Projekt Plody podzimu. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Plody podzimu. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2010/2011"

Transkript

1 Projekt Plody podzimu 1. třída Zajíčci šk. rok 2010/2011

2 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Plody podzimu Dílčí vzdělávací cíl: Naučit děti poznat, pojmenovat a rozlišovat některé druhy zeleniny, plody na stromech a keřích, znát jejich části, výskyt, užitek i způsob zpracování. Učit rozlišit, co je ovoce a zeleninu Přiblížit rozdíl mezi stromem a keřem. Seznamovat děti s charakteristickými znaky podzimu Rozvoj fantazie a představivosti Rozvoj a užívání všech smyslů Rozvoj jemné motoriky Seznámit děti s tématickými pohádkami, hrami, básněmi, písněmi Časový rozsah: 6 týdnů Věková skupina: 2,4 6 let Popis nabídkových činností 1.Naučit děti poznat, pojmenovat a rozlišovat některé druhy zeleniny, plody na stromech a keřích, znát jejich části, výskyt, užitek i způsob zpracování. Učit rozlišit, co je ovoce a zeleninu. Přiblížit rozdíl mezi stromem a keřem. o Pozorování v přírodě o Prohlížení knížek, encyklopedií o Výstava plodů a přírodnin ve třídě o Rozhovory o plodech a přírodninách o Návštěva výstavy zahrádkářů o Sestavování domina ovoce o Didaktická hra Co jsem za zeleninu o Exkurze do obchodu ovoce a zeleniny o Exkurze do skladu ovoce a zeleniny v mateřské škole o Překvapení paní kuchařky (ukázka zpracovaného ovoce a zeleniny) o Pozorování zemědělské techniky o Hra s obrázky zahradního nářadí Příchod podzimu nás přirozenou cestou vtáhl do svých krás. S dětmi jsme pozorovali dozrávající ovoce (jablko, hruška, švestka, hroznové víno) i zeleninu (mrkev, brambora, řepa, okurka, paprika, cibule, česnek, salát, rajče, celer, petržel) na zahrádkách. Poznávali jsme různé stromy i keře a postupně jsme zjišťovali rozdíly mezi nimi (kaštan, dub, buk, šípek, jeřabina). Z plodů a přírodnin jsme průběžně aranžovali výstavu ve třídě, která se líbila nejen nám, ale i rodičům. Skutečné plody a přírodniny jsme dále porovnávali s obrázky v knihách i encyklopediích. Velmi zajímavá byla výstava zahrádkářů konaná v Památníku K.V.Raise, taktéž i uskutečněné exkurze, kde děti měly možnost vidět různorodost, krásu i zajímavost podzimních plodů. Nabízené aktivity obohatila i paní kuchařka, která nás provedla skladem ovoce a zeleniny. Také nám ukázala různé zpracování ovoce a zeleniny (kompoty, mražená a

3 uvařená zelenina). Děti se seznámily i se zahradním nářadím a jeho účelem. Při vycházce měli možnost vidět typickou podzimní zemědělskou činnost - orání pole. 2. Seznamovat děti s charakteristickými znaky podzimu. o Pozorování podzimní přírody při vycházkách o Prohlížení obrázků, encyklopedií, práce s didaktickým materiálem, hry o Dopolední výlety S charakteristickými znaky podzimu se děti seznamovaly převážně při vycházkách, zároveň i prostřednictvím encyklopedií, her a různého didaktického materiálu. Krásné zážitky přinesl dopolední výlet do Bažantnice. Cestou jsme do kouzelného košíku sbírali podzimní přírodniny, obdivovali barevnost podzimu, poslouchali zvuky kolem nás, objevovali naučnou stezku pěti smyslů, zdolávali přírodní terén. Nezapomenutelný zážitek připravilo sluníčko. Jeho paprsky pronikající mezi stromy nám poskytly nevšední podívanou, stejně tak ohňostroj z listí, který jsme si sami vytvořili. Svoji fyzickou zdatnost jsme si ověřili i při druhém dopoledním výletu, kdy jsme se vypravili za kamarády do Horní Nové Vsi. Cestou jsme pozorovali podzimní přírodu, vyhledávali jsme, co do ní nepatří. Objevili jsme různé věci z papíru, skla, umělé hmoty a železa. Zároveň jsme zdolávali přírodní terén, běhali k určenému cíli. Měli jsme možnost shlédnout výcvik dvou psů. Prohlédli jsme si mateřskou školu, pohráli jsme si s dětmi i na jejich školní zahradě. Ušli jsme celkem čtyři kilometry. 3. Rozvoj fantazie a představivosti. o Výroba a aranžování přírodních řetězů o Hry s přírodním materiálem o Výroba kukuřičáků o Výstava plodů a přírodnin ve třídě o Hra s barvou otisky ovoce o Kresba křídami na asfaltovou plochu ovoce o Malování stromů o Dramatizace pohádky O veliké řepě Dětem jsme při práci s přírodninami nechali otevřené dveře fantazii a představivosti. Zajímavé přírodní řetězy, kukuřičky a namalované stromy, jsme využili při dekoraci našich prostor. Velmi pěknou výzdobu ve třídě vytvořila i výstava plodů a přírodnin, kterou jsme průběžně doplňovali. Přirozenou cestou jsme tak sledovali změny na plodech i přírodninách. Zároveň jsme je pojmenovávali, porovnávali, určovali jejich počet, barvu a umístění. Hra s přírodním materiálem obohacovala i pobyt dětí venku. Také jsme si vyzkoušeli kresbu křídami v přírodě na asfaltové ploše v parku Bažantnice. Pestré obrázky s motivem ovoce se líbily nejen nám, ale i lázeňským hostům, kteří se u nás zastavovali. Ovoce jsme také využili při hře s barvou. Půlky jablek, hrušek a švestek jsme otiskovali na papírovou čtvrtku. Vytvořili jsme rozmanitou nabídku ovocných talířů. Pohádku O veliké řepě si děti poslechly a opakovaně zahrály v kostýmech. Na naše malé herce byla opravdu pěkná podívaná. Jejich výkony sklidily zasloužený potlesk.

4 4. Rozvoj a užívání všech smyslů. o Zkoumání a ochutnávka plodů o Koulení jablíčka při zpěvu písně Koulelo se, koulelo o Hra Najdi kulatý předmět o Anketa Co vidíme ve slupce jablka o Hra Co je to (poslech a rozlišování zvuků) o Hra Na detektiva (hledání ukrytého ovoce) o Hra Kouzelný košík (poznávání přírodnin) o Didaktická hra Kouzelná krabička (poznávání plodů) o Hudební hádanky Prostřednictvím nabídkových činností se nám podařilo procvičit všechny smysly zrak, sluch, chuť, čich a hmat. Nabízené hry děti zaujaly a s radostí se jich účastnily. Ne všechny děti ochutnaly nabízené plody. Velký vliv na to mají i osvojené návyky z domova. Děti nás mile překvapily při hádání různých hádanek, při hledání ukrytých plodů, při jejich určování dle hmatu. V anketě Co vidíme ve slupce jablka jsme získali tyto odpovědi: žížalu, šneka, hada, slimáka, ptáčka, hůl, fajfku, srdíčko, kolo od auta, míček a brýle. Píseň Koulelo se, koulelo, přestože je v molové tónině a byla určena k poslechu, starší děti vyžadovaly opakovat. Některé ji i samy zazpívaly. Při hře Najdi kulatý předmět nás překvapilo množství rozmanitých předmětů, které jsme objevili ve třídě. 5. Rozvoj jemné motoriky o Modelování jablek + výstavka o Sběr listí a podzimních plodů o Hry s přírodním materiálem o Omalovánka ovoce o Prstové cvičení Hruška - Jablíčko o Výroba přírodních řetězů (listí, brambory, jeřabiny, kukuřice, kaštany) o Kompot práce s papírem (trhání, mačkání, lepení) o Grafomotorický cvik Červíkova cesta. Korálky Koláč o Hra s barevnou skvrnou šípkový keř Jemnou motoriku u dětí jsme rozvíjeli při sběru listí, přírodních plodů a při hře s přírodním materiálem. Dále jsme dětem nabídli omalovánku ovoce, modelování jablek, hru s papírem (trhání, mačkání a nalepování).vznikla tak zajímavá práce s názvem kompot.výtvarná činnost šípkový keř se dětem vydařila. Všechny zvládly rozfouknout barevnou skvrnu a otisk prstu namočeného do barvy, kterým jsme na keři vytvořili šípky. I grafomotorická a prstová cvičení s říkadly přispěla k rozvoji této oblasti.

5 6. Seznámit děti s tématickými pohádkami, hrami, básněmi, písněmi, o Pohádky O dědovi, papírovém draku a švestkách Jak mrkvičky pěstovaly štíhlou linii O veliké řepě o Básně Pepíku, Pepíku Foukej, foukej, větříčku Princeznička na bále Září Jabloňka Dobré ráno, dobrý den o Písně Pod naším okýnkem Támhle je jabloňka Měla babka Cib, cib, cibulenka Houpy, hou o Hry Čáp ztratil čepičku Velcí a malí ptáci K danému tématu jsme nabídli různé pohádky, hry, básně a písně. Některé básně i písně se děti naučily zpaměti. Písně Měla babka, Cib, cib, cibulenka, Houpy, hou, děti vyjádřily i pohybem. Evaluace Prostřednictvím nabízených aktivit jsme děti seznámili s některými druhy zeleniny a plody na stromech i keřích. Zároveň se děti naučily znát jejich části, výskyt, užitek i způsob zpracování. Rozdíl mezi stromem a keřem starší děti poznají. Určit co je ovoce a zelenina je pro mnohé děti hodně obtížné. Děti se přirozenou cestou seznamovaly s charakteristickými znaky podzimu. Jako přínosné vnímáme pěkné podzimní počasí, které nám umožnilo téměř každodenní vycházky. Projekt přinesl bohatou nabídku činností k rozvoji a užívání všech smyslů a zároveň i k rozvoji jemné motoriky, fantazie a představivosti. Oblast hrubé motoriky byla přirozenou cestou rozvíjena v přírodním prostředí a cíleně také i různými nabídkami ve třídě (pohybové hry, cvičení s padákem, překážková dráha, skluzavka, míčové hry, jóga, různé kroky, poskoky, běh, cval, ). Děti se seznámily s tématickými pohádkami, hrami, básněmi a písněmi, které ovlivňovaly i jejich spontánní hru, často samy spontánně zdramatizovaly dané téma. Ceníme si také spolupráce rodičů, kteří se zapojovali do dění naší třídy. Svým dětem dávali do mateřské školy různé knihy a plody pro obohacení probíraného tématu. My jsme jim na oplátku poskytli CD s fotografiemi z tohoto projektu. Některé pořízené fotografie obohatily i náš třídní vzdělávací program.

6

7

8

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu 4. Vzdělávací obsah 4.1 Školní vzdělávací činnosti Projekt: HRAJEME SI SPOLU Cíl: vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke

Více

Integrovaný blok Z domova do mateřinky

Integrovaný blok Z domova do mateřinky Vzdělávací nabídka ŠVP PV je soustředěna do 11i integrovaných bloků, ze kterých vycházejí ve své realizaci TVP všech tříd. ŠVP PV je otevřený dokument, který může být dále upravován a přizpůsobován podmínkám

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si spolu Projednáno

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Rosteme spolu školní rok 2013/2014 2015/2016 I. část - veřejná Vize školy: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Jsem o krok dál aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávání

Jsem o krok dál aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávání Program neformálního předškolního vzdělávání je finančně podpořen: od 1. 11. 2011 z prostředků Nadace Open society fund Praha Jsem o krok dál aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávání od 1. ledna 2014 také

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Mateřská škola Pod Vartou Semily. Rok v naší školce

Mateřská škola Pod Vartou Semily. Rok v naší školce Mateřská škola Pod Vartou Semily Rok v naší školce Mateřská škola Pod Vartou Semily Pod Vartou 609, 513 01 Semily tel. 481622694 e-mailová adresa: mspodvartou@gmail.com Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace 76005 Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis

Více