Cvičební sestava L. Mojžíšové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cvičební sestava L. Mojžíšové"

Transkript

1 1. Cvičební sestava L. Mojžíšové Cvičební sestava, kterou předkládám, prošla dlouhým vývojem. Na půdě Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy - pracovišti paní Mojžíšové, byly jednotlivé cviky i jejich řazení několikrát změněny. Jejich současná podoba bude pro některé čtenáře poněkud nová, neboť se liší právě stupněm poznání v čase, jak Mojžíšová propracovávala jednotlivé detaily nejen cviků samotných, ale i celé sestavy. Upozorňuji především na "zastaralou" podobu 8. cviku, kde zakloň hlavy již nenajdete, ačkoliv se s ním můžete dosud setkat v kterémkoliv letáku v čekárnách každého rehabilitačního oddělení, či dokonce v knize L. Mojžíšové, vydané ve Spojených státech. Také starší vydání Mladého světa, kdy byly cviky fotograficky několikrát předvedeny, už neodpovídá nynější praxi. Bohužel i různí současní autoři, použijí-li ve svých pracích cviků Mojžíšové, uvádějí starší sestavy. Důvody změny 8. cviku jsou hned dva a myslím, že jsou i dostatečně známy. Popíšeme je ostatně stejně jako u každého dalšího cviku zvlášť. Měla jsem to štěstí, že jsem byla s paní Mojžíšovou v nejužším kontaktu od roku Ještě poslední dva roky, v době její nemoci, až do její smrti v roce 1992, jsme neustále mluvily o cvicích, mobilizačních technikách, o celé metodě. Znám tedy dobře poslední verzi cvičební sestavy a považuji ji za dokonalou nejen pro její teoretickou propracovanost, ale i pro znalost jejích praktických účinků. Cviky jsou zaměřeny na posílení svalů břišních a hýžďových, tedy svalů, které spolu se svaly dna pánevního zajišťují správné postavení pánve. Posilování se děje postizometricky, je facilitováno dechem. Důraz klademe i na část relaxační, neboť právě uvolnění dna pánevního je cílem a smyslem cvičení. Jiné cviky mají účinek mobilizační a protahovací podle lokalizace jejich působení. UPOZORNENIE: Mojžišovej metóda prináša výsledky po 3-4 mesiacoch pravidelného každodenného cvičenia. Cviky zlepšujú prekrvenie v oblasti panvy. To nemusí byť vhodné v tehotenstve, a pri niektorých gynekologických ochoreniach. Pri pochybnostiach týkajúcich sa vhodnosti cvičenia vo vašom konkrétnom prípade, je dobré poradiť sa s gynekológom, alebo v špecializovanom centre. Prestaňte cvičiť, ak zistíte že ste otehotneli.

2 2. Cviky č. l - 12 Cvik č. l Pacient leží na zádech, volně dýchá, paže podél těla, obě dolní končetiny jsou pokrčeny v kolenou, opřené o celá chodidla. Vzdálenost mezi koleny a chodidly je 20 cm. Fázované přitiskne bederní páteř k podložce, stáhne břicho, podsadí pánev (zapne dolní část přímého břišního svalu), stáhne hýžďové svaly. Drží 6 sekund, volně dýchá. Následuje hluboký nádech, při kterém zapne svaly ještě více (do pocitu maxima), vydechne a povolí (foto č. 14 a 15). Počet opakování: 1. týden: 15x denně 2. týden: 20x denně 3. týden: 25x denně 4. týden: 30x denně 5. týden: 35x denně 6. týden a všechny další: 40x denně. obr.č.14 Účinek: Posiluje svaly břicha a svaly hýžďové, relaxuje paravertebrální svaly L páteře a dno pánevní. 1. Při cvičení pacient zapíná i jiné svaly než v oblasti pánve, např. zvedá ramena, hlavu, zatíná pěsti, křečovitě stahuje svaly DK. 2. Nedýchá volně, zadržuje dech. obr.č.15

3 3. Cvik č. 2 Pacient leží na zádech v poloze stejné jako u cviku č. 1. Cvik začíná, stejně. Pacient přitiskne bederní páteř k podložce, vtáhne břicho, podsadí pánev, stáhne hýždě. Napětí drží, volně dýchá, pomalu zvedá hýždě nahoru, záda má rovná. Zvednutí může jít až po dolní úhel lopatek, pacient se však nesmí prohnout. Pomalu se vrací dolů, 5 cm nad podložkou se zastaví, nadechne se, stáhne ještě více, vydechne, povolí a položí hýždě (foto č. 16). Počet opakování: stejný postup jako u cviku č. 1. Účinek: Posiluje svaly břicha a svaly hýžďové, obnovuje správný hybný stereotyp pánve, fixuje posturální funkce v oblasti pánve. 1. Při cvičení pacient zapíná i jiné svaly než svaly v oblasti pánve, především extrémně zapojuje svaly stehen, někdy i svaly prsní, svaly šíje a horních končetin. 2. Při zvedání pánve nahoru se prohne v oblasti L páteře. Nedýchá volně, zadržuje dech Cvik č. 3 obr.č.16 Pacient leží na zádech, paže. vzpažené, položené na zemi podél uší (foto č. 17). V první fázi přitiskne bederní páteř k podložce, vtáhne břicho, volně dýchá několik sekund. Následuje hluboký nádech do maxima, zároveň se vytahuje z pasu do paží a z pasu do obou pat, také do maxima (foto č. 18). Výdech, uvolnit. Počet opakování: 10-15x denně, počet opakování se nezvyšuje. Účinek: Protahuje a zároveň posiluje paravertebrální svaly, svaly HK i DK, relaxuje svaly L páteře, mobilizuje oblast především L páteře. 1. Pacient nedokáže po celou dobu tahu udržet přitisknutá bedra, anebo toho není schopen ještě před začátkem tahu. Pak necvičí cvik s nataženými DK, ale pokrčí je, opře o chodidla, tah vede do HK a kolen. Takto je kontakt s podložkou snazší. Přitisknutá bedra jsou podmínkou správně provedeného cviku. 2. Pacient se nevytahuje z pasu do rukou, ale z ramen do rukou. 3. Neprotahuje DK do pat, ale do špiček, čímž zvyšuje napětí v L páteři. 4. Po dobu tahu neudrží vtáhnuté břicho. 4. obr.č.17

4 4. Cvik č. 4 Pacient leží na zádech, pokrčí DK a obejme je oběma rukama propletenými prsty, lokty natažené (foto č. 19). Z této pozice přitahuje kolena na břicho tak, aby "odkulil" (odlepil) hýždě od podložky (foto č. 20). Výdrž je krátká, jen několik sekund. Dýchá volně, přirozeně. Počet opakování: 10-15x denně, počet opakování se nezvyšuje. Účinek: Mobilizuje skloubení čtvrtého a pátého bederního obratle a kosti křížové. Posiluje prsní svaly. 1. Zapíná svaly šíje při přitažení kolen - "přitahuje je rameny". 2. Neodkulí hýždě, jen provede flexi kolen. 3. Zvedá hlavu. obr.č.19 obr. č.20

5 5. Cvik č. 5 Stejná poloha jako u cviku čtvrtého, stejné provedení, ale cvičeno postizometricky. Pacient zaujme základní polohu, nadechne se a koleny lehce tlačí do rukou, až 10 sekund výdrž. Následuje výdech, uvolní napětí a stejně jako u 4. cviku přitáhne oběma rukama kolena na břicho tak, aby se odkulily hýždě. Počet opakování: 10-15x denně, počet opakování se nezvyšuje. Účinek: Mobilizuje skloubení čtvrtého a pátého bederního obratle a kosti křížové posiluje svaly prsní, relaxuje paravertebrální svaly dolní Th a L páteře. 1. Stejné jako u cviku č Při nádechu netlačí koleny do rukou, ale rukama do kolen. 3. Tlak kolen do rukou je zbytečně příliš velký. Cvik č. 6 Pacient leží na břiše, ruce složené pod hlavou, hlava spočívá na rukou, je položená na jedné nebo druhé tváři. DK volně vedle sebe, pro obtížnější provedení je možné nechat palce nohou u sebe a paty "pustit" do stran. Pacient stáhne hýždě k sobě, drží stah, volně dýchá 6 sekund, následuje nádech, stáhne ještě víc, výdech, uvolní. Cvik je možné provádět s pomocí partnera, který klečí vedle cvičícího a velmi mírným tlakem rukou klade pohybu hýždí odpor (foto č. 21). Počet opakování: 1. týden: 15x denně 4. týden: 30x denně 2. týden: 20x denně 5. týden: 35x denně 3. týden: 25x denně 6. týden a všechny další: 40x denně Účinek: Posiluje svaly hýžďové, především dolní třetinu m. gluteus maximus. Pacient zapíná při cvičení DK.

6 6. Cvik č. 7 Pacient leží na břiše, DK napnuté, HK upažené v pravém úhlu k tělu. Hlava leží na pravé či levé tváři, většinou podle strany, na které DK cvičí (foto č. 22). Skrčí jednu DK v koleni, vytáčí koleno do strany, pokládá vnitřní kotník na podložku, sune koleno do podpaží, nejde-li dál, uchopí koleno rukou a dotáhne pohyb (foto č. 23 a 24). Výdrž několik málo sekund, vrací DK do původní polohy. Cvičí střídavě levou a pravou DK. Počet opakování: 10-15x denně, střídavě pravá a levá DK, počet opakování se nezvyšuje. Účinek: Protahuje adduktory stehen a flexory kyčlí, mobilizuje SI skloubení. Pacient při cviku zvedá zadek, neudrží "přilepené" břicho na podložce pro zkrácené flexory kyčlí. obr.č.23

7 7. obr.č.24 Cvik č. 8 Pacient klečí opřen o kolena a dlaně tak, aby paže s trupem a stehna s trupem svíraly pravý úhel. Dlaně jsou pod rameny, prsty směřují dopředu, kolena jsou pod kyčlemi, tedy asi 20 cm od sebe. Hlava visí skloněna (foto č. 25). Nádech, pacient se vyhrbí, stáhne břicho, stáhne hýždě, několik sekund výdrž (foto č. 26). Následuje výdech, pacient povolí napětí a trup poklesne mezi ramena a kyčle, hlava visí dolů. Počet opakování: 5x denně, počet opakování se nezvyšuje. Účinek: Mobilizace Th a L páteře, protažení paravertebrálních valů, posilování svalů břišních a hýžďových. 1. Pacient zaklání při výdechu hlavu, čímž nedojde k relaxaci. Navíc zakloň hlavy je nevhodný pro svůj stresující účinek na arteria vertebralis, a není nutné posilovat extenzory šíje. 2. Krčí při výdechu lokty. 3. Dýchá opačně - při vyhrbení vydechuje, při poklesnutí trupu nadechuje. V původním provedení, tj. se zakloněni hlavy, Mojžíšová uvažovala o mobilizaci i C páteře, dále při záklonu hlavy dochází i k větší extenzi v Th páteři.

8 8. obr.č.26 Cvik č. 9 Pacient zaujme stejnou polohu v kleku jako při cviku č. 8. Nádech, v pravém úhlu k trupu zvedá paži, rotuje v Th páteři, oči sledují prsty ruky. Rameno HK, o kterou se pacient opírá, zůstane nad dlaní, kyčle nad koleny (foto č. 27). Výdech, paže se vrací zpět. Cvičí střídavě pravá a levá HK. Počet opakování: 5x střídavě pravá a levá HK. Počet opakování se nezvyšuje. Účinek: Mobilizace C, Th, L páteře do rotace, protaž. svalů trupu a šíje, prsních svalů. 1. Při zkrácených prsních svalech pacient HK zapažuje. 2. Krčí stojnou HK. Úklony do strany, neudrží zákl. postavení, tj. ramena nad dlaněmi, kyčle nad koleny. obr.č.27

9 9. Cvik č. 10 Základní poloha jako u cviku č. 8, jen kolena jsou u sebe. Nádech, pacient mírně zvedne špičky nohou nad zem (asi 5 cm) a vytáčí bérce vpravo, hlavu tamtéž. Očima se podívá na špičky nohou (foto č. 28). Výdech, vrací se do původní polohy. Cvičí střídavě vpravo a vlevo. Počet opakování: 5x střídavě vpravo, vlevo, počet opakování se nezvyšuje. Účinek: Mobilizace C, Th, L páteře, protažení svalů trupu a šíje. obr.č Pacient příliš zvedne špičky nohou. Čím níže má nohy, tím delší a táhlejší je oblouk v L páteři. 2. Krčí lokty. Cvik č. 8, 9 a 10 se cvičí znovu ve stejném provedení a počtu opakování v poloze nejdříve na předloktí, potom s dlaněmi na podložce vysoké asi 20 cm. Čím výš jsou ruce, tím nižší úsek páteře se procvičí, čím níž jsou ruce, tím vyšší úsek páteře cvičí (foto č. 29 a 30, 31, 32, 33 a 34, 35, 36). obr.č.29

10 10. obr.č.30 obr.č.31 obr.č.32

11 11. obr.č.33 obr.č.34 obr.č.35

12 12. Cvik č. 11 obr.č.36 Pacient leží na boku, rukou se opírá před tělem, čímž stabilizuje svou polohu. Druhou paži může dát pod hlavu. Unožuje nataženou DK, dýchá volně, přirozeně. Pohyb může být i švihový (foto č. 37). Počet opakování: 20x levou DK, 20x pravou DK, cvičeno střídavě. Účinek: Protažení adduktorů stehen, mobilizace v oblasti SI skloubení, zvýšení metabolismu v oblasti SI skloubení. Pacient neleží na boku, překlápí se dožádá či dopředu, vysazuje pánev, čímž udržuje flexi v kyčlích, a potom neunožuje, ale přednožuje, tj. neprovádí abdukci v kyčli, ale flexi.

13 13 Cvik č. 12 Pacient leží na zádech, paže upažené v pravém úhlu k trupu, obě DK skrčené v kyčlích i kolenou, opřené o chodidla. DK jsou od sebe co nejdále, zeširoka v kolenou, stejně tak zeširoka stojí chodidla (foto č. 38). Z tohoto postavení překlápí obě kolena vpravo a vlevo a snaží se koleny dotknout podložky (foto č. 39). Počet opakování: 20x vpravo střídavě 20x vlevo. Účinek: Protažení svalů v oblasti kyčlí, mobilizace SI skloubení. Překlápí se nejen v kyčlích, ale přetáčí i celou pánev. Ta musí zůstat přitisknuta k podložce (ne ovšem silou). obr.č.38 Sestavy cviků u vybraných funkčních poruch V případě vertebrogenních potíží pacienta je možné od počátku cvičit v pořadí cvik. Je však bezpodmínečně nutné, aby pacient dodržel počet opakování cviků, a aby vydržel cvičit dostatečně dlouho, tj. u potíží vertebrogenních nejméně 4 měsíce, u problémů gynekologických podle diagnózy 4-24 měsíců. obr.č.39

14 14. Cviky je možné rozdělit do skupin: I. skupina: cvik II. skupina: cvik III. skupina: cvik. Lze pak např. cvičit ráno I. skupinu, odpoledne II. skupinu, večer III. skupinu. Nebo je možno cvičit všechny cviky najednou. Záleží na časových možnostech a zvyklostech pacienta. Nesmí však dělit skupiny cviků a už vůbec by neměl dělit počet opakování v sérii, kterou právě cvičí. Např. má-li cvičit cvik. č. 6 40x, nemůže ho ráno odcvičit 20x a večer zbývajících 20 opakování. Cvik č. 11 a 12 cvičí muži s patologickým nálezem spermiogramu. Nemají-li vertebrogenní obtíže, což je jen ve velmi malém procentu případu, pak cvičí jen tyto dva cviky. Mají-li vertebrogenní potíže, pak cvičí celou sestavu, tj cvik také po dobu alespoň 4 měsíců. Výsledky zlepšení se dostavují především u nálezu oligospermie (až 70% zlepšení) a u stenospermie (až 30% zlepšení) (Mojžíšová). Vzhledem k velké zátěži svalového aparátu připomeneme pacientovi vždy pitný režim, nutný při cvičení. Sval musí být zásoben tekutinou, aby jeho funkce byla normální. Především ženy nemívají pocit žízně a vypijí někdy stěží dva šálky kávy denně. Člověk musí vypít denně 2-31 tekutin. Vhodná je voda, bylinné a zelené čaje, minerálky. Méně vhodná je černá káva a černý čaj. Také mléko a kefír nejsou příliš vhodné. Cvičení lze doporučit všem věkovým kategoriím pacientů. Je zaměřeno na svalový aparát a nezatěžuje systém kardiopulmonální, a tak mohou cvičit i hypertronici (do III. stupně), lidé s ICHS či po IM. Sestava přinese úlevu všem pacientům s bolestmi v zádech, je-li cvičena přesně a dostatečně dlouho. Cvičební sestava L. Mojžíšové značně zvýší metabolismus v malé pánvi, což přináší funkční zlepšení gynekologických obtíží, dále pacienti sami udávají vyřešení obstipačních problémů, zkvalitnění sexuálních prožitků, mnohé ženy pak relaxací dna pánevního dosáhnou zlepšení funkce m. sphincter urethrae. Značné procento mužů i žen se tímto cvičením zbaví dlouholetých bolestí hlavy či parestezií HK i DK. (Zde je však vhodné doplnit sestavu i cviky na protažení flexorů kolen a svalů šíje). Slovo na závěr... V poslední době se objevuje stále více pracovišť i jednotlivců hlásících se k rehabilitační metodě paní L. Mojžíšové, kteří metodu využívají v léčebné praxi. Mnohdy se jménem autorky zaštiťují i lidé postrádající potřebnou odbornou erudici a metoda v jejich podání nepřináší žádoucí výsledky. Naší snahou proto bylo vytvoření publikace určené zejména lékařům, rehabilitačním pracovníkům a studentům oboru rehabilitace, která by tuto problematiku prezentovala pokud možno v její původní a nezkreslené podobě. Vycházeli jsme přitom z veškerých dochovaných písemných i filmových materiálů, zejména však ze dvou obhájených výzkumných úkolů týkajících se léčby funkční ženské sterility a dětské idiopatické skoliózy. Jsme si vědomi, že některá tvrzení obsažená v publikaci se dosud nepodařilo bezezbytku exaktně ověřit nebo neodpovídají zcela dosavadním poznatkům z oblasti rehabilitace, a mohou proto v odborných kruzích vyvolat jistou polemiku. Dlouholeté zkušenosti i nesporné výsledky, které metoda v podání L. Mojžíšové i jejích následovníků přináší, však jsou podle našeho názoru tím nejlepším potvrzením její účinnosti. (Ani sama autorka nepovažovala vývoj metody za definitivně ukončený.) Věříme, že tato publikace, v úzké koordinaci s činností akreditovaných školicích pracovišť, může přispět ke zkvalitnění a dalšímu rozšíření rehabilitační metody Ludmily Mojžíšové. MUDr. Jan Hnízdil

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR ~ 1 ~ Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvodem... 2 Kompenzační cvičení... 4 Ukázky jednotlivých cviků v domácím prostředí, kanceláři a

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma

PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma Tato stručná příručka je určená pro pacienty po cévní mozkové příhodě, kteří absolvovali základní rehabilitaci a vrací se do domácího prostředí.

Více

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci.

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci. Strečink Před několika dny se mi dostala do rukou zajímavá publikace s názvem Strečink od Michaela J. Altera, kde je popsáno a s názornými ilustracemi vyobrazeno tři sta protahovacích cviků. V knize nenajdete

Více

Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování

Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování, OK Slavia Hradec Králové Obsah 1 Úvod... 3 Úvod do problematiky... 3 Vymezení práce... 5 Osobní motivace... 5 Motivace

Více

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná Badminton není jen trénink, turnaj a zase trénink. To by si měl uvědomit nejen samotný hráč, ale především i jeho trenér. A to neplatí jen pro hráče na vrcholové

Více

Funkční strečink v karate

Funkční strečink v karate Závěrečná práce trenérů II. třídy na téma Funkční strečink v karate Mgr. Marek Šír K.Vary, září 2009 1 Osnova Úvod 1 Teoretická východiska strečinku v karate 1.1 Definování cílů protahovacích cvičení 1.2

Více

Petr Černý. Autorské prohlášení

Petr Černý. Autorské prohlášení Autorské prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně. K práci jsem použil pouze literaturu a prameny, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím s umístěním závěrečné

Více

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění Motto: Každý je tak starý jak se cítí, cítí se úměrně svému zdraví a zdraví má úměrně tomu, co je pro ně ochoten udělat.

Více

Ivana a Jan Knaislovi JÓGA PRO LIDI S POSTIŽENÍM (4 - tělesné) Rozdělení příručky

Ivana a Jan Knaislovi JÓGA PRO LIDI S POSTIŽENÍM (4 - tělesné) Rozdělení příručky Ivana a Jan Knaislovi JÓGA PRO LIDI S POSTIŽENÍM (4 - tělesné) Rozdělení příručky Tato knížka chce svým čtenářům poskytnout základní informace o cvičení klasické jógy a naučit je některé jednoduché cviky,

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Zdravotně posilovací cvičení v kondiční kulturistice (videoprogram) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ladislav Vopravil Tělesná výchova

Více

Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná

Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy Kompenzační cvičení v MG Martina Šťastná Obsah 1. Úvod... 2 2. Stav dosavadních poznatků... 3 2.1. Seznámení s tematikou, definice základních pojmů... 3 3. Následky

Více

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

CVIČENÍ SE SENIORY. MUDr. Věra Doležalová

CVIČENÍ SE SENIORY. MUDr. Věra Doležalová V metodické části Zpravodaje vám nabízíme autorkou upravený záznam přednášky z Krajského semináře Unie jógy konaného 4. listopadu 2006 v Praze. Poděkování patří cvičitelkám z Karlových Varů (zejména Marice

Více

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY KARIN BAISOVÁ MARTIN KRUŽLIAK POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY (Soubory vybraných pohybových aktivit a cvičení pro seniorský věk) VOLYNĚ 2014 Recenzovali: Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. KTVŠ UMB, Banská Bystrica

Více

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy.

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Osnova: I. Role trenéra. II. Charakteristika golfového tréninku dětí a mládeže. III. Struktura tréninku a dělení podle věku IV. Organizace tréninku: -

Více

Kulturistický trénink při degenerativních změnách páteře

Kulturistický trénink při degenerativních změnách páteře Kulturistický trénink při degenerativních změnách páteře Obsah 1. Úvod 2. Osobní data klientky 3. Lékařské zprávy 4. Vysvětlení pojmů 5. Diagnostika 6. Průběh tréninků 7. Objektivní hodnocení po 4 měsících

Více

þÿ F y z i o t e r a p i e p r o t h o t n é a ~ e n y porodu v pardubickém kraji

þÿ F y z i o t e r a p i e p r o t h o t n é a ~ e n y porodu v pardubickém kraji Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ F y z i o t e

Více

3. Jednoduchá protahovací a uvolňovací cvičení a základní relaxační polohy.

3. Jednoduchá protahovací a uvolňovací cvičení a základní relaxační polohy. J Ó G O V Á A R E L A X A Č N Í C V I Č E N Í P R O 2. S T U P E Ň Š K O L AUTOR A GARANT: DOC. P AEDDR. M I LADA KREJČ Í, CSC. Milí studenti! Vítám vás na těchto stránkách a těším se na spolupráci. Obsah

Více

Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí

Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí Charcot Marie Tooth Mgr. Eliška Geržová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Praha - Motol Vydáváno za finanční podpory Úřadu

Více

SKRIPTA PLAVÁNÍ. PRO NESLYŠÍCÍ TRENÉRY III. třída. Autoři: Boris Neuwirt Libor Kohut

SKRIPTA PLAVÁNÍ. PRO NESLYŠÍCÍ TRENÉRY III. třída. Autoři: Boris Neuwirt Libor Kohut Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky SKRIPTA PLAVÁNÍ PRO NESLYŠÍCÍ TRENÉRY III. třída Autoři: Boris Neuwirt Libor Kohut 1 1. Úvod 1.1. - specifikace

Více

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce)

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) Autor práce: Jan Hanč,

Více

Rozcvičení... 8 Strečink... 9 Zklidnění...10 Správné držení těla...11

Rozcvičení... 8 Strečink... 9 Zklidnění...10 Správné držení těla...11 4 5 Obsah Předmluva.............................................................. 7 Rozcvičení, strečink a zklidnění............................................. 8 Rozcvičení........................................................................

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská)

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská) Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská) Autor: Eliška Egnerová, učitelství pro stření školy, tělesná výchova biologie Vedoucí

Více

Cvičení pro pacienty s hemofilií Kathy Mulder

Cvičení pro pacienty s hemofilií Kathy Mulder Cvičení pro pacienty s hemofilií Kathy Mulder Vydal Český svaz hemofiliků, 2009 World Federation of Hemophilia, 2006 Illustrations VHI, 1999 Povolení reprodukovat či překládat tento dokument nebo jeho

Více

UKEMI-GEIKO PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ A NĚKTERÉ VARIANTY NÁCVIKU PÁDŮ V JUDO. Seminární práce pro účely školení trenérů II. třídy judo

UKEMI-GEIKO PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ A NĚKTERÉ VARIANTY NÁCVIKU PÁDŮ V JUDO. Seminární práce pro účely školení trenérů II. třídy judo UKEMI-GEIKO PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ A NĚKTERÉ VARIANTY NÁCVIKU PÁDŮ V JUDO Seminární práce pro účely školení trenérů II. třídy judo Vypracoval: Roman DVOŘÁK Dne: 7. 8. 2012 Obsah I. Úvod...3 II. Základní rozdělení

Více

Základy strečinku pro sportovní lezení

Základy strečinku pro sportovní lezení Kurz cvičiteľov skalného lezenia 2010 Horolezecká škola slovenského horolezeckého spolku JAMES Seminární práce Základy strečinku pro sportovní lezení Vypracoval Vít Karafiát Úvod... 3 Pojem strečink...

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Roční plán atletické přípravy pro děti. mladšího školního věku. (bakalářská práce)

Roční plán atletické přípravy pro děti. mladšího školního věku. (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Roční plán atletické přípravy pro děti mladšího školního věku (bakalářská práce) Autor práce: Bohuslava

Více