DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009"

Transkript

1 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2009

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 7 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Etnické skupiny Společensky nepřizpůsobení občané Cizinci...27 Chudí Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění...60 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství...61 Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy

4 Společensky nepřizpůsobení občané...67 Cizinci...67 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY ČLÁNKY Z DENNÍHO TISKU

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA Bilance dopadů sociálních reforem za rok In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 5 (2009), s. 1-3.:obr., tab. Dopad sociálních reforem z roku Zavedení úspornějšího a adresnějšího sociálního systému. Vývoj sociálních výdajů v roce Dopad reformy na rodiny s dětmi. Zavedení třírychlostní rodičovské dovolené. Nutnost důchodové reformy (postupné zvyšování důchodového věku, prodlužování potřebné doby pojištění atd.). Mimořádná valorizace důchodů. Vývoj čistých mezd zaměstnanců (s dětmi, bez dětí). Úprava nemocenského pojištění. Zavedení tzv. karenční lhůty (neproplacených prvních dnů nemoci). Podpora nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti tak, aby se nevypláceno zůstávat dlouho bez práce. Dopady reformy na zaměstnanost zdravotně postižených. Změna zákona o zaměstnanosti. Přehled o poskytnutých příspěvcích na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v období Vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti v období Deskriptory: ; reforma; statistika; výdaje sociální; financování; politika sociální; daně z příjmu; pomoc sociální; přídavky rodinné; dovolená rodičovská; zab. důchodové; hranice věková; doba pojištění; valorizace; mzdy; mzda průměrná; zab. nemocenské; politika zaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti; zaměstnanost skrytá; postižení; nezaměstnanost dlouhodobá Švédsko Švédský zdravotní a sociální systém: velkorysost, efektivita a důraz na integraci od 1. dubna / KÖPPLOVÁ, Pavla In: MŮŽEŠ. - Roč.17, č. 3 (2009), s. 36.:obr. Švédsko. Švédský systém zdravotnictví; financování zdravotní péče. Speciální školství. Doprava zdravotně postižených. V oblasti péče o zdravotně postižené osoby se klade důraz na rozvoj asistenčních technologií a na zdokonalování domácí péče. Snaha o udržení samostatnosti, o co největší usnadnění každodenního života zdravotně postiženého člověka. Deskriptory: Švédsko; zdravotnictví; systém; pedagogika speciální; postižení; péče zdravotní; asistence osobní; péče zdravotní domácí EU Kalendář akcí českého předsednictví EU. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 6 (2009), s. 1. Setkání generálních ředitelů pro veřejné služby zaměstnanosti (Praha, ). Setkání slouží k prohloubení spolupráce a výměně zkušeností v oblasti veřejných služeb zaměstnanosti.- Konference na téma: "Pracovní podmínky a sociální dialog" (Praha, ). Organizátorem konference je Eurofound - Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek evropská konference o sociálních službách "Kvalita a výkon v sociálních službách v Evropě (Praha, ). Pořadatelem konference je ESN (European Social Network), spolu se Svazem měst a obcí. Deskriptory: ; EU; integrace evropská; konference; podmínky pracovní; služby sociální; služby zaměstnanosti; dialog sociální; organizace mezinárodní; kvalita sociálních služeb; MPSV 5

6 mezinárodní Mezinárodní evropská konference o sociální ekonomice a podnikání. /VYCHOVÁ, Helena In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.3, č. 3 (2009), s. 30. Záznam o konferenci, která se konala v dubnu 2009 v Praze. Deskriptory: Mezinárodní; ekonomika sociální; konference Ministerstvo práce a sociálních věcí: Protikrizová opatření pokračují. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 6 (2009), s. 1.:obr. Priority MPSV pro nadcházející období. Základní úkoly ministerstva. Důraz na protikrizová opatření. Cílem MPSV je přijetí opatření k minimalizaci negativních dopadů krize na občany. Projekty "Vzdělávejte se!" a "Školení je šance!". Novela insolvenčního zákona. Slevy na sociální pojištění pro zaměstnavatele. Novela zákoníku práce a další úkoly. Deskriptory: ; MPSV; politika sociální; krize ekonomická; úroveň životní; valorizace; důchody; přídavky rodinné; zab. v nezaměstnanosti; projekty; politika zaměstnanosti; vzdělávání-výcvik; insolvence; pojistné; zab. sociální; právo pracovní Slovo ministra. / NEČAS, Petr In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 3 (2009), s. 1.:obr. Protikrizová opatření. Změny v insolvenčním zákoně. Posílení aktivní politiky zaměstnanosti v ohrožených regionech. Opatření na změkčení dopadů hospodářské krize na podniky a zaměstnavatele, např. zavedení slev na sociální pojištění pro zaměstnavatele, zrychlení odpisů apod. Deskriptory: ; krize ekonomická; zákonodárství; kompenzace; mzdy; politika zaměstnanosti; regiony; podnikání soukromé; pojistné; zab. sociální Některé důležité údaje (platnost k 1. květnu 2009). In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 5 (2009), s. 7.:tab. V tabulce uvedena důležitá data ze sociální oblasti a z oblasti trhu práce v (platnost k ): minimální mzda, zaručená mzda, průměrná měsíční mzda, cestovní náhrady, náhrada mzdy, životní a existenční minimum, nemocenské dávky, podpora při ošetřování člena rodiny, pojistné na sociální zabezpečení, dávky státní sociální podpory, dávky důchodového zabezpečení, průměrná výše starobního důchodu, průměrný počet důchodově pojištěných osob, počet pracovních úrazů a nemocí z povolání, míra nezaměstnanosti, počet nezaměstnaných osob, počet volných pracovních míst, základní ukazatele populačního vývoje. Deskriptory: ; minimum; minimum existenční; statistika; výše; mzda minimální; mzda zaručená; náhrady cestovní; kompenzace; nemocenské; ošetřovné; pojistné; podpora sociální; dávky; nezaměstnanost; důchod starobní; ukazatele; úrazy pracovní; choroby z povolání; mzda průměrná; důchody; zab. sociální Některé důležité údaje (platnost k 1. červnu 2009). In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 6 (2009), s. 7.:tab. V tabulce uvedena důležitá data ze sociální oblasti a z oblasti trhu práce v (platnost k ): minimální mzda, zaručená mzda, průměrná měsíční mzda, cestovní náhrady, náhrada mzdy, životní a existenční minimum, nemocenské dávky, podpora při ošetřování člena rodiny, pojistné na sociální zabezpečení, dávky státní sociální podpory, dávky důchodového zabezpečení, průměrná výše starobního důchodu, průměrný počet důchodově pojištěných osob, počet pracovních úrazů a nemocí z povolání, míra nezaměstnanosti, 6

7 počet nezaměstnaných osob, počet volných pracovních míst, základní ukazatele populačního vývoje. Deskriptory: ; minimum; minimum existenční; statistika; výše; mzda minimální; mzda zaručená; náhrady cestovní; kompenzace; nemocenské; ošetřovné; pojistné; podpora sociální; dávky; nezaměstnanost; důchod starobní; ukazatele; úrazy pracovní; choroby z povolání; mzda průměrná; důchody; zab. sociální; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY EU Sociální zabezpečení v kontextu EU. Lidé se nejvíce zajímají o "evropské" důchody. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 6 (2009), s. 3.:obr. Činnost České správy sociálního zabezpečení. Velká četnost úkonů spojených s agendou EU (ve vztahu ke státům EU/EHP a Švýcarsku). Čtyři principy koordinace sociálního zabezpečení v EU: Princip rovného zacházení. Princip aplikace právního řádu jediného státu. Princip sčítání dob pojištění. Princip zachování nabytých práv. Deskriptory: EU; zab. sociální; orgány správní; zákonodárství; dohody; styky mezinárodní; politika migrační; rovnost; diskriminace; doba pojištění; pracovníci migrující; podmínky nároku; právo občanské; cizinci Návrh úlev pro plátce sociálního pojištění by mohl zmírnit dopady hospodářské krize. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 4 (2009), s. 3.:obr. Protikrizová opatření. Nutnost citlivého přístupu orgánů sociálního zabezpečení k plátcům pojistného na sociální zabezpečení v přechodném období krizového stavu. Možnost povolení splátek na dlužné pojistné. Možnost promíjení penále, které naběhlo z dlužného pojistného. Vznik Komise pro promíjení penále. Deskriptory: ; krize ekonomická; pojistné; orgány správní; situace mimořádná Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 4 (2009), s. 3. Informace o publikaci s názvem "Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2009", kterou vydala Česká správa sociálního zabezpečení pro podnikatele (osoby samostatně výdělečně činné - OSVČ). Publikace obsahuje potřebné informace z oblasti sociálního zabezpečení, konkrétní příklady, přehled důležitých zákonů a předpisů. Deskriptory: ; zab. sociální; pojistné; řízení; výpočet; samostatní; podmínky nároku; zab. důchodové; zab. nemocenské; výše Aktuální návrh na slevy na pojistném na sociální zabezpečení. / KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 7 (2009), s :tab. O změnách navrhovaných v zákoně č. 589/1992 Sb. a vycházejících z Národního protikrizového plánu, který vláda přijala v reakci na dopady celosvětového útlumu na českou ekonomiku. Výpočet slevy. Kdy a jak zaměstnavatel slevy prokáže. Mimořádná sleva na pojistném. Příklady. Deskriptory: ; příjmy SZ; zab. sociální; pojistné; krize ekonomická; výpočet; zaměstnavatelé 7

8 221. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 66(2009),s Deskriptory: ; zab. sociální; pojistné; daně z příjmu DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Sociální důchodové pojištění můžeme mít také. / VOSTATEK, Jaroslav In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.3, č. 3 (2009), s :obr., -lit. Vznik sociálního pojištění jako metody (systému) sociálního zabezpečení. Principy sociálního důchodového pojištění. Státní důchodové zaopatření a využívání zásad ekvivalence. Charakteristické rysy českých veřejných starobních důchodů. Vládní koncepce důchodové reformy. Druhy sociálního důchodového pojištění. Deskriptory: ; zab. důchodové; pojištění; reforma; systém; historie; teorie; výpočet mezinárodní Demografie a penze (Demography and Pension). / IZÁK, Vratislav In: Politická ekonomie. - č. 2 (2009), s Informace o 64.výročním kongresu IIPF (International Institute of Public Finance), který se konal od 22. do 25.srpna 2008 v nizozemském Maastrichtu a byl věnován aktuálním problémům veřejných financí ve vztahu demografického vývoje a penzijních systémů (s důrazem na situaci ve vyspělých tržních ekonomikách). - Program kongresu, anotace plenárních vystoupení a texty diskutované v jednotlivých sekcích jsou k dispozici na internetových stránkách International Institute of Public Finance. Deskriptory: Mezinárodní; demografie; ekonomie; ekonomika; rozpočet státní; zab. důchodové; financování; daně; společnost; stárnutí; konference ; SRN Informace o důchodových právech v Česku a Německu. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 6 (2009), s. 3.:obr. Informace o publikaci České správy sociálního zabezpečení s názvem "Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo". Základní informace o důchodovém pojištění pro osoby, které byly pojištěny v České republice a ve Spolkové republice Německo. Provázanost české a německé právní úpravy zajišťují tzv. koordinační nařízení -nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a 574/72. Koordinační nařízení usnadňují migraci pracovníků mezi státy EU, zabezpečují jejich právní ochranu a mají přednost před vnitrostátními právními předpisy. Přehled dávek důchodového pojištění, na které se koordinační nařízení vztahují. Deskriptory: ; SRN; důchody; podmínky nároku; zákonodárství; hranice věková; důchod starobní; doba pojištění; důchod invalidní; důchod sirotčí; důchod vdovský; dohody; styky mezinárodní 8

9 USA; EU Byznys s podzimem života. / HRUŠKA, Blahoslav In: Ekonom. - Roč.53, č (2009), s :obr., tab. Penzijní systém v USA. Tab.: Výše důchodů v jednotlivých zemích EU. Deskriptory: USA; EU; zab. důchodové; systém; fondy Svítání na vyšší penze. / MARTINOVIČOVÁ, Martina In: Ekonom. - Roč.53, č. 28 (2009), s :obr., tab. Od srpna 2009 začne platit novela zákona o penzijním připojištění, která znevýhodňuje přestup klientů z jednoho fondu do druhého a bere zaměstnavatelům právo exkluzívního výběru. Deskriptory: ; zab. důchodové; připojištění; koncepce budoucí; zákonodárství Příručka budoucího důchodce v roce Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 6 (2009), s. 3.:obr. Informace o publikaci České správy sociálního zabezpečení s názvem "Příručka budoucího důchodce v roce 2009". Publikace přináší informace potřebné pro bezproblémové vyřízení starobního důchodu. Názorné příklady a návody. Deskriptory: ; důchod starobní; podmínky nároku; řízení; výpočet; výše; doba pojištění Máte přehled o svém důchodovém pojištění? In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 6 (2009), s. 3.:obr. Informace České správy sociálního zabezpečení. Jak průběžně sledovat své doby důchodového pojištění. Jednou ročně je možné zažádat u ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění, který obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob a od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. Co musí obsahovat žádost; způsob podání žádosti. Pro průběžnou kontrolu slouží také evidenční listy důchodového pojištění, které vyplňují zaměstnavatelé. Kde žádat o důchod. Způsob výplaty důchodu. Výše důchodů. Co dělat v případě chybějící doby pojištění. Deskriptory: ; zab. důchodové; podmínky nároku; doba pojištění; doba pojištění; orgány správní; řízení; základ vyměřovací; výplata-způsob; důchod starobní; výpočet; zákonodárství; pojištění dobrovolné Studium a jeho vliv na nároky z důchodového pojištění v současnosti a budoucnosti (2.). Dokonč. / LANG, Roman In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 7 (2009), s Druhá část pojednání se zabývá změnami právní úpravy účinnými od roku 2010, specifiky hodnocení vztahujícími se k posuzování nároku na invalidní důchody, souvislostmi studia s tzv. "nezaopatřeností dítěte" a také otázkami prokazování dob studia orgánům rozhujícím o dávkách důchodového pojištění. Deskriptory: ; zab. důchodové; studenti; vzdělávání-výcvik; doba započitatelná 9

10 SIG: uložené 1042 ; SRN Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo. Praha: ČSSZ, s. - ISBN Základní informace o důchodovém pojištění pro osoby, které byly pojištěny v České republice a ve Spolkové republice Německo. Podmínky nároku na starobní, invalidní a pozůstalostní důchody podle českých právních předpisů. Podmínky nároku na starobní, invalidní a pozůstalostní důchody podle německých právních předpisů. Staženo z Internetu A49C-1F213DE9D88A/0/Duchody_CRSRN_dotisk_CZ_def.pdf Deskriptory: ; SRN; zab. důchodové; důchod starobní; důchod invalidní; důchod vdovský; důchod sirotčí; podmínky nároku NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Zákon o nemocenském pojištění - výklad včetně praktického provádění. / KŘÍŽEK, Zdeněk In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s Právní výklad k zákonu č.187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, který nabyl účinnosti dne 1.ledna Základní informace. Účast na nemocenském pojištění. Vznik a zánik účasti. Zaměstnání malého rozsahu. Povinnost zaměstnavatele. Účast na nemocenském pojištění z více zaměstnání. Studenti, společníci a jednatelé, komanditisté komanditních společností. Vznik a zánik pojištění. (Výklad doplněn názornými příklady z praxe). Deskriptory: ; zab. nemocenské; zaměstnavatelé; zaměstnanci; studenti; poměr pracovní; vztahy pracovní; pojistné; zákonodárství OSVČ a přeplatek ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s Právní výklad k výše uvedené problematice doplněný názornými praktickými příklady. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; samostatní; zákonodárství Pojištěnci veřejného zdravotního pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s Úvod. (Vznik a zánik nemocenského pojištění. Placení pojistného. Zaměstnavatelé a zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, občané za něž platí pojistné stát). Posuzování nemoci pro zdravotní pojištění po Odpočet od dosaženého příjmu. Změna zdravotní pojišťovny. Závěr. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; zaměstnavatelé; neschopnost pracovní; nemocenské; pojistné; samostatní; důchodci; zákonodárství ; EU Zdravotnictví před infarktem. / ALFÖLDI ŠPERKOROVÁ, Marcela In: Ekonom. - Roč.53, č. 24 (2009), s Zdravotnická reforma v se odsouvá. Nejsou dána jasná pravidla financování. Hrozí, že zdravotnické finance se do r dostanou do hlubokého deficitu. Reformy v některých zemích EU. Deskriptory: ; EU; zdravotnictví; systém; reforma; financování 10

11 Změny v nároku na nemocenské dávky. / FIGUROVÁ, Lucie Teresa In: MŮŽEŠ. - Roč.17, č. 3 (2009), s. 30. Změny v nároku na nemocenské dávky podle nového zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který nabyl účinnosti Co přináší novela zákona o důchodovém pojištění č. 306/2008 Sb. Změna v důchodech pečujících osob (účinnost od ). Deskriptory: ; nemocenské; zákonodárství; neschopnost pracovní; zab. nemocenské; zaměstnavatelé; výše; základ vyměřovací; zab. důchodové; podmínky nároku; příspěvek na péči; výpočet; důchod starobní; péče o osobu blízkou; pečovatelé Zdravotní pojištění a dohody o pracovní činnosti v roce / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 5 (2009), s Úvod. Osoba považovaná ve zdravotním pojištění za zaměstnance. Základní zásady. Výše příjmu na základě dohody o pracovní činnosti. Pracovní smlouva. Příklad z praxe. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; vztahy pracovní; poměr pracovní; doba pracovní; odměňování; příjmy; pojistné; pojištění zdravotní; zákonodárství Osoby bez zdanitelných příjmů. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 5 (2009), s Úvod. Výklad pojmů. Zdravotní pojištění a placení pojistného osobami bez zdanitelných příjmů. Kdy pojištěnec není osobou bez zdanitelných příjmů. Platby pojistného. Nárok na poskytnutí zdravotní péče. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; péče zdravotní; zákonodárství Zákon o nemocenském pojištění - výklad včetně praktického provádění - II.část. / KŘÍ- ŽEK, Zdeněk In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 5 (2009), s II.část výkladu k zákonu o nemocenském pojištění (doplněno příklady z praxe). - Ochranná lhůta. Sčítání ochranné lhůty. Podpůrčí doba u nemocenského. Podpůrčí doba u poživatelů starobního a invalidního důchodu. Rozhodné období pro zjištění denního vyměřovacího základu. Vyloučené dny. Sankce při poskytování nemocenského. Deskriptory: ; zab. nemocenské; pojistné; nemocenské; základ vyměřovací; důchodci; práce-důchodci; zákonodárství Belgie Zdravotní péče a posuzování pracovní neschopnosti v belgickém systému sociálního zabezpečení. / ČEVELA, Rostislav - ČELEDOVÁ, Libuše In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 4 (2009), s. 5.:obr. Základní principy belgického zdravotnictví. Zdravotní pojištění. Posuzování pracovní neschopnosti v Belgii. Nárok na nemocenskou z národního pojištění invalidity a zdravotní péče. Zákonné kritérium pracovní neschopnosti u nemocenského pojištění. Tři možné výsledky posuzování. Vzdělání belgických "posudkových" lékařů. Porovnání českého a belgického systému posuzování pracovní neschopnosti a invalidity. Deskriptory: Belgie; péče zdravotní; neschopnost pracovní; služba posudková; projekty; pojištění zdravotní; systém; zdravotnictví; financování; samostatní; pojištění soukromé; nemocenské; řízení; invalidita; podmínky nároku; zab. nemocenské; ; lékařství posudkové 11

12 Zkrácený pracovní úvazek a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 6 (2009), s Problematika je vysvětlena na příkladech. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnání na zkrácený úvazek; výpočet; pojistné Kalendářní měsíc ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 6 (2009), s Rozhodná období pro placení pojistného na zdravotní pojištění pro jednotlivé skupiny plátců. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; osoby; samostatní; pojistné; zaměstnavatelé SIG: uložené 1043 Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce Praha: ČSSZ, s. - ISBN Od 1. ledna 2009 nabývá účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění. Přináší zcela novou úpravu systému nemocenského pojištění. Záměrem Průvodce je přiblížit a vysvětlit nové změny v této oblasti, poskytnout informace za jakých podmínek dostane občan náhradu mzdy nebo nemocenské, co je to ošetřovné a kdy se vyplácí, či kdo podle nové právní úpravy kontroluje režim dočasně práceneschopného pojištěnce. Průvodce obsahuje konkrétní příklady a výpočty doplněné výkladem. Staženo z Internetu A58F-827DD3DCB143/0/Pruvodce_novym_zak_o_NP_2009.pdf Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; ošetřovné; zaměstnanci; samostatní; podmínky nároku; pojistné; dávky; výpočet; zab. v mateřství; dovolená mateřskádávky; výplata-způsob; neschopnost pracovní Zahájení činnosti zaměstnavatele a jeho povinnosti ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 6 (2009), s Výklad k uvedené problematice. - Placení pojistného podle zákona. Přehledy zaměstnavatele. Oznamování pracovních úrazů. Další důležité povinnosti zaměstnavatele. Oznamování změn u zaměstnanců. Specifické případy - kódy používané zaměstnavatelem. Zaměstnávání uchazečů o zaměstnání. Onemocnění zaměstnance v ochranné lhůtě. Zaměstnanci ze států EU. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; pojištění zdravotní; pojistné; úrazy pracovní; neschopnost pracovní; uchazeči o práci; práce-cizinci; právo pracovní 12

13 ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI Dávky v nezaměstnanosti v kostce. / BIČÁKOVÁ, Olga In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s Úvod. Podpora v nezaměstnanosti. (Kdo je oprávněn pobírat dávky v nezaměstnanosti a jaká jsou kritéria pro jejich poskytování. Započítávání náhradních dob zaměstnání. Kdy uchazeči o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti nevznikne. Délka podpůrčí doby v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání. Procentní sazba podpory je stanovena diferencovaně. Maximální výše podpory. Podpora v nezaměstnanosti stanovená násobkem průměrné mzdy v NH. Výjimka ve prospěch uchazeče o zaměstnání. Výpočet podpor při souběhu zaměstnání. Splatnost podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti. Uchazeči o zaměstnání v poslední evidenci neuplynula celá podpůrčí doba. Uchazeči o zaměstnání v poslední evidenci uplynula celá podpůrčí doba. Vždy musí splnit 12 měsíců předchozího zaměstnání. Nemoc uchazeče o zaměstnání v průběhu podpůrčí doby. Kdy se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje a kdy na ni zaniká nárok). Podpora při rekvalifikaci. (V jaké výši a jak dlouho se podpora poskytuje. Jaká je maximální výše podpory při rekvalifikaci. Doplatek podpory. Přeplatek podpory). Deskriptory: ; nezaměstnaní; nezaměstnanost; zab. v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky; uchazeči o práci; rekvalifikace; právo pracovní; zákonodárství; VÚPSV Povinnosti uchazeče o zaměstnání vůči úřadu práce versus povinnosti zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích od 1.ledna / BIČÁKOVÁ, Olga In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 5 (2009), s Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti ze součtu výdělků. Výkon nekolidujícího zaměstnání. Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti. Nelegální práce. Základní povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců zejména při vzniku a skončení pracovního vztahu. (Zákoník práce. Pracovní poměr. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohoda o pracovní činnosti. Výplata mzdy. Skončení pracovněprávních vztahů. Potvrzení o zaměstnání). Shrnutí na závěr. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; vztahy pracovní; poměr pracovní; odměňování; mzdy; ukončení zaměstnání; právo pracovní; úřady práce; uchazeči o práci; nezaměstnaní; zab. v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky; VÚPSV Dávky v nezaměstnanosti 2009 v kostce. / BIČÁKOVÁ, Olga In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 5 (2009), s. 4.:obr. Kdo je oprávněn pobírat podporu v nezaměstnanosti (PN) a jaká jsou kritéria jejího poskytování. Náhradní doby zaměstnání. Kdy uchazeči o zaměstnání nárok na PN nevznikne. Délka podpůrčí doby (závislost na věku uchazeče o zaměstnání). Z čeho se vypočítává výše PN. Procentní sazba PN. Maximální výše PN. Výjimka ve prospěch uchazeče o zaměstnání. Výpočet podpor při souběhu zaměstnání. Splatnost PN a podpory při rekvalifikaci. Opětovné poskytování PN. Nemoc uchazeče o zaměstnání v průběhu podpůrčí doby. Kdy se PN neposkytuje. Zánik nároku na PN. Podpora při rekvalifikaci; výše podpory při rekvalifikaci; podmínky nároku na podporu při rekvalifikaci. Deskriptory: ; zab. v nezaměstnanosti; VÚPSV; rekvalifikace; financování; podmínky nároku; úřady práce; zákonodárství; doba započitatelná; uchazeči o práci; výpočet; výše; základ vyměřovací; souběh 13

14 Petr Šimerka: Chceme dočasně zvýšit podporu v nezaměstnanosti. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 7-8 (2009), s. 1. Informace o opatřeních zmírňujících dopady krize v oblasti zabezpečení v nezaměstnanosti. Zvýšení dávek v nezaměstnanosti a prodloužení podpůrčí doby pro jejich vyplácení. Deskriptory: ; zab. v nezaměstnanosti; uchazeči o práci; krize ekonomická; zab. v nezaměstnanosti-dávky; dávky; skupiny věkové SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY EU Sociální služby: zdroj nových pracovních příležitostí. Konference. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 5 (2009), s. 1.:obr. Informace o konání konference pod názvem "Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti", která se konala v Praze ve dnech května Základní východiska pro další celoevropskou diskusi o roli sociálních služeb ve společnosti. Sociální služby jako zdroj pracovních příležitostí, a to hlavně pro ženy a pro starší zaměstnance. Další úloha sociálních služeb: udržet na trhu práce ty, kteří jich sami využívají. Požadavky na sociální služby. Prioritní cíle, které české předsednictví navrhlo jako společný základní rámec v oblasti sociálních služeb. Deskriptory: EU; konference; služby sociální; kvalita sociálních služeb; správa veřejná; vytváření prac. příležitostí; péče dlouhodobá 206. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 61(2009),s Deskriptory: ; služby sociální; pomoc sociální; dávky V. Británie Organizace žen ve Velké Británii - součást občanské společnosti. / LISÁ, Helena In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.3, č. 3 (2009), s. 20. Stručná informace o struktuře, zaměření a způsobu financování National Federation of Woman s Institutes (NFWI), která je největší národní dobrovolnou organizací žen ve Velké Británii s více než členek sdruženými ve zhruba 6,5 tisících místních organizacích. Deskriptory: V. Británie; ženy; organizace neziskové Příspěvek na péči - černá díra reformy sociálního systému. / PRŮŠA, Ladislav In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.3, č. 3 (2009), s :tab., -lit. Analýza prvních statistických dat o čerpání příspěvku na péči v závislosti na pohlaví příjemce, jeho věku, výši příspěvku na péči a formě poskytované péče. Základní teoretická východiska koncipování příspěvku na péči. Atruktura příjemců příspěvků na péči v září Možné přístupy ke zvýšení efektivnosti využívání příspěvku na péči. Deskriptory: ; služby sociální; příspěvek na péči; výzkum; teorie; statistika; VÚPSV; financování; statistika; gender; muži; ženy; skupiny věkové 14

15 ; mezinárodní Rodinná péče o seniory jako "práce z lásky": nové argumenty. / JEŘÁBEK, Hynek In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.45, č. 2 (2009), s :tab., -lit. Studie vypracovaná v rámci výzkumného projektu zaměřeného na péči o seniory v České republice. - Úvod. Teoretická východiska a hypotézy. (1.Dva modely péče o seniory: model "rodinné péče" a "model nerodinné péče". 2.Praktické, empiricky testovatelné důsledky modelu "rodinné péče" a modelu "nerodinné péče". 3.Indexy IADL a BADL jako charakteristiky indikující potřebnou intenzitu péče o seniora. 4.Péče hlavního pečujícího versus společná rodinná péče). Metodologie výzkumu. Závěry. Deskriptory: ; staří; stárnutí; rodina; pomoc sociální; pomoc sociální v rodině; péče o osobu blízkou; péče dlouhodobá; potřeby sociální; služby sociální; příspěvek na péči; služba pečovatelská; výzkum; vývoj; statistika Švýcarsko Ověřování kvality ve Švýcarsku. / HANZL, Vladimír In: Rezidenční péče. - Roč.5, č. 2 (2009), s :obr. Metody prověřování kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních ve Švýcarsku. Odlišnosti v rámci jednotlivých kantonů. Chybějící jednotné standardy kvality poskytování sociálních služeb. Pouze v některých kantonech je používán jednotný systém OptiHeim vyvinutý společností Tertianum. Poslání systému OptiHeim: zajištění, udržení, průběžná kontrola a stálé zvyšování kvality sociálních služeb. Deskriptory: Švýcarsko; kvalita sociálních služeb; standardy; ústavy; zákonodárství; metody; staří; postižení; ukazatele; řízení; kontrola Švýcarsko Rezidence Am Schärme z pohledu sester. Kvalitu u nás kontroluje veřejnost. In: Rezidenční péče. - Roč.5, č. 2 (2009), s. 14.:obr. Reportáž z návštěvy rezidence pro seniory Am Schärme v Sarnenu jižně od Luzernu. Personální vybavení rezidence. Aktivity rezidence. Rozhovor s ředitelem rezidence Zdeňkem Maděrou o systému kontrol kvality poskytovaných sociálních služeb. Kvalita služeb je kontrolována hlavně veřejností a konkurencí. Deskriptory: Švýcarsko; staří; ústavy; služby sociální; kvalita sociálních služeb; kontrola; zákonodárství; systém Charita v 21. století. In: MŮŽEŠ. - Roč.17, č. 3 (2009), s. 9. Představení projektu Arcidiecézní charity Olomouc s názvem "Charita v 21. století". Projekt založený na moderních technologiích slouží k zjednodušení administrativy ošetřovatelských a pečovatelských služeb. Práce terénních zdravotních sester a pečovatelek Charity je evidována prostřednictvím mikropočítačů. Pro seniory je určen projekt "Technika slouží seniorům". V projektu jde o využívání náramků pro seniory, chronicky nemocné nebo pro zdravotně postižené; pomocí náramků může být přivolána pomoc. Deskriptory: ; organizace neziskové; technika výpočetní; správa; služby sociální; péče zdravotní; počítače; staří; projekty; osoby v kritické situaci 15

16 Potřebujeme nový pohled na sociální služby. In: MŮŽEŠ. - Roč.17, č. 3 (2009), s :obr. Rozhovor s předsedou Národní rady zdravotně postižených Václavem Krásou. Zhodnocení nového zákona o sociálních službách. Řešeno zejména financování sociálních služeb. Deskriptory: ; služby sociální; zákonodárství; organizace neziskové; financování; postižení; ústavy Chceme přijmout nálepku pro pečující osoby? Polemika o (ne)přesvědčivé jednoznačnosti přisouzených charakteristik. / KOPŘIVA, Petr In: Speciální pedagogika. - Roč.19, č. 1 (2009), s :tab., -lit. Reakce na interpretaci výsledků a formulaci závěrů "Výzkumu stresujících a resilientních faktorů a tendencí osob pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením na území hlavního města Prahy", publikovaného Janem Michalíkem a Milanem Valentou. Předmětem polemiky je metoda výzkumu a závěry autorů. Ve výzkumu byl dokazován negativní dopad dlouhodobé péče o postiženého člena rodiny. Autor článku však varuje před označením "modelové pečující osoby" jako osoby silně strádající, s nízkým sociálním statutem, se ztrátou schopnosti se radovat, se zhoršujícím se zdravotním stavem apod. Takovéto charakteristiky "modelové pečující osoby" by mohly vést k odmítání domácí péče. Deskriptory: ; výzkum; statistika; pečovatelé; pomoc sociální v rodině; metody; sociologie; péče dlouhodobá Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti. / KRÁSA, Václav In: MŮŽEŠ. - Roč.17, č. 3 (2009), příl. Skok do reality, 10, 2009, č. 3, s. 2. Informace o konání tematické konference pod názvem "Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti" (duben 2009). Obsahem konference bylo zmapování významných změn probíhajících v sektoru sociálních služeb, a to především z pohledu zaměstnanosti. Sociální služby jako nástroj prevence sociálního vyloučení a aktivního začleňování postižených osob, i jako oblast rostoucích příležitostí pro zaměstnání. Financování sociálních služeb. Příklady Rakouska, V. Británie, Německa. Koncepce nového pojistného systému financování sociálních služeb. Snaha o vytvoření takového modelu financování sociálních služeb, který by byl přenositelný mezi všemi členskými zeměmi EU. Deskriptory: ; postižení; konference; vyloučení sociální; integrace; služby sociální; zaměstnanost; kvalita sociálních služeb; vytváření prac. příležitostí; financování; EU; příspěvek na péči; koncepce budoucí; integrace evropská Standard č. 14. Nouzové a havarijní situace. / HOLKOVÁ, Ilona - TOMÁŠKOVÁ, Milena In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.9, č. 2 (2009), s Standard č. 14 Nouzové a havarijní situace podle přílohy č. 2 Vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. Poskytovatel kvalitních sociálních služeb by měl být připraven na nouzové a havarijní situace a měl by takovým situacím předcházet. Příklady možných nouzových a havarijních situací. Protikrizový plán. Obsah protikrizového plánu. Aktualizace protikrizového plánu. Deskriptory: ; standardy; kvalita sociálních služeb; zákonodárství; služby sociální; osoby v kritické situaci; situace mimořádná; prevence 16

17 Uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb. / ŠPELDA, Jiří In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.9, č. 2 (2009), s Uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách. Problematika způsobilosti k právním úkonům uživatelů sociálních služeb a neplatností právních úkonů. Případy, kdy je uživatel plně způsobilý, případně nezpůsobilý k právním úkonům. Podmínky uzavírání smluv. Deskriptory: ; služby sociální; řízení; právo občanské; zákonodárství; postižení Mluvit bez obav. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 4 (2009), s. 6.:obr. Činnost Občanského sdružení LOGO (Praha 2, Karlovo náměstí 15): sociální poradenství, sociální rehabilitace. Poradenství je poskytováno v kanceláři, ale i terénní formou v domácím prostředí klientů. Hlavním cílem Občanského sdružení LOGO je zabránit sociálnímu vyloučení osob postižených poruchami komunikace a hybnosti (osob po těžkých úrazech hlavy, operacích mozku, cévních mozkových příhodách apod.). Deskriptory: ; postižení; organizace neziskové; péče sociální nestátní; rehabilitace; poradenství sociální; nemocní Expertní panel k problematice sociálně zdravotní péče zahájil činnost. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 5 (2009), s. 3.:obr. Spolupráce MPSV a Ministerstva zdravotnictví v oblasti péče o seniory. Snaha o propojení sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Tyto služby by měly vést k udržení maximální seběstačnosti klienta v jeho přirozeném prostředí. Podpora péče v domácím prostředí. Vznik expertního panelu složeného z odborníků na oblast sociálně zdravotní péče, a to z řad obou ministerstev i z neziskových organizací. Z důvodu stárnutí populace je nutno restrukturalizovat zdravotní a sociální služby pro seniory (model dlouhodobé péče - "long-term care"). Deskriptory: ; projekty; péče dlouhodobá; MPSV; ministerstva; organizace neziskové; stárnutí; demografie; geriatrie; péče zdravotní domácí; péče sociální nestátní SR Zadlženosť a psycho-sociálna pomoc rodinám so sociálno-ekonomickými problémami. /SCHAVEL, Milan - DREXLEROVÁ, Barbora - LEKÁROVÁ, Lucia In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.9, č. 2 (2009), s : -lit. Součást monotematického čísla časopisu zaměřeného na problematiku zadlužení z pohledu sociální práce.tento článek pojednává o zadluženosti jako jedné z příčin nepříznivé ekonomické situaci rodiny. Indikátory zadlužení rodin a možnosti preventivního působení. Příčiny zadluženosti rodin. Specifika sociálního poradenství pro rodiny se zadlužením a se sociálně ekonomickými problémy. Res. v ang. Deskriptory: SR; půjčky; chudoba; rodina problémová; osoby v kritické situaci; poradenství; práce sociální; ukazatele; situace ekonomická; rozpočet rodinný; poradenství sociální Sociální práce s fotbalovými fanoušky během mistrovství Evropy / JINDROVÁ, Barbora - SMOLÍK, Josef In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.9, č. 2 (2009), s : -lit. Vývoj sociální práce s fanoušky v zahraničí a v České republice. Definice sociální práce. Sociální práce s cílovou skupinou fotbalových fanoušků. Vybudování "fanambasád". Soci- 17

18 ální práce s fanoušky během posledního mistrovství Evropy (Švýcarsko, Rakousko 2008) ve fotbale. Fanambasády v Rakousku, ve Švýcarsku (stacionární, mobilní). Česká mobilní ambasáda pro fanoušky. Res. v ang. Deskriptory: ; práce sociální; teorie; sport; definice; EU; prevence; projekty; sociologie Role sociálního pracovníka v léčbě závislosti na tabáku. / KASTNEROVÁ, Markéta In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.9, č. 2 (2009), s : -lit. Boj proti závislosti na tabáku v. Nutnost propojení zdravotního a sociálního resortu. Role sociálního pracovníka v odvykací léčbě. Res. v ang. Deskriptory: ; narkomanie; narkomani; práce sociální; prevence; pracovníci sociální EU 2011: Evropský rok dobrovolné činnosti. In: Veřejná správa. - č. 15 (2009), s. 20. Evropská komise předložila návrh, aby rok 2011 byl vyhlášen "Evropským rokem dobrovolné činnosti". Význam dobrovolné činnosti. Plánované aktivity v rámci "Evropského roku dobrovolné činnosti". Cílem je zapojení všech úrovní: evropské, státní, regionální, místní. Deskriptory: EU; činnost dobrovolná; organizace neziskové; projekty; financování Cílové skupiny osob zakoušejících extrémní sociální vyloučení a jejich reflexe v krajských střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb. / Bareš, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.9, č. 2 (2009), s : -lit. Význam krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb; význam komunitního plánování. Vymezení cílových skupin. Pojem sociální vyloučení. Extrémní formy sociálního vyloučení. Okruh cílových skupin zakoušejících extrémní sociální vyloučení. Způsob vymezení cílových skupin ohrožených extrémním sociálním vyloučením v krajských střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb. Deskriptory: ; služby sociální; vyloučení sociální; plánování sociální; kraje; regiony; skupiny znevýhodněné; zákonodárství; osoby v kritické situaci; bezdomovci; péče postpenit.; VÚPSV Feministické proudy v sociální práci ve vztahu k možnosti redefinovat genderové role v české společnosti. / TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, Helena In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.9, č. 2 (2009), s : -lit. Možnosti uplatnění feministických proudů v sociální práci. Otázka redefinování genderových rolí v současné společnosti. Vývoj dělby práce mezi muži a ženami a její důsledky pro slaďování práce a rodiny. Feministická sociální práce. Res. v ang. Deskriptory: ; práce sociální; gender; teorie; VÚPSV; sladění pracovního a rodinného života; ženy; muži; práce-ženy; práce-muži; pracovníci sociální; sociologie 18

19 Zásadní změny v sociálním systému. / SEDLÁČEK, Karel In: Moderní obec. - Roč.15, č. 8 (2009), s. 25.:obr. Rozhovor s Petrem Šimerkou, ministrem práce a sociálních věcí, o změnách v sociálním systému podle novely zákona o sociálních službách, platných od 1. srpna Zvýšení měsíčního příspěvku pro lidi s největším postižením, o něž je péče nejnáročnější, na korun měsíčně. Zmírnění podmínek pro vznik nároku na příspěvek pro chronicky nemocné děti do 18 let. Jak lze žádat o příspěvek na péči. Opatření k zajištění účelného a hospodárného využití příspěvku na péči. Nutnost efektivnější kontroly využívání příspěvku na péči. Změna výplaty příspěvku na péči v I. stupni pro dospělé (platnost od ledna 2010). Nově se zavádí kombinovaný způsob výplaty. Kontrola poskytovatelů sociálních služeb. Deskriptory: ; služby sociální; postižení; děti; nemocní; péče dlouhodobá; příspěvek na péči; výplata-způsob; MPSV; řízení; kontrola; kvalita sociálních služeb Jak se vypořádat s povodní... In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 7-8 (2009), s. 1 a 2.:obr. Informativní článek pro osoby postižené povodněmi. Jakou pomoc lze poskytnout ze systému pomoci v hmotné nouzi. Jak se orientovat v pracovněprávní oblasti. Deskriptory: ; osoby v kritické situaci; potřebnost V systému sociálních služeb nastanou pozitivní změny. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 7-8 (2009), s. 2.:obr. Informace o změnách, které přináší novela zákona o sociálních službách s účinností od 1.srpna Zvýšení příspěvku pro osoby s nejtěžším postižením. Zmírnění podmínek pro vznik nároku na příspěvek na péči pro děti do 18 let. Forma žádosti o příspěvek. Od 1. ledna 2010 se zcela mění vyplácení příspěvku na péči v 1. stupni u dospělých osob - nově se jedná o kombinovaný způsob výplaty: jedna polovina dvoutisícové dávky bude vyplácena peněžně a druhá formou věcného plnění. Deskriptory: ; služby sociální; výplata-způsob; příspěvek na péči; podmínky nároku; výše; postižení těžce; postižení-děti 239. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 72(2009),s Deskriptory: ; služby sociální; příspěvek na péči; kontrola POSTIŽENÍ OBČANÉ V království barev. / KŘESŤANOVÁ, Lucie In: Gong. - Roč.38, č. 7-8 (2009), s. 4.:obr. Vznik a činnost opavských Chráněných dílen sv.josefa. Zaměstnání neslyšících osob v Chráněných dílnách sv. Josefa. Výrobní program a organizace provozu v chráněných dílnách (šicí, keramická, výtvarná, kompletační dílna). Deskriptory: ; postižení; práce chráněná 19

20 Mazlíčci, nebo hrdinové? / KŘESŤANOVÁ, Lucie In: Gong. - Roč.38, č. 7-8 (2009), s. 8-9.:obr. Činnost organizace Helppes: výcvik speciálně vycvičených psů (signálních psů pro neslyšící, signálních psů pro osoby trpící záchvatovým onemocněním, vodících psů pro nevidomé, psů - canisterapeutů, asistenčních psů pro tělesně postižené). Která psí plemena jsou vhodná pro výcvik. Financování psích pomocníků. Stát poskytuje příspěvek pouze na vodící psi pro zrakově postižené. Financování ostatních asistenčních a signálních psů je závislé na grantových zařízeních, sponzorských darech apod. Deskriptory: ; postižení; služby sociální; financování; pomůcky; organizace neziskové; asistence osobní SR Jak se žije neslyšícím na Slovensku. / LAVIČKOVÁ, Blanka In: Gong. - Roč.38, č. 7-8 (2009), s. 26.:obr. Školy pro sluchově postižené na Slovensku. Nevýhodné postavení sluchově postižených studentů na běžných školách. Přehled akcí organizací zaměřených na sluchově postižené osoby. Časopisy pro sluchově postižené. Zavedení specifické daně z příjmu, kdy mohou fyzické i právnické osoby poskytovat dvě procenta z daně na veřejně prospěšné aktivity mimovládních neziskových organizací. Deskriptory: SR; postižení sluchově; pedagogika speciální; organizace neziskové; daně z příjmu; financování EU Jedenácté evropské prázdniny pro hluchoslepé, Šoproň, Maďarsko, Podpora komunikace hluchoslepých nejen v mateřském jazyce. / HRICOVÁ, Lenka In: Speciální pedagogika. - Roč.19, č. 1 (2009), s Informace o konání 11. ročníku "Evropských prázdnin pro hluchoslepé" (Maďarsko). Typy a skupiny hluchoslepoty. Komunikace hluchoslepých osob. Význam "Evropských prázdnin pro hluchoslepé". Možnost výměny zkušeností, prodiskutování podobných problémů, získání informací o nových možnostech komunikace apod. Pro skupinu českých hluchoslepých není většinou účast z finančních důvodů realizovatelná. Deskriptory: EU; konference; postižení zrakově; postižení sluchově; organizace neziskové; financování Bude pražská doprava bez bariér? / MUSÍLEK, Radek In: MŮŽEŠ. - Roč.17, č. 3 (2009), s :obr. Vznik nové pracovní skupiny magistrátu hl. města Prahy s názvem "Pro Prahu bezbariérovou a otevřenou", která by měla řešit zpřístupňování městské hromadné dopravy lidem s postižením. Deskriptory: ; postižení; bariéry; organizace neziskové Představujeme členské organizace NRZP. / HRDÁ, Jana In: MŮŽEŠ. - Roč.17, č. 3 (2009), příl. Skok do reality, 10, 2009, č. 3, s. 2. Představení členských organizací NRZP. Unie Roska, regiony Beroun, Břeclav atd. Revma Liga v, pobočky Bruntál, Domažlice aj. Společnost Parkinson, o.s. Vznik, zaměření, poslání, financování, činnost organizací. Deskriptory: ; postižení; organizace neziskové 20

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21 Obsah O autorech... 11 Používané zkratky... 15 Úvodem k prvnímu vydání... 17 Úvodem k druhému vydání... 21 HLAVA PRVNÍ Pojetí sociálního práva, jeho předmět, systém a nástroje... 23 1 Pojem a předmět sociálního

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO EKO.2706.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu:

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu: Sociální pojištění Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení: ZK Počet kreditů:

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Soustava veřejných rozpočtů I 2

Soustava veřejných rozpočtů I 2 Soustava veřejných rozpočtů I 2 Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, Ing. Alena Maaytová, PhD, Ing. Miroslav Červenka Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 2/4 Rozsah studijního předmětu:

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Předmět, cíle a systém práva sociálního............................... 3 3 A.2 Pojem a koncepce

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15 Alternativy reformy penzijního systému 1. 3. března 2007 S 36 14:00 17:15 Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2001 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění OBSAH: I. Úvod II. Rozsah povinností poskytovat informace

Více

Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů

Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů Vážený občane, věříme, že následující informace Vám pomohou při výběru odborného útvaru, jehož pracovníci jsou kompetentní k vyřízení Vaší

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Soustava veřejných rozpočtů I 2

Soustava veřejných rozpočtů I 2 Soustava veřejných rozpočtů I 2 Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., Ing. Miroslav Červenka Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 2/4 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS:

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Povinná zákonná pojištění III/2 VY_32_INOVACE_40 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více