DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009"

Transkript

1 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2009

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 7 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Etnické skupiny Společensky nepřizpůsobení občané Cizinci...27 Chudí Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění...60 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství...61 Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy

4 Společensky nepřizpůsobení občané...67 Cizinci...67 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY ČLÁNKY Z DENNÍHO TISKU

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA Bilance dopadů sociálních reforem za rok In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 5 (2009), s. 1-3.:obr., tab. Dopad sociálních reforem z roku Zavedení úspornějšího a adresnějšího sociálního systému. Vývoj sociálních výdajů v roce Dopad reformy na rodiny s dětmi. Zavedení třírychlostní rodičovské dovolené. Nutnost důchodové reformy (postupné zvyšování důchodového věku, prodlužování potřebné doby pojištění atd.). Mimořádná valorizace důchodů. Vývoj čistých mezd zaměstnanců (s dětmi, bez dětí). Úprava nemocenského pojištění. Zavedení tzv. karenční lhůty (neproplacených prvních dnů nemoci). Podpora nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti tak, aby se nevypláceno zůstávat dlouho bez práce. Dopady reformy na zaměstnanost zdravotně postižených. Změna zákona o zaměstnanosti. Přehled o poskytnutých příspěvcích na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v období Vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti v období Deskriptory: ; reforma; statistika; výdaje sociální; financování; politika sociální; daně z příjmu; pomoc sociální; přídavky rodinné; dovolená rodičovská; zab. důchodové; hranice věková; doba pojištění; valorizace; mzdy; mzda průměrná; zab. nemocenské; politika zaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti; zaměstnanost skrytá; postižení; nezaměstnanost dlouhodobá Švédsko Švédský zdravotní a sociální systém: velkorysost, efektivita a důraz na integraci od 1. dubna / KÖPPLOVÁ, Pavla In: MŮŽEŠ. - Roč.17, č. 3 (2009), s. 36.:obr. Švédsko. Švédský systém zdravotnictví; financování zdravotní péče. Speciální školství. Doprava zdravotně postižených. V oblasti péče o zdravotně postižené osoby se klade důraz na rozvoj asistenčních technologií a na zdokonalování domácí péče. Snaha o udržení samostatnosti, o co největší usnadnění každodenního života zdravotně postiženého člověka. Deskriptory: Švédsko; zdravotnictví; systém; pedagogika speciální; postižení; péče zdravotní; asistence osobní; péče zdravotní domácí EU Kalendář akcí českého předsednictví EU. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 6 (2009), s. 1. Setkání generálních ředitelů pro veřejné služby zaměstnanosti (Praha, ). Setkání slouží k prohloubení spolupráce a výměně zkušeností v oblasti veřejných služeb zaměstnanosti.- Konference na téma: "Pracovní podmínky a sociální dialog" (Praha, ). Organizátorem konference je Eurofound - Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek evropská konference o sociálních službách "Kvalita a výkon v sociálních službách v Evropě (Praha, ). Pořadatelem konference je ESN (European Social Network), spolu se Svazem měst a obcí. Deskriptory: ; EU; integrace evropská; konference; podmínky pracovní; služby sociální; služby zaměstnanosti; dialog sociální; organizace mezinárodní; kvalita sociálních služeb; MPSV 5

6 mezinárodní Mezinárodní evropská konference o sociální ekonomice a podnikání. /VYCHOVÁ, Helena In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.3, č. 3 (2009), s. 30. Záznam o konferenci, která se konala v dubnu 2009 v Praze. Deskriptory: Mezinárodní; ekonomika sociální; konference Ministerstvo práce a sociálních věcí: Protikrizová opatření pokračují. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 6 (2009), s. 1.:obr. Priority MPSV pro nadcházející období. Základní úkoly ministerstva. Důraz na protikrizová opatření. Cílem MPSV je přijetí opatření k minimalizaci negativních dopadů krize na občany. Projekty "Vzdělávejte se!" a "Školení je šance!". Novela insolvenčního zákona. Slevy na sociální pojištění pro zaměstnavatele. Novela zákoníku práce a další úkoly. Deskriptory: ; MPSV; politika sociální; krize ekonomická; úroveň životní; valorizace; důchody; přídavky rodinné; zab. v nezaměstnanosti; projekty; politika zaměstnanosti; vzdělávání-výcvik; insolvence; pojistné; zab. sociální; právo pracovní Slovo ministra. / NEČAS, Petr In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 3 (2009), s. 1.:obr. Protikrizová opatření. Změny v insolvenčním zákoně. Posílení aktivní politiky zaměstnanosti v ohrožených regionech. Opatření na změkčení dopadů hospodářské krize na podniky a zaměstnavatele, např. zavedení slev na sociální pojištění pro zaměstnavatele, zrychlení odpisů apod. Deskriptory: ; krize ekonomická; zákonodárství; kompenzace; mzdy; politika zaměstnanosti; regiony; podnikání soukromé; pojistné; zab. sociální Některé důležité údaje (platnost k 1. květnu 2009). In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 5 (2009), s. 7.:tab. V tabulce uvedena důležitá data ze sociální oblasti a z oblasti trhu práce v (platnost k ): minimální mzda, zaručená mzda, průměrná měsíční mzda, cestovní náhrady, náhrada mzdy, životní a existenční minimum, nemocenské dávky, podpora při ošetřování člena rodiny, pojistné na sociální zabezpečení, dávky státní sociální podpory, dávky důchodového zabezpečení, průměrná výše starobního důchodu, průměrný počet důchodově pojištěných osob, počet pracovních úrazů a nemocí z povolání, míra nezaměstnanosti, počet nezaměstnaných osob, počet volných pracovních míst, základní ukazatele populačního vývoje. Deskriptory: ; minimum; minimum existenční; statistika; výše; mzda minimální; mzda zaručená; náhrady cestovní; kompenzace; nemocenské; ošetřovné; pojistné; podpora sociální; dávky; nezaměstnanost; důchod starobní; ukazatele; úrazy pracovní; choroby z povolání; mzda průměrná; důchody; zab. sociální Některé důležité údaje (platnost k 1. červnu 2009). In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 6 (2009), s. 7.:tab. V tabulce uvedena důležitá data ze sociální oblasti a z oblasti trhu práce v (platnost k ): minimální mzda, zaručená mzda, průměrná měsíční mzda, cestovní náhrady, náhrada mzdy, životní a existenční minimum, nemocenské dávky, podpora při ošetřování člena rodiny, pojistné na sociální zabezpečení, dávky státní sociální podpory, dávky důchodového zabezpečení, průměrná výše starobního důchodu, průměrný počet důchodově pojištěných osob, počet pracovních úrazů a nemocí z povolání, míra nezaměstnanosti, 6

7 počet nezaměstnaných osob, počet volných pracovních míst, základní ukazatele populačního vývoje. Deskriptory: ; minimum; minimum existenční; statistika; výše; mzda minimální; mzda zaručená; náhrady cestovní; kompenzace; nemocenské; ošetřovné; pojistné; podpora sociální; dávky; nezaměstnanost; důchod starobní; ukazatele; úrazy pracovní; choroby z povolání; mzda průměrná; důchody; zab. sociální; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY EU Sociální zabezpečení v kontextu EU. Lidé se nejvíce zajímají o "evropské" důchody. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 6 (2009), s. 3.:obr. Činnost České správy sociálního zabezpečení. Velká četnost úkonů spojených s agendou EU (ve vztahu ke státům EU/EHP a Švýcarsku). Čtyři principy koordinace sociálního zabezpečení v EU: Princip rovného zacházení. Princip aplikace právního řádu jediného státu. Princip sčítání dob pojištění. Princip zachování nabytých práv. Deskriptory: EU; zab. sociální; orgány správní; zákonodárství; dohody; styky mezinárodní; politika migrační; rovnost; diskriminace; doba pojištění; pracovníci migrující; podmínky nároku; právo občanské; cizinci Návrh úlev pro plátce sociálního pojištění by mohl zmírnit dopady hospodářské krize. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 4 (2009), s. 3.:obr. Protikrizová opatření. Nutnost citlivého přístupu orgánů sociálního zabezpečení k plátcům pojistného na sociální zabezpečení v přechodném období krizového stavu. Možnost povolení splátek na dlužné pojistné. Možnost promíjení penále, které naběhlo z dlužného pojistného. Vznik Komise pro promíjení penále. Deskriptory: ; krize ekonomická; pojistné; orgány správní; situace mimořádná Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 4 (2009), s. 3. Informace o publikaci s názvem "Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2009", kterou vydala Česká správa sociálního zabezpečení pro podnikatele (osoby samostatně výdělečně činné - OSVČ). Publikace obsahuje potřebné informace z oblasti sociálního zabezpečení, konkrétní příklady, přehled důležitých zákonů a předpisů. Deskriptory: ; zab. sociální; pojistné; řízení; výpočet; samostatní; podmínky nároku; zab. důchodové; zab. nemocenské; výše Aktuální návrh na slevy na pojistném na sociální zabezpečení. / KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 7 (2009), s :tab. O změnách navrhovaných v zákoně č. 589/1992 Sb. a vycházejících z Národního protikrizového plánu, který vláda přijala v reakci na dopady celosvětového útlumu na českou ekonomiku. Výpočet slevy. Kdy a jak zaměstnavatel slevy prokáže. Mimořádná sleva na pojistném. Příklady. Deskriptory: ; příjmy SZ; zab. sociální; pojistné; krize ekonomická; výpočet; zaměstnavatelé 7

8 221. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 66(2009),s Deskriptory: ; zab. sociální; pojistné; daně z příjmu DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Sociální důchodové pojištění můžeme mít také. / VOSTATEK, Jaroslav In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.3, č. 3 (2009), s :obr., -lit. Vznik sociálního pojištění jako metody (systému) sociálního zabezpečení. Principy sociálního důchodového pojištění. Státní důchodové zaopatření a využívání zásad ekvivalence. Charakteristické rysy českých veřejných starobních důchodů. Vládní koncepce důchodové reformy. Druhy sociálního důchodového pojištění. Deskriptory: ; zab. důchodové; pojištění; reforma; systém; historie; teorie; výpočet mezinárodní Demografie a penze (Demography and Pension). / IZÁK, Vratislav In: Politická ekonomie. - č. 2 (2009), s Informace o 64.výročním kongresu IIPF (International Institute of Public Finance), který se konal od 22. do 25.srpna 2008 v nizozemském Maastrichtu a byl věnován aktuálním problémům veřejných financí ve vztahu demografického vývoje a penzijních systémů (s důrazem na situaci ve vyspělých tržních ekonomikách). - Program kongresu, anotace plenárních vystoupení a texty diskutované v jednotlivých sekcích jsou k dispozici na internetových stránkách International Institute of Public Finance. Deskriptory: Mezinárodní; demografie; ekonomie; ekonomika; rozpočet státní; zab. důchodové; financování; daně; společnost; stárnutí; konference ; SRN Informace o důchodových právech v Česku a Německu. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 6 (2009), s. 3.:obr. Informace o publikaci České správy sociálního zabezpečení s názvem "Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo". Základní informace o důchodovém pojištění pro osoby, které byly pojištěny v České republice a ve Spolkové republice Německo. Provázanost české a německé právní úpravy zajišťují tzv. koordinační nařízení -nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a 574/72. Koordinační nařízení usnadňují migraci pracovníků mezi státy EU, zabezpečují jejich právní ochranu a mají přednost před vnitrostátními právními předpisy. Přehled dávek důchodového pojištění, na které se koordinační nařízení vztahují. Deskriptory: ; SRN; důchody; podmínky nároku; zákonodárství; hranice věková; důchod starobní; doba pojištění; důchod invalidní; důchod sirotčí; důchod vdovský; dohody; styky mezinárodní 8

9 USA; EU Byznys s podzimem života. / HRUŠKA, Blahoslav In: Ekonom. - Roč.53, č (2009), s :obr., tab. Penzijní systém v USA. Tab.: Výše důchodů v jednotlivých zemích EU. Deskriptory: USA; EU; zab. důchodové; systém; fondy Svítání na vyšší penze. / MARTINOVIČOVÁ, Martina In: Ekonom. - Roč.53, č. 28 (2009), s :obr., tab. Od srpna 2009 začne platit novela zákona o penzijním připojištění, která znevýhodňuje přestup klientů z jednoho fondu do druhého a bere zaměstnavatelům právo exkluzívního výběru. Deskriptory: ; zab. důchodové; připojištění; koncepce budoucí; zákonodárství Příručka budoucího důchodce v roce Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 6 (2009), s. 3.:obr. Informace o publikaci České správy sociálního zabezpečení s názvem "Příručka budoucího důchodce v roce 2009". Publikace přináší informace potřebné pro bezproblémové vyřízení starobního důchodu. Názorné příklady a návody. Deskriptory: ; důchod starobní; podmínky nároku; řízení; výpočet; výše; doba pojištění Máte přehled o svém důchodovém pojištění? In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 6 (2009), s. 3.:obr. Informace České správy sociálního zabezpečení. Jak průběžně sledovat své doby důchodového pojištění. Jednou ročně je možné zažádat u ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění, který obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob a od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. Co musí obsahovat žádost; způsob podání žádosti. Pro průběžnou kontrolu slouží také evidenční listy důchodového pojištění, které vyplňují zaměstnavatelé. Kde žádat o důchod. Způsob výplaty důchodu. Výše důchodů. Co dělat v případě chybějící doby pojištění. Deskriptory: ; zab. důchodové; podmínky nároku; doba pojištění; doba pojištění; orgány správní; řízení; základ vyměřovací; výplata-způsob; důchod starobní; výpočet; zákonodárství; pojištění dobrovolné Studium a jeho vliv na nároky z důchodového pojištění v současnosti a budoucnosti (2.). Dokonč. / LANG, Roman In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 7 (2009), s Druhá část pojednání se zabývá změnami právní úpravy účinnými od roku 2010, specifiky hodnocení vztahujícími se k posuzování nároku na invalidní důchody, souvislostmi studia s tzv. "nezaopatřeností dítěte" a také otázkami prokazování dob studia orgánům rozhujícím o dávkách důchodového pojištění. Deskriptory: ; zab. důchodové; studenti; vzdělávání-výcvik; doba započitatelná 9

10 SIG: uložené 1042 ; SRN Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo. Praha: ČSSZ, s. - ISBN Základní informace o důchodovém pojištění pro osoby, které byly pojištěny v České republice a ve Spolkové republice Německo. Podmínky nároku na starobní, invalidní a pozůstalostní důchody podle českých právních předpisů. Podmínky nároku na starobní, invalidní a pozůstalostní důchody podle německých právních předpisů. Staženo z Internetu A49C-1F213DE9D88A/0/Duchody_CRSRN_dotisk_CZ_def.pdf Deskriptory: ; SRN; zab. důchodové; důchod starobní; důchod invalidní; důchod vdovský; důchod sirotčí; podmínky nároku NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Zákon o nemocenském pojištění - výklad včetně praktického provádění. / KŘÍŽEK, Zdeněk In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s Právní výklad k zákonu č.187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, který nabyl účinnosti dne 1.ledna Základní informace. Účast na nemocenském pojištění. Vznik a zánik účasti. Zaměstnání malého rozsahu. Povinnost zaměstnavatele. Účast na nemocenském pojištění z více zaměstnání. Studenti, společníci a jednatelé, komanditisté komanditních společností. Vznik a zánik pojištění. (Výklad doplněn názornými příklady z praxe). Deskriptory: ; zab. nemocenské; zaměstnavatelé; zaměstnanci; studenti; poměr pracovní; vztahy pracovní; pojistné; zákonodárství OSVČ a přeplatek ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s Právní výklad k výše uvedené problematice doplněný názornými praktickými příklady. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; samostatní; zákonodárství Pojištěnci veřejného zdravotního pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s Úvod. (Vznik a zánik nemocenského pojištění. Placení pojistného. Zaměstnavatelé a zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, občané za něž platí pojistné stát). Posuzování nemoci pro zdravotní pojištění po Odpočet od dosaženého příjmu. Změna zdravotní pojišťovny. Závěr. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; zaměstnavatelé; neschopnost pracovní; nemocenské; pojistné; samostatní; důchodci; zákonodárství ; EU Zdravotnictví před infarktem. / ALFÖLDI ŠPERKOROVÁ, Marcela In: Ekonom. - Roč.53, č. 24 (2009), s Zdravotnická reforma v se odsouvá. Nejsou dána jasná pravidla financování. Hrozí, že zdravotnické finance se do r dostanou do hlubokého deficitu. Reformy v některých zemích EU. Deskriptory: ; EU; zdravotnictví; systém; reforma; financování 10

11 Změny v nároku na nemocenské dávky. / FIGUROVÁ, Lucie Teresa In: MŮŽEŠ. - Roč.17, č. 3 (2009), s. 30. Změny v nároku na nemocenské dávky podle nového zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který nabyl účinnosti Co přináší novela zákona o důchodovém pojištění č. 306/2008 Sb. Změna v důchodech pečujících osob (účinnost od ). Deskriptory: ; nemocenské; zákonodárství; neschopnost pracovní; zab. nemocenské; zaměstnavatelé; výše; základ vyměřovací; zab. důchodové; podmínky nároku; příspěvek na péči; výpočet; důchod starobní; péče o osobu blízkou; pečovatelé Zdravotní pojištění a dohody o pracovní činnosti v roce / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 5 (2009), s Úvod. Osoba považovaná ve zdravotním pojištění za zaměstnance. Základní zásady. Výše příjmu na základě dohody o pracovní činnosti. Pracovní smlouva. Příklad z praxe. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; vztahy pracovní; poměr pracovní; doba pracovní; odměňování; příjmy; pojistné; pojištění zdravotní; zákonodárství Osoby bez zdanitelných příjmů. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 5 (2009), s Úvod. Výklad pojmů. Zdravotní pojištění a placení pojistného osobami bez zdanitelných příjmů. Kdy pojištěnec není osobou bez zdanitelných příjmů. Platby pojistného. Nárok na poskytnutí zdravotní péče. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; péče zdravotní; zákonodárství Zákon o nemocenském pojištění - výklad včetně praktického provádění - II.část. / KŘÍ- ŽEK, Zdeněk In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 5 (2009), s II.část výkladu k zákonu o nemocenském pojištění (doplněno příklady z praxe). - Ochranná lhůta. Sčítání ochranné lhůty. Podpůrčí doba u nemocenského. Podpůrčí doba u poživatelů starobního a invalidního důchodu. Rozhodné období pro zjištění denního vyměřovacího základu. Vyloučené dny. Sankce při poskytování nemocenského. Deskriptory: ; zab. nemocenské; pojistné; nemocenské; základ vyměřovací; důchodci; práce-důchodci; zákonodárství Belgie Zdravotní péče a posuzování pracovní neschopnosti v belgickém systému sociálního zabezpečení. / ČEVELA, Rostislav - ČELEDOVÁ, Libuše In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 4 (2009), s. 5.:obr. Základní principy belgického zdravotnictví. Zdravotní pojištění. Posuzování pracovní neschopnosti v Belgii. Nárok na nemocenskou z národního pojištění invalidity a zdravotní péče. Zákonné kritérium pracovní neschopnosti u nemocenského pojištění. Tři možné výsledky posuzování. Vzdělání belgických "posudkových" lékařů. Porovnání českého a belgického systému posuzování pracovní neschopnosti a invalidity. Deskriptory: Belgie; péče zdravotní; neschopnost pracovní; služba posudková; projekty; pojištění zdravotní; systém; zdravotnictví; financování; samostatní; pojištění soukromé; nemocenské; řízení; invalidita; podmínky nároku; zab. nemocenské; ; lékařství posudkové 11

12 Zkrácený pracovní úvazek a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 6 (2009), s Problematika je vysvětlena na příkladech. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnání na zkrácený úvazek; výpočet; pojistné Kalendářní měsíc ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 6 (2009), s Rozhodná období pro placení pojistného na zdravotní pojištění pro jednotlivé skupiny plátců. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; osoby; samostatní; pojistné; zaměstnavatelé SIG: uložené 1043 Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce Praha: ČSSZ, s. - ISBN Od 1. ledna 2009 nabývá účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění. Přináší zcela novou úpravu systému nemocenského pojištění. Záměrem Průvodce je přiblížit a vysvětlit nové změny v této oblasti, poskytnout informace za jakých podmínek dostane občan náhradu mzdy nebo nemocenské, co je to ošetřovné a kdy se vyplácí, či kdo podle nové právní úpravy kontroluje režim dočasně práceneschopného pojištěnce. Průvodce obsahuje konkrétní příklady a výpočty doplněné výkladem. Staženo z Internetu A58F-827DD3DCB143/0/Pruvodce_novym_zak_o_NP_2009.pdf Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; ošetřovné; zaměstnanci; samostatní; podmínky nároku; pojistné; dávky; výpočet; zab. v mateřství; dovolená mateřskádávky; výplata-způsob; neschopnost pracovní Zahájení činnosti zaměstnavatele a jeho povinnosti ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 6 (2009), s Výklad k uvedené problematice. - Placení pojistného podle zákona. Přehledy zaměstnavatele. Oznamování pracovních úrazů. Další důležité povinnosti zaměstnavatele. Oznamování změn u zaměstnanců. Specifické případy - kódy používané zaměstnavatelem. Zaměstnávání uchazečů o zaměstnání. Onemocnění zaměstnance v ochranné lhůtě. Zaměstnanci ze států EU. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; pojištění zdravotní; pojistné; úrazy pracovní; neschopnost pracovní; uchazeči o práci; práce-cizinci; právo pracovní 12

13 ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI Dávky v nezaměstnanosti v kostce. / BIČÁKOVÁ, Olga In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s Úvod. Podpora v nezaměstnanosti. (Kdo je oprávněn pobírat dávky v nezaměstnanosti a jaká jsou kritéria pro jejich poskytování. Započítávání náhradních dob zaměstnání. Kdy uchazeči o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti nevznikne. Délka podpůrčí doby v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání. Procentní sazba podpory je stanovena diferencovaně. Maximální výše podpory. Podpora v nezaměstnanosti stanovená násobkem průměrné mzdy v NH. Výjimka ve prospěch uchazeče o zaměstnání. Výpočet podpor při souběhu zaměstnání. Splatnost podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti. Uchazeči o zaměstnání v poslední evidenci neuplynula celá podpůrčí doba. Uchazeči o zaměstnání v poslední evidenci uplynula celá podpůrčí doba. Vždy musí splnit 12 měsíců předchozího zaměstnání. Nemoc uchazeče o zaměstnání v průběhu podpůrčí doby. Kdy se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje a kdy na ni zaniká nárok). Podpora při rekvalifikaci. (V jaké výši a jak dlouho se podpora poskytuje. Jaká je maximální výše podpory při rekvalifikaci. Doplatek podpory. Přeplatek podpory). Deskriptory: ; nezaměstnaní; nezaměstnanost; zab. v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky; uchazeči o práci; rekvalifikace; právo pracovní; zákonodárství; VÚPSV Povinnosti uchazeče o zaměstnání vůči úřadu práce versus povinnosti zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích od 1.ledna / BIČÁKOVÁ, Olga In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 5 (2009), s Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti ze součtu výdělků. Výkon nekolidujícího zaměstnání. Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti. Nelegální práce. Základní povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců zejména při vzniku a skončení pracovního vztahu. (Zákoník práce. Pracovní poměr. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohoda o pracovní činnosti. Výplata mzdy. Skončení pracovněprávních vztahů. Potvrzení o zaměstnání). Shrnutí na závěr. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; vztahy pracovní; poměr pracovní; odměňování; mzdy; ukončení zaměstnání; právo pracovní; úřady práce; uchazeči o práci; nezaměstnaní; zab. v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky; VÚPSV Dávky v nezaměstnanosti 2009 v kostce. / BIČÁKOVÁ, Olga In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 5 (2009), s. 4.:obr. Kdo je oprávněn pobírat podporu v nezaměstnanosti (PN) a jaká jsou kritéria jejího poskytování. Náhradní doby zaměstnání. Kdy uchazeči o zaměstnání nárok na PN nevznikne. Délka podpůrčí doby (závislost na věku uchazeče o zaměstnání). Z čeho se vypočítává výše PN. Procentní sazba PN. Maximální výše PN. Výjimka ve prospěch uchazeče o zaměstnání. Výpočet podpor při souběhu zaměstnání. Splatnost PN a podpory při rekvalifikaci. Opětovné poskytování PN. Nemoc uchazeče o zaměstnání v průběhu podpůrčí doby. Kdy se PN neposkytuje. Zánik nároku na PN. Podpora při rekvalifikaci; výše podpory při rekvalifikaci; podmínky nároku na podporu při rekvalifikaci. Deskriptory: ; zab. v nezaměstnanosti; VÚPSV; rekvalifikace; financování; podmínky nároku; úřady práce; zákonodárství; doba započitatelná; uchazeči o práci; výpočet; výše; základ vyměřovací; souběh 13

14 Petr Šimerka: Chceme dočasně zvýšit podporu v nezaměstnanosti. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 7-8 (2009), s. 1. Informace o opatřeních zmírňujících dopady krize v oblasti zabezpečení v nezaměstnanosti. Zvýšení dávek v nezaměstnanosti a prodloužení podpůrčí doby pro jejich vyplácení. Deskriptory: ; zab. v nezaměstnanosti; uchazeči o práci; krize ekonomická; zab. v nezaměstnanosti-dávky; dávky; skupiny věkové SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY EU Sociální služby: zdroj nových pracovních příležitostí. Konference. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 5 (2009), s. 1.:obr. Informace o konání konference pod názvem "Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti", která se konala v Praze ve dnech května Základní východiska pro další celoevropskou diskusi o roli sociálních služeb ve společnosti. Sociální služby jako zdroj pracovních příležitostí, a to hlavně pro ženy a pro starší zaměstnance. Další úloha sociálních služeb: udržet na trhu práce ty, kteří jich sami využívají. Požadavky na sociální služby. Prioritní cíle, které české předsednictví navrhlo jako společný základní rámec v oblasti sociálních služeb. Deskriptory: EU; konference; služby sociální; kvalita sociálních služeb; správa veřejná; vytváření prac. příležitostí; péče dlouhodobá 206. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 61(2009),s Deskriptory: ; služby sociální; pomoc sociální; dávky V. Británie Organizace žen ve Velké Británii - součást občanské společnosti. / LISÁ, Helena In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.3, č. 3 (2009), s. 20. Stručná informace o struktuře, zaměření a způsobu financování National Federation of Woman s Institutes (NFWI), která je největší národní dobrovolnou organizací žen ve Velké Británii s více než členek sdruženými ve zhruba 6,5 tisících místních organizacích. Deskriptory: V. Británie; ženy; organizace neziskové Příspěvek na péči - černá díra reformy sociálního systému. / PRŮŠA, Ladislav In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.3, č. 3 (2009), s :tab., -lit. Analýza prvních statistických dat o čerpání příspěvku na péči v závislosti na pohlaví příjemce, jeho věku, výši příspěvku na péči a formě poskytované péče. Základní teoretická východiska koncipování příspěvku na péči. Atruktura příjemců příspěvků na péči v září Možné přístupy ke zvýšení efektivnosti využívání příspěvku na péči. Deskriptory: ; služby sociální; příspěvek na péči; výzkum; teorie; statistika; VÚPSV; financování; statistika; gender; muži; ženy; skupiny věkové 14

15 ; mezinárodní Rodinná péče o seniory jako "práce z lásky": nové argumenty. / JEŘÁBEK, Hynek In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.45, č. 2 (2009), s :tab., -lit. Studie vypracovaná v rámci výzkumného projektu zaměřeného na péči o seniory v České republice. - Úvod. Teoretická východiska a hypotézy. (1.Dva modely péče o seniory: model "rodinné péče" a "model nerodinné péče". 2.Praktické, empiricky testovatelné důsledky modelu "rodinné péče" a modelu "nerodinné péče". 3.Indexy IADL a BADL jako charakteristiky indikující potřebnou intenzitu péče o seniora. 4.Péče hlavního pečujícího versus společná rodinná péče). Metodologie výzkumu. Závěry. Deskriptory: ; staří; stárnutí; rodina; pomoc sociální; pomoc sociální v rodině; péče o osobu blízkou; péče dlouhodobá; potřeby sociální; služby sociální; příspěvek na péči; služba pečovatelská; výzkum; vývoj; statistika Švýcarsko Ověřování kvality ve Švýcarsku. / HANZL, Vladimír In: Rezidenční péče. - Roč.5, č. 2 (2009), s :obr. Metody prověřování kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních ve Švýcarsku. Odlišnosti v rámci jednotlivých kantonů. Chybějící jednotné standardy kvality poskytování sociálních služeb. Pouze v některých kantonech je používán jednotný systém OptiHeim vyvinutý společností Tertianum. Poslání systému OptiHeim: zajištění, udržení, průběžná kontrola a stálé zvyšování kvality sociálních služeb. Deskriptory: Švýcarsko; kvalita sociálních služeb; standardy; ústavy; zákonodárství; metody; staří; postižení; ukazatele; řízení; kontrola Švýcarsko Rezidence Am Schärme z pohledu sester. Kvalitu u nás kontroluje veřejnost. In: Rezidenční péče. - Roč.5, č. 2 (2009), s. 14.:obr. Reportáž z návštěvy rezidence pro seniory Am Schärme v Sarnenu jižně od Luzernu. Personální vybavení rezidence. Aktivity rezidence. Rozhovor s ředitelem rezidence Zdeňkem Maděrou o systému kontrol kvality poskytovaných sociálních služeb. Kvalita služeb je kontrolována hlavně veřejností a konkurencí. Deskriptory: Švýcarsko; staří; ústavy; služby sociální; kvalita sociálních služeb; kontrola; zákonodárství; systém Charita v 21. století. In: MŮŽEŠ. - Roč.17, č. 3 (2009), s. 9. Představení projektu Arcidiecézní charity Olomouc s názvem "Charita v 21. století". Projekt založený na moderních technologiích slouží k zjednodušení administrativy ošetřovatelských a pečovatelských služeb. Práce terénních zdravotních sester a pečovatelek Charity je evidována prostřednictvím mikropočítačů. Pro seniory je určen projekt "Technika slouží seniorům". V projektu jde o využívání náramků pro seniory, chronicky nemocné nebo pro zdravotně postižené; pomocí náramků může být přivolána pomoc. Deskriptory: ; organizace neziskové; technika výpočetní; správa; služby sociální; péče zdravotní; počítače; staří; projekty; osoby v kritické situaci 15

16 Potřebujeme nový pohled na sociální služby. In: MŮŽEŠ. - Roč.17, č. 3 (2009), s :obr. Rozhovor s předsedou Národní rady zdravotně postižených Václavem Krásou. Zhodnocení nového zákona o sociálních službách. Řešeno zejména financování sociálních služeb. Deskriptory: ; služby sociální; zákonodárství; organizace neziskové; financování; postižení; ústavy Chceme přijmout nálepku pro pečující osoby? Polemika o (ne)přesvědčivé jednoznačnosti přisouzených charakteristik. / KOPŘIVA, Petr In: Speciální pedagogika. - Roč.19, č. 1 (2009), s :tab., -lit. Reakce na interpretaci výsledků a formulaci závěrů "Výzkumu stresujících a resilientních faktorů a tendencí osob pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením na území hlavního města Prahy", publikovaného Janem Michalíkem a Milanem Valentou. Předmětem polemiky je metoda výzkumu a závěry autorů. Ve výzkumu byl dokazován negativní dopad dlouhodobé péče o postiženého člena rodiny. Autor článku však varuje před označením "modelové pečující osoby" jako osoby silně strádající, s nízkým sociálním statutem, se ztrátou schopnosti se radovat, se zhoršujícím se zdravotním stavem apod. Takovéto charakteristiky "modelové pečující osoby" by mohly vést k odmítání domácí péče. Deskriptory: ; výzkum; statistika; pečovatelé; pomoc sociální v rodině; metody; sociologie; péče dlouhodobá Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti. / KRÁSA, Václav In: MŮŽEŠ. - Roč.17, č. 3 (2009), příl. Skok do reality, 10, 2009, č. 3, s. 2. Informace o konání tematické konference pod názvem "Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti" (duben 2009). Obsahem konference bylo zmapování významných změn probíhajících v sektoru sociálních služeb, a to především z pohledu zaměstnanosti. Sociální služby jako nástroj prevence sociálního vyloučení a aktivního začleňování postižených osob, i jako oblast rostoucích příležitostí pro zaměstnání. Financování sociálních služeb. Příklady Rakouska, V. Británie, Německa. Koncepce nového pojistného systému financování sociálních služeb. Snaha o vytvoření takového modelu financování sociálních služeb, který by byl přenositelný mezi všemi členskými zeměmi EU. Deskriptory: ; postižení; konference; vyloučení sociální; integrace; služby sociální; zaměstnanost; kvalita sociálních služeb; vytváření prac. příležitostí; financování; EU; příspěvek na péči; koncepce budoucí; integrace evropská Standard č. 14. Nouzové a havarijní situace. / HOLKOVÁ, Ilona - TOMÁŠKOVÁ, Milena In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.9, č. 2 (2009), s Standard č. 14 Nouzové a havarijní situace podle přílohy č. 2 Vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. Poskytovatel kvalitních sociálních služeb by měl být připraven na nouzové a havarijní situace a měl by takovým situacím předcházet. Příklady možných nouzových a havarijních situací. Protikrizový plán. Obsah protikrizového plánu. Aktualizace protikrizového plánu. Deskriptory: ; standardy; kvalita sociálních služeb; zákonodárství; služby sociální; osoby v kritické situaci; situace mimořádná; prevence 16

17 Uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb. / ŠPELDA, Jiří In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.9, č. 2 (2009), s Uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách. Problematika způsobilosti k právním úkonům uživatelů sociálních služeb a neplatností právních úkonů. Případy, kdy je uživatel plně způsobilý, případně nezpůsobilý k právním úkonům. Podmínky uzavírání smluv. Deskriptory: ; služby sociální; řízení; právo občanské; zákonodárství; postižení Mluvit bez obav. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 4 (2009), s. 6.:obr. Činnost Občanského sdružení LOGO (Praha 2, Karlovo náměstí 15): sociální poradenství, sociální rehabilitace. Poradenství je poskytováno v kanceláři, ale i terénní formou v domácím prostředí klientů. Hlavním cílem Občanského sdružení LOGO je zabránit sociálnímu vyloučení osob postižených poruchami komunikace a hybnosti (osob po těžkých úrazech hlavy, operacích mozku, cévních mozkových příhodách apod.). Deskriptory: ; postižení; organizace neziskové; péče sociální nestátní; rehabilitace; poradenství sociální; nemocní Expertní panel k problematice sociálně zdravotní péče zahájil činnost. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 5 (2009), s. 3.:obr. Spolupráce MPSV a Ministerstva zdravotnictví v oblasti péče o seniory. Snaha o propojení sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Tyto služby by měly vést k udržení maximální seběstačnosti klienta v jeho přirozeném prostředí. Podpora péče v domácím prostředí. Vznik expertního panelu složeného z odborníků na oblast sociálně zdravotní péče, a to z řad obou ministerstev i z neziskových organizací. Z důvodu stárnutí populace je nutno restrukturalizovat zdravotní a sociální služby pro seniory (model dlouhodobé péče - "long-term care"). Deskriptory: ; projekty; péče dlouhodobá; MPSV; ministerstva; organizace neziskové; stárnutí; demografie; geriatrie; péče zdravotní domácí; péče sociální nestátní SR Zadlženosť a psycho-sociálna pomoc rodinám so sociálno-ekonomickými problémami. /SCHAVEL, Milan - DREXLEROVÁ, Barbora - LEKÁROVÁ, Lucia In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.9, č. 2 (2009), s : -lit. Součást monotematického čísla časopisu zaměřeného na problematiku zadlužení z pohledu sociální práce.tento článek pojednává o zadluženosti jako jedné z příčin nepříznivé ekonomické situaci rodiny. Indikátory zadlužení rodin a možnosti preventivního působení. Příčiny zadluženosti rodin. Specifika sociálního poradenství pro rodiny se zadlužením a se sociálně ekonomickými problémy. Res. v ang. Deskriptory: SR; půjčky; chudoba; rodina problémová; osoby v kritické situaci; poradenství; práce sociální; ukazatele; situace ekonomická; rozpočet rodinný; poradenství sociální Sociální práce s fotbalovými fanoušky během mistrovství Evropy / JINDROVÁ, Barbora - SMOLÍK, Josef In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.9, č. 2 (2009), s : -lit. Vývoj sociální práce s fanoušky v zahraničí a v České republice. Definice sociální práce. Sociální práce s cílovou skupinou fotbalových fanoušků. Vybudování "fanambasád". Soci- 17

18 ální práce s fanoušky během posledního mistrovství Evropy (Švýcarsko, Rakousko 2008) ve fotbale. Fanambasády v Rakousku, ve Švýcarsku (stacionární, mobilní). Česká mobilní ambasáda pro fanoušky. Res. v ang. Deskriptory: ; práce sociální; teorie; sport; definice; EU; prevence; projekty; sociologie Role sociálního pracovníka v léčbě závislosti na tabáku. / KASTNEROVÁ, Markéta In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.9, č. 2 (2009), s : -lit. Boj proti závislosti na tabáku v. Nutnost propojení zdravotního a sociálního resortu. Role sociálního pracovníka v odvykací léčbě. Res. v ang. Deskriptory: ; narkomanie; narkomani; práce sociální; prevence; pracovníci sociální EU 2011: Evropský rok dobrovolné činnosti. In: Veřejná správa. - č. 15 (2009), s. 20. Evropská komise předložila návrh, aby rok 2011 byl vyhlášen "Evropským rokem dobrovolné činnosti". Význam dobrovolné činnosti. Plánované aktivity v rámci "Evropského roku dobrovolné činnosti". Cílem je zapojení všech úrovní: evropské, státní, regionální, místní. Deskriptory: EU; činnost dobrovolná; organizace neziskové; projekty; financování Cílové skupiny osob zakoušejících extrémní sociální vyloučení a jejich reflexe v krajských střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb. / Bareš, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.9, č. 2 (2009), s : -lit. Význam krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb; význam komunitního plánování. Vymezení cílových skupin. Pojem sociální vyloučení. Extrémní formy sociálního vyloučení. Okruh cílových skupin zakoušejících extrémní sociální vyloučení. Způsob vymezení cílových skupin ohrožených extrémním sociálním vyloučením v krajských střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb. Deskriptory: ; služby sociální; vyloučení sociální; plánování sociální; kraje; regiony; skupiny znevýhodněné; zákonodárství; osoby v kritické situaci; bezdomovci; péče postpenit.; VÚPSV Feministické proudy v sociální práci ve vztahu k možnosti redefinovat genderové role v české společnosti. / TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, Helena In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.9, č. 2 (2009), s : -lit. Možnosti uplatnění feministických proudů v sociální práci. Otázka redefinování genderových rolí v současné společnosti. Vývoj dělby práce mezi muži a ženami a její důsledky pro slaďování práce a rodiny. Feministická sociální práce. Res. v ang. Deskriptory: ; práce sociální; gender; teorie; VÚPSV; sladění pracovního a rodinného života; ženy; muži; práce-ženy; práce-muži; pracovníci sociální; sociologie 18

19 Zásadní změny v sociálním systému. / SEDLÁČEK, Karel In: Moderní obec. - Roč.15, č. 8 (2009), s. 25.:obr. Rozhovor s Petrem Šimerkou, ministrem práce a sociálních věcí, o změnách v sociálním systému podle novely zákona o sociálních službách, platných od 1. srpna Zvýšení měsíčního příspěvku pro lidi s největším postižením, o něž je péče nejnáročnější, na korun měsíčně. Zmírnění podmínek pro vznik nároku na příspěvek pro chronicky nemocné děti do 18 let. Jak lze žádat o příspěvek na péči. Opatření k zajištění účelného a hospodárného využití příspěvku na péči. Nutnost efektivnější kontroly využívání příspěvku na péči. Změna výplaty příspěvku na péči v I. stupni pro dospělé (platnost od ledna 2010). Nově se zavádí kombinovaný způsob výplaty. Kontrola poskytovatelů sociálních služeb. Deskriptory: ; služby sociální; postižení; děti; nemocní; péče dlouhodobá; příspěvek na péči; výplata-způsob; MPSV; řízení; kontrola; kvalita sociálních služeb Jak se vypořádat s povodní... In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 7-8 (2009), s. 1 a 2.:obr. Informativní článek pro osoby postižené povodněmi. Jakou pomoc lze poskytnout ze systému pomoci v hmotné nouzi. Jak se orientovat v pracovněprávní oblasti. Deskriptory: ; osoby v kritické situaci; potřebnost V systému sociálních služeb nastanou pozitivní změny. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 7-8 (2009), s. 2.:obr. Informace o změnách, které přináší novela zákona o sociálních službách s účinností od 1.srpna Zvýšení příspěvku pro osoby s nejtěžším postižením. Zmírnění podmínek pro vznik nároku na příspěvek na péči pro děti do 18 let. Forma žádosti o příspěvek. Od 1. ledna 2010 se zcela mění vyplácení příspěvku na péči v 1. stupni u dospělých osob - nově se jedná o kombinovaný způsob výplaty: jedna polovina dvoutisícové dávky bude vyplácena peněžně a druhá formou věcného plnění. Deskriptory: ; služby sociální; výplata-způsob; příspěvek na péči; podmínky nároku; výše; postižení těžce; postižení-děti 239. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 72(2009),s Deskriptory: ; služby sociální; příspěvek na péči; kontrola POSTIŽENÍ OBČANÉ V království barev. / KŘESŤANOVÁ, Lucie In: Gong. - Roč.38, č. 7-8 (2009), s. 4.:obr. Vznik a činnost opavských Chráněných dílen sv.josefa. Zaměstnání neslyšících osob v Chráněných dílnách sv. Josefa. Výrobní program a organizace provozu v chráněných dílnách (šicí, keramická, výtvarná, kompletační dílna). Deskriptory: ; postižení; práce chráněná 19

20 Mazlíčci, nebo hrdinové? / KŘESŤANOVÁ, Lucie In: Gong. - Roč.38, č. 7-8 (2009), s. 8-9.:obr. Činnost organizace Helppes: výcvik speciálně vycvičených psů (signálních psů pro neslyšící, signálních psů pro osoby trpící záchvatovým onemocněním, vodících psů pro nevidomé, psů - canisterapeutů, asistenčních psů pro tělesně postižené). Která psí plemena jsou vhodná pro výcvik. Financování psích pomocníků. Stát poskytuje příspěvek pouze na vodící psi pro zrakově postižené. Financování ostatních asistenčních a signálních psů je závislé na grantových zařízeních, sponzorských darech apod. Deskriptory: ; postižení; služby sociální; financování; pomůcky; organizace neziskové; asistence osobní SR Jak se žije neslyšícím na Slovensku. / LAVIČKOVÁ, Blanka In: Gong. - Roč.38, č. 7-8 (2009), s. 26.:obr. Školy pro sluchově postižené na Slovensku. Nevýhodné postavení sluchově postižených studentů na běžných školách. Přehled akcí organizací zaměřených na sluchově postižené osoby. Časopisy pro sluchově postižené. Zavedení specifické daně z příjmu, kdy mohou fyzické i právnické osoby poskytovat dvě procenta z daně na veřejně prospěšné aktivity mimovládních neziskových organizací. Deskriptory: SR; postižení sluchově; pedagogika speciální; organizace neziskové; daně z příjmu; financování EU Jedenácté evropské prázdniny pro hluchoslepé, Šoproň, Maďarsko, Podpora komunikace hluchoslepých nejen v mateřském jazyce. / HRICOVÁ, Lenka In: Speciální pedagogika. - Roč.19, č. 1 (2009), s Informace o konání 11. ročníku "Evropských prázdnin pro hluchoslepé" (Maďarsko). Typy a skupiny hluchoslepoty. Komunikace hluchoslepých osob. Význam "Evropských prázdnin pro hluchoslepé". Možnost výměny zkušeností, prodiskutování podobných problémů, získání informací o nových možnostech komunikace apod. Pro skupinu českých hluchoslepých není většinou účast z finančních důvodů realizovatelná. Deskriptory: EU; konference; postižení zrakově; postižení sluchově; organizace neziskové; financování Bude pražská doprava bez bariér? / MUSÍLEK, Radek In: MŮŽEŠ. - Roč.17, č. 3 (2009), s :obr. Vznik nové pracovní skupiny magistrátu hl. města Prahy s názvem "Pro Prahu bezbariérovou a otevřenou", která by měla řešit zpřístupňování městské hromadné dopravy lidem s postižením. Deskriptory: ; postižení; bariéry; organizace neziskové Představujeme členské organizace NRZP. / HRDÁ, Jana In: MŮŽEŠ. - Roč.17, č. 3 (2009), příl. Skok do reality, 10, 2009, č. 3, s. 2. Představení členských organizací NRZP. Unie Roska, regiony Beroun, Břeclav atd. Revma Liga v, pobočky Bruntál, Domažlice aj. Společnost Parkinson, o.s. Vznik, zaměření, poslání, financování, činnost organizací. Deskriptory: ; postižení; organizace neziskové 20

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA -------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA Systém sociálního zabezpečení Studijní opora Ing. Věra Nečadová

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Postavení žen v penzi

Postavení žen v penzi Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otev ená spole nost, o.p.s. Centrum ProEquality íjen 2009 Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otevřená společnost, o.p.s. Centrum ProEquality

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči Ladislav Průša VÚPSV, v.v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více