Úloha 5: Charakteristiky optoelektronických součástek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úloha 5: Charakteristiky optoelektronických součástek"

Transkript

1 Petra Suková, 2.ročník, F-14 1 Úloha 5: Charakteristiky optoelektronických součástek 1 Zadání 1. Změřte voltampérové a světelné charakteristiky připravených luminiscenčních diod v propustném směru a určete, z jakého materiálu jsou jednotlivé diody zhotoveny. 2. ZezměřenýchV-Acharakteristikurčeteprojednotlivédiodystatickýodpor R d, dynamickýodpor R di,hodnotukonstanty naprahovénapětí U. 3. Změřte charakteristiky fototranzistoru při třech různých hladinách osvětlení. Určete zisk fototranzistoru. 4. Naměřenécharakteristikyzpracujtegraficky.Nezapomeňtenagrafln(I F )vs. U F. 2 Teorie Přiložíme-li napětí na polovodičový N-P přechod v propustném směru, dochází k přechodu minoritním nosičů proudu do vodivostním oblastí, jejichž část zářivě rekombinuje a majoritními nosiči, címž emituje světlo. Na tomto principu pracuje luminiscenční dioda. Voltampérová charakteristika diody splňuje vztah(viz[3]) ( I F = I 0 exp e(u ) F I F R S ) 1, (1) nkt kde I F jeproudprotékajícídiodou, I 0 jezbytkovýproud, enábojelektronu, U F napětínadiodě, R S sériovýodpordiody, nkonstantacharakterizujícívlastnostidiody, k Boltzmannova konstanta a T absolutní teplota. Tento vzorec můžeme za určitých podmínek(eu F 4kT U F I F R S )zjednodušitna I F = I 0 ( exp eu F nkt ). (2) Podle[3]můžemevzorec(2)připokojovéteplotěpoužítpronapětí U F 100mV. Zlogaritmováním tohoto vztahu získáme lineární vztah ln I F = a+ e nkt U F. (3) Ze směrnice získané přímky tedy lze vyjádřit hodnotu n. Statický odpor diody je definován vztahem Dále můžeme definovat dynamický odpor, splňující vztah R d = U F 0 I F0. (4) R di = du F di F IF0. (5) Prahovénapětí U můžemeurčitextrapolacílineárníčástivoltampérovécharakteristikypro I=0A.Totonapětíjeblízkédifůznímunapětí(šířcezakázanéhopásu).

2 Petra Suková, 2.ročník, F-14 2 Fototranzistor pohlcuje záření v bázi. Vzniklé menšinové nosiče přecházejí do kolektoru,kdejakovětšinovénosičetvoříprimárnífotoproud I Φ.Většinovénosičevbázi snižují potenciálovou bariéru emitorového přechodu, kterým poté do báze přitékají další minoritní nosiče a dochází tak k zesílení primárního fotoproudu podle vzorce I CO = GI Φ, (6) kde Gjeziskfototranzistoru(dosahujeřádu10 2 ). Spojíme-li vodivě emitor s bází, zrušíme tím jeho funkci a k zesílení nedocházímůžeme tedy měřit přímo primární proud, což nám dovoluje s využitím vztahu 6 určit zesílení fototranzistoru. Voltampérovácharakteristikafototranzistorujezávislostkolektorovéhoproudu I CO nanapětíkolektor-emitor U CE. 3 Měření Galvanoměr MG5 Fotodioda LQ 1131 Fotodioda L934LGD Obrázek 1: Zapojení měření charakteristik diod Měření voltampérové a světelné charakteristiky obou fotodiod jsem prováděla při zapojení na obrázku 1. Naměřené hodnoty viz tabulky 1 a 2, grafické zpracování viz grafy 1 až 6. Galvanoměr udával hodnoty proudu indukovaného na měrné fotodiodě, nebyl však kalibrován určitou hodnotou světelného toku, světelnou charakteristiku diod tedy udávám v relativních jednotkách(předpokládám lineární vztah mezi indukovaným napětím a dopadajícím světelným tokem). Z lineární části voltampérové charakteristiky jsem extrapolací proložené přímky do hodnoty I=0mAzjistilahodnotuprahovéhonapětíoboudiod U 1 =(1,6 ±0,1)V, U 2=(1,9 ±0,1)V. Lineární regresí jsem spočetla pomocí funkce linfit jazyka IDL. Jelikož výsledek regrese závisí na odhadu, kde charakteristika vykazuje lineární průběh(tedy na počtu bodů, které zahrneme do výpočtu), odhadla jsem chybu výsledku z průběhu grafu(je větší než chyba lineární regrese). Statický(viz vztah 4) a dynamický(viz vztah 5) odpor diod jsem určila pro jmenovitý proud I=20mA.

3 Petra Suková, 2.ročník, F-14 3 Tabulka 1: Voltampérová a světelná charakteristika diody LQ1131 U[V] 0,173 0,254 0,278 0,373 0,420 0,480 0,585 0,714 0,821 I[mA] , I Φ U[V] 0,981 1,033 1,127 1,175 1,234 1,244 1,278 1,300 1,328 I[mA] 0 0, ,001 0,001 0,003 0,004 0,005 0,010 I Φ U[V] 1,346 1,355 1,369 1,376 1,383 1,390 1,407 1,423 1,438 I[mA] 0,014 0,018 0,025 0,029 0,033 0,040 0,061 0,090 0,134 I Φ U[V] 1,451 1,471 1,483 1,493 1,503 1,508 1,524 1,532 1,541 I[mA] 0,185 0,315 0,428 0,552 0,707 0,814 1,232 1,517 1,927 I Φ 0 0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 2,5 3,0 U[V] 1,550 1,559 1,570 1,574 1,580 1,590 1,593 1,596 1,602 I[mA] 2,37 2,96 3,90 4,30 4,92 6,08 6,50 7,00 7,91 σ I [ma] 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 I Φ 4,0 5,0 7,0 8,0 9,5 12,5 13,0 14,5 17,0 U[V] 1,605 1,612 1,617 1,621 1,624 1,630 1,634 1,637 1,640 I[mA] 8,50 9,57 10,58 11,37 12,01 13,12 14,13 15,00 15,61 σ I [ma] 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 I Φ 18,5 21,0 23,0 24,5 26,0 28,0 30,0 31,5 33,0 U[V] 1,642 1,645 1,646 1,649 1,654 1,654 1,658 1,660 1,665 I[mA] 15,61 16,88 17,41 18,08 19,57 20,0 21,1 22,0 23,1 σ I [ma] 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,05 0,05 0,05 0,05 I Φ 33,0 35,0 36,0 37,5 40,0 40,5 43,0 45,0 47,5 U[V] 1,668 1,669 1,671 1,672 1,673 1,676 1,678 1,681 1,683 I[mA] 24,2 24,7 25,4 25,7 26,4 27,3 28,1 28,8 30,0 σ I [ma] 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 I Φ 49,0 50,5 60,0 65,0 65,0 70,0 70,0 75,0 75,0 σ IΦ 0,5 0,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 σ U =0,0005V; σ IΦ =0,5pro I Φ 50 R d1 =(83 ±2)Ω;R d2 =(116 ±2)Ω R di1 =(3,1 ±0,5)Ω;R di2 =(24 ±3)Ω Dynamický odpor jsem určila ze směrnice přímky, procházející naměřenými hodnotamivokolíbodu I=20mA(s 1 =(321 ±5)mA V 1 ; s 2 =(41 ±2)mA V 1 ).Chybu ovšem opět negativně ovlivňují výše zmíněné skutečnosti, a tedy jsem ji určila větší než je statistická hodnota.

4 Petra Suková, 2.ročník, F-14 4 Tabulka 2: Voltampérová a světelná charakteristika diody L934LGD U[V] 0,173 0,327 0,582 0,812 0,989 1,261 1,427 1,508 1,564 I[mA] ,000 I Φ U[V] 1,640 1,662 1,695 1,725 1,744 1,758 1,797 1,809 1,837 I[mA] 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,002 2,500 3,000 3,500 I Φ U[V] 1,844 1,868 1,895 1,916 1,937 1,960 1,975 1,992 2,004 I[mA] 4,000 4,500 5,500 6,00 6,50 7,50 8,00 8,50 9,00 σ I [ma] 0,0005 0,0005 0,0005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 I Φ 0 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 U[V] 2,022 2,040 2,057 2,074 2,085 2,103 2,116 2,130 2,147 I[mA] 10,00 11,00 11,50 12,50 13,50 14,00 15,00 17,00 17,50 σ I [ma] 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 I Φ 4,0 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,0 8,5 9,0 U[V] 2,163 2,184 2,200 2,216 2,241 2,259 2,277 2,328 2,346 I[mA] 18,50 19,00 19,50 20,00 21,00 21,00 21,50 20,0 21,1 σ I [ma] 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,05 0,05 I Φ 10,0 11,0 11,5 12,5 13,5 14,0 15,0 17,0 17,5 U[V] 2,368 2,385 2,4 2,421 2,44 2,451 2,469 2,482 I[mA] 22,25 23, ,25 26,3 26,9 27,9 28,65 σ I [ma] 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 I Φ 18, , ,5 22 σ U =0,0005V; σ IΦ =0,5 Z lineární části závislosti ln(i) na U, která splňuje vztah 3, jsem lineární regresí určila směrnici a z ní konstantu n obou diod n 1 =(1,6 ±0,1),n 2 =(1,9 ±0,1). Obrázek 2: Zapojení měření charakteristik fototranzistoru Dále jsem měřila charakteristiky fototranzistoru pro 3 různé hodnoty osvětlení, danéproudemvosvětlující diodě I d1 = 0,6mA, I d2 =0,4mAaI d3 =0,2mA. Výsledkyměřeníviztabulky3,4a5a graf 7. Pronapětí U = 3Vjsemzměřila také primární proud při zkratované bázi a emitoruapakpodlevztahu6určilazesílení G. Výsledky viz tabulka 6.

5 Petra Suková, 2.ročník, F-14 5 Tabulka3:Charakteristikafototranzistorupronapájecíprouddiody I d =0,6mA U CE [V] 0,0012 0,0046 0,0063 0,0088 0,0116 0,0162 0,0213 0,0273 0,0362 σ UCE [mv] 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 I CO [µa] -0,05 0 0,03 0,05 0,10 0,20 0,30 0,45 0,80 σ ICO [µa] 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 U CE [V] 0,0407 0,0450 0,0508 0,0538 0,0585 0,0627 0,0662 0,0725 0,0819 σ UCE [mv] 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 I CO [µa] 1,00 1,20 1,50 1,68 2,03 2,40 3,0 3,8 5,5 σ ICO [µa] 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,3 0,3 0,3 U CE [V] 0,0891 0,0955 0,1001 0,1175 0,1293 0,1358 0,1387 0,1397 0,1497 σ UCE [mv] 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 I CO [µa] 7,0 8,8 10,0 15,5 20,0 23,3 25, σ ICO [µa] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3 3 U CE [V] 0,1634 0,1931 0,2196 0,2306 0,2742 0,321 0,338 0,358 0,549 σ UCE [mv] 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,5 0,5 0,5 0,5 I CO [µa] σ ICO [µa] U[V] 0,618 0,730 1,118 1,438 1,807 2,083 2,568 2,807 3,002 σ U [mv] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 I Φ [µa] σ IΦ [µa] U[V] 3,137 3,550 4,010 4,710 4,820 σ U [mv] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 I Φ [µa] σ IΦ [µa]

6 Petra Suková, 2.ročník, F-14 6 Tabulka4:Charakteristikafototranzistorupronapájecíprouddiody I d =0,4mA U[V] 0,0016 0,0073 0,0108 0,0129 0,0173 0,0214 0,0246 0,0281 0,0321 σ U [mv] 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 I Φ -0,03 0,00 0,03 0,05 0,08 0,10 0,14 0,19 0,25 σ IΦ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 U[V] 0,0347 0,0399 0,0469 0,0489 0,0528 0,0582 0,0615 0,0673 0,0719 σ U [mv] 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 I Φ 0,30 0,40 0,55 0,63 0,75 0,95 1,06 1,30 1,50 σ IΦ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 U[V] 0,0788 0,084 0,0861 0,0911 0,1129 0,1175 0,1247 0,1295 0,1359 σ U [mv] 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 I Φ 1,90 2,30 2,48 3,3 6,5 7,5 9,3 10,5 12,0 σ IΦ 0,03 0,03 0,03 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 U[V] 0,1425 0,1506 0,1702 0,1847 0,1864 0,2025 0,2502 0,285 0,358 σ U [mv] 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,5 0,5 I Φ 13,5 15,5 20,5 24, σ IΦ 0,3 0,3 0,3 0, U[V] 0,677 0,873 1,207 1,73 2,055 2,571 2,917 3,001 3,28 σ U [mv] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 I Φ σ IΦ U[V] 4,06 4,7 4,94 σ U [mv] 0,5 0,5 0,5 I Φ σ IΦ Diskuze Je-li dioda vyrobená ze směsi galia, arsenu a fosforu, mohu z určených hodnot prahového napětí určit zastoupení těchto prvků(viz[3]). Prahové napětí diody LQ 1131 je přibližně 1,6V,jejísloženíjetedyGaAs 0,8 P 0,2.PrahovénapětídiodyL934GDjezhruba1,9V,a odpovídajícísloženíjegaas 0,5 P 0,5.Rozdílnéprahovénapětítakézpůsobujerůznébarvy diod. Při přepínání rozsahů přístrojů mohlo docházet k ovlivnění naměřených hodnot kvůli změnámjejichodporů.vgrafu3jedobřevidětskokvnaměřenýchbodech,kterýprávě odpovídá přepnutí mezi rozsahy, předpokládám tedy, že je tímto způsoben. Z tohoto důvodu jsem při výpočtu prahového napětí zahrnula pouze hodnoty menší, které dobře odpovídají teoretickým předpokladům. Při výpočtu konstanty n jsem musela odhadnout teplotu PN přechodu. Jelikož se diodaprůchodemproudumírnězahřívá,odhadlajsemjejíteplotu T =(300 ±10)K. Tento fakt zanáší do měření další chybu. Všechny výpočty, které využívaly lineární regresi, jsou zatíženy chybou, která je způsobena subjektivním odhadem oboru lineární závislosti naměřených hodnot. Z tohoto

7 Petra Suková, 2.ročník, F-14 7 Tabulka5:Charakteristikafototranzistorupronapájecíprouddiody I d =0,2mA U[V] 0,0016 0,0145 0,0401 0,0541 0,064 0,0692 0,0739 0,0799 0,0869 σ U [mv] 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 I Φ -0,03 0,00 0,08 0,15 0,25 0,38 0,40 0,50 0,65 σ IΦ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 U[V] 0,0945 0,1012 0,1055 0,1202 0,1253 0,1291 0,1326 0,1357 0,1357 σ U [mv] 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 I Φ 0,85 1,05 1,20 1,78 1,93 2,10 2,30 2,48 2,6 σ IΦ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,3 U[V] 0,1623 0,1993 0,222 0,415 0,434 0,848 1,208 1,51 1,767 σ U [mv] 0,05 0,05 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 I Φ 4,5 7,0 8,5 8,8 9,0 9,0 9,1 9,3 9,1 σ IΦ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 U[V] 1,999 2,228 2,487 2,746 2,984 4,04 4,45 4,9 σ U [mv] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 I Φ 9,1 9,1 9,3 9,3 9,4 9,4 9,5 9,8 σ IΦ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 důvodu uvažuji všechny chyby větší, než příslušné chyby lineární regrese. Zgrafu5a6vidíme,ževztah2platípřibližněpronapětímenšínežprahovéaz těchto hodnot jsem určila hodnotu konstanty n. Při měření hodnot pomocí galvanometru se také projevovala chyba v jeho konstrukci. Při různé poloze galvanometr ukazoval při nulovém proudu různé hodnoty. Tuto systematickou chybu jsem se snažila eliminovat podložením galvanometru takovým způsobem, aby při nulovém proudu skutečně ukazoval nulu. Toho se ovšem dosahovalo poměrně těžce a s chybou minimálně půl dílku galvanometru. Tato chyba se nejvíce projevila při měření zesílení fototranzistoru, kdy obvodem při spojené bázi a emitoru tekly opravdu malé proudy. Pro nejnižší hodnotu osvětlení se naměřená hodnota dokonce blížila k nule, s uvážením výše zmíněného a porovnáním s hodnotou při vypojeném fototranzistoru, jsem tuto hodnotu uvažovala jako půl dílku. Chyba tohoto určení zisku fototranzistoru pro nejnižší úrověň osvětlení je pak z tohoto důvodu větší než 100%. Tabulka 6: Hodnoty proudu při zkratované a nezkratované bázi a emitoru I d [ma] I CE [µa] I CEzkrat [µa] G σ G 0,2 9,4 0, ,4 43 0, , , σ ICEzkrat =0,025, σ Id =0,0005mA

8 Petra Suková, 2.ročník, F-14 8

9 Petra Suková, 2.ročník, F-14 9

10 Petra Suková, 2.ročník, F I d =0,6mA I d =0,4mA I d =0,2mA

11 Petra Suková, 2.ročník, F Závěr 1. Změřila jsem voltampérové a světelné charakteristiky připravených luminiscenčních diod v propustném směru, výsledky měření viz tabulky 1, 2, grafické zpracovánívizgrafy1až6. Určilajsemmateriáltěchtodiod:LQ 1131-GaAs 0,8 P 0,2 ;L934GD-GaAs 0,5 P 0,5. 2. Ze změřených V-A charakteristik jsem určila pro jednotlivé diody statický odpor R d,dynamickýodpor R di,hodnotukonstanty naprahovénapětí U. LQ 1131 L934GD U [V] 1,6 ±0,1 1,9 ±0,1 R d [Ω] 83 ±2 116 ±2 R di [Ω] 3,1 ±0,5 24 ±3 n 1,6 ±0,1 1,9 ±0,1 3. Změřila jsem charakteristiky fototranzistoru při třech různých hladinách osvětlení. Výsledkyměřeníviztabulky3,4a5,grafickézpracovánívizgraf7. Určila jsem zisk fototranzistoru při těchto hladinách osvětlení. Použitá literatura I d [ma] 0,2 0,4 0,6 G σ G [1] J. Brož, V. Roskovec, M. Valouch: Fyzikální a matematické tabulky, SNTL, Praha 1980 [2] I. Pelant, J. Fiala, J. Pospíšil, J. Fähnrich: Fyzikální praktikum III- Optika, Karolinum, Praha 1993 [3]

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky M UK Praktikum III - Optika Úloha č. 5 Název: Charakteristiky optoelektronických součástek Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 2. 3. 28

Více

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM... Úloha č. Název: Pracoval: stud. skup. dne Odevzdal dne: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při měření 0 5 Teoretická

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky optoelektronických součástek

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky optoelektronických součástek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III. Úloha č. 5 Název: Charakteristiky optoelektronických součástek Pracoval: Lukáš Vejmelka obor (kruh) FMUZV (73) dne 3.3.2014

Více

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru Petra Suková, 2.ročník, F-14 1 Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru 1 Zadání 1. Změřte současně světelnou i voltampérovou charakteristiku polovodičového laseru. Naměřenézávislostizpracujtegraficky.Stanovteprahovýproud

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 11.3.2013 Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 11.3.2013 Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Petr Švaňa Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 38 ID 155793 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Ladislav Šulák 25.2.2013 11.3.2013 Příprava Opravy

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

Charakteristiky optoelektronických součástek

Charakteristiky optoelektronických součástek FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Spolupracoval Jan Floryček Jméno a příjmení Jakub Dvořák Ročník 1 Měřeno dne Předn.sk.-Obor BIA 27.2.2007 Stud.skup. 13 Odevzdáno dne Příprava Opravy Učitel

Více

Úloha 3: Mřížkový spektrometr

Úloha 3: Mřížkový spektrometr Petra Suková, 2.ročník, F-14 1 Úloha 3: Mřížkový spektrometr 1 Zadání 1. Seřiďte spektrometr pro kolmý dopad světla(rovina optické mřížky je kolmá k ose kolimátoru) pomocí bočního osvětlení nitkového kříže.

Více

Laboratorní cvičení č.15. Název: Měření na optoelektronických prvcích. Zadání: Popis měřeného předmětu: Teoretický rozbor:

Laboratorní cvičení č.15. Název: Měření na optoelektronických prvcích. Zadání: Popis měřeného předmětu: Teoretický rozbor: Laboratorní cvičení č.15 Název: Měření na optoelektronických prvcích Zadání: Změřte voltampérovou charakteristiku fototranzistoru, fotodiody (fotovodivostní a fotovoltaický režim) a fotorezistoru pro pět

Více

2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte stupnici monochromátoru SPM 2.

2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte stupnici monochromátoru SPM 2. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte současně světelnou i voltampérovou charakteristiku polovodičového laseru. Naměřené závislosti zpracujte graficky. Stanovte prahový proud i 0. 2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte

Více

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 1 Pracovní úkoly 1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 2. Určete dynamický vnitřní odpor Zenerovy diody v propustném směru při proudu 200 ma

Více

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte,

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte, 1 Pracovní úkol 1. Změřte současně světelnou i voltampérovou charakteristiku polovodičového laseru. Naměřené závislosti zpracujte graficky. Stanovte prahový proud i 0. 2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: II Název: Měření odporů Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 28.11.2008 Odevzdal

Více

Měření charakteristik fotocitlivých prvků

Měření charakteristik fotocitlivých prvků Měření charakteristik fotocitlivých prvků Úkol : 1. Určete voltampérovou charakteristiku fotoodporu při denním osvětlení a při osvětlení E = 1000 lx. 2. Určete voltampérovou charakteristiku fotodiody při

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 11: Termická emise elektronů

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 11: Termická emise elektronů FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 15.4.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: Pa 9:30 Spolupracovníci: Jana Navrátilová Hodnocení: Úloha 11: Termická emise elektronů

Více

Systém vykonávající tlumené kmity lze popsat obyčejnou lineární diferenciální rovnice 2. řadu s nulovou pravou stranou:

Systém vykonávající tlumené kmity lze popsat obyčejnou lineární diferenciální rovnice 2. řadu s nulovou pravou stranou: Pracovní úkol: 1. Sestavte obvod podle obr. 1 a změřte pro obvod v periodickém stavu závislost doby kmitu T na velikosti zařazené kapacity. (C = 0,5-10 µf, R = 0 Ω). Výsledky měření zpracujte graficky

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce: RIEDL 3.EB 10 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte statické hybridní charakteristiky tranzistoru KC 639 v zapojení se společným emitorem (při měření nesmí dojít k překročení mezních hodnot). 1) Výstupní charakteristiky

Více

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD Universita Pardubice Ústav elektrotechniky a informatiky Elektronické součástky Laboratorní cvičení č.1 VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD Jméno: Pavel Čapek, Aleš Doležal, Lukáš Kadlec, Luboš Rejfek Studijní

Více

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum III - Optika Úloha č. 13 Název: Vlastnosti rentgenového záření Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 3. 4. 2008 Odevzdal

Více

Abstrakt. fotodioda a fototranzistor) a s jejich základními charakteristikami.

Abstrakt. fotodioda a fototranzistor) a s jejich základními charakteristikami. Název a číslo úlohy: 9 Detekce optického záření Datum měření: 4. května 2 Měření provedli: Vojtěch Horný, Jaroslav Zeman Vypracovali: Vojtěch Horný a Jaroslav Zeman společnými silami Datum: 4. května 2

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: X Název: Hallův jev Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 19.12.2008 Odevzdal dne:

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: VII Název: Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou Pracoval: Pavel Brožek stud.

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 4 název Záporná zpětná vazba v zapojení s operačním zesilovačem MAA741 Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 9. 12. 2008 vypracování protokolu 14. 12. 2008

Více

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU 6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU Měřicí potřeby 1) solární baterie 2) termoelektrická baterie 3) univerzální měřicí zesilovač 4) reostat 330 Ω, 1A 5) žárovka 220 V / 120 W s reflektorem 6) digitální multimetr

Více

1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V.

1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V. 1 Pracovní úkoly 1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V. 2. Změřte substituční metodou vnitřní odpor

Více

2 (3) kde S je plocha zdroje. Protože jas zdroje není závislý na směru, lze vztah (5) přepsat do tvaru:

2 (3) kde S je plocha zdroje. Protože jas zdroje není závislý na směru, lze vztah (5) přepsat do tvaru: Pracovní úkol 1. Pomocí fotometrického luxmetru okalibrujte normální žárovku (stanovte její svítivost). Pro určení svítivosti normální žárovky (a její chyby) vyneste do grafu závislost osvětlení na převrácené

Více

Úloha 4: Totální účinný průřez interakce γ záření absorpční koeficient záření gama pro některé elementy

Úloha 4: Totální účinný průřez interakce γ záření absorpční koeficient záření gama pro některé elementy Petra Suková, 3.ročník 1 Úloha 4: Totální účinný průřez interakce γ záření absorpční koeficient záření gama pro některé elementy 1 Zadání 1. UrčeteabsorpčníkoeficientzářenígamaproelementyFe,CdaPbvzávislostinaenergii

Více

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: (a) cívka bez jádra (b) cívka s otevřeným jádrem (c) cívka s uzavřeným jádrem 2. Přímou metodou změřte odpor

Více

Fotoelektrické snímače

Fotoelektrické snímače Fotoelektrické snímače Úloha je zaměřena na měření světelných charakteristik fotoelektrických prvků (součástek). Pro měření se využívají fotorezistor, fototranzistor a fotodioda. Zadání 1. Seznamte se

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

Fyzikální praktikum II

Fyzikální praktikum II Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum II Úloha č. 9 Název úlohy: Charakteristiky termistoru Jméno: Ondřej Skácel Obor: FOF Datum měření: 16.11.2015 Datum odevzdání:... Připomínky opravujícího:

Více

5. Pro jednu pružinu změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení

5. Pro jednu pružinu změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení 1 Pracovní úkoly 1. Změřte dobu kmitu T 0 dvou stejných nevázaných fyzických kyvadel.. Změřte doby kmitů T i dvou stejných fyzických kyvadel vázaných slabou pružnou vazbou vypouštěných z klidu při počátečních

Více

Grafické řešení: obvod s fotodiodou

Grafické řešení: obvod s fotodiodou 1.11.2011 2E/95 Grafické řešení: obvod s fotodiodou Zadání: Graficky určete napětí zdroje ε a zatěžovací odpor R, potřebný k dosažení požadovaného efektu změnou osvětlení: a) získání velké proudové citlivosti

Více

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017 Fakulta biomedicínského inženýrství Teoretická elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. Léto 2017 8. Nelineární obvody nesetrvačné dvojpóly 1 Obvodové veličiny nelineárního dvojpólu 3. 0 i 1 i 1 1.5

Více

Úloha 8: Absorpce beta záření. Určení energie betarozpadu měřením absorpce emitovaného záření.

Úloha 8: Absorpce beta záření. Určení energie betarozpadu měřením absorpce emitovaného záření. Petra Suková, 3.ročník 1 Úloha 8: Absorpce beta záření. Určení energie betarozpadu měřením absorpce emitovaného záření. 1 Zadání Vtétoúlozesepoužívázářič 90 Sr,kterýserozpadápodleschematunaobr.1.Spektrumemitovaných

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 2 název Vlastnosti polovodičových prvků Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 11. 11. 2008 vypracování protokolu 23. 11. 2008 Zadání 1. Seznamte se s funkcí

Více

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum III - Optika Úloha č. 4 Název: Měření fotometrického diagramu Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 27. 3. 28 Odevzdal

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: IV Název: Měření malých odporů Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 19.12.2008 Odevzdal

Více

Fotoelektrické snímače

Fotoelektrické snímače SB 272 VŠB TUO Ostrava Program 4. Fotoelektrické snímače Vypracoval: Crlík Zdeněk Spolupracoval: Jaroslav Datum měření: 6.04.2006 Zadání 1. Seznamte se s předloženými součástkami pro detekci světelného

Více

Úloha 5: Spektrometrie záření α

Úloha 5: Spektrometrie záření α Petra Suková, 3.ročník 1 Úloha 5: Spektrometrie záření α 1 Zadání 1. Proveďte energetickou kalibraci α-spektrometru a určete jeho rozlišení. 2. Určeteabsolutníaktivitukalibračníhoradioizotopu 241 Am. 3.

Více

2.3 Elektrický proud v polovodičích

2.3 Elektrický proud v polovodičích 2.3 Elektrický proud v polovodičích ( 6 10 8 10 ) Ωm látky rozdělujeme na vodiče polovodiče izolanty ρ ρ ( 10 4 10 8 ) Ωm odpor s rostoucí teplotou roste odpor nezávisí na osvětlení nebo ozáření odpor

Více

2. Stanovte hodnoty aperiodizačních odporů pro dané kapacity (0,5; 1,0; 2,0; 5,0 µf). I v tomto případě stanovte velikost indukčnosti L.

2. Stanovte hodnoty aperiodizačních odporů pro dané kapacity (0,5; 1,0; 2,0; 5,0 µf). I v tomto případě stanovte velikost indukčnosti L. 1 Pracovní úkoly 1. Sestavte obvod podle obr. 1 a změřte pro obvod v periodickém stavu závislost doby kmitu T na velikosti zařazené kapacity. (C = 0,1; 0,3; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0 µf, R = 20 Ω). Výsledky měření

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. IV Název: Měření malých odporů Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 10.10.2008 Odevzdal

Více

1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu. 2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku.

1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu. 2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu. 2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku. 3. Výsledky měření graficky znázorněte, modul

Více

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová Úvod do teorie měření Eva Hejnová Literatura: Novák, R. Úvod do teorie měření. Ústí nad Labem: UJEP, 2003 Sprušil, B., Zieleniecová, P.: Úvod do teorie fyzikálních měření. Praha: SPN, 1985 Brož, J. a kol.

Více

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha 2: Hysterezní smyčka Datum měření: 11. 3. 2016 Doba vypracovávání: 10 hodin Skupina: 1, pátek 7:30 Vypracoval: Tadeáš Kmenta Klasifikace: 1 Zadání 1. DÚ: Zjistěte,

Více

Fyzikální praktikum I

Fyzikální praktikum I Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum I Úloha č. II Název úlohy: Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru Jméno: Ondřej Skácel Obor: FOF Datum měření: 2.3.2015 Datum odevzdání:...

Více

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY Úloha č. 14a MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY ÚKOL MĚŘENÍ: 1. Změřte napětí U min, při kterém se právě rozsvítí červená, žlutá, zelená a modrá LED. Napětí na LED regulujte potenciometrem. 2. Nakreslete graf

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF K Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. V Název: Měření osciloskopem Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 1.1.28 Odevzdal dne:...

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: IX Název: Charakteristiky termistoru Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 31.10.2008

Více

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU Zadání: 1. Změřte voltampérovou charakteristiku fotovoltaického článku v závislosti na hodnotě sériového odporu. Jako přídavné

Více

Fyzikální praktikum...

Fyzikální praktikum... Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum... Úloha č.... Název úlohy:... Jméno:...Datum měření:... Datum odevzdání:... Připomínky opravujícího: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při

Více

Fotodioda ve fotovodivostním a fotovoltaickém režimu OPTRON

Fotodioda ve fotovodivostním a fotovoltaickém režimu OPTRON Cvičení 13 Fotodioda ve fotovodivostním a fotovoltaickém režimu OPTRON Přenosová charakteristika optronu Dynamické vlastnosti optronu Elektronické prvky A2B34ELP cv.13/str.2 cv.13/str.3 Fotodioda fotovodivostní

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin. Číslo projektu CZ.107/1.5.00/34.0425 Název školy INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov Předmět Elektrická měření Tematický okruh Měření elektrických veličin Téma Měření

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne:. dubna 009 Odevzdal

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: VIII Název: Měření impedancí rezonanční metodou Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12

Více

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Fyzikální praktikum 3

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Fyzikální praktikum 3 Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Fyzikální praktikum 3 Zpracoval: Jakub Juránek Naměřeno: 24. duben 2013 Obor: UF Ročník: II Semestr: IV Testováno:

Více

Fyzikální praktikum II

Fyzikální praktikum II Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum II Úloha č. 18 Název úlohy: Přechodové jevy v RLC obvodu Jméno: Ondřej Skácel Obor: FOF Datum měření: 2.11.2015 Datum odevzdání:... Připomínky opravujícího:

Více

FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 3 FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 4

FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 3 FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 4 Využití vlastností polovodičových přechodů Oblast prostorového náboje elektrické pole na přechodu Propustný směr difůze majoritních nosičů Závěrný směr extrakce minoritních nosičů Rekombinace na přechodu

Více

Úloha 21: Studium rentgenových spekter

Úloha 21: Studium rentgenových spekter Petra Suková, 3.ročník 1 Úloha 21: Studium rentgenových spekter 1 Zadání 1. S využitím krystalu LiF jako analyzátoru proveďte měření následujících rentgenových spekter: a) Rentgenka s Cu anodou. proměřte

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009.

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. XXVI Název: Vláknová optika Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009 Odevzdal dne: Možný počet bodů

Více

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Speciální praktikum z abc

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Speciální praktikum z abc Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Speciální praktikum z abc Zpracoval: Jan Novák Naměřeno: 1. ledna 2001 Obor: F Ročník: IV Semestr: IX Testováno:

Více

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin.

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 35 K metodou bublin. 2. Měřenou závislost znázorněte graficky. Závislost aproximujte kvadratickou

Více

Fyzikální praktikum...

Fyzikální praktikum... Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum... Úloha č.... Název úlohy:... Jméno:...Datum měření:... Datum odevzdání:... Připomínky opravujícího: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při

Více

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová Úvod do teorie měření Eva Hejnová Program semináře 1. Základní pojmy - metody měření, druhy chyb, počítání s neúplnými čísly, zaokrouhlování 2. Chyby přímých měření - aritmetický průměr a směrodatná odchylka,

Více

4 Měření nelineárního odporu žárovky

4 Měření nelineárního odporu žárovky 4 4.1 Zadání úlohy a) Změřte proud I Ž procházející žárovkou při různých hodnotách napětí U, b) sestrojte voltampérovou charakteristiku dané žárovky, c) z naměřených hodnot dopočítejte hodnoty stejnosměrného

Více

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ Z.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_NOVAE_EM_1.10_měření parametrů bipolárního tranzistoru Střední odborná škola a Střední

Více

Závislost odporu termistoru na teplotě

Závislost odporu termistoru na teplotě Fyzikální praktikum pro JCH, Bc Jméno a příjmení: Zuzana Dočekalová Datum: 21.4.2010 Spolupracovník: Aneta Sajdová Obor: Jaderně chemické inženýrství Číslo studenta: 5 (středa 9:30) Ročník: II. Číslo úlohy:

Více

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R Zadání 1. Multimetrem

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. IV Název: Měření fotometrického diagramu. Fotometrické veličiny a jejich jednotky Pracoval: Jan Polášek stud.

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W) REDL 3.EB 11 1/13 1.ZADÁNÍ Změřte statické charakteristiky tranzistoru K605 v zapojení se společným emitorem a) Změřte výstupní charakteristiky naprázdno C =f( CE ) pro B =1, 2, 4, 6, 8, 10, 15mA do CE

Více

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku Měřicí řetězec fyzikální veličina snímač měřicí zesilovač A/D převodník počítač převod fyz. veličiny na elektrickou (odpor, proud, napětí, kmitočet...) převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Více

1.3 Bipolární tranzistor

1.3 Bipolární tranzistor 1.3 Bipolární tranzistor 1.3.1 Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku bipolárního tranzistoru 2. Změřte převodovou charakteristiku bipolárního tranzistoru 3. Změřte výstupní charakteristiku bipolárního

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 6 Název úlohy: Elektrická měření proud, napětí, odpor Úkol měření a) Změřte v propustném i závěrném směru voltampérovou charakteristiku - křemíkové

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. XI Název: Charakteristiky diod Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17.10.2008 Odevzdal

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní

Více

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu: 1 Pracovní úkoly 1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu: a. platinový odporový teploměr (určete konstanty R 0, A, B) b. termočlánek měď-konstantan (určete konstanty a,

Více

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová Úvod do teorie měření Eva Hejnová Literatura: Novák, R. Úvod do teorie měření. Ústí nad Labem: UJEP, 2003 Sprušil, B., Zieleniecová, P.: Úvod do teorie fyzikálních měření. Praha: SPN, 1985 Brož, J. a kol.

Více

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU PŘEHODOVÝ JEV V OBVOD Pracovní úkoly:. Odvoďte vztah popisující časovou závislost elektrického napětí na kondenzátoru při vybíjení. 2. Měřením určete nabíjecí a vybíjecí křivku kondenzátoru. 3. rčete nabíjecí

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecně fyziky MFF UK. úlohač.11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecně fyziky MFF UK. úlohač.11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecně fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úlohač.11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku Pracoval: Lukáš Ledvina stud.skup.17 10.3.2009 Odevzdal dne:

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne: Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. Úloha č. VII Název: Studium kmitů vázaných oscilátorů Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne: 27. 2. 2012 Odevzdal

Více

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM... Úloha č. Název: Pracoval: stud. skup. dne Odevzdal dne: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při měření 0 5 Teoretická

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Praktikum IV

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Praktikum IV Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum IV Úloha č. A13 Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu Název: Pracoval: Martin Dlask. stud. sk.: 11 dne:

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část 3-11-1

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část 3-11-1 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část 3-11-1 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Posuzoval:... dne:...

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Posuzoval:... dne:... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum 1 Úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jan Kotek stud.sk.: 17 dne: 2.3.2012 Odevzdal dne:... možný počet bodů

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek

17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek 17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek Polovodiče se od kovů liší především tím, že mají větší rezistivitu (10-2 Ω m až 10 9 Ω m), (kovy 10-8 Ω m až 10-6 Ω m). Tato rezistivita

Více

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy Pracovní úkol 1. Změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. 2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná. 3. Okalibrujte

Více

ETC Embedded Technology Club 10. setkání

ETC Embedded Technology Club 10. setkání ETC Embedded Technology Club 10. setkání 21.2. 2017 Katedra telekomunikací, Katedra měření, ČVUT- FEL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, CSc. ETC club -10, 21.2.2017, ČVUT- FEL, Praha 1 Náplň Výklad: Fototranzistor,

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem Pracoval: Lukáš Ledvina stud.skup.14 dne:23.10.2009 Odevzdaldne: Možný počet bodů

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky termistoru. stud. skup.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky termistoru. stud. skup. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. Úloha č. IX Název: Charakteristiky termistoru Pracoval: Lukáš Vejmelka stud. skup. FMUZV (73) dne 17.10.2013 Odevzdal

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.10 Název: Hallův jev. Pracoval: Lukáš Ledvina

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.10 Název: Hallův jev. Pracoval: Lukáš Ledvina Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. úlohač.10 Název: Hallův jev Pracoval: Lukáš Ledvina stud.skup.14 dne:16.10.2009 Odevzdaldne: Možný počet bodů Udělený

Více

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Úloha č. IV Název: Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky

Více