Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, Praha 1 NAMÍRU. Sazebník S/ pro komplexní pojištění vozidla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 NAMÍRU. Sazebník S/7514-20 pro komplexní pojištění vozidla"

Transkript

1 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, Praha 1 NAMÍRU Sazebník S/ pro komplexní pojištění vozidla Verze: 2 Účinnost:

2 OBSAH 1 SHRNUTÍ ZMĚNY OPROTI VERZI 1 TÉTO SMĚRNICE NOVĚ SE ZAVÁDÍ V PLATNOSTI ZŮSTÁVÁ OBECNÁ USTANOVENÍ CHARAKTERISTIKA PRODUKTU OBCHODNÍ ARGUMENTY Havarijní pojištění Povinné ručení KLASIFIKACE OSOB VYSTUPUJÍCÍCH V POJIŠTĚNÍ Pojistník Vlastník (Pojištěný) Provozovatel/držitel Oprávněná osoba Fyzická osoba Právnická osoba Leasingový nájem DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ DRUH REGISTRAČNÍ ZNAČKY Podrobný popis registračních značek Standardní registrační značky Zvláštní registrační značky DRUHY VOZIDEL IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VOZIDLA POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÉHO VOZIDLA (DÁLE JEN POVINNÉ RUČENÍ ) PRÁVNÍ RÁMEC LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ KATEGORIZACE VOZIDEL Skupina vozidel pod písmenem a) Skupina vozidel pod písmenem b) Skupina vozidel pod písmenem c) Skupina vozidel pod písmenem d) Skupina vozidel pod písmenem e) Skupina vozidel pod písmenem f) Skupina vozidel pod písmenem g) Skupina vozidel pod písmenem h) Skupina vozidel pod písmenem i) Skupina vozidel pod písmenem j) Skupina vozidel pod písmenem k) Skupina vozidel pod písmenem l) Skupina vozidel pod písmenem m) Skupina vozidel pod písmenem n) /2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 2 / 90

3 Zvláštní kategorie vozidel mimo diferenciaci na skupiny vozidel z hlediska sazby pojistného STRUKTURA KÓDU POJIŠTĚNÍ Struktura kódu pojištění Dodatkový kód SYSTÉM OBCHODNÍCH SLEV SJEDNÁVÁNÍ PS PŘI VYUŽITÍ DATABÁZE ŠKOD (DBŠ) Postup při sjednávání pojištění prostřednictvím kalkulačních programů SYSTÉM BONUS/MALUS A PŘEVOD ROZHODNÉ DOBY Aplikace bonusu pro leasingové nájemce po skončení leasingu Duální bonus Zvláštní ujednání o bonusu Důvěra (dále jen ZU Důvěra ) HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ RÁMEC POJISTNÉ NEBEZPEČÍ Základní havárie Odcizení Živel Vandalismus Sezónní havárie (pouze pro motocykly) ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ VOZIDLA DO POJIŠTĚNÍ Standardně pojistitelné vozidlo Nestandardně pojistitelné vozidlo Nepojistitelné vozidlo ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ POJIŠTĚNÍ Informativní pohovor Prohlídka vozidla Prohlídka vozidla povinnost pojistníka Prohlídka vozidla na žádost pojištěného VIN Zabezpečení vozidla Dohodnutý způsob zabezpečení Postup při uzavírání pojištění standardně pojistitelného vozidla Stanovení základního pojistného pro vozidlo Stanovení ročního pojistného za AUDIO Stanovení celkového základního pojistného Stanovení koeficientu KV Stanovení koeficientu K Stanovení koeficientu K Stanovení koeficientu K Stanovení koeficientu K Stanovení koeficientu K Stanovení bonusu /2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 3 / 90

4 4.7.6 Postup při uzavírání pojištění nestandardně pojistitelného vozidla SYSTÉM BONUS Způsoby doložení rozhodné doby Rozhodná doba doložena doklady Rozhodná doba doložena čestným prohlášením Převod rozhodné doby z povinného ručení Postup při převodu rozhodné doby z povinného ručení PLNĚNÍ POJISTITELE Parciální škoda Odcizení celého vozidla, Totální škoda Pojistné plnění stanoveno rozpočtem Pojistné plnění AUDIO a další prvky výbavy Zachraňovací náklady OBNOVA/NÁHRADA POJISTNÉ SMLOUVY Obnova pojistné smlouvy Náhrada pojistné smlouvy Prohlídka vozidla Souhlas oprávněné osoby SYSTÉM SLEV PRO HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ Sleva za smluvní servis Sleva za povinné ručení u Kooperativy Obchodní sleva Standardní obchodní sleva Mimořádná obchodní sleva (slevové vouchery) Mimořádný bonus Maximální výše slevy Kombinace standardní obchodní slevy a mimořádného bonusu Mimořádná obchodní sleva (slevové vouchery) Sleva zohledňující stáří vozidla DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ MOŽNOST SJEDNÁNÍ DODATKOVÝCH POJIŠTĚNÍ Dodatková pojištění k povinnému ručení Dodatková pojištění k havarijnímu pojištění ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA Právní rámec Předmět pojištění Vznik a trvání pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění Spoluúčast, Územní rozsah pojištění Výluky z pojištění Zánik pojištění HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘI NEZAVINĚNÉ NEHODĚ NA100PRO Právní rámec Předmět pojištění Vznik a trvání pojištění /2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 4 / 90

5 5.3.4 Rozsah pojištění Poškození nebo zničení vozidla v důsledku dopravní nehody Vynaložení nákladů na nájem náhradního vozidla Územní rozsah pojištění Pojistná částka Pojistné plnění Parciální škoda Totální škoda Náklady na nájem vozidla Spoluúčast Zánik pojištění POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD POŠKOZENÍ VOZIDLA ZVÍŘETEM Právní rámec Předmět pojištění Vznik a trvání pojištění Rozsah pojištění Územní rozsah pojištění Limit pojistného plnění Pojistné plnění Parciální škoda Totální škoda Spoluúčast Zánik pojištění Výluky z pojištění POJIŠTĚNÍ ČELNÍHO SKLA Právní rámec Spoluúčast, Územní rozsah pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění Předmět pojištění Plnění pojistitele Výluky z pojištění POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL Právní rámec Spoluúčast, Územní rozsah pojištění Rozsah pojištění Pojištění zavazadel s odcizením Pojištění zavazadel bez odcizením Limit pojistného plnění Předmět pojištění Plnění pojistitele Výluky z pojištění ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Právní rámec Spoluúčast, Územní rozsah pojištění Rozsah pojištění /2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 5 / 90

6 5.7.4 Pojistná událost Omezení úrazového pojištění POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA NÁJEM NÁHRADNÍHO VOZIDLA Právní rámec Spoluúčast, Územní rozsah pojištění Rozsah pojištění Doba zapůjčení. denní limit Předmět pojištění Plnění pojistitele Výluky z pojištění POMOC PŘI NEHODĚ Právní rámec Územní rozsah pojištění Typ asistenční služby 94 Pomoc při nehodě Pojištění právní ochrany Dopravní nehoda Předmět pojištění Rozsah pojištění (čl. 3 VPP M 959/09) Pojištěná osoba (čl. 4 VPP M 959/09) Územní platnost pojištění (čl. 5 VPP M 959/09) Limit pojistného plnění, spoluúčast (čl. 11 VPP M 959/09) Praktické příklady POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY Právní rámec Předmět pojištění Pojištěná osoba Pojistná nebezpečí Limit pojistného plnění Spoluúčast Čekací doba POJIŠTĚNÍ NESTANDARDNÍ VÝBAVY Právní rámec Předmět pojištění Rozsah pojištění Pojistná částka Spoluúčast, Územní rozsah pojištění Slevy POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY Právní rámec Předmět pojištění Rozsah pojištění Silniční doprava bez odcizení Silniční doprava s odcizení Územní platnost pojištění Výluky z pojištění Způsob pojištění Akceptovatelnost rizika /2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 6 / 90

7 Limit pojistného plnění Způsob zabezpečení Postup při uzavírání pojištění Výpočet pojistného ASISTENCE VZNIK A TRVÁNÍ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ASISTENCE, TYPY SLUŽEB ASISTEČNÍ SLUŽBA STANDARD - TYP ASISTENČNÍ SLUŽBA PLUS - TYP ASISTENČNÍ SLUŽBA SUPER - TYP ASISTENČNÍ SLUŽBA NADĚJE - TYP ASISTENČNÍ SLUŽBA KOOPERATIVA TRUCK - TYP ASISTENČNÍ SLUŽBA TRUCK PLUS TYP SLUŽBY 494, VÝKLAD PRAVIDEL A POJMŮ SLEVY NA CELOU POJISTNOU SMLOUVU SLEVA ZA POJISTNÉ OBDOBÍ 12 MĚSÍCŮ JEDNORÁZOVÁ SLEVA (ZVLÁŠTNÍ SLEVA) POJISTNÉ OBDOBÍ, PLACENÍ POJISTNÉHO POJISTNÉ OBDOBÍ ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO PROVÁDĚNÍ ZMĚN ZMĚNY VYVOLANÉ PODMÍNKAMI POJISTITELE Povinné ručení Havarijní pojištění ZMĚNY VYVOLANÉ NA ŽÁDOST POJISTNÍKA ZÁNIK POJIŠTĚNÍ ZÁNIKY POJIŠTĚNÍ DLE ZÁKONA O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Změna vlastníka tuzemského vozidla ( 12, odst. 1 písm. a)) Vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel, zaniklo (dle 12 odst. 1 písm. b) Dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel (dle 12 odst. 1 písm. c) a odst. 3) Odcizením vozidla(dle 12 odst. 1 písm. d) Zánik pro neplacení pojistného (dle 12 odst. 1 písm. e)) Výpovědí pojistitele nebo pojistníka (dle 12 odst. 1 písm. f) Zánik pojištění dohodou účastníků (dle 12 odst. 1 písm. g) Uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno (dle 12 odst. 1 písm. H) Další důvody zániku pojištění odpovědnosti Nesouhlas pojistníka s nově stanovenou výší pojistného (dle 13 odst. 4 ZPS) ZÁNIK POJIŠTĚNÍ DLE ZÁKONA O POJISTNÉ SMLOUVĚ (HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ) Uplynutím doby ( 19) Výpověď ( 22) Dohoda ( 21) Neplacení pojistného ( 20) Odstoupení ( 23) /2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 7 / 90

8 Zánik dle Zánik dle Změna vlastnictví pojištěného majetku ( 27) PŘERUŠENÍ POJIŠTĚNÍ /2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 8 / 90

9 1 SHRNUTÍ 1.1 ZMĚNY OPROTI VERZI 1 TÉTO SMĚRNICE K datu účinnosti této směrnice dochází k následujícím změnám: + Zavádí se nové dodatkové pojištění Pojištění pro případ poškození vozidla zvířetem, viz bod 5.4 této směrnice, resp. tohoto sazebníku. Dále vstupují v platnost zvláštní pojistné podmínky upravující toto dodatkové pojištění, viz bod 1.2 této směrnice, resp. tohoto sazebníku. + Upravuje se znění bodu Postup při sjednávání pojištění prostřednictvím kalkulačních programů, kdy je ukončena možnost využití tzv. tolerančního pásma, pomocí kterého byla řešena případná nekorektnost dat v databázi škod ČKP. 1.2 NOVĚ SE ZAVÁDÍ Zvláštní pojistné podmínky pro poškození vozidla zvířetem H-372/12. Tyto zvláštní pojistné podmínky jsou vydány samostatně, a to pod evidenčním znakem Va-735, a taktéž v souboru pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, viz bod 1.3 odst. a) této směrnice, resp. tohoto sazebníku. 1.3 V PLATNOSTI ZŮSTÁVÁ + Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 + Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-631/11 + Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění H-350/11 + Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění zavazadel H-361/11 + Dodatkové pojistné podmínky pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidel H-362/11 + Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla H-363/11 + Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění čelního skla H-364/11 + Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění vozidla H-371/11 Shora uvedené pojistné podmínky jsou vydány v níže uvedených souborech: a) Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla evidenční znak K-Va-760-A (obsahuje pojistné podmínky VPP R-630/11; DPP R-631/11; ZPP H-380/10; ZPP H-371/11, ZPP H-372/12) b) Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla evidenční znak K-Va-761-A (obsahuje pojistné podmínky VPP H-350/11; DPP H-361/11; DPP H-363/11; DPP H-364/11) c) Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidel evidenční znak K-Va-762-A (obsahuje Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2010; VPP O /01; ZPP O /01; DPP H-362/11) 2 OBECNÁ USTANOVENÍ 2.1 CHARAKTERISTIKA PRODUKTU Produkt Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU (dále jen NAMÍRU ) představuje nový způsob sjednání individuální pojistné smlouvy týkající se vozidla. Každý získatel tedy může přizpůsobit nabídku přímo na míru individuálním požadavkům klienta. Produkt NAMÍRU umožňuje volitelnou kombinaci havarijního pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 9 / 90

10 způsobenou provozem vozidla (dále jen povinné ručení ) a celé škály dodatkových pojištění a asistenčních služeb. UPOZORNĚNÍ: Tento produkt je určen pouze pro individuálně uzavřené pojistné smlouvy ( retailové klienty ). Je tedy vyloučeno jeho uzavření v rámci flotily! Základním znakem produktu NAMÍRU je stavebnicová tvorba pojistné ochrany a jeho univerzálnost. Pojištěním NAMÍRU sjednat povinné ručení, popř. povinné ručení s jedním či několika dalšími dodatkovými pojištěními, nebo skutečně komplexní pojištění vozidla (vymezených druhů), zahrnující kombinaci majetkového pojištění (havarijní, čelní sklo, nestandardní výbava), odpovědnostního pojištění (povinné ručení), ochrany osob (úrazové pojištění) a doprovodných služeb (připojištění asistence, právní ochrany). Produkt NAMÍRU je určen pro havarijní pojištění motocyklů, osobních a užitkových vozidel do 3,5 t. V povinném ručení vč. dodatkových pojištění je využitelný pro vozidla všech tarifních skupin. K základním výhodám produktu NAMÍRU patří: + sjednávání pouze kalkulačkou; + jedna pojistná smlouva bez ohledu na počet pojištěných rizik a termíny jejich sjednání; + jedna platba za všechna rizika; + možnost kdykoliv připojistit nebo vypovědět riziko pojistná smlouva zůstává zachována (podmínkou je pouze zachování rizika povinného ručení nebo havarijního pojištění tj. jednoho ze dvou nosných pojištění); + kvalitnější ocenění rizika v havarijním pojištění. Svými charakteristikami je produkt NAMÍRU unikátní nejen způsobem sjednávání, tak i oceněním rizika v havarijním pojištění. 2.2 OBCHODNÍ ARGUMENTY Základním atributem produktu NAMÍRU je jeho volitelnost, tedy klient má možnost nechat si ušít pojištění přesně na míru zástupce pojistitele stavebnicově složí pojištění vozidla v tom rozsahu, které klient požaduje. Produkt umožňuje libovolnou kombinaci či syntézu havarijního pojištění, povinného ručení (ve variantách) a celé škály dodatkových pojištění. Další výhodou produktu NAMÍRU je jeho variabilita smlouva může být např. zpočátku uzavřena pouze na povinné ručení, posléze může klient dokoupit pojištění čelního skla, havarijní pojištění nebo jiné dodatkové pojištění. Stejně tak může klient uzavřít pouze havarijní pojištění a dopojistit i další pojištění. Na osud smlouvy nemá vliv ani skutečnost, že po určité době se klient rozhodne ukončit některý z typů sjednaných pojištění pojistná smlouva trvá dále pod stejným číslem a jednou platbou pojistného (upraveného dle aktuálních změn). Zánik smlouvy by způsobila až absence (storno) obou nosných druhů pojištění, tj. havarijního i povinného ručení Havarijní pojištění Široké spektrum variant havarijního pojištění pojistník si může vybrat mezi těmito rozsahy: Základní havárie nebo Sezónní havárie (pouze pro motocykly) nebo Odcizení a k těmto rozsahům pojištění si může přidat pojištění Vandalismu nebo Živlu. 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 10 / 90

11 Pojistník si v havarijním pojištění může vybrat i z celé škály spoluúčastí: 0 %, min Kč (v případě odcizení celého vozidla 5 % min Kč); 5 %, min Kč; 10 %, min Kč; 20 %, min Kč. Objektivní posouzení rizika a individuálního klienta havarijní pojištění je segmentováno v následujících kritériích: + region (PSČ) čtyři tarifní pásma; + počet a věk řidičů; + výbava vozidla; + u motocyklů použití padacího (ochranného) rámu nebo prvků; + druh a stáří vozidla; + status klienta (plátce/neplátce DPH); + způsob využití vozidla. Zvýhodnění pojistníka v případě, že se zaváže, že bude provádět opravu poškozeného vozidla ve smluvním servisu Kooperativy pojišťovny, a.s., VIG (dále jen Kooperativa ) (sleva ve výši 10 %) a pokud má u Kooperativy sjednáno povinné ručení k témuž vozidlu (sleva ve výši 5 %) Povinné ručení Nabízí tři varianty limitů pojistného plnění ve výši 35/35 mil Kč, 70/70 mil Kč a 100/100 mil Kč. Tyto varianty umožňují reagovat na různé typy limitů u konkurujících pojistitelů. Naše pojišťovna pokračuje nadále v aplikaci duálního bonusu, kdy Kooperativa podporuje dobré řidiče, tedy takové, kteří prokazují, že nepůsobí škody. Jestliže tedy pojistník dosáhne na jednom vozidle rozhodné doby přiznáme mu tutéž rozhodnou dobu u povinného ručení i u dalšího vozidla. Duální bonus připouštíme i mezi manželi, rodiči a dětmi žijícími ve společné domácnosti. V produktu NAMÍRU umožňujeme také využití Zvláštního ujednání Bonus Důvěra, kterým již více než rok umožňujeme klientům snížit cenu povinného ručení až o 15%. Klient může v pojištění NAMÍRU sjednat k povinnému ručení celou škálu dodatkových pojištění. Zejména je třeba zdůraznit již osvědčené pojištění nezaviněné nehody NA100PRO a živelní pojištění vozidla, která jsou nadále poskytována pro osobní nebo užitková vozidla s celkovou hmotností do 3,5t a živelní pojištění i pro motocykly. U živelního pojištění vozidla se nově pojišťuje na zvolený limit a toto pojištění je shodně jako ostatní dodatková pojištění poskytováno za úplatu. V případě sjednání NA100PRO je u živelního pojištění základní limit pojistného plnění ve výši Kč za pojistné ve výši 0 Kč. Produkt NAMÍRU nabízí klientům, kteří sjednají povinné ručení asistenční služby, jejichž cena je již zahrnuta v ceně povinného ručení, tzn. nemusí za ně hradit pojistné. Nově je však umožněno asistenční služby vyloučit a snížit tak výši pojistného. Naopak v případě, kdy klient žádá vyšší rozsah asistenčních služeb má možnost si asistenci dodatkovým pojištěním rozšířit. Nezbytnou podmínkou pro poskytnutí asistenčních služeb je kontaktovat našeho smluvního partnera Global Assistance, který promptně zajistí poskytnutí potřebné pomoci. Využití asistence nemá dopad na dosažený stupeň bonusu (pokud současně nedošlo k rozhodné pojistné události z povinného ručení) a čerpání služeb je možné během pojistného roku neomezeně opakovat. Povinné ručení NAMÍRU zachovává i tzv. hraniční kubaturu, kdy stávající rozdělení tarifních skupin určitým způsobem zvýhodňuje stále rozšířenější kubaturu osobních a užitkových vozidel 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 11 / 90

12 od 1351 ccm do 1400 ccm. Pro hraniční kubaturu vozidel stanovuje zvýhodněné pojistné odpovídající stupeň bonusu je ještě upraven slevou na pojistném ve výši 5%. 2.3 KLASIFIKACE OSOB VYSTUPUJÍCÍCH V POJIŠTĚNÍ Pojistník Pojistníkem je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. Jde o osobu, která činí právní úkon spočívající v uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem a která se zároveň zavazuje hradit pojistné ve výši a způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě. Aby byla zajištěna platnost a určitost právního úkonu uzavření pojistné smlouvy, tedy aby pojistníkem uvedeným ve smlouvě byla skutečně osoba, která fyzicky smlouvu podepisuje, musí být při podpisu pojistné smlouvy ověřena totožnost takovéto osoby. Totožnost může být ověřena např. občanským průkazem, řidičským průkazem; v případě uzavírání smlouvy ve prospěch třetí osoby je vhodné ověřit rovněž vztah pojistníka k této třetí osobě. Poznámka: Může jít nejen o vlastníka nebo provozovatele vozidla, který není jeho vlastníkem, ale i o třetí osobu, která pojistnou smlouvu uzavírá ve prospěch některé z uvedených osob Vlastník (Pojištěný) Pojištěným je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje Provozovatel/držitel Všechny potřebné informace o vozidle a provozovateli - držiteli vozidla je nutno získat z ( velkého ) technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, popř. zvláštního motorového vozidla (dále jen TP ) Oprávněná osoba Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění (v havarijním pojištění se jedná zpravidla o pojištěného) Fyzická osoba Pro účely tohoto pojištění se fyzickou osobou rozumí každá osoba, právně způsobilá uzavřít pojistnou smlouvu. Tuto podmínku splňuje zletilá osoba plně způsobilá vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti. Poznámka: Lze se však důvodně domnívat, že tuto podmínku splňuje i např. sedmnáctiletý vlastník lehkého motocyklu o objemu válců nejvýše 125 cm 3 a o výkonu nejvýše 11 kw, který je oprávněn k řízení takového vozidla. V případě vozidla ve vlastnictví fyzické osoby podnikatele dle příslušných právních předpisů (např. živnostenského zákona) mohou nastat dva případy různých režimů takového vlastnictví: 1) vozidlo je vedeno v účetní evidenci takového subjektu a je součástí jeho obchodního majetku, přičemž v TP je uvedeno identifikační číslo podnikatelského subjektu (dále jen IČ ) vlastníka; 2) vozidlo není vedeno v účetní evidenci a v TP je rodné číslo (dále jen RČ ) jeho vlastníka. 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 12 / 90

13 Poznámka: Jedna a táž fyzická osoba podnikatel přitom může mít několik různých vozidel v různých režimech. Vždy se však jedná, pro účely tohoto pojištění, o fyzickou osobu Právnická osoba Pro účely tohoto pojištění je právnickou osobou samostatný subjekt práva, který je zapsán do veřejného rejstříku (např. obchodního rejstříku, jde např. o akciovou společnost, společnost s ručením omezeným apod.), pokud nevzniká přímo ze zákona. Vozidlo je vždy vedeno v účetní evidenci! Leasingový nájem U vozidla v leasingovém nájmu může být v TP uveden jako držitel/provozovatel vozidla nájemce vozidla. Vždy platí: POJISTNÍK = NÁJEMCE (pokud se nejedná o pojištění cizího rizika) POJIŠTĚNÝ = PRONAJÍMATEL (leasingová společnost) 2.4 DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ 1) Pojištění lze uzavřít: + na dobu neurčitou; + na dobu určitou, tj. jako krátkodobé pojištění. Krátkodobé pojištění je možné uzavřít na dobu od jednoho do dvanácti měsíců. Na dobu kratší než jeden měsíc lze krátkodobé pojištění uzavřít pouze pro povinné ručení, a to jestliže potřeba kratší doby trvání povinného ručení vyplývá z obecně závazného právního předpisu (čl. II odst. 3 VPP R-630/11). 2) Počátek pojištění může být + shodný s datem uzavření pojištění, tzn. uvádí se datum, hodina a minuta dne, kdy byla pojistná smlouva uzavřena; nebo + v den pozdější, tzn. nejdříve v den následující po datu uzavření pojištění. Pokud pojistná smlouva obsahuje havarijní pojištění, tak datum počátku pojištění může být maximálně však 60 kalendářních dnů od data uzavření pojištění. Jako počátek pojištění se uvádí datum v 00 hodin a v 00 minut. UPOZORNĚNÍ: V případě, že pojistná smlouva obsahuje havarijní pojištění a datum uzavření pojištění předchází datum počátku pojištění o více jak 14 kalendářních dnů je zástupce pojistitele povinen provést prohlídku vozidla. Prohlídku vozidla je nutné provést v den, který předchází dni počátku pojištění. Je-li tímto dnem den pracovního volna nebo klidu, je zástupce pojistitele povinen tuto prohlídku provést nejbližší předcházející pracovní den. Informaci o provedení prohlídky zapíše na tiskopis Záznam o prohlídce vozidla (K-Vh-543-A), který se stává součástí pojistné smlouvy. 2.5 DRUH REGISTRAČNÍ ZNAČKY Rozlišujeme následující druhy registračních značek: + S1 standardní pro všechna silniční motorová vozidla; + S2 standardní pro zvláštní motorová vozidla; + DC diplomatická nebo cizinecká; + TV k trvalému vývozu do zahraničí; + JP pro jednorázové použití s omezenou platností; 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 13 / 90

14 + TM trvale manipulační; + ZU pro zkušební účely; + HV pro historická vozidla; + SV pro sportovní vozidla. Podrobný popis druhů registračních značek je uveden v bodě UPOZORNĚNÍ Registrační značka určená k trvalému vývozu do zahraničí má omezenou platnost, a to maximálně na dobu 3 měsíců. Tzn. pro tento druh registrační značky lze uzavřít pouze krátkodobou pojistnou smlouvu s dobou trvání maximálně 3 měsíce. V závislosti na druhu přidělené registrační značky lze uzavírat jednotlivé druhy pojištění, viz níže uvedená tabulka. KÓD DRUH REGISTRAČNÍ ZNAČKY POVINNÉ RUČENÍ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ NA100PRO ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ NESTANDARDNÍ VÝBAVA POMOC PŘI NEHODĚ ZAVAZADLA (obě varianty) ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ SILNIČNÍ DOPRAVA ČELNÍ SKLO NÁJEM ZA VOZIDLO PRÁVNÍ OCHRANA ASISTENCE ZÁKLADNÍ ASISTENCE DODATKOVÁ S1 standardní pro všechna vozidla ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO S2 standardní pro zvláštní vozidla ANO NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE ANO ANO DC diplomatická nebo cizinecká ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO TV k trvalému vývozu do zahraničí ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO NE NE ANO ANO JP pro jednorázové použití s omezenou platností ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO TM trvale manipulační ANO NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE ANO NE ZU pro zkušební účely ANO NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE ANO NE HV pro historická vozidla ANO NE NE ANO NE ANO ANO ANO NE ANO NE ANO ANO ANO SV pro sportovní vozidla ANO NE NE ANO NE NE NE NE NE NE NE NE ANO NE Podrobný popis registračních značek Formu, obsah a provedení registrační značky, druhy registračních značek a způsob jejich vydávání a nakládání s nimi; provedení tabulek registrační značky a způsob umístění tabulek registrační značky na silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo a zvláštní motorové vozidlo upravuje vyhláška č. 243/2001 Sb. Jednotlivé znaky registrační značky jsou provedeny nejméně pěti a nejvíce sedmi velkými písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. V registrační značce musí být vždy umístěno alespoň jedno písmeno a alespoň jedna číslice. První písmeno registrační značky vyjadřuje kód kraje, do jehož obvodu náleží příslušné registrační místo, to neplatí pro registrační značky diplomatické, registrační značky cizinecké, registrační značky pro historická vozidla a registrační značky zvláštní. Pro znaky vyjádřené velkými písmeny latinské abecedy, které se přidávají za kód kraje nebo za první povinný znak, se použijí pouze písmena: A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Pro znaky vyjádřené arabskou číslicí se pak použijí číslice: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. mezi jednotlivé znaky registrační značky se nevkládají žádná interpunkční znaménka (to ovšem neplatí pro zvláštní registrační značky). Uspořádání znaků registrační značky přímo na tabulce registrační značky se řídí rozměry tabulek registrační značky, přičemž znaky jsou uspořádány v jednom nebo ve dvou řádcích Standardní registrační značky Standardní registrační značky jsou určeny: 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 14 / 90

15 a) S1 pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla, kdy podklad tabulky této značky je bílý a znaky jsou černé. b) S2 pro všechna zvláštní motorová vozidla (tedy, dle ustanovení 2 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., vozidla vyrobená k jiným účelům, než k provozu na pozemních komunikacích, která ale mohou být při splnění podmínek stanovených tímto zákonem k provozu na pozemních komunikacích schválena); podklad tabulky této registrační značky je žlutý a znaky jsou černé. c) DC pro všechna vozidla, jejíchž vlastník nebo provozovatel je FO nebo PO požívající diplomatickou imunitu a výsady podle mezinárodní smlouvy (registrační značka diplomatická) nebo pro všechna vozidla, jejíchž vlastník nebo provozovatel je FO nebo PO vedená u zastupitelského úřadu cizího státu působícího a akreditovaného v České republice podle mezinárodní smlouvy (registrační značka cizinecká). Registrační značka diplomatická začíná dvěma písmeny v provedení DD nebo XX, za nimiž se umisťuje pět znaků složených z velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic. Tabulka registrační značky diplomatické i cizinecké má modrý podklad a znaky jsou žluté. (vozidlo opatřené diplomatickou nebo cizineckou registrační značkou dále musí být opatřeno i doplňkovou rozlišovací značkou oválnou tabulkou z lehké slitiny předepsaných rozměrů a provedení, na které je zapsán kód CD, CC, HC ). d) TV pro vozidla odhlášená k trvalému vývozu do zahraničí (registrační značka pro vývoz). Registrační značka pro vývoz je doplněna o červené pole sloužící k vyznačení doby její platnosti. Dobu platnosti stanoví příslušné registrační místo, maximálně na tři měsíce od jejího přidělení. Tabulka značky má bílý podklad, znaky jsou černé a na pravé straně je doplněno výše uvedené červené pole Zvláštní registrační značky Zvláštní registrační značky jsou následující: a) JP pro jednorázové použití s omezenou platností, značka se skládá ze sedmi znaků a začíná vždy písmenem kódu kraje, ostatní znaky jsou vyjádřeny arabskými číslicemi. Tuto značku přiděluje registrační místo prodejci vozidla, který jimi vybavuje prodaná vozidla jednotlivým zákazníkům, pro vykonání potřebné jízdy do místa registrace vozidla. Na tabulce je vyznačena doba její platnosti, která činí 10 dní od jejího vydání. K těmto značkám vydá příslušné registrační místo prodejci vozidel knihu vydání zvláštní registrační značky. Tabulka značky je vyrobena z tvrdého papíru, má zelený podklad, znaky jsou černé a dále je na ní vytištěna doba platnosti, datum přidělení, prostor pro otisk razítka a podpis oprávněné osoby. b) TM trvale manipulační, která se skládá nejméně z pěti znaků a nejvíce ze šesti znaků a začíná vždy písmenem kódu kraje, ostatní znaky jsou složeny z velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic. Tuto značku přiděluje příslušné registrační místo osobě, která zabezpečuje jízdy vozidel dosud neregistrovaných v registru silničních vozidel, u nichž však již byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a která nejsou určena k trvalému provozu na pozemních komunikacích. Jde zejména o manipulační jízdy u výrobců, jejich akreditovaných zástupců, dovozců a prodejců vozidel. Tuto zvláštní registrační značku je zakázáno použít na vozidlo, které je již zapsáno v registru vozidel a je pro ně přidělen jiný druh registrační značky (to neplatí u zkušebních jízd v rámci oprav vozidel, kde se tato zvláštní registrační značka umisťuje na tabulku registrační značky dříve vozidlu přidělené). k této registrační značce se vydává potvrzení pro zvláštní registrační značku, do kterého zapisuje provozovatel vozidla veškeré údaje o každé jízdě vozidla. Tyto doklady nahrazují osvědčení o registraci vozidla a řidič vozidla je předkládá při kontrole v provozu na pozemních komunikacích policistovi. Tabulka této značky má bílý podklad a znaky jsou zelené. c) ZU pro zkušební účely, značka se skládá z pěti znaků a začíná vždy písmenem F, ostatní znaky jsou vyjádřeny arabskými číslicemi. Tabulky této značky přidělí registrační místo, po 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 15 / 90

16 předchozím souhlasu Ministerstva dopravy České republiky, v příslušném počtu PO nebo FO, která zabezpečuje jízdy vozidel dosud neregistrovaných v registru silničních vozidel, u nichž dosud nebyla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích nebo na nichž se zkoušejí neschválené díly, části, doplňky nebo příslušenství. Jde výhradně o jízdy, které zabezpečuje výrobce vozidla, jeho akreditovaný zástupce, Ministerstvo dopravy České republiky, tímto ministerstvem pověřená zkušebna nebo FO či PO, kterou výrobce (jeho akreditovaný zástupce) vozidla pověřil. Rovněž k této značce vydává příslušné registrační místo potvrzení pro zvláštní registrační značku a záznam jízd pro zvláštní registrační značku, přičemž tyto doklady, stejně, jako v případě registrační značky trvale manipulační, nahrazují osvědčení o registraci vozidla. Tabulka této značky má bílý podklad a znaky jsou zelené. d) HV pro vozidla vybavená průkazem historického nebo sportovně historického vozidla bez registrační značky (registrační značka pro historická vozidla). Tato značka začíná vždy znakem vyjadřujícím písmeno V, za nímž se umisťují čtyři arabské číslice. Tabulka značky má bílý podklad, znaky jsou zelené. e) SV pro sportovní vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (dále jen "registrační značka pro sportovní vozidla"). Tato značka začíná vždy dvoumístným číselným znakem arabských číslic registračního místa, které zajišťuje registraci sportovních vozidel na správním území kraje, a velkým písmenem "R", za nímž se u sportovních automobilů umísťují čtyři a u sportovních motocyklů tři arabské číslice. 2.6 DRUHY VOZIDEL V produktu NAMÍRU jsou vozidla rozdělena podle jejich druhu a kategorie. Podle druhu vozidla se odvíjí i možný rozsah pojistného krytí, který lze klientovi nabídnout. Základní členění je uvedeno v následující tabulce, podrobné popis jednotlivých druhů vozidel je uveden v bodě 3.3 Kategorizace vozidel v rámci povinného ručení. DRUH VOZIDLA KATEGORIE VOZIDLA B Motocykl D Kolo s pomocným motorem B2 Tříkolka, čtyřkolka nad 400 kg A Osobní automobil C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla A1 Obytný automobil do kg A2 Sanitní automobil C4 Tahač návěsů C1 Nákladní automobil C Automobil nad 3 500kg C3 Pracovní stroj C2 Traktor C5 Pracovní stroj bez SPZ C7 Ruční vozík, vysokozdvižný vozík C8 Jednonápr. tr.,traktor bez RZ E1 Autobus k městské hrom.dopr. E Autobus E2 Trolejbus F Přívěs F1 Návěs F2 Návěs za kamion LA, LB, LM, LC, LD, LE LC, LD, LE, SS, R M1, M1G, N1, N1G M1, N2 M1 N1, N2, N3 N1, N1G, N2, N2G, N3, N3G, SS, SP1, SP2, SP3 SS, SP1, SP2, SP3, T1, T2, T3, T4, R T1, T2, T3, T4, R M2, M3, M2G, M3G M2, M3, R O1, O2, OT1, OT2, OT3, OT4 O3, O4 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 16 / 90

17 2.7 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VOZIDLA Vozidlo je v pojistné smlouvě identifikováno třemi identifikačními údaji. Jedná se o registrační značku, VIN a číslo TP. Tyto identifikační údaje jsou důležité pro registraci vozidla a nezbytné pro ztotožnění vozidla Českou kancelář pojistitelů (dále jen ČKP ). V případě, že nejsou některé identifikační údaje vozidla známy je pojistník povinen tyto údaje pojistiteli sdělit ve lhůtě, kterou pojistitel určil, nejpozději však do 15 dnů od uzavření pojistné smlouvy. Získatel je povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby přesvědčil pojistníka o důležitosti splnění oznamovací povinnosti ve vztahu k přidělení registrační značky. V případě nedoložení tohoto údaje se pojistník vystavuje riziku uplatnění úhradové povinnosti ze strany České kanceláře pojistitelů. 3 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÉHO VOZIDLA (DÁLE JEN POVINNÉ RUČENÍ ) Povinné ručení v rámci pojištění NAMÍRU je možno sjednat ve třech úrovních limitů. K povinnému ručení se vztahují příslušné pojistné podmínky Všeobecné pojistné podmínky R-630/11 a Dodatkové pojistné podmínky R-631/11. Problematika asistence je v produktu NAMÍRU řešena samostatně v asistenčním sešitu přiloženém ke smlouvě, nikoli jako součást pojistných podmínek. 3.1 PRÁVNÍ RÁMEC Povinné ručení se řídí: + zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů; + zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění; + vyhláškou MF č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., v platném znění; + Všeobecnými pojistnými podmínkami R-630/11 (dále jen VPP R-630/11 ); + Dodatkovými pojistnými podmínkami R-631/11 (dále jen DPP R-631/11 ). 3.2 LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ V produktu NAMÍRU je poskytováno pojistné krytí do výše následujících limitů pojistného plnění, které jsou ve třech úrovních limitů: I. a) 35 mil. Kč při škodě na zdraví nebo usmrcením na každého zraněného nebo usmrceného; b) 35 mil. Kč pro věcnou škodu a škodu mající povahu ušlého zisku bez ohledu na počet poškozených; převyšuje-li součet nároků více poškozených tento limit pojistného plnění, pojistné plnění se každému z nich snižuje v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených. II. a) 70 mil. Kč při škodě na zdraví nebo usmrcením na každého zraněného nebo usmrceného; b) 70 mil. Kč pro věcnou škodu a škodu mající povahu ušlého zisku bez ohledu na počet poškozených; převyšuje-li součet nároků více poškozených tento limit pojistného 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 17 / 90

18 plnění, pojistné plnění se každému z nich snižuje v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených. III. a) 100 mil. Kč při škodě na zdraví nebo usmrcením na každého zraněného nebo usmrceného; b) 100 mil. Kč pro věcnou škodu a škodu mající povahu ušlého zisku bez ohledu na počet poškozených; převyšuje-li součet nároků více poškozených tento limit pojistného plnění, pojistné plnění se každému z nich snižuje v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených. 3.3 KATEGORIZACE VOZIDEL Pro správné stanovení pojistného je třeba vozidlo zařadit do odpovídající skupiny vozidel. Sazebník využívá kategorizaci vozidel zavedenou zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tedy členění dle vyhlášky č. 492/1991 Sb..Vozidla jsou v sazebníku (v tabulkách sazeb) členěna do jednotlivých skupin označených písmeny a) až n). V kolonce TP nazvané Kategorie vozidla (zkratka) se jednotlivé kategorie vozidel označují podle členění uvedeného v příloze zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a dále v příloze č. 18 vyhlášky MD č. 341/2002 Sb.. ZKRÁCENÝ POPIS TARIFNÍCH SKUPIN KÓD SAZBY DRUH VOZIDLA KATEGORIE VOZIDLA a) dvoukolové motorové vozidlo a motorová tří/čtyřkolka s celkovou hmotností do 400 kg se zdvihovým objemem válců: 1. do 50 cm3 včetně nebo na elektrický pohon GB11 LA, LB, LM 2. nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně GB21 3. nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně GB31 4. nad 500 cm3 GB41 b) 2. nad cm3 do cm3 včetně GA21 3. nad cm3 do cm3 včetně GAX1 4. nad cm3 do cm3 včetně GA31 5. nad cm3 do cm3 včetně GA41 6. nad cm3 GA51 A, C6, M1, M1G, N1, N1G B2 LC, LD, LE LC, LD, LE, SS, R M1, M1G, N1, N1G c) obytný automobil do celkové hmotnosti kg GA61 A1 M1, N2 d) sanitní automobil GA71 A2 M1 e) tahač návěsů GC11 C4 N1, N2, N3 f) ostatní automobily a pojízdný pracovní stroj se státní poznávací / registrační značkou 1. do celkové hmotnosti kg včetně GC21 C1, C3 N1, N1G, SS, SP1, SP2, SP3 2. od kg do kg včetně GC31 N2, N2G, SS, SP1, SP2, SP3 C1, C3, C 3. nad kg GC41 N3, N3G, SS, SP1, SP2, SP3 g) osobní automobil do celkové hmot kg včetně všech modifikací odvozených od osobního automobilu, motorová tříkolka a čtyřkolka nad 400kg se zdvihovým objemem válců: 1. do cm3 včetně nebo na elektrický pohon GA11 zemědělský nebo lesnický traktor se státní poznávací / registrační značkou, pojízdný pracovní stroj bez státní poznávací značky a rolba GC51 B, D A, C6 C2, C5 SS, SP1, SP2, SP3, T1, T2, T3, T4, R h) motorový ruční vozík, jednonápravový kultivační traktor, traktor, kterému se nepřiděluje státní poznávací / registrační značka, nebo vysokozdvižný vozík GC61 C7, C8 T1, T2, T3, T4, R i) autobus určený pro provoz jen v městské hromadné dopravě GE11 E1 M2, M3, M2G, M3G 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 18 / 90

19 ZKRÁCENÝ POPIS TARIFNÍCH SKUPIN KÓD SAZBY DRUH VOZIDLA KATEGORIE VOZIDLA j) ostatní autobusy 1. do celkové hmotnosti kg včetně GE21 M2, M2G E 2. nad celkovou hmotnost kg GE31 M3, M3G 3. trolejbus GE41 E2 M2, M3, R k) přípojné vozidlo určené k tažení motorovými vozidly s výjimkou mototrových vozidel uvedených v písmenech a), e) a h) s celkovou hmotností do 750 kg včetně určené k tažení motorovými vozidly s výjimkou motorových vozidel uvedených v písmenech a), e) a h) s celkovou hmotností nad 750 kg 3. určené k tažení motorovým vozidlem uvedeným pod písmenem e) - návěs GF31 F1, F2 O3, O4 GF11 GF21 Pro správné zařazení je potřebné dobře znát následující pravidla Skupina vozidel pod písmenem a) F O1 O2, OT1, OT2, OT3, OT4 Do této skupiny náleží všechny závodní, soutěžní i cestovní motocykly, mopedy (podle nové právní úpravy tato vozidla podléhají registraci), mokiky, skútry (i sněžné), kola s pomocným motorkem, motorové koloběžky, sidecary, motorové tříkolky s hmotností do 400 kg. Sazby jsou rozlišeny do čtyř kategorií podle zdvihového objemu válců motoru. Elektromobily, které nelze zařadit do jiné kategorie vozidel, spadají do kategorie a) 1. Označení v TP: nový TP: zkratka kategorie LA, LB, LC, LD, LE, LM předchozí TP: M-L1, M-L2, M-L3, M-L4, M-L Skupina vozidel pod písmenem b) Osobní automobil je konstrukčně určen zejména pro dopravu osob a jejich zavazadel nebo nákladu a má nejvýše 9 míst k sezení včetně místa řidiče. Znamená to, že do této kategorie se zahrnují všechna vozidla, odvozená od osobních automobilů bez ohledu na jejich označení v technickém průkazu (např. sedan, limuzina, kupé, kabriolet, roadster, osobní kombi, kombi mikrobus s počtem maximálně 9 sedadel včetně sedadla pro řidiče a víceúčelový osobní automobil Pick-up). 1) A Osobní automobil Označení v TP: nový TP: zkratka kategorie - M1, M1G předchozí TP: OA M1 2) C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla Označení v TP: nový TP: zkratka kategorie N1, N1G předchozí TP: NA-N1 Příklady značek a typů odvozených od osobních vozidel Tovární značka: Obchodní označení / typ vozidel CITROEN C-15, C-25, Jumpy, Jumper, Berlingo, Saxo Enterprise, C2 Enterprise, Nemo DACIA Pick Up DAIHATSU S-75, S-76, Bujet DAEWOO Lublin, FSO Truck 1.9D FIAT Panda Van, Punto Van, Fiorino, Talento, Ducato, Scudo, Doblo, Strada 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 19 / 90

20 FORD Escort Expres, Escort Van, Econovan, Transit FT, Tourneo, Fiesta Van, Ranger, Courier, Connect GAZ 2310, 2705, 2752, 3302 HYUNDAI H 100, H-1 IVECO 30-8, New Daily ISUZU MIDI, D-MAX KIA Pride Van C, Sportage Van C, Besta, Pregio, Pregio K 2500, Pregio K 2700, K 2500, K 2700 LADA Niva Praktik, Speciál LDV Convoy MAZDA 121 Van, E 2000, E 2200, B-Fighter, BT-50 MERCEDES-BENZ A Van, 100 D, D, Vito , Sprinter , Viano Van MITSUBISHI L-200, L-300, L-400, Pajero Van, Pajero Pick Up NISSAN Interstar, Primastar, Sunny Van, Pick Up 4WD, Vanette, Urvan, Kubistar, Navara, NP 300 Pick Up, Patrol 4x4 High Roof OPEL Corsa Van, Kadett E, Combo, Campo Movano, Agila Van, Vivaro, Astra Van PEUGEOT 106 XAD, 107 XA, Partner, Expert, Boxer, J-5, 206 Van, 206 XA, Ranch, Bipper, 207 XA PIAGGIO Porter RAG 2705, 3302 RENAULT Rapid, Traffic, Express, Kangoo Expres, Storia, Master, Clio Van, Laguna Van, Megane Van, Twingo Van ROSS Gazela SANTANA PS 10 SEAT Terra, Inca Van, Alhambra Van SSANGYONG Musso Van, Musso Sports, Korando Van, Actyon Sports SUBARU Forester Van, Baja, Libero SUZUKI Grand Vitara, Super Carry, Liana Van ŠKODA Favorit (Praktik, Pick Up), Forman (Praktik, Van), Felicia (Van, N1), Fabia Praktik, Roomster Praktik TATA 2.OD TATRA Beta 1,3 TAZ (ŠKODA) Š-1203, TAZ-1500, TAZ-1900 TOYOTA Hilux, Lite-Ace, Hiace, Model F, Land Cruiser Van, RAV4 Van, Corolla Van, Yaris Van VAZ 2360 Rancher VOLKSWAGEN Caddy, Taro C, Transporter, LT 28-35, Polo Van, Crafter YUGO Koral Van ZASTAVA Rival 2,8 TD Pokud příslušné vozidlo není možno podřadit pod kategorii vozidel odvozených od osobních vozidel ve smyslu shora uvedeného, je rozhodující slovní vyjádření druhu vozidla uvedené v TP vozidla Skupina vozidel pod písmenem c) Obytný automobil je svou konstrukcí určen pouze pro mobilní ubytování osob. Zpravidla půjde o osobní automobil kategorie M1, je možné i schválení v kategorii N (např. N2, je-li v hmotnostních limitech až kg speciální automobil obytný). Relevantní údaj je uváděn v TP vozidla. 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 20 / 90

VŠEOBECNÝ SAZEBNÍK POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

VŠEOBECNÝ SAZEBNÍK POJIŠTĚNÍ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 VŠEOBECNÝ SAZEBNÍK POJIŠTĚNÍ VOZIDEL Směrnice S/7514-22 Verze: 1 Účinnost: 01. 01. 2014 OBSAH 1 SHRNUTÍ... 7

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Registrační značky Základní informace o registračních značkách Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozuvozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

Nové registrační značky v ČR

Nové registrační značky v ČR Nové registrační značky v ČR 2 Nové registrační značky v České republice Základní informace Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Sazebník pro individuální pojištění vozidel

Sazebník pro individuální pojištění vozidel Sazebník pro individuální pojištění vozidel Platnost od 1. 1. 2015, Obsah 1 Společná ustanovení... 4 2 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla... 4 2.1 Tarifní skupiny... 4 2.2 Registrační

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) ZMĚNA TYPU MOTORU vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) protokol

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL

POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL Povinná výbava motorových a přípojných vozidel při provozu na pozemních komunikacích je upravena 32 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojůč. 341/2002 Sb., o schvalování

Více

NEUMANN - podélné nosiče

NEUMANN - podélné nosiče NPO5601 AUDI, 100 5-dr combi, r.v. 1992->1994 NEUMANN (Česko) 2 podélný nosič - montáž jen v odborné dílně (podmínka příp. reklamace) 3990,00 NPO5602 AUDI, 80 4-dr sedan, r.v. 1986->1991 NEUMANN (Česko)

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

PRODUKT NAMÍRU Sazebník S/7514-23 pro komplexní pojištění vozidla

PRODUKT NAMÍRU Sazebník S/7514-23 pro komplexní pojištění vozidla Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT NAMÍRU Sazebník S/7514-23 pro komplexní pojištění vozidla Verze: 5 Účinnost: 01. 01. 2015 Klasifikace

Více

Ceník podélných nosičů NEUMANN Platnost od 1.6.2007 Verze: 06/2007

Ceník podélných nosičů NEUMANN Platnost od 1.6.2007 Verze: 06/2007 NPO5601 AUDI, 100 5-dr combi, r.v. 1992->1994 Neumann (Česko) 2 podélný nosič - montáž jen v odborné dílně (podmínka příp. reklamace) 3 990 Kč NPO5602 AUDI, 80 4-dr sedan, r.v. 1986->1991 Neumann (Česko)

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999,

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999, 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59

Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59 Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59 Kalkulační program produktu Partner H59 je součástí ISOSu ikona zeleného auta. Pokud má získatel ISOS bez tohoto produktu (nemá ikonu zeleného

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2013 a 1-3/2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2016 a 1-3/2015 2016 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

PRODUKT PARTNER H59 Sazebník S/7514-24 pro havarijní pojištění vozidel

PRODUKT PARTNER H59 Sazebník S/7514-24 pro havarijní pojištění vozidel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT PARTNER H59 Sazebník S/7514-24 pro havarijní pojištění vozidel Verze: 1 Účinnost: 01. 01. 2014 OBSAH:

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado 2004 12.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado 2004 12.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč PŘÍLOHA č. 4 - UPRAVENÁ Soupis motorových vozidel města Česká Lípa pro stanovení výše ročního pojistného za havarijní pojištění motorových vozidel - platnost pro území Evropa Pojištěná rizika: a) náhlé

Více

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado nové 2004 35.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 nové 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado nové 2004 35.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 nové 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč PŘÍLOHA č. 4 Soupis motorových vozidel města Česká Lípa pro stanovení výše ročního pojistného za havarijní pojištění motorových vozidel - platnost pro území Evropa Pojištěná rizika: a) náhlé poškození

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004

Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004 Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004 Tabulky registračních značek pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla Zvláštní tabulky s registrační značkou trvale manipulační Tabulky registračních

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2015

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2015 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2015 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-9/2015 a 1-9/2014 2015 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

FORD. Podlahy pro vozidla s bočními dveřmi na pravé straně. Povrch, tlouštka. Překližka hnědá protiskluz 12mm

FORD. Podlahy pro vozidla s bočními dveřmi na pravé straně. Povrch, tlouštka. Překližka hnědá protiskluz 12mm FORD Podlahy pro vozidla s bočními dveřmi na pravé straně Model Rozvor Počet misek Povrch, tlouštka Údaje pro přepravu Cena (bez DPH) Connect 2665 mm Překližka hnědá protiskluz 9mm r.v. od 2003 Překližka

Více

PARTNER H57, H56. Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel

PARTNER H57, H56. Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 PARTNER H57, H56 Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 01. 01. 2012 OBSAH: 1 ÚVOD...

Více

Max. počet přepř. osob: Výko n (kw) Celke m kg. Zabezpečení nadstandardní výbava Spoluúčast (Kč) nová cena

Max. počet přepř. osob: Výko n (kw) Celke m kg. Zabezpečení nadstandardní výbava Spoluúčast (Kč) nová cena Příloha č. 1 Dodatek č. 4 k Rámcové smlouvě 47524112 - Statutární město Opava Připojištění Poř. č. Tovární značka typ obchodní označení Druh vozidla SPZ Rok výroby VIN Číslo TP Objem (ccm) Výko n (kw)

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

SERVISNÍ PRÁCE. 1. část: Praha + Středočeský kraj. Matematický sloupec hodnot. Jednotkové nabídkové ceny

SERVISNÍ PRÁCE. 1. část: Praha + Středočeský kraj. Matematický sloupec hodnot. Jednotkové nabídkové ceny 1. část: Praha + Středočeský kraj SERVISNÍ PRÁCE Cena za mechanické práce (HS) v Kč/ 1 hod. Koeficient (hod.) Cena za karosářské práce (HS) v Kč/ 1 hod. Koeficient (hod.) Jednotkové nabídkové ceny Cena

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7514-23 Verze: 1 Název: Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Vydává:

Více

Pomůcka k dani silniční. Zjištění předmětu daně silniční dle kategorie/druhu vozidel

Pomůcka k dani silniční. Zjištění předmětu daně silniční dle kategorie/druhu vozidel Pomůcka k dani silniční Zjištění předmětu daně silniční dle kategorie/druhu vozidel DRUH VOZIDLA (1. řádek) (Zkratka kategorie vozidla) (VOZIDLO URČENÉ K DOSTAVBĚ) DRUH VOZIDLA (2.řádek) DRUH KAROSERIE

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.9.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel V období 1-6/2011 bylo v ČR registrováno celkem 88 284 nových osobních automobilů, 5 981 lehkých užitkových

Více

Typy tabulek s registrační značkou po 1.7.2006

Typy tabulek s registrační značkou po 1.7.2006 Typy tabulek s registrační značkou po 1.7.2006 Tabulky registračních značek pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla Zvláštní tabulky s registrační značkou trvale manipulační Tabulky registračních

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Registrace nových vozidel Osobní automobily V roce 2014 registrace automobilů všech kategorií rostly, registrace motocyklů nepatrně klesly.

Více

Vozový park 10 a více vozidel

Vozový park 10 a více vozidel Základy sjednání flotilového pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vozový park 10 a více vozidel Sjednává se ve flotilovém Benefitu jedná se o produkt N-Benefit, limity pojistného

Více

8 120 KČ 8 770 KČ 9 100 KČ 12 990 KČ 8 950 KČ

8 120 KČ 8 770 KČ 9 100 KČ 12 990 KČ 8 950 KČ Classic Line vyrobeno z oceli 8 120 KČ 8 770 KČ 9 100 KČ 12 990 KČ 8 950 KČ Modul: C-M001 507 x 361/271 x 992 24,30 kg 1 Regálová police s 1 dělící přepážkou 1 Police s 2mi odnímatelnými zásobníky 1 Vrchní

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2014

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2014 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2014 Registrace nových vozidel Osobní automobily V 1. čtvrtletí letošního roku zaznamenáváme výrazný nárůst registrací silničních motorových

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 5/2015, kterou se stanovují podmínky užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních komunikacích ve

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2010

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2010 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2010 Registrace nových vozidel V období 1-9/2010 bylo v ČR registrováno celkem 223507 osobních automobilů, 13896 lehkých užitkových automobilů,

Více

č. 243/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 29. června 2001 o registraci vozidel Ve znění: Předpis č.

č. 243/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 29. června 2001 o registraci vozidel Ve znění: Předpis č. Ve znění: celý text předpisu katalogové informace judikatura k předpisu č. 243/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 29. června 2001 o registraci vozidel Předpis č. K datu Poznámka 496/2001

Více

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2014 SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku.

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku. SILNIČNÍ DAŇ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Předmětem daně ( 2) jsou silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, používaná k podnikatelské činnosti. Vozidla nad 3,5 t,

Více

Vyhláška č. 243/2001 Sb.

Vyhláška č. 243/2001 Sb. Vyhláška č. 243/2001 Sb. Vyhláška je uvedena v aktuálním znění k 5.8.2014 jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 496/2001 Sb., vyhláškou č. 368/2002 Sb., vyhláškou č. 98/2003 Sb., vyhláškou č. 401/2003

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 2.4.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Změna

Více

Veřejní zadavatelé MV pro část 2. této veřejné zakázky:

Veřejní zadavatelé MV pro část 2. této veřejné zakázky: Veřejní zadavatelé MV pro část 2. této veřejné zakázky: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra (zkr. ZSMV), Přípotoční 300, 101 01 Praha 10 Bytová správa Ministerstva vnitra (zkr. BSMV), Na Pankráci 72,

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 343 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014 o registraci vozidel Ministerstvo dopravy stanoví podle 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2013

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2013 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2013 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání let 2013 a 2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem Z roku

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín MĚSTO NOVÝ JIČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín Rada města Nový Jičín se na své schůzi dne 14.3.2012 usnesla vydat

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojištění odpovědnosti Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Registračních značky na přání Návrh kódování

Registračních značky na přání Návrh kódování Registračních značky na přání Návrh kódování Materiál pro potřeby Ministerstva dopravy ČR Navrhovatel Petr Marinov předseda Klubu přátel poznávacích značek, o.s. 23. 4. 2012 Titulní list + 4 Registrační

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2014. o registraci vozidel ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2014. o registraci vozidel ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 343 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014 o registraci vozidel Ministerstvo dopravy stanoví podle 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí

205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí 205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojitění odpovědnosti za kodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

CENÍK AUTOPODLAH 2014

CENÍK AUTOPODLAH 2014 CENÍK AUTOPODLAH 2014 www.podlahadoauta.cz Radim Pollák 2014 Obsah: Úvod 3 Peugeot..4 Ford..5 Iveco 6 Hyundai...7 Mercedes-Benz..7 Nissan..8 Opel..10 Renault. 11 Toyota. 12 Volkswagen 13 Citroen 14 Fiat...

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Brno Dornych 54/47 617 00 Brno - Komárov Tel.: 545 233 167 Fax: 545 233 358 brno@autocora.cz

Brno Dornych 54/47 617 00 Brno - Komárov Tel.: 545 233 167 Fax: 545 233 358 brno@autocora.cz www.autocora.cz Rozjeďte to s námi Využijte jedinečné nabídky akčních cen ze sortimentu Spojkových sad TRW! EXTRA CENY Tato nabídka je platná od 1. 9. 2010 do 31. 10. 2010 nebo do vyprodání zásob. PŘÍKLADY

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

Povodí Moravy, s.p. Seznam vozidel - povinné ručení r. 2013-2016

Povodí Moravy, s.p. Seznam vozidel - povinné ručení r. 2013-2016 1 ŠKODA FELICIA COMBI os.automobil 03-Osobní automobil HM617225 2000 24.8.2000 BA 95 B 1460 1289 50 5 2 ŠKODA OCTAVIA os.automobil 03-Osobní automobil HM900975 2006 11.5.2006 NM 1970 1896 77 5 3 ŠKODA

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení 2006/2007

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení 2006/2007 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Povinné ručení 2006/2007 Obchodní argumenty Jediné povinné ručení, které chrání i Vaše auto Prémiový program: K povinnému ručení poskytujeme

Více

Registrace nových lehkých užitkových vozidel podle obchodních tříd Registration of Brand New New Light Commercial Vehicles by Business Classes

Registrace nových lehkých užitkových vozidel podle obchodních tříd Registration of Brand New New Light Commercial Vehicles by Business Classes Registrace nových osobních automobilů podle obchodních tříd Registration of Brand New Passenger Cars by Business Classes M 1 Jeep GRAND CHEROKEE 18,57% 29. Mitsubishi PAJERO 17,54% 3. Jeep COMMANDER 16,51%

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více