Výroční zpráva za rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010. www.imperativ.cz"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2010

2 Úvodem Když se provádí shrnutí nějaké činnosti nebo události, je vhodné uvést i nějaké úvodní prohlášení. Nejsem spisovatel ani dobrý publicista, ale přeci jen bych rád uvedl věc, která zatím nebyla nikde zveřejněna a stála za vznikem našeho občanského sdružení Imperativ. Jak je známo, býval jsem policista na oddělení, které se zajímalo převážně o osoby spojené s problematikou extremismu. Jeden z mnoha případů mě zavedl k hudebnímu publicistovi Petru Korálovi. Sešli jsme se spolu v restauraci. Vhodné prostředí pro rozhovor s člověkem, který se pohyboval mezi rockery. Jaké mě však čekalo překvapení, když mi během rozhovoru Petr Korál sdělil, že je pro něho velmi těžké bavit se s policistou, když on před rokem 1989 měl problémy s tehdejší StB. Pokusil jsem se mu vysvětlit, že nemusí mít strach, že o nic nejde. Prostě klasické policejní tlachání. Nemělo cenu 2 se více snažit získat Korálovu důvěru, musel jsem ho přesvědčit činy.v této době jsem rozhodně nevypadal jako policista, měl jsem dlouhé vlasy a naším společným zájmem byla metalová hudba. A tak jsme se sešli ještě několikrát. Už však ne jako»polda«a svědek, ale jako dva přátelé. Mnoho večerů jsme probírali všechna možná témata. Jedno jsme však nekompromisně měli společné. Nesmírně nám vadilo, že neonacisté pochodují městy a komunisté sedí v Parlamentu. V roce 2007 jsem po bezmála 15 letech odešel od Policie ČR. Když jsem se dal do pohody i po zdravotní stránce, nastoupil jsem o rok později jako Koordinátor prevence kriminality a protidrogový koordinátor na Úřad městské části Prahy 7. Extremismus mi však chyběl. A tak vznikl projekt pod názvem»totalita do 21. století nepatří!«, u jehož vzniku byl Petr Korál a já. Díky vedení Městské části Prahy 7 se začal plnit náš společný sen. S Petrem se mi podařilo veřejně vyjádřit

3 názor, že je nepřijatelné, aby komunisté seděli v Parlamentu ČR. A nejen to. Jeden z našich hlavních splněných úkolů bylo informování mladé generace o ideologii, která zapříčinila smrt mnoha lidí. Primárně jsme začali působit na děti a mládež s tím, že je důležité věnovat se minulosti, aby v budoucnosti opět nezažili 40 let temna! Nejdříve na Praze 7 a později i na dalších místech republiky. Bylo jasné, že musí dojít k další změně. A tak 21. dubna 2010 vzniklo občanské sdružení Imperativ. Třetím zakládajícím členem se stal můj bratr Jakub Budina, grafik a amatérský filmový režisér. V roce 2010 se povedlo mnoho věcí, ale také jsme zjistili, že je potřeba občas»vystrčit drápky«. Protože ne všichni se vždy řídí kategorickým imperativem od Immanuela Kanta, který naleznete na našich stránkách. Bc. David Lebeda, předseda Imperativ, o.s.

4 Orgány sdružení, funcionáři a členové sdružení Nejvyšší orgán sdružení:...rada sdružení (RS) předseda RS:...Bc. David Lebeda (předseda sdružení) 1. místopředseda RS:...Jakub Budina (1. místopředseda sdružení) 2. místopředseda RS:...Mgr. Petr Korál (2. místopředseda sdružení) Členové sdružení: Martin Lebeda (vedoucí sekce: Doprava a propagace, řidič) Lucie Kalinová (správce webových stránek, grafička, řidička) Jan Husák (řidič, kameraman, propagace) /za porušení Stanov Imperativ,o.s. RS vyloučen/ Spolupracovníci: Petr Lebeda (řidič), Filip Lebeda (hl. postava v propagačních materiálech)

5 Zaměření a cílová skupina Cílem našeho sdružení je vzdělávání občanů v oblasti rizikových skupin formou informativně preventivních projektů primární a sekundární prevence, zejména se zaměřením na problematiku extremismu, národnostních a etnických menšin, lidských práv a totalitních režimů. Dále realizace sdružovacího práva občanů, dětí a mládeže k organizování a výkonu vzdělávacích aktivit jejich zájmové činnosti v oblasti kultury, výchovy ke kulturním hodnotám a umělecké činnosti formou aktivní realizace a prezentace v rámci volnočasových aktivit. Rovněž pořádání kulturních akcí zaměřených na prevenci rizikového chování a poradenská činnost v souvislosti s prevencí zaměřenou na veškeré rizikové skupiny. S extremismem souvisí nebo je jeho součástí nejzávažnější trestná činnost, jako jsou vraždy, loupeže, vydírání, násilná trestná činnost, rasově motivované násilí a projevy, opilství, propagace různých ideologií a mezinárodně odsouzených Imperativ, o. s. Výroční zpráva 2010 hnutí, omezování osobní svobody, trestná činost spojená s výrobou, držením a distribucí omamně psychotropních látek, ale také šikana, problémy s alkoholem, domácí násilí apod. Cílovou skupinou naší činnosti jsou zejména žáci a studenti ve věku 14 až 25 let. Také se zaměřujeme na proškolování školních metodiků prevence kriminality, sociálních a pedagogických pracovníků. Nebráníme se však spolupráci se všemi, kterým není nejen v předvolebních měsících problematika extremismu lhostejná. Hlavní náplní našich společných přednášek (pásmo přednášek) či jiných aktivit je zábavnou, ale také odbornou formou seznámit mladé lidi s alternativní hudbou před rokem 1989, praktikami StB a upozornit je na možné protiprávní jednání v souvislosti s jejich činností v současných subkulturních hnutích a skupinách. Také je důležité

6 upozornit je na problematiku lidských práv před rokem 1989 a v současnosti. Takto prováděná lektorská činnost již byla úspěšně vyzkoušena v rámci projektu»totalita do 21. století nepatří!«na ÚMČ Praha 7. V souvislosti s výše uvedeným cílem mi dovolte citovat Winstona Churchilla : Mladý člověk, který není přívržencem socialismu, nemá srdce. Starý člověk, který je přívržencem socialistického způsobu života, nemá rozum. Dnešní mladá generace v mnoha případech nechápe pojmy totalita, diktatura, omezování svobody projevu apod. Při setkání s žáky a studenty jsme zjistili, že často nejsou obeznámeni se situací v minulém režimu nebo nemají o tuto problematiku zájem. Vzhledem ke skutečnosti, že mladý člověk je velmi ovlivnitelný a mnohdy podlehne různým směrům, subkultuře, názorům apod., je zásadním problémem neinformovanost. Poté dochází k odklonu od pouhého protestu proti rodičům, pedagogům či společnosti k promyšlenému prosazení cílů, pocházejících od vůdčích osobností extremistických hnutí a stran. Lze také konstatovat, že i nepochopení jedinci hledají smysl života v různých extremistických uskupeních, partách či skupinách. Člověk, který má pocit, že nikam nepatří, se ve skupině cítí silný a je dostatečně prokázáno, že v mnoha případech je jeho jednání nebezpečnější. Mladí extremisté jsou často agresivnější, aktivnější, se sklony k militarismu apod. Chtějí se předvést před svými staršími kolegy a bojí se, aby opět nevypadli ze skupiny (party) a nikam nepatřili. I těmto problémům se budeme v budoucnosti věnovat. Nejsme naivní a je nám jasné, že každý člověk má určité období»vzdoru, protestu, názoru«. Je však důležité, aby toto období bylo v mnoha případech pro společnost co nejméně nebezpečné. K tomu jsou nutné určité mechanismy, ke kterým patří i v případě extremismu zejména primární a sekundární prevence. Našim úkolem není v žádném případě v souvislosti s projevy extremismu nahrazovat práci pedagogů, rodičů nebo výchovných pracovníků ve

7 vztahu k morálce, etice, povinnostem, trestu či sankcím, ale předcházet konkrétnímu problému, který se nazývá extremismus. O morálce se mluví buď cudně málo, protože člověk nerad slyší o svých nesplněných povinnostech a chybných volbách, kterých se dopustil, nebo se omílá až do omrzení v naději, že si především ti druzí žádoucnost správného jednání přece jenom vezmou k srdci. (Doc. ThDr. Jiří Skoblík, Morálka v dialogu) A o tom také naše činnost je!

8

9 Lektorská činnost: Tour 2010 Imperativ, o. s. Výroční zpráva 2010 Témata: 1. Úvod do problematiky extremismu 2. Alternativní rocková hudba před rokem 1989, Historie STB, Policie ČR, 3. Alternativní rocková hudba před rokem 1989, Historie STB, Punk jako subkultura 90 léta min. století 4. Šikana 5. Náboženský extremismus Lektoři: Bc. David LEBEDA ( ad. 1 5 ) Mgr. Petr Korál ( ad. 2 3 ) Martin LEBEDA ( ad. 3 ) Externí lektoři: Bc. Pavel REICH (pravicový extremismus, divácké násilí) Bc. Martin ŠTRYMPL (pravicový extremismus, motorkářské gangy) Bc. Jana ŠTOSKOVÁ (omamně psychotropní látky /OPL/)

10 Kde Spolupráce Projekt Lektor Škola Financování Daně Praha Poznáním proti extremismu 10 Bc. D.Lebeda SOŠ Učňovská MŠMT Praha Bc. D.Lebeda Gymnázium Sladkovského Praha VOŠ JABOK Kurzy politického extremismu Praha VOŠ JABOK Kurzy politického extremismu Praha VOŠ JABOK Kurzy politického extremismu Praha VOŠ JABOK Kurzy politického extremismu Praha VOŠ JABOK Kurzy politického extremismu Bc. D.Lebeda Bc. D.Lebeda Bc. D.Lebeda Bc. D.Lebeda Bc. D.Lebeda VOŠ JABOK a ETF VOŠ JABOK a ETF VOŠ JABOK a ETF VOŠ JABOK a ETF VOŠ JABOK a ETF Gymnázium Sladkovského VOŠ JABOK VOŠ JABOK VOŠ JABOK VOŠ JABOK VOŠ JABOK Praha Bc. D.Lebeda ZŠ Donovalská ZŠ Donovalská Praha SKB 1 /ÚMČ P7 Totalita 2 Bc. D.Lebeda FZŠ Františky Plamínkové Praha Bc. D.Lebeda Gymnázium AR- CUS ÚMČ Praha 7 ÚMČ Praha 14 Praha Bc. D.Lebeda SOU ARCUS ÚMČ Praha 14 Praha Bc. D.Lebeda ZŠ Kunratice ZŠ Kunratice Praha SKB 1 Bc. D.Lebeda ZŠ Angelova SKB 1

11 Kde Spolupráce Projekt Lektor Škola Financování Daně Praha SKB 1 /ÚMČ P7 Totalita 2 Bc. D. Lebeda Gymnázium Nad Štolou České Budějovice Praha Jablonec nad Nisou MHMP Bc. D. Lebeda Školení kraj. metodiků prevence Poznáním proti extremismu L. Kalinová D.Lebeda P. Korál Široká veřejnost Bc. D. Lebeda KÚ Jablonec nad Nisou ÚMČ Praha 7 nefinancováno SOŠ Učňovská MŠMT Petr Korál KÚ Jablonec nad Nisou Praha SKB 1 /ÚMČ P7 Totalita 2 Bc. D. Lebeda FZŠ Umělecká ÚMČ Praha 7 Ostrava Bc. D. Lebeda Metodici prevence kriminality KÚ Ostrava Praha Bc. D. Lebeda ZŠ Chvaletická ÚMČ Praha 14 Kralupy n/vltavou Praha Člověk v tísni Jeden svět na školách Bc. D. Lebeda ZŠ G. Klapálka ZŠ G. Klapálka Bc. D. Lebeda Gymnázium Na pláni nefinancováno Praha SKB 1 /ÚMČ P7 Totalita 2 Bc. D. Lebeda ZŠ T.G.M. ÚMČ P7 Malenovice Bc. D. Lebeda Metodici prevence kriminality Moravskoslezský kraj Praha Prev-centrum Bc. D. Lebeda Prev-centrum Prev-centrum Teplice Bc. D. Lebeda ZŠ Bílá cesta ZŠ Bílá cesta 11

12 Kde Spolupráce Projekt Lektor Škola Financování Daně Malá Skála Hustopeče u Brna Ivančice u Brna Semiramis, o.s. Bc. D. Lebeda 12 Kurz pedagog. pracovníků SKB 1 Bc. D. Lebeda Gymnázium T.G.M. 1. LF Adiktologie SKB 1 NIDM 3 Bc. D. Lebeda PPP Ivančice NIDM 3 Živohošť ÚMČ Praha 6 Bc. D. Lebeda Výjezdní zasedání Metodiků prevence kriminality P6 ÚMČ Praha 6 Praha SKB 1 /ÚMČ P7 Totalita 2 Bc. D. Lebeda FZŠ Umělecká ÚMČ Praha 7 Praha ÚMČ Praha 6 Bc. D. Lebeda ZŠ Červený Vrch ÚMČ Praha 6 Jihlava ASI-M 4 Hrozby neonacismu Úpice u Trutnova Praha Praha Praha o.p.s. Člověk v tísni Poznáním proti extremismu Poznáním proti extremismu Jeden svět na školách D. Lebeda D. Gabalová D. Lebeda L. Kalinová Školení metodiků prevence kriminality ASI-M 4 ZŠ Bří. Čapků ZŠ Bří. Čapků Bc. D. Lebeda SOŠ Učňovská MŠMT Bc. D. Lebeda SOŠ Učňovská MŠMT Bc. D. Lebeda SOŠ Účňovská SOŠ Účňovská

13 Kde Spolupráce Projekt Lektor Škola Financování Daně Plzeň ASI-M 4 Hrozby neonacismu Jihlava ASI-M 4 Hrozby neonacismu Kralupy n/vltavou D. Lebeda D. Gabalová Školení metodiků prevence kriminality ASI-M 4 D. Lebeda VOŠ Matky Boží ASI-M 4 Bc. D. Lebeda ZŠ G. Klapálka ZŠ G. Klapálka Praha ÚMČ P6 Bc. D. Lebeda ZŠ Červený Vrch ÚMČ P6 Praha SKB Bc. D. Lebeda U Roháčových kasáren SKB Praha ÚMČ P11 Bc. D. Lebeda NPK Jižní pól ÚMČ P11 Brno ASI-M 4 Hrozby neonacismu D. Lebeda D. Gabalová Školení ASI-M 4 pracovníků ASI-M 4 Praha ÚMČ P11 Bc. D. Lebeda NPK YMCA ÚMČ P11 Praha Bc. D. Lebeda Gymnázium Arabská Chomutov PPP Ústeckého kraje Bc. D. Lebeda Školení pedagogických pracovníků Praha Bc. D. Lebeda SOŠ pro administrativu Lipí Gymnázium Arabská PPP Ústeckého kraje SOŠ pro administrativu Lipí 13

14 Kde Spolupráce Projekt Lektor Škola Financování Daně Praha Bc. D. Lebeda ZŠ Hostivař ZŠ Hostivař Opava PPP Opava Bc. D. Lebeda Školení pedagogických pracovníků Teplice Praha PPP Ústeckého kraje Poznáním proti extremismu Bc. D. Lebeda Bc. D.Lebeda Mgr.Petr Korál Lucie Kalinová Školení pedagogických pracovníků SOŠ Učňovská, Domov mládeže PPPOpava PPP Ústeckého kraje MŠMT 1 Společně k bezpečí, o. s. 2 Totalita do 21. století nepatří! 3 Národní institut dětí a mládeže 4 Asi-milovaní, o. s. 14

15 Konference a další akce Kde Téma Účast Financování Pardubice Zlín Praha 7/Pelhřimov Praha 7 Krajská konference primární prevence Krajská konference primární prevence Dětský tábor pro děti z rizikových rodin (přednáška) Totalita do 21. století nepatří! (koncert) Praha 7 Bezpečné prázdniny 2010 (preventivní akce) Bc. David Lebeda Bc. David Lebeda Lucie Kalinová Bc. D.Lebeda, M. Lebeda Mgr. P. Korál, Jan Husák M a D. Lebedovi, Petr Korál (moderátor) Bc. David Lebeda, Jakub Budina KÚ Hradec králové KÚ Zlín ÚMČ Praha 7 (OSPOD) ÚMČ Praha 7 OKS OKŘ ÚMČ Praha 7 OKS OVV 15

16 PROJEKT PČR a IMPERATIV, o. s. Pracovníci Imperativ,o.s. dostali zadání projektu od Krajského ředitelství Praha PČR. Jednalo se o školení lektorů pro problematiku extremismu z řad policistů PIO (preventivně informační oddělení). Finančně byl projekt zabezpečen z meziresortních grantů MV ČR s tím, že pokud bude projekt úspěšný, bude se Imperativ, o.s. podílet i na celorepublikovém školení. To však i přes kladné hodnocení projektu (viz supervizní zpráva) nebylo bez odůvodnění ze strany PČR a MV ČR dodrženo. Je těžké pracovat se státní organizací, když nejsou průhledná výběrová řízení. Z tohoto důvodu se Imperativ,o.s. již o školení 16 policistů zatím nezajímalo, ani nebylo osloveno. Je vhodné také poznamenat, že pracovníci Imperativ, o.s. se do projektu vrhli s tím, že si byli vědomi finančního podhodnocení. Z hlediska prestiže však Imperativ, o.s. nabídku přijal a projekt vyhotovil. 1. fáze výroba 8 ks prezentací pro budoucí lektory 2. fáze školení lektorů 3. fáze výroba PC hry 4. fáze výroba ilustračního plakátu s extremistickou symbolikou

17 Byli vyškoleni preventisté kriminality KŘ Praha PČR, Kongresová 2, Praha 4, : 1. preventisté KŘ PČR hl.m. Prahy s územní působností OŘ I 2. preventisté KŘ PČR hl.m. Prahy s územní působností OŘ II 3. preventisté KŘ PČR hl.m. Prahy s územní působností OŘ III 4. preventisté KŘ PČR hl.m. Prahy s územní působností OŘ IV Lektor: Bc. David Lebeda Byla vyhotovena PC hra. Jednalo se o jednoduchou hru, kdy žáci zejména z řad ZŠ budou rozděleni do dvou skupin (aktivní je celá třída). Poté nastoupí první skupina a přihlásí se do hry. V tuto chvíli dostanou funkci policistů a budou vykonávat úkoly na demonstraci anarchistů a neonacistů (otázky + znalost zakázané symboliky) a následně získané informace zpracují na KŘ Praha PČR. Kdo dostane více bodů za získaný materiál a rovněž splní úkoly v lepším čase, vyhrává. Tato hra bude použita lektory při výuce problematiky extremismu. Vyrobil Imperativ,o.s.: Jakub Budina a Lucie Kalinová 17

18 Imperativ, o. s. Výroční zpráva 2010 Byl vyhotoven plakát se závadovou a jinou pravicovou i levicovou extremistickou symbolikou. Plakát je doplněn o znění zákona týkající se extremistismu, hudební kapely a oděvní značky vyhledávané extremisty. Vyrobil Imperativ,o.s.: Lucie Kalinová ExtrEmismus z pohledu trestního zákoníku Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku. (Současný politický extremismus a radikalismus, Jan Charvát, Portál, Praha Vražda (1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let. (2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let. (3) Odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2... g) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání ULtrALeviCOvÁ SymBOLiKA: Co poslouchá alternativní mládež? 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod 358 Výtržnictví ULtrAPrAviCOvÁ SymBOLiKA: CO POSlOUCHají NeONaCiSté? (White Power Rock) (Hardcore,Hip Hop, Oi,Punk, Street punk a další) the robocop Kraus the Pack a.d. Pipes and Pints Bpm rozpor mother anchorless Opozice Class War Kids abhorrence Stolen lives Honorace Opressed impact street troopers los Fastidios Bulldogs Curasbun protest edelweiss Piraten the Desmond Dekker laurel aitken sham 69 Cockney reject 4skins last resort angelic Upstarts Bussines Oppressed Condemned 84 Znak KSČ (Komunistická strana Československa) Znak KSm (Komunistický svaz mládeže) Znak Logo Ligy za KSČ Československé 5. internacionálu strany práce Znak trockistické organizace revo (součást mezinárodní sítě World revolution) Znak organizace Anarchokomunistická alternativa Odznak NSDAP Znak organizace (Nacionálně socialistická německá Hitlerjugend dělnická strana) Znak jednotek SS Znak jednotek SA Sluneční kruh ( Sonnenrad ) Nacistická říšská orlice SIG RUNE Znak Federace anarchistických skupin Anarchosyndikalistická vlajka a hvězda Znak raf (Frakce rudé armády) Znak Československé anarchistické federace Anarchistické A v kruhu Anarchistický symbol Black Cat (Černá kočka) Symbol triskele Černá anarchistická vlajka (Black flag) Symbol keltského kříže Symbol Kladiva a meče Anarchopunkové A Punková symbolika Punks Not Dead (volně přeloženo Punk žije ) Znak Anarcho feministické skupiny Symbol squattingu Symbol zdvižené pěsti (raised Fist) Symbolika organizace Antifa thorovo kladivo (mjölnir) Symbol White Power (Bílá síla) vlajka a znaky (český a moravský) Národního korporativismu Symbol hnutí Ku Klux Klan Symbol nacistického železného kříže ODAL RUNE LEBEN RUNE Symbol SS totenkopf TODES RUNE runová symbolika: (zleva) Sig rune, Odal rune (dvě varianty), Leben rune a todes rune Symbolika organizace Národní odpor vlčí hák ( Wolfsangel ) Znak občanského sdružení vlastenecká fronta Logo časopisu Antifašistická akce Symbol organizace Blood & Honour (Krev a čest) Logo anarchistického časopisu A kontra varianta symboliky Skinhead 88 hnutí skinheads (pojmy) Zkratka A.C.A.B ( All Cops Are Bastards všichni policajti jsou bastardi ) vizuální podoba nacistického a neonacistického pozdravu, tzv. hajlování Oi, Oi, Oi! oblíbený pokřik Bomber letecká bunda SymBOliKa čísel, POjmy 18 Adolf Hitler (1. a 8. písmeno abecedy) 88 Heil Hitler 14 čtrnáct slov citátu Davida Lanea We must secure the existence of our people and a future for white children. (musíme zabezpečit existenci našich lidí a budoucnost pro bílé děti.) Hard mods prvotní název hnutí Gang mods, rude Boys, Boot Boys (obliba vysokých bot), Skinheads další z názvů subkultury Vlajka Zášť 88 randall Gruppe Squad 96 (r.a.c.) juden mord (Krátký proces) Skullhead Orlík Braník Diktátor Útok agrese 95 Skrewdriver (ian Stuart Donaldson) Empire Valašská liga Squadron no remorse Brutal attack 4 Promille 9ème Panzer Symphonie a.l.k. Conflict 88 Stinkende Zecke Buldok agent Bulldogg agressive Force aryan Dreams ecce mors (NS Black metal) thor Calslagen a.v.e. Band Klansmen Brigade m Antifašistický znak A.F.A.B. ( All Fascists Are Bastards všichni fašisti jsou bastardi ) lonsdale oblíbená značka Symbol Ulice Lidem! (reclaim the Streets) Symbol organizace earth First! (Země především) Symbolika Fronty osvobození zvířat (A.L.F. Animal Liberation Front) Logo SHArP ( Skinheads Against racial Prejudice Skinheadi proti rasovým předsudkům ) Logo rash ( red and Anarchist Skinheads rudí a anarchističtí skinheadi ) Znak Blood & Honour Division Bohemia (česká odnož B & H) varianta znaku Combat 18 varianta znaku Hammerskins Nation varianty symbolů Anti Antifa Znak rozpuštěné Dělnické strany Znak Dělnické strany sociální spravedlnosti (nástupce DS) Zdroj: PČr, Antifa.cz, imperativ, Jan Charvát, miroslav mareš, veřejné zdroje Fred Perry trička rahowa racial Holy War (svatá rasová válka) thor Steinar, everlast, lonsdale, Pit Bull, Hooligan, Grassel oblíbené značky r.a.c. rock Against Communism (rock proti komunismu) Ben sharman košile r.a.r. rock Against racism (rock proti rasismu) A co na to zákon? Levicová autonomní hnutí Pravicová autonomní hnutí Symbolika velmi často přejatá od levicových hnutí Fotografie, která inspirovala vznik loga Good Night White Pride (GNWP) a modifikace loga Logo Antifašistická akce (AFA) z r. 1932, současné logo a modifikace Logo Národní a sociální akce Logo antifašistické kampaně Let s Fight White Pride Logo německé kampaně Nemáme chuť na nácky Antifašistické logo Antifa Ultra Originální antifašistické motivy propagující Black Block Imperativ,o.s. Využití finančních prostředků: CELKEM: DOHROMADY Antifašistický motiv z 80. let Logo britského antifašistického grafika Clifforda Harpera Fotografie z demonstrace proti neonacismu a vyrobená šablona Logo Capitalism (Kapitalismus zabíjí) Odznak propagující Black Block Protilevicové logo Protilevicové logo Let s Fight Left Side Good Night Left Side modifikované logo Nemáme chuť na izrael Logo a plakát Autonomních nacionalistů Logo Capitalism Návrh graffiti se symbolikou organizace Odpor.org modifikovaná šablona Odpor proti systému KŘ Praha, PIO, P ČR Výroba prezentací pro budoucí lektory, nákup spotřebního materiálu, Nákup 15 ks flasdisků tisk, doprava, telefony, výroba PC hry, nákup programu, nákup nosičů DVD a CD, přednáška o použití hry, přednáška o využití plakátu, výroba ilustračního plakátu, příprava supervizního semináře, pracovní jednání se zástupci P ČR, supervizní seminář ,- Kč 6.000,- Kč ,- Kč Všechny finanční prostředky poskytnuté v rámci projektu občanskému sdružení Imperativ byly náležitě využity a utraceny 18

19 Fotogalerie David a Martin Lebedovi s dětmi v rámci preventivní akce Bezpečné prázdniny 19

20 Jakub Budina (kameraman) a Mgr. Petr Korál (moderátor) na kocertu proti totalitě. Lucie Kalinová 20

21 Ilustrační materiál 21

22 KOMUNISMUS: MILIONŮ MRTVÝCH Sovětský svaz 6 8 milionů: Lenin (popravy v průběhu revoluce a občanské války) milionů: Stalin (popravy, pracovní tábory, gulagy ) Čína 29 milionů: Mao-Ce-Tung 1 2 miliony lidí popraveno při kulturní revoluci Ostatní 2 3 miliony (Východní Evropa, Vietnam, Kuba, Kambodža, Korea) Imperativ, o.s. ADVANCED PREVENTION AGAINST COMMUNISM Jakub Budina a Bc. David Lebeda u stánku s propagačními materiály Imperativ, o.s. 22

23 Spolupracujeme: 23

24 Nechceme, aby naše děti opět zažívaly v budoucnosti 40 let temna. /předseda Imperativ, o.s. Bc. David Lebeda/

Výroční zpráva za rok 2012. www.imperativ.cz

Výroční zpráva za rok 2012. www.imperativ.cz Výroční zpráva za rok 2012 www.imperativ.cz Jednej tak, aby maxima tvé vůle kdykoli zároveň mohla platit jako princip všeobecného zákonodárství. /Immanuel Kant/ 2 www.imperativ.cz Vedení Imperativ, o.s.

Více

Výroční zpráva za rok 2011. www.imperativ.cz

Výroční zpráva za rok 2011. www.imperativ.cz Výroční zpráva za rok 2011 Jednej tak, aby maxima tvé vůle kdykoli zároveň mohla platit jako princip všeobecného zákonodárství. /Immanuel Kant/ 2 Orgány sdružení, funcionáři a členové sdružení Nejvyšší

Více

Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová

Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová Od pradávna lidé využívají symbolů pro vyjádření názorů, postojů, nálady, jako symbol příslušnosti ke skupině, projev přátelství nebo nepřátelství.

Více

Extremismus jako riziko

Extremismus jako riziko Extremismus jako riziko LEDEN 18. 1. 1941 první transport plzeňských Židů do koncentračního tábora. Možnosti antisemitských demonstrací.1 27. 1. Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 3 květen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Změny v image českých neonacistů Čeští rasističtí skinheads a neonacisté si vytvářejí svou svébytnou

Více

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍ Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec Pan Martin Matička ROZHODNUTÍ Magistrát

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 4 červen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Symbolika ultrapravicových hnutí Od počátku své existence využívají rasističtí skinheads široké spektrum

Více

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9 Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha 14. července 2015 Počet listů: 9 Extremismus Souhrnná situační zpráva 2. čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v

Více

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 15. dubna 2014 Počet listů: 7 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2014...

Více

Výroční zpráva za rok 2013. www.imperativ.cz

Výroční zpráva za rok 2013. www.imperativ.cz Výroční zpráva za rok 213 www.imperativ.cz Jednej tak, aby maxima tvé vůle kdykoli zároveň mohla platit jako princip všeobecného zákonodárství. /Immanuel Kant/ 1. 2. 3. 4. 5. Bc. David LEBEDA, Mgr. Petr

Více

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Preventivní skupina Sociálně patologické jevy Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Základní programová nabídka 1. ročník Listina základních práv a svobod /Práva

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Jan Dočkal 2015 Extremismus Jakákoli ideologie či politické uskupení nepřátelské demokracii a ústavě.

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jana Smítalová Projednáno na a schváleno PR: 10. 9. 2014

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

Centrum sociálních služeb Praha, středisko Pražské centrum primární prevence (PCPP)

Centrum sociálních služeb Praha, středisko Pražské centrum primární prevence (PCPP) Centrum sociálních služeb Praha, středisko Pražské centrum primární prevence (PCPP) Pražské centrum primární prevence (PCPP) Vzniklo v roce 2008 jako odborné metodické a koordinační pracoviště zaměřené

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Skinheadské a neonacistické hudební kapely v České republice

Skinheadské a neonacistické hudební kapely v České republice Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie Diplomová práce Skinheadské a neonacistické hudební kapely v České republice Milan Říský Vedoucí práce: Mgr. Martin Černý Prohlašuji,

Více

Projekt Můj život moje volba? pátek 11.5.2011 anotace dílen

Projekt Můj život moje volba? pátek 11.5.2011 anotace dílen Projekt Můj život moje volba? pátek 11.5.2011 anotace dílen Za mřížemi život nekončí některá volba prostě není ta správná, alespoň podle zákona... trestu vězení se říká odnětí svobody, alespoň podle zákona...

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty BULLETIN o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice číslo 2 duben 2008 Téma bulletinu Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty Za neonacistické sdružení označujeme takové subjekty, které

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii ŠKOLNÍ PROGRAMY Značnou část preventivní práce MP Český Krumlov představuje práce s dětmi a mládeží. Stále platí staré české přísloví, které praví, že příležitost dělá zloděje. O jeho pravdivosti se při

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

Příloha č. 1. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec. Liberec 10.

Příloha č. 1. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec. Liberec 10. Příloha č. 1 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec Liberec 10. února 2012 Preventivní činnost KŘP LK podkladová zpráva KŘP LK PIO Organizační

Více

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman HROZBY EXTREMISMU Václav Zeman Obsah Úvodem... 3 1. Základní pojmy... 4 Extrémně pravicové ideologie:... 12 Extrémně levicové ideologie:... 19 Subkultury:... 22 2. Symbolika extremistických skupin... 25

Více

The left-wing extremism in the Czech Republic

The left-wing extremism in the Czech Republic The left-wing extremism in the Czech Republic Bc. David Lebeda: Je třeba si připomenout, že historie se opakuje! Bc. David Lebeda V souvislosti s problematikou extremismu hovoříme z bezpečnostního hlediska

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

Neonacismus v Èeské republice

Neonacismus v Èeské republice Neonacistické organizace Neonacistická větev skinheadského hnutí se v České republice vyprofilovala nedlouho po sametové revoluci. Již za totality zde existovalo několik desítek skinheadů, ti však byli

Více

Historické kořeny levicových hnutí a ideologií. Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus

Historické kořeny levicových hnutí a ideologií. Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus Historické kořeny levicových hnutí a ideologií Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus Průmyslová revoluce v 17. a 18. století vynálezy, hospodářské a sociální změny Průmyslová revoluce přinesla

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence Miluše Stehlíková Petra Václavová OBSAH 1. Představení programu SPP 2. Popis třídy 3. Zakázka školy 4. Průběh setkání 5.

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. dubna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. dubna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. dubna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2015...

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

III. ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY. Strategie boje proti extremismu

III. ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY. Strategie boje proti extremismu III. ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY Strategie boje proti extremismu PRAHA 2009 OBSAH I. Problematika extremismu na území České republiky v roce 2008 1 1. Úvod 1 2. Extremismus na území ČR v roce 2008 1 2.1

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty

Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty 11. TRESTNÍ SAZBY Zdroj: Jan Zouhar Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty Metodické poznámky

Více

Testování (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou

Testování (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou Břetislav Brejcha & Jaroslav Šejvl Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí Obsah prezentace Legislativa v oblasti

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Krizový plán pro sociálně patologické jevy

Krizový plán pro sociálně patologické jevy Krizový plán pro sociálně patologické jevy Úvod 2 Omamné a psychotropní látky 3 Šikana 5 Poradenská a preventivní činnost 7 1 Úvod Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost při jakýchkoliv změnách v chování,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech Krajská knihovna, Karlovy Vary 26. 11. 2014 A PEER LEARNING Tomáš Botlík NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata,

Více

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2014 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 byla schválena vládou dne 21. května 2014 usnesením č. 372. Text neprošel

Více

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Seminář k pracovní rehabilitaci Projekt: RP: Příjemce: RAP Rehabilitace Aktivace Práce PENTACOM Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Základní informace Projekt Rehabilitace- Aktivace-Práce 40 partnerských

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy

Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy Datum jednání: 26. dubna 2011 Přítomni : dle prezenční listiny K času zahájení jednání

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Extremismus a škola Úvod do tématu

Extremismus a škola Úvod do tématu Vzdělávací program Pořadové číslo :. Název vzdělávacího programu : Extremismus a škola úvod do tématu Od roku 2008 významně narostly aktivity extremistických organizací a jejich aktivisté se stále více

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více