EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP"

Transkript

1 EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

2 Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence genetické poradenství - genetické testování transgenerační aspekt Geneticky podmíněné choroby: monogenní dědičnost 20 % chromosomální aberace 10 % multifaktoriální dědičnost a neznámé příčiny 65 % zevní prostředí 5% x Genetická medicína genová terapie, personalizovaná medicína, prediktivní medicína, onkogenetika, imunogenetika - intragenerační problematika

3 Genetické poradenství

4 Genetické poradenství je proces, ve kterém jsou jedinci s poruchou, která může být dědičná, nebo jejich zdraví příbuzní seznamováni s podstatou poruchy, rizikem rekurence a možnostmi preventivních opatření. Peter S. Harper: Practical Genetic Counselling, Arnold London 2004 Genetické poradenství i v případě nedědičných poruch Častěji poskytováno zdravým osobám v rodu než probandům, více generací jednoho rodu - transgenerační aspekt Problematika dvou rodů v případě partnerského páru Preventivní zaměření genetického poradenství může vést k indikaci genetického testování jiných příslušníků obou rodů, než u kterých bylo poradenství původně žádáno

5 Genetické testování

6 Laboratorní vyšetřovací metody v genetice klasická cytogenetika molekulární genetika biochemická genetika Human Genome Project popsán lidský genom rychlý rozvoj molekulárně diagnostických metod paralelní vyšetřování více cílů automatizace masivní využití výpočetní techniky bioinformatika

7 Vykazování genetických laboratorních vyšetření Nejvíce jsou genetická vyšetření indukována od poskytovatelů odbornosti 202 a 208 (celkem téměř 2/3 všech bodů v odbornosti 816) odbornost % odbornost % ostatní odbornosti zastoupeny v minimálním poměru

8 Zákon 373/2012 genetické dědictví člověka

9 Genetická laboratorní vyšetření

10 Genetická laboratorní vyšetření

11 Genetická laboratorní vyšetření

12 Autoregulace vykazování genetických laboratorních vyšetření

13 Doporučení k zavádění NGS

14 Next generation sequencing sekvenování podle Sängera

15 Komplexní změna výkonů v odbornosti 816 I. Návrh zrušení výkonů, které se neindikovaně používaly k náhradnímu vykazování zdravotní péče vzhledem k absenci specifických výkonů Izolace a uchování lidské DNA (RNA) PCR analýza lidské DNA Amplifikace metodou PCR

16 Komplexní změna výkonů v odbornosti 816 II. Vypracování nových výkonů pod garancí SLG ČLS JEP vždy ve verzi pro vyšetřování zárodečného (germinálního) genomu (obvykle nesdílené s jinými odbornostmi) a verze pro vyšetřování somatického genomu (obvykle sdílené s dalšími odbornostmi): PŘÍMÁ SEKVENCE DNA IZOLACE A BANKING LIDSKÝCH NUKLEOVÝCH KYSELIN (DNA, RNA) Z VELKÉHO MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZORKU S VYSOKÝM VÝTĚŽKEM IN SILICO ANALÝZA DOSUD NEPOPSANÝCH VARIANT GENOMOVÉ DNA NEBO cdna ANALÝZA VARIANT LIDSKÉHO GENOMU NA BIOČIPU IZOLACE NUKLEOVÝCH KYSELIN (DNA, RNA) Z MALÉHO MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZORKU S OMEZENÝM VÝTĚŽKEM FRAGMENTAČNÍ ANALÝZA LIDSKÉHO GENOMU ANALÝZA LIDSKÉHO GENOMU METODOU MLPA ANALÝZA LIDSKÉHO GENOMU METODOU KVANTITATIVNÍ PCR V REÁLNÉM ČASE SCREENING MUTACÍ JEDNOHO AMPLIKONU DNA LIDSKÉHO GENOMU CÍLENÉ STANOVENÍ PRIVÁTNÍ MUTACE LIDSKÉHO GENOMU STANOVENÍ ZNÁMÉ GENOVÉ VARIANTY LIDSKÉHO GENOMU v přípravě ANALÝZA VARIANT LIDSKÉHO GENOMU METODOU SEKVENOVÁNÍ NOVÉ GENERACE

17 Komplexní změna výkonů v odbornosti 816 III. revize stávajících výkonů se zkrácením časů nositele výkonu (z důvodu rutinního využití metody digitalizace obrazu) IV. Doplnění návrhu nových výkonů (březen 2011): IZOLACE NUKLEOVÝCH KYSELIN (DNA, RNA) PRO EXTRAHUMÁNNÍ GENOM ANALÝZA EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU METODOU KVANTITATIVNÍ PCR V REÁLNÉM ČASE (QRPCR) MOLEKULÁRNĚ GENETICKÁ TYPIZACE JEDNOHO HLA GENU (LOKUSU) NA ÚROVNI NÍZKÉHO ROZLIŠENÍ MOLEKULÁRNĚ GENETICKÁ TYPIZACE JEDNOHO HLA GENU (LOKUSU) NA ÚROVNI VYSOKÉHO ROZLIŠENÍ

18 Pilotní pokus 816 duben prosinec 2011 POMĚR ZZ01 0 ZZ02 0,49 ZZ03 0 ZZ04 0,1 ZZ05 0 ZZ06 0,71 ZZ07 0,7 ZZ08 1,04 ZZ09 0,26 ZZ10 0 ZZ11 0,88 ZZ12 0,52 ZZ13 1,01

19 Návrh komplexního řešení 2012 přijato Pracovní skupinou pro SZV MZ ČR

20 Cíle pro rok 2013 Součinnost se ZP: spolupráce s dalšími odbornými společnostmi, ZP a profesními organizacemi v úsilí o zavedení nových výkonů odbornosti 816 do praxe spolupráce se ZP pro důsledné odlišování vyšetření extrahumánního genomu a somatických změn humánního genomu ve vykazování zdravotních výkonů Odborná činnost: příprava doporučených postupů pro provádění genetických konsultací a pro indikace a vykazování laboratorních vyšetření v lékařské genetice příprava doporučených postupů pro indikaci a vykazování dalších genetických laboratorních vyšetření odbornosti 816 (ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi)

21 Děkuji za pozornost

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen pro klinické laboratorní obory klinická

Více

Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Sborník. Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora

Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Sborník. Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference Sborník Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora ISBN 978-80-260-0415-8 Organizační výbor: Mgr. Ondřej Scheinost

Více

Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816)

Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816) Příloha č.1 Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816) Upozorňujeme smluvní partnery, lékaře i laboratoře, na základní pravidla a postupy při indikaci

Více

Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR. Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020.

Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR. Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020. Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020. Vzácná onemocnění jsou komplexní, převážně dědičná (či vrozená) onemocnění s nízkým výskytem v

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. června 2010 č. 466 o Národní strategii pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020 Vláda I. schvaluje Národní strategii pro vzácná onemocnění

Více

Lékařská genetika. Koncepce oboru. - na vyhledávání nosičů genetických onemocnění v postižených rodinách

Lékařská genetika. Koncepce oboru. - na vyhledávání nosičů genetických onemocnění v postižených rodinách Lékařská genetika 208 Koncepce oboru 2. ODBORNÁ NÁPLŃ OBORU Lékařská genetika (LG) je samostatným vědním oborem v systému lékařských věd. Po stránce kvalifikační jde o nástavbový obor pro lékaře s nejméně

Více

V letech 2012-2014 bylo uloženo plnit v oblasti RD úkoly a aktivity týkající se:

V letech 2012-2014 bylo uloženo plnit v oblasti RD úkoly a aktivity týkající se: Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění na léta 2012-2014 a Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015 2017. Úvod Vzácná onemocnění ( rare diseases"

Více

SBORNÍK. 11. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2015

SBORNÍK. 11. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2015 SBORNÍK 11. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2015 4. a 5. února 2015, hotel Zlatá Štika, Pardubice www.rank.cz Organizační výbor konference:

Více

12. celostátní konference DNA diagnostiky

12. celostátní konference DNA diagnostiky 2008 Obsah SBORNÍK 2 12. celostátní konference DNA diagnostiky v Brně je pořádána Společností lékařské genetiky ČLS JEP a Oddělením lékařské genetiky FN Brno pod záštitou rektora Masarykovy univerzity

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Hromadníková I. 1, Žejšková L. 1, Stehnová J. 1, Doucha

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Občanské sdružení Metoděj, www.osmetodej.cz,

Občanské sdružení Metoděj, www.osmetodej.cz, ČAVO 1/15 Zpravodaj NORSKÉ ZKUŠENOSTI SE vzácnými onemocněními DEN VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ 2015 ROZHOVOR s MUDR. ALENOU ŠEBKOVOU PŘEDSTAVUJEME SPOLEK ŽIVOT BEZ STŘEVA Editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka IČ 00064165, tel. 224961111 VFN a 1. LF UK, Albertov 4 www.vfn.cz www.lf1.cuni.cz Strana 1 z 21 Verze 3 Zpracoval: MUDr. Romana Mihalová Ing. Jitka Štekrová Mgr. Marie Valeriánová, Ph.D. Odborný garant:

Více

Biochemický screening v graviditě

Biochemický screening v graviditě Biochemický screening v graviditě Základní metody prenatální diagnostiky Genetické poradenství Screeningové testy v těhotenství cílem primárního screeningu je identifikace těhotenství s vyšším rizikem

Více

PŘÍRUČKA PRIMÁRNÍHO ODBĚRU

PŘÍRUČKA PRIMÁRNÍHO ODBĚRU Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-507 Název: Platnost od: 7.8.2015 Vydání číslo: 7 Výtisk číslo: 1 PŘÍRUČKA PRIMÁRNÍHO ODBĚRU Počet stran: 46 Zpracoval: Ověřil: Schválil: Jméno

Více

(První číslo vyšlo 1. 4. 1946 pod názvem Pediatrické listy)

(První číslo vyšlo 1. 4. 1946 pod názvem Pediatrické listy) (První číslo vyšlo 1. 4. 1946 pod názvem Pediatrické listy) prof. MUDr. JÁN BUCHANEC, DrSc. Klinika deti a dorastu JLF UK a MFN Martin Slovenská republika VEDOUCÍ REDAKTOR: doc. MUDr. OLDŘICH POZLER, CSc.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV)

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV) STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM Pracovní skupina pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní

Více

Genetika člověka. Základním cílem genetiky člověka je studium genetické variability, kterou lze rozdělit na patologickou a nepatologickou.

Genetika člověka. Základním cílem genetiky člověka je studium genetické variability, kterou lze rozdělit na patologickou a nepatologickou. Genetika člověka Jednou z možností členění genetiky je její třídění podle druhu studovaných organismů (genetika virů, bakterií, rostlin, zvířat, člověka atd.). Genetiku člověka jsme se rozhodli zařadit

Více

I ab. Spotřebitelské genetické testy. Předmluva. Úvod

I ab. Spotřebitelské genetické testy. Předmluva. Úvod Spotřebitelské genetické testy Expertní rada evropských akademií Více informací: secretariat@easac.eu www.easac.eu Federace evropských lékařských akademií Více informací: info@feam.eu.com www.feam.eu.com

Více

Základy genetiky člověka

Základy genetiky člověka Základy genetiky člověka v dědičnost člověka (humánní genetika) je aplikací obecných genetických zákonitostí na člověka (dědičnost lidských znaků podléhá stejným zákonitostem jako dědičnost znaků všech

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

ZÁKAZ KOPÍROVÁNÍ Řízený dokument. Č. v. Funkce Jméno Podpis 1 Manažer kvality Mgr. Martina Smitalová

ZÁKAZ KOPÍROVÁNÍ Řízený dokument. Č. v. Funkce Jméno Podpis 1 Manažer kvality Mgr. Martina Smitalová Strana: 1 z celkem 30 Jméno Vypracoval: Mgr. Martina Smitalová Schválil: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. Podpis Rozdělovník Č. v. Funkce Jméno Podpis 1 Manažer kvality Mgr. Martina Smitalová Seznam revizí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Endokrinologický ústav

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Endokrinologický ústav VÝROČNÍ ZPRÁVA Endokrinologický ústav 2013 Endokrinologický ústav OBSAH: Slovo úvodem... 2 Organizační schéma... 5 Klinická oddělení... 6 Laboratorní komplement (LK-EÚ)... 8 Lidské zdroje... 15 Hospodářská

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více