ZDRAVOTNÍ CVIKY Příloha č. 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVOTNÍ CVIKY Příloha č. 6"

Transkript

1 Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Veselí č. 67 Tel: ZDRAVOTNÍ CVIKY Příloha č. 6 Zpracovala: Olga Taichová

2 Relaxace Vědomé uvolnění celého těla v lehu na zádech Pohyby hlavy Pohyby hlavy v nízkých polohách otáčení, klony, uvolňování na rameno (pravé i levé) Šíje a pletenec ramenní, paže a ruce Kývání, klony a otáčení hlavy v nízkých polohách (sed, klek, dřep, podpor klečmo a dřepmo), otáčení za předmětem hodiny, koníček Kroužení rameny v skrčení připažmo špičky prstů se dotýkají ze stran ramen křidélka Zdvihání a spouštění ramen Pohyby paží napjatých, pokrčených a skrčených v nízkých polohách, dosahování vzhůru, vzad a stranou ve výponu a protažením těla, kroužení paží čelně a bočně větrník Vláčné pohyby paží vlnky na vodě, mraky plují Svírání ruky v pěst a uvolnění Otevírání a zavírání dlaní, protřepávání prstů, klopení rukou v zápěstí a vztyčování Svalstvo prsní a zádové Upažením vzpažit spojit ruce nad hlavou stříška Upažit vztyčit předloktí a ruce svícen Upažit švihy paží vzad, vzpažit zevnitř hmity paží vzad Zapažit tlesknout za tělem, vzpažit tlesknout nad hlavou Sed vzpažit zevnitř levou vzad hmit vzadu stočit se za paží vlevo, totéž vpravo Sed na zemi u stěny nebo na židli přitisknout bederní část páteře ke stěně, k opěradlu upažit hmity pažemi vzad relaxace Leh na zádech vzpažit ohnout ruce nad hlavou stříška a přitisknout lokty k zemi Pohyby paží napjatých a pokrčených velcí a malí ptáci Svalstvo břišní a bederní Stoj jednonož přitáhnout koleno skrčené nohy k bradě úchopem v podkolení Sed, leh pohyby nohou napjatých a skrčených Leh na zádech hmitání napjatých nohou přes sebe křížem mírně od země zdvižených nůžky Leh na záda upažit, ruce položit na zem přitáhnout koleno k bradě tahem zvolna na šest dob a zvolna nohu položit, totéž druhou, též oběma Krouživé pohyby nohou v lehu na zádech jízda na kole Vzpor klečmo zanožit levou a zpět, totéž pravou Pletenec pánevní a kyčle Stoj jednonož švihy volné nohy i s přidržováním se žebříku, stěny, nábytku Leh na záda pohyby nohou napjatých a skrčených všemi směry Střídat leh, sed, klek a stoj na měkké podložce Leh na boku, upažit a unožit, otočit na druhý bok, totéž opačně Stoj spojný (nevysazovat pánev) Nohy a chodidla Pohyby nohou napjatých a skrčených (jednonož i snožmo) v lehu na zádech, na břiše, v sedu, ve stoji

3 Podřepy a dřepy s rovnými zády Cib, cib, cibulenka Chůze ve volném tempu s propínáním nohou až do špiček čáp Kroky snožmo vrabci Klek snožmo, roznožmo i jednonož s připojením pohybu paží Protřepávání nohou v sedu, lehu i ve stoji Sed skrčit přednožmo a spojit chodidla na sebe tak,aby vytvořila okénko, na povel Podívej se okénkem krátká výdrž v sedu a záklonu se zdvižením skrčených nohou a okénka do výšky očí Leh na zádech přednožit (nohy postaveny kolmo k zemi) a střídavě propínat a klopit špičky Chůze po laně, položeném na zemi všemi směry Podávání drobných předmětů prsty nohou, přenášení předmětů uchopením do prstů nohy ( kuličky, kostky, stužky ) Chůze ve výponu po vnějších hranách chodidel Pohyblivost páteře Sed skrčmo zkřížený zapažit povýš pravou i s otočením trupu za rukou, totéž levou, totéž v kleku roznožmo Leh na zádech přitisknout celou páteř k podložce, střídat s relaxací a uvolněním Stoj předklon s dotekem špiček prstů na špičky nohou ( nohy jsou v kolenou napjaty) Spojit předklon a dřep také ve dvojicích děti se drží čelem k sobě za obě ruce Lezení všemi způsoby (s vyloučením lezení po kolenou) Leh na zádech úklon vlevo sunem levé ruky po vnější straně levé nohy co nejníže totéž pravou Úklony v kleku a v sedu skrčmo skřižném upažit letadlo Vzpor klečmo vyhrbit páteř a prohnout páteř (v části hrudní, nikoli bederní) kočička Téměř všechny zdravotní cviky lze provádět i s náčiním míčky, kostky, kroužky, kuželky, plyšáci

4 Pohybová omezení ve vztahu k růstu předškolního dítěte v mateřské škole. Dítě samo, v souvislosti se svým vývojem a zráním, vyhledává různé pohybové činnosti a postupně zvládá celou řadu dovedností a troufá si na to, k čemu dozrálo. Proto není vhodné omezovat spontánní aktivity dětí, stejně jako není správné vývoj nepřiměřeně urychlovat, např. dítě kojeneckého věku podkládat polštářky, aby už sedělo. Pro řízené pohybové činnosti dětí je vhodné si uvědomit některá rizika, nebo omezení, daná růstem a vývojem. Velmi nesprávný však je název "zakázané cviky". Tento "termín" vede k zákazu pohybu dětí bez pochopení proč. Pozornost je nutné věnovat dětem se zdravotním problémem vrozeným či získaným, který přináší významné omezení pohybových činností, např. vrozená srdeční vada, astma, nadváha či obezita a další. Rizika pohybu ve vztahu k růstu předškolních dětí: Dlouhodobé setrvání v jedné poloze a v klidu dlouhé sezení nebo stání není vhodné, přetěžuje dítě tělesně i psychicky střídáme proto s dětmi aktivity a jejich intenzitu. Jednostranné zatěžování - dlouhodobé činnosti stejného charakteru dlouhodobá chůze (výlet bez přestávek), běh, cvičební lekce založená na stálém skákání, jednostranné zatěžování v některém sportu zatěžuje přetěžuje pouze některé svalové skupiny, vazy, klouby, může vést k nerovnoměrnému vývoji vybíráme pestré aktivity i prostředí, aby dítě procvičilo celé tělo. Nošení a manipulace s těžkými břemeny zátěž nemá být větší než 10 % hmotnosti těla přetěžuje neosifikované kosti, nezpevněné klouby a páteř podle toho například volíme velikost a obsah batůžku na výlet. Prosté visy a vzpory visy a vytahování pouze za ruce, případně pouze za nohy by řízené činnosti neměly dětem nabízet děti se však na prolézačky věší za ruce při spontánní hře, kt erou neomezujeme při řízených činnostech by mohlo dojít k přetížení nezpevněných kloubů, k mikrotraumatům kloubních pouzder, vazů a svalů je třeba podporovat visy a vzpory smíšené - tedy s oporou pro ruce i nohy (žebříky, provazové sítě aj.). Při zvedání dětí, přenášení, přetáčení, přidržování aj. je vhodné poskytovat dopomoc za pánev, nebo alespoň nadloktí či předloktí, ne pouze za ruku.

5 Zvětšování kloubního rozsahu nad fyziologickou mez rozštěpy, mosty, aj. jsou záležitostí některých sportů při násilném zavádění v řízených činnostech by mohly způsobit lokální patologickou hypermobilitu, která vede k nestabilitě případně mikrotraumata pohybového aparátu pokud je děti začnou zkoušet spontánně na základě příkladu jiného dítěte, není nutné je omezovat, obvykle je bolestivost daných cvičení odradí sama. Seskoky na tvrdou podložku (bez žíněnky) mohou se vyskytnout při volném hraní i při řízeném cvičení silný náraz poškozuje páteř a nosné klouby kontrolujeme, aby seskoky na tvrdou podložku nebyly z větší výšky než je pas dítěte, je nutné dát na doskok žíněnku. Nekontrolované záklony hlavy při řízené činnosti (rozcvičce) opakovaně a rychle, ve špatné poloze se zvednutými rameny hrozí upevnění špatného držení hlavy i ramen, ve stoje ztráta rovnováhy vedeme ke správnému postavení hlavy vytažení v šíji, protahujeme svaly šíje předklonem, zpevňujeme svaly na přední straně krku (ohybače), pokud provádíme záklon, pak pomalu až z hrudní páteře při správném postavení ramen (stažení dolů). Nekompenzované záklony v bedrech, mosty objevují se zákazy pohybu trupu do záklonu, protože z hlediska držení těla je obecná tendence k nevhodnému prohloubení bederní lordózy. Fyziologická funkce páteře je však vpřed a vzad, do stran a rotace, proto i záklony jsou normální funkcí páteř e. Jejich neprovádění nezabrání zvětšeným lordózám krční a bederní ani špatnému držení těla. Záklony je možné provádět, je však třeba dětem ukázat vlastním příkladem správné provedení, tzn. záklon provedený za kontroly břišních svalů (a další autochtonní muskulatury - zase kokontrakce nebo posturální stabilizace). Příkladem takových poloh je záklon např. v lehu na boku, v kleku, ve stoji v těchto plohách jsou vždy nutně zpevněny svaly břišní stěny. Často diskutované kočičí hřbety ve vzporu klečmo by měly být prováděny pomalu s důrazem na výrazné ohnutí a vyklenutí (protažení) beder (díky zatažení břišních svalů), při prohnutí by měl být důraz kladen na vytažení hlavy z ramen a pevnou oporu o dlaně (odtlačování), což aktivuje břišní stěnu i oblast lopatek. Rychle prováděné nekontrolované pohyby do ohnutí a prohnutí nejsou vhodné. Zásadní prevencí prohloubení bederní i krční lordózy je posílení svalů, které pánev a hlavu drží ve správné poloze, tedy pro oblast pánve svalů břišních a hýžďových, pro hlavu svalů předpáteřních a ohybačů krku (předklony, přitažení brady ke krku) a zároveň uvolnění svalů hypertonických, tedy např. hlubokých šíjových nebo bederních, které naopak křivky prohlubují.

6 Kotoul vzad obvykle se v mateřské škole neobjeví, mohlo by se jím chlubit dítě z kroužku gymnastiky v mateřské škole jej však neděláme s ohledem na krční páteř vzhledem k dětským poměrům hlavy a paží a celkové obtížnosti cviku i nutnosti zásadní dopomoci, tento cvik zkrátka nezmiňujeme, děti si ho samy od sebe většinou zkoušet nebudou. Opakovaná chůze ve dřepu, opakované skoky ve dřepu mohou se vyskytovat v pokynech pro některé řízené hry a činnosti přetěžují kolena i malých dětí chůzi ve dřepu neděláme, při skákání ze dřepu vedeme ke střídavé opoře o ruce a o nohy (zajíček). Rychlé lezení po kolenou po tvrdé podložce při řízené aktivitě, která by požadovala rychlé (!) lezení, by mohlo docházet k úderům kolen do podlahy. mohlo by dojít k poranění čéšky v řízených aktivitách nikdy nelezeme rychle, postupně motivujeme děti k lezení ve vzporu dřepmo - tedy po čtyřech, které také nemůže být rychlé (přílišný záklon hlavy pro orientaci). Lezení po kolenou je však velmi důležitým vývojovým krokem, nutným pro vzpřimování, pro dozrání symetrického šíjového reflexu, pro správný vývoj grafomotoriky aj. Lezení po kolenou je také terapií při řadě vývojových poruch, proto spontánní lezení dětí neomezujeme. Návyk sezení v kleku mezi patami některé děti mají sklon k této poloze, může být znakem nějaké (i minimální) poruchy motoriky přináší rizika vzhledem k vývoji postavení kolenních kloubů je vhodné tuto polohu omezovat, nenásilně děti vedeme k jiné poloze sedu. Autorky článku: Hana Dvořáková Zuzana Hoetzelová

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR ~ 1 ~ Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvodem... 2 Kompenzační cvičení... 4 Ukázky jednotlivých cviků v domácím prostředí, kanceláři a

Více

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ Směry, osy, roviny

ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ Směry, osy, roviny ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ Přes zdánlivou složitost je naše názvosloví tělesných cvičení jedno z nejjednodušších na světě. Při ujasnění a dodržování určitých zásad a pravidel, při využívání správných předpon a

Více

Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text

Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text Recenzenti: Mgr. Alena Skotáková, PhD. Mgr. Brigita Stloukalová, PhD. Autoři: Viléma

Více

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY KARIN BAISOVÁ MARTIN KRUŽLIAK POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY (Soubory vybraných pohybových aktivit a cvičení pro seniorský věk) VOLYNĚ 2014 Recenzovali: Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. KTVŠ UMB, Banská Bystrica

Více

PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma

PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma Tato stručná příručka je určená pro pacienty po cévní mozkové příhodě, kteří absolvovali základní rehabilitaci a vrací se do domácího prostředí.

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná Badminton není jen trénink, turnaj a zase trénink. To by si měl uvědomit nejen samotný hráč, ale především i jeho trenér. A to neplatí jen pro hráče na vrcholové

Více

Zdravá záda. Cvičení na nestabilních pomůckách pro mateřské školy. Mgr. Petra Lustigová

Zdravá záda. Cvičení na nestabilních pomůckách pro mateřské školy. Mgr. Petra Lustigová Zdravá záda Cvičení na nestabilních pomůckách pro mateřské školy Mgr. Petra Lustigová Cvičení na nestabilních pomůckách pro mateřské školy (Vhodné pro děti ve věku 4 6 let) Obsah I. GYMNASTICKÝ MÍČ 4 1.

Více

Praktická cvičení z biologie člověka

Praktická cvičení z biologie člověka Téma: Soustava opěrná a pohybová (Hodnocení tělesné stavby, prognóza konečné výšky, test svalové rovnováhy, otisk plosky nohy, noha podle tvaru, test nervosvalové koordinace) A. Hodnocení tělesné stavby

Více

Petr Černý. Autorské prohlášení

Petr Černý. Autorské prohlášení Autorské prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně. K práci jsem použil pouze literaturu a prameny, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím s umístěním závěrečné

Více

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Svalové dysbalance pánevní oblasti Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Anatomicko-fyziologické základy Svalový stah (kontrakce) je mechanický projev svalové

Více

Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná

Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy Kompenzační cvičení v MG Martina Šťastná Obsah 1. Úvod... 2 2. Stav dosavadních poznatků... 3 2.1. Seznámení s tematikou, definice základních pojmů... 3 3. Následky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

Rozcvičení... 8 Strečink... 9 Zklidnění...10 Správné držení těla...11

Rozcvičení... 8 Strečink... 9 Zklidnění...10 Správné držení těla...11 4 5 Obsah Předmluva.............................................................. 7 Rozcvičení, strečink a zklidnění............................................. 8 Rozcvičení........................................................................

Více

Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí

Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí Charcot Marie Tooth Mgr. Eliška Geržová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Praha - Motol Vydáváno za finanční podpory Úřadu

Více

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce)

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) Autor práce: Jan Hanč,

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 VÝKLAD PRO VOLTIŽNÍ ZÁVODY FEI 1. vydání, platné od 1. ledna 2015 Copyright 2012 Fédération Equestre Internationale Česká jezdecká federace Zátopkova 100/2

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Zdravotně posilovací cvičení v kondiční kulturistice (videoprogram) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ladislav Vopravil Tělesná výchova

Více

Vypracovala: Denisa Kovačiková

Vypracovala: Denisa Kovačiková Vypracovala: Denisa Kovačiková OBSAH 1 Hodina basketbalu 1... 3 2 Hodina basketbalu 2... 7 3 Hodina basketbalu 3... 12 4 Hodina basketbalu 4... 17 5 Hodina basketbalu 5... 21 2 1 Hodina basketbalu 1 První

Více

Ivana a Jan Knaislovi JÓGA PRO LIDI S POSTIŽENÍM (4 - tělesné) Rozdělení příručky

Ivana a Jan Knaislovi JÓGA PRO LIDI S POSTIŽENÍM (4 - tělesné) Rozdělení příručky Ivana a Jan Knaislovi JÓGA PRO LIDI S POSTIŽENÍM (4 - tělesné) Rozdělení příručky Tato knížka chce svým čtenářům poskytnout základní informace o cvičení klasické jógy a naučit je některé jednoduché cviky,

Více

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění Motto: Každý je tak starý jak se cítí, cítí se úměrně svému zdraví a zdraví má úměrně tomu, co je pro ně ochoten udělat.

Více

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy.

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Osnova: I. Role trenéra. II. Charakteristika golfového tréninku dětí a mládeže. III. Struktura tréninku a dělení podle věku IV. Organizace tréninku: -

Více

Funkční strečink v karate

Funkční strečink v karate Závěrečná práce trenérů II. třídy na téma Funkční strečink v karate Mgr. Marek Šír K.Vary, září 2009 1 Osnova Úvod 1 Teoretická východiska strečinku v karate 1.1 Definování cílů protahovacích cvičení 1.2

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj. ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. 2009 Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici Občianske združenie Pedagóg Banská Bystrica ROZVOJ A DIAGNOSTIKA

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ.

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ. IKS-ATLETIKA 1 Předkládám teoretické podklady (učební text) k praktickému studijnímu předmětu Atletika 1 (zkr. KAS/AT1, KAS/KAT2) v podobě distančního textu pro studijní obor Tělesná výchova a sport v

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 4 5 Obsah Předmluva.............................................................. 7 Rozcvičení, strečink a zklidnění.............................................

Více

MIMO SEZÓNNÍ POSILOVACÍ A KONDIČNÍ PROGRAM

MIMO SEZÓNNÍ POSILOVACÍ A KONDIČNÍ PROGRAM MIMO SEZÓNNÍ POSILOVACÍ A KONDIČNÍ PROGRAM Zpracovali: P.Chadim, R. Kania, A.Nesňal ÚVOD Specifika baseballu - délka zatížení - 3-5hodin na hřišti - požadavek na maximální výkon na konci utkání - 7.-9.

Více