PREVENCE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ PRO DOBRÝ START DO ŠKOLY, CZ.1.07/1.2.33/ Návrh koncepce lekcí č (Doc. Olga Zelinková,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREVENCE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ PRO DOBRÝ START DO ŠKOLY, CZ.1.07/1.2.33/02.0051 Návrh koncepce lekcí č. 6 11 (Doc. Olga Zelinková, 26. 1."

Transkript

1 Návrh koncepce lekcí č (Doc. Olga Zelinková, ) Časové rozvržení: 2 lekce na měsíc, tj. únor květen (červen- opakování), 4měsíce x 2 lekce, tj. 8 lekcí. Celkem by mělo být 13 lekcí. 1. Chování, lekce A Posoudit, zda zvládají děti vše, co bylo naplánováno v 11- ti lekcích, Některá témata zopakovat a rozšířit s využitím kresby, dramatizace apod., popř. konzultovat s dr.janovcovou. 2. Prevence dyskalkulie, lekce B 3. Dyspraxie, lekce A i B, v každé z nich 20 minut + relaxace (5 minut v každé lekci). Prevence dyskalkulie, lekce B Východiskem pro přípravu lekcí jsou cíle, kterých by mělo být dosaženo na konci školního roku především u dětí, které nastupují po prázdninách do školy. U ostatních je třeba obsah upravit. Cíle: Předčíselné představy: třídění, porovnávání množství, orientace v prostoru, klasifikace Číselné představy, číselné operace: poznávání číslic do 5 ve spojení s množstvím, sečítání a odečítání do 5, počítání po jedné do 20 a výše, tam i zpět, globální určování množství. Součástí prevence dyskalkulie musí být: - rozvíjení řeči (ne artikulace) - fonemické uvědomění - zraková percepce - grafomotorika Děti jsou na rozdílné úrovni. Je třeba zjistit, u kterých dětí jsou vývojové deficity. V některých případech pomohou i paní učitelky. Podle toho vybírat pracovní listy KV a SČK. Rozvíjení řeči: Rozšiřování slovní zásoby, tvoření vět, rozvíjení jazykového citu. Fonemické uvědomění: Předškolní děti: Poznávání první a poslední hlásky ve slově, popř. sluchová analýza a syntéza slova o 3 4 hláskách, hledání slov, která se rýmují. Mladší děti: Dělení slov na slabiky (zvládly v diagnostice téměř všechny děti), počítání slabik ve slově, určování první a poslední slabiky, hledání slov, která se rýmují.

2 Zrakové vnímání: Předškolní děti: rozlišování předmětů lišících se detaily, zraková analýza a syntéza, rozlišování reverzních tvarů, zraková paměť Mladší děti: na základě aktuální úrovně zařazovat PL pro KV a SČK s označením Z. Posílám poštou 4 PL využité v diagnostice zrakové percepce. Dítě, které má u diagnostiky 1, zvládlo bez obtíží všechny čtyři úkoly, tj. včetně reverzních tvarů. Je otázkou, co budeme cvičit dále. Grafomotorika: Spojuji uvolňování ruky, zápěstí, prstů a grafomotorická cvičení. Vždy stejný postup: - Uvolňování ruky - kroužení -celé ruce, předloktí, zápěstí, vějíře -roztahování a spojování prstů - Správné sezení - Úchop tužky - Připomenout, co je uvolněná ruka - Postup při provádění každého cviku 1. Prohlédneme cvik, motivační říkanka (pokud je) popř. motivuje kočička Ema 2. Provádíme cvik ve vzduchu 3. Obtahujeme prstem na papíře 4. Obtahujeme tužkou cvik na papíře Používáme pracovní listy G ze SČK (Zelené desky) popř. též KV

3 6. A Z lekce se opakuje cvičení a relaxace, dle časové dotace některé prvky z chování. Domácí úkol pro děti: namalovat sebe a svého nejlepšího kamaráda Kočička Ema zjistila, že má kolem sebe různé děti a lidi. Nechápala slovo kamarád. Společně se jí to zkusíme vysvětlit a ukázat, jak se k sobě kamarádi chovají. Chování To jsem já, ve třídě a to je můj kamarád Děti by měly pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle které je třeba se chovat. Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy. Promluvte o významu slova kamarád. Ve školce už máme každý z nás mnoho kamarádů. Říkáme-li, že máme kamaráda, myslíme tím někoho, o kom něco víme. Předveďte si několik způsobů, jak se k takovému kamarádovi chovat. Promluvte o tom, že kamarádi se mají dělit nejen o věci, ale i o dobré nápady, které mohou sdělit ostatním. Nyní nechte sáček s kuličkami kolovat v kroužku. Každý, kdo dostane sáček, vysloví nějaký nápad. S vymýšlením nápadů asi budete muset dětem pomoci. (s čím by si děti rády hrály, co by rády kreslily atd.). To děti jistě zaujme. Začnou totiž přemýšlet o sdělování informací. Nakonec poznají, že sdělovat myšlenky není vůbec hloupé, ale naopak někdy dokonce zábavné. Každému dítěti dejte jeden papír s kroužkem. Do kroužku pak děti nakreslí své obličeje. Vhodnými otázkami je vybídněte, aby přemýšlely samy o sobě. Jaké máš vlasy? Jakou barvu mají? Jsou rovné či kudrnaté? A co tvé oči? Nyní nakreslete svoje tělo. Až každý dokreslí svůj obrázek, posaďte se společně na zem. Které části těla má každý z nás? Až některé dítě odpoví, ukažte si příslušnou část. Všichni máme stejné části těla jsou to oči, uši, nos, ústa, ruce, nohy a prsty na rukou i nohou a přece všichni vypadáme docela jinak. Každý nyní ukáže svůj obrázek. Jen se podívejte, jak se navzájem od sebe lišíme. Každý má něco zvláštního, v čem se liší od ostatních. Hra Materiál: hezký kamínek. Papír, pastelky, autíčka, sáček s kuličkami nebo jinou libovolnou náplní Např. s kamarádem se o všechno rozdělíme. Nechte kolovat hezký kamínek. Pokaždé, když nějaké dítě podává kamínek sousedovi, povězte, jak je hezké se umět s kamarádem rozdělit. Kamarádovi také pomáháme. Představte si, že vás kamarád požádá o pomoc s kreslením barevného obrázku. Rozdělte dětem po jedné pastelce. Dejte kolovat arch papíru, aby každé dítě vybarvilo některou část. Kamarádovi nejsme lhostejní. Když si všimnete, že se nějaký kamarád tváří smutně, jak byste se hezky zachovali, co byste hezkého udělali? No přece pozvat ho, aby si šel s vámi hrát. Ať pošle každé dítě autíčko svému sousedovi.

4 6.B Kočička Ema došla domů. Ví, že je šikovná, zná mnoho věcí. Pozná, že (mluví děti, lektor pouze ukazuje) domeček (strom) je malý velký, silný- slabý, krátký dlouhý, vysoký nízký, (stupňování přídavných jmen u předškoláků). Děti by měly hovořit samy a prokázat, že tato oblast je zvládnutá Předčíselné představy: Dysk. 17 (PL 16 je za domácí cvičení, je snadný) Pro určování pořadí lze využít i řazení předmětů (různě barevná auta, dopravní prostředky), podle pokynů se řadí děti. Zrakové vnímání: Zraková paměť Dysk. 15 Sluchové vnímání: Dělení slov na slabiky diagnostika 1. Dítě dělí slova na slabiky a doprovází tleskáním, rozpočítadly 2. Dělí slova na slabiky a vyznačuje je graficky (kolečko), používá kostky apod. 3. Dělí slova na slabiky a určuje počet slabik Jednoslabičných slov: pes, les, nos, vak, lak, luk, puk, dub, sud, med, ham, mák, pták, hůl, půl, důl, sám, kůl, sůl, gól, míč... Dvojslabičná slova: kolo, kočka, ruka, hlava, noha, děda, kytka, židle, pytel, tele, sele, válí, sází, říká, dívá, kráčí, pípá, zívá, kýchá, hází,... Tříslabičná slova: kolotoč, rameno, koleno, police, slepice, konvice, čepice, podlaha, žížala, zákusek, vánoce, bábovka, žárovka.. Tyto dovednosti by měly zvládnout všechny děti. Pokud ne, zůstáváme na úrovni slabik a věnujeme dítěti individuální péči. Grafomotorika G - 8 (Zelené desky- jsou to šikmé čáry, myslím, že rovné jste už dělali) - Uvolňování ruky - kroužení -celé ruce, předloktí, zápěstí, vějíře -roztahování a spojování prstů, cvičení prstů. - Správné sezení - Úchop tužky - Připomenout, co je uvolněná ruka - Postup při provádění každého cviku 1. Prohlédneme cvik, motivační říkanka (pokud je) popř. motivuje kočička Ema 2. Provádíme cvik ve vzduchu 3. Obtahujeme prstem na papíře 4. Obtahujeme tužkou cvik na papíře 5. Hodnocení dítěte paní učitelkou, sebehodnocení (V dalších lekcích již neopakuji.) Domácí úkol: Dysk. 16 (určování první, poslední ) Pomůcky: Pracovní listy Dysk , G - 8, tužky, pastelky, obrázky (malý-velký, silný-slabý atd. pro úvodní část)

5 7. A Z lekce se opakuje cvičení a relaxace, dle časové dotace některé prvky z chování. Domácí úkol pro děti: PL označ co je na obrázku špatně Kočička Ema zjistila, že něco říct je dost těžké. Proto jí pomůžeme a naučíme, jak je to snadné třeba dopovídat pohádku. Nejdřív si rozcvičíme tlapičky. Chování Jak se umím vyjadřovat Pracovní list: 7.A.1. Popletený obrázek 7.A.2. Tematické obrázky pro verbální i neverbální komunikaci Je potřebné, aby se děti naučily přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem. Spolupracovat s ostatními. Navazovat kontakty s dospělým. Dorozumíváme se řečí slovy, nebo beze slov znaky, mimikou apod. Řeč je úzce spjata s myšlením. Potřebujeme rozvinout slovní zásobu. Vedeme děti k tomu, aby se uměly vyjadřovat. Klademe důraz na otázky při různých situacích všedního dne, hodně si s dětmi povídáme, komentujeme různé děje. Nejvíce procvičí řeč dítěte dialog. Provádíme cvičení na způsoby zahájení komunikace - podle pracovního listu s tematickými obrázky. Nejprve děti situaci popíší (situace v obchodě, třída na lodním výletě, na prázdninách na venkově u babičky a u zubního lékaře). Děti pak ve dvojicích situaci přehrávají jako scénku. K dalšímu cvičení nám poslouží pracovní list s popleteným obrázkem. Necháme děti vyprávět děj na obrázku a také je necháme okomentovat, co je na obrázku popleteno a jak by to mělo být jinak. Vyprávíme dětem nějaký zážitek ze svého dětství, po určité době přestaneme vyprávět a vyzveme některé z dětí, aby ve vyprávění pokračovalo a podle své fantazie příběh dokončilo. Vyprávíme dětem nějakou známou pohádku (např. o červené karkulce, o řepě apod.). Po určité době přestaneme vyprávět a vyzveme děti, aby vymyslely několik možností, jak by mohla pohádka skončit jinak, než jak ji běžně známe. U hodně šikovných dětí zadáme dítěti téma (např. situace na nádraží), dítě vymýšlí příběh a ostatní děti se pokouší zakreslit situaci formou kresby. A naopak. Dítě nakreslí nějakou situaci formou kresby a ostatní se pokouší verbálně okomentovat, co vidí na obrázku. na regulaci hlasitosti řeči (nakreslené rádio, zakresluje polohu knoflíku podle vhodné hlasitosti komunikace vzhledem k dané situaci). Děti při komunikaci pracují s hlasem. Pomůcky: PL PK: Ř12 KVK: Ř5, Ř6 - čas. Posloupnost+ vymyslet příběh

6 7.B Aha, co to vidí Ema u jejího domečku? Má to veliká ouška, čtyři tlapky, dlouhé vousy a rychle běhá. Zkus uhodnout jaké zvířátko to je? Je to kamarád Zajíček Petříček. Domluvil se s ní, že budou soutěžit, kdo Předčíselné představy: Dysk tvoření dvojic, vyvozování více- méně, stejně. Zrakové vnímání: PL dle úrovně dětí, kterýkoliv z pracovních listů (zelené desky). Navrhuji: odhadněte přibližně, co které dítě zvládne. Rozdělte děti do skupinek a nechejte je pracovat samostatně. Vedle sebe by neměly sedět děti, které mají stejný PL, aby neopisovaly. V přípravně vhodného PL lze orientačně využít výsledky diagnostiky. Sluchové vnímání: Dysk. 13 Zopakujeme dělení slov na slabiky a počítání slabik. Podle výsledků z minulé lekce práce v skupinách: 1. Slabší děti dělení slov na slabiky a zápis odpovídajícího počtu teček 2. Předškolní děti popř. některé mladší děti poznávání první slabiky u slov na obrázcích, vyhledávání slov, která začínají danou slabikou Grafomotorika PL G - 9 Provedení stejně jako v předcházejících lekcích. Domácí úkol: Dysk. 20 tvoření dvojic, trojic Pomůcky: Dysk. 13,18, G 9, Z- podle úrovně dětí, tužky, pastelky

7 8. A Z lekce se opakuje cvičení a relaxace, dle časové dotace některé prvky z chování. Domácí úkol pro děti: do předkreslených koleček vymysli a namaluj různé tváře kočičky Emy- veselé smutné, ubrečené jako se kočička Ema mohla cítit. Kočička Ema se rozhlédla kolem sebe a viděla, že lidé jinak vypadají ve svých obličejích. Někdo měl na tváři úsměv, někoho se docela lekla a bála- byl nazlobený. Nechápala, proč je to tak. Chování Znám své pocity a umím své chování ovládat? Pracovní listy: 8.A.1. Obrázky koťátek, vyjadřující emoce 8.A.2. Obrys hlavy koťátka na dokreslení Cílem je ve známých a opakujících se situacích, kterým děti rozumí, se snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování. Uvědomovat si svoje možnosti a limity. Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení). Každá komunikace mezi dítětem a dospělým má citové zabarvení, neustálé opakování těchto sdělení vytváří v průběhu let v dítěti základy emočních postojů a schopností. Emoce a interakce s druhými lidmi - technika prvního dojmu (úkol: napsat nápady, co ho tvoří + nácvik, jak má vypadat člověk, aby udělal dobrý první dojem). Vysvětlíme si, co jsou to emoce (kladné a záporné ). Rozpoznávání emocí úkol: předvést emoci, kterou si dítě vymyslí (radost, smutek, smích, uzavřenost, skleslost, apatie ),ostatní děti musí uhádnout předvedenou emoci. Úkol můžeme provést formou techniky tužka a papír, nebo zahrát jako etudu (zahrát jako situaci pantomimou). K dalšímu cvičení použijeme pracovní list obrázky koťátek, vyjadřující emoce. Postupně si povídáme, jaká emoce je na daném obrázku. Hra Materiál : karty s obrázky koťátek, vyjadřující emoce, pracovní listy pro děti s obrysem hlavy koťátka, tužky, míček Zahrajte se na koťátka, která čekají v obchodě se zvířaty, až si je někdo koupí a odnese si je domů. Podívejte se na obrázky koťat. Každý si vybere koťátko, kterým by chtěl být. Posaďte se do kroužku, K některému dítěti přikutálejte menší míč. Dítě se tím okamžikem, promění v koťátko, které si vybralo. Koťátko se posadí doprostřed kroužku a tam se pokusí vyjadřovat své pocity, aniž by k tomu ovšem používalo slov. Např. má hlad, je šťastné, bojácné, ospalé, smutné. Ostatní děti se snaží uhodnout, jak se koťátko cítí. Když to některé z nich uhodne, pošle mu dosavadní koťátko míček. Kdo uhodl, stane se novým koťátkem. Pak si všichni prohlédněte všechny obrázky koťátek. I ony mohou prožívat stejné pocity jako my. Mohou být unavená, hladová, ospalá, šťastná, sklíčená z pocitu osamělosti, unuděná, potřeštěná nebo hravá. Nakreslete na papír hlavy koťátek. Děti mají doplnit jednotlivé části hlavy, ocas a tělo. Až děti skončí, řeknou paní učitelce, jak se jejich koťátka cítí.

8 8.B Kočička Ema a zajíček Petříček u hry uviděli zvláštního, malého tvora, který neměl 4 tlapičky jako oni, ale 6 dlouhých nožiček, veliké bříško, ten tvoreček se jim velice líbil, neutíkal, ale vylezl na nejbližší strom. Mezi větvemi si začíná vyplétat síť z tenkého vlákna. Poznáš jejich nového kamaráda? Byl to pavouček. Ukažte, kolik tlapiček má zajíc, kolik nohou má pavouček? Číselné představy - Číslice 1, hledání odpovídajícího počtu 1. Počítáme do 5 10., ukazujeme na prstech 2. Počítáme předměty po jednom ve skupinách podle schopností dětí, může být i na zemi 3. Vyvození číslice 1, ukázat, zkuste si ji obtáhnout, zavřete oči a obtahujte ji ve vzduchu. 4. PL Dysk. 21 Zrakové vnímání: Pokračování podle výsledků z předcházejících lekcích. Sluchové vnímání: Poznávání první hlásky ve slově vyvození 1. Vyvození první hlásky na základě hlasů zvířat had syčí ssssssssss, lalalala zpíváme, moucha bzučí bzzzzzzz, pes vrčí vrrrrrrr, vlak jede ššššššššš. Spojit s obrázky, všichni společně vyslovují. Děti, které mají logopedickou vadu se pouze pokoušejí napodobit tvar úst. 2. Poslouchejte, a říkejte, jakou hlásku slyšíte na začátku ssssssssova, sssssssalám, llllllopata, llllyže, šššššššije, šššššššaty, rrrrruka, rrrrrryba, zzzzzzzby, zzzzzzima. 3. Další úkoly podle úrovně dětí - slabší se vracejí ke slabikám - ostatní určují, kterou hláskou začínají slova (lze použít obrázky) Grafomotorika PL G - 10 Domácí úkol: S 9 (zelené desky první hláska ve slově s,b ). U menších dětí, pokud nezvládají izolování první hlásky, zůstáváme u slabik S 3 nebo S-4 Pomůcky: Pracovní listy Dysk. 21, G 10, S 3, 4, 9, tužky, pastelky, obrázky slov pro sluchové vnímání (had, pes, vlak.. to je podle zvuků, které vydávají, dále jakékoliv obrázky, kde je první hláska artikulačně výraznější)

9 9. A Z lekce se opakuje cvičení a relaxace, dle časové dotace některé prvky z chování. Domácí úkol pro děti: Namalovat svého nejlepšího kamaráda a vědět říct, co se mi na něm líbí, a co nelíbí. Kočičce Emě se líbilo, jak si s ní její kamarádi hráli a chtěla jim to říct, jenom nevěděla jak. Pomůžeme jí najít ty správná slova??? Chování Objektivní sebepojetí a sebehodnocení Děti musí zvládnout se odloučit na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory. Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině. Vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci Každé dítě dostane do ruky vystřižený obláček. Zadáme dítěti úkol, že do obláčku namalují každý sám sebe. Potom děti instruujeme tak, že v obláčku je ještě jedno místo pro kamaráda, se kterým by v obláčku chtěly plout. Jakmile mají všechny děti obláčky plné, v kroužku každé dítě vypráví o tom, koho si do svého obláčku pozvalo na cestu a proč. Jde o konkrétní popis nejen sebehodnocení, ale i hodnocení a popis kamaráda, proč zvolil zrovna jeho. (může se přihodit situace, že jedno dítě bude nominováno do více obláčku, zatímco jiné dítě nebude v žádném obláčku). Záleží na paní učitelce, jak bude dál s těmito informacemi pracovat, zda je dále využije. Další oblastí, kterou se musí děti naučit je přijímání kritiky zpětná vazba, asertivní souhlas, empatie, negativní dotazování, uznání chyby). Proto si ve skupině od tohoto setkání zavedeme takové pravidlo, že se v závěru zhodnotíme. Nejdříve každé dítě zkusí nahlas povědět, jak by hodnotilo dnešní hodinu, jak dítě pracovalo, co se mu povedlo a co nepovedlo. Potom si každé dítě rozmyslí, kdo z celé skupiny pracoval nejlépe. Tak se postupně vyjádří všechny děti. Pokud se na jednom jméně shodně více dětí, tak kamaráda pochválíme a zatleskáme mu. Hra Materiál: žluté čtvrtky, nůžky, balicí papír, černé fixy Na podlahu položte žluté kroužky. Každé z dětí dostane příležitost udělat z jednoho takového kroužku spokojenou tvář. Vyberte si nějaké dítě, které začne. Pomozte mu, ať si vzpomene, co se za uplynulých osm setkání naučilo. Připomeňte stručný obsah setkání, o čem jste hovořili, co jste dělali, jaké hry jste hráli. Když si dítě na něco vzpomene, dejte mu do ruky černý fix, aby na jeden ze žlutých kroužků nakreslilo spokojený obličej. Výtvor pak připevněte na papírový model třídy. Stejně pokračujte i s ostatními dětmi. Každé z nich si na něco vzpomene a pak nakreslí svou spokojenou tvář. Společně si pak všechny ty spokojené tváře ve třídě prohlédněte. Naučili jsme se tolik věcí, které nás teď těší, a proto jsem spokojeni. Pro každé dítě vytvořte velikou rozradostněnou tvář, kterou si odnese domů. Na velký arch papíru nakreslete černým fixem dvě velké oči a ústa. Žlutou čtvrtku nastříhejte na proužky asi 15 cm dlouhé, nalepte je s dětmi kolem obličeje tak, aby připomínaly vlasy. Usměvavá tvář jistě dětem doma připomene, čemu všemu se při setkáních s Lexíkem naučily. relaxace

10 9.B Kočičce Emě a zajíčkovi Petříčkovi se moc líbilo, jak pavouček pletl síť. Když se snažili v písku napodobit jeho síť, uviděli malého tvorečka, který měl jenom jednu nohu, po které se plazil a nesl si na zádech svůj domeček. Kdo to byl? Šneček. Číselné představy: Číslice 2 1. Práce ve skupinách starší děti počítají předměty a zkoušejí počítat i zpět, mladší pouze počítají předměty. NUTNÉ! Používat jakékoliv předměty, které lze počítat. S vyslovením číslovky dítě bere do ruky předmět. Při přeříkávání číselné řady nazpět si opět ukazuje 5 kostek, 4 kostky.. 2. Ukázat číslici 2 co vám připomíná?(labuť?) 3. Obtáhněte prstem číslici 4. Zkuste ji napsat ve vzduchu 5. Pracovní list Dysk 22 Zrakové vnímání: PL - zelené desky Sluchové vnímání: Izolování první hlásky ve slově 1. Připomeneme obrázky z minulé lekce a začínáme slovy s artikulačně výraznou hláskou 2. Poznávání první hlásky ve slově s využitím obrázků, popř. PL S11 3. Děti, které nezvládají hlásky, zůstávají u rozlišování a počítání slabik, S 5 Grafomotorika PL G - 11 Postup stejný, jak bylo uvedeno Domácí úkol: Dysk. 25 (Je to posloupnost, následnost v ději. S tím by si mohli doma vyhrát.) Pomůcky: Dysk. 22, S 5, S11, G-11

11 10. A Souhrnná lekce z chování. Z lekce se opakuje cvičení a relaxace, dle časové dotace některé prvky z chování. Domácí úkol pro děti: PL- urči které z chování je správné? Dnes si s kočičkou Emou popovídáme co je správné a co ne. Chování Prosociální chování ve školním prostředí - závěr Děti sedí v kroužku a společně si zopakují, co to je prosociální chování a jak se pozná. Paní učitelky jim přečtou níže uvedené tři příklady a děti se k nim vyjádří. Příklad 1 Ráno v mateřské škole. Janička si hraje s kočárkem a panenkou, když do dveří vchází její kamarádka Evička. Evička pláče. Nechce se jí do školky, chtěla by se s maminkou vrátit domů. Janička ji chvilku pozoruje a pak ji bere za ruku: Chceš si se mnou hrát? Půjčím ti kočárek. Paní učitelka situaci zaregistrovala, usmála se na Janičku a pohladila ji po vlasech. Prosociální jednání je jednání ve prospěch druhé osoby (či osob), a často může být spojeno i s osobní obětí. Janička se zachovala prosociálně, vzdala se hračky ve prospěch kamarádky a důsledkem jejího chování bylo, že Evička přestala plakat. Za chvíli bylo vidět obě holčičky, jak si zaujatě hrají v kuchyňce. Janičce přinesla tato zkušenost informaci, že pomoc druhému je příjemná i pro pomáhajícího a sociálním okolím je oceňována, a příště bude mít tendenci reagovat obdobným způsobem. Také pro Evičku je Janino jednání vzorem a příště se podle něho může zachovat sama. Příklad 2 Pro Jirku si do mateřské školy přišla maminka s dvouletým bráškou Honzíkem. Jirka si nese obrázek, který nakreslil pro tátu. Obrázek se ale líbí Honzíkovi. Chce ho tak moc, že se dal do pláče. Jirka mu ho nechce dát. Zasáhne maminka: Jirko, okamžitě dej ten obrázek Honzíkovi, nebo uvidíš! Víš, že je malý! Jirka nerad dává obrázek malému bráškovi, ten ho pomačká a odhodí. Jirka pláče. Jaký je rozdíl mezi oběma situacemi? Jirka se také zachoval prosociálně, ale jeho chování bylo vynucené hrozbou trestu. Jeho zkušenost s pomocí druhému je negativní. Obrázek byl určen tátovi, a bratr mu ho, i když nechtěně, zničil. Jirka se zařekl, že mu víckrát nic nepůjčí. Rozdíl mezi situacemi je patrný. V prvním případě si děti odnášejí pozitivní zkušenost s prosociálním jednáním, ve druhém se jedná o zkušenost negativní. V prvním případě jednala Janička dobrovolně, ve druhém byl Jirka do jednání nucen trestem.

12 Příklad 3 Podívejme se ještě na třetí situaci: Děti se najednou rozešly domů a ve třídě zůstala paní učitelka s Kájou. Všude spousta rozházených hraček. Teď to, Kájo, budeme muset spolu uklidit, říká učitelka, ale Kájovi se moc nechce. Skládá puzzle a dělá, že neslyší. Učitelka to zkouší jinak: Aha, mám ho tady. Bonbón pro toho, kdo mi pomůže s úklidem. A položí bonbón na stůl. Kája chvíli váhá a pak se zvedá. Když uklidí, dostane bonbón. Kája se také zachoval prosociálně, ale jeho motivací bylo získat bonbón. Ze situace pro něj vyplývá poučení, že když člověk někomu pomůže, měl by za to získat odměnu. Ani tato zkušenost není pro dítě optimální. K tomu, abychom dítě dovedli k prosociálnímu jednání, volíme občas taktiky, o kterých se ani s velkou mírou tolerance nedá říci, že jsou prosociální (okamžitě tu hračku holčičce půjčíš, nebo uvidíš ). Dochází tak k neshodě (inkongruenci) mezi tím, co dítě učíme, a s co sami děláme. Důležité: Tento rozpor může vést u dítěte k dezorientaci v hodnotách a v důsledku toho k asociálnímu jednání. V závěrečném setkání se děti pokusí zahrát etudy na prosociální chování. Témata a scénky vymýšlí za pomoci paní učitelky. Ideální jsou scénky ve trojicích, ostatní děti se dívají a na konci hodnotí a komentují shlédnutou scénku.

13 10. B Ema se již od kamarádů naučila spoustu nových věcí. Společně si je zopakujeme. Dělíme na slabiky: zajíček, pavouček, domeček, poznáváme první a poslední slabiku, první a poslední hlásku. Číselné představy: Číslice 3, globální určování množství 1. Ukažte bez počítání - 3 prsty, 2 prsty, 5 prstů. Též s využitím kostek, aut. 2. Číslice 3 obkreslete, napište ve vzduchu 3. PL Dysk. 23 Děti pracují s korálky, lego kostkami. Zrakové vnímání: Podle dřívějších výsledků Sluchové vnímání: Poznávání poslední hlásky ve slově 1. Poslouchejte a říkejte se mnou- sůlll, myššš, košššš, pássss 2. Co slyšíš na konci? 3. Říkáme slova, děti OPAKUJÍ!!! A určují. 4. Pokud nezvládají určování první hlásky, cvičíme ještě první hlásku S Menší děti pokračují S 6 Grafomotorika PL G - 12 Připomínám postup - Uvolňování ruky - kroužení -celé ruce, předloktí, zápěstí, vějíře -roztahování a spojování prstů, cvičení prstů. - Správné sezení - Úchop tužky - Připomenout, co je uvolněná ruka - Postup při provádění každého cviku 1. Prohlédneme cvik, motivační říkanka (pokud je) popř. motivuje kočička Ema 2. Provádíme cvik ve vzduchu 3. Obtahujeme prstem na papíře 4. Obtahujeme tužkou cvik na papíře 5. Hodnocení dítěte paní učitelkou, sebehodnocení Domácí úkol: Dysk. 24 Pomůcky: Dysk. 23, G 12, S 6, S 12

kachna beruška prase

kachna beruška prase Příloha č. 5: Metodické pracovní listy (pracovní listy) SLOVNÍ ZÁSOBA Pojmenuj, co vidíš na každém obrázku. Zkus tleskáním naznačit slabiky. Řekni, jakou hlásku slyšíš na začátku (konci) slova. pes kočka

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu.

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu. Slovo autorky Didaktické listy jsou určeny rodičům, učitelkám mateřských škol a dětem. Rodičům, aby uměli svým dětem ukázat možnosti dané hračky, učitelkám mateřských škol, které může jedna hračka inspirovat

Více

PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE

PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE SLOVNÍ ZÁSOBA Pojmenuj, co vidíš na každém obrázku. Zkus tleskáním naznačit slabiky. Řekni, jakou hlásku slyšíš na začátku (konci) slova. PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE Procvičujeme:

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Prezentace metodických materiálů a pomůcek

Prezentace metodických materiálů a pomůcek Prezentace metodických materiálů a pomůcek Diagnostika dítěte předškolního věku Publikace je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání,

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02. Kominická kalamajka Zuzana Musilová Cíl: podporovat pozitivní emoce, schopnost a chuť učit se novým pojmům, zapojovat sluchovou a zrakovou kontrolu, orientovat se v prostoru, rozvíjet dětskou představivost

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

Hry a cvičení se zvuky

Hry a cvičení se zvuky Hry a cvičení se zvuky 1. Podmíněná reakce na zvuk - reakce na zvuk určitým pohybem - zjištění, jaké zvuky je dítě schopno vnímat - nezbytná při audiometrickém vyšetření - Pomůcky: bubínek, kostka, krabice(kbelík,..)

Více

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech.

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. 6. Rada šestá: Rozvíjejte fonematický sluch Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. Musíme si uvědomit, že změnou jediné hlásky ve slově se změní význam slova: KOZA

Více

Instrukce pro administrátora

Instrukce pro administrátora nomi Instrukce pro administrátora POTŘEBNÝ PODNĚTOVÝ MATERIÁL: 4 hrací kostky 1 tužka obyčejná volný papír k testu vytvořené sady obrázků I. Počty A) Auta s koly Popis úkolu: V podnětovém materiálu má

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Metodická příručka UČENÍ NENÍ MUČENÍ. Program odpolední aktivity v rámci projektu. Víme jak na to, aneb škola je kamarád

Metodická příručka UČENÍ NENÍ MUČENÍ. Program odpolední aktivity v rámci projektu. Víme jak na to, aneb škola je kamarád Metodická příručka UČENÍ NENÍ MUČENÍ Program odpolední aktivity v rámci projektu Víme jak na to, aneb škola je kamarád Zpracovala a realizovala Jana Dušková a Jarmila Štěpánová Základní škola, Vítkov,

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE S MAŇÁSKEM OSKAREM

NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE S MAŇÁSKEM OSKAREM Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 Číslo rozhodnutí MSMT- 6742-9/2014 ze dne 29. 3. 2014 NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ň Žabičky Kuňkalky Jana Dřímalová, DiS.

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ň Žabičky Kuňkalky Jana Dřímalová, DiS. Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ň Žabičky Kuňkalky Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, slovní zásoby a správné motoriky mluvidel Věk: 4 5let Pomůcky: obrázky

Více

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4.

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. CENTRUM ČTENÍ, TI SE MAJÍ, CELÝ DEN SI JENOM HRAJÍ. POJĎME SI HRÁT NEJEN S PÍSMENKEM I NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. UDĚLEJTE

Více

Všichni jsem tu kamarádi

Všichni jsem tu kamarádi Všichni jsem tu kamarádi Charakteristika integrovaného bloku Pomocí her a různých činností se děti ve třídě navzájem poznají. Zapamatují si jména kamarádů. Postupně se budeme seznamovat s pravidly, které

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

Pracovní list korekce hlásky B

Pracovní list korekce hlásky B Pracovní list korekce hlásky B Pojmenuj všechny předměty na obrázcích a ty, které začínají písmenkem B, spoj červenou pastelkou s písmenkem uprostřed kroužku. Spočítej, kolik je na obrázku zvířátek, každé

Více

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc OBLAST KREATIVITY Produkování a realizace originálních a neobvyklých nápadů. Dejte dítěti k dispozici malou

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23 Nácvik psaní viz Slabikář Pojmenování obrázků společně popisujeme. Hledáme slova obsahující písmeno č. Dbáme na správnou výslovnost slov, obsahujících písmeno č. Doplňujeme svislé řady - automatizace psacího

Více

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče )

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) Příprava a realizace: Irena Klečková, Bc. Jana Tomášková logopedický preventista Termín: 6.5.2016 od 15.00 hodin Úvod přivítání, seznámení s logopedickou

Více

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Rozlišování sykavek Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012 Výukový

Více

Hranice slov v písmu

Hranice slov v písmu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Hranice slov v písmu Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012

Více

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš I. třída pouštíme draky Učit děti správně nalepovat lepidlo navzájem si pomoci požádat o pomoc Přiblížit význam větru učit děti foukat do papíru Nalepování draka Vítr a drak Biol tělo inter. Kom soc MŠ

Více

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace Příklad dobré praxe 1 Název lekce: Plnění kompetencí za dané období Téma: Hodnocení stanovených kompetencí Cíl: Žák zhodnotí stanovené kompetence, pojmenuje a posoudí výsledky své práce. Metoda: Čtyři

Více

Hry a rošťárny pro kluky a holky

Hry a rošťárny pro kluky a holky Hry a rošťárny pro kluky a holky Vyšlo také v tištěné verzi www.fragment.cz Hry a rošťárny pro kluky a holky e-kniha Vybrala a uspořádala Hana Janoušková Ilustroval Antonín Šplíchal Copyright Fragment,

Více

Kamila a Petr Kopsovi. Jak se krotí tygr. Knížka pro děti, rodiče i pedagogy

Kamila a Petr Kopsovi. Jak se krotí tygr. Knížka pro děti, rodiče i pedagogy Kamila a Petr Kopsovi Jak se krotí tygr Knížka pro děti, rodiče i pedagogy Edika Brno 2015 KDYŽ CHCI ZKROTIT TYGRA, MUSÍM HO NEJPRVE POZNAT Krotitel tygrů Chci se stát kvalifikovaným krotitelem tygrů!

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. O lesíku. O lesíku. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. O lesíku. O lesíku. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) O lesíku (Procvičování podstatných jmen rodu ženského) Stručná anotace V této vyučovací hodině si žáci

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciálně vzdělávací potřeby zjištěny

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - Dvojice Najdi dvojice slov s opačným významem:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 7 7 U k á z k a k n i h

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník  tel.: Téma: Příroda kolem nás Ročník: 1 Počet vyučovacích hodin: 4 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Motivace Můžete děti rozdělit do skupin mohou soutěžit Tajenka Návštěvníci a spolubydlící Kde kdo

Více

2 HRAVÉ POZNÁVÁNÍ 1 - METODICKÁ PŘÍRUČKA 1. Rodina sociální učení. 2. Školka sociální učení

2 HRAVÉ POZNÁVÁNÍ 1 - METODICKÁ PŘÍRUČKA  1. Rodina sociální učení. 2. Školka sociální učení METODICKÁ PŘÍRUČKA 1. Rodina sociální učení 2. Školka sociální učení Cíl: Pojmenovat členy rodiny Úkol: Vybarvit členy své rodiny a pojmenovat je Děti vybarví jen ty postavy, které tvoří jejich rodinu.

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Školní zralost a příprava na školu

Školní zralost a příprava na školu Školní zralost a příprava na školu Jak poznáme, že je dítě dostatečně zralé na vstup do školy, které oblasti je dobré podpořit a kdy zvažovat odklad školní docházky Jak poznáme, že dítě začíná být zralé

Více

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU Měsíc: březen Týden: 1. 3. - 5. 3. 2010 Třída: myšky Příjmení: Gondeková Téma: JARO UŽ JE TU Podtémata: Jak vypadá jaro - rozlišit a prohloubit poznatky dětí o změnách v přírodě v jarním období Okno počasí

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM 1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM Úvod Vycházejme z definice sebepoznání jako sociálního konstruktu osobnosti, ve němž je protagonista jak aktivní, tak pasivní. V procesu tvorby

Více

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková 60 Minut 2 6 Let 35 Účastníků POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Místo konání Průřezové téma, vzdělávací oblast Mateřská centra, centra pro předškoláky Mgr.

Více

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/48.0033 Téma třídního vzdělávacího bloku Hádej, hádej, kdo to ví, co nám kniha napoví Videonahrávka zahrnuje několik činností

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog psenickova.petra@centrum.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška

Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška Zpracovaly a ukázku provedly Jarmila Nekolová, Lenka Teichmannová, Dagmar Binarová. Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška Logohrátky s pohádkou Ukázka logopedické prevence 12.4.2016

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě

Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě www.klokanuvkufr.cz Klokanův kufr je nová komplexní pomůcka pro předškolní věk. Byla vytvořena na základě uznávané publikace

Více

NÁPADNÍK. http://www.bux.cz/knihy/104727-cap-ztratil-cepicku-poznej-barvy.html#-stranky

NÁPADNÍK. http://www.bux.cz/knihy/104727-cap-ztratil-cepicku-poznej-barvy.html#-stranky NÁPADNÍK OČKA BARVY http://dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=aekbaasc (hra: Černý Petr barvy a odstíny) http://www.bux.cz/knihy/104727-cap-ztratil-cepicku-poznej-barvy.html#-stranky barvy + tvary http://deti.onesoft.cz/hry/poznej-barvy-tvary/781/

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

TÝDEN DEN DEN DEN DEN DEN

TÝDEN DEN DEN DEN DEN DEN TÝ 4 určování důležitých informací Když čtenáři určují důležité informace, rozpoznávají, jaký druh textu čtou, a soustředí se na nalezení podstatných myšlenek, událostí nebo detailů v textu. V naučných

Více

Pátek Od h h

Pátek Od h h Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014 2015 na ZŠ a MŠ Jižní Pátek 7.2. 2014 Od 14.00 h 18.00 h Pokud ze závažných důvodů (např. nemoc) k zápisu nemůžete, lze dohodnout individuální zápis - tel. 487 829

Více

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Ve školním roce 2016-2016 jsme připravily pro rodiče ukázky práce s dětmi, zaměřené na logopedickou prevenci. Pedagogové, kteří připravovali a realizovali ukázky

Více

Co by mělo znát a umět Vaše dítě, než půjde do školy, co je třeba procvičovat

Co by mělo znát a umět Vaše dítě, než půjde do školy, co je třeba procvičovat ZŠ Vrané nad Vltavou držitelka mezinárodního titulu Ekoškola U Školy 208, Vrané nad Vltavou, 252 46 IČO: 75031710 (Fax): 257 760 341 reditelstvi@zsvrane.cz www.zsvrane.cz CO BY MĚL UMĚT BUDOUCÍ PRVŇÁČEK

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Školní zralost dítěte

Školní zralost dítěte Školní zralost dítěte Školní zralost fyzická, duševní a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy a je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte Je předpokladem pro úspěšné osvojování si školních

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

5.4.1 Zdravotní a Rehabilitační tělesná výchova

5.4.1 Zdravotní a Rehabilitační tělesná výchova Příloha č. 2 RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální 2. díl Obsah: 5 Učební osnovy 5.1 Člověk a komunikace 5.1.1 Rozumová výchova 5.1.2 Řečová výchova 5.2. Člověk a jeho svět 5.2.1 Smyslová výchova

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku G Gusta a Olga

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku G Gusta a Olga Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku G Gusta a Olga Jana Dřímalová, DiS. Cíl: motorika mluvidel, rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, rozvoj slovní zásoby, dechová cvičení Věk: 3-4 leté

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Předmatematické pracovní listy pro děti předškolního věku

Předmatematické pracovní listy pro děti předškolního věku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Seminární práce Předmatematické pracovní listy pro děti předškolního věku Olga Hadáčková, o.hadackova@seznam.cz

Více

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Lektorské dovednosti.

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

INFRA, s.r.o., Tyršova 241, Stařeč, tel.: , , fax: , VĚRNOSTNÍ PROGRAM

INFRA, s.r.o., Tyršova 241, Stařeč, tel.: , , fax: ,   VĚRNOSTNÍ PROGRAM vydavatelství a nakladatelství vzdělávací agentura virtuální vzdělávání INFRA, s.r.o., Tyršova 241, 675 22 Stařeč, tel.: 568 851 733, 568 850 770, fax: 568 850 771, e-mail: infra@infracz.cz VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Více