PREVENCE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ PRO DOBRÝ START DO ŠKOLY, CZ.1.07/1.2.33/ Návrh koncepce lekcí č (Doc. Olga Zelinková,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREVENCE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ PRO DOBRÝ START DO ŠKOLY, CZ.1.07/1.2.33/02.0051 Návrh koncepce lekcí č. 6 11 (Doc. Olga Zelinková, 26. 1."

Transkript

1 Návrh koncepce lekcí č (Doc. Olga Zelinková, ) Časové rozvržení: 2 lekce na měsíc, tj. únor květen (červen- opakování), 4měsíce x 2 lekce, tj. 8 lekcí. Celkem by mělo být 13 lekcí. 1. Chování, lekce A Posoudit, zda zvládají děti vše, co bylo naplánováno v 11- ti lekcích, Některá témata zopakovat a rozšířit s využitím kresby, dramatizace apod., popř. konzultovat s dr.janovcovou. 2. Prevence dyskalkulie, lekce B 3. Dyspraxie, lekce A i B, v každé z nich 20 minut + relaxace (5 minut v každé lekci). Prevence dyskalkulie, lekce B Východiskem pro přípravu lekcí jsou cíle, kterých by mělo být dosaženo na konci školního roku především u dětí, které nastupují po prázdninách do školy. U ostatních je třeba obsah upravit. Cíle: Předčíselné představy: třídění, porovnávání množství, orientace v prostoru, klasifikace Číselné představy, číselné operace: poznávání číslic do 5 ve spojení s množstvím, sečítání a odečítání do 5, počítání po jedné do 20 a výše, tam i zpět, globální určování množství. Součástí prevence dyskalkulie musí být: - rozvíjení řeči (ne artikulace) - fonemické uvědomění - zraková percepce - grafomotorika Děti jsou na rozdílné úrovni. Je třeba zjistit, u kterých dětí jsou vývojové deficity. V některých případech pomohou i paní učitelky. Podle toho vybírat pracovní listy KV a SČK. Rozvíjení řeči: Rozšiřování slovní zásoby, tvoření vět, rozvíjení jazykového citu. Fonemické uvědomění: Předškolní děti: Poznávání první a poslední hlásky ve slově, popř. sluchová analýza a syntéza slova o 3 4 hláskách, hledání slov, která se rýmují. Mladší děti: Dělení slov na slabiky (zvládly v diagnostice téměř všechny děti), počítání slabik ve slově, určování první a poslední slabiky, hledání slov, která se rýmují.

2 Zrakové vnímání: Předškolní děti: rozlišování předmětů lišících se detaily, zraková analýza a syntéza, rozlišování reverzních tvarů, zraková paměť Mladší děti: na základě aktuální úrovně zařazovat PL pro KV a SČK s označením Z. Posílám poštou 4 PL využité v diagnostice zrakové percepce. Dítě, které má u diagnostiky 1, zvládlo bez obtíží všechny čtyři úkoly, tj. včetně reverzních tvarů. Je otázkou, co budeme cvičit dále. Grafomotorika: Spojuji uvolňování ruky, zápěstí, prstů a grafomotorická cvičení. Vždy stejný postup: - Uvolňování ruky - kroužení -celé ruce, předloktí, zápěstí, vějíře -roztahování a spojování prstů - Správné sezení - Úchop tužky - Připomenout, co je uvolněná ruka - Postup při provádění každého cviku 1. Prohlédneme cvik, motivační říkanka (pokud je) popř. motivuje kočička Ema 2. Provádíme cvik ve vzduchu 3. Obtahujeme prstem na papíře 4. Obtahujeme tužkou cvik na papíře Používáme pracovní listy G ze SČK (Zelené desky) popř. též KV

3 6. A Z lekce se opakuje cvičení a relaxace, dle časové dotace některé prvky z chování. Domácí úkol pro děti: namalovat sebe a svého nejlepšího kamaráda Kočička Ema zjistila, že má kolem sebe různé děti a lidi. Nechápala slovo kamarád. Společně se jí to zkusíme vysvětlit a ukázat, jak se k sobě kamarádi chovají. Chování To jsem já, ve třídě a to je můj kamarád Děti by měly pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle které je třeba se chovat. Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy. Promluvte o významu slova kamarád. Ve školce už máme každý z nás mnoho kamarádů. Říkáme-li, že máme kamaráda, myslíme tím někoho, o kom něco víme. Předveďte si několik způsobů, jak se k takovému kamarádovi chovat. Promluvte o tom, že kamarádi se mají dělit nejen o věci, ale i o dobré nápady, které mohou sdělit ostatním. Nyní nechte sáček s kuličkami kolovat v kroužku. Každý, kdo dostane sáček, vysloví nějaký nápad. S vymýšlením nápadů asi budete muset dětem pomoci. (s čím by si děti rády hrály, co by rády kreslily atd.). To děti jistě zaujme. Začnou totiž přemýšlet o sdělování informací. Nakonec poznají, že sdělovat myšlenky není vůbec hloupé, ale naopak někdy dokonce zábavné. Každému dítěti dejte jeden papír s kroužkem. Do kroužku pak děti nakreslí své obličeje. Vhodnými otázkami je vybídněte, aby přemýšlely samy o sobě. Jaké máš vlasy? Jakou barvu mají? Jsou rovné či kudrnaté? A co tvé oči? Nyní nakreslete svoje tělo. Až každý dokreslí svůj obrázek, posaďte se společně na zem. Které části těla má každý z nás? Až některé dítě odpoví, ukažte si příslušnou část. Všichni máme stejné části těla jsou to oči, uši, nos, ústa, ruce, nohy a prsty na rukou i nohou a přece všichni vypadáme docela jinak. Každý nyní ukáže svůj obrázek. Jen se podívejte, jak se navzájem od sebe lišíme. Každý má něco zvláštního, v čem se liší od ostatních. Hra Materiál: hezký kamínek. Papír, pastelky, autíčka, sáček s kuličkami nebo jinou libovolnou náplní Např. s kamarádem se o všechno rozdělíme. Nechte kolovat hezký kamínek. Pokaždé, když nějaké dítě podává kamínek sousedovi, povězte, jak je hezké se umět s kamarádem rozdělit. Kamarádovi také pomáháme. Představte si, že vás kamarád požádá o pomoc s kreslením barevného obrázku. Rozdělte dětem po jedné pastelce. Dejte kolovat arch papíru, aby každé dítě vybarvilo některou část. Kamarádovi nejsme lhostejní. Když si všimnete, že se nějaký kamarád tváří smutně, jak byste se hezky zachovali, co byste hezkého udělali? No přece pozvat ho, aby si šel s vámi hrát. Ať pošle každé dítě autíčko svému sousedovi.

4 6.B Kočička Ema došla domů. Ví, že je šikovná, zná mnoho věcí. Pozná, že (mluví děti, lektor pouze ukazuje) domeček (strom) je malý velký, silný- slabý, krátký dlouhý, vysoký nízký, (stupňování přídavných jmen u předškoláků). Děti by měly hovořit samy a prokázat, že tato oblast je zvládnutá Předčíselné představy: Dysk. 17 (PL 16 je za domácí cvičení, je snadný) Pro určování pořadí lze využít i řazení předmětů (různě barevná auta, dopravní prostředky), podle pokynů se řadí děti. Zrakové vnímání: Zraková paměť Dysk. 15 Sluchové vnímání: Dělení slov na slabiky diagnostika 1. Dítě dělí slova na slabiky a doprovází tleskáním, rozpočítadly 2. Dělí slova na slabiky a vyznačuje je graficky (kolečko), používá kostky apod. 3. Dělí slova na slabiky a určuje počet slabik Jednoslabičných slov: pes, les, nos, vak, lak, luk, puk, dub, sud, med, ham, mák, pták, hůl, půl, důl, sám, kůl, sůl, gól, míč... Dvojslabičná slova: kolo, kočka, ruka, hlava, noha, děda, kytka, židle, pytel, tele, sele, válí, sází, říká, dívá, kráčí, pípá, zívá, kýchá, hází,... Tříslabičná slova: kolotoč, rameno, koleno, police, slepice, konvice, čepice, podlaha, žížala, zákusek, vánoce, bábovka, žárovka.. Tyto dovednosti by měly zvládnout všechny děti. Pokud ne, zůstáváme na úrovni slabik a věnujeme dítěti individuální péči. Grafomotorika G - 8 (Zelené desky- jsou to šikmé čáry, myslím, že rovné jste už dělali) - Uvolňování ruky - kroužení -celé ruce, předloktí, zápěstí, vějíře -roztahování a spojování prstů, cvičení prstů. - Správné sezení - Úchop tužky - Připomenout, co je uvolněná ruka - Postup při provádění každého cviku 1. Prohlédneme cvik, motivační říkanka (pokud je) popř. motivuje kočička Ema 2. Provádíme cvik ve vzduchu 3. Obtahujeme prstem na papíře 4. Obtahujeme tužkou cvik na papíře 5. Hodnocení dítěte paní učitelkou, sebehodnocení (V dalších lekcích již neopakuji.) Domácí úkol: Dysk. 16 (určování první, poslední ) Pomůcky: Pracovní listy Dysk , G - 8, tužky, pastelky, obrázky (malý-velký, silný-slabý atd. pro úvodní část)

5 7. A Z lekce se opakuje cvičení a relaxace, dle časové dotace některé prvky z chování. Domácí úkol pro děti: PL označ co je na obrázku špatně Kočička Ema zjistila, že něco říct je dost těžké. Proto jí pomůžeme a naučíme, jak je to snadné třeba dopovídat pohádku. Nejdřív si rozcvičíme tlapičky. Chování Jak se umím vyjadřovat Pracovní list: 7.A.1. Popletený obrázek 7.A.2. Tematické obrázky pro verbální i neverbální komunikaci Je potřebné, aby se děti naučily přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem. Spolupracovat s ostatními. Navazovat kontakty s dospělým. Dorozumíváme se řečí slovy, nebo beze slov znaky, mimikou apod. Řeč je úzce spjata s myšlením. Potřebujeme rozvinout slovní zásobu. Vedeme děti k tomu, aby se uměly vyjadřovat. Klademe důraz na otázky při různých situacích všedního dne, hodně si s dětmi povídáme, komentujeme různé děje. Nejvíce procvičí řeč dítěte dialog. Provádíme cvičení na způsoby zahájení komunikace - podle pracovního listu s tematickými obrázky. Nejprve děti situaci popíší (situace v obchodě, třída na lodním výletě, na prázdninách na venkově u babičky a u zubního lékaře). Děti pak ve dvojicích situaci přehrávají jako scénku. K dalšímu cvičení nám poslouží pracovní list s popleteným obrázkem. Necháme děti vyprávět děj na obrázku a také je necháme okomentovat, co je na obrázku popleteno a jak by to mělo být jinak. Vyprávíme dětem nějaký zážitek ze svého dětství, po určité době přestaneme vyprávět a vyzveme některé z dětí, aby ve vyprávění pokračovalo a podle své fantazie příběh dokončilo. Vyprávíme dětem nějakou známou pohádku (např. o červené karkulce, o řepě apod.). Po určité době přestaneme vyprávět a vyzveme děti, aby vymyslely několik možností, jak by mohla pohádka skončit jinak, než jak ji běžně známe. U hodně šikovných dětí zadáme dítěti téma (např. situace na nádraží), dítě vymýšlí příběh a ostatní děti se pokouší zakreslit situaci formou kresby. A naopak. Dítě nakreslí nějakou situaci formou kresby a ostatní se pokouší verbálně okomentovat, co vidí na obrázku. na regulaci hlasitosti řeči (nakreslené rádio, zakresluje polohu knoflíku podle vhodné hlasitosti komunikace vzhledem k dané situaci). Děti při komunikaci pracují s hlasem. Pomůcky: PL PK: Ř12 KVK: Ř5, Ř6 - čas. Posloupnost+ vymyslet příběh

6 7.B Aha, co to vidí Ema u jejího domečku? Má to veliká ouška, čtyři tlapky, dlouhé vousy a rychle běhá. Zkus uhodnout jaké zvířátko to je? Je to kamarád Zajíček Petříček. Domluvil se s ní, že budou soutěžit, kdo Předčíselné představy: Dysk tvoření dvojic, vyvozování více- méně, stejně. Zrakové vnímání: PL dle úrovně dětí, kterýkoliv z pracovních listů (zelené desky). Navrhuji: odhadněte přibližně, co které dítě zvládne. Rozdělte děti do skupinek a nechejte je pracovat samostatně. Vedle sebe by neměly sedět děti, které mají stejný PL, aby neopisovaly. V přípravně vhodného PL lze orientačně využít výsledky diagnostiky. Sluchové vnímání: Dysk. 13 Zopakujeme dělení slov na slabiky a počítání slabik. Podle výsledků z minulé lekce práce v skupinách: 1. Slabší děti dělení slov na slabiky a zápis odpovídajícího počtu teček 2. Předškolní děti popř. některé mladší děti poznávání první slabiky u slov na obrázcích, vyhledávání slov, která začínají danou slabikou Grafomotorika PL G - 9 Provedení stejně jako v předcházejících lekcích. Domácí úkol: Dysk. 20 tvoření dvojic, trojic Pomůcky: Dysk. 13,18, G 9, Z- podle úrovně dětí, tužky, pastelky

7 8. A Z lekce se opakuje cvičení a relaxace, dle časové dotace některé prvky z chování. Domácí úkol pro děti: do předkreslených koleček vymysli a namaluj různé tváře kočičky Emy- veselé smutné, ubrečené jako se kočička Ema mohla cítit. Kočička Ema se rozhlédla kolem sebe a viděla, že lidé jinak vypadají ve svých obličejích. Někdo měl na tváři úsměv, někoho se docela lekla a bála- byl nazlobený. Nechápala, proč je to tak. Chování Znám své pocity a umím své chování ovládat? Pracovní listy: 8.A.1. Obrázky koťátek, vyjadřující emoce 8.A.2. Obrys hlavy koťátka na dokreslení Cílem je ve známých a opakujících se situacích, kterým děti rozumí, se snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování. Uvědomovat si svoje možnosti a limity. Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení). Každá komunikace mezi dítětem a dospělým má citové zabarvení, neustálé opakování těchto sdělení vytváří v průběhu let v dítěti základy emočních postojů a schopností. Emoce a interakce s druhými lidmi - technika prvního dojmu (úkol: napsat nápady, co ho tvoří + nácvik, jak má vypadat člověk, aby udělal dobrý první dojem). Vysvětlíme si, co jsou to emoce (kladné a záporné ). Rozpoznávání emocí úkol: předvést emoci, kterou si dítě vymyslí (radost, smutek, smích, uzavřenost, skleslost, apatie ),ostatní děti musí uhádnout předvedenou emoci. Úkol můžeme provést formou techniky tužka a papír, nebo zahrát jako etudu (zahrát jako situaci pantomimou). K dalšímu cvičení použijeme pracovní list obrázky koťátek, vyjadřující emoce. Postupně si povídáme, jaká emoce je na daném obrázku. Hra Materiál : karty s obrázky koťátek, vyjadřující emoce, pracovní listy pro děti s obrysem hlavy koťátka, tužky, míček Zahrajte se na koťátka, která čekají v obchodě se zvířaty, až si je někdo koupí a odnese si je domů. Podívejte se na obrázky koťat. Každý si vybere koťátko, kterým by chtěl být. Posaďte se do kroužku, K některému dítěti přikutálejte menší míč. Dítě se tím okamžikem, promění v koťátko, které si vybralo. Koťátko se posadí doprostřed kroužku a tam se pokusí vyjadřovat své pocity, aniž by k tomu ovšem používalo slov. Např. má hlad, je šťastné, bojácné, ospalé, smutné. Ostatní děti se snaží uhodnout, jak se koťátko cítí. Když to některé z nich uhodne, pošle mu dosavadní koťátko míček. Kdo uhodl, stane se novým koťátkem. Pak si všichni prohlédněte všechny obrázky koťátek. I ony mohou prožívat stejné pocity jako my. Mohou být unavená, hladová, ospalá, šťastná, sklíčená z pocitu osamělosti, unuděná, potřeštěná nebo hravá. Nakreslete na papír hlavy koťátek. Děti mají doplnit jednotlivé části hlavy, ocas a tělo. Až děti skončí, řeknou paní učitelce, jak se jejich koťátka cítí.

8 8.B Kočička Ema a zajíček Petříček u hry uviděli zvláštního, malého tvora, který neměl 4 tlapičky jako oni, ale 6 dlouhých nožiček, veliké bříško, ten tvoreček se jim velice líbil, neutíkal, ale vylezl na nejbližší strom. Mezi větvemi si začíná vyplétat síť z tenkého vlákna. Poznáš jejich nového kamaráda? Byl to pavouček. Ukažte, kolik tlapiček má zajíc, kolik nohou má pavouček? Číselné představy - Číslice 1, hledání odpovídajícího počtu 1. Počítáme do 5 10., ukazujeme na prstech 2. Počítáme předměty po jednom ve skupinách podle schopností dětí, může být i na zemi 3. Vyvození číslice 1, ukázat, zkuste si ji obtáhnout, zavřete oči a obtahujte ji ve vzduchu. 4. PL Dysk. 21 Zrakové vnímání: Pokračování podle výsledků z předcházejících lekcích. Sluchové vnímání: Poznávání první hlásky ve slově vyvození 1. Vyvození první hlásky na základě hlasů zvířat had syčí ssssssssss, lalalala zpíváme, moucha bzučí bzzzzzzz, pes vrčí vrrrrrrr, vlak jede ššššššššš. Spojit s obrázky, všichni společně vyslovují. Děti, které mají logopedickou vadu se pouze pokoušejí napodobit tvar úst. 2. Poslouchejte, a říkejte, jakou hlásku slyšíte na začátku ssssssssova, sssssssalám, llllllopata, llllyže, šššššššije, šššššššaty, rrrrruka, rrrrrryba, zzzzzzzby, zzzzzzima. 3. Další úkoly podle úrovně dětí - slabší se vracejí ke slabikám - ostatní určují, kterou hláskou začínají slova (lze použít obrázky) Grafomotorika PL G - 10 Domácí úkol: S 9 (zelené desky první hláska ve slově s,b ). U menších dětí, pokud nezvládají izolování první hlásky, zůstáváme u slabik S 3 nebo S-4 Pomůcky: Pracovní listy Dysk. 21, G 10, S 3, 4, 9, tužky, pastelky, obrázky slov pro sluchové vnímání (had, pes, vlak.. to je podle zvuků, které vydávají, dále jakékoliv obrázky, kde je první hláska artikulačně výraznější)

9 9. A Z lekce se opakuje cvičení a relaxace, dle časové dotace některé prvky z chování. Domácí úkol pro děti: Namalovat svého nejlepšího kamaráda a vědět říct, co se mi na něm líbí, a co nelíbí. Kočičce Emě se líbilo, jak si s ní její kamarádi hráli a chtěla jim to říct, jenom nevěděla jak. Pomůžeme jí najít ty správná slova??? Chování Objektivní sebepojetí a sebehodnocení Děti musí zvládnout se odloučit na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory. Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině. Vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci Každé dítě dostane do ruky vystřižený obláček. Zadáme dítěti úkol, že do obláčku namalují každý sám sebe. Potom děti instruujeme tak, že v obláčku je ještě jedno místo pro kamaráda, se kterým by v obláčku chtěly plout. Jakmile mají všechny děti obláčky plné, v kroužku každé dítě vypráví o tom, koho si do svého obláčku pozvalo na cestu a proč. Jde o konkrétní popis nejen sebehodnocení, ale i hodnocení a popis kamaráda, proč zvolil zrovna jeho. (může se přihodit situace, že jedno dítě bude nominováno do více obláčku, zatímco jiné dítě nebude v žádném obláčku). Záleží na paní učitelce, jak bude dál s těmito informacemi pracovat, zda je dále využije. Další oblastí, kterou se musí děti naučit je přijímání kritiky zpětná vazba, asertivní souhlas, empatie, negativní dotazování, uznání chyby). Proto si ve skupině od tohoto setkání zavedeme takové pravidlo, že se v závěru zhodnotíme. Nejdříve každé dítě zkusí nahlas povědět, jak by hodnotilo dnešní hodinu, jak dítě pracovalo, co se mu povedlo a co nepovedlo. Potom si každé dítě rozmyslí, kdo z celé skupiny pracoval nejlépe. Tak se postupně vyjádří všechny děti. Pokud se na jednom jméně shodně více dětí, tak kamaráda pochválíme a zatleskáme mu. Hra Materiál: žluté čtvrtky, nůžky, balicí papír, černé fixy Na podlahu položte žluté kroužky. Každé z dětí dostane příležitost udělat z jednoho takového kroužku spokojenou tvář. Vyberte si nějaké dítě, které začne. Pomozte mu, ať si vzpomene, co se za uplynulých osm setkání naučilo. Připomeňte stručný obsah setkání, o čem jste hovořili, co jste dělali, jaké hry jste hráli. Když si dítě na něco vzpomene, dejte mu do ruky černý fix, aby na jeden ze žlutých kroužků nakreslilo spokojený obličej. Výtvor pak připevněte na papírový model třídy. Stejně pokračujte i s ostatními dětmi. Každé z nich si na něco vzpomene a pak nakreslí svou spokojenou tvář. Společně si pak všechny ty spokojené tváře ve třídě prohlédněte. Naučili jsme se tolik věcí, které nás teď těší, a proto jsem spokojeni. Pro každé dítě vytvořte velikou rozradostněnou tvář, kterou si odnese domů. Na velký arch papíru nakreslete černým fixem dvě velké oči a ústa. Žlutou čtvrtku nastříhejte na proužky asi 15 cm dlouhé, nalepte je s dětmi kolem obličeje tak, aby připomínaly vlasy. Usměvavá tvář jistě dětem doma připomene, čemu všemu se při setkáních s Lexíkem naučily. relaxace

10 9.B Kočičce Emě a zajíčkovi Petříčkovi se moc líbilo, jak pavouček pletl síť. Když se snažili v písku napodobit jeho síť, uviděli malého tvorečka, který měl jenom jednu nohu, po které se plazil a nesl si na zádech svůj domeček. Kdo to byl? Šneček. Číselné představy: Číslice 2 1. Práce ve skupinách starší děti počítají předměty a zkoušejí počítat i zpět, mladší pouze počítají předměty. NUTNÉ! Používat jakékoliv předměty, které lze počítat. S vyslovením číslovky dítě bere do ruky předmět. Při přeříkávání číselné řady nazpět si opět ukazuje 5 kostek, 4 kostky.. 2. Ukázat číslici 2 co vám připomíná?(labuť?) 3. Obtáhněte prstem číslici 4. Zkuste ji napsat ve vzduchu 5. Pracovní list Dysk 22 Zrakové vnímání: PL - zelené desky Sluchové vnímání: Izolování první hlásky ve slově 1. Připomeneme obrázky z minulé lekce a začínáme slovy s artikulačně výraznou hláskou 2. Poznávání první hlásky ve slově s využitím obrázků, popř. PL S11 3. Děti, které nezvládají hlásky, zůstávají u rozlišování a počítání slabik, S 5 Grafomotorika PL G - 11 Postup stejný, jak bylo uvedeno Domácí úkol: Dysk. 25 (Je to posloupnost, následnost v ději. S tím by si mohli doma vyhrát.) Pomůcky: Dysk. 22, S 5, S11, G-11

11 10. A Souhrnná lekce z chování. Z lekce se opakuje cvičení a relaxace, dle časové dotace některé prvky z chování. Domácí úkol pro děti: PL- urči které z chování je správné? Dnes si s kočičkou Emou popovídáme co je správné a co ne. Chování Prosociální chování ve školním prostředí - závěr Děti sedí v kroužku a společně si zopakují, co to je prosociální chování a jak se pozná. Paní učitelky jim přečtou níže uvedené tři příklady a děti se k nim vyjádří. Příklad 1 Ráno v mateřské škole. Janička si hraje s kočárkem a panenkou, když do dveří vchází její kamarádka Evička. Evička pláče. Nechce se jí do školky, chtěla by se s maminkou vrátit domů. Janička ji chvilku pozoruje a pak ji bere za ruku: Chceš si se mnou hrát? Půjčím ti kočárek. Paní učitelka situaci zaregistrovala, usmála se na Janičku a pohladila ji po vlasech. Prosociální jednání je jednání ve prospěch druhé osoby (či osob), a často může být spojeno i s osobní obětí. Janička se zachovala prosociálně, vzdala se hračky ve prospěch kamarádky a důsledkem jejího chování bylo, že Evička přestala plakat. Za chvíli bylo vidět obě holčičky, jak si zaujatě hrají v kuchyňce. Janičce přinesla tato zkušenost informaci, že pomoc druhému je příjemná i pro pomáhajícího a sociálním okolím je oceňována, a příště bude mít tendenci reagovat obdobným způsobem. Také pro Evičku je Janino jednání vzorem a příště se podle něho může zachovat sama. Příklad 2 Pro Jirku si do mateřské školy přišla maminka s dvouletým bráškou Honzíkem. Jirka si nese obrázek, který nakreslil pro tátu. Obrázek se ale líbí Honzíkovi. Chce ho tak moc, že se dal do pláče. Jirka mu ho nechce dát. Zasáhne maminka: Jirko, okamžitě dej ten obrázek Honzíkovi, nebo uvidíš! Víš, že je malý! Jirka nerad dává obrázek malému bráškovi, ten ho pomačká a odhodí. Jirka pláče. Jaký je rozdíl mezi oběma situacemi? Jirka se také zachoval prosociálně, ale jeho chování bylo vynucené hrozbou trestu. Jeho zkušenost s pomocí druhému je negativní. Obrázek byl určen tátovi, a bratr mu ho, i když nechtěně, zničil. Jirka se zařekl, že mu víckrát nic nepůjčí. Rozdíl mezi situacemi je patrný. V prvním případě si děti odnášejí pozitivní zkušenost s prosociálním jednáním, ve druhém se jedná o zkušenost negativní. V prvním případě jednala Janička dobrovolně, ve druhém byl Jirka do jednání nucen trestem.

12 Příklad 3 Podívejme se ještě na třetí situaci: Děti se najednou rozešly domů a ve třídě zůstala paní učitelka s Kájou. Všude spousta rozházených hraček. Teď to, Kájo, budeme muset spolu uklidit, říká učitelka, ale Kájovi se moc nechce. Skládá puzzle a dělá, že neslyší. Učitelka to zkouší jinak: Aha, mám ho tady. Bonbón pro toho, kdo mi pomůže s úklidem. A položí bonbón na stůl. Kája chvíli váhá a pak se zvedá. Když uklidí, dostane bonbón. Kája se také zachoval prosociálně, ale jeho motivací bylo získat bonbón. Ze situace pro něj vyplývá poučení, že když člověk někomu pomůže, měl by za to získat odměnu. Ani tato zkušenost není pro dítě optimální. K tomu, abychom dítě dovedli k prosociálnímu jednání, volíme občas taktiky, o kterých se ani s velkou mírou tolerance nedá říci, že jsou prosociální (okamžitě tu hračku holčičce půjčíš, nebo uvidíš ). Dochází tak k neshodě (inkongruenci) mezi tím, co dítě učíme, a s co sami děláme. Důležité: Tento rozpor může vést u dítěte k dezorientaci v hodnotách a v důsledku toho k asociálnímu jednání. V závěrečném setkání se děti pokusí zahrát etudy na prosociální chování. Témata a scénky vymýšlí za pomoci paní učitelky. Ideální jsou scénky ve trojicích, ostatní děti se dívají a na konci hodnotí a komentují shlédnutou scénku.

13 10. B Ema se již od kamarádů naučila spoustu nových věcí. Společně si je zopakujeme. Dělíme na slabiky: zajíček, pavouček, domeček, poznáváme první a poslední slabiku, první a poslední hlásku. Číselné představy: Číslice 3, globální určování množství 1. Ukažte bez počítání - 3 prsty, 2 prsty, 5 prstů. Též s využitím kostek, aut. 2. Číslice 3 obkreslete, napište ve vzduchu 3. PL Dysk. 23 Děti pracují s korálky, lego kostkami. Zrakové vnímání: Podle dřívějších výsledků Sluchové vnímání: Poznávání poslední hlásky ve slově 1. Poslouchejte a říkejte se mnou- sůlll, myššš, košššš, pássss 2. Co slyšíš na konci? 3. Říkáme slova, děti OPAKUJÍ!!! A určují. 4. Pokud nezvládají určování první hlásky, cvičíme ještě první hlásku S Menší děti pokračují S 6 Grafomotorika PL G - 12 Připomínám postup - Uvolňování ruky - kroužení -celé ruce, předloktí, zápěstí, vějíře -roztahování a spojování prstů, cvičení prstů. - Správné sezení - Úchop tužky - Připomenout, co je uvolněná ruka - Postup při provádění každého cviku 1. Prohlédneme cvik, motivační říkanka (pokud je) popř. motivuje kočička Ema 2. Provádíme cvik ve vzduchu 3. Obtahujeme prstem na papíře 4. Obtahujeme tužkou cvik na papíře 5. Hodnocení dítěte paní učitelkou, sebehodnocení Domácí úkol: Dysk. 24 Pomůcky: Dysk. 23, G 12, S 6, S 12

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc OBLAST KREATIVITY Produkování a realizace originálních a neobvyklých nápadů. Dejte dítěti k dispozici malou

Více

Všichni jsem tu kamarádi

Všichni jsem tu kamarádi Všichni jsem tu kamarádi Charakteristika integrovaného bloku Pomocí her a různých činností se děti ve třídě navzájem poznají. Zapamatují si jména kamarádů. Postupně se budeme seznamovat s pravidly, které

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní zralost a příprava na školu

Školní zralost a příprava na školu Školní zralost a příprava na školu Jak poznáme, že je dítě dostatečně zralé na vstup do školy, které oblasti je dobré podpořit a kdy zvažovat odklad školní docházky Jak poznáme, že dítě začíná být zralé

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí.

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6.00-8.00 Pozdravím paní učitelku a udělám si společně s maminkou ranní úkol, pak se s

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Školní zralost dítěte

Školní zralost dítěte Školní zralost dítěte Školní zralost fyzická, duševní a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy a je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte Je předpokladem pro úspěšné osvojování si školních

Více

Hranice slov v písmu

Hranice slov v písmu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Hranice slov v písmu Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

Co by mělo znát a umět Vaše dítě, než půjde do školy, co je třeba procvičovat

Co by mělo znát a umět Vaše dítě, než půjde do školy, co je třeba procvičovat ZŠ Vrané nad Vltavou držitelka mezinárodního titulu Ekoškola U Školy 208, Vrané nad Vltavou, 252 46 IČO: 75031710 (Fax): 257 760 341 reditelstvi@zsvrane.cz www.zsvrane.cz CO BY MĚL UMĚT BUDOUCÍ PRVŇÁČEK

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Rozlišování sykavek Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012 Výukový

Více

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš I. třída pouštíme draky Učit děti správně nalepovat lepidlo navzájem si pomoci požádat o pomoc Přiblížit význam větru učit děti foukat do papíru Nalepování draka Vítr a drak Biol tělo inter. Kom soc MŠ

Více

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Nepovinná příloha k projektu: Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Soukromá mateřská škola Petrklíč Obsah přílohy: Projekt Speciálně-pedagogický

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 23 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: III. B Datum: 10.12.2013 Předmět:

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky První část Nauč se tvořit r vé p sto m sky aňá Postupy SoumĚrnost Přehni papír napůl. Nakresli na něj libovolný tvar končící na přehybu a vystřihni ho. Až vystřižený papír narovnáš, uvidíš, že máš dva

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - Dvojice Najdi dvojice slov s opačným významem:

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

NÁPADNÍK. http://www.bux.cz/knihy/104727-cap-ztratil-cepicku-poznej-barvy.html#-stranky

NÁPADNÍK. http://www.bux.cz/knihy/104727-cap-ztratil-cepicku-poznej-barvy.html#-stranky NÁPADNÍK OČKA BARVY http://dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=aekbaasc (hra: Černý Petr barvy a odstíny) http://www.bux.cz/knihy/104727-cap-ztratil-cepicku-poznej-barvy.html#-stranky barvy + tvary http://deti.onesoft.cz/hry/poznej-barvy-tvary/781/

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Ilustrace k lidovým písním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 3.

Více

Před vstupem do školy

Před vstupem do školy Před vstupem do školy Nástup do školy je pro všechny děti velmi významným obdobím. Znamená totiž počátek nové životni fáze - ze světa her vstupují do světa povinností. Pro zvládnutí nových nároků spojených

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

PRACUJTE SPOLEČNĚ VEZMĚTE SI SPOLEČNĚ JEDEN LIST POHÁDKOVÉ ČTYŘSMĚRKY. NAJDĚTE, KDO SE V NÍ SKRÝVÁ.

PRACUJTE SPOLEČNĚ VEZMĚTE SI SPOLEČNĚ JEDEN LIST POHÁDKOVÉ ČTYŘSMĚRKY. NAJDĚTE, KDO SE V NÍ SKRÝVÁ. CENTRUM ČTENÍ VLK, TO JE TEN NENASYTA, CO SI NIKDY NEVYČÍTÁ, ŽE BABIČKU S KARKULKOU SPOLKL TOU SVOU TLAMOU ZLOU JAK TO BYLO POTOM DÁL? CO MYSLIVEC UDĚLAL? (Jan Noha) ZNÁTE DOBŘE POHÁDKY? BĚŽTE NA KOBEREC

Více

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY UČÍME SE RESPEKTU A VZÁJEMNÉ TOLERANCI Mateřská škola Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Školní rok: 2011/2012 Cíl projektu: - rozvoj sebeúcty, posilování zdravého sebevědomí - osvojování

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

Speciální základní škola

Speciální základní škola Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 7204890tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0116 Název: Zkvalitnění vzdělávání na SpZŠ Skuteč 1. Jméno

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Projekt Voda. 2. třída Sluníčka

Projekt Voda. 2. třída Sluníčka Projekt Voda 2. třída Sluníčka šk. rok 2010/2011 Projekt: VODA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Mrazíkovo království Dílčí vzdělávací

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ!

Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ! Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ! Sluchová analýza a syntéza řeči Rozlišování slov ve větě pozor, i předložka je samostatné slovo Rozkládání slov na slabiky zkoušet i slova,

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 5 U (tištěná ISBN Grada

Více

I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace

I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace Garant: Věra Pospíšilová Členové expertní skupiny: Barbora Fárová Tereza Jursíková Monika Dvořáková Karolína Čabajová Anna Trmalová Markéta

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( Verze pro webové stránky. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo vedoucí MŠ ) MOTÝLÍ KŘÍDLA jeden bez druhého neumíme létat (jeden bez

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr Třídní vzdělávací program třídy na měsíc: říjen 2007 Vezu pohádku O ČERVENÉ KARKULCE Jede, jede, čoudí vláček, nese téma na obláček. Vynese ho na měsíc, povíme si o něm víc Záměrem projektu je seznámení

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1).

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1). Název: Slovní druhy Cíl: Opakování slovních druhů Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, třídění Pomůcky: lístky se

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Čísla a letopočty Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je naučit se pracovat s velkými čísly a základními dějepisnými pojmy jako je

Více