Výroční zpráva 2014 1 ÚVOD... 2 2 AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU... 4

Výroční zpráva 2014 1 ÚVOD... 2 2 AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU... 4 Výroční 2014 zpráva OBSAH 1 ÚVOD... 2 1.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 2 1.2 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ (ODBORNÍ PRACOVNÍCI)... 3 2 AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU... 4 2.1 AKVIZICE... 4 2.2 ZPRACOVÁNÍ FONDU... 4 2.2.1

Více

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah: AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU... 3 Přírůstek knižního fondu celkem... 3 Knihy vložené retro... 4 Úbytek

Více

Výroční zpráva 2010. Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Výroční zpráva 2010. Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Úvod... 3 Akvizice a zpracování fondu... 3 Přírůstek kniţního fondu celkem (knihy, broţury)... 4

Více

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH: Akvizice a zpracování fondu 3 Přírůstek kniţního fondu 3 Knihy vloţené retro 4 Periodika 4 Úbytek

Více

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti www.knihovna.brandysnl.cz Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti Mgr. Věra Krajíčková, Mgr. Jaroslava Fialová Knihovny a podpora gramotností O čem to bude? Knihovny a neformální vzdělávání

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

Výroční zpráva. Knihovna Eduarda Petišky. Základní údaje: nakoupených dokumentů. 123 exemplářů periodik čtenářů

Výroční zpráva. Knihovna Eduarda Petišky. Základní údaje: nakoupených dokumentů. 123 exemplářů periodik čtenářů Základní údaje: 3 079 nakoupených dokumentů 123 exemplářů periodik 3 066 čtenářů 46 582 fyzických návštěvníků 25 637 on line návštěvníků 109 524 výpůjček knih, časopisů, zvukových a e knih 5 016 rezervací

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

Výroční zpráva Obsah 3139 čtenářů Úvod návštěvníků fyzických Hospodaření on line návštěv Organizační struktura výpůjček

Výroční zpráva Obsah 3139 čtenářů Úvod návštěvníků fyzických Hospodaření on line návštěv Organizační struktura výpůjček Výroční zpráva Obsah 1. Úvod 2 2. Hospodaření 2 3. Organizační struktura 2 4. Knihovní fond 3 5. Služby uživatelům 5 6. Regionální oddělení 16 7. Ekonomické oddělení 18 8. ICT 18 9. Granty a dotace 18

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah :

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah : Místní knihovna v Železnici Výroční zpráva 2015 Obsah : I. Základní údaje II. Provoz knihovny a její poslání III. Základní ukazatele knihovny IV. Činnost knihovny V. Zpráva hospodaření VI. Závěr Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK OBSAH Úvod Služby Statistické ukazatele 2008 Statistika vybraných ukazatelů 2006, 2007, 2008 Přepočtený přehled ukazatelů 2008 Besedy a výstavy Kulturní akce

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka. Řád školní knihovny

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka. Řád školní knihovny Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka Řád školní knihovny V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento řád

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín +420 573 032 400 info@kfbz.cz

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010)

Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010) Základní škola Brno, Heyrovského 32 Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010) V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 8.10.2002 a pozdějších dodatků vydávám

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín +420 573 032 400 info@kfbz.cz

Více

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Uherské Hradiště, 27. dubna 2016 Standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově 1 Zpráva o činnosti Městské knihovny v Č. Krumlově 2002 2 1. Hlavní úkoly Vypracovány projekty na rok 2002 v rámci programu MK ČR VISK 3 (pro některé obecní knihovny metodického obvodu podle zájmu příslušných

Více

nabídka regionálních funkcí ných kn.

nabídka regionálních funkcí ných kn. okresní střediskov á profesionál ní neprofesio nální celkem Profesioná lní neprofesio nální celkem Příl. č. 1 knihovna kooperace počet knihoven počet zapojených kn. počet pověře- ných kn. nabídka regionálních

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj pro udržení zdravého stavu fondu knihovny udržení

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu s Prohlášením provozovatele jazykové školy AKCENT International House Prague, Bítovská 3, 140 00 Praha 4: "PROHLÁŠENÍ

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

(bez střediska Muzeum)

(bez střediska Muzeum) Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2005 (bez střediska Muzeum) Usnesením Zastupitelstva města Čáslavi č. 57/2004 došlo od 1. ledna 2005 k oficiálnímu sloučení Městské knihovny Čáslav

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, Praha

Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, Praha Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, Praha I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny

Více

Seznam citací a použité literatury

Seznam citací a použité literatury Seznam citací a použité literatury 1) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 7. 2) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2014 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF

Standard pro doplňování a aktualizaci KF Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, KI NK, 2015 aneb knihovníci jako lovci a sběrači 23.11.2015 MP - AKVIZICE A AKTUALIZACE KF 2 Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Návrh definic do Deníku

Návrh definic do Deníku Návrh definic do Deníku 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena.

Více

Knihovna jako systém

Knihovna jako systém Knihovna jako systém Co je to knihovna druh informačního systému funkce knihoven zprostředkování informací získávání informací zpracování informací pokr. podle zákona 257/2001Sb. po všech novelizacích:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Knihovní řád školní knihovny 1. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1) V souladu se zřizovací listinou Vyšší

Více

Referenční služby NTK

Referenční služby NTK Referenční služby NTK Mgr. Alena Pavelová, alena.pavelova@techlib.cz vedoucí oddělení speciálních služeb NTK Moderní referenční služby 1 Referenční středisko STK Moderní referenční služby 2 Referenční

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání 2007 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Standard pro dobrý fond. Gabriela Filipová

Standard pro dobrý fond. Gabriela Filipová Standard pro dobrý fond Gabriela Filipová Standard pro dobrý fond Metodický pokyn Ministerstva kultury pro vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice fondu doplňován převážně koupí z prostředků přidělených

Více

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA Zpracovala: Hana Laubová Schválila: Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Projednala pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, děkani fakult, tajemníci fakult, ředitel KMZ, vedoucí všech rektorátních pracovišť Zpracoval: PhDr. Ondřej Fabián

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce Souhrnné vyhodnocení činnosti

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce Souhrnné vyhodnocení činnosti Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce 2012 1. Souhrnné vyhodnocení činnosti Městská knihovna v Bakově nad Jizerou je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy. Jejím úkolem

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání 2004 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Knihovnická statistika

Knihovnická statistika Knihovnická statistika Statistika nuda je, má však cenné údaje Zdeněk Svěrák z pohádky Princové jsou na draka Čísla, čísla, čísla Statistika NIPOS Statistika regionálních funkcí Benchmarking Standard pro

Více

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 1 Kraj Plzeňský 2 Knihovna města Plzně, p. o. 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 0,750 4 Počet obsluhovaných knihoven 14 5 Poradenská

Více

Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách

Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách Č.j.: 12487/2009-20 Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách (dále jen

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice. Řád školní knihovny

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice. Řád školní knihovny OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Řád školní knihovny Číslo jednací: SZSOs/2578/2014 Působnost: všichni zaměstnanci školy, všichni žáci a studenti školy, všichni uživatelé knihovny Zpracovala:

Více

200, Kč (lze i 100, Kč na 6 měsíců) 20, Kč

200, Kč (lze i 100, Kč na 6 měsíců) 20, Kč PRŮVODCE knihovnou Horova Churchillova Bělehradská Stroupežnického Bratislavská Na Vyhlídce E. Krásnohorské Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace e-mail: knihovna@svkul.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

Knihovní řád Školní knihovny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

Knihovní řád Školní knihovny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži Knihovní řád Školní knihovny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži I. OBECNÁ USTANOVENÍ Čl.1 Právní zakotvení 1. V souladu se Zřizovací listinou Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, vydanou Arcibiskupstvím

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny ve Felbabce

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny ve Felbabce KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny ve Felbabce Na základě 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydává obec FELBABKA Středočeský kraj IČ 233 226 tento knihovní řád o poskytování knihovnických a

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Poslání školní knihovny Knihovní řád školní knihovny 1. Školní knihovna je základní knihovnou ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb., /knihovní zákon / a zřízena za účelem poskytování

Více

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová Evidence literatury, ochrana a revize KF Ing. Stanislava Ivanovová 1 Obsah Evidence Označení jednotky Přírůstkový seznam Průvodky Signování Aktualizace knihovního fondu Vyřazené knihy Úbytkový seznam Prozatímní

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

Seznam příloh. Obrázek č. 4 VIII. Obrázek č. 5...IX Obrázek č. 6...IX Obrázek č. 8.X. Obrázek č. 9 XI Obrázek č. 10..XI

Seznam příloh. Obrázek č. 4 VIII. Obrázek č. 5...IX Obrázek č. 6...IX Obrázek č. 8.X. Obrázek č. 9 XI Obrázek č. 10..XI Seznam příloh Výpůjční řád Městské knihovny ve Svitavách...II Ceník placených služeb a sankční poplatky...v Obrazová příloha Multifunkční centrum Fabrika.VII Obrázek č. 1.VII Obrázek č. 2.VII Obrázek č.

Více

Severočeská vědecká knihovna poštovní přihrádka 134 401 34 ÚSTÍ NAD LABEM e-mail: knihovna@svkul.cz web: www.svkul.cz katalog: katalog.svkul.

Severočeská vědecká knihovna poštovní přihrádka 134 401 34 ÚSTÍ NAD LABEM e-mail: knihovna@svkul.cz web: www.svkul.cz katalog: katalog.svkul. PRŮVODCE knihovnou Horova Churchillova Bělehradská Stroupežnického Bratislavská Na Vyhlídce E. Krásnohorské Dům kultury Severočeská vědecká knihovna poštovní přihrádka 134 401 34 ÚSTÍ NAD LABEM e-mail:

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

Výroční zpráva ZA ROK 2016

Výroční zpráva ZA ROK 2016 01 Výroční zpráva ZA ROK 2016 Základní věc je číst, číst a číst. Protože když čtete, přemýšlíte. A když přemýšlíte, dostáváte nové nápady. Čtení aktivuje části mozku, které žádná jiná činnost aktivovat

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2016

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2016 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2016 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy Úvod: Knihovnu Právnické fakulty Univerzity Karlovy jsem navštívil 29. května 2015. Knihovna se nachází v Praze poblíž stanice metra Staroměstská. Její adresa

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2009 KNIHOVNÍ FOND Knihovna letos rozšířila svůj fond o 748 nových knih. 46 jich bylo naopak vyřazeno, zejména kvůli nedostatku místa na regálech.

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky

Více

Pedagogická knihovna ZČU

Pedagogická knihovna ZČU Pedagogická knihovna ZČU www.knihovna.zcu zcu.cz cz Úvodní shromáždění studentů 1. ročníku 16. a 17. září 2013 Vaše univerzita Vaše knihovna Váš svět Univerzitní knihovna ZČU Knihovna Bory - Univerzitní

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Veřejné knihovny Slivenec

KNIHOVNÍ ŘÁD. Veřejné knihovny Slivenec KNIHOVNÍ ŘÁD Veřejné knihovny Slivenec V souladu se zřizovací listinou Veřejné knihovny Slivenec, schválenou usnesením Zastupitelstva Městské části Praha Slivenec č. 1/2003 ze dne 5. 2. 2003 a podle 4,

Více

Mgr. Petra Hrnčířová Období tvorby Leden 2013. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Český jazyk Základy informatiky.

Mgr. Petra Hrnčířová Období tvorby Leden 2013. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Český jazyk Základy informatiky. Základy informatiky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově Zpráva o činnosti Městské knihovny v Č. Krumlově 2001 2 1. Hlavní úkoly Vypracovány projekty na rok 2001 v rámci programu MK ČR VISK 3 (jak pro MěK Č. Krumlov, tak i pro některé obecní knihovny metodického

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011 Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu. J. L. Borges Úvod V roce 2011 jsme kromě běžné činnosti zajišťování

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více