PRODUKT PARTNER H59 Sazebník S/ pro havarijní pojištění vozidel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRODUKT PARTNER H59 Sazebník S/7514-24 pro havarijní pojištění vozidel"

Transkript

1 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, Praha 8 PRODUKT PARTNER H59 Sazebník S/ pro havarijní pojištění vozidel Verze: 1 Účinnost:

2 OBSAH: 1 ÚVOD SHRNUTÍ FLOTILOVÝ PROGRAM KASKO EASY FLEET POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PARTNER H ROZSAH POJIŠTĚNÍ Základní havarijní pojištění Doplňková pojištění ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA PŘERUŠENÍ POJIŠTĚNÍ Podmínky přerušení pojištění Doba trvání přerušení KLASIFIKACE OSOB VYSTUPUJÍCÍCH V POJIŠTĚNÍ Pojistník Pojištěný (vlastník) Oprávněná osoba Fyzická osoba Právnická osoba PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ Podmínky pro přijetí vozidla do pojištění Standardně pojistitelné vozidlo (běžně pojistitelné) Nestandardně pojistitelné vozidlo Pojištění sběratelsky ceněných vozidel ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ POJIŠTĚNÍ Charakteristika způsobu pojištění Přidělení čísla pojistné smlouvy Informativní pohovor Prohlídka vozidel VIN Zabezpečení vozidla Postup při uzavírání pojištění standardně pojistitelného vozidla Postup při uzavírání pojištění nestandardně pojistitelného vozidla Plnění pojistitele DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ Pojištění nestandardní výbavy Pojištění zavazadel Pojištění zavazadel s pojistným nebezpečím odcizení Pojištění zavazadel bez pojistného nebezpečí odcizení Úrazové pojištění Omezení úrazového pojištění Pojištění věcí během dopravy Předmět pojištění /2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 2/51

3 Rozsah pojištění Územní platnost pojištění Způsob pojištění Akceptovatelnost rizika Horní hranice pojistného plnění Požadované způsoby zabezpečení Doprava vysoce rizikových věcí RIZ Odcizení pojištěných věcí ze zaparkovaného vozidla Postup při uzavření pojištění Výpočet pojistného Strojní pojištění Pojistná částka Postup při uzavření pojištění Pojištění skel Pojištění nákladů na náhradní vozidlo Asistence Asistenční program 50, 51, Asistenční program 49, 491, 492, 493, 494, Vydávání asistenčních dokumentů Způsob vypisování asistenční karty Změna údajů na AsK, ztráta AsK PLACENÍ POJISTNÉHO, SLEVY A PŘIRÁŽKY PLATBY SLEVY A PŘIRÁŽKY Slevy, přirážky za frekvenci placení Množstevní slevy Obchodní sleva Sleva za bezeškodný průběh Přirážka za škodný průběh Zvláštní sleva VÝPOČET POJISTNÉHO ZMĚNY ZMĚNY TECHNICKÉ (MAJÍ VLIV NA VÝŠI POJISTNÉHO) ZMĚNY NETECHNICKÉ (NEMAJÍ VLIV NA VÝŠI POJISTNÉHO) APLIKOVANÉ PRODUKTY PODLE H POJIŠTĚNÍ TRVALE MANIPULAČNÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY (H51) Charakter pojištění Výpočet pojistného, slevy a platby Provádění změn KRÁTKODOBÉ POJIŠTĚNÍ VYBRANÝCH VOZIDEL (H52) Charakter pojištění Výpočet pojistného, slevy a platby Provádění změn ZÁNIK POJIŠTĚNÍ SAZBY PRO PRODUKT PARTNER H SAZBY "S" ( ) PRO OSOBNÍ / UŽITKOVÁ VOZIDLA /2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 3/51

4 7.1.1 Pro pojistné nebezpečí HAVÁRIE (HA) Jednotlivá vozidla s pojištěním / bez pojištění odpovědnosti Pro pojistné nebezpečí ČÁSTEČNÁ HAVÁRIE (CH) Jednotlivá vozidla s pojištěním / bez pojištění odpovědnosti Pro pojistné nebezpečí ODCIZENÍ (OC). Jednotlivá vozidla s pojištěním / bez pojištění odpovědnosti SAZBY "S" ( ) PRO OSTATNÍ DRUHY VOZIDEL Pro pojistné nebezpečí HAVÁRIE (HA) Pro pojistné nebezpečí ČÁSTEČNÁ HAVÁRIE (CH) Pro pojistné nebezpečí ODCIZENÍ (OC) PŘEDEPSANÝ ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ Pro všechny druhy vozidel do 1 roku stáří (ode dne uvedení do provozu) Pro všechny druhy vozidel stáří 1 roku včetně a starší (ode dne uvedení do provozu) Druhy zabezpečení KOEFICIENT K Koeficient K1 pro osobní /užitková vozidla pro pojistné nebezpečí (HA); (OC) Koeficient K1 pro ostatní druhy vozidel pro pojistná nebezpečí (HA); (OC) Koeficient K1 pro všechny druhy vozidel pro pojistné nebezpečí (CH) KOEFICIENT K KOEFICIENT K /2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 4/51

5 1 ÚVOD 1.1 SHRNUTÍ a) Tímto sazebníkem pro havarijní pojištění vozidel Partner H59 se řídí pojistné smlouvy s datem uzavření od b) Produkt PARTNER slouží především k uzavírání pojištění pro více vozidel jednou pojistnou smlouvou. Z hlediska počtu vozidel se jedná o 1 75 vozidel (výjimečně lze sjednat pojištění i pro více vozidel). 1.2 FLOTILOVÝ PROGRAM KASKO EASY FLEET Flotilový program je je určen pro soubory vozidel/flotily a je upraven směrnicí Havarijní pojištění vozidel Programy flotilového pojištění S/ Sjednává se prostřednictvím produktu PARTNER H59. Poznámka: K tomuto programu se váže možnost přiznání slev a čerpání benefitů, které jsou podrobně popsány ve výše uvedené směrnici v bodu POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PARTNER H ROZSAH POJIŠTĚNÍ Základní havarijní pojištění Základní havarijní pojištění (dále též hlavní pojištění) upravují všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP) H 350/14. Rozsah hlavního pojištění (pojistná nebezpečí) lze uzavřít v jedné z následujících variant složených z jednotlivých pojistných nebezpečí: HAVÁRIE sjednaná pojistná nebezpečí: Základní havárie, Živel, Vandalismus, Odcizení. (dále jen havárie (H)). nebo ČÁSTEČNÁ HAVÁRIE sjednaná pojistná nebezpečí: Základní havárie, Živel, Vandalismus. (dále jen částečná havárie (CH)). nebo ODCIZENÍ sjednaná pojistná nebezpečí: Živel, Odcizení. (dále jen odcizení (OC)). Poznámka: Odchylně od VPP H-350/14 se pojištění ve variantě ODCIZENÍ nevztahuje na odcizení části vozidla. 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 5/51

6 2.1.2 Doplňková pojištění K hlavnímu pojištění lze uzavřít následující doplňková pojištění: Nestandardní výbava pojištění nestandardní výbavy vozidla. Pojištění zavazadel s odcizením pojištění cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby V rozsahu pojistných nebezpečí: a) živel, s výjimkou škod způsobených zvířetem; b) základní havárie; c) odcizení. (dále jen pojištění zavazadel s odcizením) Pojištění zavazadel bez odcizení pojištění cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby V rozsahu pojistných nebezpečí: a) živel, s výjimkou škod způsobených zvířetem; b) základní havárie; (dále jen pojištění zavazadel bez odcizení) Úrazové pojištění úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem (dále jen úrazové pojištění). Pojištění silniční dopravy pojištění věcí během silniční dopravy (dále jen pojištění věcí během dopravy). Pojištění strojů strojní pojištění Pojištění skel vozidla pojištění skel vozidla ve variantě: a) čelní sklo pojištěného vozidla, nebo a) všechna výhledová skla pojištěného vozidla s výjimkou jakéhokoli skla zabudovaného v pevné, skládací nebo odnímatelné střeše, (dále jen pojištěné sklo). Náklady na nájem vozidla pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla (dále jen pojištění nákladů na náhradní vozidlo). Asistence pojištění asistenčních služeb k vozidlu (dále jen asistence). Poznámka: Doplňková pojištění nelze sjednat samostatně, tzn. mohou být sjednána pouze k hlavnímu pojištění! 2.2 ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ Územní platnost hlavního pojištění je možné na přání klienta sjednat v jedné z následujících variant: a) Česká republika; b) Česká republika + sousední státy (tj. Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko); c) Evropa (Evropou se pro potřeby tohoto pojištění rozumí geografické území Evropy a celé území Turecka). Územní platnost doplňkových pojištění: Nestandardní výbava dle základního havarijního pojištění Pojištění zavazadel (obě varianty) dle základního havarijního pojištění Úrazové pojištění dle základního havarijního pojištění 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 6/51

7 Pojištění věcí během dopravy ČR nebo ČR + sousední státy Strojní pojištění dle základního havarijního pojištění Pojištění skel vozidla - dle základního havarijního pojištění Pojištění nákladů na náhradní vozidlo vozidlo musí být zapůjčeno na území ČR Asistenční služby pojistník si volí: porucha ČR porucha ČR + hav. Evropa porucha + hav. ČR + Evropa 2.3 DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Pojištění se uzavírá na pojistnou dobu 1 roku (není-li ujednáno jinak). Se souhlasem obchodního ředitele nebo ředitele agentury, produktového disponenta agentury, obchodního ředitele oddělení interního obchodu, obchodního ředitele oddělení externího obchodu/vedoucího oddělení externího obchodu (dále jen oprávněná osoba agentury ) lze pojištění uzavřít na dobu jinou, než jeden rok tzn. 2, 3, 4, 5 nebo 6 let např. při leasingu. Pojištění začíná prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy (není-li ujednáno jinak). Pojištění končí uplynutím jednoho roku (není-li uvedeno jinak) dnem, jehož datum je sníženo o jeden den oproti datu počátku pojištění (např.: počátek a konec ). 2.4 POJISTNÁ ČÁSTKA Pojistnou částku stanoví pojistník při sjednání pojištění tak, aby odpovídala pojistné hodnotě předmětu pojištění včetně zařízení AVIS* v době uzavření pojistné smlouvy. Pojistná hodnota pojištěného vozidla je vyjádřena obvyklou cenou pojištěného vozidla, případně jiným v pojistné smlouvě uvedeným způsobem. Obvyklou cenou se pro účely tohoto pojištění rozumí cena, která odpovídá přiměřeným nákladům na pořízení srovnatelné věci stejného druhu, kvality a opotřebení ke dni ocenění, a to na trhu v ČR. *AVIS: Audiovizuální a informační systémy pevně zabudované ve vozidle: autorádio, multimediální systém, LCD monitor, DVD přehrávač, zesilovač, ekvalizér, speciální reprosoustava, subwoofer, CD měnič, zabudovaný navigační systém, který je konstrukčně určen k trvalému zabudování do pojištěného vozidla, průhledový display (head-up display) apod. (dále jen AVIS).!!! UPOZORNĚNÍ!!! Pojistná částka se v průběhu doby trvání pojištění NEMĚNÍ! 2.5 PŘERUŠENÍ POJIŠTĚNÍ Podmínky přerušení pojištění V případě dočasného vyřazení pojištěného vozidla z registru silničních vozidel podle příslušných právních předpisů (dále jen dočasné vyřazení z provozu) lze všechna pojištění vyřazeného vozidla sjednaná v pojistné smlouvě přerušit, a to na základě písemné žádosti pojistníka při splnění dále uvedených podmínek: přerušit lze jen pojištění sjednaná pojistnou smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, s celkovým ročním pojistným alespoň 500 Kč; 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 7/51

8 ke dni doručení žádosti o přerušení pojištění nesmí být na pojistné smlouvě evidováno dlužné pojistné; součástí žádosti o přerušení musí být doklad prokazující dočasné vyřazení z provozu. Jsou-li splněny všechny výše uvedené podmínky, pojištění se přerušuje dnem vyznačeným správním orgánem, jako den počátku dočasného vyřazení z registru silničních vozidel; přerušení pojištění se vztahuje na všechna pojištění vyřazeného vozidla sjednaná v pojistné smlouvě. Jestliže však pojistitel zjistí, že některá z uvedených podmínek nebyla splněna, sdělí pojistníkovi, že žádost o přerušení pojištění byla zamítnuta a že dočasným vyřazením z provozu všechna pojištění vyřazeného vozidla sjednaná pojistnou smlouvou zanikla Doba trvání přerušení Pojištění lze přerušit maximálně na 12 měsíců; přerušené pojištění se obnovuje na základě písemné žádosti pojistníka, a to dnem následujícím po doručení takové žádosti pojistiteli, případně dnem pozdějším uvedeným v takové žádosti, nejpozději však lze obnovit dnem následujícím po uplynutí 12 měsíců ode dne dočasného vyřazení z provozu. Nepožádá-li pojistník o obnovení pojištění do 12 měsíců ode dne jeho přerušení, zanikají uplynutím této doby všechna pojištění vyřazeného vozidla sjednaná pojistnou smlouvou. 2.6 KLASIFIKACE OSOB VYSTUPUJÍCÍCH V POJIŠTĚNÍ Pojistník Pojistníkem je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. Jde o osobu, která činí právní úkon spočívající v uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem a která se zároveň zavazuje hradit pojistné ve výši a způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě. Poznámka: Může jít nejen o vlastníka nebo provozovatele vozidla, který není jeho vlastníkem, ale i o třetí osobu, která prokáže pojistný zájem a pojistnou smlouvu uzavírá ve prospěch některé z uvedených osob Pojištěný (vlastník) Pojištěným je osoba, na jejíž majetek nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje Oprávněná osoba Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění (zpravidla se jedná o pojištěného) Fyzická osoba Pro účely tohoto pojištění se fyzickou osobou rozumí každá osoba, právně způsobilá uzavřít pojistnou smlouvu. Tuto podmínku splňuje zletilá osoba plně způsobilá vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti. Poznámka: Lze se však důvodně domnívat, že tuto podmínku splňuje i např. sedmnáctiletý vlastník lehkého motocyklu o objemu válců nejvýše 125 cm 3 a o výkonu nejvýše 11 kw, který je oprávněn k řízení takového vozidla. 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 8/51

9 V případě vozidla ve vlastnictví fyzické osoby podnikatele dle příslušných právních předpisů (např. živnostenského zákona) mohou nastat dva případy různých režimů takového vlastnictví: 1) vozidlo je vedeno v účetní evidenci takového subjektu a je součástí jeho obchodního majetku, přičemž v TP je uvedeno IČ vlastníka; 2) vozidlo není vedeno v účetní evidenci a v TP je rodné číslo jeho vlastníka. Poznámka: Jedna a táž fyzická osoba podnikatel přitom může mít několik různých vozidel v různých režimech. Vždy se však jedná, pro účely tohoto pojištění, o fyzickou osobu Právnická osoba Pro účely tohoto pojištění je právnickou osobou samostatný subjekt práva, který je zapsán do veřejného rejstříku (např. obchodního rejstříku, jde např. o akciovou společnost, společnost s ručením omezeným apod.), pokud nevzniká přímo ze zákona. Vozidlo je vždy vedeno v účetní evidenci! 2.7 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ Předmětem pojištění je vozidlo uvedené v pojistné smlouvě, včetně jeho obvyklé výbavy a AVIS (dále jen pojištěné vozidlo). Obvyklou výbavou se rozumí díly, které jsou ve vozidle zabudovány nebo jsou s vozidlem pevně spojeny (s výjimkou nestandardní výbavy). Dále jsou to níže uvedené věci, které jsou ve vozidle uzamčeny: autoatlas, autosvítilna, dětská autosedačka, hasicí přístroj, hustilka, koberečky, lékárnička, nářadí (obvyklá sada), potahy sedadel, přídavné žaluzie a dečky, rezervní kolo, sada pro nouzovou opravu poškozené pneumatiky, kanystr, sada náhradních žárovek a pojistek, startovací kabely k baterii, tažné lano, tlakoměr, vyprošťovací řetězy a zařízení, výstražná lampa, výstražný trojúhelník, zvedák, sada handsfree a další věci tvořící povinnou výbavu, jakož i výbavu zvyšující bezpečnost posádky a vozidla v silničním provozu. (VPP H 350/14 čl. 28). Pouze je-li sjednáno doplňkové pojištění nestandardní výbavy, je předmětem pojištění i nestandardní výbava pojištěného vozidla v rozsahu výslovně uvedeném v pojistné smlouvě (dále jen pojištěná nestandardní výbava). Pojištění se vztahuje pouze na součásti obvyklé výbavy či pojištěné nestandardní výbavy, které byly v době pojistné události v pojištěném vozidle pevně zabudované nebo s ním pevně spojené. To se však netýká součástí, které plní svoji funkci i bez zabudování nebo pevného spojení, vždy však musí být umístěny v pojištěném vozidle. Produktem PARTNER lze pojistit silniční motorová a nemotorová vozidla s registrační značkou (RZ)/SPZ těchto druhů (v závorce je kód používaný v sazebníku H59): a) Osobní automobil (A1) motorové vozidlo sloužící k přepravě osob (max. 9 míst k sezení) označení v tech. průkazu: TP: zkratka kategorie M1, M1G původní označení v TP: OA-M1 b) Užitkový automobil (A2) motorové vozidlo konstruované na podvozku osobního vozidla používané pro dopravu nákladu jehož největší povolená (celková) hmotnost nepřevyšuje kg označení v tech. průkazu: TP: zkratka kategorie N1, N1G původní označení v TP: NA-N1 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 9/51

10 c) Autobus (E) vozidlo sloužící k přepravě osob (více než 9 míst k sezení) označení v tech. průkazu: TP: zkratka kategorie M2, M3, M2G,M3G původní označení v TP: AB-M2, AB-M3 d) Nákladní automobil (C1) motorové vozidlo používané pro dopravu nákladu označení v tech. průkazu: TP: zkratka kategorie N2, N3, N2G, N3G původní označení v TP: NA-N2, NA-N3 Poznámka: Pro účely tohoto pojištění jsou mezi nákladní vozidla zařazena též vozidla nekonstruovaná na podvozku osobního vozidla do kg tzn. N1, N1G příp. NA-N1 (např. vozidla AGM, DESTACAR, GASOLONE, MAGMA, MULTICAR, TERRIER, Avia A 21 Furgon). e) Speciální vozidlo (C5) vozidlo, které je určeno pro vykonávání určitých pracovních úkonů označení v tech. průkazu: TP: zkratka kategorie N1, N2, N3, N1G, N2G, N3G původní označení v TP: SA-N1, SA-N2, SA-N3 f) Tahač (C6) motorové vozidlo, které je určeno výlučně k tažení přívěsu nebo návěsu označení v tech. průkazu: TP: zkratka kategorie N1, N2, N3 původní označení v TP: T-N1-TN(TP), T-N2-TN(TP), T-N3-TN(TP) g) Přívěs nákladní (F) přípojné vozidlo, používané jen pro dopravu nákladu označení v tech. průkazu: TP: zkratka kategorie O1, O2, O3, O4 původní označení v TP: PV-01-PN, PV-02-PN, PV-03-PN, PV-04-PN h) Návěs nákladní (F1) přípojné vozidlo, používané jen pro dopravu nákladů, kde část hmotnosti se přenáší na tahač návěsů označení v tech. průkazu: TP: zkratka kategorie O1, O2, O3, O4 původní označení v TP: PV-01-N, PV-02-N, PV-03-N, PV-04-N i) Speciální návěs nákladní (F1) přípojné vozidlo, konstruované pro vykonávaní pracovních úkonů, které není určeno pro přepravní činnost, kde část hmotnosti se přenáší na tahač označení v tech. průkazu: TP: zkratka kategorie O1, O2, O3, O4 původní označení v TP: PV-01-NS, PV-02-NS, PV-03-NS, PV-04-NS j) Speciální přívěs nákladní (F) přípojné vozidlo, konstruované pro vykonávaní pracovních úkonů, které není určeno pro přepravní činnost, kde část hmotnosti se přenáší na tahač označení v tech. průkazu: TP: zkratka kategorie O1, O2, O3, O4 původní označení v TP: PV-01-PS, PV-02-PS, PV-03-PS, 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 10/51

11 PV-04-PS k) Traktor (C2) zemědělské (lesnické) vozidlo pro tažení, tlačení, nesení nebo k pohonu strojů, nářadí a přípojných vozidel označení v tech. průkazu: TP: zkratka kategorie T1, T2, T3 původní označení v TP: TR-KO l) Návěs traktorový (F1) přípojné vozidlo za traktor, používané pro dopravu nákladů, kde část hmotnosti se přenáší na traktor označení v tech. průkazu: TP: zkratka kategorie OT1, OT2, OT3, OT4 původní označení v TP: PV-NT m) Přívěs traktorový (F) přípojné vozidlo za traktor, používané pro dopravu nákladů označení v tech. průkazu: TP: zkratka kategorie OT1, OT2, OT3, OT4 původní označení v TP: PV-PNT n) Návěs speciální traktorový (F1) přípojné vozidlo za traktor, používané pro vykonávání pracovních úkonů, kde část hmotnosti se přenáší na traktor označení v tech. průkazu: TP: zkratka kategorie OT1, OT2, OT3 původní označení v TP: PV-NST o) Přívěs speciální traktorový (F) přípojné vozidlo za traktor, používané pro vykonávání pracovních úkonů označení v tech. průkazu: TP: zkratka kategorie OT1, OT2, OT3 původní označení v TP: PV-PST p) Motocykl (B) motorové vozidlo zpravidla s méně než čtyřmi koly; motorová tříkolka a čtyřkolka označení v tech. průkazu: TP: zkratka kategorie LA, LB, LC, LD, LE, LM původní označení v TP: M-L1, M-L2, M-L3, M-L4, M-L5 Sazebník rozlišuje sazbu s u osobních a užitkových vozidel podle značky a u ostatních vozidel podle výrobce: T tuzemský T98 tuzemský vozidlo s datem výroby do roku 1998 včetně Z zahraniční T+ Z tuzemský + zahraniční Mezi typická tuzemská vozidla zařazujeme tyto značky: Autobus: KAROSA, OASA, SOR Nákladní vozidla: AVIA, KAROSA, LIAZ, PRAGA, TATRA Tahač: LIAZ, TATRA Traktor: ZETOR Přívěs/návěs: BSS, PANAV (značky KÖGEL, SCHWARZMÜLLER vyráběné na území ČR řadíme mezi vozidla zahraniční). V případě nejasností s určením příslušné sazby k vozidlu lze získat informace od pověřeného pracovníka ÚPMV GŘ. 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 11/51

12 2.7.1 Podmínky pro přijetí vozidla do pojištění Technický stav vozidla Pro přijetí vozidla do pojištění je rozhodující technický stav vozidla. Pojišťují se vozidla pouze nepoškozená, vozidla v dobrém technickém stavu, která mají platný český TP, přidělenou českou registrační značku / státní poznávací značku a platnou technickou kontrolu. Registrační značka / Za vozidlo s přidělenou registrační značkou (dále jen RZ) / státní Státní poznávací značka poznávací značkou (dále jen SPZ) se považují i vozidla podléhající evidenci registru silničních vozidel, kterým doposud nebyla RZ/SPZ přidělena, ale kterým nepochybně přidělena bude (vozidla s převozní papírovou RZ/SPZ vydanou příslušným registrem prostřednictvím prodejců (dovozců) u továrně nových vozidel). Číslo převozní RZ/SPZ se zapíše do pojistné smlouvy, číslo definitivní RZ/SPZ se doplní prostřednictvím změnolistu. Datum prvního uvedení vozidla do provozu Prohlídky vozidel Za datum prvního uvedení vozidla do provozu považujeme datum přidělení RZ/SPZ viz TP datum první registrace vozidla. Nelze-li u vozidla zjistit den jeho prvního uvedení do provozu, považujeme za datum prvního uvedení do provozu den odpovídajícího roku výroby vozidla. Prohlídky standardně pojistitelných vozidel provádí obchodní zástupce nebo oprávněná osoba k uzavírání pojištění. Prohlídky nestandardně pojistitelných vozidel provádí technik společnosti Global Expert, s.r.o. (Dále jen Global Expert). Poznámka: Výjimečně, a to pouze se souhlasem pověřeného pracovníka ÚPMV GŘ lze pojistit i vozidlo firmy s cizí RZ/SPZ. Podmínkou pro uzavření pojištění však je, aby dotyčná zahraniční firma měla pobočku se sídlem na území ČR Standardně pojistitelné vozidlo (běžně pojistitelné) Za standardně pojistitelné vozidlo se pro účely tohoto pojištění považuje: osobní a užitkové vozidlo tuzemské výroby s datem uvedení do provozu po ; osobní a užitkové vozidlo zahraniční výroby s datem uvedení do provozu po ; ostatní vozidla tuzemské výroby s datem uvedení do provozu po ; ostatní vozidla zahraniční výroby s datem uvedení do provozu po Dalším kritériem pro vstup do pojištění je pojistná částka vozidla. Standardním způsobem lze pojistit vozidla, jejichž pojistná částka nepřesahuje: 1) Pojistná částka pro továrně nová vozidla: u osobních a užitkových (dodávkových) Kč (včet. DPH)*; u nákladních a speciálních Kč (bez DPH); u autobusů Kč (bez DPH); u traktorů Kč (bez DPH); u návěsů a přívěsů Kč (bez DPH). *) u továrně nových vozidel lze limit nové ceny zvýšit na Kč (včet. DPH) 2) Pojistná částka vyjádřena jako OBVYKLÁ CENA pro ostatní (jiná než továrně nová) vozidla: u osobních a užitkových (dodávkových) Kč (včet. DPH); u nákladních a speciálních Kč (bez DPH); u autobusů Kč (bez DPH); u traktorů Kč (bez DPH); 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 12/51

13 u návěsů a přívěsů Kč (bez DPH) Nestandardně pojistitelné vozidlo Za nestandardně pojistitelné vozidlo se považuje: a) takové, které nesplňuje podmínky limitu stáří nebo výše pojistné částky; b) takové, které splňuje sice výše uvedené podmínky, ale jedná se o vozidlo: neautorizovaného výrobce nebo neautorizovaného dovozce (tj. vozidlo, které nemá v technickém průkazu uvedeno číslo osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla - homologaci Správy pro dopravu ministerstva dopravy ČR); toto ustanovení se netýká vozidel, která se shodují s typy již schválenými citovaným orgánem, které bude na přání klienta opravováno v zahraničí; c) vozidlo určené pro přepravu nebezpečných věcí jedná se o jakékoliv vozidlo trvale určené k takovéto přepravě, jehož druh, konstrukce, příslušenství, výstroj a výbava jsou upraveny zvláštními předpisy; d) obytný přívěs (návěs) za osobní automobil; e) obytný automobil (modifikace osobního, užitkového nebo nákladního automobilu); f) pracovní stroj samojízdný (označení v TP: zkratka kategorie SS); g) pracovní stroj přípojný (označení v TP: zkratka kategorie SP1, SP2, SP3); h) veterán, sběratelsky ceněné vozidlo Pojištění sběratelsky ceněných vozidel Pro potřeby tohoto sazebníku lze za sběratelsky ceněná vozidla označovat vozidla historická (nejméně 20 let stará), která jsou předmětem sběratelského zájmu. Dále vozidla i mladší ve velmi dobrém a původním stavu s malým počtem ujetých km, vozidla sportovní či vozidla, která byla ve vlastnictví známých osobností. Pro vstup do pojištění a k určení pojistné částky je třeba aby klient předložil znalecký posudek vozidla (maximálně půl roku starý). 2.8 ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ POJIŠTĚNÍ Charakteristika způsobu pojištění Základem pro stanovení pojistného je pojistná částka a sazba pro konkrétní vozidlo.!!! UPOZORNĚNÍ!!! Máli být sjednáno pojištění jednoho osobního nebo užitkového vozidla nebo motocyklu a není-li předpoklad, že bude během trvání pojištění připojištěno další vozidlo, využije se pro uzavření pojištění produkt Namíru. Souhlas s uzavřením pojistné smlouvy, kde je předmětem pojištění pouze jediné vozidlo výše uvedených kategorií jsou oprávněni vydat pověřený pracovník, vedoucí odboru nebo ředitel ÚPMV GŘ Přidělení čísla pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy je možné získat: pomocí SMS zprávy pro získání čísla PS stačí pouze odeslat SMS zprávu ve tvaru ČísloZískatele mezera HAV mezera KolikČísel na telefonní číslo ; Poznámka: Místo mezery lze použít jako oddělovač i čárka. Text HAV může být psán malým i velkým písmem. Rozpětí položky KolikČísel je min. 1, max. však 5. z přidělené číselné řady; v rámci kalkulačního programu (ze zásobníku čísel) Informativní pohovor Před uzavřením pojištění je třeba zjistit několik základních údajů o klientovi a o vozidle: 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 13/51

14 údaje o klientovi (např. u fyzické osoby z živnostenského listu a u právnické osoby z výpisu z obchodního rejstříku); druh, značku, typ a výrobce vozidla; pojistnou částku; stáří vozidla a technický stav; způsob zabezpečení vozidla; účel využití vozidla; územní platnost pojištění vozidla Prohlídka vozidel Zástupce pojistitele je vždy povinen před uzavřením pojištění prohlídkou vozidla zjistit, zda je pojišťované vozidlo nepoškozeno a v dobrém technickém stavu. Prohlídkou je dále nutno ověřit, zda souhlasí VIN a RZ/SPZ s údaji uvedenými v TP a zkontrolovat funkčnost instalovaného zabezpečovacího zařízení. V případě pojištění nestandardní výbavy vozidla, podléhá prohlídce i tato výbava. Prohlídka není povinná u: a) továrně nových vozidel (u autorizovaného dealera); b) skupinového pojištění vozidel nad 5 ks bez rozdílu druhu, kategorie a výrobce VIN VIN identifikační číslo vozidla (Vehicle Identification Number) je nutno vyplňovat do všech předepsaných příloh a dodatků pojistné smlouvy. VIN je velmi důležitý a u vozidel označuje: a) číslo karoserie (např. osobní automobil); b) číslo rámu (např. nákladní automobil, tahač, přívěs, návěs); c) číslo podvozku (např. traktor). VIN obsahuje: a) 17 míst (u osob. automobilů od r.v. 1984); b) méně než 17 míst (např. přívěsy 4-5 míst, traktory 5-13 míst) Zabezpečení vozidla V tabulce koeficientů K1 jsou uvedeny druhy předepsaného zabezpečení, které závisí na druhu vozidla, pojistné částce a stáří. V případě zabezpečovacího zařízení typu AKTIV je zástupce pojistitele povinen přiložit k pojistné smlouvě kopii dokladu o provedení montáže a aktivaci zabezpečovacího zařízení (faktura, smlouva, apod.). Za nadstandardní způsob zabezpečení vozidla se přiznávají slevy. Výše poskytnuté slevy je závislá na kvalitě zabezpečení vozidla, ceně a druhu vozidla. Není-li vozidlo v okamžiku uzavření pojištění zabezpečeno předepsaným způsobem, lze postupovat jen v souladu s údaji uvedenými v tabulce koeficientu K1. Nastat může jedna ze tří variant: a) vozidlo zabezpečené tímto způsobem lze pojistit s přirážkou; b) vozidlo zabezpečené tímto způsobem je nepojistitelné; c) vozidlo může být pojištěno za podmínek podle pokynů pověřeného pracovníka ÚPMV GŘ.!!! UPOZORNĚNÍ!!! Pro pojistné nebezpečí v rozsahu částečná havárie (bez odcizení) se sleva za zabezpečení nepřiznává. Přiznává se pouze přirážka za stáří vozidla viz. bod Koeficient K1 pro všechny druhy vozidel pro pojistné nebezpečí (CH) - Tabulka č Postup při uzavírání pojištění standardně pojistitelného vozidla 1) Informativní pohovor (zjistit základní informace o vozidle, pojistníkovi a pojištěném). 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 14/51

15 2) Prohlídka vozidla (jen u jednotlivě pojišťovaných vozidel do 5 ks včetně). 3) Výpočet základního pojistného ZP pro zvolenou spoluúčast: ZP = PČ x s (pojistná částka x sazba) 4) Stanovení koeficientu K1 koeficient je určen stářím vozidla, zabezpečením proti odcizení (způsob zabezpečení se nezohledňuje při částečné havárii) a pojistnou částkou; 5) Stanovení koeficientu K2 koeficient je určen způsobem využití vozidla a územní platností pojištění. 6) Stanovení koeficientu K3 koeficient je určen k zohlednění rizikovosti některých druhů vozidel v ostatních případech je vždy hodnota koeficientu 1,00. 7) Nabídnout klientovi uzavření doplňkových pojištění (DDP). 8) Výpočet ročního pojistného RP: RP(A) = ZP x koeficienty + DDPN RP(A) = (PČ x s x K1 x K2 x K3) + DDPN RP(B) = DDPO RP = RP(A) + RP(B) ZP... základní pojistné (Kč) se vypočte vynásobením pojistné částky sazbou. PČ... pojistná částka (Kč) odpovídá obvyklé ceně vozidla tzn.: jde o cenu vozidla, za kterou by bylo možné konkrétní vozidlo v dané době a v daném místě pořídit. Vztah DPH a druh vozidla při vstupu do pojištění: a) Pokud je vlastník vozidla nebo v případě leasingového nájmu nájemce plátcem DPH a do pojištění vstupuje vozidlo (bez ohledu na kategorii) u kterého byl uplatněn odpočet DPH, poté se stanovuje pojistná částka vozidla vždy v úrovni nové nebo obvyklé ceny vozidla bez DPH. b) V ostatních případech, tj. pokud je vlastník vozidla nebo v případě leasingového nájmu nájemce neplátcem DPH nebo je-li plátcem DPH, ale nebyl uplatněn u vozidla odpočet DPH, poté se stanovuje pojistná částka vždy v úrovni nové nebo obvyklé ceny s DPH. s... sazba pojistného v, která je základní sazbou pro výpočet základního pojistného (viz příloha sazebníku, tabulka sazeb HAVÁRIE, ČÁSTEČNÁ HAVÁRIE, ODCIZENÍ ) K1... koeficient, který zahrnuje: stáří vozidla; stupeň zabezpečení vozidla proti odcizení (způsob zabezpečení se nezohledňuje při částečné havárii). K2... koeficient, který zahrnuje: účel využití vozidla (autoškola, taxi, půjčovna, leasing, atd.); územní platnost (ČR, ČR + sousední státy, Evropa). K3... koeficient, který zahrnuje: rizikové druhy vozidel; v ostatních případech je vždy hodnota koeficientu 1,00. DDPN... pojistné (Kč) za dodatkové pojištění nestandardní výbavy DDPO... pojistné (Kč) za ostatní dodatková pojištění 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 15/51

16 2.8.8 Postup při uzavírání pojištění nestandardně pojistitelného vozidla 1) Získat souhlas k uzavření pojištění od oprávněné osoby agentury, popř. pověřeného pracovníka ÚPMV GŘ. 2) Jedná-li se o osobní nebo užitkové vozidlo jehož pojistná částka (nová nebo obvyklá cena) převyšuje částku Kč nebo pracovní stroj samojízdný (označení v TP: zkratka kategorie SS) či pracovní stroj přípojný (označení v TP: zkratka kategorie SP1, SP2, SP3) dává souhlas k uzavření pojištění pověřený pracovník ÚPMV GŘ. 3) Nechat provést odbornou prohlídku (technik společnosti Global Expert) 4) Další postup je stejný jako u standardně pojistitelného vozidla Plnění pojistitele Pojistitel poskytne pojistné plnění z hlavního pojištění v následujícím rozsahu: v případě parciálního poškození pojištěného vozidla nebo jiného předmětu pojištění ve výši přiměřených nákladů, které je třeba účelně vynaložit na opravu do stavu bezprostředně před pojistnou událostí, snížených o hodnotu zbytků nahrazovaných částí, a to v cenové úrovni obvyklé pro Českou republiku (dále jen ČR); v případě totálního poškození pojištěného vozidla nebo jiného předmětu pojištění ve výši obvyklé ceny bezprostředně před pojistnou událostí snížené o hodnotu zbytků pojištěného vozidla nebo jiného předmětu pojištění; v případě odcizení pojištěného vozidla nebo jiného předmětu pojištění ve výši obvyklé ceny bezprostředně před pojistnou událostí; přičemž následně odečte spoluúčast. Pojistitel poskytne pojistné plnění jen do výše pojistné částky či limitu pojistného plnění. Je-li pojistné plnění stanoveno rozpočtem nákladů na opravu pojištěného vozidla, jeho výše odpovídá nákladům na opravu, které pojistitel stanoví standardním expertním systémem bezprostředně před pojistnou událostí. V rozpočtu se použijí ceny náhradních dílů kvalitativně srovnatelných s díly originálními a časové normy opravárenských prací předepsané výrobcem vozidla. Hodinová sazba opravárenských prací vychází z obvyklé cenové úrovně neznačkových opravců vozidel. 2.9 DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ Tabulka č. 1 znázorňuje možnost uzavření doplňkových pojištění pro jednotlivé druhy vozidel. Tabulka č. 1 NESTANDARDNÍ DRUH VOZIDLA VÝBAVA ZAVAZADLA (obě varianty) ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ SILNIČNÍ DOPRAVA (obě varianty) POJIŠTĚNÍ STROJŮ ČELNÍ SKLO VŠECHNA SKLA NÁJEM ZA VOZIDLO ASISTENCE A1 Osobní automobil A A A A N N A A A A2 Užitkový automobil A A A A A N A A A E Autobus A A A N N A N N A C1 Nákladní automobil A A A A A A N N A C5 Speciální automobil A A A A A A N N A C6 Tahač A A A N A A N N A C2 Traktor A A A N A N N N N F Přívěs A N N A A N N N N F1 Návěs A N N A A N N N N B Motocykl A A N N N N N N A 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 16/51

17 2.9.1 Pojištění nestandardní výbavy Pojištění nestandardní výbavy se řídí všeobecnými podmínkami pro havarijní pojištění vozidel VPP H 350/14. Pojištění lze uzavřít pro všechny druhy vozidel. a) Pojištění se vztahuje pouze na součásti pojištěné nestandardní výbavy, které byly v době pojistné události v pojištěném vozidle pevně zabudované nebo s ním pevně spojené. To se však netýká součástí, které plní svoji funkci i bez zabudování nebo pevného spojení, vždy však musí být umístěny v pojištěném vozidle. b) Nestandardní výbavou se rozumí následující příslušenství vozidla: nápisy, malby, folie a polepy všeho druhu, nezávislé topení, zavazadlový střešní box, uzamykatelné střešní nosiče, tuningové doplňky (spoilery, lišty prahů, speciální masky vozů, nestandardní disky nebo pneumatiky, výfukové systémy apod.); dále jde o výbavu speciálních vozidel (držák reklamy, rádiové zařízení s anténou, světelný maják, štítek TAXI, taxametr, vyhledávací reflektor apod.).. Výpočet pojistného dle seznamu nestandardní výbavy, který stanoví a cenově ohodnotí pojistník. Pojistná hodnota pojištěné nestandardní výbavy je vyjádřena součtem OBVYKLÉ CENY jejích součástí, případně jiným v pojistné smlouvě uvedeným způsobem. Poznámka: Předměty nestandardní výbavy je nutno věcně a jednotlivě specifikovat (značka, typ, výrobní číslo, pokud lze zjistit). Sazba a ostatní podmínky pojištění jsou stejné jako u základního pojištění vozidla. Spoluúčast: stejná jako u základního pojištění vozidla; odečítá se vždy jen jednou (i v případě současného poškození vozidla a nestandardní výbavy).!!! UPOZORNĚNÍ!!! Jakoukoli dodatečně zakoupenou a namontovanou výbavu do vozidla v průběhu trvání pojištění, jejíž pojistná částka přesahuje 10 % z pojistné částky vozidla nebo přesahuje-li částku Kč, je nutné dopojistit jako nestandardní výbavu vozidla. Tato podmínka se nevztahuje na prvky obvyklé výbavy a na výbavu, která zvyšuje bezpečnost posádky a vozidla v silničním provozu. Poznámka: Zabezpečovací zařízení je pojištěno automaticky, tj. není třeba jej zahrnovat do nestandardní výbavy vozidla Pojištění zavazadel Pojištění zavazadel se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami pro havarijní pojištění vozidel VPP H-350/14 a zvláštními pojistnými podmínkami ZPP H 361/14 pro pojištění zavazadel. Pojištění zavazadel nelze uzavřít pro přívěsy a návěsy. Územní platnost dle základního pojištění vozidla. Pojištění se uzavírá na pojistnou částku Pojištění zavazadel s pojistným nebezpečím odcizení Sjednaná pojistná nebezpečí: Živel, s výjimkou škod způsobených zvířetem; Základní havárie; Odcizení. 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 17/51

18 Pojištění se uzavírá se spoluúčastí podle zvolené varianty pojištění (viz tabulka č. 2). Pojištění lze uzavřít jednou z variant uvedených v tabulce č. 2 Tabulka č. 2 TYP POJIŠTĚNÍ VARIANTA POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA ROČNÍ POJISTNÉ SPOLUÚČAST B Kč 800 Kč Kč ZAV C Kč Kč Kč D Kč Kč Kč E Kč Kč Kč!!! UPOZORNĚNÍ!!! Pojištění se nevztahuje mimo jiné na krádež zavazadel ze zaparkovaného vozidla, neprokáže-li pojištěný, že při parkování v době od 22:00 do 6:00 hod. bylo nezbytné, aby zavazadla zůstala uložena ve vozidle zavazadlovém střešním boxu nebo na vnějším nosiči Pojištění zavazadel bez pojistného nebezpečí odcizení Sjednaná pojistná nebezpečí: Živel, s výjimkou škod způsobených zvířetem; Základní havárie. Pojištění se uzavírá se spoluúčastí ve výši 500 Kč. Pojištění lze uzavřít jednou z variant uvedených v tabulce č. 3. Tabulka č. 3 TYP POJIŠTĚNÍ VARIANTA POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA ROČNÍ POJISTNÉ SPOLUÚČAST ZAZ A Kč Kč 50 Kč B Kč 100 Kč C Kč 200 Kč D 300 Kč E Kč 500 Kč F Kč Kč 500 Kč Úrazové pojištění Úrazové pojištění osob dopravovaných pojištěným motorovým vozidlem se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami pro havarijní pojištění vozidel VPP H-350/14 a zvláštními pojistnými podmínkami ZPP H 362/14 pro úrazové pojištění. Pojištění se uzavírá: pro nejmenované osoby dopravované motorovým vozidlem s výjimkou motocyklů; na všechna sedadla (viz technický průkaz); u autobusů (nad 9 sedadel) také pro stojící osoby (viz technický průkaz). Pojištění lze uzavřít jednou ze sazeb uvedených v tabulkách č. 4 a č. 5. Každá sazba obsahuje kombinaci pojistných částek a druhů plnění při: a) smrti následkem úrazu (SÚ); b) trvalých následcích úrazu (TN); c) tělesném poškození způsobeném úrazem (TP). 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 18/51

19 Tabulka č. 4 pojištění úrazové pro ostatní vozidla včetně autobusů SAZBA DRUH PLNĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA (v Kč) POJISTNÉ ZA 1 MÍSTO K SEZENÍ + STÁNÍ* (v Kč) SÚ UM TN TP US (nelze použít pro autobusy) SÚ TN TP * platí jen pro autobusy Poznámka: U autobusů, kde lze přepravovat i stojící osoby (viz technický průkaz pro městské a linkové) násobíme sazbou pojistného všechna místa (k sezení i k stání) vozidla (toto neplatí pro dálkové autobusy). Tabulka č. 5 úrazové pojištění pro osobní a užitková vozidla SAZBA DRUH PLNĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA (v Kč) POJISTNÉ ZA PŘÍSLUŠNÝ POČET SEDADEL ( v Kč ) do SÚ UM TN TP SÚ US TN TP SÚ UV TN TP Úrazové pojištění se uzavírá bez spoluúčasti. Územní platnost dle základního pojištění vozidla.!!! UPOZORNĚNÍ!!! Toto pojištění nelze zásadně uzavřít pro motocykly. Pro motocykly lze nabídnout úrazové pojištění z typizovaných produktů v rámci životního a úrazového pojištění osob Omezení úrazového pojištění Pro autobusy lze úrazové pojištění uzavřít pouze ve variantě UM s celkovým počtem maximálně 80 míst (k sezení a k stání). Pro osobní a užitková vozidla nelze použít sazbu UV v případě, že vozidla mají 7 a více míst k sezení. Poznámka: Ve výjimečných případech lze požádat centrum pojištění osob o posouzení obchodního případu a získat případný souhlas k uzavření pojistné smlouvy bez výše uvedených omezení. Žádost musí obsahovat jméno žadatele (získatele) včetně kontaktu, jméno/název pojistníka/pojištěného, popis obchodního případu (počet pojišťovaných vozidel, počet míst, požadovaná varianta úrazového pojištění včetně pojistných částek). 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 19/51

20 2.9.4 Pojištění věcí během dopravy Pojištění věcí během dopravy se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami pro havarijní pojištění vozidel VPP H-350/14 a zvláštními pojistnými podmínkami ZPP P-695/14 pro pojištění věcí během dopravy Předmět pojištění Pojištěné věci jsou podle jejich charakteru členěny do rizikových skupin, specifikovaných rizikovými kódy následovně: RIZ 1 RIZ 2 RIZ 3 vysoce rizikové věci, např. elektronická zařízení všeho druhu, jejich součásti a náhradní díly, tabákové výrobky, kosmetika, farmaceutické výrobky, sportovní potřeby vč. jízdních kol, výrobky z kůže a kožešin, alkoholické nápoje; středně rizikové věci, např. elektrické stroje a přístroje vč. nářadí, měřicí, optické, kontrolní a podobné přístroje (s výjimkou elektronických), stroje, sklo, keramika, výrobky z textilu, chemické výrobky, hudební nástroje, potraviny; méně rizikové věci, např. výrobky z plastu, dřeva, kovu, papíru, gumy, stavební materiál, nerostné suroviny. Poznámka: Předmětem pojištění jsou pouze věci, které svým charakterem odpovídají ujednané rizikové skupině, resp. věci s nižší rizikovostí. Předmětem pojištění mohou být pouze věci: a) které jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného (vlastní věci včetně vlastních zásob); b) které nejsou ve vlastnictví ani spoluvlastnictví pojištěného (cizí věci), ale pojištěný je: i) oprávněně užívá (cizí předměty užívané); ii) převzal při poskytování služby na základě smlouvy, objednávky nebo zakázkového listu (cizí předměty převzaté); pokud jsou dopravovány pojištěným vozidlem. Pojištění věcí během dopravy se nevztahuje na: a) věci, které byly převzaty za účelem provedení dopravy (smlouva o přepravě věci) nebo za účelem obstarání přepravy (zasílatelská smlouva); b) zavazadla a věci osobní potřeby; c) finanční prostředky; d) cenné předměty; e) věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty; f) dokumentaci; g) motorová a přípojná vozidla s přidělenou registrační značkou (státní poznávací značkou), s výjimkou mobilních strojů; h) vzorky, názorné modely a prototypy; i) plavidla a letadla; j) výbušniny, zbraně, střelivo a radioaktivní látky. Pojištění věcí během dopravy se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku: a) vady, kterou měla pojištěná věc již v době před naložením na pojištěné vozidlo; b) vadného, nevhodného nebo nedostatečného balení pojištěné věci; c) nesprávného naložení, resp. upevnění pojištěné věci; 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 20/51

PARTNER H57, H56. Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel

PARTNER H57, H56. Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 PARTNER H57, H56 Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 01. 01. 2012 OBSAH: 1 ÚVOD...

Více

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel VERZE 15092009 EFEKTIV OBSAH 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 1.1 POPIS PRODUKTU... 1 1.2 KLASIFIKACE OSOB VYSTUPUJÍCÍCH V POJIŠTĚNÍ... 2 1.2.1 Pojistník... 2

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7514-23 Verze: 1 Název: Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Vydává:

Více

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění H-350/11 Článek I. Úvodní ustanovení 1) Pro havarijní pojištění vozidla platí příslušná ustanovení

Více

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění H-350/11 Článek I. Úvodní ustanovení 1) Pro havarijní pojištění vozidla platí příslušná ustanovení

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 NAMÍRU. Sazebník S/7514-20 pro komplexní pojištění vozidla

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 NAMÍRU. Sazebník S/7514-20 pro komplexní pojištění vozidla Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 NAMÍRU Sazebník S/7514-20 pro komplexní pojištění vozidla Verze: 2 Účinnost: 06. 01. 2012 OBSAH 1 SHRNUTÍ... 9 1.1

Více

UCZ/Voz/15. Všeobecné pojistné podmínky pojištění vozidel - zvláštní část. Obsah. Článek 2 Výklad pojmů

UCZ/Voz/15. Všeobecné pojistné podmínky pojištění vozidel - zvláštní část. Obsah. Článek 2 Výklad pojmů UNIQA pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky pojištění vozidel - zvláštní

Více

UCZ/Voz/14. Všeobecné pojistné podmínky pojištění vozidel - zvláštní část. Obsah

UCZ/Voz/14. Všeobecné pojistné podmínky pojištění vozidel - zvláštní část. Obsah Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky pojištění vozidel - zvláštní

Více

Hlášení pojistné události na vozidle SPZ:

Hlášení pojistné události na vozidle SPZ: 1 Hlášení pojistné události na vozidle SPZ: A. Pojistník, Tř. T. Bati 532, 763 02 Zlín-Louky Pojistná smlouva číslo: Jméno, příjmení: IČO: DIČ: Obchodní jméno: Plátce DPH: ANO NE Adresa: Bankovní spojení:

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/08 Článek I.

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidla NA100PROstart

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidla NA100PROstart H-381/12 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidla NA100PROstart Článek I. Úvodní ustanovení 1) Pro pojištění vozidla NA100PROstart (dále jen NA100PROstart ) platí příslušná ustanovení zákona č.

Více

Všeobecné pojistné podmínky (VPP)

Všeobecné pojistné podmínky (VPP) Všeobecné pojistné podmínky (VPP) 1. Úvodní ustanovení 2. Účastníci pojištění 3. Předmět pojištění 4. Rozsah pojištění 5. Obecné výluky z pojištění 6. Územní platnost pojištění 7. Pojistná částka, pojistná

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014 Článek 1 1. Pojistitelem se rozumí Česká pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Česká republika, IČ: 45272956,

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení...1 Článek 2: Pojistná nebezpečí...1 Článek 3: Předmět pojištění...1 Článek 4: Územní rozsah...1 Článek 5:

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VPPHAV 1/08

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VPPHAV 1/08 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VPPHAV 1/08 VPP HAV OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Pojistná nebezpečí, územní platnost pojištění Článek 3 Předmět pojištění Článek

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel a dopravovaných věcí VPP HAV 2009/06

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel a dopravovaných věcí VPP HAV 2009/06 a) umožnit veškerá šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši, b) předložit doklady, které si vyžádá, a umožnit pořízení kopií těchto dokladů, c) umožnit prohlídku poškozeného

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VPPPV 1/06

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VPPPV 1/06 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VPPPV 1/06 OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Pojistná nebezpečí, pojistná rizika Článek 3 Předmět

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 02/2012

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 02/2012 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 02/2012 1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí příslušnými

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení...1 ČLÁNEK 2 Pojištěné věci...1 ČLÁNEK 3 Pojistná nebezpečí a územní platnost pojištění...1 ČLÁNEK 4

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel. ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění osob ve vozidle

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel. ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění osob ve vozidle VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení...1 ČLÁNEK 2 Pojištěné věci...1 ČLÁNEK 3 Pojistná nebezpečí a územní platnost pojištění...1 ČLÁNEK 4

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění" V Ý Z V A uchazečům k podání nabídky

Více

Informace o pojištění ŠkoFIN GAP

Informace o pojištění ŠkoFIN GAP Informace o pojištění ŠkoFIN GAP Pojištění ŠkoFIN GAP je možné vnímat jako nadstavbu havarijního pojištění ve splátkách, chránící klienta před finanční ztrátou vzniklou v souvislosti s totální škodou na

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/09

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/09 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/09 1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí zákonem

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7412-16 Verze: 1 Název: Sazebník pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014. Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 )

Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014. Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 ) Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 ) Důležitá upozornění: Údaje v Pokynech AF 2014 jsou pravidelně aktualizovány informacemi zasílanými

Více

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777 MOBILITY pojistné podmínky www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2006 (str. 2) Všeobecné pojistné podmínky

Více

Pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Hlava I. Obecná část

Pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Hlava I. Obecná část Pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Hlava I. Obecná část Úvodní ustanovení Pro pojištění vozidel, jímž se rozumí dále dle souvislostí jak havarijní pojištění, tak pojištění odpovědnosti

Více