PREVENCE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ PRO DOBRÝ START DO ŠKOLY, CZ.1.07/1.2.33/ Návrh koncepce lekcí č (Doc. Olga Zelinková,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREVENCE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ PRO DOBRÝ START DO ŠKOLY, CZ.1.07/1.2.33/02.0051 Návrh koncepce lekcí č. 6 11 (Doc. Olga Zelinková, 26. 1."

Transkript

1 Návrh koncepce lekcí č (Doc. Olga Zelinková, ) Časové rozvržení: 2 lekce na měsíc, tj. únor květen (červen- opakování), 4měsíce x 2 lekce, tj. 8 lekcí. Celkem by mělo být 13 lekcí. 1. Chování, lekce A Posoudit, zda zvládají děti vše, co bylo naplánováno v 11- ti lekcích, Některá témata zopakovat a rozšířit s využitím kresby, dramatizace apod., popř. konzultovat s dr.janovcovou. 2. Prevence dyskalkulie, lekce B 3. Dyspraxie, lekce A i B, v každé z nich 20 minut + relaxace (5 minut v každé lekci). Prevence dyskalkulie, lekce B Východiskem pro přípravu lekcí jsou cíle, kterých by mělo být dosaženo na konci školního roku především u dětí, které nastupují po prázdninách do školy. U ostatních je třeba obsah upravit. Cíle: Předčíselné představy: třídění, porovnávání množství, orientace v prostoru, klasifikace Číselné představy, číselné operace: poznávání číslic do 5 ve spojení s množstvím, sečítání a odečítání do 5, počítání po jedné do 20 a výše, tam i zpět, globální určování množství. Součástí prevence dyskalkulie musí být: - rozvíjení řeči (ne artikulace) - fonemické uvědomění - zraková percepce - grafomotorika Děti jsou na rozdílné úrovni. Je třeba zjistit, u kterých dětí jsou vývojové deficity. V některých případech pomohou i paní učitelky. Podle toho vybírat pracovní listy KV a SČK. Rozvíjení řeči: Rozšiřování slovní zásoby, tvoření vět, rozvíjení jazykového citu. Fonemické uvědomění: Předškolní děti: Poznávání první a poslední hlásky ve slově, popř. sluchová analýza a syntéza slova o 3 4 hláskách, hledání slov, která se rýmují. Mladší děti: Dělení slov na slabiky (zvládly v diagnostice téměř všechny děti), počítání slabik ve slově, určování první a poslední slabiky, hledání slov, která se rýmují.

2 Zrakové vnímání: Předškolní děti: rozlišování předmětů lišících se detaily, zraková analýza a syntéza, rozlišování reverzních tvarů, zraková paměť Mladší děti: na základě aktuální úrovně zařazovat PL pro KV a SČK s označením Z. Posílám poštou 4 PL využité v diagnostice zrakové percepce. Dítě, které má u diagnostiky 1, zvládlo bez obtíží všechny čtyři úkoly, tj. včetně reverzních tvarů. Je otázkou, co budeme cvičit dále. Grafomotorika: Spojuji uvolňování ruky, zápěstí, prstů a grafomotorická cvičení. Vždy stejný postup: - Uvolňování ruky - kroužení -celé ruce, předloktí, zápěstí, vějíře -roztahování a spojování prstů - Správné sezení - Úchop tužky - Připomenout, co je uvolněná ruka - Postup při provádění každého cviku 1. Prohlédneme cvik, motivační říkanka (pokud je) popř. motivuje kočička Ema 2. Provádíme cvik ve vzduchu 3. Obtahujeme prstem na papíře 4. Obtahujeme tužkou cvik na papíře Používáme pracovní listy G ze SČK (Zelené desky) popř. též KV

3 6. A Z lekce se opakuje cvičení a relaxace, dle časové dotace některé prvky z chování. Domácí úkol pro děti: namalovat sebe a svého nejlepšího kamaráda Kočička Ema zjistila, že má kolem sebe různé děti a lidi. Nechápala slovo kamarád. Společně se jí to zkusíme vysvětlit a ukázat, jak se k sobě kamarádi chovají. Chování To jsem já, ve třídě a to je můj kamarád Děti by měly pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle které je třeba se chovat. Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy. Promluvte o významu slova kamarád. Ve školce už máme každý z nás mnoho kamarádů. Říkáme-li, že máme kamaráda, myslíme tím někoho, o kom něco víme. Předveďte si několik způsobů, jak se k takovému kamarádovi chovat. Promluvte o tom, že kamarádi se mají dělit nejen o věci, ale i o dobré nápady, které mohou sdělit ostatním. Nyní nechte sáček s kuličkami kolovat v kroužku. Každý, kdo dostane sáček, vysloví nějaký nápad. S vymýšlením nápadů asi budete muset dětem pomoci. (s čím by si děti rády hrály, co by rády kreslily atd.). To děti jistě zaujme. Začnou totiž přemýšlet o sdělování informací. Nakonec poznají, že sdělovat myšlenky není vůbec hloupé, ale naopak někdy dokonce zábavné. Každému dítěti dejte jeden papír s kroužkem. Do kroužku pak děti nakreslí své obličeje. Vhodnými otázkami je vybídněte, aby přemýšlely samy o sobě. Jaké máš vlasy? Jakou barvu mají? Jsou rovné či kudrnaté? A co tvé oči? Nyní nakreslete svoje tělo. Až každý dokreslí svůj obrázek, posaďte se společně na zem. Které části těla má každý z nás? Až některé dítě odpoví, ukažte si příslušnou část. Všichni máme stejné části těla jsou to oči, uši, nos, ústa, ruce, nohy a prsty na rukou i nohou a přece všichni vypadáme docela jinak. Každý nyní ukáže svůj obrázek. Jen se podívejte, jak se navzájem od sebe lišíme. Každý má něco zvláštního, v čem se liší od ostatních. Hra Materiál: hezký kamínek. Papír, pastelky, autíčka, sáček s kuličkami nebo jinou libovolnou náplní Např. s kamarádem se o všechno rozdělíme. Nechte kolovat hezký kamínek. Pokaždé, když nějaké dítě podává kamínek sousedovi, povězte, jak je hezké se umět s kamarádem rozdělit. Kamarádovi také pomáháme. Představte si, že vás kamarád požádá o pomoc s kreslením barevného obrázku. Rozdělte dětem po jedné pastelce. Dejte kolovat arch papíru, aby každé dítě vybarvilo některou část. Kamarádovi nejsme lhostejní. Když si všimnete, že se nějaký kamarád tváří smutně, jak byste se hezky zachovali, co byste hezkého udělali? No přece pozvat ho, aby si šel s vámi hrát. Ať pošle každé dítě autíčko svému sousedovi.

4 6.B Kočička Ema došla domů. Ví, že je šikovná, zná mnoho věcí. Pozná, že (mluví děti, lektor pouze ukazuje) domeček (strom) je malý velký, silný- slabý, krátký dlouhý, vysoký nízký, (stupňování přídavných jmen u předškoláků). Děti by měly hovořit samy a prokázat, že tato oblast je zvládnutá Předčíselné představy: Dysk. 17 (PL 16 je za domácí cvičení, je snadný) Pro určování pořadí lze využít i řazení předmětů (různě barevná auta, dopravní prostředky), podle pokynů se řadí děti. Zrakové vnímání: Zraková paměť Dysk. 15 Sluchové vnímání: Dělení slov na slabiky diagnostika 1. Dítě dělí slova na slabiky a doprovází tleskáním, rozpočítadly 2. Dělí slova na slabiky a vyznačuje je graficky (kolečko), používá kostky apod. 3. Dělí slova na slabiky a určuje počet slabik Jednoslabičných slov: pes, les, nos, vak, lak, luk, puk, dub, sud, med, ham, mák, pták, hůl, půl, důl, sám, kůl, sůl, gól, míč... Dvojslabičná slova: kolo, kočka, ruka, hlava, noha, děda, kytka, židle, pytel, tele, sele, válí, sází, říká, dívá, kráčí, pípá, zívá, kýchá, hází,... Tříslabičná slova: kolotoč, rameno, koleno, police, slepice, konvice, čepice, podlaha, žížala, zákusek, vánoce, bábovka, žárovka.. Tyto dovednosti by měly zvládnout všechny děti. Pokud ne, zůstáváme na úrovni slabik a věnujeme dítěti individuální péči. Grafomotorika G - 8 (Zelené desky- jsou to šikmé čáry, myslím, že rovné jste už dělali) - Uvolňování ruky - kroužení -celé ruce, předloktí, zápěstí, vějíře -roztahování a spojování prstů, cvičení prstů. - Správné sezení - Úchop tužky - Připomenout, co je uvolněná ruka - Postup při provádění každého cviku 1. Prohlédneme cvik, motivační říkanka (pokud je) popř. motivuje kočička Ema 2. Provádíme cvik ve vzduchu 3. Obtahujeme prstem na papíře 4. Obtahujeme tužkou cvik na papíře 5. Hodnocení dítěte paní učitelkou, sebehodnocení (V dalších lekcích již neopakuji.) Domácí úkol: Dysk. 16 (určování první, poslední ) Pomůcky: Pracovní listy Dysk , G - 8, tužky, pastelky, obrázky (malý-velký, silný-slabý atd. pro úvodní část)

5 7. A Z lekce se opakuje cvičení a relaxace, dle časové dotace některé prvky z chování. Domácí úkol pro děti: PL označ co je na obrázku špatně Kočička Ema zjistila, že něco říct je dost těžké. Proto jí pomůžeme a naučíme, jak je to snadné třeba dopovídat pohádku. Nejdřív si rozcvičíme tlapičky. Chování Jak se umím vyjadřovat Pracovní list: 7.A.1. Popletený obrázek 7.A.2. Tematické obrázky pro verbální i neverbální komunikaci Je potřebné, aby se děti naučily přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem. Spolupracovat s ostatními. Navazovat kontakty s dospělým. Dorozumíváme se řečí slovy, nebo beze slov znaky, mimikou apod. Řeč je úzce spjata s myšlením. Potřebujeme rozvinout slovní zásobu. Vedeme děti k tomu, aby se uměly vyjadřovat. Klademe důraz na otázky při různých situacích všedního dne, hodně si s dětmi povídáme, komentujeme různé děje. Nejvíce procvičí řeč dítěte dialog. Provádíme cvičení na způsoby zahájení komunikace - podle pracovního listu s tematickými obrázky. Nejprve děti situaci popíší (situace v obchodě, třída na lodním výletě, na prázdninách na venkově u babičky a u zubního lékaře). Děti pak ve dvojicích situaci přehrávají jako scénku. K dalšímu cvičení nám poslouží pracovní list s popleteným obrázkem. Necháme děti vyprávět děj na obrázku a také je necháme okomentovat, co je na obrázku popleteno a jak by to mělo být jinak. Vyprávíme dětem nějaký zážitek ze svého dětství, po určité době přestaneme vyprávět a vyzveme některé z dětí, aby ve vyprávění pokračovalo a podle své fantazie příběh dokončilo. Vyprávíme dětem nějakou známou pohádku (např. o červené karkulce, o řepě apod.). Po určité době přestaneme vyprávět a vyzveme děti, aby vymyslely několik možností, jak by mohla pohádka skončit jinak, než jak ji běžně známe. U hodně šikovných dětí zadáme dítěti téma (např. situace na nádraží), dítě vymýšlí příběh a ostatní děti se pokouší zakreslit situaci formou kresby. A naopak. Dítě nakreslí nějakou situaci formou kresby a ostatní se pokouší verbálně okomentovat, co vidí na obrázku. na regulaci hlasitosti řeči (nakreslené rádio, zakresluje polohu knoflíku podle vhodné hlasitosti komunikace vzhledem k dané situaci). Děti při komunikaci pracují s hlasem. Pomůcky: PL PK: Ř12 KVK: Ř5, Ř6 - čas. Posloupnost+ vymyslet příběh

6 7.B Aha, co to vidí Ema u jejího domečku? Má to veliká ouška, čtyři tlapky, dlouhé vousy a rychle běhá. Zkus uhodnout jaké zvířátko to je? Je to kamarád Zajíček Petříček. Domluvil se s ní, že budou soutěžit, kdo Předčíselné představy: Dysk tvoření dvojic, vyvozování více- méně, stejně. Zrakové vnímání: PL dle úrovně dětí, kterýkoliv z pracovních listů (zelené desky). Navrhuji: odhadněte přibližně, co které dítě zvládne. Rozdělte děti do skupinek a nechejte je pracovat samostatně. Vedle sebe by neměly sedět děti, které mají stejný PL, aby neopisovaly. V přípravně vhodného PL lze orientačně využít výsledky diagnostiky. Sluchové vnímání: Dysk. 13 Zopakujeme dělení slov na slabiky a počítání slabik. Podle výsledků z minulé lekce práce v skupinách: 1. Slabší děti dělení slov na slabiky a zápis odpovídajícího počtu teček 2. Předškolní děti popř. některé mladší děti poznávání první slabiky u slov na obrázcích, vyhledávání slov, která začínají danou slabikou Grafomotorika PL G - 9 Provedení stejně jako v předcházejících lekcích. Domácí úkol: Dysk. 20 tvoření dvojic, trojic Pomůcky: Dysk. 13,18, G 9, Z- podle úrovně dětí, tužky, pastelky

7 8. A Z lekce se opakuje cvičení a relaxace, dle časové dotace některé prvky z chování. Domácí úkol pro děti: do předkreslených koleček vymysli a namaluj různé tváře kočičky Emy- veselé smutné, ubrečené jako se kočička Ema mohla cítit. Kočička Ema se rozhlédla kolem sebe a viděla, že lidé jinak vypadají ve svých obličejích. Někdo měl na tváři úsměv, někoho se docela lekla a bála- byl nazlobený. Nechápala, proč je to tak. Chování Znám své pocity a umím své chování ovládat? Pracovní listy: 8.A.1. Obrázky koťátek, vyjadřující emoce 8.A.2. Obrys hlavy koťátka na dokreslení Cílem je ve známých a opakujících se situacích, kterým děti rozumí, se snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování. Uvědomovat si svoje možnosti a limity. Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení). Každá komunikace mezi dítětem a dospělým má citové zabarvení, neustálé opakování těchto sdělení vytváří v průběhu let v dítěti základy emočních postojů a schopností. Emoce a interakce s druhými lidmi - technika prvního dojmu (úkol: napsat nápady, co ho tvoří + nácvik, jak má vypadat člověk, aby udělal dobrý první dojem). Vysvětlíme si, co jsou to emoce (kladné a záporné ). Rozpoznávání emocí úkol: předvést emoci, kterou si dítě vymyslí (radost, smutek, smích, uzavřenost, skleslost, apatie ),ostatní děti musí uhádnout předvedenou emoci. Úkol můžeme provést formou techniky tužka a papír, nebo zahrát jako etudu (zahrát jako situaci pantomimou). K dalšímu cvičení použijeme pracovní list obrázky koťátek, vyjadřující emoce. Postupně si povídáme, jaká emoce je na daném obrázku. Hra Materiál : karty s obrázky koťátek, vyjadřující emoce, pracovní listy pro děti s obrysem hlavy koťátka, tužky, míček Zahrajte se na koťátka, která čekají v obchodě se zvířaty, až si je někdo koupí a odnese si je domů. Podívejte se na obrázky koťat. Každý si vybere koťátko, kterým by chtěl být. Posaďte se do kroužku, K některému dítěti přikutálejte menší míč. Dítě se tím okamžikem, promění v koťátko, které si vybralo. Koťátko se posadí doprostřed kroužku a tam se pokusí vyjadřovat své pocity, aniž by k tomu ovšem používalo slov. Např. má hlad, je šťastné, bojácné, ospalé, smutné. Ostatní děti se snaží uhodnout, jak se koťátko cítí. Když to některé z nich uhodne, pošle mu dosavadní koťátko míček. Kdo uhodl, stane se novým koťátkem. Pak si všichni prohlédněte všechny obrázky koťátek. I ony mohou prožívat stejné pocity jako my. Mohou být unavená, hladová, ospalá, šťastná, sklíčená z pocitu osamělosti, unuděná, potřeštěná nebo hravá. Nakreslete na papír hlavy koťátek. Děti mají doplnit jednotlivé části hlavy, ocas a tělo. Až děti skončí, řeknou paní učitelce, jak se jejich koťátka cítí.

8 8.B Kočička Ema a zajíček Petříček u hry uviděli zvláštního, malého tvora, který neměl 4 tlapičky jako oni, ale 6 dlouhých nožiček, veliké bříško, ten tvoreček se jim velice líbil, neutíkal, ale vylezl na nejbližší strom. Mezi větvemi si začíná vyplétat síť z tenkého vlákna. Poznáš jejich nového kamaráda? Byl to pavouček. Ukažte, kolik tlapiček má zajíc, kolik nohou má pavouček? Číselné představy - Číslice 1, hledání odpovídajícího počtu 1. Počítáme do 5 10., ukazujeme na prstech 2. Počítáme předměty po jednom ve skupinách podle schopností dětí, může být i na zemi 3. Vyvození číslice 1, ukázat, zkuste si ji obtáhnout, zavřete oči a obtahujte ji ve vzduchu. 4. PL Dysk. 21 Zrakové vnímání: Pokračování podle výsledků z předcházejících lekcích. Sluchové vnímání: Poznávání první hlásky ve slově vyvození 1. Vyvození první hlásky na základě hlasů zvířat had syčí ssssssssss, lalalala zpíváme, moucha bzučí bzzzzzzz, pes vrčí vrrrrrrr, vlak jede ššššššššš. Spojit s obrázky, všichni společně vyslovují. Děti, které mají logopedickou vadu se pouze pokoušejí napodobit tvar úst. 2. Poslouchejte, a říkejte, jakou hlásku slyšíte na začátku ssssssssova, sssssssalám, llllllopata, llllyže, šššššššije, šššššššaty, rrrrruka, rrrrrryba, zzzzzzzby, zzzzzzima. 3. Další úkoly podle úrovně dětí - slabší se vracejí ke slabikám - ostatní určují, kterou hláskou začínají slova (lze použít obrázky) Grafomotorika PL G - 10 Domácí úkol: S 9 (zelené desky první hláska ve slově s,b ). U menších dětí, pokud nezvládají izolování první hlásky, zůstáváme u slabik S 3 nebo S-4 Pomůcky: Pracovní listy Dysk. 21, G 10, S 3, 4, 9, tužky, pastelky, obrázky slov pro sluchové vnímání (had, pes, vlak.. to je podle zvuků, které vydávají, dále jakékoliv obrázky, kde je první hláska artikulačně výraznější)

9 9. A Z lekce se opakuje cvičení a relaxace, dle časové dotace některé prvky z chování. Domácí úkol pro děti: Namalovat svého nejlepšího kamaráda a vědět říct, co se mi na něm líbí, a co nelíbí. Kočičce Emě se líbilo, jak si s ní její kamarádi hráli a chtěla jim to říct, jenom nevěděla jak. Pomůžeme jí najít ty správná slova??? Chování Objektivní sebepojetí a sebehodnocení Děti musí zvládnout se odloučit na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory. Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině. Vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci Každé dítě dostane do ruky vystřižený obláček. Zadáme dítěti úkol, že do obláčku namalují každý sám sebe. Potom děti instruujeme tak, že v obláčku je ještě jedno místo pro kamaráda, se kterým by v obláčku chtěly plout. Jakmile mají všechny děti obláčky plné, v kroužku každé dítě vypráví o tom, koho si do svého obláčku pozvalo na cestu a proč. Jde o konkrétní popis nejen sebehodnocení, ale i hodnocení a popis kamaráda, proč zvolil zrovna jeho. (může se přihodit situace, že jedno dítě bude nominováno do více obláčku, zatímco jiné dítě nebude v žádném obláčku). Záleží na paní učitelce, jak bude dál s těmito informacemi pracovat, zda je dále využije. Další oblastí, kterou se musí děti naučit je přijímání kritiky zpětná vazba, asertivní souhlas, empatie, negativní dotazování, uznání chyby). Proto si ve skupině od tohoto setkání zavedeme takové pravidlo, že se v závěru zhodnotíme. Nejdříve každé dítě zkusí nahlas povědět, jak by hodnotilo dnešní hodinu, jak dítě pracovalo, co se mu povedlo a co nepovedlo. Potom si každé dítě rozmyslí, kdo z celé skupiny pracoval nejlépe. Tak se postupně vyjádří všechny děti. Pokud se na jednom jméně shodně více dětí, tak kamaráda pochválíme a zatleskáme mu. Hra Materiál: žluté čtvrtky, nůžky, balicí papír, černé fixy Na podlahu položte žluté kroužky. Každé z dětí dostane příležitost udělat z jednoho takového kroužku spokojenou tvář. Vyberte si nějaké dítě, které začne. Pomozte mu, ať si vzpomene, co se za uplynulých osm setkání naučilo. Připomeňte stručný obsah setkání, o čem jste hovořili, co jste dělali, jaké hry jste hráli. Když si dítě na něco vzpomene, dejte mu do ruky černý fix, aby na jeden ze žlutých kroužků nakreslilo spokojený obličej. Výtvor pak připevněte na papírový model třídy. Stejně pokračujte i s ostatními dětmi. Každé z nich si na něco vzpomene a pak nakreslí svou spokojenou tvář. Společně si pak všechny ty spokojené tváře ve třídě prohlédněte. Naučili jsme se tolik věcí, které nás teď těší, a proto jsem spokojeni. Pro každé dítě vytvořte velikou rozradostněnou tvář, kterou si odnese domů. Na velký arch papíru nakreslete černým fixem dvě velké oči a ústa. Žlutou čtvrtku nastříhejte na proužky asi 15 cm dlouhé, nalepte je s dětmi kolem obličeje tak, aby připomínaly vlasy. Usměvavá tvář jistě dětem doma připomene, čemu všemu se při setkáních s Lexíkem naučily. relaxace

10 9.B Kočičce Emě a zajíčkovi Petříčkovi se moc líbilo, jak pavouček pletl síť. Když se snažili v písku napodobit jeho síť, uviděli malého tvorečka, který měl jenom jednu nohu, po které se plazil a nesl si na zádech svůj domeček. Kdo to byl? Šneček. Číselné představy: Číslice 2 1. Práce ve skupinách starší děti počítají předměty a zkoušejí počítat i zpět, mladší pouze počítají předměty. NUTNÉ! Používat jakékoliv předměty, které lze počítat. S vyslovením číslovky dítě bere do ruky předmět. Při přeříkávání číselné řady nazpět si opět ukazuje 5 kostek, 4 kostky.. 2. Ukázat číslici 2 co vám připomíná?(labuť?) 3. Obtáhněte prstem číslici 4. Zkuste ji napsat ve vzduchu 5. Pracovní list Dysk 22 Zrakové vnímání: PL - zelené desky Sluchové vnímání: Izolování první hlásky ve slově 1. Připomeneme obrázky z minulé lekce a začínáme slovy s artikulačně výraznou hláskou 2. Poznávání první hlásky ve slově s využitím obrázků, popř. PL S11 3. Děti, které nezvládají hlásky, zůstávají u rozlišování a počítání slabik, S 5 Grafomotorika PL G - 11 Postup stejný, jak bylo uvedeno Domácí úkol: Dysk. 25 (Je to posloupnost, následnost v ději. S tím by si mohli doma vyhrát.) Pomůcky: Dysk. 22, S 5, S11, G-11

11 10. A Souhrnná lekce z chování. Z lekce se opakuje cvičení a relaxace, dle časové dotace některé prvky z chování. Domácí úkol pro děti: PL- urči které z chování je správné? Dnes si s kočičkou Emou popovídáme co je správné a co ne. Chování Prosociální chování ve školním prostředí - závěr Děti sedí v kroužku a společně si zopakují, co to je prosociální chování a jak se pozná. Paní učitelky jim přečtou níže uvedené tři příklady a děti se k nim vyjádří. Příklad 1 Ráno v mateřské škole. Janička si hraje s kočárkem a panenkou, když do dveří vchází její kamarádka Evička. Evička pláče. Nechce se jí do školky, chtěla by se s maminkou vrátit domů. Janička ji chvilku pozoruje a pak ji bere za ruku: Chceš si se mnou hrát? Půjčím ti kočárek. Paní učitelka situaci zaregistrovala, usmála se na Janičku a pohladila ji po vlasech. Prosociální jednání je jednání ve prospěch druhé osoby (či osob), a často může být spojeno i s osobní obětí. Janička se zachovala prosociálně, vzdala se hračky ve prospěch kamarádky a důsledkem jejího chování bylo, že Evička přestala plakat. Za chvíli bylo vidět obě holčičky, jak si zaujatě hrají v kuchyňce. Janičce přinesla tato zkušenost informaci, že pomoc druhému je příjemná i pro pomáhajícího a sociálním okolím je oceňována, a příště bude mít tendenci reagovat obdobným způsobem. Také pro Evičku je Janino jednání vzorem a příště se podle něho může zachovat sama. Příklad 2 Pro Jirku si do mateřské školy přišla maminka s dvouletým bráškou Honzíkem. Jirka si nese obrázek, který nakreslil pro tátu. Obrázek se ale líbí Honzíkovi. Chce ho tak moc, že se dal do pláče. Jirka mu ho nechce dát. Zasáhne maminka: Jirko, okamžitě dej ten obrázek Honzíkovi, nebo uvidíš! Víš, že je malý! Jirka nerad dává obrázek malému bráškovi, ten ho pomačká a odhodí. Jirka pláče. Jaký je rozdíl mezi oběma situacemi? Jirka se také zachoval prosociálně, ale jeho chování bylo vynucené hrozbou trestu. Jeho zkušenost s pomocí druhému je negativní. Obrázek byl určen tátovi, a bratr mu ho, i když nechtěně, zničil. Jirka se zařekl, že mu víckrát nic nepůjčí. Rozdíl mezi situacemi je patrný. V prvním případě si děti odnášejí pozitivní zkušenost s prosociálním jednáním, ve druhém se jedná o zkušenost negativní. V prvním případě jednala Janička dobrovolně, ve druhém byl Jirka do jednání nucen trestem.

12 Příklad 3 Podívejme se ještě na třetí situaci: Děti se najednou rozešly domů a ve třídě zůstala paní učitelka s Kájou. Všude spousta rozházených hraček. Teď to, Kájo, budeme muset spolu uklidit, říká učitelka, ale Kájovi se moc nechce. Skládá puzzle a dělá, že neslyší. Učitelka to zkouší jinak: Aha, mám ho tady. Bonbón pro toho, kdo mi pomůže s úklidem. A položí bonbón na stůl. Kája chvíli váhá a pak se zvedá. Když uklidí, dostane bonbón. Kája se také zachoval prosociálně, ale jeho motivací bylo získat bonbón. Ze situace pro něj vyplývá poučení, že když člověk někomu pomůže, měl by za to získat odměnu. Ani tato zkušenost není pro dítě optimální. K tomu, abychom dítě dovedli k prosociálnímu jednání, volíme občas taktiky, o kterých se ani s velkou mírou tolerance nedá říci, že jsou prosociální (okamžitě tu hračku holčičce půjčíš, nebo uvidíš ). Dochází tak k neshodě (inkongruenci) mezi tím, co dítě učíme, a s co sami děláme. Důležité: Tento rozpor může vést u dítěte k dezorientaci v hodnotách a v důsledku toho k asociálnímu jednání. V závěrečném setkání se děti pokusí zahrát etudy na prosociální chování. Témata a scénky vymýšlí za pomoci paní učitelky. Ideální jsou scénky ve trojicích, ostatní děti se dívají a na konci hodnotí a komentují shlédnutou scénku.

13 10. B Ema se již od kamarádů naučila spoustu nových věcí. Společně si je zopakujeme. Dělíme na slabiky: zajíček, pavouček, domeček, poznáváme první a poslední slabiku, první a poslední hlásku. Číselné představy: Číslice 3, globální určování množství 1. Ukažte bez počítání - 3 prsty, 2 prsty, 5 prstů. Též s využitím kostek, aut. 2. Číslice 3 obkreslete, napište ve vzduchu 3. PL Dysk. 23 Děti pracují s korálky, lego kostkami. Zrakové vnímání: Podle dřívějších výsledků Sluchové vnímání: Poznávání poslední hlásky ve slově 1. Poslouchejte a říkejte se mnou- sůlll, myššš, košššš, pássss 2. Co slyšíš na konci? 3. Říkáme slova, děti OPAKUJÍ!!! A určují. 4. Pokud nezvládají určování první hlásky, cvičíme ještě první hlásku S Menší děti pokračují S 6 Grafomotorika PL G - 12 Připomínám postup - Uvolňování ruky - kroužení -celé ruce, předloktí, zápěstí, vějíře -roztahování a spojování prstů, cvičení prstů. - Správné sezení - Úchop tužky - Připomenout, co je uvolněná ruka - Postup při provádění každého cviku 1. Prohlédneme cvik, motivační říkanka (pokud je) popř. motivuje kočička Ema 2. Provádíme cvik ve vzduchu 3. Obtahujeme prstem na papíře 4. Obtahujeme tužkou cvik na papíře 5. Hodnocení dítěte paní učitelkou, sebehodnocení Domácí úkol: Dysk. 24 Pomůcky: Dysk. 23, G 12, S 6, S 12

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy.

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy. Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy. Získejte potřebné informace o školní zralosti, o tom, co se pod pojmem školní zralost skrývá, o možnostech a způsobech přípravy vašeho

Více

Screening a diagnostika vývojových poruch

Screening a diagnostika vývojových poruch 1. Screening a diagnostika vývojových poruch Vývojová dysfázie V poslední době významně přibývá dětí, které trpí vývojovou nemluvností čili dysfázií. Specificky narušený vývoj řeči se projevuje ztíženou

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

5.3 Metodické náměty pro přípravu a realizaci interakčních her

5.3 Metodické náměty pro přípravu a realizaci interakčních her 5.3 Metodické náměty pro přípravu a realizaci interakčních her Pro realizaci interakčních her rozvíjejících sociální dovednosti žáků základní školy se osvědčuje: Vytvořit ucelený program her a postupně

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte METODIKA 2008 Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte 2008 Výstup řešení projektu: 1F44L/058/050

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE na co se ptají učitelky a rodiče doplněk k učebnici Hippo and Friends Věra Bitljanová Obsah 2 Dvě otázky úvodem 3 Jak se děti učí cizí jazyk 4 podmínky vrozené schopnosti realistická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Specifické poruchy učení - možnosti reedukace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí C2.2 PhDr. Eva Šírová, Ph.D., katedra psychologie FF UK Co se dozvíte: Sledování a zaznamenávání individuálního rozvoje dětí a jejich

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 4. DÍTĚ A společnost Pokud chci s někým žit v jednom světě, nejde to udělat tak, že ten jeho pohltím do toho svého. Musím ten svůj svět rozšířit do toho jeho.

Více

Specifické vývojové poruchy školních dovedností

Specifické vývojové poruchy školních dovedností Metodická příručka Specifické vývojové poruchy školních dovedností 2. základní a mateřská škola Beroun, příspěvková organizace Zpracoval: Bc. Monika Černá Název projektu: Vznik školního poradenského pracoviště

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

Programy Vidět a naučit se

Programy Vidět a naučit se Programy Vidět a naučit se Program Vidět a naučit se zahrnuje několik dílčích programů každý z nich se zaměřuje na určitou oblast vývoje. Tři dílčí programy, na nichž právě pracujeme, jsou: Vidět a naučit

Více

www.ric.cz www.ric.cz WWW.RIC.CZ www.ric.cz www.drclentilka.cz WWW.DRCLENTILKA.CZ www.drclentilka.cz www.drclentilka.cz www.rclanskroun.

www.ric.cz www.ric.cz WWW.RIC.CZ www.ric.cz www.drclentilka.cz WWW.DRCLENTILKA.CZ www.drclentilka.cz www.drclentilka.cz www.rclanskroun. JSEM SPECIÁLNÍ PEDAGOG A PRACUJI S FILÍPKEM, KTERÉMU JE ŠEST LET Je to jemný a citlivý chlapec, ale v malém okamžiku se dokáže proměnit ve velkého rošťáka. Jeho kukadlům se nedá odolat. Když se mi zrovna

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více