Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč výroční zasedání SLM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM"

Transkript

1 Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč

2 lidé Skupina cca 20 lidí obou společností Princip dobrovolnosti Skupiny s tematickým zaměřením (virologie, mykologie, mykobakteriologie, genetika...) Skupiny dle lokalit Brno, SZÚ Jednání lab. oborů, s PS MZ doc. Čermák, Ing. Hrbáčková

3 Kultivace SZV!!! Stále pokračuje!!! Neustálé posouvání termínů Málo času na řešení problému Reagování jen na podstatné změny Řada chyb Různé přístupy odbor. Společností Práce s elektronickým SZV Standardní postup Nestandardní hromadné zadávání dat Několik databází, zasahování MZ

4 Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů Úprava kalkulací pomocí číselníků nebo paušálu Vypracování zprávy o změnách v SZV Obhájení změn Termín březen.?

5 Princip nového SZV Číselníky materiálu, přístrojů (budou 1x ročně revidovány ceny) Výkony se budou skládat z odkazů na číselníky Reálné ceny (doložené ) bez DPH Alternativní varianta ponechání paušálu Nové výkony jen výjimečně. SZV má odpovídat skutečným potřebám a nákladům Bod bude 1 Kč..

6 Spolupráce laboratorních oborů zásadní princip Nepřekročit současný SZV, snížit (cíl celé akce!!!) Snížení nákladů reálné hodnoty jsou nebezpečné Bod 1 Kč Bod 0,8 Kč reálná cena reálná cena obory obory

7 Koncepce tvorby SZV Mikrobiologická kopie používaných postupů o Snadná aplikace v praxi = jediná výhoda o Nutné stálé změny o Kompromis (variabilita metod) = obtížná shoda Ekonomická kalkulace jednotlivých úkonů bez odborné vazby (skládačka) o Variabilita o Časová stabilita o Nutnost standardů Momentálně máme hybrid (jiné lab. obory závidí!!!) SZV nelze zaměňovat za mikrobiologickou odbornost!!!

8 Rozdělení práce na SZV Změna struktury mikrobiologických výkonů, úprava obsahu současných Nová kalkulace všech výkonů Materiálové náklady nejdůležitější, zahrnuty náklady na systémy kvality, kontroly Přístroje Časy práce jen jeden nositel! Ostatní položky omezení časem, místem, popisy

9 Časový vývoj kultivace SZV Vytvoření číselníku základního spotřebního materiálu a aktualizace číselníku přístrojů, ohýbání výkonů Nereálné provést všechny úpravy pomocí číselníků (5000 nových materiálových položek) možnost hromadného zadání materiálových paušálů a dalších změn pomocí tabulek a operátora z JanigaLabs Postupné posouvání termínu až do letních měsíců 2012

10 Časový vývoj kultivace SZV PS odsouhlasila většinu mikrobiologických výkonů a povolila nové výkony Odsouhlaseny hotové půdy!!!..za cenu přesné definice Odmítnuty 2 silně upravené výkony náhrada novými 9.8. PS schválila většinu nových výkonů Licitace kolem omezení frekvencí PS schválila sloučení 804, 805 a 822 pod 802, ukončena kultivace. Září pojišťovny prosadily změny v přístrojích, mikrobiologie se téměř nedotklo

11 Provedené změny 10 výkonů nově přijatých: o Genetika (isolace DNA, RNA, QR-PCR, multiplex, sekvenace) o MALDI o E-testy o mykologie 16 výkonů podstatně změněn obsah: o TBC kultivace a citlivosti o serologie Výpočet všech dopadů (Pmat, přístroje, práce) u všech výkonů Nositel výkonu až na výjimky lékař

12 Provedené změny 27 výkonů kalkulováno z číselníků (24 802, 3 822). o Přijaté ceny číselníkových položek. o Konsenzus v dělení půd (celá, ½, ¼). o Pevné počty půd. Ostatní výkony kalkulovány pomocí paušálů (serologie, zbytek). o souhrnné výkony (různé dg. soupravy). o Velikost série a další neřešitelné problémy. Sloučení všech odborností pod 802 (není dodnes!!!)

13 Celkový výsledek kultivace Nový SZV platný od sníží náklady na mikrobiologii o cca 400 mil. Kč/rok Posílení (mírné) kultivačních výkonů - přijata argumentace na základě: o katalogových cen o názoru odborné společnosti Snížení hodnoty serologických výkonů: o nebyly podklady pro současné ceny o těžká časová tíseň, nikdo naštěstí nekontroloval předkládané údaje Nutné nasmlouvání nových výkonů (genetické!!) u pojišťoven.

14 kód SZV 2012 SZV kultiv Klin. mat Stolice Moč Krk, nos Sputum Likvor GO Hemok. Aut

15 Genetické výkony v novém SZV - skládačka Izolace DNA (283) Izolace RNA a transkripce (756) Amplifikace (897) Hybridizace (547) QR-PCR (1765) Multiplex PCR (1246) Sekvenace (1777) End point PCR/běžná RT PCR = Izolace DNA/RNA + amplifikace = 1180/1653 Stripové metody = Izolace DNA/RNA + amplifikace + hybridizace = 1707/2200

16 kód Starý název Nový název STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG (NEBO CELKOVÝCH) PROTI ANTIGENŮM HB (HEPATITIDY B), HIV STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ANTIGENŮM VIRŮ HEPATITID MIMO HBV A HIV A PROTILÁTEK TŘÍDY IgM PROTI HBV A HIV (ELISA) STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ANTIGENŮM VIRŮ (MIMO VIRŮ HEPATITID, HIV, EBV) BAKTERIÍ, PRVOKŮ (ELISA) STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI EBV (ELISA) KONFIRMAČNÍ TEST NA PROTILÁTKY METODOU IMUNOBLOT (KROMĚ HCV, HIV, EBV A TOXOPLASMY) STANOVENÍ PROTILÁTEK CELKOVÝCH I IGM PROTI ANTIGENŮM VIRŮ HEPATITID, IGG ANTI HIV, SOUBĚŽNÉ STANOVENÍ PROTILÁTEK A ANTIGENU HIV, HCV KOMBINOVANÝM TESTEM A SAMOSTATNÉ STANOVENÍ HCV ANTIGENU CORE STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ANTIGENŮM VIRŮ (KROMĚ HEPATITID), BAKTERIÍ (EIA) STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI EBV A DALŠÍM VIRŮM (CMV, HSV,VZV, ZARDĚNKY, SPALNIČKY, PŘÍUŠNICE A PARVO B19) A DALŠÍM SPECIFICKÝM AGENS (TOXOPLASMA, TREPONEMA, BORRELIA, MYKOPLASMA, LEGIONELLA A HELICOBACTER) METODOU EIA V AUTOMATICKÉM UZAVŘENÉM SYSTÉMU PRŮKAZY ANTIGENŮ VIRŮ HEPATITID (ELISA) PRŮKAZY ANTIGENŮ VIRU HEPATITIDY B (EIA) KONFIRMAČNÍ TEST NA ANTI- KONFIRMAČNÍ TEST NA PROTILÁTKY PROTI HCV PROTILÁTKY výroční zasedání SLM HCV, HIV, EBV A TOXOPLASMĚ

17 kód SZV 2012 SZV kultiv konfirmace hepatitidy, HIV protil. manuál protil. autom protilátky IF Ag viru, bakterie antigen HBV konfirmace Ag

18 Problém souhrnných výkonů Pohodlné, ale nelze zkalkulovat (pojišťovna proplácí nejlevnější variantu!!!). Katalogová cena na 1 vyšetření: o 82079: Kč o 82097: Kč Nevýhody: o problematické ohledně prosazování změn o nelze zjistit poměr výkonů, které představují o průměrná cena = vyzobání lukrativních vyšetření o maximální cena předmět zájmu jiných odborností

19 Řešení souhrnných výkonů Rozdělení na více výkonů (agens, skupiny) o v rámci dobře definovaného výkonu lze obhájit průměrnou cenu o více informací využití pro úpravy SZV, řízení oboru Úplně jiný přístup o podle metodik??? o skládačka??? o něco jiného??? Prosím všechny o nápady, budu realizovat!!!...jinak poukázka na problémy

20 Co bude. Novelizace SZV ke dni o o možné dodatečné zásahy zásadní změny již nereálné zbývají 2 jednání PS MZ 2014 od 1.1. platnost upraveného SZV o Průběžně možnost podávání nových změn a výkonů cestou elektronického SZV???...bude zase zablokováno??? o MZ plán vedení - modelace reálné ceny zdravotní péče, předání nové vládě po volbách 2014 o kategorizace laboratoří (specializovaná laboratoř) Přechod na DRG pro soukromá a ambulantní zařízení stávající systém SZV. Laboratoře v nemocnicích platba kliniky??? V rámci DRG odúčtování extramurálních výkonů!!! Výhodné laboratorní vyšetření v nemocnicích V rámci stávajícího paušálu pro ZZ

21 Problém s výkony odbornosti 816 (lékařská genetika) Výkony uvolněné pro mikrobiologii (absence mikrobiologických, jsou bez omezení) Zdroj nehorázných příjmů některých laboratoří Jednání na VZP podzim 2012 Úhradová vyhláška 2013 snížení bodu na 0,50 Kč pro 816!!! Zájem VZP o mikrobiologické genetické výkony.

22 ...dotaz z VZP Jaké metody a kódy vyšetření jsou obecně a standardně příslušné k identifikaci patogenu při respektování podmínky pro úhradu ze zákona hrazena je metoda, která splňuje podmínky účelného a hospodárného vynakládání prostředků veřejného zdravotního pojištění? Máme za to, že 82039, event , resp při splnění podmínek definice a obsahu těchto 2 kódů MUDr. Zdeňka Kučerová, MBA ředitelka Odboru kontroly a revize zdravotní péče Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Nutné oficiální stanovisko odborných spol. o Ještě dnes nejlépe... o Má ještě někdo dojem, že nepotřebujeme alespoň nějaké standardy???? seminář SLM

23 Nyní musíme stvořit.ne až potom!!!

24 přeji hezké další jednání

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1 Cíle projektu: zásadní

Více

Vážená paní Ing. Helena Rögnerová náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 2 128 01 P r a h a 2

Vážená paní Ing. Helena Rögnerová náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 2 128 01 P r a h a 2 Vážená paní Ing. Helena Rögnerová náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 2 128 01 P r a h a 2 Vážený pan MUDr. JUDr. Petr Honěk náměstek ředitele Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 4 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2004 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1 Správní rada ZPŠ 8 3.2

Více

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1.

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Výroční zpráva za rok 2002 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Správní rada ZPŠ 8 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 8

Více

Zpráva o plnění usnesení P_48/2 ze dne 10.7.2013

Zpráva o plnění usnesení P_48/2 ze dne 10.7.2013 Zpráva o plnění usnesení P_48/2 ze dne 10.7.2013 Pro členy Představenstva NRC Motto: Klasifikační systém DRG nemůže být lepší než je kvalita a užívání primárních klasifikací a míra zainteresovanosti a

Více

Protokol o vypořádání připomínek

Protokol o vypořádání připomínek Protokol o vypořádání připomínek Identifikace dokumentu/metodiky Název DOKUMENTU Verze Datum zveřejnění dokumentu/lhůta pro vypracování připomínek Metodika nákladového ocenění hospitalizačního případu

Více

Obsah. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2005 1

Obsah. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2005 1 Výroční zpráva za rok 2005 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření zdravotní pojišťovny v roce 2005...5 3. Orgány zdravotní pojišťovny...7 3.1 Správní rada ZPŠ...7

Více

poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak.

poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak. O d ů v o d n ě n í Ministerstvo zdravotnictví (dále jen ministerstvo ) předkládá návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2013. Uvedený návrh

Více

Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger

Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger 1 Obsah 1. Exekuce legislativního plánu obsaženého v koaliční smlouvě 2. Legislativní plán MZČR a jeho plnění 3. Hlavní problémy k rozhodnutí 4.

Více

Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru

Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru Popis a sumarizace struktury, procesu a výstupů kultivace systému DRG Datum Zpracoval Národní referenční centrum 24. 8.

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2006

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2006 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2006 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 duben 2006 OBSAH: strana 1. ÚVOD 3 2.

Více

Laboratorní příručka PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ, REFERENČNÍCH MEZÍ A DOPORUČENÍ. parazitologie Počet příloh: 5 Verze: 02

Laboratorní příručka PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ, REFERENČNÍCH MEZÍ A DOPORUČENÍ. parazitologie Počet příloh: 5 Verze: 02 Laboratorní příručka PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ, REFERENČNÍCH MEZÍ A DOPORUČENÍ Zpracoval: MVDr. Petr Ježek Eva Padevětová Kateřina Koukolová Podpis: Kontroloval/schválil: MVDr. Petr Ježek Funkce:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ . Strana 1/34 PRONATAL s.r.o. Vydání: 4 Dokumentace integrovaného systému managementu LP-SP-BCHL-02 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ Zpracoval Schválil Pracovní funkce Odborný vedoucí BCHL Vedení

Více

Plenární schůze RHSD ČR

Plenární schůze RHSD ČR Plenární schůze RHSD ČR Téma: Aktuální informace o reformě zdravotnictví 20. května 2011 Obsah - Obsah str. 2 - Harmonogram legislativního procesu reformních zákonů str. 3 - Zákony str. 5 - Zákon o zdravotních

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 9. Počet stran: 16 Datum vydání: 01.02.2015 Platnoost od: 01.02.2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr. Pavel Sauer,

Více

Návrh Ministerstva zdravotnictví k řešení krizové situace ve zdravotnictví 28. ledna 2011

Návrh Ministerstva zdravotnictví k řešení krizové situace ve zdravotnictví 28. ledna 2011 Návrh Ministerstva zdravotnictví k řešení krizové situace ve zdravotnictví 28. ledna 2011 Úvod a cíle Ministerstvo zdravotnictví vnímá oprávněnost požadavků nemocničních lékařů na zlepšení platových poměrů,

Více

Obsah. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 1

Obsah. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 1 Obsah 1. Úvod...2 2. Obecná část...5 3. Pojištěnci...9 4. Základní fond zdravotního pojištění...11 4.1 Záměry vývoje hospodaření ZFZP v roce 2009...11 4.2 Tvorba, příjmy ZFZP...20 4.3 Čerpání, výdaje ZFZP...23

Více

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 ZŘÍZENÍ LABORATOŘE Zřízení laboratoře Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

PRINCIPY A NÁVRH METODIKY NÁKLADOVÉHO OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU V PROJEKTU DRG RESTART

PRINCIPY A NÁVRH METODIKY NÁKLADOVÉHO OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU V PROJEKTU DRG RESTART PRINCIPY A NÁVRH METODIKY NÁKLADOVÉHO OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU V PROJEKTU DRG RESTART Autoři: Ing. Markéta Bartůňková Verze 0.0 Ing. Petr Mašek 1. Obsah: 1. Obsah:... 2 2. ÚVOD... 3 3. SEZNAM ZKRATEK...

Více

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní diagnostické péče

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní diagnostické péče Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní diagnostické péče (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818,

Více

1. Důvod předložení a cíle

1. Důvod předložení a cíle O d ů v o d n ě n í OBECNÁ ČÁST A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb

Více

17. ročník 2/2013. vydávání APPELu podporuje

17. ročník 2/2013. vydávání APPELu podporuje 17. ročník 2/2013 Nová metodika pro předpis péče v PZSS Změny zákona o zdravotních službách Provozování ordinace formou fyzické a právnické osoby Sdělení MZ k očkování proti tetanu Fakturace výkonů pro

Více

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.2007 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond )

Více

Vývoj objemu a struktury laboratorních výkonů v ČR od roku 2007 ve vazbě na výši úhrady

Vývoj objemu a struktury laboratorních výkonů v ČR od roku 2007 ve vazbě na výši úhrady Vývoj objemu a struktury laboratorních výkonů v ČR od roku 2007 ve vazbě na výši úhrady Sympozium FONS 2012 24. 9. 2012 Pardubice RNDr. Marcela Ambrožová, Ing. L. Dvořáček, Ph.D. Obsah sdělení Výkony laboratorních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 Seznam členů NRC k 31. 12. 2009 4 Předmět činnosti 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, STATUTÁRNÍ ORGÁNY A PRACOVNÍ SKUPINY 6 Statutární

Více

Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu na rok 2008

Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu na rok 2008 Obsah 1. Úvod...2 2. Obecná část...5 3. Pojištěnci...10 4. Základní fond zdravotního pojištění...12 4.1 Záměry vývoje hospodaření ZFZP v roce 2008...12 4.2 Tvorba, příjmy ZFZP...21 4.3 Čerpání, výdaje

Více

Víceúčelový sérologický přehled (spalničky, příušnice, pertuse, virová hepatitida B) SP 2013, ČR. Závěrečná zpráva

Víceúčelový sérologický přehled (spalničky, příušnice, pertuse, virová hepatitida B) SP 2013, ČR. Závěrečná zpráva Víceúčelový sérologický přehled (spalničky, příušnice, pertuse, virová hepatitida B) SP 2013, ČR Závěrečná zpráva Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sérologické

Více