Výroční zpráva za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010. www.imperativ.cz"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2010

2 Úvodem Když se provádí shrnutí nějaké činnosti nebo události, je vhodné uvést i nějaké úvodní prohlášení. Nejsem spisovatel ani dobrý publicista, ale přeci jen bych rád uvedl věc, která zatím nebyla nikde zveřejněna a stála za vznikem našeho občanského sdružení Imperativ. Jak je známo, býval jsem policista na oddělení, které se zajímalo převážně o osoby spojené s problematikou extremismu. Jeden z mnoha případů mě zavedl k hudebnímu publicistovi Petru Korálovi. Sešli jsme se spolu v restauraci. Vhodné prostředí pro rozhovor s člověkem, který se pohyboval mezi rockery. Jaké mě však čekalo překvapení, když mi během rozhovoru Petr Korál sdělil, že je pro něho velmi těžké bavit se s policistou, když on před rokem 1989 měl problémy s tehdejší StB. Pokusil jsem se mu vysvětlit, že nemusí mít strach, že o nic nejde. Prostě klasické policejní tlachání. Nemělo cenu 2 se více snažit získat Korálovu důvěru, musel jsem ho přesvědčit činy.v této době jsem rozhodně nevypadal jako policista, měl jsem dlouhé vlasy a naším společným zájmem byla metalová hudba. A tak jsme se sešli ještě několikrát. Už však ne jako»polda«a svědek, ale jako dva přátelé. Mnoho večerů jsme probírali všechna možná témata. Jedno jsme však nekompromisně měli společné. Nesmírně nám vadilo, že neonacisté pochodují městy a komunisté sedí v Parlamentu. V roce 2007 jsem po bezmála 15 letech odešel od Policie ČR. Když jsem se dal do pohody i po zdravotní stránce, nastoupil jsem o rok později jako Koordinátor prevence kriminality a protidrogový koordinátor na Úřad městské části Prahy 7. Extremismus mi však chyběl. A tak vznikl projekt pod názvem»totalita do 21. století nepatří!«, u jehož vzniku byl Petr Korál a já. Díky vedení Městské části Prahy 7 se začal plnit náš společný sen. S Petrem se mi podařilo veřejně vyjádřit

3 názor, že je nepřijatelné, aby komunisté seděli v Parlamentu ČR. A nejen to. Jeden z našich hlavních splněných úkolů bylo informování mladé generace o ideologii, která zapříčinila smrt mnoha lidí. Primárně jsme začali působit na děti a mládež s tím, že je důležité věnovat se minulosti, aby v budoucnosti opět nezažili 40 let temna! Nejdříve na Praze 7 a později i na dalších místech republiky. Bylo jasné, že musí dojít k další změně. A tak 21. dubna 2010 vzniklo občanské sdružení Imperativ. Třetím zakládajícím členem se stal můj bratr Jakub Budina, grafik a amatérský filmový režisér. V roce 2010 se povedlo mnoho věcí, ale také jsme zjistili, že je potřeba občas»vystrčit drápky«. Protože ne všichni se vždy řídí kategorickým imperativem od Immanuela Kanta, který naleznete na našich stránkách. Bc. David Lebeda, předseda Imperativ, o.s.

4 Orgány sdružení, funcionáři a členové sdružení Nejvyšší orgán sdružení:...rada sdružení (RS) předseda RS:...Bc. David Lebeda (předseda sdružení) 1. místopředseda RS:...Jakub Budina (1. místopředseda sdružení) 2. místopředseda RS:...Mgr. Petr Korál (2. místopředseda sdružení) Členové sdružení: Martin Lebeda (vedoucí sekce: Doprava a propagace, řidič) Lucie Kalinová (správce webových stránek, grafička, řidička) Jan Husák (řidič, kameraman, propagace) /za porušení Stanov Imperativ,o.s. RS vyloučen/ Spolupracovníci: Petr Lebeda (řidič), Filip Lebeda (hl. postava v propagačních materiálech)

5 Zaměření a cílová skupina Cílem našeho sdružení je vzdělávání občanů v oblasti rizikových skupin formou informativně preventivních projektů primární a sekundární prevence, zejména se zaměřením na problematiku extremismu, národnostních a etnických menšin, lidských práv a totalitních režimů. Dále realizace sdružovacího práva občanů, dětí a mládeže k organizování a výkonu vzdělávacích aktivit jejich zájmové činnosti v oblasti kultury, výchovy ke kulturním hodnotám a umělecké činnosti formou aktivní realizace a prezentace v rámci volnočasových aktivit. Rovněž pořádání kulturních akcí zaměřených na prevenci rizikového chování a poradenská činnost v souvislosti s prevencí zaměřenou na veškeré rizikové skupiny. S extremismem souvisí nebo je jeho součástí nejzávažnější trestná činnost, jako jsou vraždy, loupeže, vydírání, násilná trestná činnost, rasově motivované násilí a projevy, opilství, propagace různých ideologií a mezinárodně odsouzených Imperativ, o. s. Výroční zpráva 2010 hnutí, omezování osobní svobody, trestná činost spojená s výrobou, držením a distribucí omamně psychotropních látek, ale také šikana, problémy s alkoholem, domácí násilí apod. Cílovou skupinou naší činnosti jsou zejména žáci a studenti ve věku 14 až 25 let. Také se zaměřujeme na proškolování školních metodiků prevence kriminality, sociálních a pedagogických pracovníků. Nebráníme se však spolupráci se všemi, kterým není nejen v předvolebních měsících problematika extremismu lhostejná. Hlavní náplní našich společných přednášek (pásmo přednášek) či jiných aktivit je zábavnou, ale také odbornou formou seznámit mladé lidi s alternativní hudbou před rokem 1989, praktikami StB a upozornit je na možné protiprávní jednání v souvislosti s jejich činností v současných subkulturních hnutích a skupinách. Také je důležité

6 upozornit je na problematiku lidských práv před rokem 1989 a v současnosti. Takto prováděná lektorská činnost již byla úspěšně vyzkoušena v rámci projektu»totalita do 21. století nepatří!«na ÚMČ Praha 7. V souvislosti s výše uvedeným cílem mi dovolte citovat Winstona Churchilla : Mladý člověk, který není přívržencem socialismu, nemá srdce. Starý člověk, který je přívržencem socialistického způsobu života, nemá rozum. Dnešní mladá generace v mnoha případech nechápe pojmy totalita, diktatura, omezování svobody projevu apod. Při setkání s žáky a studenty jsme zjistili, že často nejsou obeznámeni se situací v minulém režimu nebo nemají o tuto problematiku zájem. Vzhledem ke skutečnosti, že mladý člověk je velmi ovlivnitelný a mnohdy podlehne různým směrům, subkultuře, názorům apod., je zásadním problémem neinformovanost. Poté dochází k odklonu od pouhého protestu proti rodičům, pedagogům či společnosti k promyšlenému prosazení cílů, pocházejících od vůdčích osobností extremistických hnutí a stran. Lze také konstatovat, že i nepochopení jedinci hledají smysl života v různých extremistických uskupeních, partách či skupinách. Člověk, který má pocit, že nikam nepatří, se ve skupině cítí silný a je dostatečně prokázáno, že v mnoha případech je jeho jednání nebezpečnější. Mladí extremisté jsou často agresivnější, aktivnější, se sklony k militarismu apod. Chtějí se předvést před svými staršími kolegy a bojí se, aby opět nevypadli ze skupiny (party) a nikam nepatřili. I těmto problémům se budeme v budoucnosti věnovat. Nejsme naivní a je nám jasné, že každý člověk má určité období»vzdoru, protestu, názoru«. Je však důležité, aby toto období bylo v mnoha případech pro společnost co nejméně nebezpečné. K tomu jsou nutné určité mechanismy, ke kterým patří i v případě extremismu zejména primární a sekundární prevence. Našim úkolem není v žádném případě v souvislosti s projevy extremismu nahrazovat práci pedagogů, rodičů nebo výchovných pracovníků ve

7 vztahu k morálce, etice, povinnostem, trestu či sankcím, ale předcházet konkrétnímu problému, který se nazývá extremismus. O morálce se mluví buď cudně málo, protože člověk nerad slyší o svých nesplněných povinnostech a chybných volbách, kterých se dopustil, nebo se omílá až do omrzení v naději, že si především ti druzí žádoucnost správného jednání přece jenom vezmou k srdci. (Doc. ThDr. Jiří Skoblík, Morálka v dialogu) A o tom také naše činnost je!

8

9 Lektorská činnost: Tour 2010 Imperativ, o. s. Výroční zpráva 2010 Témata: 1. Úvod do problematiky extremismu 2. Alternativní rocková hudba před rokem 1989, Historie STB, Policie ČR, 3. Alternativní rocková hudba před rokem 1989, Historie STB, Punk jako subkultura 90 léta min. století 4. Šikana 5. Náboženský extremismus Lektoři: Bc. David LEBEDA ( ad. 1 5 ) Mgr. Petr Korál ( ad. 2 3 ) Martin LEBEDA ( ad. 3 ) Externí lektoři: Bc. Pavel REICH (pravicový extremismus, divácké násilí) Bc. Martin ŠTRYMPL (pravicový extremismus, motorkářské gangy) Bc. Jana ŠTOSKOVÁ (omamně psychotropní látky /OPL/)

10 Kde Spolupráce Projekt Lektor Škola Financování Daně Praha Poznáním proti extremismu 10 Bc. D.Lebeda SOŠ Učňovská MŠMT Praha Bc. D.Lebeda Gymnázium Sladkovského Praha VOŠ JABOK Kurzy politického extremismu Praha VOŠ JABOK Kurzy politického extremismu Praha VOŠ JABOK Kurzy politického extremismu Praha VOŠ JABOK Kurzy politického extremismu Praha VOŠ JABOK Kurzy politického extremismu Bc. D.Lebeda Bc. D.Lebeda Bc. D.Lebeda Bc. D.Lebeda Bc. D.Lebeda VOŠ JABOK a ETF VOŠ JABOK a ETF VOŠ JABOK a ETF VOŠ JABOK a ETF VOŠ JABOK a ETF Gymnázium Sladkovského VOŠ JABOK VOŠ JABOK VOŠ JABOK VOŠ JABOK VOŠ JABOK Praha Bc. D.Lebeda ZŠ Donovalská ZŠ Donovalská Praha SKB 1 /ÚMČ P7 Totalita 2 Bc. D.Lebeda FZŠ Františky Plamínkové Praha Bc. D.Lebeda Gymnázium AR- CUS ÚMČ Praha 7 ÚMČ Praha 14 Praha Bc. D.Lebeda SOU ARCUS ÚMČ Praha 14 Praha Bc. D.Lebeda ZŠ Kunratice ZŠ Kunratice Praha SKB 1 Bc. D.Lebeda ZŠ Angelova SKB 1

11 Kde Spolupráce Projekt Lektor Škola Financování Daně Praha SKB 1 /ÚMČ P7 Totalita 2 Bc. D. Lebeda Gymnázium Nad Štolou České Budějovice Praha Jablonec nad Nisou MHMP Bc. D. Lebeda Školení kraj. metodiků prevence Poznáním proti extremismu L. Kalinová D.Lebeda P. Korál Široká veřejnost Bc. D. Lebeda KÚ Jablonec nad Nisou ÚMČ Praha 7 nefinancováno SOŠ Učňovská MŠMT Petr Korál KÚ Jablonec nad Nisou Praha SKB 1 /ÚMČ P7 Totalita 2 Bc. D. Lebeda FZŠ Umělecká ÚMČ Praha 7 Ostrava Bc. D. Lebeda Metodici prevence kriminality KÚ Ostrava Praha Bc. D. Lebeda ZŠ Chvaletická ÚMČ Praha 14 Kralupy n/vltavou Praha Člověk v tísni Jeden svět na školách Bc. D. Lebeda ZŠ G. Klapálka ZŠ G. Klapálka Bc. D. Lebeda Gymnázium Na pláni nefinancováno Praha SKB 1 /ÚMČ P7 Totalita 2 Bc. D. Lebeda ZŠ T.G.M. ÚMČ P7 Malenovice Bc. D. Lebeda Metodici prevence kriminality Moravskoslezský kraj Praha Prev-centrum Bc. D. Lebeda Prev-centrum Prev-centrum Teplice Bc. D. Lebeda ZŠ Bílá cesta ZŠ Bílá cesta 11

12 Kde Spolupráce Projekt Lektor Škola Financování Daně Malá Skála Hustopeče u Brna Ivančice u Brna Semiramis, o.s. Bc. D. Lebeda 12 Kurz pedagog. pracovníků SKB 1 Bc. D. Lebeda Gymnázium T.G.M. 1. LF Adiktologie SKB 1 NIDM 3 Bc. D. Lebeda PPP Ivančice NIDM 3 Živohošť ÚMČ Praha 6 Bc. D. Lebeda Výjezdní zasedání Metodiků prevence kriminality P6 ÚMČ Praha 6 Praha SKB 1 /ÚMČ P7 Totalita 2 Bc. D. Lebeda FZŠ Umělecká ÚMČ Praha 7 Praha ÚMČ Praha 6 Bc. D. Lebeda ZŠ Červený Vrch ÚMČ Praha 6 Jihlava ASI-M 4 Hrozby neonacismu Úpice u Trutnova Praha Praha Praha o.p.s. Člověk v tísni Poznáním proti extremismu Poznáním proti extremismu Jeden svět na školách D. Lebeda D. Gabalová D. Lebeda L. Kalinová Školení metodiků prevence kriminality ASI-M 4 ZŠ Bří. Čapků ZŠ Bří. Čapků Bc. D. Lebeda SOŠ Učňovská MŠMT Bc. D. Lebeda SOŠ Učňovská MŠMT Bc. D. Lebeda SOŠ Účňovská SOŠ Účňovská

13 Kde Spolupráce Projekt Lektor Škola Financování Daně Plzeň ASI-M 4 Hrozby neonacismu Jihlava ASI-M 4 Hrozby neonacismu Kralupy n/vltavou D. Lebeda D. Gabalová Školení metodiků prevence kriminality ASI-M 4 D. Lebeda VOŠ Matky Boží ASI-M 4 Bc. D. Lebeda ZŠ G. Klapálka ZŠ G. Klapálka Praha ÚMČ P6 Bc. D. Lebeda ZŠ Červený Vrch ÚMČ P6 Praha SKB Bc. D. Lebeda U Roháčových kasáren SKB Praha ÚMČ P11 Bc. D. Lebeda NPK Jižní pól ÚMČ P11 Brno ASI-M 4 Hrozby neonacismu D. Lebeda D. Gabalová Školení ASI-M 4 pracovníků ASI-M 4 Praha ÚMČ P11 Bc. D. Lebeda NPK YMCA ÚMČ P11 Praha Bc. D. Lebeda Gymnázium Arabská Chomutov PPP Ústeckého kraje Bc. D. Lebeda Školení pedagogických pracovníků Praha Bc. D. Lebeda SOŠ pro administrativu Lipí Gymnázium Arabská PPP Ústeckého kraje SOŠ pro administrativu Lipí 13

14 Kde Spolupráce Projekt Lektor Škola Financování Daně Praha Bc. D. Lebeda ZŠ Hostivař ZŠ Hostivař Opava PPP Opava Bc. D. Lebeda Školení pedagogických pracovníků Teplice Praha PPP Ústeckého kraje Poznáním proti extremismu Bc. D. Lebeda Bc. D.Lebeda Mgr.Petr Korál Lucie Kalinová Školení pedagogických pracovníků SOŠ Učňovská, Domov mládeže PPPOpava PPP Ústeckého kraje MŠMT 1 Společně k bezpečí, o. s. 2 Totalita do 21. století nepatří! 3 Národní institut dětí a mládeže 4 Asi-milovaní, o. s. 14

15 Konference a další akce Kde Téma Účast Financování Pardubice Zlín Praha 7/Pelhřimov Praha 7 Krajská konference primární prevence Krajská konference primární prevence Dětský tábor pro děti z rizikových rodin (přednáška) Totalita do 21. století nepatří! (koncert) Praha 7 Bezpečné prázdniny 2010 (preventivní akce) Bc. David Lebeda Bc. David Lebeda Lucie Kalinová Bc. D.Lebeda, M. Lebeda Mgr. P. Korál, Jan Husák M a D. Lebedovi, Petr Korál (moderátor) Bc. David Lebeda, Jakub Budina KÚ Hradec králové KÚ Zlín ÚMČ Praha 7 (OSPOD) ÚMČ Praha 7 OKS OKŘ ÚMČ Praha 7 OKS OVV 15

16 PROJEKT PČR a IMPERATIV, o. s. Pracovníci Imperativ,o.s. dostali zadání projektu od Krajského ředitelství Praha PČR. Jednalo se o školení lektorů pro problematiku extremismu z řad policistů PIO (preventivně informační oddělení). Finančně byl projekt zabezpečen z meziresortních grantů MV ČR s tím, že pokud bude projekt úspěšný, bude se Imperativ, o.s. podílet i na celorepublikovém školení. To však i přes kladné hodnocení projektu (viz supervizní zpráva) nebylo bez odůvodnění ze strany PČR a MV ČR dodrženo. Je těžké pracovat se státní organizací, když nejsou průhledná výběrová řízení. Z tohoto důvodu se Imperativ,o.s. již o školení 16 policistů zatím nezajímalo, ani nebylo osloveno. Je vhodné také poznamenat, že pracovníci Imperativ, o.s. se do projektu vrhli s tím, že si byli vědomi finančního podhodnocení. Z hlediska prestiže však Imperativ, o.s. nabídku přijal a projekt vyhotovil. 1. fáze výroba 8 ks prezentací pro budoucí lektory 2. fáze školení lektorů 3. fáze výroba PC hry 4. fáze výroba ilustračního plakátu s extremistickou symbolikou

17 Byli vyškoleni preventisté kriminality KŘ Praha PČR, Kongresová 2, Praha 4, : 1. preventisté KŘ PČR hl.m. Prahy s územní působností OŘ I 2. preventisté KŘ PČR hl.m. Prahy s územní působností OŘ II 3. preventisté KŘ PČR hl.m. Prahy s územní působností OŘ III 4. preventisté KŘ PČR hl.m. Prahy s územní působností OŘ IV Lektor: Bc. David Lebeda Byla vyhotovena PC hra. Jednalo se o jednoduchou hru, kdy žáci zejména z řad ZŠ budou rozděleni do dvou skupin (aktivní je celá třída). Poté nastoupí první skupina a přihlásí se do hry. V tuto chvíli dostanou funkci policistů a budou vykonávat úkoly na demonstraci anarchistů a neonacistů (otázky + znalost zakázané symboliky) a následně získané informace zpracují na KŘ Praha PČR. Kdo dostane více bodů za získaný materiál a rovněž splní úkoly v lepším čase, vyhrává. Tato hra bude použita lektory při výuce problematiky extremismu. Vyrobil Imperativ,o.s.: Jakub Budina a Lucie Kalinová 17

18 Imperativ, o. s. Výroční zpráva 2010 Byl vyhotoven plakát se závadovou a jinou pravicovou i levicovou extremistickou symbolikou. Plakát je doplněn o znění zákona týkající se extremistismu, hudební kapely a oděvní značky vyhledávané extremisty. Vyrobil Imperativ,o.s.: Lucie Kalinová ExtrEmismus z pohledu trestního zákoníku Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku. (Současný politický extremismus a radikalismus, Jan Charvát, Portál, Praha Vražda (1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let. (2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let. (3) Odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2... g) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání ULtrALeviCOvÁ SymBOLiKA: Co poslouchá alternativní mládež? 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod 358 Výtržnictví ULtrAPrAviCOvÁ SymBOLiKA: CO POSlOUCHají NeONaCiSté? (White Power Rock) (Hardcore,Hip Hop, Oi,Punk, Street punk a další) the robocop Kraus the Pack a.d. Pipes and Pints Bpm rozpor mother anchorless Opozice Class War Kids abhorrence Stolen lives Honorace Opressed impact street troopers los Fastidios Bulldogs Curasbun protest edelweiss Piraten the Desmond Dekker laurel aitken sham 69 Cockney reject 4skins last resort angelic Upstarts Bussines Oppressed Condemned 84 Znak KSČ (Komunistická strana Československa) Znak KSm (Komunistický svaz mládeže) Znak Logo Ligy za KSČ Československé 5. internacionálu strany práce Znak trockistické organizace revo (součást mezinárodní sítě World revolution) Znak organizace Anarchokomunistická alternativa Odznak NSDAP Znak organizace (Nacionálně socialistická německá Hitlerjugend dělnická strana) Znak jednotek SS Znak jednotek SA Sluneční kruh ( Sonnenrad ) Nacistická říšská orlice SIG RUNE Znak Federace anarchistických skupin Anarchosyndikalistická vlajka a hvězda Znak raf (Frakce rudé armády) Znak Československé anarchistické federace Anarchistické A v kruhu Anarchistický symbol Black Cat (Černá kočka) Symbol triskele Černá anarchistická vlajka (Black flag) Symbol keltského kříže Symbol Kladiva a meče Anarchopunkové A Punková symbolika Punks Not Dead (volně přeloženo Punk žije ) Znak Anarcho feministické skupiny Symbol squattingu Symbol zdvižené pěsti (raised Fist) Symbolika organizace Antifa thorovo kladivo (mjölnir) Symbol White Power (Bílá síla) vlajka a znaky (český a moravský) Národního korporativismu Symbol hnutí Ku Klux Klan Symbol nacistického železného kříže ODAL RUNE LEBEN RUNE Symbol SS totenkopf TODES RUNE runová symbolika: (zleva) Sig rune, Odal rune (dvě varianty), Leben rune a todes rune Symbolika organizace Národní odpor vlčí hák ( Wolfsangel ) Znak občanského sdružení vlastenecká fronta Logo časopisu Antifašistická akce Symbol organizace Blood & Honour (Krev a čest) Logo anarchistického časopisu A kontra varianta symboliky Skinhead 88 hnutí skinheads (pojmy) Zkratka A.C.A.B ( All Cops Are Bastards všichni policajti jsou bastardi ) vizuální podoba nacistického a neonacistického pozdravu, tzv. hajlování Oi, Oi, Oi! oblíbený pokřik Bomber letecká bunda SymBOliKa čísel, POjmy 18 Adolf Hitler (1. a 8. písmeno abecedy) 88 Heil Hitler 14 čtrnáct slov citátu Davida Lanea We must secure the existence of our people and a future for white children. (musíme zabezpečit existenci našich lidí a budoucnost pro bílé děti.) Hard mods prvotní název hnutí Gang mods, rude Boys, Boot Boys (obliba vysokých bot), Skinheads další z názvů subkultury Vlajka Zášť 88 randall Gruppe Squad 96 (r.a.c.) juden mord (Krátký proces) Skullhead Orlík Braník Diktátor Útok agrese 95 Skrewdriver (ian Stuart Donaldson) Empire Valašská liga Squadron no remorse Brutal attack 4 Promille 9ème Panzer Symphonie a.l.k. Conflict 88 Stinkende Zecke Buldok agent Bulldogg agressive Force aryan Dreams ecce mors (NS Black metal) thor Calslagen a.v.e. Band Klansmen Brigade m Antifašistický znak A.F.A.B. ( All Fascists Are Bastards všichni fašisti jsou bastardi ) lonsdale oblíbená značka Symbol Ulice Lidem! (reclaim the Streets) Symbol organizace earth First! (Země především) Symbolika Fronty osvobození zvířat (A.L.F. Animal Liberation Front) Logo SHArP ( Skinheads Against racial Prejudice Skinheadi proti rasovým předsudkům ) Logo rash ( red and Anarchist Skinheads rudí a anarchističtí skinheadi ) Znak Blood & Honour Division Bohemia (česká odnož B & H) varianta znaku Combat 18 varianta znaku Hammerskins Nation varianty symbolů Anti Antifa Znak rozpuštěné Dělnické strany Znak Dělnické strany sociální spravedlnosti (nástupce DS) Zdroj: PČr, Antifa.cz, imperativ, Jan Charvát, miroslav mareš, veřejné zdroje Fred Perry trička rahowa racial Holy War (svatá rasová válka) thor Steinar, everlast, lonsdale, Pit Bull, Hooligan, Grassel oblíbené značky r.a.c. rock Against Communism (rock proti komunismu) Ben sharman košile r.a.r. rock Against racism (rock proti rasismu) A co na to zákon? Levicová autonomní hnutí Pravicová autonomní hnutí Symbolika velmi často přejatá od levicových hnutí Fotografie, která inspirovala vznik loga Good Night White Pride (GNWP) a modifikace loga Logo Antifašistická akce (AFA) z r. 1932, současné logo a modifikace Logo Národní a sociální akce Logo antifašistické kampaně Let s Fight White Pride Logo německé kampaně Nemáme chuť na nácky Antifašistické logo Antifa Ultra Originální antifašistické motivy propagující Black Block Imperativ,o.s. Využití finančních prostředků: CELKEM: DOHROMADY Antifašistický motiv z 80. let Logo britského antifašistického grafika Clifforda Harpera Fotografie z demonstrace proti neonacismu a vyrobená šablona Logo Capitalism (Kapitalismus zabíjí) Odznak propagující Black Block Protilevicové logo Protilevicové logo Let s Fight Left Side Good Night Left Side modifikované logo Nemáme chuť na izrael Logo a plakát Autonomních nacionalistů Logo Capitalism Návrh graffiti se symbolikou organizace Odpor.org modifikovaná šablona Odpor proti systému KŘ Praha, PIO, P ČR Výroba prezentací pro budoucí lektory, nákup spotřebního materiálu, Nákup 15 ks flasdisků tisk, doprava, telefony, výroba PC hry, nákup programu, nákup nosičů DVD a CD, přednáška o použití hry, přednáška o využití plakátu, výroba ilustračního plakátu, příprava supervizního semináře, pracovní jednání se zástupci P ČR, supervizní seminář ,- Kč 6.000,- Kč ,- Kč Všechny finanční prostředky poskytnuté v rámci projektu občanskému sdružení Imperativ byly náležitě využity a utraceny 18

19 Fotogalerie David a Martin Lebedovi s dětmi v rámci preventivní akce Bezpečné prázdniny 19

20 Jakub Budina (kameraman) a Mgr. Petr Korál (moderátor) na kocertu proti totalitě. Lucie Kalinová 20

21 Ilustrační materiál 21

22 KOMUNISMUS: MILIONŮ MRTVÝCH Sovětský svaz 6 8 milionů: Lenin (popravy v průběhu revoluce a občanské války) milionů: Stalin (popravy, pracovní tábory, gulagy ) Čína 29 milionů: Mao-Ce-Tung 1 2 miliony lidí popraveno při kulturní revoluci Ostatní 2 3 miliony (Východní Evropa, Vietnam, Kuba, Kambodža, Korea) Imperativ, o.s. ADVANCED PREVENTION AGAINST COMMUNISM Jakub Budina a Bc. David Lebeda u stánku s propagačními materiály Imperativ, o.s. 22

23 Spolupracujeme: 23

24 Nechceme, aby naše děti opět zažívaly v budoucnosti 40 let temna. /předseda Imperativ, o.s. Bc. David Lebeda/

Výroční zpráva za rok 2012. www.imperativ.cz

Výroční zpráva za rok 2012. www.imperativ.cz Výroční zpráva za rok 2012 www.imperativ.cz Jednej tak, aby maxima tvé vůle kdykoli zároveň mohla platit jako princip všeobecného zákonodárství. /Immanuel Kant/ 2 www.imperativ.cz Vedení Imperativ, o.s.

Více

Imperativ, o. s. INFORMACE K PROJEKTU

Imperativ, o. s. INFORMACE K PROJEKTU Imperativ, o. s. INFORMACE K PROJEKTU Úvod Jedná se o projekt občanského sdružení Imperativ, o. s. ve spolupráci s MHMP (Krajský grant prevence kriminality) a MV ČR (Státní účelová dotace). Hlavním cílem

Více

Úvod do problematiky extremismu

Úvod do problematiky extremismu Úvod do problematiky extremismu Pøíruèka pro pedagogy DAVID LEBEDA Úvod do problematiky extremismu font-style:normal;color:grey;font-family:verdana,geneva,kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-varia

Více

problematice extremismu věnovat. Bc. David Lebeda předseda Imperativ,o.s. www.imperativ.cz Bc. David Lebeda Tel.: 724 705 492 nebo 773 838 673,

problematice extremismu věnovat. Bc. David Lebeda předseda Imperativ,o.s. www.imperativ.cz Bc. David Lebeda Tel.: 724 705 492 nebo 773 838 673, Dobrý den, právě Vám byla elektronickou cestou doručena brožůra s nabídkou naší lektorské činnosti. V této elektronické písemnosti naleznete nabídku lektorů Imperativ,o.s. a externích lektorů s kterými

Více

PROJEKT Magistrátu hl.m. Prahy, Ministerstva vnitra ČR a Imperativ,z.s. HATE CRIME a co na to zákon?

PROJEKT Magistrátu hl.m. Prahy, Ministerstva vnitra ČR a Imperativ,z.s. HATE CRIME a co na to zákon? PROJEKT Magistrátu hl.m. Prahy, Ministerstva vnitra ČR a Imperativ,z.s. HATE CRIME a co na to zákon? Projekt Hate Crime a co na to zákon? Cílová skupina: policisté z oddělení prevence kriminality KŘ P

Více

Výroční zpráva za rok 2011. www.imperativ.cz

Výroční zpráva za rok 2011. www.imperativ.cz Výroční zpráva za rok 2011 Jednej tak, aby maxima tvé vůle kdykoli zároveň mohla platit jako princip všeobecného zákonodárství. /Immanuel Kant/ 2 Orgány sdružení, funcionáři a členové sdružení Nejvyšší

Více

Český politický extremismus stručný exkurs

Český politický extremismus stručný exkurs Český politický extremismus stručný exkurs Mgr. Michal Mazel Vstupní poznámky Spor o samotný pojem, definice politologické, úřední, policejní, využití politické Související pojmy: totalitarismus, radikalismus,

Více

IMPERATIV, z. s. s pobočným spolkem Imperativ Victory, p. s. IČO: registrace: bankovní spojení:

IMPERATIV, z. s. s pobočným spolkem Imperativ Victory, p. s. IČO: registrace: bankovní spojení: Projekt Imperativ,z.s. a MHMP IMPERATIV PROTI NENÁVISTI aneb nenávist plodí opět jen nenávist! (dokončení projektu) Od ledna 2014 probíhá na území hl.m. Prahy projekt pod názvem: Imperativ proti nenávisti

Více

Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí

Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí Z toho, co bylo v pfiedchozích kapitolách fieãeno je zfiejmé, Ïe symbolice je v extrémistick ch hnutí a zejména v hnutí SKINHEADS, pfiikládán pfiímo mystick

Více

Extremismus jako riziko

Extremismus jako riziko Extremismus jako riziko LEDEN 18. 1. 1941 první transport plzeňských Židů do koncentračního tábora. Možnosti antisemitských demonstrací.1 27. 1. Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti

Více

Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová

Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová Od pradávna lidé využívají symbolů pro vyjádření názorů, postojů, nálady, jako symbol příslušnosti ke skupině, projev přátelství nebo nepřátelství.

Více

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍ Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec Pan Martin Matička ROZHODNUTÍ Magistrát

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 3 květen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Změny v image českých neonacistů Čeští rasističtí skinheads a neonacisté si vytvářejí svou svébytnou

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Kriminalita v Ústeckém kraji, zejména v sociálně vyloučených lokalitách

Kriminalita v Ústeckém kraji, zejména v sociálně vyloučených lokalitách Kriminalita v Ústeckém kraji, zejména v sociálně vyloučených lokalitách plk. Mgr. Tomáš LANDSFELD ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje 25. září 2012 Vyloučené lokality v ČR 70 60 50 40

Více

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse)

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse) Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Fakulta sociálních studií seminář Politický extremis mus - Masarykova univerzita jsme na něj připraveni? vejvodov@fss.muni.cz CEVRO Institut, 26.4. 2012 Co je politický extremismus?

Více

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM I. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 22. 23. 9. 2010 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009-2011

Více

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 24. ledna Počet listů: 7

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 24. ledna Počet listů: 7 Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha 24. ledna 2017 Počet listů: 7 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2016 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4.

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 4 červen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Symbolika ultrapravicových hnutí Od počátku své existence využívají rasističtí skinheads široké spektrum

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Prevence rizikového chování Aktuality z MŠMT a ZK Zlín, 22. října 2015 Šárka Kostková Obsah prezentace Novinky - národní úroveň organizace legislativa certifikace dotace Web Novinky - krajská úroveň dokumenty

Více

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Vývoj a stav kriminality v kraji za leden-září 2015 kpt. Ing. Roman Filo Moravskoslezský kraj základní přehled Počet obyvatel 1 218 732 (2014) Rozloha

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Projekt Zdravá škola I

Projekt Zdravá škola I Projekt Zdravá škola I Milí rodiče, milí žáci. Ve školním roce 2015/2016 probíhal v naší škole projekt s názvem Zdravá škola I, který byl zaměřen na prevenci rizikových projevů chování u žáků. Projekt

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 20. října Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 20. října Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha 20. října 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 3.čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 3.

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

TOTALITNÍ IDEOLOGIE KOMUNISMUS A FAŠISMUS

TOTALITNÍ IDEOLOGIE KOMUNISMUS A FAŠISMUS http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/600x338/may2009/507213.jpg?13eb TOTALITNÍ IDEOLOGIE KOMUNISMUS A FAŠISMUS http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/national_fascist_party_logo.svg/1

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Vývoj a stav kriminality v MS kraji kpt. Ing. Roman Filo Moravskoslezský kraj základní přehled Počet obyvatel 1 215 098 (2015) Rozloha 5 427 km 2 (6,9%

Více

Číselník systému MU II pro výběr druhu trestné činnosti

Číselník systému MU II pro výběr druhu trestné činnosti A NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST A.01 vražda 140,142 A.02 loupež 173 A.03 vydírání 175 A.04 nedovolené přerušení těhotenství 159,160,161,162 A.05 výtržnictví 358 A.06 nebezpečné vyhrožování 353 A.07 rvačka 158

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9 Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha 14. července 2015 Počet listů: 9 Extremismus Souhrnná situační zpráva 2. čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

Seznam podpořených projektů Městského programu prevence kriminality na rok 2009

Seznam podpořených projektů Městského programu prevence kriminality na rok 2009 Ústecký kraj Město Projekt Dotace Chomutov Nechceme prostituci na ulicích 220 000 Chomutov Výlet za město 9 000 Celkem 229 000 Most Softwarová aplikace Systém včasné intervence pro město Most 850 000 Most

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 25. února 2015 PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS 2 Cvičení IZS v r. 2014 Datum konání Předmět cvičení Místo cvičení 20. 5. 2014 Požár výškové budovy Počet nasazených policistů Havlíčkův Brod 20 4. 6.

Více

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Preventivní skupina Sociálně patologické jevy Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Základní programová nabídka 1. ročník Listina základních práv a svobod /Práva

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti Příloha č. 2: Přehled Speciálních výslechových místností a počty v nich realizovaných úkonů Porovnání počtu místností a úkonů v roce 2014 a v roce 2015: Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 15. dubna 2014 Počet listů: 7 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2014...

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Extremismus v české společnosti

Extremismus v české společnosti Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Extremismus v české společnosti Barbora Klustová Bakalářská práce 2008 Poděkování Zde bych chtěla poděkovat doc. PhDr. Jadwize Šanderové, CSc. za odborné vedení,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

4/2009 POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyšší státní zástupkyně ze dne 27. července 2009, Vzorový organizační řád

4/2009 POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyšší státní zástupkyně ze dne 27. července 2009, Vzorový organizační řád Upozornění: Soubor byl zpracován s využitím databáze ASPI, a. s., a je určen výhradně k využití pro vlastní vnitřní potřebu uživatele. Jeho kopírování nebo jiné zpracovávání pro jiné účely je zakázáno.

Více

Část 1: Školní metodik prevence. Příloha č. 2 Prevence rizikového chování za šk. rok 2015/2016. Výkaz pro školní rok 2015/2016.

Část 1: Školní metodik prevence. Příloha č. 2 Prevence rizikového chování za šk. rok 2015/2016. Výkaz pro školní rok 2015/2016. Příloha č. Prevence rizikového chování za šk. rok 05/06 Výkaz pro školní rok 05/06 Základní údaje Výkaz vyplnil: Mgr. Adéla Nerglová IČ organizace: 7745096 Název organizace: Masarykova základní škola a

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Výroční zpráva za rok 2013. www.imperativ.cz

Výroční zpráva za rok 2013. www.imperativ.cz Výroční zpráva za rok 213 www.imperativ.cz Jednej tak, aby maxima tvé vůle kdykoli zároveň mohla platit jako princip všeobecného zákonodárství. /Immanuel Kant/ 1. 2. 3. 4. 5. Bc. David LEBEDA, Mgr. Petr

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Prevence. Žadatel projektu: Asistenční centrum a.s. IČO: 63144883 Sportovní 3302, 434 01 Most

Prevence. Žadatel projektu: Asistenční centrum a.s. IČO: 63144883 Sportovní 3302, 434 01 Most Prevence Žadatel projektu: Asistenční centrum a.s. IČO: 63144883 Sídlo: Sportovní 3302, 434 01 Most Zaměření projektu Cílem předkládaného projektu je reagovat na změny, které byly provedeny v RVP ZV a

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Prevence kriminality Policie ČR. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Prevence kriminality Policie ČR. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 12.3.2012 Prevence kriminality Policie ČR Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Pracovníci prevence KŘP LK Preventivně informační skupiny jsou zřízeny na všech územních odborech v rámci Libereckého

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2010/2011 Minimální preventivní program je konkrétní dokument

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 Policejní prezidium 15. 1. 2013 Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 plk. JUDr. Václav Kučera 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. 1. Užívání omamných a psychotropních látek (OPL)

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. 1. Užívání omamných a psychotropních látek (OPL) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO - gymnázium, základní škola a mateřská škola, s.r.o. 628 00 Brno, Rašelinová 11 tel. +420 544 211 547, 702 103 892 www.integra.cz KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Obsah: 1. Užívání omamných

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ

Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov 24. 10. 2016 SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ SYSTÉM PREVENCE MĚSTO BENEŠOV PLATFORMA Bezpečné město Komise RM Bezpečnostní

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

www.zachrannykruh.cz PŘEHLED O ČINNOSTI A PROJEKTECH ASOCIACE ZÁCHRANNÝ KRUH

www.zachrannykruh.cz PŘEHLED O ČINNOSTI A PROJEKTECH ASOCIACE ZÁCHRANNÝ KRUH www.zachrannykruh.cz PŘEHLED O ČINNOSTI A PROJEKTECH ASOCIACE ZÁCHRANNÝ KRUH Činnost a realizace IP ZK - od roku 2005 Záchranný kruh = Integrovaný projekt Záchranný kruh a jeho realizátor a nositel - Asociace

Více