Riziko ionizujícího záření na kardiointervenčním pracovišti. M.Erbrt Kardiologie na Bulovce Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Riziko ionizujícího záření na kardiointervenčním pracovišti. M.Erbrt Kardiologie na Bulovce Praha"

Transkript

1 Riziko ionizujícího záření na kardiointervenčním pracovišti M.Erbrt Kardiologie na Bulovce Praha

2 Metody používané na kardiointervenčním pracovišti 1. Metody diagnostické: - koronární angiografie (SKG) - levostranná ventrikulografie (LVG) - angiografie velkých cév 2. Léčebné metody s využitím angiografie: -koronární intervence (PCI) - nekoronární intervence (PTMV,PuV,PTSMA, )

3 Selektivní koronarografie PTCA F.Mason Sones Andreas R.Grüntzig

4 Počty srdečních katetrisací v ČR Rok počet katetrizovaných PTCA direkt PTCA kardiocentra (do 12h od poč.potíží) Pracoviště v ČR : IKEM Praha II.int.VFN Praha III.int.FNKV Praha Kardiologie Na Bulovce Praha Kardiologie FN Motol Kardiologické odd. Nemocnice na Homolce Praha I.int.ÚVN Praha I.int. FN Hradec Králové Kardio Troll Pradubice Městská nemocnice Ústí n.labem Krajská nemocnice Liberec Kardiocentrum České Budějovice I.int.FN Plzeň FN U sv.anny Brno FN Brno-Bohunice I.int.FN Olomouc Interní odd.zlín FN Ostrava Poruba MěN Ostrava Fifejdy Kardiocentrum Třinec Od r.2005: Kardiocentrum Karlovy Vary

5 Kardiologie na Bulovce 4 RTG.pracoviště Sál č. 1.: Angiograf fy.philips INTEGRIS ALLURA Sál č. 2.: Angiograf fy. Philips INTEGRIS H5000C Kardiostimulační sál: mobilní RTG. s C ramenem fy.philips BV PULSERA Skiagrafické pracoviště: Stacionární skiagraf fy.siemens

6 Kardiologie na Bulovce Angiosál č. 1 Angiosál č. 2

7 Kardiologie na Bulovce Kardiostimulační sál Skiagrafie

8 Kardiologie na Bulovce - výkony Srdeční katetrisace Arytmologie Rok diagnostika kurativa celkem diagnostika kurativa celkem

9 Kardiologie na Bulovce Průměrná dávka zevního ozáření personálu měřená na zástěře za 1 rok ( bez přepočtu na zeslabovací koeficient zástěry) /E (msv)/ 1 prac./ 1 rok/ Rok Lékaři (sál I,II- angiografie) /msv/ Lékaři (sál III-arytmologie) /msv/ SZP /msv/ ,3 (7,56-68,7) ,02 (2,38-40,68) ,85 (1,37-48,38) 2,15 1,8 2,78 2,35 2,35 2,55

10 Kardiologie na Bulovce ROK Průměrná dávka (E) na lékaře z dozimetru na povrchu zástěry (msv) ,3 (7,56-68,7) ,02 (2,38 40,68) ,85 (1,37 48,38) Průměrný počet katetrisací na 1 lékaře 438 ( ) 666 ( ) 613 ( ) Počet katetrizujících lékařů 7 6 6

11 Kardiologie na Bulovce Průměrné zevní ozáření nemocného během 1 srdeční katetrisace výkon LVG,SKG (ev.jiné angio) P,L-kat. (+LVG,SKG) P,L,T (+LVG,SKG) Čas výkonu (min) 30,4 (11-150) 85,7(40-148) 85,7(40-148) PTCA 50,6 (11-450) Skia čas (min.) Dávka/fluoro (cgy/cm2) 5,4 (1,6-100) 32,2(1,2-675) 10,4(3,1-69) 95,1(10,4-583,1) 12,2(5,5-43,8) 124,2(20,3-633,1) PTMV 58,7(11-145) 16,3(8,5-46) 152,1(32,1- Dávka/exp. (cgy/cm2) 30,4(1,8-450) 33,8(5,3-244) 34,2(7,4-171,6) Dávka/total (cgy/cm2) 62,6 (3,0-1125) 128,9 (15,7-827,1) 158,4 (27,7-804,7) 13,2(2,1-190) 96(1,8-1210) 51,0(2,6-351) 147 (4,4-1561) 515,8) 95,9(13,6-387) 248 (45,7-902,8) Dočasná KS 34(15-115) 8,2(3,2-53) 21,4(6,7-91,1) 0 21,4(6,7-91,1) Trvalá KS 64,3(15-165) 6,9(1-10) 11,6(5,0-36,8) 0 11,6(5,0-36,8) EFV 123,2(65- RFA 250) 195(145- BIV 250) 51,3(15-175) 13,3(8,1-30) 16,5(5,9-33,7) 0 16,5(5,9-33,7) 21,8(4,5-37) 34,7(4,5-131) 0 34,7(4,5-131) 59,5(33,2-83,1) 85,7(22-121) 0 85,7(22-121)

12 Ochranné pomůcky na pracovišti (1.) 1. Stínění zdroje záření nastavitelný pohyblivý ochranný štít se stropním závěsem(ekv.pb: 0,5mm) ochranný závěs z olovnaté gumy /od kraje stolu k podlaze/ (ekv.pb: 0,5mm)

13 Ochranné pomůcky na pracovišti (2.) 2. Ochranný oděv (personál) ochranné brýle z olovnatého skla s bočnicemi (lékaři) ochranný límec ochranná zástěra

14 Ochranný oděv -lékaři ochranné brýle z olovnatého bočnicemi(ekv.pb:0,5mm) ochranný límec ekv.pb: 0,3mm a 0,5 mm ochranná zástěra: dvoudílný komplet(vesta+sukně) ekv.pb.: přední díl: 0,25-0,5mm zadní díl : 0,25mm Doporučení EU pro Pb.ekv.zástěry: vpředu: 0,5mm vzadu: 0,2 mm

15 SZP 1.Ochranný límec Ekv.Pb: 0,5mm 2.Ochranná zástěra Ekv.Pb: 0,25mm Dvoudílný komplet (vesta+sukně) Ekv.Pb: přední díl::0,25-0,5mm zadní díl:: 0,25mm

16 Ochrané pomůcky na pracovišti (3.) 3. Nemocný není chráněn

17 Faktory ovlivňující negativně výsledný skia čas 1. Malá zkušenost s metodou (začátečník) 2. Jiný nežli transfemorální přístup 3. Technické problémy 4. Komplikace katetrisace 5. Nedostatky přístrojového software

18 Kardiologie na Bulovce Transradiální přístup Typ výkonu Diagnostika PTCA Průměrný celkový čas výkonu (min.) 52 min. (20 80 min.) 108 min. ( min.) Průměrný skia čas (min.) 10 min. (4 23 min.) 39 min. (10 96 min.)

19 Technické problémy: I. Diagnostika problém ve femorálním přístupu problém se sondáží koronárních tepen LVG: problém retrográdního přístupu do LKS přes Ao.chl. stavy po chirurgické revaskularisaci: sondáž bypassů II. PTCA CTO angulované, kalcifikovaný přívodný segment periferní léze bifurkační léze

20 Problémy femorálního přístupu: vinuté pánevní řečitě kalcifikace, stenozy, okluze AF aneurysma abdominál.ao. vinutá aorta kyfoskolioza th.páteře

21 Problémy ve femorálním přístupu Vinuté pánevní řečiště Obr. č. 1 Obr. č.2

22 Problémy ve femorálním přístupu Vinuté pánevní řečiště Obr.3

23 Problémy ve femorálním přístupu

24 Problémy ve femorálním přístupu Vinutá aorta Kyfoskolioza Th páteře

25 Problémy ve femorálním přístupu Aneurysma břišní aorty

26 Problém se sondáží koronárních tepen levotyp (obtížná sondáž malé ACD) atypické odstupy koronárních tepen velký Ao.bulbus kalcifikace v bulbu aorty

27 Levotyp ACS ACD

28 Anomální odstup RIA ACS Anomálie odstupu koronárních tepen

29 Kalcifikace v aortálním bulbu

30 L V G: problém retrográdní sondáže LKS dilatovaná aorta a kořen aorty degenerativní změny aortální chlopně

31 Degenerativní změny aortální chlopně

32 Stavy po chirurgické revaskularisaci SVG LIMA: angulovaný, kalcifikovaný odstup či průběh a.subclavia

33 BYPASSY

34 LIMA

35 PTCA Výrazně angulovaný průběh Mnohočetné postižení Periferní postižení Hrubé kalcifikace

36 PTCA

37 PTCA

38 Rekanalizace ACD PTCA

39 PTCA bifurkační léze (1.)

40 PTCA bifurkační léze (2.)

41 KOMPLIKACE

42 Komplikace Extrakce PTCA balonku

43 Komplikace Extrakce stentu

44 Možnosti snížení radiační zátěže I. Negativní faktory interindividuální variabilita (každý nemocný je originál ) zvyšující se věk katetrizovaných nemocných zvyšující se počty katetrizovaných nemocných rozšiřující se indikace pro katetrisační léčení nemocných zvyšující se nároky na komfort katetrisace pro nemocného, bezpečnost katetrisace a redukci komplikací resterilizace instrumentaria

45 Kardiologie na Bulovce Rok Průměrný věk nemocných Celkový počet katetrizovaných nemocných v daném roce let ( let) let ( let) 2464

46 Možnosti snížení radiační zátěže II. Positivní faktory Ochranné pomůcky Způsob vyšetření Technický pokrok v instrumentariu,stenting Technický pokrok v RTG.přístrojové technice Nové vyšetřovací a léčebné metody nahrazující potřebu srdeční katetrisace (zcela či dílčím způsobem): UZ,CT,NMR,MR navigovaná stereotaxe,..

47 Způsob vyšetření: 1/ co nejkratší provozní čas 2/ udržovat během provozu co největší vzdálenost od nemocného 3/ zesilovač vždy co nejblíže na pacienta, rentgenka vždy co nejdále od pacienta, vždy pod stolem 4/ vbočné projekci lékař stojí na straně zesilovače. 5/ nejnižší radiační zátěž je v projekci AP 6/ co nejméně používat režim zvětšení (zoom) 7/ co nejméně používat režim vysokého rozlišení. 8/ důsledně využívat clony.

48 Technika vyšetření

49 Z Á V Ě R Y : Kardioangiografie zůstává stále unikátní, nenahraditelnou metodou. Kardioangiografie je drahá metoda,která krom určitého zevního ozáření ohrožuje nemocného také rizikem komplikací ze vstupu do cévního řečiště. Její použití musí být proto vysoce účelné. Medicínské hledisko je prioritní, dg. nebo léčebný výkon nelze ukončit důvodu dávky RTG. záření. Riziko ozáření je vždy individuální ( lékař -nemocný) Rozumný lékař rozumně zachází s RTG.zářením. Největším uměním katetrizátora je vědět,kdy přestat

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním

Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda 16. 19. května 2010 Veletrhy Brno XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti Ročník 6 Rozhovory doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc. Předseda organizačního výboru (str. 4) prof. MUDr. Aleš Linhart,

Více

Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění

Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění Analýza pro Ministerstvo financí České republiky Verze

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Seznam registrovaných látek podle zákona č. 356/2003 sb., ve znění pozdějších

Více

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy J. Beneš 1, P. Gregor 2, A. Mokráček 3 1 Infekční

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice...

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice... Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 26. BŘEZNA 2010 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. Vydaná osvědčení o způsobilosti k provádění klinického hodnocení a klinických zkoušek

Více

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Část I. zevní ozáření SÚJB říjen 2007 Zabezpečení osobního monitorování

Více

JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT. 2.ročník kampaně

JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT. 2.ročník kampaně JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT Srdeční infarkt nečeká 2.ročník kampaně TISKOVÉ MATERIÁLY Tisková konference, 15.5.2014 City Tower Praha 4 Obsah Fakta o srdečním infarktu 3 Národní kardiovaskulární program

Více

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068 2010 Radiodiagnostika Referátový výběr 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2 ISSN 1214-5068

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare 4.2009 www.siemens.cz Ekologicky ze všech úhlů 12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko 20 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje

Více

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva Zdena Zádorová II. interní klinika 3. LF a FNKV, Praha Definice: termínem kolonoskopie je označováno vyšetření konečníku a tlustého

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM Projekt MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ KOMPLEXNÍHO CEREBROVASKULÁRNÍHO CENTRA NEM. Č. BUDĚJOVICE Šance pro váš rozvoj Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského

Více

Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014

Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Za odbornou a jazykovou stránku tohoto sborníku odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.

Více

Varikokéla, porucha venózní drenáže varlat. Diagnostika, terapie

Varikokéla, porucha venózní drenáže varlat. Diagnostika, terapie 11 Varikokéla, porucha venózní drenáže varlat. Diagnostika, terapie MUDr. Vladimír Kubíček, CSc. Centrum andrologické péče České Budějovice Dilatované a stočené, varikózně změněné žíly plexus pampiniformis

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

Kardiochirurgie; změny v DRG pro 2013

Kardiochirurgie; změny v DRG pro 2013 Kardiochirurgie; změny v DRG pro 2013 Návrh změn v klasifikačním algoritmu Jen pro interní potřebu NRC ZPRACOVÁNO PRO: NRC ULOŽENO NAPOSLEDY: 14.1.2013 14:42:00 JMÉNO SOUBORU: DRG_ZMĚNY_KARDIOCHIRURGIE_NA_2013_V1_04.DOCX

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ SÚJB 2008 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ

Více