DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009"

Transkript

1 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2009

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 7 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Etnické skupiny Společensky nepřizpůsobení občané Cizinci...27 Chudí Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění...60 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství...61 Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy

4 Společensky nepřizpůsobení občané...67 Cizinci...67 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY ČLÁNKY Z DENNÍHO TISKU

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA Bilance dopadů sociálních reforem za rok In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 5 (2009), s. 1-3.:obr., tab. Dopad sociálních reforem z roku Zavedení úspornějšího a adresnějšího sociálního systému. Vývoj sociálních výdajů v roce Dopad reformy na rodiny s dětmi. Zavedení třírychlostní rodičovské dovolené. Nutnost důchodové reformy (postupné zvyšování důchodového věku, prodlužování potřebné doby pojištění atd.). Mimořádná valorizace důchodů. Vývoj čistých mezd zaměstnanců (s dětmi, bez dětí). Úprava nemocenského pojištění. Zavedení tzv. karenční lhůty (neproplacených prvních dnů nemoci). Podpora nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti tak, aby se nevypláceno zůstávat dlouho bez práce. Dopady reformy na zaměstnanost zdravotně postižených. Změna zákona o zaměstnanosti. Přehled o poskytnutých příspěvcích na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v období Vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti v období Deskriptory: ; reforma; statistika; výdaje sociální; financování; politika sociální; daně z příjmu; pomoc sociální; přídavky rodinné; dovolená rodičovská; zab. důchodové; hranice věková; doba pojištění; valorizace; mzdy; mzda průměrná; zab. nemocenské; politika zaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti; zaměstnanost skrytá; postižení; nezaměstnanost dlouhodobá Švédsko Švédský zdravotní a sociální systém: velkorysost, efektivita a důraz na integraci od 1. dubna / KÖPPLOVÁ, Pavla In: MŮŽEŠ. - Roč.17, č. 3 (2009), s. 36.:obr. Švédsko. Švédský systém zdravotnictví; financování zdravotní péče. Speciální školství. Doprava zdravotně postižených. V oblasti péče o zdravotně postižené osoby se klade důraz na rozvoj asistenčních technologií a na zdokonalování domácí péče. Snaha o udržení samostatnosti, o co největší usnadnění každodenního života zdravotně postiženého člověka. Deskriptory: Švédsko; zdravotnictví; systém; pedagogika speciální; postižení; péče zdravotní; asistence osobní; péče zdravotní domácí EU Kalendář akcí českého předsednictví EU. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 6 (2009), s. 1. Setkání generálních ředitelů pro veřejné služby zaměstnanosti (Praha, ). Setkání slouží k prohloubení spolupráce a výměně zkušeností v oblasti veřejných služeb zaměstnanosti.- Konference na téma: "Pracovní podmínky a sociální dialog" (Praha, ). Organizátorem konference je Eurofound - Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek evropská konference o sociálních službách "Kvalita a výkon v sociálních službách v Evropě (Praha, ). Pořadatelem konference je ESN (European Social Network), spolu se Svazem měst a obcí. Deskriptory: ; EU; integrace evropská; konference; podmínky pracovní; služby sociální; služby zaměstnanosti; dialog sociální; organizace mezinárodní; kvalita sociálních služeb; MPSV 5

6 mezinárodní Mezinárodní evropská konference o sociální ekonomice a podnikání. /VYCHOVÁ, Helena In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.3, č. 3 (2009), s. 30. Záznam o konferenci, která se konala v dubnu 2009 v Praze. Deskriptory: Mezinárodní; ekonomika sociální; konference Ministerstvo práce a sociálních věcí: Protikrizová opatření pokračují. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 6 (2009), s. 1.:obr. Priority MPSV pro nadcházející období. Základní úkoly ministerstva. Důraz na protikrizová opatření. Cílem MPSV je přijetí opatření k minimalizaci negativních dopadů krize na občany. Projekty "Vzdělávejte se!" a "Školení je šance!". Novela insolvenčního zákona. Slevy na sociální pojištění pro zaměstnavatele. Novela zákoníku práce a další úkoly. Deskriptory: ; MPSV; politika sociální; krize ekonomická; úroveň životní; valorizace; důchody; přídavky rodinné; zab. v nezaměstnanosti; projekty; politika zaměstnanosti; vzdělávání-výcvik; insolvence; pojistné; zab. sociální; právo pracovní Slovo ministra. / NEČAS, Petr In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 3 (2009), s. 1.:obr. Protikrizová opatření. Změny v insolvenčním zákoně. Posílení aktivní politiky zaměstnanosti v ohrožených regionech. Opatření na změkčení dopadů hospodářské krize na podniky a zaměstnavatele, např. zavedení slev na sociální pojištění pro zaměstnavatele, zrychlení odpisů apod. Deskriptory: ; krize ekonomická; zákonodárství; kompenzace; mzdy; politika zaměstnanosti; regiony; podnikání soukromé; pojistné; zab. sociální Některé důležité údaje (platnost k 1. květnu 2009). In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 5 (2009), s. 7.:tab. V tabulce uvedena důležitá data ze sociální oblasti a z oblasti trhu práce v (platnost k ): minimální mzda, zaručená mzda, průměrná měsíční mzda, cestovní náhrady, náhrada mzdy, životní a existenční minimum, nemocenské dávky, podpora při ošetřování člena rodiny, pojistné na sociální zabezpečení, dávky státní sociální podpory, dávky důchodového zabezpečení, průměrná výše starobního důchodu, průměrný počet důchodově pojištěných osob, počet pracovních úrazů a nemocí z povolání, míra nezaměstnanosti, počet nezaměstnaných osob, počet volných pracovních míst, základní ukazatele populačního vývoje. Deskriptory: ; minimum; minimum existenční; statistika; výše; mzda minimální; mzda zaručená; náhrady cestovní; kompenzace; nemocenské; ošetřovné; pojistné; podpora sociální; dávky; nezaměstnanost; důchod starobní; ukazatele; úrazy pracovní; choroby z povolání; mzda průměrná; důchody; zab. sociální Některé důležité údaje (platnost k 1. červnu 2009). In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 6 (2009), s. 7.:tab. V tabulce uvedena důležitá data ze sociální oblasti a z oblasti trhu práce v (platnost k ): minimální mzda, zaručená mzda, průměrná měsíční mzda, cestovní náhrady, náhrada mzdy, životní a existenční minimum, nemocenské dávky, podpora při ošetřování člena rodiny, pojistné na sociální zabezpečení, dávky státní sociální podpory, dávky důchodového zabezpečení, průměrná výše starobního důchodu, průměrný počet důchodově pojištěných osob, počet pracovních úrazů a nemocí z povolání, míra nezaměstnanosti, 6

7 počet nezaměstnaných osob, počet volných pracovních míst, základní ukazatele populačního vývoje. Deskriptory: ; minimum; minimum existenční; statistika; výše; mzda minimální; mzda zaručená; náhrady cestovní; kompenzace; nemocenské; ošetřovné; pojistné; podpora sociální; dávky; nezaměstnanost; důchod starobní; ukazatele; úrazy pracovní; choroby z povolání; mzda průměrná; důchody; zab. sociální; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY EU Sociální zabezpečení v kontextu EU. Lidé se nejvíce zajímají o "evropské" důchody. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 6 (2009), s. 3.:obr. Činnost České správy sociálního zabezpečení. Velká četnost úkonů spojených s agendou EU (ve vztahu ke státům EU/EHP a Švýcarsku). Čtyři principy koordinace sociálního zabezpečení v EU: Princip rovného zacházení. Princip aplikace právního řádu jediného státu. Princip sčítání dob pojištění. Princip zachování nabytých práv. Deskriptory: EU; zab. sociální; orgány správní; zákonodárství; dohody; styky mezinárodní; politika migrační; rovnost; diskriminace; doba pojištění; pracovníci migrující; podmínky nároku; právo občanské; cizinci Návrh úlev pro plátce sociálního pojištění by mohl zmírnit dopady hospodářské krize. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 4 (2009), s. 3.:obr. Protikrizová opatření. Nutnost citlivého přístupu orgánů sociálního zabezpečení k plátcům pojistného na sociální zabezpečení v přechodném období krizového stavu. Možnost povolení splátek na dlužné pojistné. Možnost promíjení penále, které naběhlo z dlužného pojistného. Vznik Komise pro promíjení penále. Deskriptory: ; krize ekonomická; pojistné; orgány správní; situace mimořádná Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 4 (2009), s. 3. Informace o publikaci s názvem "Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2009", kterou vydala Česká správa sociálního zabezpečení pro podnikatele (osoby samostatně výdělečně činné - OSVČ). Publikace obsahuje potřebné informace z oblasti sociálního zabezpečení, konkrétní příklady, přehled důležitých zákonů a předpisů. Deskriptory: ; zab. sociální; pojistné; řízení; výpočet; samostatní; podmínky nároku; zab. důchodové; zab. nemocenské; výše Aktuální návrh na slevy na pojistném na sociální zabezpečení. / KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 7 (2009), s :tab. O změnách navrhovaných v zákoně č. 589/1992 Sb. a vycházejících z Národního protikrizového plánu, který vláda přijala v reakci na dopady celosvětového útlumu na českou ekonomiku. Výpočet slevy. Kdy a jak zaměstnavatel slevy prokáže. Mimořádná sleva na pojistném. Příklady. Deskriptory: ; příjmy SZ; zab. sociální; pojistné; krize ekonomická; výpočet; zaměstnavatelé 7

8 221. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 66(2009),s Deskriptory: ; zab. sociální; pojistné; daně z příjmu DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Sociální důchodové pojištění můžeme mít také. / VOSTATEK, Jaroslav In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.3, č. 3 (2009), s :obr., -lit. Vznik sociálního pojištění jako metody (systému) sociálního zabezpečení. Principy sociálního důchodového pojištění. Státní důchodové zaopatření a využívání zásad ekvivalence. Charakteristické rysy českých veřejných starobních důchodů. Vládní koncepce důchodové reformy. Druhy sociálního důchodového pojištění. Deskriptory: ; zab. důchodové; pojištění; reforma; systém; historie; teorie; výpočet mezinárodní Demografie a penze (Demography and Pension). / IZÁK, Vratislav In: Politická ekonomie. - č. 2 (2009), s Informace o 64.výročním kongresu IIPF (International Institute of Public Finance), který se konal od 22. do 25.srpna 2008 v nizozemském Maastrichtu a byl věnován aktuálním problémům veřejných financí ve vztahu demografického vývoje a penzijních systémů (s důrazem na situaci ve vyspělých tržních ekonomikách). - Program kongresu, anotace plenárních vystoupení a texty diskutované v jednotlivých sekcích jsou k dispozici na internetových stránkách International Institute of Public Finance. Deskriptory: Mezinárodní; demografie; ekonomie; ekonomika; rozpočet státní; zab. důchodové; financování; daně; společnost; stárnutí; konference ; SRN Informace o důchodových právech v Česku a Německu. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 6 (2009), s. 3.:obr. Informace o publikaci České správy sociálního zabezpečení s názvem "Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo". Základní informace o důchodovém pojištění pro osoby, které byly pojištěny v České republice a ve Spolkové republice Německo. Provázanost české a německé právní úpravy zajišťují tzv. koordinační nařízení -nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a 574/72. Koordinační nařízení usnadňují migraci pracovníků mezi státy EU, zabezpečují jejich právní ochranu a mají přednost před vnitrostátními právními předpisy. Přehled dávek důchodového pojištění, na které se koordinační nařízení vztahují. Deskriptory: ; SRN; důchody; podmínky nároku; zákonodárství; hranice věková; důchod starobní; doba pojištění; důchod invalidní; důchod sirotčí; důchod vdovský; dohody; styky mezinárodní 8

9 USA; EU Byznys s podzimem života. / HRUŠKA, Blahoslav In: Ekonom. - Roč.53, č (2009), s :obr., tab. Penzijní systém v USA. Tab.: Výše důchodů v jednotlivých zemích EU. Deskriptory: USA; EU; zab. důchodové; systém; fondy Svítání na vyšší penze. / MARTINOVIČOVÁ, Martina In: Ekonom. - Roč.53, č. 28 (2009), s :obr., tab. Od srpna 2009 začne platit novela zákona o penzijním připojištění, která znevýhodňuje přestup klientů z jednoho fondu do druhého a bere zaměstnavatelům právo exkluzívního výběru. Deskriptory: ; zab. důchodové; připojištění; koncepce budoucí; zákonodárství Příručka budoucího důchodce v roce Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 6 (2009), s. 3.:obr. Informace o publikaci České správy sociálního zabezpečení s názvem "Příručka budoucího důchodce v roce 2009". Publikace přináší informace potřebné pro bezproblémové vyřízení starobního důchodu. Názorné příklady a návody. Deskriptory: ; důchod starobní; podmínky nároku; řízení; výpočet; výše; doba pojištění Máte přehled o svém důchodovém pojištění? In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 6 (2009), s. 3.:obr. Informace České správy sociálního zabezpečení. Jak průběžně sledovat své doby důchodového pojištění. Jednou ročně je možné zažádat u ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění, který obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob a od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. Co musí obsahovat žádost; způsob podání žádosti. Pro průběžnou kontrolu slouží také evidenční listy důchodového pojištění, které vyplňují zaměstnavatelé. Kde žádat o důchod. Způsob výplaty důchodu. Výše důchodů. Co dělat v případě chybějící doby pojištění. Deskriptory: ; zab. důchodové; podmínky nároku; doba pojištění; doba pojištění; orgány správní; řízení; základ vyměřovací; výplata-způsob; důchod starobní; výpočet; zákonodárství; pojištění dobrovolné Studium a jeho vliv na nároky z důchodového pojištění v současnosti a budoucnosti (2.). Dokonč. / LANG, Roman In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 7 (2009), s Druhá část pojednání se zabývá změnami právní úpravy účinnými od roku 2010, specifiky hodnocení vztahujícími se k posuzování nároku na invalidní důchody, souvislostmi studia s tzv. "nezaopatřeností dítěte" a také otázkami prokazování dob studia orgánům rozhujícím o dávkách důchodového pojištění. Deskriptory: ; zab. důchodové; studenti; vzdělávání-výcvik; doba započitatelná 9

10 SIG: uložené 1042 ; SRN Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo. Praha: ČSSZ, s. - ISBN Základní informace o důchodovém pojištění pro osoby, které byly pojištěny v České republice a ve Spolkové republice Německo. Podmínky nároku na starobní, invalidní a pozůstalostní důchody podle českých právních předpisů. Podmínky nároku na starobní, invalidní a pozůstalostní důchody podle německých právních předpisů. Staženo z Internetu A49C-1F213DE9D88A/0/Duchody_CRSRN_dotisk_CZ_def.pdf Deskriptory: ; SRN; zab. důchodové; důchod starobní; důchod invalidní; důchod vdovský; důchod sirotčí; podmínky nároku NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Zákon o nemocenském pojištění - výklad včetně praktického provádění. / KŘÍŽEK, Zdeněk In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s Právní výklad k zákonu č.187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, který nabyl účinnosti dne 1.ledna Základní informace. Účast na nemocenském pojištění. Vznik a zánik účasti. Zaměstnání malého rozsahu. Povinnost zaměstnavatele. Účast na nemocenském pojištění z více zaměstnání. Studenti, společníci a jednatelé, komanditisté komanditních společností. Vznik a zánik pojištění. (Výklad doplněn názornými příklady z praxe). Deskriptory: ; zab. nemocenské; zaměstnavatelé; zaměstnanci; studenti; poměr pracovní; vztahy pracovní; pojistné; zákonodárství OSVČ a přeplatek ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s Právní výklad k výše uvedené problematice doplněný názornými praktickými příklady. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; samostatní; zákonodárství Pojištěnci veřejného zdravotního pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s Úvod. (Vznik a zánik nemocenského pojištění. Placení pojistného. Zaměstnavatelé a zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, občané za něž platí pojistné stát). Posuzování nemoci pro zdravotní pojištění po Odpočet od dosaženého příjmu. Změna zdravotní pojišťovny. Závěr. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; zaměstnavatelé; neschopnost pracovní; nemocenské; pojistné; samostatní; důchodci; zákonodárství ; EU Zdravotnictví před infarktem. / ALFÖLDI ŠPERKOROVÁ, Marcela In: Ekonom. - Roč.53, č. 24 (2009), s Zdravotnická reforma v se odsouvá. Nejsou dána jasná pravidla financování. Hrozí, že zdravotnické finance se do r dostanou do hlubokého deficitu. Reformy v některých zemích EU. Deskriptory: ; EU; zdravotnictví; systém; reforma; financování 10

11 Změny v nároku na nemocenské dávky. / FIGUROVÁ, Lucie Teresa In: MŮŽEŠ. - Roč.17, č. 3 (2009), s. 30. Změny v nároku na nemocenské dávky podle nového zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který nabyl účinnosti Co přináší novela zákona o důchodovém pojištění č. 306/2008 Sb. Změna v důchodech pečujících osob (účinnost od ). Deskriptory: ; nemocenské; zákonodárství; neschopnost pracovní; zab. nemocenské; zaměstnavatelé; výše; základ vyměřovací; zab. důchodové; podmínky nároku; příspěvek na péči; výpočet; důchod starobní; péče o osobu blízkou; pečovatelé Zdravotní pojištění a dohody o pracovní činnosti v roce / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 5 (2009), s Úvod. Osoba považovaná ve zdravotním pojištění za zaměstnance. Základní zásady. Výše příjmu na základě dohody o pracovní činnosti. Pracovní smlouva. Příklad z praxe. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; vztahy pracovní; poměr pracovní; doba pracovní; odměňování; příjmy; pojistné; pojištění zdravotní; zákonodárství Osoby bez zdanitelných příjmů. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 5 (2009), s Úvod. Výklad pojmů. Zdravotní pojištění a placení pojistného osobami bez zdanitelných příjmů. Kdy pojištěnec není osobou bez zdanitelných příjmů. Platby pojistného. Nárok na poskytnutí zdravotní péče. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; péče zdravotní; zákonodárství Zákon o nemocenském pojištění - výklad včetně praktického provádění - II.část. / KŘÍ- ŽEK, Zdeněk In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 5 (2009), s II.část výkladu k zákonu o nemocenském pojištění (doplněno příklady z praxe). - Ochranná lhůta. Sčítání ochranné lhůty. Podpůrčí doba u nemocenského. Podpůrčí doba u poživatelů starobního a invalidního důchodu. Rozhodné období pro zjištění denního vyměřovacího základu. Vyloučené dny. Sankce při poskytování nemocenského. Deskriptory: ; zab. nemocenské; pojistné; nemocenské; základ vyměřovací; důchodci; práce-důchodci; zákonodárství Belgie Zdravotní péče a posuzování pracovní neschopnosti v belgickém systému sociálního zabezpečení. / ČEVELA, Rostislav - ČELEDOVÁ, Libuše In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 4 (2009), s. 5.:obr. Základní principy belgického zdravotnictví. Zdravotní pojištění. Posuzování pracovní neschopnosti v Belgii. Nárok na nemocenskou z národního pojištění invalidity a zdravotní péče. Zákonné kritérium pracovní neschopnosti u nemocenského pojištění. Tři možné výsledky posuzování. Vzdělání belgických "posudkových" lékařů. Porovnání českého a belgického systému posuzování pracovní neschopnosti a invalidity. Deskriptory: Belgie; péče zdravotní; neschopnost pracovní; služba posudková; projekty; pojištění zdravotní; systém; zdravotnictví; financování; samostatní; pojištění soukromé; nemocenské; řízení; invalidita; podmínky nároku; zab. nemocenské; ; lékařství posudkové 11

12 Zkrácený pracovní úvazek a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 6 (2009), s Problematika je vysvětlena na příkladech. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnání na zkrácený úvazek; výpočet; pojistné Kalendářní měsíc ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 6 (2009), s Rozhodná období pro placení pojistného na zdravotní pojištění pro jednotlivé skupiny plátců. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; osoby; samostatní; pojistné; zaměstnavatelé SIG: uložené 1043 Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce Praha: ČSSZ, s. - ISBN Od 1. ledna 2009 nabývá účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění. Přináší zcela novou úpravu systému nemocenského pojištění. Záměrem Průvodce je přiblížit a vysvětlit nové změny v této oblasti, poskytnout informace za jakých podmínek dostane občan náhradu mzdy nebo nemocenské, co je to ošetřovné a kdy se vyplácí, či kdo podle nové právní úpravy kontroluje režim dočasně práceneschopného pojištěnce. Průvodce obsahuje konkrétní příklady a výpočty doplněné výkladem. Staženo z Internetu A58F-827DD3DCB143/0/Pruvodce_novym_zak_o_NP_2009.pdf Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; ošetřovné; zaměstnanci; samostatní; podmínky nároku; pojistné; dávky; výpočet; zab. v mateřství; dovolená mateřskádávky; výplata-způsob; neschopnost pracovní Zahájení činnosti zaměstnavatele a jeho povinnosti ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 6 (2009), s Výklad k uvedené problematice. - Placení pojistného podle zákona. Přehledy zaměstnavatele. Oznamování pracovních úrazů. Další důležité povinnosti zaměstnavatele. Oznamování změn u zaměstnanců. Specifické případy - kódy používané zaměstnavatelem. Zaměstnávání uchazečů o zaměstnání. Onemocnění zaměstnance v ochranné lhůtě. Zaměstnanci ze států EU. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; pojištění zdravotní; pojistné; úrazy pracovní; neschopnost pracovní; uchazeči o práci; práce-cizinci; právo pracovní 12

13 ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI Dávky v nezaměstnanosti v kostce. / BIČÁKOVÁ, Olga In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s Úvod. Podpora v nezaměstnanosti. (Kdo je oprávněn pobírat dávky v nezaměstnanosti a jaká jsou kritéria pro jejich poskytování. Započítávání náhradních dob zaměstnání. Kdy uchazeči o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti nevznikne. Délka podpůrčí doby v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání. Procentní sazba podpory je stanovena diferencovaně. Maximální výše podpory. Podpora v nezaměstnanosti stanovená násobkem průměrné mzdy v NH. Výjimka ve prospěch uchazeče o zaměstnání. Výpočet podpor při souběhu zaměstnání. Splatnost podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti. Uchazeči o zaměstnání v poslední evidenci neuplynula celá podpůrčí doba. Uchazeči o zaměstnání v poslední evidenci uplynula celá podpůrčí doba. Vždy musí splnit 12 měsíců předchozího zaměstnání. Nemoc uchazeče o zaměstnání v průběhu podpůrčí doby. Kdy se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje a kdy na ni zaniká nárok). Podpora při rekvalifikaci. (V jaké výši a jak dlouho se podpora poskytuje. Jaká je maximální výše podpory při rekvalifikaci. Doplatek podpory. Přeplatek podpory). Deskriptory: ; nezaměstnaní; nezaměstnanost; zab. v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky; uchazeči o práci; rekvalifikace; právo pracovní; zákonodárství; VÚPSV Povinnosti uchazeče o zaměstnání vůči úřadu práce versus povinnosti zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích od 1.ledna / BIČÁKOVÁ, Olga In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 5 (2009), s Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti ze součtu výdělků. Výkon nekolidujícího zaměstnání. Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti. Nelegální práce. Základní povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců zejména při vzniku a skončení pracovního vztahu. (Zákoník práce. Pracovní poměr. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohoda o pracovní činnosti. Výplata mzdy. Skončení pracovněprávních vztahů. Potvrzení o zaměstnání). Shrnutí na závěr. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; vztahy pracovní; poměr pracovní; odměňování; mzdy; ukončení zaměstnání; právo pracovní; úřady práce; uchazeči o práci; nezaměstnaní; zab. v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky; VÚPSV Dávky v nezaměstnanosti 2009 v kostce. / BIČÁKOVÁ, Olga In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 5 (2009), s. 4.:obr. Kdo je oprávněn pobírat podporu v nezaměstnanosti (PN) a jaká jsou kritéria jejího poskytování. Náhradní doby zaměstnání. Kdy uchazeči o zaměstnání nárok na PN nevznikne. Délka podpůrčí doby (závislost na věku uchazeče o zaměstnání). Z čeho se vypočítává výše PN. Procentní sazba PN. Maximální výše PN. Výjimka ve prospěch uchazeče o zaměstnání. Výpočet podpor při souběhu zaměstnání. Splatnost PN a podpory při rekvalifikaci. Opětovné poskytování PN. Nemoc uchazeče o zaměstnání v průběhu podpůrčí doby. Kdy se PN neposkytuje. Zánik nároku na PN. Podpora při rekvalifikaci; výše podpory při rekvalifikaci; podmínky nároku na podporu při rekvalifikaci. Deskriptory: ; zab. v nezaměstnanosti; VÚPSV; rekvalifikace; financování; podmínky nároku; úřady práce; zákonodárství; doba započitatelná; uchazeči o práci; výpočet; výše; základ vyměřovací; souběh 13

14 Petr Šimerka: Chceme dočasně zvýšit podporu v nezaměstnanosti. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 7-8 (2009), s. 1. Informace o opatřeních zmírňujících dopady krize v oblasti zabezpečení v nezaměstnanosti. Zvýšení dávek v nezaměstnanosti a prodloužení podpůrčí doby pro jejich vyplácení. Deskriptory: ; zab. v nezaměstnanosti; uchazeči o práci; krize ekonomická; zab. v nezaměstnanosti-dávky; dávky; skupiny věkové SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY EU Sociální služby: zdroj nových pracovních příležitostí. Konference. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 5 (2009), s. 1.:obr. Informace o konání konference pod názvem "Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti", která se konala v Praze ve dnech května Základní východiska pro další celoevropskou diskusi o roli sociálních služeb ve společnosti. Sociální služby jako zdroj pracovních příležitostí, a to hlavně pro ženy a pro starší zaměstnance. Další úloha sociálních služeb: udržet na trhu práce ty, kteří jich sami využívají. Požadavky na sociální služby. Prioritní cíle, které české předsednictví navrhlo jako společný základní rámec v oblasti sociálních služeb. Deskriptory: EU; konference; služby sociální; kvalita sociálních služeb; správa veřejná; vytváření prac. příležitostí; péče dlouhodobá 206. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 61(2009),s Deskriptory: ; služby sociální; pomoc sociální; dávky V. Británie Organizace žen ve Velké Británii - součást občanské společnosti. / LISÁ, Helena In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.3, č. 3 (2009), s. 20. Stručná informace o struktuře, zaměření a způsobu financování National Federation of Woman s Institutes (NFWI), která je největší národní dobrovolnou organizací žen ve Velké Británii s více než členek sdruženými ve zhruba 6,5 tisících místních organizacích. Deskriptory: V. Británie; ženy; organizace neziskové Příspěvek na péči - černá díra reformy sociálního systému. / PRŮŠA, Ladislav In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.3, č. 3 (2009), s :tab., -lit. Analýza prvních statistických dat o čerpání příspěvku na péči v závislosti na pohlaví příjemce, jeho věku, výši příspěvku na péči a formě poskytované péče. Základní teoretická východiska koncipování příspěvku na péči. Atruktura příjemců příspěvků na péči v září Možné přístupy ke zvýšení efektivnosti využívání příspěvku na péči. Deskriptory: ; služby sociální; příspěvek na péči; výzkum; teorie; statistika; VÚPSV; financování; statistika; gender; muži; ženy; skupiny věkové 14

15 ; mezinárodní Rodinná péče o seniory jako "práce z lásky": nové argumenty. / JEŘÁBEK, Hynek In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.45, č. 2 (2009), s :tab., -lit. Studie vypracovaná v rámci výzkumného projektu zaměřeného na péči o seniory v České republice. - Úvod. Teoretická východiska a hypotézy. (1.Dva modely péče o seniory: model "rodinné péče" a "model nerodinné péče". 2.Praktické, empiricky testovatelné důsledky modelu "rodinné péče" a modelu "nerodinné péče". 3.Indexy IADL a BADL jako charakteristiky indikující potřebnou intenzitu péče o seniora. 4.Péče hlavního pečujícího versus společná rodinná péče). Metodologie výzkumu. Závěry. Deskriptory: ; staří; stárnutí; rodina; pomoc sociální; pomoc sociální v rodině; péče o osobu blízkou; péče dlouhodobá; potřeby sociální; služby sociální; příspěvek na péči; služba pečovatelská; výzkum; vývoj; statistika Švýcarsko Ověřování kvality ve Švýcarsku. / HANZL, Vladimír In: Rezidenční péče. - Roč.5, č. 2 (2009), s :obr. Metody prověřování kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních ve Švýcarsku. Odlišnosti v rámci jednotlivých kantonů. Chybějící jednotné standardy kvality poskytování sociálních služeb. Pouze v některých kantonech je používán jednotný systém OptiHeim vyvinutý společností Tertianum. Poslání systému OptiHeim: zajištění, udržení, průběžná kontrola a stálé zvyšování kvality sociálních služeb. Deskriptory: Švýcarsko; kvalita sociálních služeb; standardy; ústavy; zákonodárství; metody; staří; postižení; ukazatele; řízení; kontrola Švýcarsko Rezidence Am Schärme z pohledu sester. Kvalitu u nás kontroluje veřejnost. In: Rezidenční péče. - Roč.5, č. 2 (2009), s. 14.:obr. Reportáž z návštěvy rezidence pro seniory Am Schärme v Sarnenu jižně od Luzernu. Personální vybavení rezidence. Aktivity rezidence. Rozhovor s ředitelem rezidence Zdeňkem Maděrou o systému kontrol kvality poskytovaných sociálních služeb. Kvalita služeb je kontrolována hlavně veřejností a konkurencí. Deskriptory: Švýcarsko; staří; ústavy; služby sociální; kvalita sociálních služeb; kontrola; zákonodárství; systém Charita v 21. století. In: MŮŽEŠ. - Roč.17, č. 3 (2009), s. 9. Představení projektu Arcidiecézní charity Olomouc s názvem "Charita v 21. století". Projekt založený na moderních technologiích slouží k zjednodušení administrativy ošetřovatelských a pečovatelských služeb. Práce terénních zdravotních sester a pečovatelek Charity je evidována prostřednictvím mikropočítačů. Pro seniory je určen projekt "Technika slouží seniorům". V projektu jde o využívání náramků pro seniory, chronicky nemocné nebo pro zdravotně postižené; pomocí náramků může být přivolána pomoc. Deskriptory: ; organizace neziskové; technika výpočetní; správa; služby sociální; péče zdravotní; počítače; staří; projekty; osoby v kritické situaci 15

16 Potřebujeme nový pohled na sociální služby. In: MŮŽEŠ. - Roč.17, č. 3 (2009), s :obr. Rozhovor s předsedou Národní rady zdravotně postižených Václavem Krásou. Zhodnocení nového zákona o sociálních službách. Řešeno zejména financování sociálních služeb. Deskriptory: ; služby sociální; zákonodárství; organizace neziskové; financování; postižení; ústavy Chceme přijmout nálepku pro pečující osoby? Polemika o (ne)přesvědčivé jednoznačnosti přisouzených charakteristik. / KOPŘIVA, Petr In: Speciální pedagogika. - Roč.19, č. 1 (2009), s :tab., -lit. Reakce na interpretaci výsledků a formulaci závěrů "Výzkumu stresujících a resilientních faktorů a tendencí osob pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením na území hlavního města Prahy", publikovaného Janem Michalíkem a Milanem Valentou. Předmětem polemiky je metoda výzkumu a závěry autorů. Ve výzkumu byl dokazován negativní dopad dlouhodobé péče o postiženého člena rodiny. Autor článku však varuje před označením "modelové pečující osoby" jako osoby silně strádající, s nízkým sociálním statutem, se ztrátou schopnosti se radovat, se zhoršujícím se zdravotním stavem apod. Takovéto charakteristiky "modelové pečující osoby" by mohly vést k odmítání domácí péče. Deskriptory: ; výzkum; statistika; pečovatelé; pomoc sociální v rodině; metody; sociologie; péče dlouhodobá Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti. / KRÁSA, Václav In: MŮŽEŠ. - Roč.17, č. 3 (2009), příl. Skok do reality, 10, 2009, č. 3, s. 2. Informace o konání tematické konference pod názvem "Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti" (duben 2009). Obsahem konference bylo zmapování významných změn probíhajících v sektoru sociálních služeb, a to především z pohledu zaměstnanosti. Sociální služby jako nástroj prevence sociálního vyloučení a aktivního začleňování postižených osob, i jako oblast rostoucích příležitostí pro zaměstnání. Financování sociálních služeb. Příklady Rakouska, V. Británie, Německa. Koncepce nového pojistného systému financování sociálních služeb. Snaha o vytvoření takového modelu financování sociálních služeb, který by byl přenositelný mezi všemi členskými zeměmi EU. Deskriptory: ; postižení; konference; vyloučení sociální; integrace; služby sociální; zaměstnanost; kvalita sociálních služeb; vytváření prac. příležitostí; financování; EU; příspěvek na péči; koncepce budoucí; integrace evropská Standard č. 14. Nouzové a havarijní situace. / HOLKOVÁ, Ilona - TOMÁŠKOVÁ, Milena In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.9, č. 2 (2009), s Standard č. 14 Nouzové a havarijní situace podle přílohy č. 2 Vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. Poskytovatel kvalitních sociálních služeb by měl být připraven na nouzové a havarijní situace a měl by takovým situacím předcházet. Příklady možných nouzových a havarijních situací. Protikrizový plán. Obsah protikrizového plánu. Aktualizace protikrizového plánu. Deskriptory: ; standardy; kvalita sociálních služeb; zákonodárství; služby sociální; osoby v kritické situaci; situace mimořádná; prevence 16

17 Uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb. / ŠPELDA, Jiří In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.9, č. 2 (2009), s Uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách. Problematika způsobilosti k právním úkonům uživatelů sociálních služeb a neplatností právních úkonů. Případy, kdy je uživatel plně způsobilý, případně nezpůsobilý k právním úkonům. Podmínky uzavírání smluv. Deskriptory: ; služby sociální; řízení; právo občanské; zákonodárství; postižení Mluvit bez obav. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 4 (2009), s. 6.:obr. Činnost Občanského sdružení LOGO (Praha 2, Karlovo náměstí 15): sociální poradenství, sociální rehabilitace. Poradenství je poskytováno v kanceláři, ale i terénní formou v domácím prostředí klientů. Hlavním cílem Občanského sdružení LOGO je zabránit sociálnímu vyloučení osob postižených poruchami komunikace a hybnosti (osob po těžkých úrazech hlavy, operacích mozku, cévních mozkových příhodách apod.). Deskriptory: ; postižení; organizace neziskové; péče sociální nestátní; rehabilitace; poradenství sociální; nemocní Expertní panel k problematice sociálně zdravotní péče zahájil činnost. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 5 (2009), s. 3.:obr. Spolupráce MPSV a Ministerstva zdravotnictví v oblasti péče o seniory. Snaha o propojení sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Tyto služby by měly vést k udržení maximální seběstačnosti klienta v jeho přirozeném prostředí. Podpora péče v domácím prostředí. Vznik expertního panelu složeného z odborníků na oblast sociálně zdravotní péče, a to z řad obou ministerstev i z neziskových organizací. Z důvodu stárnutí populace je nutno restrukturalizovat zdravotní a sociální služby pro seniory (model dlouhodobé péče - "long-term care"). Deskriptory: ; projekty; péče dlouhodobá; MPSV; ministerstva; organizace neziskové; stárnutí; demografie; geriatrie; péče zdravotní domácí; péče sociální nestátní SR Zadlženosť a psycho-sociálna pomoc rodinám so sociálno-ekonomickými problémami. /SCHAVEL, Milan - DREXLEROVÁ, Barbora - LEKÁROVÁ, Lucia In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.9, č. 2 (2009), s : -lit. Součást monotematického čísla časopisu zaměřeného na problematiku zadlužení z pohledu sociální práce.tento článek pojednává o zadluženosti jako jedné z příčin nepříznivé ekonomické situaci rodiny. Indikátory zadlužení rodin a možnosti preventivního působení. Příčiny zadluženosti rodin. Specifika sociálního poradenství pro rodiny se zadlužením a se sociálně ekonomickými problémy. Res. v ang. Deskriptory: SR; půjčky; chudoba; rodina problémová; osoby v kritické situaci; poradenství; práce sociální; ukazatele; situace ekonomická; rozpočet rodinný; poradenství sociální Sociální práce s fotbalovými fanoušky během mistrovství Evropy / JINDROVÁ, Barbora - SMOLÍK, Josef In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.9, č. 2 (2009), s : -lit. Vývoj sociální práce s fanoušky v zahraničí a v České republice. Definice sociální práce. Sociální práce s cílovou skupinou fotbalových fanoušků. Vybudování "fanambasád". Soci- 17

18 ální práce s fanoušky během posledního mistrovství Evropy (Švýcarsko, Rakousko 2008) ve fotbale. Fanambasády v Rakousku, ve Švýcarsku (stacionární, mobilní). Česká mobilní ambasáda pro fanoušky. Res. v ang. Deskriptory: ; práce sociální; teorie; sport; definice; EU; prevence; projekty; sociologie Role sociálního pracovníka v léčbě závislosti na tabáku. / KASTNEROVÁ, Markéta In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.9, č. 2 (2009), s : -lit. Boj proti závislosti na tabáku v. Nutnost propojení zdravotního a sociálního resortu. Role sociálního pracovníka v odvykací léčbě. Res. v ang. Deskriptory: ; narkomanie; narkomani; práce sociální; prevence; pracovníci sociální EU 2011: Evropský rok dobrovolné činnosti. In: Veřejná správa. - č. 15 (2009), s. 20. Evropská komise předložila návrh, aby rok 2011 byl vyhlášen "Evropským rokem dobrovolné činnosti". Význam dobrovolné činnosti. Plánované aktivity v rámci "Evropského roku dobrovolné činnosti". Cílem je zapojení všech úrovní: evropské, státní, regionální, místní. Deskriptory: EU; činnost dobrovolná; organizace neziskové; projekty; financování Cílové skupiny osob zakoušejících extrémní sociální vyloučení a jejich reflexe v krajských střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb. / Bareš, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.9, č. 2 (2009), s : -lit. Význam krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb; význam komunitního plánování. Vymezení cílových skupin. Pojem sociální vyloučení. Extrémní formy sociálního vyloučení. Okruh cílových skupin zakoušejících extrémní sociální vyloučení. Způsob vymezení cílových skupin ohrožených extrémním sociálním vyloučením v krajských střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb. Deskriptory: ; služby sociální; vyloučení sociální; plánování sociální; kraje; regiony; skupiny znevýhodněné; zákonodárství; osoby v kritické situaci; bezdomovci; péče postpenit.; VÚPSV Feministické proudy v sociální práci ve vztahu k možnosti redefinovat genderové role v české společnosti. / TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, Helena In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.9, č. 2 (2009), s : -lit. Možnosti uplatnění feministických proudů v sociální práci. Otázka redefinování genderových rolí v současné společnosti. Vývoj dělby práce mezi muži a ženami a její důsledky pro slaďování práce a rodiny. Feministická sociální práce. Res. v ang. Deskriptory: ; práce sociální; gender; teorie; VÚPSV; sladění pracovního a rodinného života; ženy; muži; práce-ženy; práce-muži; pracovníci sociální; sociologie 18

19 Zásadní změny v sociálním systému. / SEDLÁČEK, Karel In: Moderní obec. - Roč.15, č. 8 (2009), s. 25.:obr. Rozhovor s Petrem Šimerkou, ministrem práce a sociálních věcí, o změnách v sociálním systému podle novely zákona o sociálních službách, platných od 1. srpna Zvýšení měsíčního příspěvku pro lidi s největším postižením, o něž je péče nejnáročnější, na korun měsíčně. Zmírnění podmínek pro vznik nároku na příspěvek pro chronicky nemocné děti do 18 let. Jak lze žádat o příspěvek na péči. Opatření k zajištění účelného a hospodárného využití příspěvku na péči. Nutnost efektivnější kontroly využívání příspěvku na péči. Změna výplaty příspěvku na péči v I. stupni pro dospělé (platnost od ledna 2010). Nově se zavádí kombinovaný způsob výplaty. Kontrola poskytovatelů sociálních služeb. Deskriptory: ; služby sociální; postižení; děti; nemocní; péče dlouhodobá; příspěvek na péči; výplata-způsob; MPSV; řízení; kontrola; kvalita sociálních služeb Jak se vypořádat s povodní... In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 7-8 (2009), s. 1 a 2.:obr. Informativní článek pro osoby postižené povodněmi. Jakou pomoc lze poskytnout ze systému pomoci v hmotné nouzi. Jak se orientovat v pracovněprávní oblasti. Deskriptory: ; osoby v kritické situaci; potřebnost V systému sociálních služeb nastanou pozitivní změny. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 7-8 (2009), s. 2.:obr. Informace o změnách, které přináší novela zákona o sociálních službách s účinností od 1.srpna Zvýšení příspěvku pro osoby s nejtěžším postižením. Zmírnění podmínek pro vznik nároku na příspěvek na péči pro děti do 18 let. Forma žádosti o příspěvek. Od 1. ledna 2010 se zcela mění vyplácení příspěvku na péči v 1. stupni u dospělých osob - nově se jedná o kombinovaný způsob výplaty: jedna polovina dvoutisícové dávky bude vyplácena peněžně a druhá formou věcného plnění. Deskriptory: ; služby sociální; výplata-způsob; příspěvek na péči; podmínky nároku; výše; postižení těžce; postižení-děti 239. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 72(2009),s Deskriptory: ; služby sociální; příspěvek na péči; kontrola POSTIŽENÍ OBČANÉ V království barev. / KŘESŤANOVÁ, Lucie In: Gong. - Roč.38, č. 7-8 (2009), s. 4.:obr. Vznik a činnost opavských Chráněných dílen sv.josefa. Zaměstnání neslyšících osob v Chráněných dílnách sv. Josefa. Výrobní program a organizace provozu v chráněných dílnách (šicí, keramická, výtvarná, kompletační dílna). Deskriptory: ; postižení; práce chráněná 19

20 Mazlíčci, nebo hrdinové? / KŘESŤANOVÁ, Lucie In: Gong. - Roč.38, č. 7-8 (2009), s. 8-9.:obr. Činnost organizace Helppes: výcvik speciálně vycvičených psů (signálních psů pro neslyšící, signálních psů pro osoby trpící záchvatovým onemocněním, vodících psů pro nevidomé, psů - canisterapeutů, asistenčních psů pro tělesně postižené). Která psí plemena jsou vhodná pro výcvik. Financování psích pomocníků. Stát poskytuje příspěvek pouze na vodící psi pro zrakově postižené. Financování ostatních asistenčních a signálních psů je závislé na grantových zařízeních, sponzorských darech apod. Deskriptory: ; postižení; služby sociální; financování; pomůcky; organizace neziskové; asistence osobní SR Jak se žije neslyšícím na Slovensku. / LAVIČKOVÁ, Blanka In: Gong. - Roč.38, č. 7-8 (2009), s. 26.:obr. Školy pro sluchově postižené na Slovensku. Nevýhodné postavení sluchově postižených studentů na běžných školách. Přehled akcí organizací zaměřených na sluchově postižené osoby. Časopisy pro sluchově postižené. Zavedení specifické daně z příjmu, kdy mohou fyzické i právnické osoby poskytovat dvě procenta z daně na veřejně prospěšné aktivity mimovládních neziskových organizací. Deskriptory: SR; postižení sluchově; pedagogika speciální; organizace neziskové; daně z příjmu; financování EU Jedenácté evropské prázdniny pro hluchoslepé, Šoproň, Maďarsko, Podpora komunikace hluchoslepých nejen v mateřském jazyce. / HRICOVÁ, Lenka In: Speciální pedagogika. - Roč.19, č. 1 (2009), s Informace o konání 11. ročníku "Evropských prázdnin pro hluchoslepé" (Maďarsko). Typy a skupiny hluchoslepoty. Komunikace hluchoslepých osob. Význam "Evropských prázdnin pro hluchoslepé". Možnost výměny zkušeností, prodiskutování podobných problémů, získání informací o nových možnostech komunikace apod. Pro skupinu českých hluchoslepých není většinou účast z finančních důvodů realizovatelná. Deskriptory: EU; konference; postižení zrakově; postižení sluchově; organizace neziskové; financování Bude pražská doprava bez bariér? / MUSÍLEK, Radek In: MŮŽEŠ. - Roč.17, č. 3 (2009), s :obr. Vznik nové pracovní skupiny magistrátu hl. města Prahy s názvem "Pro Prahu bezbariérovou a otevřenou", která by měla řešit zpřístupňování městské hromadné dopravy lidem s postižením. Deskriptory: ; postižení; bariéry; organizace neziskové Představujeme členské organizace NRZP. / HRDÁ, Jana In: MŮŽEŠ. - Roč.17, č. 3 (2009), příl. Skok do reality, 10, 2009, č. 3, s. 2. Představení členských organizací NRZP. Unie Roska, regiony Beroun, Břeclav atd. Revma Liga v, pobočky Bruntál, Domažlice aj. Společnost Parkinson, o.s. Vznik, zaměření, poslání, financování, činnost organizací. Deskriptory: ; postižení; organizace neziskové 20

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu:

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu: Sociální pojištění Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení: ZK Počet kreditů:

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2009

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2009 DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Povinná zákonná pojištění III/2 VY_32_INOVACE_40 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC A SRPEN 2008

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC A SRPEN 2008 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC A SRPEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Abeceda mzdové účetní 2010

Abeceda mzdové účetní 2010 Abeceda mzdové účetní 2010 20. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2010 Kapitola 2 PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM Nabylo úèinnosti 1. 7. 2010 Nařízení vlády č. 33/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

DOKUMENTACE ZA ZÁŘÍ 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ZÁŘÍ 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ZÁŘÍ 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více